"Көтергіш-көлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы N 2117 Қаулысы. Күші жойылды – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 қаңтардағы № 29 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 30.01.2017 № 29 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған "Көтергіш-көлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 15 желтоқсандағы
N 2117 қаулысымен
бекітілген

"Көтергіш-көлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"
техникалық регламенті
1. Қолданылу саласы

      1. Осы "Көтергіш-көлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті (бұдан әрі - Техникалық регламент) көтергіш-көлік құралдарына және олардың тіршілік циклінің үдерісіне қойылатын талаптарды белгілейді.

      2. Көтергіш-көлік құралдарын сәйкестендіру осы Техникалық регламентке қосымшада келтірілген Қазақстан Республикасы Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы (бұдан әрі - ҚР СЭҚ ТН) кодтарын пайдалану жолымен, таңбалау және ілеспе құжаттар бойынша, жиынтығында тану үшін жеткілікті болатын белгілері, өлшемдері, көрсеткіштері мен талаптары бойынша жүргізіледі.

      3. Осы Техникалық регламент мыналарға:

      1) кран-манипуляторларды қоса алғанда, барлық типтегі жүк көтергіш крандарға;

      2) басқару кабинасымен бірге жер үстіндегі рельсті жолдармен

      қозғалатын электр жүк арбаларына;

      3) арқанға тек ілмекпен немесе электромагнитпен ілінген жұмыстарға арналған қазып-тиегіш крандарға;

      4) электр тальдарға;

      5) жүкті және (немесе) адамдарды көтеруге арналған шығырларға;

      6) ауысымды жүк қарпығыш органдарға (ілмек, грейфер, жүк көтергіш электромагнит) қолданылады.

      4. Осы Техникалық регламент мыналарға:

      1) шахталарда, теңізде және өзенде жүзетін кемелерде, өзге жүзу

      құрылыстарда орнатылған көтергіш-көлік құралдарына;

      2) жер қазатын жабдықпен немесе грейфермен жұмыс істеуге арналған қазып-тиегіштерге;

      3) аспалы жабдықпен ғана жұмыс істеуге арналған крандарға (дірілді тиегіштермен, қада суырғыштармен, бесікшелермен, бұрғылау жабдығымен);

      4) еденде тұратын көтергіш-көлік құралдарына, төңкеру және отырғызу машиналарына, құбыр төсегіштерге, электр және авто тиегіштерге, реттеп салғыштарға, жол және белдік төсейтін машиналарға, манипуляторларға;

      5) олар ілінетін құрастыру полиспастары мен құрылымдарына (діңгектер, тісқырғыштар, арқалықтар);

      6) әскери ведомствоның көтергіш-көлік құралдарына;

      7) қолмен істейтін тальдарға қолданылмайды.

      5. Сақтануды қажет ететін негізгі қауіпті факторлар (қатерлер) мыналар болып табылады:

      1) жұмыс істеуге жарамды және жұмыс істеуге жарамсыз жағдайдағы тұрақсыздық;

      2) қозғалыс жылдамдығын арттыру;

      3) бұрылу бұрышын арттыру;

      4) жүк көтергіштікті арттыру;

      5) персоналға механикалық әсер ету;

      6) қолданыстағы электр қондырғылар;

      7) желді жүктемелер;

      8) өрт қауіпті және жарылыс қауіпті элементтер.

2. Терминдер мен анықтамалар

      6. Осы Техникалық регламентте техникалық реттеу және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамада белгіленген терминдер мен анықтамалар, сондай-ақ тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:

      1) серпінді сынақтар - көтергіш-көлік құралдарының жүккөтергіштігінен асатын жүктемемен жұмыс қозғалыстарын орындау жолымен көтергіш-көлік құралдарын сынау;

      2) жол еңістігі - көтергіш-көлік құралдарының жұмысына рұқсат

      берілетін еңістік;

      3) көтергіш-көлік құралы - жүк қарпығыш органның кері-ілгерілемелі қозғалысымен циклді әрекетті көтергіш құрылғысы;

      4) қарсы салмақ - қарсы салмақ арасына немесе жұмыс уақытында көтергіш-көлік құралдарының жұмыс жүгін және/немесе жеке бөлшектерінің салмағын теңестіру үшін бұрылатын тұғырнамаға бекітілген жүктер;

      5) пайдалы жүк көтергіштік - көтергіш-көлік құралдарымен көтерілетін және алынатын жүк қарпығыш құрылғылардың көмегімен ілінетін, ал олар болмаған жағдайда алынбайтын жүк қарпығыш құрылғыларға тікелей ілінген салмақты жүк;

      6) статикалық сынақтар - көтергіш-көлік құралдардың жүк

      көтергіштігінен асатын жүк қарпығыш органға жүктемені статикалық салу

      жолымен көтергіш-көлік құралдарын сынау.

3. Нарықтағы айналым шарттары

      7. Көтергіш-көлік құралдары (бұдан әрі - ККҚ), егер олар осы

      Техникалық регламент талаптарына сәйкес болса және адам өміріне,

      денсаулығына және қоршаған ортаға залал келтірмесе, нарықта сатылуға рұқсат беріледі.

      8. ККҚ-ны тұтынушыларға ілеспе құжаттамада келтірілген толық және анық ақпарат ұсынылады.

      9. Ілеспе құжаттамада мыналар болуы тиіс:

      1) жобалық құжаттар және өнімге паспорт;

      2) ККҚ жөндеу жөніндегі нұсқаулық;

      3) ККҚ пайдалану жөніндегі нұсқаулық;

      4) ККҚ жинақтау сызбалары мен жинақтау бірліктері;

      5) болат арқандарға паспорт;

      6) илемдеу мен бекіту бөлшектеріне паспорт;

      7) жинақтау ведомосы.

      10. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық мыналарды қамтуы тиіс:

      1) монтаждау, жинақтау, жөндеу немесе реттеу жөніндегі нұсқаулар;

      2) ККҚ штаттық қолдану, пайдалану кезінде (пайдалануға енгізуді, тағайындалуы бойынша пайдалануды, техникалық қызмет көрсетуді, жөндеудің және техникалық куәліктердің барлық түрін, қорғау құралдарын, тасымалдау мен сақтауды қоса алғанда) сақталуы тиіс қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар жөніндегі нұсқаулар;

      3) қызмет ету мерзімінің көрсеткіштері немесе нақтыланған ресурс;

      4) критикалық істен шығулар тізбесі, авария мен әрекетке әкеп соқтыратын, көрсетілген қателердің алдын алатын персоналдың ықтимал актілері;

      5) шекті жағдайлар өлшемдері.

      11. Таңбалау "Буып-түюге, таңбалауға, затбелгі жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 21 наурыздағы N 277 қаулысының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

      12. ККҚ, ал қажеттілігі болғанда жекелеген жинақта бірліктерінің анық және өшірілмейтін таңбасы болуы тиіс.

4. Қауіпсіздікке қойылатын талаптар

      13. ККҚ жұмысының жарылыс өрт қауіпті ортадағы (орта санатын

      көрсетумен) мүмкіндігі паспортта көрсетілуі тиіс.

      14. ККҚ, олардың тораптары, механизмдері, басқару станциялары, қорғау жүйелері мен қауіпсіздік аспаптары осы Техникалық регламент талаптарына сәйкес болуы тиіс.

      15. Өздігінен жүретін ККҚ жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін күйінде тұрақты болуы тиіс.

      16. Мосылық және кертеш ККҚ жүк арба жолдарының еңістігі барынша көп жұмыс жүгімен арбаның барынша қолайсыз жағдайында 0,003 аспауы тиіс. Көрсетілген еңістік нормасы арбаның қозғалыс механизмі жабық үлгідегі автоматты тежегішпен жабдықталған немесе арбасы арқанды тартумен орын ауыстыратын ККҚ жатпайды.

      17. Жүк көтеру және шығарықты өзгерту механизмдері жүкті немесе нұсқарды түсіру қозғалтқышпен ғана жүзеге асырылатындай болып орындалуы тиіс.

      Жұдырықшалы, үйкелісті немесе басқа механикалық құрылғылармен жабдықталған ККҚ механизмдері оларды сөндіру немесе жұмыс қозғалыстарының жылдамдығын ауыстырып-қосу үшін механизмнің өз еркімен қосылуы немесе тіркеуден ағытылу мүмкіндігі болмайтындай етіп орнатылуы тиіс. Жүк пен нұсқарды көтеретін шығырларда тежегіш салынбай жетектің сөндірілу мүмкіндігі болмауы тиіс

      18. Адамдарды, балқытылған металды немесе қожды, улы және жарылғыш заттарды көтеру үшін тағайындалған механизмдерде үйкелісті және жұдырықшалы жалғастырғыштарды қосуды қолдану, электр жетекті механизмдерде:

      1) бір жылдамдықтан екіншісіне ауыстырып-қосу үшін, жылдамдықтың бірнеше ауқымы болатын қозғалу немесе бұрылу механизмін;

      2) оларды бөлек басқаруға арналған екі шынжыр табанды ортақ жетегі болатын шынжыр табанды ККҚ қозғалту механизмін қоспағанда, рұқсат берілмейді.

      3) Тежегіштің ККҚ бұрылатын бөлігімен, шынжыр табандармен немесе доңғалақтармен ажыратылмайтын кинематикалық байланысы болуы тиіс.

