Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 шілдедегі № 778 Қаулысы.

      Білім беру сапасын бақылаудың бірыңғай орталықтандырылған жүйесін құру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің аумақтық органдары - мемлекеттік мекемелері (бұдан әрі - мемлекеттік мекемелер) құрылсын.

      2. Мемлекеттік мекемелерді қаржыландыру республикалық бюджетте Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне көзделген қаражат есебінен және оның шегінде жүзеге асырылады деп белгіленсін.

      3. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) мемлекеттік мекемелер туралы ережелердің бекітілуін және олардың әділет органдарында тіркелуін;

      2) осы қаулыны іске асыру жөніндегі өзге де шаралар қабылдауды қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік мекемелерді орналастыру үшін оларды ғимараттармен қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қабылдасын.

      5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      2) "Министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық органдарындағы және ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердегі адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі № 339 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген министрліктер мен өзге де орталық атқарушы органдардың олардың аумақтық органдарындағы және оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелеріндегі адам санын ескере отырып, штат санының лимиттерінде:

      реттік нөмірі 12-жолдың 3-бағанында:

      "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, оның аумақтық органдарын және оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:" деген жолда:

      "2696,5" деген сандар "2876,5" деген сандармен ауыстырылсын.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 7 шілдедегі
№ 778 қаулысына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің
аумақтық органдары-мемлекеттік мекемелерінің тізбесі

      1. Ақмола облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      2. Ақтөбе облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      3. Алматы облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      4. Атырау облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      5. Шығыс Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      6. Жамбыл облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      7. Батыс Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      8. Қарағанды облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      9. Қостанай облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      10. Қызылорда облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      11. Маңғыстау облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      12. Павлодар облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      13. Солтүстік Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      14. Оңтүстік Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      15. Астана қаласының Білім саласындағы бақылау департаменті

      16. Алматы қаласының Білім саласындағы бақылау департаменті

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 7 шілдедегі
№ 778 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы 28 қазандағы
№ 1111 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және
ғылым саласындағы бақылау комитетінің аумақтық органдары -
мемлекеттік мекемелерінің тізбесі

      1. Ақмола облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      2. Ақтөбе облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      3. Алматы облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      4. Атырау облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      5. Шығыс Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      6. Жамбыл облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      7. Батыс Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      8. Қарағанды облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      9. Қостанай облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      10. Қызылорда облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      11. Маңғыстау облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      12. Павлодар облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      13. Солтүстік Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      14. Оңтүстік Қазақстан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті

      15. Астана қаласының Білім саласындағы бақылау департаменті

      16. Алматы қаласының Білім саласындағы бақылау департаменті

Некоторые вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июля 2011 года № 778.

      В целях создания единой централизованной системы контроля качества образования Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать государственные учреждения - территориальные органы Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - государственные учреждения) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      2. Установить, что финансирование государственных учреждений осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Министерству образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) утверждение положений о государственных учреждениях и их регистрацию в органах юстиции;

      2) принятие иных мер по реализации настоящего постановления.

      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры по обеспечению государственных учреждений помещениями для их размещения.

      5. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 19.08.2022 № 581;

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339 "Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений":

      в лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов, с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений, утвержденных указанным постановлением:

      в графе 3 строки, порядковый номер 12:

      в строке "Министерство образования и науки Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе:":

      цифры "2696,5" заменить цифрами "2876,5".

      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 19.08.2022 № 581.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 июля 2011 года № 778

Перечень
государственных учреждений - территориальных органов Комитета
по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

      1. Департамент по контролю в сфере образования Акмолинской области.

      2. Департамент по контролю в сфере образования Актюбинской области.

      3. Департамент по контролю в сфере образования Алматинской области.

      4. Департамент по контролю в сфере образования Атырауской области.

      5. Департамент по контролю в сфере образования Восточно-Казахстанской области.

      6. Департамент по контролю в сфере образования Жамбылской области.

      7. Департамент по контролю в сфере образования Западно-Казахстанской области.

      8. Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской области.

      9. Департамент по контролю в сфере образования Костанайской области.

      10. Департамент по контролю в сфере образования Кызылординской области.

      11. Департамент по контролю в сфере образования Мангистауской области.

      12. Департамент по контролю в сфере образования Павлодарской области.

      13. Департамент по контролю в сфере образования Северо-Казахстанской области.

      14. Департамент по контролю в сфере образования Южно-Казахстанской области.

      15. Департамент по контролю в сфере образования города Астаны.

      16. Департамент по контролю в сфере образования города Алматы.

  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 июля 2011 года № 778
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 октября 2004 года № 1111

Перечень
государственных учреждений - территориальных органов Комитета
по контролю в сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан

      1. Департамент по контролю в сфере образования Акмолинской области.

      2. Департамент по контролю в сфере образования Актюбинской области.

      3. Департамент по контролю в сфере образования Алматинской области.

      4. Департамент по контролю в сфере образования Атырауской области.

      5. Департамент по контролю в сфере образования Восточно-Казахстанской области.

      6. Департамент по контролю в сфере образования Жамбылской области.

      7. Департамент по контролю в сфере образования Западно-Казахстанской области.

      8. Департамент по контролю в сфере образования Карагандинской области.

      9. Департамент по контролю в сфере образования Костанайской области.

      10. Департамент по контролю в сфере образования Кызылординской области.

      11. Департамент по контролю в сфере образования Мангистауской области.

      12. Департамент по контролю в сфере образования Павлодарской области.

      13. Департамент по контролю в сфере образования Северо-Казахстанской области.

      14. Департамент по контролю в сфере образования Южно-Казахстанской области.

      15. Департамент по контролю в сфере образования города Астаны.

      16. Департамент по контролю в сфере образования города Алматы.