Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің "Коммуникациялар орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесін тарату және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 қарашадағы № 1396 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы "Орталық коммуникациялар қызметі" республикалық мемлекеттік мекемесін құру және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 5 қазандағы № 403 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің "Коммуникациялар орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мекеме) таратылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі:

      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен бірлесіп, Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы "Орталық коммуникациялар қызметі" республикалық мемлекеттік мекемесіне таратылатын мекеме кредиторларының талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлікті беруді қамтамасыз етсін;

      2) осы қаулыны іске асыру жөнінде өзге де шаралар қабылдасын.

      3. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 2 қарашадағы
№ 1396 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне
енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 28.12.2016 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) № 887 қаулысымен.


      2. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 28.12.2016 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) № 887 қаулысымен.

      3. "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 29, 327-құжат):

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі штат санының лимиті оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, 944 бірлік санында бекітілсін";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің қарауындағы ұйымдардың тізбесінде:

      8-тармақ алынып тасталсын;

      көрсетілген қаулының 2-қосымшасы осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1193 қаулысымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 2 қарашадағы
№ 1396 қаулысына
қосымша
  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2002 жылғы 11 қыркүйектегі
№ 993 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің адам санын ескере отырып штат санының лимиті

Атауы

Штат санының лимиті

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерді ескере отырып, оның ішінде:

944

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер, оның ішінде:

726

1) "Назарбаев орталығы" көпфункциялы ғылыми-талдамалық және гуманитарлық-ағартушылық мемлекеттік мекемесі

354

2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік фельдъегерлік қызметі

307

3) Ақпаратты техникалық қорғау орталығы

14

4) Ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы

8


О ликвидации Республиканского государственного учреждения "Центр коммуникаций" Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2012 года № 1396

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 5 октября 2012 года № 403 «О создании Республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте  Республики Казахстан и внесении дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» Правительство Республики КазахстанПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Ликвидировать Республиканское государственное учреждение  «Центр коммуникаций» Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (далее – учреждение).
      2. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан:
      1) совместно с Комитетом государственного имущества и  приватизации Министерства финансов Республики Казахстан обеспечить передачу Республиканскому государственному учреждению «Служба  центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан  имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов  ликвидируемого учреждения;
      2) принять иные меры по реализации настоящего постановления.
      3. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые  вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 2 ноября 2012 года № 1396

Изменения и дополнения,
которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.12.2016  № 887(вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.12.2016  № 887(вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года № 993 «Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 29, ст. 327):
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Утвердить прилагаемый лимит штатной численности Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан с учетом подведомственных ей государственных учреждений в количестве 944 единиц.»;
      в перечне организаций, находящихся в ведении Канцелярии  Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      пункт 8 исключить;
      приложение 2 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 31.12.2015 № 1193 (вводится в действие с 01.01.2016).

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 2 ноября 2012 года № 1396

Приложение 2      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 11 сентября 2002 года № 993

Лимит
штатной численности Канцелярии Премьер-Министра
Республики Казахстан с учетом численности подведомственных ей
государственных учреждений

Наименование

Лимит штатнойчисленности

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан с учетом подведомственных ей государственных учреждений, в том числе:

944

Государственные учреждения, подведомственные Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, в том числе:

726

1) Многофункциональное научно-аналитическое и гуманитарно-просветительское государственное учреждение «Назарбаев центр»

354

2) Государственная фельдъегерская служба Республики Казахстан

307

3) Центр технической защиты информации

14

4) Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности

8