"2009 – 2011 жылдарға арналған "Еуропаға жол" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 қазандағы № 916 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 қыркүйектегі № 1038 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «2009 – 2011 жылдарға арналған «Еуропаға жол» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 4 қазандағы № 916 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген 2009 – 2011 жылдарға арналған «Еуропаға жол» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында:
      реттік нөмірлері 19, 37, 42, 63 және 80-жолдар алынып тасталсын;
      4-бағанда:
      «ЭБЖМ» деген аббревиатура «ЭДСМ» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      «МАМ» деген аббревиатура «ММ» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      «Қазына» ОДҚ» АҚ» және «Самұрық» АҚ» деген сөздер «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» деген сөздермен ауыстырылсын;
      реттік нөмірлері 1, 2, 3, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 37 және 46-жолдарда «ИСМ» деген аббревиатура «ИЖТМ» аббревиатурамен ауыстырылсын;
      реттік нөмірлері 16, 17, 18 және 20-жолдарда «ЭМРМ» деген аббревиатура «МГМ» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      реттік нөмірлері 5, 7, 60, 77, 78 және 79-жолдар «СІМ» деген аббревиатурамен толықтырылсын;
      реттік нөмірлері 70, 71, 72, 73, 78 және 79-жолдар «БП» деген аббревиатурамен толықтырылсын;
      реттік нөмірі 2-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстандық технологиялар трансфертi желiсiнiң еуропалық технологиялар трансфертi желiсiне (Innоvаtiоn Rеlау Сеnter) енуi жөнiндегi жұмыстарды аяқтау және технологиялардың өзара трансфертi мақсатында ақпарат алмасуды ұйымдастыру»;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «033 «Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саласындағы мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ ҚР мен шетелдердің арасында сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ИЖТМ қаражаты 2009 ж. – 11 364, 2010 ж. – 5 618, 2011 ж. – 5 618»;
      реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

4.

Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлiк мамандықтар саласында қазақстандық кадрлар даярлауға және қайта даярлауға еуропалық елдердiң мамандарын тарту

СІМ-ге ақпарат

«Самұрық-қазына» ҰӘҚ» АҚ, ИТТО, ИЖТМ

2009-2011 жж., 20 маусым,
20 желтоқсан

033 «Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саласындағы мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шетелдердің арасында сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ИЖТМ қаражаты 2009 ж. – 8 250, 2010 ж. – 8 250, 2011 ж. – 8 250

Республи-калық бюджет

                                                                 »;
      реттік нөмірі 5-жолда:
      5, 6-бағандар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2009-2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан»;
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 5 561, 2010 ж. – 5 561, 2011 ж. – 5 561»;
      реттік нөмірі 7-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 2 420, 2010 ж. – 2 420, 2011 ж. – 2 420»;
      реттік нөмірі 8-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерртеулер» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР БҒМ қаражаты 2009 ж. – 120 000, 2010 ж. – 381 500, 2011 ж. – 381 500»;
      реттік нөмірі 9-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерртеулер» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР БҒМ қаражаты 2009 ж. – 208 650, 2010 ж. – 223 256»;
      реттік нөмірі 10-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерртеулер» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР БҒМ қаражаты 2009 ж. – 153 545, 2010 ж. – 164 293»;
      реттік нөмірі 12-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерртеулер» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР БҒМ қаражаты 2009 ж. – 530 900, 2010 ж. – 578 681, 2011 ж. – 606 574»;
      реттік нөмірі 13-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерртеулер» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР БҒМ қаражаты 2009 ж. – 159 000, 2010 ж. – 173 300»;
      реттік нөмірі 14-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «Арнайы мақсаттағы ұтқыр микрокомпьютерлердi және ақпараттық коммуникациялық құралдарды жасау»;
      5, 6-бағандар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2009-2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан»;
      055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерртеулер» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР БҒМ қаражаты 2009 ж. – 80 000, 2010 ж. – 120 000; 2011 ж. – талап етілмейді»;
      реттік нөмірі 15-жолда:
      5, 6-бағандар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2009-2011 жж.»;
      055 «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерртеулер» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР БҒМ қаражаты 2009 ж. – 261 818, 2010 ж. – 180 000, 2011 ж. - 188 259»;
      «1. Технологиялық ынтымақтастықты жолға қою үшін жағдай жасау» деген бөлімде:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 15-1, 15-2-жолдармен толықтырылсын:
      «

15-1

Бірлескен комитет шеңберінде ғарыш қызметі саласындағы ынтымақтастық жөніндегі одан арғы іс-қимылдарды үйлестіру мақсатында Франция Ғарыштық зерттеулердің ұлттық орталығымен (CNES) екіжақты консультацияларды жүргізу

СІМ-ге ақпарат

ҰҒА, СІМ

2011 ж. 20 маусым 20 желтоқсан

005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2011 ж. - 1 575

Республикалық бюджет

15-2

Бірлескен комитет шеңберінде ғарыш қызметі саласындағы ынтымақтастық жөніндегі алдағы іс-қимылдарды үйлестіру мақсатында Германия ғарыштық агенттігімен (DLR) екіжақты консультацияларды жүргізу

СІМ-ге ақпарат

ҰҒА, СІМ

2011 ж. 20 маусым 20 желтоқсан

005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты  2011 ж. – 1 032

Республикалық бюджет

                                                               »;
      реттік нөмірі 17-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «ИНОГЕЙТ мемлекетаралық жоба шеңберіндегі ынтымақтастық»;
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «МГМ, ИЖТМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ», «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ, «КЕGOC» АҚ»;
      «2. Энергетикалық ынтымақтастықты дамыту» деген бөлімде:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 17-1, 17-2, 17-3-жолдармен толықтырылсын:
      «

17-1.

Энергетикалық Хартия үдерісінің шеңберінде ынтымақтастықты жалғастыру

СІМ-ге ақпарат

МГМ, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «KEGOC» АҚ

2010 – 2011 жж. 20 маусым 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

17-2

Қазақстанның бірқатар перспективалық халықаралық жобаларды іске асыруға қатысуын қамтамасыз ету:
«Босфор және Дарданел бұғаздарын айналып өтуге бағытталған балама жобалармен мүмкіндігінше байланыстырып, Каспий құбыр желісі консорциумының мұнай құбырының өткізу қабілетін кеңейту

СІМ-ге ақпарат

МГМ, «ҚазМұнайГаз» ҰК»АҚ

Мәселенің шешілуіне дейін 20 маусым 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

17-3

Мұнай-газ кешенінің өзекті мәселелері бойынша дөңгелек үстелдер, конференциялар, семинарлар мен тренингтер өткізу

СІМ-ге ақпарат

МГМ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ

2010 – 2011 жж. 20 маусым 20 желтоқсан

-

Бюджеттен тыс қаражат

                                                                 »;
      реттік нөмірі 22-жолдың 4-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      «ИЖТМ, Қоршағанортамині»;
      реттік нөмірі 23-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 1 463»;
      реттік нөмірі 24-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 1 077»;
      реттік нөмірі 25-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 635, 2011 ж. – 635»;
      реттік нөмірі 26-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 1 352»;
      реттік нөмірі 27-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 718»;
      реттік нөмірі 28-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 5 530»;
      реттік нөмірі 29-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 2 458, 2011 ж. – 2 458»;
      реттік нөмірі 30-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 2 304, 2011 ж. – 2 304»;
      реттік нөмірі 31-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 3 072, 2011 ж. – 3 072»;
      «3. Көлік саласындағы ынтымақтастықты дамыту» деген бөлімде:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 31-1-жолмен толықтырылсын:
      «

31-1

ТРАСЕКА Үкіметаралық комиссиясының отырыстарына қатысуды жалғастыру

СІМ-ге ақпарат

ККМ

2010 – 2011 жж. 20 маусым 20 желтоқсан

-

Бюджеттен тыс қаражат

                                                                 »;
      реттік нөмірі 32-жолдың 2-бағанындағы «Еуропалық стандарттау жөніндегі комитеті (CEN),» деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 34-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      033 «Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саласындағы мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ ҚР мен шетелдердің арасында сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ИЖТМ қаражаты 2009 ж. – 5 000, 2010 ж. – 5 000, 2011 ж. – 5 000»;
      «4. Техникалық реттеу және метрология жүйесі саласындағы ынтымақтастықты дамыту» деген бөлімде:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 34-1-жолмен толықтырылсын:
      «

34-1.

ЕО техникалық көмегі шеңберінде техникалық реттеу мәселелері бойынша мынадай іс-шараларды өткізу:

1) стандарттау саласында нормативтік құжаттармен және техникалық регламенттермен (директивалармен) өзара алмасу;

2) оқыту және семинарларды өткізу және т.б.

СІМ-ге ақпарат

ИЖТМ

2010 - 2011 жж.
20 маусым,
20 желтоқсан

033 «Қазақстан Республикасының сыртқы сауда саласындағы мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ ҚР мен шетелдердің арасында сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы бойынша қаражаты

Республикалық бюджет

                                                               »;
      реттік нөмірі 38-жолда:
      4-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «ЭДСМ, СІМ»;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 7 041, 2010 ж. – 7 041, 2011 ж. – 7 041»;
      реттік нөмірі 39-жолда:
      4-бағандағы «ИСМ» деген аббревиатура «ЭДСМ» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      «5. Сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдету» деген бөлімде:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 39-1, 39-2, 39-3-жолдармен толықтырылсын:
      «

39-1.

Бірлескен өңірлік инвестициялық құрылымды жасауға Еуропалық қайта құру және даму банкі мен Еуропалық инвестициялық банкті және Еуропалық инвестициялық қорды тарту

СІМ-ге ақпарат

ЭДСМ

2010-2011 жж.
20 маусым,
20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

39-2.

Демпингке қарсы тергеулер және қорғану шараларын қолдану саласында ЕО тәжірибесін зерделеу мақсатында Қазақстан Республикасына арналған ЕО семинарларын өткізу

СІМ-ге ақпарат

ЭДСМ

2010- 2011 жж.
20 маусым,
20 желтоқсан

-

Бюджеттен тыс қаражат

39-3.

Қазақстандық және еуропалық бизнес қоғамдастықтарының арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту мақсатында Қазақстан Республикасының құрметті консулдарымен өзара ықпалдастықты жандандыру

СІМ-ге ақпарат

Еуропалық елдердегі Қазақстан Республикасының Елшіліктері

2011 ж.
20 маусым,
20 желтоқсан

Талап етілмейді


                                                              »;
      реттік нөмірі 40-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      028 «Кәсіпкерлік саласында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ЭДСМ қаражаты 2010 ж. – 20 000»;
      реттік нөмірі 41-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      028 «Кәсіпкерлік саласында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ елдері арасында ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ЭДСМ қаражаты 2010 ж. – 4 000»;
      реттік нөмірі 43-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      028 «Кәсіпкерлік саласында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ елдері арасында ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ЭДСМ қаражаты 2010 ж. – 3 000»;
      реттік нөмірі 44-жолда:
      4-бағандағы «АШМ» деген аббревиатура алынып тасталсын;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      028 «Кәсіпкерлік саласында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақ елдері арасында ынтымақтастықты нығайтуға жәрдемдесу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ЭДСМ қаражаты 2010 ж. – 3 000»;
      реттік нөмірі 45-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      011 «Туристік имиджді қалыптастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ТСМ қаражаты 2009 ж. – 25 650, 2010 ж. – 25 650, 2011 ж. – 23 989»;
      реттік нөмірі 46-жолдың 4-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      «ИЖСМ, Қоршағанортамині»;
      реттік нөмірі 47-жолдың 4-бағанындағы «ЭМРМ» деген аббревиатура алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 48-жолдың 5-бағанындағы «2008» деген сандар «2009» деген сандармен ауыстырылсын;
      реттік нөмірі 49-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «Ұлттық экологиялық заңнаманы еуропалық елдердiң тәжiрибесiне жақындастыруды қамтамасыз ету»;
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «Нормативтік құқықтық актілер»;
      реттік нөмірі 51-жолдың 2-бағанындағы «Еуропалық» деген сөз «Еуразиялық» деген сөзбен ауыстырылсын;
      «7. Өмір сүру сапасы саласындағы ынтымақтастықты кеңейту» деген бөлімде:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 51-1 – 51-3-жолдармен толықтырылсын:
      «

51-1.

Өңірлік экологиялық мәселелерді шешу үшін орнықты дамудың трансшекаралық аймақтарын қалыптастыруды жалғастыру

СІМ-ге ақпарат

Қоршаған-ортамині

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

51-2.

Орталық Азия елдерінде су үнемдеуші технологияларды енгізуді іске асыруда техникалық көмек көрсету

СІМ-ге ақпарат

АШМ

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

51-3.

Су ресурстарын ұтымды және кешенді түрде пайдалану мәселелері жөнінде бірлескен семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер өткізу

СІМ-ге ақпарат

АШМ

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

-

Бюджет-тен тыс қаражат

                                                                 »;
      реттік нөмірі 52-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «Еуропалық оқу орталықтарының оқытушыларын тарта отырып, мемлекеттiк қызметшiлер үшiн оқу курстарын ұйымдастыруды қамтамасыз ету»;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      006 «Шетелде мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР МҚА қаражаты 2009 ж. – 231 161, 2010 ж. – 249 654, 003 «Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР МҚА қаражаты 2011 ж. – 94 261»;
      реттік нөмірі 58-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      014 «Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ДСМ қаражаты 2009 ж. – 138 298, 2010 ж. – 101 149, 2011 ж. – 78 257»;
      реттік нөмірі 60-жолда:
      4-бағандағы «Ұлттық аккредиттеу орталығы» деген сөздер алынып тасталсын;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 7 219, 2010 ж. – 7 219, 2011 ж. – 7 219»;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 62-1 – 62-6-жолдармен толықтырылсын:
      «

62-1.

Студенттермен, магистранттармен, докторанттармен, оның ішінде «Болашақ» бағдарламасы мен ЕО стипендиялары шеңберінде алмасуды жалғастыру

СІМ-ге ақпарат

БҒМ

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

028 «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау» бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде

Республикалық бюджет

62-2.

Қазақстандық оқытушылардың ЕО елдерінде тағылымдамадан өтуін жалғастыру

СІМ-ге ақпарат

БҒМ

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету» бюджеттік бағдарламасында көзделген қаражат шегінде

Республикалық бюджет

62-3.

ЕО құрылымдарының ЖОО-да жаңа білім беру бағдарламаларын енгізуге қатысуын қамтамасыз ету (әзірлеу, сараптама)

СІМ-ге ақпарат

БҒМ

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

62-4.

ЕО әскери оқу орындарында қазақстандық әскери кадрларды даярлау үшін Қазақстан Республикасы мен ЕО елдерінің қорғаныс ведомстволары деңгейінде (Ұлыбритания, Франция, Германия Федеративтік Республикасы) екіжақты консультациялар өткізу

СІМ-ге ақпарат

Қорға-нысмині

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

62-5.

ЕО елдерінің әскери оқу орындарында қазақстандық кадрларды даярлау саласындағы екіжақты ынтымақтастық жоспарларын әзірлеу және іске асырылуын қамтамасыз ету

СІМ-ге ақпарат

Қорға-нысмині

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

62-6.

Қазақстандық әскери қызметшілердің ЕО-ға мүше елдердің қарулы күштері өткізетін жаттығуларға тұрақты қатысуы үшін ынтымақтастықтың екіжақты жылдық жоспарларына әзірленген шараларды енгізу және оларды іске асыруды қамтамасыз ету

СІМ-ге ақпарат

Қорға-нысмині

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

                                                                 »;
      реттік нөмірі 65-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      018 «Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ММ қаражаты 2009 ж. – 7 355; 006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 18 700, 2010 ж. – 43 766, 2011 ж. – 18 700»;
      реттік нөмірі 66-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      018 «Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ММ қаражаты 2010 ж. – 13 405»;
      реттік нөмірі 67-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      018 «Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ММ қаражаты 2011 ж. – 10 275»;
      реттік нөмірі 68-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      018 «Ішкі саяси тұрақтылық және қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР ММ қаражаты 2010 ж. – 10 445»;
      реттік нөмірі 70-жолда:
      2-бағандағы «сот» деген сөзден кейін «және құқық қорғау» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 21 561, 2010 ж. – 23 502, 2011 ж. – 25 617»;
      реттік нөмірі 71-жолда:
      2-бағандағы «сот» деген сөзден кейін «және құқық қорғау» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 28 286, 2010 ж. – 30 832, 2011 ж. – 33 607»;
      реттік нөмірі 72-жолда:
      2-бағандағы «әкімшілік ету» деген сөздерден кейін «және прокурорлық қадағалау» деген сөздермен толықтырылсын;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар»/006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламалары бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 15 324»;
      реттік нөмірі 73-жолда:
      2-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «Соттардың тәуелсiздiгiн, тиiмдiлiгiн қамтамасыз етудiң еуропалық стандарттарын зерттеу және оларды қазақстандық сот және құқық жүйесіне имплементациялау бойынша конференциялар мен семинарлар өткiзудi қамтамасыз ету»;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2010 ж. – 17 782»;
      реттік нөмірі 74-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2011 ж. – 20 836»;
      «9. Оң сипаттағы еуропалық тәжірибені пайдалана отырып, қазақстандық институционалдық-құқықтық базаны жетілдіру» деген бөлімде:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмір 74-1-жолмен толықтырылсын:
      «

74-1.

Халықаралық сарапшылардың адам құқықтарын қорғау мәселелері бойынша қызметтер көрсетілуіне жәрдемдесуін қамтамасыз ету, жетекші еуропалық білім беру орталықтарында адам құқықтары бойынша уәкілеттік берілген кеңсе қызметкерлерін оқыту

СІМ-ге ақпарат

АҚЖУ

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

-

Бюджеттен тыс қаражат

                                                                 »;
      реттік нөмірі 75-жолда:
      2-бағандағы «диффамация мәселелері бойынша» деген сөздер алынып тасталсын;
      4-бағандағы «ІІМ» деген аббревиатура алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 77-жолда:
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «СІМ-ге ақпарат»;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 563, 2010 ж. – 773, 2011 ж. – 753»;
      реттік нөмірі 78-жолда:
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «СІМ-ге ақпарат»;
      4-баған «АҚЖУ» деген аббревиатурамен толықтырылсын;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 3 264, 2010 ж. – 4 352, 2011 ж. – 4 224»;
      реттік нөмірі 79-жолда:
      3-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      «СІМ-ге ақпарат»;
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 14 400, 2010 ж. – 14 400, 2011 ж. – 13 018»;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 79-1 және 79-2-жолдармен толықтырылсын:
      «

79-1.

Тәжірибе алмасуды қоса алғанда, ЕО-ға мүше мемлекеттер мен Орталық Азия елдерінің адвокаттары, нотариалдық қоғамдастықтары арасында қарым-қатынастар орнату және дамыту жөніндегі жобаны құқық үстемдігі бойынша ЕО бастамашылығы шеңберінде әзірлеу

СІМ-ге ақпарат

Әділетмині

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

79-2.

Еуропалық сот сараптамасы академиясының (ЕNAFSI) құрамына Қазақстан Республикасының Сот сараптамасы институтын қосу үшін өтінім беру мақсатында қажетті құжаттарды дайындау және ұсыну

СІМ-ге ақпарат

Әділетмині

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

Талап етілмейді

-

                                                                   »;
      реттік нөмірі 81-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      005 «Шетелдік іссапарлар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 7 941, 2010 ж. – 7 941, 2011 ж. – 7 941»;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 81-1, 81-4-жолдармен толықтырылсын:
«

81-1.

ВОМСА және CADAP бағдарламалары шеңберінде кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру

СІМ-ге ақпарат

ІІМ, ҚМ, ҰҚК, ДСМ, БҒМ, БАМ

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

-

Бюджеттен тыс қаражат

81-2.

«Ортақ қауіптер және проблемаларға қарсы күрес» стратегиясын бағыттау жөнінде семинарлар, дөңгелек үстелдер, конференциялар өткізу

СІМ-ге ақпарат

ІІМ, ҰҚК, ЭСЖКА,
ҚМ, БП

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

-

Бюджеттен тыс қаражат

81-3.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөнінде бірлескен семинарлар, дөңгелек үстелдер, конференциялар өткізу

СІМ-ге ақпарат

ЭСЖКА, МҚА, БП

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

-

Бюджеттен тыс қаражат

81-4.

Жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы ЕО -пен озық тәжірибемен алмасуды жалғастыру

СІМ-ге ақпарат

ЭСЖКА, МҚА, БП

2010 – 2011 жж. 20 маусым, 20 желтоқсан

006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша

Республикалық бюджет

                                                                 »;
      реттік нөмірі 82-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 89 750»;
      реттік нөмірі 83-жолда:
      6-баған мынадай редакцияда жазылсын:
      006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 520 245, 2010 ж. – 520 245, 2011 ж. – 40 000»;
      реттік нөмірі 84-жолдың 6-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      006 «Өкілдік шығындар» бюджеттік бағдарламасы бойынша ҚР СІМ қаражаты 2009 ж. – 145 000, 2010 ж. – 145 000»;
      Ескертпеде:
      мына:
      «ИСМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі»,
      «ЭБЖМ – Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі»
      «ЭМРМ – Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі»
      «МАМ – Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі»
      «МЕК – Мемлекеттік еншілес кәсіпорын»
      «Самұрық» АҚ» – «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі акционерлік қоғамы»
      «Қазына» ОДҚ АҚ» – «Қазына» орнықты даму қоры» акционерлік қоғамы
      деген жолдар мынадай жолдармен ауыстырылсын:
      «ИЖТМ – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі»;
      «ЭДСМ – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі»;
      «МГМ – Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі»;
      «ММ – Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі»;
      «РМҚК – Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын»;
      «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ» – «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы»;
      мына:
      «ТСМ – Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі» деген жолдан кейін мынадай жолдармен толықтырылсын:
      «БАМ – Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі»;
      «АҚҰО – Қазақстан Республикасы Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық»;
      «ЭСЖКА – Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (Қаржы полициясы)»;
      «ҰҒА – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі»;
      «КЕGOC» АҚ – «Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компаниясы» акционерлік қоғамы;
      «ТАСИС – ТМД елдеріне техникалық көмек беру бағдарламасы» деген жол алынып тасталсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады