Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің тұқым шаруашылығын қолдауға 2010 жылғы республикалық бюджеттен бөлінетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 11 ақпандағы № 83 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы және «2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2009 жылғы 7 желтоқсандағы заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің тұқым шаруашылығын қолдауға 2010 жылғы республикалық бюджеттен бөлінетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану ережесі;
      2) көбейту жылдары бойынша ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің бірегей тұқымдарының түрлеріне және жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салуға 2010 жылға арналған бюджеттік субсидиялар нормативтері;
      3) ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымының 1 тоннасына 2010 жылға арналған бюджеттік субсидиялар нормативтері бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің       
2010 жылғы 11 ақпандағы
№ 83 қаулысымен    
бекітілген       

Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары
бюджеттерінің тұқым шаруашылығын қолдауға 2010 жылғы
республикалық бюджеттен бөлінетін ағымдағы нысаналы
трансферттерді пайдалану ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінің 2010 жылдың республикалық бюджетінен тұқым шаруашылығын қолдауға арналған ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігіне (бұдан әрі - Министрлік) «2010 - 2012 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 7 желтоқсандағы Заңында 082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер түрінде көзделген қаражат есебінен және шегінде өсімдік шаруашылығын дамытудың басым бағыттарын ескере отырып, ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым шаруашылығын дамытуға арналған қаражатты (бұдан әрі - бюджеттік субсидиялар) пайдалану тәртібін айқындайды.
      2. Министрлік облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді аударуды бюджеттік бағдарламаны төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына (бұдан әрі - төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспары) және облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері мен Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі арасындағы нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы келісімдерге сәйкес жүргізеді.
      3. Бюджеттік субсидиялар:
      1) ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын өндіруге бірегей тұқымдарды өндірушілердің (бұдан әрі - бірегей тұқым өндірушілер) шығындарын ішінара өтеуге. Мақта тұқымын өндіру шығындарын ішінара өтеу кезінде 1 тоннаға субсидиялар мөлшері тұқымды өңдеу технологиясына (механикалық және (немесе) химиялық тазарту әдісіне) байланысты белгіленеді;
      2) бірегей тұқым өндірушілердің жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салуға және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарын толық өтеуге;
      3) элиталық тұқым шаруашылықтарының (бұдан әрі - элиттұқымшарлар) нақты сатылып алынған суперэлиталық тұқым үшін шығындарын ішінара өтеуге. Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған жағдайда және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланса, элиталық тұқымның жоспардағы көлемін қамтамасыз ету үшін ғылыми-негізделген суперэлиталық тұқымның қажеттілігіне байланысты элиттұқымшарлардың шығындары ішінара өтеледі;
      4) тұқым шаруашылықтарының (бұдан әрі - тұқымшарлар) және тұқым тұтынушыларының нақты сатылып алынған ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымы (Қазақстан Республикасының тұқым шаруашылығы саласындағы заңнамасына сәйкес республиканың басқа облыстарынан әкелінетін тұқымдарды қоса алғанда) үшін шығындарын ішінара өтеуге. Егер тұқымшар бір уақытта элиттұқымшар болса және I репродукциядағы тұқымды өндіру үшін өзі өндіретін элиталық тұқымды пайдаланса, тұқымшардың шығындарын ішінара өтеу I репродукциядағы тұқымды өндірудің жоспардағы көлемін қамтамасыз ету үшін элиталық тұқымның ғылыми негізделген қажеттілігін ескере отырып жүргізіледі. Тұқымшарлардың және тұқым тұтынушылардың нақты сатылып алынған мақтаның элиталық тұқымы үшін шығындарын ішінара өтеу кезінде 1 тоннаға субсидиялар мөлшері тұқымды өңдеу технологиясына (механикалық және (немесе) химиялық тазарту әдісіне) байланысты белгіленеді;
      5) отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер сатқан жеміс дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттерінің (бұдан әрі - элиталық көшеттер) құнын ішінара арзандатуға арналады.
      4. Осы Ереженің 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған бірегей тұқым өндірушілерге Қазақстан Республикасында пайдалануға жол берілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын нақты өндірілген көлемі үшін төленеді.
      5. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын өндіру шығындарын ішінара өтеуді бюджеттік субсидиялау Министрлік элиталық тұқымдар алу үшін оларды өндірудің ғылыми негізделген нормаларына сәйкес көбейту жылдары бойынша тұқымның әрбір түріне әрбір бірегей тұқым өндіруші үшін белгілеген квоталар шеңберінде жүзеге асырылады.
      6. Осы Ереженің 3-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған бірегей тұқым өндірушілерге жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салу және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсету жөніндегі нақты орындалған іс-шаралар үшін төленеді.
      7. Әрбір бірегей тұқым өндіруші үшін жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салу және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсету алқабын облыстардың, Астана және Алматы қалаларының ауыл шаруашылығы саласындағы жергілікті атқарушы органдарының (бұдан әрі - облыстың жергілікті атқарушы органы) өтінімдерін ескере отырып, Министрлік көп жылдық екпелер алқабына келетін телітушілерге қажеттіліктің ғылыми негізделген нормаларына сәйкес белгілейді.
      8. Осы Ереженің 3-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған элиттұқымшарларға әрбір облыс, Астана және Алматы қалалары үшін әрбір тұқымның түрі бойынша Министрлік белгілеген квоталар шегінде Қазақстан Республикасында пайдалануға жол берілген сорттардың суперэлиталық тұқымының нақты сатылып алынған көлемі үшін төленеді.
      9. Осы Ереженің 3-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған тұқымшарларға және тұқым тұтынушыларға әрбір облыс, Астана және Алматы қалалары үшін әрбір тұқымның түрі бойынша Министрлік белгілеген квоталар шегінде Қазақстан Республикасында пайдалануға жол берілген сорттардың элиталық тұқымының нақты сатылып алынған көлемі үшін төленеді.
      10. Осы Ереженің 3-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген бюджеттік субсидиялар аттестатталған элиттұқымшарларға әрбір облыс, Астана және Алматы қалалары үшін әрбір көшеттің түрі бойынша Министрлік белгілеген квоталар шегінде Қазақстан Республикасында пайдалануға жол берілген сорттардың элиталық көшеттерін арзандатылған бағамен отандық тауар өндірушілерге нақты сатылған көлемі үшін төленеді.P060000214
      Элиттұқымшарлар элиталық көшеттерді отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге Министрліктің бұйрығымен белгіленген шекті бағадан аспайтын баға бойынша сатады.
      11. Әрбір суперэлиталық тұқымның түрі бойынша әрбір элиттұқымшар үшін, әрбір элиталық тұқымның түрі бойынша әрбір тұқым шаруашылығына және тұқым тұтынушыға, әрбір элиталық көшеттің түрі бойынша әрбір элиттұқымшар үшін квоталар белгіленген тәртіппен облыстардың жергілікті атқарушы органдары белгілейді.
      12. Әрбір элиттұқымшар және тұқым тұтынушы үшін әрбір элиталық тұқымның түрі бойынша субсидиялар сомасын анықтау үшін әрбір ауданда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының (бұдан әрі - ауданның жергілікті атқарушы органы) шешімімен құрамына аудан әкімдігінің, ауданның ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімдерінің, Министрліктің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті аумақтық инспекциясының және ғылыми ұйымдардың қызметкерлері кіретін ведомствоаралық комиссия (бұдан әрі - ВАК) құрылады.
      Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі (бұдан әрі - бөлім) ВАК-тың жұмыс органы болып табылады.
      Бөлім тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылардан құжаттар қабылдау мерзімін көрсете отырып, ВАК-тың жұмыс тәртібін жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етеді.
      13. Квоталардың белгіленген көлемінің орындалу барысын және бюджет қаражатын игерудің уақтылығын бақылау үшін облыстың жергілікті атқарушы органы Министрлікке ағымдағы жылдың 30 шілдесінен кешіктірмейтін мерзімде нақты жетістіктердің тікелей және түпкілікті нәтижелерін көрсетіп, бірінші жарты жылдықтың қорытындылары бойынша бюджеттік бағдарламаны іске асыру туралы аралық есепті, ал қорытынды есепті келесі қаржы жылының 1 ақпанынан кешіктірмей береді.
      Белгіленген квоталар көлемі орындалмаған жағдайда республиканың облыстары үшін дақылдар бөлінісінде квоталарды қайта бөлуді Министрлік белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
      Егер квоталардың белгіленген көлемінің орындалмауы бюджеттік субсидияларды облыстар бойынша қайта бөлуге әкелген жағдайда Министрлік Қазақстан Республикасының Үкіметіне заңнамада белгіленген тәртіппен 2010 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде бюджеттік субсидияларды облыстар бойынша қайта бөлу туралы ұсыныс енгізеді.
      14. Бірегей тұқым өндірушілер және элиттұқымшарлар суперэлиталық және элиталық тұқымдарды отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге нарықтық баға бойынша сатады.

2. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту
питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын
өндіруге жіберілген шығындарды ішінара өтеуге және
жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері
аналықтарын салуға және салынған жеміс-жидек
дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының
аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге жіберілген шығындарды
толық өтеуге арналған бюджеттік субсидияларды
пайдалану тәртібі

      15. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарды көбейту питомниктерінің тұқымдары мен аналық нысандар будандарын өндіруге жіберілген шығындарды ішінара өтеуге бюджеттік субсидиялар алу үшін:
      1) бірегей тұқым өндірушілер тиісті жылдың 10 қарашасынан кешіктірмей облыстың жергілікті атқарушы органына мынадай құжаттарды:
      ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген көлемі жөніндегі тізілімді;
      ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын кіріске алу актілерін;
      ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын егістігін сынақтан өткізу актілерін;
      егістіктерді сынақтан өткізу туралы екі данадағы есепті;
      тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құқылы зертхананың (бұдан әрі - тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі зертхана) тексерілген тұқымның саны мен сапасының мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы анықтамасын ұсынады.
      Химиялық әдіспен тазартылған мақтаның бірегей тұқымына субсидиялар алу үшін бірегей тұқым өндірушілер қосымша мақта тұқымын химиялық әдіспен өңдеуге арналған шарттардың көшірмелерін және химиялық әдіспен тазарту бойынша орындалған жұмыстар актілерін тапсырады;
      2) облыстың жергілікті атқарушы органы ұсынылған құжаттардың шынайылығын тексереді, бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандарының аналық нысандары тұқымдарының көлемі жөніндегі тізілімді бекітеді, облыс бойынша ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандарының аналық нысандары тұқымдарының нақты өндірілген көлемі жөнінде жиынтық тізілім жасайды және тиісті жылдың 1 желтоқсанынан кешіктірмейтін мерзімде белгіленген бюджеттік субсидиялар нормативтерінің негізінде бірегей тұқым өндірушілерге төленуі тиіс қаражаттың көлемін айқындайды.
      16. Бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандарының аналық нысандары тұқымдарының көлемі жөніндегі тізілімнің, облыс бойынша нақты өндірілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандарының аналық нысандары тұқымдарының көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, республика бойынша нақты өндірілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдарын кіріске алу актісінің, тексерілген тұқымдардың саны мен сапасы туралы тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі зертхана анықтамасының нысандарын Министрлік белгілейді.
      17. Облыстың жергілікті атқарушы органы бірегей тұқым өндірушілер ұсынған растаушы құжаттар негізінде осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өндірілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдары үшін бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған ведомость жасайды.
      18. Төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес тиесілі сомаларды бірегей тұқым өндірушілердің ағымдағы шоттарына аудару үшін облыстың жергілікті атқарушы органы аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.
      19. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салуға және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарды толық өтеу үшін:
      1) бірегей тұқым өндірушілер жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салу және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсету жөнінде келтірілген шығындар нәтижелері бойынша облыстың жергілікті атқарушы органына жасалған шарттардың және жұмсалған шығындар бойынша төлеу фактісін растайтын барлық құжаттардың, сондай-ақ кіріске алу актілерінің көшірмелерін тапсырады;
      2) облыстың жергілікті атқарушы органы он жұмыс күні ішінде жасалған шарттардың және жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салу және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсету жөніндегі шығындарды растайтын құжаттардың шынайылығын тексереді және осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салуға және салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсетуге бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған ведомость жасайды.
      Төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес тиесілі сомаларды бірегей тұқым өндірушілердің ағымдағы шоттарына аудару үшін облыстың жергілікті атқарушы органы аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.

3. Ауыл шаруашылығы дақылдарының сатып алынған суперэлиталық
тұқымдары үшін элиттұқымшарлардың шығындарын ішінара өтеуге
арналған бюджеттік субсидияларды пайдалану тәртібі

      20. Нарықтық құн бойынша сатылып алынған ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымына бюджеттік субсидиялар алу үшін:
      1) Қазақстан Республикасының қорғалатын өсімдіктер сорттарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарының тұқымдарын белгіленген квоталар шегінде сатып алған жағдайда, элиттұқымшарлар ауданның жергілікті атқарушы органына лицензиялық шартты береді, бұл бойынша патент иесі (лицензиар) элиттұқымшарға (лицензиатқа) «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі Заңына (бұдан әрі - Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы заң) сәйкес селекциялық жетістікті уақытша пайдалану құқығын береді;
      2) элиттұқымшарлар ай сайын 1-күнге қарай ауданның жергілікті атқарушы органына сатып алушылар бөлінісінде сатылып алынған элиталық тұқымның және көшеттердің саны мен сапасы туралы ақпарат береді;
      3) элиттұқымшарлар суперэлиталық тұқымдарды сатып алу фактісін растау үшін мынадай мерзімде: жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 маусымына дейін, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 10 қарашасына дейін ауданның жергілікті атқарушы органына:
      элиттұқымшар нақты сатып алған суперэлиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;
      суперэлиталық тұқымдардың шығу тегін растайтын құжаттарды (тұқымға арналған аттестаттың көшірмесін);
      тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі зертхананың анықтамасын;
      сатылып алынған суперэлиталық тұқымның бастапқы төлем құжаттарының, сондай-ақ тиеп жөнелтуге арналған жүкқұжаттың көшірмелерін;
      элиттұқымшар мен бірегей тұқым өндірушінің арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық тұқымның көлемі туралы сатып алу-сату шартын ұсынады.
      Суперэлиталық тұқымды сатып алу-сату шарты төрт данада жасалады: біріншісі - бірегей тұқым өндіруші үшін, екіншісі - элиттұқымшар үшін, үшіншісі - ауданның жергілікті атқарушы органы үшін, төртіншісі - облыстың жергілікті атқарушы органы үшін.
      Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған жағдайда және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланса, элиттұқымшарлар суперэлиталық тұқымға бюджеттік субсидиялар алу үшін:
      бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі тізілімді;
      ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдарын кіріске алу актісін;
      ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдары егілген егістіктерді сынақтан өткізу туралы актісін;
      егістіктерді сынақтан өткізу туралы екі данадағы есепті;
      тұқым сапасына сараптама жасау жөніндегі зертхананың тексерілген тұқымның саны мен сапасының мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы анықтамасын ұсынады;
      4) ауданның жергілікті атқарушы органы ұсынылған бастапқы төлем құжаттарының көшірмелерін түпнұсқаларымен салыстырады және өзінің мөрімен куәландырады. Куәландырылған бастапқы төлем құжаттарының көшірмелері, суперэлиталық тұқымның нақты сатып алынған көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің бір данасы және сатып алу-сату шартының бір данасы ауданның жергілікті атқарушы органында сақтауға тапсырылады;
      Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған жағдайда және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланса, ауданның жергілікті атқарушы органы ұсынылған құжаттардың дұрыстығын тексереді және ауыл шаруашылығы өсімдіктері суперэлиталық тұқымдарының бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген көлемі жөніндегі тізілімді бекітеді. Суперэлиталық тұқымдарын бірегей тұқым өндіруші нақты өндірген көлемі жөніндегі тізілімінің бір данасы ауданның жергілікті атқарушы органында сақтауға тапсырылады;
      5) ауданның жергілікті атқарушы органы мынадай мерзімде: жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 1 шілдесіне дейін, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 қарашасына дейін облыстың жергілікті атқарушы органына мынадай құжаттарды:
      элиттұқымшар нақты сатып алған суперэлиталық тұқым көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;
      элиттұқымшар мен оргигинатор арасындағы сатылған және сатып алынған суперэлиталық тұқымның көлемі туралы элиталық тұқымды сатып алу-сату шартын;
      тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы зертхананың анықтамасын тапсырады.
      Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланған жағдайда:
      оргинатор нақты өндірген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдарының көлемі бойынша тізілімді;
      тексерілген тұқымның саны мен сапасының мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы зертхананың анықтамасын тапсырады.
      6) облыстың жергілікті атқарушы органы:
      он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, облыс бойынша суперэлиталық тұқымның нақты сатылып алынған көлемі жөніндегі жиынтық актіні жасайды және бекітеді;
      облыс бойынша суперэлиталық тұқымның нақты сатып алынған көлемі жөнінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген суперэлиталық тұқым көлемі мен бекітілген бюджеттік субсидиялар нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды;
      әрбір элиттұқымшарға белгіленген квоталар шегінде осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша нақты сатып алынған суперэлиталық тұқым үшін элиттұқымшарлардың шығынын ішінара өтеуге бюджеттік субсидияларды төлеу үшін жиынтық ведомость жасайды;
      Элиттұқымшар бір уақытта бірегей тұқым өндіруші болған және элиталық тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі суперэлитаны пайдаланған жағдайда облыстың жергілікті атқарушы органы:
      он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, облыс бойынша суперэлиталық тұқымның нақты сатылып алынған көлемі жөніндегі жиынтық актіні жасайды және бекітеді;
      облыс бойынша суперэлиталық тұқымның нақты өндірілген көлемі жөнінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген суперэлиталық тұқым көлемі мен бекітілген бюджеттік субсидиялар нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды;
      әрбір элиттұқымшарға белгіленген квоталар шегінде осы Ережеге
4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша нақты өндірілген суперэлиталық тұқым
үшін элиттұқымшарлардың шығынын ішінара өтеуге бюджеттік субсидияларды төлеу үшін жиынтық ведомость жасайды;
      7) ұсынылып отырған суперэлиталық тұқымдарды сатып алу-сату шартының, элиттұқымшар нақты сатып алған суперэлиталық тұқымның көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, облыс бойынша нақты сатып алынған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық актінің, суперэлиталық тұқым бірегей тұқым өндірушісінің ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің суперэлиталық тұқымдарын нақты өндірген көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, облыс бойынша ауыл шаруашылығы өсімдіктері суперэлиталық тұқымдарының нақты өндірілген көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің нысандарын Министрлік бекітеді.
      21. Облыстың жергілікті атқарушы органы төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік субсидиялар төлеу үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.

4. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің нақты сатып алынған
элиталық тұқымдары үшін тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылардың
шығындарын ішінара өтеуге арналған бюджеттік субсидияларды
пайдалану тәртібі

      22. Нарықтық құн бойынша сатып алынған ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымына бюджеттік субсидиялар алу үшін тұқымшарлар және тұқым тұтынушылар ВАК-қа:
      1) осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінімді;
      2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін шаруа қожалығын құруға әкім шешімінің көшірмесін);
      3) жер учаскесіне сәйкестендіру құжатының көшірмелерін;
      4) Қазақстан Республикасының қорғалатын өсімдіктер сорттарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарының тұқымдарын сатып алынған жағдайда - лицензиялық шартты, ол бойынша патент иесі (лицензиар) элиттұқымшарға немесе тұқым тұтынушыға (лицензиатқа) Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы заңға сәйкес селекциялық жетістікті уақытша пайдалану құқығын береді;
      5) ай сайын 1-күнге қарай элиттұқымшарлар бөлінісінде сатып алынған элиталық тұқымның саны мен сапасы туралы ақпарат;
      6) элиталық тұқымдарды сатып алу фактісін растау үшін мынадай мерзімде: жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 маусымына дейін, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 10 қарашасына дейін:
      тұқымшар немесе тұқым тұтынушы нақты сатып алған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;
      элиталық тұқымдардың сорттық және егу сапасын растайтын құжаттарды (тұқымның аттестатының көшірмесін);
      тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы зертхананың анықтамасын;
      сатып алынған элиталық тұқымның бастапқы төлем құжаттарының, оның ішінде ішінара өтеуді растайтын, сондай-ақ тиеп жөнелтуге арналған жүкқұжаттың және шот-фактуралардың көшірмелерін;
      элиттұқымшар мен сатып алушылар арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық тұқымның саны туралы элиталық тұқымды сатып алу-сату шартын ұсынады.
      Бюджеттік субсидияны төлеу сатып алынған тұқым үшін тұқымның нарықтық құнының елу пайызынан кем емес мөлшерде ішінара төлем жасаған сатып алушыларға жүргізілуі мүмкін.
      Бұл ретте тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылар қалған сомаға төлем құжаттарының көшірмесін ВАК-ға құнын толық төлегеннен кейін, бірақ бюджеттік субсидияларды алған күнінен бастап 15 күннен кешіктірмей тапсырады.
      Құнын толық төлеу шарттары орындалмаған жағдайда тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылар алған бюджеттік субсидияларды қайтарады.
      Суперэлиталық тұқымды сатып алу-сату шарты төрт данада жасалады: біріншісі - элиттұқымшар үшін, екіншісі - сатып алушы үшін, үшіншісі - ауданның жергілікті атқарушы органы үшін, төртіншісі - облыстың жергілікті атқарушы органы үшін.
      Химиялық әдіспен тазартылған мақтаның тұқымына бюджеттік субсидиялар алу үшін тұқымшарлар мен тұқым тұтынушылар қосымша мақта тұқымын химиялық әдіспен өңдеуге арналған шарттардың көшірмелерін және химиялық әдіспен тазарту бойынша орындалған жұмыс актісін тапсырады.
      Ескерту. 22-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.08 № 1043 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      23. Тұқымшар бір уақытта элиттұқымшар болған және I репродукциядағы тұқымды өндіру үшін өзі өндіретін элиталық тұқымды пайдаланған жағдайда тұқымшар элиталық тұқымға бюджеттік субсидиялар алу үшін:
      1) осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінімді;
      2) осы Ереженің 22-тармағының 2), 3), 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың тізбесін;
      3) ай сайын 1-күнге қарай тұқымшар пайланған элиталық тұқымның саны мен сапасы туралы ақпаратты;
      4) элиталық тұқымдарды пайдалану фактісін растау үшін мынадай мерзімде: жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 маусымына дейін, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 10 қарашасына дейін:
      ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқымшар нақты өндірген элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;
      ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымдарын кіріске алу актісін;
      ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымдары егілген егістіктерді сынақтан өткізу туралы актіні;
      егістіктерді сынақтан өткізу туралы екі данадағы есепті;
      тексерілген тұқымның саны мен сапасының мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы зертхананың анықтамасын тапсырады.
      24. ВАК тапсырылған құжаттарды тексергеннен кейін осы Ережеге 7-қосымшаға және/немесе 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әрбір тұқымшарға және тұқым тұтынушыға элиталық тұқымның әрбір түрі бойынша алдын ала квоталарды қалыптастырады және оны ауданның жергілікті атқарушы органына бекітуге жібереді.
      Егер тұқымды сатып алуға арналған өтінімнің сомасы бөлінген бюджеттік қаражаттың сомасынан артық болса, онда әрбір элиталық тұқымның түрі бойынша квоталар ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің өтінімдерінде көрсетілген егістік көлеміне барабар бөлінеді.
      25. Ауданның жергілікті атқарушы органы екі жұмыс күні ішінде әрбір тұқымшарға және/немесе тұқым тұтынушыға элиталық тұқымның әрбір түріне алдын ала жасалған квоталарды бекітеді.
      26. Бөлім үш жұмыс күні ішінде облыстың жергілікті атқарушы органына ауданның жергілікті атқарушы органы бекіткен әрбір тұқымшарға және/немесе тұқым тұтынушыға элиталық тұқымның әрбір түріне алдын ала жасалған квоталдарды, сондай-ақ жаздық дақылдар бойынша тиісті жылдың 1 шілдесіне дейінгі, ал күздік дақылдар бойынша тиісті жылдың 20 қарашасына дейінгі мерзімде бюджеттік субсидиялар төлеудің негіздемесін растайтын мынадай құжаттарды:
      тұқымшар және/немесе тұқым тұтынушы нақты сатып алған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;
      элиттұқымшар мен сатып алушы арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық тұқымның саны туралы элиталық тұқымды сатып алу-сату шартын;
      зертхананың тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы анықтамасын тапсырады.
      Тұқымшар бір уақытта элиттұқымшар болған және I репродукциядағы тұқымды өндіру үшін өзі өндіретін элитаны пайдаланған жағдайда:
      ауыл шаруашылығы өсімдіктері элиталық тұқымдарының элиттұқымшар нақты өндірген көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;
      зертхананың тексерілген тұқымның саны мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестігі туралы анықтамасын ұсынады.
      27. Облыстың жергілікті атқарушы органы:
      он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, мыналарды жасайды және бекітеді:
      а) әрбір тұқымшарға және тұқым тұтынушыға элиталық тұқымның әрбір түрі бойынша квоталарды;
      б) облыс бойынша нақты сатып алынған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық актіні;
      облыс бойынша элиталық тұқымдардың нақты сатып алынған көлемі женінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген элиталық тұқымдардың көлемі мен бюджеттік субсидиялардың бекітілген нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды. Пайыздық ара қатынаста бюджеттік субсидиялардың нормативтері сатып алынған тұқымның толық құнының 40 %-ын құрауы, бірақ осы қаулыда бекітілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымының 1 тоннасына 2010 жылға арналған бюджеттік субсидиялар нормативтерінен артық болмауы тиіс;
      әрбір тұқымшарға және тұқым тұтынушыға белгіленген квоталар шегінде нақты сатып алынған элиталық тұқым үшін тұқымшарлардың және тұқым тұтынушылардың шығындарын ішінара өтеуге бюджеттік субсидияларды төлеу үшін осы Ережеге 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жиынтық ведомость жасайды.
      Ескерту. 27-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.10.08 № 1043 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      28. Тұқымшар бір уақытта элиттұқымшар болған және I репродукциядағы тұқымды өндіру үшін өзі өндіретін элиталық тұқымды пайдаланған жағдайда облыстың жергілікті атқарушы органы:
      он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, мыналарды жасайды және бекітеді:
      а) әрбір тұқымшарға элиталық тұқымның әрбір түрі бойынша квоталарды;
      б) облыс бойынша нақты сатып алынған элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық актіні;
      облыс бойынша элиталық тұқымдардың нақты өндірілген көлемі жөнінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген элиталық тұқымдардың көлемі мен бюджеттік субсидиялардың бекітілген нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды;
      әрбір тұқымшарға белгіленген квоталар шегінде нақты өндірілген элиталық тұқымдар үшін тұқымшарлардың шығындарын ішінара өтеуге бюджеттік субсидияларды төлеу үшін осы Ережеге 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жиынтық ведомость жасайды.
      29. Ұсынылып отырған элиталық тұқымдарды сатып алу-сату шартының, тұқымшар немесе тұқым тұтынушы нақты сатып алған элиталық тұқымның көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, облыс бойынша нақты сатып алынған элиталық тұқымның көлемі жөніндегі жиынтық актінің, химиялық әдіспен тазалау туралы жұмыстың орындалғаны жөніндегі актінің, ауыл шаруашылығы өсімдіктері элиталық тұқымдарының тұқымшар нақты өндірген көлемі туралы тізілімнің, облыс бойынша нақты өндірілген элиталық тұқымдардың көлемі жөніндегі жиынтық актінің нысандарын Министрлік бекітеді.
      30. Облыстың жергілікті атқарушы органы төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік субсидиялар төлеу үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.

5. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге сатылған
элиталық көшеттердің құнын ішінара арзандатуға арналған
бюджеттік субсидияларды пайдалану тәртібі

      31. Арзандатылған құн бойынша сатылған элиталық көшеттерге бюджеттік субсидиялар алу үшін:
      1) Қазақстан Республикасының қорғалатын өсімдіктер сорттарының мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы өсімдіктері сорттарының көшеттері белгіленген квоталар шегінде сатылған жағдайда, элиттұқымшарлар ауданның жергілікті атқарушы органына лицензиялық шартты береді, ол бойынша патент иесі (лицензиар) элиталық тұқым шаруашылығына (лицензиатқа) Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы заңға сәйкес селекциялық жетістікті уақытша пайдалану құқығын береді;
      2) элиттұқымшарлар ай сайын 1-күнге қарай ауданның жергілікті атқарушы органына сатып алушылар бөлінісінде сатылған элиталық көшеттердің саны мен сапасы туралы ақпарат береді;
      3) элиттұқымшарлар элиталық көшеттерді сату фактісін растау үшін тиісті жылдың 20 маусымына дейін ауданның жергілікті атқарушы органына:
      элиттұқымшар нақты сатқан элиталық көшеттердің көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;
      элиталық көшеттерді өндіруге арналған бастапқы материалдың шығу тегін растайтын құжаттарды (сынақтан өткізу туралы және сынақтан өткізу туралы есепті);
      сатылған элиталық көшеттердің бастапқы төлем құжаттарының, сондай-ақ көшеттерді тиеп жөнелтуге арналған жүкқұжаттың және шот-фактуралардың көшірмелерін;
      элиттұқымшар мен сатып алушының арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық көшеттердің көлемі туралы элиталық көшеттерді сатып алу-сату шартын ұсынады.
      Элиталық көшеттерді сатып алу-сату шарты төрт данада жасалады: біріншісі - элиттұқымшар үшін, екіншісі - сатып алушы үшін, үшіншісі - ауданның жергілікті атқарушы органы үшін, төртіншісі - облыстың жергілікті атқарушы органы үшін;
      4) ауданның жергілікті атқарушы органы ұсынылған бастапқы төлем құжаттарының көшірмелерін түпнұсқаларымен салыстырады және өзінің мөрімен куәландырады. Куәландырылған бастапқы төлем құжаттарының көшірмелері, элиталық көшеттердің нақты сатылған көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің бір данасы және сатып алу-сату шартының бір данасы ауданның жергілікті атқарушы органында сақтауға тапсырылады;
      5) ауданның жергілікті атқарушы органы тиісті жылдың 1 шілдесіне дейін облыстың жергілікті атқарушы органына мынадай құжаттарды:
      элиттұқымшар нақты сатқан элиталық көшеттер көлемі жөніндегі жиынтық тізілімді;
      элиттұқымшар мен сатып алушы арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық көшеттердің саны туралы элиталық тұқымды сатып алу-сату шартын тапсырады;
      6) облыстың жергілікті атқарушы органы:
      он бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттарды тексереді, облыс бойынша элиталық көшеттердің нақты сатылған көлемі жөніндегі жиынтық актіні жасайды және бекітеді;
      облыс бойынша элиталық көшеттердің нақты сатылған көлемі жөнінде бекітілген жиынтық актілер бойынша, онда көрсетілген элиталық көшеттердің көлемі мен бекітілген бюджеттік субсидиялар нормативтері негізінде тиесілі бюджет қаражатының көлемін анықтайды;
      әрбір элиттұқымшарға белгіленген квоталар шегінде осы Ережеге 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге сатылған элиталық көшеттер құнын ішінара өтеуге бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған жиынтық ведомость жасайды;
      7) ұсынылып отырған элиталық көшеттерді сатып алу-сату шартының, элиттұқымшар нақты сатқан элиталық көшеттердің көлемі жөніндегі жиынтық тізілімнің, облыс бойынша сатылған элиталық көшеттердің көлемі жөніндегі жиынтық актінің нысандарын Министрлік бекітеді.
      32. Облыстың жергілікті атқарушы органы төлемдер бойынша көрсетілген бюджеттік бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік субсидиялар төлеу үшін аумақтық қазынашылық бөлімшесіне екі данада ақы төлеу шоттарының тізілімін және ақы төлеу шоттарын береді.
      33. Ай сайын 5-күнге қарай, бірақ тиісті жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірмей облыстың жергілікті атқарушы органы Министрлікке тұқым шаруашылығын дамытуға бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған ведомостьтардың және жиынтық ведомостардың көшірмелерін, бюджеттік субсидиялардың төленген көлемі туралы есепті ұсынады.

6. Тұқым шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бақылау

      34. Министрліктің Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің тұқым шаруашылығы бойынша мемлекеттік инспекторлары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұқым шаруашылығы саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.
      35. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Министрлік нәтижелер туралы жасалған келісімдер негізінде төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттердің уақтылы аударылмағаны үшін жауапты болады.
      36. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі және жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тиісті әкімшілерінің бірінші басшылары нысаналы трансферттерді нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы жасалған келісімге сәйкес келмейтіндей пайдаланғаны, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізбегені, алынған нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей және түпкілікті нәтижелер туралы есепті табыс етпегені үшін жауапты болады.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 11 ақпандағы
№ 83 қаулысымен   
бекітілген     

Көбейту жылдары бойынша ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің
бірегей тұқымдарының түрлеріне және жеміс-жидек дақылдары
мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салуға
2010 жылға арналған бюджеттік субсидиялар нормативтері

Р/с

Өнімнің түрі, іс-шаралар

1 тоннаға (данаға, гектарға) арналған бюджеттік субсидиялар нормативі, теңге

1

2

3

Көбейту питомниктері мен аналық нысандар

1

Жүгері мен күріштен басқа, дәнді және дәнді бұршақты дақылдар

55187

2

Жүгері

332808

3

Күріш

76269

4

Қытайбұршақ

161907

5

Күнбағыс

412262

6

Басқа майлы дақылдар

161907

7

Картоп

124241

8

Көп жылдық шөптер:
бұршақты

571733

дәнді

219436

9

Бір жылдық шөптер

56967

10

Қант қызылшасы

2728800

11

Мақта:
механикалық әдіспен тазаланған кезде

212128

химиялық әдіспен тазаланған кезде

277128

12

жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарын салу

1323723,4

13

Салынған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған өндірісіне қызмет көрсету

1126047,2

Суперэлита

1

Жүгері мен күріштен басқа, дәнді және дәнді бұршақты дақылдар

12072

2

Жүгері

72802

3

Күріш

18300

4

Күнбағыс

90182

5

Қытайбұршақ

35417

6

Басқа майлы дақылдар

35417

7

Картоп

27178

8

Көп жылдық шөптер:
бұршақты

125067

дәнді

48002

9

Біржылдық шөптер

12462

10

Қант қызылшасы

1000000

11

Көкөніс

878400

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 11 ақпандағы
№ 83 қаулысымен    
бекітілген       

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымының 1 тоннасына
2010 жылға арналған бюджеттік субсидиялар нормативтері

Р/с

Өнімнің түрі

Элиталық тұқымның 1 тоннасына бюджеттік субсидиялар нормативі, теңге (дейін)

1

2

3

1

Жұмсақ бидай

19330

2

Қатты бидай

20160

3

Қара бидай

19330

4

Арпа

15080

5

Сыра дайындауға арналған арпа

15900

6

Сұлы

15080

7

Тары

18400

8

Қарақұмық

21120

9

Жүгері: кеш пісетін, орташа-кеш және орташа пісетін бірінші ұрпағының будандары;

103600

ерте пісетін бірінші ұрпағының будандары

67200

10

Күріш

25488

11

Асбұршақ

20600

12

Ноқат

21280

13

Қытайбұршақ

21200

14

Басқа дәнді бұршақты дақылдар

15000

15

Күнбағыс: элиталық тұқымдар;

168000

бірінші ұрпағының будандары

140000

16

Рапс

78080

17

Басқа майлы дақылдар

42744

18

Картоп

40000

19

Көкөніс

420000

20

Көп жылдық шөптер: бұршақты

170000

дәнді

65584

21

Біржылдық шөптер

30000

22

Қант қызылшасы

1500000

23

бірінші өсімпаздықты қоса алғанда мақта:

45000

химиялық әдіспен тазаланған кезде

110000

24

Жеміс дақылдарының көшеттері

140

25

Жүзім көшеттері

90

Ережеге
1-қосымша

Бекітемін           
___________________________ облысы
(Астана және Алматы қалалары)     
Ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрі)       
20 жылғы «   »          

20 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде
өндірілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сорттарын көбейту
питомниктері мен будандары аналық нысандарының тұқымдары үшін
бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған ведомость

Ауданның атауы

Бірегей тұқым өндірушінің атауы

Дақыл

Өсімпаздық

Бірегей тұқым өндірудің жылдық квотасы

Бюджеттік субсидиялауға құжаттар тапсырылған бірегей тұқымның нақты көлемі, тонна

Өндірілген бірегей тұқымдардың 1 тоннасына арналған бюджеттік субсидиялар нормативі, теңге

Жыл басынан бері тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасы, теңге

Жыл басынан бері төленгені, теңге

Тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасының қалдығы, теңге

200__ ж. «____» ____ арналған квота шегінде төлеуге жататыны, теңге

тонна

сомасы, теңге

жыл басынан бері

20 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Жиыны:

_____________________ облысының
(Астана және Алматы қалаларының)
Ауыл шаруашылығы басқармасы
құрылымдық бөлімшесінің басшыcы            ____________________
                                           (Т.А.Ә., қолы)

Ережеге
2-қосымша

Бекітемін           
___________________________ облысы
(Астана және Алматы қалалары)     
Ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрі)       
20 жылғы «   »          

20 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде
жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көп жылдық екпелері
аналықтарын салуға және салынған жеміс-жидек дақылдары
мен жүзімнің көп жылдық екпелері аналықтарының аяқталмаған
өндірісіне қызмет көрсетуге бюджеттік субсидиялар төлеуге
арналған ведомость

Ауданның атауы

Бірегей тұқым өндірушінің атауы

Дақыл

Іс-шара атауы (салу және/ немесе қызмет көрсету)

Салудың және/немесе қызмет көрсетудің жылдық квотасы

Салынатын және/немесе қызмет көрсетудің нақты көлемі, га

Салудың және/немесе қызмет көрсетудің 1 гектарына арналған бюджеттік субсидиялар нормативі, теңге

Жыл басынан бері тиесілі бюджеттік субсидия сомасы, теңге

Жыл басынан бері төленгені, теңге

Тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасының қалдығы, теңге

200__ ж. «____» ____ арналған квота шегінде төлеуге жататыны, теңге

га

сомасы, (теңге)

жыл басынан бері

20 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Жиыны:

_____________________ облысының
(Астана және Алматы қалаларының)
Ауыл шаруашылығы басқармасы
құрылымдық бөлімшесінің басшысы         ___________________
                                          (Т.А.Ә., қолы)

Ережеге
3-қосымша

Бекітемін           
___________________________ облысы
(Астана және Алматы қалалары)     
Ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрі)       
20 жылғы «   »          

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде
элиттұқымшарлардың нақты сатып алған суперэлиталық тұқымының
шығындарын ішінара өтеуге бюджеттік субсидиялар төлеуге
арналған жиынтық ведомость

Ауданның атауы

Элиттұқымшар атауы

Дақыл

Сатылған күні

Элиталық тұқымды сатудың жылдық квотасы

Бюджеттік субсидиялауға құжаттар тапсырылған элиталық тұқымның және көшеттердің нақты сатылған көлемі, тонна

Сатылған элиталық тұқымдардың 1 тоннасына арналған бюджеттік субсидиялар нормативі, теңге

Жыл басынан бері тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасы, теңге

Жыл басынан бері төленгені, теңге

Тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасының қалдығы, теңге

200__ ж. «____» ____ арналған квота шегінде төлеуге жататыны, теңге

тонна

сомасы, (теңге)

жыл басынан бері

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Жиыны:

_____________________ облысының
(Астана және Алматы қалаларының)
Ауыл шаруашылығы басқармасы
құрылымдық бөлімшесінің басшысы           _______________
                                           (Т.А.Ә., қолы)

Ережеге
4-қосымша

Бекітемін           
___________________________ облысы
(Астана және Алматы қалалары)     
Ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрі)       
20 жылғы «   »          

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде
нақты өндірілген суперэлиталық тұкымға элиталық тұқым
шаруашылықтарының шығынын ішінара өтеуге бюджеттік
субсидиялар төлеу үшін жиынтық ведомость

Ауданның атауы

Элиттұқымшар атауы

Дақыл

Сатылған күні

Элиталық тұқымды сатудың жылдық квотасы

Бюджеттік субсидиялауға құжаттар тапсырылған элиталық тұқымның және көшеттердің нақты сатылған көлемі, тонна

Сатылған элиталық тұқымдардың 1 тоннасына арналған бюджеттік субсидиялар нормативі, теңге

Жыл басынан бері тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасы, теңге

Жыл басынан бері төленгені, теңге

Тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасының қалдығы, теңге

200__ ж. «____» ____ арналған квота шегінде төлеуге жататыны, теңге

тонна

сомасы, (теңге)

жыл басынан бері

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Жиыны:

_____________________ облысының
(Астана және Алматы қалаларының)
Ауыл шаруашылығы басқармасы
құрылымдық бөлімшесінің басшысы           _______________
                                           (Т.А.Ә., қолы)

Ережеге
5-қосымша

________________________________ ауданының
(Астана, Алматы және облыстық маңызы бар қалаларының)
ведомствоаралық комиссиясына

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.06.18 № 613 Қаулысымен.

Нарықтық құнына сатып алынған
ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымдарына
бюджеттік субсидиялар алуға өтінім

1. __________________________________________ негізінде әрекет ететін
      (құрылтай құжаты)
______________________________________________________________ атынан
      (ауылшартауарын өндіруші)
бірінші басшы _______________________________________________________
                                (Т.А.Ә., лауазымы)
осымен __________ тонна мөлшерінде сатып алынған және егіс жұмыстарын
жүргізуге пайдаланылған _____________________________________________
                       (ауыл шаруашылығы дақылы, сорты, көбейтілуі)
тұқымын сатып алуға жұмсалған шығындарды ішінара өтеуге бюджеттік субсидия бөлуді сұрайды.
2. Пайдалану мақсатының қысқаша сипаттамасы: ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Өтінімге мыналар қоса беріліп отыр:
      заңды тұлғаны тіркеу туралы құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін - әкімнің шаруа қожалығын құруға арналған шешімінің көшірмесі);
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер учаскесіне құқық белгілеуші құжаттың көшірмесі;
      Қазақстан Республикасының салық төлеушісі куәлігінің көшірмесі;
      шот-фактуралар, төлем құжаттары, тауарлық-көлік жүкқұжаттары және басқа да растайтын құжаттар;
      ағымдағы шоттың болуы туралы екінші деңгейдегі банктің анықтамасы.

      Тұқымшардың немесе тұқым тұтынушының заңды мекен-жайы және банктік деректемелері _______________________________________________
_____________________________________________________________________
                       (Т.А.Ә., қолы, мөрі)

Ережеге
6-қосымша

________________________________ ауданының
(Астана, Алматы және облыстық маңызы бар қалаларының)
ведомствоаралық комиссиясына

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.06.18 № 613 Қаулысымен.

І репродукциялы тұқым өндіруде өзі өндірген ауыл шаруашылығы
өсімдіктерінің элиталық тұқымдарын пайдаланғаны үшін бюджеттік
субсидиялар алуға өтінім

1. __________________________________________ негізінде әрекет ететін
         (құрылтай құжаты)
______________________________________________________________ атынан
                 (ауылшартауарын өндіруші)
бірінші басшы _______________________________________________________
                            (Т.А.Ә., лауазымы)
осымен ___________________ тонна мөлшерінде егіс жұмыстарын жүргізуге
пайдаланылған _______________________________________________________
                     (ауыл шаруашылығы дақылы, сорты, көбейтілуі)
I репродукциялы тұқым өндіру үшін өзінің өндірісіндегі элиталық тұқымды пайдаланған элиталық тұқымға субсидия бөлуді сұрайды.
2. Пайдалану мақсатының қысқаша сипаттамасы:_________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Өтінімге мыналар қоса беріліп отыр:
      заңды тұлғаны тіркеу туралы құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін - үкімнің шаруа қожалығын құруға арналған шешімінің көшірмесі);
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер учаскесіне құқық белгілеуші құжаттың көшірмесі;
      Қазақстан Республикасының салық төлеушісі куәлігінің көшірмесі;
      шот-фактуралар, төлем құжаттары, тауарлық-көлік жүкқұжаттары және басқа да растайтын құжаттар;
      ағымдағы шоттың болуы туралы екінші деңгейдегі банктің анықтамасы.

Тұқымшардың заңды мекен-жайы
және банктік деректемелері __________________________________________
_____________________________________________________________________
                      (Т.А.Ә., қолы, мөрі)

Ережеге
7-қосымша

Бекітемін           
___________________________ облысы
(Астана және Алматы қалалары)     
______________________ ауданының әкімі
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрі)       
20 жылғы «   »          

Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық тұқымдарын
нарықтық құнымен сатып алғанына бюджеттік субсидиялар
алу үшін 2010 жылға әрбір тұқымшарға және тұқым тұтынушыға
элиталық тұқымның әрбір түрі бойынша алдын-ала квоталар

Р/с

Тұқымшар немесе тұқым тұтынушы атауы

Субъектінің мәртебесі (тұқымшар) немесе тұқым тұтынушы)

Дақыл

Сорт, будан

Өсімпаздық

Квотаны белгілеуге арналған тұқымшардың немесе тұқым тұтынушының өтінімі

ВАК белгілеген алдын ала квота

тонна

Сатып алынған 1 тоннаның нарықтық құны, теңге

тонна

1 тоннаға субсидия нормативі, теңге

барлық көлемге тиесілі сомма, теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Облыс бойынша барлығы


ВАК төрағасы _________________________________________
                   (Т.А.Ә., қолы, мөрі)

ВАК мүшелері _________________________________________
                 (Т.А.Ә, қолы, мөрі
      _________________________________________
                (Т.А.Ә., қолы, мөрі)
      _________________________________________
                (Т.А.Ә., қолы, мөрі)

Ережеге
8-қосымша

Бекітемін           
___________________________ облысы
(Астана және Алматы қалалары)     
______________________ ауданының әкімі
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрі)       
20 жылғы «   »          

I репродукциялы тұқымдарды өндіру кезіндегі өзіндік
өндірілген ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің элиталық
тұқымдарын пайдаланғанына бюджеттік субсидиялар алу
үшін 2010 жылға әрбір тұқымшар элиталық
тұқымның әрбір түрі бойынша алдын-ала квоталар

Р/с

Тұқымшар немесе тұқым тұтынушы атауы

Субъектінің мәртебесі (тұқымшар) немесе тұқым тұтынушы)

Дақыл

Сорт, будан

Өсімпаздық

Квотаны белгілеуге арналған тұқымшар өтінімі

ВАК белгілеген алдын ала квота

тонна

Сатып алынған 1 тоннаның нарықтық құны, теңге

тонна

1 тоннаға субсидия нормативі, теңге

барлық көлемге тиесілі сомма, теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Облыс бойынша барлығы


ВАК төрағасы _________________________________________
                        (Т.А.Ә., қолы, мөрі)

ВАК мүшелері _________________________________________
                      (Т.А.Ә, қолы, мөрі
      _________________________________________
               (Т.А.Ә., қолы, мөрі)
      _________________________________________
                (Т.А.Ә., қолы, мөрі)

Ережеге
9-қосымша

Бекітемін             
___________________________ облысы
(Астана және Алматы қалалары)     
Ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрі)         
20 жылғы «   »          

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде
тұқымшарлардың және тұқым тұтынушылардың элиталық
тұқымдардың нақты сатып алынған шығындарын ішінара
өтеуге бюджеттік субсидиялар төлеуге арналған
жиынтық ведомость

Ауданның атауы

Тұқымшар немесе тұқым тұтынушы атауы

Субъектінің мәртебесі (тұқымшар немесе тұқым тұтынушы)

Дақыл

Сатып алынған күн

Элиталық тұқымды сатып алудың жылдық квотасы

Бюджеттік субсидиялауға құжаттар тапсырылған элиталық тұқымның нақты сатып алынған көлемі, тонна

Сатып алынған элиталық 1 тоннасына арналған бюджеттік субсидиялар нормативі, теңге

Жыл басынан бері тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасы, теңге

Жыл басынан бері төленгені, теңге

Тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасының қалдығы, теңге

200 __ жылғы «___» _____ арналған квота шегінде төлеуге жататыны, теңге

тонна

сомасы, (теңге)

жыл басынан бері

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14ЖИЫНЫ:


__________________________ облысының
(Астана және Алматы қалаларының)
Ауыл шаруашылығы басқармасы
құрылымдық бөлімшесінің басшысы        ______________________
                                           (Т.А.Ә., қолы)

Ережеге
10-қосымша

Бекітемін             
___________________________ облысы
(Астана және Алматы қалалары)     
Ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрі)         
20 жылғы «   »          

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде
өндірілген элиталық тұқымдар үшін тұқымшарлардың шығынын
ішінара өтеуге бюджеттік субсидиялар төлеу үшін
жиынтық ведомость

Ауданның атауы

Элиталық тұқым өндірушінің атауы

Дақыл

Өсімпаздық

Элиталық тұқымды өндірудің жылдық квотасы

Бюджеттік субсидиялауға құжаттар тапсырылған элиталық тұқымның нақты көлемі, тонна

Өндірілген элиталық  тұқымдардың 1 тоннасына арналған бюджеттік субсидиялар нормативі, теңге

Жыл басынан бері тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасы, теңге

Жыл басынан бері төленгені, теңге

Тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасының қалдығы, теңге

200 __ жылғы «___» _____ арналған квота шегінде төлеуге жататыны, теңге

тонна

сомасы, (теңге)

жыл басынан бері

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Жиыны:

___________________ облысының
(Астана және Алматы қалаларының)
Ауыл шаруашылығы басқармасы
құрылымдық бөлімшесінің басшысы        _________________________
                                               (Т.А.Ә., қолы)

Ережеге
11-қосымша

Бекітемін             
___________________________ облысы
(Астана және Алматы қалалары)     
Ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрі)         
20 жылғы «   »          

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде
отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге сатылған
элиталық көшеттер құнын ішінара өтеуге бюджеттік субсидиялар
төлеуге арналған жиынтық ведомость

Ауданның атауы

Элиттұқымшар атауы

Дақыл

Сатылған күні

Элиталық көшетті сатудың жылдық квотасы

Бюджеттік субсидиялауға құжаттар тапсырылған элиталық көшеттердің  нақты сатылған көлемі, тонна

Сатылған элиталық  көшеттердің 1 тоннасына арналған бюджеттік субсидиялар нормативі, теңге

Жыл басынан бері тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасы, теңге

Жыл басынан бері төленгені, теңге

Тиесілі бюджеттік субсидиялар сомасының қалдығы, теңге

200 __ жылғы «___» _____ арналған квота шегінде төлеуге жататыны, теңге

тонна

сомасы, (теңге)

жыл басынан бері

200 __ жылғы «____» __________ - «____» ___________ кезеңінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Жиыны:

___________________ облысының
(Астана және Алматы қалаларының)
Ауыл шаруашылығы басқармасы
құрылымдық бөлімшесінің басшысы        _________________________
                                               (Т.А.Ә., қолы)

Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2010 года областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2010 года № 83

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года "О семеноводстве" и от 7 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2010 года областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства;
      2) нормативы бюджетных субсидий на виды оригинальных семян сельскохозяйственных растений по годам размножения и закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда на 2010 год;
      3) нормативы бюджетных субсидий на 1 тонну элитных семян сельскохозяйственных растений на 2010 год.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 11 февраля 2010 года № 83

Правила
использования целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета 2010 года областными бюджетами, бюджетами городов
Астаны и Алматы на поддержку семеноводства

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2010 года областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства (далее - Правила) определяют порядок использования средств на развитие семеноводства сельскохозяйственных растений (далее - бюджетные субсидии) с учетом приоритетных направлений развития растениеводства за счет и в пределах средств, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на 2010 - 2012 годы" Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - Министерство) в виде целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы по бюджетной программе 082 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства".
      2. Министерство производит перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в соответствии с индивидуальным планом финансирования бюджетной программы по платежам (далее - индивидуальный план финансирования по платежам) и соглашениями о результатах по целевым трансфертам между акимами областей, городов Астаны и Алматы и Министром сельского хозяйства Республики Казахстан.
      3. Бюджетные субсидии предназначаются для:
      1) частичного возмещения затрат производителей оригинальных семян (далее - оригинаторы) на производство семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений. При частичном возмещении затрат на производство семян хлопчатника размер субсидий на 1 тонну устанавливается в зависимости от технологии подработки семян (механический и/или химический метод оголения);
      2) полного возмещения затрат оригинаторов на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда;
      3) частичного возмещения затрат элитно-семеноводческих хозяйств (далее - элитсемхозы) за фактически приобретенные суперэлитные семена. В случае, если элитсемхоз является одновременно оригинатором и для производства элитных семян использует суперэлитные семена собственного производства, частичное возмещение затрат производится элитсемхозу с учетом научно-обоснованной потребности суперэлитных семян для обеспечения планового объема производства элитных семян;
      4) частичного возмещения затрат семеноводческих хозяйств (далее - семхозы) и потребителей семян за фактически приобретенные элитные семена сельскохозяйственных растений (включая семена, ввозимые из других областей республики в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области семеноводства). В случае, если семхоз является одновременно элитсемхозом и для производства семян I репродукции использует элитные семена собственного производства, частичное возмещение затрат производится семхозу с учетом научно-обоснованной потребности элитных семян для обеспечения планового объема производства семян I репродукции. При частичном возмещении затрат семхозов и потребителей семян за фактически приобретенные элитные семена хлопчатника размер субсидий на 1 тонну устанавливается в зависимости от технологии подработки семян (механический и/или химический метод оголения);
      5) частичного удешевления стоимости элитных саженцев плодовых культур и винограда (далее - элитные саженцы), реализованных отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям.
      4. Бюджетные субсидии, указанные в подпункте 1) пункта 3 настоящих Правил, выплачиваются аттестованным оригинаторам за фактически произведенные объемы семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в Республике Казахстан.
      5. Бюджетное субсидирование на частичное возмещение затрат производства семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений осуществляется в рамках установленных Министерством квот для каждого оригинатора на каждый вид семян по годам размножения в соответствии с научно-обоснованными нормами их производства для получения элитных семян.
      6. Бюджетные субсидии, указанные в подпункте 2) пункта 3 настоящих Правил, выплачиваются аттестованным оригинаторам за фактически выполненные мероприятия по закладке маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда и обслуживанию незавершенного производства заложенных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.
      7. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда и обслуживания незавершенного производства заложенных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда для каждого оригинатора устанавливается Министерством с учетом заявок местных исполнительных органов областей, городов Астаны и Алматы в области сельского хозяйства (далее - местный исполнительный орган области) в соответствии с научно-обоснованными нормами потребности в подвоях на площадь многолетних насаждений.
      8. Бюджетные субсидии, указанные в подпункте 3) пункта 3 настоящих Правил, выплачиваются аттестованным элитсемхозам за фактически приобретенные по рыночной стоимости объемы суперэлитных семян сортов, допущенных к использованию в Республике Казахстан, в пределах установленных Министерством квот по каждому виду семян для каждой области, городов Астаны и Алматы.
      9. Бюджетные субсидии, указанные в подпункте 4) пункта 3 настоящих Правил, выплачиваются аттестованным семхозам и потребителям семян за фактически приобретенные по рыночной стоимости объемы элитных семян сортов, допущенных к использованию в Республике Казахстан, в пределах установленных Министерством квот по каждому виду семян для каждой области, городов Астаны и Алматы.
      10. Бюджетные субсидии, указанные в подпункте 5) пункта 3 настоящих Правил, выплачиваются аттестованным элитсемхозам за фактически реализованные отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям по удешевленной стоимости объемы элитных саженцев сортов, допущенных к использованию в Республике Казахстан, в пределах установленных Министерством квот по каждому виду саженцев для каждой области, городов Астаны и Алматы.P060000214
      Элитсемхозы реализуют элитные саженцы отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям по ценам, не превышающим предельных цен, установленных приказом Министерства.
      11. Квоты для каждого элитсемхоза по каждому виду суперэлитных семян, для каждого семхоза и потребителя семян по каждому виду элитных семян, для каждого элитсемхоза по каждому виду элитных саженцев устанавливаются местными исполнительными органами областей в установленном порядке.
      12. Для определения сумм субсидий для каждого семхоза и потребителя семян по каждому виду элитных семян в каждом районе решением местного исполнительного органа района (города областного значения) (далее - местный исполнительный орган района) создается межведомственная комиссия (далее - МВК) в составе сотрудников акимата района, отделов сельского хозяйства и земельных отношений района, территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства, общественных и научных организаций.
      Рабочим органом МВК является отдел сельского хозяйства района (далее - отдел).
      Отдел обеспечивает публикацию порядка работы МВК в местных средствах массовой информации с указанием сроков приема документов от семхозов и потребителей семян.
      13. Для контроля за ходом выполнения установленных объемов квот и своевременностью освоения бюджетных средств местный исполнительный орган области представляет в Министерство по итогам первого полугодия в срок не позднее 30 июля текущего года промежуточный отчет о реализации бюджетной программы с указанием фактического достижения прямых и конечных результатов, а итоговый отчет - не позднее 1 февраля следующего финансового года.
      В случаях невыполнения установленных объемов  перераспределение квот для областей республики в разрезе культур осуществляется Министерством в установленном порядке.
      В случаях, если невыполнение установленных объемов квот влечет перераспределение бюджетных субсидий по областям, Министерство в установленном законодательством порядке вносит предложение в Правительство Республики Казахстан о перераспределении бюджетных субсидий по областям в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2010 год.
      14. Оригинаторы и элитсемхозы реализуют суперэлитные и элитные семена отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям по рыночной цене.

2. Порядок использования бюджетных субсидий на частичное
возмещение затрат на производство семян питомников размножения
сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных
растений и на полное возмещение затрат на закладку маточников
многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда и
обслуживание незавершенного производства заложенных маточников
многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда

      15. Для получения бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат на производство семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений:
      1) оригинаторы в срок не позднее 10 ноября соответствующего года представляют в местный исполнительный орган области следующие документы:
      реестр по объемам фактического производства оригинатором семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений;
      акты оприходования семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений;
      акты апробации посевов семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений;
      отчет об апробации посевов в двух экземплярах;
      справку лаборатории, правомочной осуществлять деятельность по экспертизе качества семян (далее - лаборатория по экспертизе качества семян), о количестве и соответствии качества проверенных семян требованиям стандартов.
      Для получения субсидий на оригинальные семена хлопчатника, оголение которых произведено химическим методом, оригинаторы дополнительно представляют копии договоров на подработку семян хлопчатника химическим методом и акт выполненных работ по химическому методу оголения;
      2) местный исполнительный орган области проверяет достоверность представленных документов, утверждает реестр по объемам фактического производства оригинатором семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений, составляет сводный реестр по объемам фактического производства семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений по области и в срок не позднее 1 декабря соответствующего года на основе установленных нормативов бюджетных субсидий определяет объемы средств, подлежащих к уплате оригинаторам.
      16. Формы реестра по объемам фактического производства оригинатором семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений, сводного реестра по объемам фактического производства семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений по области, сводного реестра по объемам фактически произведенных семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений по республике, акта оприходования семян питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений, справки лаборатории по экспертизе качества семян о количестве и качестве проверенных семян устанавливаются Министерством.
      17. Местный исполнительный орган области на основании подтверждающих документов, представленных оригинаторами, формирует ведомость для выплаты бюджетных субсидий за произведенные семена питомников размножения сортов и родительских форм гибридов сельскохозяйственных растений по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
      18. Для перечисления на текущие счета оригинаторов причитающихся сумм местный исполнительный орган области в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам указанной бюджетной программы представляет в территориальное подразделение казначейства реестр счетов к оплате и счета к оплате, в двух экземплярах.
      19. Для полного возмещения затрат на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда:
      1) оригинаторы по результатам понесенных затрат по закладке маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда и обслуживанию незавершенного производства заложенных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда представляют в местный исполнительный орган области копии заключенных договоров и всех документов, подтверждающих факт оплаты по понесенным затратам, а также актов оприходования;
      2) местный исполнительный орган области в течение десяти рабочих дней проверяет достоверность заключенных договоров и документов, подтверждающих затраты по закладке маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда и обслуживанию незавершенного производства заложенных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда и формирует ведомость для выплаты бюджетных субсидий на закладку маточников многолетних насаждений плодовых культур и винограда и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
      Для перечисления на текущие счета оригинаторов причитающихся сумм в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам указанной бюджетной программы местный исполнительный орган области представляет в территориальное подразделение казначейства реестр счетов к оплате и счета к оплате, в двух экземплярах.

3. Порядок использования бюджетных субсидий на частичное
возмещение затрат элитсемхозов за приобретенные
суперэлитные семена сельскохозяйственных растений

      20. Для получения бюджетных субсидий за приобретенные суперэлитные семена сельскохозяйственных растений по рыночной стоимости:
      1) в случае приобретения в пределах установленных квот семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр Республики Казахстан охраняемых сортов растений, элитсемхозы представляют в местный исполнительный орган района лицензионный договор, по которому патентообладатель (лицензиар) предоставляет элитсемхозу (лицензиату) правовременно использовать селекционное достижение в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений" (далее - Закон об охране селекционных достижений);
      2) элитсемхозы ежемесячно к 1 числу представляют в местный исполнительный орган района информацию о количестве и качестве приобретенных суперэлитных семян в разрезе оригинаторов;
      3) элитсемхозы для подтверждения факта приобретения суперэлитных семян в сроки: по яровым культурам - до 20 июня соответствующего года, а по озимым культурам - до 10 ноября соответствующего года представляют в местный исполнительный орган района:
      сводный реестр по объемам фактического приобретения элитсемхозом суперэлитных семян;
      документы, подтверждающие происхождение суперэлитных семян (копии аттестата на семена);
      справку лаборатории по экспертизе качества семян о количестве и соответствии качества проверенных семян требованиям стандартов;
      копии первичных платежных документов на приобретенные суперэлитные семена, а также накладных на отгрузку семян;
      договор купли-продажи суперэлитных семян между оригинатором и элитсемхозом о количестве реализованных и приобретенных суперэлитных семян.
      Договор купли-продажи суперэлитных семян составляется в четырех экземплярах: первый - для оригинатора, второй - для элитсемхоза, третий - для местного исполнительного органа района, четвертый - для местного исполнительного органа области.
      В случае, если элитсемхоз является одновременно оригинатором и для производства элитных семян использует суперэлитные семена собственного производства, элитсемхозы для получения бюджетных субсидий на суперэлитные семена представляют:
      реестр по объемам фактического производства оригинатором суперэлитных семян сельскохозяйственных растений;
      акты оприходования суперэлитных семян сельскохозяйственных растений;
      акты апробации посевов суперэлитных семян сельскохозяйственных растений;
      отчет об апробации посевов в двух экземплярах;
      справку лаборатории по экспертизе качества семян о количестве и соответствии качества проверенных семян требованиям стандартов;
      4) местный исполнительный орган района сверяет представленные копии первичных платежных документов с оригиналами и заверяет своей печатью. Заверенные копии первичных платежных документов, один экземпляр сводного реестра по объемам фактического приобретения суперэлитных семян и один экземпляр договора купли-продажи сдаются на хранение в местный исполнительный орган района.
      В случае, если элитсемхоз является одновременно оригинатором и для производства элитных семян использует суперэлитные семена собственного производства, местный исполнительный орган района проверяет достоверность представленных документов и утверждает реестр по объемам фактического производства оригинатором суперэлитных семян сельскохозяйственных растений. Один экземпляр реестра по объемам фактического производства оригинатором суперэлитных семян сдается на хранение в местный исполнительный орган района;
      5) местный исполнительный орган района представляет в местный исполнительный орган области в сроки: по яровым культурам - до 1 июля соответствующего года, а по озимым культурам - до 20 ноября соответствующего года следующие документы:
      сводный реестр по объемам фактического приобретения элитсемхозом суперэлитных семян;
      договор купли-продажи суперэлитных семян между оригинатором и элитсемхозом о количестве реализуемых и приобретаемых суперэлитных семян;
      справку лаборатории по экспертизе качества семян о количестве и соответствии качества проверенных семян требованиям стандартов.
      В случае, если элитсемхоз является одновременно оригинатором и для производства элитных семян использует суперэлитные семена собственного производства, представляется:
      реестр по объемам фактического производства оригинатором суперэлитных семян сельскохозяйственных растений;
      справка лаборатории по экспертизе качества семян о количестве и соответствии качества проверенных семян требованиям стандартов;
      6) местный исполнительный орган области:
      в течение пятнадцати рабочих дней проверяет представленные документы, составляет и утверждает сводный акт по объемам фактического приобретения суперэлитных семян по области;
      по утвержденным сводным актам по объемам фактического приобретения суперэлитных семян по области, на основе указанных в них объемов и утвержденных нормативов бюджетных субсидий на суперэлитные семена определяет объемы причитающихся бюджетных средств;
      в пределах установленных для каждого элитсемхоза квот формирует сводную ведомость для выплаты бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат элитсемхозов за фактически приобретенные суперэлитные семена по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
      В случае, если элитсемхоз является одновременно оригинатором и для производства элитных семян использует суперэлитные семена собственного производства, местный исполнительный орган области:
      в течение пятнадцати рабочих дней проверяет представленные документы, составляет и утверждает сводный реестр по объемам фактического производства суперэлитных семян сельскохозяйственных растений по области;
      по утвержденным сводным реестрам по объемам фактического производства суперэлитных семян по области, на основе указанных в них объемов и утвержденных нормативов бюджетных субсидий на суперэлитные семена, определяет объемы причитающихся бюджетных средств;
      в пределах установленных для каждого элитсемхоза квот, формирует сводную ведомость для выплаты бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат элитсемхозов за фактически произведенные суперэлитные семена по форме, согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
      7) формы рекомендуемого договора купли-продажи суперэлитных семян, сводного реестра по объемам фактического приобретения элитсемхозом суперэлитных семян, сводного акта по объемам фактического приобретения суперэлитных семян по области, реестра по объемам фактического производства оригинатором суперэлитных семян сельскохозяйственных растений, сводного реестра по объемам фактического производства суперэлитных семян сельскохозяйственных растений по области утверждаются Министерством.
      21. Местный исполнительный орган области для выплаты бюджетных субсидий в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам указанной бюджетной программы представляет в территориальное подразделение казначейства реестр счетов к оплате и счета к оплате, в двух экземплярах.

4. Порядок использования бюджетных субсидий на частичное
возмещение затрат семхозов и потребителей семян за фактически
приобретенные элитные семена сельскохозяйственных растений

      22. Для получения бюджетных субсидий за приобретенные по рыночной стоимости элитные семена сельскохозяйственных растений семхозы и потребители семян представляют в МВК:
      1) заявку по форме, согласно приложению 5 к настоящим Правилам;
      2) копию документа о регистрации юридического лица (для физических лиц копию решения акима на создание крестьянского хозяйства);
      3) копии идентификационного документа на земельный участок;
      4) в случае приобретения семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр Республики Казахстан охраняемых сортов растений, - лицензионный договор, по которому патентообладатель (лицензиар) предоставляет семхозу или потребителю семян (лицензиату) право временно использовать селекционное достижение в соответствии с Законом об охране селекционных достижений;
      5) ежемесячно к 1 числу - информацию о количестве и качестве приобретенных элитных семян в разрезе элитсемхозов;
      6) для подтверждения факта приобретенных элитных семян в сроки: по яровым культурам - до 20 июня соответствующего года, а по озимым культурам - до 10 ноября соответствующего года:
      сводный реестр по объемам фактического закупа семхозом или потребителем семян элитных семян;
      документы, подтверждающие сортовые и посевные качества элитных семян (копии аттестата на семена);
      справку лаборатории по экспертизе качества семян о количестве и соответствии качества проверенных семян требованиям стандартов;
      копии первичных платежных документов на приобретенные элитные семена, в т.ч. подтверждающих частичную оплату, а также накладных на отгрузку семян и счетов-фактур;
      договор купли продажи элитных семян между элитсемхозом и покупателем о количестве реализованных и приобретенных элитных семян.
      Выплата бюджетных субсидий может производиться покупателям, которые произвели частичную оплату за приобретенные семена в размере не менее пятидесяти процентов от рыночной стоимости семян.
      При этом копии платежных документов на оставшуюся сумму семхозы и потребители семян представляют в MB К после полной оплаты стоимости, но не позднее 15 дней со дня получения бюджетных субсидий.
      В случае невыполнения требований по полной оплате стоимости семхозы и потребители семян в добровольном порядке возвращают полученные бюджетные субсидии.
      Договор купли-продажи элитных семян составляется в четырех экземплярах: первый - для элитсемхоза, второй - для покупателя, третий - для местного исполнительного органа района, четвертый - для местного исполнительного органа области.
      Семхозы и потребители семян, закупившие семена хлопчатника, оголение которых произведено химическим методом, для получения бюджетных субсидий дополнительно представляют копии договоров на подработку семян хлопчатника химическим методом и акт выполненных работ по химическому методу оголения.
      Сноска. Пункт 22 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 08.10.2010 № 1043 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      23. В случае, если семхоз является одновременно элитсемхозом и для производства семян I репродукции использует элитные семена собственного производства, семхоз для получения бюджетных субсидий на элитные семена представляют:
      1) заявку по форме, согласно приложению 6 к настоящим Правилам;
      2) перечень документов, указанных в подпунктах 2), 3), 4)  пункта 22 настоящих Правил;
      3) ежемесячно к 1 числу - информацию о количестве и качестве использованных элитных семян семхозом;
      4) для подтверждения факта использованных элитных семян в сроки: по яровым культурам - до 20 июня соответствующего года, а по озимым культурам - до 10 ноября соответствующего года:
      реестр по объемам фактического производства элитсемхозом элитных семян сельскохозяйственных растений;
      акты оприходования элитных семян сельскохозяйственных растений;
      акты апробации посевов элитных семян сельскохозяйственных растений;
      отчет об апробации посевов в двух экземплярах;
      справку лаборатории по экспертизе качества семян о количестве и соответствии качества проверенных семян требованиям стандартов.
      24. МВК после проверки представленных документов формирует предварительные квоты для каждого семхоза и потребителя семян по каждому виду элитных семян по форме, согласно приложению 7 и/или приложению 8 к настоящим Правилам, и направляет его на утверждение местному исполнительному органу района.
      Если сумма заявок на закуп семян превышает сумму выделенных бюджетных средств, то квоты по каждому виду элитных семян распределяются пропорционально посевным площадям, указанным в заявках сельхозтоваропроизводителей.
      25. Местный исполнительный орган района в течение двух рабочих дней утверждает предварительные квоты для каждого семхоза и/или потребителя семян по каждому виду элитных семян.
      26. Отдел в течение трех рабочих дней представляет в местный исполнительный орган области предварительные квоты для каждого семхоза и потребителя семян по каждому виду элитных семян, утвержденные местным исполнительным органом района, а также нижеследующие документы, подтверждающие обоснованность выплаты бюджетных субсидий в сроки: по яровым культурам - до 1 июля соответствующего года, а по озимым культурам - до 20 ноября соответствующего года:
      сводный реестр по объемам фактического закупа семхозом и/или потребителем семян элитных семян;
      договор купли-продажи элитных семян между элитсемхозом и покупателем о количестве реализованных и приобретенных элитных семян;
      справку лаборатории по экспертизе качества семян о количестве и соответствии качества проверенных семян требованиям стандартов.
      В случае, если семхоз является одновременно элитсемхозом и для производства семян I репродукции использует элитные семена собственного производства, представляется:
      реестр по объемам фактического производства элитсемхозом элитных семян сельскохозяйственных растений;
      справку лаборатории по экспертизе качества семян о количестве и соответствии качества проверенных семян требованиям стандартов.
      27. Местный исполнительный орган области:
      в течение пятнадцати рабочих дней проверяет представленные документы, составляет и утверждает:
      а) квоты для каждого семхоза и потребителя семян по каждому виду элитных семян;
      б) сводный акт по объемам фактического закупа элитных семян по области;
      по утвержденным сводным актам по объемам фактического закупа элитных семян по области, на основе указанных в них объемов и утвержденных нормативов бюджетных субсидий на элитные семена, определяет объемы причитающихся бюджетных средств. В процентном соотношении нормативы бюджетных субсидий должны составлять 40 % от полной стоимости приобретенных семян, но не более нормативов бюджетных субсидий на 1 тонну элитных семян сельскохозяйственных растений на 2010 год, утвержденных настоящим постановлением;
      в пределах установленных для каждого семхоза и потребителей семян квот, формирует сводную ведомость для выплаты бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат семхозов и потребителей семян за фактически приобретенные элитные семена по форме, согласно приложению 9 к настоящим Правилам.
      Сноска. Пункт 27 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 08.10.2010 № 1043 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      28. В случае, если семхоз является одновременно элитсемхозом и для производства семян I репродукции использует элитные семена собственного производства, местный исполнительный орган области:
      в течение пятнадцати рабочих дней проверяет представленные документы, составляет и утверждает:
      а) квоты для каждого семхоза по каждому виду элитных семян;
      б) сводный акт по объемам фактического производства элитных семян по области;
      по утвержденным сводным актам по объемам фактического производства элитных семян по области, на основе указанных в них объемов и утвержденных нормативов бюджетных субсидий на элитные семена, определяет объемы причитающихся бюджетных средств;
      в пределах установленных для каждого семхоза квот, формирует сводную ведомость для выплаты бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат семхозов за произведенные элитные семена по форме, согласно приложению 10 к настоящим Правилам.
      29. Формы рекомендуемого договора купли-продажи элитных семян, сводного реестра по объемам фактического закупа семхозом или потребителем семян элитных семян, сводного акта по объемам фактического закупа элитных семян по области, акта выполненных работ по химическому методу оголения, реестра по объемам фактического производства элитсемхозом элитных семян сельскохозяйственных растений, сводного акта по объемам фактического производства элитных семян по области утверждаются Министерством.
      30. Местный исполнительный орган области для выплаты бюджетных субсидий в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам указанной бюджетной программы представляет в территориальное подразделение казначейства реестр счетов к оплате и счета к оплате, в двух экземплярах.

5. Порядок использования бюджетных субсидий
на частичное удешевление стоимости элитных саженцев,
реализованных отечественным сельскохозяйственным
товаропроизводителям

      31. Для получения бюджетных субсидий за реализованные элитные саженцы по удешевленной стоимости:
      1) в случае реализации в пределах установленных квот саженцев сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр Республики Казахстан охраняемых сортов растений, элитсемхозы представляют в местный исполнительный орган района лицензионный договор, по которому патентообладатель (лицензиар) предоставляет элитно-семеноводческому хозяйству (лицензиату) право временно использовать селекционное достижение в соответствии с Законом об охране селекционных достижений;
      2) элитсемхозы ежемесячно к 1 числу представляют в местный исполнительный орган района информацию о количестве и качестве реализованных элитных саженцев в разрезе покупателей;
      3) элитсемхозы для подтверждения факта реализации элитных саженцев до 20 июня соответствующего года представляют в местный исполнительный орган района:
      сводный реестр по объемам фактической реализации элитсемхозом элитных саженцев;
      документы, подтверждающие происхождение исходного материала для производства элитных саженцев (акты апробации и отчет об апробации);
      копии первичных платежных документов на реализованные элитные саженцы, а также накладных на отгрузку саженцев и счетов-фактур;
      договор купли-продажи элитных саженцев между элитсемхозом и покупателем о количестве реализованных и приобретенных элитных саженцев.
      Договор купли-продажи элитных саженцев составляется в четырех экземплярах: первый - для элитсемхоза, второй - для покупателя, третий - для местного исполнительного органа района, четвертый - для местного исполнительного органа области;
      4) местный исполнительный орган района сверяет представленные копии первичных платежных документов с оригиналами и заверяет своей печатью. Заверенные копии первичных платежных документов, один экземпляр сводного реестра по объемам фактической реализации элитных саженцев и один экземпляр договора купли-продажи сдаются на хранение в местный исполнительный орган района;
      5) местный исполнительный орган района в срок до 1 июля соответствующего года представляет в местный исполнительный орган области следующие документы:
      сводный реестр по объемам фактической реализации элитсемхозом элитных саженцев;
      договор купли-продажи элитных саженцев между элитсемхозом и покупателем о количестве реализуемых и приобретаемых элитных саженцев.
      6) местный исполнительный орган области:
      в течение пятнадцати рабочих дней проверяет представленные документы, составляет и утверждает сводный акт по объемам фактической реализации элитных саженцев по области;     
      по утвержденным сводным актам по объемам фактической реализации элитных саженцев по области, на основе указанных в них объемов и утвержденных нормативов бюджетных субсидий на элитные саженцы, определяет объемы причитающихся бюджетных средств;
      в пределах установленных для каждого элитсемхоза квот, формирует сводную ведомость для выплаты бюджетных субсидий на частичное удешевление стоимости элитных саженцев, реализованных отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям по форме, согласно приложению 11 к настоящим Правилам;
      7) формы рекомендуемого договора купли-продажи элитных саженцев, сводного реестра по объемам фактической реализации элитсемхозом элитных саженцев, сводного акта по объемам реализованных элитных саженцев по области утверждаются Министерством.
      32. Местный исполнительный орган области для выплаты бюджетных субсидий в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам указанной бюджетной программы представляет в территориальное подразделение казначейства реестр счетов к оплате и счета к оплате, в двух экземплярах.
      33. Ежемесячно к 5 числу, но не позднее 25 декабря соответствующего года местный исполнительный орган области представляет в Министерство копии ведомостей и сводных ведомостей для выплаты бюджетных субсидий на развитие семеноводства, отчет об объемах выплаченных бюджетных субсидий.

6. Государственный контроль в области семеноводства     

      34. Государственные инспекторы по семеноводству Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства осуществляют государственный контроль в области семеноводства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      35. Министерство несет ответственность за несвоевременное перечисление целевых трансфертов нижестоящим бюджетам в соответствии с индивидуальным планом финансирования по платежам на основании заключенных соглашений о результатах в соответствии с законами Республики Казахстан.
      36. Аким области (города республиканского значения, столицы), района (города областного значения) и первые руководители соответствующих администраторов местных бюджетных программ несут ответственность за использование целевых трансфертов не в соответствии с заключенным соглашением о результатах по целевым трансфертам, недостижение прямых и конечных результатов, непредставление отчета о прямых и конечных результатах, достигнутых за счет использования полученных целевых трансфертов.

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 11 февраля 2010 года № 83

Нормативы
бюджетных субсидий на виды оригинальных семян
сельскохозяйственных растений по годам размножения и закладку
маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и
 винограда на 2010 год


п/п

Вид продукции, мероприятия

Норматив бюджетных
субсидий на
1 тонну (штуку,
гектар), тенге

1

2

3


Питомники размножения и родительские формы

1

Зерновые и зернобобовые, кроме кукурузы
и риса

55187

2

Кукуруза

332808

3

Рис

76269

4

Соя

161907

5

Подсолнечник

412262

6

Прочие масличные культуры

161907

7

Картофель

124241

8

Многолетние травы:
бобовые
злаковые

571733
219436

9

Однолетние травы

56967

10

Сахарная свекла

2728800

11

Хлопчатник:
при механическом методе оголения
при химическом методе оголения

212128
277128

12

Закладка маточников многолетних
насаждений плодово-ягодных культур
и винограда

1323723,4

13

Обслуживание незавершенного
производства заложенных маточников
многолетних насаждений плодово-ягодных
культур и винограда

1126047,2

Суперэлита

1

Зерновые и зернобобовые, кроме кукурузы
и риса

12072

2

Кукуруза

72802

3

Рис

18300

4

Подсолнечник

90182

5

Соя

35417

6

Прочие масличные культуры

35417

7

Картофель

27178

8

Многолетние травы:
бобовые
злаковые

125067
48002

9

Однолетние травы

12462

10

Сахарная свекла

1000000

11

Овощи

878400

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 11 февраля 2010 года № 83

Нормативы
бюджетных субсидий на 1 тонну
элитных семян сельскохозяйственных растений на 2010 год

№ п/п

Вид продукции

Норматив
бюджетных субсидий
на 1 тонну элитных
семян, тенге (до)

1

2

3

1

Пшеница мягкая

19330

2

Пшеница твердая

20160

3

Рожь

19330

4

Ячмень

15080

5

Ячмень пивоваренного назначения

15900

6

Овес

15080

7

Просо

18400

8

Гречиха

21120

9

Кукуруза:
позднеспелые, среднепоздние и
среднеспелые гибриды первого поколения;
раннеспелые гибриды первого поколения


103600
67200

10

Рис

25488

11

Горох

20600

12

Нут

21280

13

Соя

21200

14

Прочие зернобобовые культуры

15000

15

Подсолнечник:
элитные семена;
гибриды первого поколения

168000
140000

16

Рапс

78080

17

Прочие масличные культуры

42744

18

Картофель

40000

19

Овощи

420000

20

Многолетние травы:
бобовые;
злаковые

170000
65584

21

Однолетние травы

30000

22

Сахарная свекла

1500000

23

Хлопчатник, включая первую репродукции:
при механическом методе оголения при
химическом методе оголения

45000
110000

24

Саженцы плодовых культур

140

25

Саженцы винограда

90

Приложение 1
к Правилам

Утверждаю                
начальник Управления сельского хозяйства
_______ области (городов Астаны и Алматы)
__________________________________   
     (Ф.И.О., подпись, печать)       

"__" _______ 20__ год         

                              Ведомость
      для выплаты бюджетных субсидий за произведенные семена
        питомников размножения и родительских форм гибридов
             сельскохозяйственных растений за период
           с "___" _______ по "___" _______ 20__ года

Наиме-
нование
района

Наиме-
нование
произво-
дителя
ориги-
нальных
семян

К
у
л
ь
т
у
р
а

Р
е
п
р
о
д
у
к
ц
и
я

Годовая
квота
произ-
водства
оригиналь-
ных семян

Фактический
объем ориги-
нальных семян,
на которые
представлены
документы на
бюджетное суб-
сидирование,
тонн

Норматив
бюджетных
субсидий
на 1
тонну
произве-
денных
ориги-
нальных
семян,
тенге

Причита-
ющаяся
сумма
бюджет-
ных суб-
сидий с
начала
года,
тенге

Опла-
чено
с на-
чала
года,
тенге

Остаток
причита-
ющейся
суммы
бюджет-
ных
субси-
дий,
тенге

Подле-
жит к
оплате
в пре-
делах
квоты
на
«__»
20_г.,
тенге

т
о
н
н

сумма,
тенге

с
начала
года

за
период
с «__»
по «__»
20__г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ИТОГО:

      Руководитель структурного подразделения
      Управления сельского хозяйства _________ области
      (городов Астаны и Алматы)                   (Ф.И.О., подпись)

Приложение 2
к Правилам

Утверждаю                
начальник Управления сельского хозяйства
_______ области (городов Астаны и Алматы)
________________________________   
(Ф.И.О., подпись, печать)      

"__" ________ 20__ год        

                            Ведомость
     для выплаты бюджетных субсидий на закладку маточников
     многолетних насаждений плодовых культур и винограда и
      обслуживание незавершенного производства заложенных
   маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур
 и винограда за период с "__" ______ по "__" ______ 20__года

Наиме-
нование
района

Наиме-
нование
произво-
дителя
ориги-
нальных
семян

К
у
л
ь
т
у
р
а

Наиме-
нование
меро-
приятий
(заклад-
ка и/или
обслужи-
вание)

Годовая
квота
закладки
и/или
обслужи-
вания

Фактический
объем
закладки
и/или обслу-
живания, га

Норма-
тив бюд-
жетных
субсидий
на 1
гектар
закладки
и/или
обслужи-
вания,
тенге

Причи-
таю-
щаяся
сумма
бюд-
жетных
суб-
сидий с
начала
года,
тенге

Опла-
чено
с на-
чала
года,
тенге

Оста-
ток
при-
читаю-
щейся
суммы
бюд-
жет-
ных
субси-
дий,
тенге

Подле-
жит к
оплате
в пре-
делах
квоты
на «__»
_____
20__
г.,
тенге

га

сумма, тенге

с
на-
чала
года

за
период
с «__»
по «__»
20__г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13ИТОГО:

      Руководитель структурного подразделения
      Управления сельского хозяйства _________ области
      (городов Астаны и Алматы)                   (Ф.И.О., подпись)

Приложение 3
к Правилам

Утверждаю                
начальник Управления сельского хозяйства
_______ области (городов Астаны и Алматы)
________________________________   
(Ф.И.О., подпись, печать)      

"__" ________ 20__ год        

                           Сводная ведомость
    для выплаты бюджетных субсидий на частичное возмещение
        затрат элитсемхозов за фактически приобретенные
                          суперэлитные семена
        за период с "__" ______ по "__" ______ 20__ года

Наи-
мено-
вание
района

Наи-
мено-
вание
семхоза
и пот-
реби-
теля
семян

Статус
субъек-
та (сем-
хоза
или пот-
ребителя
семян)

К
у
л
ь
т
у
р
а

Д
а
т
а

р
е
а
л
и
з
а
ц
и
и

Годовая
квота при-
обретения
суперэлит-
ных семян

Фактический
объем
приобретенных
суперэлитных
семян, на
которые
представлены
документы на
бюджетное
субсидиро-
вание, тонн

Нор-
матив
бюджет-
ных
субси-
дий на
1 тонну
приоб-
ретенных
супер-
элитных
семян,
тенге

Причи-
таю-
щаяся
сумма
бюд-
жет-
ных
субси-
дий с
начала
года,
тенге

Опла-
чено
с на-
чала
года,
тенге

Оста-
ток
причи-
таю-
щейся
суммы
бюд-
жетных
субси-
дий,
тенге

Подле-
жит
к оп-
лате в
преде-
лах
квоты
на
«__»
_____
20_г.,
тенге

т
о
н
н

сумма
(тенге)

с на-
чала
года

за
период
с «__»
по «__»
20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14ИТОГО:


      Руководитель структурного подразделения
      Управления сельского хозяйства _________ области
      (городов Астаны и Алматы)                   (Ф.И.О., подпись)

Приложение 4
к Правилам

Утверждаю                
начальник Управления сельского хозяйства
_______ области (городов Астаны и Алматы)
________________________________   
(Ф.И.О., подпись, печать)      

"__" ________ 20__ год        

                         Сводная ведомость
для выплаты бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат
 элитно-семеноводческих хозяйств за фактически произведенные
                  суперэлитные семена за период
              с «__» _____ по «__» _____ 20__ года

Наи-
мено-
вание
района

Наи-
мено-
вание
произ-
води-
теля
ориги-
нальных
семян

К
у
л
ь
т
у
р
а

Р
е
п
р
о
д
у
к
ц
и
я

Годовая
квота
произ-
водства
суперэлит-
ных семян

Фактический
объем
суперэлитных
семян, на
которые
представлены
документы
на бюджетное
субсидирова-
ние, тонн

Норма-
тив бюд-
жетных
субсидий
на 1
тонну
произве-
денных
супер-
элитных
семян,
тенге

Причи-
таю-
щаяся
сумма
бюджет-
ных
субси-
дий с
начала
года,
тенге

Опла-
чено с
начала
года,
тенге

Остаток
причита-
ющейся
суммы
бюджет-
ных суб-
сидий,
тенге

Подлежит
к оплате
в пре-
делах
квоты на
«__»
______
20__ г.,
тенге

т
о
н
н

сумма,
тенге

с на-
чала
года

за
период
с «__»
по «__»
20__г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ИТОГО:

      Руководитель структурного подразделения
      Управления сельского хозяйства _________ области
      (городов Астаны и Алматы)                   (Ф.И.О., подпись)

Приложение 5
к Правилам

      Сноска. Приложение 5 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 18.06.2010 № 613.

Межведомственной комиссии
_________________________ района
(городов Астаны, Алматы и областного значения)

                               Заявка
на получение бюджетных субсидий за приобретенные элитные семена
      сельскохозяйственных растений по рыночной стоимости

1. _________________________________________ действующий на основании
           (сельхозтоваропроизводитель)
_____________________________________________________________________
                        (учредительный документ)
в лице первого руководителя _________________________________________
                                        (Ф.И.О., должность)
настоящим просит выделить бюджетные субсидии на частичное возмещение
затрат на закуп семян _______________________________________________
                          (сельскохозяйственная культура, сорт, репродукция)
приобретенные и использованные на проведение посевных работ, в
количестве ________________ тонн.

2. Краткое описание цели использования: _____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. К заявлению прилагаются:
      копия документа о регистрации юридического лица (для физических
лиц - копия решения акима на создание крестьянского хозяйства);
      копия правоустанавливающего документа на земельный участок в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан;
      счета-фактуры, платежные документы, товарно-транспортные
накладные и другие подтверждающие документы;
      справка банка второго уровня о наличии текущего счета.

      Юридический адрес и банковские реквизиты семхоза или
      потребителя семян: _________________________
        __________________________________________________
                        (Ф.И.О., подпись, печать)

Приложение 6
к Правилам

      Сноска. Приложение 6 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 18.06.2010 № 613.

Межведомственной комиссии
_________________________ района
(городов Астаны, Алматы и областного значения)

                               Заявка
на получение бюджетных субсидий за использование элитных семян
 сельскохозяйственных растений собственного производства при
                  производстве семян I репродукции

1. _________________________________________ действующий на основании
           (сельхозтоваропроизводитель)
_____________________________________________________________________
                        (учредительный документ)
в лице первого руководителя _________________________________________
                                         (Ф.И.О., должность)
настоящим просит выделить субсидии за использованные элитные семена
собственного производства при производстве семян I репродукции ______
_____________________________________________________________________
              (сельскохозяйственная культура, сорт, репродукция)
использованные на проведение посевных работ, в
количестве ______________ тонн.

2. Краткое описание цели использования: _____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. К заявлению прилагаются:
      копия документа о регистрации юридического лица (для физических
лиц - копия решения акима на создание крестьянского хозяйства);
      копия правоустанавливающего документа на земельный участок в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан;
      копия акта оприходования элитных семян сельскохозяйственных
растений;
      другие подтверждающие документы;
      справка банка второго уровня о наличии текущего счета.

      Юридический адрес и банковские реквизиты
      семхоза: __________________________
      ____________________________________________
                   (Ф.И.О., подпись, печать)

Приложение 7
к Правилам

Утверждаю           
аким __________________ района
_______________________ области
(городов Астаны и Алматы)     
_______________________________
(Ф.И.О., подпись, печать)  
"__" _________ 20__ год   

    Предварительные квоты для каждого семхоза и потребителя
семян по каждому виду элитных семян на 2010 год для получения
       бюджетных субсидий за приобретенные элитные семена
       сельскохозяйственных растений по рыночной стоимости


п/п

Наименование
семхоза или потребителя
семян

Статус
субъекта
(семхоз или
потребитель
семян)

Куль-
тура

Сорт,
гиб-
рид

Реп-
ро-
дук-
ция

Заявка семхоза
или
потребителя
семян на
установление
квот

Предварительная квота,
установленная MBК

т
о
н
н

рыночная
стоимость
1 тонны
приобретен-
ных семян,
тенге

т
о
н
н

норматив
субсидии
на 1
тонну,
тенге

причитающаяся
сумма на
весь объем,
тенге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Всего по
области


      Председатель МВК ________________
                        (подпись, Ф.И.О.)

      Члены МВК        ________________         ________________
                        (подпись, Ф.И.О.)            (подпись, Ф.И.О.)

                       ________________
                        (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 8
к Правилам

Утверждаю           
аким __________________ района
_______________________ области
(городов Астаны и Алматы)     
_______________________________
(Ф.И.О., подпись, печать)  
"__" _________ 20__ год   

   Предварительные квоты для каждого семхоза по каждому виду
   элитных семян на 2010 год для получения бюджетных субсидий
  за использование элитных семян сельскохозяйственных растений
собственного производства при производстве семян I репродукции


п/п

Наименование
семхоза или
потребителя
семян

Статус
субъекта
(семхоз или
потребитель
семян)

К
у
л
ь
т
у
р
а

Сорт,
гиб-
рид

Р
е
п
р
о
д
у
к
ц
и
я

Заявка семхоза
на установление
квот

Предварительная квота,
установленная MBК

т
о
н
н

рыночная
стоимость
1 тонны
семян, тенге

т
о
н
н

норматив
субсидии на
1 тонну,
тенге

причитающаяся
сумма на
весь объем,
тенге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Всего по
области


      Председатель МВК ________________
                        (подпись, Ф.И.О.)

      Члены МВК        ________________         ________________
                        (подпись, Ф.И.О.)            (подпись, Ф.И.О.)

                       ________________
                        (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 9
к Правилам

Утверждаю                
начальник Управления сельского хозяйства 
__________ области (городов Астаны и Алматы)
_______________________________     
(Ф.И.О., подпись, печать)        
"__" _________ 20__ год         

                           Сводная ведомость
      для выплаты бюджетных субсидий на частичное возмещение
        затрат семхозов и потребителей семян за фактически
                    приобретенные элитные семена
       за период с "__" ________ по "__" ________ 20__ года

Наи-
мено-
вание
района

Наи-
ме-
нова-
ние
семхо-
за и
потре-
бителя
семян

Статус
субъек-
та
(сем-
хоза
или
потре-
бителя
семян)

Куль-
тура

Дата
при-
обре-
те-
ния

Годовая
квота
приоб-
ретения
элитных
семян

Фактический
объем приоб-
ретенных
элитных
семян, на
которые
представлены
документы на
бюджетное
субсидирова-
ние, тонн

Норма-
тив
бюд-
жетных
субси-
дий на
1 тонну
приоб-
ретен-
ных
элит-
ных
семян,
тенге

Причи-
таю-
щаяся
сумма
бюджет-
ных
субси-
дий с
начала
года,
тенге

Оп-
лаче-
но с
нача-
ла
года,
тенге

Оста-
ток
причи-
таю-
щейся
суммы
бюд-
жетных
субси-
дий,
тенге

Подле-
жит к
оплате
в пре-
делах
квоты
на
«__»
_____
20_ г.,
тенге

т
о
н
н

сумма,
тенге

с на-
чала
года

за
период
с "__"
по "__"
20__ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14ИТОГО:


      Руководитель структурного подразделения
      Управления сельского хозяйства
      _________ области (городов Астаны и Алматы)   (Ф.И.О., подпись)

Приложение 10
к Правилам 

Утверждаю                
начальник Управления сельского хозяйства 
__________ области (городов Астаны и Алматы)
_______________________________     
(Ф.И.О., подпись, печать)        
"__" _________ 20__ год         

                          Сводная ведомость
 для выплаты бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат
              семхозов за произведенные элитные семена
        за период с "__" ________ по "__" ________ 20__ года

Наи-
мено-
вание
района

Наиме-
нование
произво-
дителя
элитных
семян

Куль-
тура

Реп-
ро-
дук-
ция

Годовая
квота
произ-
водства
элитных
семян

Фактический
объем
элитных
семян, на
которые
представлены
документы на
бюджетное
субсидирова-
ние, тонн

Норма-
тив бюд-
жетных
субси-
дий на
1 тонну
произве-
денных
элитных
семян,
тенге

Причи-
таю-
щаяся
сумма
бюджет-
ных
субси-
дий с
начала
года,
тенге

Оплаче-
но с
начала
года,
тенге

Оста-
ток
при-
чита-
ющейся
суммы
бюджет-
ных
субси-
дий,
тенге

Подлежит
к оплате
в пре-
делах
квоты на
«__»
______
20__ г.,
тенге

т
о
н
н

сумма,
тенге

с
начала
года

за
период
с «__»
по «__»
20_ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ИТОГО:

      Руководитель структурного подразделения
      Управления сельского хозяйства
      _________ области (городов Астаны и Алматы)   (Ф.И.О., подпись)

Приложение 11
к Правилам 

Утверждаю                
начальник Управления сельского хозяйства 
__________ области (городов Астаны и Алматы)
_______________________________     
(Ф.И.О., подпись, печать)        
"__" _________ 20__ год         

                         Сводная ведомость
    для выплаты бюджетных субсидий на частичное удешевление
    стоимости элитных саженцев, реализованных отечественным
           сельскохозяйственным товаропроизводителям
      за период с "__" ________ по "__" ________ 20__ года

Наи-
ме-
но-
ва-
ние
рай-
она

Наи-
мено-
вание
элит-
сем-
хоза

Куль-
тура

Дата
реа-
лиза-
ции

Годовая
квота
реали-
зации
элит-
ных
сажен-
цев

Фактический
объем
реализованных
элитных
саженцев,
на которые
представлены
документы
на бюджетное
субсидирова-
ние, тонн/
штук

Норма-
тив бюд-
жетных
субси-
дий на
1 тонну
произве-
денных
элитных
сажен-
цев,
тенге

Причи-
таю-
щаяся
сумма
бюджет-
ных
субси-
дий с
начала
года,
тенге

Оплаче-
но с
начала
года,
тенге

Оста-
ток при-
чита-
ющейся
суммы
бюджет-
ных
субси-
дий,
тенге

Подлежит
к оплате
в пре-
делах
квоты на
«__»
______
20__ г.,
тенге

т
о
н
н

сумма,
(тенге)

с
начала
года

за
период
с «__»
по «__»
20_ г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ИТОГО:

      Руководитель структурного подразделения
      Управления сельского хозяйства
      _________ области (городов Астаны и Алматы)   (Ф.И.О., подпись)