Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарына жұмсалатын шығындар құнын арзандатуға субсидиялар төлеу қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 ақпандағы № 184 Қаулысы

      «2012 - 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарына жұмсалатын шығындар құнын арзандатуға субсидиялар төлеу қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                              К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2012 жылғы 1 ақпандағы
№ 134 қаулысымен
бекітілген   

Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарына жұмсалатын
шығындар құнын арзандатуға субсидиялар төлеу қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарына жұмсалатын шығындар құнын арзандатуға субсидиялар төлеу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңының 11-бабы 2-тармағының 8-4) тармақшасына, «2012 - 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңына сәйкес әзірленген.
      2. Қағидалар 2012 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген қаражат есебінен және шегінде астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарына жұмсалатын шығындар құнын арзандатуға субсидиялар (бұдан әрі - бюджеттік субсидиялар) төлеу тәртібін айқындайды.
      3. Бюджеттік субсидиялар төлеуді жүзеге асыратын бюджеттік бағдарламаның әкімшісі (бұдан әрі - бюджеттік бағдарламаның әкімшісі) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі.
      4. Бірыңғай оператор - ұлттық темір жол компаниясы айқындаған, астықты экспортқа тасымалдауды ұйымдастыру жөнінде экспорттаушыларға қызмет көрсететін заңды тұлға.
      5. Экспорттаушы - Қазақстан Республикасының аумағынан астықты экспортқа сатуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.
      6. Бюджеттік субсидиялар бірыңғай операторға астықты экспортқа тасымалдау жөнінде нақты көрсетілген көліктік қызметтер үшін төленеді.
      7. Бюджеттік субсидияларды төлеуді бюджеттік бағдарламаның әкімшісі 2012 жылғы 22 наурыздан бастап 31 шілдеге (қоса алғанда) дейін Қытай Халық Республикасына не оның аумағы арқылы транзитпен, сондай-ақ Ресей Федерациясының аумағы арқылы транзитпен бірінші, екінші және үшінші сыныпты азық-түліктік бидайды тасымалдаған жағдайда экспорттаушылардың шығындарды жүзеге асыруын растайтын құжаттардың негізінде бір тоннаға 4000 теңге мөлшерінде жүзеге асырады.
      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.12.20 № 1638 Қаулысымен.
      8. Экспорттаушылар бюджеттік субсидиялардың түпкі алушылары болып табылады.

2. Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарына жұмсалатын
шығындар құнын арзандатуға арналған бюджеттік
субсидияларды төлеу тәртібі

      9. Бірыңғай оператор экспорттаушыларға көліктік экспедиция шартының негізінде көліктік экспедиция қызметтерін көрсету арқылы астықты экспортқа тасымалдауды ұйымдастырады.
      10. Астықты шекаралық өту станциясына және/немесе межелі станцияға (портқа) дейін тасымалдағаннан кейін экспорттаушы Бірыңғай операторға экспорттаушының қолымен және мөрімен куәландырылған шекаралық өту станциясының және/немесе межелі станцияның (порттың) күнтізбелік штемпелі бар темір жол жүк құжаттарының көшірмесін береді.
      11. Бірыңғай оператор осы Қағидалардың 10-тармағына сәйкес экспорттаушылардың құжаттарды беру фактісі бойынша осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша астықты экспортқа тасымалдау жөнінде көрсетілген қызметтердің актілерін (бұдан әрі - Актілер) жасайды.
      12. Бірыңғай оператор Актілердің негізінде осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша темір жол көлігімен астықты экспортқа тасымалдау жөнінде көрсетілген қызметтердің тізілімін қалыптастырады және Актілерді қосып, оны бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне береді.
      13. Бірыңғай оператор бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне шот-фактураны ұсынады және осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ақша қаражатын аударуға өтінім береді.
      14. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі Бірыңғай оператор осы Қағидалардың 12 және 13-тармақтарында көрсетілген, тиісінше ресімделген құжаттарды тапсырғаннан кейін он жұмыс күні ішінде:
      1) Бірыңғай оператор тапсырған құжаттарды тексереді және осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бюджеттік субсидияларды төлеуге қорытындыны қалыптастырады;
      2) Қазынашылықтың аумақтық бөлімшелеріне төлем шоттарының тізілімін және екі данада төлем шоттарын жолдайды.
      15. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі Бірыңғай оператордың шотына бюджеттік субсидияларды аударады.
      Бірыңғай оператор экспорттаушыға астықты экспортқа тасымалдау кезіндегі шығындар құнының бір бөлігін өтеуді жүргізеді және бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Бірыңғай оператордың басшысы және экспорттаушы қол қойған астықты экспортқа тасымалдау кезіндегі шығындар құнының бір бөлігінің өтелгенін экспорттаушының растау актісін тапсырады.
      16. Бірыңғай оператор бюджеттік субсидияларды алу үшін бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне берілген құжаттардың дұрыстығын қамтамасыз етеді.

Астықты экспорттау кезінде көлік
шығыстарына жұмсалатын шығындар
құнын арзандатуға субсидиялар
төлеу қағидаларына   
1-қосымша        

_______________________________________________________________
экспорттың бағыты

астықты экспортқа тасымалдау бойынша 20 __ ж. «__» ______ көрсетілген қызметтердің № ___ актісі

Р/с

Жөнелту №

Вагон №

Жөнелту станциясы

Кіретін станциясы

Шығатын станциясы

Межелі (шекарадан өту) станция (порт)

Жөнелту күні (тасымалдау құжаттарындағы станцияның штемпелі)

Тасымалдау көлемі, тонна

Өтеу құны, теңге

1


2


3


4


5


6


7жиыны

      Экспорттаушының атауы      Бірыңғай оператордың атауы
      _____________________    ___________________________
      (басшының қолы, Т.А.Ә.)   (басшының қолы, Т.А.Ә.)

Астықты экспорттау кезінде көлік
шығыстарына жұмсалатын шығындар
құнын арзандатуға субсидиялар
төлеу қағидаларына   
2-қосымша        

_________________________________________________________
экспорттың бағыты

       темір жол көлігімен астықты экспортқа
тасымалдау бойынша көрсетілген қызметтердің тізілімі

Р/с

Экспорттаушының атауы

Тиеп жөнелту кезеңі (айлар бойынша)

Тасымалдау көлемі, тонна

1 тоннаға өтеу құны, теңге

Жалпы өтеу құны, теңге

1


2


3


4


5


6


7


8


Бірыңғай оператордың атауы    _______________________________
(басшының қолы, Т.А.Ә.)

Астықты экспорттау кезінде көлік
шығыстарына жұмсалатын шығындар
құнын арзандатуға субсидиялар
төлеу қағидаларына   
3-қосымша        

_________________________________________________________
экспорттың бағыты

астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарына арналған шығындардың құнын өтеуге өтінім

20 __ жылғы «__» __________

      Осымен Бірыңғай оператор Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінен республикалық бюджеттен _____ «_________________________» республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша ________ (_________________________) теңге сомасындағы                      санмен және жазумен
қаражатты субсидия алушының ____________________ № ______ есеп
                               банктің атауы
шотына аударуды сұрайды.

_______________________________ _____________________________
Бірыңғай оператордың атауы        басшының қолы және Т.А.Ә.
          бірінші

      м.о.

Өтінімге оның ажырамас бөлігі ретінде мыналар қоса беріледі:
заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі;
нөмірі көрсетілген банк шотының болуы туралы банктің анықтамасы;
ЖСН/БСН.

Астықты экспорттау кезінде көлік
шығыстарына жұмсалатын шығындар
құнын арзандатуға субсидиялар
төлеу қағидаларына   
4-қосымша        

«Бекітемін»
Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігінің
жауапты хатшысы
___________________________
20 __ жылғы «__» __________

Нысан

Қазақстан Республикасының экономиканы жаңғырту мәселелері
жөніндегі мемлекеттік комиссияның 20 __ жылғы «__»
_________ № ____ хаттамасына сәйкес ____ «________»
бюджеттік бағдарламасы бойынша
____________________________________________ темір жол
экспорттың бағыты       көлігімен астықты экспортқа тасымалдау кезіндегі
шығындардың құнын арзандатуға бюджеттік субсидияларды
төлеуге арналған қорытынды

Экспорттаушының атауы

Бірыңғай оператормен жасалған көліктік экспедиция шартының нөмірі мен күні

_________кезеңде
______________
экспорттың бағыты

тасымалданған барлық астық, тонна

1 тоннаға өтеу сомасы, теңге


бюджеттен аударуға жататын өтеу сомасы, теңге, кезеңі

1

2

3

4

5

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
құрылымдық бөлімшесінің басшысы _____________ _____________

Астықты экспорттау кезінде көлік
шығыстарына жұмсалатын шығындар
құнын арзандатуға субсидиялар
төлеу қағидаларына   
5-қосымша        

_________________________________________________________
экспорттың бағыты

астықты экспортқа тасымалдау кезіндегі шығындар құнының
бір бөлігін өтеуді

___________________ 20 __ ж. «__» _____ №__ растау актісі
экспорттаушының атауы

Р/с

Жөнелту

Вагон №

Жөнелту станциясы

Кіретін станциясы

Шығатын станциясы

Межелі (шекарадан өту) станция (порт)

Жөнелту күні (тасымалдау құжаттарындағы станцияның штемпелі)

Тасымалдау көлемі, тонна

Бір тоннаға өтеу сомасы, теңге

Жалпы өтеу сомасы, теңге

1234567
жиыны


Экспорттаушының атауы             Бірыңғай оператордың атауы_________________________         ____________________________
(басшының қолы, Т.А.Ә.)              (басшының қолы, Т.А.Ә.)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады