Салалық конструкторлық бюролардың жұмыс істеуі қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 10 қыркүйектегі № 1170 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1063 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 25.12.2015 № 1063 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      РҚАО-ның ескертпесі.

      ҚР мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ҚРЗ Заңына сәйкес ҚР Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 24 ақпандағы № 172 бұйрығын қараңыз.


      «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы Заңының 4-бабы 15) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Салалық конструкторлық бюролардың жұмыс істеуі қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                              К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 10 қыркүйектегі
№ 1170 қаулысымен
бекітілген    

Салалық конструкторлық бюролардың жұмыс істеуі қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Салалық конструкторлық бюролардың жұмыс істеуі қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы Заңының 4-бабының 15) тармақшасына сәйкес әзірленді және салалық конструкторлық бюролардың жұмыс істеу тәртібін айқындайды.
      2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар мен терминдер пайдаланылады:
      1) салалық конструкторлық бюро (бұдан әрі – СКБ) – материалдық-техникалық кешенге иелік ететін, жаңа немесе жетілдірілген тауарлар өндіруді ұйымдастыруда индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне жәрдемдесу үшін технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты құрған заңды тұлға;
      2) өтініш беруші – жаңа немесе жетілдірілген тауарларды өндіруді әзірлеумен және енгізумен байланысты индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыратын заңды немесе жеке тұлға;
      3) өтінім – осы Қағидалардың талаптарына сәйкес қажетті құжаттарды қоса бере отырып, белгіленген үлгідегі өтініш;
      4) тауар – СКБ қызметтерін көрсету нәтижесінде алушы дайындауға тиіс зат немесе заттар жиынтығы;
      5) инжинирингтік қызметтер – өнімдерді (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) өндіру процесіне дайындау, жоба алды және жобалық қызметтерді (техникалық-экономикалық негіздемелерді дайындау, жобалық-конструкторлық жұмыстар, басқа да сүйемелдеуші қызметтер) көрсету бойынша инженерлік-консультациялық қызметтер;
      6) инфрақұрылым – ғимараттар, құрылыстар, технологиялық жабдықтар кешені, тәжірибелік-өнеркәсіптік учаске, көлік құралдары;
      7) сынақ – тауар қасиеттерінің сандық және сапалық сипаттамаларын оған әсер ету нәтижесі ретінде сараптамалық айқындау;
      8) өндірістің конструкторлық дайындығы – нақты дайындаушы кәсіпорынның сериялық өндірісі шарттарына қатысты конструкторлық құжаттамаларға бейімделу мақсатын көздейтін іс-шаралар кешені;
      9) Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік (бұдан әрі – Агенттік) – технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты;
      10) алушы – осы Қағидаларға сәйкес СКБ қызметтерін көрсету үшін өтінімі қабылданған өтініш беруші;
      11) роялти – өнімді өндіру кезіндегі техникалық құжаттаманы, лицензияларды, патенттерді және меншіктің басқа түрлерін пайдаланғаны үшін, мөлшері СКБ мен алушы арасында жасалатын СКБ қызметін көрсетуге арналған шартпен белгіленетін өткізілген өнім құнынан пайыз түрінде төленетін ақшалай өтем;
      12) сертификаттау – сәйкестікті растау жөніндегі орган жазбаша тауардың, қызметтің белгіленген талаптарға сәйкестігін куәландыратын рәсім;
      13) бірлесіп орындаушы – алушыға СКБ қызметін көрсету шеңберінде жеке іс-шараларды іске асыру үшін мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде СКБ-ға тартылған, қажетті ресурстар мен мамандықтарды меңгерген жеке немесе заңды тұлға;
      14) техникалық құжаттама – жаңа немесе жетілдірілген өнімдер өндіруді ұйымдастыруға, сондай-ақ оны пайдалану мен жөндеу үшін қажетті конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттама;
      15) өндірісті технологиялық даярлау – өндірістің конструкторлық, технологиялық дайындығын және өндіріске тауарларды жеткізу жүйесін регламенттейтін нормативтік-техникалық іс-шаралар кешені;
      16) өндірісті техникалық даярлау – нақты өндіру шарттарын ескере отырып, анағұрлым оңтайлы тәсілмен жаңа тауардың өндірістік процесінің орындалу бірізділігін айқындайтын жұмыстар жиынтығы;
      17) технологиялық меморандум – индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органның ұлттық басқарушы холдингтермен, ұлттық холдингтермен, ұлттық компаниялармен және олармен аффилиирленген заңды тұлғалармен жасалатын және сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тізбесін айқындайтын келісім;
      18) жоба – СКБ қызметтерін көрсету процесінде және оның нәтижелерін пайдалана отырып, өтініш беруші іске асыруға жоспарлаған немесе алушы іске асыратын индустриялық-инновациялық жоба.
      3. СКБ-ның жұмыс істеу процесінде туындайтын және осы Қағидалармен реттелмейтін мәселелерді шешу Агенттіктің құзыретіне жатады және оның шешімімен ресімделеді.

2. СКБ-ның жұмыс істеу тәртібі

      4. «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалған міндеттерге сәйкес СКБ алушыларға мынадай қызмет түрлерін көрсетеді (бұдан әрі – СКБ қызметтері):
      1) оның негізінде тауарларды өндіруді ұйымдастыру үшін техникалық құжаттамаларды сатып алу (қажет болған жағдайда – пысықтау, бейімдеу);
      2) технологиялар трансфертіне жәрдемдесу;
      3) жаңа немесе жетілдірілген тауарларды шығаруға жәрдемдесу;
      4) техникалық құжаттаманы әзірлеу;
      5) өндірісті техникалық (конструкторлық және технологиялық) даярлау бойынша қызметтер;
      6) консультациялық және инжиниргтік қызметтер;
      7) аккредиттелген сынақ зертханаларында (орталықтарында) жаңа немесе жетілдірілген өнімдерге сынақ жүргізу кезінде жәрдемдесу;
      8) аккредиттелген уәкілетті органдарда жаңа немесе жетілдірілген өнімдерді сертификаттау кезінде жәрдемдесу.
      5. Қажет болған жағдайда көрсетілетін қызметтердің қажетті сапасы мен толықтығын қамтамасыз ету мақсатында СКБ қызметтерді қөрсетуге бірлесіп орындаушыларды тарта алады.
      6. СКБ мен алушы арасындағы шартта айқындалған алушы қажеттілігіне байланысты СКБ қызметтерінің нәтижелері мыналар болып табылады:
      1) техникалық құжаттама, дайындау құқығына лицензиялар немесе патенттер;
      2) өнімнің тәжірибелі үлгісі (партиясы);
      3) сынақ (сертификаттау) нәтижелерін және өнімнің қажетті параметрлерін растайтын құжаттар;
      4) осы Қағидалардың 4-тармағына сәйкес СКБ мен алушы арасындағы шарт негізінде СКБ қызметін көрсету аяқталғаннан кейін алушыға берілетін басқа да құжаттар немесе активтер.
      7. СКБ қызметін көрсету:
      1) СКБ қызметін көрсетуге жұмсалған шығындарды СКБ қаражатынан қаржыландыра отырып және кейіннен роялти нысанында алушы тарапынан өтей отырып, технологиялық меморандумдарды іске асыру;
      2) СКБ қызметін көрсетуге жұмсалған шығындарды өтініш берушінің жеке қаражатынан қаржыландыра отырып, өтініш беруші бастамасы бойынша қызмет көрсету;
      3) СКБ қызметін көрсетуге жұмсалған шығындарды СКБ қаражатынан қаржыландыра отырып және кейіннен роялти нысанында алушы тарапынан өтей отырып, өтініш беруші бастамасы бойынша қызмет көрсету шеңберінде жүзеге асырылады.
      8. СКБ қызметін көрсетуге жұмсалған шығындарды СКБ қаражатынан қаржыландыра отырып және кейіннен роялти нысанында алушы тарапынан өтей отырып, технологиялық меморандумдарды іске асыру шеңберінде СКБ қызмет көрсетуі мынадай кезеңдерді қамтиды:
      1) кәсіпорынның экономикалық орындылығы және техникалық мүмкіндіктері ұстанымымен технологиялық меморандумдарға енгізілген өнімдерді талдау;
      2) СКБ-ның өнім өндіруді ұйымдастыру үшін өтініш беруші ұсынатын өнімдер тізбесін бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру;
      3) өтініш берушіден СКБ қызметін көрсетуге өтінім қабылдау;
      4) СКБ өтінімдерін жинау және алдын ала іріктеу;
      5) өтініш беруішілерге СКБ қызметін көрсету туралы немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралы шешім қабылдау;
      6) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес үлгілік шарттарға сай СКБ мен алушы арасында қызмет көрсетуге және қызмет көрсету нәтижелерін пайдалану құқығын беруге шарттар жасасу;
      7) СКБ қызметін көрсету;
      8) алушының СКБ қызметін қабылдауы;
      9) СКБ-мен бірлесіп, Агенттік жүзеге асыратын СКБ қызметінің нәтижелерін пайдалану бөлігінде алушының шарт талаптарын орындауына мониторинг жүргізу;
      10) СКБ қызметін көрсетуге арналған шартты іске асыру нәтижелерін бағалау.
      9. Осы Қағидалардың 7-тармағының 2) тармақшасына сәйкес СКБ қызметін көрсетуге жұмсалған шығындарды өтініш берушінің жеке қаражатынан қаржыландыра отырып, өтініш беруші бастамасы бойынша қызмет көрсету, сондай-ақ олардың қаражаты есебінен кез келген ұйымның тапсырысы бойынша қызмет көрсету осы Қағидалардың ережелерін қолданбай, өтініш беруіші мен СКБ арасында жасалған азаматтық-құқықтық шартқа сәйкес жүзеге асырылады.
      Бұл жағдайда СКБ қызмет көрсетуі туралы шешімді СКБ басшысы СКБ-ның тарифтік саясатына және өтініш беруші ұсынған талаптарға сәйкес уақтылы қызмет көрсету үшін ресурстардың бар болуына сүйене отырып, қабылдайды.
      10. СКБ қызметін көрсетуге жұмсалған шығындарды СКБ қаражатынан қаржыландыра отырып және кейіннен роялти нысанында алушы тарапынан өтей отырып, өтініш беруші бастамасы бойынша қызмет көрсету мынадай кезеңдерді қамтиды:
      1) өтініш берушіден СКБ қызметін көрсетуге өтінім қабылдау;
      2) кәсіпорынның экономикалық орындылығы және техникалық мүмкіндіктері ұстанымымен өнімдерді талдау;
      3) СКБ өтінімдерін жинау және алдын ала іріктеу;
      4) өтініш беруішілерге СКБ қызметін көрсету туралы немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралы шешім қабылдау;
      5) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес үлгілік шарттарға сай СКБ мен алушы арасында қызмет көрсетуге және қызмет нәтижелерін пайдалану құқығын беруге шарттар жасасу;
      6) СКБ қызметін көрсету;
      7) алушының СКБ қызметін қабылдауы;
      8) СКБ-мен бірлесіп, Агенттік жүзеге асыратын СКБ қызметінің нәтижелерін пайдалану бөлігінде алушының шарт талаптарын орындауына мониторинг жүргізу;
      9) СКБ қызмет көрсетуге арналған шартты іске асыру нәтижелерін бағалау.

3. Өтінімдерді ресімдеуге қойылатын талаптар

      11. Өтініш берушілер СКБ-ға мыналарды қамтитын өтінім береді:
      1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаны іске асыру үшін СКБ қызметін алуға өтініш;
      2) техникалық тапсырма;
      3) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бизнес-жоспар;
      4) қызметтерді көрсетуге жұмсалған шығындарды СКБ қаражатынан қаржыландыра отырып және кейіннен роялти нысанында алушы тарапынан өтей отырып, өтініш берушінің бастамасы бойынша қызмет көрсету кезінде - өнім сұранысын растайтын құжаттар (ұзақ мерзімді шарт, бастапқы шарт, келісім, меморандум және басқалары) (тиісті құжаттар болса);
      5) өтінімде көрсетілген тауарларды өндіру бойынша қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін қажетті лицензиялардың көшірмелері;
      6) патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың, дипломдардың және өтінім мен техникалық тапсырмада көрсетілген ақпаратты растайтын басқа да құжаттардың көшірмелері (тиісті құжаттар болса);
      7) өтiнiш берушiнiң құқықтық мәртебесiн растайтын құжаттар:
      жеке тұлғалар үшiн – жеке басты куәландыратын құжаттың көшiрмесi, кәсiпкерлiк субъектiсi ретiнде тiркеу туралы құжаттардың көшiрмесi, жеке сәйкестендiру нөмiрi;
      заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың көшірмесі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі.
      Ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;
      8) қажетті біліктілігі бар мамандардың болуын және өтінімде көрсетілген тауарларды өндіруді ұйымдастыру үшін жеткілікті санын растайтын құжаттар;
      9) өтінімде көрсетілген тауарларды өндіруді ұйымдастыру үшін қажетті инфрақұрылымның болуын растайтын құжаттар.
      Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 10.07.2013 № 706 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      12. Өтініш берушіге қажетті СКБ қызметінің нақты тізбесін өтінімді ресімдеу кезінде өтініш беруші осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген қызметтер қатарынан белгілейді.
      13. Өтінім СКБ-ға мемлекеттік немесе орыс тілдерінде, қағаз тасығышта екі дана – түпнұсқа және түпнұсқа көшірмесі, сондай-ақ электронды түрде ұсынылады.
      Өтінімнің түпнұсқасына міндетті тәртіппен өтініш беруші қол қоюы және мөрмен куәландыруы, соңғы беті өтініш беруішінің қолымен және мөрімен куәландырылған беттері нөмірленіп, тігілген түрінде бірыңғай папкаға жинақталуы тиіс.
      Өтініш беруші өтінімнің көшірмесін тікпейді.
      14. Құжаттардың түпнұсқалығын, осы Қағидалардың 11-тармағына сәйкес өтінім құрамында берілетін көшірмелерді кейіннен өтініш берушіге қайтарылатын түпнұсқасымен салыстыра отырып, өтінімдерді жинау және тіркеу үшін жауапты СКБ қызметкері белгілейді.
      15. Өтінім басып шығарылған немесе өшірілмейтін сиямен жазылған, өтініш берушінің қолы қойылған және мөрмен бекітілген (жеке тұлға үшін – егер бар болса) болуы тиіс.
      16. Өтінімде жолдар арасында ешқандай жазбалар, өшірулер немесе қосып жазу болмауы тиіс.
      17. Өтініш беруші ұсынылған құжаттардың, өтінімде қамтылған шығыс деректердің, есептеулердің, негіздемелердің толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз етеді. Өтініш берушінің толық емес немесе дұрыс емес деректерді ұсынуы өтінімнен бас тарту үшін негіз болып табылады.

4. Өтінімдерді жинау және алдын ала іріктеу

      18. СКБ басшысы СКБ-ның штаттық қызметкерлері қатарынан өтінімді жинау және тіркеу үшін жауапты қызметкерді анықтайды.
      19. Өтінімді жинау және тіркеу үшін жауапты қызметкер олардың тіркелуін түсуі бойынша жүзеге асырады. Өтінімді тіркеу күні СКБ-ға өтінімнің келіп түскен күні болып табылады.
      20. СКБ басшысы анықтайтын СКБ қызметкерлері өтінімді тіркеген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оны қажетті құжаттардың болуы, ақпараттың мазмұны мен толық ашықтығы бөлігінде өтінімді осы Қағидалардың талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарауды қамтамасыз етеді.
      21. Өтінім осы Қағидалардың талаптарына сәйкес болмаған жағдайда, СКБ екі жұмыс күнінен кешіктірмей өтініш берушіге ескертулер көрсетілген хабарламаны өтінімде өтініш беруші көрсеткен байланыс құралдарының бірі бойынша жібереді.
      Өтінім өтініш берушіге ескертулерін жою және СКБ-ға қайта тапсыру үшін қайтарылады.
      22. Өтініш беруші осы Қағидалардың барлық талаптарына сәйкес анықталған ескертулерді жойып, өтінімді қайта тапсыра алады. Өтініш берушінің СКБ-ға өтінімді қайта ұсынуы ескерту алған күнінен бастап жиырма жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырылуы тиіс.
      23. СКБ пысықталған өтінімді алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ескертулердің жойылғандығын тексереді.
      Қайтадан ескертулер болмаған жағдайда СКБ өтінімді қайта ұсынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде өтініш беруші сұратқан СКБ қызметінің құнын есептейді, одан кейін тиісті есепті өтініш берушіге келісу үшін жібереді.

5. СКБ қызметін көрсету немесе қызмет көрсетуден
бас тарту туралы шешім қабылдау

      24. Өтініш беруші сұратқан СКБ қызметінің құны СКБ қызметінің құнын есептеуді өтініш берушіге ұсынған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей өтініш берушімен келісіледі. Бұл ретте СКБ өтініш берушіге СКБ қызметінің құнын есептеу негіздемесі үшін барлық қажетті материалдарды ұсынады.
      25. СКБ қызметінің құнын келісу СКБ және өтініш беруші қол қоятын СКБ қызметін көрсетудің шарттық құны мен СКБ қызметінің нәтижелерін пайдалану құқығын келісу хаттамасымен (бұдан әрі – хаттама) ресімделеді.
      26. Егер СКБ қызметінің құны хаттамаға сәйкес үш мың есе көлеміндегі ең төмен есеп көрсеткішінен аспаған жағдайда, СКБ қызметін көрсету туралы немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралы шешімді СКБ басшысы қабылдайды және бұйрық ресімделеді. Бұл ретте шешім хаттамаға қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.
      27. СКБ қызметін көрсету туралы бұйрықта оны қабылдау негізі (негіздеме) және СКБ қызметін көрсетуге арналған шығындарды қаржыландыру көздері көрсетіледі. Бұйрыққа өтінім, хаттама және СКБ қызметін көрсету туралы шешім қабылдау үшін негіз болатын материалдар қоса беріледі.
      28. СКБ қызметін көрсетуден бас тарту туралы бұйрықта бас тарту үшін негіз болған материалдар қоса беріле отырып, бас тарту себептері көрсетіледі.
      29. Осы Қағидалардың 2728-тармақтарына сәйкес қабылданған СКБ шешімі ол қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтініш берушіге хабарланады.
      30. Егер СКБ қызметінің құны хаттамаға сәйкес үш мың есе көлемінде ең төмен есеп көрсеткішінен асып кеткен жағдайда, СКБ хаттамаға қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей қорытынды дайындайды.
      31. Қорытындыда қойылатын іріктеу өлшемдеріне жобаның сәйкестігін бағалау қамтуы тиіс:
      1) осы Қағидалардың 17-тармағына сәйкес өтінімде көрсетiлген құжаттардың, бастапқы деректердің, есептеулердің, негіздемелердің толықтығы мен сенімділігі;
      2) осы Қағидалардың 24-тармағына сәйкес СКБ қызметі құнымен өтініш берушінің келісуі, СКБ қызметін көрсетудiң келiсiлген құнын хаттамамен ресiмдеу және СКБ қызмет нәтижелерiн пайдалану құқығы;
      3) осы Қағидалардың 42-тармағының 2) тармақшасына сәйкес қызметтер нәтижелерi шартқа сәйкес СКБ-дан алушыға берілген күннен бастап бес жылдан артық емес мерзімде қызмет көрсету процесінде СКБ-ның келтірілген шығыстарының өтелуі;
      4) өнімдердің сұранысқа ие болуы.
      Сонымен қатар, қорытынды ұсынымдардың негіздемесімен қоса беріле отырып, өтініш берушіге СКБ қызметiн көрсету немесе одан бас тарту туралы ұсынымдарды қамтуы тиіс.
      32. Қорытынды оған СКБ басшысы қол қойған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде СКБ қызметін көрсету туралы немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралы шешім қабылдау үшін Агенттікке жіберіледі. Қорытындыға өтінім көшірмесі мен хаттама қоса беріледі.
      Өтінім түпнұсқасы СКБ-да сақталады.
      33. Агенттік осы Қағидалардың 32-тармағында көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде оларды СКБ қызметін көрсету туралы немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралы шешім қабылдау мақсатында қарастырады. Қажет болған жағдайда, жобалардың күрделілігі мен құнына байланысты Агенттік өтініш беруші ұсынған жоба саласында біліктілігі бар тәуелсіз сарапшыларды тартады.
      Тәуелсіз сарапшыларды тарту тәртібін, олардың қызметі мен сараптамалық қорытынды нысанын Агенттік айқындайды.
      34. Өтінімді және оған қоса берілген материалдарды қарастыру нәтижесі бойынша Агенттік СКБ қызметін көрсету туралы немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралы шешім қабылдайды, ол қабылданған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде СКБ-ға және өтініш берушіге хабарланады.

6. Қызметтерді көрсетуге арналған шарттар жасасу

      35. СКБ мен өтінімдері бойынша СКБ қызметін көрсету туралы шешім қабылданған өтініш берушілер арасында қызметтерді көрсетуге арналған шарт Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында айқындалған тәртіппен жасалады.
      36. СКБ мен өтініш беруші арасындағы шарттың ажырамас бөлігі мыналар болып табылады:
      1) өтініш берушіге көрсетілетін СКБ қызметінің тізбесі мен көлемін қамтитын техникалық тапсырма;
      2) әрбір кезең құнын және қол жеткізуге жоспарланған нәтижені көрсете отырып, оны іске асыру процесінің кезең-кезеңмен сипаттамасын қамтитын жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары;
      3) СКБ қызметін көрсетудің шарттық құнына және СКБ қызметінің нәтижелерін пайдалану құқығына келісу хаттамасы.
      37. СКБ қызметін көрсетуді бастау күні СКБ мен алушы арасында шарт жасау күні болып саналады.

7. Қызметтерді көрсету шеңберінде СКБ-ны қаржыландыру

      38. Өтініш берушілерге СКБ қызметін көрсетумен байланысты СКБ-ның күрделі және ағымдағы шығындарын қаржыландырудың көздері мыналар болып табылады:
      1) тиісті қаржылық-экономикалық негіздемеге сәйкес СКБ-ның жарғылық капиталының қаражаты;
      2) индустриалық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау жөніндегі іс-шараларды іске асыруға арналған бюджеттік бағдарламалар шеңберінде республикалық бюджеттен бөлінетін қаражат;
      3) шарттық міндеттемелер шеңберіндегі өтініш берушінің жеке қаражаты;
      4) СКБ мен алушы арасындағы шартқа сәйкес СКБ қызметінің нәтижелерін пайдалану құқығы үшін төлем ретінде алушы төлейтін роялти.
      39. СКБ-ның тарифтік саясаты оның жұмыс істеуінің өзін-өзі ақтауын қамтамасыз ету қағидаттарына сүйене отырып қалыптастырылады.
      40. СКБ-ның қаражатынан жасалған СКБ қызметіне арналған шығындарды өтеу алушының роялти төлеуі арқылы жасалады.
      41. Алушы СКБ қызметінің нәтижелерін пайдалану үшін роялти мөлшері, оны төлеу мерзімдері мен тәртібі хаттама негізінде СКБ мен өтініш беруші арасында жасалған СКБ қызметін көрсетуге арналған шартта айқындалады.
      42. Роялти мөлшерін айқындау кезінде мынадай шектеулер қолданылады:
      1) роялти мөлшері – СКБ қызметінің нәтижелерін пайдалана отырып, алушы өндіретін өнімнің бірлігін іске асыру бағасынан бір пайыздан кем емес;
      2) СКБ қызметін көрсету процесінде СКБ тартқан шығындарды қайтару мерзімі – шартқа сәйкес алушы СКБ-дан қызмет нәтижелерін беру күнінен бастап бес жылдан аспайды;
      3) роялтиді төлеудің жалпы мерзімі – СКБ мен алушы арасында жасалған шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін, бірақ СКБ қызметін көрсету процесінде СКБ тартқан шығындарды қайтару кезеңінен бір жылдан кем емес.
      43. СКБ мен алушы арасында жасалған шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін алушы шартта көзделген роялти көлемін төлеу шарттарында, егер өзгесі шарт талаптарында көзделмесе, СКБ қызметінің нәтижелерін иелену құқығы алушыға беріледі.
      44. Алушы СКБ мен алушы арасында жасалған шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін – мерзімінен бұрын белгіленген көлемдегі роялти төлеу бойынша міндеттемелерін орындауға құқылы. Бұл ретте СКБ қызмет нәтижелерін иелену құқығы алушыға беріледі.

8. СКБ-ның жұмыс істеу мониторингі

      45. СКБ-ның жұмыс істеу мониторингін жүргізудің мақсаты жоспарланған іс-шаралар, күнтізбелік жоспар мен нәтижелерге сәйкес жобаны іске асырудың нақты барысын көрсету болып табылады.
      46. Агенттік жыл сайын, есепті жылдан кейінгі 1 ақпанға дейінгі мерзімде өткен күнтізбелік жыл ішіндегі қызметтің нәтижелері туралы СКБ есептерін тыңдауды ұйымдастырады. Есептерді тыңдауды өткізу тәртібін Агенттік айқындайды.
      47. СКБ қызметтерін көрсетудің аяқталуы жоспарлы немесе мерзімінен бұрын болуы мүмкін.
      48. СКБ қызметін көрсетудің жоспарлы аяқталуы қызметтерді көрсету мерзімінің өтуін білдіреді.
      49. Қызметтерді көрсетудің мерзімінен бұрын аяқталуы мынадай жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін:
      1) іске асыру нәтижелерін ағымдағы бағалау нәтижелері бойынша жобаны одан әрі іске асырудың орындылығы туралы шешім қабылдау;
      2) жоспарланған нәтижелерге мерзімінен бұрын қол жеткізу және жобаны одан әрі іске асырудың орындылығының болмауы;
      3) СКБ тарапынан тартқан шығындарды өтеу шарттарында өтініш беруішінің жобаны одан әрі іске асырудан бас тартуы.

9. СКБ жұмыс істеу тиімділігін бағалау

      50. СКБ жобаларын іске асыру шеңберінде СКБ-ның жұмыс істеу нәтижелерін бағалаудың екі түрі қолданылады:
      1) ағымдық бағалау – тоқсан сайын, әрбір іске асырылатын жобалардың бірін іске асыру барысы туралы тоқсан сайынғы есептер негізінде;
      2) қорытынды бағалау – алушыға СКБ қызметін көрсету аяқталған соң.
      51. Ағымдағы бағалау іске асырылған іс-шаралардың тиімділігін айқындау, жобаның одан әрі дамуы бойынша ұсынымдар әзірлеу және өткен кезең ішінде нәтижелілігін бағалау мақсатында жасалады.
      52. Қорытынды бағалау нақты алушының жобасы бойынша СКБ қызметін көрсету аяқталған соң жүргізіледі.
      53. СКБ жұмыс істеу нәтижелерін ағымдағы және қорытынды бағалауды Агенттік жүзеге асырады.
      54. СКБ-ның жұмыс істеу тиімділігін бағалау нәтижеліліктің негізгі көрсеткіштерінің жүйесіне (Key Performance Indicators - KPI) сәйкес жүргізіледі. Қорытынды бағалау нәтижелері бойынша танылған жобалардың іске асырылатын жобалардың жалпы санына қатынасы СКБ-ның жұмыс істеу тиімділігін бағалау үшін негіз болады.

Салалық конструкторлық
бюролардың жұмыс істеуі
қағидаларына   
1-қосымша    

Қызмет көрсету және қызмет нәтижелерін
пайдалану құқығын беру
ШАРТЫ № ______

____________ қаласы                        2012 жылғы «___» ________

      Бұдан әрі «СКБ» деп аталатын «_________________________________ конструкторлық бюросы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры _________________________ бір тараптан және бұдан әрі «Алушы» деп аталатын _______________________ атынан ______________________________________________ негізінде әрекет ететін _______________________________________, ______ қаласы, екінші тараптан, бірлесіп «Тараптар» және жеке әрқайсысы «Тарап» деп аталатындар,
      мыналарды:
      1) Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі мен __________________________________________ (бар болса) арасында жасалған _____ жылғы _______ №__ технологиялық келісімді;
      2) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
назарға ала отырып, төмендегілер туралы осы қызмет көрсету және қызмет нәтижелерін пайдалану құқығын беру шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты.

1. Терминдердің анықтамалары

      Осы Шартта пайдаланылатын мынадай терминдердің мағыналары:
      1) техникалық құжаттама – жаңа немесе жетілдірілген өнімді өндіруді ұйымдастыру үшін, сондай-ақ оны пайдалану және жөндеу үшін қажетті конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттама;
      2) жоба – белгіленген уақыт мерзімі ішінде іске асырылатын технологиялар трансферттерді, жаңа немесе жетілдірілген өнімдерді, технологияларды, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жасауға бағытталған индустриалық-инновациялық сипаттағы іс-шаралар кешені;
      3) құпиялылық – Шартта көзделген мәліметтерді үшінші тұлғаларға кездейсоқ немесе алдын ала тарату жөніндегі шараларды сақтау;
      4) есепті кезең – өнімдер өндірісін игеруге дайын болған сәттен бастап өнім өндірудегі қызмет нәтижелерін Алушы пайдаланғаны үшін роялти төлеудің аяқталу мерзіміне дейін әр жылдың 31 наурызында, 30 маусымында, 30 қыркүйегінде, 31 желтоқсанында аяқталатын әр тоқсанның ішінде осы Шарттың талаптарын орындау бойынша Алушының қызмет кезеңі.
      5) нетто төлемдері – барлық ықтимал алымдар мен салықтар бойынша СКБ-ға төленетiн төлемдер;
      6) технологиялық меморандум – индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органның ұлттық басқарушы холдингтермен, ұлттық холдингтермен, ұлттық компаниялармен және олармен аффилиирленген заңды тұлғалармен жасалатын және сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тізбесін айқындайтын келісім;
      7) өнімнің түпкілікті тұтынушысы – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігімен технологиялық меморандум жасасқан ұлттық компания, ірі жер қойнауын пайдаланушы, жүйе құрушы кәсіпорын;
      8) қызмет нәтижесі – осы Шартқа сәйкес қызмет көрсету нәтижесінде алынуға және Алушыға берілуге тиіс барлық активтерді атап көрсету.

2. Шарттың мәні

      1. Осы Шарт бойынша мына міндеттемелерді Алушы тапсырады, ал СКБ өзіне қабылдайды:
____________________________________________________________________
               мынадай нұсқалардың бірі толтырылады:
      1) ______________________ жобасы бойынша осы Шарт талаптарында
            (жобаның атауы)
Алушының техникалық тапсырмасымен жасалған техникалық құжаттаманы сатып алу (пысықтау, бейімдеу)1 бойынша қызметтер көрсету;
      2) ________________________________ жобасы бойынша осы Шарттың
                 (жобаның атауы)
талаптарында Алушының (немесе өнімнің түпкілікті тұтынушысының)* техникалық тапсырмасымен жасалған техникалық құжаттаманы әзірлеу бойынша қызметтер көрсету;
      3) ________________________________ жобасы бойынша осы Шарттың
                (жобаның атауы)
талаптарында Алушының (немесе өнімнің түпкілікті тұтынушысының) техникалық тапсырмасымен жасалған өндірісті техникалық даярлау бойынша қызметтер көрсету;
      4) ________________________________ жобасы бойынша осы Шарттың
                (жобаның атауы)
      талаптарында Алушының (немесе өнімнің түпкілікті тұтынушысының) техникалық тапсырмасымен жасалған консультациялық және инжинирингтік қызметтер көрсету;
      5) ________________________________ жобасы бойынша осы Шарттың
                 (жобаның атауы)
талаптарында Алушының (немесе өнімнің түпкілікті тұтынушысының) техникалық тапсырмасымен жасалған өнімдердің тәжірибелік үлгілеріне сынақ өткізуге жәрдемдесу бойынша қызметтер көрсету;
      6) ________________________________ жобасы бойынша осы Шарттың
                (жобаның атауы)
талаптарында Алушының (немесе өнімнің түпкілікті тұтынушысының) техникалық тапсырмасымен жасалған өнімді сертификаттауды жүргізуге жәрдемдесу бойынша қызметтер көрсету;
      7) басқа да қызметтер (атап көрсету).
      2. Алушыға мыналар берілсін:
      ____________________________________________________________
                 мына нұсқалардың бірі толтырылады:
      1) осы Шарттың техникалық тапсырмасына (1-қосымшаға) сәйкес осы Шарттың қолданылу мерзіміне қызмет нәтижелерін пайдалану құқығы;
      2) алушы осы Шартта белгіленген роялтиді толық көлемде төлеген жағдайда осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін (немесе Алушы осы Шарт бойынша роялти төлеу бөлігінде міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындаған жағдайда) осы Шарттың техникалық тапсырмасына (1-қосымшаға) сәйкес қызмет нәтижелеріне меншік құқығы.
      3. Осы Шарттың мәні бойынша Алушы (немесе өнімнің түпкілікті тұтынушысы) СКБ көрсететін қызметтерге қоятын техникалық, экономикалық, экологиялық, эргономикалық және өзге де талаптар осы Шарттың 1-қосымшасына сәйкес техникалық тапсырмада көрсетіледі.
      4. Алушы СКБ қызметін көрсеткені және қызмет нәтижелерін өнім өндірісінде пайдалануға құқығын бергені үшін СКБ-ға мынадай түрдегі сыйақысын төлеуге міндеттенеді:
      1) 7-бөлімнің 2-тармағында көзделген мөлшердегі роялти;
      2) ____________________________________________________________
            қажет болған жағдайда басқа төлеу тәсілдері көрсетілсін
      5. Қызмет нәтижелерін пайдалануды Алушы _________________________________________ мақсатында жүзеге асырады.
техникалық құжаттама қалай пайдаланатындығы көрсетілсін__________________________________________
*жақшада көрсетілген қосымша іс-шаралар қажет болған жағдайда қосылады

3. Шарт бойынша жұмыстардың орындалу және аяқталу мерзімдері

      1. Қызмет көрсетудің түпкілікті мерзімі ______________________.
                                                 (күні, айы, жылы)

      2. Қызмет көрсетудің жеке кезеңдерінің аралық орындалу және аяқталу мерзімдері осы Шарттың 2-қосымшасына сәйкес тараптар келіскен жұмыстардың күнтізбелік жоспарында айқындалған.
      3. Осы Шарт бойынша қызмет көрсету мерзімдері Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

4. Техникалық құжаттама

      1. Осы Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген Тізбе бойынша қызмет нәтижесі болып табылатын барлық техникалық құжаттама орыс тілінде 2 (екі) данада СКБ-ның 3-бөлімнің 1-тармағына сәйкес қызмет көрсетудің түпкілікті мерзімі басталған күннен бастап __________________________ ішінде _________________ мекенжай бойынша Алушының уәкілетті өкіліне жіберіледі.
      2. Техникалық құжаттаманы беру кезінде Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолдары қойылып, қабылдау-беру актісі жасалады. Техникалық құжаттаманы беру күні қабылдау-беру актісіне қол қойылған күн болып табылады.
      3. Егер Алушы беру кезінде немесе ол қызмет көрсету нәтижелерін алғаннан кейін 1 (бір) айдың ішінде СКБ-дан алынған техникалық құжаттаманың толық еместігін немесе дұрыс еместігін анықтаған жағдайда, онда СКБ жазбаша наразылығы түскеннен кейін ___ (_____) күн ішінде жетіспеген құжаттаманы беруге немесе кемшіліктерді түзетуге және түзетілген құжаттаманы Алушыға беруге міндеттенеді.
      4. Алушы құпиялылықты қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемені сақтаған жағдайда өз мұқтаждығы үшін құжаттаманы көбейте алады.

5. Жетілдіру және жақсарту

      1. Осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тараптар қызметтер мен оларды пайдалана отырып өндірілетін өнімдер нәтижелеріне қатысты олар жасаған барлық жетілдірулер мен жақсартулар туралы бір-бірін жедел хабардар етіп отыруға міндеттенеді.
      2. Тараптар бірінші кезекте барлық жоғарыда көрсетілген жетілдірулер мен жақсартуларды бір-біріне ұсынуға міндеттенеді. Осы Шартта айтылған талаптардан басқа, бұл жетілдірулер мен жақсартуларды беру талаптарын тараптар қосымша келісетін болады.
      3. Өнімдерге қатысты барлық әзірлемелер, өнертабыстар, ноу-хау, жетілдірулер мен жақсартулар, сондай-ақ осы Шарттың мәні болып табылмайтын кез-келген Тараптар жасаған немесе жетілдірулер мен жақсартулар нәтижесінде алынған ерекше құндылықтар мен өзге де зияткерлік және өнеркәсіптік меншік объектілерін жетілдіру мен жақсарту құқығы СКБ-ның меншігі болып табылады. Жетілдірулер мен жақсартулар жасаған Тарап зияткерлік және өнеркәсіптік меншік объектілерінде СКБ пайдасына қатаң құпиялылықты сақтау және қорғау құжаттарын алу арқылы СКБ құқығын қорғауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

6. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      1. СКБ:
      1) 2-бөлімнің 1-қосымшасында көзделген қызметтерді осы Шарттың 2-қосымшасына сәйкес Тараптар келіскен күнтізбелік жоспарда белгіленген көлемде және мерзімдерде көрсетуге;
      2) техникалық тапсырмаға сәйкес жай-күйде Алушыға қызмет нәтижелерін беруге;
      3) үшінші тұлғаларға тиесілі зияткерлік қызметінің қорғалатын нәтижелерін пайдалану және оларды пайдалану құқығын сатып алу қажеттілігін Алушымен келісуге;
      4) басқа тұлғалардың айрықша құқықтарын бұзбайтын, осы Шарт бойынша алынған қызмет нәтижелерін беруге Алушыға кепілдік беруге;
      5) өз есебінен қызмет көрсетуді тапсырудың түпкілікті күнін бұзбай, оның өз кінәсі бойынша жіберілген кемшіліктерді, сондай-ақ техникалық тапсырмада немесе Шартта көзделген техникалық-экономикалық параметрлерден кері тартуға әкелетін есептемелер мен талдамалық қорытындылардағы қателерді жоюға;
      6) Алушыға техникалық құжаттамаға тиісті өзгерістерді енгізу үшін барлық ақпаратты жедел жіберуге міндетті.
      2. СКБ:
      1) Алушыға берілетін қызмет нәтижелерін пайдалана отырып, дайындалған өндіріс пен өнімді тұтыну көлемін растайтын деректерге тексеру жүргізуге;
      2) Алушы осы Шарттың 6-бөліміне сәйкес СКБ-ға сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Алушыдан осы Шарт шеңберінде қызмет нәтижелерін пайдалана отырып, шығарылатын өнім өндірісін Алушы тарапынан бұзушылықтар жойылғанға дейін тоқтатуды талап етуге;
      3) 2-бөлімнің 1-тармағында көрсетілген міндеттемелерді орындау кезінде бірлесіп орындаушыларды тартуға құқылы.
      3. Алушы:
      1) осы Шартқа қол қойылған күннен бастап ______ ай ішінде осы Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген өнімді дайындау бойынша өндірісті ұйымдастыруға, оның іске асырылуын Техникалық меморандумда* көрсетілген көлемдерде қамтамасыз етуге;
      2) СКБ-ның алғашқы талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысы туралы ақпараты ұсынуға;
      3) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс елдерден алынатын қызмет нәтижелерін пайдалана отырып, дайындалған өнімге барлық сұраныстарды СКБ-ға беріп отыруға;
      4) СКБ талабы бойынша олардың көрсеткен мерзімінде осы Шарт бойынша берілген қызметтер нәтижелерін пайдалана отырып, өндірілген өнімнің өндірісі мен өткізу көлеміне қатысты деректерді ұсынуға және қажеттілік болған жағдайда СКБ-ға оларды тексеруге мүмкіндік беруге;
      5) осы Шарт бойынша СКБ алдындағы міндеттемелерді уақтылы және толық орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға;
      6) 13-бөлімнің 1-тармағында көрсетілген қолданылу мерзімі өткеннен кейін 1 (бір) ай ішінде____________________________________ мекенжайы бойынша орыс тілінде 2 (екі) данада және оның барлық көшірмелерін осы Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген Тізбе бойынша қызмет нәтижелері ретінде алынған барлық техникалық құжаттаманы СКБ-ға беруге міндетті.
      Техникалық құжаттамалар мен олардың көшірмелерін беру кезінде екі Тараптың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылып қабылдау-беру актісі жасалады. Құжаттаманы беру күні қабылдау-беру актісіне қол қойылған күн болып табылады.
      4. Алушы:
      1) егер осы Шартта қызмет нәтижелерін меншік құқығын беру көзделсе, шарттық бағаға келісу хаттамасында (осы Шартқа 3-қосымша) көзделген осы Шарт қолданысының барлық кезеңінде сыйақы (роялти) көлемін төлеу бөлігінде осы Шарт бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауға;
      2) СКБ-ның операциялық-шаруашылық қызметіне араласпай, 2-бөлімнің 1-тармағында көзделген жұмыстарды орындау барысы мен сапасын тексеруге құқылы.
      5. Осы Шарт бойынша қызметтерді көрсету барысында үшінші тұлғаларға тиесілі қорғалатын зияткерлік қызметінің нәтижелерін пайдалануға қатысты тараптардың құқықтары мен міндеттемелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және қорғалатын зияткерлік қызметтің нәтижелерінде көрсетілген құқық иеленушілермен жасалған шарт талаптарымен айқындалады.
___________________________________
*немесе осы Шарт кіріспесінде назарға алынатын басқа құжат

7. Қызметтердің құны мен төлеу тәртібі

      1. Қызмет көрсету құны және шарттық бағаны келісу хаттамасына сәйкес осы Шарт бойынша қызмет нәтижелерін пайдалану құқығын беру (осы Шартқа 3-қосымша) цифрмен және жазбаша көрсетілсін теңгені құрайды.
      2. Қызметтерді көрсету және осы Шартта көзделген қызмет нәтижелерін пайдалану құқығын беру үшін Алушы СКБ-ға мыналарды төлейді:
      1) қызмет нәтижелерін пайдалана отырып дайындалған, өткізілген өнімнің құнынан __ (_____) пайыз мөлшерінде сыйақы (роялти);
      2) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________.
      2. Ағымдағы роялтиді аударуды есептік кезеңнен кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде Алушы жасайды. Есептік кезең әр жылдың 31 наурызында, 30 маусымында, 30 қыркүйегінде, 31 желтоқсанында аяқталатын _________ жылдан бастап _________ жылға дейінгі әр тоқсан болып табылады.
      4. Осы Шарт бойынша барлық төлемдер СКБ пайдасына нетто төлемі ретінде түсініледі.

8. Құпиялылықты қамтамасыз ету

      1. Тараптар осы Шарт бойынша берілген қызмет нәтижелерін пайдалана отырып, өнім өндірісіне қатысты СКБ-дан алынған қызмет нәтижелері мен ақпараттың құпиялылығын сақтау бойынша, сондай-ақ осы Шарттың орындалуы мен мазмұнына қатысты міндеттемелерді өздеріне алады.
      Көрсетілген мәліметтерді толықтай немесе ішінара таратуды немесе жазбаша түрде ресімделген өзара уағдаластықсыз онымен үшінші тұлғаларды таныстыруды болдырмау үшін Тараптар барлық қажетті шараларды қабылдайды.
      2. Берілген қызмет нәтижелерімен тек Алушы персоналы құрамының адамдары және оның осы Шарт бойынша берілген қызмет нәтижелерін пайдалана отырып, өндірілген өнім өндірісімен тікелей байланысты кооперациясы бойынша әріптестері таныса алады.
      3. Құпиялылықты сақтау жөніндегі міндеттемелер осы Шарттың қолданылуы тоқтағаннан немесе кейінгі __ (____) жыл ішінде ол мерзімінен бұрын тоқтатылғаннан кейін өз күшін сақтайды.
      4. Алушы немесе оның әріптестері берілген техникалық құжаттама мен ақпаратта қамтылған кооперация бойынша мәліметтерді жариялап таратқан жағдайда, Алушы осыған байланысты келтірілген шығындардың СКБ-ға өтеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жауапкершілікті тартуға міндетті.

9. Берілетін құқықтарды қорғау

      1. Осы Шарттың барлық қолданылу мерзімі ішінде Алушы осы Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген тізбе бойынша техникалық құжаттаманы СКБ құқықтарының жарамдылығын мойындайды және мойындайтын болады.
      2. Алушыға мәлім болған қызметтер нәтижелерін үшінші тұлғалар заңсыз пайдаланған жағдайда ол жедел түрде СКБ-ға хабарлайды.
      Егер Алушыға осы Шарт бойынша қызмет нәтижелерін пайдаланумен байланысты үшінші тұлғалардың олар тарапынан құқықтарын бұзуы бойынша арыздар немесе шағымдар жасалса, Алушы бұл туралы СКБ-ға хабарлайды. Осы екі жағдайда да СКБ мұндай арыздарды реттеуге немесе Алушы үшін шығыстар мен залалдардың пайда болуын болдырмаудың өзге әрекеттерін жасауға міндеттенеді.
      3. Егер Алушы Шарт бойынша қызмет нәтижелерін пайдалана отырып, өндірілетін өнімді экспорттаудың орынды еместігі туралы қорытындыға келген жағдайда, бұл туралы СКБ-ға хабарлайды. Төлемдер тәртібі мен валютасы СКБ пайдасына шешілсе, бұл жағдайда Тараптармен қосымша келісілетін болады.

10. Тараптардың жауапкершілігі

      1. Басқа Тарап Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау немесе тиісінше орындалмау нәтижесінде мүліктік мүдделері немесе іскерлік беделі бұзылған жағдайда, Шарт Тарабы оған осы Тарап келтірген шығындарды толық өтеуді талап етуге құқылы, ол құқығы бұзылған Тарап өз құқықтары мен мүдделерін, оның ішінде: жоғалту, мүлікті бүлдіру немесе зақымдау (нақты зиян), егер оның құқығы мен мүдделері бұзылмаса (қолдан кеткен табыс), іскерлік айналымның қарапайым шарттарында осы Тарап алған, алынбаған табыстарды (оның ішінде роялти) қалпына келтіру үшін жасаған немесе жасайтын шығыстарды білдіреді.
      2. Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған осы Шарт Тараптарының кез келген кінәсі (ниет немесе байқаусыздық) болған кезде жауапқа тартылады.
      3. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындалмауы үшін кінәсі болмағандығын міндеттемелерді бұзған Тарап дәлелдейді.
      4. Осы Шарттың 7-бөлімінде көрсетілген төлемдерді төлеу мерзімдері бұзылған жағдайда, Алушы төлемнің кешіктірілген әр күні үшін СКБ-ға 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайызын, бірақ төлеуге жататын жалпы соманың 10%-нан аспайтын пайызын төлейді.
      5. Тиісті құқықсыз өнімдер өндірілген жағдайда, Алушы СКБ ұсынған шоттар негізінде СКБ-ға болжамды қолдан кеткен пайданы өтейді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады.
      6. Алушы осы Шартқа сәйкес СКБ-дан пайдалануға алған қызметтер нәтижелерін сақтау үшін материалдық жауапкершілікті толықтай алады, егер жоғалтып не бүлдіріп алса, СКБ оның толық құнын өтейді. Сондай-ақ СКБ бұл жағдайда Алушыға ұсынылған шоттар негізінде шығындарды немесе алынбаған табыстарды (қолдан кеткен табыс) өтеуді талап етуге құқылы.
      7. Осы Шартты орындау Тараптарды тұрақсыздық айыбын және айыппұлдар төлеуден босатпайды.
      8. Осы Шартта көзделген міндеттемелер орындалмаған немесе тиісті орындалмаған өзге жағдайларда, Тараптар осы Шартқа және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мүліктік жауапкершілікке тартылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс - мажор)

      1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған Тарап оның талаптарын орындау кезінде, егер міндеттемелерді нақты кезең уақытында нақты талаптарында еңсерілмейтін күш (форс-мажор), яғни төтенше немесе еңсерілмейтін жағдайлар салдарынан тиісінше орындамау мүмкін болғаны дәлелденбесе, жауапкершілікке тартылады. Осы Шарт Тараптары еңсерілмейтін күш жағдайларына мынадай жағдайларды: адамның қалыпты өмір тіршілігіне мүмкіндік бермейтін, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау орнында стихиялық сипаттағы (жер сілкіну, топан су басу, найзағайдың соғуы, жанартаудың атқылауы, сел, шөккін), температура, желдің күші және жауын-шашын деңгейін; билік және басқару органдарының мораторийі; белгіленген заңнамалық тәртіпте ұйымдастырылған бас көтерулер, міндеттемелерді тиісінше орындамау үшін еңсерілмейтін күш ретінде Шарт тараптары айқындай алатын басқа да жағдайлар жатқызылады.
      2. Еңсерілмейтін күш жағдайында күшіне енген осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға мүмкіндігі болмаған жоқ Тарап аталған жағдайдың басталуы туралы мәлім болған немесе мәлім болатын сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей бұл туралы екінші Тарапқа жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. Хабарламада жазылған фактілерді, егер олар жалпыға танымал болып табылмаса, мемлекет билігінің тиісті құзыретті органы растауы тиіс. Еңсерілмейтін күш жағдайының басталуы туралы хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты осы жағдайға Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босату үшін негіз ретінде сүйену құқығынан айырады.
      3. Форс-мажор жағдайларының басталуына сілтеме жасау құқығынан айырылған Тарап Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

12. Дауларды шешу

      1. Осы Шартта көзделген мәселелер бойынша Тараптар арасындағы даулар туындаған жағдайда, Тараптар оларды өзара келіссөздер жолымен шешудің барлық шараларын қабылдайды.
      2. Көрсетілген дауларды шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар сот тәртібімен шешілуі тиіс.

13. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу тәртібі

      1. Осы Шарт ___ (_____) жыл мерзіміне жасалды және Тараптардың оған қол қойған күнінен бастап күшіне енді.
      2. Тараптардың әрқайсысы, егер екінші Тарап осы Шарт бойынша қандайда болмасын талапты орындамаса, жазбаша түрінде хабарлама жіберу жолымен осы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Дегенмен, өз міндеттемелерін орындамаған Тарапқа бұзушылықтарды жою үшін 1 (бір) ай берілетін болады.
      3. Егер осы Шарт Алушы өз міндеттемелерін орындамағандығына байланысты мерзімінен бұрын бұзылса, онда ол кез келген нысандағы қызмет нәтижелерін пайдалану құқығынан айырылады және СКБ-ға қабылдау-беру актісі бойынша 1 (бір) апта ішінде барлық техникалық құжаттама мен оның көшірмелерін қайтаруға міндетті. Бұл жағдайда СКБ бұл туралы оның болжамды бұзылу күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Алушыға хабарлай отырып, ол келтірген шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.
      4. Осы Шарт Тараптар келісімі бойынша мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін. Бұл жағдайда Алушы қабылдау-беру актісі бойынша бір апта ішінде барлық техникалық құжаттамалардың көшірмелерін СКБ-ға қайтаруға міндетті.

14. Өзге талаптар

      1. Осы Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысының құқықтары мен міндеттері оған екінші Тараптың жазбаша рұқсатынсыз жеке немесе заңды тұлғаларға берілмейді.
      2. Шартқа қоса берілген кез-келген толықтырулар оған екі Тарап қол қойған сәттен бастап оның ажырамас бөлігі болып табылады.
      3. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған кез-келген қосымша келісімдер, егер олар жазбаша нысанда жазылса және оған уәкілетті тұлғалар қол қойып, тараптардың құзыретті органдары мақұлдаса, осындай мақұлдау қажет болғанда заңды болып табылады.
      4. Шарт шеңберінде факсимильді және/немесе электрондық байланыс арқылы жіберілген, Тараптардың өкілдері қол қойған құжаттар заңды болып табылады және олардың түпнұсқасы берілгенге дейін заңды түрде күшіне ие.
      5. Осы Шартта жазылған, оның қол қойылған уақытына дейін орын алған мәселелер бойынша Тараптар арасындағы барлық келісімдер, хат алмасу және келіссөздер оған қол қойылған күннен бастап күшін жояды.
      6. Осы Шарт бойынша барлық хабарламалар мен жазба хабарландырулар осы Шартта көрсетілген Тараптардың мекенжайы бойынша адресатқа курьер арқылы немесе қолға берілуі тиіс.
      7. Тараптар мекенжай мен банктік деректемелердің барлық өзгерістері туралы 10 (он) жұмыс күні ішінде бір-біріне жазба түрде хабарлауға міндетті.
      8. Осы Шартта көзделмеген қалған барлық жағдайларда Қазақстан Республикасының азаматтық құқық нормалары қолданылатын болады.
      9. Осы Шарт орыс тілінде бірдей заңды күші бар әрбір Тарап үшін бір-бірден екі ұқсас данада жасалады.
      10. Шарттың қолданыс мерзімінің аяқталуы немесе оның мерзімінен бұрын бұзу, құпиялылықты сақтау бойынша міндеттемелерді бұзу үшін жауапкершіліктен басқа, міндеттемелердің тоқтатылуына әкеледі тоқтатпайды.
      11. Тараптардың бірін қайта ұйымдастыру кезінде аталған Тараптың құқықтары мен міндеттері оның құқық мұрагеріне көшеді.

15. Тараптардың орналасқан жері, деректемелері және қолдары

СКБ:                                Алушы:
«_____________ конструкторлық
бюросы» ЖШС                
____________________________        ____________________________
____________________________        ____________________________
____________________________        ____________________________

_______________ ____________        ______________ _____________
     (қолы)        (Т.А.Ә.)             (қолы)       (Т.А.Ә.)

М.О.                               М.О.

Қызмет көрсету және қызмет
нәтижелерін пайдалану құқығын
беру шартына     
1-қосымша        

20 __ жылғы «__» ___________
№ ____ шарт бойынша қызмет көрсетуге арналған
техникалық тапсырма

1. Қызмет көрсету үшін негіздеме ____________________________________
                                  (негізге алынып қызмет көрсетілетін
_____________________________________________________________________
құжаттың атауы)
2. Орындалу мерзімі _________________________________________________
                       (қызмет көрсетуді бастау және аяқтау күні)
3. Қызмет көрсететін СКБ ____________________________________________
4. Қызметтерді алушы (дайындаушы кәсіпорын) _________________________
5. Көрсетілетін қызметтердің мақсаты, міндеттері, бағыты ____________
_____________________________________________________________________
(орындаудың мақсаты, қолданылу саласының сипаттамасы, техникалық
_____________________________________________________________________
          деңгейі, жұмыс істеу бағыты, тұтынушылық сапасы)
_____________________________________________________________________
6. Өнімнің түпкілікті тұтынушысы ____________________________________
7. Қызмет нәтижелері (оның ішінде әзірленетін техникалық құжаттаманың тізбесі ):

Белгіленуі

Атауы8. Өнімге қойылатын техникалық талаптар
      1) Міндетті түрде көрсетілген өнімге қойылатын өтініш беруішінің талаптары:
      Бағыт талаптары
      Бағыты
      Функциялары
      2) Көрсетілген өнімге қойылатын міндетті емес талаптар:
      Метрологиялық сипаттама
      Электрмен қоректендіруге қойылатын талаптар
      Электр магнитті сәйкестікке қойылатын талаптар
      Сыртқы әсерлерге қарсы төзімділікке және шыдамдылыққа қойылатын талаптар
      Сенімділік талаптары
      Эргономиканың, өмір сүру және техникалық эстетикасының талаптары
      Пайдалануға, сақтауға, техникалық қызмет көрсету ыңғайлылығына және жөндеуге қойылатын талаптар
      Тасымалдау бейімділігіне қойылатын талаптар
      Қауіпсіздікке қойылатын талаптар
      Стандарттауға және бірегейлендіруге қойлатын талаптар
      Технологиялық талаптар
      Конструктивтік талаптар
      Техникалық-экономикалық талаптар
      Қамтамасыз ету түрлеріне қойылатын талаптар
      Метрологиялық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
      Бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
      Шикізатқа, материалдарға және жинақтаушы бұйымдарға қойылатын талаптар
      Консервацияға, қорапталуға және таңбалануға қойылатын талаптар
      Арнайы талаптар
      Қызмет көрсету кезеңдері
      Қызметтер көрсету нәтижелерін қарау, тапсыру және қабылдау тәртібі
      3) Қосымшалар.

      СКБ-ның атынан:                   Алушының атынан:
      ________________ _________        ____________ ____________
        (қолы)          (Т.А.Ә.)         (қолы)        (Т.А.Ә.)
      М.О.                                М.О.

Өнімді түпкілікті тұтынушының атынан (қажет болған жағдайда):

      _______________ ______________
          (қолы)         (Т.А.Ә.)
      М.О.

Қызмет көрсету және   
қызмет нәтижелерін пайдалану
құқығын беру шартына  
2-қосымша        

20 __ жылғы «__» ____________
№ _______ шарт бойынша қызмет көрсетудің
күнтізбелік жоспары

Жұмыс кезеңінің нөмірі

Жұмыс кезеңінің атауы

Орындалу мерзімі

Кезеңнің құны, мың теңге

Алынған нәтижелер туралы есептілік

басталуы

аяқталуы

1

2

3

4

5

6

      СКБ-ның атынан:                  Алушының атынан:
      ________________ _________       ____________ _____________
        (қолы)         (Т.А.Ә.)        (қолы)        (Т.А.Ә.)
      М.О.                             М.О.

Қызмет көрсету және  
қызмет нәтижелерін пайдалану
құқығын беру шартына 
3-қосымша      

20 __ жылғы «__» ____________№ ____ шарт бойынша қызметтің
шарттық құнын және қызмет нәтижелерін пайдалануға
құқығын келісу хаттамасы

      Біз, Алушы атынан – Алушының толық атауы, қол қоюшының Т.А.Ә., Алушы атынан қолдану үшін негіздеме
      және СКБ атынан – СКБ-ның толық атауы, қол қоюшының Т.А.Ә., СКБ атынан қолдану үшін негіздеме қол қоюшылар, тараптар ________________________ теңге сомасында 20 __ жылғы «__» _______ №
(цифрлармен, жазбаша)
шарт бойынша қызмет құнының шамасы туралы келісімге қол жеткізгенімізді куәландырамыз, оның ішінде:
      - тауардың атауы көрсетілсін өндірісті ұйымдастыру үшін оның негізінде _______ теңге сомадағы техникалық құжаттың атауы көрсетілсін қолдану құқығын бергені үшін;
      - _____________________ теңге сомадағы қызметтің атауы
        (цифрлармен, жазбаша)
көрсетілсін қызметтің басқа нәтижелерін қолдану құқығын бергені үшін;
      - _____________________ теңге сомадағы қызметтің атауы
        (цифрлармен, жазбаша)
көрсетілсін басқа ілеспе қызметтерді көрсеткені үшін.
      Осы шарт бойынша роялти шамасы пайызда, цифрлармен және жазбаша көрсетілсін құрайды, роялти төлеу кезінде: цифрлармен және жазбаша, роялти төлеуді бастау және аяқтау күні көрсетілсін.
      Осы Хаттама онда қамтылған мәселелер бойынша Тараптардың өзара уағдаластығын көрсетеді және Алушы мен СКБ арасында өзара есептемелер және төлемдер жүргізу үшін негіз болып табылады.

      СКБ-ның атынан:                    Алушының атынан:
      ________________ _________         ____________ _____________
           (қолы)       (Т.А.Ә.)            (қолы)        (Т.А.Ә.)
       М.О.                               М.О.

Салалық конструкторлық
бюролардың жұмыс істеуі
қағидаларына   
2-қосымша   

      Ескерту. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 10.07.2013 № 706 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.  

Тіркелу күні                                Өтінімнің нөмірі;
20 ____ жылғы «____» _________             (Сенімді тұлғаға беріледі)

Салалық конструкторлық бюролардың қызмет көрсетуіне арналған
ӨТІНІШ

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                         (заңды тұлғаның атауы)
осы өтінішті қажетті құжаттар жинағымен салалық конструкторлық бюролардың қызмет көрсету мақсатында қарау тұрғысынан жібереді:

Жобаның атауы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Жобаның толық құны, теңгемен (цифрмен және жазумен):

Тапсырылған ақпараттың дұрыстығына кепілдік береміз.

Салалық конструкторлық бюролардың жұмыс істеуі қағидалармен таныстық және келістік.

Қағидаларға сәйкес талап етілген құжаттар __________ парақта қоса беріледі.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(өтініш беруші атынан құжаттарға қол қою өкілеттілігі бар тұлғаның лауазымы)

_____________________________________________________________________
                        (Т.А.Ә.), қолы

ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ САУАЛНАМАСЫ
(заңды тұлғаға арналған)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                           ұйымның толық атауы

Заңды мәртебесі және меншік түрі:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Жетекшiлiк ететiн ведомство, ұйым, жоғарғы оқу орны, ғылыми-зерттеу институты немесе холдинг:
_____________________________________________________________________

Құрылған күні:
_____________________________________________________________________

Мекенжайы:____________________________________________________________________
индекс, облыс, аудан, елдi мекен, үй (пәтер, кеңсе), көше
Тел.: _____________________ Факс: _________________________ E-mail:
________________________ Web-site: ____________________________

Банктік деректемелері, есептiк шоты, валюталық шоты, банктiк жеке коды, бизнес-сәйкестендіру нөмірі: __________________________________
_____________________________________________________________________
Алынған және өтелмеген теңгелік және валюталық кредиттер:
_____________________________________________________________________

Қызмет түрі:
____________________________________________________________________

Сала, кіші сала:_____________________________________________________

Бірінші басшы (Т.А.Ә., туған жылы, лауазымы, білімі, жұмыс тәжірибесі):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Бас бухгалтер (Т.А.Ә., телефоны):
_____________________________________________________________________

Байланысушы тұлға (Т.А.Ә., лауазымы, телефоны, ұялы телефоны, e-mail):
_____________________________________________________________________

Ұйым басшысының қолы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

      өтініш беру заңды тұлғалар үшін өтініш заңды тұлғаның фирмалық бланкісінде ресімделіп, заңды тұлғаның мөрімен бекітіледі
      электронды тасығыш редакцияланбайтын (pdf, басқа жалпы таралған форматтар) және редакцияланатын (Microsoft Word) форматтардағы файлдарды қамтуы тиіс

Салалық конструкторлық
бюролардың жұмыс істеу
қағидаларына   
3-қосымша    

Бизнес-жоспар*

      1. Өтініш берушінің қысқаша сипаттамасы.
      2. Мәлімделетін өнім сипаттамасы.
      3. Маркетингтік талдау.
      4. Әлеуетті тұтынушы, жеткізу туралы алдын ала уағдаластықтар.
      5. Өндірістік жоспар.
      6. Талап етілетін СКБ қызметтерінің сипаттамасы, олардың нәтижелері.
      7. Жобаны басқарудың институционалдық құрылымы.
      8. Қаржы жоспары.
      9. Тәуекелдерді бағалау.

      Қосымшалар.

_________________________________________
*Құрылымда келтірілгендер сәйкес ресімделеді, бөлімдердің мазмұны жобаға қолданылуын ескере отырып сәйкес келтіріледі

Об утверждении Правил функционирования отраслевых конструкторских бюро

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2012 года № 1170. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1063

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.12.2015 № 1063 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ.
      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления  см. приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года.

      В соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила функционирования отраслевых конструкторских бюро.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены              
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 10 сентября 2012 года № 1170

Правила
функционирования отраслевых конструкторских бюро

1. Общие положения

      1. Настоящие правила функционирования отраслевых конструкторских бюро (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 15) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» и определяют порядок функционирования отраслевых конструкторских бюро.
      2. В настоящих правилах используются следующие понятия и термины:
      1) отраслевое конструкторское бюро (далее – ОКБ) – юридическое лицо, владеющее материально-техническим комплексом, созданное национальным институтом развития в области технологического развития для содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в организации производства новых или усовершенствованных товаров;
      2) заявитель – юридическое или физическое лицо, реализующее индустриально–инновационные проекты, связанные с разработкой и внедрением в производство новых или усовершенствованных товаров;
      3) заявка – заявление установленного образца с приложением необходимых документов согласно требованиям настоящих правил;
      4) товар – предмет или набор предметов, подлежащие изготовлению получателем в результате оказания услуг ОКБ;
      5) инжиниринговые услуги – инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), оказание предпроектных и проектных услуг (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские работы, другие сопутствующие услуги);
      6) инфраструктура – комплекс зданий, сооружений, технологическое оборудование, опытно–промышленный участок, транспортные средства;
      7) испытание – экспериментальное определение количественных и качественных характеристик свойств товара как результата воздействия на него;
      8) конструкторская подготовка производства – комплекс мероприятий, преследующих целью адаптировать конструкторскую документацию к условиям серийного производства конкретного предприятия–изготовителя;
      9) Национальное агентство по технологическому развитию (далее – Агентство) – национальный институт развития в области технологического развития;
      10) получатель – заявитель, заявка которого в соответствии с настоящими правилами принята для оказания услуг ОКБ;
      11) роялти – денежная компенсация за использование технической документации, лицензий, патентов и других видов собственности при производстве продукции, выплачиваемая в виде процента от стоимости реализованной продукции, размер которого устанавливается договором на оказание услуг ОКБ, заключаемым между ОКБ и получателем;
      12) сертификация – процедура, посредством которой орган по подтверждению соответствия письменно удостоверяет соответствие товара, услуги установленным требованиям;
      13) соисполнитель – физическое или юридическое лицо, обладающее необходимыми ресурсами и квалификацией, привлекаемое ОКБ на основании  законодательства Республики Казахстан о государственных закупках для реализации отдельных мероприятий в рамках оказания услуг ОКБ получателю;
      14) техническая документация – конструкторская, технологическая и нормативная документация, необходимая для организации производства новых или усовершенствованных товаров, а также их эксплуатации и ремонта;
      15) техническая подготовка производства – комплекс нормативно-технических мероприятий, регламентирующих конструкторскую, технологическую подготовку производства и систему постановки товаров на производство;
      16) технологическая подготовка производства – совокупность работ, определяющих последовательность выполнения производственного процесса нового товара наиболее рациональными способами, с учетом конкретных условий производства;
      17) технологический меморандум – соглашение, заключаемое уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально–инновационной деятельности с национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и аффилиированными с ними юридическими лицами и определяющее перечень закупаемых товаров, работ и услуг.
      18) проект – индустриально-инновационный проект, планируемый к реализации заявителем или реализуемый получателем в процессе оказания и с использованием результатов услуг ОКБ.
      3. Решение вопросов, возникающих в процессе функционирования ОКБ и не урегулированных настоящими правилами, относится к компетенции и оформляется решениями Агентства.

2. Порядок функционирования ОКБ

      4. Согласно задачам, определенным Законом Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», ОКБ оказывают получателям следующие услуги (далее – услуги ОКБ):
      1) приобретение (при необходимости – доработка, адаптация) технической документации для организации производства товаров на ее основе;
      2) содействие в трансферте технологий;
      3) содействие в создании новых или усовершенствованных товаров;
      4) разработка технической документации;
      5) услуги по технической (конструкторской и технологической) подготовке производства;
      6) консультационные и инжиниринговые услуги;
      7) содействие при проведении испытаний новой или усовершенствованной продукции в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах);
      8) содействие при проведении сертификации новой или усовершенствованной продукции в аккредитованных уполномоченных органах.
      5. При необходимости, с целью обеспечения необходимого качества и полноты оказываемых услуг, ОКБ могут привлекать к оказанию услуг соисполнителей.
      6. Результатами услуг ОКБ в зависимости от потребностей получателя, определенных договором между ОКБ и получателем, являются:
      1) техническая документация, лицензии или патенты на право изготовления;
      2) опытный образец (партия) продукции;
      3) документы, подтверждающие результаты испытаний (сертификации) и необходимые параметры продукции;
      4) другие документы или активы, передаваемые получателю по завершению оказания услуг ОКБ в соответствии с пунктом 4 настоящих правил, на основании договора между ОКБ и получателем.
      7. Оказание услуг ОКБ осуществляется в рамках:
      1) реализации технологических меморандумов с финансированием затрат на оказание услуг ОКБ из средств ОКБ и последующим возмещением со стороны получателя в форме роялти;
      2) оказания услуг по инициативе заявителя с финансированием затрат на оказание услуг ОКБ из собственных средств заявителя;
      3) оказания услуг по инициативе заявителя с финансированием затрат на оказание услуг ОКБ из средств ОКБ и последующим возмещением со стороны получателя в форме роялти.
      8. Оказание услуг ОКБ в рамках реализации технологических меморандумов с финансированием затрат на оказание услуг ОКБ из средств ОКБ и последующим возмещением со стороны получателя в форме роялти включает следующие этапы:
      1) анализ продукции, включенной в технологические меморандумы, с позиции экономической целесообразности и технических возможностей предприятий;
      2) размещение ОКБ в средствах массовой информации перечня продукции, предлагаемой заявителям для организации производства;
      3) прием от заявителей заявок на оказание услуг ОКБ;
      4) сбор и предварительный отбор заявок ОКБ;
      5) принятие решения об оказании или об отказе в оказании услуг ОКБ заявителям;
      6) заключение между ОКБ и получателем договора на оказание услуг и передачу прав на использование результатов услуг в соответствии с типовым договором согласно приложению 1 к настоящим правилам;
      7) оказание услуг ОКБ;
      8) приемка услуг ОКБ получателем;
      9) мониторинг исполнения получателем условий договора в части использования результатов услуг ОКБ, осуществляемый Агентством совместно с ОКБ;
      10) оценка результатов реализации договора на оказание услуг ОКБ.
      9. Оказание услуг ОКБ по инициативе заявителя с финансированием затрат на оказание услуг ОКБ из собственных средств заявителя согласно подпункту 2) пункта 7 настоящих правил, а также оказание услуг по заказу любых организаций за счет их средств осуществляется согласно гражданско-правовому договору, заключенному между заявителем и ОКБ, без применения положений настоящих правил.
      Решение об оказании услуг ОКБ в данном случае принимается руководителем ОКБ, исходя из тарифной политики ОКБ и наличия ресурсов для своевременного оказания услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми заявителем.
      10. Оказание услуг по инициативе заявителя с финансированием затрат на оказание услуг ОКБ из средств ОКБ и последующим возмещением со стороны получателя в форме роялти, включает следующие этапы:
      1) прием от заявителей заявок на оказание услуг ОКБ;
      2) анализ продукции с позиции экономической целесообразности и технических возможностей предприятий;
      3) сбор и предварительный отбор заявок ОКБ;
      4) принятие решения об оказании или об отказе в оказании услуг ОКБ заявителям;
      5) заключение между ОКБ и получателем договора на оказание услуг и передачу прав на использование результатов услуг в соответствии с типовым договором согласно приложению 1 к настоящим правилам;
      6) оказание услуг ОКБ;
      7) приемка услуг ОКБ получателем;
      8) мониторинг исполнения получателем условий договора в части использования результатов услуг ОКБ, осуществляемый Агентством совместно с ОКБ;
      9) оценка результатов реализации договора на оказание услуг ОКБ.

3. Требования к оформлению заявок

      11. Заявители представляют в ОКБ заявку, включающую:
      1) заявление на получение услуг ОКБ для реализации проекта по форме согласно приложению 2 к настоящим правилам;
      2) техническое задание;
      3) бизнес-план по форме согласно приложению 3 к настоящим правилам;
      4) при оказании услуг по инициативе заявителя с финансированием затрат на оказание услуг из средств ОКБ и последующим возмещением со стороны получателя в форме роялти – документы, подтверждающие востребованность продукции (долгосрочный договор, предварительный договор, соглашение, меморандум и другие) (при наличии соответствующих документов);
      5) копии лицензий, необходимых для осуществления видов деятельности по производству товаров, указанных в заявке;
      6) копии патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих информацию, указанную в заявке и техническом задании (при наличии соответствующих документов);
      7) документы, подтверждающие правовой статус заявителя:
      для физических лиц – копии документа, удостоверяющего личность, копии документов о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, индивидуальный идентификационный номер;
      для юридических лиц – копия свидетельства* или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер.
      Примечание: * Свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является действительным до прекращения деятельности юридического лица;
      8) документы, подтверждающие наличие специалистов необходимой квалификации и в достаточном количестве для организации производства товаров, указанных в заявке;
      9) документы, подтверждающие наличие необходимой инфраструктуры для организации производства товаров, указанных в заявке.
      Сноска. Пункт 11 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 10.07.2013 № 706 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).
      12. Конкретный перечень услуг ОКБ, необходимых заявителю, устанавливается заявителем из услуг, указанных в пункте 4 настоящих правил, при оформлении заявки.
      13. Заявка представляется в ОКБ на государственном или русском языках, на бумажном носителе в двух экземплярах – оригинал и копия оригинала, а также на электронном носителе.
      Оригинал заявки в обязательном порядке должен быть подписан заявителем и заверен печатью, сформирован в единую папку в прошитом виде с пронумерованными страницами, где последняя страница заверена подписью и печатью заявителя.
      Копия заявки заявителем не прошивается.
      14. Подлинность документов, копии которых предоставляются в составе заявки в соответствии с пунктом 11 настоящих правил, устанавливается работником ОКБ, ответственным за сбор и регистрацию заявок, путем сопоставления с оригиналами, которые после этого возвращается заявителю.
      15. Заявка должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами, подписана заявителем и заверена печатью (для физического лица – если таковая имеется).
      16. В заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок.
      17. Заявитель обеспечивает полноту и достоверность представленных документов, исходных данных, расчетов, обоснований, содержащихся в заявке. Представление заявителем неполных или недостоверных данных является основанием для отклонения заявки.

4. Сбор и предварительный отбор заявок

      18. Руководитель ОКБ определяет из числа штатных работников ОКБ работника, ответственного за сбор и регистрацию заявок.
      19. Работник ОКБ, ответственный за сбор и регистрацию заявок, осуществляет их регистрацию по мере поступления. Датой регистрации заявки является дата поступления заявки в ОКБ.
      20. Работники ОКБ, определяемые руководителем ОКБ, в течение двух рабочих дней с даты регистрации заявки обеспечивают рассмотрение заявки на предмет соответствия требованиям настоящих правил в части наличия необходимых документов, содержания и полноты раскрытия информации.
      21. В случае несоответствия заявки требованиям настоящих правил, ОКБ не позднее двух рабочих дней направляет заявителю уведомление с указанием замечаний по одному из средств связи, указанных заявителем в заявке.
      Заявка подлежит возврату заявителю для устранения замечаний и повторного предоставления в ОКБ.
      22. Заявитель может устранить выявленные замечания и повторно представить заявку, соответствующую всем требованиям настоящих правил. Повторное предоставление заявителем заявки в ОКБ должно быть осуществлено в срок не более двадцати рабочих дней с даты получения замечаний.
      23. ОКБ в течение двух рабочих дней с даты получения доработанной заявки проверяет устранение замечаний.
      В случае отсутствия повторных замечаний, ОКБ в течение десяти рабочих дней с даты повторного предоставления заявки рассчитывает стоимость запрашиваемых заявителем услуг ОКБ, после чего соответствующий расчет направляется для согласования заявителю.

5. Принятие решения об оказании или отказе в оказании услуг ОКБ

      24. Стоимость запрашиваемых заявителем услуг ОКБ согласовывается с заявителем не позднее, чем по истечению десяти рабочих дней с даты предоставления заявителю расчета стоимости услуг ОКБ. При этом, ОКБ предоставляет заявителю все необходимые материалы для обоснования расчета стоимости услуг ОКБ.
      25. Согласование стоимости услуг ОКБ оформляется протоколом согласования договорной стоимости оказания услуг ОКБ и права на использование результатов услуг ОКБ (далее – протокол), подписываемым ОКБ и заявителем.
      26. В случае, если стоимость услуг ОКБ согласно протоколу не превышает размера трехтысячекратного минимального расчетного показателя, решение об оказании или об отказе в оказании услуг ОКБ принимается руководителем ОКБ и оформляется приказом. При этом, решение принимается не позднее десяти рабочих дней с даты подписания протокола.
      27. В приказе об оказании услуг ОКБ указывается основание для его принятия (обоснование) и источники финансирования затрат на оказание услуг ОКБ. К приказу прикладываются заявка, протокол и материалы, послужившие основанием для принятия решения об оказании услуг ОКБ.
      28. В приказе об отказе в оказании услуг ОКБ указываются причины отказа с приложением материалов, послуживших основанием для отказа.
      29. Решение ОКБ, принятое согласно подпунктам 27, 28 настоящих правил, доводится до заявителя в течение трех рабочих дней с даты его принятия.
      30. В случае, если стоимость услуг ОКБ согласно протоколу превышает размер трехтысячекратного минимального расчетного показателя, ОКБ не позднее чем через десять рабочих дней с даты подписания протокола подготавливает заключение.
      31. Заключение должно содержать оценку соответствия проекта предъявляемым критериям отбора:
      1) полнота и достоверность представленных документов, исходных данных, расчетов, обоснований, содержащихся в заявке в соответствии с  пунктом 17 настоящих правил;
      2) согласие заявителя со стоимостью услуг ОКБ, оформленное протоколом согласования договорной стоимости оказания услуг ОКБ и права на использование результатов услуг ОКБ в соответствии с пунктом 24 настоящих правил;
      3) окупаемость затрат, понесенных ОКБ в процессе оказания услуг не более пяти лет с даты передачи результатов услуг от ОКБ получателю согласно договору в соответствии с подпунктом 2) пункта 42 настоящих правил;
      4) востребованность продукции.
      Кроме того, заключение должно содержать рекомендации об оказании или об отказе в оказании услуг ОКБ заявителю с обоснованием рекомендаций.
      32. Заключение в течение двух рабочих дней с даты его подписания руководителем ОКБ направляется в Агентство для принятия решения об оказании или об отказе в оказании услуг ОКБ. К заключению прилагается копия заявки и протокол.
      Оригинал заявки сохраняется в ОКБ.
      33. Агентство в течение двадцати рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 32 настоящих правил, рассматривает их с целью принятия решения об оказании или об отказе в оказании услуг ОКБ. При необходимости, в зависимости от сложности и стоимости проектов, Агентство привлекает независимых экспертов с квалификацией в отрасли проекта, представленного заявителем.
      Порядок привлечения независимых экспертов, их деятельности и форма экспертного заключения определяются Агентством.
      34. По результатам рассмотрения заключения и прилагаемых к нему материалов Агентством принимается решение об оказании или об отказе в оказании услуг ОКБ, которое доводится до ОКБ и заявителя в течение трех рабочих дней с даты принятия.

6. Заключение договоров на оказание услуг

      35. Заключение договора на оказание услуг между ОКБ и заявителями, по заявкам которых принято решение об оказании услуг ОКБ, производится в порядке, определяемом гражданским законодательством Республики Казахстан.
      36. Неотъемлемой частью договора между ОКБ и заявителем являются:
      1) техническое задание, содержащее перечень и объемы услуг ОКБ, подлежащих оказанию заявителю;
      2) календарный план реализации проекта, содержащий поэтапное описание процесса его реализации, с указанием стоимости каждого из этапов и планируемого к достижению результата;
      3) протокол согласования договорной стоимости оказания услуг ОКБ и права на использование результатов услуг ОКБ.
      37. Датой начала оказания услуг ОКБ считается дата заключения договора между ОКБ и получателем.

7. Финансирование ОКБ в рамках оказания услуг

      38. Источниками финансирования капитальных и текущих затрат ОКБ, связанных с оказанием услуг ОКБ заявителям, являются:
      1) средства уставного капитала ОКБ согласно соответствующему финансово-экономическому обоснованию;
      2) средства, выделяемые из республиканского бюджета в рамках бюджетных программ на реализацию мероприятий по государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности;
      3) собственные средства заявителя в рамках договорных обязательств;
      4) роялти, выплачиваемые получателем в качестве оплаты за право пользования результатами услуг ОКБ в соответствии с договором между ОКБ и получателем.
      39. Тарифная политика ОКБ формируется исходя из принципов обеспечения самоокупаемости его функционирования.
      40. Возмещение затрат на услуги ОКБ, произведенных из средств ОКБ, производится посредством выплаты роялти получателем.
      41. Размер роялти за использование получателем результатов услуг ОКБ, сроки и порядок его выплаты определяются договором на оказание услуг ОКБ, заключаемым между ОКБ и заявителем, на основании протокола.
      42. При определении величины роялти действуют следующие ограничения:
      1) размер роялти – не менее одного процента от цены реализации единицы продукции, производимой получателем с использованием результатов услуг ОКБ;
      2) срок возврата затрат, понесенных ОКБ в процессе оказания услуг ОКБ – не более пяти лет с даты передачи результатов услуг от ОКБ получателю согласно договору;
      3) общий срок выплаты роялти – до окончания срока действия договора, заключенного между ОКБ и получателем, но не менее, чем на один год больше периода возврата затрат, понесенных ОКБ в процессе оказания услуг ОКБ.
      43. По окончании срока действия договора, заключенного между ОКБ и получателем, при условии выплаты получателем предусмотренного договором объема роялти, если иное не предусмотрено условиями договора, право собственности на результаты услуг ОКБ переходит к получателю.
      44. Получатель вправе досрочно – до истечения срока действия договора, заключенного между ОКБ и получателем, выполнить обязательства по выплате роялти в установленном объеме. При этом, право собственности на результаты услуг ОКБ также переходят к получателю.

8. Мониторинг функционирования ОКБ

      45. Целью мониторинга функционирования ОКБ является отражение фактического хода реализации проектов в соответствии с запланированными мероприятиями, календарным планом и результатами.
      46. Агентство ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, организует заслушивание отчетов ОКБ о результатах деятельности за истекший календарный год. Порядок проведения заслушивания отчетов определяется Агентством.
      47. Завершение оказания услуг ОКБ может являться плановым или досрочным.
      48. Под плановым завершением оказания услуг ОКБ понимается истечение периода оказания услуг.
      49. Досрочное прекращение оказания услуг может быть осуществлено в следующих случаях:
      1) принятия решения о нецелесообразности дальнейшей реализации проекта по результатам текущей оценки результатов реализации;
      2) досрочного достижения запланированных результатов и отсутствия целесообразности дальнейшей реализации проекта;
      3) отказа заявителя от дальнейшей реализации проекта, при условии возмещения понесенных со стороны ОКБ затрат.

9. Оценка эффективности функционирования ОКБ

      50. В рамках реализации проектов ОКБ применяются два вида оценки результатов функционирования ОКБ:
      1) текущая оценка – ежеквартальная, на основании ежеквартальных отчетов о ходе реализации каждого из реализуемых проектов получателей;
      2) итоговая оценка – по завершению оказания услуг ОКБ получателю.
      51. Текущая оценка производится с целью определения эффективности реализованных мероприятий, выработки рекомендаций по дальнейшему развитию проекта и оценки результативности за истекший период.
      52. Итоговая оценка производится по завершению оказания услуг ОКБ по проекту конкретного получателя.
      53. Текущая и итоговая оценка результатов функционирования ОКБ осуществляется Агентством.
      54. Оценка эффективности функционирования ОКБ проводится согласно системе ключевых показателей результативности (Key Performance Indicators – KPI). Соотношение проектов, признанных по результатам итоговой оценки успешными, к общему числу реализуемых проектов служит основой для оценки эффективности функционирования ОКБ.

Приложение 1          
к правилам функционирования  
отраслевых конструкторских бюро

ДОГОВОР
на оказания услуг и передачу прав на использование
результатов услуг
№ ______

г. ___________                               «___» ________ 2012 года

      Товарищество с ограниченной ответственностью «Конструкторское
бюро _________________________», именуемое в дальнейшем «ОКБ», в лице
______ ____________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _______________________________________, город
______, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице
___________________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона»,
      принимая во внимание,
      1) Технологический меморандум №__ от ________ года, заключенный
между Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан
и ___________________________________________________ (при наличии);
      2) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
заключили настоящий Договор оказания услуг и передачи права на использование результатов услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Определение терминов

      Следующие термины, которые используются в настоящем Договоре, означают:
      1) техническая документация – конструкторская, технологическая и нормативная документация, необходимая для организации производства новой или усовершенствованной продукции, а также ее эксплуатации и ремонта;
      2) проект – комплекс мероприятий индустриально-инновационного характера, направленный на трансферт технологий, создание новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, реализуемый в течение определенного срока времени;
      3) конфиденциальность – соблюдение мер по предотвращению случайного или преднамеренного разглашения третьим лицам сведений, предусмотренных Договором;
      4) отчетный период – период деятельности Получателя по выполнению условий настоящего Договора в течение каждого квартала, заканчивающийся 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря каждого года, начиная с момента готовности освоения производства продукции до срока завершения выплаты роялти за использование Получателем результатов услуг в производстве продукции;
      5) платежи нетто – платежи, по которым все возможные сборы и налоги уплачиваются ОКБ;
      6) технологический меморандум – соглашение, заключаемое уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально–инновационной деятельности с национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и аффилиированными с ними юридическими лицами, определяющее перечень закупаемых товаров, работ и услуг;
      7) конечный потребитель продукции – национальная компания, крупный недропользователь, системообразующее предприятие, с которыми Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан заключило технологический меморандум;
      8) результат услуг – перечислить все активы, которые должны быть получены в результате оказания услуг и переданы Получателю в соответствии с настоящим Договором.

2. Предмет Договора

      1. По настоящему Договору Получатель поручает, а ОКБ принимает на себя обязательства:
_____________________________________________________________________
               заполняется из следующих вариантов:
      1) оказать услуги по приобретению (доработке, адаптации)* технической документации, обусловленные техническим заданием Получателя (или конечного потребителя продукции) на условиях
настоящего Договора по проекту _____________________________________;
                                       (наименование проекта)

________________________
* дополнительные мероприятия, указанные в скобках, добавляются при необходимости

      2) оказать услуги по разработке технической документации, обусловленные техническим заданием Получателя (или конечного потребителя продукции) на условиях настоящего Договора по проекту
____________________________________________________________________;
                        (наименование проекта)
      3) оказать услуги по технической подготовке производства, обусловленные техническим заданием Получателя (или конечного потребителя продукции) на условиях настоящего Договора по проекту
____________________________________________________________________;
                        (наименование проекта)
      4) оказать консультационные и инжиниринговые услуги, обусловленные техническим заданием Получателя (или конечного потребителя продукции) на условиях настоящего Договора по проекту
____________________________________________________________________;
                        (наименование проекта)
      5) оказать услуги по содействию в проведении испытаний опытного образца продукции, обусловленные техническим заданием Получателя (или конечного потребителя продукции) на условиях настоящего Договора по
проекту ____________________________________________________________;
                            (наименование проекта)
      6) оказать услуги по содействию в проведении сертификации продукции, обусловленные техническим заданием Получателя (или конечного потребителя продукции) на условиях настоящего Договора по
проекту ____________________________________________________________;
                            (наименование проекта)
      7) другие услуги (перечислить) .

      2. Передать Получателю:
____________________________________________________________________
               заполняется из следующих вариантов:
      1) права на использование результатов услуг согласно техническому заданию (Приложению 1) к настоящему Договору на срок действия настоящего Договора;
      2) право собственности на результаты услуг согласно техническому заданию (Приложению 1) к настоящему Договору по окончанию срока действия настоящего Договора (или досрочном выполнении Получателем обязательств в части выплаты роялти по настоящему Договору), при условии выплаты Получателем роялти в полном объеме, установленном настоящим договором.
      3. Технические, экономические, экологические, эргономические и иные требования, предъявляемые Получателем (или конечным потребителем продукции) к оказываемым ОКБ услугам по предмету настоящего Договора, приводятся в техническом задании согласно Приложению 1 к настоящему Договору.
      4. Получатель обязуется за оказанные ОКБ услуги и передачу права на использование результатов услуг в производстве продукции выплатить ОКБ вознаграждение в виде:
      1) роялти в размере, предусмотренном пунктом 2 раздела 7;
      2) ____________________________________________________________
              указать, при необходимости, другие способы оплаты
      5. Использование результатов услуг осуществляется Получателем с
целью ______________________________________________________________.
        указать, как будет использована техническая документация

3. Сроки выполнения и завершения работ по договору

      1. Конечный срок оказания услуг ______________________________.
                                            (дата, месяц, год)
      2. Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов оказания услуг определены в согласованном сторонами календарном плане работ согласно Приложению 2 к настоящему Договору.
      3. Сроки оказания услуг по настоящему Договору могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон.

4. Техническая документация

      1. Вся техническая документация, являющаяся результатом услуг, по Перечню, указанному в приложении 1 к настоящему Договору, на русском языке в 2 (двух) экземплярах передается ОКБ уполномоченному представителю Получателя по адресу ________________________________________ в течение _________________ со дня наступления конечного срока оказания услуг согласно пункта 1 раздела 3.
      2. При передаче технической документации составляется акт приема-передачи за подписями уполномоченных представителей Сторон. Датой передачи технической документации является дата подписания акта приема-передачи.
      3. Если Получатель при передаче или в течение 1 (одного) месяца после получения им результатов услуг установит неполноту или неправильность полученной им от ОКБ технической документации, то ОКБ обязуется в течение ___ (_____) дней после поступления письменной рекламации передать недостающую документацию или исправить недостатки и передать откорректированную документацию Получателю.
      4. Получатель может размножить документацию для своих нужд, но при соблюдении обязательства по обеспечению конфиденциальности.

5. Усовершенствования и улучшения

      1. В течение срока действия настоящего Договора Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга обо всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся результатов услуг и продукции, производимой с их использованием.
      2. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все вышеуказанные усовершенствования и улучшения. Условия передачи этих усовершенствований и улучшений будут согласовываться сторонами дополнительно, кроме условий, оговоренных настоящим Договором.
      3. Права на все разработки, изобретения, ноу-хау, усовершенствования и улучшения, касающиеся продукции, а также усовершенствования и улучшения особой ценности и иные объекты интеллектуальной и промышленной собственности, созданные или полученные любой из Сторон в результате усовершенствования или улучшения, не являющиеся предметом настоящего Договора, являются собственностью ОКБ. Сторона, которая произвела усовершенствования и улучшения, обязуется обеспечить охрану прав ОКБ на объекты интеллектуальной и промышленной собственности путем соблюдения строгой конфиденциальности и получения охранных документов в пользу ОКБ.

6. Права и обязанности сторон

      1. ОКБ обязан:
      1) оказать услуги, предусмотренные в пункте 1 раздела 2 в объеме и в сроки, установленные согласованным Сторонами календарным планом согласно Приложению 2 к настоящему Договору;
      2) передать результаты услуг Получателю в состоянии, соответствующем техническому заданию;
      3) согласовать с Получателем необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
      4) гарантировать Получателю передачу полученных по настоящему Договору результатов услуг, не нарушающих исключительных прав других лиц;
      5) за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи оказания услуг, устранять допущенные по его вине недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в Договоре;
      6) незамедлительно направлять Получателю всю информацию для внесения соответствующих изменений в техническую документацию.
      2. ОКБ имеет право:
      1) производить проверку данных, подтверждающих объемы производства и сбыта продукции, изготовленной с использованием передаваемых Получателю результатов услуг;
      2) в случае неисполнения Получателем обязательств по выплате ОКБ вознаграждения согласно разделу 6 настоящего Договора, потребовать от Получателя приостановить производство продукции, выпускаемой с использованием результатов услуг в рамках настоящего Договора, до момента устранения нарушений со стороны Получателя;
      3) при выполнении обязательств, указанных в пункте 1 раздела 2, привлекать соисполнителей.
      3. Получатель обязан:
      1) организовать в течение ______ месяцев с даты подписания Договора производство по изготовлению продукции, указанной в приложении 1 к настоящему Договору, и обеспечить ее реализацию в объемах, указанных в Технологическом меморандуме*;

___________________
* Или другой документ, принимаемый во внимание в преамбуле настоящего Договора

      2) по первому требованию ОКБ предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
      3) передавать ОКБ все запросы на продукцию, изготовленную с использованием результатов услуг, которые он получит из стран вне территории Республики Казахстан;
      4) по требованию ОКБ и в указанные им сроки предоставлять данные, относящиеся к объему производства и реализации продукции, произведенной с использованием переданных по настоящему Договору результатов услуг и, при необходимости, предоставить ОКБ возможность для их проверки;
      5) принимать все необходимые меры для своевременного и полного исполнения обязательств перед ОКБ по настоящему Договору;
      6) по истечению срока действия, указанного в пункте 1 раздела 13, в случае, если настоящим Договором не предусмотрена передача права собственности на результаты услуг, в течение 1 (одного) месяца передать ОКБ всю техническую документацию, полученную в качестве результата услуг по Перечню, указанному в приложении 1 к Договору, на русском языке в 2 (двух) экземплярах, и все ее размноженные копии по адресу: ________________ ____________________.
      При передаче технической документации и их копий составляется акт приема-передачи за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон. Датой передачи документации является дата подписания акта приема-передачи.
      4. Получатель имеет право:
      1) в случае, если настоящим Договором предусмотрена передача права собственности на результаты услуг, досрочно выполнить обязательства по настоящему Договору в части выплаты предусмотренных протоколом согласования договорной цены (приложение 3 к настоящему Договору) объемов вознаграждения (роялти) за весь период действия настоящего Договора;
      2) проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 раздела 2, без вмешательства в операционно-хозяйственную деятельность ОКБ.
      5. Права и обязанности сторон в отношении использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в ходе оказания услуг по настоящему Договору определяются действующим законодательством Республики Казахстан и условиями договоров, заключенных с правообладателями указанных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

7. Стоимость и порядок оплаты за услуги

      1. Стоимость оказания услуг и предоставления прав на использование результатов услуг по настоящему Договору согласно протоколу согласования договорной цены (приложение 3 к настоящему Договору) составляет указать цифрами и прописью тенге.
      2. За оказание услуг и предоставление прав на использование результатов услуг, предусмотренных настоящим Договором, Получатель уплачивает ОКБ:
      1) вознаграждение (роялти) в размере ____ (____) процентов от стоимости реализованной продукции, изготовленной с использованием результатов услуг;
      2) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      3. Текущие отчисления роялти производятся Получателем в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом. Отчетными периодами являются кварталы, заканчивающиеся 31 марта, 30 июня, 30 октября, 31 декабря каждого года, начиная с _________ года до _________ года.
      4. Все платежи по настоящему Договору понимаются как платежи нетто в пользу ОКБ.

8. Обеспечение конфиденциальности

      1. Стороны берут на себя обязательства по сохранению конфиденциальности полученных от ОКБ результатов услуг и информации, относящейся к производству продукции с использованием результатов услуг, переданных по настоящему Договору, а также в отношении предмета и исполнения настоящего Договора.
      Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности, оформленной в письменном виде.
      2. С переданными результатами услуг будут ознакомлены только те лица из персонала Получателя и его партнеров по кооперации, которые непосредственно связаны с производством продукции, произведенной с использованием результатов услуг, переданных по настоящему Договору.
      3. Обязанности по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих __ (____) лет.
      4. В случае разглашения Получателем или его партнерами по кооперации сведений, содержащихся в переданной технической документации и информации, Получатель обязан возместить ОКБ понесенные в связи с этим убытки, а также нести ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Защита передаваемых прав

      1. В течение всего срока действия настоящего Договора Получатель признает и будет признавать действительность прав ОКБ на техническую документацию по Перечню, указанному в приложении 1 к настоящему Договору.
      2. О случаях противоправного использования третьими лицами результатов услуг, ставших известными Получателю, он незамедлительно уведомит ОКБ.
      В случае, если к Получателю будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения им прав третьих лиц в связи с использованием результатов услуг по настоящему Договору, Получатель известит об этом ОКБ. В обоих случаях ОКБ обязуется урегулировать такие претензии или предпринять иные действия, исключающие возникновение расходов и убытков для Получателя.
      3. В случае, если Получатель придет к заключению о целесообразности экспорта продукции, производимой с использованием результатов услуг по Договору, он сообщает об этом ОКБ. Порядок и валюта платежей в пользу ОКБ в этом случае будут согласованы Сторонами дополнительно.

10. Ответственность Сторон

      1. Сторона Договора, имущественные интересы или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, в том числе: утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб), неполученные доходы (в том числе роялти), которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
      2. Любая из Сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности).
      3. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства.
      4. В случае нарушения сроков оплаты платежей, указанных в разделе 7 настоящего Договора, Получатель уплачивает 0,1 (ноль целых одна десятая) процента ОКБ за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от общей суммы, подлежащей оплате.
      5. В случае производства продукции без соответствующего права, Получатель возмещает ОКБ предполагаемую упущенную выгоду на основании представленных ОКБ счетов и несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      6. Получатель несет полную материальную ответственность за сохранность полученных в пользование от ОКБ результатов услуг и в случае порчи или утери возмещает ОКБ их полную стоимость. В этом случае, ОКБ также вправе требовать возмещения убытков и неполученных доходов (упущенную выгоду) на основании представленных Получателю счетов.
      7. Оплата неустоек и штрафов не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.
      8. В иных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

      1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие обстоятельства, как: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень), температура, сила ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по настоящему Договору, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, другие обстоятельства, которые могут быть определены сторонами Договора, как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
      2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Договору в силу наступления обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую Сторону в письменной форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на данное обстоятельство, как основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
      3. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12. Разрешение споров

      1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой.
      2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны решаться в судебном порядке.

13. Срок действия и порядок расторжения Договора

      1. Настоящий Договор заключен сроком на ___ (_____) лет и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
      2. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления, если другая Сторона не выполнит какое-либо условие по настоящему Договору. Однако Стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлен 1 (один) месяц для устранения нарушений.
      3. Если настоящий Договор будет досрочно расторгнут из-за невыполнения Получателем своих обязательств, то он лишается права использовать результаты услуг в любой форме и обязан возвратить ОКБ всю техническую документацию и все ее копии в течение 1 (одной) недели по акту приема-передачи. В этом случае, ОКБ вправе требовать возмещения ему причиненных убытков, уведомив об этом Получателя не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения.
      4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. В этом случае, Получатель обязан возвратить ОКБ всю техническую документацию и все ее копии в течение одной недели по акту приема-передачи.

14. Прочие условия

      1. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть переуступлены физическому или юридическому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны.
      2. Любые дополнения, приложения к Договору становятся его неотъемлемыми частями с даты их подписания обеими Сторонами.
      3. Любые дополнительные соглашения, приложения, направленные на установление, изменение или прекращение обязательств по настоящему Договору, действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами Сторон, если такое одобрение необходимо.
      4. Подписанные представителями Сторон документы, переданные в рамках Договора посредством факсимильной и/или электронной связи, являются действительными и имеют юридическую силу до предоставления их оригиналов.
      5. Все соглашения, переписка и переговоры между Сторонами по вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до его подписания, теряют силу с даты его подписания.
      6. Все уведомления и письменные сообщения по настоящему Договору должны доставляться адресату курьером или нарочно по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре.
      7. Обо всех изменениях местонахождения и банковских реквизитов Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить друг друга в письменном виде.
      8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будут применяться нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан.
      9. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
      10. Окончание срока действия Договора или досрочное его расторжение влечет прекращение обязательств, кроме ответственности за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности.
      11. При реорганизации одной из Сторон права и обязанности данной Стороны переходят к ее правопреемнику.

15. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон

ОКБ:
ТОО «Конструкторское бюро
______________»
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Получатель:
___________________________
________________________________________________________
____________________________

_______________ ______________
   (Подпись)       (Ф.И.О.)
МП

________________ ______________
    (Подпись)       (Ф.И.О.)
МП

Приложение 1 к договору    
на оказание услуг и передачу прав
на использование результатов услуг

Техническое задание
на оказание услуг по Договору № ____
от «__» ___________ 20 __ г.

1. Основание для оказания услуг _____________________________________
                                     (наименование документа,
_____________________________________________________________________
                на основании которого оказываются услуги)
      2. Сроки выполнения ___________________________________________
                            (даты начала и окончания оказания услуг)
      3. ОКБ, оказывающее услуги ____________________________________
      4. Получатель услуг (предприятие-изготовитель) ________________
      5. Цель, задачи, назначение оказываемых услуг _________________
_____________________________________________________________________
                  (цель выполнения, характеристика
_____________________________________________________________________
  области применения, технический уровень, функциональное назначение,
_____________________________________________________________________
                    потребительские качества)
      6. Конечный потребитель продукции _____________________________
      7. Результат услуг (в т.ч. перечень разрабатываемой технической документации):

Обозначение

Наименование      8. Технические требования к продукции
      1) Требования заявителя к указанной продукции в обязательном порядке:
      Требования назначения
      Назначение
      Функции
      2) Необязательные требования к указанной продукции:
      Метрологические характеристики
      Требования к электропитанию
      Требования электромагнитной совместимости
      Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям
      Требования надежности
      Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики
      Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта
      Требования транспортабельности
      Требования безопасности
      Требования стандартизации и унификации
      Требования технологичности
      Конструктивные требования
      Технико-экономические требования
      Требования к видам обеспечения
      Требования к метрологическому обеспечению
      Требования к программному обеспечению
      Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям
      Требования к консервации, упаковке и маркировке
      Специальные требования
      Этапы оказания услуг
      Порядок рассмотрения, сдачи и приемки результатов оказания услуг
      3) Приложения.

От имени ОКБ:
________________ __________
(подпись)       (Ф.И.О.) М.П
От имени Получателя:
________________ __________
(подпись)     (Ф.И.О.) М.П

От имени Конечного потребителя продукции (при необходимости):

________________ __________
    (подпись)     (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2 к договору    
на оказание услуг и передачу прав
на использование результатов услуг

Календарный план оказания услуг по Договору № ____
от «__» ____________ 20__ г.

Номер этапа работы

Наименование этапа работы

Срок выполнения

Стоимость этапа, тыс. тенге

Отчетность о полученных результатах

начало

окончание

1

2

3

4

5

6

От имени ОКБ:
________________ __________
(подпись)       (Ф.И.О.) М.П
От имени Получателя:
________________ __________
(подпись)     (Ф.И.О.) М.П

Приложение 3 к договору    
на оказание услуг и передачу прав
на использование результатов услуг

Протокол
согласования договорной стоимости услуг и права на
использование результатов услуг по Договору
№ ____ от «____» __________ 20 __ г.

      Мы, нижеподписавшиеся, от имени Получателя – полное наименование Получателя, Ф.И.О. подписанта, основание для действия от имени Получателя,
      и от имени ОКБ – полное наименование ОКБ, Ф.И.О. подписанта, основание для действия от имени ОКБ, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине стоимости оказания услуг по Договору № ___ от «___» ___________ 20 ___ г. в сумме _____________________________________________________________ тенге,
                         (цифрами, прописью)
      в том числе:
      1) за передачу права на использование указать наименование технической документации для организации производства указать наименование товаров на ее основе в сумме _______________________ тенге;
      2) за передачу права на использование других результатов услуг
указать наименование услуг в сумме ____________________ тенге;
                                    (цифрами, прописью)
      3) за оказание других сопутствующих услуг указать наименование
услуг в сумме ____________________ тенге.
              (цифрами, прописью)
      Величина роялти по настоящему договору составит – указать в процентах, цифрами и прописью, период выплаты роялти: указать цифрами и прописью даты начала и окончания выплаты роялти.
      Настоящий Протокол отражает взаимную договоренность Сторон по содержащимся в нем вопросам и является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Получателем и ОКБ.

От имени ОКБ:
________________ __________
(подпись)       (Ф.И.О.) М.П
От имени Получателя:
________________ __________
(подпись)     (Ф.И.О.) М.П

Приложение 2              
к правилам функционирования      
отраслевых конструкторских бюро    

Дата регистрации:                                 Номер заявки:
«____» _________ 20 ____ г.                       (присваивается ОКБ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оказание услуг отраслевых конструкторских бюро

      Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 10.07.2013 № 706 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (наименование юридического лица)
      направляет настоящее заявление с пакетом необходимых документов на предмет
рассмотрения с целью оказания услуг отраслевых конструкторских бюро.
      Наименование проекта:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      Полная стоимость проекта в тенге (в цифрах и прописью):
      Достоверность представленной информации гарантируем.
      С Правилами функционирования отраслевых конструкторских бюро ознакомлены и согласны.
      Требуемые в соответствии с Правилами документы прилагаются, на ______________ листах.
__________________________________________________________________
(должность лица, имеющего полномочия для подписания документов от имени заявителя)
_______________________________________
            (Ф.И.О., подпись)

АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ
(для юридического лица)

_____________________________________________________________________
                     полное наименование организации
      Юридический статус и вид собственности:
_____________________________________________________________________
      Курирующее ведомство, организация, высшее учебное заведение, научно-исследовательский институт или холдинг:
_____________________________________________________________________
      Дата образования:
_____________________________________________________________________
      Адрес:
_____________________________________________________________________
          индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом,
                        (квартира, офис)

Тел.: _________ Факс: ___________ E-mail: _______ Web-site: ___________
      Банковские реквизиты, расчетный счет, валютный счет, банковский
индивидуальный код, бизнес-идентификационный номер:
_____________________________________________________________________
      Полученные и не погашенные тенговые и валютные кредиты:
_____________________________________________________________________
      Род деятельности:
_____________________________________________________________________
      Отрасль, подотрасль: __________________________________________
      Первый руководитель (Ф.И.О., год рождения, должность, образование, опыт работы):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон):
_____________________________________________________________________
      Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, моб. телефон, e-mail):
_____________________________________________________________________

      Подпись руководителя организации
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      для заявителей – юридических лиц заявление оформляется на фирменном бланке юридического лица и скрепляется печатью юридического лица
      электронный носитель должен содержат файлы в не редактируемом (pdf, другие общераспространенные форматы) и редактируемом (Microsoft Word) форматах

Приложение 3              
к правилам функционирования      
отраслевых конструкторских бюро    

Бизнес-план*

      1. Краткое описание заявителя.
      2. Описание заявляемой продукции.
      3. Маркетинговый анализ.
      4. Потенциальные потребители, предварительные договоренности о поставках.
      5. Производственный план.
      6. Описание требуемых услуг ОКБ, их результатов.
      7. Институциональная структура управления проектом.
      8. Финансовый план.
      9. Оценка рисков.

      Приложения.

      _______________________
      * Оформляется в соответствии с приведенной структурой, содержание разделов приводится с учетом применимости к проектам