Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 маусымдағы № 600 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 17 маусымдағы
№ 600 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

      1. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 11.08.2018 № 502 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 14.01.2016 № 13 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 16.07.2015 № 542 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.

      6. "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 сәуірдегі № 310 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 14, 168-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі туралы ережеде:

      13-тармақта:

      38) тармақшада "мемлекеттік статистиканы басқаруды жүзеге асыратын орталық атқарушы органмен келісім бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;

      67) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "67) ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізеді және мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган бекіткен статистикалық әдіснамаға сәйкес асыл тұқымды мал шаруашылығы саласында статистикалық ақпарат қалыптастыруды қамтамасыз етеді;";

      100) тармақшаның үшінші абзацындағы "статистикалық деректерді" деген сөздер "статистикалық ақпаратты" деген сөздермен ауыстырылсын;

      111) тармақшада "статистика саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша" деген сөздер алынып тасталсын.

      7. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 676 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      8. "Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 сәуірдегі № 329 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 15, 145-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі туралы ережеде:

      14-тармақтың отыз алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "ведомстволық статистикалық байқаулар жүргізеді;".

      9. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.27 № 859 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      10. Күші жойылды - ҚР Yкiметiнiң 28.09.2015 № 796 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      11. "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 8 желтоқсандағы № 1201 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 46, 554-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі туралы ережеде:

      13-тармақтың 56) тармақшасында "статистика органдарымен" деген сөздер "мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органмен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2010 года № 600.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 июня 2010 года № 600

Изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 11.08.2018 № 502 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 14.01.2016 № 13 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 16.07.2015 № 542 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.

      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).

      6. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2005 года № 310 "Некоторые вопросы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 168):

      в Положении о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 13:

      в подпункте 38) слова "по согласованию с центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство государственной статистикой," исключить;

      подпункт 67) изложить в следующей редакции:

      "67) проводит ведомственные статистические наблюдения и обеспечивает формирование статистической информации в области племенного животноводства в соответствии со статистической методологией утвержденной уполномоченным органом в области государственной статистики;";

      в абзаце третьем подпункта 100) слова "статистических данных" заменить словами "статистической информации";

      в подпункте 111) слова "по согласованию с уполномоченным государственным органом в области статистики" исключить.

      7. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 676 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 2006 года № 329 "Вопросы Министерства туризма и спорта Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 15, ст. 145):

      в Положении о Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      абзац тридцать шестой пункта 14 изложить в следующей редакции:

      "проводит ведомственные статистические наблюдения;".

      9. Утратил силу постановлением Правительства РК от 27.06.2012 № 859 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      10. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.09.2015 № 796 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2007 года № 1201 "Вопросы Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 46, ст. 554):

      в Положении о Министерстве охраны окружающей среды Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в подпункте 56) пункта 13 слова "органами статистики" заменить словами "уполномоченным органом в области государственной статистики".

      12. Утратил силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).