"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметі және сыныптық шен, әскери және арнаулы атақтар беру, әскери қызметшілердің және өзге де мемлекеттік органдар қызметкерлерінің нысанды киім киіп жүру құқығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қазандағы № 1138 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметі және сыныптық шен, әскери және арнаулы атақтар беру, әскери қызметшілердің және өзге де мемлекеттік органдар қызметкерлерінің нысанды киім киіп жүру құқығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Жоба

Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметі және сыныптық шен, әскери және арнаулы атақтар беру, әскери қызметшілердің және өзге де мемлекеттік органдар қызметкерлерінің нысанды киім киіп жүру құқығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж. № 16, 140-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 16, 97-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат, 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      1) 12-бап мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:
      «15) орман қорын қорғау, сақтау, пайдалану, орманды қалпына келтіру және ағаш өсіру саласында мемлекеттік бақылау жүргізетін лауазымды адамдарды нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз ету натуралдық нормаларын бекітеді»;
      2) 21-баптың 4-тармағында:
      «нысанды киім-кешекпен» деген сөздер «нысанды киіммен (погонсыз)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Нысанды киім (погонсыз) киіп жүру құқығы бар лауазымды адамдар лауазымдарының тізбесін, нысанды киім (погонсыз) үлгілерін, оларды киіп жүру тәртібін уәкілетті орган белгілейді.»;
      3) 69-баптың 5-тармағында «нысанды киім-кешекпен» деген сөздер «нысанды киіммен (погонсыз)» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. 2007 жылғы 15 мамырдағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 9, 65-құжат, № 19, 147-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат, 2009 ж., № 8,44-құжат; № 9-10, 50-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122, 134 - құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 10, 48-құжат):
      тақырыбына және 28-тараудың қазақ тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілмейді.
      3. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-І; 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат, № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат, № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат, 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат, № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат, № 15, 71-құжат; 2010 жылғы 27 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      156-баптың 1-тармағында:
      8) тармақшада «ішкі істер органдарының, қаржы полициясының, қылмыстық-атқару жүйесі және мемлекеттік өртке қарсы қызметінің органдары мен мекемелерінің» деген сөздер «құқық қорғау органдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшасымен толықтырылсын:
      «8-1) әскери және арнаулы атақ алу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап жойылған адамдардың басқа әскерлер мен әскери құрылымдарда, құқық қорғау органдарында қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты алатын төлемдердің барлық түрлері».
      4. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат):
      тақырыбында және 135-бапта «ішкі істер органдарының, әділет органдары қылмыстық-атқару жүйесінің, өртке қарсы қызметтің, қаржы полициясының» деген сөздер «құқық қорғау органдарының» деген сөздермен ауыстырылсын.
      5. 2010 жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 14, 70-құжат):
      1) 6-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Кеден ісі саласындағы уәкілетті орган ведомстволық есеп, нысандарын, халық алдындағы, азаматтық институттармен өзара іс-қимыл жасау және ынтымақтасу ережелері мен есеп нысандарын әзірлейді және бекітеді.»;
      2) 478-баптың 2-тармақшасы «Кодекспен,» Қазақстан Республикасының «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңымен» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 47-баптың 5-тармағы алып тасталсын;
      4) 483-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «483. Кеден органдары лауазымды адамдарының нысанды киімі
      1. Құқық қорғау органының функцияларын атқаратын кеден органдарының лауазымды адамдарына арнаулы атақтар беріледі.
      Арнаулы атақтар берілген кеден органдарының лауазымды адамдары нысанда киіммен тегін қамтамасыз етіледі. Нысанды киім үлгілерін, онымен қамтамасыз ету нормаларын және айырым белгілерін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      Арнаулы атақтар және оларға шектес арнаулы атақтар берілетін кеден органдары қызметкерлерінің лауазымдар тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген лауазымды адамдардың басқа кеден органдарының лауазымды адамдары нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етіледі.
      3. Нысанды киім (погонсыз) және нысанды киім үлгілерін, онымен қамтамасыз етудің натуралдық нормаларын және айырым белгілерін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      Нысанды киім және (погонсыз) нысанды киім киіп жүру тәртібін кеден саласындағы уәкілетті орган белгілейді.»;
      5) 484, 485, 486, 487 және 488-баптар алып тасталсын;
      6) 490-бапта:
      2-тармақтың 1-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) денсаулық жағдайы бойынша;»;
      3-тармақ алып тасталсын;
      7) 59-тарау алып тасталсын;
      8) 496-баптың 2-тармақшасы алып тасталсын;
      9) 497-баптың 1-тармақшасында оныншы абзац алып тасталсын;
      10) 500 және 501-баптар алып тасталсын.
      6. «Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің мәртебесі және оларды әлеуметтік қорғау туралы» 1993 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің Жаршысы, 1993 ж., № 2, 32-құжат; № 18, 429-құжат; 1995 ж., № 20, 120-құжат; № 22, 133-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 23, 920-құжат; 2001 ж.,№ 20, 257-құжат; 2003 ж., № 15, 135-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 2-3, 8-құжат):
      мынадай мазмұндағы 17-1-баппен толықтырылсын:
      «17-1-бап. Әскери атақ алу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың құқығы мен кепілдіктері Әскери атақ алу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың:
      1) кемінде 20 жыл қызмет өткерген адамдардың құқығы бар:
      әскери қызметті аттестациялық лауазымда аяқтауға;
      зейнетке шығатын кезде әлеуметтік қамсыздандыру, барлық жеңілдіктерді сақтап қалуға;
      2) бұрын белгіленген ұстемақы есебімен және одан да төмен емес лауазымдық еңбекақы алуға».
      7. «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 1994 жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің Жаршысы, 1994 ж., № 15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 186-құжат; 1998 ж., № 24, 447-құжат; 2001 ж., № 23, 309, 321-құжаттар; № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 15, 63-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 14, 89-құжат; 24, 148-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 жылғы 27 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне авиация мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      25-бап:
      «нысандық киім» деген сөздерден кейін «(погонсыз)» деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын;
      «Нысанды киім (погонсыз) үлгілері және оны киіп жүруді уәкілетті орган бекітеді, нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етудің натуралдық нормаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      8. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 223-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат):
      1) 5-баптың 4-тармағында «жұмыскерлері мен қызметшілерінің» деген сөздер «және қызметкерлерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 16-бапта «жұмыскерлер мен қызметшілер» және «жұмыскерлері мен қызметкерлерінің» деген сөздер «және қызметкерлер» мен «және қызметкерлерінің» деген қызметкерлерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3) 17-бап мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Әскери атақ берілетін ұлттық қауіпсіздік органдарының негізгі міндеттері мен функцияларын атқаратын, сондай-ақ орталық және аумақтық құрылымдарда берілетін оларға шектес әскери атақтар лауазымдар тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.».
      9. «Прокуратура туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 156-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 15, 208-құжат; 1999 ж., № 8, 247-құжат; № 21, 774-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 6, 142-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 15-16, 63-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат):
      1) 11-бапта:
      4) тармақшада «қызметкерлері» деген сөзден кейін «және жұмыскерлері» деген сөзбен толықтырылсын;
      4-1-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «барлық құқық қорғау органдарымен міндетті атқарылуы тиіс, құқық қорғау органдарының іс-әрекетін бағалау және олардағы сыбайлас жемқорлық деңгейінің рейтингтік бағасын анықтау мәселелері бойынша»;
      10) тармақшада «қызметкерлері» деген сөзден кейін «және жұмыскерлері» деген сөзбен толықтырылсын;
      2) 12-баптың 3-тармағында «қызметкерлері» деген сөзден кейін «және жұмыскерлері» деген сөзбен толықтырылсын;
      3) 17-баптың 4-тармағында «қызметкерлері» деген сөзден кейін «және жұмыскерлері» деген сөзбен толықтырылсын;
      4) 11-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11-тарау Прокуратура органдарындағы қызмет»;
      5) 48-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «48-бап. Прокурорлар, прокуратура органдарының қызметкерлері
      1. Прокурор - өз құзыреті шегінде заңдардың, Қазақстан Республикасы Президенті жарлықтарының, өзге де нормативтік құқықтық актілердің дәл және бірыңғай қолданылуын, жедел-іздестіру қызметінің, анықтаудың, тергеудің, әкімшілік және атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды, сотта мемлекет мүдделерінің өкілі болуды, сондай-ақ заңда белгіленген жағдайларда, тәртіп пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын лауазымды адам.
      Прокурорлар мыналар болып табылады: Республиканың Бас Прокуроры, оның бірінші орынбасары мен орынбасарлары, аға көмекшілері мен көмекшілері, ерекше тапсырмалар жөніндегі көмекшілері, прокуратура органдары департаменттерінің, басқармалары мен бөлімдерінің бастықтары және олардың орынбасарлары, барлық төмен тұрған прокурорлар, олардың орынбасарлары, аға көмекшілері мен көмекшілері, қадағалау саласындағы прокурорлар, прокуратура органдарының аға прокурорлары және басқармалары мен бөлімдерінің прокурорлары, сондай-ақ әскери, уәкілетті және арнаулы прокурорлар.
      Әскери, табиғат қорғау, көлік, сондай-ақ арнайы объектілердің прокуратуралары мамандандырылған прокуратуралар болып ұғынылады.
      2. Прокуратура органдарының негізгі міндеттері мен функцияларын атқаратын прокуратура органдарының қызметкерлеріне сыныптық шендер немесе әскери атақтар беріледі.
      Сыныптық шендер немесе әскери атақтар берілетін прокуратура органдары қызметкерлерінің, сондай-ақ орталық және аумақтық құрылымдардағы оларға шектес сыныптық шендер немесе әскери атақтар лауазымдар тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.»;
      6) 49-бап алып тасталсын;
      7) 50-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Прокурор жасаған әкімшілік құқық бұзу фактісі туралы хабарды кез келген тексеру прокуратура органдары өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылады.
      2. Қызметтік міндеттерін атқару кезінде заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, прокурорды әкімшілік жолмен ұстауға, жеке басын тексеріп қарауға, оның заттары мен пайдалануындағы көлігін тексеріп қарауға жол берілмейді.»;
      8) 51-бап алып тасталсын;
      9) 52-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) прокуратура қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңымен реттеледі.»;
      10) 53-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «53-бап Прокуратура қызметкерлерін материалдық және әлеуметтік
              қамсыздандыру
      1. Прокуратура органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеу Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі негізінде белгіленеді.
      2. Прокуратура органдарының қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыру, мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      10. «Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 23, 154-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 7, 79-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 17-18, 225-құжат; № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат, 1999 ж., № 8, 233, 247-құжаттар; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж, № 13-14, 174-құжат; № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; N 1 23, № 9 құжат, 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж, № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 24, 142-құжат; № 24, 154, 155-құжаттар; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2007 ж,, № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 9, 67-құжат, № 10, 69-құжат; 2008 ж., № 15-16, 61 құжат; 2009 г, № 8, 44-құжат; № 18, 84-құжат; 2009 ж, № 19, 88-құжат; 2010 ж, № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат):
      1) 5-1-баптың 1-тармағының 7-1) тармақшасында «ведомстволық статистикалық есеп» деген сөздерден кейін «халық алдындағы, азаматтық институттармен өзара іс-қимыл жасау және ынтымақтасу ережелері мен есеп нысандарын» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 3-тарау алып тасталсын;
      3) 15-бап алып тасталсын;
      4) 15-1-баптың 2-тармағы алып тасталсын;
      5) 16, 17, 17-1, 18, 19 және 20-баптар алып тасталсын;
      6) 20-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «20-1-бап. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің арнаулы
                 атақтары
      Ішкі істер органдарының негізгі міндеттері мен функцияларын атқаратын ішкі істер органдарының қызметкерлеріне арнаулы атақтар беріледі.
      Арнаулы атақтар берілетін ішкі істер органдарының қызметкерлерінің, сондай-ақ орталық және аумақтық құрылымдардағы оларға шектес арнаулы атақтар лауазымдар тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.»;
      7) 21, 23, 23-1, 24, 24-1-баптар алып тасталсын;
      6) 6-тарау алып тасталсын.
      11. «Өрт қауіпсіздігі туралы» 1996 жылғы 22 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 18, 368-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; 1999 ж., № 20, 728-құжат; № 23, 931-құжат; 2000 ж., № 6, 142-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 14, 112-құжат; № 24, 177-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат, № № 24, 148-құжат, 2007 ж., № 2,18-құжат, № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат, № 20, 152-құжат., № 6-7, 27-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 13, 67-құжат):
      1) 5-бап мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «казармалық жағдайдағы өрт-техникалық оқу орындарының курсанттарын тамақтандыруды қамтамасыз ету жөніндегі нормаларды бекітеді.»;
      2) 6-бапта:
      8) тармақша алып тасталсын;
      9-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9-1) аттестациялық тәртіп бойынша анықталған мемлекеттік өртке қарсы қызмет органының қызметкерін қызметіне сай келмеуі бойынша, беделін түсіретін теріс қылық жасағаны үшін немесе қызметтік тәртіпті үнемі бұзғаны үшін жұмыстан шығару кезінде мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерінің қаражаттың орнын толтыруы тәртібін белгілейді»;
      16) тармақшада «ведомстволық статистикалық есеп» деген сөздерден кейін «халық алдындағы, азаматтық институттармен өзара іс-қимыл жасау және ынтымақтасу ережелері мен есеп нысандарын» деген сөздермен толықтырылсын;
      3) 10-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-1-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
                 қызметкерлерінің құқықтық жағдайы
      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасымен реттеледі.»;
      4) 10-2, 10-3, және 10-4-баптар алып тасталсын;
      5) 10-5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «10-5-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
                 қызметкерлерінің арнаулы атақтары
      Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының негізгі міндеттері мен функцияларын атқаратын мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары лауазымды адамдарына арнаулы атақтар беріледі.
      Арнаулы атақтар берілетін мемлекеттік өртке қарсы қызметі қызметкерлерінің, сондай-ақ орталық және аумақтық құрылымдардағы оларға шектес арнаулы атақтар лауазымдар тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді»;
      6) 10-6, 10-7, 10-8 және 10-9-баптар алып тасталсын.
      12. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 8, 84-құжат; № 1999 г., № 13, 431-құжат; № 23, 921-құжат; 2001 ж., № 15-16, 228-құжат; 2002 ж., № 6, 71-құжат; 2003 ж., № 11, 67-құжат; 2004 ж., № 14, 82 құжат; № 17, 101-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 16, 103-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 15, 106, 108-құжаттар; № 18, 143-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 122-құжат; 2010 ж., N 5, 23-құжат; № 10, 52-құжат):
      101-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Көрсетілген жеңілдіктер арнаулы атақ алу және нысанды киім киіп жүру  құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған 20 жылдан кем емес қызмет еткен адамдарға да қатысты таралады.».
      13. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 186-құжат; 1998 ж., № 24, 437-құжат, 1999 ж., № 8, 237-құжат; № 23, 925-құжат; 2001 ж., № 17-18, 245-құжат; № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 1, 1-құжат; № 23-24, 198-құжат; 2003 ж., № 1-2, 9-құжат; № 11, 56-құжат; № 15, 139-құжат; № 21-22, 160-құжат; 14 ж., № 11-12, 66-құжат; № 23, 140, 142-құжаттар; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат, № 8, 45-құжат; № 12, 69-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18 құжат; № 3, 20-құжат; № 4, 28, 30-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 24, 178 құжат, 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 123-құжат; 2009 ж., 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 23, 111-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат, № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат):
      1) 5-баптың 2-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) әскери және арнаулы атақ алу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды, прокуратура органы мен кеден органдарын қоспағанда еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетақылық төлем алуға құқығы бар арнаулы атақтар берілген әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне»;
      2) 8-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) әскери және арнаулы атақ алу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды, прокуратура органы мен кеден органдарын қоспағанда еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетақылық төлем алуға құқығы бар арнаулы атақтар берілген әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне»;
      3) 22-баптың 3-2-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      «3-2. Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден Орталықтан зейнетақы төлемдері тағайындалған әскери және арнаулы атақ алу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар, арнаулы атақтар берілген әскери қызметшілер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері босатылады»;
      1) 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін зейнетақы төлемдері тағайындалған;
      2) осы Заңның 61-бабының 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Орталықтан зейнетақы төлемдері тағайындалған;
      4) 4-бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-бөлім. Прокуратура органы мен кеден органдарын қоспағанда әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдары қызметкерлерін, зейнетақымен қамсыздандырудың ерекшеліктері»;
      5) 60-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «60-бап. Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алу
               құқығы
      1. Арнаулы атақ алу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар, әскери қызметшілердің (мерзімді қызмет атқаратын әскери қызметшілерден басқа), арнайы атақтар берілген құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің:
      1) арнаулы атақтар беріліп, әскери қызметте, құқық қорғау органдарындағы қызметте кемінде 25 еңбек сіңірген жылы бар, қызметте тұрудың Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шекті жасына жеткен;
      2) арнаулы атақтар беріліп, әскери қызметте, құқық қорғау органдарындағы қызметте кемінде 25 еңбек сіңірген жылы бар, штаттың қысқартылуы, өз қалауы және денсаулық жағдайы бойынша босатылған;
      3) арнаулы атақтар беріліп, құқық қорғау органдарының офицерлері, прапорщиктері (мичмандары), орта, аға және жоғары басшы құрамындағы адамдары, сондай-ақ арнаулы атақтар беріліп, келісім-шарт бойынша әскери қызметтен өтіп жүрген, әскери қызметте және құқық қорғау органдарындағы қызметте болудың, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шекті жасына жетуі бойынша, штатты қысқарту немесе денсаулық жағдайы бойынша қызметтен босатылған, жиырма бес жыл және одан да көп жалпы еңбек стажы бар, оның кемінде он екі жыл алты айында үздіксіз әскери қызмет және құқық қорғау органдарында қызмет атқарған адамдардың еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар.
      2. Қызметтен босатылған және 1998 жылғы 1 қаңтарда он жыл және одан да көп жыл еңбек сіңірген, арнаулы атақ алу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар, арнаулы атақтар беріліп, әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, осы баптың 1-тармағына сәйкес еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетақыға құқығы болмаған жағдайда Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдері осы Заңға сәйкес, жалпы негіздерде тағайындалады.
      3. Әскери қызметшілер, құқық қорғау органдарының, бұрынғы мемлекеттік тергеу комитетінің қызметкерлерінің, арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың арасынан зейнеткерлерді әскери (арнаулы) атақ, сыныптық шен бере отырып, мемлекеттік қызметке алғанда зейнетақы төлеу лауазымға тағайындалған күннен бастап тоқтатылады.
      4. Арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің 2010 жылғы 1 қаңтарындағы әскери (арнаулы) атақтары бойынша тіркелген, осы баптың 1-тармағында көрсетілген негіздер бойынша осы санаттағы адамдар үшін әскери және құқық қорғау органдарындағы қызметте болудың тиісті шекті жасқа жетуі бойынша еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар.»;
      6) 61-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «61-бап. Еңбек сіңірген жылдары үшін Орталықтан төленетін
               зейнетақы төлемдерінің мөлшері
      1. Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдері:
      1) осы Заңның 60-бабының 1-тармағында аталған негіздер бойынша зейнетақы төлемдеріне құқығы бар, әскери қызмет стажы, құқық қорғау органдарындағы қызмет стажы болған кезде, 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша он жыл және одан да көп болған жағдайда - толық көлемінде;
      2) осы Заңның 60-бабының 1-тармағында аталған негіздер бойынша зейнетақы төлемдеріне құқығы бар, әскери қызмет стажы, құқық қорғау органдарындағы қызмет стажы болған кезде, 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша он жылға жетпейтін жағдайда - толық емес көлемде тағайындалады.
      2. Орталықтан толық көлемінде төленетін зейнетақы төлемдері осы Заңның 63-бабына сәйкес белгіленетін ақшалай қаражаттың елу проценті есебінен белгіленеді.
      3. Орталықтан толық емес көлемде төленетін зейнетақы төлемдері 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша еңбек сіңірген жылдарының және еңбек стажының әр жылына шаққанда осы Заңның 63-бабына сәйкес белгіленетін ақшалай қаражаттың екі проценті есебінен белгіленеді.
      4. Қазақстан Республикасының заңдарымен ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін белгіленген тәртіп қолданылатын әскери қызметте, құқық қорғау органдарындағы қызметте жиырма бес жылдан астам еңбек сіңірген жылдарының әр жылы үшін осы Заңның 60-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес тағайындалған толық көлемдегі зейнетақы төлемдерінің мөлшері осы Заңның 63-бабына сәйкес белгіленетін ақшалай қаражаттың екі процентіне, еңбек стажының әр жылы үшін бір процентіне көбейтіледі. Жиырма бес жылдан астам жалпы еңбек стажының әр жылы үшін осы Заңның 60-бабының 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес тағайындалған толық көлемдегі зейнетақы төлемдерінің мөлшері осы Заңның 63-бабына сәйкес белгіленетін ақшалай қаражаттың бір процентіне көбейтіледі.
      5. Осы баптың 1 - 4-тармақтарына сәйкес есептеп шығарылған зейнетақы төлемдерінің жалпы мөлшерін осы Заңның 63-бабына сәйкес белгіленетін ақшалай қаражаттың алпыс бес процентінен асыруға болмайды. Арнаулы атақтар берілген әскери қызметшілерге және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға айлық зейнетақы төлемдерінің ең жоғары мөлшерін тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз төрт еселенген мөлшерінен асыруға болмайды.»;
      7) 62, 63, 64, 65 және 66 баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      «62-бап. Еңбек сіңірген жылдарды есептеу
      Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға еңбек сіңірген жылдары Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен есептеп шығарылады.
      Бұл ретте зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдары, Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, күнтізбемен есептеледі.
      63-бап. Зейнетақымен қамсыздандыру үшін ескерілетін ақшалай
              қаражатының мөлшері
      1. Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру үшін ескерілетін ақшалай қаражаты мөлшері қызметтен босаған (адам құрамының тізімінен шығарылған) күнге белгіленеді.
      2. Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру үшін ескерілетін ақшалай қаражаты мөлшеріне лауазымдық айлықақысы, әскери (арнаулы) атағы бойынша айлықақысы (қосымша ақы) кіреді.
      3. Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру үшін ескерілетін ақшалай қаражаты мөлшері соңғы қызмет еткен жері бойынша тиісті қаржы органының белгіленген үлгідегі анықтамасымен расталады.
      64-бап. Зейнетақы төлемдерін тағайындау және оны жүзеге асыру
              мерзімдері
      1. Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға тағайындалған зейнетақы төлемдерін бюджет қаражаты есебінен төлеу қызметтен босаған (жеке құрам тізімінен шығарылған) күннен бастап, бірақ оларға ақшалай қаражат төленген күннен кейін жүзеге асырылады.
      2. Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ әскери немесе арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға тиісті қызметтерді ұстауға көзделген қаражат есебінен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру алушылардың еңбекақысы немесе басқа да табысы болуына қарамастан толық жүргізіледі.
      3. Арнаулы атақтар берілген, әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға жеке жинақтаған зейнетақы қаражатының есебінен зейнетақы төлемдері зейнетақы шартына сәйкес жүргізіледі.
      4. Арнайы атақтар беріліп, Қазақстан Республикасының заңдарымен ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін белгіленген тәртіп қолданылатын әскери қызметшілерге, ішкі істер органдарының, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің, қаржы полициясы мен мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының, бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінің, прокуратураның, кеден комитетінің, Төтенше жағдайлар жөніндегі комитетінің қызметкерлері арасынан зейнеткерлерге бұрын тағайындалған зейнетақы төлемдері жаңартылған кезде немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақыға Орталықтан зейнетақы қайта тағайындалған жағдайда зейнетақы еңбек сіңірген жылдары үшін берілетін зейнетақыны төлеу тоқтатылған кезде белгіленген мөлшерде, зейнетақы төлеу тоқтатылған кезең үшін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жүргізілген индекстеу ескеріле отырып төленеді.
      5. Әскери қызметшілер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасынан зейнеткерлерге, бұрын тағайындалған зейнетақы төлемдері жаңартылған кезде немесе еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақыға Орталықтан зейнетақы қайта тағайындалған жағдайда зейнетақы еңбек сіңірген жылдары үшін берілетін зейнетақыны төлеу тоқтатылған кезде белгіленген мөлшерде, зейнетақы төлеу тоқтатылған кезең үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізілген индекстеу ескеріле отырып төленеді.
      65-бап. Қаражат және зейнетақы төлеу тәртібі
      1. Арнаулы атақтар беріліп, Қазақстан Республикасының заңнамасымен ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін белгіленген тәртіп қолданылатын әскери қызметшілер, ішкі істер органдары, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті, қаржы полициясы мен мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары және бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінің қызметкерлері қатарынан 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін зейнетке шыққан адамдарды зейнетақымен қамсыздандыру зейнетақының белгіленген мөлшері сақтала отырып, бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.
      2. 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 10 жылдан астам әскери қызмет немесе құқық қорғау органдарындағы және бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетіндегі, қызмет стажы бар әскери қызметшілерді және құқық қорғау органдарының қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыру бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.
      3. 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 10 жылдан астам әскери қызмет немесе ішкі істер және Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті органдарындағы және бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетіндегі қызмет стажы бар арнайы атақтар беріліп, Қазақстан Республикасының заңдарымен ішкі істер органдарының қызметкерлері үшін белгіленген тәртіп қолданылатын әскери қызметшілерді, ішкі істер органдарындағы, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитетіндегі, қаржы полициясы мен мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарындағы және бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінің қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыру бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.
      4. Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға бюджет қаражаты есебінен ұсталатын, 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша, әскери қызметте, құқық қорғау органдарындағы қызметте он жылға жетпейтін стажы бар әскери қызметшілер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін бюджет қаражаты есебінен осы Заңның 63-бабының 2-тармағында белгіленген ақшалай қаражаттың жиырма пайызы мөлшерінде жинақтаушы зейнетақы қорына салымшының таңдауы бойынша жеке зейнетақы шотына міндетті зейнетақы жарналарын аудару тәртібі енгізіледі.
      Әскери қызметшілерге және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, арнаулы атақтары болу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдарға зейнетақы төлеу жеке зейнетақы жинақтары негізге алына отырып, жинақтаушы зейнетақы қорларынан, сондай-ақ бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
      5. 1998 жылғы 1 қаңтардан кейін тұңғыш рет қызметке кірген арнаулы әскери қызметшілер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері үшін осы баптың 3-тармағына сәйкес жинақталған зейнетақы қаражатын қалыптастыру тәртібі қолданылады. Оларға зейнетақы төлемдері жеке жинақтаған зейнетақы қаражатын негізге ала отырып, жинақтаушы зейнетақы қорларынан төленеді.
      66-бап. Әскери қызметшілер, құқық қорғау органдарының
              қызметкерлерін, прокуратура органдары және кеден
              органдарын қоспағанда, зейнетақымен қамсыздандыруды
              жүзеге асыратын органдар
      1. Әскери қызметшілерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, прокуратура органдары және кеден органдарын қоспағанда, зейнетақы төлемдерін тағайындауды тиісті мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін тәртіппен жүзеге асырады.
      2. Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, прокуратура органдары және кеден органдарын қоспағанда, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті және ерікті зейнетақылық жарналар есебінен зейнетақымен қамсыздандыру осы Заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.».
      14. «Сот приставтары туралы» 1997 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., 13-14, 201-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 8, 52-құжат; № 20, 152-құжат, 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат):
      1-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Сот приставына нысанды киім (погонсыз), куәлік және жетон беріледі, олардың үлгілерін соттардың қызметін ұйымдастырушылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.
      Сот приставтарын нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз ету нормаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді».
      15. «Өсімдіктер карантині туралы» 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 2-3, 34-құжат; № 23, 931-құжат; 2002 ж., № 4, 30-құжат; 2003 ж., № 15, 121-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      11-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Ведомствоның және оның фитосанитариялық бақылау бекеттері бар аумақтық бөлімшелерінің өсімдіктер карантині саласындағы мемлекеттік бақылауды тікелей жүзеге асыратын лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз етіледі.
      Нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар лауазымды адамдар лауазымдарының тізбесін, нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және киіп жүру тәртібін уәкілетті орган айқындайды.
      Нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз ету нормаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді».
      16. «Темір жол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 23, 315-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; 2004 ж., № 18, 110-құжат; № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 13, 87-құжат; № 14, 89-құжат; № 16, 99-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      1) 14-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «15-1) темір жол көлігіндегі мемлекеттік бақылау қызметкерлерін нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз ету нормаларын бекіту»;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 26-4) тармақшамен толықтырылсын:
      «26-4) нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар темір жол көлігіндегі мемлекеттік бақылау қызметкерлері лауазымдарының (кәсіптерінің) тізбесін, олардың үлгілерін, киіп жүру тәртібін және айырым белгілерін бекіту;»;
      2) 24-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «24-бап. Нысанды киім және айырым белгілері
      Темір жол көлігінің жолаушыларға, жүк жөнелтушілерге және жүк алушыларға қызмет көрсетуге байланысты, сондай-ақ поездар қозғалысына тікелей байланысты қызметкерлеріне жұмыс берушінің есебінен тиісті айырым белгісі бар нысанды киім (погонсыз) берілуге тиіс.
      Нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар темір жол көлігі қызметкерлері лауазымдарының (кәсіптерінің) тізбесін, нысанды киім (погонсыз) үлгілерін және айырым белгілерін, оларды киіп жүру тәртібін және және онымен қамтамасыз ету нормаларын уәкілетті орган бекітеді.»;
      3) 32-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «уәкілетті органның лауазымды адамдары мемлекеттік бақылауды жүзеге асырған кезде белгіленген үлгідегі нысанды киімде (погонсыз) болуы, қызметтік куәлігі болуға тиіс.».
      17. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 2, 16-құжат; 2004 ж., № 20, 116-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 11, 36-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; 2009 г., № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      4-бапта:
      2-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «нысандар үлгілері мен айырым белгілерін, нысанды киім киіп жүру тәртібін және қамтамасыз ету нормаларын» «(погонсыз)» деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) нысанды киім (погонсыз) үлгілері мен айырым белгілерін, нысанды киім (погонсыз) киіп жүру тәртібін және онымен қамтамасыз ету нормаларын бекіту;».
      18. «Әділет органдары туралы» 2002 жылғы 18 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 6, 67-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; № 24, 154-құжат, 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 10, 52-құжат; № 13, 86-құжат; 2007 ж., № 2, 14, 18-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 18, 143-құжат; 2008 ж., № 10-11, 39-құжат; 2009 ж., № 8, 44-құжат; № 15-16, 75-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 128-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; 2010 жылғы 23 шілдедегі «Егемен Қазақстан» және 2010 жылғы 24 шілдедегі «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне «электрондық үкіметті» дамыту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 25-1-баптағы «белгіленген тәртіппен арнаулы атақ берілген» сөздері алып тасталсын;
      2) 25-2, 25-3, 25-4, 26, 26-1, 26-2 баптары алып тасталсын;
      3) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «27-бап. Қылмыстық-атқару жүйесі қызметкерлерінің арнаулы
               атақтары
      1. Қылмыстық-атқару жүйесінің арнайы талаптар мен функцияларды атқаратын қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкерлеріне арнаулы атақтар беріледі.
      Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің алдына қойылған негізгі міндеттер мен функцияларды тікелей орындайтын Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің лауазымды адамдарына берілетін арнаулы атақтар, сондай-ақ орталық және аумақтық бөлімшелерінің лауазымдарына арнаулы атақтарының тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      2. Жоғары басшылық құрамның арнаулы атақтары Қазақстан Республикасы Президенті белгілейтін тізбе және тәртіпте беріледі.»;
      4) 28, 28-1, 29-1, 29-2, 29-3 және 29-4-баптар алып тасталсын;
      5) 29-5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «29-5-бап. Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкерлерінің
                 әлеуметтік қорғаудың өзге шаралары
      Қылмыстық-атқару жүйесінің туберкулез мекемелерінде және басқа да мамандандырылған учаскелері мен мекемелерінде қызмет атқаратын қылмыстық-атқару жүйесінің қызметкерлеріне медицина қызметкерлерінің осы санаттары үшін заңнамада белгіленген жеңілдіктер қолданылады.»;
      6) 30, 31 және 32-баптар алып тасталсын.
      19. «Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы» 2002 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 13-14, 145-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 14, 62-құжат; 2007 ж., № 10, 69-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      1) 2-баптың 3) тармақшасында «мемлекеттік» деген сөзден кейін «және құқықтық» деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 6-бабы 2-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) халықтың алдында есеп берудің ведомстволық есептелігінің, азаматтық қоғам институттарымен өзара байланыс пен ынтымақтастық, ережелері мен нысандары бекітіледі;
      3) 4-тарау алып тасталсын;
      4) 8-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:
      «11) қаржы полициясы органдарының мамандарын даярлауды және кадрлардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыруға.»;
      5) 13-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «13-бап. Қаржы полициясы органдары қызметкерінің және
               жұмыскерлерінің еңбегін құқықтық реттеу
      1. Қаржы полициясы органдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары «Құқық қорғау қызметі туралы» Заңымен және осы Заңда, Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін Қаржы полициясы органдарында қызмет өткеру туралы ережемен реттеледі.
      Қаржы полициясы органдары жұмыскерлерінің еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасымен реттеледі.
      6) 14, 15, 16 және 16-1-баптары алып тасталсын;
      7) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «17-бап. Қаржы полициясы органдары қызметкерлерінің арнайы
               атақтары
      1. Қаржы полициясы органдарының арнайы талаптары мен функцияларды атқаратын қаржы полициясы органдарының қызметкерлеріне арнаулы атақтар беріледі.
      Қаржы полициясы органдарының алдына қойылған негізгі міндеттер мен функцияларды тікелей орындайтын Қаржы полициясы органдарының лауазымды адамдарына берілетін арнаулы атақтар, сондай-ақ орталық және аумақтық бөлімшелерінің лауазымдарына арнаулы атақтарының тізбесін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.
      2. Жоғары басшылық құрамның арнаулы атақтары Қазақстан Республикасы Президенті белгілейтін тізбе және тәртіпте беріледі.»;
      8) 6-тарау алып тасталсын;
      9) 24-бап алып тасталсын.
      20. «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат, 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар, 2010 ж., № 15, 71-құжат):
      20-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторлар қызметтік міндеттерін атқару кезінде нысанды киім (погонсыз) киіп жүреді.
      Ветеринариялық бақылау бекеттеріндегі мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторларларды нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз ету нормаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      Нысанды киім (погонсыз) үлгілерін, киіп жүру тәртібін уәкілетті орган бекітеді.».
      21. «Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 134-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат, 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат):
      1) 12-бап мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) автомобиль көлігі саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын, уәкілетті органның лауазымды тұлғаларды нысанды киіммен (погонсыз) қамтамасыз ету нормаларын бекітеді.»;
      2) 15-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Автомобиль көлігі саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезінде уәкілетті органның лауазымды тұлғалардың нысанды киімі (погонсыз), кеудеге таққан нөмірлі белгілері және қызметтік куәлігі болуға тиіс.
      Автомобиль көлігі саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның нысанды киімді (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар лауазымды тұлғалардың лауазымдар тізбесін, нысанды киімнің (погонсыз), кеудеге тағатын нөмірлі белгілердің, қызметтік куәліктің үлгілерін уәкілетті орган бекітеді.».
      22. «Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу туралы» 2003 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 24, 176-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      12-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
      «12) теріс себептермен мемлекеттік қызметтен шығарылған тұлғаларды.».
      23. «Ішкі су көлігі туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 15, 88-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 23, 141-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат):
      1) 8-баптың 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «15) нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар мемлекеттік бақылау қызметкерлерін онымен қамтамасыз ету нормаларын бекіту;»;
      2) 9-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 27-3) тармақшамен толықтырылсын:
      «27-3) нысанды киім (погонсыз) киіп жүруге құқығы бар мемлекеттік бақылау қызметкерлері лауазымдарының (мамандықтарының) тізбесін, нысанды киім (погонсыз) және айырым белгілерін үлгілерін, нысанды киім киіп жүру тәртібін бекіту;».
      24. «Сыртқы барлау туралы» 2010 жылғы 22 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 10, 46-құжат):
      7-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
      «7-1) әскери атақтар берілетін сыртқы барлау органының лауазымдар тізбесін бекітеді;».

      2-бап. Кемінде 20 жыл қызмет өткерген, әскери және арнаулы атақ, сыныптық шен алу, нысанды киім киіп жүру құқығы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдардың:
      1) аттестацияланған лауазымдардағы құқық қорғау органдарындағы, өзге де әлеуетті және арнайы органдардағы аттестатталған лауазымдарда қызметті өткеруді аяқтауға;
      2) зейнеткерлікке шығу кезінде әлеуметтік қамтамасыз етуді, барлық жеңілдіктерді және артықшылықты сақтауға құқығы бар.

      3-бап. Осы Заң 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап енгізілетін құқық қорғау, өзге де әлеуетті және арнайы органдардың тікелей негізгі міндеттер мен функцияларды орындайтын қызметкерлерінде ғана әскери және арнайы атақтарды, сыныптық шендерді, погоны бар нысанды киімді кию құқығын сақтауға бағытталған нормаларды қоспағанда, алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правоохранительной службы и присвоения классных чинов, воинских и специальных званий, права ношения форменной одежды военнослужащими и сотрудниками иных государственных органов"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2010 года № 1138

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правоохранительной службы и присвоения классных чинов, воинских и специальных званий, права ношения форменной одежды военнослужащими и сотрудниками иных государственных органов".

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Проект

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
правоохранительной службы и присвоения классных чинов, воинских
и специальных званий, права ношения форменной одежды
военнослужащими и сотрудниками иных
государственных органов

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Лесной кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 16, ст. 140, 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) статью 12 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:
      "15) утверждает натуральные нормы обеспечения должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения форменной одеждой (без погон).";
      2) в пункте 4 статьи 21:
      слова "форменным обмундированием" заменить словами "форменной одеждой (без погон)";
      дополнить частью второй следующего содержания:
      "Перечень должностей должностных лиц, имеющих право на ношение форменной одежды (без погон), образцы форменной одежды (без погон), порядок ношения определяются уполномоченным органом.";
      3) в пункте 5 статьи 69 слова "форменным обмундированием" заменить словами "форменной одеждой (без погон)".
      2. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 9, ст. 65; № 19, ст. 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 178; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 8, ст. 44; № 9-10, ст. 50; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 48):
      в заголовке и в главе 28 слова "работников", "работники" и "работникам" заменить словами "сотрудников", "сотрудники" и "сотрудникам".
      3. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 74, № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.):
      в пункте 1 статьи 156:
      в подпункте 8) слова "органов внутренних дел, финансовой полиции, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы и государственной противопожарной службы" заменить словами "правоохранительных органов";
      дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:
      "8-1) все виды выплат, получаемых в связи с исполнением служебных обязанностей в других войсках и воинских формированиях, правоохранительных органах, лицами, право которых иметь воинские и специальные звания, носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года;".
      4. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-21, ст. 89; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 32; № 15, ст. 71):
      в заголовке и в статье 135 слова "внутренних дел, уголовно-исполнительной системы органов юстиции, противопожарной службы, финансовой полиции" заменить словами "правоохранительных органов".
      5. В Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70):
      1) статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
      "5. Уполномоченный орган в сфере таможенного дела разрабатывает и утверждает формы ведомственной отчетности, правила и формы отчетности перед населением, взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества.";
      2) пункт 2 статьи 478 "Кодексом," дополнить словами "Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе",";
      3) пункт 5 статьи 479 исключить;
      4) статью 483 изложить в следующей редакции:
      "483. Форменная одежда должностных лиц таможенных органов
      1. Должностным лицам таможенных органов, выполняющим функции правоохранительного органа, присваиваются специальные звания.
      Перечень должностных лиц таможенных органов, выполняющих функции правоохранительных органов, которым присваиваются специальные звания, и соответствующие им предельные специальные звания утверждается Правительством Республики Казахстан.
      2. Должностные лица таможенных органов, за исключением должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящей Статьи, обеспечиваются форменной одеждой (без погон).
      3. Образцы форменной одежды и форменной одежды (без погон), натуральные нормы обеспечения ею и знаки различия утверждаются Правительством Республики Казахстан.
      Порядок ношения форменной одежды и форменной одежды (без погон) устанавливается уполномоченным органом в сфере таможенного дела.";
      5) статьи 484, 485, 486, 487 и 488 исключить;
      6) в статье 490:
      подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "1) по состоянию здоровья;";
      пункт 3 исключить;
      7) главу 59 исключить;
      8) пункт 2 статьи 496 исключить;
      9) в пункте 1 статьи 497 абзац десятый исключить;
      10) статьи 500 и 501 исключить.
      6. В Закон Республики Казахстан от 20 января 1993 г. "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 2, ст. 32; № 18, ст. 429; 1995 г., № 20, ст. 120; № 22, ст. 133; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; 1999 г., № 8, ст. 247; № 23, ст. 920; 2001 г., № 20, ст. 257; 2003 г., № 15, ст. 135; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 2-3, ст. 8):
      дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
      "Статья 17-1. Права и гарантии лиц, право которых иметь
                    воинские звания, носить форменную одежду
                    упразднено с 1 января 2012 года
      Лица, право которых иметь воинские звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года имеют право:
      1) прослужившие не менее 20 лет:
      завершить прохождение воинской службы на аттестованных должностях;
      сохранить социальное обеспечение, все льготы и преимущества при выходе на пенсию.
      2) на должностной оклад, не ниже имевшегося и с учетом ранее установленных надбавок.".
      7. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года "О транспорте в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г. № 15, ст. 201; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 447; 2001 г., № 23, ст. 309, 321; № 24, ст. 338; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110, № 23, ст. 142; 2005 г., № 15, ст. 63; 2006 г., № 3, ст. 22; № 14, ст. 89; № 24, ст. 148; 2009 г., № 18, ст. 84; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам авиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 27 июля 2010 г.):
      статью 25:
      после слов "форменную одежду" дополнить словами "(без погон)".
      дополнить частью четвертой следующего содержания:
      "Образцы форменной одежды (без погон) и порядок ее ношения утверждаются уполномоченным органом, натуральные нормы обеспечения форменной одеждой (без погон) утверждаются Правительством Республики Казахстан.".
      8. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах национальной безопасности Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 157, Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 года, № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 223; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48):
      1) в пункте 4 статьи 5 слова ", рабочих и служащих" заменить словом "и работников";
      2) в статье 16 слова ", рабочие и служащие" и ", рабочих и служащих" заменить словами "и работники" и "и работников";
      3) статью 17 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
      "6. Перечень должностных лиц выполняющих основные задачи и функции органов национальной безопасности, которым присваиваются воинские звания, а также соответствующие им предельные воинские звания в центральных и территориальных подразделениях утверждаются Президентом Республики Казахстан.".
      9. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "О Прокуратуре" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 24, ст. 156; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 184; 1998 г., № 15, ст. 208; 1999 г., № 8, ст. 247; № 21, ст. 774; 2000 г., № 34, ст. 66; № 6, ст. 142; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 15-16, ст. 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28):
      1) в статье 11:
      подпункт 4) после слова "сотрудниками" дополнить словами "и работниками";
      дополнить подпункт 4-1) дополнить абзацем следующего содержания:
      "по вопросам оценки деятельности правоохранительных органов и определения рейтинговой оценки уровня коррупции в них, обязательные для исполнения всеми правоохранительными органами;";
      подпункт 10) после слова "сотрудников" дополнить словами "и работников";
      2) пункт 3 статьи 12 после слова "сотрудников" дополнить словами "и работников";
      3) пункт 4 статьи 17 после слова "сотрудников" дополнить словами "и работников";
      4) название Главы 11 изложить в следующей редакции:
      "Глава 11 Служба в органах прокуратуры";
      5) статью 48 изложить в следующей редакции:
      "Статья 48. Прокуроры, сотрудники органов прокуратуры
      1. Прокурор - должностное лицо, осуществляющее в пределах своей компетенции надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания, следствия, административного и исполнительного производства, представительство интересов государства в суде, а также уголовное преследование в случаях, порядке и пределах, установленных законом.
      Прокурорами являются: Генеральный Прокурор Республики, его первый заместитель и заместители, старшие помощники и помощники, помощники по особым поручениям, начальники департаментов, управлений и отделов органов прокуратуры и их заместители, все нижестоящие прокуроры, их заместители, старшие помощники и помощники, прокуроры по отрасли надзора, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов органов прокуратуры, а также военные, уполномоченные и специальные прокуроры.
      Под специализированными прокуратурами понимаются военные, природоохранные, транспортные, а также прокуратуры специальных объектов.
      2. Должностным лицам органов прокуратуры, выполняющим основные задачи и функции органов прокуратуры, присваиваются классные чины или воинские звания.
      Перечень должностных лиц органов прокуратуры, которым присваиваются классные чины или воинские звания, а также соответствующие им предельные классные чины или воинские звания в центральных и территориальных подразделениях утверждается Президентом Республики Казахстан.
      6) статью 49 исключить;
      7) статью 50 изложить в следующей редакции:
      "1. Любая проверка сообщения о факте административного правонарушения, совершенного прокурором, осуществляется с участием представителей органов прокуратуры.
      2. При исполнении служебных обязанностей не допускается административное задержание, личный досмотр прокурора, досмотр его вещей и используемого им транспорта, за исключением случаев, когда это предусмотрено законодательством.";
      8) статью 51 исключить;
      9) подпункт 1) статьи 52 изложить в следующей редакции:
      "1) сотрудников органов прокуратуры регулируются Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе";";
      10) статью 53 изложить в следующей редакции:
      "Статья 53. Материальное и социальное обеспечение работников
                  прокуратуры
      1. Оплата труда работников органов прокуратуры устанавливается на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Президентом Республики Казахстан.
      2. Пенсионное обеспечение, выплата государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца работников органов прокуратуры осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.".
      10. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 23, ст. 154; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 7, ст. 79; № 12, ст. 184; 1998 г., № 17-18, ст. 225; № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233, 247; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 13-14, ст. 174; № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257; № 23, ст. 309; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 12, ст. 82; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154, 155; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; 2008 г., № 15-16, ст. 61; 2009 г., № 8, ст. 44; № 18, ст. 84; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41):
      1) подпункт 7-1) пункта 1 статьи 5-1 после слов "ведомственной статистической отчетности" дополнить словами ", правила и формы отчетности перед населением, взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества";
      2) главу 3 исключить;
      3) статью 15 исключить;
      4) пункт 2 статьи 15-1 исключить;
      5) статьи 16, 17, 17-1, 18, 19 и 20 исключить;
      6) статью 20-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 20-1. Специальные звания сотрудников органов внутренних
                    дел
      Должностным лицам органов внутренних дел, выполняющим основные задачи и функции органов внутренних дел, присваиваются специальные звания. Перечень должностных лиц органов внутренних дел, которым присваиваются специальные звания, а также соответствующие им предельные специальные звания в центральных и территориальных подразделениях утверждаются Правительством Республики Казахстан.";
      7) статьи 21, 23, 23-1, 24 и 24-1 исключить;
      8) главу 6 исключить.
      11. В Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 368; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 20, ст. 728; № 23, ст. 931; 2000 г., № 6, ст. 142; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 14, ст. 112; № 24, ст. 177; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 13, ст. 67):
      1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
      "утверждает нормы по обеспечению питанием курсантов пожарно-технических учебных заведений, находящихся на казарменном положении;";
      2) в статье 6;
      подпункт 8) исключить;
      подпункт 9-1) изложить в следующей редакции:
      "9-1) определяет порядок возмещения средств сотрудниками органов государственной противопожарной службы в случае увольнения сотрудника органа государственной противопожарной службы по служебному несоответствию, установленному в аттестационном порядке, за совершение дискредитирующего проступка или за систематическое нарушение служебной дисциплины;";
      подпункт 16) после слов "ведомственной отчетности" дополнить словами ", правила и формы отчетности перед населением, взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества";
      3) статью 10-1 изложить в следующей редакции:
      "Статья 10-1. Правовое положение работников органов
                    государственной противопожарной службы
      Трудовые отношения работников органов государственной противопожарной службы регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственной службе.";
      4) статьи 10-2, 10-3 и 10-4 исключить;
      5) статью 10-5 изложить в следующей редакции:
      "Статья 10-5. Специальные звания сотрудников органов
                    государственной противопожарной службы
      Должностным лицам органов государственной противопожарной службы, выполняющим основные задачи и функции органов государственной противопожарной службы, присваиваются специальные звания.
      Перечень должностных лиц государственной противопожарной службы, которым присваиваются специальные звания, а также соответствующие им предельные специальные звания в центральных и территориальных подразделениях утверждаются Правительством Республики Казахстан.
      6) статьи 10-6, 10-7, 10-8 и 10-9 исключить.
      12. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (Ведомости Парламента РК, 1997 г., № 8, ст. 84; 1999 г., № 13, ст. 431; № 23, ст. 921; 2001 г., № 15-16, ст. 228; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 14, ст. 82; № 17, ст. 101; № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 15, ст. 106, 108; № 18, ст. 143; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122, 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 52):
      пункт 3 статьи 101 дополнить частью пятой следующего содержания:
      "Указанные льготы распространяются также в отношении лиц, прослуживших не менее 20 лет, право которых иметь воинские звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года.".
      13. В Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 186; 1998 г., № 24, ст. 437; 1999 г., № 8, ст. 237; № 23, ст. 925; 2001 г., № 17-18, ст. 245; № 20, ст. 257, 2002 г., № 1, ст. 1; № 23-24, ст. 198; 2003 г., № 1-2, ст. 9; № 11, ст. 56; № 15, ст. 139; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 23, ст. 140, 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; № 11, ст. 39; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 8, ст. 45; № 12, ст. 69; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18, № 3, ст. 20; № 4, ст. 28, 30; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 24, ст. 178; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88, № 23, ст. 123; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 23, ст. 111; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71):
      1) подпункт 3) пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
      "3) военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, а также лицам, право которых иметь специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, имеющим право на получение пенсионных выплат по выслуге лет.";
      2) подпункт 3) пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "3) военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, а также лицам, право которых иметь специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, имеющим право на получение пенсионных выплат по выслуге лет.";
      3) пункт 3-2 статьи 22 изложить в новой редакции:
      "3-2. От уплаты обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды освобождаются военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, лица, право которых иметь специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года:
      1) которым назначены пенсионные выплаты до 1 января 1998 года;
      2) которым назначены пенсионные выплаты из Центра в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 61 настоящего Закона.";
      4) заголовок раздела 4 изложить в следующей редакции:
      "Раздел 4. Особенности пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов";
      5) статью 60 изложить в следующей редакции:
      "Статья 60. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет
      1. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, а также лица, право которых иметь специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года:
      1) имеющие выслугу на воинской службе, службе в правоохранительных органах, которым присвоены специальные звания не менее 25 лет, достигшие установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на службе;
      2) имеющие выслугу на воинской службе, службе в правоохранительных органах, которым присвоены специальные звания не менее 25 лет, уволенные по сокращению штатов, собственному желанию и состоянию здоровья;
      3) офицеры, прапорщики (мичманы), лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава правоохранительных, которым присвоены специальные звания, а также лица, проходящие воинскую службу по контракту, уволенные по достижении установленного законодательством Республики Казахстан предельного возраста состояния на воинской службе и службе в правоохранительных органах, которым присвоены специальные звания, по сокращению штатов или состоянию здоровья, имеющие общий трудовой стаж двадцать пять лет и более, из которых не менее двенадцати лет и шести месяцев составляет непрерывная воинская служба и служба в правоохранительных органах.
      2. Военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, которым присвоены специальные звания, лицам, право которых иметь специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, уволенным со службы и имевшим на 1 января 1998 года выслугу десять лет и более, при отсутствии права на пенсию по выслуге лет согласно пункту 1 настоящей статьи пенсионные выплаты из Центра назначаются на общих основаниях в соответствии с настоящим Законом.
      3. При зачислении пенсионеров из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, бывшего Государственного следственного комитета, а также лиц, право которых иметь специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, на государственную службу с присвоением воинского (специального) звания, классного чина выплата пенсии прекращается со дня назначения на должность.
      4. Право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют сотрудники правоохранительных органов, право которых иметь воинские и специальные звания, носить форменную одежду упразднено с 2012 года, по достижении возраста, соответствующего предельному возрасту состояния на воинской и правоохранительной службах для данной категории лиц, зафиксированному по воинскому (специальному) званию на 1 января 2012 года по основаниям, указанных в пункте 1 настоящей статьи.";
      6) статью 61 изложить в следующей редакции:
      "Статья 61. Размеры пенсионных выплат из Центра за выслугу лет
      1. Пенсионные выплаты из Центра назначаются:
      1) в полном объеме - лицам, имеющим право на пенсионные выплаты по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 60 настоящего Закона, при наличии стажа воинской службы, службы в правоохранительных органах десять лет и более по состоянию на 1 января 1998 года;
      2) в неполном объеме - лицам, имеющим право на пенсионные выплаты по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 60 настоящего Закона, при наличии стажа воинской службы, службы в правоохранительных органах менее десяти лет по состоянию на 1 января 1998 года.
      2. Пенсионные выплаты из Центра в полном объеме устанавливаются из расчета пятьдесят процентов от денежного содержания, определяемого в соответствии со статьей 63 настоящего Закона.
      3. Пенсионные выплаты из Центра в неполном объеме устанавливаются из расчета два процента от денежного содержания, определяемого в соответствии со статьей 63 настоящего Закона, за каждый год выслуги лет и трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года.
      4. За каждый год выслуги лет на воинской службе, службе в правоохранительных органах свыше двадцати пяти лет размер пенсионных выплат в полном объеме, назначенных в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 60 настоящего Закона, увеличивается на два процента, за каждый год трудового стажа - на один процент от денежного содержания, определяемого в соответствии со статьей 63 настоящего Закона. За каждый год общего трудового стажа свыше двадцати пяти лет размер пенсионных выплат в полном объеме, назначенных в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 60 настоящего Закона, увеличивается на один процент от денежного содержания, определяемого в соответствии со статьей 63 настоящего Закона.
      5. Общий размер пенсионных выплат, исчисленный в соответствии с пунктами 1-4 настоящей статьи, не может превышать шестьдесят пять процентов от денежного содержания, определенного в соответствии со статьей 63 настоящего Закона. Максимальный размер месячных пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, а также лицам, право которых иметь специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, не может превышать сточетырехкратный месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.";
      7) статьи 62, 63, 64, 65 и 66 изложить в следующей редакции:
      "Статья 62. Исчисление выслуги лет
      Исчисление выслуги лет военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, а также лицам, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, производится в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
      При этом выслуга лет для назначения пенсионных выплат исчисляется календарно, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
      Статья 63. Размер денежного содержания, учитываемый для
                 пенсионного обеспечения
      1. Размер денежного содержания, учитываемый для пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, определяется на день увольнения (исключения из списков личного состава) со службы.
      2. В размер денежного содержания, учитываемого для пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, включаются должностной оклад, оклад (доплата) по воинскому (специальному) званию.
      3. Размер денежного содержания, учитываемый для пенсионного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, за исключением органов прокуратуры и таможенных органов, а также лиц, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, подтверждается справкой установленного образца соответствующего финансового органа по последнему месту службы.
      Статья 64. Сроки назначения и осуществления пенсионных выплат
      1. Назначенные военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, а также лицам, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, пенсионные выплаты за счет бюджетных средств осуществляются со дня увольнения со службы (исключения из списков личного состава), но не ранее дня, по который им было выплачено денежное содержание.
      2. Осуществление пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, а также лицам, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, за счет средств, предусмотренных на содержание соответствующих служб, производится полностью, независимо от наличия у получателей заработка или другого дохода.
      3. Пенсионные выплаты военнослужащим, сотрудникам правоохранительных, которым присвоены специальные звания, а также лицам, право которых иметь воинские или специальные звания, носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, за счет средств индивидуальных пенсионных накоплений производятся в соответствии с пенсионным договором.
      4. При возобновлении ранее назначенных пенсионных выплат пенсионерам из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, бывшего Государственного следственного комитета, прокуратуры, таможенного комитета, Комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан или в случае переназначения пенсии из Центра на пенсию за выслугу лет пенсии выплачиваются в размере, определенном на момент прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, с учетом индексации, произведенной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке за период, на который была приостановлена выплата пенсии.
      5. При возобновлении ранее назначенных пенсионных выплат пенсионерам из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, или в случае переназначения пенсии из Центра на пенсию за выслугу лет пенсии выплачиваются в размере, определенном на момент прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, с учетом индексации, произведенной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке за период, на который была приостановлена выплата пенсии.
      Статья 65. Средства и порядок выплаты пенсий
      1. Пенсионное обеспечение лиц, вышедших на пенсию до 1 января 1998 года из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, и бывшего Государственного следственного комитета, производится за счет бюджетных средств, с сохранением установленного размера пенсии.
      2. Пенсионное обеспечение военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов имеющих стаж воинской службы или службы в правоохранительных органах по состоянию на 1 января 1998 года более 10 лет, производится за счет бюджетных средств.
      3. Пенсионное обеспечение военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный законодательством Республики Казахстан для сотрудников органов внутренних дел, и бывшего Государственного следственного комитета, имеющих стаж воинской службы или службы в органах внутренних дел и бывшего Государственного следственного комитета по состоянию на 1 января 1998 года более 10 лет, производится за счет бюджетных средств.
      4. Для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, содержащихся за счет бюджетных средств, имеющих по состоянию на 1 января 1998 года стаж воинской службы, службы в правоохранительных органах менее десяти лет, вводится порядок обязательных пенсионных взносов в накопительный пенсионный фонд в размере двадцати процентов от размера денежного содержания, установленного пунктом 2 статьи 63 настоящего Закона, на индивидуальный пенсионный счет по выбору вкладчика за счет бюджетных средств.
      Пенсионные выплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также лицам, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, осуществляются из накопительных пенсионных фондов, исходя из индивидуальных пенсионных накоплений, а также за счет бюджетных средств.
      5. Для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, поступивших впервые на службу после 1 января 1998 года, распространяется порядок формирования пенсионных накоплений в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
      Пенсионные выплаты для них осуществляются из накопительных пенсионных фондов, исходя из индивидуальных пенсионных накоплений.
      Статья 66. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение
                 военнослужащих и сотрудников правоохранительных
                 органов
      1. Назначение пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, а также лицам, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года, осуществляется соответствующими государственными органами в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
      2. Пенсионное обеспечение военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, право которых иметь воинские или специальные звания и носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года за счет обязательных и добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды осуществляется в порядке, определяемом настоящим Законом.".
      14. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 1997 года "О судебных приставах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 201; 2003 г., № 10, ст. 49; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 11, ст. 55; 2007 г., № 8, ст. 52; № 20, ст. 152; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28):
      пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
      "2. Судебному приставу выдается форменная одежда (без погон), удостоверение и жетон, образцы которых утверждаются уполномоченным органом по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности судов.
      Натуральные нормы обеспечения судебных приставов форменной одеждой (без погон) утверждаются Правительством Республики Казахстан ".
      15. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 2-3, ст. 34; № 23, ст. 931; 2002 г., № 4, ст. 30; 2003 г., № 15, ст. 121; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2009 г., № 18, ст. 84, 85; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15. ст. 71):
      пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      "1. Должностные лица ведомства и его территориальных подразделений с фитосанитарными контрольными постами, непосредственно осуществляющие государственный контроль в области карантина растений, обеспечиваются форменной одеждой (без погон).
      Перечень должностных лиц, имеющих право на ношение форменной одежды (без погон), образцы форменной одежды (без погон) и порядок ношения определяются уполномоченным органом.
      Натуральные нормы обеспечения форменной одеждой (без погон) утверждаются Правительством Республики Казахстан ".
      16. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года "О железнодорожном транспорте" (Ведомства Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 315; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110, № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 87; № 14, ст. 89; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) в статье 14:
      пункт 1 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:
      "15-1) утверждение натуральных норм обеспечения работников государственного контроля на железнодорожном транспорте форменной одеждой (без погон);";
      пункт 2 дополнить подпунктом 26-4) следующего содержания:
      "26-4) утверждение перечня должностей (профессий) работников государственного контроля на железнодорожном транспорте, имеющих право ношения форменной одежды (без погон), ее образцов, порядка ношения и знаков различия;";
      2) статью 24 изложить в следующей редакции:
      "Статья 24. Форменная одежда (без погон) и знаки различия
      Работникам железнодорожного транспорта, связанным с обслуживанием пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей, а также непосредственно связанным с движением поездов, за счет работодателя должна быть выдана форменная одежда (без погон) с соответствующими знаками различия.
      Перечень должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта, имеющих право ношения форменной одежды (без погон), образцы форменной одежды (без погон) и знаков различия, порядок ее ношения и нормы обеспечения ею утверждаются уполномоченным органом.";
      3) пункт 1 статьи 32 дополнить частью второй следующего содержания:
      "При осуществлении государственного контроля должностные лица уполномоченного органа должны быть в форменной одежде (без погон) установленного образца, иметь служебные удостоверения".
      17. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года "О торговом мореплавании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 2, ст. 16; 2004 г., № 20, ст. 116; № 23, ст. 142; 2005 г., № 11, ст. 36; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23):
      в статье 4:
      подпункт 11) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "11) утверждение натуральных норм обеспечения работников государственного контроля на морском транспорте форменной одеждой (без погон);";
      подпункт 12) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      "12) утверждение перечня должностей (профессий) работников государственного контроля на морском транспорте, которым выдается форменная одежда (без погон), образцов формы и знаков различия, порядка ношения форменной одежды (без погон);".
      18. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года "Об органах юстиции" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 67; 2004 г., № 23, ст. 142; № 24, ст. 154; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 3, ст. 22; № 10, ст. 52; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 14, 18; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 18, ст. 143; 2008 г., № 10-11, ст. 39; 2009 г., № 8, ст. 44; № 15-16, ст. 75; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; № 24, ст. 128; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития "электронного правительства", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" 23 июля 2010 г. и "Казахстанская правда" 24 июля 2010 г.):
      1) пункт 3 статьи 6 после слов "ведомственной отчетности" дополнить словами ", правила и формы отчетности перед населением, взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества";
      2) в статье 25-1 слова ", которым в установленном порядке присвоены специальные звания" исключить;
      3) статьи 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 26, 26-1 и 26-2 исключить;
      4) статью 27 изложить в следующей редакции:
      "Статья 27. Специальные звания сотрудников
                  уголовно-исполнительной системы
      Должностным лицам уголовно-исполнительной системы, выполняющим основные задачи и функции уголовно-исполнительной системы, присваиваются специальные звания.
      Перечень должностных лиц уголовно-исполнительной системы, которым присваиваются специальные звания, а также соответствующие им предельные специальные звания в центральных и территориальных подразделениях утверждаются Правительством Республики Казахстан.";
      5) статьи 28, 28-1, 29-1, 29-2, 29-3 и 29-4 исключить;
      6) статью 29-5 изложить в следующей редакции:
      "Статья 29-5. Иные меры социальной защиты сотрудников
                    уголовно-исполнительной системы
      На сотрудников уголовно-исполнительной системы, несущих службу в туберкулезных учреждениях и других специализированных участках и учреждениях уголовно-исполнительной системы, распространяются льготы, устанавливаемые законодательством для данной категории медицинских работников.";
      7) статьи 31 и 32 исключить.
      19. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 13-14, ст. 145; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 62; 2007 г., № 10, ст. 69; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) подпункт 3) статьи 2 после слова "государственной" дополнить словами "и правовой";
      2) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      "10) разрабатывает и утверждает формы ведомственной отчетности, правила и формы отчетности перед населением, взаимодействия и сотрудничества с институтами гражданского общества.";
      3) главу 4 исключить;
      4) статью 13 изложить в следующей редакции:
      "Статья 13. Правовое регулирование труда сотрудников и
                  работников органов финансовой полиции
      Трудовые отношения сотрудников органов финансовой полиции регулируются Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".
      Трудовые отношения работников органов финансовой полиции регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о государственной службе.";
      5) статьи 14, 15, 16 и 16-1 исключить;
      6) статью 17 изложить в следующей редакции:
      "Статья 17. Специальные звания сотрудников органов финансовой
                  полиции
      Должностным лицам органов финансовой полиции, выполняющим основные задачи и функции органов финансовой полиции, присваиваются специальные звания.
      Перечень должностных лиц органов финансовой полиции, которым присваиваются специальные звания, а также соответствующие им предельные специальные звания в центральных и территориальных подразделениях утверждается Президентом Республики Казахстан.";
      7) главу 6 исключить;
      8) статью 24 исключить.
      20. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71):
      пункт 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
      "6. Государственные ветеринарно-санитарные инспекторы на ветеринарных контрольных постах при выполнении служебных обязанностей носят форменную одежду (без погон).
      Натуральные нормы обеспечения государственных ветеринарно-санитарных инспекторов на ветеринарных контрольных постах форменной одеждой (без погон) утверждаются Правительством Республики Казахстан.
      Образцы форменной одежды (без погон) и порядок ношения утверждаются уполномоченным органом.".
      21. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71):
      1) статью 12 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) утверждает натуральные нормы обеспечения должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих государственный контроль в сфере автомобильного транспорта, форменной одежды (без погон).";
      2) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
      "3. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении государственного контроля в сфере автомобильного транспорта должны быть в форменной одежде (без погон), иметь номерные нагрудные знаки и служебные удостоверения.
      Перечень должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих государственный контроль в сфере автомобильного транспорта, имеющих право ношения форменной одежды (без погон), образцы форменной одежды (без погон), номерных нагрудных знаков, служебного удостоверения утверждаются уполномоченным органом.".
      22. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 176; 2005 г., № 5, ст. 5; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23):
      пункт 3 статьи 12 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:
      "12) лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам.";
      23. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 88; 2006 г., № 3, ст. 22; № 23, ст. 141; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23):
      1) подпункт 15) статьи 8 изложить в следующей редакции:
      "15) утверждение натуральных норм обеспечения работников государственного контроля, имеющих право ношения форменной одежды (без погон);";
      2) пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 27-3) следующего содержания:
      "27-3) утверждение перечня должностей (профессий) работников государственного контроля, имеющих право ношения форменной одежды (без погон), образцов форменной одежды (без погон) и знаков различия, а также порядка ее ношения;".
      24. В Закон Республики Казахстан от 22 мая 2010 года "О внешней разведке" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 10, ст. 46):
      статью 7 дополнить пунктом 7-1) следующего содержания:
      "7-1) утверждает перечень должностей органа внешней разведки, которым присваиваются воинские звания".
      Статья 2. Переходные положения
      Лица, право которых иметь воинские и специальные звания, классные чины, носить форменную одежду упразднено с 1 января 2012 года имеют право:
      1) при наличии срока службы не менее 20 лет завершить прохождение службы на аттестованных должностях;
      2) сохранить социальное обеспечение, все льготы и преимущества при выходе на пенсию;
      3) на должностной оклад, не ниже имевшихся и с учетом ранее установленных надбавок.
      2. Нормы настоящего Закона, в части пенсионного обеспечения и льготного налогообложения не распространяются на сотрудников органов прокуратуры и таможенных органов.
      Статья 3. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования, за исключением норм направленных на сохранение воинских и специальных званий, классных чинов, права ношения форменной одежды с погонами только за сотрудниками правоохранительных, иных силовых и специальных органов, непосредственно выполняющими основные задачи и функции, которые вводятся в действие с 1 января 2012 года.

      Президент
      Республики Казахстан