Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің кейбір мәселелері туралы" 2004 жылғы 27 сәуірдегі № 470 және "Астықты қабылдау, өлшеу, кептіру, тазалау, сақтау және тиеп жөнелту жөніндегі қызметті лицензиялау ережесін және оған қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы" 2007 жылғы 5 қыркүйектегі № 769 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 ақпандағы № 213 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2015 жылғы 31 қазандағы № 870 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкiметiнiң 31.10.2015 № 870 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзіледі) қаулысымен.

      "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 5-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының ҮкіметіҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) "Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 сәуірдегі № 470 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 19, 243-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорларын құру, олардың жұмыс істеу мен таратылу және астық қабылдау кәсіпорындарының астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатысу ережесінде:
      2-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "қатысушы - астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар, Қормен қатысу шартын жасасқан және қолданылатын астық қабылдау кәсіпорны;";
      13-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясының және астық қабылдау кәсіпорнын жаңа егіннің астығын қабылдауға дайындығы тұрғысында қарап тексеру актісінің болуы;";
      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "14. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру жүйесіне қатысқысы келетін астық қабылдау кәсіпорны осы Ереженің 13-тармағында көзделген талаптарға астық қабылдау кәсіпорнының сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды қоса беріп, Қорға жазбаша өтініш береді:
      1) астық қабылдау кәсіпорнын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі;
      2) астық қабылдау кәсіпорны жарғысының (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі;
      3) құрылтайшылар құрамы туралы құрылтай шартынан үзінді (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірме немесе қорға өтініш берген күнге дейін бір ай бұрын тіркеуші берген құнды қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесіндегі құнды қағаздарды ұстаушылардың жеке шотынан үзіндінің түпнұсқасы;
      4) астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензияның (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі;
      5) астық қабылдау кәсіпорнының жаңа өнім астығын қабылдауға дайындығы тұрғысынан тексеру актісінің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі;
      6) астық қоймасына (элеватор, астық қабылдау пункті) меншік құқығын және үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша оған салынған ауыртпалықтың жоқ екенін растайтын жылжымайтын мүлікке құқықты тіркеу органының заңнамада белгіленген үлгі бойынша анықтамалары;
      7) соңғы қаржылық жылға қаржылық есептілікті құрайтын құжаттардың (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмелері, сондай-ақ бар болған кезде соңғы есептік кезеңге аралық қаржылық есептіліктің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмелері;
      8) астық қабылдау кәсіпорнының өткен қаржылық жылға жылдық қаржылық есептілігінің дұрыстығын растайтын аудиторлық қорытындының (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі (егер өтініш ағымдағы жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде берілген жағдайда, соңғы қаржылық жылдың алдындағы қаржылық жылға аудиторлық қорытындының (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі ұсынылады);
      9) астық қабылдау кәсіпорының өтініш берілген күннің алдындағы он екі ай ішінде астық қолхаттарын ұстаушылар алдындағы төлем мерзімі өткен берешегінің және олар берген астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін сотпен жауапқа тарту туралы, астық қабылдау кәсіпорнының басшысы мен бас бухгалтері қол қойған және астық қабылдау кәсіпорнының мөрімен расталған хабарландыру хаты;
      10) астық қабылдау кәсіпорнының өтініш берілген күннің алдындағы үш айдан астам мерзімде банкі алдында төлем мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы бірінші басшының немесе қол қою құқығы бар тұлғаның және бас бухгалтердің қолы қойылған, банкінің мөрі бар банкі анықтамасының түпнұсқасы (егер астық қабылдау кәсіпорны екінші деңгейдегі бірнеше банкінің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел банкінің клиенті болған жағдайда, бұл анықтама осындай банкілердің әрқайсысынан ұсынылады);
      11) өтініш берілген күннің алдындағы үш айдан астам мерзім аралығында астық қабылдау кәсіпорнының салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мен жинақтаушы зейнетақы қорларына аударымдарды төлеу бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы туралы бірінші басшының немесе қол қоюға құқығы бар тұлғаның қолы қойылған, осы салық органының мөрімен расталған тиісті салық органының белгіленген үлгідегі анықтамасының (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі.";
      көрсетілген қаулымен бекітілген Астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорының (қорларының) кепілдіктерін алу және астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді орындауға кепілдік беру қорының (қорларының) астық қолхаттары бойынша міндеттемелерді өтеу ережесінде:
      2-тармақтың алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "қатысушы - астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар, Қормен қатысу шартын жасасқан және қолданылатын астық қабылдау кәсіпорны;";
      6-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) астық қолхатының (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі немесе кепілдік куәлігінің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасы берілмеген жағдайда нотариалды куәландырылған) көшірмесі (астық қолхатының кепілдік куәлігін ұстаушы өтінген жағдайда);";
      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "17. Астық қолхатын ұстаушының астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызмет көрсету жөніндегі қатысушының алдында берешегі болған жағдайларда кепілдік төлемінен көрсетілген қызметтер үшін қатысушының алдындағы берешектің сомасы шегеріледі.";
      2) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.12.20 № 1635 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Осы қаулы ресми жариялағанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 8 ақпандағы 
№ 213 қаулысына  
қосымша      

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің       
2007 жылғы 5 қыркүйектегі
№ 769 қаулысымен   
бекітілген      

Астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызмет көрсету жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптары

      Ескерту. Біліктілік талаптарының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.12.20 № 1635 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2004 года № 470 "О некоторых вопросах системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам" и от 5 сентября 2007 года № 769 "Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по приемке, взвешиванию, сушке, очистке, хранению и отгрузке зерна"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2012 года № 213. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 870

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.10.2015 № 870 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2004 года № 470 "О некоторых вопросах системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 19, ст. 243):
      в Правилах создания, функционирования и ликвидации фондов гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам и участия хлебоприемных предприятий в системе гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, утвержденных указанным постановлением:
      абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "участник - хлебоприемное предприятие, имеющее лицензию на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок, с которым Фондом заключен и действует договор участия;";
      подпункт 2) пункта 13 изложить в следующей редакции:
      "2) наличие лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок и акта обследования хлебоприемного предприятия на предмет готовности к приему зерна нового урожая;";
      пункт 14 изложить в следующей редакции:
      "14. Хлебоприемное предприятие, желающее участвовать в системе гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, подает письменное заявление в Фонд с приложением следующих документов, подтверждающих соответствие хлебоприемного предприятия требованиям, предусмотренным в пункте 13 настоящих Правил:
      1) копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) хлебоприемного предприятия (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки);
      2) копии устава хлебоприемного предприятия (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки);
      3) копии выписки из учредительного договора о составе учредителей (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки) или оригинала выписки с лицевого счета держателей ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг, выданной регистратором не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления в фонд;
      4) копии лицензии на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки);
      5) копии акта обследования хлебоприемного предприятия на предмет готовности к приему зерна нового урожая (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки);
      6) справки органа регистрации прав на недвижимое имущество, подтверждающей право собственности на зернохранилище (элеватор, хлебоприемный пункт) и отсутствие обременений на него по обязательствам третьих лиц, по установленной законодательством форме;
      7) копии документов, составляющих финансовую отчетность за последний финансовый год (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки), а также, при наличии, копии промежуточной финансовой отчетности за последний отчетный период (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки);
      8) копии аудиторского заключения, подтверждающего достоверность годовой финансовой отчетности хлебоприемного предприятия за прошедший финансовый год (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки) (в случае, если заявление подается в срок до 1 июня текущего года, представляется копия аудиторского заключения за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки);
      9) письма-уведомления хлебоприемного предприятия об отсутствии просроченной задолженности перед держателями зерновых расписок и фактов привлечения судом к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по выданным им зерновым распискам в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате подачи заявления, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью хлебоприемного предприятия;
      10) оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности хлебоприемного предприятия перед банком более чем за три месяца, предшествующих дате подачи заявления, за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи, и главного бухгалтера с печатью банка (в случае, если хлебоприемное предприятие является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков);
      11) копии справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии просроченной задолженности хлебоприемного предприятия по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет и отчислений в накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца, предшествующие дате подачи заявления, за подписью первого руководителя или лица, имеющего право подписи, заверенной печатью данного налогового органа (нотариально засвидетельствованной в случае непредставления оригинала для сверки).";
      в Правилах получения гарантий фонда (фондов) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам и погашения обязательств по зерновым распискам фондом (фондами) гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам, утвержденных указанным постановлением:
      абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:
      "участник - хлебоприемное предприятие, имеющее лицензию на право осуществления деятельности по оказанию услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок, с которым Фондом заключен и действует договор участия;";
      подпункт 3) пункта 6 изложить в следующей редакции:
      "3) копия зерновой расписки (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) или копия залогового свидетельства (при обращении держателя залогового свидетельства зерновой расписки) (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки);";
      пункт 17 изложить в следующей редакции:
      "17. В случаях, когда имеется задолженность держателя зерновой расписки перед участником по услугам по складской деятельности с выдачей зерновых расписок, из гарантийной выплаты вычитается сумма задолженности перед участником за оказанные услуги.";
      2) утратил силу постановлением Правительства РК от 20.12.2012  № 1635(вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 8 февраля 2012 года № 213

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 5 сентября 2007 года № 769

Квалификационные требования,
предъявляемые к деятельности по оказанию услуг
по складской деятельности с выдачей зерновых расписок

      Сноска. Утратили силу постановлением Правительства РК от 20.12.2012 № 1635 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).