Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгінiң кейбiр мәселелерi" туралы 2004 жылғы 29 қазандағы № 1132 және "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 қыркүйектегі № 1209 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1193 қаулысымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбiр шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен;
      2) «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 51, 648-құжат):
      4-тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызмет салаларының барлығына ортақ мамандарының жекелеген лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын еңбек жөніндегі уәкілетті орган бекітеді деп белгіленсін.»;
      көрсетілген қаулының 1-қосымшасында:
      «G-7» санатында:
      жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Оқытушы: ЖОО, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру оқу орны»;
      «G-10» санаты мынадай редакцияда жазылсын:
      «G-10
      Бiлiктiлiгi жоғары деңгейлi маман: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, әртiс, археограф, мұрағатшы, сәулетшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, биолог, биохимик, бухгалтер, карантиндiк зертхананың вирусологы, мал дәрiгерi, жетекшi, тәрбиешi, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, авиация және автомобиль тасымалдары диспетчерi, дыбыс режиссерi, зоолог, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi консультант, концертмейстер, тiлшi, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, орманшы, ұшқыш-бақылаушы, логопед, мастер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, миколог, микробиолог, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аңшы шаруашылығының маманы, палеограф, паразитолог, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, провизор (фармацевт), продюсер, жұмыс өндiрушi (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, қоюшы-режиссер, репетитор, референт, балық өсiрушi, селекционер, серолог, солист, әлеуметтанушы, күтiм жөнiндегi әлеуметтiк қызметкер, әлеуметтік педагог, құтқарушы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, жұмыспен қамту орталығының маманы, зейнетақы мен жәрдемақыны төлеу жөніндегі маман, зерттеушi-тағылымдамашы, статистик, технолог, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, химик-талдаушы, хореограф, хормейстер, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), фитопатолог, штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, карантиндiк зертхананың энтомологы, эпидемиолог, эпизоотолог, заңгер консультант.
      Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi аға маман: акушерка, тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс дәрiгерi, тiс технигi, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, медициналық зертханашы, денсаулық сақтау менеджерi, рентген зертханашысы, мамандандырылған медициналық бике, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, фармацевт, фельдшер (-зертханашы).»;
      «G-13» санатында:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi маман: агроном, аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, маманның ассистентi (көмекшiсi), режиссердiң ассистентi, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, ветеринарлық фельдшер, жетекшi, геодезист, дирижер, авиация және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, тiлшi, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, орманшы, мастер, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратура басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, бағдарламашы, жұмыс өндiрушi (прораб), жобалаушы, редактор, репетитор, үйiрме жетекшiсi, күтiм жөнiндегi әлеуметтiк қызметкер, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, жұмыспен қамту орталығының маманы, зейнетақы мен жәрдемақыны төлеу жөніндегі маман, статистик, барлық атаудағы техниктер, технолог, жаттықтырушы, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консультант.»;
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2004 года № 1132 "Некоторые вопросы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" и от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2012 года № 1209. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2015 № 1193 (вводится в действие с 01.01.2016).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1005;
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 51, ст. 648):
      пункт 4 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      «6) квалификационные характеристики отдельных должностей специалистов государственных учреждений и казенных предприятий, общих для всех сфер деятельности, утверждаются уполномоченным органом по труду.»;
      в приложении 1 к указанному постановлению:
      в категории «G-7»:
      абзац седьмой изложить в следующей редакции:
      «Преподаватель: ВУЗа и учебного заведения технического и профессионального, послесреднего образования»;
      категорию «G-10» изложить в следующей редакции:
      «G-10
      Специалист высшего уровня квалификации: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, артист, археограф, архивист, архитектор, бактериолог карантинной лаборатории, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, биолог, биохимик, бухгалтер, вирусолог карантинной лаборатории, ветеринарный врач, вожатый, воспитатель, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, звукорежиссер, зоолог, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, искусствовед, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, консультант по социальной работе, концертмейстер, корреспондент, культорганизатор, лаборант, лесничий, летчик-наблюдатель, логопед, мастер, медицинская сестра, менеджер, методист, механик, миколог, микробиолог, музыкальный руководитель, музыковед, оператор-постановщик, охотовед, палеограф, паразитолог, переводчик, помощник режиссера, провизор (фармацевт), продюсер, производитель работ (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, режиссер-постановщик, репетитор, референт, рыбовод, селекционер, серолог, солист, социолог, социальный работник по уходу, социальный педагог, спасатель, специалист по социальной работе, специалист по воинскому учету и бронированию, специалист центра занятости, специалист по выплате пенсий и пособий, стажер-исследователь, статистик, технолог, токсиколог ветеринарной лаборатории, тренер, химик-аналитик, хореограф, хормейстер, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), фитопатолог, штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроник, энтомолог карантинной лаборатории, эпидемиолог, эпизоотолог, юрисконсульт.
      Старший специалист среднего уровня квалификации: акушерка, воспитатель, диетическая сестра, зубной врач, зубной техник, мастер, медицинская сестра, медицинский статистик, медицинский лаборант, менеджер здравоохранения, рентгенлаборант, специализированная медицинская сестра, специалист по социальной работе, фармацевт, фельдшер (-лаборант)»;
      в категории «G-13»:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      «Специалист среднего уровня квалификации: агроном, аккомпаниатор, артист, архивист, архитектор, ассистент (помощник) специалиста, ассистент режиссера, балетмейстер, библиограф, библиотекарь, бухгалтер, ветеринарный фельдшер, вожатый, геодезист, дирижер, диспетчер авиационных и автомобильных перевозок, зоотехник, инженер всех специальностей, инспектор, инструктор, капитан, командир, концертмейстер, корректор, корреспондент, культорганизатор, лаборант, лесничий, мастер, менеджер, методист, механик, музыкальный руководитель, музыковед, оператор пульта управления киновидеопроекционной аппаратуры, оптикометрист, переводчик, помощник режиссера, программист, производитель работ (прораб), проектировщик, редактор, репетитор, руководитель кружка, социальный работник по уходу, специалист по воинскому учету и бронированию, специалист центра занятости, специалист по выплате пенсий и пособий, статистик, техники всех наименований, технолог, тренер, хореограф, хранитель фондов в музеях, художники всех наименований, художник-конструктор (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроник, энергетик, юрисконсульт.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов