Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 18 мамырдағы № 427 Қаулысы. 1-тармағының 3) тармақшасын, 2, 3, 4-тармақтарын қоспағанда, күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.11 № 314 қаулысымен

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармағының 3) тармақшасын, 2, 3, 4-тармақтарын қоспағанда, ҚР Үкіметінің 2010.05.18 № 427 қаулысының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.11 № 314 қаулысымен.

"Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 12 наурыздағы № 936 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған:
1) Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі туралы ереже;
2) Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі;

      
      3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің Байланыс және ақпараттандыру комитеті құрылсын.
      3. Осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің аумақтық органдары - мемлекеттік мекемелері Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің аумақтық органдары - мемлекеттік мекемелері болып қайта ұйымдастырылсын.
      4. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті болып қайта аталсын.

5. Қоса беріліп отырған:
1) Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің аумақтық органдары - мемлекеттік мекемелерінің тізбесі;
2) Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі;
3) Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесі бекітілсін.
Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.03.11 N 249 Қаулысымен.
6. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі және Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      
      7. Осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

8. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
Қазақстан Республикасының                                          
Премьер-Министрі                                                К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 18 мамырдағы
№ 427 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы
Байланыс және ақпарат министрлігі туралы
ереже
1. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) байланыс саласындағы және ақпараттандыру, ақпарат, мұрағат ісі мен құжаттама салаларындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.
Министрліктің мынадай ведомстволары бар: Ақпарат және мұрағат комитеті, Байланыс және ақпараттандыру комитеті, Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру комитеті.
Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.03.11 N 249 Қаулысымен.
2. Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3. Министрлік мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның өз атауы мемлекеттік тілде жазылған мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес қазынашылық органдарда шоттары болады.
4. Министрлік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Егер оған заңнамаға сәйкес уәкілеттік берілсе, Министрліктің мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуға құқығы бар.
6. Министрлік өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Министрдің бұйрықтарымен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
7. Министрліктің штат санының лимитін Қазақстан Республикасының Үкіметі аумақтық органдар мен ведомстволық бағынысты мекемелердің санын ескере отырып бекітеді.
8. Министрліктің заңды мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Орынбор көшесі, 8-үй, 14-кіреберіс.
9. Министрліктің толық атауы: "Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі" мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже Министрліктің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Министрліктің қызметін қаржыландыру тек республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Министрлікке кәсіпкерлік субъектілерімен Министрліктің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мәніне шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Министрлікке Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2. Министрліктің негізгі міндеттері мен функциялары
13. Министрліктің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:
1) байланыс саласында мемлекеттік саясатты әзірлеуге қатысу және іске асыру, байланыс саласындағы қызметтерді ұсынатын немесе оларды пайдаланатын адамдардың қызметін мемлекеттік бақылау, үйлестіру және реттеу;
2) ақпараттандыру және "электрондық үкімет" саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге қатысу және іске асыру және қызметті мемлекеттік реттеу;
3) почта байланысы саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге қатысу және іске асыру, почта операторларының қызметін мемлекеттік бақылау, үйлестіру және реттеу;
4) ақпарат, мұрағат ісі мен құжаттама саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге қатысу және іске асыру және қызметті мемлекеттік реттеу;
5) табиғи монополиялар салаларында және реттелетін нарықтарда телекоммуникация мен почта байланысының жалпы қолжетімді қызметтері саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге қатысу және іске асыру әрі мемлекеттік реттеу және бақылау;
6) ақпарат, мұрағат ісі мен құжаттама салаларындағы салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;
6-1) гендерлік теңдік қағидатын сақтау;
7) Министрлікке жүктелген өзге де міндеттер.
Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.11.01 N 1264 Қаулысымен.
14. Министрлік қолданыстағы заңнамаға және өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) Қазақстан Республикасының байланысын дамыту мен жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлеуді және негізгі бағыттары мен басымдықтарын іске асыруды ұйымдастыру;
2) ақпараттандыру саласында және "электрондық үкімет" қалыптастыруда халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
3) Қазақстан Республикасының байланыс әкімшілігі ретінде халықаралық байланыс одақтары мен ұйымдарында өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру және қорғау;
4) радиожиілік спектрін пайдалануды жоспарлау;
5) Халықаралық электр байланысы одағының Радиобайланыс регламентіне сәйкес радиожиілікті халықаралық үйлестіру;
6) Қазақстан Республикасының почта әкімшілігі ретінде басқа
мемлекеттердің және халықаралық ұйымдардың почта әкімшіліктерімен өзара іс-қимылда өз құзыреті шегінде почта байланысы саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіру және қорғау;
7) Қазақстан Республикасының почта байланысын дамыту және почта-жинақтау жүйесін қалыптастыру бағдарламасын әзірлеу;
8) байланыс саласында және ақпараттандыру саласында "электрондық үкіметті" қалыптастыру кезінде қызметті салааралық үйлестіру;
8-1) халыққа қызмет көрсету орталықтарының мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және бекіту;
8-2) халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін "жалғыз терезе" қағидаты бойынша ұйымдастыру;
8-3) халыққа қызмет көрсету орталықтарының және мемлекеттік қызметтер көрсету субъектілерінің өзара іс-қимылын үйлестіру;
8-4) халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметінің мәселелері бойынша әдіснамалық қамтамасыз етуді жүзеге асыру;
9) байланыс саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, бекіту;
10) ақпараттандыру саласында және байланыс саласында техникалық регламентті әзірлеу;
11) телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне тарифтерді бекіту;
12) телекоммуникация және почта байланысының жалпыға бірдей қолжетімді қызметі саласындағы табиғи монополиялар аясында және реттелетін нарықтарда реттеу мен бақылау;
13) телекоммуникация және почта байланысы саласында реттелетін нарық субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, қызметтеріне) бағаларды реттеу;
14) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының мұқтаждықтары үшін техникалық құралдарды орналастыруға қажетті байланыс желілері мен арналарын, кәбілдік кәріздердегі арналар мен алаңдарды беру қызметтерінің бағаларын (тарифтерін) реттеу;
15) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы нарық субъектілерінің тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) және инфрақұрылымға кемсітпейтін қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында тауар нарықтарына талдау жүргізу;
16) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтеріне тарифті (бағаларды, алым ставкаларын) және тарифтік сметаны бекіту;
17) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілері үшін тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейін есептеу әдістемелерін әзірлеу және бекіту;
18) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған тарифтерге (бағаларға, алым ставкаларына) уақытша төмендету коэффициентін бекіту;
19) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне арналған уақытша өтемдік тарифті бекіту;
20) телекоммуникация желілері мен құралдарының техникалық үйлесімділігін қамтамасыз ететін нормаларды, байланыс қызметтерінің сапа көрсеткіштерін, тарифтеу бірліктері мөлшерлерін бекіту;
21) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілері шикізат, материалдар, отын, энергия шығыстарының техникалық және технологиялық нормаларын бекіту;
22) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополия субъектісі персоналының нормативтік санын бекіту;
23) жарғылық капиталына мемлекет және олармен аффилиирленген тұлғалар қатысатын заңды тұлғалар болып табылатын телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің штат кестесін белгіленген тәртіппен келісу;
24) жарғылық капиталына мемлекет және олармен аффилиирленген тұлғалар қатысатын заңды тұлғалар болып табылатын телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің әкімшілік персоналының басшы қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің шекті деңгейін белгіленген тәртіппен келісу; P08000558.
25) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің негізгі құралдары құнының өсуіне әкелмейтін ағымдағы және күрделі жөндеу мен басқа да қалпына келтіру-жөндеу жұмыстарына бағытталған шығындардың жылдық сметасын келісу;
26) электрондық қызметтер нарығының жұмыс істеуіне жағдайлар жасау;
27) мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарын бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;
28) электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба мәселелері жөнінде мемлекеттік органдар мен ұйымдарға практикалық және әдістемелік көмек көрсету;
29) "электрондық үкімет" қалыптастыру және мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді дамыту, Қазақстан Республикасының бірыңғай ақпараттық кеңістігінде олардың үйлесімділігі мен өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;
30) электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің мемлекеттік тізілімін жүргізуді қамтамасыз ету;
31) куәландырушы орталықтың Үлгі ережесін әзірлеу және бекіту;
32) мемлекеттік органдардың ақпараттық ресурстар және ақпараттық жүйелерді, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық желілерді пайдалану және олардың өзара әрекет ету ережесін әзірлеу және бекіту;
33) ұлттық электрондық ақпараттық ресурстарды және ұлттық ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібін әзірлеу және бекіту;
34) ақпараттандыру саласында ақпараттық жүйелер, инвестициялық жобалар және бағдарламалар аудитін жүргізу тәртібін әзірлеу және бекіту;
35) байланыс саласындағы ұлттық ресурстарды бөлу;
36) байланыс саласындағы ұлттық ресурстар мен лицензиаттардың тізілімін жүргізу;
37) электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтіне сәйкестігін куәландыру бойынша, сондай-ақ тіркеу куәлігінің сенімділігін растау бойынша байланыс саласындағы телевизиялық және (немесе) радиохабарларын таратуды ұйымдастыру жөніндегі қызметін лицензиялау;
38) радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсаттар беру;
39) ұлттық қауіпсіздік органдарымен бірлесіп, байланыс операторларының байланыс саласындағы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіру;
40) Қазақстан Республикасының ортақ пайдаланымдағы телекоммуникация желісін және телекоммуникацияның бірыңғай желісін құру тұжырымдамасын әзірлеу және бекіту;
41) пайдалануға және шетелден әкелуге рұқсат берілген радиоэлектронды құралдардың және жоғары жиілікті құрылғылардың тізбесін әзірлеу және бекіту;
42) радиожиілік спектрін пайдалануына тексерулер жүргізуге қатысты құжаттардың үлгілерін (хаттамалар, нұсқамалар, тексеруді тағайындау туралы актілер) әзірлеу және бекіту;
43) бөлінетін жиілік жолағын, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) техникалық сараптау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
44) радиоэлектронды құралдарды, жоғары жиілікті құрылғыларды тіркеу және пайдалану, сондай-ақ шетелден әкелу ережесін әзірлеу және бекіту;
45) байланыс қызметтерін көрсету қағидаларын әзірлеу және бекіту;
46) қорғау аймақтарының және ондағы жұмыс режимінің тәртібін әзірлеу және бекіту;
47) Қазақстан Республикасының ортақ пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне телекоммуникация желілерін қосу және ортақ пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу және бекіту;
48) почталық ақы төлеу белгілерінің мемлекеттік топтамасын қалыптастыру;
49) Ұлттық почта операторының ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасының аумағында почта байланысының өндірістік объектілеріне почталық индекстер беру;
50) почта байланысы қызметтерін ұсыну қағидаларын әзірлеу және бекіту;
51) почта желілерімен жөнелтуге шек қойылған нәрселер мен заттардың тізбесін әзірлеу және бекіту;
52) почта женелтімдеріндегі почталық штемпельді қолдану тәртібін әзірлеу және бекіту;
53) Ұлттық почта операторы қызметкерлерінің нысанды киім (погонсыз) үлгілерін, оларды кию тәртібін олармен қамтамасыз ету нормаларын әзірлеу және бекіту;
54) франкировальді машиналарды қолдануға рұқсат беру тәртібін, сондай-ақ оларды пайдалану тәртібін әзірлеу және бекіту;
55) радиоэлектронды құралдарды және жоғары жиілікті құрылғыларды тіркеу;
56) электронды ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерді тіркеу;
57) ақпараттандыру саласындағы және байланыс, ақпарат, мұрағат ісі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақылау;
58) депозитарий жүргізуді тексеру;
59) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің баға белгілеу тәртібін сақтауын бақылау;
60) телекоммуникация және почта байланысы саласындағы реттелетін нарық субъектілерінің баға белгілеу мониторингін жүзеге асыру;
61) жеке және заңды тұлғалардың радиожиілік спектрін пайдалануын радиобақылау және тексеріс жүргізу;
62) Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұза отырып қолданылатын радиоэлектронды құралдарды және жоғары жиілікті құрылғыларды анықтау және алдын алу;
63) радиоэлектронды құралдардың және жоғары жиілікті құрылғылардың электромагниттік сәйкестігін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру техникалық іс-шаралардың орындалуын бақылау;
64) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телекоммуникация және почта байланысы желілері мен құрылыстары құрылғыларының оларды техникалық пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі техникалық нормалар мен талаптарға сәйкестігін тексеру;
65) депозитке беруді тіркеу, беру, сақтау, оның толықтығын қамтамасыз ету және депозитарийге бағдарламалық өнімдерді, бағдарламалық кодтарды және нормативтік-техникалық құжаттаманы тіркеу, беру және сақтау туралы мәліметтерді ұсыну тәртібін бекіту;
66) ақпарат, мұрағат ісі мен құжаттама саласындағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламаларды әзірлеу;
67) ақпарат, мұрағат ісі мен құжаттама саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
68) мұрағат ісі жөніндегі халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының өкілдік етуін қамтамасыз ету;
69) Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының құрамы мен мазмұны және оны толықтыру көздері туралы деректер жиынтығын (каталогын) жүргізу;
70) Ұлттық мұрағат қорының құжаттарына орталықтандырылған мемлекеттік есеп жүргізілуін қамтамасыз ету;
71) заңнамада белгіленген тәртіппен ұлттық мұрағат қоры құжаттарын Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша әкетуге рұқсаттар беру;
72) Ұлттық мұрағат қорын қалыптастыру мен толықтыру көздерінің тиісті атқарушы органдармен келісілген тізімдерін бекіту;
73) сараптау-тексеру комиссиясының қорытындысы негізінде тарихи және өзге де құндылығы жоқ және практикалық маңызын жойған құжаттарды сақтау мерзімі мен жою тәртібін белгілеу;
74) автоматтандырылған мұрағаттық технологияларды әзірлеу мен енгізуді ұйымдастыру, ұлттық мұрағат қорының құжаттары бойынша ақпарат желісі мен дерекқор құру;
75) мұрағаттану, құжат жүргізу және қосалқы тарихи пәндер саласындағы ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік қызметті дамыту, ғылыми-техникалық үдеріс жетістіктерін пайдалану;
76) мемлекеттік мұрағаттар мен басқа да мұрағат мекемелерінің қызметі үшін оңтайлы жағдайлар жасау;
77) басқа мемлекеттердің, халықаралық ұйымдардың, басқа мемлекеттердің жеке және заңды тұлғаларының сұратуы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік мұрағаттарынан шығатын мұрағаттық анықтамалар мен мұрағат құжаттарының көшірмелерін апостильдеуді жүргізу;
78) Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының басылып шығарылуын ұйымдастыру, сондай-ақ оларды мемлекеттің, қоғамның, азаматтардың сұрауларын қанағаттандыру үшін пайдалану;
79) Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қорын қалыптастыру мен қамтамасыз ету;
80) мұрағат ісі, мемлекеттік, ведомстволық, жеке мұрағаттар жөніндегі заңнаманың сақталуын бақылау;
81) мұрағат ісін басқару және жүргізу органдарының қызметіне әдістемелік басшылық жасау және оны үйлестіру;
82) мұрағат ісі мен құжаттамалық қамтамасыз етуде жеке және заңды тұлғалардың қызметін үйлестіру;
83) мұрағаттарды, мұрағат қорларын және коллекцияларды ұлттық мұрағат қорының құрамына жатқызу туралы, сондай-ақ оларды оның құрамынан шығарып тастау туралы шешім қабылдау;
84) орталық және жергілікті атқарушы органдардың бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері жөніндегі қызметін үйлестіру;
85) Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының бірыңғай тізілімін жүргізу;
86) бұқаралық ақпарат құралдарын есепке қою;
87) телевизия және (немесе) радио хабарларын тарату үшін радиожиілік номиналдарын бөлу жөнінде ашық конкурстар ұйымдастыру және өткізу;
88) Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге асыру жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру;
89) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық деңгейде мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырыстарды қалыптастыру, орналастыру;
90) Ұлттық мұрағат қорының жеке меншіктегі құжаттарын сақтау мен пайдалану жөніндегі шарттарға қол қою;
91) Үкіметтің шешімдері бойынша ұлттық мұрағат қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын тұрақты сақтауға басқа мемлекеттерге беру;
92) шет елдердегі Қазақстан Республикасының тарихы жөніндегі мұрағат құжаттарын жинау мен елге қайтаруды жүргізу;
93) лицензиаттың лицензияда көрсетілген шарттарды сақтауын бақылау;
94) Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын, оның ішінде электронды құжаттарды толықтырудың, сақтаудың, есепке алудың, пайдаланудың бірыңғай қағидалары мен нормаларын бекіту;
95) іс жүргізу мәселелеріне салааралық ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылық жасау және іс жүргізудің жай-күйін, республикалық меншіктегі құжаттардың ведомстволық сақталуын бақылау;
96) Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларын бекіту;
97) мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде жасалатын үлгілік құжаттардың тізбесін сақтау мерзімдерін көрсете отырып бекіту;
98) тарихи және (немесе) мәдени құндылығы бар жазбаларды сақтау тәртібін анықтау;
99) Журналистерді аккредиттеу қағидаларын бекіту;
100) Радио хабарларын тарату құқығын алуға конкурстар өткізу қағидаларын бекіту;
101) Орталық сараптау-тексеру комиссиясын құру және ол туралы қағиданы бекіту;
102) автоматтандырылған мемлекеттік қызметтер саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлейді;
103) ақпараттық кеңістікке мұрағат ісі салаларында көрсетілетін қызметтерге талдау жүргізу;
104) республикалық меншіктегі тарих және мәдениет деректі ескерткіштерін қорғауды, оларды сақтау мен пайдалануды қамтамасыз ету;
105) мемлекеттік органдар мен ұйымдарда құжаттарды ведомстволық сақтауды ұйымдастыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу;
106) "Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық статистикалық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл сайынғы тексерулер жоспарларын әзірлеу және бекіту;
107) Қазақстан Республикасы заңдарының және Қазақстан Республикасының Үкіметі каулыларының талаптарын сақтау мәніне ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
108) ақпараттандыру саласындағы инвестициялық жобалар мен бағдарламаларды әзірлеуді ұйымдастыру, ақпараттандыру саласын дамытудың және жетілдірудің негізгі бағыттары мен басымдықтарын іске асыру, оның сапасын, қолжетімділігін және жұмыс істеуінің орнықтылығын арттыру;
109) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстар қалыптастыру;
110) бюджет қаражаты есебінен жасалатын және (немесе) сатып алынатын мемлекеттік ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-бағдарламалық кешеннің техникалық құжаттама (техникалық тапсырма, техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық ерекшелік) талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру;
111) орталық мемлекеттік органдардың және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдіктерінің интернет-ресурстарының жұмыс істеуін, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеуін және мемлекеттік қызметтер көрсетудің автоматтандырылуын бақылауды жүзеге асыру;
112) мемлекеттік ақпараттық жүйелермен ықпалдастырылған мемлекеттік ақпараттық және мемлекеттік емес жүйелердің (қорғалған орындаудағы ақпараттық жүйелерді қоспағанда) ақпараттық қауіпсіздік талаптары мен стандарттарға сәйкестігін аттестациялау;
113) мемлекеттік ақпараттық жүйелерді пайдалануға (өнеркәсіптік пайдалануға) қабылдау жөніндегі іс-шараларға қатысу;
114) ақпараттық жүйелерді құруға, дамытуға және сүйемелдеуге шығындардың нормативтерін әзірлеу және бекіту;
115) электрондық мемлекеттік қызметтердің үлгілік регламентін әзірлеу;
116) бюджет қаражаты есебінен жасалатын және (немесе) сатып алынатын ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің, оның ішінде оларға енгізілетін өзгерістердің техникалық-экономикалық негіздемесіне, техникалық ерекшелігіне және техникалық тапсырмасына сараптама жүргізу;
117) Интернет желісінің қазақстандық сегментінің домендік кеңістігін тіркеу, пайдалану және бөлу тәртібін әзірлеуді және бекітуді анықтау;
118) ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникациялық желілерді "электрондық үкімет" инфрақұрылымына ықпалдастыру үшін оларды пайдалануда бірыңғай технологиялық стандарттардың талаптарын орындау және компьютерлік оқиғаларға ден қою жөніндегі қызметті үйлестіру;
119) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасының операторын айқындау жөніндегі конкурсты өткізу қағидаларына сәйкес мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасының операторын айқындау;
120) мемлекеттік органдардың өз құзыретіне кіретін электрондық мемлекеттік қызметтерді көрсетуді қамтамасыз ету мерзімдері жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
121) ақпаратты алу, көшіру, тарату, бұрмалау, жою немесе оқшаулау жөніндегі заңсыз іс-әрекеттерді болдырмауды қоса алғанда, ақпараттық технологияларды қауіпсіз пайдалану мәселелері бойынша ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-коммуникациялық желілер мен электрондық ақпараттық ресурстардың меншік иелеріне, иеленушілері мен пайдаланушыларына көмек көрсету;
122) Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығының, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдардың куәландырушы орталығының және Қазақстан Республикасы ұлттық куәландырушы орталығы қызметінің қағидаларын бекіту;
123) Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығын, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдардың куәландырушы орталығын және Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығын анықтау;
124) ақпараттандыру саласындағы қатынастарды реттеу мәселелері жөніндегі, сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталықтарының мәселелері жөніндегі жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін белгіленген тәртіппен қарау;
125) ақпараттандыру саласындағы инвестициялар тарту жүйесін және әзірлемелерді ынталандыру және инвестициялық жобалар мен бағдарламаларды іске асыру тетігін жетілдіру;
126) ақпараттандыру саласындағы стандарттау және сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарға қатысу;
127) "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңында, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.
Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.11.08 N 1169, 2011.11.01 N 1264 Қаулыларымен.
15. Министрліктің өзіне жүктелген міндеттерді іске асыру және өзінің функцияларын жүзеге асыру үшін заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) өз құзыреті шегінде орындау үшін міндетті нормативтік құқықтық актілерді қабылдауға;
2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті ақпарат пен материалдарды заңнамада белгіленген тәртіппен сұратуға және алуға;
3) қолданыстағы заңнамалық актілерде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Министрліктің қызметін ұйымдастыру
16. Министрді Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. Министрдің орынбасарлары (вице-министрлері) болады. Министрдің ұсынымы бойынша вице-министрлерді қызметке тағайындауды және қызметтен босатуды Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі жүзеге асырады.
17. Министр Министрлікке басшылық жасайды және оған жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін дербес жауапты болады.
18. Министр:
1) өз орынбасарларының міндеттерін айқындайды;
2) заңнамаға сәйкес еңбек қатынастары мәселелері оның құзыретіне жатқызылған Министрлік жүйесінің қызметкерлерін қызметке тағайындайды және босатады;
3) заңнамада белгіленген тәртіппен Министрлік қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолданады және көтермелеу шараларын қабылдайды өзінің құзыретіне жатқызылған еңбек қатынастары мәселелерін шешеді;
4) Министрліктің бұйрықтарына қол қояды;
5) барлық мемлекеттік органдарда және өзге де ұйымдарда Министрлікті білдіреді;
6) Министрліктің жұмыс регламентін бекітеді;
7) Министрліктің ведомстволары туралы ережені бекітеді;
8) Министрліктегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге бағытталған шаралар қабылдайды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар қабылдау үшін дербес жауапты болады.
19. Министрліктің аппаратына басшылықты Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын жауапты хатшы жүзеге асырады.
20. Үкіметтің, министрдің орнынан түсуі жауапты хатшының өкілеттіктерінің тоқтауына әкеп соқпайды.
21. Жауапты хатшы өз қызметін жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының Президентіне, Премьер-Министрге, Министрге есеп береді.
22. Жауапты хатшы:
1) Министр қалыптастыратын мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз етеді, оның актілері мен тапсырмаларын орындайды;
2) Министрліктің аппаратына басшылық жасауды жүзеге асырады, оның құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастырады, үйлестіреді;
3) Министрліктің қызметін ақпараттық-талдамалық және ұйымдастыру-құқықтық, материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз етуді ұйымдастырады;
4) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Министрліктің штат санының лимиті шегінде Министрмен келіскеннен кейін Министрліктің, ведомстволардың, сондай-ақ аумақтық органдардың құрылымы мен штат санын бекітеді;
5) Министрмен келіскеннен кейін Министрліктің құрылымдық бөлімшелері және оның аумақтық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
6) Министрліктің тәртіптік, аттестаттау және конкурстық комиссияларының қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, атқарушылық және еңбек тәртібінің сақталуын, кадр қызметінің жұмысын және құжат айналымын ұйымдастыруды бақылайды;
7) Министрліктің қызметін қамтамасыз ету және оған жүктелген міндеттерді орындау мақсатында мемлекеттік сатып алуды өткізуді ұйымдастырады;
8) Министрмен келіскеннен кейін Министрліктің департаменттері мен басқармаларының басшыларын, органның аумақтық бөлімшелерінің басшыларын және басшыларының орынбасарларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
9) Министрмен ведомствоның басшылары тағайындау үшін ұсынатын ведомство басшыларының орынбасарларын тағайындауды келіседі;
10) еңбек қатынастарының мәселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, Министрліктің қызметкерлерін қызметтерге тағайындайды және қызметтерден босатады;
11) Министрмен келісім бойынша Министрліктің қызметкерлерін іссапарға жіберу, демалыстар беру, материалдық көмек көрсету, даярлау (қайта даярлау), біліктілігін арттыру, көтермелеу, үстемеақылар төлеу және сыйлықақы беру мәселелерін шешеді;
12) Министрмен келісім бойынша еңбек қатынастарының мәселелері жоғары тұрған мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың құзыретіне жатқызылған қызметкерлерді қоспағанда, Министрлік қызметкерлерінің тәртіптік жауапкершілігі мәселелерін шешеді;
13) Министрліктің Республика Президенті, Республика Үкіметі және Министр бекітетін стратегиялық және бағдарламалық құжаттарын әзірлеуді қамтамасыз етеді;
14) Министрліктің жыл сайынғы жұмыс жоспарын және оның қызметінің нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті әзірлеуді қамтамасыз етеді және Министрге бекітуге ұсынады;
15) Министрліктің бюджеттік өтінімін дайындауды, бюджеттік өтінімді Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізетін Министрге ұсынуды, сондай-ақ бюджет үдерісінің өзге де рәсімдерін орындауды қамтамасыз етеді;
16) Министрмен келіскеннен кейін Министрлікті қаржыландыру жоспарын және Министрліктің қаржылық есептілігін әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз етеді;
17) мемлекеттік қызметтер көрсету регламенттері мен стандарттарын әзірлеуді ұйымдастырады;
18) Министрліктің құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуді ұйымдастырады;
19) Министрлікке келісуге түскен нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша қорытындылар дайындауды ұйымдастырады;
20) өз өкілеттіктері шегінде мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен өзара қатынастарда Министрліктің атынан өкілдік етеді;
21) Қазақстан Республикасының заңдарымен және Республика Президентінің актілерімен жауапты хатшыға жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
23. Өзіне жүктелген қызметтік міндеттерді орындау үшін жауапты хатшы:
1) Министрлік аппаратының қызметкерлеріне орындауға міндетті тапсырмалар беруге;
2) өзге де мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардан жауапты хатшының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін қажетті ақпаратты, құжаттар мен материалдарды сұратуға және алуға;
3) жеке қолданылатын құқықтық актілер қабылдауға құқылы.
24. Министрліктің консультативтік-кеңесші орган болып табылатын алқасы болады. Алқаның сандық және дербес құрамын Министр Министрліктің құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатарынан бекітеді.
25. Министрлік қызметін ұйымдастырудың өзге де мәселелері, лауазымды адамдарының құқықтары мен міндеттері, оның қызметін қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелердің құзыреті мен өкілеттіктері Министрліктің жұмыс регламентімен және құрылымдық бөлімшелер туралы ережелермен белгіленеді.
4. Министрліктің мүлкі
26. Министрліктің жедел басқару құқығындағы оқшауланған мүлкі болады.
Министрліктің мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен қалыптастырылады, сондай-ақ құны Министрліктің теңгерімінде көрсетілетін өзге де мүліктен тұрады.
27. Министрлікке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
28. Министрліктің өзіне бекітілген мүлікті және оған қаржыландыру жоспары бойынша бөлінген қаражат есебінен алынған мүлікті, егер заңнамада өзгеше белгіленбесе, өз бетімен иеліктен шығаруға немесе өзге де тәсілмен иелік етуге құқығы жоқ.
5. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату
29. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 18 мамырдағы
№ 427 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің
қарамағындағы ұйымдардың

тізбесі

Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.12.21 № 1573 Қаулысымен.
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігіне
ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындар

1. "Телекоммуникация саласындағы техникалық сүйемелдеу және талдау орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны (шаруашылық жүргізу құқығында).
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігіне
ведомстволық бағынысты акционерлік қоғамдар (жауапкершілігі

шектеулі серіктестіктер)

2. "Зерде" ұлттық инфокоммуникациялық холдингі" акционерлік қоғамы.
3. "Арна Медиа" ұлттық ақпараттық холдингі" акционерлік қоғамы.
4. "Хабар" агенттігі" акционерлік қоғамы.
5. "Қазақстан" республикалық телерадиокорпорациясы" акционерлік қоғамы.
6. "Егемен Қазақстан" республикалық газеті" акционерлік қоғамы.
7. "Казахстанская правда" республикалық газеті" акционерлік қоғамы.
8. "Қазтелерадио" акционерлік қоғамы.
9. "Қазақ ақпарат агенттігі" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы.
10. "Жас өркен" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
11. "Қазақ газеттері" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 18 мамырдағы
№ 427 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      3. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:
      "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі" деген бөлім және реттік нөмірі 222-40-жол алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетіне" деген бөлім және реттік нөмірлері 224-6, 224-23, 224-24-жолдар алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігіне" деген бөлімде:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігіне";
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 278-3-жолмен толықтырылсын:
      "278-3. "Арна Медиа" ұлттық ақпараттық холдингі" АҚ;
      мынадай мазмұндағы бөліммен және реттік нөмірлері 278-4, 278-5 және 278-6-жолдармен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетіне
      278-4 "Баспалар үйі" АҚ
      278-5 "Жалын" журналы" ЖШС
      278-6 "Қазақ энциклопедиясы" ЖШС.
      4. "Мемлекеттік органдарды ақпараттандыру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 5 қазандағы № 1501 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 42, 485-құжат):
       1-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігімен" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігімен" деген сөздермен ауыстырылсын.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.
      6. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.07.27 N 982 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      7. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.01.19 № 124 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн еткен соң, бірақ 2012.01.30 ерте емес қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      8. "Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы мемлекетке тиесілі, оларды иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының өнім берушіні таңдауды және олармен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды регламенттейтін нормаларын қолданбай тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1355 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 50, 567-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы мемлекетке тиесілі, оларды иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының өнім берушіні таңдауды және олармен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуды регламенттейтін нормаларын қолданбай тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      реттік нөмірі 25-жолдағы "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмірлері 28, 30, 34-жолдардың 3-бағанындағы "Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің" деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 74-жолдың 3-бағанындағы "Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі" деген сөздермен ауыстырылсын.
      9. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.12.2012 N 1620 қаулыcымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      10. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.01.2013 № 49 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 18 мамырдағы
№ 427 қаулысына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі
Байланыс және ақпараттандыру комитетінің аумақтық органдары —
мемлекеттік мекемелері болып қайта ұйымдастырылатын Қазақстан
Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің аумақтық
органдары — мемлекеттік мекемелерінің
тізбесі

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.11.08 N 1169 Қаулысымен.
      1. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Астана қаласы және Ақмола облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Астана қаласы және Ақмола облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      3. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      4. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Атырау облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Атырау облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      5. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      6. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Жамбыл облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Жамбыл облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      7. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Байланыс және ақпарат инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      8 Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің Қарағанды облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      9. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Қызылорда облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Қызылорда облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      10. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Қостанай облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат мннистрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Қостанай облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      11. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Маңғыстау облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      12. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Павлодар облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Павлодар облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      13. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.
      14. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ақпараттандыру және байланыс инспекциясы Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы болып қайта ұйымдастырылсын.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 18 мамырдағы
№ 427 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі
Байланыс және ақпараттандыру комитетінің аумақтық органдары -
мемлекеттік мекемелерінің
тізбесі
1. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Астана қаласы және Ақмола облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
2. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
3. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
4. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Атырау облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
5. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
6. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Жамбыл облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
7. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
8. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Қарағанды облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
9. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Қызылорда облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
10. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Қостанай облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
11. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Маңғыстау облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
12. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Павлодар облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
13. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
14. Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Байланыс және ақпараттандыру комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Байланыс және ақпараттандыру инспекциясы.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 18 мамырдағы
№ 427 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі
Ақпарат және мұрағат комитетінің қарамағындағы ұйымдардың

тізбесі

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің

Ақпарат және мұрағат комитетіне ведомстволық бағынысты

мемлекеттік мекемелер

1. Орталық мемлекеттік мұрағат.
2. Орталық мемлекеттік кино-фото құжаттар мен дыбыс жазбалары мұрағаты.
3. Орталық мемлекеттік ғылыми-техникалық құжаттама мұрағаты.
4. Мемлекеттік мұрағаттардағы деректі материалдардың микрофотокөшірмелерін жасау және қалпына келтіру орталық зертханасы.
5. Құжаттану және мұрағат ісі жөніндегі ғылыми-техникалық ақпарат орталығы.
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы.
7. Ұлттық археография және мәліметтану орталығы.
8. Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты.
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігінің
Ақпарат және мұрағат комитетіне ведомстволық бағынысты

акционерлік қоғамдар

(жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер)

9. "Баспалар үйі" акционерлік қоғамы.
10. "Жалын" журналы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
11. "Қазақ энциклопедиясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 18 мамырдағы
№ 427 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі
Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және халыққа

қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру комитетінің

қарамағындағы ұйымдардың тізбесі

Ескерту. Қаулы тізбемен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2011.03.11 N 249 Қаулысымен, өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 N 1325 Қаулысымен.
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі
Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және халыққа

қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру комитетіне
ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер

Ескерту. Бөлім алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 N 1325 Қаулысымен.
Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі
Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және халыққа

қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру комитетінің

қарамағындағы мемлекеттік кәсіпорындар

"Халыққа қызмет көрсету орталығы" республикалық мемлекеттік кәсіпорыны (шаруашылық жүргізу құқығында)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 18 мамырдағы
№ 427 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі

      1. 1-тармағының 2) тармақшасын, 2-тармағын және 8-тармағын қоспағанда, "Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 шілдедегі № 724 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 30, 294-құжат).
      2. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 шілдедегі № 724 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 желтоқсандағы № 1184 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 46, 549-құжат).
      3. "Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің "Телекоммуникация саласындағы техникалық сүйемелдеу және талдау орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 сәуірдегі № 362 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 21, 195-құжат).
      4. "Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 867 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 39, 424-құжат).
      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 шілдедегі № 724 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 қыркүйектегі № 1383 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 39, 379-құжат).
      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 шілдедегі № 724 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 наурыздағы № 450 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 17, 152-құжат).

Вопросы Министерства связи и информации Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2010 года № 427. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2012 года № 314, за исключением подпункта 3) пункта 1, пунктов 2, 3 и 4

      Примечание РЦПИ!
      Постановление Правительства РК от 18.05.2010 № 427 утратило силу постановлением Правительства РК от 11.03.2012 № 314, за исключением подпункта 3) пункта 1, пунктов 23 и 4.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 12 марта 2010 года № 936 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) Положение о Министерстве связи и информации Республики Казахстан;
      2) перечень организаций, находящихся в ведении Министерства связи и информации Республики Казахстан;

      3) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      2. Образовать Комитет связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан.
      3. Реорганизовать государственные учреждения - территориальные органы Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи в государственные учреждения - территориальные органы Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
      4. Переименовать Комитет информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан в Комитет информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан.

      5. Утвердить прилагаемые:
      1) перечень государственных учреждений - территориальных органов Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан;
      2) перечень организаций, находящихся в ведении Комитета информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан;
      3) перечень организаций, находящихся в ведении Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства связи и информации Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11.03.2011 № 249.
      6. Министерству связи и информации Республики Казахстан и Министерству культуры Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      7. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
      8. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждено       
постановлением Правительства
Республики Казахстан 
от 18 мая 2010 года № 427

Положение
о Министерстве связи и информации
Республики Казахстан 1. Общие Положения

      1. Министерство связи и информации Республики Казахстан (далее - Министерство) является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим государственное регулирование в области связи и в сферах информатизации, информации, архивного дела и документации.
      Министерство имеет ведомства: Комитет информации и архивов, Комитет связи и информатизации, Комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 11.03.2011 № 249.
      2. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституциейзаконами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
      3. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счета в органах казначейства.
      4. Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.
      5. Министерство имеет право выступать от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.
      6. Министерство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами Министра.
      7. Лимит штатной численности Министерства с учетом численности территориальных органов и подведомственных государственных учреждений  утверждается Правительством Республики Казахстан.
      8. Юридический адрес Министерства: 010000, город Астана, Есильский район, ул. Орынбор, д. 8, подъезд 14.
      9. Полное наименование Министерства: государственное учреждение "Министерство связи и информации Республики Казахстан".
      10. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства.
      11. Финансирование деятельности Министерства осуществляется только из республиканского бюджета.
      12. Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Министерства.
      Если Министерству законодательными актами Республики Казахстан предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.

2. Основные задачи и функции Министерства

      13. Основными задачами Министерства являются:
      1) участие в разработке и реализация государственной политики в области связи, государственный контроль, координация и регулирование деятельности лиц, предоставляющих услуги в области связи или пользующихся ими;
      2) участие в разработке и реализация государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере информатизации и "электронного правительства";
      3) участие в разработке и реализация государственной политики в области почтовой связи, государственный контроль, координация и регулирование деятельности операторов почты;
      4) участие в разработке и реализация государственной политики и государственное регулирование деятельности в области информации, архивного дела и документации;
      5) участие в разработке и реализация государственной политики и государственное регулирование и контроль в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в области телекоммуникаций и общедоступных услуг почтовой связи;
      6) осуществление межотраслевой координации в областях информации, архивного дела и документации;
      6-1) соблюдение принципов гендерного равенства;
      7) иные задачи, возложенные на Министерство.
      Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 01.11.2011 № 1264.
      14. Министерство в соответствии с действующим законодательством и возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
      1) организация разработки предложений и реализации основных направлений и приоритетов развития и совершенствования связи Республики Казахстан;
      2) развитие международного сотрудничества в сфере информатизации и при формировании "электронного правительства";
      3) представление и защиту интересов Республики Казахстан в международных союзах и организациях связи в пределах своей компетенции, как администрация связи Республики Казахстан;
      4) планирование использования радиочастотного спектра;
      5) международная координация радиочастот в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи;
      6) представление и защита интересов Республики Казахстан в области почтовой связи при взаимодействии с почтовыми администрациями других государств и международными организациями, в пределах своей компетенции, как почтовая администрация Республики Казахстан;
      7) разработка программы развития почтовой связи и формирование почтово-сберегательной системы Республики Казахстан;
      8) межотраслевая координация деятельности в области связи и в сфере информатизации и при формировании "электронного правительства";
      8-1) разработка и утверждение нормативных правовых актов по вопросам центров обслуживания населения;
      8-2) организация деятельности центров обслуживания населения по принципу "одного окна";
      8-3) координация взаимодействия центров обслуживания населения и субъектов оказания государственных услуг;
      8-4) осуществление методологического обеспечения по вопросам деятельности центров обслуживания населения;
      9) разработка, утверждение нормативных правовых актов в области связи;
      10) разработка технического регламента в сфере информатизации и области связи;
      11) утверждение тарифа на универсальные услуги телекоммуникаций;
      12) регулирование и контроль в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в области телекоммуникаций и общедоступных услуг почтовой связи;
      13) регулирование цен на товары (работы, услуги) субъектов регулируемых рынков в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      14) регулирование цен (тарифов) на услуги предоставления линий и каналов связи, каналов в кабельной канализации и площадей, необходимых для размещения технических средств для нужд уполномоченных государственных органов, органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
      15) проведение анализа товарных рынков в целях обеспечения недискриминационного доступа к товарам (работам, услугам) и инфраструктуре субъектов рынка в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      16) утверждение тарифа (цен, ставок сборов) и тарифной сметы на услуги субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      17) разработка и утверждение недискриминационных методик расчета тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней для субъектов естественной монополии в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      18) утверждение временного понижающего коэффициента к тарифам (ценам, ставкам сборов) на регулируемые услуги субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      19) утверждение временного компенсирующего тарифа на регулируемые услуги субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      20) утверждение норм, обеспечивающих техническую совместимость сетей и средств телекоммуникаций, показателей качества услуг связи, размеров единиц тарификации;
      21) утверждение технических и технологических норм расходов сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      22) утверждение нормативной численности персонала субъекта естественной монополии в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      23) согласование в установленном порядке штатных расписаний субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи, являющихся юридическими лицами с участием государства в уставном капитале и аффилиированных с ними лицами;
      24) согласование в установленном порядке предельного уровня оплаты труда руководящих работников административного персонала субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи, являющихся юридическими лицами с участием государства в уставном капитале и аффилиированных с ними лицами;P08000558
      25) согласование годовой сметы затрат, направленных на текущий и капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств, субъектов естественных монополий в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      26) создание условий для функционирования рынка электронных услуг;
      27) разработка и утверждение методики оценки интернет-ресурсов государственных органов;
      28) оказание практической и методической помощи государственным органам и организациям по вопросам электронного документа и электронной цифровой подписи;
      29) формирование "электронного правительства" и развитие государственных электронных информационных ресурсов, информационных систем, информационно-коммуникационных сетей, обеспечения их совместимости и взаимодействия в едином информационном пространстве Республики Казахстан;
      30) обеспечение ведения государственного регистра электронных информационных ресурсов и информационных систем;
      31) разработка и утверждение Типового положения удостоверяющего центра;
      32) разработка и утверждение Правил эксплуатации и взаимодействия электронных информационных ресурсов и информационных систем, а также информационно-коммуникационных сетей государственных органов;
      33) разработка и утверждение порядка формирования и функционирования национальных электронных информационных ресурсов и национальных информационных систем, информационно-коммуникационных сетей;
      34) разработка и утверждение порядка проведения аудита информационных систем, инвестиционных проектов и программ в сфере информатизации;
      35) распределение национальных ресурсов в области связи;
      36) ведение реестров национальных ресурсов и лицензиатов в области связи;
      37) лицензирование в области связи, деятельности по организации телевизионного и (или) радиовещания, по удостоверению соответствия открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также по подтверждению достоверности регистрационного свидетельства;
      38) выдача разрешения на использование радиочастотного спектра;
      39) совместно с органами национальной безопасности координация деятельности операторов связи по вопросам обеспечения национальной безопасности в области связи;
      40) разработка и утверждение концепций построения единой сети телекоммуникаций и сетей телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан;
      41) разработка и утверждение перечня разрешенных к эксплуатации и ввозу из-за границы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;
      42) разработка и утверждение форм документов (протоколов, предписаний, актов о назначении проверок), касающихся проведения радиоконтроля, проверок использования радиочастотного спектра;
      43) организация работ по технической экспертизе выделяемых полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов);
      44) разработка и утверждение правил регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств, высокочастотных устройств, а также ввоза их из-за границы;
      45) разработка и утверждение Правил оказания услуг связи;
      46) разработка и утверждение порядка установления охранных зон и режима работы в них;
      47) разработка и утверждение Правил присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования и регулирования пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования Республики Казахстан;
      48) формирование государственной коллекции знаков почтовой оплаты;
      49) присвоение почтовых индексов производственным объектам почтовой связи на территории Республики Казахстан по предложению Национального оператора почты;
      50) разработка и утверждение правил предоставления услуг почтовой связи;
      51) разработка и утверждение перечня предметов и веществ, ограниченных к пересылке по почтовым сетям;
      52) разработка и утверждение порядка применения почтового штемпеля на почтовых отправлениях;
      53) разработка и утверждение образцов, порядка ношения, норм обеспечения форменной одежды (без погон) работников Национального оператора почты;
      54) разработка и утверждение порядка выдачи разрешения на применение франкировальных машин, а также порядка их использования;
      55) регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;
      56) регистрация электронных информационных ресурсов и информационных систем;
      57) контроль за исполнением требований законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации и области связи, информации, архивного дела;
      58) проверка ведения депозитария;
      59) контроль за соблюдением субъектами регулируемых рынков в области телекоммуникаций и почтовой связи порядка ценообразования;
      60) осуществление мониторинга ценообразования субъектов регулируемых рынков в области телекоммуникаций и почтовой связи;
      61) радиоконтроль и проведение проверок использования радиочастотного спектра физическими и юридическими лицами;
      62) выявление и пресечение радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, действующих с нарушением законодательства Республики Казахстан в области связи;
      63) контроль за выполнением организационно-технического мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;
      64) проверка устройств сетей и сооружений телекоммуникаций и почтовой связи на соответствие техническим нормам и требованиям по организации их технической эксплуатации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      65) утверждение порядка испытаний, регистрации, передачи, хранения, обеспечения полноты депонирования и представления сведений о регистрации, передаче и хранении программных продуктов, программных кодов и нормативно-технической документации в депозитарий;
      66) разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ в области информации, архивного дела и документации;
      67) осуществление международного сотрудничества в области информации, архивного дела и документации;
      68) обеспечение представительства Республики Казахстан в международных организациях по архивному делу;
      69) ведение Свода (Каталога) данных о составе и содержании документов Национального архивного фонда и источниках его пополнения;
      70) обеспечение централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда;
      71) выдача разрешений на временный вывоз документов Национального архивного фонда за пределы Республики Казахстан в установленном законодательством порядке;
      72) утверждение списков источников формирования и пополнения Национального архивного фонда, согласованных с соответствующими исполнительными органами;
      73) определение сроков хранения и порядка уничтожения документов, не имеющих исторической и иной ценности, и утративших практическое значение на основании заключения экспертно-проверочной комиссии;
      74) организация разработки и внедрения автоматизированных архивных технологий, создание информационной сети и банков данных по документам Национального архивного фонда;
      75) развитие научно-исследовательской и научно-методической деятельности в области архивоведения, документоведения и вспомогательных исторических дисциплин, использование достижений научно-технического прогресса;
      76) создание оптимальных условий для деятельности государственных архивов и других архивных учреждений;
      77) проведение апостилирования архивных справок и копий архивных документов, исходящих из государственных архивов Республики Казахстан, по запросам других государств, международных организаций, физических и юридических лиц других государств;
      78) организация издания документов Национального архивного фонда, а также использования их для удовлетворения запросов государства, общества и граждан;
      79) формирование и обеспечение функционирования Государственного страхового фонда копий документов;
      80) контроль за соблюдением законодательства по архивному делу, государственными, ведомственными, частными архивами;
      81) методическое руководство и координация деятельности органов управления и ведения архивным делом;
      82) координация деятельности физических и юридических лиц в архивном деле и документационном обеспечении;
      83) принятие решения об отнесении архивов, архивных фондов и коллекций к составу Национального архивного фонда, а также об их исключении из его состава;
      84) координация деятельности центральных и местных исполнительных органов по вопросам средств массовой информации;
      85) ведение Единого реестра учета иностранных средств массовой информации, распространяемых на территории Республики Казахстан;
      86) постановка на учет средств массовой информации;
      87) организация и проведение открытых конкурсов по распределению номиналов радиочастот для телевизионного и (или) радиовещания;
      88) координация деятельности местных исполнительных органов по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области средств массовой информации;
      89) формирование, размещение государственных заказов по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
      90) подписание договоров по хранению и использованию документов Национального архивного фонда, находящихся в частной собственности;
      91) передача документов Национального архивного фонда, находящихся в государственной собственности, на постоянное хранение в другие государства по решениям Правительства;
      92) проведение сбора и возвращения в Республику Казахстан архивных документов по ее истории, находящихся за рубежом;
      93) контроль за соблюдением лицензиатом условий, указанных в лицензии;
      94) утверждение Единых правил и норм комплектования, хранения, учета, использования документов Национального архивного фонда Республики Казахстан, в том числе электронных документов;
      95) межотраслевое организационно-методическое руководство вопросами делопроизводства и контроль за состоянием делопроизводства, ведомственным хранением документов, находящихся в республиканской собственности;
      96) утверждение Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях;
      97) утверждение перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием сроков хранения;
      98) определение порядка хранения записей, имеющих историческую и (или) культурную ценность;
      99) утверждение Правил аккредитации журналистов;
      100) утверждение Правил проведения конкурсов на получение права на телерадиовещание;
      101) создание Центральной экспертно-проверочной комиссии и утверждение Положения о ней;
      102) выработка предложений по формированию политики автоматизации государственных услуг;
      103) проведение анализа информационного пространства и оказываемых услуг в области архивного дела;
      104) обеспечение защиты документальных памятников истории и культуры, находящихся в республиканской собственности, их хранение и использование;
      105) разработка методических рекомендаций по организации ведомственного хранения документов в государственных органах и организациях;
      106) разработка и утверждение форм ведомственной статистической отчетности, проверочных листов, критериев оценки степени риска, ежегодных планов проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве";
      107) осуществление государственного контроля в сфере информатизации на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан;
      108) организация разработки инвестиционных проектов и программ в сфере информатизации, реализация основных направлений и приоритетов развития и совершенствования сферы информатизации, повышение ее качества, доступности и устойчивости функционирования;
      109) выработка предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан об информатизации;
      110) осуществление контроля на соответствие государственных информационных систем, аппаратно-программного комплекса, создаваемого и (или) приобретаемого за счет бюджетных средств, требованиям технической документации (техническое задание, технико-экономическое обоснование, техническая спецификация);
      111) осуществление контроля за функционированием интернет-ресурсов центральных государственных органов и акиматов областей, городов республиканского значения и столицы, а также за функционированием центров обслуживания населения и автоматизацией оказания государственных услуг;
      112) аттестация государственных информационных и негосударственных систем, интегрируемых с государственными информационными системами (за исключением информационных систем в защищенном исполнении), на соответствие их требованиям информационной безопасности и стандартам;
      113) участие в мероприятиях по приемке в эксплуатацию (промышленную эксплуатацию) государственных информационных систем;
      114) разработка и утверждение нормативов затрат на создание, развитие и сопровождение информационных систем;
      115) разработка типового регламента электронных государственных услуг;
      116) проведение экспертизы технико-экономического обоснования, технической спецификации и технического задания информационных ресурсов и информационных систем создаваемого и (или) приобретаемого за счет бюджетных средств, в том числе вносимых в них изменений;
      117) определение регистратуры, разработка и утверждение порядка регистрации, пользования и распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети Интернет;
      118) координация деятельности по выполнению требований единых технологических стандартов в использовании информационных систем, информационно-коммуникационных сетей для интеграции их в инфраструктуру «электронного правительства» и реагированию на компьютерные инциденты;
      119) определение оператора единой транспортной среды государственных органов в соответствии с правилами проведения конкурса по определению оператора единой транспортной среды государственных органов, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан;
      120) разработка предложений по срокам обеспечения государственными органами оказания входящих в их компетенцию электронных государственных услуг;
      121) оказание содействия собственникам, владельцам и пользователям информационных систем, информационно-коммуникационных сетей и электронных информационных ресурсов по вопросам безопасного использования информационных технологий, включая предотвращение неправомерных действий по получению, копированию, распространению, искажению, уничтожению или блокированию информации;
      122) утверждение правил деятельности корневого удостоверяющего центра Республики Казахстан, удостоверяющего центра государственных органов Республики Казахстан и национального удостоверяющего центра Республики Казахстан;
      123) определение корневого удостоверяющего центра Республики Казахстан, удостоверяющего центра государственных органов Республики Казахстан и национального удостоверяющего центра Республики Казахстан;
      124) рассмотрение в установленном порядке обращений физических и юридических лиц по вопросам регулирования отношений в сфере информатизации, а также по вопросам центров обслуживания населения;
      125) совершенствование системы привлечения инвестиций и механизмов стимулирования разработки и реализации инвестиционных проектов и программ в сфере информатизации;
      126) участие в работах по стандартизации и подтверждению соответствия в сфере информатизации;
      127) осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации», иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными постановлениями  Правительства РК от 08.11.2010 № 1169; от 01.11.2011 № 1264.
      15. Министерство для реализации возложенных на него задач и осуществления своих функций имеет право в установленном законодательством порядке:
      1) принимать обязательные для исполнения нормативные правовые акты в пределах своей компетенции;
      2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке из государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
      3) осуществлять иные права, предусмотренные действующими законодательными актами.

3. Организация деятельности Министерства

      16. Министр назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан. Министр имеет заместителей (вице-министров). Назначение вице-министров на должности и освобождение от должностей осуществляется Премьер-Министром Республики Казахстан по представлению Министра.
      17. Министр осуществляет руководство Министерством и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и осуществление им своих функций.
      18. Министр:
      1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей;
      2) в соответствии с законодательством назначает и освобождает от должностей работников системы Министерства, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;
      3) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры по поощрению работников Министерства, решает вопросы трудовых отношений отнесенных к его компетенции;
      4) подписывает приказы Министерства;
      5) представляет Министерство во всех государственных органах и иных организациях;
      6) утверждает регламент Министерства;
      7) утверждает положения о ведомствах Министерства;
      8) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Министерстве и несет персональную ответственность за принятие антикоррупционных мер.
      19. Руководство аппаратом Министерства осуществляется ответственным секретарем, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Президентом Республики Казахстан по согласованию с Премьер-Министром Республики Казахстан.
      20. Отставка Правительства, Министра, не влечет прекращения полномочий ответственного секретаря.
      21. Ответственный секретарь при осуществлении своей деятельности подотчетен Президенту Республики Казахстан, Премьер-Министру, Министру.
      22. Ответственный секретарь:
      1) обеспечивает реализацию государственной политики, формируемой Министром, выполняет его акты и поручения;
      2) осуществляет руководство аппаратом Министерства: организует, координирует работу его подразделений;
      3) организует информационно-аналитическое, организационно-правовое, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Министерства;
      4) после согласования с Министром утверждает структуру и штатную численность Министерства, ведомств, а также территориальных органов в пределах лимита штатной численности Министерства, утвержденного Правительством Республики Казахстан;
      5) после согласования с Министром утверждает положения о структурных подразделениях Министерства и его территориальных подразделениях;
      6) осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной, аттестационной и конкурсной комиссий Министерства, контролирует соблюдение исполнительной и трудовой дисциплины, работу кадровой службы и организацию документооборота;
      7) в целях обеспечения деятельности Министерства и выполнения возложенных на него задач организует проведение государственных закупок;
      8) после согласования с Министром назначает на должности и освобождает от должностей руководителей департаментов и управлении Министерства, руководителей и заместителей руководителей территориальных подразделений органа;
      9) согласовывает назначение Министром заместителей руководителей ведомства, представляемых для назначения руководителями ведомств;
      10) назначает на должности и освобождает от должностей работников Министерства, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;
      11) по согласованию с Министром решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок и премирования работников Министерства;
      12) по согласованию с Министром решает вопросы дисциплинарной ответственности работников Министерства, за исключением работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции вышестоящих государственных органов и должностных лиц;
      13) обеспечивает разработку стратегических и программных документов Министерства, утверждаемых Президентом Республики, Правительством Республики и Министром;
      14) обеспечивает разработку и представляет на утверждение Министру ежегодный план работы Министерства и ежегодный отчет о результатах его деятельности;
      15) обеспечивает подготовку бюджетной заявки Министерства, представление бюджетной заявки Министру, который вносит ее на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии, а также выполнение иных процедур бюджетного процесса;
      16) обеспечивает разработку и утверждение после согласования с Министром плана финансирования Министерства и финансовую отчетность Министерства;
      17) организует разработку регламентов и стандартов оказания государственных услуг;
      18) организует разработку нормативных правовых актов в пределах компетенции Министерства;
      19) организует подготовку заключений по проектам нормативных правовых актов, поступивших на согласование в Министерство;
      20) представляет Министерство во взаимоотношениях с государственными органами и иными организациями в пределах своих полномочий;
      21) осуществляет иные полномочия, возложенные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики на ответственного секретаря.
      23. Для выполнения возложенных на него служебных обязанностей ответственный секретарь вправе:
      1) давать обязательные к исполнению поручения работникам аппарата Министерства;
      2) запрашивать и получать от иных государственных органов и должностных лиц, информацию, документы и материалы, необходимые для решения вопросов, отнесенных к компетенции ответственного секретаря;
      3) принимать правовые акты индивидуального применения.
      24. Министерство имеет коллегию, которая является консультативно-совещательным органом. Численный и персональный состав коллегии утверждается Министром из числа руководителей структурных подразделений Министерства.
      25. Иные вопросы организации деятельности Министерства, права и обязанности должностных лиц, компетенция и полномочия структурных подразделений, обеспечивающих его деятельность, устанавливаются регламентом Министерства и положениями о структурных подразделениях.

4. Имущество Министерства

      26. Министерство имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.
      Имущество Министерства формируется за счет имущества, переданного ему государством, а также иного имущества, стоимость которых отражается в балансе Министерства.
      27. Имущество, закрепленное за Министерством, относится к республиканской собственности.
      28. Министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по плану финансирования, если иное не установлено законом.

5. Реорганизация и ликвидация Министерства

      29. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Утвержден        
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 18 мая 2010 года № 427

Перечень
организаций, находящихся в ведении
Министерства связи и информации Республики Казахстан

      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 21.12.2011 № 1573.

Государственные предприятия, подведомственные
Министерству связи и информации Республики Казахстан

      1. Республиканское государственное предприятие "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций" (на праве хозяйственного ведения).

Акционерные общества
(товарищества с ограниченной ответственностью),
подведомственные Министерству связи и информации
Республики Казахстан

      2. Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".
      3. Акционерное общество "Национальный информационный холдинг "Арна Медиа".
      4. Акционерное общество "Агентство "Хабар".
      5. Акционерное общество "Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан".
      6. Акционерное общество "Республиканская газета "Егемен Қазақстан".
      7. Акционерное общество "Республиканская газета "Казахстанская правда".
      8. Акционерное общество "Казтелерадио".
      9. Акционерное общество "Национальная компания "Казахское информационное агентство".
      10. Товарищество с ограниченной ответственностью "Жас өркен".
      11. Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазақ газеттері".

Утверждены       
постановлением Правительства
Республики Казахстан 
от 18 мая 2010 года № 427

Изменения и дополнения,
которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:
      раздел "Министерству культуры и информации Республики Казахстан" и строку, порядковый номер 222-40, исключить;
      раздел "Комитету информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан" и строки, порядковые номера, 224-6, 224-23, 224-24, исключить;
      в разделе "Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи":
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Министерству связи и информации Республики Казахстан";
      дополнить строкой, порядковый номер 278-3, следующего содержания:
      "278-3. АО "Национальный информационный холдинг "Арна Медиа";
      дополнить разделом и строками, порядковые номера 278-4, 278-5 и 278-6, следующего содержания:
      "Комитету информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан
      278-4. АО "Баспалар үйі"
      278-5. ТОО "Журнал "Жалын"
      278-6. ТОО "Қазақ энциклопедиясы".
      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2000 года № 1501 "О вопросах информатизации государственных органов" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 42, ст. 485):
      в пункте 1 слова "с Агентством Республики Казахстан по информатизации и связи" заменить словами "с Министерством связи и информации Республики Казахстан".
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      6. Утратил силу постановлением Правительства РК от 27.07.2012 № 982 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).
      7. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.01.2012  № 124(вводится в действие по истечении 21 календарного дня после первого официального опубликования, но не ранее 30.01.2012).
      8. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      9. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.12.2012 № 1620 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).
      10. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.01.2013 № 49 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

Приложение 1     
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 18 мая 2010 года № 427

Перечень
реорганизуемых государственных учреждений - территориальных
органов Агентства Республики Казахстан по информатизации и
связи в государственные учреждения - территориальные органы
Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации
Республики Казахстан

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 08.11.2010 № 1169.

      1. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по городу Астане и Акмолинской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по городу Астане и Акмолинской области.
      2. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по городу Алматы и Алматинской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области.
      3. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Актюбинской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Актюбинской области.
      4. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Атырауской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Атырауской области.
      5. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Восточно-Казахстанской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.
      6. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Жамбылской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Жамбылской области.
      7. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Западно-Казахстанской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области.
      8. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Карагандинской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Карагандинской области.
      9. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Кызылординской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Кызылординской области.
      10. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Костанайской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Костанайской области.
      11. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Мангистауской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Мангистауской области.
      12. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Павлодарской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Павлодарской области.
      13. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Северо-Казахстанской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.
      14. Инспекцию по информатизации и связи Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи по Южно-Казахстанской области реорганизовать в инспекцию связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области.

Утвержден       
постановлением Правительства
Республики Казахстан 
от 18 мая 2010 года № 427

Перечень
государственных учреждений - территориальных органов
Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации
Республики Казахстан

      1. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по городу Астане и Акмолинской области.
      2. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области.
      3. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Актюбинской области.
      4. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Атырауской области.
      5. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.
      6. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Жамбылской области.
      7. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области.
      8. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Карагандинской области.
      9. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Кызылординской области.
      10. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан Костанайской области.
      11. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Мангистауской области.
      12. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Павлодарской области.
      13. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области.
      14. Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации Министерства связи и информации Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области.

Утвержден         
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 18 мая 2010 года № 427

Перечень
организаций, находящихся в ведении Комитета информации и
архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан Государственные учреждения, подведомственные Комитету
информации и архивов Министерства связи и информации
Республики Казахстан

      1. Центральный государственный архив.
      2. Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи.
      3. Центральный государственный архив научно-технической документации.
      4. Центральная лаборатория микрофотокопирования и реставрации документальных материалов государственных архивов.
      5. Центр научно-технической информации по документоведению и архивному делу.
      6. Национальная государственная книжная палата Республики Казахстан.
      7. Национальный центр археографии и источниковедения.
      8. Национальный архив Республики Казахстан.

Акционерные общества (товарищества с ограниченной
ответственностью), подведомственные Комитету информации и
архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан

      9. Акционерное общество "Баспалар үйі"
      10. Товарищество с ограниченной ответственностью "Журнал "Жалын".
      11. Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазақ энциклопедиясы".

Утвержден        
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 18 мая 2010 года № 427 

Перечень
организаций, находящихся в ведении
Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и
координации деятельности центров обслуживания населения
Министерства связи и информации Республики Казахстан

      Сноска. Постановление дополнено Перечнем в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.03.2011 № 249; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11.11.2011 № 1325.

Государственные учреждения, подведомственные
Комитету по контролю автоматизации государственных услуг и
координации деятельности центров обслуживания населения
Министерства связи и информации Республики Казахстан

      Сноска. Раздел исключен постановлением Правительства РК от 11.11.2011 № 1325.

Государственные предприятия, подведомственные Комитету по
контролю автоматизации государственных услуг и координации
деятельности центров обслуживания населения Министерства связи
и информации Республики Казахстан

      Республиканское государственное предприятие "Центр обслуживания населения" (на праве хозяйственного ведения)

Приложение 2     
к постановлению Правительства
Республики Казахстан 
от 18 мая 2010 года № 427

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2003 года № 724 "Вопросы Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 30, ст. 294) за исключением подпункта 2) пункта 1, пункта 2 и пункта 8.
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2007 года № 1184 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2003 года № 724" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 46, ст. 549).
      3. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 года № 362 "О создании Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций" Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 195).
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 867 "Некоторые вопросы Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 39, ст. 424).
      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2009 года № 1383 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2003 года № 724" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 39, ст. 379).
      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2009 года № 450 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2003 года № 724" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 17, ст. 152).