Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 281 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 15 мамырдағы № 623 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.05.15 № 623 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңының 13-бабының 14) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2010 жылғы 2 сәуірдегі
№ 281 қаулысымен      
бекітілген   

Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесі

      Осы Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңына (бұдан әрі - Заң), Қазақстан Республикасының "Ақпараттандыру туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы заңдарына сәйкес әзірленді және электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу тәртібін анықтайды.
      Ереже мемлекеттік сатып алуды конкурс тәсілімен жүзеге асырудың  ерекше және арнайы тәртіптеріне, сондай-ақ Заңда көзделген қорғаныс қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібіне сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қолданылмайды.

1. Негізгі ұғымдар

      1. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы бірыңғай оператор (бұдан әрі - Оператор) - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылатын, акцияларының (қатысу үлестерінің) жалғыз меншік иесі мемлекет немесе ұлттық холдинг болып табылатын, электрондық мемлекеттік сатып алу саласында бірыңғай техникалық саясатты іске асыруды жүзеге асыратын заңды тұлға;
      2) мемлекеттік сатып алу веб-порталы (бұдан әрі - веб-портал) - электрондық мемлекеттік сатып алудың электрондық қызметтеріне бірыңғай қол жеткізу нүктесін ұсынатын мемлекеттік ақпараттық жүйе;
      3) мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркелу (бұдан әрі - тіркелу) - мемлекеттік сатып алу жүйесі субъектісінің, оның лауазымды адамдары мен мүдделі тұлғалардың веб-порталда қатысуға қол жеткізу;
      4) веб-порталға қатысушы - (бұдан әрі - Қатысушы) - тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, веб-порталда тіркеуден өткен әлеуетті өнім беруші;
      5) веб-порталды пайдаланушы (бұдан әрі - Пайдаланушы) - веб-порталда тіркеуден өткен Қатысушының лауазымды адамы немесе өкілі;
      6) веб-порталға қатысу - интерактивті қызметтер алу үшін қатысушының атынан пайдаланушының мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалануы;
      7) жеке кабинет - пайдаланушының веб-порталдағы автоматтандырылған жұмыс орны;
      8) электрондық құжат - ақпарат электронды-цифрлық нысанда берілген және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;
      9) электрондық бюллетень - өткізілуі дайындалып жатқан және өткізілген барлық мемлекеттік сатып алудың веб-порталда жарияланған әрі Интернеттің барлық тіркелмеген пайдаланушыларының тегін танысуы үшін қол жетімді тізімі;
      10) шартты жеңілдік - конкурстық құжаттамада айтылған өлшемдердің негізінде конкурстық комиссия ұсынатын әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынымын шартты азайтудың пайыздық мәні;
      11) қағаз құжаттың электрондық көшірмесі - түпнұсқа қағаз құжаттың ақпаратын түгел шығаратын, веб-порталдағы уәкілетті өкілдің электрондық цифрлық қолтаңбасы бар электрондық цифрлық нысандағы электрондық құжат;
      12) веб-порталдағы уәкілетті өкіл - веб-порталға қатысушының пайдаланушысы, оған веб-порталға қатысушының бірінші басшысының тиісті шешімімен веб-порталдағы барлық іс-қимылдарды орындауға, оның ішінде қағаз құжаттардың электрондық көшірмелерін растауға құқықтар берілген;
      13) электрондық цифрлық қолтаңба - электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың шынайылығын, оның тиесілілігін және мазмұнының тұрақтылығын растайтын электрондық цифрлық белгілер жинағы.
      Осы Ережеде көрсетілмеген басқа ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын мағыналарда пайдаланылады.

2. Жалпы ережелер

      2. Заңның 12-бабының 4-тармағына сәйкес баға ұсынысын сұрау тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Ережеде анықталған тәртіппен электрондық мемлекеттік сатып алу арқылы жүргізіледі.
      Конкурс және бір көзден алу тәсілдерімен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу осы Ережеде анықталған тәртіппен электрондық сатып алу арқылы жүргізілуі мүмкін.
      3. Электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу рәсімдерін орындау үшін тапсырыс беруші Заңның 7-бабына сәйкес электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны (бұдан әрі - ұйымдастырушы) анықтайды.
      4. Тапсырыс беруші мен ұйымдастырушы веб-порталда өздерінің уәкілетті өкілдері болып табылатын лауазымды адамдарды анықтайды. Тапсырыс беруші мен ұйымдастырушы бір тұлғада әрекет еткен жағдайда тапсырыс берушінің және ұйымдастырушының веб-порталдағы уәкілетті өкілі болып табылатын бір лауазымды адамды анықтауға жол беріледі.
      5. Мемлекеттік қызметтер мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілері мен басқа мүдделі тұлғаларға веб-порталды пайдалана отырып, уәкілетті орган анықтайтын тәртіппен өтеусіз негізде жүзеге асырылады.

3. Конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарларды,
жұмыстарды, қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастыру және жүргізу

      6. Конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу (бұдан әрі - электрондық конкурс) веб-порталда мынадай дәйекті іс-шараларды орындауды көздейді:
      1) тапсырыс беруші мен ұйымдастырушы бір тұлға болатын жағдайларды қоспағанда, тапсырыс берушінің ұйымдастырушыны, тапсырыс берушінің уәкілетті өкілін анықтауы;
      2) тапсырыс беруші мен ұйымдастырушы бір тұлға болатын жағдайды қоспағанда, тапсырыс берушінің веб-порталдың көмегімен веб-порталдың қатысушысы болып табылатын ұйымдастырушыға шақыру жіберуі;
      3) конкурстық құжаттаманы қалыптастыру, сондай-ақ қажет болған кезде сараптау комиссиясының құрамын (сарапшыны) қалыптастыру және бекіту;
      4) тапсырыс берушінің конкурстық құжаттаманы бекітуі;
      5) конкурстық комиссия құрамын, веб-порталды пайдаланушылар қатарынан конкурстық комиссия хатшысын қалыптастыру;
      6) ұйымдастырушының электрондық бюллетеньде электрондық конкурс өткізу туралы хабарландыру жариялауы;
      7) веб-порталға қатысушы - әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда оны алу фактісін автоматты түрде тіркей отырып конкурстық құжаттаманы алуы;
      8) ұйымдастырушының веб-порталдың көмегімен осы Ереженің 23 және 24-тармақтарында көзделген жағдайларда конкурстық құжаттаманы алған әлеуетті өнім берушілерге оның ережелерін түсіндіруі;
      9) веб-порталда электрондық құжат нысанында берілетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді автоматты түрде тіркеу;
      10) өтінімдерді автоматты түрде ашу және веб-порталда тиісті ашу хаттамасын жариялау;
      11) біліктілік талаптарына, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді анықтау үшін электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді және шартты жеңілдіктер мөлшерін конкурстық комиссиясын қарауы;
      12) конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілер тізбесін, айқындауы және веб-порталда жіберу туралы тиісті хаттаманы жариялауы;
      13) электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық баға ұсыныстарын электрондық құжаттар нысанында веб-порталда автоматты түрде тіркеу;
      14) электрондық конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын автоматты түрде ашу, бағалау, салыстыру және жеңімпазды анықтау, қорытындылар хаттамасын веб-порталда жариялау;
      15) ұйымдастырушы жүргізген электрондық конкурс қорытындысы бойынша тапсырыс беруші мен электрондық конкурстың жеңімпазы арасында мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу.
      7. Біртекті болып табылмайтын тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурсты ұйымдастыру кезінде ұйымдастырушы мұндай тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді конкурстық құжаттамада олардың біртекті түрлері бойынша лоттарға бөле отырып, аталған тәсілмен бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыра және өткізе алады.
      Біртекті тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурсты жүзеге асырған кезде ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада біртекті тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізіп беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөледі.
      Біртекті тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бірнеше түрлерін мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурсты жүзеге асырған кезде ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді олардың біртекті түрлері және (немесе) жеткізіп беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөледі.

Веб-порталда конкурстық құжаттаманы қалыптастыру және бекіту

      8. Ұйымдастырушы электрондық конкурсты өткізу шарттары мен тәртібін айқындау үшін осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес веб-порталда конкурстық құжаттаманың электрондық нысанын толтырады және тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тұлға болатын жағдайларды қоспағанда, оны тапсырыс берушімен келіседі.
      9. Ұйымдастырушы қалыптастырған конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушінің бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президенті анықтайтын жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не оның міндетін атқаратын адам бекітеді.
      Бірыңғай ұйымдастырушы қалыптастырған конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушілердің бірінші басшылары не жауапты хатшылары немесе Қазақстан Республикасының Президенті анықтайтын жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адамдар не олардың міндетін атқаратын адамдар бекітеді.

Конкурстық комиссияның құрамын, сарапшыны
(сараптау комиссиясын) бекіту

      10. Электрондық конкурс өткізу рәсімдерін орындау үшін ұйымдастырушы әрбір электрондық конкурсқа жеке конкурстық комиссия құрады және конкурстық комиссияның хатшысын анықтайды.
      Конкурстық комиссия құру және конкурстық комиссия хатшысын анықтау туралы шешімге ұйымдастырушының бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президенті анықтайтын жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не оның міндетін атқаратын адам қол қояды.
      Егер тапсырыс берушінің өзі тікелей немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауға жауапты өзінің құрылымдық бөлімшесі атынан ұйымдастырушы болып әрекет еткен жағдайда Конкурстық комиссия құру және конкурстық комиссия хатшысын анықтау туралы шешімге ұйымдастырушының бірінші басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президенті анықтайтын жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге асыратын өзге лауазымды адам не оның міндетін атқаратын адам қол қояды.
      Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған жағдайда ұйымдастырушы конкурстық комиссияның құрамына тиісті қызмет саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша оның веб-порталда тіркелген қызметкерлерінің қатарынан оның өкілдерін енгізе алады.
      Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық ерекшелігін әзірлеу үшін ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзірлеу кезеңінде сараптау комиссиясын құра алады (сарапшы тартады).
      11. Конкурстық комиссияның құрамына конкурстық комиссияның төрағасы, төрағасының орынбасары және мүшелері кіреді. Төраға болмаған уақытта оның функцияларын төрағаның орынбасары орындайды. Конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауы және кемінде үш адам болуы тиіс.
      Конкурстық комиссияның төрағасы етіп ұйымдастырушының бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес лауазымды адам анықталуы тиіс. Егер тапсырыс берушінің өзі тікелей ұйымдастырушы болып әрекет еткен жағдайда тапсырыс берушінің бірінші басшысының орынбасарының төмен емес лауазымды адам конкурстық комиссияның төрағасы болып айқындалуы тиіс. Егер ұйымдастырушы ретінде тапсырыс беруші өзінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу рәсімдерін орындауға жауапты құрылымдық бөлімшесінің атынан әрекет етсе, тапсырыс берушінің осы құрылымдық бөлімшесінің басшысынан төмен емес лауазымды адамы конкурстық комиссияның төрағасы болып анықталуы тиіс.
      12. Конкурстық комиссияның төрағасы:
      конкурстық комиссияның қызметіне басшылық етеді;
      осы Ережеде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      13. Конкурстық комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап әрекет етеді және тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан күннен бастап өз қызметін тоқтатады.
      14. Конкурстық комиссияның шешімі веб-порталды пайдалана отырып дауыс беру арқылы қабылданады және конкурстық комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда конкурстық комиссияның төрағасы немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі. Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда осы конкурстық комиссияның кез келген мүшесінің ерекше пікір айтуға құқығы бар, ол конкурстық комиссияның жіберу хаттамасында мазмұны тиіс. Конкурстық комиссияның тиісті хаттамаларында конкурстық комиссияның қандай да бір мүшесінің қолы болмаған жағдайда осы фактіні растайтын қағаз құжаттың электрондық көшірмесін қоса бере отырып оның болмау себебі көрсетіледі.
      15. Конкурстық комиссияның ұйымдастыру қызметін конкурстық комиссияның хатшысы қамтамасыз етеді. Конкурстық комиссия хатшысы конкурстық комиссияның хатшысы болып табылмайды және конкурстық комиссия шешімдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.
      Конкурстық комиссияның хатшысы ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге жауапты құрылымдық бөлімшесінің лауазымды адамдарының қатарынан анықталады.
      Конкурстық комиссияның хатшысы:
      1) веб-порталда конкурстық құжаттаманы қалыптастырады;
      2) электрондық бюллетеньде электрондық конкурс өткізу туралы хабарландыру, электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ашу хаттамасын, электрондық конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттаманы, электрондық конкурс қорытындылары туралы хаттаманы, сондай-ақ олар болған кезде веб-порталда конкурстық комиссияның басқа да хаттамаларын жариялайды;
      3) веб-порталда сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысын жариялайды;
      4) осы Ережеде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      16. Ұйымдастырушыда әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін анықтау үшін тиісті бейіндегі мамандар болмаған жағдайда ұйымдастырушы тараптардың уағдаластығы бойынша мемлекеттік қызметшілерді өтеусіз негізде, ал басқа сарапшыларды ақылы негізге де, өтеусіз негізде де сарапшылар ретінде тарта алады.
      Қызметінің бейіні мемлекеттік сатып алу мәніне сәйкес келуі қандай да бір тұлғаны сарапшы ретінде тарту үшін міндетті шарт болып табылады.
      Ақылы негізде сарапшыны таңдауды ұйымдастырушы Заңға сәйкес жүзеге асырады.
      17. Бірнеше сарапшыларды тартқан жағдайда ұйымдастырушы тартылған сарапшылардың қатарынан сараптау комиссиясын құрады және олардың арасында сараптау комиссиясының басшысын анықтайды.
      Сарапшылар (сараптау комиссиясы) әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан сараптау қорытындысын береді және конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ. Егер сарапшылардың (сараптау комиссиясының) қорытындысы конкурстық құжаттамада көзделген талаптар шегінде жасалған болса ғана, оны конкурстық комиссия міндетті түрде ескереді. Сараптау қорытындысына сарапшылар (сараптау комиссиясының мүшелері) қол қояды және конкурстық комиссия хатшысының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған қағаз құжаттың электрондық көшірмесі нысанында веб-порталда электрондық конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға қоса береді.
      Сарапшы сараптау комиссиясының қорытындысымен келіспеген жағдайда, мұндай сарапшы өзінің ерекше пікірін білдіреді, ол сараптау комиссиясының қорытындысына қоса беріледі және оның ажырамас бөлігі болып табылады.
      18. Электрондық конкурс өткізу басталғанға дейін конкурстық комиссияның мүшелері, конкурстық комиссияның хатшысы, сондай-ақ сарапшы (сараптау комиссиясы) бекітілген конкурстық құжаттамамен және оған қосымшалармен танысуы тиіс.

Электрондық конкурс өткізу туралы хабарлама

      19. Ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ әлеуетті өнім берушілер электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер беретін соңғы күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал қайтадан электрондық конкурсты жүзеге асырған жағдайда ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап үш күнтізбелік күннен кешіктірмей, бірақ электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы күніне дейін кемінде он бес күнтізбелік күннен кешіктірмей веб-порталдағы электрондық бюллетеньде осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес өткізілетін электрондық конкурс туралы хабарландыруды, сондай-ақ бекітілген конкурстық құжаттаманы жариялауға міндетті.

Әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманы беру

      20. Электрондық конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап барлық ниет білдірушілерге конкурстық құжаттаманы веб-порталдан тегін алу мүмкіндігі беріледі.
      21. Веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманы беру веб-порталда автоматты түрде тіркеледі.
      22. Электрондық бюллетеньде электрондық конкурс өткізу туралы хабарланған сәтке дейін конкурстық құжаттаманы беруге жол берілмейді.

Конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру

      23. Веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға веб-порталды пайдалана отырып, бірақ электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау жібереді.
      Ұйымдастырушы сұрауды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурстық құжаттаманы алған веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете отырып, веб-порталда конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру мәтінін жариялауға міндетті.
      24. Ұйымдастырушы электрондық конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы күні өткенге дейін жеке бастамасы бойынша немесе веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім берушілердің сауалына жауап ретінде конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы. Конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу осы Ереженің 6-тармағында белгіленген тәртіппен бекітіледі.
      Ұйымдастырушы конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап конкурстық құжаттаманы алған веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете отырып, енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды көрсете отырып, веб-порталда нақтыланған конкурстық құжаттаманы жариялайды.
      Мұндай жағдайда, электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі кемінде он күнтізбелік күнге ұзартылады.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдердің мазмұны
және оларды беру

      25. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінім электрондық құжат нысанында беріледі және электрондық конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарды жеткізуді (жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді) жүзеге асыруға келісім беру нысаны болып табылады.
      26. Электрондық конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің ұйымдастырушыға беретін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімі конкурстық құжаттаманың электрондық нысанында санамаланған құжаттарды қамтуы тиіс.
      27. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың электрондық нысанына сәйкес талап етілетін, веб-порталды пайдалана отырып, мемлекеттік ақпараттық жүйелерге және/немесе мемлекеттік дерекқорға өтініш беру арқылы алынатын жекелеген құжаттарды беруіне жол беріледі.
      28. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға оларды электрондық құжат нысанында берудің соңғы мерзімі өткенге дейін береді.
      29. Электрондық конкурсқа қатысуға берілген өтінім электрондық конкурсқа қатысуға өтінім берген өнім берушінің тиісті хабарламасын веб-порталмен автоматты түрде жіберу сәтінде қабылданған болып есептеледі.
      30. Әлеуетті өнім беруші электрондық конкурсқа қатысуға бір ғана өтінім беруге құқылы.
      31. Әлеуетті өнім берушінің электрондық конкурсқа қатысуға берген өтінімі мынадай жағдайларда веб-порталдан автоматты түрде жойылады:
      1) егер әлеуетті өнім беруші бұрын осы электрондық конкурсқа қатысуға өтінім берсе;
      2) электрондық конкурсқа қатысуға берілген өтінім электрондық конкурсқа қатысуға берілетін өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін түссе.
      Мемлекеттік орган және мемлекеттік мекеме өткізетін тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім беруші ұсынатын конкурстық өтінімнің жарамдылық мерзімі конкурстық өтінімдер ашылатын күннен бастап кемінде қырық бес күнтізбелік күн, ал акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорын, заңды тұлға және олармен аффилиирленген заңды тұлға өткізетін конкурста кемінде отыз бес күнтізбелік күн болуға тиіс. Жарамдылық мерзімі конкурстық құжаттамада көрсетілгеннен неғұрлым қысқа конкурстық өтінім кейінге қалдырылады.
      32. Әлеуетті өнім берушілер берген электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес мәліметтерді қамтитын электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді веб-порталдағы электрондық тіркеу журналында тіркеледі.
      33. Әлеуетті өнім беруші өзі енгізген электрондық конкурсқа қатысуға арналған өз өтінімін қамтамасыз етуді қайтаруға құқықтарын жоғалтпай, электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін кез келген уақытта электрондық конкурсқа қатысуға арналған өз өтінімін өзгертуге немесе қайтарып алуға құқылы.
      34. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін оған өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз
ету

      35. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім беруші Заңның 23-бабына сәйкес енгізеді.
      36. Әлеуетті өнім беруші электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді банк кепілдігі түрінде енгізуді қамтамасыз еткен жағдайда, оның түпнұсқасы ұйымдастырушыға электрондық конкурсқа қатысуға өтінім ұсынудың соңғы мерзіміне дейін конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша беріледі.
      37. Егер әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушының банктік шотына не мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер болып табылатын ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдендірілген ақшалай жарна түрінде электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз еткен жағдайда, ол кепілдендірілген ақшалай жарнаны растайтын төлем құжатының электрондық көшірмесі түрінде беріледі.
      38. Әлеуетті өнім беруші электрондық конкурсқа қатысуды қамтамасыз етуді енгізген жағдайда осы Ереженің 36-тармағына сәйкес ұйымдастырушы электрондық конкурсқа қатысуға осындай қамтамасыз етуді алған фактіні банктік кепілдіктерді тіркеу журналына тіркейді.
      Ұйымдастырушы банктік кепілдіктерді тіркеу журналында мынадай мәліметтерді көрсетеді:
      1) тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы мен өткізілетін мерзімі;
      2) ұйымдастырушының толық атауы;
      3) әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің тегі, аты-жөні;
      4) банктік кепілдікті тіркеу күні мен уақыты.
      Банктік кепілдіктерді тіркеу журналы тігілуі, парақтарына нөмірлер қойылуы тиіс және конкурстық комиссияның хатшысы бұрыштама қоюы тиіс. Банктік кепілдіктерді тіркеу журналының соңғы парағы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мөрімен бекітілуі тиіс.
      Бір қаржы жылы ішінде тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді электрондық конкурс тәсілімен барлық мемлекеттік сатып алу бойынша банктік кепілдіктерді тіркеудің біріңғай журналын жүргізуге рұқсат беріледі.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді электрондық конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүргізу Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ашу

      39. Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ашуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада көрсеткен өтінімдерді берудің соңғы күні мен уақыты аяқталғаннан кейін веб-портал автоматты түрде жүргізеді.
      40. Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінім осы Ережеге сәйкес сондай-ақ егер электрондық конкурсқа (лотқа) қатысуға бір ғана өтінім электрондық конкурсқа (лотқа) берілген жағдайда ашылады және қарастырылады.
      41. Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдері бар конверттерді ашу хаттамасына электрондық конкурстық комиссияның төрағасы, төрағасының орынбасары және барлық мүшелері қол қояды және осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ашу күнінен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей хатшы веб-порталда жариялайды. Бұл ретте веб-портал олар туралы мәліметтер осы Ереженің 32-тармағында көзделген өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген әлеуетті өнім берушілерге автоматты түрде хабарламалар жібереді.

Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді
қарау, электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру

      42. Конкурстық комиссия веб-порталды пайдалана отырып, электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарайды және электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ашқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушілерді электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешім қабылдайды (конкурсқа қатысушы деп таниды).
      43. Электрондық конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға веб-порталда конкурстық комиссияның төрағасы, төрағасының орынбасары және барлық мүшелері қол қояды және олар туралы мәліметтер электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген барлық әлеуетті өнім берушілерді электрондық почтамен автоматты түрде хабардар ете отырып, осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша веб-порталда жіберу туралы шешім қабылдаған сәттен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей хатшы оны жариялайды.
      Электрондық конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамаға олар болған кезде конкурстық комиссия мүшесінің ерекше пікірі, сарапшының (сараптау комиссия мүшесінің) ерекше пікірі қоса беріледі.
      44. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей конкурстық комиссияның хатшысы оларды тартқан жағдайда сарапшыға (сараптау комиссиясына) әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.
      45. Конкурстық комиссия:
      1) әлеуетті өнім берушілердің электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін құрайтын құжаттардың толықтығы мен дұрыс ресімделуін қарайды;
      2) құжаттардың толық тізбесін бермеген және (немесе) тиісінше ресімделмеген құжаттарды берген әлеуетті өнім берушілерді анықтайды;
      3) электрондық конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілерден электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарастыруды, бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда немесе электрондық құжат нысанында сұратады;
      4) электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда немесе электрондық құжат нысанында сұратып алады.
      Конкурстық комиссияның сұрауларына және электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіруге байланысты өзге де іс-әрекеттеріне жол берілмейді. Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімде берілген құжаттарды ауыстыруға, ресімделген құжаттарды тиісінше түзету жолымен сәйкес келтіруге бағытталған конкурстық комиссияның іс-әрекеттері электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді электрондық конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру деп түсіндіріледі;
      5) біліктілік және өзге конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді анықтайды және электрондық конкурсқа қатысушы деп таниды.
      Әлеуетті өнім берушілердің жалпы біліктілік талаптарына олардың банкроттық рәсіміне қатыс еместігі бөлігінде сәйкес келуін нақтылау мақсатында конкурстық комиссия банкроттық рәсімдердің жүргізілуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған ақпаратты қарастырады.
      46. Конкурстық комиссия мынадай:
      1) электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің әрекет ету мерзімі жеткіліксіз болған;
      2) конкурстық комиссияға:
      электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді берген тұлғаны;
      оған қатысу үшін электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін электрондық конкурстың атауын;
      электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етудің әрекет ету мерзімін және (немесе) сомасын, сондай-ақ оны беру шартын;
      электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету берілген тұлғаны;
      пайдасына электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін тұлғаны анықтауға мүмкіндік бермейтін мәліметтердің жоқтығынан көрінетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету тиісінше ресімделмеген;
      3) электрондық конкурсқа (лотқа) бөлінген соманың кемінде бір пайызы мөлшерінде электрондық конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізген жағдайда электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді енгізілген қамтамасыз етуді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп таниды.
      47. Егер заңды тұлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші (электрондық конкурсқа қатысушы болып танылған):
      1) мынадай:
      мемлекеттік және (немесе) орыс тіл(дер)іне аудармасымен заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жарғының не сауда-саттық тіркелімінен жария етілген үзінді көшірменің электрондық көшірмесін бермеу;
      әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге құқығын растайтын лицензиялардың және (немесе) патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, дипломдардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеу;
      егер заңды тұлға қызметін Үлгі жарғы негізінде жүзеге асырған жағдайда, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәліктің көшірмесін не мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің электрондық көшірмелерін бермеу;
      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарынан үзіндінің электрондық көшірмесін (егер жарғы құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтымаған жағдайда) не электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірілмей берілген акцияларды ұстаушылардың тізілімінен көшірме бермеу;
      электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірілмей берілген конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 7-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер мен ипотекалық компанияларда бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес банк пен банк филиалының алдында анықтама беру күнінің алдында үш айдан астамға созылатын әлеуетті өнім беруші міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсетілетін банктің немесе банк филиалының қол қойылған және мөр басылған анықтамасының электрондық көшірмесін бермеу (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай банктердің әрқайсысынан осындай анықтамаларды бермеу);
      банктің немесе банк филиалының қол қойылған және мөр басылған анықтамасында осындай анықтаманы беру күнінің алдындағы үш айдан астам созылатын әлеуетті өнім берушінің міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болуы;
      бірінші басшы немесе оны алмастыратын тұлға қол қойған және мөрмен расталған соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлік теңгерімінің электрондық көшірмесін немесе егер электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу ағымдағы жылғы 30 сәуірге дейінгі мерзімде болған жағдайда бірінші басшы немесе оны алмастыратын тұлға қол қойған және заңды тұлғаның мөрімен расталған соңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылында бухгалтерлік теңгерімінің көшірмесін бермеу;
      тиісті салық органының үш айдан астам салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екендігі туралы (төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) не электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірмей берілген бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегінің бар екендігі туралы белгіленген нысандағы анықтамасының электрондық көшірмесін бермеу;
      тиісті салық органының анықтамасында үш айдан астам бір теңге және одан көп мөлшерде салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі туралы (төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) мәліметтердің болуы;
      конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 4 және 5-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді бермеу;
      әлеуметтік өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі;
      біліктілік талаптары бойынша дұрыс ақпараттың берілмеу фактісінің анықталуы негіздемелері бойынша ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы біліктілік талаптарына сәйкес емес деп айтқындалса;
      2) егер оның электрондық конкурсқа қатысуға өтінімі мынадай:
      техникалық ерекшелікті бермеу;
      әлеуетті өнім берушінің неғұрлым үздік техникалық сапалық және пайдалану сипаттамалары бар техникалық ерекшелікті беру жағдайларын қоспағанда, конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті беруі;
      электрондық конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 8-қосымшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді бермеу (әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда);
      қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді берген жағдайда әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстар көлемінің (құрылыс құнының) үштен екіден астам жиынтығын қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) беруі;
      конкурстық құжаттаманың және осы Ереженің талаптарына сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемелері бойынша конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп анықтама;
      3) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса, заңды тұлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші (электрондық конкурсқа қатысушы болып танылған) электрондық конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
      48. Егер:
      1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері немесе бірлесіп орындаушысы мынадай:
      әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге құқығын растайтын лицензиялардың және (немесе) патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, дипломдардың, басқа да құжаттардың электрондық көшірмелерін бермеу;
      СТН-ның электрондық көшірмесін бермеу;
      электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірмей берілген конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 7-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер мен ипотекалық компанияларда бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес банк пен банк филиалының алдында анықтама беру күнінің алдында үш айдан астамға созылатын әлеуетті өнім беруші міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсетілетін банктің немесе банк филиалының қол қойылған және мөр басылған анықтамасының электрондық көшірмесін бермеу (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай банктердің әрқайсысынан осындай анықтамаларды бермеу);
      банктің немесе банк филиалының қол қойылған және мөр басылған анықтамасында осындай анықтаманы беру күнінің алдындағы үш айдан астам созылатын әлеуетті өнім берушінің міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің болуы;
      тиісті салық органының үш айдан астам салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екендігі туралы (төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) не электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кешіктірмей берілген бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегінің бар екендігі туралы белгіленген нысандағы анықтамасының электрондық көшірмесін бермеу;
      тиісті салық органының анықтамасында үш айдан астам бір теңге және одан көп мөлшерде салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі туралы (төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) мәліметтердің болуы;
      конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 4 және 5-қосымшаларына сәйкес біліктілігі туралы мәліметтерді бермеу;
      әлеуметтік өнім берушінің конкурстық құжаттамада көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі;
      біліктілік талаптары бойынша дұрыс ақпараттың берілмеу фактісінің анықталуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп анықталса;
      2) егер оның электрондық конкурсқа қатысуға өтінімі мынадай:
      техникалық ерекшелікті бермеу;
      әлеуетті өнім берушінің неғұрлым үздік техникалық сапалық және пайдалану сипаттамалары бар техникалық ерекшелікті беру жағдайларын қоспағанда, конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті беруі;
      электрондық конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 8-қосымшасына сәйкес әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлерін орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді бермеу (әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда);
      қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді берген жағдайда әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстар көлемінің (құрылыс құнының) үштен екіден астам жиынтығын қосалқы мердігерге (бірлесіп орындауға) беруі;
      конкурстық құжаттаманың және осы Ереже талаптарына сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемелер бойынша конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп анықталса;
      3) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса, жеке тұлға болып табылатын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын әлеуетті өнім беруші (электрондық конкурстың қатысушысы болып танылған) электрондық конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
      49. Сарапшы не сараптау комиссиясы төраға белгілеген мерзімде, бірақ электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарау мерзімінен кешіктірмей:
      1) өз құзыретінің шегінде әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін растау үшін олар берген құжаттардың толықтығы мен дұрыс ресімделуі тұрғысынан қарайды және зерделейді;
      2) әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкестігі немесе сәйкес келмеуі туралы сараптама қорытындысын ресімдейді және оған қол қояды;
      3) тиісінше ресімделген сараптама қорытындысын конкурстық комиссия хатшысына береді.
      50. Сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысына сарапшы ерекше пікірін білдіретін жағдайларды қоспағанда, барлық сарапшылар қол қояды және әр бетіне бұрыштама соғады.
      51. Сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысын алғаннан кейін конкурстық комиссия хабарламаларды конкурстық комиссия төрағасына және мүшелеріне автоматты түрде тарата отырып, веб-порталда сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысын жариялайды. Конкурстық комиссия сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысын ескере отырып, электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарастырады.
      52. Конкурстық комиссия Заңның 17-бабының 4-тармағына және осы Ережеге сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға өтінім берген әрбір әлеуетті өнім берушіге қолданылатын конкурстық құжаттамада көзделген өлшемдерге сәйкес шартты жеңілдіктерді анықтайды.
      Конкурстық комиссия электрондық конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді бағалау және салыстыру үшін конкурстық құжаттамада айтылған өлшемдерді ескереді және оларды электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерге тең мөлшерде қолданады.
      Әлеуетті өнім беруші осы өлшемдерді растайтын құжаттарды бермеген жағдайда конкурстық комиссия мұндай әлеуетті өнім берушіге тиісті шартты жеңілдікті қолданбайды. Шартты жеңілдіктерді қолдану үшін әлеуетті өнім беруші ұсынған шарттар мемлекеттік сатып алу туралы шартқа енгізілуі тиіс.
      53. Егер онда электрондық конкурсқа қатысуға берілген өтінімнің мәніне нұқсан келтірмей түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінім конкурстық құжаттама талаптарына жауап береді деп танылады.
      54. Егер неғұрлым үздік функционалдық және басқа сипаттамалары бар тауарлар ұсынылса, сондай-ақ неғұрлым үздік технологиялық шешімдер және (немесе) жұмыстар үздік материалдардан жасалса, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің конкурстық құжаттамада көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне жол беріледі.
      55. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші Заңның 25-бабының 4-тармағында көзделген негіздер бойынша электрондық конкурсқа қатысуға жіберілмейді (электрондық конкурсқа қатысушы деп танылмайды).
      56. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурсқа қатысатын әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы мәселесін қараған кезде конкурстық комиссия осы электрондық конкурста сатып алынатын тауарларды беру, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету нарығында ғана жұмыс тәжірибесін қарайды. Бұл ретте конкурстық комиссия конкурстық өтінімнің бағасын әлеуетті өнім берушінің бір жылдан бастап, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің нарықтағы жұмыс тәжірибесінің әрбір жылына нөл бүтін оннан бес пайызы (0,5%), бірақ бес пайыздан аспайтын мөлшерде шартты жеңілдік береді. Жұмыс тәжірибесі бір жылға дейін болған немесе ол болмаған жағдайда мұндай пайыз белгіленбейді.
      57. Конкурстық комиссия пайдалану шығыстарының, техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің ең төменгі құны бар электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімді анықтайды және екі пайыз мөлшерінде оған шартты жеңілдік береді.
      58. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім беруші басқа әлеуетті өнім берушілерге қарағанда тиісті бейіндегі неғұрлым білікті қызметкерлер ұсынғаны үшін бес пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      59. Ұсынылатын тауарларды ерікті сертификаттауды жүргізуді растайтын құжат болған кезде отандық тауар өндіруші үшін Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес конкурстық комиссия екі пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      60. Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер жөніндегі мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесін сертификаттауды растайтын құжаты болған кезде конкурстық комиссия үш пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      61. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттамаға сәйкес келуін қамтамасыз ете отырып, ұсынылатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің пайдаланылу сипаттамаларына кепілдік берілетін кезеңді көрсетеді. Конкурстық комиссия электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімде ұсынылатын кепілдікті кезең конкурстық құжаттамада көрсетілген базалық кезеңнен көп болған жағдайда әрбір жыл үшін нөл бүтін оннан бес пайыз (0,5%) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Бұл ретте осы өлшемнің жалпы шартты жеңілдігі үш пайыздан аспауы тиіс.
      62. Конкурстық комиссия ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ең үздік функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамалары бар электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімді анықтайды және бір пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      63. Қазақстандық мазмұнның болуын қарау кезінде конкурстық комиссия қазақстандық мазмұнның әрбір бір пайызы үшін электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімнің шартты бағасын оннан бір (0,1) пайызға азайтады.
      Тауарда қазақстандық мазмұнның болуы СТ-КZ нысанды тауардың шығуы туралы сертификатпен расталады.
      Егер тауарлардың әлеуетті өнім берушісі сатып алынатын тауардың отандық тауар өндірушісі болып табылған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуетті өнім берушінің электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімнің бағасын қазақстандық мазмұн болғаны үшін он пайызға азайтады.
      Жұмыстардың, қызметтердің әлеуетті өнім берушісінің қазақстандық мазмұны жалпы еңбекақы қорынан және осы электрондық конкурс (лот) бойынша жұмыстарды, қызметтерді тікелей де, сондай-ақ қосалқы мердігерлік шартын жасасу арқылы да мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үшін әлеуетті өнім беруші сатып алатын тауардың (тауарлардың) жалпы құнынан Қазақстан Республикасының резиденттері жеткілікті дәрежеде қайта өңдеу немесе толығымен өндіру өлшемдеріне сәйкес тауардың (тауарлардың) белгіленген қазақстандық шығу тегі үлесінің (үлестерінің) құнынан мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға жұмылдырылатын Қазақстан Республикасының азаматтарына еңбекақы төлеу құнының пайыздық мазмұны ретінде анықталады.
      64. Конкурстық комиссия отандық тауар өндірушіге он пайыз мөлшерінде, жұмыстарды, қызметтерді отандық жеткізушіге бес пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру

      65. Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім беруші (электрондық конкурсқа қатысушы) жіберу туралы хаттама жарияланған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей веб-порталға конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурстық баға ұсынысын беруге тиіс.
      66. Веб-портал конкурстық баға ұсынысын берген өнім берушіге тиісті хабарлама жібергеннен кейін конкурстық баға ұсынысы қабылданған болып есептеледі.
      67. Әлеуетті өнім берушілер берген баға ұсыныстары туралы мәліметтер конкурстық баға ұсыныстарын электрондық тіркеу журналына автоматты түрде енгізіледі.
      68. Мынадай жағдайларда:
      1) ол осы тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түссе;
      2) егер әлеуетті өнім беруші осы электрондық конкурс бойынша бұрын баға ұсынысын берсе;
      3) конкурстық баға ұсынысы осы Ереженің 65-тармағында белгіленген мерзімнен кеш түссе, әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысын веб-портал автоматты түрде қабылдамайды.
      69. Электрондық конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамада белгіленген күні және уақытта веб-портал электрондық конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын автоматты түрде бағалау мен салыстыруды жүргізеді:
      осы ережеге сәйкес анықталатын демпингтік баға есептеледі және электрондық конкурсқа қатысушының демпингтік болып табылатын баға ұсынысы қабылданбайды;
      егер демпингтік бағасы бар конкурстық баға ұсыныстары қабылданбағаннан кейін электрондық конкурсқа қатысушылардың екі және одан асатын конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурсқа қатысқан жағдайда, оларға электрондық конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамада көрсетілген шартты жеңілдіктерді қолдану арқылы электрондық конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары анықталады;
      электрондық конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары салыстырылады, неғұрлым аз шартты баға негізінде электрондық конкурс жеңімпазы және шартты бағасы жеңімпаздан кейін неғұрлым артықшылықты өнім беруші анықталады;
      конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағасы тең болған кезде отандық тауар өндіруші, жұмыстарды, қызметтерді отандық жеткізуші жеңімпаз деп танылады. Отандық тауар өндірушілердің, жұмыстарды, қызметтерді отандық жеткізушілердің конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағасы тең болған кезде электрондық конкурс мәні болып табылатын сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер нарығында мол жұмыс тәжірибесі көп отандық тауар өндіруші, жұмыстарды, қызметтерді отандық жеткізуші жеңімпаз деп танылады.
      70. Электрондық конкурс қорытындысы туралы хаттамаға веб-порталда конкурстық комиссияның төрағасы, төрағасының орынбасары және барлық мүшелері қол қояды және олар туралы мәліметтер конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналына енгізілген барлық әлеуетті өнім берушілерді электрондық почтамен автоматты түрде хабардар ете отырып, оны осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурстық баға ұсыныстарын ашқан сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде веб-порталда хатшы жариялайды.

Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімнің
демпингтік бағасын анықтау тәртібі

      71. Егер әлеуетті өнім берушінің жұмыстарға арналған электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімінің бағасы техникалық-экономикалық негіздемеде (жобалау-сметалық құжаттаманы даярлау үшін) және мемлекеттік сараптаудан өткен және белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген бағадан он пайыздан астам төмен болған жағдайда ол демпингтік болып танылады.
      72. Егер әлеуетті өнім берушінің консультациялық қызметтерге арналған электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімінің бағасы электрондық конкурсқа қатысушылардың қабылданған конкурстық баға ұсыныстарының орташа арифметикалық бағасынан жетпіс пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтік деп танылады.

Электрондық конкурсты өтпей қалды деп тануға
негіздемелер

      73. Электрондық конкурс мынадай жағдайларда:
      1) электрондық конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер болмағанда;
      2) электрондық конкурсқа қатысуға екіден кем өтінім берілгенде;
      3) электрондық конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе;
      4) электрондық конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші жіберілсе;
      5) электрондық конкурсқа қатысушының бір ғана конкурстық баға ұсынысы қалса;
      6) конкурстың жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса, электрондық конкурс өтпеді деп танылады.

4. Баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен жүзеге
асырылатын тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді
электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және
өткізу

Баға ұсыныстарына электрондық сұрау салуды өткізу туралы
хабарлау

      74. Ұйымдастырушы баға ұсыныстарын беру мерзімі аяқталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей веб-порталындағы электрондық бюллетеньде осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен өткізілетін электрондық мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын жариялайды.

Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын беруі

      75. Әрбір әлеуетті өнім беруші мынадай мәліметтерді мазмұнға тиіс тек бір баға ұсынысын ғана береді:
      1) әлеуетті өнім берушінің атауы, БСН, заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы (заңды тұлға үшін), тегі, аты, әкесінің аты, ЖСН, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін);
      2) СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейін толтырылады);
      3) әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері;
      4) тауардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы;
      5) тауардың (жұмыстардың, қызметтің) сипаттамасы;
      6) тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) саны (көлемі);
      7) тауарлар жеткізілетін, жұмыстар орындалатын, қызметтер көрсетілетін орын;
      8) тауарлар жеткізілетін, жұмыстар орындалатын, қызметтер көрсетілетін мерзім;
      9) оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып, тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бір бірлігінің бағасы;
      10) тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің жалпы бағасы.
      76. Баға ұсынысындағы тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттары ұйымдастырушы орналастырған баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы электрондық хабарландырудағы шарттарға қайшы келмеуге тиіс.
      77. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысында тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығыстар қамтылуы тиіс.
      78. Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын ұйымдастырушыға веб-порталды пайдалана отырып, ұйымдастырушының электрондық хабарландыруда көрсеткен баға ұсыныстарын беру мерзімі аяқталғанға дейін ұсынады.
      79. Баға ұсыныстарын берген өнім берушіге веб-портал тиісті хабарламаны автоматты түрде жібергеннен кейін баға ұсынысы қабылданды деп саналады.
      80. Әлеуетті өнім берушілердің ұсынған баға ұсыныстары туралы мәліметтер баға ұсыныстарын тіркейтін электрондық журналға автоматты түрде енгізіледі.
      81. Әлеуетті өнім берушілер баға ұсыныстарын беру мерзімі аяқталғанға дейін берілген баға ұсыныстарын қайтарып алуға және оларға өзгерістер енгізуге құқылы.
      82. Мынадай жағдайларда:
      1) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алу үшін бөлінген сомадан артық болса;
      2) әлеуетті өнім беруші бір лотқа бір баға ұсынысынан артық ұсынған болса, веб-портал әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын автоматты түрде қабылдамайды.
      83. Егер баға ұсыныстарын беру мерзімі ішінде әлеуетті өнім
берушілердің ұсынған баға ұсыныстары екеуден кем болса, ұйымдастырушы
баға ұсыныстарын беру мерзімін бес жұмыс күніне ұзартады.

Баға ұсыныстарын салыстыру және баға ұсыныстарына
сұрау салу тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып
алу қорытындыларын шығару

      84. Ұйымдастырушы веб-портал арқылы әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары салынған конверттерді ашуды және қарауды баға ұсыныстарын беру мерзімі аяқталғаннан кейінгі бір жұмыс күні ішінде жүргізеді.
      85. Егер әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасының талаптарымен келіспеген не елеулі түрде өзгертуді және (немесе) толықтыруды ұсынған жағдайда ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын веб-портал арқылы қабылдамайды.
      86. Егер ұйымдастырушы ашуды осы Ережесінің 84-тармағында белгіленген мерзімде жүргізбеген жағдайда, Оператор веб-портал арқылы ұйымдастырушыны хабардар етеді.
      87. Ең төменгі баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы болып танылады.
      88. Егер ең төменгі баға ұсынысын бірнеше әлеуетті өнім беруші ұсынған жағдайда, баға ұсынысы басқа өнім берушілердің баға ұсыныстарынан бұрын түскен әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады. Баға ұсыныстарын салыстыруды веб-портал автоматты түрде жүргізеді.
      89. Егер баға ұсыныстары осы Ереженің 82 және 85-тармақтарында көзделген негіздерде қабылданбағанынан кейін екеуден кем әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары қалса, онда мұндай мемлекеттік сатып алу өтпеген болып танылады және ұйымдастырушы баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуды қайтадан жүзеге асырады.
      90. Баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алудың қорытындылары әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын беру мерзімі аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей бекітілуі және оларды ұйымдастырушының өкілі веб-порталда жариялауы тиіс.
      91. Баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алудың қорытындыларын бекіту туралы шешімде мынадай:
      1) тапсырыс берушінің және ұйымдастырушының толық атауы, олардың почталық мекен-жайы;
      2) баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен жүргізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы;
      3) баға ұсыныстарын берудің түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін баға ұсыныстарын берген әлеуетті өнім берушілердің толық атауы, тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге олар мәлімдеген баға;
      4) қабылдамау себептерін негіздей отырып, қабылданбаған баға ұсыныстары туралы;
      5) баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен мемлекеттік сатып алудағы жеңімпаз туралы, сондай-ақ жеңімпаз ұсынғандай бағаны ұсынған әлеуетті өнім беруші туралы не баға ұсынысы жеңімпаз ұсынған бағадан кейін ең төменгі баға болып табылатын әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.
      92. Егер әлеуетті өнім беруші белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы қол қойылған шартты тапсырыс берушіге табыс етпесе, тапсырыс беруші:
      1) дәл сондай баға ұсынысын берген әлеуетті өнім берушімен, ал мұндай әлеуетті өнім беруші болмаған кезде - мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім беруші ұсынған бағадан кейін ең төмен баға ұсынған әлеуетті өнім берушімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға;
      2) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен қайтадан мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруға құқылы.

5. Бір көзден алу тәртібімен электрондық мемлекеттік
сатып алуды өткізу

      93. Заңмен анықталған жағдайларда ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге бір көзден алу тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы шақыру жібереді, сондай-ақ шақыруды электрондық құжат түрінде веб-порталда орналастырады.
      94. Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету туралы ұсынысты қабылдаған жағдайда әлеуетті өнім беруші электрондық құжатты веб-порталға жіберу арқылы сұралған ақпаратты ұйымдастырушыға ұсынады.
      95. Ұйымдастырушы сұралған ақпаратты әлеуетті өнім беруші ұсынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттаманы қалыптастырады және веб-порталға орналастырады.

6. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алу туралы шарт жасасу

      96. Электрондық конкурстың жеңімпазы деп анықталған әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушіге әлеуетті өнім берушінің электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімге электрондық көшірме түрінде қоса берілген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариалдық расталған көшірмелерін және электрондық конкурста қатысуға өтінімге қол қою құқығын беретін сенімхаттың түпнұсқасын веб-порталда электрондық конкурстың қорытындыларының хаттамасын жариялаған күннен бастап, мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғанға дейін бес жұмыс күні ішінде ұсынады.
      97. Осы Ереженің 96-тармағында көзделген құжаттарды ұсынбаған не оларда олардың электрондық көшірмелерімен сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Заңның 10 және 38-баптарында көзделген іс-қимылдарды орындау қажет.
      98. Тапсырыс беруші қол қоюға және тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі тағайындалмаған жағдайды қоспағанда тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі әр бетіне қол қоюы тиіс "Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген үлгі шартқа сәйкес жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасының екі данасын тапсырыс беруші өнім берушіге жібереді.
      99. Өнім беруші тиісті қаржы жылына арналған төрт мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшерде тауарлар жеткізілетін, жұмыстар орындалатын, қызметтер көрсетілетін жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуі тиіс.
      100. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісті түрде орындауға кепілдік ретінде енгізеді.
      101. Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мөлшерін ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде белгілейді.
      102. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:
      1) тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны;
      2) осы Ережеге 7-қосымшаға сәйкес банк кепілдігін таңдауға құқылы.
      103. Өнім берушінің шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші тұлғалардың енгізілген кепілдік ақша жарнасына тұтастай не бір бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді.
      104. Тапсырыс берушінің өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсатқа пайдалануына жол берілмейді.
      105. Тапсырыс беруші енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шартта көрсетілген мерзімде немесе өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде өнім берушіге қайтарады.
      106. Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты бұзылса, тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алу туралы шартты орындау

      107. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау кезінде тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) атауы, саны, сапасы, техникалық ерекшелігі, құны, оларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) орны мен мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың мазмұнына сәйкес келуге тиіс.
      108. Тапсырыс беруші мен өнім беруші көрсетілген шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін толық орындаған жағдайда шарт орындалды деп есептеледі.

7. Ауыспалы ережелер

      109. Осы Ереженің 48-тармағының 1) тармақшасының үшінші абзацы 2010 жылғы 13 тамызға дейін қолданыста болады.

Электрондық мемлекеттік сатып алуды
жүргізу ережесіне       
1-қосымша           

Бекітемін:
___________________________________
тапсырыс берушінің толық атауы,

___________________________________________________________
Конкурстық құжаттаманы бекіткен тапсырыс берушінің аты-жөні

№ шешім _________________

Күні ______ Уақыты ______

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫҢ
ЭЛЕКТРОНДЫҚ НЫСАНЫ
____________________________________
____________________________________
(сатып алу мәнінің түрі көрсетіледі)

_____________________________________________________________________
           (электрондық конкурстың атауы көрсетіледі)

Тапсырыс беруші
_____________________________________________________________________
      (атауы, орналасқан жері, БСН, СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейін көрсетіледі) банктік деректемелері көрсетіледі)

Тапсырыс берушінің өкілі
_____________________________________________________________________
(аты-жөні, ЖСН, лауазымы, телефоны, е-mail көрсетіледі)

Ұйымдастырушы
_____________________________________________________________________
(атауы, орналасқан жері, БСН, СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейін көрсетіледі) банктік деректемелері көрсетіледі)

Ұйымдастырушының өкілі
_____________________________________________________________________
(аты-жөні, ЖСН, лауазымы, телефоны, е-mail көрсетіледі)

Конкурстық комиссияның хатшысы
_____________________________________________________________________
аты-жөні, лауазымы, телефоны, е-mail көрсетіледі)

1. Жалпы ережелер

      1. Электрондық конкурс лоттардың қоса берілген тізбесіне сәйкес өнім берушіні(лерді) таңдау мақсатында өткізіледі.
      2. Осы конкурстық құжаттама (бұдан әрі - КҚ) мыналарды:
      1) осы КҚ-ның 1-қосымшасына сәйкес лоттардың тізбесін;
      2) осы КҚ-ның 2-қосымшасына сәйкес белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманы, техникалық ерекшеліктерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаты мен талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасын;
      3) осы КҚ-ның 3-қосымшасына конкурсқа қатысуға арналған өтінім
нысанын;
      4) осы КҚ-ның 45-қосымшаларына сәйкес тауарларды беру (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер нысанын;
      5) Заңның 17-бабының 4-тармағына неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін міндетті өлшемдердің тізбесін қамтиды;
      6) егер, жұмыстарды орындау мерзімі жобалау құжаттамасына сәйкес бір қаржы жылынан асатын болған жағдайда жұмыстарды орындау кезеңдері, түрлері және көлемдері, сондай-ақ әрбір қаржы жылындағы осындай жұмыстарды мемлекеттік сатып алудың сомасы туралы ақпарат қоса беріледі.
      3. Электрондық конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір проценті мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді төменде санамаланған нысандардың бірінде енгізеді:
      1) мынадай банктік шотқа орналастырылатын ақшаның кепілдік берілген ақшалай жарнасын ___________________________________________ _______________________________________________________________
(тапсырыс берушінің не ұйымдастырушының банктік шотының толық деректемелері);
      2) осы КҚ-ның 6-қосымшасына сәйкес банктік кепілдік.
      Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі конкурсқа қатысуға арналған өтінімнің өзінің мерзімінен кем болмауға тиіс.

2. Ұйымдастырушының веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім
берушілерге КҚ-ның ережелерін түсіндіруі

      4. Веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім беруші веб-порталды пайдалана отырып, бірақ (сұрау салуды қабылдау аяқталатын күні мен уақыты көрсетіледі) кешіктірмей КҚ-ның ережелерін түсіндіру жөнінде электрондық сұрау салу жіберуге құқылы.
      5. Ұйымдастырушы КҚ-ны алған веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете отырып, сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде КҚ-ның ережелерін түсіндіру мәтінін веб-порталда жариялауға міндетті.
      6. Ұйымдастырушы мерзімнен кешіктірмей (КҚ өзгертудің соңғы мерзімі көрсетіледі) жеке бастамашылығы бойынша немесе әлеуетті өнім берушінің сұрауына жауап ретінде КҚ-ға өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы. КҚ-ға өзгерістер енгізу КҚ-ны бекітудегі сияқты тәртіппен ресімделеді. Енгізілген өзгерістердің міндетті күші болады және КҚ-ға өзгерістер бекітілген күннен бастап бір жұмыс күнінен аспайтын мерзімде КҚ-ны алған веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете отырып, веб-порталда жарияланады. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі мұндай жағдайда осы өзгерістерді әлеуетті өнім берушілердің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде есепке алуы үшін кемінде он күнтізбелік күнге ұзартылады.

3. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуге
қойылатын талаптар және әлеуетті өнім берушілердің
электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынуы

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінім

      7. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінім осы КҚ-да көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарды беруді жүзеге асыруға (жұмысты орындауға, қызметтер көрсетуге) электрондық конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің келісім білдіру нысаны болып табылады.
      8. Электрондық конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға беретін электрондық конкурсқа қатысуға өтінім мыналарды:
      1) әлеуетті өнім беруші осы КҚ-ның 3-қосымшасына сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға толтырған және қол қойған өтінімді;
      2) әлеуетті өнім беруші оның жалпы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау ретінде ұсынатын құжаттардың электрондық цифрлық қолтаңбамен (ЭЦҚ) расталған қағаз құжаттардың электрондық көшірмелерін;
      құқықтық қабілеттілігін (заңды тұлғалар үшін), жеке тұлғалар үшін азаматтық қабілеттілігін (кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжат, СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейін ұсынылады) растайтын құжаттарды:
      заңды тұлғалар үшін заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жарғыны;
      әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, беруге және өткізуге, жұмыстарды орындауға және қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын лицензиялар және /немесе патенттер, куәліктер, сертификаттар, дипломдар, басқа да құжаттар;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік. Егер заңды тұлға қызметін заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген Үлгі жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайда, онда мемлекеттік тіркеу туралы өтінішті;
      құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәліметтерді не акцияларды ұстаушылардың тізілімінен конверттерді ашу күні алдында бір ай бұрын берілген үзіндіні қамтитын құрылтайшы құжаттардың (егер жарғыда құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәліметтер қамтылмаған жағдайда) үзіндісін;
      төлем қабілетін растайтын құжаттарды:
      осы КҚ-ның 7-қосымшасына сәйкес әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қолы мен мөрі бар әлеуетті берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтама (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер ашылатын күннің алдындағы бір айдың ішінде берілуі тиіс;
      бірінші басшы немесе оны алмастыратын тұлға қол қойған соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлік теңгерім. Егер өтінімдерді ашу ағымдағы жылғы 30 сәуірге дейінгі мерзімде жүргізілсе, онда соңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылындағы бухгалтерлік теңгерім ұсынылуы мүмкін;
      конкурстық өтінімдерді ашу күнінің алдындағы бір айдың ішінде берілген бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болуы туралы, үш айдан астам уақыттағы салықтық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегінің (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі кейінге қалдырылған кездегі жағдайларды қоспағанда) жоқтығы немесе бар екендігі туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасын;
      Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтініммен бірге жүргізілетін мемлекеттік сатып алу сомасының жүз процентіне тең мөлшерде Қазақстан Республикасының бір немесе бірнеше резидент банктердің банктік кепілдіктері түрінде шартты орындауды қамтамасыз ету беру арқылы төлем қабілеттілігі туралы жалпы біліктілік талабына сәйкестігін растауға құқылы. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз ету әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді толық орындау үшін конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімге беріледі;
      Әлеуетті өнім беруші өзінің, сондай-ақ тартылатын қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) жалпы біліктілік талаптарына сәйкестігін құжаттардың электрондық қағаз көшірмелерінің біреуін беру арқылы растауға құқығы бар:
      а) әлеуетті өнім берушіге (қосалқы мердігерге, бірлесіп орындаушыға) халықаралық рейтингтік ұйымның рейтингі берілгенін растайтын құжатты;
      б) әлеуетті өнім берушінің (қосалқы мердігердің, бірлесіп орындаушының) биржаның ресми листингіне енгізілгені туралы қор не тауар биржасынан үзіндіні;
      3) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерлерінің (бірлесіп орындаушыларының) арнайы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды;
      әлеуетті өнім берушінің және оның қосалқы мердігерлерінің (бірлесіп орындаушылардың) осы талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды көрсете отырып, арнайы біліктілік және өзге де талаптардың толық тізбесін қамтитын осы КҚ-ның 4, 5-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша мемлекеттік сатып алу процесіне қатысуға арналған біліктілігі туралы мәліметтерді;
      осы КҚ-ның 8-қосымшасына сәйкес конкурста сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді және әлеуетті өнім берушінің жұмыстар (құрылыстың құны), көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен астам жиынтығында қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) қосалқы мердігерлікке беруге тыйым салу шартын.
      Егер әлеуетті өнім беруші жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларды) тартуды көздеген жағдайда әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) жалпы және арнайы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын қағаз құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынуы тиіс;
      4) қағаз құжаттарды растайтын электрондық көшірмелерді қоса бере отырып, осы КҚ-ның 9-қосымшасына сәйкес шартты жеңілдіктерді есептеу үшін мәліметтерді;
      5) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімдерін және (немесе) көлемдерін, тауарларға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға сапа кепілдігін, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кестесін (әдістерін) және шарттарын сипаттай отырып, техникалық ерекшелігін;
      6) Заңда белгіленген мөлшерде электрондық конкурсқа қатысу өтінімін қамтамасыз ету, мынадай:
      - банктік кепілдік, бұл ретте оның түпнұсқасы ұйымдастырушыға электрондық конкурсқа қатысуға өтінім ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша беріледі;
      - ұйымдастырушының банктік шотында орналасқан кепілдік ақшалай жарнаны растайтын қағаз төлем құжатының электрондық көшірмесі түрінде;
      7) әлеуетті өнім берушінің жарғысына сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға өтінімге қол қоюға сенімхатсыз қол қою құқығы бар әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысын қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің мүдделерін білдіретін адамға (адамдарға) берілетін қағаз сенімхаттың электрондық көшірмесін қамтуы тиіс.
      Мемлекеттік орган және мемлекеттік мекеме өткізетін тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысу үшін әлеуетті өнім беруші ұсынатын конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі конкурстық өтінімдер ашылатын күннен бастап кемінде қырық бес күн, ал акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы бақылау пакеті мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорын, заңды тұлға және олармен аффилиирленген заңды тұлға өткізетіндігі - кемінде отыз бес күн болуға тиіс. Конкурстық құжаттамада көрсетілгеннен қолданылу мерзімі неғұрлым қысқа конкурстық өтінім кейінге қалдырылады.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуге қойылатын
талаптар

      9. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға электрондық құжат нысанында ұсынады.
      10. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылатын қағаз құжаттардың электрондық көшірмелері дәл және айқын болуы тиіс.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді беру тәртібі

      11. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші веб-порталды пайдалана отырып, ұйымдастырушыға электрондық құжат нысанында береді.
      12. Әлеуетті өнім берушілер берген электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер автоматты түрде веб-порталда электрондық өтінімдер журналында тіркеледі.
      13. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінім берген өнім берушіге тиісті хабарламаны веб-порталмен автоматты түрде жіберген сәтте электрондық конкурсқа қатысуға берілген өтінім қабылданған болып есептеледі.
      14. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінім берудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін өнім берушілер беретін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер веб-порталда қабылдауға және тіркеуге жатпайды.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді өзгерту және
оларды қайтарып алу

      15. Әлеуетті өнім беруші өзінің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімін конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі біткенге дейін өзі енгізген қамтамасыз етуді қайтарып алу құқығын жоғалтпастан, өзінің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімін өзгертуі немесе қайтарып алуы мүмкін.
      16. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу сияқты, оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.
      17. Ұйымдастырушы КҚ-мен белгіленген электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдердің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін он күнтізбелік күннен кешіктірмей әлеуетті өнім берушілерге олардың өтінімдерінің қолданылу мерзімін нақты уақыт кезеңіне ұзарту туралы сұрау жасауға құқылы. Әлеуетті өнім беруші электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдердің қолданылу мерзімін ұзартудан электрондық конкурсқа қатысуға оның өтінімді қамтамасыз етуін қайтару құқығын жоғалтпай, электрондық конкурсқа қатысуға берген өзінің өтінімін кері қайтарып, бас тартуға құқылы.
      18. Әлеуетті өнім беруші, оның электрондық конкурсқа қатысуымен
байланысты барлық шығыстарды көтереді. Тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптама комиссиясы (сарапшы) электрондық конкурстың қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді көтермейді.

4. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға
өтінімдерді ашуы

      19. (Өтінімдерді ашатын күні мен уақыты көрсетіледі) электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашуды веб-портал автоматты түрде жүргізеді. Егер электрондық конкурсқа (лотқа) электрондық конкурсқа қатысуға арналған бір ғана өтінім ұсынылған жағдайда, онда электрондық конкурсқа қатысуға бұл өтінім де ашылады.
      20. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашудың хаттамасына конкурстық комиссияның барлық мүшелері қол қояды және оны хатшы ашылған күнінен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей веб-порталда жариялайды. Бұл ретте, веб-портал өтінімдердің электрондық журналына олар туралы мәліметтер енгізілген әлеуетті өнім берушілерге автоматты түрдегі хабарламаларды таратады.

5. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға
өтінімдерді олардың конкурстық құжаттама талаптарына
сәйкестігі мәніне конкурстық комиссияның қарауы және
әлеуетті өнім берушілерді электрондық конкурсқа қатысуға
жіберу

      21. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушілердің арасынан біліктілік талаптарына және КҚ талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді анықтау және оларды конкурсқа қатысушы деп тану мақсатында конкурстық комиссия жүзеге асырады.
      22. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау кезінде конкурстық комиссия:
      1) электрондық конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушілерден конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін жазбаша нысанда немесе веб-портал құралдарымен электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерге байланысты материалдар мен түсіндірулерді сұратуға;
      2) электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда немесе веб-портал құралдарымен сұратуға құқылы.
      Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді КҚ талаптарына сәйкес келтіруге байланысты сұратулары мен өзге де әрекеттеріне жол берілмейді. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді КҚ талаптарына сәйкес келтіру деп конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді жеткіліксіз құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге бағытталған әрекеттері түсініледі.
      Конкурстық комиссия электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді, егер онда ұсынылған өтінімнің мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, КҚ талаптарына жауап береді деп қарайды.
      23. Конкурстық комиссия мынадай:
      1) әлеуетті өнім берушінің және ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) біліктілік талаптарына сәйкестігін растауға арналған құжатты (құжаттарды) ұсынбаған не тиісті түрде ресімделмеген күйде ұсынған;
      2) оның сәйкестігін растауға арналған құжаттарда қамтылған ақпарат негізінде біліктілік талаптарына сәйкессіздік, сондай-ақ ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) біліктілік талаптарына сәйкессіздік фактісі анықталған;
      3) біліктілік талаптары жөнінде жалған ақпарат ұсынған жағдайларда әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына сәйкес емес деп таниды.
      Әлеуетті өнім берушіні Заңның 9-бабының 1-тармағында көзделмеген негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес емес деп тануға жол берілмейді.
      Конкурстық комиссия соманың бір процентінен астам мөлшерде электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілген жағдайда, конкурсқа қатысуға өтінімді енгізілген қамтамасыз етуді осы КҚ талаптарына сәйкес келеді деп таниды.
      24. Конкурстық комиссия мынадай жағдайларда енгізілген электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді осы КҚ талаптарына сәйкес емес деп таниды:
      1) электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі жеткіліксіз болса;
      2) конкурстық комиссияның:
      электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді берген тұлғаны;
      қатысу үшін өтінімді қамтамасыз ету енгізіліп отырған электрондық конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауын;
      өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін және (немесе) сомасын, сондай-ақ оны ұсыну шарттарын;
      электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету берілген тұлғаны;
      электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету пайдасына енгізіліп отырған тұлғаны анықтауына мүмкіндік бермейтін мәліметтердің болмауынан көрініс табатын конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету тиісінше ресімделмеген;
      3) конкурстық өтінімді қамсыздандыруға конкурсқа (лотқа) бөлінген соманың бір пайызынан кем мөлшерде енгізілсе.
      Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтінімге енгізілген, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін қамтамасыз етуді өзге негіздер бойынша тануға жол берілмейді.
      25. Электрондық конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші, егер:
      1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушы біліктілік талаптарына сәйкес емес деп айқындалса;
      2) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;
      3) электрондық конкурсқа қатысуға арналған оның өтінімі КҚ талаптарына сәйкес емес деп айқындалса, оның ішінде, егер ол конкурстық құжаттаманың және Ереженің талаптарына сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді ұсынбаса, электрондық конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы болып танылмайды).
      Егер әлеуетті өнім беруші осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген негіздемелер бойынша электрондық конкурсқа қатысуға жіберілмесе, онда:
      электрондық конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамада осындай әлеуетті өнім берушінің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімін кейінге қалдыру негіздемесі көрсетіледі;
      Заңның 6-бабының талаптарын бұзған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушыларының тізіліміне енгізілуге жатады.
      26. Конкурстық комиссия барлық ұсынылған конкурстық өтінімдерді бағалау және салыстыру үшін Заңның 17-бабының 4-тармағында санамаланған өлшемдерді ескереді және оларды электрондық конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге тең мөлшерде қолданады.
      Әлеуетті өнім беруші осы өлшемдерді растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуетті өнім берушіге тиісті шартты жеңілдікті қолданбайды. Шартты жеңілдікті қолдану үшін әлеуетті өнім беруші ұсынған шарттар мемлекеттік сатып алу туралы шартқа енгізілуі тиіс.
      Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі электрондық конкурсқа қатысатын әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы мәселесін қараған кезде конкурстық комиссия осы электрондық конкурста сатып алынатын тауарларды беру, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету нарығында ғана жұмыс тәжірибесін қарайды. Бұл ретте конкурстық комиссия конкурстық өтінімнің бағасын шартты түрде әлеуетті өнім берушінің бір жылдан бастап, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің нарықта болған жұмыс тәжірибесінің әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес пайыз (0,5%) мөлшерінде, бірақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңілдік береді. Бір жылға дейін жұмыс тәжірибесі болған немесе ол болмаған жағдайда осындай пайыз белгіленбейді.
      Конкурстық комиссия пайдалану шығыстарының, техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің ең аз құны бар электрондық конкурсқа өтінімді айқындайды және оған екі пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушінің басқа әлеуетті өнім берушілерге қарағанда тиісті бейіні неғұрлым білікті қызметкерлерді бергені үшін бес процент мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отандық тауарөндіруші үшін ұсынылған тауарларды ерікті сертификаттауды жүргізуді растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия екі процент мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      Сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесін сертификаттауды растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия үш процент мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстардың, ұсынылатын қызметтердің КҚ сәйкестігін қамтамасыз ете отырып, ұсынылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің пайдалану сипаттамаларына кепілдік берілетін кезеңді көрсетеді. Конкурстық комиссия, егер электрондық конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылатын кепілдік кезеңі КҚ көрсетілген базалықтан артық болған жағдайда, әрбір жыл үшін нөл бүтін оннан бес процент (0,5%) мөлшерінде шартты жеңілдік береді. Бұл ретте осы өлшемнің жалпы шартты жеңілдігі үш проценттен аспауға тиіс.
      Конкурстық комиссия ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ең үздік функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамалары бар электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді айқындайды және бір процент мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      Конкурстық комиссия қазақстандық мазмұнның бар екендігін қараған кезде қазақстандық мазмұнның әрбір он проценті үшін бір процент мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      Тауарларды әлеуетті өнім берушінің қазақстандық мазмұны мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы құнының әлеуетті өнім берушілердің осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауы үшін сатып алатын отандық тауар өндірушілердің тауарлары құнының проценттік мазмұны ретінде анықталады.
      Егер әлеуетті өнім беруші сатып алынатын тауарлардың отандық тауар өндірушілері болып табылған жағдайда, онда конкурстық комиссия қазақстандық мазмұнның болғаны үшін осындай әлеуетті өнім берушінің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімінің бағасын он процентке шартты азайтады.
      Конкурстық комиссия отандық тауар өндірушілерге шартты түрде он процент мөлшерінде, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің отандық әлеуетті өнім берушісіне бес процент мөлшерінде шартты жеңілдік береді.
      27. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия:
      1) біліктілік талаптарына және КҚ талаптарына сәйкес келетін конкурсқа қатысуға жіберілетін (конкурсқа қатысушылар) әлеуетті өнім берушілерді айқындайды;
      2) Заңның 17-бабының 4-тармағына сәйкес КҚ-да көзделген шартты жеңілдіктердің мөлшерлерін анықтайды;
      3) электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді және конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің (конкурсқа қатысушылардың) ұйымдастырушыға конкурстық баға ұсыныстарын (бұдан әрі - КБҰ) беру күнін, уақытын, орнын белгілейді.
      28. Электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға конкурстық комиссияның барлық мүшелері қол қояды және конкурстық комиссияның хатшысы электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді берген әлеуетті өнім берушілердің барлығына автоматты түрдегі хабарламалар тарата отырып, веб-порталда жариялайды. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға жіберу туралы шешімі Заңның 45-бабында белгіленген тәртіппен шағымдалуы мүмкін.

6. Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім
берушілердің конкурстық баға ұсыныстарын ресімдеуі

      29. Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілер (электрондық конкурсқа қатысушылар) КБҰ веб-порталды пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында осы КҚ-ға 10-қосымшаға сәйкес береді.
      30. Отандық әлеуетті өнім берушілердің КБҰ теңгемен берілуге тиіс.
      31. Ұлттық валютада берілмеген КБҰ-н Қазақстан Республикасының валютасына - КБҰ берілген күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгеге веб-портал автоматты түрде қайта есептейді.
      32. КБҰ берген өнім берушіге веб-портал тиісті хабарламаны жібергеннен кейін КБҰ қабылданған болып есептеледі.
      33. Веб-портал мынадай:
      1) конкурс қатысушысы бір және тағы сол конкурсқа (лотқа) біреуден артық КБҰ берген;
      2) электрондық конкурсты жүзеге асыруға бөлінген сомадан асып кеткен жағдайларда КБҰ-н қабылдаудан автоматты түрде бас тартады.
      34. Әлеуетті өнім беруші КБҰ-н ұсынудың түпкілікті мерзімі біткенге дейін КБҰ-н веб-порталды пайдалана отырып, кез келген уақытта өзгертуі немесе қайтарып алуға құқылы.

7. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа
қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалауы
мен салыстыруы және конкурс жеңімпазын анықтау

      35. Әлеуетті өнім берушілер берген КБҰ туралы мәліметтер автоматты түрде КБҰ-дың электрондық журналына енгізіледі.
      36. Электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген күні, веб-портал электрондық конкурсқа қатысушылардың КБҰ-н бағалау және салыстыруды автоматты түрде жүргізеді:
      Ережеге сәйкес анықталатын демпингтік баға есептеледі және конкурсқа қатысушының демпингтік болып табылған КБҰ қабылданбайды;
      егер бағасы демпингтік болған КБҰ қабылданбағанынан кейін электрондық конкурсқа қатысушылардың екі және одан да көп КБҰ электрондық конкурсқа қатысатын болса, электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада көрсетілген шартты жеңілдіктерді электрондық конкурстың қабылданған КБҰ-на қатысты қолдану арқылы осы электрондық конкурсқа қатысушылардың шартты бағасын айқындалады;
      электрондық конкурсқа қатысушылардың шартты бағасы салыстырылады, ең төмен шартты баға негізінде электрондық конкурстың жеңімпазы анықталады;
      конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағасы теңескен кезде отандық тауар өндіруші, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің отандық берушісі жеңімпаз болып анықталады. Отандық тауар өндірушілердің, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің отандық берушілерінің КБҰ-ның шартты бағасы теңескен кезде электрондық конкурстың мәні болып табылатын сатылып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында көбірек тәжірибесі бар отандық тауар өндіруші, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің отандық берушісі жеңімпаз болып анықталады.
      37. Электрондық конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға конкурстық комиссияның төрағасы мен барлық мүшелері қол қояды және оны хатшы КБҰ ашылған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешікпейтін мерзімде, олар туралы мәліметтер енгізілген әлеуетті өнім берушілерді электрондық почта арқылы автоматты түрде хабардар ете отырып, веб-порталда жариялайды.

8. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді қамтамасыз
етуді қайтару

      38. Ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге енгізілген электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:
      1) осы әлеуетті өнім беруші өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі өткенге дейін кері қайтарып алған;
      2) электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған. Көрсетілген жағдай электрондық конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды;
      3) электрондық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған электрондық конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;
      4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген және электрондық конкурс жеңімпазы КҚ-да көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген;
      5) әлеуетті өнім берушінің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімінің қолданылу мерзімі өткен жағдайлардың бірі басталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарады.
      39. Ұйымдастырушы электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:
      1) әлеуетті өнім беруші электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді табыс етудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алса не өзгертсе және (немесе) толықтырған;
      2) электрондық конкурсқа қатысушы деп танылған әлеуетті өнім беруші өзінің КБҰ-н белгіленген мерзімде табыс етпесе не кері қайтарып алған;
      3) электрондық конкурстың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған;
      4) электрондық конкурстың жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаған не уақтылы орындамаған жағдайларда қайтармайды.

9. Электрондық конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттік
сатып алу туралы шарт

      40. Электрондық конкурстың жеңімпазы деп анықталған әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушіге әлеуетті өнім берушінің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімге электрондық көшірме түрінде қоса берілген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариалдық расталған көшірмелерін және электрондық конкурсқа қатысуға өтінімге қол қою құқығын беретін сенімхаттың түпнұсқасын веб-порталда электрондық конкурстың қорытындыларының хаттамасын жариялаған күннен бастап, мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғанға дейін бес жұмыс күні ішінде ұсынады.
      41. Электрондық конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Заңның талаптарына сәйкес Жұмыстарды (тауарларды /көрсетілетін қызметтерді) мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт негізінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалады.
      42. Тапсырыс беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.
      43. Заңның 37-бабының 56 және 7-тармақтарында көзделген жағдайларда шарт бір қаржы жылынан артық мерзімге оны жасасу туралы ережелерді қамтуы тиіс.
      44. Шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы жағдайларды қамтуы тиіс.
      45. Отандық тауар өндірушілермен және жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілермен жасалған шартта тауарларды бергені, жұмыстарды орындағаны не қызметтерді көрсеткені үшін алдын ала ақы төлеу және толық ақы төлеу туралы талап қамтылуға тиіс, бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелер орындалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспауға тиіс.
      46. Егер әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырыс берушіге ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, КҚ-да көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда мұндай әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарған болып танылады.
      47. Әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда тапсырыс беруші:
      1) ол электрондық конкурсқа қатысуға енгізген өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады және тиісті мәліметтерді уәкілетті органға ұсынады және мұндай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінеді;
      2) мұндай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруымен келтірілген шығындарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
1-қосымша    

Лоттар тізбесі
(бекітілген жылдық жоспар негізінде қалыптасады)

Электрондық конкурстың № ______________________
Электрондык конкурстың атауы ________________________________________

Лоттың №

Тапсырыс берушінің атауы

Тауардың (жұмыстың , қызметтің) атауы

Өлшем бірлігі

Саны, көлемі

Беру шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес)

Тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді  көрсету мерзімі

Тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді  көрсету орны

Авансты  төлем мөлшері %

Лот бойынша бөлінген  сома, теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10      * Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктері көрсетіледі

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
2-қосымша     

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Электрондық конкурстың № _______________________
Электрондық конкурстың атауы ______________________________________

Лоттың № ______________________
Лоттың атауы ____________________________

      Осы техникалық ерекшелікте мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) толық сипатын және талап етілетін техникалық және сапалық сипаттамасын беруі тиіс және берілетін тауарлар (орындалатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) сәйкес болуы тиіс халықаралық немесе ішкі стандарттарды көрсетуі тиіс. Қажет болған кезде тиісті нормативтік-техникалық құжаттамаға сілтеме жасалуы тиіс.
      Қажет болған кезде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы техникалық ерекшелікте:
      1) тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін: тауарларды/қызметтерді беру кезінде тапсырыс берушіге қажет ілеспе қызметтерді (монтаждау, оңдау, оқыту, тауарларды тексеру әрі сынау және т.б.) және олар қай жерде жүргізілуі тиіс, тауардың шыққан жылын, кепілдік мерзімін көрсетеді;
      2) жұмыстар үшін: сатып алуды ұйымдастырушы құрылыс алаңының, географиялық, инженерлік-геологиялық және басқа да ерекше табиғи жағдайлардың қысқа сипатын, инфрақұрылым мен коммуникацияның бар-жоғын, жергілікті ресурстардың сипатын, стандарттар мен техникалық нормативтер жүйесін беруі тиіс және объектіні пайдалануға беру кезінде қайшылықтарды болдырмайтын объектінің толық құрамын, аумақты инженерлік дайындау, өндіріс технологиясы мен жабдық, инженерлік қамтамасыз ету, пайдаланылатын материалдар мен конструкциялар, объектіні жарақтандыру жөніндегі талаптарды көрсетуі тиіс.

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
3-қосымша    

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінім

Ұйымның атауы ________________________
Ұйымдастырушының БСН _________________

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы
мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің толық атауы


БСН (ЖСН*)


Заңды мекен-жайы (есепке тұрған мекен-жайы*)


Почталық мекен-жайы (іс жүзіндегі тұрғылықты мекен-жайы*)


Байланыс телефоны


Е-mail


Банктік деректемелер СТН(2010 жылғы 13 тамызға дейін көрсетіледі)
БСК
ЖСК
Банктің толық атауы
Банктің немесе оның филиалының мекен-жайы


Бірінші басшының (жеке кәсіпкердің) аты-жөні


      2. _______________ (өнім берушінің толық атауы көрсетіледі) осы өтініммен конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға ____ (электрондық конкурстың толық атауын көрсетіледі) № ____ (веб-портал берген электрондық конкурстың нөмірі көрсетіледі) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды (ларды) жеткізуді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді - қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.
      3. Әлеуетті өнім беруші осы электрондық конкурсқа қатысуға өтініммен Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы жоқтығын растайды.
      Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген Заңның 37-бабының 9-тармағында көзделген (тауарды (ларды), жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажетін көрсету керек) мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзуға келісімін білдіреді.
      4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды (ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді - қажеттісін көрсету керек) дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
      Әлеуетті өнім беруші электрондық конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.
      Электрондық конкурстың жеңімпазы анықталған жағдайда әлеуетті өнім беруші веб-порталда электрондық конкурс қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде электрондық конкурсқа қатысуға осы өтінімге қоса берілген оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшірмесін және электрондық конкурсқа қатысуға өтінімге қол қоюға құқық беретін сенімхаттың түпнұсқасын беруге міндеттенеді.
      5. Электрондық конкурсқа қатысуға осы конкурстық өтінім ____ күн ішінде қолданылады.
      6. Біздің электрондық конкурсқа қатысуға өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш процентін құрайтын сомада енгіземіз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).
      7. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы электрондық конкурсқа қатысуға өтінім Сіздің оны жеңді деп тапқан хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті түрдегі шарт рөлін орындайтын болады.

Бірінші басшының не оның уәкілетті
өкілінің аты-жөні (жеке кәсіпкердің) не оның орнын алмастыратын адамның, не оның уәкілетті өкілінің аты жөні ________________________

      Лауазымы ______________________________________________________

      Қолы ______________________

Берілген күні мен уақыты ______________

*мәліметтер әлеуетті өнім беруші жеке кәсіпкер үшін көрсетіледі

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
4-қосымша     

Біліктілігі туралы мәліметтер
(әлеуетті өнім беруші жұмыстарды немесе қызметтерді сатып алу кезінде толтырады)

Электрондық конкурстың № ____________________________
Электрондық конкурстың атауы _____________________

Лоттың № _________________________________
Лоттың атауы _____________________________

      1. Әлеуетті өнім беруші туралы жалпы мәлімет:
      Атауы _________________
      БСН/ЖСН _______________

      2. Әлеуетті өнім берушінің конкурста сатып алынатындарға ұқсас орындаған жұмыстарының (көрсетілген қызметтерінің) көлемі, (бар болған жағдайда толтырылады)

Объектінің (көрсетілетін қызметтің) атауы

Объектінің (көрсетілетін қызметтің) орналасқан жері

Тапсырыс берушінің атауы

Тапсырыс берушінің телефоны

Объектінің (көрсетілетін қызметтердің) түрі

Объектінің (көрсетілетін қызметтердің) аяқталатын жылы

Шарттың құны, теңге (көрсетілмесе де болады)
      3. Әлеуетті өнім беруші жұмыстарды орындау (қызметтерді көрсету) үшін қажет растайтын қағаз құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген жабдықтың (тетіктердің, машиналардың), не ұқсас (қосымша) жабдықтың (тетіктердің, машиналардың) болуы туралы мәліметтерді көрсетеді.

Жабдықтардың (тетіктердің, машиналардың) атауы

Қолда бар бірліктердің саны

Жай-күйі (жаңа, жақсы, нашар)

Жеке меншік, жалға алынған (кімнен), сатып алынады


      4. Қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі (әлеуетті өнім берушінің осы конкурс (лот) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажет деп есептейтін қызметкерлері көрсетіледі).

Аты-жөні

Лауазымы

Осы электрондық конкурста сатып алынатын жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау саласындағы жұмыс өтілі

Дипломы, куәлігі және білімі туралы басқа құжаттары бойынша біліктілігі немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)       5. Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы төлеу қоры*

Қызметкерлердің Т.А.Ә. (жеке куәлік № және берілген күні көрсетілсін)

Лауазымы

Азаматтығы

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау уақытындағы жалақысы

1

2

3

Жалпы еңбекақы төлеу қоры

ҚР азаматтарының еңбекақысының барлығы

      *толтырмауға болады.

      6. Қаржы ресурстарына қол жеткізу туралы мәліметтер:
      (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) Төменде санамалау қажет.
      7. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттардың, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерінің электрондық көшірмесін санамалау және қоса беру

_____________________________________________________________________

      ----
      |  | Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын
      ---- растаймын

      Қолы ________________
      Күні ________________

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
5-қосымша      

Біліктілігі туралы мәліметтер
(әлеуетті өнім беруші жұмыстарды немесе қызметтерді сатып алу
кезінде толтырады)

Электрондық конкурстың № ___________________________
Электрондық конкурстың атауы _____________________________
Лоттың № __________________
Лоттың атауы _________________

      1. Әлеуетті өнім беруші туралы жалпы мәлімет:
      Атауы _________________
      БСН/ЖСН _______________

      2. Әлеуетті өнім беруші берген (шығарған), конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың көлемі (бар болған жағдайда толтырылады)

Тауардың атауы

Тапсырыс берушінің атауы

Тапсырыс берушінің телефон нөмірі

Тауарды беретін орын

Тауарды беретін күн

Шарттың құны, теңге (көрсетілмесе де болады)      3. Қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі (әлеуетті өнім берушінің осы электрондық конкурс (лот) бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажет деп есептейтін қызметкерлері көрсетіледі).

Аты-жөні

Лауазымы

Осы электрондық конкурста сатып алынатын жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау саласындағы жұмыс өтілі

Дипломы, куәлігі және білімі туралы басқа құжаттары бойынша біліктілігі немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

      4. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау қажет _______
      5. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттардың, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерінің электрондық көшірмесін санамалау және қоса беру _________________________________

      ----
      |  | Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын
      ---- растаймын

Қолы ___________________
Күні ___________________

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
6-қосымша     

Банктік кепілдік

Банктің атауы _______________________
Банктің деректемелері ___________________

Кімге:
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы
_____________________________________________________________________

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының деректемелері

№ _____ кепілдік міндеттеме

_________________                      _____ ж "____" ____________
(орналасқан жері)

      Біз бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын ______________________
_____________________________________________________________________
                  (әлеуетті өнім берушінің атауы)
_____________________________________________________________________
      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы)
ұйымдастырған _______________________ сатып алу жөніндегі электрондық
конкурсқа қатысатындығынан және _____________________________________
                               (электрондық тауарлардың, жұмыстардың
бойынша _____________________________________________________________
                 қызметтердің конкурс (лот/-тар) атауы)
көрсетілетін беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.

___________ ж. "____" ________ жоғарыда аталған электрондық конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушінің банктік кепілдік түрінде электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.
      Осыған байланысты біз _________________________ осымен өзімізге
                               (банктің атауы)
      Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші:
      электрондық конкурсқа қатысуға түпкілікті мерзім өткеннен кейін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді кері қайтарып алғандығын не өзгерткендігін және (немесе) толықтырғандығын;
      танылған электрондық конкурсқа қатысушы өзінің конкурстық баға ұсынысын белгіленген мерзімде тапсырмағандығын не кері қайтарып алғандығын;
      электрондық конкурстың жеңімпазы етіп анықталған қатысушы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғандығын;
      мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын жазбаша растауыңызды алғаннан кейін, Сізге
Сіздің талабыңыз бойынша ____________________________________________
                                (санмен және жазбаша)
сомаға тең қайтып алынбайтын міндеттемені төлеуді аламыз.
      Осы кепілдік міндеттеме электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.
      Осы кепілдік міндеттеме Өнім берушінің электрондық конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз ____ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер электрондық конкурсқа қатысу өтінімінің қолданылу мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.
      Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

      Кепілгердің қолы мен мөрі                   Күні мен мекен-жайы

Конкурстық құжаттаманың
      электрондық нысанына
7-қосымша     

Берешектің жоқ екендігі туралы анықтама

Банктің атауы ________________________
Банк деректемелері ______________________

Кімге:
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы
_____________________________________________________________________
      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының деректемелері

      Банк (атауы) ___________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 30 шілдедегі № 275 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетілетін (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейін көрсетіледі) БСК және т.б. көрсету қажет) банк алдында анықтама берілген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзімі өткен берешегінің жоқтығын растайды.

      Осы анықтама электрондық конкурстың атауы _____________________

№ ________ электрондық конкурсқа қатысу үшін берілді.

Күні ____________

Қолы ____________

М.О.

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
8-қосымша     

Жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер
көрсету кезіндегі қоса орындаушылар) туралы мәліметтер,
сондай-ақ әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (қоса
атқарушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлері

Электрондық конкурстың № _______________________
Электрондық конкурстың атауы ______________

Лоттың № ____________
Лоттың атауы________________

Р/с

Қосалқы мердігердің (қоса орындаушының) заңды тұлғаның атауы не жеке тұлға болып табылатын қосалқы мердігердің (қоса орындаушының) Т.А.Ә.

Қосалқы мердігердің (қоса атқарушының) БСН (ЖСН), СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейін көрсетіледі), оның толық заңды және почталық мекен-жай, байланыс телефоны

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) атауы

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) ақшалай мәндегі көлемі, теңге

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) пайыздық мәндегі көлемі, %Осы қосалқы мердігер (қоса атқарушы) бойынша барлығы

Осы қосалқы мердігер (қоса атқарушы) бойынша барлығыБарлық қосалқы мердігерлер (қоса атқарушылар) бойынша жиыны      Осымен электрондық конкурсқа (электрондық конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға өтінім беретін әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігері(лері) және (қоса атқарушысы(лары) электрондық конкурс (электрондық конкурстың толық атауын көрсету) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзінің хабардар екендігін білдіреді және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне (қоса атқарушыларына) қатысты бөлігінде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне қабылдайды.

Қосалқы мердігер (қоса атқарушы) - заңды тұлғаның атауы не жеке тұлға болып табылатын қосалқы мердігердің (қоса атқарушының) Т.А.Ә.

Қосалқы мердігердің (қоса атқарушының) уәкілетті өкілінің Т.А.Ә.

Қолы


      Әлеуетті әнім беруші қосалқы мердігерге (қоса атқарушыға) беретін жұмыстар мен қызметтердің көлемі жұмыстар мен қызметтердің жалпы көлемінің үштен екісінен аспауға тиіс.

Қолы _______________
Күні _______________

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
9-қосымша     

Шартты жеңілдіктерді есептеу үшін мәліметтер

Конкурстың № ___________________________
Электрондық конкурстың атауы ____________________
Лоттың № ____________________
Лоттың атауы ___________________

      1. Әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы:

Өнім берушінің атауы

Өнім берушінің БСН/ЖСН

Осы лотта сатып алынатын тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету нарығында жұмыстың жалпы тәжірибесі, жылдар
      2. Пайдалану шығыстарының, техникалық қызмет көрсету және жөндеу құны: ____________ теңге.
      3. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес тауарларды отандық тауар өндірушілер үшін ерікті сертификаттау жүргізуді растайтын құжаттың болуы: Иә/Жоқ
      Қағаз құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі.
      4. Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджменті жүйесінің сертификатталуын растайтын құжаттың болуы. Иә/Жоқ
      Қағаз құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі.
      5. Ұсынылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің пайдалану сипаттамаларына кепілдік берілетін кезең: ____ ай.
      6. Қазақстандық қамту: ____ %.
      Қағаз құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі.
      7. Отандық тауар өндірушінің (отандық жұмыстар, көрсетілетін қызметтер берушінің) мәртебесі. Қағаз құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі.

      -----
      |   |
      ----- Отандық тауар өндіруші болып табылатынымды растаймын

      -----
      |   |
      ----- Отандық жұмыстар, көрсетілетін қызметтер беруші болып табылатынымды растаймын

Қолы _____________

Күні _____________

Конкурстық құжаттаманың
электрондық нысанына
10-қосымша    

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы
(әрбір лотқа жеке толтырылады)

Электрондық конкурстың № _________________
Электрондық конкурстың атауы ____________________
Лоттың № ________________
Лоттың атауы ________________

      Өнім берушінің атауы                            _______________
      БСН/ЖСН                                         _______________
      СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейін көрсетіледі)   _______________

Тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы ___________
Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім жіктеуіші
ЭҚТӨЖ (тауарларды сатып алу кезінде көрсетіледі) ___________
Жасаушы зауыт (тауарларды сатып алу кезінде көрсетіледі)__________

Баға ұсынысы валютасының атауы __________________
Баға ұсынысы валютасының коды _________________
Өлшем бірлігі                 ________________

Барлық шығыстар мен жеңілдіктерді ескере отырып, бір бірлікке берілетін баға ___________________
Саны (көлемі) ___________________________
      ИНКОТЕРМС 2000 тауарын жеткізу шарттары ______________

Жалпы баға (санды бір бірлікке берілетін бағаға көбейту) ____________

      Біз Сіздің конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызбен келісеміз.

      Бірінші басшының (жеке кәсіпкердің) не оны алмастыратын адамның не оның уәкілетті өкілінің Т.А.Ә. __________________________

      Лауазымы _________________
      Қолы _________________
      Күні мен уақыты _____________

Электрондық мемлекеттік сатып
      алуды жүргізу ережесіне  
2-қосымша          

Электрондық сатып алу бюллетені

Тапсырыс берушінің орыс тіліндегі атауы

Тапсырыс беру шінің қазақ  тіліндегі атау

Тапсырыс беруші  нің мекен-жайы

Тапсырыс берушінің БСН

Тапсырыс берушінің СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейін көрсе тіледі

Ұйымдастырушының орыс тіліндегі атау

Ұйымдастырушының қазақ тіліндегі атауы

Ұйымдастырушының мекен-жайы

Ұйымдастырушының БСН

Ұйымдастырушының СТН 2010 жылғы 13 тамызға дейін көрсетіледі)

Қаржы жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

кестенің жалғасы

Тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің коды (ЭҚТӨЖ сәйкес)

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы (қазақ тілінде)

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы (орыс тілінде)

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы (суреттелуі) (қазақ тілінде)

Тауарлардың, жұмыстардың көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы (суреттелуі ) (қазақ тілінде)

Сатып алу тәсілі

Сатып алу мәнінің түрі

Өлшем бірлігі (ОКЕИ-ге сәйкес)

Саны, көлемі

Бірлік үшін баға, теңге

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22кестенің жалғасы

Сатып алу үшін бекітілген сома, теңге

Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету  орны (КАТО-ға сәйкес елді мекенн ң коды)

Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі

Өтінімдерді қабылдау басталған күн

Өтінімдерді қабылдау аяқталған күн

Ашылатын күні

Ашылатын уақыты

Қосымшалар (конкурстық құжаттама, шарттың жобасы және т.б.)

Байланыстырушы адамның Т.А.Ә.

Байланыстырушы адамның лауазымы

Байланыстырушы адамның телефоны

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
Электрондық мемлекеттік сатып
алуды жүргізу ережесіне  
3-қосымша          

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеудің
электрондық журналы

Тапсырыс берушінің атауы

Тапсырыс берушінің БСН

Ұйымдастырушының атауы

Ұйымдастырушының БСН

Мемлекеттік сатып алудың атауы

Электрондық бюллетендегі хабарландыру нөмірі

Әлеуетті өнім берушінің атауы

Әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН

1

2

3

4

5

6

7

8

9


кестенің жалғасы

Әлеуетті өнім берушінің СТН (2010 жылғы 13 тамызға дейін көрсетіледі)

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтару күні мен уақыты

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді өзгерту күні мен уақыты

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімнің мәртебесі (қабылданған/қабылданбаған)

Қабылданбау себебі

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді тіркеудің күні мен уақыты

10

11

12

13

14

15Себептер анықтамасынан: осы конкурсқа (лотқа) өтінім беріліп қойған, бюджет алдында қарыздың болуы және т.б.

Электрондық мемлекеттік сатып
      алуды жүргізу ережесіне  
4-қосымша         

Ашу хаттамасы
(әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

Электрондық конкурстың № ____________________
Электрондық конкурстың атауы ____________________
Лоттың нөмірі _______________________
Лоттың атауы ______________________

      Конкурстық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлі

      Конкурстық құжаттама мынадай әлеуетті өнім берушілерге ұсынылған:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Деректемелері

Өтінім берілген күн мен уақыт


      Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Деректемелері

Конкурстық құжаттама алынған күн мен уақыт


      Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Құжаттың атауы

Бөлу белгісі


Комиссия мүшелері мен хатшысының қолы_________________________
Күні мен уақыты __________________

Электрондық мемлекеттік сатып
      алуды жүргізу ережесіне 
5-қосымша        

Рұқсат беру туралы хаттама
(әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

Электрондық конкурстың № _______________________
Электрондық конкурстың атауы ______________________
Лоттың нөмірі __________________
Лоттың атауы ________________________

      Конкурстық комиссияның құрамы:

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлі

      Электрондық конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Деректемелері

Өтінім берілген күн мен уақыт


      Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімге ұсынылып отырған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелікке сәйкестігі туралы сарапшылар қорытындысы (егер тартылған жағдайда):

      Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

Өнім берушінің атауы

Т.А.Ә., лауазымы, комиссиядағы рөлі

Комиссия мүшесінің шешімі

Негіздеме бере отырып кері қайтару себебі (кері қайтарылған жағдайда көрсетіледі)


      Кері қайтарылған электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:

Өнім берушінің атауы

Кері қайтару себебі1

Негіздеме

      Біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)
      Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген өлшемдердің осы электрондық конкурсқа қатысуға берілген электрондық конкурсқа қатысуға барлық өтінімдерге қатысты мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Шартты жеңілдіктер, %

Жұмыс тәжірибесі

Мамандардың біліктілігі

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Шартты жеңілдіктер, %

Тауарларды ерікті сертификаттау туралы құжаттың болуы

Сапа менеджментінің сертификаттаған жүйесінің болуы

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтерді функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамалары

Пайдалануға арналған шығыстар, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

6

7

8

9

      кестенің жалғасы

Шартты жеңілдіктер, %

Ұсынылған тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің пайдалану сипаттамаларына кепілдік беру

Отандық тауар өндірушінің жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерді мәртебесі

Қазақстандық мазмұн

Жалпы шартты жеңілдік, %

10

11

12

13

      үш мәтіндік мағынадан тұратын анықтама: (біліктілік талаптарына сәйкес келмеу, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмеу, Заңның 6-бабының талаптарын бұзу)

      Конкурстық комиссия электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ШЕШТІ:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Деректемелері

Конкурстық комиссияның шешімі


      Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарын берудің түпкілікті күні мен уақыты: ______________ Бір ғана өнім беруші жіберілген жағдайда ол конкурстық баға ұсыныстарын бермейді.

Комиссия мүшелері мен хатшысының қолдары ____________________________
Күні мен уақыты ____________________

Электрондық мемлекеттік сатып
      алуды жүргізу ережесіне 
6-қосымша        

Қорытынды туралы хаттама
(әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

Электрондық конкурстың № ___________________________
Электрондық конкурстың атауы ___________________________
Лоттың нөмірі _________________
Лоттың атауы __________________

      Конкурстық комиссияның құрамы:

Аты-жөні

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлі

      Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер):

Лоттың №

Тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) атауы

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
      Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Деректемелері

      Конкурстық баға ұсыныстарын мынадай электрондық конкурсқа қатысушылар ұсынды:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Өкілдің Т.А.Ә

Конкурстық баға ұсынысы берілген күн мен уақыт


      Конкурстық баға ұсыныстары кері қайтарылды:

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Өкілдің Т.А.Ә

Кері қайтару себебі


      Электронды конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

теңге

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)

Бөлінген сома

Өнім берушінің бағасы

Бюджетті төмендету пайызы

Шартты жеңілдік мөлшері, %

Шартты жеңілдік ескерілген баға

1

2

3

4

5

6

7

8

Электронды конкурстың жеңімпазы: _________________________________ не: ____________________ мемлекеттік сатып алу бойынша электронды конкурс мынадай себептермен өтпей қалды деп танылсын 1:

Тапсырыс беруші "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 1 және 3-тармақтарында көрсетілген__________________ мерзімде ________________________________ -мен
мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасын.

Комиссия мүшелері мен хатшысының қолдары ____________________

Күні мен уақыты ____________________

      1 Мынадай мәндердің бірі: "берілген өтінімдердін болмауы", "екеуден кем өтінімдер беру", "конкурсқа қатысуға бір де әлеуетті өнім беруші жіберілмеген", "конкурсқа катысуға бір әлеуетті өнім беруші жіберілген", "конкурсқа қатысушының кейінге қалдырылмаған бір ғана конкурстық баға ұсынысы қалды".

Электрондық мемлекеттік сатып
алуды жүргізу ережесіне  
7-қосымша         

Банктік кепілдік
(мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын
қамтамасыз ету нысаны)

Банктің атауы: _____________________________________________
                   (банктің атауы және деректемелері)

Кімге: _____________________________________________________
            (тапсырыс берушінің атауы және деректемелері)

№ _____кепілдік міндеттеме

______________________                  _______ ж. "_____"
  (орналасқан жері)

      "Өнім беруші" _________________________________________________
                                (өнім берушінің атауы)
_____________________________________________________________________
(тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы) беруге (орындауға, көрсетуге) ____ж. № ____ _мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқандығын (жасасатындығын) және Сіз Шартта Өнім берушінің жалпы сомасы _______теңгеге банктік кепілдік түрінде оның орындалуын қамтамасыз етуін енгізуді көздегендігіңізді назарға ала отырып, осымен __________________________________________________
                            (банктің атауы)
жоғарыда көрсетілген Шарт бойынша кепілгер болып табылатындығымызды және Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің төлеуге жазбаша талап етуді, сондай-ақ Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағандығын немесе тиісінше орындамағандығын жазбаша растауды алғаннан кейін Сізге
_____________________________________________________________________
                        (сомасы цифрлармен және жазумен)
тең соманы төлеуге өзімізге қайтарусыз міндеттеме аламыз.
      Осы кепілдік міндеттеме оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындаған сәтке дейін әрекет етеді.
      Осы кепілдік міндеттемесіне байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Кепілгерлердің қолы мен мөрі                    Күні және мекен-жайы

      (банктің (банк филиалының) бірінші банктің бас бухгалтері).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады