Астық қолхаттарының берiлуi, айналымы және өтелу қағидаларын, астық қолхаттарының үлгіcіне және астық қолхаты жазылатын бланкілерге қойылатын талаптарды, Астық қолхаттары бланкілерін шығару, сатып алу, сақтау және жою қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 қарашадағы № 1395 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 30 қаңтардағы № 43 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.01.2016 № 43 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      РҚАО-ның ескертпесі.

      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 9 шілдедегі № 4-1/620 бұйрығын қараңыз.

      «Астық туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 5-бабының 13) тармақшасына, 39-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Астық қолхаттарының берiлуi, айналымы және өтелу қағидалары;
      2) астық қолхаттарының үлгісіне және астық қолхаты жазылатын бланкілерге қойылатын талаптар;
      3) Астық қолхаттары бланкілерін шығару, сатып алу, сақтау және жою қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің       
2011 жылғы 30 қарашадағы
№ 1395 қаулысымен 
бекітілген 

Астық қолхаттарының берiлуi, айналымы және өтелу қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Астық қолхаттарының берiлуi, айналымы және өтелу қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) «Астық туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 каңтардағы Заңына сәйкес әзірленді және Астық қолхаттарының берiлуi, айналымы және өтелу тәртібін белгілейді.
      2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар:
      1) астық қолхаттарының тiзiлiмi – астық қолхаттарын есепке алу құжаты;
      2) индоссамент – астық қолхаты немесе оның куәлiктерi бойынша құқықтардың басқа тұлғаға берілгенін куәландыратын тапсыру жазбасы;
      3) индоссант – астық қолхаты немесе оның куәлiктерi бойынша құқықтарды беретiн тұлға;
      4) индоссат – астық қолхаты немесе оның куәлiктерi бойынша құқықтарды қабылдайтын тұлға;
      5) кепiл куәлiгi – астық қолхатын ұстаушының кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттемелердi орындауды талап ету құқығын куәландыратын астық қолхатының бiр бөлiгi;
      6) қойма куәлiгi – астық қолхатын ұстаушының астыққа иелiк ету құқығын куәландыратын астық қолхатының бiр бөлiгi;
      7) ұсынушыға арналған аккредитив – кепiл куәлiгiн ұстаушының келiсiмiнсіз өзгертуге немесе жоюға болмайтын құжаттамалық аккредитив, оны ашу кезiнде қойма куәлiгiн ұстаушы кепiл куәлiгiнде көрсетiлген талаптардың сомасындағы ақшаны кепiл куәлiгiн өтеу үшiн беруге дейiнгi мерзiмге, осы ақшаны ұсынушыға арналған аккредитив бойынша төлемдер үшiн пайдалану шартымен аккредитивтi ашқан уәкiлеттi банктiң қарауына бередi.
      3. Астық қолхаты екi бөлiктен тұрады – қажет болған жағдайда бiреуін екіншісінен бөлуге болатын қойма куәлiгi мен кепiл куәлiгi. Астық қолхаты және оның әрбір бөлiгi ордерлiк эмиссиялық емес бағалы қағаз болып табылады.

2. Астық қолхатын беру тәртiбi

      4. Астық қолхаты сапасы бойынша бiртектес әрбiр астық партиясына берiледi. Тапсырылған астықтың бүкіл көлемiне берiлетiн астық қолхаттарының санын астықтың иесi өзiнiң өтiнiмi бойынша айқындайды.
      Астық қабылдау кәсiпорны астық қолхаттарын өтiнiм берген сәттен бастап күнтiзбелiк үш күннен кешiктiрмей бередi. Өтінімді астық партиясын қалыптастырған соң астық иесі береді. Партияларды қалыптастыру мерзімін астық иесi айқындайды.
      Астық қолхаты астықты сандық-сапалық есепке алу кiтабындағы астық иесiнiң дербес шотында бар көлемiнен асып кетпейтiн астық көлемiне берiледi.
      Астық қолхаттарын беру астық қолхаттары бланкілері серияларының және нөмірлерінің хронологиялық тәртібімен жүзеге асырылады.
      5. Астық қолхатын астық қабылдау кәсiпорны астық қолхаты (қойма және кепiл куәлiгi) бланкiсiнiң тиiстi бөлiктерiнiң бет жағын толтыру жолымен ресiмдейдi.
      Астық қолхатының бланкiсi қолмен қара немесе көк түсті шариктi немесе қаламұшты қаламмен не машинажазба тәсiлiмен толтырылады. Астық қолхаты бланкiсiн толтыру кезiнде түзетулерге жол берілмейді.
      6. Астық қабылдау кәсіпорыны астық қолхаттарын беруге және ресімдеуге, сондай-ақ астық қолхаттарының тізілімін жүргізуге жауапты тұлғаларды анықтайтын ішкі құжатты әзірлейді.
      Астық қолхатына міндетті түрде астық қабылдау кәсіпорнының басшысы, сондай-ақ бас бухгалтер және материалдық жауапты тұлға қол қояды.
      7. Астық қолхаттарының тізілімі осы Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысан бойынша қағаз тасығышта жасалады және нөмірленіп тігіледі, уәкілетті органның тиісті аумақтық бөлімшесінің мемлекеттік астық инспекторы қол қойып мөрлейді (күні көрсетіліп).
      8. Техникалық жарақталған жағдайда қосымша астық қабылдау кәсiпорны астық қолхаттарының тiзiлiмiн электронды түрде жүргiзедi, бұл ретте астық қолхаттарының тiзiлiмiн мiндеттi түрде қағаз тасығышта жүргiзу жоққа шығарылмайды.
      9. Астық қабылдау кәсiпорындары астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесiне қатысқан кезде астық қолхаттарының тiзiлiмi «Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесiнiң кейбiр мәселелерi туралы» Қазақстан  Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 27 сәуiрдегi № 470 қаулысымен бекiтiлген Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға  кепiлдiк беру қорларын құру, олардың жұмыс iстеу мен таратылу және астық қабылдау кәсiпорындарының астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесiне қатысу ережесiнде көзделген тәртiппен астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру қорына берiледi.

3. Астық қолхаты айналымының тәртiбi

      10. Астық қолхаты және оның бөлiктерi бойынша құқықтар беру оларға тиiстi индоссаменттердi жасау жолымен жүзеге асырылады. Бұл ретте индоссант астық қолхаты және оның бөлiктерi бойынша құқықтар беру туралы мәліметтерді, ал индоссат астық қолхаты және оның бөлiктерi бойынша құқықтар қабылдау туралы мәлiметтердi көрсетедi және растайды.
      11. Бөлiнбеген астық қолхаты бойынша құқықтар беру индоссаменттi тек қойма куәлiгiнде жасау жолымен жүзеге асырылады.
      12. Қойма куәлiгi бойынша құқықтар беру қойма куәлiгi бойынша құқық берушi және қабылдаушы тұлғалардың қойма куәлiгiнiң артқы жағында жүйелi индоссаменттер жасау жолымен жүзеге асырылады.
      Қойма куәлiгiнiң артқы жағында индоссаменттi жасаған кезде арнайы көзделген жерлерде:
      1) сол жағында қойма куәлiгi бойынша талапты берушi тұлғамен (индоссант):
      индоссанттың атауын (жеке тұлғаның тегiн, атын және қалауы бойынша әкесiнiң атын);
      индоссанттың тұрған жерiн (жеке тұлғаның тұрғылықты жерiн);
      индоссанттың бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн (жеке сәйкестендiру нөмiрiн);
      индоссамент жасалған күнiн;
      тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi мен берiлген күнiн;
      2) оң жағында қойма куәлiгi бойынша талапты қабылдаушы тұлға (индоссат);
      индоссаттың атауын (жеке тұлғаның тегiн, атын және қалауы бойынша әкесiнiң атын);
      индоссаттың тұрған жерiн (жеке тұлғаның тұрғылықты жерiн);
      индоссаттың бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн (жеке сәйкестендiру нөмiрiн);
      индоссамент жасалған күнiн;
      тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi мен берiлген күнiн көрсетеді.
      Индоссамент жасау тиiсiнше индоссанттың және индоссаттың қолдарымен куәландырылады.
      Индосаменттің жасалған күні индосантта және индоссатта бірдей болуы тиіс.
      Индоссат индоссамент жасалған сәттен бастап күнтізбелік он күн ішінде астық қабылдау кәсіпорнына астық қолхаттары бойынша құқықтарды қабылдау туралы жазбаша түрде хабарлайды.
      13. Астық қабылдау кәсiпорнында сақтауда тұрған астықтың кепiлi кепiл куәлiгiнде индоссамент жасау жолымен, не астық қолхаты кепiлiнiң шартын жасау арқылы астық қолхатының кепiлiмен жүзеге асырылуы мүмкiн.
      Кепiл куәлiгiнде индоссамент жасау жолымен астықты кепiлге бергенде бұл кепiл куәлiгi қойма куәлiгiнен бөлiнедi.
      14. Кепiл куәлiгiн қойма куәлiгiнен бөлу кезiнде:
      1) кепiл куәлiгi бойынша талапты қабылдаушы тұлға қойма куәлiгiнiң төменгi оң жағындағы бұрышында арнайы көзделген жерде мынадай ақпаратты қамтитын белгi жасайды:
      кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменiң мәнi, оның мөлшерi, ол бойынша сыйақы ставкасы, орындалу мерзiмi;
      кепiл куәлiгiнiң бөлiнген күнi;
      жеке тұлғаға қатысты – индоссаттың аты-жөнi, сондай-ақ тiлегi бойынша – әкесiнiң аты мен тұрғылықты жерi, заңды тұлғаларға қатысты – индоссаттың атауы және тұрған жерi.
      Көрсетiлген мәлiметтер астық қолхатының кепiл куәлiгiн ұстаушының алдындағы қойма куәлiгiн ұстаушының мiндеттемелерiн куәландырады;
      2) кепiл куәлiгiнiң төменгi оң жағындағы бұрышында арнайы көзделген жерде кепiл куәлiгi бойынша талапты берушi тұлға мынадай ақпаратты қамтитын белгi жасайды:
      кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменiң мәнi, оның мөлшерi, ол бойынша сыйақы ставкасы, орындалу мерзiмi;
      кепiл куәлiгiнiң бөлiнген күнi;
      жеке тұлғаға қатысты – индоссанттың аты-жөнi, сондай-ақ тiлегi бойынша – әкесiнiң аты мен тұрғылықты жерi, заңды тұлғаларға қатысты – индоссанттың атауы және тұрған жерi.
      Көрсетiлген мәлiметтер кепiл куәлiгiн ұстаушының қойма куәлiгiн ұстаушыға өз мiндеттемелерiн орындауға талап қою құқығын куәландырады.
      Көрсетiлген белгiлердi қойма және кепiл куәлiктерiнде қою индоссаттың және тиісінше индоссанттың қолдарымен куәландырылады.
      Егер кепiл куәлiгiн бөлу кезiнде қойма және (немесе) кепiл куәлiктерiнде астық кепiлiмен қаптамасыз етiлген мiндеттемелер туралы мәлiметтер көрсетiлмесе және тиiстi белгiлер жасалмаса, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен қойма және кепiл куәлiгiмен жасалған кез-келген мәмiле одан әрі жарамсыз деп табылады.
      15. Кепiл куәлiгiн қойма куәлiгiнен бөлген кезде кепiл куәлiгi бойынша талаптарды берушi және қабылдаушы тұлғалар кепiл куәлiгiнiң артқы жағында индоссамент жасайды. Тараптар кепiл куәлiгiнде индоссамент жасаған кезде, арнайы көзделген жерлерде:
      1) кепiл куәлiгi бойынша талапты берушi тұлға:
      индоссанттың атауын (жеке тұлғаның тегiн, атын және қалауы бойынша әкесiнiң атын);
      индоссанттың тұрған жерiн (жеке тұлғаның тұрғылықты жерiн);
      индоссанттың бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн (жеке сәйкестендiру нөмiрiн);
      индоссамент жасалған күнiн;
      тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi мен берiлген күнiн;
      2) кепiл куәлiгi бойынша талапты қабылдаушы тұлға:
      индоссаттың атауын (жеке тұлғаның тегiн, атын және қалауы бойынша әкесiнiң атын);
      индоссаттың тұрған жерiн (жеке тұлғаның тұрғылықты жерiн);
      индоссаттың бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн (жеке сәйкестендiру нөмiрiн);
      индоссамент жасалған күнiн;
      жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмiрi мен берiлген күнiн көрсетеді.
      Индоссамент жасау тиiсiнше индоссанттың және индоссаттың қолымен куәландырылады.
      16. Бөлiп алынған кепiл куәлiгi индоссатқа берiледi және ол осы кепiл куәлiгін ұстаушы болып табылады.
      17. Кепiл куәлiгi бойынша талапты берушi және қабылдаушы тұлғалар Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 325-бабына сәйкес кепiл куәлiгi бойынша өз құқықтарын кепiл ұстаушыларға беру кезінде кепiл куәлiгiнiң артқы жағында арнайы көзделген жерлерде мыналарды көрсете отырып, индоссамент жасайды:
      1) сол жақ бөлігінде кепiл куәлiгi бойынша талапты берушi тұлға (индоссант):
      индоссанттың атауын (жеке тұлғаның тегiн, атын және қалауы бойынша әкесiнiң атын);
      индоссанттың тұрған жерiн (жеке тұлғаның тұрғылықты жерiн);
      индоссанттың бизнес-сәйкестендiру нөмiрiн (жеке сәйкестендiру
нөмiрiн);
      индоссамент жасалған күнiн;
      тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi мен берiлген күнiн;
      2) оң жақ бөлігінде кепiл куәлiгi бойынша талапты қабылдаушы тұлға (индоссат):
      индоссаттың атауы (жеке тұлғаның тегi, аты және қалауы бойынша әкесiнiң аты);
      индоссаттың тұрған жерi (жеке тұлғаның тұрғылықты жерi);
      индоссаттың бизнес-сәйкестендiру нөмiрi (жеке сәйкестендiру нөмiрi);
      индоссамент жасалған күнi;
      жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың нөмiрi мен берiлген күнi.
      Индоссамент жасау тиiсiнше индоссанттың және индоссаттың қолымен куәландырылады.
      18. 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін астық қолхатындағы бизнес-сәйкестендiру нөмiрiнің (жеке сәйкестендiру нөмiрiнің) орнына салық төлеушінің тіркеу нөмірін көрсетуге болады.
      19. Қойма және кепiл куәлiктерінiң артқы жақтарында белгiленген тәртiппен жасалған индоссаменттердiң үздiксiз қатары соңғы тапсыру жазбасында көрсетiлген тұлғаларға астық қолхаты және оның куәлiктерi бойынша құқықтардың ауысуының дәлелi болып табылады.
      Тапсыру жазбаларының үздiксiз қатары сақталмаған жағдайда, астық қолхатын ұстаушының оған астық берілу құқығы сот тәртiбiмен анықталады.
      20. Кепiл туралы мәлiметтерi бар қойма куәлiгi бойынша құқықтарды беру осы Қағидаларға сәйкес кепiл куәлiгiн ұстаушының келiсімінсіз жүзеге асырылады.
      21. Кепiл туралы мәлiметтерi бар қойма куәлiгi бойынша астық қабылдау кәсiпорнынан астық беру ұсынушыға тұрақты аккредитив ашқан жағдайда жүзеге асырылады.
      22. Тұрақты аккредитивтi ашуды растауға қойма куәлiгiн ұстаушы осы Қағидаларда белгiленген талаптарға жауап беретін ұсынушыға тұрақты аккредитив (бұдан әрi – ұсынушыға арналған аккредитив) ашылуын растайтын екiншi деңгейдегі банктiң (бұдан әрi – уәкiлеттi банк) тиiстi құжатын астық қабылдау кәсiпорнына бередi.
      Ұсынушыға арналған аккредитивтi ашу фактiсі туралы астық қабылдау кәсiпорны күнтiзбелiк үш күн iшiнде ұсынушыға арналған аккредитивтi ашқан уәкiлеттi банктiң деректемелерiн хабарлап, астық қабылдау кәсiпорнына белгiлi тиiстi кепiл куәлiгiнің соңғы ұстаушысына жазбаша түрде хабардар етедi.
      Ұсынушыға арналған аккредитив бойынша төлем осындай аккредитивтiң орындалу шарттары сақталған кезде, сондай-ақ кепiл куәлiгiнiң деректемелерi (астық қолхаты бланкiсiнiң сериясы мен нөмiрi, астық қабылдау кәсiпорнының тiзiлiмi бойынша астық қолхатының ағымдағы нөмiрi, астық қолхатының берілген күнi, астық қолхатында көрсетiлген астықтың есептелген нақты салмағы, сондай-ақ астық қабылдау кәсiпорнының атауы және бизнес-сәйкестендiру нөмiрi, астық кепiлiмен қамтамасыз етiлген талап туралы мәлiметтер) аккредитив шарттарына сәйкес келген кезде кепiл куәлiгiн ұсынушы – ұстаушыға төленедi.
      Ұсынушыға арналған аккредитив бойынша операциялар Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      23. Кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеме тиiсті түрде орындалған жағдайда, кепiл куәлiгiн ұстаушы кепiл куәлiгiнде индоссамент жасайды және кепiл куәлiгiн қойма куәлiгiн ұстаушыға қайтарады.
      24. Кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеме тиiсінше орындалмаған және осы Қағидалардың 21-тармағына сәйкес астық берiлген жағдайда кепiл куәлiгiн ұстаушы аккредитив бойынша төлем жүзеге асырылғаннан соң өтеу үшiн кепiл куәлiгiн астық қабылдау кәсiпорнына қайтарады.
      25. Осы кепiл куәлiгi бойынша ұсынушыға арналған аккредитив жоқ болған жағдайда және борышкер астық кепiлiмен қамтамасыз етiлген мiндеттемелердi орындамаған (тиiсiнше орындамаған) кезде кепiл куәлiгiн ұстаушы Қазақстан Республикасының астық нарығы саласындағы заңнамаға сәйкес кепiлге салынған астықтың сатылуын ұйымдастыру тапсырмасымен сенiм жүктелген тұлғаға өтiнiш жасай алады.
      Кепiл куәлiгi бойынша астықты сату жөнiндегі саудада осы құқыққа ие болған астық иесi кепiл куәлiгiнiң орнына астық қабылдау кәсiпорнынан астық, не жаңа астық қолхатын алады.
      Кепiл куәлiгiмен куәландырылған мiндеттемелер тиiсінше орындалған жағдайда кепiл куәлiгiн ұстаушының кепiлге салынған астықты төлетудi сұрауына жол берiлмейдi.

4. Астық қолхаттарын өтеу тәртiбi

      26. Астық қолхаты:
      1) астық беру кезiнде (толық немесе iшiнара);
      2) жаңа астық қолхаты берiлген жағдайда өтеледi.
      27. Астық қолхатын өтеуді астық қабылдау кәсiпорны астық немесе жаңа астық қолхаты берілген сәттен бастап үш жұмыс күні iшiнде қойма куәлiгiне «Өтелдi» деген жазуы бар мөртаңбасын қойып, өтеу күнi мен өтеу түрiн жазу жолымен жүзеге асырады.
      28. Жаңа астық қолхаттары олардың ұстаушыларының талабы бойынша мынадай:
      1) астық қолхатында индоссамент жасау үшiн орын болмаған;
      2) физикалық тозған;
      3) жоғалған жағдайларда берiледi.
      29. Жаңа астық қолхаты ауыстырылатын астық қолхатының екi бөлiгiн де беру шартымен берiледi және ауыстырылатын астық қолхатын бұрын көрсетiлген мәлiметтердi енгiзу жолымен ресiмделедi.
      Ауыстырылатын астық қолхатында индоссамент (индоссаменттер) болған жағдайда, жаңа астық қолхаты берiлетiн тұлға ретiнде соңғы индоссат көрсетiледi.
      30. Астық қолхатын жоғалтқан жағдайда, астық қолхатын жоғалтқан тұлға астық қабылдау кәсiпорнына астық қолхатын жоғалтқаны туралы тез арада жазбаша түрде хабарлайды. Бұл жағдайда жаңа астық қолхатын жоғалған астық қолхаты бойынша құқықтарды қалпына келтiру туралы сот шешiмiнiң негiзiнде астық қабылдау кәсiпорны бередi.
      31. Астық қолхатын бiрнеше астық қолхатына айырбастау осы Қағидалардың 28-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте астық қолхаттарында көрсетiлетін астықтың есептелген нақты салмағының қосындысы ауыстырылатын астық қолхатындағы астықтың есептелген нақты салмағына тең болады. Осыған ұқсас, сапасы бойынша бiркелкi астыққа берiлген бiрнеше астық қолхатын олардың аз санына бiрiктiру жүзеге асырылады. Астық қолхатын айырбастау сондай-ақ қойма және кепіл куәліктерінің төменгі оң жақ бұрышында көрсетілген кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелер өзгерген кезде жүзеге асырылады.
      32. Астық кепiлімен қамтамасыз етiлген мiндеттеменiң тиісінше орындалуына байланысты кепiл тоқтатылғаннан кейiн кепiл туралы мәлiметi бар қойма куәлiгiн ұстаушының өтiнiшi бойынша жаңа астық қолхаты берiледi.
      33. Астық қолхаты бойынша астықты iшiнара беру жағдайында астық қабылдау кәсiпорны сақтауға қалдырылған астық көлемiне жаңа астық қолхатын бередi. Астыққа айырбастаған астық қолхаты астықтың бөліп-бөліп берiлуiне байланысты өтеледi.
      34. Астық қолхаттарын есепке алу мақсатында астық қолхаттары тiзiлiмiнде астық қолхаттарын өтеу түрлерiнiң мынадай тұжырымдары көзделедi:
      1) «беру» – астықтың берiлуiне байланысты астық қолхатын өтеу;
      2) «беру және ауыстыру» – астықты бөліп-бөліп беруге байланысты астық қолхатын өтеу;
      3) «айырбас» – иесiнiң талабы бойынша астық қолхатын бiрнеше астық қолхатына айырбастау, не бiрнеше астық қолхатын олардың аз санына бiрiктiру мақсатында, сондай-ақ кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің өзгеруіне байланысты оны басқасына айырбастау мақсатында астық қолхатын өтеу;
      4) «ауыстыру» – индоссамент жасау үшiн бос орынның болмауына, не оның физикалық тозуына байланысты астық қолхатын өтеу;
      5) «сату» – кепiлге қойылған астықты сатуға байланысты астық қолхатын өтеу;
      6) «жоғалту» – жоғалуына байланысты астық қолхатын өтеу;
      7) «кепiлдi тоқтату» – астық кепiлiмен қамтамасыз етiлген мiндеттемені орындауға байланысты астық қолхатын өтеу.

Астық қолхаттарының берілуі,
айналымы және өтелу    
қағидаларына       
қосымша         

      Коды

Астық қолхаттарының тізілімі
_________________________________________
астық қабылдау кәсіпорнының атауы

р/с

Астық қолхаты бланкісінің сериясы және нөмірі

Астық қолхатының берілген күні

Астық иесінің атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты)

Астықты сақтау шартының нөмірі және күні

Дақыл

Сыныбы

Егін жиналған жыл

Сорты (тұқым үшін)

Репродукциясы (тұқым үшін)

Егіс стандартының сыныбы (тұқым үшін)

Есептелген нақты салмағы

Ылғалдылығы

Қоспалар

Залалдануы

Арамшөпті

Дәнді (майлы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

кестенің жалғасы

Иісі

Түсі

Түрі

Табиғаты

Дән маңызы

Қабықтылығы

Түсу саны

Құрғақ заттекке ақуыздың салмақтық үлесі

Өзге де көрсеткіштер

Астық қабылдау кәсіпорнының жауапты қызметкерiнiң астық қолхатын беру туралы қолы

Астық қолхатын алу кезiндегi астық иесiнiң қолы

Астық қолхатын өтеу түрi

Астық қолхатын өтеу күнi

Кепiл шарттары туралы мәлiметтер

Астық қабылдау кәсіпорнының қатысушысы болып табылатын кепіл беру қорының, не сақтандырушы ұйымның атауы

Салмақтық үлесі

Дән маңызының сапасы немесе индексі

Талап сомасы

Астыққа кепiл құқығын белгiлеу мерзiмдерi

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 30 қарашадағы
№ 1395 қаулысымен 
бекітілген 

Астық қолхаттарының үлгісіне және астық қолхаты жазылатын бланкілерге қойылатын талаптар

      1. Осы Астық қолхаттарының үлгісіне және астық қолхаты жазылатын бланкілерге қойылатын талаптар (бұдан әрі – талаптар) «Астық туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңына сәйкес әзірленді және астық қолхаттарының үлгісіне және астық қолхаты жазылатын бланкілерге қойылатын талаптарды белгілейді.
      2. Астық қолхаты осы талаптардың қосымшасында көрсетілген үлгіге сай болу керек.
      3. Астық қолхаттарының бланкілері қатаң есептілік бланкілері болып табылады. Шығарылған астық қолхаттары бланкілерінің есебін жүргізу мақсатында олардың коды, сериясы және нөмірі болады.
      Код – тиісті облыстың жергілікті атқарушы органы беретін астық қабылдау кәсіпорнының тіркеу нөмірі.
      Астық қолхаты бланкiсiнiң сериясы мен нөмiрiн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Банкнот фабрикасы бередi.
      Астық қолхаты бланкiсiнiң коды, сериясы және нөмiрi қойма мен кепiл куәлiктерiнде бiрдей болуы және типографиялық тәсiлмен жазылуы тиіс.
      4. Астық қолхаттарының бланкiлерi қызыл түспен шығарылады.
      5. Астық қолхаты бланкісінің мынадай қорғау деңгейлерi бар:
      1) бет жағында металлографтық баспа тәсілімен орындалған қоршау;
      2) жасырын баспа;
      3) гильоширлік элемент;
      4) 2-түрлi тангирлiк тор;
      5) ирис баспасы;
      6) нөмiрлеу;
      7) микромәтiн;
      8) көрiнбейтiн сурет;
      9) инфрақызыл сәулемен көрiнбейтiн мәтiндiк ресiмдеу;
      10) артқы жағында офсеттiк баспа тәсілімен орындалған қоршау;
      11) көшiрме жасауға мүмкiндік бермейтiн элемент;
      12) 2-түрлi ирридисценттiк сызығы бар, ультракүлгiн сәуледен өткiзгенде көрiнетiн көк және жасыл түстi флуоресценттi талшықтардан құралатын қорғалған қағаз (өзiнiң флуоресценциясын бермейтiн түсі өзгертiлген).
      6. «Астық қолхаттарын берудiң, айналымының және өтеудiң ережесiн, астық қолхаттарының нысандарын (үлгiлерiн) және жазылуын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрiнiң 2005 жылғы 11 ақпандағы № 112 бұйрығымен белгіленген нысанға және  сипаттамаға  сәйкес келетін астық қабылдау кәсіпорындары сатып алған астық қолхаттары бланкілері 2012 жылғы 1 тамызға дейін қолданылады.

Астық қолхаттарының үлгiсiне 
және астық қолхаты жазылатын 
бланкiлерге қойылатын талаптарға
қосымша    

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 24.04.2013 № 390 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыcымен.

Үлгі

Коды                                                АСТЫҚ ҚОЛХАТЫ/                                    Сериясы
/Код                                           ЗЕРНОВАЯ РАСПИСКА № ______                           /Серия №
                             20__ жылғы «___» _____________/от «___» _____________ 20__ года
                                         ҚОЙМА КУӘЛІГІ/СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

_______________________________________________________________________________________________________________
астық қабылдау кәсіпорнының атауы/наименование хлебоприемного предприятия, тұрған жері (облыс, аудан, қала/
                               кент)/место нахождения (область, район, город/поселок),
_______________________________________________________________________________________________________________
                             бизнес-сәйкестендіру нөмірі/бизнес-идентификационный номер
Выдана ________________________________________________________________________________________________________
            астық иесінің атауы/наименование владельца зерна, тұрған жері/место нахождения, заңды тұлғаны
       мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нөмірі/номер свидетельства* или
_______________________________________________________________________________________________________ берілді
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, жеке тұлғаны куәландыратын
құжат/документ, удостоверяющий личность физического лица, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (жеке сәйкестендіру
              нөмірі)/бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер)
Дақыл/Культура __________________ сыныбы/класс _________________ егін жинау жылы/год урожая ___________________
Сорты/Сорт ____ репродукциясы/репродукция ______ егіс стандартының сыныбы/класс посевного стандарта ___________
_______________________________________________________________________________________________________________
       Есептелген нақты салмағы, кг (санмен, жазумен)/Зачтенный физический вес, кг (цифрами, прописью)
_______________________________________________________________________________________________________________

Ылғалдылығы/Влажность,%

Қоспалар/Примеси, %

Залалдануы/Зараженность

Иісі/Запах

Түсі/Цвет

Түрі/Тип

Табиғаты/Натура, г/л

Дән маңызы/Клейковина

Қабықтылығы/Пленчатость, %

Түсу саны/Число падения, с

Ақуыз/Белок, %

Өзге де көрсеткіштер/Прочие показатели

арамшөпті/сорная

дәнді/зерновая

%

шартты бірлік/усл. ед.Сақтау төлемі туралы белгі/Отметка об уплате за
хранение ___________________________________________
____________________________________________________
Ерекше белгілер/Особые отметки _____________________
____________________________________________________
______________________________
|______________________________|М.О./М.П.

Басшының, бас бухгалтердің және материалды жауапты
тұлғаның Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись
руководителя, главного бухгалтера и
материально-ответственного лица

Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің мәні мен
мөлшері/Существо и размер обязательства,
обеспеченного залогом
_____________________________________________________
Сыйақының ставкасы/Ставка вознаграждения, % _________
Міндеттеменің орындалу мерзімі/Срок исполнения
обязательства
_____________________________________________________
Кепіл куәлігінің бөлінген күні/Дата отделения
залогового свидетельства ____________________________
Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ____________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
              __________________
қолы/подпись |__________________| М.О./М.П.

кепіл куәлігі бөліп алынған жағдайда толтырылады/
заполняется в случае отделения залогового
свидетельства

      Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.

Коды                                                АСТЫҚ ҚОЛХАТЫ/                                    Сериясы
/Код                                           ЗЕРНОВАЯ РАСПИСКА № ______                           /Серия №
                             20__ жылғы «___» _____________/от «___» _____________ 20__ года
                                         КЕПІЛ КУӘЛІГІ/ЗАЛОГОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

_______________________________________________________________________________________________________________
астық қабылдау кәсіпорнының атауы/наименование хлебоприемного предприятия, тұрған жері (облыс, аудан, қала/
                            кент)/место нахождения (область, район, город/ поселок),
_______________________________________________________________________________________________________________
                          бизнес-сәйкестендіру нөмірі/бизнес-идентификационный номер
Выдана ________________________________________________________________________________________________________
           астық иесінің атауы/наименование владельца зерна, тұрған жері/место нахождения, заңды тұлғаны
       мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нөмірі/номер свидетельства* или
_______________________________________________________________________________________________________ берілді
справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, жеке тұлғаны куәландыратын
құжат/документ, удостоверяющий личность физического лица, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (жеке сәйкестендіру
             нөмірі)/бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер)
Дақыл/Культура __________________ сыныбы/класс ____________ егін жинау жылы/год урожая ________________________
Сорты/Сорт _______ репродукциясы/репродукция ________ егіс стандартының сыныбы/класс посевного стандарта ______
_______________________________________________________________________________________________________________
       Есептелген нақты салмағы, кг (санмен, жазумен)/Зачтенный физический вес, кг (цифрами, прописью)
_______________________________________________________________________________________________________________

Ылғалдылығы/Влажность, %

Қоспалар/Примеси, %

Залалдануы/Зараженность

Иісі/Запах

Түсі/Цвет

Түрі/Тип

Табиғаты/Натура, г/л

Дән маңызы/Клейковина

Қабықтылығы/Пленчатость, %

Түсу саны/Число падения, с

Ақуыз/Белок, %

Өзге де көрсеткіштер/Прочие показатели

арамшөпті/сорная

дәнді/зерновая

%

шартты бірлік/усл. ед.Сақтау төлемі туралы белгі/Отметка об уплате за
хранение ____________________________________________
_____________________________________________________
Ерекше белгілер/Особые отметки ______________________
_____________________________________________________
______________________________
|______________________________|М.О./М.П.

Басшының, бас бухгалтердің және материалды жауапты
тұлғаның Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись
руководителя, главного бухгалтера и материально-
ответственного лица

Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің мәні мен
мөлшері/Существо и размер обязательства,
обеспеченного залогом
_____________________________________________________
Сыйақының ставкасы/Ставка вознаграждения, % _________
Міндеттеменің орындалу мерзімі/Срок исполнения
обязательства
_____________________________________________________
Кепіл куәлігінің бөлінген күні/Дата отделения
залогового свидетельства
_____________________________________________________
Индоссаттың атауы/Наименование индоссата ____________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
              __________________
қолы/подпись |__________________| М.О./М.П.

қойма куәлігі бөліп алынған жағдайда толтырылады/
заполняется в случае отделения складского
свидетельства

      Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.

      Коды/Код                                        Сериясы/Серия №

Қойма куәлігі бойынша талапты беремін/
Передаю требование по складскому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат/
Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Қойма куәлігі бойынша талапты беремін/
Передаю требование по складскому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат/
Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Қойма куәлігі бойынша талапты беремін/
Передаю требование по складскому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат/
Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Кепіл куәлігі бойынша талапты беремін/
Передаю требование по залоговому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат/
Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Кепіл куәлігі бойынша талапты беремін/
Передаю требование по залоговому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат
/Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Кепіл куәлігі бойынша талапты беремін/
Передаю требование по залоговому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат
/Документ, удостоверяющий личность физического лица

Қойма куәлігі бойынша талапты қабылдаймын/
Принимаю требование по складскому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат/
Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Қойма куәлігі бойынша талапты қабылдаймын/
Принимаю требование по складскому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат/
Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Қойма куәлігі бойынша талапты қабылдаймын/
Принимаю требование по складскому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат
/Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Кепіл куәлігі бойынша талапты қабылдаймын/
Принимаю требование по залоговому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат/
Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Кепіл куәлігі бойынша талапты қабылдаймын/
Принимаю требование по залоговому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат
/Документ, удостоверяющий личность физического лица
_____________________________________________________
Кепіл куәлігі бойынша талапты қабылдаймын/
Принимаю требование по залоговому свидетельству
Индоссанттың атауы/Наименование индоссанта
_____________________________________________________
Тұрған жері/Место нахождения ________________________
_____________________________________________________
БСН (ЖСН)/БИН (ИИН) _________________________________
Индоссамент жасалған күні 20__ жылғы «___» __________
/Дата совершения индоссамента «___» _______ 20__ года
Т.А.Ә. және қолы/Ф.И.О. и подпись ___________________


М.О./М.П.

Тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат
/Документ, удостоверяющий личность физического лица

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2011 жылғы 30 қарашадағы
№ 1395 қаулысымен 
бекітілген 

Астық қолхаттары бланкілерін шығару, сатып алу, сақтау және жою қағидалары

      1. Осы Астық қолхаттары бланкілерін шығару, сатып алу, сақтау және жою қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Астық туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қантардағы Заңына сәйкес әзірленді және астық қолхаттары бланкілерін шығару, сатып алу, сақтау және жою тәртібін белгілейді.
      2. Астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысуға лицензиясы бар астық қабылдау кәсіпорны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банкнот фабрикасына (бұдан әрі – Банкнот фабрикасы) астық қолхаттары бланкілерін дайындауға тапсырыс береді.
      3. Астық қабылдау кәсіпорнына астық қолхаттарын бере отырып қойма қызметі бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметпен айналысуға лицензия берген облыстың жергілікті атқарушы органы Банкнот фабрикасына астық қабылдау кәсіпорнының атауын және мекен-жайын көрсете отырып, оған берілген код туралы ақпарат жібереді.
      4. Астық қолхаттарының бланкілерін астық қабылдау кәсіпорнымен жасалған келісім шарт негізінде Банкнот фабрикасы дайындайды. Астық қабылдау кәсіпорындарына сатып алынған астық қолхаттары бланкілерін қайта табыстауға жол берілмейді.
      5. Астық қабылдау кәсіпорны таза және бүлінген, сондай-ақ өтелген астық қолхаттары бланкілерін сақтауға жауапты тұлғаларды анықтайтын ішкі құжатты әзірлейді.
      6. Астық қабылдау кәсіпорны тоқсан сайын уәкілетті орган облыстық аумақтық бөлімшесіне астық нарығы саласындағы уәкілетті органмен бекіткен астық қабылдау кәсіпорындары есептілігінің беруінің  үлгі нысандарына  сәйкес сатып алынған, берілген, өтелген, бүлінген және таза астық қолхаттарының бланкілері туралы ақпарат береді.
      7. Астық қолхаттарының таза бланкілерін сақтау тікелей астық қабылдау кәсіпорнында жүзеге асырылады.
      8. Бүлінген астық қолхаттарының бланкілері астық қабылдау кәсіпорнында бес жыл бойы сақталады.
      9. Өтелген астық қолхаттары айналымнан алынады және астық қабылдау кәсіпорнында бес жыл бойы сақталады.
      10. Бүлінген астық қолхаттарының бланкілері және өтелген астық қолхаттары осы Қағидаларда белгіленген сақтау мерзімдері өткен соң уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің мемлекеттік астық инспекторының қатысуымен (бұдан әрі – мемлекеттік астық инспекторы) жойылады, бұл туралы астық қабылдау кәсіпорнының өкілі қол қоятын және мемлекеттік астық инспекторы бекітетін тиісті акт жасалады.
      11. Астық қабылдау кәсіпорнының астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметі тоқтатылған жағдайда астық қолхаттарының таза бланкілері мемлекеттік астық инспекторының қатысуымен жойылады, бұл туралы астық қабылдау кәсіпорнының өкілі қол қоятын және мемлекеттік астық инспекторы бекітетін тиісті акт жасалады.
      12. Астық қабылдау кәсіпорнының астық қоймасы (элеватор, астыққабылдау пункті) иеліктен шығарылған жағдайда астық қоймасын сатып алған тұлға бұрынғы мүлік кешені иесінен алу-беру актісін жасай отырып, астық қолхаттарының таза бланкілерін сатып алуы мүмкін, актіде алынған астық қолхаттары бланкілерінің коды, сериясы және нөмірі туралы ақпарат көрсетіледі. Мүлік кешенінің жаңа иесі бұрынғы мүлік иесінен астық қолхаттарының таза бланкілерін сатып алудан бас тартқан жағдайда олар осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген тәртіппен жойылады.

Об утверждении Правил выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, требований к образцу зерновых расписок и бланкам, на которых выписывается зерновая расписка, Правил выпуска, приобретения, хранения и уничтожения бланков зерновых расписок

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1395. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2016 года № 43

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.01.2016 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ.
      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра сельского хозяйства РК от 09.07.2015 г. № 4-1/620.


      В соответствии с подпунктом 13) статьи 5, пунктом 7 статьи 39 Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) Правила выдачи, обращения и погашения зерновых расписок;
      2) требования к образцу зерновых расписок и бланкам, на которых выписывается зерновая расписка;
      3) Правила выпуска, приобретения, хранения и уничтожения бланков зерновых расписок.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 30 ноября 2011 года № 1395

Правила
выдачи, обращения и погашения зерновых расписок

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила выдачи, обращения и погашения зерновых расписок (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне» и определяют порядок выдачи, обращения и погашения зерновых расписок.
      2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
      1) реестр зерновых расписок – документ учета зерновых расписок;
      2) индоссамент – передаточная надпись, удостоверяющая передачу прав по зерновой расписке или ее свидетельствам другому лицу;
      3) индоссант – лицо, передающее права по зерновой расписке или ее свидетельствам;
      4) индоссат – лицо, принимающее права по зерновой расписке или ее свидетельствам;
      5) залоговое свидетельство – часть зерновой расписки, удостоверяющая право ее держателя требовать исполнения обязательств, обеспеченных залогом;
      6) складское свидетельство – часть зерновой расписки, удостоверяющая право ее держателя распоряжаться зерном;
      7) аккредитив на предъявителя – документарный аккредитив, который не может быть изменен или аннулирован без согласия держателя залогового свидетельства, при открытии которого держатель складского свидетельства представляет в распоряжение уполномоченного банка, открывшего аккредитив, деньги в сумме требований, указанных в залоговом свидетельстве, на срок до предъявления залогового свидетельства для погашения с условием использования этих денег для выплат по аккредитиву на предъявителя.
      3. Зерновая расписка состоит из двух частей – складского свидетельства и залогового свидетельства, которые при необходимости могут быть отделены одно от другого. Зерновая расписка и каждая из ее частей являются ордерными неэмиссионными ценными бумагами.

2. Порядок выдачи зерновой расписки

      4. Зерновая расписка выдается на каждую партию однородного по качеству зерна. Количество выдаваемых зерновых расписок на весь объем сданного зерна определяется владельцем зерна по его заявке.
      Хлебоприемное предприятие выдает зерновые расписки в срок не позднее трех календарных дней с момента подачи заявки. Заявка подается владельцем зерна после формирования партии зерна. Сроки формирования партии определяются владельцем зерна.
      Зерновая расписка выдается на количество зерна, не превышающее его наличие на лицевом счете владельца зерна в книге количественно-качественного учета зерна.
      Выдача зерновых расписок осуществляется в хронологическом порядке серий и номеров бланков зерновых расписок.
      5. Зерновая расписка оформляется хлебоприемным предприятием путем заполнения лицевой стороны соответствующих частей бланка зерновой расписки (складского и залогового свидетельств).
      Бланк зерновой расписки заполняется вручную шариковой или перьевой ручкой черным или синим цветом либо машинописным способом. При заполнении бланка зерновой расписки исправления не допускаются.
      6. Хлебоприемное предприятие разрабатывает внутренний документ, определяющий лиц, ответственных за оформление и выдачу зерновых расписок, а также за ведение реестра зерновых расписок.
      Зерновая расписка в обязательном порядке подписывается руководителем хлебоприемного предприятия, а также главным бухгалтером и материально-ответственным лицом.
      7. Реестр зерновых расписок составляется по форме, согласно приложению к настоящим Правилам, на бумажном носителе и должен быть пронумерован, прошит, подписан и опечатан (с указанием даты) государственным зерновым инспектором соответствующего территориального подразделения уполномоченного органа.
      8. При наличии технического оснащения хлебоприемное предприятие дополнительно ведет реестр зерновых расписок в электронном виде, при этом не исключается обязательное ведение реестра зерновых расписок на бумажном носителе.
      9. При участии хлебоприемного предприятия в системе гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам реестр зерновых расписок предоставляется фонду гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам в порядке, предусмотренном Правилами создания, функционирования и ликвидации фондов гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам и участия хлебоприемных предприятий в системе гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2004 года № 470 «О некоторых вопросах системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам».

3. Порядок обращения зерновой расписки

      10. Передача прав по зерновой расписке и ее частям осуществляется путем совершения на них соответствующих индоссаментов. При этом индоссантом указываются и заверяются сведения о передаче прав по зерновой расписке и ее частям, а индоссатом – сведения о принятии прав по зерновой расписке и ее частям.
      11. Передача прав по неразделенной зерновой расписке осуществляется путем совершения индоссамента только на складском свидетельстве.
      12. Передача прав по складскому свидетельству осуществляется путем совершения лицами, передающими и принимающими права по складскому свидетельству, последовательных индоссаментов на оборотной стороне складского свидетельства.
      При совершении индоссамента на оборотной стороне складского свидетельства в специально предусмотренных местах указываются:
      1) в левой части лицом, передающим требование по складскому свидетельству (индоссантом):
      наименование (фамилия, инициалы имени и по желанию отчества физического лица) индоссанта;
      место нахождения (место жительства физического лица) индоссанта;
      бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) индоссанта;
      дата совершения индоссамента;
      номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица;
      2) в правой части лицом, принимающим требование по складскому свидетельству (индоссатом):
      наименование (фамилия, инициалы имени и по желанию отчества физического лица) индоссата;
      место нахождения (место жительства физического лица) индоссата;
      бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) индоссата;
      дата совершения индоссамента;
      номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.
      Совершение индоссамента удостоверяется подписями индоссанта и индоссата соответственно.
      Дата совершения индоссамента у индоссанта и индоссата должна быть аналогичной.
      Индоссат в течение десяти календарных дней с момента совершения индоссамента уведомляет в письменном виде хлебоприемное предприятие о принятии прав по зерновой расписке.
      13. Залог хранящегося на хлебоприемном предприятии зерна может осуществляться путем совершения на залоговом свидетельстве индоссамента либо залога зерновой расписки с заключением договора залога зерновой расписки.
      При залоге зерна путем совершения индоссамента на залоговом свидетельстве данное залоговое свидетельство отделяется от складского свидетельства.
      14. При отделении залогового свидетельства от складского:
      1) на складском свидетельстве в правом нижнем углу в специально предусмотренном месте лицом, принимающим требования по залоговому свидетельству, делается отметка, содержащая следующую информацию:
      существо обязательства, обеспеченного залогом, его размер, ставку вознаграждения по нему, срок исполнения;
      дату отделения залогового свидетельства;
      фамилию, имя, а также по желанию отчество и место жительства индоссата – в отношении физического лица, наименование и место нахождения индоссата – в отношении юридического лица.
      Указанные сведения удостоверяют обязательства держателя складского свидетельства перед держателем залогового свидетельства зерновой расписки;
      2) на залоговом свидетельстве в правом нижнем углу в специально предусмотренном месте лицом, передающим требования по залоговому свидетельству, делается отметка, содержащая следующую информацию:
      существо обязательства, обеспеченного залогом, его размер, ставку вознаграждения по нему, срок исполнения;
      дату отделения залогового свидетельства;
      фамилию, имя, а также по желанию отчество и место жительства индоссанта – в отношении физического лица, наименование и место нахождения индоссанта – в отношении юридического лица.
      Указанные сведения удостоверяют право держателя залогового свидетельства требовать исполнения обязательств держателем складского свидетельства.
      Совершение указанных отметок на складском и залоговом свидетельствах удостоверяется подписями индоссата и индоссанта соответственно.
      Любые сделки со складским и залоговым свидетельством в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в последующем будут недействительны, если при отделении залогового свидетельства на складском и (или) залоговом свидетельствах не были указаны сведения об обязательствах, обеспеченных залогом зерна, и не совершены соответствующие отметки.
      15. При отделении залогового свидетельства от складского свидетельства лица, передающие и принимающие требования по залоговому свидетельству, совершают индоссамент на оборотной стороне залогового свидетельства. При совершении индоссамента на залоговом свидетельстве стороны указывают в специально предусмотренных местах:
      1) лицо, передающее требование по залоговому свидетельству:
      наименование (фамилия, инициалы имени и по желанию отчества физического лица) индоссанта;
      место нахождения (место жительства физического лица) индоссанта;
      бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) индоссанта;
      дату совершения индоссамента;
      номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица;
      2) лицо, принимающее требование по залоговому свидетельству:
      наименование (фамилия, инициалы имени и по желанию отчества физического лица) индоссата;
      место нахождения (место жительства физического лица) индоссата;
      бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) индоссата;
      дату совершения индоссамента;
      номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.
      Совершение индоссамента удостоверяется подписями индоссанта и индоссата соответственно.
      16. Отделенное залоговое свидетельство передается индоссату, который становится держателем залогового свидетельства.
      17. При уступке залогодержателем своих прав по залоговому свидетельству в соответствии со статьей 325 Гражданского кодекса Республики Казахстан лица, передающие и принимающие требования по залоговому свидетельству, совершают индоссамент на оборотной стороне залогового свидетельства, указывая в специально предусмотренных местах:
      1) в левой части лицо, передающее требование по залоговому свидетельству (индоссант):
      наименование (фамилия, инициалы имени и по желанию отчества физического лица) индоссанта;
      место нахождения (место жительства физического лица) индоссанта;
      бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) индоссанта;
      дату совершения индоссамента;
      номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица;
      2) в правой части лицо, принимающее требование по залоговому свидетельству (индоссат):
      наименование (фамилия, инициалы имени и по желанию отчества физического лица) индоссата;
      место нахождения (место жительства физического лица) индоссата;
      бизнес-идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) индоссата;
      дату совершения индоссамента;
      номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.
      Совершение индоссамента удостоверяется подписями индоссанта и индоссата соответственно.
      18. До 1 января 2012 года в зерновой расписке вместо бизнес–идентификационного номера (индивидуального идентификационного номера) может указываться регистрационный номер налогоплательщика.
      19. Непрерывный ряд совершенных в установленном порядке индоссаментов на оборотных сторонах складского и залогового свидетельств является подтверждением перехода прав по зерновой расписке и ее свидетельствам к лицам, указанным в последней передаточной записи.
      При несоблюдении непрерывного ряда передаточных надписей право держателя зерновой расписки на выдачу ему зерна определяется в судебном порядке.
      20. Передача прав по складскому свидетельству, содержащему сведения о залоге, осуществляется без согласия держателя залогового свидетельства в соответствии с настоящими Правилами.
      21. Выдача зерна с хлебоприемного предприятия по складскому свидетельству, содержащему сведения о залоге, осуществляется при условии открытия безотзывного аккредитива на предъявителя.
      22. В подтверждение открытия безотзывного аккредитива держатель складского свидетельства передает хлебоприемному предприятию соответствующий документ банка второго уровня (далее – уполномоченный банк), подтверждающий открытие им безотзывного аккредитива на предъявителя (далее – аккредитив на предъявителя), отвечающий требованиям, установленным настоящими Правилами.
      О факте открытия аккредитива на предъявителя хлебоприемное предприятие в течение трех календарных дней письменно уведомляет известного хлебоприемному предприятию последнего держателя соответствующего залогового свидетельства, сообщив при этом реквизиты уполномоченного банка, открывшего аккредитив на предъявителя.
      Платеж по аккредитиву на предъявителя производится предъявителю – держателю залогового свидетельства при соблюдении условий исполнения такого аккредитива, а также соответствия реквизитов залогового свидетельства (серия и номер бланка зерновой расписки, текущий номер зерновой расписки по реестру хлебоприемного предприятия, дата выдачи зерновой расписки, зачтенный физический вес зерна, указанный в зерновой расписке, а также наименование и бизнес-идентификационный номер хлебоприемного предприятия, сведения о требовании, обеспеченном залогом зерна) условиям аккредитива.
      Операции с аккредитивом на предъявителя осуществляются в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.
      23. В случае, если обеспеченное залогом обязательство исполнено надлежащим образом, держатель залогового свидетельства совершает индоссамент на залоговом свидетельстве и возвращает залоговое свидетельство держателю складского свидетельства.
      24. В случае ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства и выдачи зерна в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил, держатель залогового свидетельства после осуществления платежа по аккредитиву возвращает залоговое свидетельство для погашения хлебоприемному предприятию.
      25. При отсутствии аккредитива на предъявителя по данному залоговому свидетельству и при неисполнении (ненадлежащем исполнении) должником обязательств, обеспеченных залогом зерна, держатель залогового свидетельства может обратиться к доверенному лицу с поручением организовать реализацию заложенного зерна в соответствии с  законодательством  Республики Казахстан в области зернового рынка.
      Владелец зерна, который приобрел это право на торгах по реализации зерна по залоговому свидетельству, получает взамен залогового свидетельства зерно с хлебоприемного предприятия либо новую зерновую расписку.
      Не допускается обращение держателем залогового свидетельства взыскания на заложенное зерно в случае надлежащего исполнения обязательства, удостоверенного залоговым свидетельством.

4. Порядок погашения зерновых расписок

      26. Зерновая расписка погашается:
      1) при выдаче зерна (полной или частичной);
      2) в случае выдачи новой зерновой расписки.
      27. Погашение зерновой расписки осуществляется хлебоприемным предприятием в течение трех рабочих дней с момента выдачи зерна или новой зерновой расписки путем проставления штампа с надписью «Погашено» и записи даты погашения и вида погашения.
      28. Новые зерновые расписки выдаются по требованию их держателей в случаях:
      1) отсутствия на них свободного места для совершения индоссамента;
      2) физического износа;
      3) утери.
      29. Новая зерновая расписка выдается при условии предоставления обеих частей заменяемой зерновой расписки и оформляется путем внесения сведений, которые были ранее указаны в заменяемой зерновой расписке.
      В случае наличия на заменяемой зерновой расписке индоссамента (индоссаментов), в качестве лица, которому выдается новая зерновая расписка, указывается последний индоссат.
      30. В случае утери зерновой расписки лицо, утерявшее зерновую расписку, незамедлительно письменно уведомляет хлебоприемное предприятие об утере. В этом случае новая зерновая расписка выдается хлебоприемным предприятием на основании решения суда о восстановлении прав по утерянной зерновой расписке.
      31. Обмен зерновой расписки на несколько зерновых расписок осуществляется в соответствии с пунктом 29 настоящих Правил. При этом суммарный зачтенный физический вес, указываемый в зерновых расписках, равняется зачтенному физическому весу, указанному в обмениваемой зерновой расписке. Аналогично осуществляется объединение нескольких зерновых расписок, выданных на однородное по качеству зерно, на меньшее их количество. Обмен зерновой расписки осуществляется также при изменении обязательства, обеспеченного залогом, указанного в правом нижнем углу складского и залогового свидетельств.
      32. После прекращения залога в связи с надлежащим исполнением обязательства, обеспеченного залогом зерна, по заявлению держателя складского свидетельства, содержащего сведения о залоге, выдается новая зерновая расписка.
      33. В случае частичной выдачи зерна по зерновой расписке хлебоприемное предприятие выдает новую зерновую расписку на оставшийся на хранении объем зерна. Зерновая расписка, в обмен на которую выдано зерно, погашается в связи с выдачей зерна по частям.
      34. В целях учета зерновых расписок в реестре зерновых расписок предусматриваются следующие формулировки видов погашения зерновых расписок:
      1) «выдача» – погашение зерновой расписки в связи с выдачей зерна;
      2) «выдача и замена» – погашение зерновой расписки в связи с выдачей зерна по частям;
      3) «обмен» – погашение зерновой расписки с целью ее обмена на несколько зерновых расписок либо объединения зерновых расписок на меньшее количество по требованию владельца, а также с целью ее обмена на другую в связи с изменением обязательства, обеспеченного залогом;
      4) «замена» – погашение зерновой расписки в связи с отсутствием на ней свободного места для совершения индоссамента либо ее физическим износом;
      5) «реализация» – погашение зерновой расписки в связи с реализацией заложенного зерна;
      6) «утеря» – погашение зерновой расписки в связи с ее утерей;
      7) «прекращение залога» – погашение зерновой расписки в связи с исполнением обеспеченного залогом зерна обязательства.

Приложение        
к Правилам выдачи, обращения
и погашения зерновых расписок

Код

Реестр зерновых расписок
_______________________________________
наименование хлебоприемного предприятия

п/п

Серия и
номер
бланка
зерновой
расписки

Дата
выдачи
зерновой
расписки

Наименование
владельца
зерна
(фамилия,
инициалы
имени и
отчества
физического
лица)

№ и дата
договора
хранения
зерна

К
у
л
ь
т
у
р
а

К
л
а
с
с

Г
о
д
 
 
у
р
о
ж
а
я

С
о
р
т
 
 

л
я
 
 
с
е
м
я
н)

Репродукция
(для семян)

Класс
посевного
стандарта
(для семян)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

        продолжение таблицы

Зачтенный
физический
вес

В
л
а
ж
н
о
с
т
ь

Примеси

З
а
р
а
ж
е
н
н
о
с
т
ь

З
а
п
а
х

Ц
в
е
т

Т
и
п

Н
а
т
у
р
а

Клейковина

С
о
р
н
а
я

Зерновая
(масличная)

Массовая
доля

Качество или индекс
клейковины

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

        продолжение таблицы

П
л
е
н
ч
а
т
о
с
т
ь

Ч
и
с
л
о
 
 
п
а
д
е
н
и
я

Массовая доля белка на сухое вещество

Прочие показа-
тели

Подпись ответст-
венного работника хлебо-
приемного пред-
приятия о выдаче зерновой расписки

Подпись владельца зерна в получении зерновой расписки

Вид погашения зерновой расписки

Дата погашения зерновой расписки

Сведения об условиях залога

Наиме-
нование
фонда
гаран-
тирова-
ния,
участ-
ником
которо-
го
являет-
ся
хлебоп-
риемное
пред-
приятие
, либо
органи-
зации-
стра-
ховщика

С
у
м
м
а
 
 
т
р
е
б
о
в
а
н
и
я

Сроки устано-
вления
залого-
вого
права
на
зерно

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33


Утверждены          
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 30 ноября 2011 года № 1395

Требования
к образцу зерновых расписок и бланкам, на которых выписывается
зерновая расписка

      1. Настоящие требования к образцу зерновых расписок и бланкам, на которых выписывается зерновая расписка (далее – требования), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне» и устанавливают требования к образцу зерновых расписок и бланкам, на которых выписывается зерновая расписка.
      2. Зерновая расписка должна соответствовать образцу, приведенному в приложении к настоящим требованиям.
      3. Бланки зерновых расписок являются бланками строгой отчетности. Для целей учета выпускаемых бланков зерновых расписок они содержат код, серию и номер.
      Код – регистрационный номер хлебоприемного предприятия, присваиваемый местным исполнительным органом соответствующей области. Серия и номер бланка зерновой расписки присваиваются Банкнотной фабрикой Национального Банка Республики Казахстан.
      Код, серия и номер бланка зерновой расписки должны быть идентичны на складском и залоговом свидетельствах и выполнены типографским способом.
      4. Бланки зерновых расписок выпускаются красного цвета.
      5. Бланк зерновой расписки обладает следующими степенями защиты:
      1) рамка на лицевой стороне, выполненная способом металлографской печати;
      2) латентная печать;
      3) гильоширный элемент;
      4) тангирная сетка 2-х видов;
      5) ирисовая печать;
      6) нумерация;
      7) микротекст;
      8) невидимое изображение;
      9) текстовое оформление, невидимое под инфракрасным излучением;
      10) рамка на оборотной стороне, выполненная способом офсетной печати;
      11) антикопировальный элемент;
      12) защищенная бумага (тонированная, не дающая собственной флуоресценции), с ирридисцентной полосой 2-х цветов, содержит в массе флуоресцентные волокна синего и зеленого цветов, проявляющиеся под ультрафиолетовыми лучами.
      6. Приобретенные хлебоприемными предприятиями бланки зерновых расписок, соответствующие форме и описанию, установленным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 февраля 2005 года № 112 «Об утверждении Правил выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, форм (образцов) и описания зерновых расписок», действительны до 1 августа 2012 года.

Приложение                    
к Требованиям к образцу зерновых расписок и бланкам,
на которых выписывается зерновая расписка

      Сноска. Приложение в редакции постановления Правительства РК от 24.04.2013 № 390 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).     

Образец     

      *Примечание: Свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «О внесении изменений и дополнений  в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является действительным до прекращения деятельности юридического лица.

      *Примечание: Свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «О внесении изменений и дополнений  в некоторые законодательные акты Республики Казахстан  по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является действительным до прекращения деятельности юридического лица.

      Коды/Код                                          Сериясы/Серия

      Коды/Код                                          Сериясы/Серия

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 30 ноября 2011 года № 1395

Правила
выпуска, приобретения, хранения и уничтожения
бланков зерновых расписок

      1. Настоящие Правила выпуска, приобретения, хранения и уничтожения бланков зерновых расписок (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О зерне» и устанавливают порядок выпуска, приобретения, хранения и уничтожения бланков зерновых расписок.
      2. Хлебоприемные предприятия, имеющие лицензию на занятие деятельностью по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок, подают в Банкнотную фабрику Национального Банка Республики Казахстан (далее – Банкнотная фабрика) заказ на изготовление бланков зерновых расписок.
      3. Местный исполнительный орган области, выдавший хлебоприемному предприятию лицензию на занятие деятельностью по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок, направляет в Банкнотную фабрику информацию о коде, присвоенном хлебоприемному предприятию, с указанием его наименования и местонахождения.
      4. Бланки зерновых расписок изготавливаются Банкнотной фабрикой на основании договора, заключенного с хлебоприемным предприятием. Переуступка хлебоприемным предприятием приобретенных бланков зерновых расписок не допускается.
      5. Хлебоприемное предприятие разрабатывает внутренний документ, определяющий лиц, ответственных за хранение чистых и испорченных бланков зерновых расписок, а также погашенных зерновых расписок.
      6. Хлебоприемное предприятие ежеквартально представляет в областное территориальное подразделение уполномоченного органа в области зернового рынка информацию о приобретенных, выданных, погашенных, испорченных и чистых бланках зерновых расписок в соответствии с типовыми формами отчетности хлебоприемных предприятий, утвержденными уполномоченным органом в области зернового рынка.
      7. Хранение чистых бланков зерновых расписок осуществляется непосредственно на хлебоприемном предприятии.
      8. Испорченные бланки зерновых расписок хранятся на хлебоприемном предприятии в течение пяти лет.
      9. Погашенные зерновые расписки изымаются из обращения и хранятся на хлебоприемном предприятии в течение пяти лет.
      10. Испорченные бланки зерновых расписок и погашенные зерновые расписки по истечении установленных настоящими Правилами сроков хранения уничтожаются в присутствии государственного зернового инспектора территориального подразделения уполномоченного органа (далее – государственный зерновой инспектор) с составлением соответствующего акта, подписываемого представителями хлебоприемного предприятия и утверждаемого государственным зерновым инспектором.
      11. В случае прекращения хлебоприемным предприятием деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок чистые бланки зерновых расписок уничтожаются в присутствии государственного зернового инспектора с составлением соответствующего акта, подписываемого представителями хлебоприемного предприятия и утверждаемого государственным зерновым инспектором.
      12. В случае отчуждения зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) хлебоприемного предприятия лицо, которое приобрело зернохранилище, может приобрести у прежнего собственника имущественного комплекса чистые бланки зерновых расписок с составлением акта приема-передачи, в котором указывается информация о коде, серии и номере каждого полученного бланка зерновой расписки. В случае отказа нового собственника имущественного комплекса приобрести у прежнего собственника чистые бланки зерновых расписок, они уничтожаются в порядке, указанном в пункте 11 настоящих Правил.