Жеке сот орындаушыларының қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 ақпандағы № 181 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 13 наурыздағы № 239 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 13.03.2013 № 239 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 N 1327 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы және «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі заңдарын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 N 1327 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2) жеке сот орындаушыларының қызметіне қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 N 1327 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                             К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2011 жылғы 25 ақпандағы  
№ 181 қаулысымен      
бекітілген         

Жеке сот орындаушыларының қызметін лицензиялау қағидасы

      Ескерту. Қағида алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 N 1327 (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2011 жылғы 25 ақпандағы 
№ 181 қаулысымен    
бекітілген      

Жеке сот орындаушыларының қызметіне қойылатын
біліктілік талаптары

      1. Жеке сот орындаушысы қызметімен айналысу құқығына лицензия алу үшін жеке тұлғалар мынадай біліктілік талаптарына сай келуге тиіс:
      1) Қазақстан Республикасының азаматтығы;
      2) жиырма бес жасқа жетуі;
      3) жоғары заңгер білімінің болуы;
      4) жеке сот орындаушысында үздіксіз тағылымдамадан өтуі
      5) біліктілік емтиханын тапсыруы.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.06.22 № 822 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Жеке сот орындаушысының қызметін лицензиялау кезінде қойылатын осы біліктілік талаптарының 1-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көзделген біліктілік талаптары:
      1) тұрақты судьяларға;
      2) өз міндеттерін орындау кезінде атына кір келтіретін теріс қылықтары және зандылықты бұзғаны үшін судья қызметінен босатылған судьяларды қоспағанда, тұрақты судья болып жұмыс істеген адамдарға;
      3) теріс қылықтары бойынша босатылғандарды қоспағанда, уәкілетті органда және оның аумақтық органдарында атқарушылық іс жүргізу саласында кемінде бес жыл жұмыс істеген адамдарға;
      4) кемінде он жыл жұмыс өтілі бар құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қолданылмайды.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.06.22 № 822 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к деятельности частных судебных исполнителей

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 181. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2013 года № 239

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 13.03.2013 № 239 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 11.11.2011 № 1327 (вводится в действие с 30.01.2012).

      В целях реализации законов Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" и от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) исключен постановлением Правительства РК от 11.11.2011 № 1327 (вводится в действие с 30.01.2012);
      2) квалификационные требования, предъявляемые к деятельности частных судебных исполнителей.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 11.11.2011 № 1327 (вводится в действие с 30.01.2012).
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 25 февраля 2011 года № 181

Правила
лицензирования деятельности частных судебных исполнителей

      Сноска. Правила исключены постановлением Правительства РК от 11.11.2011 № 1327 (вводится в действие с 30.01.2012)

Утверждены       
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 25 февраля 2011 года № 181

           Квалификационные требования, предъявляемые
          к деятельности частных судебных исполнителей

      1. Для получения лицензии на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя физическим лицам необходимо соответствовать следующим квалификационным требованиям:
      1) гражданство Республики Казахстан;
      2) достижение двадцатипятилетнего возраста;
      3) наличие высшего юридического образования;
      4) прохождение непрерывной стажировки у частного судебного исполнителя;
      5) сдача квалификационного экзамена.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 22.06.2012 № 822 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).
      2. Квалификационные требования, предусмотренные подпунктами 4) и 5) пункта 1 настоящих квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании деятельности частных судебных исполнителей, не распространяются на:
      1) постоянных судей;
      2) лиц, работавших постоянными судьями, за исключением судей, освобожденных от должности судьи за порочащие проступки и нарушения законности при исполнении своих обязанностей;
      3) лиц, работавших в уполномоченном органе и в его территориальных органах в сфере исполнительного производства не менее пяти лет, за исключением уволенных по отрицательным мотивам;
      4) сотрудников правоохранительных органов, имеющих стаж работы не менее десяти лет.
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 22.06.2012 № 822 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).