Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 1467 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 727 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 01.09.2015 № 727 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңының 18-4-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 5 желтоқсандағы
№ 1467 қаулысымен  
бекітілген  

Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтiк сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) «Табиғи монополиялар және реттелетiн нарықтар туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзiрлендi және реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алуды өткiзу тәртiбiн айқындайды.
      2. Осы Қағидаларда көзделген талаптар:
      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес сатып алуды жүзеге асыратын табиғи монополиялар субъектiлерiне;
      2) акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі табиғи монополиялар субъектілеріне;
      3) Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сәйкес білікті энергия өндіруші ұйымнан электр және (немесе) жылу энергиясын сатып алуды жүргізу жағдайларына;
      4) Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасына сәйкес орталықтандырылған сауда-саттықтарда, спот нарығында теңгерiмдеушi электр энергиясын, электр энергиясын сатып алуды жүргізу жағдайларына, сондай-ақ қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектiлерiне және өңірлік электр желілік компанияларға  қолданылмайды.
      3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) әлеуетті өнiм берушi – сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер заңды тұлға, жеке тұлға немесе дара кәсiпкер;
      2) әлеуетті өнiм берушiнiң аффилиирленген тұлғасы – аталған әлеуетті өнім берушінің шешімдерін жанама айқындауға және (немесе) ол қабылдайтын шешімдерге, оның ішінде шарттың немесе өзге де мәміленің күшіне орай ықпал етуге құқығы бар кез келген жеке немесе заңды тұлға, сондай-ақ өзіне қатысты аталған әлеуетті өнім берушінің осындай құқығы болатын кез келген жеке немесе заңды тұлға;
      3) бiртекті тауарлар, жұмыстар, қызметтер – бірдей болмаса да, белгілі бір функцияларды орындауға және өзара алмастыруға мүмкіндік беретін ұқсас сипаттамалары бар және ұқсас құрамдас бөліктерден тұратын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер;
      4) құзыреттi орган – мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
      5) реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн табиғи монополия субъектiсi сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң тiзбесi (бұдан әрi - Тiзбе) – сатып алудың өлшем бiрлiктерi, көлемдерi, мерзiмдерi, тәсiлдерi, сондай-ақ бiр жылдың iшiнде тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң әрбiр түрiн сатып алуға жұмсалатын сомалардың ең жоғары мөлшерi көрсетілген реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн табиғи монополия субъектiсi бір жыл ішінде сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң номенклатурасы;
      6) сатып алу – реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерiн және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi тапсырыс берушiнiң осы Қағидаларда белгiленген тәртiппен және тәсiлмен сатып алуы;
      7) стратегиялық тауарлар – табиғи монополиялар субъектілері жылу энергиясын өндіру үшін отын ретінде пайдаланатын көмір, газ, мазут, дизель отыны, электр энергиясын, су шаруашылығы және кәріз жүйелерін беру және (немесе) тарату салаларындағы табиғи монополиялар субъектілері үшін – электр энергиясы, газды немесе газ конденсатын магистральдық және (немесе) тарату құбыр жолдары арқылы тасымалдау саласындағы табиғи монополиялар субъектілері үшін өз мұқтаждары мен ысыраптары үшін - газ;
      8) стратегиялық тауарларды өндірушілер – стратегиялық тауарларды өндіретін немесе стратегиялық тауарларды өндіруге (өңдеуге) арналған шикізаттың меншік иесі болып табылатын не Қазақстан Республикасының аумағында стратегиялық тауарларды тікелей шетелдік өндірушінің атынан өткізетін жеке және заңды тұлғалар;
      9) тапсырыс берушi – осы Қағидаларға сәйкес сатып алуды жүзеге асыратын табиғи монополия субъектiсi;
      10) тапсырыс берушiнiң аффилиирленген тұлғасы – табиғи монополия субъектісінің шешімдерін тікелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) ол қабылдайтын шешімдерге, оның ішінде ауызша шартты қоса алғанда, шарттың немесе өзге де мәміленің күшіне орай ықпал ету мүмкіндігі бар тұлға (берілген өкілеттік шеңберінде оның қызметін реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда), сондай-ақ өзіне қатысты табиғи монополия субъектісінің осындай құқығы болатын кез келген тұлға;
      11) тендер – әлеуетті өнiм берушiлердiң арасында бәсекелестiктi көздейтiн және сатып алу шартының барынша пайдалы талаптарын анықтауға бағытталған сатып алу тәсiлi;
      12) тендерлiк комиссия – осы Қағидаларда белгiленген жағдайларда және тәсiлдермен тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алуды жүзеге асыру үшiн тапсырыс берушiнің қызметкерлерiнің iшiнен қалыптасатын комиссия;
      13) тендерлiк құжаттама – тендер өткiзу шарты мен тәртiбiн қамтитын тендерлiк өтiнiм дайындау үшiн тапсырыс берушi әлеуетті өнiмді берушiге ұсынатын құжат;
      14) тендерлiк өтiнiм - тендерлiк құжаттамаға сәйкес жасалған әлеуетті өнiм берушiнiң тендерлiк ұсынысы;
      15) тендерлiк өтiнiмдi кепiлдi қамтамасыз ету – тендерге қатысуға ниет бiлдiрген әлеуетті өнiм берушi ұсынған ақша кепiлзаты немесе банк кепiлдiгi;
      16) уәкiлеттi орган – табиғи монополиялар салаларында және реттелетiн нарықтарда басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.
      4. Тендердi табиғи монополия субъектiсi мынадай қағидаттарды сақтай отырып өткiзедi:
      1) тендер рәсiмдерiн өткiзудiң ашықтығы және жариялылығы;
      2) барлық әлеуеттi өнім берушiлерді тендерге қатысу үшiн тең мүмкiндiктермен қамтамасыз ету;
      3) әлеуеттi өнім берушiлер арасындағы адал бәсекелестiк;
      4) отандық тауар өндірушілерді және жұмыстарды, қызметтерді отандық жеткізушілерді қолдау.
      5. Стратегиялық тауарларды сатып алуды табиғи монополия субъектісі:
      1) электр энергиясы мен қуатының орталықтандырылған сауда нарығына қол жеткізу мүмкін болмаған кезде тиісті тауар нарығында электр энергиясының тапшылығы болу;
      2) электр энергиясының көтерме сауда нарығына қатысу үшін тұтынушыларға қойылатын шарттарға табиғи монополия субъектісінің сәйкес келмеу;
      3) электр энергиясын беру және тарату салаларындағы табиғи монополиялар субъектілерінің шаруашылық қажеттіліктеріне электр энергиясын сатып алу;
      4) газ тапшылығы болған кезде оның импортын жүзеге асыратын ұйымдардан газ сатып алу;
      5) Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сәйкес электр энергиясын сатып алу жағдайларын қоспағанда, стратегиялық тауар өндірушілерден тікелей сатып алуды жүзеге асырады.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 04.02.2014 № 47 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      6. Табиғи монополиялар субъектілері мазут және (немесе) дизель отыны түріндегі стратегиялық тауарларды мұнайдың меншік иелерінен немесе көрсетілген мұнай өнімдерінің меншік иелері болып табылатын мұнай өнімдерін өндірушілерден сатып алуды жүзеге асырады.

2. Әлеуеттi өнім берушiге қойылатын бiлiктiлiк талаптары

      7. Сатып алуға қатысу үшiн әлеуеттi өнім берушi мынадай бiлiктiлiк талаптарына сәйкес болуға тиiс:
      1) кәсiби бiлiктiлiкке, сондай-ақ сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң нарығында кемiнде бiр жыл жұмыс тәжiрибесiне ие болуға тиiс. Сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң нарығында жұмыс тәжiрибесiнiң болу қажеттiлiгi туралы талаптар шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне және мүгедектер қоғамдық бiрлестiктерiнiң ұйымдарына қолданылмайды;
      2) сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердi орындауға қажеттi қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары болуға тиіс;
      3) сатып алу туралы шартты жасасу үшiн құқықтық қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін) және әрекетке қабiлеттілігi (жеке тұлғалар үшін) болуға тиіс;
      4) төлемге қабiлеттi, сатып алуды жүргiзу сәтiнде таратылуға жатпауы тиіс, оның қаржы-шаруашылық қызметi Қазақстан Республикасының  заңнамасына  сәйкес тоқтатылуға тиiс емес.
      8. Әлеуеттi өнім берушi өзінің бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растау үшін тапсырыс берушiге нотариалдық куәландырылған аттестаттарының, куәлiктерiнiң, патенттерiнiң, лицензияларының, сертификаттарының, дипломдарының, анықтамаларының өзге де құжаттарының көшiрмелерiн ұсынады.
      Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде мiндеттi түрде аудит жүргiзу белгiленген заңды тұлғалар «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 20 қарашадағы Заңының 5-бабы 2-тармағына сәйкес соңғы қаржылық жылға аудиторлық есеп бередi.
      9. Табиғи монополиялар субъектiсiне мердiгерлiк құрылыс жұмыстарына бiр жылдан астам кезеңге шарттар жасасуға рұқсат етiледi.
      Шарт жасасу үшiн мынадай қосымша құжаттар:
      1) жобалау алдындағы және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама;
      2) құрылысқа арналған техникалық құжаттама қажет.
      10. Табиғи монополия субъектісі ұзақ мерзімді кезеңге сатып алуды осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
      11. Ұзақ мерзiмдi кезеңге сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер Тiзбеде шартты қолдану мерзiмiмен көрсетiлуге тиiс.

3. Сатып алуды жүзеге асыру тәртібі

      12. Сатып алу процесi өзіне:
      1) Тiзбені күнтiзбелiк жылға қалыптастыруды;
      2) өнім берушіні таңдауды, онымен шарт жасасуды;
      3) шартты орындауды қамтиды.
      13. Табиғи монополия субъектiсi бiрiншi басшының бұйрығымен бекiтiлген, оның қолы мөрмен расталған келесi күнтiзбелiк жылға Тiзбенi жыл сайын 31 желтоқсанға дейiнгi мерзiмде қалыптастырады және құзыреттi мен уәкiлеттi органдарға мәлiмет үшiн жiбередi. Құзыреттi және уәкiлеттi органға ұсынылатын Тiзбе тiгiлуге және нөмiрленуге, соңғы парағы тапсырыс берушінің бiрiншi басшысының немесе оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолымен және тапсырыс берушінің мөрiмен расталуға тиiс.
      Табиғи монополия субъектiсi күнтізбелік жыл ішінде Тiзбеге өзгерiстер мен толықтырулар енгiзе алады. Тiзбеге өзгерiстер мен толықтырулар осы Қағидалардың 3-тармағының 5) тармақшасында белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс және құзыреттi мен уәкiлеттi органдарға олар қабылданған кезден бастап 10 жұмыс күнінен кешiктiрілмей ұсынылады.
      14. Осы Қағидалардың 15-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, реттеліп көрсетілетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алуы тендер нысанында және Тiзбеге сәйкес жүзеге асырылады.
      15. Осы Қағидаларда белгіленген жағдайларда табиғи монополия субъектісі бір көзден алу, жабық тендер, екі кезеңді рәсімдер қолданылатын тендер, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыра алады.
      Табиғи монополия субъектісі тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді тендер өткізбестен сатып алуды, егер бір жылда сатып алынатын көлем құндық көріністе осы Қағидалардың 80-тармағында белгіленген шекті мөлшерден аспаған жағдайда жүзеге асырады.
      16. Ашық және жабық тендерлер екi кезеңдi рәсiмдер қолданыла отырып өткiзiлуi мүмкiн.
      17. Табиғи монополия субъектiсiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушы табиғи монополия субъектiсi қызметтердi (тауарларды, жұмыстарды) сатып алуды жүзеге асыратын тендерлерге байқаушы ретiнде қатыса алады.
      Табиғи монополия субъектiсiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушы уәкiлеттi органға тапсырыс берушінің, тендерлiк комиссияның, тендерлiк комиссия хатшысының (хатшылығының), техникалық сарапшылардың заңсыз iс-әрекеттерiне шағым жасай алады.
      18. Табиғи монополия субъектiсi өзiнiң аффирлиирленген тұлғалары үшiн тендердi бiрыңғай ұйымдастырушы ретiнде бола алады.

Тендер өткiзу туралы хабарландыру (хабарлама)

      19. Тендер өткiзу туралы хабарландыру (хабарлама) мынадай мәлiметтердi қамтуға тиіс:
      1) тапсырыс берушiнiң толық атауы мен мекенжайы;
      2) сатып алудың атауы (сатып алудың атауы Тiзбеде көрсетiлген сатып алудың атауына сәйкес келуге тиiс), көлемi, тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң бесеуден кем атауы, сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткiзу орны. Бір тендерде тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің бес немесе одан көп атауын сатып алған жағдайда, тендер өткізу туралы хабарлама тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамасында көрсетілген сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің толық тізбесі туралы сілтемені қамтиды. Тапсырыс берушіде тұрақты жұмыс істейтін және Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын тұлғаға тиесілі интернет-ресурс болған жағдайда, тапсырыс беруші сатып алатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң толық тiзбесiн интернет-ресурста көрсетедi;
      3) сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi жеткiзудiң талап етiлетін мерзiмi;
      4) тендерлік құжаттаманы алу тәсiлдері мен орны және оның құны, егер осындай көзделсе;
      5) тендерлiк өтiнiмдерді ұсыну орны мен соңғы мерзiмi;
      6) тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу күнi, уақыты мен орны;
      7) тапсырыс берушiнің сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлген сомасы;
      8) конкурстық құжаттаманың көшірмелері берілгені үшін әлеуетті өнім беруші төлемақы енгізуге тапсырыс берушінің деректемелері, егер осындай төлемақы конкурстық құжаттамада көзделген жағдайда.

Тендерлiк комиссия

      20. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ашық тендер өткiзу туралы жарияланатын хабарландыру жарияланғанға немесе жабық конкурс өткiзу кезiнде осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған хабарламалар әлеуеттi өнім берушiлерге жiберілгенге дейін тапсырыс берушi тендерлiк құжаттаманы, сондай-ақ тендерлiк комиссияның құрамын, тендерлiк комиссияның хатшысын бекiтедi, ал қажет болған жағдайда техникалық ерекшелікті, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді қоса алғанда, тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тендерлік құжаттамаға сәйкес қажетті техникалық және сапалық сипаттамаларға сәйкестігін анықтау үшін техникалық сарапшыларды белгiлейдi.
      Осы тармақта көрсетiлген барлық шешiмдерді тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысы немесе оның мiндетiн атқарушы тұлға қабылдайды.
      Тендерлiк комиссия тендерлiк комиссияны құру және сатып алуды өткізу туралы шешiмдi тапсырыс берушi бекiткен кезден бастап және сатып алу туралы шарт күшiне енгеніне дейiн iс-қимыл жасайды.
      Тендерлiк комиссия мүшелерiнiң саны тақ болуға және бес адамнан кем болмауға тиiс.
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын табиғи монополиялар субъектiлерi үшiн тендерлiк комиссия мүшелерiнiң саны тақ санды құрауға және үш адамнан кем болмауға тиiс.
      Тендерлік комиссияның құрамына конкурстық комиссияның төрағасы, төрағаның орынбасары және мүшелері кіреді. Төраға болмаған кезде оның функцияларын оны алмастыратын тұлға орындайды.
      Тендерлiк комиссияның отырысында тендерлiк комиссияның қандай да бір мүшесi өндiрiстiк және өзге де себептермен болмаған жағдайда, тендерлiк комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебi және осы фактiнi растайтын құжатқа сiлтеме көрсетiлуге тиiс.
      Тапсырыс берушi барлық қаржы жылына тұрақты құрамы бар тендерлiк комиссия құра алады.
      21. Тендерлiк комиссияның хатшысы мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) мерзiмдi баспасөз басылымдарында ашық тендер өткiзілетіні туралы хабарландыру жариялайды;
      2) әлеуеттi өнім берушiлерге жабық конкурс өткiзілетіні туралы хабарламалар жiбередi;
      3) тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердiң сақталуын қамтамасыз етедi;
      4) тендерге қатысушыларды тендер қорытындысы туралы жазбаша хабардар етедi.
      22. Тендерлiк комиссияның отырысы тендерлiк комиссияның жалпы санының кем дегенде үштен екi мүшелерi қатысқан жағдайда өткiзiледi.
      Тендерлiк комиссияның шешiмi ашық дауыс берумен қабылданады және ол қабылданды деп есептеледi, егер оған тендерлiк комиссия мүшелерiнiң жалпы санының көпшiлiк дауысы берiлсе. Дауыс тең болған жағдайда, төраға дауыс берген шешiм қабылданды деп есептеледi.
      Тендерлiк комиссия мүшесі ерекшe пiкiр айта алады, ол жазбаша баяндалуға және ашу немесе тендердiң нәтижелерiн шығару хаттамасына қоса берiлуге тиiс.
      23. Тендерлiк комиссияның хатшысы тендерлiк комиссияның мүшесi болып табылмайды және тендерлiк комиссия шешiмдер қабылдаған кезде қатыспайды.
      Тендерлiк комиссияның хатшысы әлеуеттi өнім берушiлерге тендерлiк құжаттаманы ұсынады, тендерлiк құжаттаманы алған әлеуеттi өнім берушiлердi тiркеу журналын жүргiзедi, әлеуеттi өнім берушiлерден тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi қабылдайды, тендерлiк комиссия отырыстарының күн тәртiбi бойынша ұсыныстар, қажеттi құжаттар, материалдар дайындайды және тендерлiк комиссия отырыстарының олар өткеннен кейiн хаттамаларын ресiмдейдi, келiп түскен тендерлiк өтiнiмдер мен конверттердi ашу рәсiмiне қатысуға ниет бiлдiрген әлеуеттi өнім берушiлердi тiркеу журналын жүргiзедi, онда тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердiң ұсынылған уақыты мен күнi, әлеуеттi өнім берушiнiң уәкiлеттi өкiлiнiң (тендерлiк өтiнiмi салынған конверттi ұсынған және тендерге қатысушы тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты көрсетiледі.
      Тендерлiк құжаттаманы алған әлеуеттi өнім берушiлердi тiркеу журналы және тендерлiк өтiнiмдер мен тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу рәсiмiне қатысуға ниет бiлдiрген әлеуеттi өнім берушiлердi тiркеу журналы тiгiлуге, нөмiрленуге, соңғы парағы бiрiншi басшының қолымен және тапсырыс берушінің мөрiмен расталуға тиiс.
      Тапсырыс беруші қажет болған жағдайда хатшының жұмысын орындау үшiн хатшылық құра алады, ол тапсырыс берушінің тендерлiк комиссия құру туралы бұйрығында хатшылық атынан құжаттарға осы Қағидаларда белгiленген жағдайларда қол қоюға уәкiлеттi жауапты тұлға көрсетіле отырып көрсетілуі тиiс.
      Әлеуеттi өнім берушiлердi тiркеу журналы мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:
      1) тендердің атауы мен оны өткізу мерзімі;
      2) әлеуеттi өнім берушiнің уәкілетті өкілінің тегі, аты, әкесінің аты;
      3) әлеуеттi өнім берушінің толық атауы және пошталық мекенжайы;
      4) конкурсқа қатысуға өтінім салынған конверттi тіркеу күні мен уақыты;
      5) әлеуеттi өнім берушi конкурсқа қатысу өтiнiміне енгiзген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат.
      Тапсырыс беруші конкурсқа қатысу өтiнiмдерін тiркеу журналында тендерге қатысуға өтінімдері тіркеуге қабылданбаған әлеуеттi өнім берушілерді осындай қабылдамау себептерін жаза отырып көрсетеді.
      24. Техникалық сарапшылар тендерлiк комиссия құрамына кiрмейдi және олардың тендерлiк комиссия шешiм қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.
      Техникалық сарапшылар әлеуеттi өнім берушiлер ұсынған тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң тендерлiк құжаттамадағы талаптарға сәйкестiгi жөнiнде қорытынды бередi. Сараптамалық қорытынды жазбаша ресiмделедi және тендерлiк комиссия отырысының хаттамасына қоса берiледi.

Тендерлiк құжаттаманың мазмұны

      25. Тапсырыс берушi барлық әлеуеттi өнім берушiлерге мынадай ақпаратты қамтитын тендерлік құжаттаманы беруге міндетті:
      1) әлеуеттi өнім берушi өзінің бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растау үшін ұсынатын құжаттар тiзбесi;
      2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң сипаты, техникалық ерекшелiктердi, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді қоса алғанда, олардың қажеттi техникалық және сапалық сипаттамалары;
      3) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң саны (көлемi);
      4) сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi жеткізу орны мен шарты;
      5) сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi жеткізу талап етiлетін мерзiмi;
      6) төлем шарты мен сатып алу шартының жобасы;
      7) бағадан басқа өлшемдердің сипаты, оларға сәйкес жеңген тендерлiк өтiнiм айқындалады, тендерлiк өтiнiмдердi бағалау және салыстыру әдісінің сипаты;
      8) бағада тасымалдау мен сақтандыру, кеден баждарын, салықтарды, алымдарды төлеу шығыстары сияқты және басқа да элементтер қамтылуға тиіс нұсқауды қоса алғанда, тендерлiк өтiнiмді есептеу тәсiлi мен әдiстемесі;
      9) тендерлiк өтiнiмнің бағасы көрсетiлуге тиiс валюта немесе валюталар және тендерлiк өтiнiмдерді бiрыңғай валютаға келтiру үшiн оларды салыстыру мен бағалау мақсатында қолданылатын бағам;
      10) Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасына сәйкес тендерлiк өтiнiмдi, сатып алу туралы шартты жасасу және ұсыну тiлiне қойылатын талаптар;
      11) әлеуеттi өнім берушiнiң тендерлiк өтiнiмнiң қолданыс мерзiмiн көрсету мiндетi туралы ақпарат;
      12) тендерлiк өтiнiмдi қамтамасыз етуді енгiзу тәртiбі, мөлшері нысаны, мерзiмi;
      13) тендерлiк өтiнiмдi ұсынудың соңғы мерзiмi аяқталғанға дейiн әлеуеттi өнім берушiнiң тендерлiк өтiнiмдi өзгерту немесе қайтарып алу құқығына және тапсырыс берушінің, тендерлiк комиссияның, тендерлiк комиссия хатшысының (хатшылықтың) және техникалық сарапшылардың заңсыз iс-әрекетіне әлеуеттi өнім берушінiң шағымдану құқығына сілтеме;
      14) тендерлiк өтiнiмдердi ұсыну орны мен соңғы мерзiмi және оларды қолдану мерзiмi;
      15) әлеуеттi өнім берушiлер тендерлiк құжаттаманың мазмұны бойынша түсiндiру сұрата алатын тәсiлдер, сондай-ақ тапсырыс берушiнiң осы кезеңде өнім берушiлермен ашық нысанда және хаттама жасалып өткізілетін кездесулер өткiзуге ниетi туралы хабар;
      16) тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу орны, күнi және уақыты (тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу уақыты тендерлiк өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi аяқталған кезден бастап екi сағаттан аспауға тиiс);
      17) тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу және тендерлiк өтiнiмдердi қарау үшiн пайдаланылатын рәсiмдер;
      18) тендер өткiзу кезiнде тапсырыс берушiнi білдіретін, оның уәкiлеттi лауазымды тұлғалары туралы мәлiметтер;
      19) әлеуеттi өнім берушi - отандық тауар өндiрушiлерге басымдық беру шарты мен тәртiбi.
      26. Бiртекті тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алу бойынша тендер өткiзу кезiнде тапсырыс берушi тендерлiк құжаттамада тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi оларды жеткізу (орындау, көрсету) орны бойынша бөлiктерге (лоттарға) бөлуге мiндеттi. Бұл ретте тендердiң жеңiмпазы тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң әрбiр лоты бойынша айқындалады.
      27. Әлеуеттi өнім берушi тапсырыс берушiден тендерлiк құжаттаманың түсiнiктемесiн, тендерлiк өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi аяқталғанға дейiн күнтiзбелiк он күн бұрын сұрата алады. Тапсырыс берушi өтiнiмдi алған күнінен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей осы сауалға жауап беруге және мұндай түсiнiктеменi тендерлiк құжаттама жолдаған барлық әлеуеттi өнім берушiлерге жiберуге тиiс.
      28. Тапсырыс беруші тендерлік өтінімдер ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін жеті жұмыс күні мерзімінен кешіктірмей өзінің бастамасымен немесе әлеуетті өнім берушілердің сауалына жауап ретінде тендерлік құжаттамаға тапсырыс берушінің бірінші басшысының немесе оның міндеттерін атқаратын тұлғаның шешім қабылдау жолымен өзгерістер енгізе алады.
      Енгiзiлген өзгерiстердiң мiндеттi күшi болады және олар туралы тендерлiк құжаттама ұсынған барлық әлеуеттi өнім берушiлер дереу хабардар етiледi. Бұл ретте тапсырыс берушi тендерлiк өтiнiмдер ұсынудың соңғы мерзiмiн осы өзгерiстердi әлеуеттi өнім берушiлер тендерлiк өтiнiмдерде ескеруi үшiн кем дегенде күнтiзбелiк он күн мерзiмге ұзартады.
      Осы тармақтың талаптары тендерлік комиссия мүшелері жұмыстан шығу немесе олардың лауазымдары өзгеру нәтижесінде болған тендер өткізу кезінде тапсырыс берушіні білдіруге уәкілетті оның лауазымды тұлғалары туралы мәліметтердің өзгерілуіне жатпайды.
      29. Тапсырыс берушi тендерлiк құжаттамада көрсетiлген белгiлi бір орында және уақытта тендерлiк құжаттаманың ережелерiн түсiндiру үшiн әлеуеттi өнім берушiлермен кездесулер өткiзуге құқылы.
      Бұл ретте тапсырыс берушi кездесу барысында тендерлiк құжаттаманы түсiндiру туралы қойылған сұрақтарды, сондай-ақ осы сұрақтарға берiлген жауаптарды қамтитын хаттама жасайды. Хаттама тендерлiк құжаттама ұсынған барлық әлеуеттi өнім берушiлерге дереу жiберiледi.
      30. Тапсырыс берушi ұсынылған тендерлiк құжаттама үшiн тендерлiк құжаттаманы көшiруге жұмсалған нақты шығыннан аспайтын төлемді өндiре алуы мүмкін.
      Төлем тапсырыс берушiнiң банктiк шотына немесе оның бухгалтериясына енгiзiледi. Төлем туралы растау тапсырыс берушiге тендерлiк құжаттаманы алған кезде ұсынылады.
      Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне және Қазақстан Республикасы мүгедектерiнің қоғамдық бiрлестiктерi құрған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер өндiретiн ұйымдарға тендерлiк құжаттама тегiн берiледi.

Тендерлiк өтiнiмдердi қолдану мерзiмi, олардың мазмұны, ұсыну, өзгерту және қайтарып алу

      31. Тендерге қатысуға ниет бiлдiрген әлеуеттi өнім берушi тендерлiк өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi аяқталғанға дейiн тендерлiк құжаттамаға сәйкес тапсырыс берушiге тендерлiк өтiнiмдi мөрленген түрде ұсынуға тиіс.
      32. Тендерлiк өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi аяқталғаннан кейiн алынған тендерлiк өтiнiм ашылмайды және оны ұсынған әлеуеттi өнім берушiге қайтарылады.
      33. Тендерлiк өтiнiм тендерлiк құжаттамаға сәйкес онда көрсетiлген мерзiм iшiнде күшiнде қалады.
      Әлеуеттi өнім берушi тендерге қатысу үшiн ұсынған тендерлiк өтiнiмді қолдану мерзiмi кемінде күнтiзбелiк 35 күн болуға тиiс.
      Қолдану мерзiмi тендерлiк құжаттамада көрсетiлгеннен қысқа тендерлiк өтiнiм қабылданбайды.
      34. Тендерге қатысуға ниет бiлдiрген заңды тұлға болып табылатын әлеуеттi өнім берушінің тендерлiк өтiнiмi:
      1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес тендерге қатысуға арналған өтiнiмдi;
      2) әлеуеттi өнім берушiге қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды:
      әлеуеттi өнім берушiнiң сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiруге, өңдеуге, жеткізуге және өткiзуге құқығын растайтын лицензиялардың және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, дипломдардың, басқа құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн;
      егер сатып алынатын жұмыстар, қызметтер лицензияланбайтын жағдайда, онда әлеуеттi өнім берушi орындайтын қызметтер түрлерiнiң тiзбесi бар заңды тұлға жарғысынан алынған үзiндiнiң нотариалды куәландырылған көшiрмесiн немесе сауда тiзiлiмiнен (Қазақстан Республикасының резиденті еместерi үшiн) мемлекеттiк және (немесе) орыс тiлдерiне аудармасы бар нотариалды куәландырылған заңдастырылған үзiндi ұсынылуы қажет;
      бiрiншi басшы немесе оның орнын алмастыратын тұлға, сондай-ақ бас бухгалтер (бухгалтер) қол қойған бухгалтерлiк теңгерiмiнiң түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесiн;
      «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 20 қарашадағы Заңының 5-бабы 2-тармағына сәйкес мiндеттi түрде аудиттi өткізу белгiленген заңды тұлғалардың соңғы қаржылық жыл үшiн аудиторлық есебiнiң түпнұсқасын немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесiн;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нотариалды куәландырылған көшірмесін.
      Ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;
      құрылтай шартынан немесе құрылтайшылар құрамы туралы жарғыдан алынған нотариалды куәландырылған үзiндiнi не конверттердi ашу күнiнiң алдындағы күнтiзбелiк 30 күн өткеннен кейін берiлген акциялар ұстаушыларының тiзiлiмiнен нотариалды куәландырылған көшiрмесiн;
      тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашқан күнге дейiн үш ай өткеннен кейін берiлген салық төлеушiде Қазақстан Республикасы бойынша салық берешегiнiң, мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегiнiң жоқ (бар) екені туралы белгiленген нысандағы анықтаманы;
      қосымша құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесін;
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер мен ипотекалық компанияларда бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес банк пен банк филиалының алдында анықтама беру күнінің алдында үш айдан астамға созылатын әлеуетті өнім беруші міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қол қойылған және мөр басылған анықтамасын (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктiң немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай банктердің әркайсысынан осындай анықтамаларды) қамтиды. Анықтама тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу күнiнiң алдындағы бір ай өткеннен кейін берілуге тиіс. Егер анықтамада банктiң бiрiншi басшысының қолы болмаса, онда анықтама осындай анықтамаларға осы тұлғаның қол қою құқығы берiлгенiн көздейтiн құжаттың көшiрмесiмен бірге берiлуге тиiс;
      егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болмаған және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген жағдайда, онда осы әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті емес екендігі және салықтық есепте тұрмайтындығы туралы Қазақстан Республикасының салық органы анықтамаларының нотариалды куәландырылған көшірмесі ұсынылады;
      егер тендер стратегиялық тауарды сатып алуға жарияланған жағдайда - әлеуетті өнім беруші стратегиялық тауарды өндіруші болып табылатындығын растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін;
      3) ілеспе қызметтердің құнын қоса алғанда, жеткізілетін тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің соңғы бағасын құрайтын әлеуетті өнім берушінің барлық шығынын қамтуға тиіс осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілген әлеуетті өнім беруші ұсынатын бағаны;
      4) сәйкестігін растау саласындағы құжаттардың және сатып алу үшін тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң қолайлылығы мен тендерлiк құжаттамаға сәйкестiгiн растайтын басқа құжаттардың көшiрмелерiн;
      5) техникалық сертификаттарды;
      6) ұсынылып отырған iлеспе қызметтердi;
      7) тендерлiк өтiнiмдi қамтамасыз етудiң енгiзiлуiн растайтын құжаттың түпнұсқасын қамтиды.
      Ескерту. 34-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 24.07.2013 № 738 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 20.12.2013 N 1363 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      35. Тендерге қатысуға ниет бiлдiрген дара кәсiпкер немесе жеке тұлға болып табылатын әлеуеттi өнім берушi ұсынатын тендерлiк өтiнiм:
      1) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес тендерге қатысу өтiнiмін және жеке куәлiгiнiң немесе паспортының немесе жеке басын куәландыратын құжаттарды ауыстыруға қабылданғаны туралы iшкi iстер органдары берген анықтаманың көшiрмесiн;
      2) әлеуеттi өнім берушiге қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды:
      сатып алынатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiруге, өңдеуге, жеткізуге және өткiзуге әлеуеттi өнім берушiнiң құқығын растайтын лицензиялардың және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, дипломдардың, басқа құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн;
      заңды тұлға құрмай-ақ кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға құқық беретiн тиiстi мемлекеттiк орган берген құжаттың нотариалды куәландырылған көшiрмесiн;
      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер мен ипотекалық компанияларда бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес банк пен банк филиалының алдында анықтама беру күнінің алдында үш айдан астамға созылатын әлеуетті өнім беруші міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қол қойылған және мөр басылған анықтамасын (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктiң немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай банктердің әрқайсысынан осындай анықтамаларды) қамтиды. Анықтама тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу күнiнiң алдындағы бір айдан кейін берілуге тиіс. Егер анықтамада банктiң бiрiншi басшысының қолы болмаса, онда анықтама осындай анықтамаларға осы тұлғаның қол қою құқығы берiлгенiн көздейтiн құжаттың көшiрмесiмен бірге берiлуге тиiс;
      тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашқан күнге дейiн үш ай өткеннен кейін берілген салық төлеушiде Қазақстан Республикасы бойынша салық берешегiнiң, мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегiнiң жоқ (бар) екені туралы тиiстi салық органы белгiлеген нысандағы анықтаманы;
      егер тендер стратегиялық тауарды сатып алуға жарияланған жағдайда - әлеуетті өнім беруші стратегиялық тауарды өндіруші болып табылатындығын растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін;
      3) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылған және жеткізілетін тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң түпкiлiктi бағасын құрайтын әлеуеттi өнім берушiнiң барлық нақты шығындарын қамтитын әлеуеттi өнім берушi ұсынатын бағаны;
      4) сәйкестігін растау саласындағы құжаттардың және сатып алу үшін тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң қолайлылығы мен тендерлiк құжаттамаға сәйкестiгiн растайтын басқа құжаттардың көшiрмелерiн;
      5) техникалық сертификаттарды;
      6) ұсынылып отырған iлеспе қызметтердi;
      7) тендерлiк өтiнiмдi қамтамасыз етудiң енгiзiлуiн растайтын құжаттың түпнұсқасын қамтиды.
      Ескерту. 35-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 қаулысымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
      36. Әлеуеттi өнім берушi өзiнiң тендерлiк өтiнiмiн тендерлік өтінімді ұсынудың соңғы мерзiмi аяқталғанға дейiн, сонымен бiрге өзiнiң тендерлiк өтiнiмiн кепiлдi қамтамасыз етiлуiн қайтарып алу құқығын жоғалтпастан өзгерте немесе қайтара алады.
      Әлеуеттi өнім берушi қайтарып алу туралы хабарламаны жазбаша нысанда, бiрақ тендерлiк өтiнiмдер ұсынудың соңғы мерзiмiнен кешiктiрмей жiберуге тиiс.
      Тендерлiк өтiнiмдi ұсынудың соңғы мерзiмi аяқталғаннан кейiн тендерлiк өтiнiмдерге өзгерiстер енгiзуге жол берiлмейдi.
      37. Әлеуеттi өнім берушi тендерлiк өтiнiмдi тiгiлген, беттерi нөмiрленген түрде ұсынады және соңғы бетi өнім берушiнің мөрімен және қолымен расталады.
      Тендерлiк өтiнiмнің түпнұсқасы және барлық көшiрмелерi басылған немесе өшiрiлмейтiн сиямен жазылған оған әлеуеттi өнім берушi қол қойған түрде ұсынылады.
      Тендерлiк өтiнiмнiң техникалық бөлiгi (тiгiлген, беттерi нөмiрленген, соңғы бетi заңды тұлғаның немесе дара кәсiпкердің қолымен және мөрімен расталған) және банк кепiлдiгiнiң түпнұсқасы тендерлiк өтiнiмге жеке берiледi. Бұл ретте, егер техникалық ерекшелiк және (немесе) банктiк кепiлдiк тендерлiк өтiнiммен бiрге тiгiлсе, онда ол осы тендерлiк өтiнiмнен бас тартуға негiз болып табылмайды. Мұндай жағдайда банктiк кепiлдiктiң түпнұсқасы әлеуеттi өнім берушіге қайтарылмайды.
      38. Әлеуеттi өнім берушi тендерлiк құжаттамада көрсетілген тендерлiк өтiнiм көшiрмелерiнiң қажеттi санын "Түпнұсқа" және "Көшiрме" деп жазып ұсынады. Олар арасында айырмашылық болған жағдайда басымдық түпнұсқада болады.
      Тендерлiк өтiнiмде әлеуеттік өнім берушiге грамматикалық немесе арифметикалық қателердi түзету қажет болатын жағдайларды қоспағанда, жолдар арасына ешбір енгiзулерге, өшірулерге және немесе қосымша жазуларға жол берілмейді.
      39. Әлеуеттi өнім берушi тендерлiк өтiнiмнiң түпнұсқасы мен әрбiр көшiрмесiн, оларды "Түпнұсқа" және "Көшiрме" деп белгiлей отырып, әртүрлi конверттерге салып мөрлейдi. Осы конверттерде әлеуеттi өнім берушiнiң атауы мен мекенжайы көрсетiлуге тиiс. Бұдан кейiн сыртқы конвертке салынып мөрленедi.
      Iшкi және сыртқы конверттер:
      1) тендерлiк құжаттамада көрсетiлген мекенжай бойынша тапсырыс берушiге жолданады;
      2) «___________________________________ сатып алу жөнiндегi
тендер         (тендердiң атауы)
және _______________________________________________________________
          (тендерлiк құжаттамада көрсетiлген конверттердi ашу күнi және уақыты)
дейін ашылмасын» деген сөздерді қамтиды.
      Осы Қағидалардың 36-тармағында көзделген тендерлiк өтiнiмдi өзгертудi әлеуеттi өнім берушi дайындайды және тендерлiк өтiнiмнiң өзi сияқты мөрленеді және ұсынылады.

Тендерлiк өтiнiмдi қамтамасыз ету

      40. Әлеуеттi өнім берушi тендерлiк өтiнiмдi ұсынған кезде сонымен бiр мезгiлде оның тендерлiк өтiнiмінде ұсынылған сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер құнының бiр пайыз мөлшерінде кепiлдi қамтамасыз етудi тендерлiк құжаттамада көзделген нысанда, тәсiлмен және шарттармен енгiзедi.
      41. Тендерлiк өтiнiмдi қамтамасыз ету мынадай бір түрде ұсынылады:
      1) банкте орналастырылатын ақша кепiлi;
      2) банк кепiлi.
      Әлеуеттi өнім берушi тендерлiк өтiнiмдi ақша кепiлi түрiнде қамтамасыз етудi тапсырыс берушiнiң тиiстi шотына енгiзедi.
      42. Тендерлiк өтiнiмдi қамтамасыз етудi қолдану мерзiмi осы тендерлiк өтiнiмді қолдану мерзiмiнен кем болмауға тиic.
      43. Тапсырыс берушi тендерлiк өтiнiмдi қамтамасыз етудi мынадай:
      1) тендерлiк өтiнiмді қолдану мерзiмi аяқталу;
      2) сатып алу шарты күшiне ену;
      3) тендерлiк өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi аяқталғанға дейiн тендерлiк өтiнiмдi қайтарып алу;
      4) тендерлiк өтiнiмдi тендерлiк құжаттама талаптарына жауап бермейді деп қабылдамау;
      5) тендер жеңiмпазын айқындамастан сатып алу рәсiмiн тоқтату жағдайлары туындаған сәттен бастап бес жұмыс күнiнiң iшiнде қайтарады.
      44. Тендерлiк өтiнiмдi қамтамасыз ету, егер әлеуеттi өнім берушi:
      1) тендерлiк өтiнiмдi берудiң соңғы мерзiмi аяқталғаннан кейiн тендерлiк өтiнiмдi қайтарып алған немесе өзгерткен;
      2) егер ол тендер жеңiмпазы деп белгiленсе, сатып алу шартын жасамаған жағдайларда тендерлiк өтiнiмдi және оның қамтамасыз етiлуiн ұсынған әлеуеттi өнім берушiге қайтарылмайды.
      45. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi және Қазақстан Республикасы мүгедектерiнiң қоғамдық бiрлестiктерi құрған тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өндiретiн ұйымдар болып табылатын әлеуеттi өнім берушілер олардың тендерлiк өтiнiмдерiнде ұсынылған сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң құнының бiр пайыз мөлшерінде тендерлiк өтiнiмнiң кепiлдi қамтамасыз етуiн тендерлiк құжаттамада көзделген нысанда, тәсiлмен және шарттармен енгiзедi.
      46. Әлеуеттi өнім берушілер, егер:
      1) шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылса және тұтастай тендер бойынша олар ұсынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң көлемi құндық көрiнiсiнде айлық есептiк көрсеткiштің алты мың есе мөлшерінен аспаса;
      2) Қазақстан Республикасы мүгедектерiнiң қоғамдық бiрлестiктерi құрған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер өндiретiн ұйымдар болып табылса, тендер бойынша олар ұсынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң көлемi құндық көрiнiсiнде айлық есептiк көрсеткiштің он сегiз мың есе мөлшерінен аспаса;
      3) тендердiң бiрiншi кезеңiнде екi кезеңдi рәсiмдердi пайдалана отырып қатысса, тендерлiк өтiнiмнiң қамтамасыз етуiн енгiзбейдi.

Тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу

      47. Тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi тендерлiк құжаттамада көрсетiлген мерзiмде және орында тендерлiк комиссия ашады.
      Әлеуеттi өнім берушiлер не олардың өкiлдерi тендерлiк өтiнiмдердi ашу кезiнде қатысуға және бейне- мен дыбыс техника құралдарын пайдалана алады.
      48. Тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу кезiнде тендерлiк комиссия қатысушы тұлғаларға тендерге қатысып отырған әлеуеттi өнім берушiлердiң атауы мен мекенжайын, олар ұсынған бағаларды, жеткізу шарты мен төлемiн, тендерлiк өтiнiмдердi қайтарып алу мен өзгерту, егер олар құжаттамалық көрсетiлсе, тендерлiк өтiнiмдi құрайтын құжаттардың болуы мен болмауы туралы ақпаратты хабарлайды және осы ақпаратты тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу хаттамасына тiркейдi.
      Тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу хаттамасының көшiрмесi ашу рәсiмi кезiнде қатысқан әлеуеттi өнім берушiлерге алған күнi мен уақытын көрсете отырып, қолдарын қойғызып берiледi, жоқ болғандарға - олардан тиiстi сұраным алған күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешiктiрілмейтiн мерзiмде жолданады.
      Конкурсқа қатысуға өтінім салынған конверттерді ашу хаттамасына отырысқа қатысқан барлық конкурстық комиссияның мүшелері, оның төрағасы, оның орынбасары, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды және әр параққа қол қояды.

Тендерлiк өтiнiмдердi бағалау және салыстыру

      49. Тендерлiк өтiнiмдердi бағалау және салыстыру кезінде:
      1) тендерлiк комиссия әлеуеттi өнім берушiлерден олардың тендерлiк өтiнiмдерiне байланысты түсiнiктемелер сұратады;
      2) тендерлiк құжаттаманың талаптарына жауап бермейтін тендерлiк өтiнiмді осы талаптарға сәйкес келтіру үшін сұрауларға, ұсыныстар мен рұқсаттарға жол берiлмейдi.
      50. Тендерлiк комиссия тендерлік өтiнiмдi, егер:
      1) әлеуеттi өтінім беруші бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмесе;
      2) әлеуеттi өнім беруші өтiнiмнiң қамтамасыз етуін тендерлiк құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттармен енгізбесе;
      3) осы тендерлiк өтiнiм тендерлiк құжаттаманың талаптарына жауап бермесе;
      4) тендерге қатысуға жiберiлген әлеуеттi өнім берушінiң тендерлiк өтiнiмдерiнiң бағалары осы тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып алуға бөлiнген сомадан артық болса қабылдамайды.
      51. Тендерлiк комиссия бас тартқан тендерлiк өтiнiм тендерлiк өтiнiмдердi бағалау мен салыстыруға қабылданбайды.
      52. Тендерлiк комиссия, егер:
      1) осы Қағидалардың 50-тармағында көзделген негіздердің кез келгені бойынша әлеуетті өтінім берушілердің тендерлік өтінімдерінен бас тартқаннан кейін екеуден кем тендерлік өтінім қалған;
      2) тендерге қатысуға бірде-бір өтінім түспеген;
      3) тендерге қатысуға бiр ғана әлеуетті өтінім беруші өтiнiм берген жағдайда тендер немесе лот бойынша сатып алу өтпеді деп таниды. Мұндай жағдайда тендерлiк өтiнiм салынған конверт әлеуетті өнiм берушiге ашылмастан қайтарылады.
      53. Егер тендер жалпы немесе қандай да бір лот бойынша өткiзiлмеген деп танылса, онда тапсырыс берушi:
      1) тендерлiк құжаттаманың мазмұнын өзгертедi және қайта тендер өткiзедi;
      2) осы Қағидалардың 85-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көзделген жағдайларда бiр көзден сатып алуды өткізеді.
      Осы тармақта көрсетiлген iс-қимылдар тапсырыс берушінің бiрiншi басшысының немесе оның мiндетiн атқарушы тұлғаның шешiмiмен ресiмделедi.
      Қайта ашық тендер өткiзу қажет болған жағдайда тапсырыс беруші тендерлiк өтiнiм қабылдау аяқталғанға дейiн күнтiзбелiк он күн мерзiмнен кешіктірмей баспасөз басылымында хабарлама жариялайды.
      54. Тендерлiк комиссия бас тартпаған тендерлiк өтiнiмдердi тендерлiк комиссия бағалайды және салыстырады және жеңіп алған тендерлік өтінімді ең төменгі бағаның негізінде және мынадай өлшемдерді ескере отырып айқындайды:
      1) пайдалану, техникалық қызмет көрсету мен жөндеу шығыстары;
      2) тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi жеткізу мерзiмi;
      3) материалдық ресурстардың функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамасы;
      4) төлем шарты;
      5) тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге арналған кепiлдi шарттар;
      6) отандық тауар өндiрушi - әлеуеттi өнім берушiлердi қолдау;
      7) әлеуеттi өнім берушінiң бiлiктiлiк деректерi.
      55. Тендерлiк комиссия тендерлiк өтінімнің жеңiмпазын анықтаған кезде, отандық тауар өндірушілер болып табылатын әлеуетті өнім берушiлердiң тендерлiк өтiнiмiнiң бағасын 20 пайызға шартты түрде төмендетедi.
      Отандық тауар өндірушілер - Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын және:
      кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасында толығымен өндірілген тауарларды;
      кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жеткілікті өңдеу өлшемдеріне сәйкес Қазақстан Республикасында жеткілікті өңделген тауарларды өндіретін (бұдан әрі - отандық тауар өндірушілер) жеке және (немесе) заңды тұлғалар.
      56. Тендерлiк комиссия тендердiң қорытындысын тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттер ашылған күнінен бастап күнтізбелік жиырма күннен аспайтын мерзiмде шығарады.
      57. Тапсырыс беруші тендердiң қорытындыларын шығарған күнiнен бастап қатысқан барлық әлеуеттi өнім берушiлердi тендер өткiзiлетiнi туралы хабарландыру жарияланған мерзiмдi баспасөз басылымында тендердiң атауын көрсете отырып, тендер нәтижелерiн, ал тендер өткен жағдайда жеңiмпазды, тендер жеңiмпазы ұсынған тауардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы мен бірлік бағасын көрсете отырып, жетi жұмыс күнi iшiнде жариялау жолымен хабардар етедi.

Тендердiң қорытындысы туралы хаттама

      58. Тендер арқылы сатып алуды жүзеге асырған кезде тендерлiк комиссия тендердiң қорытындылары туралы онда мынадай ақпарат қамтылатын хаттаманы ресiмдеуге мiндеттi:
      1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы;
      2) тендерлiк өтiнiмдердi ұсынған әлеуеттi өнім берушiлердiң мекенжайлары мен атаулары;
      3) тендерлiк өтiнiмдер ұсынған әлеуеттi өнім берушiлердiң бiлiктiлiк деректерi;
      4) әр тендерлiк өтiнiмнiң бағасы мен басқа да негiзгi шарттары;
      5) тендерлiк өтiнiмдердiң салыстыруын және бағасын жазу;
      6) тендерлiк өтiнiмдi қабылдамаған жағдайда - оларды қабылдамау негiздерi;
      7) әр лот бойынша тендер жеңiмпазының атауы мен мекенжайы және жеңiмпаз анықталатын шарттар;
      8) егер тендер нәтижесінде жеңiмпаз анықталмаса – тендерлік комиссияның осындай шешiм қабылдауға негiздерi;
      9) тендерлiк құжаттаманы түсіндіру туралы сұрауларды, оларға жауаптарды қорытып жазу, сондай-ақ тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтыруларды қорытып жазу;
      10) сатып алу туралы шартқа қол қойылуға тиіс (бірақ тендер жеңiмпазы хабарды алған кезден бастап он жұмыс күнiнен аспайтын) мерзiм;
      11) техникалық сарапшыларды тарту туралы ақпарат;
      12) егер конкурс өткен жағдайда, онда Тiзбеде көзделген осы тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi сатып алу үшiн Тапсырыс берушiнің бөлген сомасы.
      59. Тендерге қатысушының талабы бойынша оған тендер нәтижелерi мен жеңiмпазын таңдау себептері туралы жазбаша толық ақпарат ұсынылады.
      60. Әлеуеттi өнім берушi уәкiлеттi органға тапсырыс берушінің, тендерлiк комиссияның, тендерлiк комиссия хатшысының (хатшылығының) және техникалық сарапшылардың заңсыз iс-әрекеттеріне шағымдана алады.

Сатып алу процесiне байланысты шектеулер

      61. Тапсырыс берушiнiң екi және одан көп аффилиирленген тұлғасы көрсетiлген Тапсырыс берушi өткiзетiн тендерге (лотқа) қатысуға құқығы жоқ.
      62. Тапсырыс берушiнiң қызметкерi, егер ол әлеуеттi өнім берушiнiң лауазымды немесе сенiмдi тұлғасының жақын туысқаны (ата-анасы, жұбайы, зайыбы, бауырлары, апа-сiңлiлерi, балалары) не өзгеше түрде тендер нәтижесiне жеке мүдделi болса, сатып алу рәсiмдерiне байланысты мiндеттердi орындай алмайды.
      63. Әлеуеттi өнім берушiнің және оның аффирлиирленген тұлғасының бiр тендерге (лотқа) қатысуға құқығы жоқ.

Сатып алу шарты

      64. Тапсырыс берушi тендерлік өтiнiмді жеңiмпаз деп тану туралы жазбаша хабарламаны тапсырыс беруші қол қойған шартпен бірге әлеуеттi өнім берушіге тендер қорытындысын шығарған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жiбередi.
      Сатып алу шарты оған тараптардың уәкілетті органдары қол қойған кезден бастап күшіне енедi.
      65. Тендердiң жеңiмпазы оның өтiнiмi жеңiмпаз деп танылғаны туралы хабарламаны және сатып алу шартының жобасын алған сәттен бастап он жұмыс күнi iшiнде шартқа қол қояды немесе орын алған келiспеушiлiктер туралы немесе шартқа қол қоюдан бас тартқаны туралы тапсырыс берушiні жазбаша хабардар етеді.
      66. Егер әлеуетті өнім беруші тендер жеңімпазы деп танылса және Қағидалардың 65-тармағында белгіленген мерзімде сатып алу шартына қол қоймаса, онда тапсырыс бepyші Қағидалардың 54-тармағында белгіленген өлшемдерге сәйкес ұсынысы жеңімпаздың ұсынысынан кейін тапсырыс бepуші үшін барынша басым болып табылатын, ол тендер қорытындылары туралы хаттамамен расталатын тендердің басқа қатысушысымен сатып алу шартын жасасады.
      67. Сатып алу шарттары, тендерлік құжаттама, сатып алу хаттамалары, әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері және өткізілген сатып алу жөніндегі өзге материалдар тапсырыс берушіде кемінде бес жыл сақталады.
      68. Тапсырыс бepyшi өткізілген сатып алу нәтижелері бойынша жасалған шарттарды тіркеудің бірыңғай журналын жүргізеді.
      69. Сатып алу туралы шарттың жобасына немесе қол қойылған сатып алу туралы шартқа өнім беруші таңдау үшін негiз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетiн қандай бір өзгерістерді және (немесе) жаңа талаптарды (бағаны төмендетуден басқа) енгiзуге жол берілмейді.
      Сатып алу туралы шарттың жобасына немесе қол қойылған сатып алу туралы шартқа бағаны төмендету бөлігінде өнім берушінi таңдау үшін негiз болған сапа, көлем және басқа да талаптар өзгермеген жағдайда өзгерiстер енгiзуге жол берiледi.
      Тапсырыс беруші шарт бағасын төмендету мақсатында тендердiң жеңiмпазы болып танылған әлеуеттi өнім берушімен сатып алу туралы шартқа қол қойғанға дейiн келiссөздер жүргiзе алады. Бұл ретте әлеуеттi өнім беруші мұндай төмендетуге келiспеуі мүмкін, бiрақ бұл тапсырыс берушіге тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi сатып алу бойынша тендердiң жеңiмпазы болып табылған әлеуеттi өнім берушімен жасалған шартқа қол қоюдан бас тартуға құқық бермейдi.
      Егер тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi сатып алу туралы шарттың орындалу процесiнде сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге ұқсастардың бағалары төмендеу жағына өзгерсе, онда тапсырыс беруші мен өнім берушінiң өзара келiсiмi бойынша осы тармақтың ережелерiн ескере отырып, сатып алу туралы шартқа тиiстi өзгерiстер енгiзiлуi мүмкiн.
      70. Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұза отырып өткізілген тендер жеңiмпазымен табиғи монополия субъектiсi шарт жасасқанға дейiн оның нәтижесiнің күшін жояды және табиғи монополия субъектiсiн қайта тендер өткiзуге мiндеттейді.
      71. Сатып алу шартына Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң нормалары қолданылады.

4. Сатып алу тәсiлдерi және оны ұйымдастыру

Ашық тендер

      72. Әлеуеттi өнім берушiлер ашық тендер өткiзілетіні туралы хабарландыруды тендерлiк өтiнiмдердi қабылдау аяқталған күнге дейiн күнтiзбелiк жиырма күн бұрын баспасөз басылымында жариялаумен хабардар етіледі.
      Шағын не орта кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын табиғи монополия субъектiсi тендер өткiзілетіні туралы хабарламаны тиісті облыс аумағында таралатын мерзiмдi баспасөз басылымында, ал ірі кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын табиғи монополия субъектiсі аптасына кемінде үш рет шығарылатын және Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзiмдi баспасөз басылымында жариялайды.
      Тендерлiк өтiнiмдердi қабылдаудың соңғы мерзiмi мен тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу процесiнің басталу арасындағы уақыт ұзақтығы екi сағаттан аспауға тиiс.

Жабық тендер

      73. Жабық тендер, егер халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Кеден одағының шеңберінде Бірыңғай экономикалық кеңістік аумағындағы тапсырыс берушіге алдын ала белгілі бесеуден аспайтын әлеуетті өнім берушілерде бар тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу кезінде жүргізіледі.
      74. Жабық тендер өткiзілетіні туралы хабарлама қолдарында сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер бар барлық әлеуеттi өнім берушiлерге осы тендерге қатысуға өтiнiмдердi қабылдау аяқталған күнге дейін күнтізбелік жиырма күн бұрын жiберiлуге тиіс.
      Хабар жiберiлетiн әлеуеттi өнім берушiлердiң тiзiмiн тапсырыс берушiнiң басшысы бекiтедi.
      75. Сатып алу жабық тендер тәсілімен жүзеге асырылған кезде, егер осы кіші бөлімде өзгеше көзделмесе, осы Қағидалардың 3-бөлiмiнде көзделген нормалар қолданылады.

Екi кезеңдi рәсiмдер қолданылатын тендер

      76. Екi кезеңдi рәсiмдер қолданылатын тендер:
      1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің егжей-тегжейлі ерекшеліктерін тұжырымдау, сондай-ақ олардың техникалық сипаттамалары мен сапалық көрсеткiштерін анықтау күрделi болған;
      2) ғылыми зерттеулер, сынақтар, iздестiрулер немесе әзiрлемелер қажет болған жағдайларда қолданылады.
      77. Екi кезеңдi рәсiмдi пайдаланылатын тендер мынадай кезеңдердiң жиынтығын білдіреді:
      1) әлеуеттi өнім берушiлерден тендерлiк құжаттаманың негiзiнде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің техникалық, сапалық және өзге де сипаттамаларына, оларды жеткiзудiң (орындаудың, көрсетудің) шарттық талаптарына қатысты ұсыныстар сұрату;
      әлеуеттi өнім берушiлер тендерлік құжаттамаға сәйкес ұсынған бағалары көрсетілмеген алғашқы тендерлік өтінімдерді қарау;
      әлеуеттi өнім берушiлердiң бiлiктiлiк деректерiн қарау;
      біліктілік талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілермен тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің техникалық, сапалық және өзге де сипаттамаларына, шарттық талаптарына, оларды жеткiзуге (орындауға, көрсетуге) қатысты мәселелерді талқылау;
      2) тапсырыс берушiнiң әлеуеттi өнім берушілер ұсынған тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің техникалық, сапалық және өзге де сипаттамалардың негiзiнде тендерлiк құжаттамаға өзгерістер енгiзуi; тендердiң бiрiншi кезеңiнен өткен әлеуеттi өнім берушілердің түпкiлiктi тендерлік өтiнiмдерді ұсынуы; баға ұсыныстары мен бағалау өлшемдерін ескере отырып, оларды бағалау және салыстыру; тендер қорытындысын шығару.
      78. Тендерлiк комиссия екi кезеңдi рәсiмдер пайдаланылатын тендердің қорытындысын соңғы тендерлік өтiнiмдер салынған конверттердi ашқан күнінен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзiмде шығарады.

Баға ұсыныстарын сұрату

      79. Баға ұсыныстарын сұратуды пайдалана отырып өнім берушіні таңдау әлеуетті өнім берушілердің қолдарындағы тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге өткізіледі, олардың егжей-тегжейлі ерекшелігі тапсырыс беруші үшін елеулі мән болып табылмайды, бұл ретте шешуші шарт баға болады.
      80. Баға ұсыныстарын сұрату, егер тауарларды, (жұмыстарды, қызметтердi) сатып алудың жылдық көлемi: табиғи монополиялар субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiнiң республикалық бөлiмiне енгiзiлген табиғи монополиялар субъектiлерi үшiн - төрт мың айлық есептiк көрсеткiштен; табиғи монополиялар субъектiлерiнiң мемлекеттiк тiркелiмiнiң жергiлiктi бөлiмiне енгiзiлген табиғи монополиялар субъектiлерi үшiн - екi мың айлық есептiк көрсеткiштен аспаған жағдайда ғана пайдаланылады.
      81. Баға ұсыныстарын сұратуды пайдалана отырып өнім берушіні таңдау тәсілін қолдану мақсатында жыл бойы сатып алынатын бiртектi тауарлар түрлерінің жылдық көлемiн қаржы жыл ішінде бөлшектеуге жол берiлмейдi.
      82. Тапсырыс берушi сатып алынатын материалдық ресурстарға жазбаша баға ұсыныстарын тапсырыс берушiмен және (немесе) өзара аффилиирленбеген кемінде екі әлеуеттi өнім берушiден сұратады және түскен барлық баға ұсыныстарын белгiленген мерзiмде қарайды. Тапсырыс беруші сатып алу шартын ең төмен баға ұсынысын берген әлеуеттi өнім берушiмен жасасады.
      83. Әрбiр әлеуеттi өнім берушi бiр ғана баға ұсынысын ұсынады, ол жазбаша түрде ресімделуге тиіс.
      Егер сатып алынатын тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатуға және жеткiзуге арналған қызмет мiндеттi түрде лицензиялауға жататын жағдайда, тапсырыс беруші осындай лицензияның нотариалды куәландырылған көшiрмесiн сұратады.
      84. Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушілерден баға ұсыныстарын сұратуды тipкeу журналын және әлеуетті өнім берушілерден түскен баға ұсыныстарын тіркеу журналын жүргізуге міндетті, соңғысында сатып алу тәсілі, әлеуетті өнім берушінің атауы мен пошта мекенжайы, оның жеке сәйкестендіру нөмipi, бизнес сәйкестендiру нөмiрi, баға ұсынысын тipкeу күні мен уақыты көрсетіледі.
      Көрсетілген журналдар тігілуге, нөмірленуге, соңғы парағы бipiншi басшының, не оны алмастыратын тұлғаның қолымен және тапсырыс берушінің мөрімен расталуға тиіс.
      Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қорытындылары баға ұсыныстарын ұсыну күні аяқталған күнінен бастап 2 жұмыс күні ішінде бекітіледі.
      Ескерту. 84-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 24.07.2013 № 738 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Бiр көзден сатып алу және оны қолдану шарттары

      85. Бiр көзден сатып алу - бұл тендер қолданылмайтын сатып алу тәсілі және мынадай:
      1) сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер табиғи монополия субъектiсi болып табылатын әлеуетті өнiм берушiде ғана болатын, немесе нарықтың қандай да бiр субъектiсi тауардың, жұмыстар мен қызметтердiң тиiстi түрiнiң бiр ғана әлеуетті өнiм берушiсi болып табылатын, немесе сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер белгiлi бiр тауар нарығында монополиялық жағдайға ие нарық субъектiсiнде ғана болатын, немесе қандай да бiр нақты әлеуетті өнiм берушi осы тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ерекше құқыққа ие болатын;
      2) дүлей зілзала (жер сiлкiнісі, сел, көшкін, су тасқыны және басқалар), табиғи өрт, ауылшаруашылық өсiмдiктерiнің және ормандардың кеселдері мен зиянкестері арқылы зақымдануын туғызған, сондай-ақ өнеркәсіп, көлік және басқа да авариялар, өрт (жарылыс), күшті әсер ететін улы, радиоактивті және биологиялық қауіпті заттарды тарататын (тарату қауіпі бар) авария, ғимараттар мен құрылыстардың кенеттен қирауы, бөгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз ететін электр энергетикалық және коммуникация жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы авариялық жағдай туғызған төтенше жағдайлар болу салдарынан, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртіппен осы тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге шұғыл қажеттілік туындайды, бұл тендер өткiзу мүмкіндігін болдырмайтын;
      3) қандай да бiр өнiм берушiден тауарлар, жұмыстар, қызметтер сатып алған тапсырыс берушiде осы тауарларға, жұмыстарға, қызметтерге бiр iзге салу, стандарттау немесе сәйкестiгiн қамтамасыз ету мақсатында тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сол бiр өнім берушiден сатып алу қажеттiгi туындайтын;
      4) тендер екi рет өткiзілмеді деп танылған және тапсырыс берушiнiң осы Қағидалардың 53-тармағының 1) тармақшасында көзделген шараларды қабылдауы сатып алу шартын жасасуға әкелмеген;
      5) тендер әлеуеттi өнім берушiлерден өтiнiмдер болмауына байланысты өтпедi деп танылған жағдайларда ғана өткізіледі.
      86. Тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi бiр көзден сатып алудың негiздерi мынадай құжаттармен расталады:
      1) әлеуеттi өнім беруші тиiстi біртекті тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) жалғыз әлеуеттi өнім берушісi болып табылатынына байланысты сатып алу қажеттiлiгiн растау үшiн - тиiстi құзыреттi органның осы тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi тапсырыс берушінің сатып алу қажеттiлiгi туралы сатып алу күніне бір жылдан кешіктірмей берген қорытындысы, осы өнім беруші тиiстi тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң) жалғыз әлеуеттi өнім берушісi болып табылатынын растайтын құжаттар;
      2) қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен сәйкестендiру, стандарттау немесе үйлесімділігін қамтамасыз ету мақсатында сатып алудың қажеттiлiгiн растау үшiн – оған сәйкес әлеуетті өнім берушіден бастапқыда тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер сатып алынған шарт, құзыретті органның сатып алынатын тауардың, жұмыстар мен қызметтердің сандық және құндық көріністе көлемі, сондай-ақ қолдағы бар тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен стандарттау, сәйкестендіру және үйлесімділігін қамтамасыз ету қажеттілігін растайтын техникалық ерекшелік және (немесе) өзге де құжаттама көрсетілген сәйкестендіру, стандарттау немесе үйлесімділігін қамтамасыз ету мақсатында осы тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді тапсырыс берушінің сатып алу қажеттілігі туралы қорытындысы;
      3) екi ашық тендердiң өткiзiлмегенiн растауға байланысты сатып алу қажеттiлiгiн растау үшiн - осы тендерлер бойынша құжаттар: тендерлiк комиссияларды құру туралы бұйрықтар; тендерлiк құжаттамалар; тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу хаттамалары; тендерлердiң қорытындылары туралы хаттамалар; әлеуеттi өнім берушілердiң қосымшаларымен бiрге тендерлiк өтiнiмдерi;
      4) ашық тендер өткiзген кезде әлеуеттi өнім берушілерден тендерлiк өтiнiмдер болмауына байланысты сатып алудың қажеттiгiн растау үшiн – осы тендер бойынша құжаттар: тендерлiк комиссия құру туралы бұйрық, тендерлiк құжаттама, тендердiң қорытындылары туралы хаттама, мерзiмдi баспасөз басылымында тендердi өткiзу туралы хабарландыру.
      87. Осы Қағидалардың 85-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, бiр көзден сатып алуды жүзеге асыру кезiнде әлеуетті өнiм берушi бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуге тиiс.
      88. Бiр көзден сатып алуды өткізген кезде тапсырыс берушi әлеуеттi өнім берушіден осы әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер бағасының барлық қажеттi негiздемелерiн сұратады.
      89. Тапсырыс берушi бiр көзден сатып алуды жүзеге асырған кезде хаттама жасауы тиіс, онда мынадай ақпарат қамтылуы тиіс:
      1) бiр көзден сатып алу тәсiлiн қолдану негіздемесі;
      2) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң қысқаша сипаттамасы;
      3) сатып алу шарты жасалатын әлеуеттi өнім берушiнiң атауы мен мекенжайы және осындай шарттың бағасы.

Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге
тарифтерді (бағаларды, алымдар 
ставкаларын) немесе олардың шектi 
деңгейлерін және тарифтiк сметаларды
бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн
тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң
сатып алу қағидаларына      
1-қосымша            

Алдағы болатын тендер туралы хабарландыру нысаны
____________________________________________________________________
      (тапсырыс берушінің толық атауы)

мынадай тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi: (тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң және олардың санын (көлемiн) құнын көрсетпей-ақ қысқаша сипаттау); (бiр тендерде тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң бес және одан көп атауларын сатып алған жағдайда, тендердi өткiзу туралы хабарландыру сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң толық тiзбесi тапсырыс берушінің тендерлiк құжаттамасында көрсетiлген сiлтеменi қамтуға тиiс. Тапсырыс берушінің интернет-ресурсы болған кезде, соңғысы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң толық тiзбесiн интернет-ресурста көрсетедi) сатып алу жөнiнде ашық (қайталама) тендер өткiзу туралы хабарлайды.
Тауарлар, жұмыстар мен қызметтер жеткiзiлуге (орындалуға/көрсетiлуге) тиiс:
____________________________________________________________________
        (тауарлар жеткiзiлетiн, жұмыстар орындалатын немесе қызметтер
____________________________________________________________________
                көрсетiлетiн орын көрсетілсін)

      Жеткiзудiң (орындаудың, көрсетудiң) талап етiлген мерзiмi______
      Тендерге қатысуға Қазақстан Республикасы Үкіметінің _____ жылғы _____ № ____ қаулысымен бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шектi деңгейлерін және тарифтiк сметаларды бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу қағидаларының 7-тармағында көрсетiлген бiлiктiлiк талаптарына жауап беретiн барлық әлеуетті өнiм берушiлер жiберiледi.
      Тендерлiк құжаттама пакетiн _____ жылғы «___» ________________ сағат____ минутқа дейiнгi мерзiмдi қоса алғанда (тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашқанға дейiн 24 сағат бұрын уақыты мен күнi көрсетілсін)___________________, мына мекенжай бойынша №___ бөлмеде сағат ____-дан ____-ге дейiн алуға болады.
      Тендерлiк құжаттама пакетiнiң құны___ теңгенi құрайды және____ шотына (тапсырыс берушiнiң тиiстi шоты көрсетілсін) не бухгалтерияға енгiзiледi. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi және Қазақстан Республикасы мүгедектерiнiң қоғамдық бiрлестiктерi құрған тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi өндiретiн ұйымдарға тендерлiк құжаттама тегiн берiледi (егер тендерлiк құжаттаманы бергенi үшiн ақы өндiрiп алу көзделмеген жағдайда, хабарландыруда тендерлiк құжаттаманың тегiн берiлетiндiгiн көрсеткен жөн).
      Конвертке салынып мөрленген тендерге қатысуға тендерлiк
өтiнiмдердi әлеуетті өнiм берушiлер ___________________________
_______________________________________________________________
            (тапсырыс берушінің толық атауы)

мына мекенжай бойынша _________________________ № ____ бөлмеде береді.
      Тендерлiк өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi ____жылғы «___» ________________сағат______ минутқа дейiн.
      Тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттерді тендерлiк комиссия мына мекенжай бойынша: __________________________ № бөлме ______ жылғы «___» _________ сағат ___ минутта ашады.
      Әлеуетті өнiм берушiлер және олардың өкiлдерi (бірінші басшының қолымен және мөрмен расталған сенімхатты ұсынып) тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу кезiнде қатыса алады.
      Табиғи монополия субъектiсiнiң қызметтерiн (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылар тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) сатып
алу бойынша ____________________ өткiзетiн тендерге байқаушы ретiнде
           (тапсырыс берушінің атауы)
қатысуға құқылы.
      Қосымша ақпаратты және анықтаманы (телефон нөмiрi көрсетілсін) телефон арқылы алуға болады.

Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге 
тарифтерді (бағаларды, алымдар   
ставкаларын) немесе олардың шектi
деңгейлерін және тарифтiк сметаларды
бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн
тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң
сатып алу қағидаларына    
2-қосымша         

Жабық тендер өткiзу туралы хабарлама нысаны

      Кiмге _________________________________________________________
                   (әлеуеттi өнім берушiнiң атауы)
_______________________________________________________________
                   (тапсырыс берушiнiң атауы)

мынадай қызметтердi (тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң қысқаша сипаттау және олардың саны (көлемi); (тапсырыс берушi тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердiң толық тiзбесi, олардың саны мен егжей-тегжейлі ерекшелiгi тендерлiк құжаттамада көрсетiлген деп сiлтеме жасауға құқылы) сатып алу бойынша жабық тендердi өткiзу туралы Сiзді хабарландырады және Сiздi оған қатысуға шақырады.
      Материалдық, қаржылық ресурстар жеткiзiлуi (жұмыстар немесе қызметтер орындалуы/көрсетiлуi) тиіс: (тауарларды, жұмыстар немесе қызметтердiң орындалған/көрсетiлген жеткiзiлетiн орны көрсетілсін).
      Жеткiзудiң (орындалудың/көрсетiлудiң) талап етiлген мерзiмi ____________________________________________________________________.
      Тендерге Қағидалардың 7-тармағында көрсетiлген бiлiктiлiк талаптарына сай болатын барлық өнім берушiлер жiберiледi.
      Тендерлiк құжаттама пакетiн _____ ж. «__»__________
(тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттi ашқанға дейiн 24 сағат бұрын күнi мен уақыты көрсетілсін) қоса алғанда, дейінгі мерзімде мына мекенжай бойынша _________ № _________ бөлме сағат ___-ден ____-ге дейін немесе мекенжайы ___________________ электрондық пошта арқылы әлеуеттi өнім берушi тендерлiк құжаттаманың төлемi туралы құжатын ұсынғаннан кейiн алуға болады.
      Тендерлiк құжаттама пакетiнiң құны ______ теңгені құрайды (егер ақы төлеу көзделмесе, осы абзац алып тасталсын).
      Әлеуеттi өнім берушiлер тендерге қатысуға арналған конверттерге салынып мөрленген тендерлiк өтiнiмдерін (тапсырыс берушiнiң атауы көрсетілсін) мекенжай бойынша (толық мекенжай, бөлменiң № көрсетілсін) ұсынады (жолдайды).
      Тендерлiк өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi _________ дейiн (уақыты және күні көрсетілсін).
      Тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттер мынадай мекенжай бойынша (толық мекенжайды, бөлменiң № көрсетілсін) ашылады (уақыты және күнi көрсетілсін). Әлеуетті өнiм берушiлер және олардың өкiлдерi (бірінші басшының қолымен және мөрмен расталған сенімхатты ұсынып) тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу кезiнде қатыса алады.
      Қосымша ақпаратты және анықтаманы (телефон нөмiрi көрсетілсін) телефон арқылы алуға болады.

Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге
тарифтерді (бағаларды, алымдар 
ставкаларын) немесе олардың шектi
деңгейлерін және тарифтiк сметаларды
бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн
тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң
сатып алу қағидаларына      
3-қосымша             

Тендерге қатысуға арналған өтiнiм
(заңды тұлғалар үшiн)

      (Кiмге)________________________________________________________
            (тапсырыс берушiнiң атауы)

      (Кiмнен)_______________________________________________________
                        (әлеуеттi өнім берушiнiң атауы)
____________________________________________________________________
                        (тендердiң атауы)

тендердi өткiзу жөнiндегi тендерлiк құжаттамаларды қарап, алынуы
осымен куәландырылатын, тендерлiк құжаттамаға сәйкес
___________________ жалпы
(цифрмен және жазбаша)
сомаға тауарлардың (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) мынадай лоттар бойынша:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
      (лоттар бойынша тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi жан-жақты сипаттау)
________________________________ жеткiзiлуiн жүзеге асыруды ұсынады.
(әлеуеттi өнім берушiнiң атауы)

      Осы тендерлiк өтiнiм мыналардан тұрады:

      1. _______________________________________________________
      2. _______________________________________________________
      3. _______________________________________________________
      4. _______________________________________________________
      5. _______________________________________________________
      6. _______________________________________________________
      7. _______________________________________________________
      8. _______________________________________________________
      9. _______________________________________________________
      10. ______________________________________________________

Біздің тендерлік өтінім ұтып шықты деп танылған жағдайда,_________
                                                         (жазбаша)
күн iшiндe материалдық, қаржылық ресурстарды (жұмыстар орындауды,
қызметтер көрсетуді) бастауға және осы тeндepлiк өтінімде көрсетілген
барлық материалдық, қаржылық ресурстарды (жұмыстарды орындау,
қызметтерді көрсету) біздің конкурстық өтінімді ұтып шықты деп тану
туралы Сізден хабарлама алған сәттен бастап ___________ күн ішінде
аяқтауға міндеттенеміз.                       (жазбаша)

      Біз тендерлік құжаттамада айтылған Сіздің төлем шартыңызбен
келісеміз. Төлемнің мынадай балама шарттарын ______________________
                                            (төлем шарттарының баламалары,
_____________________________________________________________________
              егер мұндай бар болса, санамаланады)

немесе басқа шарттарды ұсынамыз, (санамалау:________________________
      бұл ретте _________________ мөлшерінде баға шегерімін ұсынамыз.
               (ақшалай мәнде жазбаша көрсетіледі)

      Осы тендерлік өтінім тендерлiк өтінімдер салынған конверттерді
ашқан күнінен бастап _____________ күн ішінде қолданыста болады.
                       (жазбаша)

      Сатып алу туралы шартты жасасқан сәтке дейін осы тендерлік өтінім оны ұтып шықты деп тану туралы Сіздің хабарламаңызбен бipгe біздің арамыздағы міндетті шарт рөлін атқаратын болады.

__________________                     ___________________________
   (Қолы, күні)                        (Лауазымы, Т.А.Ә.)

М.О.

___________________________ атынан немесе тапсырмасы бойынша барлық
(әлеуетті өнім берушінің атауы)

      уәкілеттілігі бар тендерлік өтінімге қол қоюшы_________________

Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге 
тарифтерді (бағаларды, алымдар  
ставкаларын) немесе олардың шектi 
деңгейлерін және тарифтiк сметаларды
бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн
тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң
сатып алу қағидаларына    
4-қосымша           

Әлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімінің
бағалар кестесі
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
(әpбip лотқа жеке толтырылады)

-------------------------------------------------------------------
      Тауарлардың, жұмыстар мен қызмeттepдiң атауы

-------------------------------------------------------------------

      1. Қысқаша сипаты
      2. Шығарылған елі (жұмыстарды сатып алу кезінде алып тасталсын)
      3. Шығарушы зауыт (жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде алып тасталсын)
      4. Өлшем бірлігі
      5. Баға_______бiрлiкке___________ ИНКОТЕРМС 2010 шарттары
бойынша _________ (белгiленген пунктi)
      6. Саны (көлемі)
      7. Барлық бағасы = 5 жол х 6 жол _________
      8. Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС 2010 шарттары бойынша __________ белгiленген пунктi, әлеуеттi өнiм берушiнiң тасымалдауға  арналған, кеден бажын, ҚҚС және басқа төлемдер мен алымдарды,  жинақтаушы бөлшектер мен мiндеттi қосалқы бөлшектер бағасын, бiр өлшем бiрлiгiне пайдаланудың бастапқы мерзiмi iшiнде қызмет көрсетуге арналған барлық шығыстарды қоса алғанда, басқа да шығыстар
      Әлеуетті өнім беруші басқа да шығыстарды көрсетуге құқылы, оның ішінде:
      8.1.
      8.2.
      9. Оны ұсыну кезіндегі жеңілдік мөлшері
      9.1.
      9.2.

-------------------------------------------------------------------

Ескертпе: Әлеуетті өнім беруші 8-жолда көрсетілген жалпы бағаның құрамдастырын көрсетпеуі мүмкін, өйткені осы жолда көрсетілген бағаны тендерлік комиссия әлеуетті өнім берушінің барлық шығыстарын ескере отырып, айқындалған ретінде қарайды және қайта қарауға жатпайды.

______________                         ______________________________
    (қолы)                                     (Лауазымы, Т.А.Ә.)

М.О.

Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге
тарифтерді (бағаларды, алымдар  
ставкаларын) немесе олардың шектi
деңгейлерін және тарифтiк сметаларды
бекiту кезiнде шығындары ескерiлетiн
тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi
табиғи монополиялар субъектiлерiнiң
сатып алу қағидаларына      
5-қосымша          

Тендерге қатысуға арналған өтінім
(дара кәсіпкерлер және жеке тұлғалар үшін)

(Кімге) __________________________________________________________
                   (Тапсырыс берушінің атауы)
(Кімнен) __________________________________________________________
              (Әлеуетті жеткізіп беруінің аты, әкесінің аты, тeгi)
      _______________________________________________________________
                         (тендердің атауы)
тендерді өткізу жөніндегі тендерлік құжаттамаларды қарап, алынуы
осымен куәландырылатын, тендерлік құжаттамаға сәйкес _______________
                                                   (цифрмен және жазбаша)
жалпы сомаға материалдық, қаржылық ресурстардың (жұмыстар орындау,
қызметтер көрсету) мынадай лоттар бойынша _________________________
                                          (лоттар бойынша тауарларды, ____________________________________________________________________
            жұмыстар мен кызметтерді егжей-тегжейлі сипаттау)
_____________________________________________________________________
                     (әлеуетті өнім берушінің атауы)
жеткізілуін жүзеге асыруды ұсынады.

      Осы тендерлік өтінім мыналардан тұрады:

1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
10.________________________________________________________________

      Мен, менің тендерлік өтінімім ұтып шықты деп танылған жағдайда,
____________ күн ішінде материалдық, қаржылық ресурстарды (жұмыстар
(жазбаша)
орындауды, қызмeттep көрсетуді) бастауға және осы тендерлік өтінімде
көрсетілген барлық материалдық, қаржылық ресурстардың (жұмыстарды
орындау, қызметтерді көрсету) менің тендерлік өтінімім ұтып шықты деп
тану туралы Сізден хабарлама алған сәттен бастап __________ күн
                                                  (жазбаша)
ішінде аяқтауға міндеттенемін.

      Мен тендерлік құжаттамада айтылған Сіздің төлем шартыңызбен
келісемін. Төлемнің мынадай балама шарттарын _______________________
                                        (төлем шарттарының баламалары, егер
_____________________________________________________________________
мұндай бар болса, санамаланады)
_____________________________________немесе басқа шарттарды ұсынамын,
(ақшалай мәнде жазбаша көрсетіледі)
(санамалау:______________________________________________) бұл ретте

мөлшерінде баға шегерімін ұсынамын.
      Осы тендерлік өтінім тендерлiк өтінімдер салынған конверттерді ашқан күнінен бастап _____________ күн ішінде қолданыста болады.
                       (жазбаша)

      Сатып алу туралы шартты жасасқан сәтке дейін осы тендерлік өтінімді оны ұтып шықты деп тану туралы Сіздің хабарламаңызбен бipгe біздің арамыздағы міндетті шарт рөлін атқаратын болады.

______________             __________________________________
     (қолы)                                      (Т.А.Ә.)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады