Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімді бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы N 1478 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Ялта қаласында 2009 жылғы 20 қарашада жасалған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімге мынадай: «Қазақстан Республикасы қант шикізатынан (Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметі тауар номенклатурасының 1701 позициясы бойынша) ендірілетін ақ қант шығарылған елді айқындау кезінде алғашқы төрт белгінің кез келгенінің деңгейінде тауар позициясының өзгеруінен көрінетін жеткілікті өңдеудің/қайта өңдеудің негізгі өлшемін қолдану құқығын өзіне қалдырады» деген ескертумен Келісім бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың
шығарылған елін айқындау ережесі туралы
КЕЛІСІМ

Ресми куәландырылған мәтін

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың
шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісім
(2011 жылғы 16 наурызда күшіне енді -
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары Бюллетені,
2011 ж., № 3, 31-құжат)

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің үкіметтері,
      1994 жылғы 15 сәуірдегі Еркін сауда аймағын құру туралы келісімді және 1995 жылғы 3 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы туралы келісімді басшылыққа ала отырып,
      еркін сауда аймағының тиісінше және тиімді жұмыс істеу қажеттілігін ескере отырып,
      тауарлардың еркін қозғалысы үшін жағдай жасау мақсатында,
      тауарлардың шығарылған елін айқындаудың бірыңғай тәртібін белгілеуге ұмтыла отырып,
      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Тараптар тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мақсатында осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын Тауарлардың шығарылған елін айқындау қағидасын қабылдайды.

2-бап

      Тараптардың өзара келісімі бойынша осы Келісімге оның ажырамас бөлігі болып табылатын, осы Келісімнің 4-бабына сәйкес күшіне енетін хаттамалармен ресімделетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

3-бап

      Осы Келісімнің ережелерін қолдану мен түсіндіру кезінде Тараптар арасында туындайтын даулы мәселелер Тараптардың консультациялары және келіссөздері жолымен шешіледі.

4-бап

      Осы Келісім оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді оған қол қойған Тараптардың орындағаны туралы үшінші хабарламаны депозитарий алған күнінен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.
      Мемлекетішілік рәсімдерді кеш орындаған Тараптар үшін осы Келісім депозитарий тиісті құжаттарды алған күнінен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.
      Осы Келісім бөлінбеген мерзімге жасалады. Тараптардың әрқайсысы бұл туралы депозитарийге жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Келісімнен шыға алады. Бұл жағдайда осы Келісім депозитарий мұндай хабарламаны алған күнінен бастап 6 айдан кейін бұл Тарапқа қатысты өз қолданысын тоқтатады.

5-бап

      Осы Келісім ол күшіне енгеннен кейін депозитарийге қосылу туралы құжат беру жолымен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы кез келген мемлекеттің қосылуы үшін ашық.
      Қосылатын мемлекет үшін осы Келісім депозитарий қосылу туралы құжатты алған күнінен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.
      Ялта қаласында 2009 жылғы 20 қарашада орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды. Түпнұсқа дана Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Атқарушы комитетінде сақталады, ол осы Келісімге қол қойған әрбір мемлекетке оның куәландырылған көшірмесін жібереді.

      Әзірбайжан Республикасының       Ресей Федерациясының
            Үкіметі үшін                   Үкіметі үшін

      Армения Республикасының       Тәжікстан Республикасының
           Үкіметі үшін                    Үкіметі үшін

      Беларусь Республикасының              Түрікменстан
          Үкіметі үшін                      Үкіметі үшін

      Қазақстан Республикасының       Өзбекстан Республикасының
             Үкіметі үшін                     Үкіметі үшін

      Қырғыз Республикасының                 Украина
           Үкіметі үшін                   Үкіметі үшін

      Молдова Республикасының
            Үкіметі үшін

Тауарлардың шығарылған елін айқындау
ЕРЕЖЕСІ

      Осы Тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі (бұдан әрі - Ереже) 2009 жылғы 20 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімге қатысушы мемлекеттерде (бұдан әрі - Келісімге қатысушы мемлекеттер) шығарылатын және 1994 жылғы 15 сәуірдегі Еркін сауда аймағын құру туралы келісімде көзделген сауда режимі қолданылатын, осы мемлекеттер арасындағы сауда айналымында болатын тауарларға қатысты әрекет етеді.
      Үшінші елдерден Келісімге қатысушы мемлекеттердің кедендік аумағына әкелінетін және бұл мемлекеттерден үшінші елдерге әкетілетін тауарлардың шығарылған елін айқындау тәртібі Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасымен және олар қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттармен регламенттеледі.

1-бөлім. Терминдер мен ұғымдар

      Ескерту. 1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147; 22.11.2016 № 720 қаулыларымен.

      Осы Ереженің мақсаттары үшін мынадай терминдер мен ұғымдар пайдаланылады:
      тауардық шығарылған елі — осы Ережеге сәйкес тауар толық өндірілген немесе жеткілікті өңделген/қайта өңделген ел;
      тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемі — тауарлардың шығарылған елін айқындау өлшемдерінің бірі, оған сәйкес, егер тауарды өндіруге екі немесе одан да көп ел қатысатын болса, ол тауарға өзіне тән қасиеттерді беру үшін жеткілікті соңғы елеулі өңдеуге/қайта өңдеуге ұшыраған елден шығарылған болып саналады;
      кумулятивтік принцип - тауарлардың шығарылған елін айқындау принципі, оған сәйкес Келісімге қатысушы мемлекеттерде тауарды дәйектілікпен өңдеу/қайта өңдеу нәтижесінде тауардың шығу тегі түпкілікті тауарды дайындау елі бойынша айқындалады;
      дайындау/өндіру - мақсаты өнім алу болып табылатын құрастыруды немесе қандай да бір ерекше операцияларды қоса алғанда, өндірістік немесе технологиялық операциялардың кез келген түрлерін орындау;
      материал — өнімді өндіру үшін пайдаланылатын кез келген ингредиент, шикізат, құрамдауыш немесе бөлшек және т.б.;
      шетелде шығарылған материал - Келісімге қатысушы мемлекеттердің аумағынан шығарылмайтын материал немесе шығу тегі белгісіз материал;
      өнім (өндірілген зат) - егер ол тіптен басқа өндірістік операцияда одан әрі пайдалануға арналған болса да дайындалған (өндірілген) өнім;
      өнімдер жиынтығы - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы түсіндірмесінің 3-ші негізгі ережесіне сәйкес жиынтық ретінде жіктелетін элементтер/өнімдер тобы;
      тауар — кедендік шекара арқылы өткізілетін (жолаушылар мен тауарлардың халықаралық тасымалын жүзеге асыратын көлік құралдарын қоспағанда) материал, өнім ретіндегі кез келген мүлік, оның ішінде жылу, электр, энергияның өзге де түрлері және көлік құралдары;
      тауар партиясы – бір жүк жөнелтушіден бір жүк алушының атына бір немесе бірнеше тауар-көлік құжаттарымен бір мезгілде жөнелтілетін тауарлар, сондай-ақ бір пошталық жүкқұжатымен қайта жіберілетін немесе шекараны кесіп өтетін бір тұлғаның қолжүгі ретінде өтетін тауарлар;
      сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы (бұдан әрі - СЭҚ ТН) — 1995 жылғы 3 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы туралы келісімге сәйкес қолданылатын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы;
      франко-зауыт шарттарындағы баға - кәсіпорнында франко-зауыт шарттарында соңғы өңдеу/қайта өңдеу жүргізілген дайындаушыға төленуге тиіс тауар бағасы;
      резидент - тұратын жері, тұрақты болатын орны, басқару, тіркелу және құрылу орындары не кез келген осындай басқа сипаттама негізінде Келісімге қатысушы мемлекеттің ұлттық заңнамасы бойынша салық салынатын, заңды тұлға мәртебесі жоқ кез келген жеке және заңды тұлға, кәсіпорын. Алайда, көрсетілген ұғымда тек тауарларды өндіруге және/немесе сатуға байланысы жоқ операциялардан алынған кіріске қатысты Келісімге қатысушы мемлекетте салық салынатын тұлғалар қамтылмайды;
      жүк жөнелтуші/жүк алушы - тауар-көліктік құжаттарда көрсетілген, өзіне қабылдаған міндеттемелерге сәйкес тауарларды тасымалдаушыға/тасымалдаушыдан берген/қабылдаған немесе беруге/қабылдауға ниет білдірген тұлға;
      экспорттаушы - Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің резидентіне тауар жеткізетін, сыртқы сауда шарты/мәміле тарабы болып табылатын, Келісімге қатысушы мемлекеттердің бірінің резиденті;
      импорттаушы - Келісімге қатысушы мемлекетте Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің резиденті жеткізетін тауарды алатын, сыртқы сауда шарты/мәміле тарабы болып табылатын Келісімге қатысушы мемлекеттердің бірінің резиденті;
      өтініш беруші (декларант) - тауардың шығу тегі туралы сертификатта көрсетілген тауарлар туралы мәліметтердің дұрыстығын растайтын және ол үшін жауапты болатын, тауардың шығу тегі туралы сертификатты aлу үшін әкету елінің уәкілетті органына (ұйымына) жүгінетін тұлға.
      Экспорттаушылар, тауарды жүкпен жөнелтушілер немесе әкетуші елдің ұлттық заңнамасына сәйкес олардың мүдделерін білдіретін (сенімхаттың, тапсыру шартының және басқа да құжаттардың негізінде) тұлғалар өтініш берушілер (декларанттар) болып табылуы мүмкін.
      Көрсетілген ұғымда импорттаушы, тауарды жүкпен алушы немесе әкетуші елдің ұлттық заңнамасына сәйкес олардың мүдделерін білдіретін (сенімхаттың, тапсыру шартының және басқа да құжаттардың негізінде) тұлғалар қамтылуы мүмкін;
      тауардың шығарылуы туралы сертификат – уәкілетті орган берген және тауардың шығарылған елі туралы куәландыратын құжат;
      тауардың шығу тегі туралы декларация — дайындаушы, сатушы немесе коммерциялық шотта не тауарға қатысы бар өзге де құжатта тауарды алып өтетін тұлға жасаған тауардың шығарылған елі туралы өтініш;
      орталық кеден органы – Келісімге қатысушы мемлекеттің ұлттық заңнамасына сәйкес кеден ісі саласында мемлекеттік саясатты әзірлеу және нормативтік құқықтық реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын атқарушы билік органы;
      орталық уәкілетті орган – Келісімге қатысушы мемлекет тауардың шығарылуы туралы сертификат беруге уәкілеттік берген және осы мемлекеттің аумағында тауарлардың шығарылуын бірыңғай электронды сертификаттау жүйесін жүргізуді, сондай-ақ аталған жүйенің тиісінше жұмыс істеуіне бақылауды жүзеге асыратын орган (ұйым);
      уәкілетті орган – Келісімге қатысушы мемлекет СТ-1 нысанындағы тауардың шығарылуы туралы сертификат беруге уәкілеттік берген орган (ұйым);
      тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесі – Келісімге қатысушы тиісті мемлекеттің аумағында уәкілетті органдар берген СТ-1 нысанындағы тауардың шығарылуы туралы сертификаттардың электронды нысандарының ақпараттық деректер базасын қамтитын Келісімге қатысушы мемлекеттің орталық уәкілетті органының ақпараттық жүйесі;
      тауардың шығу тегі туралы құжат – тауардың шығу тегі туралы сертификат немесе тауардың шығу тегі туралы декларация;
      тексеруші (верификациялаушы) орган – тауардың шығу тегі туралы құжаттарды беру негізділігін, оларда қамтылған мәліметтердің дұрыстығын бақылауды жүзеге асыруға, сондай-ақ өндірушілердің осы Ережеде көзделген тауарлардың шығарылған елін айқындау өлшемшарттарын орындауын тексеруді жүзеге асыруға Келісімге қатысушы мемлекет уәкілеттік берген мемлекеттік орган.

2-бөлім. Тауарлардың шығарылған елін айқындау өлшемшарттары

      Ескерту. 2-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.

      2.1. Осы Ережеге сәйкес аумағында тауар толығымен өндірілген немесе жеткілікті өңдеуге/қайта өңдеуге тартылған Келісімге қатысушы мемлекет тауар шығарылған ел болып есептеледі.
      2.2. Мыналар Келісімге қатысушы мемлекетте толығымен өндірілген тауар болып саналады:
      а) осы елдің аумағындағы жер қойнауынан, оның аумағында не оның аумақтық теңізінде (елдің өзге де су тоғанында) немесе оның түбінен не осы елдің аумағындағы атмосфералық ауадан өндірілген табиғи ресурстар (пайдалы қазба байлықтары және минералды өнімдер, су, жер ресурстары, атмосфералық ауа ресурстары);
      б) осы елде өсірілген және/немесе жиналған өсімдік тектес өнім;
      в) осы елде туылған және өсірілген тірі жануарлар;
      г) осы елде өсірілген жануарлардан алынған өнім;
      д) осы елде аңшылық және балық аулау кәсіпшілігінің нәтижесінде алынған өнім;
      е) осы елдің не ол жалға алған (кіреге берілген) кемесі алған теңізде балық аулау кәсіпшілігінің өнімі мен теңіз кәсіпшілігінің басқа да өнімі;
      ж) осы елдің қайта өңдеуші кемесінің бортында «е» тармақшада көрсетілген өнімнен ғана алынған өнім;
      з) осы елдік сол теңіздің түбін немесе сол теңіздің қойнауын игеруге арналған ерекше құқықтары болған жағдайда, осы елдің аумақтық теңізінен тыс жерлердегі теңіз түбінен немесе теңіз қойнауынан алынған өнім;
      и) өндірістік немесе қайта өңдеу жөніндегі өзге де операциялар нәтижесінде алынған қалдықтар мен сынықтар (қайталама шикізат), сондай-ақ сол елде құрастырылған және тек шикізатқа қайта өңдеу үшін ғана жарамды, бұрын пайдалануда болған бұйымдар;
      к) осы елге тиесілі не ол жалдаған (кіреге алған) ғарыш кемелерінде ашық ғарышта алынған жоғары технологиялар өнімі;
      л) осы тармақтың «а»-«к» тармақшаларында көрсетілген өнімнен осы елде дайындалған тауарлар.
      2.3. Келісімге қатысушы мемлекетте дайындалған тауардың шығарылған елін айқындау мақсаттары үшін қандай да бір тауарды дәйекті өңдеу/қайта өңдеу кезінде оның шығу тегін айқындайтын кумулятивтік принцип қолданылуы мүмкін.
      Егер Келісімге қатысушы мемлекеттердің бірінде түпкілікті тауар өндірісінде Келісімге қатысушы басқа мемлекеттен немесе мемлекеттерден шығарылатын, СТ-1 нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатпен (сертификаттармен) (бұдан әрі - СТ-1 нысанындағы сертификат немесе сертификат) расталған және Келісімге қатысушы басқа мемлекетте немесе мемлекеттерде кейіннен кезең-кезеңімен өңдеуге/қайта өңдеуге ұшырайтын материалдар пайдаланылса, онда аумағында тауар соңғы рет өңдеуге/қайта өңдеуге ұшыраған ел осындай тауарды шығарған ел болып есептеледі.
      Материалдардың Келісімге қатысушы басқа мемлекеттерде шығарылғаны туралы СТ-1 нысанындағы сертификат (сертификаттар) болмаған жағдайда түпкілікті тауар шығарылған елді айқындау жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемі (осы Ереженің 2.4-тармағының «а», «б», «в» тармақшалары) негізінде жүзеге асырылады.
      2.4. Тауар өндіруге Келісімге қатысушы мемлекеттерден басқа үшінші елдер қатысқан жағдайда тауардың шығарылған елі тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сәйкес айқындалады.
      Жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін мынадай шарттардың орындалумен көрсетуге болады:
      а) өңдеу/қайта өңдеу нәтижесінде болған алғашқы төрт белгінің тым болмаса біреуінің деңгейінде СЭҚ ТН бойынша тауар позициясының өзгеруі;
      б) қажетті шарттарды, өндірістік және технологиялық операцияларды орындау, оларды орындау кезінде тауар аумағында осы операциялар орын алған елден шығарылған болып есептеледі;
      в) адвалорлық үлес ережесі, мұнда шетелден шығарылған пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының тіркелген проценттік үлесіне жетеді.
      Алғашқы төрт белгінің тым болмаса біреуінің деңгейінде СЭҚ ТН бойынша тауар позициясының өзгеруі жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемінің негізгі шарты болып табылады. Бұл шарт Шарттардың, оларды орындаған кезде тауар осы операциялар орын алған елден шығарылған деп есептелетін өндірістік және технологиялық операциялардың тізбесіне (бұдан әрі - Тізбе) қосылған тауарларды қоспағанда (осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын 1-қосымша), барлық тауарға қатысты қолданылады.
      Бұл Тізбеге шарттардың бірі ретінде адвалорлық үлестің ережесі дербес те, осы тармақтың «б» тармақшасында баяндалған өзге де қажетті шарттарды, өндірістік және технологиялық операцияларды орындаумен үйлестіріліп те қамтылуы мүмкін.
      Егер адвалорлық үлес ережесі қолданылған жағдайда, құндық көрсеткіштер былайша есептеледі:
      шетелде шығарылған материалдар үшін - мұндай материалдарды аумағында түпкілікті тауарды өндіру жүзеге асырылатын елге әкелген кезде олардың кедендік құны бойынша немесе түпкілікті тауарды өндіру жүзеге асырылатын елдің аумағында оларды алғаш рет сатудың құжатпен расталған бағасы бойынша;
      түпкілікті тауар үшін - франко-зауыт шарттарындағы баға бойынша.
      2.5. Тауардың шығарылған елін жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сәйкес айқындау мақсатында Келісімге қатысушы мемлекеттерден шығарылатын материалдар шетелде шығарылған материалдар ретінде қаралмайды және түпкілікті тауар өндірілген елден шығарылғандарға теңестіріледі.
      2.6. Тауарлардың шығарылған елін жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сәйкес айқындау кезінде құны франко-зауыт шарттарындағы түпкілікті тауар бағасының 5 %-інен аспайтын және мұндай материалдар түпкілікті тауарды өндіру кезінде қажетті құрамдауыш болып табылатын жағдайда (Тізбеде олар үшін басқа шарттар көрсетілген тауарларды қоспағанда), Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасына сәйкес берілген тауардың шығу тегі туралы қорытындыда немесе сараптама актісінде осы шарттардың орындалуын міндетті түрде растай отырып, түпкілікті тауармен бірдей тауар позициясы бар (алғашқы төрт белгі деңгейінде) шетелде шығарылған материалдарды пайдалануға рұқсат беріледі.
      2.7. Егер шығу тегі осы Ереженің шарттарына жауап беретін өнім басқа тауар өндірісінде пайдаланылса, онда осы өнімді өндіру үшін пайдаланылған материалдарға қолданылатын шығару тегіне қатысты талаптар тауардың шығарылған елін айқындау кезінде ескерілмейді.

3-бөлім. Тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сай келмейтін операциялар

      3.1. Мыналар тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сай келмейтін деп саналады:
      а) сақтау немесе тасымалдау уақытында тауардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі операциялар;
      б) тауарды сатуға және тасымалдауға дайындау жөніндегі операциялар (лектерді бөлу, жөнелтімдерді қалыптастыру, сұрыптау, қайта орау), орамаларды бөлшектеу және құрастыру жөніндегі операциялар;
      в) жуу, тазалау, шаңнан тазарту, тотық, май және басқа да заттарды жағу;
      г) тоқыманы үтіктеу немесе нығыздау (талшықтар мен иірім жіптердің кез келген түрлері, талшықтар мен иірім жіптердің кез келген түрлерінен жасалған тоқыма-мата материалдары мен олардан жасалған бұйымдар);
      д) бояу немесе жылтырату жөніндегі операциялар;
      е) дәнді дақылдар мен күріштің қабығын аршу, ішінара немесе толығымен ағарту, тегістеу мен жылтырату;
      ж) қантты бояу немесе кесек қант жасау жөніндегі операциялар;
      з) жемістердің, көкөністер мен жаңғақтардың қабығын аршу, дәндерін алу және бөлу;
      и) алынған құрамдауыштардың бастапқы тауардан елеулі айырмашылығына әкелмейтін тауарларды қайрау, тарту немесе кесу;
      к) елеуіш немесе елек арқылы елеу, сұрыптау, жіктеу, іріктеу, таңдау (оның ішінде бұйымдар жиынтықтарын құрастыру);
      л) банкілерге, сауыттарға, қаптарға, жәшіктерге, қораптарға құю, буып-түю және орау жөніндегі басқа да қарапайым операциялар;
      м) тауарларды қарапайым құрастыру операциялары немесе оларды бөлшектеу;
      н) алынған құрамдауыштардың бастапқы өнімнен елеулі айырмашылығына әкелмейтін өнімді құрамдауыштарға бөлу;
      о) алынған өнімнің бастапқы құрамдастарынан елеулі айырмашылығына әкелмейтін өнімдерді (құрамдауыштарды) араластыру;
      п) жануарларды сою, етті бөлу (сұрыптау);
      р) жоғарыда көрсетілген операциялардың екеуінің немесе одан астамының комбинациясы.
      3.2. Егер қандай да бір тауарға қатысты жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін (осы Ереженің 2.4-тармағы) орындауға осы Ереженің 3.1-тармағында санамаланған операцияларды жүргізу есебінен ғана қол жеткізілетін болса, бұл тауар мұндай операциялар орын алған елден шығарылған деп есептелмейді.

4-бөлім. Тауардың шығарылған елін айқындау ерекшеліктері

      4.1. СЭҚ ТН бойынша тауарларды жіктеу ережесіне сәйкес дербес жіктеу объектісі ретінде айқындалатын қандай да бір өнім жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін қолдану объектісі болып табылады. Өнімдер жиынтықтарының шығу тегін айқындаған жағдайда жиынтықтың құрамына кіретін әрбір жеке элемент жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін қолдану объектісі ретінде қаралады.
      Тиісінше:
      элементтер тобынан тұратын немесе бірқатар бөлшектерден жинақталған және СЭҚ ТН ережелеріне сәйкес бірыңғай тауар ретінде жіктелетін өнім, тұтастай алғанда, жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемі қолданылатын объект ретінде қаралады;
      егер тауарлар легі СЭҚ ТН-нің бір тауар позициясында жіктелетін ұқсас өнімдерден тұрса, онда әрбір өнім жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін қолдану мақсаттары үшін жеке қаралуға тиіс;
      егер СЭҚ ТН түсіндірмесінің 5-ші негізгі ережесіне байланысты орамы оның ішіндегі өнімдермен бірге жіктелсе, онда орам осы тауардың шығу тегін айқындау кезінде тауардың құрамдас бөлігі ретінде қаралуға тиіс.
      4.2. Бөлшектелген немесе құрастырылмаған түрдегі (егер өндірістік немесе көліктік жағдайлар бойынша оларды бір лекпен жөнелту мүмкін болмаса, сондай-ақ егер, қателік немесе мекенжайдың дұрыс болмауы нәтижесінде бірнеше лекке бөлінсе, бірнеше лекпен жеткізілетін) тауарлардың шығарылған елін айқындау кезінде декларанттың қалауы бойынша бірыңғай тауар ретінде қаралуы мүмкін.
      Мыналар осы Ережені қолдану шарттары болып табылады:
      мұндай бөлшектеудің себептерін көрсете отырып, СЭҚ ТН-гe сәйкес тауарлардың кодтарын, әр лекке кіретін тауарлардың құны мен шығарылған елін, сондай-ақ тауарды бөлшектеудің қате екенін құжаттамалық растаумен қателік немесе мекенжайдың дұрыс болмауы нәтижесінде тауарды бірнеше лекке бөлу туралы хабарламаны көрсете отырып, әр лектің егжей-тегжейлі ерекшеліктерімен қоса бөлшектелген немесе құрастырылмаған тауарды бөлу туралы әкелуші елдің кеден органын алдын ала хабардар ету;
      барлық лектерді бір елден бір экспорттаушының жеткізуі; тауардың барлық лектерін бір кеден арқылы әкелу және ресімдеу;
      тауардың барлық легін кеден декларациясы қабылданған күнінен бастап алты айдан аспайтын мерзімде жеткізу.
      4.3. Тауардың шығарылған елін айқындау үшін оның өндірісінде пайдаланылатын жылу және электр энергиясының, машиналардың, жабдықтардың және құрал-саймандардың, сондай-ақ түпкілікті тауар құрамына енбейтін және оған енгізуге арналмаған өнімдердің шығу тегі есепке алынбайды.
      4. Егер бұл құрылғылар, керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандар, әдетте осы құрылғылармен бірге жеткізілетін жоғарыда көрсетілген машиналармен, жабдықтармен, аппараттармен немесе көлік құралдарымен бір жиынтықта және мөлшерде әкелінсе және сатылса, машиналармен, жабдықтармен, аппараттармен немесе көлік құралдарымен бірге пайдалануға арналған құрылғылар, керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандар, машиналар, жабдық, аппараттар немесе көлік құралдары шығарылған елде шығарылған болып есептеледі.
      5. Орам тауардан бөлек декларациялануға тиіс жағдайларды қоспағанда, тауар кедендік аумаққа әкелінетін орам тауардың өзі шығарылған елде шығарылған болып есептеледі. Бұл жағдайда орам шығарылған ел бөлек айқындалады.
      Егер тауар кедендік аумаққа әкелінетін орам тауардың өзі шығарылған елде шығарылған болып есептелсе, онда тауардың шығарылған елін айқындау мақсатында тауар әдетте бөлшек саудада сатылатын орам ғана, оның ішінде осы Ереженің 2.4-тармағының «в»-тармақшасына сәйкес адвалорлық үлес ережесін қолдану кезінде ескеріледі.
      4.6. Өнімдер жиынтығының шығарылған елін айқындау кезінде франко-зауыт шарттарында өнімдер жиынтығы бағасының 15 %-інен аспаған жағдайда, Келісімге қатысушы мемлекеттерде шығарылмаған, жиынтықтың құрамындағы элементтерді немесе өнімдерді пайдалануға рұқсат етіледі.

5-бөлім. Еркін сауда режимін ұсыну

      5.1 Егер:
      а) тауар Келісімге қатысушы бір мемлекеттің резиденті мен Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің резиденті арасындағы шарт/келісімшарт негізінде Келісімге қатысушы бір мемлекеттің кедендік аумағынан әкетілсе және Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің кедендік аумағына әкелінсе. Осы Ереженің 8.5 және 8.6-тармақтарында көрсетілген жағдайларда, мұндай шарт тауар әкетілгеннен кейін жасалуы мүмкін;
      б) тауарға меншік құқығы сыртқы сауда шартына/мәмілесіне сәйкес, сондай-ақ Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда Келісімге қатысушы мемлекеттің резиденті болып табылатын тұлғаға тиесілі болса;
      в) тауарды Келісімге қатысушы мемлекеттің резиденті – жеке тұлға Келісімге қатысушы бір мемлекеттің кедендік аумағынан Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің кедендік аумағына (аумағынан) әкетсе (әкелсе);*
      г) аумақтары арқылы тауарды жеткізу жүзеге асырылатын елдердің кеден органдары құжат жүзінде растаған, кедендік бақылауда тұрған немесе үшінші елдердің аумағы арқылы кедендік бақылаумен алып өтілетін жағдайларды қоспағанда, Келісімге қатысушы мемлекеттердің аумағынан шығарылмаса. Бұл ретте тауардың сақталуы мен қайта тиелуін қамтамасыз ету жөніндегі операцияларды қоспағанда, тауар өзгеріссіз жағдайда болуға тиіс және оған қандай да бір операциялар жүргізілмеуге тиіс;
      д) тауар осы Ережеде белгіленген тауарлардың шығарылған елін айқындау келісімшарттарына сәйкес келсе;**
      е) тауарға қатысты осы Ереженің 6.1 немесе 6.2-тармақтарына сәйкес тауардың шығу тегі туралы құжат ұсынылса, тауар Келісімге қатысушы мемлекеттердің кедендік аумақтарында еркін сауда режимін пайдаланады.
      Ескерту. 5-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      5.2. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      5.2. Шығу тегі белгіленбеген немесе шығу тегі белгіленген, бірақ бұл ретте осы мақсаттар үшін қажетті құжаттардың болмауы салдарынан оларға қатысты еркін сауда режимін қолдануға болмайтын тауарлар әкелуші елдің тарифтік және тарифтік емес реттеу талаптарына сәйкес әкелуші елге жіберіледі.
      Ескерту. 5-3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      5.3. Кедендік декларация әкелуші елінде (СТ-1 нысандағы сертификат қолдан жасалған жағдайлардан басқа) тіркелген күнінен бастап 12 ай өткенге дейін олардың шығу тегі туралы тиісті куәлік алу шартымен (СТ-1 нысанындағы сертификатты және қажет болған жағдайда тауардың шығарылған елін растайтын басқа да құжаттарды ұсыну) осы Ереженің 5.3-тармағында көрсетілген тауарларға қатысы Келісімге қатысушы мемлекеттердің кедендік аумақтарында еркін сауда режимі қолданылуы (қалпына келтірілуі) мүмкін.
      Ескерту. 5-4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.

____________________________________________________________________
* «в» тармақшасы егер тауарды жеке тұлға әкеткен (әкелген) жағдайда ғана қолданылады.
** егер осы Ереженің 5.1-тармағының «а»-«д»-тармақшаларымен көзделген шарттардың біреуі орындалмаса, өтінім берушінің (декларанттың) өтініші бойынша уәкілетті орган әкету елінің ұлттық заңнамасына сәйкес жалпы нысандағы (СТ-1 аббревиатурасыз) тауардың шығу тегі туралы сертификаттар береді. Бұл жағдайда тауар Келісімге қатысушы мемлекеттің кедендік аумағында еркін сауда режимін қолдана алмайды.

6-бөлім. Тауарлардың шығарылған елін растау

      6.1. Еркін сауда режимін ұсыну мақсатында Келісімге қатысушы нақты мемлекетте тауардың шығарылған елін растау үшін әкелуші елдің кеден органына СТ-1 нысанындағы сертификаттың (сертификаттың және оның қосымша парағының бланктері осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын тиісінше 2 және 3-қосымшаларда ұсынылған) немесе тауардың шығарылғаны туралы декларацияның түпнұсқасын ұсыну қажет.
      Әкелуші елдің орталық кеден органы мен әкетуші елдің орталық уәкілетті органы арасында жеке хаттамамен ресімделген тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін қолдану туралы уағдаластық болған жағдайда, тауар электронды түрде кедендік декларацияланған кезде әкелуші елдің кеден органы СТ-1 нысанындағы сертификаттың қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасын ұсынбауы мүмкін. Бұл ретте, осындай сертификаттың деректемелері тауарларға берілетін декларацияда көрсетілуге тиіс.
      Әкелуші елдің кеден органы тауарлардың шығарылған елі туралы мәлімделген мәліметтердің дұрыс болмауы не тиісті түрде расталмауы мүмкін екенін көрсететін белгілерді анықтаған жағдайда, СТ-1 нысанындағы сертификаттың қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасы әкелуші елдің кеден органының талабы бойынша ұсынылуға тиіс.
      Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолданудың жалпы қағидаттары осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын 4-қосымшада жазылған Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолдану туралы ережеде айқындалған.
      Ескерту. 6-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.
      6.2. Еркін сауда режимін ұсыну мақсатында әкелінетін тауардың шығарылған елін растайтын құжат ретінде Келісімге қатысушы мемлекетте шығарылатын және тауарлардың бір партиясында декларацияланатын мұндай тауарлардың жалпы құны 5000 (бес мың) АҚШ долларына балама сомадан аспаса, тауардың шығу тегі туралы декларация берілуі мүмкін.
      Тауарлардың жалпы құны АҚШ долларынан өзгеше валютада декларацияланған жағдайда, валюта сомасын АҚШ долларымен қайта есептеу үшін әкелуші елдің ұлттық заңнамасына сәйкес кеден органы кеден декларациясын тіркеген күніндегі валюта бағамы қолданылады.
      Тауардың шығарылған елін растайтын құжат ретінде тауардың шығу тегі туралы декларация берілсе және мұндай декларацияда тауардың шығарылған елі туралы мәлімделген мәліметтер анық емес болып табылатынын білдіретін белгілер анықталған жағдайда, әкелуші елдің кеден органының дәлелді талабы бойынша СТ-1 нысанындағы сертификат ұсынылады.
      Тауардың шығу тегі туралы құжаттарды тапсыру міндетті болып табылмайтын жағдайлар Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасына сәйкес айқындалады.
      Тауардың шығу тегі туралы декларацияның көшірмесі, сондай-ақ онымен байланысты тауардың шығу тегін растайтын кез келген құжаттар тауардың шығу тегі туралы декларация жасалған күннен бастап экспорттаушыда кемінде 3 жыл сақталады.
      Ескерту. 6-2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      6.3. Келісімге қатысушы мемлекеттерден тауарлар шығарылатын кезде уәкілетті орган СТ-1 нысанындағы сертификатты береді.
      Ескерту. 6-3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.
      6.4. СТ-1 нысанындағы сертификат тауардың бір легіне ресімделеді және беріледі.
      СТ-1 нысанындағы сертификатты еркін сауда режимін беру мақсатында қолдану мерзімі ол берілген күнінен бастап 12 айға шектелген.
      6.5. Келісімге қатысушы мемлекеттер СТ-1 нысанындағы сертификаттар бланкілерінің үлгілерімен, сертификаттарды куәландыруға құқығы бар тұлғалардың қол қою үлгілерімен, уәкілетті органдардың мөр бедерлерімен, сондай-ақ уәкілетті органдардың атаулары мен мекенжайлары туралы ақпарат алмасады. Көрсетілген мәліметтерді бермейінше сертификаттарды еркін сауда режимін ұсыну мақсаттары үшін әкелуші елдің кеден органдары мойындамайды.
      6.6. Түпкілікті тауар жіктелетін 9-бағанда тауар позициясы туралы кедендік декларацияда қамтылған мәліметтерден айрықша мәліметтерді қамтитын сертификат ұсынылған жағдайда, импорттаушы/жүкалушы тауардың шығу тегі туралы тиісті қорытындыны немесе Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасына сәйкес берілген, тауардың Келісімге қатысушы мемлекетте жеткілікті өңдеуге/қайта өңдеуге ұшырағанын анық куәландыратын сараптама актісін ұсынғаннан кейін еркін сауда режимін беру мүмкіндігі туралы мәселені әкетуші елдің кеден органы шешеді.
      6.7. СТ-1 нысанындағы сертификаттың немесе онда қамтылған мәліметтердің мінсіздігіне қатысты күдіктер туындаған жағдайда тауарларды әкелуші елдің кеден органы СТ-1 нысанындағы сертификатты куәландырған уәкілетті органға (ұйымға) немесе тауар шығарылған елдің құзыретті органдарына СТ-1 нысанындағы сертификаттарды қарапайым іріктеп тексеруге байланысты өтінішті қоса алғанда, қосымша не нақтылаушы мәліметтерді хабарлау туралы дәлелді өтінішпен жүгіне алады, оған жауап өтініш жасалған күнінен бастап 6 ай ішінде берілуге тиіс.
      6.8. СТ-1 нысанындағы сертификаттарды беру туралы нұсқаулық құжатты орталық уәкілетті орган әзірлеп, бекітеді немесе ол Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген өзге тәртіппен әзірленеді және бекітіледі.
      Ескерту. 6-8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.

7-бөлім. Тауардың шығу тегі туралы СТ-1 нысанындағы сертификатты толтыру талаптары мен тәртібі

      7.1. СТ-1 нысанындағы сертификат баспа түрінде орыс тілінде, типографиялық тәсілімен дайындалған тығыздығы кемінде 25 г/м2, А4 (210x297 мм) пішіміндегі арнайы қорғалған бланкіде ресімделеді.
      7.2. СТ-1 нысанындағы сертификаттың көшірмесі, сондай-ақ тауардың шығу тегін растайтын онымен байланысты кез келген құжаттар сертификатты берген уәкілетті органда кемінде 3 жыл сақталады.
      СТ-1 нысанындағы сертификаттың түпнұсқасы оны осы Ережеге сәйкес ұсыну қажет болған жағдайда, әкелуші елдің кеден органында ұсынылған күнінен бастап кемінде үш жыл сақталады.
      Ескерту. 7-2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.
      7.3. Сертификатта адамдардың қол қоюының факсимилесін пайдалануға, тазартулардың, сондай-ақ белгіленген тәртіппен куәландырылмаған түзетулердің және/немесе толықтырулардың болуына жол берілмейді.
      Сертификатқа түзетулер және/немесе толықтырулар қате ақпаратты сызып тастау және түзетілген мәліметтерді үстінен теру немесе қолдан жазып енгізу жолымен енгізіледі, олар уәкілетті адамның қолымен немесе СТ-1 нысанындағы сертификатты берген уәкілетті органның (ұйымның) мөрімен куәландырылады.
      7.4. СТ-1 нысанындағы сертификатты толтыру мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
      1-баған1 — «Жүк жөнелтуші/экспорттаушы (атауы және мекенжайы)». Бағанды толтыру кезінде жүк жіберуішнің/экспорттаушының мемлекеттік тіркелгені туралы куәлікке не жүк жіберушінің/экспорттаушының нақты орналасқан жерін растайтын құжатқа сәйкес оның атауын көрсетуге рұқсат беріледі.
      Егер жүк жөнелтуші мен экспорттаушы әртүрлі заңды тұлғалар болып табылған жағдайда, жүк жөнелтуші (атауы мен мекенжайы) экспорттаушының (атауы мен мекен-жайы) «тапсырмасымен» әрекет еткенін көрсету керек;
      2-баған1 - «Жүк жөнелтуші/экспорттаушы (атауы және мекенжайы)». Бағанды толтыру кезінде жүк жіберушінің/экспорттаушының мемлекеттік тіркелген туралы куәлікке не жүк жіберушінің/экспорттаушының нақты орналасқан жерін растайтын құжатқа сәйкес оның атауын көрсетуге рұқсат беріледі.
      Егер жүк алушы мен импорттаушы әртүрлі заңды тұлғалар болып табылған жағдайда, жүк алушы (атауы мен мекенжайы) импорттаушының (атауы мен мекенжайы) "тапсырмасымен" әрекет еткенін көрсету керек;
      3-баған - «Көлік құралдары мен жүру бағыты (бұл қаншалықты белгілі екендігіне қарай)». Көлік құралдары мен жүру бағыты қаншалықты белгілі екендігіне қарай көрсетіледі;
      4-баған — сертификаттың тіркеу нөмірі, сертификат берген ел  және осы сертификат арналған ел көрсетіледі.
      Тіркеу нөмірін қолдан жазып енгізуге немесе мөртабанмен қоюға жол беріледі;
      5-баған - «Қызметтік белгілер үшін». Тауарды әкелетін, транзиттейтін және/немесе алатын елдердің мемлекеттік бақылаушы органдарының қызметтік белгілері теріліп басылады, қолдан жазылады немесе мөртабанмен қойылады, сондай-ақ қажет болған кезде мынадай: «Телнұсқа», «Сертификаттың орнына берілген», «Кейіннен берілген», сондай-ақ осы Ережеде көзделген басқа да жазбалар енгізіледі.
      Осы бағанға қолдан жазылып енгізілетін жазбалар осы Ереженің 30-тармағының екінші абзацында көзделген тәртіппен расталады;
      6-баған - «Нөмірі». Тауардың реттік нөмірі көрсетіледі;
      7-баған - «Орын саны мен орам түрі». Орын саны мен орам түрі көрсетіледі;
      8-баған - "Тауардың сипаты". Тауардың коммерциялық атауы және кедендік ресімдеу мақсаттары үшін мәлімделгенге қатысты тауарды анық бірдейлендіру жүргізуге мүмкіндік беретін басқа да мәліметтер көрсетіледі.
      8-бағанды толтыру үшін орын жеткіліксіз болған жағдайда, белгіленген тәртіппен толтырылатын (қол қоюмен, мөрмен куәландырылған және сертификаттың 4-бағанында көрсетілген тіркеу нөмірі) тауардың шығу тегі туралы қосымша парақты (парақтарды) қолдануға рұқсат етіледі.
      Барлық тауарлар бір тауар позициясында жіктелуі және шығу тегінің бірдей өлшемдері болуы шартымен атауларының қомақты номенклатуралық тізбесі бар тауарлар легін алып өткен жағдайда, сертификаттың қосымша парағын (парақтарын) ресімдеудің орнына тауарлардың толық тізбесі келтірілген тауардың ілеспе құжатын (шот-фактура, шот-проформа, көліктік жүкқұжат/коносамент не тауардың сандық сипатын көрсететін өзге құжат) пайдалануға жол беріледі. Бірінші парағында тиісті сертификаттың тіркеу нөмірі мен берілген күні қойылатын бұл тауардың ілеспе құжатын әкелуші елдің кеден органы сертификатпен бір мезгілде береді. Тауардың ілеспе құжатындағы тауарлардың шығу тегі туралы мәліметтерді сертификатты берген уәкілетті орган куәландырады. Бұл ретте сертификаттың 8-бағанында оның деректемелері мен парақ саны көрсетіле отырып, тиісті тауардың ілеспе құжатына сілтеме жасалады, ол мыналардан тұрады:
      9-баған - «Шығу тегінің өлшемі». Тауардың шығу тегінің мынадай  өлшемдері көрсетіледі:
      «П» — Келісімге қатысушы мемлекетте толығымен өндірілген тауар;
      «Д1905» - түпкілікті өнімнің СЭҚ ТН бойынша тауар позициясы кодының алғашқы төрт саны көрсетіле отырып, жеткілікті өңдеуге/қайта өңдеуге ұшыраған тауар, мысалы - 1905;
      «К» - шығарылған елі кумулятивтік принцип негізінде айқындалған тауар.
      Егер сертификатта СЭҚ ТН бойынша әртүрлі тауар позицияларында жіктелетін және шығу тегінің өлшемдері әртүрлі тауарлар мәлімделсе, онда 9-бағанда шығу тегінің өлшемдері барлық мәлімделген тауарлар үшін сараланып көрсетіледі;
      10-баған – «Тауар саны». СЭҚ ТН сәйкес тауардың сандық сипаттамалары өлшем бірліктермен көрсетіледі. Жеткізілген тауардың нақты саны сертификатта көрсетілген санның 5 %-ынан артық болмауға тиіс.
      Егер тауардың сандық сипаттамалары СЭҚ ТН сәйкес килограммен көрсетілуге тиіс болса, сертификатта бастапқы буып-түюі ескерілген таза салмағы көрсетіледі, ол тұтынғанға дейін тауардан ажыратылмайды және онда тауар бөлшек саудада сату үшін жеткізіледі.
      Жүк бір жүк жөнелтушіден екінші сол бір жүк алушыға баратын кезде сертификатты ұзақ мерзімге сыртқы сауда шарттары/мәмілелері бойынша мерзімді басылымдарға берген жағдайда, бағанды толтыру міндетті емес. Бұл ретте еркін сауда режимі әкелінген мерзімді басылымдардың нақты саны бойынша ұсынылады;
      11-баған - «Шот-фактураның нөмірі мен күні». Шот-фактура немесе шот-проформа немесе тауардың қаржылық және/немесе сандық параметрлерін көрсететін өзге де құжат (жүк бір жүк жөнелтушіден екінші сол бір жүк алушыға баратын ұзақ мерзімді сыртқы сауда шарттарын/мәмілелерін жүзеге асыру кезінде бағанды толтыру міндетті емес) туралы мәліметтер көрсетіледі.
      12-баған — «Куәлік». Уәкілетті орган (ұйым) толтырады және оның атауы, мекенжайы, мөрі және сертификаттың берілген күні, сондай-ақ сертификатты куәландыруға уәкілеттік берілген адамның қолы, тегі және аты-жөні қамтылады.
      Күнін, сондай-ақ уәкілетті адамның тегін және аты-жөнін қолмен жазуға немесе мөртабанмен қоюға рұқсат етіледі.
      13-ба5ан — «Өтініш берушінің декларациясы». Тауар толығымен өндірілген не жеткілікті өңдеуге/қайта өңдеуге ұшыраған ел, тауардың шығарылған елі туралы мәліметтердің декларацияланған күні көрсетіледі, сондай-ақ өтініш берушінің мөрі, қолы қойылып, өтініш берушінің уәкілетті тұлғасының тегі және аты-жөні жазылады.
      Күнін, сондай-ақ уәкілетті адамның тегін және аты-жөнін қолмен жазуға немесе мөртабанмен қоюға рұқсат етіледі.
      Тауарды Келісімге қатысушы мемлекеттердің бірінің резиденті - жеке тұлғасы әкеткен (әкелген) жағдайда СТ-1 нысанындағы сертификат мынадай ерекшеліктерді ескере отырып толтырылады:
      1-баған - жүк жөнелтушінің тегі, аты-жөні мен оның мекенжайы көрсетіледі;
      2-баған — деректер болса, жүк алушының тегі, аты-жөні, оның мекенжайы көрсетіледі, сондай-ақ «Еркін өтініш жасау үшін» деген белгі қойылады.
      Жүк жөнелтуші мен жүк алушының бір ғана заңды тұлға болуына рұқсат етіледі;
      5 және 11-бағандарда деректер болмаған жағдайда, толтырылмаса да болады;
      13-баған тауардың шығарылған елі туралы мәліметтер декларацияланған күнді, жүк жөнелтушінің тегі мен аты-жөнін көрсете отырып, жүк жіберушінің қол қоюымен куәландырылады.
      Ескерту. 7-4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.
      7.5. Сертификаттың келесі бетіндегі бланкіні толтыруға жол берілмейді.
___________________________
      1 Жүкті жөнелтушінің/экспорттаушының және жүкті алушының/импорттаушының мекен-жайы мен атауы тауар жөнелтумен байланысты (сыртқы сауда шарты/мәмілесі, шот-есебі, кедендік декларация және т.б.), басқада тауардың ілеспе құжаттарында мазмұндалған болса СТ-1 сертификат нысанының 1 және 2 бағанында көрсетіледі

8-бөлім. Сертификат берудің қосымша жағдайлары

      8.1. СТ-1 нысанындағы сертификат өтініш берушінің (декларанттың) жазбаша өтініші негізінде тауар әкетілгеннен кейін берілуі мүмкін. Бұл жағдайда өтініш беруші (декларант) уәкілетті органға кеденнің тиісті белгісі бар, тауардың нақты әкетілгенін растайтын тауардың ілеспе құжатын қосымша ұсынады3. Электрондық декларациялау кезінде шекараны кесіп өткені туралы кеден органының электрондық хабарламасы ұсынылуы мүмкін. Келісімге қатысушы мемлекеттен тауарды әкету кезінде кедендік декларациялау қолданылмайтын жағдайда, уәкілетті органға осындай Келісімге қатысушы мемлекеттің аумағынан тауардың жөнелтілгенін куәландыратын құжаттар ұсынылады.
      Жоғарыда көрсетілген жағдайларда СТ-1 нысанындағы сертификаттың 5-бағанында «Кейіннен берілді» деп көрсетіледі.
      Ескерту. 8-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      8.2. СТ-1 нысанындағы сертификат жоғалған немесе бүлінген жағдайда оның телнұсқасы беріледі. Телнұсқаны беру кезінде «Куәлік» деген 12-бағанда телнұсқа берілген күні, ал "Қызметтік белгілер үшін" деген 5-бағанда «Телнұсқа» деген сөз, СТ-1 нысанындағы сертификаттың жоғалған немесе бүлінген түпнұсқасының нөмірі мен күні көрсетіледі. Сертификаттың телнұсқасы түпнұсқа берілген күнінен бастап күшіне енеді. Еркін сауда режимін ұсыну мақсатында сертификат телнұсқасының қолданылу мерзімі сертификаттың түпнұсқасы берілген күнінен бастап 12 айдан аспайды.
      8.3. Қандай да бір себептермен күші жойылған СТ-1 нысанындағы сертификаттың орнына не бұрын берілген сертификатты қайта ресімдеу қажет болған жағдайда өтініш берушінің (декларанттың) жазбаша негіздемесінің негізінде СТ-1 нысанындағы жаңа сертификат берілуі мүмкін. Бұл ретте күші жойылған/қайта ресімделген сертификаттың нөмірі мен күнін көрсете отырып, 5-бағанға мынадай жазба енгізіледі: «СТ-1 нысанындағы сертификаттың орнына берілді». СТ-1 нысанындағы басқа сертификаттың орнына берілген сертификатқа жаңа тіркеу нөмірі беріледі.
      8.4. Келісімге қатысушы мемлекеттер шеңберінде өңдеуге/қайта өңдеуге тартылмаған тауарлар кері экспортталған жағдайда, тауардың және оның орамының сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ сату мен тасымалдауға дайындау жөніндегі операцияларды қоспағанда, СТ-1 нысанындағы алмастырушы сертификаттар берілуі мүмкін.
      Тауарларды кедендік бақылауға орналастыра және кейіннен лекті әкелуші елде еркін айналымға шығара отырып, Келісімге қатысушы  мемлекеттер аумағына әкелген жағдайда да СТ-1 нысанындағы бір немесе, бірнеше алмастырушы сертификат берілуі мүмкін.
      Алмастырушы сертификаттарды әкетуші елдің СТ-1 нысанындағы сертификатының (сертификаттарының) негізінде әкелуші елдің уәкілетті органы (ұйымы) береді.
      Бұл ретте алмастырушы сертификаттың 5-бағанына мынадай жазба енгізіледі: «Сертификат СТ-1 нысанындағы сертификат негізінде берілген» (тіркеу нөмірі, күні және сертификатты берген уәкілетті орган көрсетіледі), ал СТ-1 алмастырушы сертификаттың 9-бағанында оның негізінде сертификат берілетін СТ-1 нысанындағы сертификатта көрсетілген шығу тегінің өлшемі көрсетіледі.
      Егер алмастырушы сертификат шығу тегінің өлшемі көрсетілмейтін ескі үлгідегі бланкіде ресімделген СТ-1 нысанындағы сертификат негізінде берілсе, 9-бағанға үзік сызық қойылады.
      8.5. Тауар Келісімге қатысушы мемлекеттерде өткізілетін көрмелерге/жәрмеңкелерге әкетілген жағдайда, СТ-1 нысанындағы сертификат беруге рұқсат етіледі. Бұл ретте сертификаттың 2-бағанында көрмені/жәрмеңкені ұйымдастыруға жауапты не оның тапсырмасымен әрекет ететін тұлға, ал 5-бағанында көрменің/жәрмеңкенің атауы көрсетіледі. Егер Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында өзгеше көзделмесе, бұл тауарлар үшін еркін сауда режимі осы Ереженің 5.1-тармағына сәйкес Келісімге қатысушы мемлекеттердің резиденттері арасындағы оларды өткізу немесе беру туралы шарт жасалғаннан кейін ұсынылады.
      8.6. Тауарларды Келісімге қатысушы бір мемлекеттің аумағынан Келісімге қатысушы екінші мемлекеттің аумағына алып өткен кезде жүк алушы/импорттаушы ретінде тауарларды әкететін жүк жөнелтуші көрсетілетін (сертификаттың 2-бағаны) СТ-1 нысанындағы сертификат берілуі мүмкін. Бұл ретте сертификаттың 2-бағанына мынадай қосымша жазба жазылады: "Кейіннен өткізу үшін". Егер Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында өзгеше көзделмесе, бұл тауарлар үшін еркін сауда режимі осы Ереженің 16-тармағының ережелеріне сәйкес Келісімге қатысушы мемлекеттердің резиденттері арасында оларды өткізу туралы шарт жасалғаннан кейін ұсынылады.
      8.7. Келісімге қатысушы мемлекеттер шеңберінде олардың аумағында өндірілген және 1993 жылғы 24 қыркүйектегі Тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі күшіне енгенге дейін Келісімге қатысушы мемлекеттердің кедендік аумақтарына әкелінген (орналастырылған) тауарларды алып өту кезінде 5-бағанға мынадай: «Тауар (елдің қазіргі атауы, шығарушының атауы және шығарылған жылы) шығарылған» деген жазба енгізіле отырып, СТ-1 нысанындағы сертификат берілуі мүмкін. Бұл ретте 9-бағанда үзік сызық қойылады, ал 13-бағанда аумағында тауар өндірілген елдің қазіргі атауы көрсетіледі. Тауарды шығарушы (оның атауы, мекенжайы, сондай-ақ тауардың шығарылған жылы) туралы растаушы құжаттар ұсынылған жағдайда, сертификатты Келісімге қатысушы мемлекеттердің кез келгенінде беруге болады.

____________________________________________________________________
3 Бұл ретте кедендік орган белгісінің қойылған күні сертификат берілген күннен ертерек болуы керек

9-бөлім. СТ-1 нысанындағы сертификатты мойындамау үшін негіздемелер

      9.1. Сертификатты тауарларға еркін сауда режимін ұсыну мақсаты үшін әкелуші елдің кеден органдары мынадай жағдайларда:
      ұсынылған құжатта тазартып өшіру, түзетілген жері немесе осы Ережеге сәйкес куәландырылмаған түзетулер бар болса немесе қажетті қолдар және/немесе мөрлер болмаса;
      сертификатта қойылған мөрлердің бедерлері және/немесе адамдардың қолдары, сондай-ақ СТ-1 нысанындағы сертификатты куәландыруға және беруге уәкілетті органдардың (ұйымдардың) көрсетілген мекенжайлары әкелуші елдің кеден қызметінде бар ақпаратқа сәйкес келмесе;
      сертификатта көрсетілген мәліметтер декларацияланатын мәліметтерге сәйкес келмесе немесе декларацияланатынға қатысты тауарды анық бірдейлендіруге мүмкіндік бермесе;
      ұсынылған сертификат бланкісі әкелуші елдің кеден қызметінде бар бланк үлгілеріне сәйкес келмесе;
      ұсынылған сертификатта сертификатты куәландыруға уәкілетті адамның қол қоюы факсимиле түрінде орындалса;
      сертификатта көрсетілген тауар осы Ереженің 5.1-тармағында көзделген шарттарға жауап бермесе;
      сертификатта көрсетілген тауар осы Ереженің 5.2-тармағында көзделген жағдайларға жатса мойындамауы мүмкін.
      9.2. Әкелуші елдің кеден органдары мойындамаған СТ-1 нысанындағы сертификатты кейіннен олар СТ-1 нысанындағы сертификатты берген уәкілетті органның сертификатта көрсетілген мәліметтерді нақтылайтын тиісті хатының негізінде мойындауы мүмкін.
      Қажет болған жағдайда, әкелуші елдің кеден органдары мойындамаған сертификаттың орнына осы Ережеде белгіленген тәртіппен жаңа сертификат берілуі мүмкін.
      9.3. Сертификатты әкелуші елдің кеден органдары, мынадай жағдайларда: әкелуші елдің кеден органдары жиынтық мерзімі 6 ай ішінде (алғашқы сұрау салған күннен бастап 3 ай және қайтадан сұрау салған күннен бастап 3 ай) әкелуші елдің немесе тауар шығарылған елдің құзыретті органдарынан (ұйымдарынан) сұратылған сертификатқа қатысты жауап алмаса;
      әкелуші елдің кеден органдарында әкетуші елдің құзыретті органдарының (ұйымдарының) сертификаттың берілмегені (қолдан жасалғаны) немесе жарамсыз құжаттар және/немесе дұрыс емес мәліметтер негізінде берілгені туралы расталған мәліметтері болса;
      әкелуші елдің кеден органдары жүзеге асырған зерттеулер нәтижелері бойынша және әкетуші елдің немесе тауар шығарылған елдің құзыретті органдарына (ұйымдарына) әкелуші елдің кеден органдары жіберген сұраулары бойынша алынған ақпарат негізінде СТ-1 нысанындағы сертификат осы Ережеде белгіленген талаптарды бұза отырып берілгені анықталса, жарамды деп танымауы мүмкін.

10-бөлім. Қорытынды ережелер

      10.1. Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауардың шығу тегінің дұрыс ресімделген сертификатын немесе тауардың шығу тегі туралы мәліметті ұсынбау кеден органдарының тауарды кідіртуі үшін негіз бола алмайды.
      10.2. Келісімге қатысушы мемлекеттің кеден органы өзінің мемлекеті қатысушы болып табылатын халықаралық шарттарға немесе өзінің ұлттық заңнамасына сәйкес тауарлары әкелуші елге кіргізуге жатпайтын елде шығарылған деп болжауға жеткілікті негіздемелер болған кезде ғана тауарды өткізуден бас тартуы мүмкін.

Тауарлардың шығарылған елін
айқындау ережесіне    
1-қосымша        

Орындалған жағдайда тауар орын алған елден шыққан деп есептелетін шарттардың, өндірістік және технологиялық операциялардың
ТІЗБЕСІ3

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 28.04.2012 № 561; 24.09.2012 N 1238; 28.03.2013 N 290; 31.12.2013 N 1503; 18.03.2016 № 147; 22.11.2016 № 720 қаулыларымен.

      1-ескертпе
      1.1. Осы Тізбенің алғашқы екі бағанында материалдарды өңдеу/қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнім туралы деректер көрсетіледі. Тізбенің бірінші бағанында СЭҚ ТН бойынша өнімнің коды, екіншісінде - бірінші бағанда көрсетілген кодқа сәйкес өнім сипаттамасы беріледі. Алғашқы екі бағанда сипатталған әрбір нақты өнім үшін оның шығу тегін анықтайтын шарттар, өндірістік немесе технологиялық операциялар (бұдан әрі - шарттар мен операциялар) үшінші бағанда көрсетілген.
      Осы Тізбедегі тауарлар СЭҚ ТН бойынша тауар кодымен айқындалады; тауардың атауы пайдалануға жеңіл болу үшін ғана келтірілген.
      СЭҚ ТН бойынша "-дан" жалғауы жалғанса, бұл үшінші бағандағы шарттар мен операциялар осы тауар позициясында жіктелген және екінші бағанда көрсетілген тауарларға ғана қолданылатынын көрсетеді.
      1.2. Егер бірінші бағанда бірнеше тауар позицияларының нөмірлері немесе топ нөмірі және осымен бір уақытта екінші бағанда өнімнің жалпы сипаты келтірілген жағдайда, үшінші бағанда көрсетілген тиісті шарттар мен операциялар бірінші бағанда көрсетілген тауар позицияларында СЭҚ ТН-ге сәйкес жіктелетін барлық өнімдерге немесе бірінші бағанда көрсетілген тауар позицияларының кез келгеніне қолданылады.
      1.3. Бірдей тауар позициясында жіктелетін тауарлардың бір бөлігіне қатысты бірдей шарттар мен операциялар қолданылып, ал басқа (басқаларына) бөлігіне (бөліктеріне) қатысты өзге шарттар мен операциялар қолданылса, онда екінші бағанда тауарлардың нақты сипаттамасы келтірілетін абзацтардың тиісті саны болады және тиісінше үшінші бағанда сипаттамасы екінші бағанның сол немесе өзге абзацында келтірілген тауарларға қатысты шарттар мен операциялар көрсетіледі.
___________________________
      31, 2 ескертпелері Тізбеге енгізілген тауарларға қатысты ғана қолданылады

      2-ескертпе
      2.1. Осы Тізбенің үшінші бағанында көрсетілген шарттар мен операциялар өнімді дайындау үшін пайдаланылатын шетелден шыққан материалдарға қатысты жүзеге асырылуы тиіс. Үшінші бағандағы шарттармен және операциялармен айқындалған шектеулер, сондай-ақ өнімді дайындау үшін пайдаланылатын шетелден шыққан материалдарға қатысты ғана қолданылады.
      2.2. Егер шарттар мен талаптарда өнім шығаруда кез келген тауар позицияларының материалдары пайдаланыла алады деп белгіленген жағдайда, бұл өнім сияқты сол тауар позициясында жіктелетін материалдар шарттар мен операцияларда айқындалуы мүмкін ерекше шектеулерді сақтаған жағдайда пайдаланылуы мүмкін дегенді білдіреді.
      2.3. Егер шетелден шыққан материалдардан дайындалған өнім тауар позициясының өзгеруіне орай немесе осы Тізбеге сәйкес оған қатысты ерекше шарттарға немесе операцияларға орай оның қайта өңделуі жүзеге асырылатын Келісімге қатысушы мемлекетте шығарылған мәртебесін алса және содан кейін басқа өнім шығару үшін материал ретінде пайдаланса, онда өнімге қатысты оны дайындау кезінде пайдаланылатын шарттар мен операциялар оған қолданылмайды.
      2.4. Элементтер тобынан тұратын немесе бірқатар бөлшектерден жиналған және бірыңғай тауар ретінде СЭҚ ТН бойынша тауарлардың жіктелу ережесіне сәйкес жіктелетін өнім, егер оның барлық құрамдастары осы шарттар мен операцияларды қанағаттандырса, шарттар мен операцияларды қанағаттандыратын ретінде қарастырылуға тиіс.
      Егер осы өнім құрамдастарының бір бөлігі шарттар мен операцияларды қанағаттандырып, жартысы қанағаттандырмаса немесе түпкілікті өніммен бірдей тауар позициясына ие болса, онда осы өнім, егер шарттар мен операцияларды қанағаттандырмайтын немесе түпкілікті өніммен бірдей тауар позициясымен құрамдастар құнын түпкілікті өнімнің франк-зауыттық бағасының 15 %-інен аспайтын жағдайда шарттар мен операцияларды қанағаттандыратын деп саналатын болады.
      Осы ереже олар үшін осы Тізбеде басқа шарт көрсетілген тауарларды қоспағанда, барлық жағдайларда қолданылуы мүмкін.
      2.5. Осы Тізбенің үшінші бағанында келтірілген шарттар мен операциялар өндірістік немесе технологиялық операцияларды орындаудың ең аз көлемін белгілейді. Белгіленген өндірістік немесе технологиялық операцияларды аз көлемде орындау өнімнің шығу тегін айқындамайды.
      2.6. Егер осы Тізбеде келтірілген шарттар мен операцияларда өнім біреуден астам материалдан жасалуы мүмкін екендігі белгіленсе, бұл бір немесе одан астам материал пайдаланылуы мүмкін екенін білдіреді.
      Алайда, егер бір шарт немесе операция шеңберінде бір материалға қатысты қандай да бір шектеу және онымен бір уақытта басқа материалдарға қатысты белгіленген басқа да шектеулер болса, онда бұл шектеулер өнімді дайындау кезінде нақты пайдаланылған материалдарға ғана қатысты қолданылады.
      2.7. Егер тізімде келтірілген шарттар мен операцияларда өнім белгілі бір материалдан дайындалуға тиіс деп белгіленсе, бұл аталған шарттың өз табиғатына орай осы шарт немесе операция ережесін бұза алмайтын басқа материалдарды пайдалану үшін кедергі болып табылмайтындығын білдіреді. (Мысалы: егер шарттар мен операцияларда дәнді дақылдарын немесе олардан өндірілгендерді пайдалану айрықша ескерілетін болса, бәрі дәнді дақылдарынан өндірілмейтін минералды тұздарды, химиялық және басқа да қоспаларды пайдаланылуға кедергі болмайды).

СЭҚ ТН коды

Тауардың атауы

Үшінші елдердің тауарын өндірісте пайдалану кезінде тауарға шығу тегі мәртебесін беру үшін қажетті шарттар, өндірістік және технологиялық операциялар

1

2

3

0201

Ірі қара малдың жас немесе тоңазытылған еті

01-топ тауарларынан дайындау

0202

Ірі қара малдың мұздатылған еті

01-топ тауарларынан дайындау

0206

Ірі қара малдың, шошқаның, қойлардың, ешкілердің, жылқылардың, есектердің, қашырлардың немесе лошактардың жас, тоңазытылған немесе мұздатылған тағамдық қосалқы өнімдері

0201-0206 позициялардан басқа кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

0207

0207 ден басқа, кез келген позициялардың материалдарынан тағамдық дайындау

0105 тауар позициясында көрсетілген үй құсының жас, тоңазытылған немесе мұздатылған еті және қосымша өнімдері

0209

Арық еттен сылынып алынған шыжғырылмаған немесе басқа тәсілмен алынбаған, жас, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған, судағы, кептірілген немесе ысталған шошқа майы және үй құсының майы

Тұздау, ыстайтын сұйықтықпен өңдеу, кесу, дәмдеуіштерімен (татымын келтірушілермен) және/немесе өсімдік ақуыздарымен араластыру бойынша операцияларды қоспағанда, технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

0210

Тұздалған, тұздық судағы, кептірілген немесе тұздалған ет және тағамдық қосымша ет өнімдері; еттен немесе қосымша ет өнімдерінен жасалған тағамдық ұн

0201-0206 және 0208 позициялардың етінен және тағамдық қосымша ет өнімдерінен немесе 0207 позициядағы құстардың бауырынан басқа мүшелеп бөлу, сіңірінен ажырату, кесу, дәмдеуіштермен (татымын келтірушілермен) және/немесе өсімдік ақуыздарымен және/немесе тұзбен араластыру бойынша, етті піскілеу әдісімен тұздау, мүшелеп бөлінбеген етті бөліктерге бөлу, үй құсының етін механикалық мүшелеп бөлуді дайындау, сондай-ақ ыстайтын сұйықтықпен өңдеу бойынша операцияларды қоспағанда, технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

0402

Қоюлатылған немесе қант немесе басқа да тәттілейтін заттар қосылған сүт және кілегей

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 40 % дан аспауы тиіс

0408

Құстардың қабықсыз жұмыртқалары мен сары уыздары, жас, кептірілген буға немесе ыстық суға пісірілген пішінделген, мұздатылған немесе немесе басқа да тәттілейтін заттар қосылып немесе қосылмай басқа да тәсілмен консервіленген

0407 00 позициядағы құстардың жұмыртқаларын қоспағанда, кез келген позициялардың қант материалдарынан дайындау

0506

Өңделмеген, майсыздандырылған бастапқы өңдеуге ұшыраған (пішін берілместен), қышқылмен өңделген немесе желатинделген сүйектер және мүйіздің өзектері

Дайындау, ол кезде 02-топтың материалдары пайдаланылады

0710 40 000

Қант жүгерісі (шикі немесе суға немесе буға пісірілген), мұздатылған

Жас немесе тоңазытылған қант жүгерісінен дайындау

0711 90 300

Қысқа мерзімге сақтау консервіленген, бірақ мұндай тікелей тамаққа пайдалану жарамсыз қант жүгерісі

Жас немесе тоңазытылған қант жүгерісінен дайындау

0901 дан

Кофеинмен немесе кофеинсіз қуырылған кофе; кез келген үлесте құрамында кофесі бар кофе алмастырғыштар

Рецептура құрастыру мен қуыру бойынша технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

0902

Дәмдік иісті қоспалары бар немесе оларсыз шай

Рецептура мен аралас қоспаны жасау бойынша технологиялық операциялардың орындау шарты кезінде 0902 позициясының материалдарынан дайындау, алайда барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

1106 10 000

Майда және ірі тартылған ұн және 0713 тауар позициясының бұршақ көкөністерінен жасалған ұнтақ

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

1301

Табиғи тазаланбаған малшайыр; табиғи камедтер, шайырлар, гуммишайырлар және сұйық шайыр (мысалы, бальзамдар)

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде 1301 позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

1501-ден

Сүйек майы немесе қалдықтардан алынған тоң майлар

0203, 0206 немесе 0207 немесе 0506 позициялар материалдарын қоспағанда, кез келген позиция материалдарынан дайындау;
шошқа етінен немесе 0203 немесе 0206 позицияларының қосымша өнімдерінен немесе еттен не 0207 позициясының құс етінің қосымша өнімдерінен дайындау

1502-ден

Сүйек тоң майы немесе қалдықтардан алынған тоң май

0201, 0202, 0204 немесе 0206 немесе 0506 позицияларының материалдарын қоспағанда, кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

1504-1506 00 000

Балықтардан немесе теңіз сүт қоректілерінен алынған тоң майлар, майлар және олардың фракциялары, тазартылмаған немесе тазартылған бірақ олардың химиялық құрамы өзгертілмеген тазартылған тоң май және одан алынатын тоң май заттары (ланолинді қоса алғанда); өзге де жануарлардың тоң майлары мен майлары және олардың фракциялары тазартылмаған немесе тазартылған бірақ олардың химиялық құрамы өзгертілмеген

Төмендегі технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде, кез келген позициялардың материалдарынан дайындау:
- қорыту;
- булау;
- тазалау

1507-1515-ден

Тазартылған өсімдік майлары тазартылған немесе тазартылмаған бірақ химиялық құрамы өзгертілмеген өсімдік майларының фракциялары
 

Мамандандырылған жағдайында тазарту фракциялау бойынша операциялар, бұл ретте гидратацияның жеке операциясы тауардың шығу статусын беру үшін жеткілікті болып табылмайды

1602

Еттен, қосымша ет өнімдерінен немесе қаннан жасалған дайын немесе консервіленген өзге де өнімдер

Мүшелеу, мүшелеп бөлу, жіліктен айыру, кесу, араластыру, оның ішінде механикалық мүшелеп бөлуге жататын үй құсының еті, дәмдеуіштермен (татымын келтірушілермен), және/немесе өсімдік ақуыздарымен және/немесе тұзбен жасау жөніндегі операцияларды қоспағанда, технологиялық операцияларды орындау кезінде 02-топтың материалдарынан дайындау, піскілеу әдісімен етті тұздау, мүшеленбеген етті бөлшектеу операциялары, сондай-ақ механикалық мүшелеп бөлу арқылы үй құсының етін дайындау жөніндегі операциялар

1701

Құрғақ немесе қызылша қанты және қатты түрдегі химиялық таза сахароза

Технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардың материалдарынан клерлеу, сатурация, сульфитация, фильтрация және басқа да кейінгі операциялар (құрақ және қызылша қанты үшін) бойынша (құрақ қант үшін) дайындау

1702 50 000, 1702 90 100

Химиялық таза фруктоза; Химиялық таза мальтоза

Кез келген позиция материалдарынан оның ішінде 1702 позицияның басқа да материалдарынан дайындау

1806

Шоколад және құрамында какао өзге де дайын тағам өнімдері

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

1905

Құрамында какаосы бар немесе жоқ, нан, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, пирожныйлар, печенье және өзге де нан-тоқаш және ұннан жасалған кондитерлік өнімдер; фармацевтикалық мақсаттарда пайдалану үшін жарамды вафель пластиналар, бос капсулалар, жапсыру үшін қажетті вафельді қабықтар, күріш қағазы және ұқсас өнімдер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2009

Жеміс шырындары (жүзім ашытқысын қоса алғанда) және көкөніс шырындары, ашытылмаған және құрамында қосымша спирт жоқ, қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған немесе қосылмаған

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияда материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс және араластыру (көп құрамбірлікті шырындар үшін), гомогенизациялау (құрамында жұмсақ езбесі бар шырындар үшін), деаэрациялау, ыстықтай өңдеу (пастеризация, стерилизация) және басқадай ретінде осындай технологиялық операцияларды қалпына келтіруден басқаларды орындау кезінде

2101 11-ден

Еритін кофе

Негізгі технологиялық операциялар: қуыру, ұсату, айырып алу және концентрациялау (немесе кептіру) кешенін орындау кезінде 0901 және 2101 11 позицияларындағы материалдардан дайындау. Бұл ретте, дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2101 12

Сығындылар, эссенциялар немесе кофе концентраттары негізіндегі немесе кофе негізіндегі дайын өнімдер

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2101 30 910

Сығындылар, эссенциялар және қуырылған цикорийдің концентраттары

Ұсату, айырып алу және концентрациялау сияқты негізгі технологиялық операцияларының орындау шарты кезінде дайындау

2103 30 900

Дайын қыша

Қыша ұнтағынан дайындау

2106-дан

Хош иісті дәмі бар немесе бояғыш заттар қосылған қант шәрбаттары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2106 90 200

Сусындар өндіру кезінде пайдаланылатын құрамдас спирттік жартылай фабрикаттар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2106 90 980-нен

Тамаққа пайдалану үшін жарамды жануарлар немесе өсімдік майларынан немесе майлардан немесе олардың фракцияларынан жасалған майлылығы 15%-дан астам сүт майларын құрайтын қоспалар немесе дайын өнімдер

0405, 1501-1516 позицияларының материалдарынан дайындау.
Алайда 1511 және 1513 тауар позицияларының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

2202 90 100-ден

Бал шырындар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс және араластыру (көп компонентті шырындар үшін), гомогенизациялау (құрамында жұмсақ езбесі бар шырындар үшін), деаэрациялау, ыстықтай өңдеу (пастеризация, стерилизация) және басқадай ретінде осындай технологиялық операцияларды қалпына келтіруден басқаларды орындау кезінде

2204

Табиғи жүзім шарабы, күшейтілгенді қоса алғанда; 2090 тауар позициясында көрсетілгеннен басқа сығынды жүзім шырыны

Араластыру, сүзгіден өткізу және басқа да кейінгі операциялар бойынша технологиялық операциялардың  орындалуы шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2204 позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2205

Өсімдіктер немесе хош иісті заттар қосылған вермуттар және өзге де табиғи жүзім шараптары

Араластыру, сүзгіден өткізу және басқа да кейінгі операциялар бойынша технологиялық операциялардың  орындалу шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2206 00

Өзге де ашытылған сусындар (мысалы, сидр, перри немесе алмұрт сидрі, бал сусыны); басқа жерде аталмаған ашытылған сусындардан жасалған қоспалар мен ашытылған сусындардың және алкогольсіз сусындардың қоспалары

Араластыру, сүзгіден өткізу және басқа да кейінгі операциялар бойынша технологиялық операциялардың  орындалу шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау.

2208-ден

Жүзім дистилляттары; ликерлер мен құрамында жүзім дистиляттары бар басқа да спирттік сусындар; коньяк

Араластыру, сүзгіден өткізу және басқа да кейінгі операциялар бойынша технологиялық операциялардың  орындалу шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2309

Жануарларды азықтандыру пайдаланылатын өнімдер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2403 11 000, 2403 19

Құрамында кез келген үлесте темекі алмастырғыштары бар немесе жоқ шегуге арналған темекі

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2403 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

25-топтың

Қолданылатын ережелер одан әрі жазылатын 2519, 2523, 2524, 2525-тің 2504, 2515 12 500, 2516, 2518 позициядағы өнімдерден басқа, тұз, күкірт, топырақ және тас, сылақ материалдары, әктас

Өңдеу/қайта өңдеу технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайында кез келген позициядағы материалдардан дайындау; көмірмен байыту, тазарту, қатты қиыршықтарды үгіту, кесу, кальцийлендіру

2504

Табиғи графит

Көміртегінің құрамын байыту, шикізатты тазалау және ұсату

2515 12 500

Мәрмәр мен жарлауық немесе әк таутезегі блоктарға арамен кесілген немесе өзге тәсілмен бөлінген немесе қалындығы 4 см-дан асатын, бірақ 25 см-дан аспайтын тік бұрышты (төрт бұрыштыны қоса алғанда) нысандағы тақталар

Қалыңдығы 25 см-ден асатын тас блоктарды аралап кесу немесе басқа тәсілмен бөлу

2516

Өзгедей ірі ұсақталған немесе ұсақталмаған, араланған немесе араланбаған, немесе блоктарға немесе тік бұрышты нысандағы тақталарға (төрт бұрышты қоса алғанда) басқа тәсілмен бөлінген ескерткіштер немесе құрылыс үшін арналған гранит, порфир, базальт, құмтас және тас

Тас блоктарды аралап кесу немесе басқа тәсілмен бөлу

2518

Кальцийлендірілген немесе кальцийлендірілмеген, күйежектелген немесе күйежектелмеген, ірі ұсақталған немесе араланған доломитті қоса алғанда, немесе басқа да тәсілмен тік бұрышты (төрт бұрыштыны қоса алғанда) нысандағы блоктарға немесе тақталарға бөлінген доломит; доломитті нығыздаушы қоспа

Ұсақтау, аралау, уату; кальцийлендірілмеген доломит үшін - кальцийлендіру

2519-дан

Ұсақталған және саңылаусыз тығындалған ыдыстарға салынған табиғи магний карбонаты (магнезит), электрмен балқытылған магнезиден және күйежектелгенге дейін күйдірілген (кесектендірілген) магнезиден басқа, магний тотығы

Бұл жағдайда табиғи магний карбонатынан (магнезит) басқа, барлық пайдаланылатын заттар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс дайындау

2523

Цемент

Шикізат материалдарын өндіру, ұсақтау, тарту, шикізат материалдарын күйдіру, цемент клинкерін салқындату және тұтқыр материалдарды тарту процестерін қамтитын өндіру технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайында кез келген позициядағы материалдардан дайындау

2524

Асбест

Асбестік минералдан асбест (0-6) дайындау

2525

Слюда, оның ішінде қатпарланған слюда қалдықтары

Ыдырату, кесінді, уату

2707 50 100

Отын ретінде пайдалану үшін ASTM D86 әдісі бойынша температурасы 2500С кезінде айдалатын 65 көл. %-дан немесе одан астам (шығындарды қоса алғанда) өзге де хош иісті көмірсутектес қоспалар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшелінетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бір өнімнің құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2709 00

Битуминозды жыныстардан алынған шикі мұнай және шикі мұнай өнімдері

Битуминозды материалдарды пирогендік айдау және битуминозды минералдарды деструктивтік айдау жөніндегі технологиялық операциялардың орындалуы шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

2710-нан

Шикілерін қоспағанда, битуминозды жыныстардан алынған мұнай және мұнай өнімдері; басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген құрамында 70 сал. %-дан немесе одан да астам мұнай немесе мұнай өнімдері бар битуминоздық жұмыстардан алынған, оның үстіне бұл мұнай өнімдері негізгі құрама өнімдер болып табылады

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2711

Мұнай газдары және өзге де газ тәрізді көмірсутектер

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2712

Мұнай вазелині; боялған немесе боялмаған синтез нәтижесінде алынған, микрокристалданған парафин, мұнай балауызы, парафин гачі, озокерит, құба көмірлі балауыз, шымтезек балауызы, өзге де минералды балауыздар және ұқсас өнімдер

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2713

Битуминозды жыныстардан алынған мұнай коксы, мұнай битумы және мұнай және мұнай өнімдерін қалған өзге де қалдықтар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2714

Табиғи битум және асфальт: битуминозды тақтатастар немесе тақтатас майы және битуминозды құмтастар; асфальтиттер және асфальтты жыныстар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2715 00 000

Табиғи асфальттарын, битумның, мұнай битумының, минералды шайырлардың немесе минералды шайырлар күлінің жасалған битуминозды (мысалы, битумды мастиктар, жолды төсеуге арналған асфальт қоспалары)

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

28-топтан

Бейорганикалық химия өнімдері: бейорганикалық немесе органикалық бағалы металдар, сирек кездесетін жер металдары, радиоактивті элементтер немесе 2811 29 100, 2818 20 000. 2821 20 000, 2833 22 000 кіші субпозициялардағы және 2844 10-нан, 2844 20-дан субпозицияларындағы тауарлардан басқа изотоптар, олар үшін қолданылатын қағидалар бұдан әрі жазылған

Оларды дайындау кезінде пайдаланылатын барлық материалдар өнім позициясынан өзгеше позицияларда жіктелуі тиіс. Алайда бірдей позициялардың материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 20%-ынан аспайды деген шартпен пайдаланыла алады

2811 29 100-ден

Күкірт тотығы (VI) (күкіртті ангидриді)

Қос тотықты күкірттен дайындау

2818 20 000

Жасанды корундтан ерекшеленетін алюминий оксиді

Өңдеу/қайта өңдеу технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайларында кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

2821 20 000

Минералды бояғыштар

Жер бояуларын күйдіру немесе ұнтақтау

2833 22 000

Алюминий сульфаты

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс дайындау.

2844 10

Табиғи уран және оның қосындылары

Қайта өңдеу технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайларында 2844 30 позициясының материалынан (уран, уранмен қосылған – 235 және оның қосындылары) жасау (уран изотопы бойынша байыту – 235)

2844 20-дан

235-уранмен байытылған уран және оның қосылыстары

Қайта өңдеу технологияларына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайларында 2844 10 және 2844 30 позицияларының материалдарынан (табиғи уран, 235-уранмен біріктірілген уран және олардың қосылыстары) дайындау (235-уранмен изотоп бойынша байыту)

29-топтан

Олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын, 2901, 2902, 2905 19 000, 2915, 2932 99 700, 2932 99 850, 2933, 2934 позицияларының қосылыстарынан басқа, органикалық химиялық қосылыстар

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуі кез келген позициялардың  материалдарынан дайындау. Алайда, өнім сияқты позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шарттымен қолданылуы мүмкін

2901-ден

Отын және жанармай ретінде пайдалануға арналған ациклдық көмірсутектер

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс басқа да операциялар. Алайда, материал сияқты позициядағы заттар олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

2902-ден

Жанармай мен отын реті пайдалануға арналған цикландар мен циклендер (азуленнен басқа), бензол, толуол, ксилолдар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім  позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс басқа да операциялар. Алайда, материал сияқты позициядағы заттар олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

2905 19 000-ден

Металдардың алкоголяттары

Кез келген позицияның материалдарынан, оның ішінде 2905 позицияның басқа да материалдарынан дайындау. Алайда, осы позициялар металдардың алкоголяттары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін.

2915

Ациклдық монокарбондық байытылған қышқылдар және олардың ангидридтері, галогенангидридтері, пероксидтері  және пероксиқышқылдар; олардың галогенденген сульфирленген, нитроленген немесе нитрозирленген туындылары

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда 2915 немесе 2916 позицияларының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2932 99 000-ден

Басқа құрамында оттегі бар функционалдық топты қамтитын немесе қамтымайтын өзге де циклдік ацеталилер және ішкі гемиацеталилер, және олардың галогенденген, сульфирленген, нитроленген және нитрозирленген туындылары

Кез келген позициялардың материалдарынан, оның ішінде 2932 позициясының басқа да материалдарынан дайындау

2932 99 000-ден

Қарапайым ішкі эфирлер

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2909 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2933

Құрамында тек азот гетероатом(дар)ы бар, гетероциклді қосылыстар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2932 немесе 2933 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2934

Химиялық құрамы айқындалған немесе айқындалмаған нуклеин қышқылдары және олардың тұздары; өзге де гетероциклді қосылыстар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2932, 2933 немесе 2934 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауға тиіс

30-топтан

Олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3002, 3003, 3005 және 3006 60 тауарларынан басқа фармацевтикалық өнім

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс дайындау. Алайда, өнім сияқты позицияның материалдары, олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

3002

Терапевтикалық, алдын алу немесе диагностикалық мақсаттар да пайдалану үшін дайындалған адам қаны, жануарлар қаны; иммундық сарысуы және қанның басқа фракциялары, түрлендірілген иммунологиялық өнімдер, оның ішінде биотехнология әдістерімен алынған өнімдер: вакциналар, токсиндер, микроорганизмдер себінділері ашытқылардан басқа және ұқсас өнімдер

Кез келген позициялардың даматериалдарынан, оның ішінде 3002 позициясындағы басқа да қан материалдардан дайындау. Алайда позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

3003-топтан

Терапевтикалық немесе алдын алу мақсаттарына пайдалануға арналған екі немесе одан көп құрамдас бөліктерден құралған дәрілік заттар (3002, 3005 немесе 3006 тауар позицияларынан басқа), бірақ дозаланған дәрілік нысандар түрінде немесе бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған:

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда 3003 позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауға тиіс

3005

Медицинада, хирургияда, стоматологияда немесе ветеринарияда қолдануға арналған, фармацевтикалық заттар сіңірілген немесе қапталған, бөлшек саудамен сату үшін нысандарға немесе орамдарға өлшеніп оралған мақта, дәке, бинттер және ұқсас бұйымдар (мысалы, тану материалы, лейкопластырьлер, припаркалар)

Фармацевтикалық заттарды қоспағанда, кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 3005 позицияның пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3006 60

Гормондардың, 2937 тауар позициясындағы басқа қосылыстардың немесе спермицидтердің негізінде жасалған химиялық контрацептивтік құралдар

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс кез келген позициядағы материалдардан дайындау

31-топ

Тыңайтқыштар

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуі тиіс кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, өнімдікі сияқты позицияның материалдары да олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

32-топтан

Олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3201, 3205 00 000 позицияларының тауарларынан басқа илеу және бояу экстракттары; таниндер және олардың туындылары; бояғыштар, пигменттер және өзге де  бояу заттары; сырлар мен лактар; тығыздағыштар мен өзге де мастикалар; баспаханалық сыр, сия туш

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, өнімдік сияқты позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен қолданылуы мүмкін

3201-ден

Танниндер мен олардың тұздары, қарапайым және күрделі эфирлер мен өзге де туындылар

Өсімдіктен алынатын илеу заттарының экстаркттарынан дайындау

3205 00 000

Түрлі-түсті лактар; осы топқа 3-ескертпеде көрсетілген түрлі-түсті лактардың негізінде жасалған препараттар

3203 00 және 3204 позициясындағы материалдарды қоспағанда, 3205 00 000 позициясына жататын барлық материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен кез келген позициядағы материалдардан дайындау

33-топтан

Эфир майлары мен резиноидтар: парфюмерлік, косметикалық немесе дәретхана заттары, олар үшін қолданылатын ереже бұдан әрі жазылатын 3301 позициядағы өнімдерден басқа

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияның қолданылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 40 %-ынан аспауға тиіс

3301

Конкреттерді және абсолюттерді қоса алғанда, эфир майлары (құрамында терпендер бар немесе жоқ) резиноидтер; экстрагирленген эфир майлары; майлардағы, ұшпайтын майлардағы, балауыздағы немесе анфлераж немесе мацераций әдісімен алынатын ұқсас өнімдердегі концентраттар; эфир майлары детерпенизациясының терпендік жанама өнімдері; су дистиляттары және эфир майларының су ерітінділері

Өңдеу/қайта өңдеу технологиясына сәйкес өндірістік жағдайларда арнайы тазарту әдісін қолдана отырып, кез келген позициялардың материалдарынан, оның ішінде сол позициядағы өзге материалдардан дайындау. Алайда, 3301 позицияда қолданылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасынын 50 %-ынан аспауға тиіс

34-топтан

Сабын, үстіңгі қабатты белсенді органикалық заттар, жуғыш заттар, майлау материалдары, жасанды және дайын балауыздар, тазарту немесе әрлеуге арналған құрамдар, майшамдар және ұқсас бұйымдар, жабыстыруға арналған пасталар, пластилин, "тіс дәрігері балауызы" және тіс дәрігерлік мақсаттарға арналған гипстің негізіндегі құрамдар, ол үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3403 және 3404-тен позициялардың тауарларынан басқа

Дайындау, бұл ретте барлық қолданылған материалдар дайын өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, сол позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнімнің бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен қолданылуы мүмкін.
Сабын үшін: мынадай рецептура бойынша
- тоңмай жиынтығы;
- сабынды қайнату;
- сабын жинағы;
- суыту мен кептіру;
- механикалық өңдеу;
- қоспалармен араластыру;
- кесу;
- мөртаңбалау;
- орау технологиялық
операциялардың орындалу шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

3403

Жақпа материалдары (кескіш жабдықтар үшін жақпа-салқындатқыш эмульсияларды, болттар мен гайкаларды бұрауды жеңілдететін құралдарды, татты кетіруге арналған құралдар мен жақпалар негізіндегі бұйымдарды қалыптан алып шығуды жеңілдететін татқа қарсы құралдар мен препараттарды қоса алғанда) және битуминоздық жыныстардан алынған негізгі құрамдас бөліктер ретінде 70 салм. %-дан не одан көп мұнай не мұнай өнімдері бар құралдардан басқа, тоқыма материалдарын, теріні, жүнді жаққымаймен және маймен өңдеу үшін пайдаланылатын құралдар

Олардың құны түпкілікті өнімнің бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен сол позицияның материалдарынан дайындау

3404-тен

Парафиндердің, мұнай балауыздарының немесе битуминозды жыныстардан немесе парафинді қалдықтардан алынған балауыздардың негізіндегі жасанды және дайын балауыздар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі өңдеулер бойынша операциялар. Өзге де операциялар, бұл ретте барлық қолданылатын материалдар өнім позициясынан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс. Алайда өнімдікіндей позициядағы материалдар, олардың құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен қолданылуы мүмкін

35-топтан

Белоктық заттар; өзгертілген крахмалдар; желімдер; ферменттер, олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3505 10 500, 3505 10 900, 3507-ден позициялардың өнімдерден басқалары

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық қолданылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жектелуі тиіс. Алайда, өнімдікіндей позициядағы материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен қолданылуы мүмкін

3505 10 500

Қарапайым немесе күрделі эфирге арналған крахмалдар

Кез келген позициялардың материалдарынан, оның ішінде 3505 позициядағы материалдардан дайындау

3505 10 900

Өзге де өзгертілген крахмалдар

1108 позициясының материалдарынан басқа, кез келген позициядағы материалдардан дайындау

3507-ден

Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген ферментті препараттар

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

36-топ

Жарылғыш заттар; пиротехникалық бұйымдар; сіріңкелер; пирофорлық қорытпалар; кейбір жанғыш заттар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар

37-топтан

Фото- және кино тауарлар, олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3701, 3702, 3704 00 позициялардағы өнімдерден басқа

Кез келген позициядағы материалдан дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар өнім позициясынан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, өнімдікіндей позициядағы материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20% аспаған жағдайда қолданылуы мүмкін

3701

Фотопластинкалар және қағаз, картон немесе тоқымадан басқа, кез келген материалдардан жасалған жазық сезгіштігі арттырылған жарықтатылмаған (экспонирленбеген фотопленкалар; орамадағы немесе орамасыз, сезгіштігі арттырылған, жарықтатылмаған, мезеттік фотографияларға арналған жазық пленкалар

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар 3701 және 3702 позициялардан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс

3702

Сезгіштігі арттырылған жарықтатылмаған (экспонирленбеген) қағаз, картон немесе тоқымалық кез келген материалдардан жасалған рулондағы фотопленкалар; мезеттік фотографияларға арналған рулондағы
сезгіштігі арттырылған, жарықтатылмаған пленкалар

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар 3701-3702 позициялардан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс

3704 00

Жарықтатылған, бірақ шығарылмаған фотографиялық пластинкалар, пленкалар, қағаз, картон және тоқымалық материалдар

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар 3701-3704 00 позициядан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс

38-топтан

Өзге де химиялық өнімдер, олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3801 20 100, 3801 30 000, 3803 00, 3805, 3806, 3806 30 000, 3807 00, 3811 21 000, 3823 70 000, 3824 позициялардан басқалары

Кез келген позициядағы материалдан ірі дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар өнім позициясынан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, өнімдікіндей позициядағы материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20 % аспаған жағдайда қолданылуы мүмкін

3801 20 100

Май қосылған суспензия түріндегі коллоидті графит; жартылай коллоидті графит

Кез келген позициядағы материалдан дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасынан 50 %-ынан аспауға тиіс

3801 30 000

Электродтарға арналған көміртек тектес пасталар және пештерді шегендеуге арналған ұқсас пасталар

Кез келген позициядағы материалдан дайындау, бұл кезде барлық 3403 пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасынан 50 %-ынан аспауға тиіс

3803 00-ден

Тазартылған таллий майы

Тазартылмаған майды тазарту

3805-тен

Скипидарлы сульфаттық, тазартылған май

Тазартылмаған скипидарлы сульфатты, майды дистиляттау немесе тазарту жолымен тазарту

3806-дан

Шайырлы қышқылдардың күрделі эфирлері

Құрамында шайыры бар қышқылдардан дайындау

3807 30 000

Күрделі эфирлі шайырлар

Құрамында шайыры бар қышқылдардан дайындау

3807 00-ден

Сүректік қара май (өсімдік гудронынан қайнатылған немесе алынған шайыр)

Ағаш қарамайын айдау

3811 21 000

құрамында битуминоздық жыныстардан алынған, мұнай және мұнай өнімдері бар жақпа майларға қондырғылар

Дайындау, бұл кезде 3811 позициясында пайдаланылатын материалдардың бағасы түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3823 70 000

Өнеркәсіптік майлы спирттер

Кез келген позициядағы материалдардан оның ішінде майлы қышқылдардан дайындау

3824-тен

Химиялық өнеркәсібінің әртүрлі өнімдері:
- табиғи шайырлар негізінде құйма нысандары немесе құйма сырықтарды өндіру үшін дайын байланыстырғыш заттар;
- нафтендік қышқылдар, олардың суда ерімейтін тұздары және олардың күрделі эфирлері;
- 2905 44 субпозициясындағы сорбиттен басқа, сорбит;
- мұнай сульфонаттары, сілті металдарын, аммонийді немесе этаноламиндерді қоспағанда; битуминоздық жыныстар мен олардың тұздарынан алынған майлардың тиофенирленген сульфоқышқылдары;
- иониттер;
- электр шамдарында немесе электр бұрамаларында вакуумды аяқтау үшін абсорбциялау құрамдары;
- газды тазартуға арналған алкализацияланған темір оксидтері;
- жарықтандыру газды тазарту нәтижесінде алынатын аммиакты су;
- сульфонафтенді қышқылдар мен олардың суда ерімейтін тұздары және олардың күрделі эфирлері;
- сивушты май және Джеппель майы [сүйекті];
- әртүрлі аниондары бар тұздардың қоспалары;
- желатин негізіндегі көшірме пасталары, оның ішінде қағаздан немесе тоқыма материалдарынан жасалған төсеніштерде

Дайындау, бұл кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуі тиіс. Алайда
өнімдікі сияқты позициядағы материалдар олардың құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін.

3901-3915-тен4

Бастапқы нысандардағы полимерлер, қалдықтар, пластмассаның қиықтары мен скрабы:
- полиқосындысы бар өнімдер

Дайындау, бұл кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Алайда 39-топтағы барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-дан аспауы тиіс

3916-3919-дан

Шалаөнімдер немесе пластмассадан жасалған бұйымдар:
- беті бойынша өзгеше өңделген немесе квадрат, тікбұрышқа қарағанда өзгеше ашылған жазық бұйымдар;
- беті бойынша өзгеше өңделген шалаөнімдер

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар құны соңғы өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Бірақ 39-топтағы барлық қолданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-дан аспауы тиіс

3920 10 250-нен

Қалыңдығы 0,125 мм-ден аспайтын полиэтиленнен жасалған үлес салмағы кем дегенде 0,94, орамдарда салынған суреті және жазылған мәтіні бар пленка және белдіктер немесе ленталар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда дайын өнімдікіндей позицияның пайдаланылатын материалдардың бағасы түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3920 10 280-нен

Қалыңдығы 0,125 мм-ден аспайтын полиэтиленнен жасалған үлес салмағы 0,94 және одан асатын, орамдарда салынған суреті және жазылған мәтіні бар пленка және белдіктер немесе ленталар

Кез келген позициядағы материалдардан дайындалған. Бірақ қолданылатын материалдардың бағасы дайын өнімдегі сияқты позициядағыдай түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

____________________________
4 Егерде өнім 3901-3906 және 3907-3911 позицияларында бір мезгілде көрсетілген материалдардан әзірленген болса, осы ереже тек сол өнім санатына, қайсысы әзірленген тауардың салмақты қатынасына бағымдылығы барына қолданылады.

3920 10 890

Қалыңдығы 0,125 мм-ден асатын, кеуекті емес, арматураланбаған, қабат-қабат емес, төсенішсіз және басқа материалдармен ұқсас әдіспен бірікпеген, этилен полимерлердан жасалған тақтайлар, табақтар, пленкалар және белдіктер немесе өзге де ленталар

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ 39-топтағы материалдардың "полимерлік материалдар, пластмассалар мен олардан жасалған бұйымдар" құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3920 20 210

Қалыңдығы 0,10 мм-ден аспайтын,   биаксальды-бағытталған, орамдардағы пропилен полимерлерінен жасалған пленкалар және белдіктер немесе ленталар

Кез келген позициядағы материалдардан дайындалған. Бірақ пайдаланылған материалдардың құны дайын өнім позициясындағыдай түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3921 90 600

Полиқосындысы өнімдерінен жасалған тақтайлар, табақтар, пленкалар және белдіктер немесе ленталар, өзгелері

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ 39-топтағы материалдардың "полимерлік материалдар, пластмассалар мен олар дана жасалған бұйымдар" құны түпкілікті өнім бағасынан 50 %-ынан аспауға тиіс

3926

Пластмассадан жасалған басқа бұйымдар және 3901-3914 тауар позицияларының материалдарынан жасалған өзге де бұйымдар

Дайындау, бұл кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4001

Бастапқы нысандардағы немесе пластиналар, табақтар немесе белдіктер немесе ленталар түріндегі табиғи көксағыз, балата, гуттаперча, гваюла, чикл және ұқсас табиғи шайырлар

Табиғи көксағыз табақтарының қатпарлануы

4005

Бастапқы нысандардағы немесе пластиналар, табақтар немесе белдіктер немесе таспалар түріндегі вулканизацияланбаған резеңкелік қоспалар

Дайындау, бұл ретте барлық материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4012

Пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар, қалпына келтірілгендер немесе қолданыста болғандар; тегіс немесе жартылай пневматикалық шиналар мен қақпақшалар, резеңке шиналық протекторлар және тоғынша таспалар және бұдан әрі қолданылатын ережелер баяндалатын 4012 11 000-4012 19 000 субпозиция тауарларынан басқа, тоғын таспалары

Дайындау, бұл ретте дайын өніммен бірдей тауар позициясы бар пайдаланылатын шикізаттың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4012 11 000-4012 19 000

Қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар

Пайдаланылған шиналарды қалпына келтіру

4017 00
000

Барлық нысандардағы қатты резеңке (мысалы, эбонит), қалдықтар мен сынықтарды қоса алғанда; қатты резеңкеден жасалған бұйымдар

Қатты резеңкеден дайындау

4101-4103-тен

Осы топқа 16) немесе 1в) ескертпелермен алынып тасталғаннан басқа, түгі немесе жүн жамылғысы болмайтын әр түрлі малдың өңделмеген терісі

Жануарлар терісін түкті алып тастау арқылы қайта өңдеу

4104-4106

Жүн немесе түкті жабыны болмайтын, қабатталған немесе қабатталмаған, бірақ одан әрі өңделмейтін әр түрлі малдың өңделмеген терісінен иленген тері немесе былғары краст

Былғарыны қайтымсыз илеу операциясынан өткен жануарлар терісінен дайындау

4107,
4112 00 000,
4113

4114 тауарлық позициясындағы былғарыдан басқа, жүн немесе түкті жабыны болмайтын, қабатталған немесе қабатталмаған әр түрлі мал терісін илегеннен кейін қосымша өңделген тері

Былғарыны илеу операциясынан өткен және илеуден кейін қайта өңделген терісінен дайындау

4302-ден

Иленген, жинақталмаған немесе жинақталған (басқа материалдарды қоспай) үлбір терілер (бастарды, құйрықтарды, табандарды және өзге бөліктер мен қиқымдарды қоса алғанда) 4303 тауар позициясында көрсетілгеннен басқа, бүтін, басы, құйрығы немесе аяғы жоқ, жинақталмаған терілер

Құрастырылмай иленген немесе жасанды аң терілерінен дайындау

4403

Қабығы алынған немесе алынбаған немесе үстіңгі қабатымен, қомақты кесектелген немесе кесектелмеген материалдары

Қабығы аршылған немесе шамалы сыдырылған өңделмеген орман материалдарынан дайындау

4407

Ұзыннан арамен кесілген немесе жарылған, қабаттарға бөлінген немесе аршылған, сүргіленген немесе сүргіленбеген, жылтыратылған немесе жылтыратылмаған, ұштары жалғанған немесе жалғанбаған, қалыңдығы 6 мм-ден аспайтын ағаш материалдары

Аралау, сүргілеу, тегістеу, тиектеп жалғау

4408

Желімделген фанер немесе басқа да соған ұқсас қабатты сүрек үшін қаптауға арналған табақтар (қабатты сүректі бөлуден алынғандарды қоса алғанда) және ұзыннан арамен кесілген, қабаттарға бөлінген немесе аршылған, сүргіленген немесе сүргіленбеген, жылтыратылған немесе жылтыратылмаған, ұштары жалғанған немесе жалғанбаған, қалыңдығы 6 мм-ден аспайтын өзге ағаш материалдары

Қосу (желімдеу), сүргілеу, тегістеу

4409

Пішінделген ұзын тақтай түріндегі (иректелген, қиысқан жіктері бар, шпунтталған, шеттері ойылған, жартылай шеңберлі калевкалар түріндегі, қосылысы бар (фасонды, дөгеленген немесе соған ұқсас) кез келген жиек, ұштарындағы немесе тегістіктегі, сүргіленген немесе сүргіленбеген, жылтыратылған немесе жылтыратылмаған, ұштары жалғанған немесе жалғанбаған қылқан жапырақты кесу материалдары (еденді паркетпен жабуға арналған, жиналмаған тақтайшаларды және фриздерді қоса алғанда)

Жоңғылау немесе пішіндеу, тегістеу немесе тиектеп қосу, аралау

4414 00

Картиналардың, фотосуреттердің айналардың немесе соған ұқсас заттардың жақтаулары

Пішіндеу, жоңғылау, құрастыру

4416 00 000

Бөшкелер, кішкене бөшкелер, үлкен күбілер, күбілер және өзге де бөшкелік бұйымдар мен қалақты қоса алғанда сүректен жасалған олардың бөліктері

Тіпті екі негізгі жазықтығы бойынша араланған, бірақ өзгеше өңделмегеннен басқа клепкалардан дайындау

4418-ден

Ұсталық және балташылық, ұяшықты ағаш панельдерді қоса алғанда, ағаш, құрылыс бұйымдары, жиналатын қалқанды паркет, гонт және шатырлық кереге шабақ

Ағаш материалдардан пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелетін кезде дайындау керек. Бірақ ағаштан, жабынтақтадан, жабындық қиынды ағаштан жасалған қуыс панельдер пайдаланылуы мүмкін

4421-ден

Өзге де ағаш бұйымдар: Аяқ киімге арналған ағаш шегелер, сіріңке талы

4409 позициядағы хольцдраттан басқа, кез келген позициядағы ағаштан дайындау

4802 55-тен

Хат, баспа және өзге де графикалық мақсат үшін пайдаланылатын, caлмағы 1 м2 40 г немесе одан асатын, бірақ орамдарда 150 г аспайтын борланбаған офсеттік қағаз

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ, дайын өнім позициясындағыдай материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4802 58 100-ден

Хат, баспа және өзге де графикалық мақсаттар үшін пайдаланылатын, салмағы 1 м2, бірақ орамдарда 150 г аспайтын борланбаған офсеттік қағаз

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ, дайын өнім позициясындағыдай материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4811 59 000

Жабындысы, сіңірмесі бар немесе пластмассадан ламинацияланған (желімді қоспағанда) қағаз және картон

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ, дайын өнім позициясындағыдай материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4817

Қағаздан немесе картоннан жасалған конверттер, хатқа арналған кәртішкелер, суретсіз почталық открыткалар мен хат жазысуға арналған кәртішкелер; қағаздан немесе картоннан жасалған қағаз, кеңсе керек жарақтарының жиынтығы құрайтын қораптар, сөмкелер, футлярлар мен компендиумдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, пайдаланылатын барлық материалдың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4819-дан

Қағаздан, картоннан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшықтарынан жасалған жайма қағаздан жасалған үлкен картон қораптар, жәшіктер, қораптар, қапшықтар, пакеттер және басқа да орам ыдыстары; мекемелерде, дүкендерде немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын қағаздан немесе картоннан жасалған картотекаларға арналған науалар және ұқсас бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, пайдаланылатын барлық материалдың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

5402-ден

Құрастырылмаған пневматикалық қосылған жіптер

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Алайда, пайдаланылатын материалдар құны дайын өнім позициясындағыдай түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

5701

Дайын және дайын емес түйіншекті кілемдер және өзге де еденге төселетін тоқыма бұйымдар

Тоқу, жайманы қию, түпкілікті өңдеу, бұйым шеттерін көмкеру. Бұл ретте пайдаланылатын материалдар 5702, 5703, 5704, 5705 00 позициялардан ерекше позицияда жіктелуі тиіс

5702

"Килим", "сумах", "кермани" және осы сияқты қол жұмысының кілемдерін қоса алғанда тафтинктік емес немесе флокирленбеген, дайын немесе дайын емес тоқылған кілемдер және өзге де еденге төселетін тоқыма бұйымдар

Тоқу, жайманы қию, түпкілікті өңдеу бұйым шеттерін көмкеру. Бұл ретте пайдаланылатын материалдар 5701, 5703, 5704, 5705 00 позициялардан не ерекше позицияда жіктелуі тиіс

5704-тен


Тоқыма еден жабындыларынан дайындалған дайын бұйымдар: дәретхана және жуынатын бөлмелерге арналған, автомобиль, әмбебап кілемшелер


Қалып бойынша дайындамаларды пішу, тігін операцияларын орындау. Бұл ретте 5704 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 30%-ынан аспауы тиіс

5705 00

Өзге де, дайын немесе дайын емес кілемдер және еденге төселетін тоқыма бұйымдар

Тоқу, жайманы қию, түпкілікті өңдеу бұйым шеттерін көмкеру. Бұл ретте пайдаланылатын материалдар 5701, 5703, 5704, 5705 00 позициялардан не ерекше позицияда жіктелуі тиіс

6802

Ескерткіштер немесе құрылыс үшін өңделген тас (сланецтен басқа), және 6801 тауар позициясының тауарларынан басқа, одан жасалған бұйымдар; табиғи тастан (сланецті қоса алғанда) жасалған мозайкаларға арналған кубиктер немесе осыған ұқсас бұйымдар; табиғи тастан (сланецті қоса алғанда) жасалған, жасанды сырланған түйіршіктер, үгінділер және ұнтақ

Аралау немесе басқа да тәсілмен бөлу

6803 00 000-ден

Табиғи тақтатастан немесе агломерацияланған тақтатастан жасалған бұйымдар

Өңделген тақтатастан дайындау

6804-тен, 6805-тен

Кремний карбиді негізінде жасанды абразивтерден жасалған бұйымдар

6804 және 6805 позициялар және кремний карбидтерінің 2849 позициясындағы материалдарды қоспағанда, кез келген позициядағы материалдардан дайындау

6812-ден

Өңделген асбест талшықтар; асбесттің немесе асбест пен магний карбонатының негізіндегі қоспалар; осы қоспалардан немесе асбесттен жасалған 6811 немесе 6813 тауар позициясының тауарларынан басқа арматураланған немесе арматураланбаған бұйымдар (мысалы, жіптер, маталар, киімдер, бас киімдер, аяқ киім, аратөсемдер)

Асбестің өңделген талшықтарынан немесе асбест негізіндегі қоспалардан немесе асбест пен магний карбонаты негізіндегі қоспалардан дайындау

6814-тен

Қағаз, картон немесе басқа негіздегі немесе онсыз, агломерацияланған немесе қайта өңделген слюданы қоса алғанда, өңделген слюда және одан жасалған бұйымдар

Өңделген слюдадан дайындау (агломерацияланған немесе қайта қалпына келтірілген слюдаларды қоса алғанда)

7006 00

Иілген, қырланған, қырналған, тесілген, эмальданған немесе өзге де тәсілмен өңделген, бірақ рамаға салынбаған немесе басқа материалдармен қиыстырылмаған 7003, 7004 немесе 7005 тауар позицияларындағы шыны

Дайын өнімге пайдаланылған шикізаттан ерекше сипаттаманы қамтамасыз ететін арнайы технологиялық операцияларды орындау шарттары кезінде сол позициядағы материалдардан дайындау

7009

Артқы жақты шолу айналарын қоса алғанда, рамаларға салынған немесе рамасыз шыны айналар

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда пайдаланылатын материалдар құны дайын өнім позициясындағыдай түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

7019 32 000

Жұқа маталар (вуальдар)

Оны дайындау кезінде пайдаланылатын барлық материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

7102-дан,
7103-дан,
7104-дан

Өңделмеген немесе жай араланған уатылған немесе алғашқы өңдеуге ұшыраған. Өңделген немесе өңделмеген, сортталған немесе сортталмаған бірақ өткізілмеген, түзетілмеген және бекітілмеген қымбат бағалы (алмастардан басқа) және жартылай қымбат бағалы тастар; сортталмаған қымбат бағалы (алмастардан басқа) тастар және тасымалдау қолайлылығы үшін уақытша тізбектелген жартылай қымбат бағалы тастар

Қымбат немесе өңделмеген жартылай қымбат бағалы тастардан (табиғи немесе өзгертілген) дайындау

7106-дан,
7108-дан,
7110-yан

Өңделген немесе жартылай өңделген, немесе ұнтақ түрдегі күміс (алтыннан немесе платинадан алынған гальванды қаптамасы бар күмісті қоса алғанда)

Өңделмеген қымбат бағалы металдардан дайындау

7107 00 000,
7109 00 000-ден

Қымбат бағалы емес, күміс жалатылған, жартылай өңделген металдар

Өңделмеген қымбат бағалы металдардан дайындау

7111 00 000

Платина жалатылған, өңделмеген немесе жартылай өңделген қымбат бағалы емес металдар, күміс немесе алтын

Электролиттік, химиялық, термикалық байыту, металдарды балқыту

7116

Табиғи немесе өсірілген маржаннан, қымбат бағалы немесе жартылай қымбат бағалы тастардан (табиғи, жасанды немесе қайта жаңғыртылған)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

7117-ден

Бижутерия:
- қымбат бағалы емес металдардан жасалған, қымбат бағалы металдардан жасалған гальванды қаптамалары бар немесе жоқ

Пайдаланылатын барлық материал құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспаған жағдайда қымбат бағалы емес металдар, алтын күміс платина жалатылмаған бөліктерден дайындау

7218, 7219,
7220, 7221 00, 7222-ден

Құйма металдардағы немесе өзге де алғашқы нысандардағы коррозияға төзімді болат; коррозияға төзімді болаттан жасалған жартылай фабрикаттар, өзге де коррозияға төзімді болаттардан жасалған шыбықтар; коррозияға төзімді болаттан жасалған бұрыштар, фасондық және арнайы профильдер

Құйма немесе 7218 позициядағы басқа да бастапқы нысандардағы тоттанбайтын болаттан дайындау

7224, 7225,
7226, 7227-ден

Легірленген өзге болаттан жасалған бос оратылтан орамалардағы шала өнімдер, жалпақ илек, ыстықтай илектелген шыбықтар

Құйма немесе 7224 позициядағы легірленген өзге де бастапқы нысандардағы өзге болаттан дайындау

7322-ден

Қара металдардан жасалған электрлік емес қыздырумен орталық жылытуға арналған радиаторлар және олардың бөліктері; қара металдардан жасалған ыстық суды беруге арналған (сондай-ақ таза немесе салқындатылған ауаны беруге арналған құрылғыларды қоса алғанда), электрлік емес қыздырғыштармен, қозғалтқыш жетегінің кірістірілген желдеткішімен немесе ауа үрлегішпен жабдықталған ауа қыздырғыштары мен бөлу құрылғылары және олардың бөліктері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, сол өнім позициясындағыдай материалдар олардың құны түпкілікті өнім бағасының 5 % шегіндегі сомадан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

74-топтан

7401 00 000-7405 00 000 позицияларындағы өнімдерден басқа, мыс және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

7403-тен

Өңделмеген мыс қорытпалары

Өңделген тазартылған мыстан немесе қалдықтар мен сынықтардан дайындау

75-топтан

7501-7503 00 позицияларындағы өнімдерден басқа, никель және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-дан аспау тиіс

76-топтан

7601-7603, 7607 позицияларындағы өнімдерден басқа, алюминий және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

7607-ден

Тамақ өнімдерін орамдарға буып-түюге арналған баспа суреті мен мәтіні бар кэширленген алюминий жұқалтыр

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда, материалдар құны дайын өнім позициясындағы түпкілікті өнімнің бағасының 50 %-дан аспауға тиіс

78-топтан

7802 00 000 позицияларындағы өнімдерден басқа, қорғасын және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

79-топтан

7902 00 000 позициясындағы өнімдерден басқа, мырыш және одан, жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

80-топтан

8002 00 000 позициясындағы өнімдерден басқа, қалайы және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

81-топтан

Өзге де өңделмеген қымбат бағалы емес металдар және олардан жасалған бұйымдар

Барлық пайдаланылатын материалдар құны өнімнің жіктелетін позициясындағы түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8202 10 000,
8202 20 000,
8202 31 000,
8202 39 000

Қол аралар, таспа араларға арналған табақтар, айналмалы араларға арналған табақтар (көлденеңдан кесуге арналған немесе ойықтарды кесіп шығуға арналған табақтарды қоса алғанда)

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда, дайын өнім сияқты пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8208

Машиналарға немесе механикалық құрал-жабдықтарға арналған пышақтар мен кесу тілгіштері

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

84-топтан

Ядролық реакторлар, қазандықтар, жабдықтар және механикалық  құрылғылар; олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 8403, 8404, 8406-8408, 8412, 8414, 8415, 8418, 8425-8431, 8444 00-8447, 8448, 8452, 8456-8466, 8469 00-8470, 8472, 8480, 8484, 8487 позицияларға жататын өнімдерден басқа, олардың бөлігі

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде сол өнім позициясында жіктелетін материалдар, тек түпкілікті өнім бағасының 5 % шегіндегі сомаға дейін ғана пайдаланылу мүмкін

8403

8402 тауарлық позициясының қазандықтарынан басқа, орталық жылу қазандары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8404

8402 немесе 8403 тауар позициясының қазандарымен бірге пайдалануға арналған қосалқы жабдықтар (мысалы, экономайзерлер, бу қыздырғыштар, күйе кетіргіштер, газ рекуператорлары); бу-су немесе басқа да бу күш қондырғыларына арналған конденсаторлар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8406

Су буы турбиналары және өзге де бу турбиналары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8407

Айналмалы немесе қайталап түсетін қозғалысты поршеньді ұшқындап алатын іштен жану қозғалтқыштары (дизельдер немесе жартылай дизельдер)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8408

Қысымнан жалын шығарылатын поршеньді іштен жану қозғалтқыштары  (дизельдер немесе жартылай дизельдер)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8412

Өзге де қозғалтқыштар мен күш қондырғылары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8414-тен

Ауа компрессорлары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8415

Ылғалдылығы жеке реттелмейтiн кондиционерлерді қоса алғанда, ауаның температурасы мен ылғалдылығын өзгертуге арналған қозғалтқышы мен приборлары бар желдеткiшпен жабдықталған, ауаны баптауға арналған қондырғылар

Мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен кез келген позициядағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау, электр өткiзгiш элементтерiн дайындау;
- блоктарды құрастыру және монтаждау;
- хладагент толтыру (конструкциясында хладагент құю көзделмеген және/немесе құю монтаждау кезінде жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа);
- параметрлерiн реттеу және бақылау

8418

8415 тауарлық позициядағы ауа баптауға арналған қондырғылардан басқа, тоңазытқыштар, мұздатқыштар мен басқа электрлік немесе басқа типті тоңазытқыш немесе мұздатқыш жабдық жылу сорғылары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде өнім позициясында жіктелетін материалдар, тек түпкілікті өнім бағасы 5 % сомаға дейін пайдаланылуы мүмкін

8425-8428

Машиналар, жабдықтар және көтергіш жүк тиегіш немесе жүк түсіргіш жабдықтар мен құрылғылар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс.

8429

Бұрылмайтын немесе бұрылатын күрегі бар өздігінен жүретін бульдозерлер, грейдерлер, жоспарлаушылар, скреперлер, механикалық-күректер, экскаваторлар, бір шөмішті тиегіштер, тегістейтін машиналар, жол аунақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шекте 8431 позициясы материалдары тек түпкілікті өнім бағасының 5 % шегіндегі сомаға дейін пайдаланылуы мүмкін

8430

Топырақты, пайдалы қазбаларды немесе кенді араластыруға, жоспарлауға, профильдеуге, игеруге, нығыздауға, тығыздауға, қазып алуға немесе бұрғылауға арналған машиналар мен өзге де тетіктер: тіреуіштер қағуға және суырып алуға арналған жабдықтар; соқалы және роторлы қар тазартқыштар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шекте 8431 позициясы материалдары тек түпкілікті өнім бағасының 5 % шегіндегі сомаға дейін пайдаланылуы мүмкін

8431

Негіздан 8425-8430 тауар позицияларындағы жабдықтар үшін
немесе бірыңғай қолданылатын бөліктер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8444 00-8447

Тоқыма өнеркәсібіне арналған машиналар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8448-ден

8444 00-8447 позицияларындағы машиналарға арналған қосалқы жабдық

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8452

8440 тауар позициясының кітап блоктарын тігуге арналған кітаптардан басқа, тігін машиналары; тігін машиналары үшін әдейі арналған жиhаз, негіз және футлярлар; тігін машиналарына арналған инелер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8456-8466

8456-8466 тауарлық позицияларының машиналары және жабдықтары; құралды немесе бөлшектерді бекітуге арналған тетіктерді қоса алғанда, 8456-8465 тауарлық позициялардың машиналары мен жабдықтары үшін ғана немесе негізінен соларға арналған бөлшектер және керек-жарақтар, өзі ашылатын бұранда кескіш ұштары, бөлгіш ұштары және станоктарға арналған өзге арнайы керек-жарақтар; қол құралдарының барлық типтеріне арналған жұмыс құралдарын бекіту үшін керек-жарақтар

Оларды дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

8469 00-8470

8469 00-8470 позицияларындағы машинкалар мен аппараттар (жазу машинкалары, калькуляторлар және т.с.с.)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8472

Кеңсе жабдығы (көбейткіш және түптейтін машиналар және т.с.с.)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8480

Металл қою өндірісіне арналған опоктар; құю табандықтары; құю модельдері; металдарды, металдардың карбидтерін, шыныны, минералдық материалдарды, резеңке мен пластмассаны құюға арналған нысандар (құйма қалыптардан басқа)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8484

Басқа материалмен қосылған немесе металдың екі немесе одан да көп қабаттарынан тұратын табақтық металдан жасалған төсемдер мен осыған ұқсас біріктіргіш элементтер; төсемдердің және пакеттерге конверттерге немесе осыған ұқсас бумаларға салынған ұқсас біріктіру элементтерінің жинақтары немесе жиынтықтары; механикалық нығыздағыштар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8487

Электр қосылыстары, оқшаулағыштары, түйіспелері орауыштары немесе басқа да электр бөлшектері жоқ аталған топтың басқа жерінде аталмаған немесе енгізілмеген жабдықтардың бөліктері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

85-топтан

Электр машиналары мен жабдықтар, олардың бөліктері; дыбыс жазғыш және дыбыс шығарғыш аппаратура, телевизиялық бейне мен дыбысты жазуға және шығаруға арналған аппаратура, олардың бөліктері мен керек-жарақтары, қолданылатын ережелер бұдан әрі баяндалатын 8501, 8502, 8507, 8508, 8516 50 000, 8517-ден, 8518, 8519, 8521-ден, 8523, 8525-8528, 8535-8537, 8542, 8544, 8545 позицияларына жататын тауарлардан

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде өнім сияқты позицияда жіктелетін материалдар, тек түпкілікті өнім бағасының 10 % мөлшеріндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8501

Электр қозғалтқыштары генераторлары (электр генераторлық қондырғылардан басқа)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8503 00 позициясындағы материалдар тек түпкілікті өнім бағасының 10 % мөлшеріндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8502

Электрогенераторлық қондырғы және айналмалы электрлі өзгерткіш

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8501 немесе 8503 00 позицияларындағы материалдар тек түпкілікті өнім бағасының 10 % мөлшеріндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8507

Оларға арналған тік бұрышты (оның ішінде шаршылы) немесе өзге де нысандағы сепараторларды қоса алғанда, электр аккумуляторлары

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда, дайын өнім сияқты позициядағы пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8508

Шаңсорғыштар

Мынадай технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау, электрөткізгіш элементтерін дайындау;
- блоктарды жинақтау мен монтаждау;
- параметрлерді реттеу мен бақылау

8516 50 000

Қысқа толқынды пештер

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау, төмендегідей технологиялық операцияларды орындау кезінде:
- корпусты дайындау, электрлік өткізгіш элементтерін дайындау;
- блоктарды жинақтау және монтаждау;
- параметрлерді реттеу және бақылау

8517-ден

Радиотелефонды, радиотелеграфты байланысқа арналған беруші немесе қабылдаушы аппаратуралар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8518-ден

Микрофондар мен олардың бекітпелері; корпусына орнатылған және орнатылмаған дауыс зорайтқыштар; дыбыс жиілігін электрлік күшейткіштер; электрлік дыбыс күшейткіш жиынтықтар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде өнім позициясында дыбыс күшейткіш жиынтықтар

8519

Дыбыс жазатын немесе дыбыс шығаратын аппаратура

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8521-ден

DVD ойнатқыштарынан басқа, бейнетюнермен қосылған немесе қосылмаған бейнежазғыш немесе бейнекөрсеткіш аппаратура

Оларды дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

8521 90 000-ден

DVD-ойнатқыштары

Мынадай технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау, электрлік өткізгіш элементтерін дайындау;
- блоктарды жинақтау және монтаждау;
- параметрлерді реттеу және бақылау

8523-тен

37-топ бұйымдарынан басқа, жазылған немесе жазылмаған дискілер, таспалар, қатты энергияға тәуелсіз деректерді сақтау құрылғылары, «зияткерлік карточкалары» және дыбысты немесе басқа құбылыстарды жазуға арналған басқа да тасымалдағыштар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8523-ден

37-топ бұйымдарынан басқа, дискілерді дайындауға арналған матрицалар мен мастер-дискілерді қоса алғанда жазылған немесе жазылмаған дискілер, таспалар, қатты энергияға тәуелсіз деректерді сақтау құрылғылары, "зияткерлік карточкалары" және дыбысты немесе басқа құбылыстарды жазуға арналған басқа да тасымалдағыштар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8523 позициясындағы жазылмаған материалдар тек түпкілікті өнім бағасы 10 %-дан аспайтын мөлшерде пайдаланылуы мүмкін

8525

Радио хабарына немесе телевизиаға арналған өзінің құрамында енгізетін және енгізбейтін қабылдағыш, дыбыс жазғыш немесе дыбыс шығарғыш

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8526

Радиолокаторлық, радионавигациялық аппаратура және қашықтықтан басқаратын радиоаппаратура

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8527

Бір корпуста дыбыс жазғыш немесе дыбыс шығарғыш аппаратурамен, немесе сағатпен бірге орнатылған немесе орнатылмаған, радиотелефон, радиотелеграф байланысына немесе радиохабар таратуға арналған қабылдағыш аппаратура

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8529 позициясындағы материалдар тек түпкілікті өнім бағасы 10 % аспайтын шегінде пайдаланылуы мүмкін

8528

Өзінің құрамына қабылдағыш телевизиялық аппаратурасы қамтымайтын мониторлар мен проекторлар; өзінің құрамына кеңінен хабар тарататын радио қабылдағышты немесе дыбыс бейне жазып алатын немесе шығаратын аппаратураны қамтитын немесе қамтымайтын телевизиялық байланысқа арналған қабылдағыш аппаратура

Мынадай технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициядағы материалдан дайындау:
- шасси дайындау (радио-элементтерін дайындау, SVD-құрастыру, барлық радиоэлементтерді баспа таспаларына орнату, дәнекерлеу, диагностикалау, реттеу, бақылау).
- корпус бөлшектерін дайындау (теледидар корпусының бөлшектерін қысыммен құю, бояу және реттеу (соңғы өнімді құрау, құрастыру, реттеу, бақылау, сынақ (регламенттер) кешені

8528-ден

Сұйықкристалды мониторлар

Мынадай технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау, электрлік өткізгіш элементтерін дайындау;
- блоктарды жинақтау және монтаждау;
- параметрлерді реттеу және бақылау

8535, 8536

Электр тізбектерін қорғау немесе коммутациялау немесе электр тізбектеріне немесе электр тізбектерінде қосуға арналған электр аппаратурасы

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8538 позициясындағы материалдар, тек түпкілікті өнім бағасы 5 % шегіндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8537

8517 тауар позициясының коммутациялық құрылғыларынан басқа, электр тогын басқаруға немесе бөлуге арналған 8535 немесе 8536 тауар позициясының екі немесе одан көп, соның ішінде 90-топтың аспаптарын немесе құрылғыларын және цифрлы басқару аппараттарын қамтитын құрылғылармен жабдықталған пульттер, панельдер, консольдар, үстелдер, бөлу қалқандары мен басқа да электр аппаратурасына арналған тұғыршалар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8538 позициясындағы материалдар, тек түпкілікті өнім бағасы 5 % шегіндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8542

Электронды интегралды схемалар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8541 немесе 8542 позицияларындағы материалдар тек түпкілікті өнім бағасы 5 % шегінен аспаған жағдайда пайдаланылуы мүмкін

8544

Оқшауланған өткізгіштер (эмальданған немесе анодталған кәбілдерді қоса алғанда), кәбілдер (коаксилді кәбілдерді қоса алғанда) және басқа қосу құралдары бар және оларсыз оқшауланған электр өткізгіштер; 8544 70 000 тауар позицияларынан басқа, ол үшін қолданылатын қағидалар бұдан әрі жазылады

Оларды дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

8544 70 000

Талшықты-оптикалық кәбілдер

Кез келген позициялар материалдарынан дайындау. Алайда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

8545

Көмір электродтар, көмір щеткалар, шамдарға немесе батареяларға арналған көмірлер және басқа да электротехникада қолданылатын, металы бар немесе металы жоқ графиттен немесе басқа көміртек түрлерден жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8601-8607

Электр қуатының сыртқы көзінен қоректенетін немесе аккумуляторлық темір жол локомотивтері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8608 00 000

Теміржол және трамвай жолдарына арналған жол жабдықтары мен құрылғылары; механикалық (электрмеханикалықты қоса алғанда) сигнал беру жабдықтары, теміржолдарда, трамвай жолдарда, автомобиль жолдарында, ішкі су жолдарында, көлік тұрақтарында, кемежайларда немесе әуеайлақтарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету немесе қозғалысты басқару құрылғылары; аталған құрылғылардың және жабдықтардың бөліктері

Оларды дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны соңғы өнім бағасынан 50 %-нан аспауы тиіс. Жоғарыда көрсетілген шекте өнім сияқты позицияда жіктелетін материалдар түпкілікті өнім бағасының 5 %-ы шегіндегі сомаға дейін пайдаланылуы мүмкін

8609 00

Көліктің бір немесе бірнеше түрімен тасымалдауға арналған арнайы жабдықталған контейнерлер (сұйық жүктерді немесе газдарды тасымалдауға арналған ыдыстарды қоса алғанда)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

87-топтан

Темір жол немесе трамвай жылжымалы құрамынан басқа, жермен жүретін көлік құралдары және олардың бөліктері және бұдан әрі қолданылатын ережелер баяндалатын 8702-8704 позицияларын тауарларынан басқа, керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8702-8704-тен

Іштен жану қозғалтқыштары бар жеңіл автомобильдер және моторлы көлік құралдары

Пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы тиіс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен жасау:
- шанақты (кабинаны) жасау кезінде дәнекерлеу операцияларын көздемейтін технологияларды қолданған жағдайда, шанақты (кабинаны) дәнекерлеу немесе шанақты (кабинаны) өзге тәсілмен жасау;
- шанақты (кабинаны) бояу;
- қозғалтқышты орнату;
- қосалқы жабдықты орнату, оның ішінде моторлы көлік құралының конструкциясында көзделген қауіпсіздік, жылыту және салқындатқыш жүйелерін орнату;
- трансмиссияны орнату;
- алдыңғы және артқы аспаларды орнату;
- доңғалақтарды орнату;
- майшамдардан, от алдыру орауыштарынан және жоғары вольтты сымдардан басқа, от алдыру жүйесін орнату (ұшқынмен от алатын іштен жану қозғалтқышы бар моторлы көлік құралдары үшін);
- рульдік басқаруды және тежегіш жүйесін орнату;
- интерьер және экстерьер элементтерін орнату;
- фараларды, алдыңғы және артқы сигнал беретін шамдарды орнату;
- дыбыс тұншықтырғышты және пайдаланылған газды шығаратын түтік секцияларын орнату;
- отын багын және отын түтіктерін орнату;
- моторлы көлік құралдарын дайындау кезінде пайдаланылатын, автоқұрауыштардың ажырамас бөлігі болып табылатын жетектерден басқа, электр жетектерін орнату;
- аккумуляторды орнату;
- бортты электр тізбектерін монтаждау;
- қозғалтқышты диагностикалау және реттеу;
- тежегіш жүйесінің тиімділігін тексеру;
- моторлы көлік құралына идентификациялау нөмірін салу;
- дайын моторлы көлік құралын бақылау сынақтарынан өткізу

8702-8704-тен

Электр жетек немесе гибридті қуат қондырғылары қозғалысқа түсіретін жеңіл автомобильдер және моторлы көлік құралдары

Пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы тиіс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен жасау:
- шанақты (кабинаны) жасау кезінде дәнекерлеу операцияларын көздемейтін технологияларды қолданған жағдайда, шанақты (кабинаны) дәнекерлеу немесе шанақты (кабинаны) өзге тәсілмен жасау;
- шанақты (кабинаны) бояу;
- қозғалтқышты орнату (гибридті қуат агрегаттары үшін);
- тартқыш электр машиналарды орнату (генераторлар, электр қозғалтқыштар);
- қосалқы жабдықты, оның ішінде моторлы көлік құралының конструкциясында көзделген қауіпсіздік, жылыту және салқындатқыш жүйелерін орнату;
- трансмиссияны орнату;
- алдыңғы және артқы аспаларды орнату;
- доңғалақтарды орнату;
- рульдік басқаруды және тежегіш жүйесін орнату;
- интерьер және экстерьер элементтерін орнату;
- фараларды, алдыңғы және артқы сигнал беретін шамдарды орнату;
- энергия жинақтаушы блоктарды орнату (тартқыш аккумулятор батареялары немесе суперконденсаторлар);
- моторлы көлік құралдарын дайындау кезінде пайдаланылатын автоқұрауыштардың ажырамас бөлігі болып табылатын жетектерден басқа, электр жетектерін орнату;
- бортты электр тізбектерін монтаждау;
- қозғалтқышты диагностикалау және реттеу;
- тежегіш жүйесінің тиімділігін тексеру;
- радиобөгеуілдер деңгейін және электромагниттік үйлесімділік нормаларын тексеру;
- моторлы көлік құралына идентификациялау нөмірін салу;
- дайын моторлы көлік құралын бақылау сынақтарынан өткізу

8704-тен

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары (форвардер үлгісі)

Пайдаланылатын материалдардың құны дайын өнім бағасының 50 %-ынан аспауы тиіс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен жасау:
- шанақты (кабинаны) жасау кезінде дәнекерлеу операцияларын көздемейтін технологияларды қолданған жағдайда шанақты (кабинаны) дәнекерлеу немесе шанақты (кабинаны) өзге тәсілмен дәнекерлеу немесе жасау;
- шанақты (кабинаны) бояу;
- қозғалтқышты орнату;
- қосалқы жабдықты орнату, оның ішінде моторлы көлік құралының конструкциясында көзделген қауіпсіздік, жылыту және салқындатқыш жүйелерін орнату;
- трансмиссияны орнату;
- доңғалақтарды орнату;
- рульдік басқаруды және тежегіш жүйесін орнату;
- кабинаның интерьер және экстерьер элементтерін орнату;
- фараларды, алдыңғы және артқы сигнал беретін шамдарды орнату;
- дыбыс тұншықтырғышты және пайдаланылған газды шығаратын түтік секцияларын орнату;
- отын багын және отын өткізгіш түтіктерін орнату;
- моторлы көлік құралдарын дайындау кезінде пайдаланылатын, автоқұрауыштардың ажырамас бөлігі болып табылатын жетектерден басқа, электр жетектерін орнату;
- аккумуляторды орнату;
- бортты электр тізбектерін монтаждау;
- қозғалтқышты диагностикалау және реттеу;
- тежегіш жүйесінің тиімділігін тексеру;
- моторлы көлік құралына идентификациялау нөмірін салу;
- дайын моторлы көлік құралын бақылау сынақтарынан өткізу

8803

8801 немесе 8802 тауар позициясының ұшу аппараттарының бөлшектері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8804 00 000

Парашюттер (басқарылатын парашюттер мен парапландар) және ротошюттер; олардың бөліктері мен керек-жарақтары
- ротшюттер;
- өзгелер

Кез келген позициядағы материалдардан, оның ішінде 8804 00 000 позициясындағы өзге де материалдардан дайындау 8804 00 000 позициясындағы пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 5 %-ынан аспауы шартымен дайындау

8805

Ұшу аппараттарына арналған бастапқы аппараттар; палубалы тежегіш немесе ұқсас қондырғылар; жазғы құрамға арналған жердегі тренажерлар; олардың бөлшектері

8805 позициясындағы қолданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 5 %-ынан аспайтын кезде дайындау

89-топ

Кемелер, қайықтар және жүзгіш конструкциялар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Алайда 8906 00 позициясындағы кеме корпустары пайдаланыла алмайды

90-топ

Оптикалық, фотографиялық, кинематографиялық, өлшеу, бақылау, дәл өлшеу, медициналық немесе хирургиялық құрал-жабдықтар мен аппараттар; барлық түрдегі сағаттар; олардың бөліктері мен керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

91-топ

Барлық түрдегі сағаттар және олардың бөлшектері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

92-топ

Музыкалық аспаптар; олардың бөлшектері мен керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

93-топ

Қару-жарақтар мен оқ-дәрілер олардың бөлшектері мен керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9401

Отыруға арналған жиhаз (9402 позициясындағы тауарлық көрсетілгеннен басқа) кереуетте және оның бөліктерінде өзгеретін немесе өзгермейтін

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9403

Өзге жиhаздар және оның бөліктері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9405

Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген, прожекторларды, жарықты бағыттайтын шамдарды, фарларды және олардың бөліктерін қоса алғанда, шамдар мен жарықтандырғыш жабдықтар; жарық көрсеткіштері, аты немесе атауы немесе мекенжайы жазылған жарық берілген маңдайшалар, жарық берілген табличкалар және жарық көздері орнатылған ұқсас бұйымдар және басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген олардың бөліктері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9406 00

Жиналатын құрылыс конструкциялары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9503 00-ден

Өзге ойыншықтар; кішірейтілген көлемдегі үлгілері («масштабында») және атындарға арналған балама үлгілері; қолданылатын және қолданылмайтын; бас қатырғыштардың барлық түрлері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9601, 9602 00 000-ден

Шығу тегі жануар, өсімдік немесе минералды оймаларға арналған материалдардан жасалған бұйымдар

Сол позициялардағы кесу үшін өңделген материалдардан дайындау

9603-тен

Щеткалар (еден щеткаларынан және түйілген сыпарғылардан, тұтқаға отырғызылған) едендерді тазартуға арналған қолмен жасалатын қозғалмайтын механикалық болуға арналған жастықшалар және сырлаушы белдіктер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9605 00 000

Жеке гигиена үшін пайдаланылатын, тігуге немесе киімдер мен аяқ киімдерді тазалауға арналған жол жиынтықтары

Жиынтыққа кіретін әрбір бұйым, егер ол жиынтыққа кірмейтін болса қолданылмайтын талапты қанағаттандыруы керек. Бірақ шығарылуы белгісіз бұйым егер оның жалпы құны түпкілікті өнім бағасының 15 %-ынан аспаса, жиынтық құрамына кіре алады

9606

Түймелер, кнопкалар, ілгектер, батырмалар, түймелеу-ілмектері, түймелеуге арналған қалыптар және осы бұйымдардың өзге де бөліктері; түймелерге арналған дайындамалар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Бірақ пайдаланылатын барлық материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

9608

Шарикті қаламсаптар; фетрден және өзге де кеуекті материалдардан жасалған ұшы бар қаламсаптар мен маркерлер; сия қаламсаптар, стилографтар мен өзге де қаламсаптар; көшіргіш қауырсындар; итеретін немесе сырғыйтын стержені бар қаламдар; қауырсындарға арналған ұстағыштар; қарындаштарға арналған ұстағыштар мен ұқсас ұстағыштар; 9609 тауар позициясының бұйымдарынан басқа, жоғарыда айтылған бұйымдардың бөліктері (қақпақтарды және қысқыштарды қоса алғанда)

Бұйым позициясынан ерекшеленетін позицияға жататын материалдардан дайындау. Алайда, қаламұштар мен қаламұш ұштықтары өз кезегінде құны түпкілікті өнімнің 5 %-ынан аспайтын жағдайдағы позицияда ғана пайдаланылуы мүмкін өзге материалдар сияқты пайдаланылуы мүмкін

9614 00 900-ден

Шылым түтікшелері (тостақан тәрізді бөлшектерін қоса алғанда), сигараларға немесе темекіге арналған мүштектер, және олардың бөлшектері

Түтікшелердің қатты дайындамасынан жасау

Тауарлардың шығарылған елін
айқындау ережесіне    
2-қосымша        

СТ-1 нысаны

1. Жүк жөнелтуші/экспорттаушы (атауы мен мекенжайы)

4. №__________________
CT-1 нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат

2. Жүк алушы/импорттаушы (атауы мен мекенжайы)

_________________берілді
(елдің атауы)
_________________ беру үшін
(елдің атауы)

3. Көлік құралы мен жол жүру бағыты (қаншалықты белгілі болса)

Қызметтік белгілер үшін

6. №

7. Орындар саны мен буып-түю түрі

8. Тауарды сипаттау

9. Шығу тегінің өлшемдері

10. Тауар саны

11. Шот-фактураның нөмірі мен күні12. Куәлік
Осымен өтініш берушінің декларациясы жарамды екендігі куәландырылады
_______________________
Қолы   Күні   Мөрі

13. Өтініш берушінің декларациясы  Төменде қол қоюшы, жоғарыда келтірілген шындыққа сай екендігін: барлық тауарлар толық шығарылғандығын немесе жеткілікті түрде қайта өңделгенін
_____________________
(елдің атауы)
және олар осы тауарларға қатысты белгіленген шығу тегіне қойылатын талаптарға жауап беретіндігін мәлімдейді
_______________________
Қолы   Күні   Мөрі

Тауарлардың шығарылған елін
айқындау ережесіне    
3-қосымша        

СТ-1 нысанындағы тауардың шығу тегі туралы N СЕРТИФИКАТТЫҢ ҚОСЫМША ПАРАҒЫ

6. №

7. Орындар саны мен буып-түю түрі

8. Тауарды сипаттау

9. Шығу тегінің өлшемдері

10. Тауар саны

11. Шот-фактураның нөмірі мен күні12. Куәлік Осымен өтініш берушінің декларациясы жарамды екендігі куәландырылады
__________________
Қолы   Күні   Мөрі

13. Өтініш берушінің декларациясы Төменде қол қоюшы, жоғарыда келтірілген мәліметтер шындыққа сай екендігін: барлық тауарлар толық шығарылғандығын немесе жеткілікті түрде қайта өңделгенін
_________________
(елдің атауы)
және олар осы тауарларға қатысты белгіленген шығу тегіне қойылатын талаптарға жауап беретіндігін мәлімдейді
__________________
Қолы  Күні  Мөрі

Тауарлардың шығарылған
елін айқындау ережесіне
4-қосымша      

Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолдану туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. 4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.

      Осы Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолдану туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолданудың жалпы қағидаттарын айқындайды.

1. Жалпы ережелер

      Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесі (бұдан әрі – электронды сертификаттау жүйесі) әкелуші елдің кеден органдарының СТ-1 нысанындағы сертификаттың берілу фактісін және оның дұрыс толтырылуын тексеруді жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында құрылады, ол қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасын ұсыну қажеттігінсіз, мәліметтерді кедендік декларациялау кезінде мәлімделеді.

2. Электронды сертификаттау жүйесін құру және қолданудың негізгі қағидаттары

      1.1. Электронды сертификаттау жүйесін құру және қолданудың негізгі қағидаттары:
      а) келісімге қатысушы мемлекеттердің уәкілетті органдары берген СТ-1 нысанындағы сертификаттар туралы ақпарат жинауды орталықтандыру;
      б) электронды сертификаттау жүйесіндегі СТ-1 нысанындағы берілген сертификаттар туралы жазылатын мәліметтердің өзектілігі мен дұрыстығы;
      в) ондағы ақпараттың рұқсатсыз бұрмалануын немесе жойылу мүмкіндігін болдырмау;
      г) СТ-1 нысанындағы сертификаттар берілген күннен кейін олардың электронды нысандарының электронды сертификаттау жүйесінде кемінде үш жыл сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.
      2.2. Электронды сертификаттау жүйесін орталық уәкілетті орган осы Ереженің талаптарын ескере отырып, меншікті қаражаты немесе орталық уәкілетті орган орналасқан елдің ұлттық заңнамасында көзделген өзге де қаржыландыру көздері есебінен құрады және жүргізеді.
      2.3. СТ-1 нысанындағы берілген сертификаттар туралы мәліметтерді әкелуші елдің кеден органы өтеусіз негізде ұсынады.

3. Электронды сертификаттау жүйесіне қойылатын талаптар

      3.1 Электронды сертификаттау жүйесіне енгізілген СТ-1 нысанындағы сертификаттың электронды нысанындағы мәліметтер құрамы өтініш берушіге қағаз жеткізгіште түпнұсқада берілген СТ-1 нысанындағы сертификаттағы мәліметтер құрамымен бірдей болуға және СТ-1 нысанындағы сертификат түпнұсқасында қойылған қолдар мен мөрлерді қоспағанда, Ережеде жазылған СТ-1 нысанындағы сертификатты толтыру талаптары мен тәртібіне сәйкес болуға тиіс.
      3.2 СТ-1 нысанындағы сертификаттың электронды нысаны Ереженің 7-бөлімінде көзделген тәртіппен қағаз жеткізгіште ресімделген СТ-1 нысанындағы сертификаттың түпнұсқасын уәкілетті орган куәландырған күннен кейін бір күннен кешіктірілмей электронды сертификаттау жүйесіне енгізіледі.

4. Қорытынды ережелер

      4.1 Әкелуші елдің кеден органының СТ-1 нысанындағы сертификаттың берілу фактісін және электронды сертификаттау жүйесіндегі ақпаратты пайдаланып оның дұрыс толтырылуын тексеруді жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін әкелуші елдің орталық кеден органы мен әкетуші елдің орталық уәкілетті органы арасында өзара ақпараттық іс-қимыл туралы хаттама жасалады.
      4.2. Орталық уәкілетті орган:
      а) уәкілетті орган берген СТ-1 нысанындағы сертификаттар туралы электронды сертификаттау жүйесіндегі мәліметтердің толықтығын, өзектілігін және дұрыстығын қамтамасыз етуге;
      б) электронды сертификаттау жүйесіндегі мәліметтердің (ақпараттың) рұқсатсыз қол жеткізуден, жойылудан, түрлендіруден, бұғаттаудан, өзге де заңсыз әрекеттерден қорғалуын қамтамасыз етуге;
      в) электронды сертификаттау жүйесінің тәулік бойы тиісінше жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті.
      4.3 Электронды сертификаттау жүйесі тиісінше жұмыс істемеген жағдайда, тауарлардың шығарылған елін құжаттық растау бөлігінде Ереженің жалпы ережелері қолданылады.
      4.4 Осы Ереже әкелуші елдің кеден заңнамасында және Ережеде көзделген тәртіппен тауарлардың шығарылған елін және ондағы мәліметтердің дұрыстығын айқындау мақсатында тауарларды декларациялайтын тұлға ұсынатын құжаттардың түпнұсқалығын тексеру бойынша әкелуші елдің кеден органдарының өкілеттіктерін шектейтін болып қарастырыла алмайды.

«Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімнің жобасы туралы» ТМД үкіметтері басшылары кеңесінің шешіміне Қазақстан Республикасының ескертпесі

2009 жылғы 20 қараша                           Ялта қаласы

      Қазақстан Республикасы шикі-қанттан дайындалатын ақ қанттың шығарылған елін айқындау кезінде (Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасының 1701 позициясы бойынша) бірінші төрт белгінің кез келгенінің деңгейінде тауарлық позицияның өзгерісінде көрсетілетін жеткілікті өңдеу/қайта өңдеудің негізгі өлшемін қолдану құқығын өзіне қалдырады.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімге Қырғыз Республикасының ескертпесі

      Қырғыз Республикасы Тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесінің 1-қосымшасында көрсетілген шарттарға қарамастан шикі қанттан дайындалатын ақ қанттың шығарылған елін айқындау үшін алғашқы төрт белгінің кез келгенінің деңгейінде СЭҚ ТН бойынша тауар позициясының өзгеруінің негізінде болатын тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу негізгі өлшемін қолданады.

      Қырғыз Республикасының
      Премьер-Министрі                           Д. Үсенов

      Осымен, қоса беріліп отырған мәтін 2009 жылғы 20 қарашада Ялта қаласында өткен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы үкіметтер басшылары кеңесінің мәжілісінде қабылданған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімнің көшірмесіне дәлме-дәл болатынын растаймын.

      ТМД Атқарушы комитетінің -
      Атқарушы комитетінің төрағасының
      бірінші орынбасары                            В. Горкун

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады