Қылмысқа қарсы күрес саласындағы ақпарат алмасу туралы келісімді бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 қарашадағы N 1899 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚAУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Aстана қаласында 2009 жылы 22 мамырда қол қойылған Қылмысқа қарсы күрес саласындағы ақпарат алмасу туралы келісім бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі көрсетілген Келісімнің 1-бабының 3-тармағына сәйкес депозитарийге Қазақстан Республикасынан оны орындау жөніндегі құзыретті органдар Бас прокуратура, Ішкі істер министрлігі, Мемлекеттік күзет қызметі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Экономикалық тергеу қызметі болып табылатынын хабарласын.
     Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.02.2021 № 98 қаулысымен.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі        К. Мәсімов
Қылмысқа қарсы күрес саласында ақпарат алмасу туралы
КЕЛІСІМ
     Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің үкіметтері,
қылмыс оның барлық нысандарында жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігі үшін елеулі қауіп төндіретінін мойындай отырып,
     ақпарат алмасу саласында Тараптардың ынтымақтастығын дамыту ниетін басшылыққа ала отырып,
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қылмысқа қарсы күрес, қоғамдық тәртіпті сақтау міндеттерін шешу кезінде ақпараттық өзара іс-қимыл жасауды одан әрі нығайту қажеттігін ескере отырып,
     халықаралық құқықтың жалпыға танылған қағидаттары мен нормаларын басшылыққа ала отырып,
төмендегілер туралы келісті:
1-бап
      1. Қылмыстарды ескерту, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу мақсатында Тараптар сұрау салулар бойынша жедел-анықтамалық, іздестіру, криминалистикалық және өзге де есептердегі, мұрағаттардағы мәліметтерді өтеусіз негізде ұсынады, сондай-ақ олардың қарамағындағы ғылыми-техникалық, ақпараттық-аналитикалық материалдармен және қылмысқа қарсы күрес саласындағы нормативтік құқықтық актілермен алмасуды жүзеге асырады.
      2. Осы Келісім шеңберіндегі ынтымақтастық Тараптар мемлекеттерінің заңнамасына және халықаралық міндеттемелеріне сәйкес жүзеге асырылады.
      3. Тараптар өздерінің құзыретті органдары арқылы ынтымақтасады. Құзыретті органдардың тізбесін әрбір Тарап айқындайды және осы Келісімнің күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді орындау туралы хабарламаны сақтауға тапсыру кезінде депозитарийге беріледі. Құзыретті органдар тізбесінің өзгерістері туралы әрбір Тарап бір ай ішінде депозитарийге жазбаша хабарлайды.
2-бап
      1. Тараптардың құзыретті органдарының ынтымақтастығы ақпарат жіберу және ақпарат ұсыну туралы сұрау салуларды (бұдан әрі - сұрау салу) орындау арқылы жүзеге асырылады.
      2. Егер ақпарат осы Тарап үшін қызығушылық білдіреді деп ұйғаруға негіз болса, ол екінші Тарапқа бастамашылық тәртіппен берілуі мүмкін.
      3. Сұрау салу жазбаша түрде жіберіледі. Кідіруге болмайтын жағдайларда сұрау салу кейіннен үш тәулік мерзімнен кешіктірілмей міндетті түрде жазбаша түрде растала отырып, ауызша берілуі мүмкін. Бұл ретте ақпарат берудің техникалық құралдары пайдаланылуы мүмкін. Сұрау салудың түпнұсқалығына немесе мазмұнына күмән туындаған жағдайда оны қосымша растау сұратылуы мүмкін.
     Сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау салуды тиісінше орындау үшін қажетті қосымша мәліметтерді сұратуға құқылы. Сұрау салуда:
а) сұрау салушы және сұрау салынатын Тараптардың құзыретті органдарының атаулары;
     б) сұрау салудың мақсаты мен негіздемесі;
в) сұрау салуды орындаудың күтілетін мерзімдері;
     г) сұрау салуды орындау үшін пайдалы болуы мүмкін өзге де мәліметтер көрсетіледі.
4. Сұрау салушы Тараптың құзыретті органының ресми бланкісінде жіберілген немесе жазбаша түрде расталған сұрау салуға басшы немесе оның орнындағы адам қол қоюы және осы органның елтаңбалы мөрімен куәландырылуға тиіс.
      5. Егер сұрау салушы Тараптың құзыретті органы сұрау салуды орындау қажет емес деп тапса, онда осы орган сұрау салынатын Тараптың құзыретті органына бұл туралы дереу хабарлайды.
3-бап
      1. Сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау салуды толық, уақтылы және сапалы орындауды қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Сұрау салуды орындау тәртібі, көлемі және мерзімдері сұрау салынатын Тарап мемлекетінің ұлттық заңнамасымен айқындалады.
      2. Сұрау салушы Тараптың құзыретті органы сұрау салуды орындауға кедергі келтіретін немесе кешіктіретін мән-жайлар туралы дереу хабарланады.
      3. Егер сұрау салуды орындау сұрау салуды алған органның құзыретіне жатпаса, онда ол органның өкілеттіктері болған жағдайда, оны сұрау салынатын Тараптың тиісті құзыретті органына береді және бұл туралы сұрау салушы Тараптың құзыретті органына хабарлайды.
4-бап
      1. Егер сұрау салушы Тараптың құзыретті органы сұрау салудың мазмұнын жариялау қажет емес деп есептесе, Тараптардың әрқайсысының құзыретті органы алынған мәліметтердің, оның ішінде сұрау салуды алу фактісі мен мазмұнының құпиялылығын қамтамасыз етеді.
      2. Сұрау салуды орындау кезінде құпиялылықты сақтау мүмкін болмаған жағдайда бұл туралы сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау салуды осындай жағдайларда орындау мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін сұрау салушы Тараптың құзыретті органына хабарлайды.
5-бап
      1. Сұрау салуды орындау нәтижелері оларды ұсынған сұрау салынатын Тараптың құзыретті органының келісімінсіз олар сұрау салынғаннан және ұсынылғаннан өзге мақсаттарда пайдаланыла алмайды.
      2. Сұрау салушы Тараптың құзыретті органы сұрау салуды орындау нәтижелерін өзге мақсаттарда сұрау салынатын Тараптың құзыретті органының жазбаша келісімімен ғана пайдалана алады. Мұндай жағдайларда сұрау салушы Тараптың құзыретті органы сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы белгілеген сұрау салу нәтижелерін пайдалану шектеулерін сақтайды.
6-бап
     Осы Келісімнің негізінде бір Тараптың құзыретті органы алған мәліметтерді үшінші Тарапқа беру үшін осы мәліметтерді ұсынған екінші Тараптың құзыретті органының алдын ала жазбаша келісімі қажет етіледі.
7-бап
      1. Егер сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау салуды орындау оның мемлекетінің егемендігіне, қауіпсіздігіне, қоғамдық тәртібіне зиян келтіруі не болмаса ұлттық заңнамасына және (немесе) халықаралық міндеттемелерге қайшы келуі, сондай-ақ азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін бұзуға әкеп соғуы мүмкін деп ұйғарса, көмек көрсетуден толық немесе ішінара бас тартылуы мүмкін.
      2. Сұрау салушы Тараптың құзыретті органы бас тартудың негізделген себептерін корсете отырып, сұрау салуды орындаудан толық немесе ішінара бас тарту туралы дереу жазбаша хабарландырылады.
8-бап
      1. Орталықтандырылған жедел-анықтамалық, криминалистикалық және іздестіру есептерінің, сондай-ақ статистикалық және мұрағаттық ақпараттың барлық жиыны Мемлекетаралық ақпараттық банкте (бұдан әрі - МAБ) жинақталады, оны ұстаушы Ресей Федерациясының Ішкі істер министрлігі болып табылады.
      2. Ресей Федерациясының Ішкі істер министрлігі:
     а) Тараптардың құзыретті органдарының сұрау салуы бойынша МAБ-та бар ақпаратты, сондай-ақ Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердегі қылмыстылықтың жай-күйі мен қылмыстарды тергеу нәтижелері туралы статистикалық мәліметтерді өңдеуді, сақтауды және беруді қамтамасыз етеді;
б) қолда бар мүмкіндіктер мен өкілеттіктерді ескере отырып, Тараптардың құзыретті органдарының келісімі бойынша МAБ-қа бастапқы ақпараттың көлемін, құрылымын, нысандары мен беру тәсілдерін белгілейді;
     в) Тараптардың құзыретті органдарына орталық мұрағатта сақталатын ретроспективті ақпараттың тізбесі туралы хабарлайды;
г) іздестіру есептерінің көмегімен Тараптардың құзыретті органдары мемлекетаралық іздестіру жариялаған адамдарды іздестіру жөніндегі қызметті ақпараттық қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
     д) компьютерлендіру, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз етуді жетілдіру, деректерді берудің бірыңғай автоматтандырылған жүйесін құру саласында Тараптардың құзыретті органдарымен ынтымақтасады және көмек көрсетеді;
е) Тараптардың құзыретті органдарының МAБ-ты толықтыруын қамтамасыз ету, ұсынылатын ақпараттың мерзімдерін, толықтығын және шынайылығын сақтау бойынша қажетті шаралар қабылдайды;
     ж) осы ақпараттық банктегі өңделетін, берілетін және сақталатын ақпаратты сыртқы әр түрлі қол сұғушылықтардан қорғау бойынша шаралар қабылдайды.
9-бап
     МAБ-ты өзекті жай-күйде ұстау мақсатында Тараптардың құзыретті органдары өздеріндегі мүмкіндіктерді ескере отырып, орталықтандырылған жедел-анықтамалық, іздестіру және криминалистикалық есептерді толықтыру және түзету үшін осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшада санамаланған есепке алу объектілері туралы мәліметтерді Ресей Федерациясының Ішкі істер министрлігіне ұсынады.
10-бап
     МAБ-ны қаржыландыруды мүдделі Тараптардың құзыретті органдары олардың функцияларын орындау үшін жыл сайын құзыретті органдарға ұлттық бюджетте көзделетін ақшалай қаражат шеңберінде Ресей Федерациясының Ішкі істер министрлігімен жасалған шарттарға сәйкес жүзеге асырады.
11-бап
     Талаптар арасында осы Келісімді қолдану және түсіндіру кезінде туындайтын даулы мәселелер мүдделі Тараптардың консультациялары мен келіссөздері немесе Тараптармен келісілген басқа да рәсімдер арқылы шешіледі.
12-бап
     Осы Келісім әр Тараптың ол үшін оның мемлекеті қатысушысы болып табылатын басқа да халықаралық шарттардан туындайтын құқықтар мен міндеттемелерді қозғамайды.
13-бап
     Ынтымақтастықты жүзеге асыру кезінде орыс тілі жұмыс тілі болып табылады.
14-бап
     Осы Келісімге Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, олар тиісті хаттамамен ресімделеді.
15-бап
     Осы Келісім оның күшіне енуіне қажетті мемлекетішілік рәсімдерді оған қол қойған Тараптардың орындағаны туралы үшінші хабарламаны депозитарий алған күннен бастап 30 күн өткеннен кейін күшіне енеді.
Мемлекетішілік рәсімдерді кешірек орындаған Тараптар үшін осы Келісім депозитарий тиісті құжаттарды алған күннен бастап күшіне енеді.
16-бап
     Осы Келісім белгіленбеген мерзімге жасалады. Тараптардың әрқайсысы осы Келісімнен шығу күнінен алты ай бұрын өзінің осындай ниеті туралы депозитарийге жазбаша хабарлама жібере отырып және Келісімнің қолданылуы кезінде туындаған қаржылық және өзге де міндеттемелерді реттеп, одан шығуға құқылы.
2009 жылы 22 мамырда Aстана қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды. Түпнұсқа данасы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Aтқарушы комитетінде сақталады, ол осы Келісімге қол қойған әрбір мемлекетке оның расталған көшірмесін жібереді.
Әзірбайжан Республикасының
Молдова Республикасының
Үкіметі үшін
Үкіметі үшін
Aрмения Республикасының
Ресей Федерациясының
Үкіметі үшін
Үкіметі үшін
Беларусь Республикасының
Тәжікстан Республикасының
Үкіметі үшін
Үкіметі үшін
Грузия
Түрікменстан
Үкіметі үшін
Үкіметі үшін
Қазақстан Республикасының
Өзбекстан Республикасының
Үкіметі үшін
Үкіметі үшін
Қырғыз Республикасының
Украина
Үкіметі үшін
Үкіметі үшін

2009 жылғы 22 мамырдағы
Қылмысқа қарсы күрес саласында
ақпарат алмасу туралы келісімге
қосымша
Мемлекетаралық ақпараттық банкке ұсынылатын ақпарат
ТІЗБЕСІ
      1. Есептегі адамдар туралы мәліметтер:
      1.1. Тараптар мемлекеттерінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес орталықтандырылған жедел-анықтамалық есепке қоюға жататын сотталғандар.
      1.2. Осы Тізбенің 1.1-тармақшасында көрсетілген, жазасын өтеу үшін келген (кеткен), оларға қатысты үкімдер өзгертілген және бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған сотталғандар санаттары.
      1.3. Мемлекетаралық іздестірудегі, хабарсыз жоғалған, денсаулық жағдайына немесе жасына байланысты өзі туралы мәлімет беруге қабілеті жоқ адамдар, танылмаған мәйіттер.
      1.4. Қылмыстық топтарды ұйымдастырушылар.
      1.5. Мынадай қылмыс түрлерін:
      1.5.1. Ерекше қатыгездікпен, сондай-ақ көрінеу кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған жыныстық қылмыстар;
      1.5.2. Мәдени, тарихи құндылықтарды ұрлау;
      1.5.3. Aдамдарды сату, адам ұрлау, сондай-ақ адамдарды пайдаланумен байланысты өзге де қылмыстар;
      1.5.4. Порнографиялық, оның ішінде кәмелетке толмағандар бейнеленген материалдарды дайындау және тарату;
      1.5.5. Жалған ақша белгілерін, құнды қағаздар, несие не болмаса есеп айырысу карталары мен өзге де төлем құралдарын дайындау және өткізу, сондай-ақ жоғары технологиялар саласында жасалған қылмыстар;
      1.5.6. Контрабанда;
      1.5.7. Заңсыз көші-қон арналарын ұйымдастыру;
      1.5.8. Мемлекеттік шекарадан заңсыз өту;
      1.5.9. Ұлтаралық, нәсілдік және діни алауыздықты өршіту, сондай-ақ экстремистік, диверсиялық және террорлық ұйымдардың қызметіне қатыстылығы;
      1.5.10. Террорлық топтарды ұйымдастыру және (немесе) террорлық актілер дайындау және жасау, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастырумен және терроризмді қаржыландырумен байланысты қылмыстарды жасауда күдіктілер, айыпталушылар немесе жасағаны үшін сотталғандар.
      1.6. Бұрын берілген есепке алу деректері өзгерген жағдайда осы Тізбенің 1.5-тармақшасында санамаланған адамдар.
      2. Қылмыстық қол сұғушылық заттары, жоғалған, алынған және иесіз қалған заттар, қылмыстық әрекет құралдары:
      2.1. ойықты атыс қаруы.
      2.2. Көлік құралдары.
      2.3. Тарихи және мәдени құндылықтар.
      2.4. Радио-, бейне, фото-, компьютерлік және жеке нөмірлері бар өзге де техника.
      2.5. Мемлекеттік айналымы бар нөмірлік құнды қағаздар мен құжаттар туралы мәліметтер.
      3. Aшылмаған қылмыстар туралы мәліметтер:
      3.1. Кісі өлтіру мен денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру.
      3.2. Ерекше қатыгездікпен, сондай-ақ кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған жыныстық қылмыстар.
      3.3. Aтыс қаруын қолдана отырып жасалған қарақшылық.
      3.4. Ірі және аса ірі көлемдегі алаяқтық.
      3.5. Жалған ақша белгілерін, құнды қағаздар, несие не болмаса есеп айырысу карталары мен өзге де төлем құралдарын жасау және сату, сондай-ақ жоғары технологиялар саласында жасалған қылмыстар.
      3.6. Тонау:
      3.6.1. Aтыс қаруын, оқ-дәрілерді, жарылғыш заттар мен жарғыш қондырғыларды;
      3.6.2. Радиоактивті, уландырғыш, күшті әсер ететін және улы заттарды;
      3.6.3. Есірткі құралдары мен психотроптық заттарды;
      3.6.4. Стратегиялық маңызды шикізат тауарларын;
      3.6.5. Aвтокөлікті;
      3.6.6. Сейфтерде және басқа да металдан жасалған сақтау орындарынан ұрлау;
      3.6.7. Пәтерлерден сипатты тәсілмен жасалған ұрлық;
      3.6.8. Мәдени және тарихи құндылықтарды ұрлау.
      3.7. Заңсыз қаржы, биржалық және валюталық операциялармен байланысты
      3.8. Aдамдарды ұрлау.
      3.9. Күш қолданып бопсалау.
      3.10. Aдамдарды, адам органдары мен тіндерін сату.
      3.11. Террорлық және диверсиялық актілер, экстремистік бағыттағы қылмыстар.
      4. Қылмыстылықтың жай-күйі және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердегі қылмыстарды тергеу нәтижелері туралы статистикалық ақпарат.
ТМД Үкіметтері басшылары кеңесінің Қылмысқа қарсы күрес
саласында ақпарат алмасу туралы келісім бойынша шешіміне
Молдова Республикасының ескертпесі
     Aстана қаласы 2009 жылғы 22 мамыр "Осы Шешім Молдова Республикасы үшін мемлекетшілік рәсімдер орындалғаннан кейін күшіне енеді".
Зинаида ГРЕЧAНЫЙ
Молдова Республикасының қазіргі Премьер-Министрі
ТМД Үкіметтері басшылары кеңесінің отырыс күн тәртібінің
11-тармағы бойынша Украинаның ескертпесі
Қылмысқа қарсы күрес саласында ақпарат алмасу туралы келісім
бойынша
2009 жылғы 22 мамыр
     "Келісімнің 10-бабының ережелерін қоспағанда".
Украина Премьер-Министрі
     Делегация басшысы                                  Ю. Тимошенко

Об утверждении Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2009 года № 1899.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, подписанное в городе Астане 22 мая 2009 года.

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 1 указанного Соглашения информировать депозитарий, что компетентными органами по его исполнению от Республики Казахстан являются Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба государственной охраны, Комитет национальной безопасности, Агентство по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), Служба экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правительства РК от 26.02.2021 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов

СОГЛАШЕНИЕ
об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (Вступило в силу 25 июля 2010 года - Бюллетень международных договоров РК, 2010 г., № 6, ст. 64)

      Правительства государств-участников Содружества Независимых Государств, далее именуемые Сторонами,

      признавая, что преступность во всех ее формах представляет серьезную угрозу для безопасности личности, общества и государства,

      руководствуясь желанием развивать сотрудничество Сторон в сфере обмена информацией,

      исходя из необходимости дальнейшего укрепления информационного взаимодействия при решении задач защиты прав и свобод граждан, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка,

      руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права,

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      1. Стороны в целях предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений на безвозмездной основе предоставляют по запросам сведения, имеющиеся в оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и иных учетах, архивах, а также осуществляют обмен имеющимися в их распоряжении научно-техническими, информационно-аналитическими материалами и нормативными правовыми актами в сфере борьбы с преступностью.

      2. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством и международными обязательствами государств Сторон.

      3. Стороны сотрудничают через свои компетентные органы. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и передается депозитарию при сдаче на хранение уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. Об изменениях перечня компетентных органов каждая из Сторон в течение месяца письменно уведомляет депозитарий.

Статья 2

      1. Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется посредством направления информации и исполнения запросов о предоставлении информации (далее - запрос).

      2. Информация может быть передана другой Стороне в инициативном порядке, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны.

      3. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос может передаваться устно с последующим обязательным письменным подтверждением в срок не позднее трех суток. При этом могут быть использованы технические средства передачи информации. В случае возникновения сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено его дополнительное подтверждение.

      Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса.

      В запросе указываются:

      а) наименование компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон;

      б) цель и обоснование запроса;

      в) сроки, в течение которых ожидается исполнение запроса;

      г) иные сведения, которые могут быть полезны для исполнения запроса.

      4. Запрос, направленный или подтвержденный в письменной форме на официальном бланке компетентного органа запрашивающей Стороны, должен быть подписан руководителем или лицом, его замещающим, и удостоверен гербовой печатью данного органа.

      5. Если компетентный орган запрашивающей Стороны устанавливает, что необходимость в исполнении запроса отпала, то данный орган незамедлительно уведомляет об этом компетентный орган запрашиваемой Стороны.

Статья 3

      1. Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все необходимые меры для обеспечения полного, своевременного и качественного исполнения запроса. Порядок, объем и сроки исполнения запроса определяются национальным законодательством государства запрашиваемой Стороны.

      2. Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или задерживающих исполнение запроса.

      3. Если исполнение запроса не входит в компетенцию органа, получившего запрос, то данный орган при наличии полномочий передает его соответствующему компетентному органу запрашиваемой Стороны и уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны.

Статья 4

      1. Компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных сведений, в том числе факта получения и содержания запроса, если компетентный орган запрашивающей Стороны считает нежелательным разглашение их содержания.

      2. В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при исполнении запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны информирует об этом компетентный орган запрашивающей Стороны для принятия решения о возможности исполнения запроса на таких условиях.

Статья 5

      1. Результаты исполнения запроса не могут быть использованы без согласия предоставившего их компетентного органа запрашиваемой Стороны в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были предоставлены.

      2. Компетентный орган запрашивающей Стороны может использовать результаты исполнения запроса в иных целях только с письменного согласия компетентного органа запрашиваемой Стороны. В таких случаях компетентный орган запрашивающей Стороны соблюдает ограничения использования результатов запроса, установленные компетентным органом запрашиваемой Стороны.

Статья 6

      Для передачи третьей стороне сведений, полученных компетентным органом одной Стороны на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное письменное согласие предоставившего эти сведения компетентного органа другой Стороны.

Статья 7

      1. В оказании содействия может быть полностью или частично отказано, если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку либо противоречит национальному законодательству и (или) международным обязательствам его государства, а также повлечет нарушение прав, свобод и законных интересов граждан.

      2. Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно уведомляется письменно о полном или частичном отказе в исполнении запроса с указанием обоснованных причин отказа.

Статья 8

      1. Весь массив централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, а также статистической и архивной информации сосредоточивается в Межгосударственном информационном банке (далее - МИБ), держателем которого является Министерство внутренних дел Российской Федерации.

      2. Министерство внутренних дел Российской Федерации:

      а) обеспечивает обработку, хранение и выдачу по запросам компетентных органов Сторон имеющейся в МИБ информации, а также статистических сведений о состоянии преступности и результатах расследований преступлений в государствах - участниках Содружества Независимых Государств;

      б) устанавливает объемы, структуру, формы и способы предоставления в МИБ первичной информации по согласованию с компетентными органами Сторон, исходя из имеющихся у них возможностей и полномочий;

      в) информирует компетентные органы Сторон о перечне ретроспективной информации, содержащейся в центральном архиве;

      г) осуществляет с помощью розыскных учетов информационное обеспечение деятельности по розыску лиц, объявленных компетентными органами Сторон в межгосударственный розыск;

      д) сотрудничает и содействует компетентным органам Сторон в области компьютеризации, совершенствования программного и информационного обеспечения, создания единой автоматизированной системы передачи данных;

      е) принимает необходимые меры по обеспечению пополнения компетентными органами Сторон МИБ, соблюдению сроков, полноты и достоверности предоставляемой информации;

      ж) принимает меры по защите информации, обрабатываемой, передаваемой и хранящейся в данном информационном банке, от различных посягательств извне.

Статья 9

      В целях поддержания МИБ в актуальном состоянии компетентные органы Сторон, исходя из имеющихся у них возможностей, представляют в Министерство внутренних дел Российской Федерации для пополнения и корректировки централизованных оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов сведения об объектах учета, перечисленных в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 10

      Финансирование МИБ осуществляется компетентными органами заинтересованных Сторон в соответствии с договорами, заключаемыми с Министерством внутренних дел Российской Федерации, в рамках финансовых средств, ежегодно предусматриваемых в национальных бюджетах компетентным органам на выполнение их функций.

Статья 11

      Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой согласованной Сторонами процедуры.

Статья 12

      Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участником которых является ее государство.

Статья 13

      При осуществлении сотрудничества рабочим является русский язык.

Статья 14

      В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом и вступают в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения.

Статья 15

      Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

      Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

Статья 16

      Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за шесть месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Соглашения.

      Совершено в городе Астане 22 мая 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Правительство

За Правительство

Азербайджанской Республики

Республики Молдова

За Правительство

За Правительство

Республики Армения

Российской Федерации

За Правительство

За Правительство

Республики Беларусь

Республики Таджикистан

За Правительство

За Правительство

Грузии

Туркменистана

За Правительство

За Правительство

Республики Казахстан

Республики Узбекистан

За Правительство

За Правительство

Кыргызской Республики

Украины


  Приложение
к Соглашению об обмене
информацией в сфере борьбы с
преступностью
от 22 мая 2009 года

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, предоставляемой в Межгосударственный
информационный банк

      1. Сведения о подучетных лицах:

      1.1. Осужденных, которые в соответствии с нормативными правовыми актами государств Сторон подлежат постановке на централизованные оперативно-справочные учеты.

      1.2. Категориях осужденных, указанных в подпункте 1.1 настоящего Перечня, прибывших (выбывших) для отбывания наказания, в отношении которых изменены приговоры, и освободившихся из мест лишения свободы.

      1.3. Лицах, находящихся в межгосударственном розыске, без вести пропавших, лицах, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить сведения о себе, неопознанных трупах.

      1.4. Организаторах преступных групп.

      1.5. Подозреваемых, обвиняемых в совершении или осужденных за совершение следующих видов преступлений:

      1.5.1. Половые преступления, совершенные с особой жестокостью, а также в отношении заведомо несовершеннолетних;

      1.5.2. Хищения культурных, исторических ценностей;

      1.5.3. Торговля людьми, похищение человека, а также иные преступления, связанные с эксплуатацией людей;

      1.5.4. Изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе содержащих изображения несовершеннолетних;

      1.5.5. Изготовление и сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных средств, а также преступления, совершенные в сфере высоких технологий;

      1.5.6. Контрабанда;

      1.5.7. Организация каналов незаконной миграции;

      1.5.8. Незаконное пересечение государственной границы;

      1.5.9. Разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды, а также причастность к деятельности экстремистских, диверсионных и террористических организаций;

      1.5.10. Организация террористических групп и (или) подготовка и совершение террористических актов, а также совершение преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

      1.6. Лицах, перечисленных в подпункте 1.5 настоящего Перечня, при изменении ранее предоставленных учетных данных.

      2. Сведения о предметах преступного посягательства, утраченных, изъятых и бесхозных вещах, орудиях преступной деятельности:

      2.1. Нарезном огнестрельном оружии.

      2.2. Транспортных средствах.

      2.3. Исторических и культурных ценностях.

      2.4. Радио-, видео-, фото-, компьютерной и иной технике, имеющей индивидуальные номера.

      2.5. Номерных ценных бумагах и документах, имеющих государственное обращение.

      3. Сведения о нераскрытых преступлениях:

      3.1. Убийствах и умышленных причинениях тяжкого вреда здоровью.

      3.2. Половых преступлениях, совершенных с особой жестокостью, а также в отношении несовершеннолетних.

      3.3. Разбоях, совершенных с применением огнестрельного оружия.

      3.4. Мошенничествах в крупном и особо крупном размерах.

      3.5. Изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных средств, а также преступлениях, совершенных в сфере высоких технологий.

      3.6. Хищениях:

      3.6.1. Огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

      3.6.2. Радиоактивных, отравляющих, сильнодействующих и ядовитых веществ;

      3.6.3. Наркотических средств и психотропных веществ;

      3.6.4. Стратегически важных сырьевых товаров;

      3.6.5. Автотранспорта;

      3.6.6. Из сейфов и других металлических хранилищ;

      3.6.7. Из квартир, совершенных характерным способом;

      3.6.8. Культурных и исторических ценностей.

      3.7. Связанных с незаконными финансовыми, биржевыми и валютными операциями.

      3.8. Похищениях людей.

      3.9. Вымогательствах с применением насилия.

      3.10. Торговле людьми, органами и тканями человека.

      3.11. Террористических и диверсионных актах, преступлениях экстремистской направленности.

      4. Статистическая информация о состоянии преступности и результатах расследования преступлений в государствах - участниках Содружества Независимых Государств.

ОГОВОРКА
Республики Молдова к Решению Совета глав правительств СНГ о
Соглашении об обмене информацией в сфере борьбы с
преступностью

      22 мая 2009 года г. Астана

      "Для Республики Молдова настоящее Решение вступит в силу после выполнения внутригосударственных процедур".

      Зинаида ГРЕЧАНЫЙ

      Действующий Премьер-министр Республики Молдова

Оговорка Украины
по пункту 11 повестки дня заседания
Совета глав правительств СНГ
О Соглашении об обмене информацией в сфере борьбы с
преступностью

      22 мая 2009 года

      "За исключением положений ст. 10 Соглашения".

      Премьер-министр Украины,

      Глава делегации Ю. ТИМОШЕНКО

      Настоящим удостоверяю, что прилагаемый текст является аутентичной копией Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, принятого на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 22 мая 2009 года в городе Астане. Подлинный экземпляр вышеупомянутого Соглашения хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств.

      Первый заместитель Председателя

      Исполнительного комитета

      Исполнительного секретаря СНГ В. Гаркун

      Настоящим удостоверяю, что данный текст является заверенной копией аутентичной копии Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, совершенного в Астане 22 мая 2009 года.

      Начальник управления

      Международно-правового департамента

      Министерства иностранных дел

      Республики Казахстан Б. Пискорский