Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 ақпандағы № 182 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Тұрғын үй құрылысы объектілерін салуды аяқтаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1163 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      2-тармақта:
      2) тармақшадағы «АRUАNА - Хан Тәңірі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі» деген сөздер «АRUАNА Ltd» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі» деген сөздермен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы «105600 (бір жүз бес мың алты жүз)» деген сөздер «100800 (бір жүз мың сегіз жүз)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      24), 25) тармақшалар алынып тасталсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К.Мәсімов 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2011 года № 182

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1163 "О некоторых вопросах завершения строительства объектов жилищного строительства" следующие изменения:
      в пункте 2:
      в подпункте 2) слова "товарищество с ограниченной ответственностью "ARUANA - Хан Тенгри"" заменить словами "товарищество с ограниченной ответственностью "ARUANA Ltd";
      в подпункте 4) слова "105600 (сто пять тысяч шестьсот)" заменить словами "100800 (сто тысяч восемьсот)";
      подпункты 24), 25) исключить.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов