Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 және "Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 16 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 қазандағы № 1249 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 809 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі)

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.12.2017 № 809 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 1-2, 6-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентінде:

      5-тармақтың 20) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "20) адамдар көп келетін объект – бір мезгілде жүз және одан астам адамның келуіне есептелген сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындарының, дене шынықтыру-сауықтыру, спорт, мәдени-ағарту және ойын-сауық ұйымдарының, діни мекемелердің, көңіл көтеру орындарының, барлық көлік түрлері вокзалдарының ғимараттары, құрылыстары мен үй-жайлары, сондай-ақ бір мезгілде жиырма бес және одан астам адамның келуіне есептелген денсаулық сақтау, білім беру ұйымдарының, қонақ үйлердің ғимараттары мен құрылыстары;";

      71-тармақтың 3) тармақшасы алынып тасталсын;

      75-тармақ алынып тасталсын;

      79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "79. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардағы бiр өрттi сөндiруге су құбыры желiсiнiң қосу және тарату желiлерiнен, сондай-ақ микро аудан немесе квартал iшiндегi су құбыры желiсiнен жұмсалатын су шығыны осы Техникалық регламенттің 7-қосымшасы бойынша ең үлкен су шығынын талап ететiн ғимарат үшiн қабылдануға тиiс.";

      80 және 88-тармақтар алынып тасталсын;

      92-тармақтың 5) тармақшасы алынып тасталсын;

      132 және 133-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "132. Қалалық мекендер құрылысы шекарасынан бастап орман алқабына дейiнгi өртке қарсы аралық 100 м кем болмауға тиiс.

      133. Қалалық мекендерде үй маңындағы учаскесi бар бiр-екi қабатты жеке құрылысы бар аудандар үшiн үй маңындағы учаске шекарасынан бастап орман алқабына дейiнгi аралық 50 м кем болмауы керек.";

      151-тармақ алынып тасталсын;

      380-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9) ғимараттың барлық қабаттарының терезелерінде, жертөлелер терезелеріндегі шұңқыршаларда торлар орнатуға (мекемелердің қоймаларының, кассаларының, үй-жайларын, қару тұратын бөлмелері, құпия бөлімдерін қоспағанда);";

      көрсетілген Техникалық регламентке 4-қосымшада:

      2-кесте мынадай редакцияда жазылсын:

      "Өртке қарсы кедергілерде ойықтарды толтырудың отқа төзімділік шектері

Өртке қарсы кедергілердегі

ойықтар элементтерінің атауы

Өртке қарсы

кедергілердегі

ойықтарды

толтыру типі

Отқа төзімділік

шектері

Есіктер (25 % артық шыны салынған есіктерден және түтін-газ өткізбейтін есіктерден басқа) қақпалар, люктер, перделер мен экрандар

1

ЕІ 60

2

ЕІ 30

3

ЕI 15

Лифті шахталарының есіктері

2

ЕІ 30 (биіктігі лифт шахталары есіктерінің отқа төзімділік шегі Е 30 қабылданады)

Терезе

1

Е 60

2

Е 30

3

Е 15

Перделер

1

ЕІ 60

От бөгегіш клапандар

1

ЕІ 90

2

ЕІ 30

3

ЕІ 15


      ";

      көрсетілген Техникалық регламентке 13-қосымшада:

      3-кестенің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сұйылтылған табиғи газ сұйыққоймаларынан қоймаға жатпайтын объектілерге дейінгі өртке қарсы қашықтықтар";

      2) "Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 16 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 3-4, 8-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінде:

      34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "34. Желіде қысым арттыратын сорғылармен жабдықталған жоғары немесе төмен қысымды өртке қарсы су құбыры бар объектілерде, суқұбырымен қамтамасыз етілмеген ғимарат, үймерет және құрылымдарда өрт бағанасымен және жалпы ұзындығы 100 м-ден кем емес, өрт бағанасына қосылған арынды өрт түтік құбырларымен жабдықталған посттар құрылуы керек.

      Посттар орнына посттар сияқты жабдықталған тіркемелерді орнату рұқсат етіледі.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. МәсімовО внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" и от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2011 года № 1249. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2017 года № 809

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 05.12.2017 № 809 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 1-2, ст. 6):

      в Техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденном указанным постановлением:

      подпункт 20) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "20) объект с массовым пребыванием людей - здания, сооружения и помещения предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских и зрелищных организаций, культовых учреждений, развлекательных заведений, вокзалов всех видов транспорта, рассчитанные на одновременное пребывание ста и более человек, а также здания и сооружения организаций здравоохранения, образования, гостиниц, рассчитанные на одновременное пребывание двадцати пяти и более человек;";

      подпункт 3) пункта 71 исключить;

      пункт 75 исключить;

      пункт 79 изложить в следующей редакции:

      "79. Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара в жилых и общественных зданиях из соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также из водопроводной сети внутри микрорайона или квартала должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, по приложению 7 к настоящему Техническому регламенту.";

      пункты 80 и 88 исключить;

      подпункт 5) пункта 92 исключить;

      пункты 132 и 133 изложить в следующей редакции:

      "132. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 100 м.

      133. В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов должно быть не менее 50 м.";

      пункт 151 исключить;

      подпункт 9) пункта 380 изложить в следующей редакции:

      "9) устанавливать решетки на окнах всех этажей здания, и приямках у окон подвалов (за исключением помещений складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений);";

      в приложении 4 к указанному Техническому регламенту:

      таблицу 2 изложить в следующей редакции:

      "Пределы огнестойкости заполнения проемов

      в противопожарных преградах

Наименование элементов

проемов в противопожарных

преградах

Тип заполнения

проемов в

противопожарных

преградах

Пределы

огнестойкости

1

2

3

Двери (за исключение дверей с

остеклением более 25 % и

дымогазонепроницаемых дверей),

ворота, люки, шторы и экраны

1

EI 60

2

EI 30

3

ЕI 15

Двери шахт лифтов

2

EI 30 (в зданиях

высотой не более

28 м

предел

огнестойкости

дверей шахт лифтов

принимается Е 30)

Окна

1

Е 60

2

Е 30

3

Е 15

Занавесы

1

EI 60

Клапаны огнезадерживающие

1

EI 90

2

ЕI 30

3

EI15


      ";

      в приложении 13 к указанному Техническому регламенту:

      заголовок таблицы 3 изложить в следующей редакции:

      "Противопожарные расстояния от резервуаров со сжиженным природным газом до объектов, не относящихся к складу";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 3-4, ст. 8):

      в Техническом регламенте "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов", утвержденном указанным постановлением:

      пункт 34 изложить в следующей редакции:

      "34. На объектах с противопожарным водопроводом высокого или низкого давления, оборудованным насосами, повышающими давление в сети, в зонах зданий, сооружений и строений, не обеспеченных водопроводом, должны быть созданы посты, оснащенные пожарной колонкой и напорными пожарными рукавами общей длиной не менее 100 м с присоединенным пожарным стволом.

      Взамен постов допускается устанавливать прицепы, оснащенные так же как посты.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов