Халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметкерлерінің құжаттардың электрондық көшірмелерін растауы қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 қарашадағы № 1393 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 3 желтоқсандағы № 1272 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2014.12.03 № 1272 (2014.11.21 ж. бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңының 6-бабының 9-1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Қоса беріліп отырған Халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметкерлерінің құжаттардың электрондық көшірмелерін растауы қағидалары бекітілсін.
      Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                            С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
      Үкіметінің     
      2012 жылғы 1 қарашадағы
      № 1393 қаулысымен  
      бекітілген     

Халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметкерлерінің
құжаттардың электрондық көшірмелерін растауы
қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметкерлерінің құжаттардың электрондық көшірмелерін растауы қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңының 6-бабының 9-1) тармақшасына сәйкес әзірленді және халыққа қызмет көрсету орталықтары (бұдан әрі – ХҚКО) қызметкерлерінің құжаттардың электрондық көшірмелерін растауы тәртібін айқындайды.
      2. Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) құжаттың электрондық көшірмесі (бұдан әрі – ҚЭК) – түпнұсқа қағаз құжаттың түрі мен деректерін электрондық цифрлық нысанда толық күйге келтіретін, өтініш берушінің, лицензиаттың немесе осы құжатты куәландыруға өкілеттілікке ие тұлғаның не мемлекеттік қызметті алушы өзі жеке қатысқан кезде берген жазбаша келісімінің негізінде халыққа қызмет көрсету орталығының уәкілетті қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат;
      2) Қазақстан Республикасының халыққа қызмет көрсету орталықтарының ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – ХҚКО АЖ) – халыққа (жеке және заңды тұлғаларға) ХҚКО арқылы, сондай-ақ тиісті министрліктер мен ведомстволардың қызмет көрсету үдерісін автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе;
      3) өтініш беруші – жеке немесе заңды тұлға (ЖСН немесе БСН бар).
      3. Осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген қажетті құжаттарды тапсырған кезде өтініш беруші жүгінген күні оған қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 30 минуттан аспайды.
      4. ХҚКО қызметкерлері ҚЭК растауды тегін жүргізеді.

2. Құжаттардың электрондық көшірмелерін растау тәртібі

      5. ҚЭК растау үшін өтініш беруші не оның өкілі өтініш берушінің таңдауы бойынша айқындалатын ХҚКО-на мынадай құжаттарды тапсырады:
      1) осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес бекітілген нысандағы жазбаша келісім;
      2) растауға жататын қағаз тасығыштағы түпнұсқа құжаттар.
      6. Өтінішті қарау нәтижесі ХҚКО-ның уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ-мен расталған электрондық құжат нысанында ҚЭК-ні куәландыру немесе осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес куәландырудан бас тарту туралы дәлелденген жауап болып табылады. Өтініш берушінің талабы бойынша куәландырудан бас тарту туралы дәлелді жауап электрондық құжаттың басып шығарылған қағаз көшірмесі түрінде өтініш берушіге беріледі.
      7. Осы Қағидалардың 5-тармағының 1)2) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды растау мынадай кезеңдерден тұрады:
      1) ХҚКО қызметкері ХҚКО АЖ-де келісімді тіркейді;
      2) ХҚКО қызметкері ұсынылған құжаттарды сканерлеу арқылы файлдар түрінде электрондық нысанына көшіреді, осыдан кейін ҚЭК өзінің ЭЦҚ-мен куәландырады және ХҚКО АЖ-не өтініш берушінің ЖСН/БСН қоса тіркейді;
      3) ХҚКО қызметкері өтініш берушінің қалауы бойынша оған ҚЭК расталған файлдарын электрондық тасығышта береді.
      8. ҚЭК файлы ХҚКО АЖ-де алты ай бойы сақталады және өтініш берушінің таңдауы бойынша айқындалған ХҚКО-на жүгінген кезде пайдаланылады.
      9. Егер:
      1) осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылмаса;
      2) ақпараттық жүйенің меншік иесінде немесе иеленушісінде сұрау салынған электрондық ақпараттық ресурс болмаса және кімнің иелігінде екені оған белгісіз болса;
      3) ұсынылған құжаттарда көшірмелері, қоспа жазулары, сызылып тасталған сөздері немесе басқа ескертілмеген түзетулері бар, қарындашпен жазылған, немесе мөрдің оқуға келмейтін баспа таңбасы болса, құжаттарды растаудан бас тартылады.

Халыққа қызмет көрсету орталығы
қызметкерлерінің құжаттардың
электрондық көшірмелерін  
растауы қағидаларына   
1-қосымша         

__________________________қаласының
_____________________________ауданы
халыққа қызмет көрсету орталығы
___________________________________
(жеке тұлғаның тегін, атын,әкесінің
атын ЖСН/БСН деректемелерін
толығымен көрсету)
Мекенжайы:________________________
__________________________________
___________________тел.___________

Өтініш

      Мына құжаттардың электрондық көшірмелерін растау үшін келісімімді беремін (құжаттардың электрондық көшірмелерін электрондық тасымалдағышқа беру қажеттігін көрсету):
      1)_______________________________________
      2)_______________________________________

      Т.А.Ә.                                 (өтініш берушінің қолы)

      «___»_________ 20 __ ж.
 
 

Халыққа қызмет көрсету орталығы
қызметкерлерінің құжаттардың
электрондық көшірмелерін  
растауы қағидаларына   
2-қосымша        

_________________________________
(өтініш берушінің Т.А.Ә. немесе
      ұйымының атауы)
_________________________________
(өтініш берушінің мекенжайы)

Құжаттардың электрондық көшірмелерін растаудан бас тарту туралы хабарлама

      (аудан, қаланы көрсету қажет) халыққа қызмет көрсету орталығы мына негіздемелер бойынша құжаттардың электрондық көшірмелерін растаудан бас тартады:      

Р/с №

Растау үшін ұсынылған құжаттың деректемелері

Халыққа қызмет көрсету орталықтары қызметкерлерінің құжаттардың электрондық көшірмелерін растауы қағидаларына сәйкес бас тарту негіздемелері

Негіздемелер

«___»_________20 __ ж.

Лауазымы                (қолы)               Т.А.Ә.

Орын.: Т.А.Ә.
Тел.:

Об утверждении Правил заверения электронных копий документов сотрудниками центров обслуживания населения

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2012 года № 1393. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2014 года № 1272

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.12.2014 № 1272 (вводится в действие с 21.11.2014 и подлежит официальному опубликованию).

      В соответствии с подпунктом 9-1) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила заверения электронных копий документов сотрудниками центров обслуживания населения.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 1 ноября 2012 года № 1393

Правила
заверения электронных копий документов сотрудниками центров
обслуживания населения

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила заверения электронных копий документов сотрудниками центров обслуживания населения (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 9-1) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» и определяют порядок заверения электронных копий документов сотрудниками центров обслуживания населения (далее – ЦОН).
      2. В Правилах используются следующие основные понятия:
      1) электронная копия документа (далее – ЭКД) – электронный документ, полностью воспроизводящий вид и данные подлинного бумажного документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью заявителя, лицензиата или лица, обладающего полномочиями на удостоверение данного документа, либо уполномоченного работника центра обслуживания населения на основании письменного согласия получателя государственной услуги, данного в момент его личного присутствия;
      2) информационная система центров обслуживания населения Республики Казахстан (далее – ИС ЦОН) – информационная система, предназначенная для автоматизации процесса предоставления услуг населению (физическим и юридическим лицам) через ЦОН, а также соответствующими министерствами и ведомствами;
      3) заявитель – физическое или юридическое лицо (имеющее ИИН или БИН).
      3. Максимально допустимое время обслуживания заявителя в день обращения при сдаче необходимых документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, составляет не более 30 минут.
      4. Заверение ЭКД сотрудниками ЦОН производится бесплатно.

2. Порядок заверения электронных копий документов

      5. Для заверения ЭКД заявитель либо его представитель представляют в ЦОН, определяемый по выбору заявителя, следующие документы:
      1) письменное согласие по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
      2) подлинные документы на бумажном носителе, подлежащие заверению.
      6. Результатом рассмотрения заявления являются заверение ЭКД либо мотивированный ответ об отказе в заверении в форме электронного документа, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица ЦОН. По требованию заявителя мотивированный ответ об отказе в заверении выдается заявителю в виде распечатанной бумажной копии электронного документа.
      7. Заверение документов, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 5 настоящих Правил, состоит из следующих этапов:
      1) сотрудник ЦОН регистрирует согласие в ИС ЦОН;
      2) сотрудник ЦОН посредством сканирования переводит представленные документы в электронную форму в виде файлов, после чего заверяет ЭКД своей ЭЦП и прикрепляет их к ИИН/БИН заявителя в ИС ЦОН;
      3) сотрудник ЦОН по желанию заявителя выдает ему на электронный носитель заверенные файлы ЭКД.
      8. Файлы ЭКД хранятся в ИС ЦОН в течение шести месяцев и используются при обращении заявителя в ЦОН, определяемый по его выбору.
      9. В заверении документов отказывается в случаях, если:
      1) не представлены документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил;
      2) собственник или владелец информационной системы не располагает запрашиваемым электронным информационным ресурсом и ему не известно, в чьем владении он находится;
      3) представленные документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные исправления, написанные карандашом, либо нечитаемый оттиск печати.

Приложение 1              
к Правилам заверения          
электронных копий документов      
сотрудниками центров обслуживания населения

Центр обслуживания населения
_____________________ района
города _____________________
от _____________________________
(указать полностью фамилию, имя,
отчество физического лица,
реквизиты ИИН/БИН)
проживающего по адресу:
________________________________
________________________________
____________ тел. ___________

Заявление

      Даю согласие на заверение электронных копий документов (указать необходимость выдачи на электронный носитель файлы электронных копий документов):
      1) _______________________________________
      2) _______________________________________

      Ф.И.О.                  (подпись заявителя)

      «___» _________ 20__ г.

Приложение 2              
к Правилам заверения          
электронных копий документов      
сотрудниками центров обслуживания населения

_________________________________
(Ф.И.О., либо наименование  
организации заявителя)   
_________________________________
(адрес заявителя)       

Уведомление
об отказе в заверении электронных копий документов

      Центр обслуживания населения (указать район, город) отказывает в заверении электронных копий документов по следующим основаниям:


п/п

Реквизиты документа,
представленного для
заверения

Основания отказа в
соответствии с Правилами
заверения электронных копий
документов сотрудниками
центров обслуживания
населения

Обоснование

«___» _________ 20__ г.

Должность            (подпись)            Ф.И.О.

Исп. Ф.И.О.
Тел.