Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 сәуірдегі № 535 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсiн:
      1) «Сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамын құрудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы № 616 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 23, 244-құжат):
      2-тармақта:
      5) тармақшадағы «арттыру.» деген сөз «арттыру;» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) сауда саласында зерттеулер жүргізу.»;
      2) «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің «Экономикалық зерттеулер институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 қаңтардағы № 61 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 2, 26-құжат):
      2-тармақта:
      2) тармақшадағы «(құпия).» деген сөз «(құпия);» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі басқару.»;
      3) «Концессия мәселелері жөнінде мамандандырылған ұйым құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі № 693 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 33, 343-құжат):
      2-тармақта:
      13) тармақшадағы «мониторингілеуді жүргізу болып табылатын концессия мәселелері жөнінде мамандандырылған ұйым болып белгіленсін.» деген сөздер «монинторингілеуді;» деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:
      «14) мемлекеттік-жеке меншік әріптестік және бюджеттік инвестициялар саласында зерттеулер жүргізу болып табылатын концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым болып белгіленсін.».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi                                     К. Мәсiмов

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2012 года № 535

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2006 года № 616 «О некоторых вопросах создания акционерного общества «Центр развития торговой политики» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 23, ст. 244):
      в пункте 2:
      в подпункте 5) слово «учреждений.» заменить словом «учреждений;»;
      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      «6) проведение исследований в сфере торговли.»;
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 января 2007 года № 61 «О реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт экономических исследований» Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 26):
      в пункте 2:
      в подпункте 2) слово «(секретно).» заменить словом «(секретно);»;
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      «3) государственного управления и местного самоуправления.»;
      3) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 года № 693 «О создании специализированной организации по вопросам концессии» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 33, ст. 343):
      в пункте 2:
      в подпункте 13) слово «бюджета.» заменить словом «бюджета;»;
      дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
      «14) исследований в области государственно-частного партнерства и бюджетных инвестиций.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов