"Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша медициналық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру мен жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қарашадағы № 1888 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 1703 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 қазандағы № 1358 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.10.25 № 1358 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша медициналық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қарашадағы № 1888 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 41, 467-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша медициналық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу ережесінде:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша медициналық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру мен жүргізу ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының азаматтарына және оралмандарға мемлекеттік мекемелерді, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын пилоттық ұйымдарды және жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін қоспағанда, медициналық қызметтің тиісті түрлеріне лицензиясы бар медициналық ұйымдарда тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін (бұдан әрі - ТМККК) көрсету бойынша медициналық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін айқындайды.
      Бюджет қаражаты есебінен салынған, пайдалануға берілгеннен кейін ТМККК-ні орналастыруға алғаш рет өтінім берген жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілеріне комиссия ТМККК-ні орналастыруды олар осы Ереженің 7 және 8-тармақтарының талаптарына сәйкес болған және оларға ТМККК орналастыру рәсіміне рұқсат етілген деп таныған жағдайда жүзеге асырады.";
      23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Әкімші бекіткен міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарының негізінде тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелерінде айқындалған тәртіппен және нысан бойынша мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді.
      Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын бекіткен күнінен бастап бес күн ішінде оны Әкімшіге жібереді немесе ұсынады.
      3. Тапсырыс беруші тиісті жылға арналған мемлекеттік сатып алудың бекітілген не нақтыланған жылдық жоспары негізінде ТМККК көрсету бойынша медициналық қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді қабылдайды.";
      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді қоса алғанда, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ТМККК көрсету бойынша медициналық қызметтерді сатып алуды облыстардың, Астана және Алматы қалаларының денсаулық сақтау басқармалары жүзеге асырады";
      5-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      "Республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын ТМККК көрсету бойынша медициналық қызметтерді қоспағанда, облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді қоса алғанда, жергілікті бюджет қаражаты есебінен ТМККК көрсету бойынша медициналық қызметтерді сатып алу жүзеге асырылады.";
      8-тармақта:
      2) тармақшада:
      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "ЖСН, БСН, жеке басының куәлігі немесе паспорттың (жеке тұлғалар үшін);";
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "заңды тұлғаның бекітілген құрылымы;";
      3) тармақша мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      "медициналық ұйымның денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен ережеге сәйкестігі туралы кепілдік хат;";
      26-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      "Өнім берушілермен шарттар тиісті қаржы жылына міндеттемелер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес комиссия орналастырған көлемге және Әкімші бөлген қаражат шегінде жасалады";
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Шарт жасасқан өнім берушілер Тапсырыс берушіге Әкімші бекіткен тәртіппен және мерзімде шығыстардың құрылымын ұсынады.";
      28-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      "Сапаға бақылау жүргізуге байланысты шарттың қолданылу ішінде ақы төлеуге ұсынылмаған, сондай-ақ шарт қолданылу мерзімі аяқталған күнге дейін шарт қолданылған жылдың 1 желтоқсанынан бастап шот-тізілімге енбеген шартқа сәйкес ТМКК шеңберінде медициналық көмек көрсету жағдайына ақы төлеу шарттың қолданылу жылынан кейінгі жылы жүргізіледі.";
      көрсетілген Ережеге 4-қосымшада:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (ЖСН, БЖН, ЖСК), сондай-ақ әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы және мекен-жайы;";
      көрсетілген Ережеге 7-қосымшада:
      1.3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1.3. Осы Шарттың 2.1., 2.5. және 4.2.-тармақтарына сәйкес шарт сомасы түзетілуге жатады.";
      2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2.1. Тапсырыс беруші Өнім берушіге бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бекіткен тариф бойынша ақы төлейді.
      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бекіткен нозологиялардың тізбесі бойынша және көрсетілген медициналық көмектің құны бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бекіткен тарифтен бірнеше есе асқан жағдайда, тапсырыс беруші өнім берушіге нақты көрсетілген медициналық көмек үшін ақы төлеуді бюджеттік бағдарламалар әкімшісі айқындайтын тәртіппен бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің міндеттемелер мен төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларында көзделген қаражат шегінде жүзеге асырады.";
      2.2-тармақ алып тасталсын;
      2.5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2.5. Ақы төлеу осы Шарттың 2.1-тармағын және медициналық көмектің сапасы мен көлеміне бақылау жүргізген жағдайда оның нәтижелерін ескере отырып, түзетуге (азайтуға/ұлғайтуға) жатады.";
      3.1-тармақта:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Осы Шарттың 3 және (немесе) 4-қосымшасында (қосымшаларында) көрсетілген жыл бөлінісінде (ай бойынша) ТМККК шеңберінде медициналық қызметтерді көрсету көлеміне және мерзіміне сәйкес қызмет көрсетуге;";
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      "Тапсырыс берушіге бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бекіткен тәртіппен және мерзімде шығыстардың құрылымын ұсынады;";
      мынадай мазмұндағы 4.2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4.2-1. Осы Шартқа 3 және (немесе) 4-қосымшада (қосымшаларда) көрсетілген жыл бөлінісінде (ай бойынша) ТМККК шеңберінде медициналық қызметтерді көрсету көлеміне және мерзіміне сәйкес қызмет көрсету бөлігінде осы Шарттың бұзылуы денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекітетін түзету коэффициентінің* денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен өзгеруіне әкелуі мүмкін.
      Ескертпе: *түзету коэффициенті - стационар деңгейінің коэффициенті, экологиялық коэффициент, өңірлік коэффициент, ауылдық аумақ және тағы да басқа коэффициенттер.";
      4.5-тармақ алып тасталсын;
      7.1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7.1-1. Тапсырыс беруші кез келген уақытта Өнім берушінің қызметіне араласпай, көрсетілетін қызметтердің барысы мен сапасын, оның ішінде Өнім берушіде пациенттің ТМККК шеңберінде медициналық қызметтерге қанағаттануын бағалауға сауалнама жүргізу нысанында, оның ішінде қызметтер көрсетілетін жерге барып және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да тәсілдермен тексеру жүргізуге құқылы.";
      Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтерді көрсетуге арналған үлгі шартқа 2-қосымшада:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Өнім беруші осы өтінімде орындалған жұмыстар актісі бойынша төлеуге жататын сомалардан ______ бастап _________ айын қоса алғанда, ай сайын тең үлестермен төленген авансты ұстап қалуына келісімін білдіреді және осы өтінімде көрсетілген жоспарланған аванс сомаларын бөлуге сәйкес аванстың жұмсалғанын растайды.

Р/с №

Шығыстар атауы

Сома

1.

Медициналық қызметкерлердің еңбекақысы


2.

Тамақ өнімдерін сатып алу


3.

Дәрілік заттарды сатып алу


4.

Коммуналдық шығыстар


5.

Басқа шығыстар


                                                               ";

      Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтерді көрсетуге арналған үлгі шартқа 3 және 4-қосымшалар осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1703 қаулысына   
1-қосымша       

Тегін медициналық көмектің  
кепілдік берілген көлемі шеңберінде
медициналық қызметтерді    
көрсетуге арналған үлгі шартқа
3-қосымша           

ТМККК шеңберінде жыл бөлінісінде (ай бойынша) стационарлық және стационарды алмастыратын көмек көрсету көлемі және мерзімдері

Бюджеттік бағдарлама: ______________________________________________
                        (бюджеттік бағдарламаның нөмірі мен атауы)

Өнім берушінің атауы: __________________________________
                            (Медициналық ұйым атауы)
_______ жылғы "____" ___________ № _________ шарт

      Медициналық көмек көрсету жағдайларының жоспарлы саны (бұдан әрі - жағдайлар) ________________

Шарттың _______ жылға сомасы __________ теңгені құрайды,
оның ішінде:
Стационарлық көмек: ___________, __________ теңге,
оның ішінде:
жоғары мамандандырылған медициналық көмек: жағдайлар ________, _________ теңге.
Стационарды алмастыратын медициналық көмек: жағдайлар _________, __________ теңге.

      Шарт бойынша міндеттемелерді ай бойынша бөлу:

Р/с №

Атауы

____
жыл

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1

Медициналық көмек көрсету жағдайларының жоспарлы саны


2

Сома (теңге),


оның ішінде:


Аванс (теңге), негізгі


Аванс (теңге), қосымша


Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспар


      Стационарлық көмек бойынша міндеттемелерді ай бойынша бөлу:

Р/с №

Атауы

___
жыл

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1

Медициналық көмек көрсету жағдайларының жоспарлы саны


2

Сома (теңге),


оның ішінде:


Аванс (теңге), негізгі


Аванс (теңге), қосымша


Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспар


      Жоғары мамандандырылған медициналық көмек бойынша (стационарлық көмектен) міндеттемелерді ай бойынша бөлу:

Р/с №

Атауы

___
жыл

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1

Медициналық көмек көрсету жағдайларының жоспарлы саны


2

Сома (теңге),


оның ішінде:


Аванс (теңге), негізгі


Аванс (теңге), қосымша


Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспар


      Стационарды алмастыратын көмек бойынша міндеттемелерді ай бойынша бөлу:

Р/с №

Атауы

___
жыл

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1

Медициналық көмек көрсету жағдайларының жоспарлы саны


2

Сома (теңге),


оның ішінде:


Аванс (теңге), негізгі


Аванс (теңге), қосымша


Төлемдер бойынша қаржыландыру жоспар


Тапсырыс беруші                        Орындаушы
"ҚР ДСМ МҚАК __________                Медициналық
қаласы/облысы ________ бойынша         ұйымның басшысы ______/______
департаменті" ММ директоры ____/__________            (қолы) (Т.А.Ә.)
                          (қолы) (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2011 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 1703 қаулысына   
2-қосымша        

Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде медициналық   
қызметтерді көрсетуге арналған
үлгі шартқа        
4-қосымша         

ТМККК шеңберінде жыл бөлінісінде (ай бойынша) диагностикалық қызмет көрсету көлемі және мерзімдері

Бюджеттік бағдарлама: ____________________________________________
                       (бюджеттік бағдарламаның нөмірі мен атауы)

Өнім берушінің атауы: ____________________________________
                          (Медициналық ұйымның атауы)
____ жылғы "___"_______ № __________ шарт
      Диагностикалық қызмет көрсету көлемі (саны) __________________
____________ жылға Шарттың сомасы __________ теңге.

      Шарт бойынша міндеттемелерді ай бойынша бөлу:

Р/с

Атауы

____
жыл

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Мамыр

Маусым

Шілде

Тамыз

Қыркүйек

Қазан

Қараша

Желтоқсан

1

Диагностикалық қызмет көрсету көлемі (саны)Сома (теңге),оның ішінде:Аванс (теңге), негізгіАванс (теңге), қосымшаТөлемдер бойынша қаржыландыру жоспар


Тапсырыс беруші                         Орындаушы
"ҚР ДСМ МҚАК __________                 Медициналық
қаласы/облысы _________ бойынша         ұйымның басшысы _____/_______
департаменті" ММ директоры  _____/_______             (қолы) (Т.А.Ә.)
                           (қолы) (Т.А.Ә.)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады