Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 сәуірдегі № 616 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 мамырдағы № 289 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 24.05.2018 № 289 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Мемлекеттік сыртқы заемдар бойынша есеп беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 21 сәуірдегі № 616 қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ "№ 08" деген сандардан кейін ", 09" деген сандармен толықтырылсын;

      3-тармақта:

      1) тармақшада:

      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "№ ПГ нысаны бойынша тоқсан сайын, есептіден кейінгі айдың 10-күніне;";

      мынадай мазмұндағы жетінші абзацпен толықтырылсын:

      "№ 07 нысан бойынша тоқсан сайын, есептіден кейінгі айдың 10-күніне;";

      мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:

      "№ 09 нысан бойынша ай сайын, есептіден кейінгі айдың 5-күніне;";

      2) тармақшада:

      бірінші абзацтағы "Экономика" деген сөз "Экономикалық даму және сауда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "25-қаңтарына" деген сөздер "10-ақпанына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацтағы "тоқсан сайын" деген сөздер "жарты жылдықта бір рет" деген сөздермен ауыстырылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген № ПГ, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 нысандар осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      10-қосымшаға сәйкес № 09 нысанмен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министр К. Мәсімов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
1-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № ПГ нысаны

____________жобаны дайындау мен іске асырудың_____жылға

      (жобаның атауы) арналған жоспар-кетесі

      Атқарушы агенттік____________________

      (атауы)

Р/с №

Жоба компонентінің атауы

Заттай көрсеткіштің өлшем бірлігі

Орындалу/қаржыландыру

жоба бойынша барлығы

оның ішінде

Іс-шаралар (жұмыс түрі)

жоспарланған жылдың басына дейін (іс жүзінде)

Жоспарланған жылға (жоспар)

болжам

бір жылға барлығы

Оның ішінде тоқсан бойынша

жоспарланған кейінгі 1-ші жылға

жоспарлағаннан кейінгі 2-ші жылға

кейінгі жылдарға

I

II

ІІІ

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Қаржыландырудың барлығы
      Орталық атқарушы органның басшысы

      (орталық атқарушы орган басшысының

      орынбасары)/Орталық атқарушы органның

      жауапты хатшысы (орталық атқарушы

      органның жауапты хатшысының өкілеттігі

      белгіленген тәртіппен жүктелген

      лауазымды адам _________ _________________________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

      Ескертпе:

      Мөлшерлілік: алымында - заттай көрсеткіш,

      бөлімінде - мың _____________________________

      (теңге және АҚШ доллары)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
2-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 01 нысаны

Мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатының игерілуі туралы
жиынтық есеп 20___ жылғы "___"____________ жағдай бойынша

Р/с №

Донор

Жобаның атауы

Қарыз нөмірі

Валюта

Млн. АҚШ долларындағы қарыз сомасы

Қарыз қолданыла басталғаннан бері меңгерілгені

оның ішінде игерілгені

Жауапты ұйым

ағымдағы жыл

__ тоқсан

мың АҚШ долларында

мың теңгемен

мың АҚШ доллары

мың теңге

АҚШ доллары

теңгемен

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13жиыны


      Бюджетті атқару жөніндегі

      орталық уәкілетті органның басшысы ______ _____________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

      Ескертпе:

      № № 8, 10 және 12 бағандарда теңгенің АҚШ долларына бағамы қаражатты мемлекеттік сыртқы заемның шотынан алу күніне қолданылады.

  № 01 нысанға қосымша

Инвестициялық жобаны іске асыруға бағытталған мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатының игерілуі туралы деректер
____________________________________________________________
(қарыздың атауы, №, сомасы, валюта)
20__ж. "__"___________ жағдай бойынша

Р/с №

Компоненттің атауы

Компоненттің сомасы

Жауапты ұйым

Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді (жұмыстарды) беруші фирма

Келісімшартқа қол қойылған күн

Келісімшарт сомасы

Қаражаттың жұмсалғаны

Қолданылатын шаралар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЖИЫНЫ

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
3-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 02 нысаны

Инвестициялық жобаны іске асыруға бағытталған мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатының игерілуі туралы деректер
_____________________________________________________
(қарыздың атауы, №, сомасы, валюта)
20__ж. "___"_____________ жағдай бойынша

Р/с

Санаттың атауы

Санаттың сомасы (АКШ долл.)

Жауапты ұйым

Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді (жұмыстарды) беруші фирма

Келісімшартқа қол қойылған күн

Келісімшарттың сомасы (АҚШ долл.)

1

2

3

4

5

6

7

ЖИЫНЫ      кестенің жалғасы

АҚШ долларында қаражаттың жұмсалғаны

Жұмсалғаны

Келесі айға арналған болжам (АҚШ долл.)

Ескерту

ағымдағы жылы

бір ай ішінде

АҚШ долл.

теңге

АҚШ долл.

теңге

8

9

10

11

12

13

14


      Орталық атқарушы органның басшысы

      (орталық атқарушы орган басшысының

      орынбасары)/Орталық атқарушы органның

      жауапты хатшысы (орталық атқарушы

      органның жауапты хатшысының өкілеттігі

      белгіленген тәртіппен жүктелген

      лауазымды адам _________ _________________________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

      Ескертпе: № № 10 және 12-бағандарда теңгенің АҚШ долларына бағамы қаражатты үкіметтік сыртқы қарыз шотынан алу күніне қолданылады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
4-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 03 нысаны

200__ жылғы _____________ мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатының түсуі мен жұмсалуы туралы ақпарат

      Функционалдық топ Донор

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Қарыз нөмірі

      Бағдарлама Қызмет көрсететін банк

      Кіші бағдарлама № № арнайы шоттар

      Бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты

      20__ж "____" ________ кіріс қалдығы;

Қарыз қаражатының түсуі (бюджеттік сыныптаманың коды)

Қаражаттың түскен күні

Шетелдік валютадағы сомасы (АҚШ мың долл.)

Теңгемен сомасы (мың теңге)

Бюджеттік сыныптаманың коды

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

1

2

3

4

5

6

жиыны      кестенің жалғасы


Міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары (мың теңге)

Шетелдік валютадағы сомасы (АҚШ мың долл.)

Кассалық шығыстар (мың теңге)

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

7

8

9

10

11      20__ж "____" ________ бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотындағы таза қалдық;

      Оффшорлық төлемдер

Қарыз қаражатының түсуі (бюджеттік сыныптаманың коды)

Қаражаттың есептен шығарылған күні

Шетелдік валютадағы сомасы (АҚШ мың долл.)

Теңгемен сомасы (мың теңге)

Бюджеттік сыныптаманың коды

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

1

2

3

4

5

6

жиыны      кестенің жалғасы


Міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары (мың теңге)

Шетелдік валютадағы сомасы (АҚШ мың долл.)

Кассалық шығыстар (мың теңге)

бір айдағы

жыл басынан бергі

бір айдағы

жыл басынан бергі

7

8

9

10

11      Орталық атқарушы органның басшысы

      (орталық атқарушы орган басшысының

      орынбасары)/Орталық атқарушы органның

      жауапты хатшысы (орталық атқарушы

      органның жауапты хатшысының өкілеттігі

      белгіленген тәртіппен жүктелген

      лауазымды адам _________ _________________________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

      Ескертпе;

      1. Бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотының қалдығы екінші деңгейлі банктерде ашылған шот бойынша банк көшірмесімен расталуы тиіс.

      2. Бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотындағы қалдық сыйақы есептелмей көрсетілуі тиіс

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
5-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 04 нысаны

Мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатының____________жұмсалуы туралы ақпарат (айы, жылы)

      Функционалдық топ Донор

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Қарыз нөмірі

      Бағдарлама Қызмет көрсететін банк

      Кіші бағдарлама № № арнайы шоттар

      мың теңге

Бюджеттік сыныптаманың коды

Бір жылға міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары

Есепті кезеңге арналған жоспар

Міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары

Оффшорлық төлемдерді қоса алғанда, заем қаражатының есебінен жұмсалатын шығыстар

есепті айдағы

жыл басынан бергі

1

2

3

4

5

6Жиыны


      Орталық атқарушы органның басшысы

      (орталық атқарушы орган басшысының

      орынбасары)/Орталық атқарушы органның

      жауапты хатшысы (орталық атқарушы

      органның жауапты хатшысының өкілеттігі

      белгіленген тәртіппен жүктелген

      лауазымды адам _________ _________________________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
6-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 05 нысан

Мемлекеттік сыртқы қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылатын
инвестициялық жобаны іске асырудың барысы туралы деректер

      Қарыз атауы:

      Донор:

      20__ жылғы "___"________ жағдай бойынша

Қаражатты жұмсаудың мақсаты. Шығыстардың санаты

Бөлінгені

Қызмет берушінің атауы

Келісімшартқа қол қойылған күн

Келісімшарттың құны

Келісімшарт бойынша төленгені

Келісімшарт бойынша қалғаны

Түсіндірме

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-компонент

Келісімшарт

1-компонент бойынша жиыны

2-компонент

Келісімшарт

2-компонент бойынша жиыны

ЖИЫНЫ


      Орталық атқарушы органның басшысы

      (орталық атқарушы орган басшысының

      орынбасары)/Орталық атқарушы органның

      жауапты хатшысы (орталық атқарушы

      органның жауапты хатшысының өкілеттігі

      белгіленген тәртіппен жүктелген

      лауазымды адам _________ _________________________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
7-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 06 нысан

Мемлекеттік сыртқы қарыз қаражатынан қаржыландырылатын
инвестициялық жобаны іске асырудың барысы туралы мәлімет
20___ жылғы "___"__________ жағдай бойынша

Жобаның атауы


Жобаның құны


Қарыз сомасы


Қоса қаржыландыру сомасы


Донор


Қарыз туралы келісімге қол қойылған күн


Бекіту


Күшіне енген күні


Қарыз қаражатын алудың жабылу күні


Ұсыну шарты


Қоса қаржыландырудың сомасы


Жоба бойынша ҚР Үкіметінің қабылдаған қаулылары


Іске асыру үшін жауапты атқарушы агенттік


Қарыз қаражатынан 2000 жылғы "___"_______ жағдай бойынша игерілгені


Қарыз қолданыла басталғаннан бері


Игеру проценті


Есептік кезеңде


Игеру проценті


Игерілмеген сома


Іс жүзінде игерілуін салыстыру


қарастырылған игеру кестесімен бірге


Жобаның мақсаттары


Қойылған мақсаттарға жету*


Жобаны іске асырудың жан-күйі**


Жобаны іске асыру барысында пайда болған проблемалар***


Жобаны іске асыруды жақсарту жөнінде ұсыныстар      Орталық атқарушы органның басшысы

      (орталық атқарушы орган басшысының

      орынбасары)/Орталық атқарушы органның

      жауапты хатшысы (орталық атқарушы

      органның жауапты хатшысының өкілеттігі

      белгіленген тәртіппен жүктелген

      лауазымды адам _________ _________________________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

      Ескертпе:

      * Есепті кезеңде қол жеткізілген жобаның мақсаты дәл көрсетілсін.

      ** Есепті кезеңде жобаны іске асыру шеңберінде өткізілген іс-шаралар, яғни қандай тендерлер өткізілгені, кіммен және қандай сомаға келісімшарттар жасалғаны егжей-тегжейлі жазылсын.

      *** Есепті кезеңде жобаны табысты іске асыруға теріс әсер еткен неғұрлым елеулі проблемалар көрсетілсін.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
8-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 07 нысан

___________________________
(жобаның атауы)
Жоба бойынша заттай түрдегі жұмыстардың орындалуы туралы 20 жылғы тоқсандағы есеп
Атқарушы агенттік__________________________
(атауы)

Р/с №

Жоба компонентінің атауы

Заттай түрдегі жұмыс түрі

Заттай түрдегі көрсеткіштің өлшем бірлігі

Заттай түрдегі жұмыстың орындалу көлемі

Есепті кезеңдегі игерілуі көлемі, ___________

(мың теңге немесе АҚШ долл.)

Жыл басынан бері

Оның ішінде есепті тоқсандағы

жоспар

іс жүзінде

жоспар

іс жүзінде

жоспар

іс жүзінде

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Қаржыландырудың барлығы
      Орталық атқарушы органның басшысы

      (орталық атқарушы орган басшысының

      орынбасары)/Орталық атқарушы органның

      жауапты хатшысы (орталық атқарушы

      органның жауапты хатшысының өкілеттігі

      белгіленген тәртіппен жүктелген

      лауазымды адам _________ _________________________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
9-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 08 нысан

_____________________________
(жобаның атауы)
жоба бойынша республикалық бюджеттен қоса қаржыландыру қаражатының жұмсалуы туралы ақпарат

      Функционалдық топ Донор

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Қарыз нөмірі

      Бағдарлама Кіші бағдарлама

      20___ж. "___"_____________ жағдай бойынша

Санаттың атауы

Санаттың сомасы

Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді (жұмыстарды) беруші фирма

Келісімшарттың сомасы (келісімшарт валютада)

Келісімшартқа қол қойылған күн

АҚШ долларында жұмсалған қаражат (қарыз әрекеті басталғаннан бері.)

1

2

3

4

5

б

7


жиыны

      кестенің жалғасы

Республикалық бюджетте көрсетілетін шығыстар

Ерекшелігі

Кассалық шығыстар (АҚШ мың долл.)

Кассалық шығыстар (мың теңге)

Есепті кезең үшін

Жыл басынан бергі

Есепті кезең үшін

Жыл басынан бергі

8

9

10

11

12

      Орталық атқарушы органның басшысы

      (орталық атқарушы орган басшысының

      орынбасары)/Орталық атқарушы органның

      жауапты хатшысы (орталық атқарушы

      органның жауапты хатшысының өкілеттігі

      белгіленген тәртіппен жүктелген

      лауазымды адам _________ _________________________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1354 қаулысына
10-қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2000 жылғы 21 сәуірдегі
№ 616 қаулысымен
бекітілген

      № 09 нысан

________үшін инвестициялық жобалар бөліндісіндегі мемлекеттік
(айы, жылы) сыртқы қарыз қаражатының жұмсалуы туралы ақпарат

      Функционалдық топ

      Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

      Бағдарлама

      Кіші бағдарлама

      мың теңге

Инвестициялық жобаның атауы

Донор

Бюджеттік сыныптаманың коды

Есепті айға арналған жоспар

Қарыз қаражаты есебінен шығыстар

Есепті айға арналған жоспар

Республикалық бюджеттен сыртқы заемды қоса қаржыландыру қаражаты есебінен шығыстар

Есепті ай үшін

Жыл басынан бастап

Жобаны іске асырудан бастап

Есепті ай үшін

Жыл басынан бастап

Жобаны іске асырудан бастап

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
      Орталық атқарушы органның басшысы

      (орталық атқарушы орган басшысының

      орынбасары)/Орталық атқарушы органның

      жауапты хатшысы (орталық атқарушы

      органның жауапты хатшысының өкілеттігі

      белгіленген тәртіппен жүктелген

      лауазымды адам _________ _________________________________

      М.О (қолы) қолдың таратылып жазылуы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады