"Көмірдің және оны өндірудің, қайта өңдеудің, сақтаудың және тасымалдаудың өндірістік үдерістерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 шілдедегі № 731 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 16 қазандағы № 1317 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Көмірдің және оны өндірудің, қайта өңдеудің, сақтаудың және тасымалдаудың өндірістік үдерістерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 шілдедегі № 731 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 43, 393-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Көмірдің және оны өндірудің, қайта өңдеудің, сақтаудың және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентінде:
      «Техникалық регламенттің күшіне ену мерзімдері және шарттары» деген 7-бөлімде:
      100-тармақ алынып тасталсын;
      көрсетілген Техникалық регламентке 2-қосымшада:
      «Көмірдің және оның қайта өңделген өнімдерінің қауіпсіздігін сипаттайтын көрсеткіштердің нормалары» деген кестеде:
      реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

1. Аd күлділігі, %, артық емес

45,0

».

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   С. Ахметов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2012 года № 1317

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2010 года № 731 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 43, ст. 393) следующие изменения:
      в Техническом регламенте «Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки», утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 7 «Сроки и условия введения в действие Технического регламента»:
      пункт 100 исключить;
      в приложении 2 к указанному Техническому регламенту:
      в таблице «Нормы показателей, характеризующих безопасность углей и продуктов их переработки»:
      строку, порядковой номер 1, изложить в следующей редакции:
«

1. Зольность Ad, %, не более

45,0

                                                        ».
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                        С. Ахметов