Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 25 наурыздағы N 399 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 25 наурыздағы
N 399 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 желтоқсандағы N 220 Жарлығын іске асыру жөніндегі іс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы N 1247 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 49, 518-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген "ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамы қызметінің негізгі қағидаттары туралы меморандумда:

      "ҚазАгро" ұлттық холдингі" АҚ-ның функциялары" деген 4-бөлімнің екінші абзацында "ҚазАгро" ұлттық холдингі" АҚ-ны дамыту мәселелері жөніндегі мамандандырылған кеңес қабылдаған шешімдер негізінде" деген сөздер алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен "ҚазАгро" ұлттық холдингі" АҚ арасындағы өзара қарым-қатынастар" деген 5-1-бөлім алынып тасталсын.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.04.2014 N 377 қаулысымен.

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанынан мемлекеттік корпоративтік басқару мәселелері жөніндегі мамандандырылған кеңестер құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 7 мамырдағы N 363 қаулысында :

      1-тармақтың 3) тармақшасы алынып тасталсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы мемлекеттік корпоративтік басқару мәселелері жөніндегі мамандандырылған кеңестер туралы ережеде:

      2-тармақта "ҚазАгро" ұлттық холдингі"," деген сөздер алынып тасталсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы "ҚазАгро" ұлттық холдингі" акционерлік қоғамын дамыту мәселелері жөніндегі мамандандырылған кеңестің құрамы алынып тасталсын.

      4.. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2020 № 142 қаулысымен.

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1183 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 399.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 марта 2009 года № 399

Изменения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 49, ст. 518):

      в Меморандуме об основных принципах деятельности акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро", утвержденном указанным постановлением:

      в абзаце втором раздела 4 "Функции АО "Нацхолдинг "КазАгро" слова "на основе решений, принятых Специализированным советом по вопросам развития АО "Нацхолдинг "КазАгро" (далее - Специализированный совет)" исключить;

      раздел 5-1 "Взаимоотношения между Правительством Республики Казахстан и АО "Нацхолдинг "КазАгро" исключить.

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 18.04.2014 № 377.

      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 7 мая 2007 года № 363 "О создании специализированных советов по вопросам государственного корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан":

      подпункт 3) пункта 1 исключить;

      в Положении о специализированных советах по вопросам государственного корпоративного управления при Правительстве Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 2 слова "Национальный холдинг "КазАгро"," исключить;

      состав Специализированного совета по вопросам развития акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро" при Правительстве Республики Казахстан, утвержденный указанным постановлением, исключить.

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 27.03.2020 № 142.

      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 31.12.2015 № 1183 (вводится в действие с 01.01.2016).