Тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс қайта өңдеудің және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің шарттары туралы құжаттың нысанын және оны беру, оған өзгерістер немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ оны кері қайтарып алу (жою) қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы № 73 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 392 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 28.06.2018 № 392 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы Кодексінің 348, 361 және 373-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің шарттары туралы құжаттың нысаны;

      2) Тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің шарттары туралы құжатты беру, оған өзгерістер немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ оны кері қайтарып алу (жою) қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 16 қаңтардағы
№ 73 қаулысымен
бекітілген

      Нысан

Тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу шарттары туралы құжат

1.

Құжат берілген тұлға туралы мәлімет (тұлғаның атауы, мекенжайы, БСН, СТН (заңды тұлға үшін), ЖСН, СТН (жеке тұлға үшін), банк деректемелері*


2.

Қайта өңдеу жөніндегі операцияларды тікелей жасайтын тұлға туралы мәлімет (тұлғаның атауы, мекенжайы, БСН, СТН (заңды тұлға үшін), ЖСН, СТН (жеке тұлға үшін), банк деректемелері*


3.

Тауардың атауы


4.

КО СЭҚ ТН бойынша коды, олардың мөлшері және құны


5.

Сыртқы экономикалық мәміленің жасалғандығын растайтын құжаттар туралы мәліметтер, оған немесе тұлғаның ниетін растайтын өзге құжатқа қосымшалар және (немесе) толықтырулар


6.

Қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормалары


7.

Тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операциялар, оларды жасау тәсілдері


8.

Тауарларды сәйкестендіру тәсілдері


9.

Қайта өңдеу өнімінің (өнімдерінің) атауы


10.

КО СЭҚ ТН бойынша коды, олардың мөлшері және құны


11.

КО СЭҚ ТН-ға сәйкес қалдықтар мен артық қалдықтардың атауы және сыныпталуы, олардың мөлшері және құны


12.

Тауарларды қайта өңдеу мерзімі


13

Балама/шетелдік тауарлармен алмастыру (егер мұндай алмастыру болжамданса)**


14.

Қалдықтарды одан әрі коммерциялық пайдалану мүмкіндігі


15.

Кеден органдары (тауарларды қайта өңдеу кедендік рәсімімен орналастыру және осы кедендік рәсімдерді аяқтау болжанатын)


16.

Енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар


17.

Ерекше белгілер      Басшы ____________ _____________________________

      (қолы) (аты-жөні)

      Мөрдің орны

      20 ж. " "

      Ескертпе:

      * деректер (мәліметтер) болған кезде толтырылады.

      ** егер тұлғаға ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу кедендік рәсімімен тауарларды декларациялау үшін берілетін болса толтырылмайды.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 16 қаңтардағы
№ 73 қаулысымен
бекітілген

Тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс қайта өңдеудің және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің шарттары туралы құжатты беру, оған өзгерістер немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ оны кері қайтарып алу (жою) қағидалары
1. Жалпы ережелер

      1. Осы Тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс қайта өңдеудің және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеудің шарттары туралы құжатты беру, оған өзгерістер немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ оны кері қайтарып алу (жою) қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 348, 361 және 373-баптарына сәйкес әзірленді және тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс қайта өңдеу және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу кедендік рәсімдерімен орналастыру кезінде тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжатты (бұдан әрі – Қайта өңдеу шарттары туралы құжат) беру, сондай-ақ оған өзгерістер немесе толықтырулар енгізу және оны кері қайтарып алу (жою) тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидалардың әрекеті тауарларды қайта өңдеуді көздейтін өзге кедендік рәсімдерге қолданылмайды.

      3. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары арасында бөлінген Кеден одағы Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы (бұдан әрі – КО СЭҚ ТН) бойынша тауарлардың атауына және сыныпталуына қарай құзыретті мемлекеттік орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) береді.

      4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты бергені үшін төлем алынбайды.

2. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты беру тәртібі

      5. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты алу үшін тұлға (бұдан әрі – өтініш беруші) уәкілетті органға мынадай құжаттарды:

      1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс қайта өңдеу және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу шарттары туралы құжатты беруге арналған өтінішті;

      2) сыртқы экономикалық мәмілені жасағандығын растайтын құжаттың, қосымшаның және (немесе) оған толықтырулардың көшірмесін;

      3) шетелдік тауарлардың және (немесе) Кеден одағы тауарларының және КО СЭҚ ТН-ға сәйкес оларды қайта өңдеу өнімдерінің атауы мен сыныпталуын, олардың мөлшері мен құнын растайтын құжаттың көшірмесін;

      4) тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операцияларды (технологиялық процеске негізделген) қоса алғанда, қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормаларын есептеу кестесін, оларды жасау тәсілдерін, тауарларды сәйкестендіру тәсілдерін, сондай-ақ тауарларды қайта өңдеу бойынша мерзімдерді ұсынады.

      6. Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің әрбір парағы, басшының не оны алмастырушы тұлғаның қолымен, сондай-ақ егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұндай тұлғаның мөрі болса, өтініш берушінің мөрімен куәландырылады.

      7. Өтінішті уәкілетті орган, оған қоса берілген құжаттармен бірге ол тіркелген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарайды.

      8. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты уәкілетті орган белгіленген нысан бойынша бір данада ресімдейді, басшы немесе оны алмастырушы тұлға қол қояды және мөрмен куәландырылады.

      Қайта өңдеу шарттары туралы құжаттың түпнұсқасы өтініш берушіге беріледі.

      9. Мынадай:

      1) Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты алу үшін өтініш беруші ұсынған құжаттарда дұрыс емес мәліметтер болған;

      2) шетелдік тауарларды, Кеден одағының тауарларын және қайта өңдеу өнімдерін сәйкестендіру мүмкін болмаған;

      3) өтініш берушіге тауарларды қайта өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға тыйым салатын сот шешімі (қаулысы, ұйғарымы) заңды күшіне енген жағдайларда уәкілетті орган Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты беруден бас тарту туралы шешімді қабылдайды.

      10. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты беруден бас тартылған жағдайда уәкілетті орган өтінішті қарау мерзімі шегінде бас тартудың себебін көрсете отырып жазбаша нысанда мәлімдеушіге хабарлайды.

      Қайта өңдеу шарттары туралы құжат бойынша уәкілетті орган Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты беруден бас тартқан себептер жойылғаннан кейін оны беруге қайтадан өтініш ұсынуға болады, ол осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен қаралады.

      Белгіленген мерзімде дәлелді бас тарту ұсынылмаған жағдайда Қайта өңдеу шарттары туралы құжат берілген болып саналады және уәкілетті орган бес жұмыс күнінің ішінде оны өтініш берушіге береді.

      11. Қайта өңдеу шарттары туралы құжат жоғалған немесе бүлінген жағдайда өтініш берушінің дәлелді жазбаша өтініші бойынша уәкілетті орган оң жақ бетіне "Телқұжат" деген жазбаны қоя отырып Қайта өңдеу шарттары туралы құжаттың телқұжатын береді. Бұл ретте телқұжаттың артқы жағына телқұжатты берген тұлғаның лауазымы, Т.А.Ә. көрсетіледі, сондай-ақ уәкілетті органның басшысы немесе оны алмастырушы тұлға қол қояды және мөрмен куәландырылады.

      Телқұжатты беру туралы өтініш Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты жоғалту немесе бүлдіру себебін және жағдайды көрсете отырып, еркін нысанда жасалады.

      Қайта өңдеу шарттары туралы құжаттың телқұжатын уәкілетті орган өтінішті тіркеген күнінен бастап бес жұмыс күнінің ішінде береді.

      Қайта өңдеу шарттары туралы құжаттың телқұжатын бергені үшін төлем алынбайды.

3. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу тәртібі

      12. Мынадай:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретінде тіркелген өтініш берушінің құрылтай құжаттарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген не дара кәсіпкер болып табылатын өтініш берушінің жеке басын куәландыратын мәліметтер өзгерген;

      2) Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты беруге негіз болған құжаттардың бірінің немесе бірнешеуінің қолданылуы тоқтатылған немесе тоқтатыла тұрған жағдайларда уәкілетті орган өтініш берушінің дәлелді жазбаша өтініш бойынша Қайта өңдеу шарттары туралы құжатта көрсетілген мәліметтерді өзгертуі және (немесе) толықтыруы мүмкін.

      13. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатта көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы өтініш осындай өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың қажеттілігін негіздей отырып және енгізілетін өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды растайтын құжаттарды қоса бере отырып, еркін нысанда жасалады.

      Өтініш тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күнінен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей уәкілетті органға беріледі.

      14. Уәкілетті орган өтінішті ол тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күнінің ішінде қарайды.

      15. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатта көрсетілген мәліметтерге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы не осындай өзгерістер және (немесе) толықтыруларды енгізуден бас тарту туралы уәкілетті органның шешімі өтініш тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күнінің ішінде жазбаша нысанда өтініш берушіге ұсынылады.

4. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты кері қайтарып алу (жою) тәртібі

      16. Мынадай:

      1) Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты берген сәттен бастап дұрыс емес мәліметтер анықталған (белгіленген);

      2) өтініш беруші кедендік аумақта/аумақтан тыс немесе ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу кедендік рәсімінің әрекет етуі мерзімі ішінде кеден ісі саласында әкімшілік құқық бұзушылықты қайта жасаған;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда;

      4) өтініш берушінің жазбаша дәлелді өтініші бойынша;

      5) кеден ісі саласындағы уәкілетті органның дәлелді өтініші бойынша уәкілетті орган Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты кері қайтарып алады (жояды).

      17. Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты кері қайтарып алу (жою) туралы шешімді уәкілетті орган жазбаша нысанда ресімдейді және Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты кері қайтарып алу туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде мәлімдеушіге жолдайды.

  Тауарларды кедендік
аумақта/аумақтан тыс және ішкі
тұтыну үшін қайта өңдеудің шарттары
туралы құжатты беру, оған өзгерістер/
немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ
оны кері қайтарып алу (жою) қағидаларына
1-қосымша

Тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс қайта өңдеу және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу шарттары туралы құжатты беру, қайта өңдеудің соңғы өнімдерінде оларды Кеден одағының Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы бойынша сыныптау кезінде тауарларды Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары арасында бөлу

      Тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс қайта өңдеу және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу шарттары туралы құжатты беру кезінде Кеден одағының Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы (бұдан әрі – КО СЭҚ ТН) бойынша тауарлардың сыныптау кодтары мынадай мемлекеттік органдар бойынша уәкілетті мемлекеттік органдар арасында бөлінген:

      1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі:

      КО СЭҚ ТН-ның І бөлімі – Тірі жануарлар: жануарлардан алынған өнімдер мен шикізаттар (0501 00 000 0 позициясынан басқа);

      КО СЭҚ ТН-ның ІІ бөлімі – өсімдіктерден алынған өнімдер (1203 00 000 0 позициясынан басқа);

      КО СЭҚ ТН-ның ІІІ бөлімі – жануарлардан немесе өсімдіктерден алынған тоң майлар және майлар, оларды ыдырататын өнiмдер; дайын азық-түлік тоң майлар; жануарлардан немесе өсiмдiктерден алынған балауыздар (1520 00 000 0, 1521, 1522 00 позициялардан басқа);

      КО СЭҚ ТН-ның ІV бөлімі – 16, 17, 18, 19, 20, 21-топтың; 22-топтың (– 2201, 2202 позициялары және 23-топтың (2305 00 000 0, 2307 00 позицияларынан басқа) дайын азық-түлік өнімдері; алкогольді және алкогольсіз сусындар мен сірке қышқылы; темекі және оның алмастырғыштары;

      КО СЭҚ ТН-ның VІІІ бөлімі – Өңделмеген терілер, иленген былғары, табиғи үлдір және олардан жасалған бұйымдар; қайыс-ер бұйымдары және әбзелдер; жол керек-жарақтары, әйелдер сөмкелері және оларға ұқсас тауарлар; жануарлардың ішектерінен жасалған бұйымдар (VІІІ бөлімнен жібек көбелегі фиброинынан алынатын талшықтан басқа, 41-тобының 4101, 4102, 4103 – позициялары, 43-тобының 4301 – позициясы);

      КО СЭҚ ТН-ның ІХ бөлімі – Тоқыма материалдары мен тоқыма бұйымдары (50-тобының 5001 00 000 0, 5002 00 000 0, 5003 00 000 0 – позициялары; 51-тобының 5101, 5102, 5103, 5104 00 000 0, 5105 – позициялары; 52-тобының 5201 00, 5202, 5203 00 000 0 – позициялары; 53-тобының 5301, 5302, 5303, 5305 00 000 0 – позициялары);

      2) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі:

      КО СЭҚ ТН-ның ІV бөлімі – Дайын азық-түлік өнімдері; алкогольді және алкогольсіз сусындар мен сірке қышқылы; темекі және оның алмастырғыштары 22-тобының 2203-2208 – позициялары, көлемі 80 % немесе одан көп спирт концентраттары бар денатурирленбеген этил спиртін қоспағанда, спирт концентратының көлемі 80 % аз денатурирленбеген этил спирті (2207 және 2208 позициялар); 24-тобының 2402 және 2403 – позициялары).

      3) Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі:

      КО СЭҚ ТН-ның V бөлімі – Минералды өнімдер (25, 26-топтар);

      КО СЭҚ ТН-ның VI бөлімі – Химиялық және онымен байланысты өнеркәсіп салаларының өнімдері;

      КО СЭҚ ТН-ның VIІ бөлімі – Пластмассалар және олардан жасалған бұйымдар; каучук, резеңке және олардан жасалған бұйымдар;

      КО СЭҚ ТН-ның VIII бөлімі – Өңделмеген терілер, иленген былғары, табиғи үлбір және олардан жасалған бұйымдар; қайыс-ер бұйымдары және әбзелдер; жол керек-жарақтары, әйелдер сөмкелері және ұқсас тауарлар; жануарлардың ішектерінен жасалған бұйымдар (жібек көбелегі фиброинынан алынатын талшықтан басқа, сондай-ақ 41-тобының 4101, 4102, 4103, және 43-тобының – позициялары);

      КО СЭҚ ТН-ның IX бөлімі – Сүрек және одан жасалған бұйымдар; сүрек көмірі; тығын және одан жасалған бұйымдар; сабаннан, альфадан немесе өруге арналған өзге материалдардан жасалған бұйымдар; себеттік және басқа да өрілген бұйымдар;

      КО СЭҚ ТН-ның X бөлімі – Сүректен жасалған масса немесе басқа да талшықты целлюлозадан жасалған материалдар;

      КО СЭҚ ТН-ның XI бөлімі – Тоқыма материалдары мен тоқыма бұйымдары (50-тобының 5001 00 000 0, 5002 00 000 0, 5003 00 000 0 – позициялары); 51-топ (5101, 5102, 5103, 5104 00 000 0 – позицияларынан басқа); 52-топ (5201 00, 5202 позицияларынан басқа); 53-топ (5301, 5302, 5303, 5305 00 000 0 – позицияларынан басқа); 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63-топтары (6306, 6307, 6308 00 000 0, 6309 00 000 0, 6310 – позицияларынан басқа);

      КО СЭҚ ТН-ның XIІ бөлімі – Аяқ киімдер, бас киімдер, қолшатырлар, күннен қорғайтын шатырлар, таяқтар, таяқ-орындықтар, шыбыртқылар, қамшылар мен олардың бөліктері; өңделген қауырсындар және олардан жасалған бұйымдар; жасанды гүлдер; адам шашынан жасалған бұйымдар (66 және 67-топтардан басқа);

      КО СЭҚ ТН-ның XIІІ бөлімі – Тастан, гипстен, цементтен, асбесттен, слюдадан немесе ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар; керамикалық бұйымдар; шыны және одан жасалған бұйымдар;

      XІV бөлімі КО СЭҚ ТН-ның – Табиғи немесе қопсытылған інжу, қымбат бағалы немесе жартылай қымбат бағалы тастар, қымбат бағалы металдар, қымбат бағалы металл жалатылған металдар және олардан жасалған бұйымдар; бижутерия; монеталар;

      КО СЭҚ ТН-ның XV бөлімі – Қымбат бағалы металдар және олардан жасалған бұйымдар;

      КО СЭҚ ТН-ның XVІ бөлімі – Машиналар, жабдықтар және механизмдер; электро техникалық жабдықтар; олардың бөліктері; дыбыс жазғыш және дыбыс шығарғыш аппараттар, телевизиялық бейнені және дыбысты жазуға және шығаруға арналған аппараттар, олардың бөліктері мен керек-жарақтары;

      КО СЭҚ ТН-ның XVІІ бөлімі – жермен жүретін көлік құралдары, ұшу аппараттары, жүзетін құралдар және көлікке қатысты құрылғылар мен жабдықтар;

      КО СЭҚ ТН-ның XVІІІ бөлімі – Оптикалық, фотографиялық, кинематографиялық, өлшеу, бақылау, дәл өлшеу, медициналық немесе хирургиялық құрал-жабдықтар мен аппараттар; барлық түрдегі сағаттар; музыкалық аспаптар; олардың бөліктері мен керек-жарақтары;

      КО СЭҚ ТН-ның XІX бөлімі – Қару және оқ-дәрілер; олардың бөлшектері және керек-жарақтары;

      КО СЭҚ ТН-ның XX бөлімі – Әртүрлі өнеркәсіп тауарлары (94-тобының 9403 20, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 – позициялары).

      4) Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі:

      КО СЭҚ ТН-ның V бөлімі – "Минералдық отын, мұнай және олардан айырып алынатын өнімдер; битуминозды заттар; минералды балауыздар" қоспағанда, минералды өнімдер (27-топ), 2701, 2702, 2703 00 000 0, 2704 00, 2705 00 000 0, 2706 00 000 0, 2707, 2708, 2710 19 710 0 – 2710 19 990 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2712, 2713, 2714, 2715 00 000 0, 2716 00 000 0 кіші субпозициялары.

  Тауарларды кедендік
аумақта/аумақтан тыс және ішкі
тұтыну үшін қайта өңдеудің шарттары
туралы құжатты беру, оған өзгерістер/
немесе толықтырулар енгізу, сондай-ақ
оны кері қайтарып алу (жою) қағидаларына
2-қосымша

      Нысан

Тауарларды кедендік аумақта/аумақтан тыс және ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу шарттары туралы құжатты беруге арналған өтініш __________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасы уәкілетті органының толық атауы)

      _________________________________________________________дан

      (Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты алушы тұлғаның толық атауы)

ӨТІНІШ

      _____________________________________________________________________

      (Кеден одағының кедендік аумағында/нан тыс, ішкі тұтыну үшін, қайта

      өңдеудің түрін көрсету)

      _____________________________________________________________________

      ______________________________________________ Қайта өңдеу шарттары

      ______________________________________туралы құжатты беруді сұраймын

      _____________________________________________________________________

      Қажетті мәліметтер:

      1. Тұлғаның атауы _____________________________________________

      (Қайта өңдеу шарттары туралы құжатты алушы тұлға)

      _____________________________________________________________________

      (мекенжайы, БСН, СТН (з.т.үшін), СТН, ЖСН (ж.т.үшін), банктік деректемелер)

      _____________________________________________________________________

      2. Қайта өңдеу бойынша операцияларды тікелей жасайтын (жасаушы)

      тұлға (тұлғалар) туралы мәліметтер __________________________________

      _____________________________________________________________________

      (тұлғаның атауы, мекенжайы, БСН, СТН (з.т.үшін), СТН, ЖСН (ж.т.үшін),

      банктік деректемелер) *

      3. Тауардың атауы _____________________________________________

      4. КО СЭҚ ТН бойынша тауардың коды, оның мөлшері мен құны____

      __________________________________________________________________

      5. Сыртқы экономикалық мәміленің жасалғандығын растайтын

      құжаттар, оған қосымша және (немесе) толықтыру немесе тұлғаның ниетін

      растайтын өзге құжаттар туралы мәліметтер __________________________

      ____________________________________________________________________

      6. Қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормалары _____________________

      ____________________________________________________________________

      7. Тауарларды қайта өңдеу бойынша операциялар, оларды жасау

      тәсілдері____________________________________________________________

      8. Тауарларды сәйкестендіру тәсілі ___________________________

      ____________________________________________________________________

      9. КО СЭҚ ТН-ға сәйкес қалдықтар мен артық қалдықтардың, атауы,

      жіктелуі, олардың мөлшері мен құны _________________________________

      ____________________________________________________________________

      10. Тауарларды қайта өңдеу мерзімі ___________________________

      11. Балама/шетелдік тауарлармен алмастыру ____________________

      ____________________________________________________________________

      (егер мұндай алмастырулар болжанғанда)**

      12. Қалдықтарды одан әрі коммерциялық пайдаланудың

      мүмкіндіктері ______________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      13. Кеден органдары __________________________________________

      (тауарларды қайта өңдеу кедендік рәсімімен орналастыру

      ____________________________________________________________________

      және осы кедендік рәсімді аяқтау болжанатын)

      14. Қоса берілген құжаттар ___________________________________

      ____________________________________________________________________

      Басшы _____________ ____________________________

      (қолы) (аты-жөні)

      Мөрдің орны

      20 ж. " " ______

      Өтініш қарауға қабылданды 20 ж. " " ______ Кіріс №

      Ескертпе:

      * Көрсетілген мәліметтер бар болған кезде толтырылады.

      ** Егер тұлғаға ішкі тұтыну үшін қайта өңдеу кедендік рәсімімен тауарларды декларациялау үшін берілетін болса толтырылмайды.

Об утверждении формы и Правил выдачи документа об условиях переработки товаров на/вне таможенной территории и переработки для внутреннего потребления, внесения в него изменений или дополнений, а также его отзыва (аннулирования)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 73. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2018 года № 392.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.06.2018 № 392 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьями 348, 361 и 373 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) форму документа об условиях переработки товаров на/вне таможенной территории и для внутреннего потребления;

      2) Правила выдачи документа об условиях переработки товаров на/вне таможенной территории и для внутреннего потребления, внесения в него изменений или дополнений, а также его отзыва (аннулирования).

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 января 2012 года № 73

      Форма

Документ
об условиях переработки товаров на/вне таможенной
территории и для внутреннего потребления

1.

Сведения о лице, которому выдан документ (наименование

лица, адрес, БИН, РНН (для юридических лиц), ИИН, РНН

(для физических лиц), банковские реквизиты *


2.

Сведения о лице, которое будет непосредственно

совершать операции по переработке (наименование лица,

адрес, БИН, РНН (для юридических лиц), Ф.И.О., адрес,

ИИН, РНН (для физических лиц), банковские реквизиты *


3.

Наименование товара


4.

Код по ТН ВЭД ТС, их количество и стоимость


5.

Сведения о документах подтверждающих совершение

внешнеэкономической сделки, приложения и (или)

дополнения к ним, или иного документа, подтверждающего

намерения лица


6.

Норма выхода продуктов переработки


7.

Операции по переработке товаров, способы их совершения


8.

Способы идентификации товаров


9.

Наименование продукта (продуктов) переработки


10.

Код по ТН ВЭД ТС, их количество и стоимость


11.

Наименование и классификация остатков и отходов в

соответствии с ТН ВЭД ТС, их количество и стоимость


12.

Срок переработки товаров


13.

Замена эквивалентными/иностранными товарами (если такая

замена предполагается)**


14.

Возможность дальнейшего коммерческого использования

отходов


15.

Таможенные органы (в которых предполагаются помещение

товаров под таможенные процедуры переработки и

завершение этих таможенных процедур)


16.

Внесенные изменения и (или) дополнения


17.

Особые отметки


      Руководитель ____________ _____________________________________

      (подпись) (фамилия, имя, отчество)

      Место печати

      "__" _________ 20__ г.

      Примечание:

      * Заполняются при наличии данных (сведений).

      ** Не заполняется если выдается лицу для декларирования товаров под таможенной процедурой переработки для внутреннего потребления.

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 января 2012 года № 73

Правила
выдачи документа об условиях переработки товаров на/вне
таможенной территории и переработки для внутреннего
потребления, внесения в него изменений или дополнений,
а также его отзыва (аннулирования)
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила выдачи документа об условиях переработки товаров на/вне таможенной территории и переработки для внутреннего потребления, внесения в него изменений или дополнений, а также его отзыва (аннулирования) (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьями 348, 361 и 373 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в Республике Казахстан" (далее - Кодекс) и определяют порядок выдачи документа об условиях переработки товаров (далее - Документ об условиях переработки) при помещении товаров под таможенные процедуры переработки на/вне таможенной территории и переработки для внутреннего потребления, а также внесения в него изменений или дополнений и его отзыва (аннулирования).

      2. Действие настоящих Правил не распространяется на иные таможенные процедуры, предусматривающие переработку товаров.

      3. Документ об условиях переработки выдается компетентным государственным органом (далее - уполномоченный орган) в зависимости от наименования и классификации товаров по Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС), распределенных между уполномоченными органами Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      4. Плата за выдачу Документа об условиях переработки не взимается.

2. Порядок выдачи Документа об условиях переработки

      5. Для получения Документа об условиях переработки, лицо (далее - заявитель) представляет в уполномоченный орган следующие документы:

      1) заявление на выдачу Документа об условиях переработки товаров на/вне таможенной территории, и переработки для внутреннего потребления, заполненное по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

      2) копию документа, подтверждающего совершение внешнеэкономической сделки, приложения и (или) дополнения к нему;

      3) копию документа, подтверждающего наименование и классификацию иностранных товаров и (или) товаров Таможенного союза и продуктов их переработки в соответствии с ТН ВЭД ТС, их количество и стоимость;

      4) таблицу расчета норм выхода продуктов переработки, включая операции по переработке товаров (основанных на технологическом процессе), способах их совершения, способах идентификации товаров, а также сроков по переработке товаров.

      6. Каждый лист представленных копий документов заверяется подписью руководителя либо лица, его замещающего, а также печатью заявителя, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан такое лицо имеет печать.

      7. Заявление с прилагаемыми к нему документами рассматривается уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней со дня его регистрации.

      8. Документ об условиях переработки оформляется уполномоченным органом в одном экземпляре по установленной форме, подписывается руководителем или его заместителем и заверяется печатью.

      Оригинал Документа об условиях переработки выдается заявителю.

      9. Решение об отказе в выдаче Документа об условиях переработки принимается уполномоченным органом в следующих случаях:

      1) наличия недостоверных сведений в документах, представляемых заявителем для получения Документа об условиях переработки;

      2) невозможности идентификации иностранных товаров, товаров Таможенного союза и продуктов переработки;

      3) вступления в законную силу решения (постановления, определения) суда, запрещающего заявителю осуществлять деятельность по переработке товаров.

      10. В случае отказа в выдаче Документа об условиях переработки уполномоченный орган уведомляет заявителя в письменной форме с указанием причин отказа в пределах срока рассмотрения заявления.

      Повторное представление заявления на выдачу Документа об условиях переработки возможно после устранения причин, по которым уполномоченным органом было отказано в выдаче Документа об условиях переработки, которое рассматривается в порядке, установленном настоящими Правилами.

      В случае непредставления мотивированного отказа в установленные сроки Документ об условиях переработки считается выданным и уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней выдает его заявителю.

      11. В случае утраты или порчи Документа об условиях переработки уполномоченный орган по мотивированному письменному обращению заявителя выдает дубликат Документа об условиях переработки с проставлением на лицевой стороне записи "Дубликат". При этом, на оборотной стороне дубликата указывается должность, Ф.И.О. лица выдающего дубликат, а также подписывается руководителем или его заместителем и заверяется печатью уполномоченного органа.

      Заявление о выдаче дубликата составляется в произвольной форме с указанием причин и обстоятельств утраты или порчи Документа об условиях переработки.

      Дубликат Документа об условиях переработки выдается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения.

      Плата за выдачу дубликата Документа об условиях переработки не взимается.

3. Порядок внесения изменений и (или) дополнений
в Документ об условиях переработки

      12. Сведения, указанные в Документе об условиях переработки, могут быть изменены и (или) дополнены уполномоченным органом по мотивированному письменному обращению заявителя в следующих случаях:

      1) внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы заявителя, зарегистрированного в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо изменения сведений, удостоверяющих личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем;

      2) прекращения или приостановления действия одного или нескольких документов, на основании которых был выдан Документ об условиях переработки.

      13. Заявление о внесении изменений и (или) дополнений сведений, указанных в Документе об условиях переработки, составляется в произвольной форме с обоснованием необходимости таких изменений и (или) дополнений и приложением документов, подтверждающих вносимые изменения и (или) дополнения.

      Заявление подается в уполномоченный орган не позднее тридцати календарных дней с даты внесения соответствующих изменений и (или) дополнений.

      14. Уполномоченный орган рассматривает обращение в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации.

      15. Решение уполномоченного органа о внесении изменений и (или) дополнений сведений, указанных в Документе об условиях переработки, либо об отказе внесения таких изменений и (или) дополнений предоставляется заявителю в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения.

4. Порядок отзыва (аннулирования) Документа об условиях переработки

      16. Документ об условиях переработки отзывается (аннулируется) уполномоченным органом в следующих случаях:

      1) выявления (установления) с момента выдачи Документа об условиях переработки недостоверных сведений;

      2) повторного совершения заявителем административного правонарушения в сфере таможенного дела в течение срока действия таможенных процедур переработки на/вне таможенного территории или для внутреннего потребления;

      3) реорганизации или ликвидации юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      4) по письменному мотивированному обращению заявителя;

      5) по мотивированному обращению уполномоченного органа в сфере таможенного дела.

      17. Решение об отзыве (аннулировании) Документа об условиях переработки оформляется уполномоченным органом в письменной форме и направляется заявителю в течение трех рабочих дней с даты приятия решения об отзыве Документа об условиях переработки.

  Приложение 1
к Правилам выдачи документа
об условиях переработки товаров
на/вне таможенной территории,
для внутреннего потребления,
внесения в него изменений
или дополнений, а также его
отзыва (аннулирования)

Распределение товаров между уполномоченными государственными
органами Республики Казахстан, при выдаче документа об условиях
переработки товаров на/вне таможенной территории, и переработки
для внутреннего потребления, их классификации по Единой
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза в конечных продуктах переработки

      Классификационные коды товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее - ТН ВЭД ТС) при выдаче документа об условиях переработки товаров на/вне таможенной территории, и переработки для внутреннего потребления распределены между уполномоченными государственными органами по следующим государственным органам:

      1) Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан:

      Раздел I ТН ВЭД ТС - Живые животные; продукты и сырье животного происхождения (кроме позиций 0501 00 000 0);

      Раздел II ТН ВЭД ТС - Продукты растительного происхождения (кроме позиции 1203 00 000 0);

      Раздел III ТН ВЭД ТС - Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (кроме позиций 1520 00 000 0, 1521, 1522 00);

      Раздел IV ТН ВЭД ТС - Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители, группы 16, 17, 18, 19, 20, 21; из группы 22 позиции - 2201, 2202 и группа 23 (кроме позиций - 2305 00 000 0, 2307 00);

      Раздел VIII ТН ВЭД ТС - Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (из Раздела VIII волокно из фиброина шелкопряда, из группы 41 позиции - 4101, 4102, 4103, из группы 43 позиция - 4301);

      Раздел IX ТН ВЭД ТС - Текстильные материалы и текстильные изделия (группа 50 позиции - 5001 00 000 0, 5002 00 000 0, 5003 00 000 0; группа 51 позиции - 5101, 5102, 5103, 5104 00 000 0, 5105; группа 52 позиции - 5201 00, 5202, 5203 00 000 0; группа 53 позиции - 5301, 5302, 5303, 5305 00 000 0);

      2) Министерство финансов Республики Казахстан:

      Раздел IV ТН ВЭД ТС - Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители, из группы 22 позиции - 2203-2208, за исключением спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта 80 об. % или более, спирта этилового неденатурированного концентрацией спирта менее 80 об. % (позиции 2207 и 2208), из группы 24 позиции - 2402 и 2403;

      3) Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан:

      Раздел V ТН ВЭД ТС - Минеральные продукты (группа 25, 26);

      Раздел VI ТН ВЭД ТС - Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности;

      Раздел VII ТН ВЭД ТС - Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них;

      Раздел VIII ТН ВЭД ТС - Необработанные шкуры, выделанная кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда, а также позиций группы 41 - 4101, 4102, 4103, и группы 43 - 4301);

      Раздел IX ТН ВЭД ТС - Древесина и изделия из нее; древесный уголь; пробка и изделия из нее; изделия из соломы; альфы или из прочих материалов для плетения; корзиночные и другие плетеные изделия;

      Раздел Х ТН ВЭД ТС - Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов;

      Раздел XI ТН ВЭД ТС - Текстильные материалы и текстильные изделия (группа 50 кроме позиций - 5001 00 000 0, 5002 00 000 0, 5303 00 000 0); группа 51 (кроме позиций - 5101, 5102, 5103, 5104 00 000 0); группа 52 (кроме позиции - 5201 00, 5202); группа 53 (кроме позиции - 5301, 5302, 5303, 5305 00 000 0); группы - 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (кроме позиции 6306, 6307, 6308 00 000 0, 6309 00 000 0, 6310);

      Раздел XII ТН ВЭД ТС - Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса (кроме групп 66 и 67);

      Раздел XIII ТН ВЭД ТС - Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него;

      Раздел XIV ТН ВЭД ТС - Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты;

      Раздел XV ТН ВЭД ТС - Драгоценные металлы и изделия из них;

      Раздел XVI ТН ВЭД ТС - Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура; аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности;

      Раздел XVII ТН ВЭД ТС - Средства наземного транспорта, летальные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование;

      Раздел XVIII ТН ВЭД ТС - Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные инструменты; их части и принадлежности;

      Раздел XIX ТН ВЭД ТС - Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности;

      Раздел XX ТН ВЭД ТС - Разные промышленные товары (группа 94, позиции 9403 20, 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60);

      4) Министерство нефти и газа Республики Казахстан:

      Раздел V ТН ВЭД ТС - Минеральные продукты (группа 27), за исключением: "Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные" субпозиции 2701, 2702, 2703 00 000 0, 2704 00, 2705 00 000 0, 2706 00 000 0, 2707, 2708, 2710 19 710 0 - 2710 19 990 0, 2710 91 000 0, 2710 99 000 0, 2712, 2713, 2714, 2715 00 000 0, 2716 00 000 0.

  Приложение 2
к Правилам выдачи документа
об условиях переработки товаров
на/вне таможенной территории,
для внутреннего потребления,
внесения в него изменений
или дополнений, а также его
отзыва (аннулирования)

      Форма

Заявление
на выдачу Документа об условиях переработки товаров на/вне
таможенной территории и переработки для внутреннего потребления

      В _____________________________________________________________

      (полное наименование уполномоченного органа Республики Казахстан)

      от ____________________________________________________________

      (полное наименование (Ф.И.О.) лица, получающего Документ об условиях переработки)

ЗАЯВЛЕНИЕ

      Прошу выдать Документ об условиях переработки _________________

      (указать вид переработки)

      _____________________________________________________________________

      (на/вне таможенной территории таможенного союза, для внутреннего потребления)

      Необходимые сведения:

      1. Наименование лица __________________________________________

      (получающего Документ об условиях переработки)

      _____________________________________________________________________

      (адрес, БИН, РНН (для юридических лиц), ИИН, РНН (для физических лиц),

      _____________________________________________________________________

      банковские реквизиты)

      2. Сведения о лице (лицах), которое (которые) будет (будут)

      непосредственно совершать операции по переработке ___________________

      (наименование

      _____________________________________________________________________

      лица, адрес, БИН, РНН (для юридических лиц), ИИН, РНН (для физических лиц),

      банковские реквизиты) *

      3. Наименование товара ________________________________________

      4. Код товара по ТН ВЭД ТС, его количество и стоимость ________

      5. Сведения о документах, подтверждающих совершение

      внешнеэкономической сделки, приложения и (или) дополнения к нему, или

      иного документа, подтверждающего намерения лица _____________________

      _____________________________________________________________________

      6. Наименование и норма выхода продуктов переработки __________

      7. Операции по переработке товаров, способы их совершения _____

      8. Способ идентификации товаров _______________________________

      9. Наименование классификации остатков и отходов в соответствии

      с ТН ВЭД ТС, их количество и стоимость ______________________________

      10. Срок переработки товаров __________________________________

      11. Замена эквивалентными/иностранными товарами _______________

      _____________________________________________________________________

      (если такая замена предполагается)**

      12. Возможности дальнейшего коммерческого использования отходов

      _____________________________________________________________________

      13. Таможенные органы _________________________________________

      (в которых предполагаются помещение товаров под таможенные

      _____________________________________________________________________

      процедуры переработки и завершение этих таможенных процедур)

      14. Прилагаемые документы _____________________________________

      _____________________________________________________________________

      Руководитель ____________ _____________________________________

      (подпись) (фамилия, имя, отчество)

      Место печати

      "__" _________ 20__ г.

      Заявление принято к рассмотрению "__" _________ 20__ г. Вх. № __

      Примечание:

      * Заполняется при наличии указанных сведений.

      ** Не заполняется, если выдается лицу для декларирования товаров под таможенной процедурой переработки для внутреннего потребления.