      19. Айналдыру сәтін беретін ККҚ механизмдерінің түйіндерінде

      оймакілтекті, кілтекті және (немесе) бұрандамалық жалғанулар қолданылуы тиіс.

      20. ККҚ бұрандамалық, кілтекті және сыналық жалғанулары ерікті ажыратылудан немесе үзіп тастаудан сақтандырылған болуы тиіс.

      21. Жылжымалы нұсқарлары және (немесе) мұнаралары бар ККҚ жылжытылатын құрылманың сенімді орнықтырылуы қарастырылуы тиіс.

      22. Арқанды, шынжырлы тальдар мен ККҚ полиспастары арқанның (шынжырдың) тальдан өздігінен түсіп қалуын, арқанның (шынжырдың) шығыр мен осьтің (жұлдызша мен ось) арасында сыналануын болдырмауы тиіс.

      23. Қосарланған полиспасты қолданған кезде теңестіргіш шығырды немесе теңгергішті орнату міндетті.

      24. ККҚ металл конструкциялары мен металл бөлшектері жемірілуден сақтандырылған болуы тиіс.

      25. Техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін ККҚ механизмдеріне, сақтандырғыш құрылғыларына, электр жабдықтарына, металл конструкциялары элементтеріне қауіпсіз қол жеткізу қамтамасыз етілуі тиіс. Осы мақсат үшін галереялар, алаңдар, баспалдақтар орнатылады. Блоктар мен қауіпсіздік аспаптарына қызмет көрсетуге арналған алаңдар мен баспалдақтар болмаған кезде нұсқарда оның түсірілу мүмкіндігі көзделуі тиіс.

      26. Гидравликалық жетегі бар ККҚ үшін құбыржолдар жарылған кезде немесе гидрожүйеде қысым түскен кезде механизмдердің (бұрылатын, жүк таситын және нұсқарлы шығыр, нұсқар мен берік тіреулерді көтеру, нұсқар секцияларын жылжыту) автоматты тоқтатылуы және тіркелуі қамтамасыз етілуі тиіс. ККҚ-манипуляторлар үшін механизмдердің автоматты тоқтауы майысқақ құбырларды үзген кезде қамтамасыз етілуі тиіс.

      27. ККҚ гидрожүйесі әрбір жұмыс контурындағы қысымды бақылау мүмкіндігін және гидроагрегаттарды, майтүтіктерді, сүзгілерді бактағы жұмыс сұйықтықтарын ағызбай ауыстыруды қамтамасыз етеді.

      28. ККҚ мотосағаттарда жұмыс көлемін есептеуге арналған, оны

      пайдалану үдерісінде ККҚ қалдық қорын анықтауға мүмкіндік беретін

      құрылғылармен жабдықталуы тиіс.

5. ККҚ монтаждауға, қайта жаңартуға және жөндеуге қойылатын
талаптар

      29. Алдын ала сынауларды жобалық құжаттамамен анықталған

      бағдарлама мен әдістеме бойынша ККҚ тәжірибелік үлгісін дайындаушы

      ұйымдастырады және жүргізеді.

      30. ККҚ сынауларына жобалық құжаттаманы әзірлеген ұйым өкілінің қатысуы міндетті.

      31. Бағдарламалармен ККҚ паспорттық деректерге сәйкестігіне, көзбен шолу байқауы, статикалық және серпінді сынаулар, өздігінен қозғалатын нұсқарлы ККҚ тұрақтылығын сынаулар көзделуі тиіс.

      32. ККҚ тәжірибелік үлгісінің алдын ала және қабылдау сынауларының нәтижелері ККҚ конструкциясы жөніндегі ұсынымдар көрсетілген актімен ресімделеді.

      33. ККҚ болат конструкцияларын пісіру үшін қолданылатын пісіру

      материалдары металл жігінің және пісірме қосылыстардың (орнықтылық шегі, аққыштық шегі, салыстырмалы ұзарту, бүктеу бұрышы, соғу тұтқырлығы) болаттың берілген маркасы үшін белгіленген төменгі шекті көрсеткіштен төмен болмайтын механикалық қасиеттерін қамтамасыз етуі тиіс. Осы талап шарбақтар, сатылар және алаңдарды пісіруге қолданылады.

      Әр түрлі маркалы болаттарды бір қосылыста қолданған кезде балқытылған металдың механикалық қасиеттері болаттың үлкен шекті қасиеттеріне сәйкес болуы тиіс.

      Қондырма материалдар, қождамалар және қорғаныш газдар маркалары ККҚ дайындауға, жөндеуге немесе қайта жаңартуға арналған конструкторлық құжаттамада көрсетілуі тиіс.

      34. ККҚ дайындау, құрастыру, қайта жаңарту және жөндеу кезінде

      өткізілетін пісірме қосылыстар сапасын бақылау конструкторлық құжаттамада көзделген ішкі қарап байқаумен және өлшеумен, механикалық сынаулармен, бұзбай бақылау әдістерімен іске асырылуы тиіс.

      35. Пісірме қосылыстардың сапасын бақылау термиялық өңдеу

      өткізілгеннен кейін жүргізілуі тиіс (егер ол аталған пісірме қосылыс үшін міндетті болып табылса).

      Пісірме қосыластарды бақылау нәтижесі тіркелуі тиіс.

      36. Бұзбай бақылау уақытында пісірме қосылыстардағы жіберілуге тиіс емес ақауларды анықтаған кезде, барлық қосылыс бақылауға түсуі тиіс. Бақылау кезінде анықталған пісіру жіктерінің ақаулы участоктары механикалық тәсілмен алынып тасталуы және қайта пісірілуі тиіс.

      37. Егер бақылаудың кез келген түрінде пісірме қосылыстарда нормалар шегінен шығатын ішкі немесе сыртқы ақаулар табылатын болса, оның сапасы қанағаттанарлықсыз болып есептеледі.

6. ККҚ жүк қарпығыш органдарына қойылатын талаптар

      38. ККҚ жүк таситын ілмектері алынатын жүк қарпығыш құрылғының өздігінен құлап кетуін болдырмайтын сақтандырғыш құлыппен жарақтандырылуы тиіс. Балқытылған металды немесе сұйық қожды тасымалдайтын ККҚ жүк таситын ілмектерін сақтандырғыш құлыптармен жабдықтамауға рұқсат беріледі.

      39. Жүк таситын ілмектер дайындаушысы, ілмек нөмірі, жүк көтерімділігі және қандай материалдан дайындалғаны көрсетілген паспортпен жабдықталуы тиіс.

      40. Арқанды грейфер конструкциясы шығыршық жылғаларынан

      арқандардың өздігінен шешілуін және шығып кету мүмкіндігін болдырмауы

      тиіс.

      Грейфердің жүк көтергіштігі грейфер иесінің оны пайдаланудан бұрын өткізген сынамалық батырып алуынан кейін, материалды таразыға тартумен анықталады.

      41. Грейфер дайындаушы ұйым, материал түрінің нөмірі, көлемі,

      тағайындалған теңселіске арналған меншікті салмағы және батырылатын

      материалдың барынша қол жетімді салмағы көрсетілген көрсеткіш белгімен жабдықталуы тиіс. Зауыттық көрсеткіш белгі бүлінген кезде оны грейфер иесі қайтадан қалпына келтіруі тиіс.

      Жеке дайындалатын грейферлер көрсеткіш белгіден бөлек, паспортпен жарақталуы тиіс.

7. Арқандарға қойылатын талаптар

      42. Жүк таситын, нұсқарлы, темір арқан, көтеретін, тартпа ретінде қолданылатын болат арқандар жобалық құжаттамаға сәйкес сыналуға ұшырауы тиіс.

      43. Балқытылған немесе қыздырылған металл мен сұйық қожды тасымалдайтын ККҚ арқандары сәулелі жылудың тікелей әсерінен және металл шашырамасынан тиісті қоршаулар орнатумен қорғалуы тиіс.

8. Атанақтарға, блоктарға қойылатын талаптар

      44. Атанақ сыйымдылығы жүкқарпығыш органның ең төменгі ықтимал жағдайында атанақта қысқыш құрылғының астында болатын орамдарды есептемегенде, арқанның немесе шынжырдың жартысынан кем болмай орамдалып қалатындай болуы тиіс.

      45. Арқанның бір қабат орамдалуында ККҚ атанақтарының бұрандалық сызық бойынша кесілген бунақтары болуы тиіс. Атанаққа арқанның бір қабат орамдалуы кезінде грейферлі ККҚ және жұмыс кезінде арқанның жұлқынуы мен босаңсуы мүмкін арнайы ККҚ атанақтардың арқан диаметрінің жартысынан кем болмайтын тереңдіктегі бунағы болуы немесе атанақта арқанның дұрыс төселуін қамтамасыз ететін құрылғымен жабдықталуы тиіс. Тегіс атанақты қолдануға конструктивтік себептер бойынша атанаққа шынжырлар орамдағанда, атанаққа көп қабатты орамдау қажет болған жағдайда рұқсат беріледі.

      46. Тегіс атанақтарда және арқанды көп қабатты етіп орамдауға арналған бунақты атанақтарда атанақтың екі жағынан доңғалқырлары болуы тиіс.

      Арқанның екі тарамымен бір қабаттап орамдауға арналған бунақтары бар атанақтарды, егер тарамдар атанақтың шетінен ортасына орамдалса, доңғалқырлармен жабдықтамауға болады. Атанаққа арқанның бір тарамды бунақтарымен орамдағанда, атанақта арқанды бекітетін жағынан доңғалқыр орнатылмауы мүмкін.

      Атанақтың арқанға арналған доңғалқырлары орамдалған арқанның оның екі диаметрінен кем болмайтын жоғарғы қабатының үстінде, ал шынжырлар үшін - шынжыр буынының енінен кем болмай көтерілуі тиіс.

      47. ККҚ атанақта арқанды көп қабатты орамдаған кезде әрбір қабатты дұрыс төсеу қамтамасыз етілуі тиіс.

9. Тежегіштерге қойылатын талаптар

      48. Жүк көтергіш механизм мен машиналық жетегі бар ККҚ нұсқар ұшып шығуының езгеруі жетекті іске қосқан кезде автоматты ажыратылатын жабық типтегі тежегіштермен жабдықталуы тиіс.

      Қолмен істейтін жетегі бар көтергіш механизм автоматты қозғалатын жүкке орнықты тежегішпен жабдықталуы тиіс.

      Жүк көтергіш механизмдерінде, ұшып шығудың өзгеруі және гидроцилиндрлі нұсқарды телекөшіруде гидрожүйедегі қысым түскен кезде жүктің немесе нұсқардың түсу мүмкіндігін болдырмайтын құрылғы (кері клапан) қарастырылуы тиіс.

      Механизмдерді қосудың жалғастырғыштармен басқарылатын жүк көтергіш және шығарықты өзгертетін механизмдерінде жүктің немесе нұсқардың ерікті түсуін болдырмау мақсатында, қосу жалғастырғышымен бұғатталған, қалыпты жабық типте басқарылатын тежегіштер қолданылуы тиіс.

      49. Жеке электрлік жетегі бар грейферлі қос атанақты шығырлардың тежегіш әрбір жетекте орнатылуы тиіс.

      Ұстап тұратын атанақтың жетегінде жұмыс істемей тұрған қозғалтқышта механизмді тежеуге арналған басқыш (нүкте) құрылғыға рұқсат беріледі; мұндайда тежеу басқышқа (нүктеге) үздіксіз басу кезінде ғана мүмкін болуы тиіс.

      Электр қорғанысы іске қосылған кезде немесе желідегі ток сөндірілгенде тежегіш басқыштың (нүктенің) басылып тұрған күйінде де автоматты тұйықталуы тиіс.

      50. Жүккөтергіш және шығарықты езгертетін механизмдер атанақтармен ажырамайтын кинематикалық байланысы болатын тежегіштермен жабдықталуы тиіс.

      51. Жылжымалы мехнизмдерде тежегіштер:

      1) таза ауадағы жұмыс кезінде;

      2) еденге төселген жол бойымен жылжығанда үй-жайдағы жұмыс кезінде;

      3) жер үстіндегі рельсті жолдарда үй-жайдағы жұмыс кезінде орнатылуға тиіс

      Бұру механизмдерінде тежегіштер ашық ауада жұмыс істейтін барлық ККҚ, үй-жайда жұмыс істейтін ККҚ орнатылады.

      52. Айдауға қарсы құрылғылармен ашық ауада жұмыс істейтін белдікті ККҚ, егер ККҚ желдің барынша қолжетімді жылдамдығы әрекетінде жұмыс істемейтін күйіндегі ККҚ үшін жылжыту механизмінің тежеу қоры 1,2 кем болмайтын шаманы құраса, жабдықталмауы мүмкін.

10. Қозғалу доңғалақтарына қойылатын талаптар

      53. ККҚ жылжыту механизмдерінің және олардың жүк таситын

      арбаларының қозғалатын доңғалақтары қапталып, қалыптанып немесе құйма

      болып орындалуы мүмкін. Доңғалқырсыз доңғалақтарды қолдануға

      доңғалақтардың рельстерден шығып кетуін болдырмайтын құрылғылар

      болғанда ғана рұқсат етіледі.

      54. Рельсті, мұнаралы ККҚ доңғалақтары табан еніне қарамастан, екі доңғалқырлы болуы тиіс.

11. Тірек бөлшектерге қойылатын талаптар

      55. Рельсті жолдармен қозғалатын ККҚ доңғалақтар мен біліктердің сыну жағдайына тіреуіш бөлшектермен жабдықталуы тиіс.

      56. Рельсті жолдардың ұштарында олардан ККҚ шығып кетпеуін ескерту үшін тіреуіштер орнатылуы тиіс.

      57. Рельсті жолмен қозғалатын, машиналық жетегі бар ККҚ және олардың арбалары тіреуіштерге немесе бір-біріне ықтимал соғылуын жұмсарту үшін, тиісті биіктіктегі серпінді аралық құрылғылармен жабдықталуы тиіс.

12. Қарсы салмақ пен қосымша жүкке қойылатын талаптар

      58. Қарсы салмақтың және қосымша жүктің құрамдас бөліктері оларды құлап қалудан сақтандыру үшін және белгіленген салмақты өзгерту мүмкіндігін болдырмас үшін бекітілуі немесе қаптамаға салынуы тиіс. Қарсы салмақ немесе қосымша жүк ретінде ұсақ даналық жүкті қолданған кезде, ол металл жәшікке салынуы тиіс.

      59. Қозғалмалы қарсы салмақтар шығарықтың өзгеруімен автоматты орын ауыстыруы немесе шығарыққа байланысты қарсы салмақ жағдайын.

13. Қауіпсіздік аспаптары мен құрылғылары

      60. Машиналық жетегі бар ККҚ мыналарды автоматты тоқтауы үшін

      құрылғылармен (ұштық ажыратқыштармен) жабдықталуы тиіс:

      1) жүк қарпығыш органның оның шеткі жоғарғы және төменгі жағдайларындағы көтергіш механизмін. Жүк қарпығыш органның төменгі жағдайындағы ұштық ажыратқышы егер ККҚ пайдалану шарттары бойынша жүкті жобада белгіленген деңгейден төмен түсіру қажет болмаса, орнатылмауы мүмкін;

      2) нұсқардың шеткі жақтарындағы ұшып шығудың өзгеру механизмін;

      3) егер ККҚ (арбаның) жылдамдығы шеткі жағдайға келер алдында 0,5 м/с асатын болса (аралығы және белдікті тиегіші 16 м артық мұнаралы, мосылық ККҚ қозғалу механизмдері қозғалыс жылдамдығына қарамастан, ұштық ажыратқыштармен жабдықталуы тиіс), рельстік қозғалатын ККҚ және оның арбаларын қозғалту механизмін (темір жол рельстерін қоспағанда);

      4) белдікті, мосылық, аспалы ККҚ немесе олардың бір жолда жұмыс істейтін жүк таситын арбаларының қозғалу механизмдерін.

      Көрсетілген кұрылғылар механизмнің қозғалысын шектеу қажет болғанда орнатылуы тиіс, мысалы бұрылма, ККҚ телескоптық бөліктерін жылжыту механизмдері, жүкқарпығыш орган, кабинаны көтеру механизмдері.

      61. Белдікті үлгідегі ККҚ оның галереясына шыққан кезде кернеуді автоматты алып тастауға арналған құрылғымен жабдықталуы тиіс. Үй-жайда жұмыс істейтін ККҚ кернеуі 42 В артық болмайтын троллды сымдар мұндайда сөндірілмеуі мүмкін.

      Белдік галереясы арқылы кіру көзделген белдікті ККҚ мұндай бұғаттаумен галереяға кіретін есік жабдықталуы тиіс.

      62. Қондыру алаңынан ККҚ басқару кабинасына кіруге арналған есік ККҚ жылжуын есік ашық кезде бастауға мүмкіндік бермейтін электрлік бұғаттаумен жарақталуы тиіс.

      Егер кабинаның тамбуры болса, онда мұндай бұғаттаумен оның есігі жабдықталады.

      63. Магнитті ККҚ электрлік схема ККҚ аспаптар түйісулерімен және қауіпсіздік кұрылғыларымен кернеуді түсірген кезде жүк таситын электромагниттен кернеу алынбайтын болып орындалуы тиіс.

      64. Бұрылмайтын мұнаралары бар мұнаралы ККҚ және кабинасы ККҚ бұрылатын бөлігінде орналасқан порталды ККҚ, кабинаға отырғызған кезде ККҚ бұрылатын және бұрылмайтын бөліктерінің арасында адамдардың қысылып қалмауын ескертуге арналған, бұрылатын кабинасы бар металлургиялық ККҚ, қызметшілердің бұрылмайтын жағынан бұрылатын жағына және кабинаға ауысқанына дейін бұрылу механизмі электр қозғалтқышын автоматты сөндіретін құрылғысы болуы тиіс.

      65. Белдікті түрдегі ККҚ (әрбір жүк таситын шығыр үшін) егер оларды өндіріс технологиясы бойынша ауыстырып тиеу мүмкін болса жүк көтерімділікті шектегіштерімен жабдықталуы тиіс. Сондай-ақ белдіктің ұзындығы бойынша ауыспалы жүк көтергішті болатын ККҚ осындай шектегіштермен жабдықталуы тиіс.

      66. Мосылық ККҚ және белдіктік ауыстырып-тиегіштер бұзылуы кезінде туындайтын ауытқулардың барынша ықтимал күшіне есептелген немесе ауытқуды автоматты әрекетпен шектегіштермен жабдықталған болуы тиіс.

      67. Электр жетегі бар ККҚ электр желісінің қоректендіретін үш фазаның кез келгені үзілген кезде, жүктің және нұсқардың құлауынан қорғалуы көзделуі тиіс.

      Жүкті немесе нұсқарды кетеретін электр қозғалтқышты сөндіргенде тежегіштің электромагнит орауышынан немесе гидроитергіш қозғалтқышының орамаларынан кернеу алынып тасталуы тиіс.

      68. Электрлік ККҚ ұштық ажыратқыштар, жүктесікті, кабина есіктерін, апаттық ажыратқышты бұғаттаулар электр тізбегін ажыратуда жұмыс істеуі тиіс.

      69. Жүк көтергіштігі шығарықтың өзгеруімен ауысатын ККҚ (гидравликалықтан басқа) орнатылған шығарыққа сәйкес келетін жүк

      көтерімділік нұсқағышы көзделуі тиіс.

      70. Өздігінен қозғалатын нұсқарлы ККҚ кабинасында және бұрылмайтын жақтауында ККҚ еңістік бұрышының нұсқағыштары (еңіс өлшеуіштер, сигнал бергіштер) орнатылуға тиіс.

      71. Биіктігі бастиектің үстіне дейін 15 м артық мұнаралы ККҚ, аралығы 16 м артык мосылық ККҚ, порталды және кабілді ККҚ, белдіктік ауыстырып-тиегіштер ККҚ паспортында көрсетілген желдің жылдамдығына жеткен кезде, сиренаны автоматты қосатын аспаппен (анемометрмен) жабдықталуы тиіс.

      72. Жүк көтергіштігі 16 т қоса алғандағы (шынжыр табандардан басқа) өздігінен қозғалатын меңзерлі ККҚ дайындаған кезде, олардың электр беріліс желілерінің жанында жұмысы кезінде қауіпті кернеу тогынан қорғау құралымен жабдықталуы тиіс.

      73. ККҚ электр қозғалтқыштарын электрлік басқару схемасы мыналарды болдырмауы тиіс:

      1) желідегі кернеу қалпына келтірілгеннен кейін электр

      қозғалтқыштардың өздігінен іске қосылуын;

      2) жеделдетудің берілмеген схемасы бойынша электр қозғалтқыштардың іске қосылуын;

      3) электр қозғалтқыштардың сақтандырғыш құрылғылар түйіспелерімен (ұштық ажыратқыштар мен бұғаттау құрылғыларының түйіспелерімен) іске қосылуын.

      74. ККҚ сыртқы желіден кернеу беру кернеуді алып тастауға арналған, қолмен істейтін немесе қашықтықтан басқаратын жетегі болатын енгізу құрылғысы арқылы іске асырылуы тиіс.

      75. Мұнаралы ККҚ орнатылған шырақтар порталда орнатылған өзіндік ажыратқыштармен қосылуы тиіс.

      76. Кабинадан немесе басқару пультынан (қашықтықтан басқарғанда) басқарылатын ККҚ дыбысы орын ауыстыратын жерлерде жақсы естілетін және автомобиль сигналынан үндестігі бойынша ерекшеленетін дыбыстық сигнал беру аспабымен жабдықталуы тиіс.

      77. ККҚ басқару кабинасы мен машиналық үй-жайдың электрлік жарықтандырғышы болуы тиіс.

      ККҚ электр жабдықтарын сөндірген кезде электр жетегі болатын ККҚ жарық түсіруі қосылған болуы тиіс.

      Енгізу құрылғысына дейін қосылған жарық түсіру және сигналдық аспап тізбектерінде жеке ажыратқыш болуы тиіс.

      78. ККҚ кернеуі 42 В артық болмайтын, темен вольтты жөндеу

      жарығымен жабдықталған болуы тиіс.

      Жөндеу жарығының желісін қоректендіру таратушы трансформатордан немесе ККҚ орнатылған аккумулятордан жүзеге асырылуы тиіс.

      79. ККҚ металл құрылымдарын жарық түсіру, басқару тізбектерін және кернеуі 42 В артық басқа тізбектерді қоректендіруге арналған ток өткізгіш ретінде пайдалануға рұқсат етілмейді.

      80. ККҚ кабинасында орнатылған электрмен жылыту аспаптары өртке қатысты қауіпсіз, ал оның ток өткізгіш бөліктері қоршалған болуы тиіс. Электрмен жылыту аспаптары электр желісіне енгізу құрылғысынан кейін жалғануы тиіс. Жылыту аспабының тұрқы жерге қосылуға тиіс.

      81. ККҚ кабинасында электр қозғалтқыштардың іске қосылатын

      қарсылықтарын орнатуға рұқсат етілмейді.

      82. Электрлік жетегі болатын ККҚ олардың металл конструкциялары

      сыртқы желіден қоректенгенде электр жабдықтың барлық металл бөліктері

      (электр қозғалтқыш тұрқылары, аппараттар қаптамалары, сымдар мен

      кабілдердің металл қабықшалары, қорғаныш құбырлары) жерге қосылуы тиіс.

      83. Еденнен басқарылатын ККҚ электрлік басқаруының батырма аппаратының тұрқы оқшаулау материалынан жасалып орындалған, не екеуден кем болмайтын еткізгіштермен жерге қосылуы тиіс. Жерге қосатын өткізгіштердің біреуі ретінде батырма аппарат ілінген сым арқанша пайдаланылуы мүмкін.

      84. Қадалық ККҚ және технологиялық үдеріс шарттары бойынша кернеуде болатын электр жабдық тұрқының жүк қарпығыш органы жерге қосылмауы тиіс. Мұндай жағдайда олар ККҚ жерге қосылған бөліктерінен оқшаулаудың кемінде үш сатысынан оқшаулануы тиіс. Электр жабдық пен электр өткізгіш оқшаулауы қорғау оқшауының сатылары бүлінгенде немесе жабылып қалғанда, оларға жүктің кернеуін қосу жағдайына есептелген болуы тиіс.

      85. Әрбір сорғының арын сызығындағы гидравликалық жетегі болатын ККҚ жұмыс қысымынан 10 %-ға артық болмай асатын қысымды реттейтін сақтандырғыш қақпақтар орнатылуы тиіс. Сұйықтықтарды беруге және құюға арналған коммуникациялар жұмыс кезінде немесе механизмнің әрекетсіздігі кезінде сұйықтықтың кемуін болдырмайтындай болып орналастырылуы тиіс.

      Гидрожетекте қолданылатын майысқақ түтіктер ықтимал механикалық бұзылулардан қорғалған болуы тиіс.

      86. Жұмыс сұйықтығын беру жүйесі жөндеу кезінде оны толық алып

      тастау үшін, магистральдарды шаятын және жұмыс сұйықтықтарын ластанудан тазалайтын құрылғыны көздеуі тиіс.

14. Кабіл үлгісіндегі ККҚ-ға қойылатын талаптар

      87. Барлық негізгі және қосымша жүктемені (инерция күші, желдің жүктемесі, қардың салмағы, тіреулердің бірінің кетуінен болатын күштер) есепке ала отырып, кез келген бағыттағы ККҚ жылжымалы тербелмейтін тіректерінің тұрақтылық коэффициенті олар барынша нашар біріккен жағдайда кемінде 1,3-ті құрауы тиіс.

      Көтергіш арқанмен перпендикуляр жазықтықтағы тіректердің теңселетін тұрақтылық коэффициенті кемінде 1,3 болуы тиіс.

      88. ККҚ тіреулердің бірі басқа тіреуге қатысты жобада белгіленген көрсеткіштен асатын шамаға кеткен жағдайда, олардың жылжыту механизмдерін автоматты түрде тоқтататын құрылғымен, оператор кабинасына орнатылған кету шамасы көрсеткішімен жабдықталады.

      89. ККҚ жүк көтергіштіктен кемінде 25 %-дан жоғары асқан кезде іске қосылатын жүк көтеру шектегішімен жабдықталады. Жүк көтергіштікті шектегіш іске қосылғаннан кейін тек жүк түсірілу болуы тиіс.

      90. Қозғалмалы тіректері бар ККҚ желдің жылдамдығы паспортта көрсетілгеннен асатын кезде дыбыстық сигнал беретін анемометрмен жабдықталуы тиіс.

      91. ККҚ бір орында жұмыс істеу кезінде қолмен ұстап алғыштармен бекітілуі тиіс. Ондай құралдармен жұмыс істеу кезінде ККҚ оларды үнемі жылжытып тұруын кажет етеді және ұстап алғышпен жұмыс уақытында орнатылмауы мүмкін, бірақ олар жұмысты тоқтатқан кезде ұстап алғыштармен бекітілуге тиіс.

      92. Оператор кабинасында аралықтың биіктігі және ені бойынша жүк қарпығыш органның көрсеткіштері, грейфердің ашық және жабық қалпының көрсеткіші белгіленуі тиіс.

      Осы көрсеткіштер жиналған кінәраттарды алып тастауға арналған шкаланы реттеу мүмкіндігін беруі тиіс.

      93. Көтеру механизмінде, грейферлік ККҚ грейфер түйістіру механизмінде оларды:

      1) жүк қарпығыш аралымдар мен жүк арбаларының арасындағы қашықтық 1 м жеткенде көтеру кезінде;

      2) атанақта арқанның үшеуден кем емес орамдары қалғанда түсіру кезінде автоматты тоқтататын (шеткі ажыратқыш) құрылғысы болуы тиіс.

      94. Жылжымалы жүктік арба механизмі тірек алаңынан немесе полиспасты арбадан кемінде 5 м қашықтықта оны автоматты тоқтататын құрылғымен (шеткі ажыратқышпен) жабдықталуы тиіс. Төмендетілген жылдамдықпен тірек алаңдарына немесе полиспасттік арбаға жүк арбасын жылжытуға рұқсат етіледі.

      95. Жүк арбасы жүргізуші арқанның (арқандардың) қозғалатын доңғалақтарының бұзылуы немесе түсу кезінде оның құлауы болмайтындай орнатылуы тиіс.

      96. Жүк арбасын жылжыту механизмі арқандарды қарау және майлау үшін 0,5 м/с аспайтын тексеру жылдамдығын қамтамасыз етуі тиіс.

      97. Жүк арбасын жылжыту механизмінің тежеуіші кемінде 1,25 тежеу қорының коэффициентін ескере отырып, тежеу уақыты қамтамасыз етілуі тиіс.

      98. Өзін жылжытатын механизмнің арқан бойымен жүретін тегершігі бар жүк арбасы үшін тегершік диаметрі арқанның кемінде 60 диаметрін құрауға тиіс. Арқан бойымен жүретін тегершігі бар арқанды ілу коэффициенті статикалық жүктемеге есептеу кезінде 1,5-тен кем болмауы, серпінді жүктемелерді есепке ала отырып - 1,25 кем болмауы тиіс.

      99. ККҚ машиналық үй-жай, оператор кабинасы және мұнара бастиегі барлық орындардың арасында сөйлеу бір мезгілде жүргізуге мүмкіндік беретін телефон байланысымен жабдықталуы тиіс.

      100. ККҚ машиналық үй-жайда, басқару кабинасында және тіректерде ККҚ жүк көтергіштігі, тіркеу нөмірі, кейінгі сынау күні көрсетілген көрсеткіштік белгілер ілініп тұруы тиіс.

      101. Көтергіш арқандарды қарауға және ККҚ аралықта ұстап тұру үшін жүк арбалары алаңдармен жабдықталуы тиіс.

      102. ККҚ тіректеріне жабдыққа қызмет көрсететін жүргізуші арқандарын тартуға арналған алаң және жүк арбасына кіретін орын болуы тиіс.

      103. Теңселетін тіректері бар ККҚ арнайы алаңдармен және теңселетін мұнара қарсы салмағы қондыруға арналған құрастырма блоктармен жабдықталуы тиіс. Алаңдар жүргізуші арқандарды алған кездегі тірек салмағынан жүктемеге есептелінуге тиіс.

      104. Көтергіш арқандар жабық конструкциялы және бір бөліктен жасалуы тиіс.

      105. Тіректердегі көтергіш арқандарды бекітуге арналған құрылғы

      арқанның тартылуын реттеуге мүмкіндік беретін топсалы болуға тиіс. Бірнеше жүргізуші арқанды қолдану кезінде арқандардың біркелкі тартылуы қамтамасыз етілуге тиіс.

      106. ККҚ статикалық сынақ оның жүк көтерімділігін 25 % арттыратын жүктемемен жүргізіледі. Бұл ретте, жүк арбасы аралық ортасында орнатылады, жүк 200-300 мм биіктікте көтеріледі және 30 мин бойы сол күйде ұстап тұрады. Бұдан кейін жалғастырғыштағы жүргізуші арқандардың бекітілу қалпы мен ККҚ жалпы жағдайын тексеру жүргізіледі.

      107. Серпінді сынақ кезінде ККҚ мыналар жүргізіледі:

      1) әр түрлі биіктікте тоқтайтын жері бар жүктерді қайтадан көтеру және түсіру;

      2) әр түрлі аралық нүктелерде тоқтаумен жүгі бар жүк арбасын қайтадан жылжыту;

      3) әр түрлі шамада әр түрлі бағыттарда ККҚ қайтадан жылжыту;

      4) жүк арбасын бір мезгілде ауыстырумен жүкті қайтадан көтеру немесе түсіру.

      108. Көтергіш арқанның созылуы аралық ортасымен неғұрлым кеп

      жұмыс жүгі бар арбаларды орналастыру кезінде өлшенеді. Созылудың нақты шамасының белгіленген рұқсаттамадан асатын шамаға жобадан

      айырмашылығы болмауы тиіс. Жобадағы теңселетін тірек жағдайының

      сәйкестігін тексеру теңселмейтін тіректе бос арбаны орналастыру кезінде жүргізіледі.

      109. ККҚ жолдарын тексеру кезінде көлбеу жолдар үшін көлбеу бұрышы, тік сызықты және көлденең жолдар үшін бір тіректі жолдардың арасындағы және қарама-қарсы тірек жолдардың арасындағы қашықтық өлшенеді.

      ККҚ жолдардың жағдайын, жалғастырғыштардағы арқандардың қозғалуын тексеру және тіректер тіктеуіш кермедегі тартылуын өлшеу, көтергіш арқандар созылуының жобаға сәйкестігін және теңселетін тіректің пайдалану кезіндегі жағдайын тексеру кабілді ККҚ әрбір техникалық куәландыру кезінде жүргізілуі тиіс.

15. Консервациялау мен жою кезіндегі талаптар

      110. Көтергіш-көлік құралдарын консервациялау мен жою жөніндегі

      жұмыстар өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау бойынша

      шешімдерді қамтамасыз ететін жобалық құжаттама негізінде жүргізіледі.

16. Сәйкестікті растау

      111. ККҚ осы Техникалық регламент пен ККҚ қолдану саласына жататын өзге де Техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін растау міндетті түрде сертификаттау нысанында жүзеге асырылады.

      112. Сәйкестікті растау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы мен "Сәйкестікті растау рәсімдері" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 ақпандағы N 90 қаулысының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

17. Техникалық регламенттің қолданысқа енгізілу
шарттары мен мерзімдері

      113. Осы Техникалық регламенттің талаптарын орындау үшін қолданылатын стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар мен мемлекеттік органдардың өз құзыреті шегінде қалыптастырылатын өзге де құжаттары Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен үйлестірілуге жатады.

      114. Орталық және жергілікті атқарушы органдар өз нормативтік құқықтық актілерін осы Техникалық регламентке сәйкес келтіруді, сондай-ақ олардың бейімделген енгізілуін қамтамасыз етсін.

      115. Осы Техникалық регламент алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі.

  Техникалық регламентке
қосымша

Осы Техникалық регламенттің талаптары қолданылатын өнімдер
тізбесі

ҚР СЭҚ ТН коды

Өнімнің атауы

1

2

8428

Жүк көтеруге, тасымалдауға, тиеуге немесе түсіруге арналған машиналар мен құрылғылар (мысалы, лифтілер, эскалаторлар, конвейерлер, аспалы жолдар), өзгелері:

8428 10 200 0

- - электрмен басқарылатын

8428 31 000 0

- - арнайы жер асты жұмыстарына арналған


Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности подъемно-транспортных средств"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2117. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2017 года № 29

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.01.2017 № 29 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемый технический регламент "Требования к безопасности подъемно-транспортных средств".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 декабря 2009 года № 2117

Технический регламент
"Требования к безопасности подъемно-транспортных средств"
1. Область применения

      1. Настоящий технический регламент "Требования к безопасности подъемно-транспортных средств" (далее - Технический регламент) устанавливает требования к подъемно-транспортным средствам и к процессам их жизненного цикла.

      2. Идентификация подъемно-транспортных средств, производится путем использования кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (далее - ТН ВЭД РК), приведенной в приложении к настоящему Техническому регламенту, по маркировке и сопроводительным документам, по признакам, параметрам, показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для распознавания.

      3. Настоящий Технический регламент распространяется на:

      1) грузоподъемные краны всех типов, включая краны-манипуляторы;

      2) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления;

      3) краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенным на канате или электромагнитом;

      4) электрические тали;

      5) лебедки для подъема груза и (или) людей;

      6) сменные грузозахватные органы (крюк, грейфер, грузоподъемный электромагнит).

      4. Настоящий Технический регламент не распространяется на:

      1) подъемно-транспортные средства, установленные в шахтах, на морских и речных судах, иных плавучих сооружениях;

      2) экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером;

      3) краны, предназначенные для работы только с навесным оборудованием (вибропогружателями, шпунтовыдергивателями, люльками, буровым оборудованием);

      4) подъемно-транспортные средства напольные, завалочные и посадочные машины, трубоукладчики, электро- и автопогрузчики, штабелеры, путе- и мостоукладочные машины, манипуляторы;

      5) монтажные полиспасты и конструкции, к которым они подвешиваются (мачты, шевры, балки);

      6) подъемно-транспортные средства военного ведомства;

      7) ручные тали.

      5. Основными опасными факторами (рисками), которых следует избегать, являются:

      1) неустойчивость в рабочем и нерабочем положении;

      2) превышение скорости движения;

      3) превышение угла поворота;

      4) превышение грузоподъемности;

      5) механическое воздействие на персонал;

      6) действующие электроустановки;

      7) ветровые нагрузки;

      8) пожароопасные и взрывоопасные элементы.

2. Термины и определения

      6. В настоящем Техническом регламенте применяются термины и определения, установленные законодательством в области технического регулирования и промышленной безопасности, а также следующие термины с соответствующими определениями:

      1) испытания динамические - испытания подъемно-транспортных средств путем выполнения рабочих движений под нагрузкой, превышающей грузоподъемность подъемно-транспортных средств;

      2) уклон пути - уклон, на котором допускается работа подъемно- транспортного средства;

      3) подъемно-транспортное средство - подъемное устройство цикличного действия с возвратно-поступательным движением грузозахватного органа;

      4) противовес - грузы, прикрепляемые к противовесной консоли или к поворотной платформе для уравновешивания веса рабочего груза и/или отдельных частей подъемно-транспортных средств во время работы;

      5) грузоподъемность полезная - груз массой поднимаемый подъемно-транспортным средством и подвешенный при помощи съемных грузозахватных приспособлений, а в случае их отсутствия подвешенный непосредственно к несъемным грузозахватным приспособлениям;

      6) испытания статические - испытания подъемно-транспортных средств путем статического приложения нагрузки к грузозахватному органу, превышающей грузоподъемность подъемно-транспортных средств.

3. Условия обращения на рынке

      7. Подъемно-транспортные средства (далее - ПТС), допускаются к реализации на рынке, если они соответствуют требованиям настоящего Технического регламента и исключают причинение вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде.

      8. Потребителям ПТС предоставляется полная и достоверная информация, приводимая в сопроводительной документации.

      9. Сопроводительная документация должна содержать:

      1) проектные документы и паспорт на продукцию;

      2) инструкцию по монтажу ПТС;

      3) инструкцию по эксплуатации ПТС;

      4) сборочные чертежи ПТС и сборочных единиц;

      5) паспорта на стальные канаты;

      6) паспорта на прокат и крепежные детали;

      7) комплектовочная ведомость.

      10. Инструкция по эксплуатации должна включать:

      1) указания по монтажу, сборке, наладке или регулировке;

      2) указания по штатному использованию ПТС, мерам по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации (включая ввод в эксплуатацию, использование по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта и технических свидетельств, средства защиты, транспортировку и хранение);

      3) назначенные показатели срока службы или назначенный ресурс;

      4) перечень критических отказов, возможных ошибок персонала, приводящие к аварии и действий, предотвращающих указанные ошибки;

      5) критерии предельных состояний.

      11. Маркировка проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277 "Об утверждении Технического регламента "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению".

      12. ПТС, а при необходимости отдельные сборочные единицы должны иметь четкую и нестираемую маркировку.

4. Требования к безопасности

      13. Возможность работы ПТС во взрывопожароопасной среде (с указанием категории среды) должна быть указана в паспорте.

      14. ПТС, их узлы, механизмы, станции управления, системы защиты и приборы безопасности, должны соответствовать требованиям настоящего Технического регламента.

      15. Самоходные ПТС должны быть устойчивы в рабочем и нерабочем положении.

      16. Уклон пути грузовых тележек у козловых и консольных ПТС при наиболее неблагоприятном положении тележки с наибольшим рабочим грузом не должен превышать 0,003о. Указанная норма уклона не относится к ПТС, у которых механизм передвижения тележки оборудован автоматическим тормозом закрытого типа, или у которых тележка перемещается канатной тягой.

      17. Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть выполнены так, чтобы опускание груза или стрелы осуществлялось только двигателем.

      Механизмы ПТС, оборудованные кулачковыми, фрикционными или другими механическими приспособлениями для их включения или переключения скоростей рабочих движений, должны быть устроены таким образом, чтобы самопроизвольное включение или расцепление механизма было невозможно. У лебедок подъема груза и стрелы, должна быть исключена возможность отключения привода без наложения тормоза.

      18. Применение фрикционных и кулачковых муфт включения в механизмах, предназначенных для подъема людей, расплавленного металла или шлака, ядовитых и взрывчатых веществ, в механизмах с электроприводом не допускается, за исключением:

      1) механизма передвижения или поворота, имеющего несколько диапазонов скоростей для переключения с одной скорости на другую;

      2) механизма передвижения гусеничных ПТС с общим приводом двух гусениц для раздельного управления ими.

      Тормоз должен иметь неразмыкаемую кинематическую связь с поворотной частью ПТС, гусеницами или колесами.

      19. В узлах механизмов ПТС, передающих крутящий момент, должны применяться шлицевые, шпоночные и (или) болтовые соединения.

      20. Болтовые, шпоночные и (или) клиновые соединения ПТС должны быть предохранены от произвольного развинчивания или разъединения.

      21. У ПТС, имеющих выдвижные стрелы и (или) башни, должна быть предусмотрена надежная фиксация выдвинутой конструкции.

      22. Канатные, цепные тали и полиспасты ПТС должны исключать самопроизвольное спадание каната (цепи) с тали, заклинивание каната (цепи) между блоком и осью (звездочкой и осью).

      23. При применении сдвоенного полиспаста, установка уравнительного блока или балансира обязательна.

      24. Металлоконструкции и металлические детали ПТС должны быть предохранены от коррозии.

      25. К механизмам, предохранительным устройствам, электрооборудованию, элементам металлоконструкций ПТС, требующим технического обслуживания, должен быть обеспечен безопасный доступ. Для этой цели устраиваются галереи, площадки, лестницы. При отсутствии площадок и лестниц для обслуживания блоков и приборов безопасности на стреле должна быть предусмотрена возможность ее опускания.

      26. Для ПТС с гидравлическим приводом должны быть обеспечены автоматическая остановка и фиксация механизмов (поворота, грузовой и стреловой лебедок, подъема стрелы и выносных опор, выдвижения секций стрелы) при разрыве трубопроводов или падении давления в гидросистеме. Для ПТС-манипуляторов автоматическая остановка механизмов должна обеспечиваться при обрыве гибких трубопроводов.

      27. Гидросистема ПТС обеспечивает возможность контроля давления в каждом рабочем контуре и возможность замены гидроагрегатов, шлангов, фильтров без слива рабочей жидкости из бака.

      28. ПТС должны быть оборудованы устройствами для учета наработки в моточасах, позволяющие определять остаточный ресурс ПТС в процессе его эксплуатации.

5. Требования к монтажу, реконструкции и ремонту ПТС

      29. Предварительные испытания организует и проводит изготовитель опытного образца ПТС по программе и методике, определенной проектной документацией.

      30. Участие в испытаниях ПТС представителя организации, разработавшей проектную документацию, обязательно.

      31. Программами должны быть предусмотрены испытания на соответствие ПТС паспортным данным, визуальный осмотр, статические и динамические испытания, испытание стреловых самоходных ПТС на устойчивость.

      32. Результаты предварительных и приемочных испытаний опытного образца ПТС оформляются актом, в котором указываются рекомендации по конструкции ПТС.

      33. Сварочные материалы, применяемые для сварки стальных конструкций ПТС, должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, угол загиба, ударная вязкость) не ниже нижнего предельного показателя установленного для данной марки стали. Это требование распространяется на приварку перил, лестниц и площадок.

      При применении в одном соединении сталей разных марок механические свойства наплавленного металла должны соответствовать свойствам стали с большим пределом прочности.

      Марки присадочных материалов, флюсов и защитных газов должны быть указаны в конструкторской документации на изготовление, ремонт или реконструкцию ПТС.

      34. Контроль качества сварных соединений, проводимый при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте ПТС должен осуществляться внешним осмотром и измерением, механическими испытаниями методами неразрушающего контроля, предусмотренными конструкторской документацией.

      35. Контроль качества сварных соединений должен производиться после проведения термической обработки (если она является обязательной для данного сварного соединения).

      Результаты контроля сварных соединений должны быть зафиксированы.

      36. При выявлении во время неразрушающего контроля недопустимых дефектов в сварных соединениях контролю должно быть подвергнуто все соединение. Дефектные участки сварных швов, выявленные при контроле, должны быть удалены механическим способом и переварены.

      37. Качество сварных соединений считается неудовлетворительным, если в них при любом виде контроля будут обнаружены внутренние или наружные дефекты, выходящие за пределы норм.

6. Требования к грузозахватным органам ПТС

      38. Грузовые крюки ПТС должны быть снабжены предохранительным замком, предотвращающим самопроизвольное выпадание съемного грузозахватного приспособления. Грузовые крюки ПТС, транспортирующих расплавленный металл или жидкий шлак, допускается не снабжать предохранительными замками.

      39. Грузовые крюки должны снабжаться паспортом с указанием изготовителя, номера крюка, грузоподъемности и материала, из которого он изготовлен.

      40. Конструкция канатного грейфера должна исключать самопроизвольное раскрытие и возможность выхода канатов из ручьев блоков.

      Грузоподъемность грейфера определяется взвешиванием материала после пробного зачерпывания, проводимого владельцем грейфера перед его применением.

      41. Грейфер должен быть снабжен табличкой с указанием организации-изготовителя, номера, объема, собственной массы вида материала, для перевалки которого он предназначен, и наибольшей допустимой массы зачерпнутого материала. При повреждении заводской таблички она должна быть восстановлена владельцем грейфера.

      Отдельно изготовляемые грейферы должны снабжаться, помимо таблички, паспортом.

7. Требования к канатам

      42. Стальные канаты, применяемые в качестве грузовых, стреловых, вантовых, несущих, тяговых должны быть подвергнуты испытанию в соответствии с проектной документацией.

      43. Канаты ПТС, транспортирующих расплавленный или раскаленный металл и жидкий шлак, должны быть защищены от непосредственного действия лучистого тепла и брызг металла установкой соответствующих ограждений.

8. Требования к барабанам, блокам

      44. Емкость барабана должна быть такой, чтобы при самом низком возможном положении грузозахватного органа на барабане оставались навитыми не менее полутора витков каната или цепи, не считая витков, находящихся под зажимным устройством.

      45. Барабаны ПТС под однослойную навивку каната должны иметь нарезанные по винтовой линии канавки. У грейферных ПТС при однослойной навивке каната на барабан и у специальных ПТС, при работе которых возможны рывки и ослабление каната, барабаны должны иметь канавку глубиной не менее половины диаметра каната или снабжаться устройством, обеспечивающим правильную укладку каната на барабане.

      Применение гладкого барабана допускается в тех случаях, когда по конструктивным причинам необходима многослойная навивка каната на барабан, при навивке на барабан цепи.

      46. Гладкие барабаны и барабаны с канавками, предназначенные для многослойной навивки каната, должны иметь реборды с обеих сторон барабана.

      Барабаны с канавками, предназначенные для однослойной навивки двух ветвей каната, ребордами могут не снабжаться, если ветви навиваются от краев барабана к середине. При навивке на барабан с канавками одной ветви каната реборда может не устанавливаться со стороны крепления каната на барабане.

      Реборды барабана для каната должны возвышаться над верхним слоем навитого каната не менее чем на два диаметра его, а для цепей не менее чем на ширину звена цепи.

      47. При многослойной навивке каната на барабан у ПТС должна быть обеспечена правильная укладка каждого слоя.

9. Требования к тормозам

      48. Механизм подъема груза и изменения вылета стрелы ПТС с машинным приводом, должны быть снабжены тормозами закрытого типа, автоматически размыкающимися при включении привода.

      Механизм подъема с ручным приводом должен быть снабжен автоматически действующим грузоупорным тормозом.

      У механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопирования стрелы с гидроцилиндром должно быть предусмотрено устройство (обратный клапан), исключающее возможность опускания груза или стрелы при падении давления в гидросистеме.

      У механизмов подъема груза и изменения вылета с управляемыми муфтами включения механизмов должны применяться управляемые тормоза нормально закрытого типа, сблокированные с муфтой включения с целью предотвращения произвольного опускания груза или стрелы.

      49. У грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным электрическим приводом тормоз должен быть установлен на каждом приводе.

      На приводе поддерживающего барабана допускается устройство педали (кнопки) для растормаживания механизма при неработающем двигателе при этом растормаживание должно быть возможным только при непрерывном нажатии на педаль (кнопку).

      При срабатывании электрической защиты или выключении тока в сети тормоз должен автоматически замыкаться даже в том случае, когда педаль (кнопка) нажата.

      50. Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть снабжены тормозами, имеющими неразмыкаемую кинематическую связь с барабанами.

      51. Тормоза на механизмах передвижения должны устанавливаться при:

      1) работе на открытом воздухе;

      2) работе в помещении при передвижении по пути, уложенному на полу;

      3) работе в помещении на надземном рельсовом пути.

      Тормоза на механизмах поворота устанавливаются на всех ПТС.

      52. Противоугонными устройствами могут не снабжаться, мостовые ПТС, работающие на открытом воздухе, если при действии на ПТС максимально допустимой скорости ветра, для нерабочего состояния ПТС, величина запаса торможения механизмов передвижения составляет не менее 1,2.

10. Требования к ходовым колесам

      53. Ходовые колеса механизмов передвижения ПТС и их грузовых тележек могут выполняться коваными, катаными, штампованными или литыми. Применение безребордных колес допускается при наличии устройств, исключающих сход колес с рельсов.

      54. Колеса рельсовых башенных ПТС должны быть двухребордными независимо от ширины колеи.

11. Требования к опорным деталям

      55. ПТС, передвигающиеся по рельсовым путям, должны быть снабжены опорными деталями на случай поломки колес и осей.

      56. На концах рельсового пути для предупреждения схода с них ПТС должны быть установлены упоры.

      57. ПТС с машинным приводом, движущиеся по рельсовому пути, и их тележки для смягчения возможного удара об упоры или друг, о друга должны быть снабжены упругими буферными устройствами.

12. Требования к противовесу и балласту

      58. Составные части противовеса и балласта должны быть закреплены или заключены в кожух для предохранения их от падения и для исключения возможности изменения установленной массы. При применении в качестве противовеса или балласта мелкого штучного груза он должен быть помещен в металлический ящик.

      59. Передвижные противовесы должны перемещаться автоматически с изменением вылета или иметь хорошо видимый указатель положения противовеса в зависимости от вылета.

13. Приборы и устройства безопасности

      60. ПТС с машинным приводом должны быть оборудованы устройствами (концевыми выключателями) для автоматической остановки:

      1) механизма подъема грузозахватного органа в его крайних верхнем и нижнем положениях. Концевой выключатель нижнего положения грузозахватного органа может не устанавливаться, если по условиям эксплуатации ПТС не требуется опускать груз ниже уровня, установленного проектной документацией;

      2) механизма изменения вылета в крайних положениях стрелы;

      3) механизма передвижения ПТС на рельсовом ходу и их тележек (за исключением железнодорожных), если скорость ПТС (тележки) перед подходом к крайнему положению может превысить 0,5 м/с (механизмы передвижения башенного, козлового ПТС с пролетом более 16 м и мостового перегружателя должны быть оборудованы концевыми выключателями независимо от скорости передвижения);

      4) механизмов передвижения мостовых, козловых, консольных ПТС или их грузовых тележек, работающих на одном пути.

      Указанные устройства должны устанавливаться также при необходимости ограничения хода механизма, например механизма поворота, выдвижения телескопической части ПТС, механизмов грузозахватного органа, подъема кабины.

      61. ПТС мостового типа должны быть оборудованы устройством для автоматического снятия напряжения при выходе на его галерею. У ПТС, работающих в помещении, троллейные провода напряжением не более 42 В при этом могут не отключаться.

      У мостовых ПТС, вход на которые предусмотрен через галерею моста, такой блокировкой должна быть оборудована дверь для входа на галерею.

      62. Дверь для входа в кабину управления ПТС с посадочной площадки должна быть снабжена электрической блокировкой, не позволяющей начать передвижение ПТС при открытой двери.

      Если кабина имеет тамбур, то такой блокировкой снабжается его дверь.

      63. У магнитных ПТС электрическая схема должна быть выполнена так, чтобы при снятии напряжения с ПТС контактами приборов и устройств безопасности напряжение с грузового электромагнита не снималось.

      64. У башенных ПТС с неповоротной башней и портальных ПТС при расположении кабины на поворотной части ПТС, у металлургических ПТС, имеющих поворотную кабину, для предупреждения зажатия людей между поворотной и неповоротной частями ПТС при посадке в кабину должно иметься устройство, автоматически отключающее электродвигатель механизма поворота до перехода персонала с неповоротной на поворотную часть и в кабину.

      65. ПТС мостового типа должны быть оборудованы ограничителями грузоподъемности (для каждой грузовой лебедки), если возможна их перегрузка по технологии производства. ПТС с переменной по длине моста грузоподъемностью также должны быть оборудованы такими ограничителями.

      66. Козловые ПТС и мостовые перегружатели должны быть рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее при передвижении, или оборудованы ограничителем перекоса автоматического действия.

      67. У ПТС с электроприводом должна быть предусмотрена защита от падения груза и стрелы при обрыве любой из трех фаз питающей электрической сети.

      При отключении электродвигателя подъема груза или стрелы должно сниматься напряжение с катушек электромагнита тормоза или обмоток двигателя гидротолкателя.

      68. У электрических ПТС контакты концевых выключателей, блокировки люка, двери кабины, аварийного выключателя должны работать на разрыв электрической цепи.

      69. У ПТС (кроме гидравлических), грузоподъемность которых меняется с изменением вылета, должен быть предусмотрен указатель грузоподъемности, соответствующей установленному вылету.

      70. В кабине и на неповоротной раме стреловых самоходных ПТС должны быть установлены указатели угла наклона ПТС (креномеры, сигнализаторы).

      71. Башенные ПТС с высотой до верха оголовка более 15 м, козловые ПТС с пролетом более 16 м, портальные и кабельные ПТС, мостовые перегружатели должны быть снабжены прибором (анемометром), автоматически включающим сирену при достижении скорости ветра, указанной в паспорте ПТС.

      72. Стреловые самоходные ПТС грузоподъемностью до 16 т включительно (кроме гусеничных) при изготовлении должны быть оборудованы защитой от опасного напряжения во время работы их вблизи линии электропередач.

      73. Электрическая схема управления электродвигателями ПТС должна исключать:

      1) самозапуск электродвигателей после восстановления напряжения в сети;

      2) пуск электродвигателей не по заданной схеме ускорения;

      3) пуск электродвигателей контактами предохранительных устройств (контактами концевых выключателей и блокировочных устройств).

      74. Подача напряжения на ПТС от внешней сети должна осуществляться через вводное устройство, имеющее ручной или дистанционный привод для снятия напряжения.

      75. Светильники, установленные на башенных ПТС, должны включаться самостоятельным выключателем, установленным на портале.

      76. ПТС, управляемые из кабины или с пульта управления (при дистанционном управлении), должны быть снабжены звуковым сигнальным прибором, звук которого должен быть хорошо слышен в местах перемещения и отличаться по тональности от автомобильного сигнала.

      77. Кабина управления ПТС и машинное помещение должны иметь электрическое освещение.

      Освещение на ПТС с электрическим приводом при отключении электрооборудования ПТС должно оставаться подключенным.

      Цепи освещения и сигнального прибора, включенные до вводного устройства, должны иметь собственный выключатель.

      78. ПТС должны быть оборудованы низковольтным ремонтным освещением напряжением не более 42 В.

      Питание сети ремонтного освещения должно осуществляться от разделительного трансформатора или аккумулятора, установленных на ПТС.

      79. Использование металлоконструкций ПТС в качестве рабочего токопровода для питания цепей освещения, управления или других цепей напряжением более 42 В не допускается.

      80. Электрические отопительные приборы, устанавливаемые в кабине ПТС, должны быть безопасны в пожарном отношении, а их токоведущие части ограждены. Электрические отопительные приборы должны присоединяться к электрической сети после вводного устройства. Корпус отопительного прибора должен быть заземлен.

      81. Установка в кабине управления ПТС пусковых сопротивлений электродвигателей не допускается.

      82. У ПТС с электрическим приводом при питании от внешней сети их металлоконструкции, все металлические части электрооборудования (корпуса электродвигателей, кожухи аппаратов, металлические оболочки проводов и кабелей, защитные трубы), должны быть заземлены.

      83. Корпус кнопочного аппарата управления электрического ПТС, управляемого с пола, должен быть выполнен из изоляционного материала либо заземлен не менее чем двумя проводниками. В качестве одного из заземляющих проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат.

      84. Грузозахватный орган штыревого ПТС и корпуса электрооборудования, находящиеся по условиям технологического процесса под напряжением, заземляться не должны. В этом случае от заземленных частей ПТС они должны быть изолированы не менее чем тремя ступенями изоляции. Изоляция электрооборудования и электропроводки должна быть рассчитана на случай приложения к ним напряжения от груза при повреждении или перекрытии ступеней защитной изоляции.

      85. У ПТС с гидравлическим приводом на линии напора каждого насоса должны быть установлены предохранительные клапаны, которые регулируются на давление, превышающее рабочее не более чем на 10 %. Коммуникации для подачи и слива жидкости должны быть устроены таким образом, чтобы исключалась утечка жидкости во время работы или бездействия механизма.

      Применяемые в гидроприводе гибкие шланги должны быть защищены от возможных механических повреждений.

      86. Система подачи рабочей жидкости должна предусматривать устройства для полного ее удаления при ремонте, возможность прокачки магистралей и очистки рабочей жидкости от загрязнения.

14. Требования к ПТС кабельного типа

      87. Коэффициент устойчивости передвижных некачающихся опор ПТС (с несущими канатами) в любом направлении с учетом всех основных и дополнительных нагрузок (сил инерции, ветровой нагрузки, веса снега, усилий от забегания одной из опор) при наиболее неблагоприятной их комбинации должен составлять не менее 1,3.

      Коэффициент устойчивости качающихся опор в плоскости, перпендикулярной несущим канатам, должен быть не менее 1,3.

      88. ПТС должно быть оборудовано устройством, автоматически останавливающим механизмы передвижения опор в случае забегания одной из них по отношению к другой на величину, превышающую установленную проектной документацией.

      89. ПТС должно быть оснащено ограничителем грузоподъемности, срабатывающим при превышении грузоподъемности не более чем на 25 %. После действия ограничителя грузоподъемности должно быть, только опускание груза.

      90. ПТС с подвижными опорами должны быть оборудованы анемометром, подающим звуковой сигнал при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте.

      91. ПТС при работе на одном месте должно быть укреплено ручными захватами. ПТС, при работе которых требуется частое их передвижение, могут во время работы на захваты не устанавливаться, но они должны быть укреплены захватами при прекращении работы.

      92. В кабине оператора должны быть установлены указатели положения грузозахватного органа по высоте и вдоль пролета, указатель открытого и закрытого положения грейфера.

      Эти указатели должны допускать возможность регулировки шкалы для снятия накапливающихся погрешностей.

      93. Механизм подъема, механизм замыкания грейфера грейферных ПТС должны иметь устройства (концевые выключатели), автоматически останавливающие их:

      1) при подъеме, когда расстояние между буферами грузозахватного органа и грузовой тележкой достигает 1 м;

      2) при спуске, когда на барабане остаются навитыми не менее трех витков каната.

      94. Механизм передвижения грузовой тележки должен быть оборудован устройством (концевым выключателем), автоматически останавливающим ее на расстоянии не менее 5 м от площадки опоры или полиспастной тележки. Допускается последующее передвижение грузовой тележки к площадкам опор или к полиспастной тележке на пониженной скорости.

      95. Грузовая тележка должна быть устроена так, чтобы исключалось ее падение при поломке или сходе ходовых колес с несущего каната (канатов).

      96. Механизм передвижения грузовой тележки должен обеспечивать ревизионную скорость не более 0,5 м/с для осмотра и смазки канатов.

      97. Тормоз механизма передвижения грузовой тележки должен обеспечивать тормозной момент с учетом коэффициента запаса торможения не менее 1,25.

      98. Для грузовой тележки с канатоведущим шкивом механизма ее передвижения диаметр шкива должен составлять не менее 60 диаметров каната. Коэффициент сцепления каната с канатоведущим шкивом при расчете на статическую нагрузку должен быть не менее 1,5, с учетом динамических нагрузок не менее 1,25.

      99. Машинное помещение, кабина оператора и головки башен ПТС должны быть снабжены телефонной связью, позволяющей вести одновременный разговор между всеми пунктами.

      100. В машинном помещении ПТС, в кабине управления и на опорах должны быть вывешены таблички с указанием грузоподъемности ПТС, регистрационного номера и даты следующего испытания.

      101. Для осмотра несущих канатов и поддержек в пролете ПТС грузовые тележки должны быть снабжены площадками.

      102. На опорах ПТС должны быть площадки для подтяжки несущих канатов, обслуживания оборудования и входа на грузовую тележку.

      103. ПТС с качающимися опорами должны быть оборудованы площадками и монтажными блоками для посадки противовеса качающейся башни. Площадки должны быть рассчитаны на нагрузку от веса опоры при снятых несущих канатах.

      104. Несущие канаты должны быть закрытой конструкции и выполнены из одного куска.

      105. Устройство для крепления несущего каната на опорах должно быть шарнирным, позволяющим регулировать натяжение каната. При применении нескольких несущих канатов должно быть обеспечено равномерное натяжение канатов.

      106. Статическое испытание ПТС производится нагрузкой, на 25 % превышающей его грузоподъемность. При этом грузовая тележка устанавливается посередине пролета, груз поднимается на высоту 200 - 300 мм и выдерживается в таком положении в течение 30 минут. После этого производится проверка состояния заделки несущих канатов в муфтах и общего состояния ПТС.

      107. При динамическом испытании ПТС производятся:

      1) повторный подъем и опускание груза с остановками на разных высотах;

      2) повторное передвижение грузовой тележки с грузом с остановкой в разных точках пролета;

      3) повторные передвижения ПТС в разных направлениях на разную величину;

      4) повторный подъем или опускание груза с одновременным перемещением грузовой тележки.

      108. Провес несущего каната измеряется при расположении тележки с наибольшим рабочим грузом посередине пролета. Фактическая величина провеса не должна отличаться от проектной на величину, превышающую установленный допуск. Проверка соответствия положения качающейся опоры проектному производится при расположении порожней тележки у некачающейся опоры.

      109. При проверке путей ПТС измеряют угол наклона для наклонных путей, прямолинейность и горизонтальность путей, расстояние между путями одной опоры и между путями противоположных опор.

      Проверка состояния путей ПТС, анкеровки канатов в муфтах и замер натяжения в оттяжках опор, проверка соответствия проекту провеса несущих канатов и положения качающейся опоры в процессе эксплуатации должны производиться при каждом техническом освидетельствовании кабельного ПТС.

15. Требования при консервации и ликвидации

      110. Работы по консервации и ликвидации подъемно-транспортных средств производятся на основании проектной документации, обеспечивающей решения по промышленной безопасности и охране окружающей среды.

16. Подтверждение соответствия

      111. Подтверждение соответствия ПТС требованиям настоящего Технического регламента и иных Технических регламентов, к сфере применения которых относятся ПТС, осуществляется в форме обязательной сертификации.

      112. Подтверждение соответствия осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования и в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 "Об утверждении Технического регламента "Процедуры подтверждения соответствия".

17. Сроки и условия введения в действие Технического регламента

      113. Применяемые для выполнения требований настоящего Технического регламента нормативные документы по стандартизации и иные документы государственных органов, формируемые в пределах их компетенции, подлежат гармонизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

      114. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в соответствии с настоящим Техническим регламентом, а также их адаптированное внедрение.

      115. Настоящий Технический регламент вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.

  Приложение
к Техническому регламенту

Перечень
продукции, на которую распространяются требования настоящего
Технического регламента

Код ТН ВЭД РК

Наименование позиций

1

2

8428

Машины и устройства для подъема, перемещения,
погрузки или разгрузки (например, лифты,
эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:

8428 10 200 0

- - с электрическим управлением

8428 31 000 0

- - специально предназначенные для подземных работ