Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын және Қазақcтан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау жөніндегі қызметті лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 1598 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қаңтардағы № 12 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 21.01.2015 № 12 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау жөніндегі қызметті жүзеге асыру бойынша лицензиар болып белгіленсін.
      3. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын және  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау жөніндегі лицензияланатын қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 желтоқсандағы № 1529 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 8,  156-құжат) күші жойылды деп танылсын.
      4. Осы қаулы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік жиырма бір күн еткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2012 жылғы 14 желтоқсандағы
№ 1598 қаулысымен   
бекітілген       

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын және Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесі

р/с

Біліктілік талаптары:

Құжаттар

Ескертпе

1

Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар,сондай-ақ белгіленген тәртіппен келісілген және бекітілген мемлекеттік рәміздерді дайындау процесін регламенттейтін техникалық құжаттамалар (техникалық тапсырма, техникалық шарттар, конструкторлық-технологиялық құжаттама)

Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар және техникалық тапсырма, техникалық шарттар, конструкторлық- технологиялық құжаттама, технологиялық процесс туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (қосымшаға сәйкес)2

Жеке меншік немесе оны жалға алу құқығындағы өндірістік-техникалық базаның (өндірістік үй-жайлардың, технологиялық жабдықтың, өлшеу және бақылау құралдарының, оның ішінде қолданыстағы стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес дайындалған мемлекеттік рәміздердің сапасын және оларды дайындаудың технологиялық процесін сақтауды қамтамасыз ететін түстер атласының) болуы

Жеке меншік немесе оны жалға алу құқығындағы шарт туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (қосымшаға сәйкес)3

Пайдаланылатын өлшеу құралдарын және сынау жабдығын тексеру немесе метрологиялық аттестаттау туралы сертификаттың болуы

Сертификатты берген ұйымның атауы, сертификаттың атауы, нөмірі мен күні туралы ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (қосымшаға сәйкес)4

Мемлекеттік рәміздерді дайындаудың технологиялық процесіне байланысты, лицензияланатын қызмет саласында тиісті біліктілігі және білім деңгейі бар персоналдың болуы

Оқу орнының атауын, мамандығы мен біліктілігін, дипломның берілген күні мен нөмірін, орнын, сондай-ақ куәлікті, сертификатты берген ұйымның атауын, нөмірі мен күнін көрсете отырып, ақпаратты қамтитын мәліметтер нысаны (қосымшаға сәйкес)Қазақстан Республикасының       
Мемлекеттік Туын және         
Қазақстан Республикасының       
Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау  
жөніндегі қызметті жүзеге асыру   
үшін қойылатын біліктілік талаптары және
оларға сәйкестікті растайтын құжаттар
тізбесіне қосымша            

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау
жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік
талаптарға сәйкестігі туралы мәліметтер нысаны

      1. Стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар:
      стандарттың атауы_______________________
      стандарттың нөмірі______________________
      2. Техникалық құжаттаманың болуы:
      1) техникалық тапсырманың атауы_____________
      техникалық тапсырманың қабылданған күні_____________
      келісілді______________
      бекітілді______________
      2) Техникалық шарттардың атауы_____________
      келісілді__________
      бекітілді__________
      3. Өндірістік техникалық база:
      өндірістік үй-жайларды сатып алу/сату/жалға алу келісім шартының нөмірі_______________
      жасалған күні_________________
      кіммен жасалды (заңды тұлғаның және жеке тұлғаның атауы)_______
      технологиялық жабдықтың атауы_______________
      өлшеу және бақылау құралдарының атауы____________
      түстер атласының болуы бар/жоқ___________________
      4. Салыстырып тексеру немесе метрологиялық аттестаттау туралы сертификаттар:
      салыстырып тексеру немесе метрологиялық аттестаттау туралы
      сертификаттың берілген күні____________
      сертификатты берген органның атауы___________
      сертификаттың қолданылу мерзімі______
      5. Персонал:
      тегі, аты, әкесінің аты_______________
      мамандығының және біліктілігінің атауы______________
      дипломның/аттестаттың нөмірі________________________
      дипломның/аттестаттың берілген күні_________________
      дипломды/аттестатты берген оқу орнының атауы_________
      сертификаттың/куәліктің нөмірі_______________________
      сертификаттың/куәліктің берілген күні________________
      сертификатты/куәлікті берген ұйымның атауы___________

О некоторых вопросах лицензирования деятельности по изготовлению Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года № 1598. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 12

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21.01.2015 № 12 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования и  перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности по изготовлению Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан
      2. Определить лицензиаром по осуществлению деятельности по изготовлению Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан Комитет технического peгулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
      3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2011 года № 1529 «Об утверждении квалификационных требований к лицензируемой деятельности по изготовлению Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 8, ст. 156).
      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 14 декабря 2012 года № 1538

Квалификационные требования и перечень документов,
подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности
по изготовлению Государственного Флага Республики Казахстан и
Государственного Герба Республики Казахстан


пп

Квалификационные
требования:

Документы

Примечание

1

2

3

4

1

Нормативные документы по стандартизации, а также согласованные и утвержденные в
установленном порядке техническая
документация (технического задания,
технических условий, конструкторско-
технологической документации),
регламентирующие процесс изготовления
государственных символов

Форма сведений, содержащих информацию о нормативных документах по стандартизации и техническом задании,
технических условиях,
конструкторско-технологической
документации, описании
технологического
процесса (согласно приложению)


2

Наличие производственной технической базы (производственных помещений,
технологического оборудования, средств
измерений и контроля, в том числе атласа
цветов, обеспечивающих соблюдение
технологического процесса изготовления и
качества изготовленных государственных
символов в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов по
стандартизации (на праве собственности или ее аренде

Форма сведений, содержащих информацию о договоре на праве собственности или иных
законных основаниях
(согласно приложению)


3

Наличие сертификата о поверке или
метрологической аттестации используемых
средств измерений и испытательного
оборудования

Форма сведений,
содержащих информацию о
сертификате с указанием
наименования, номера и
даты и наименования
организации, выдавшей
сертификат (согласно
приложению)


4

Наличие персонала, имеющего
соответствующую квалификацию и
образовательный уровень в области
лицензируемой деятельности, в зависимости от технического процесса изготовления государственных символов

Форма сведений, содержащих информацию с указанием специальности и квалификации, номера и даты, места выдачи диплома, наименования учебного заведения, а так же номера, даты и наименования
организации, выдавшей
удостоверение, сертификат (согласно приложению)


Приложение              
к квалификационным требованиям и     
перечню документов, подтверждающих   
соответствие им, для осуществления   
деятельности по изготовлению      
Государственного Флага Республики    
Казахстан и Государственного Герба   
Республики Казахстан          

Формы сведений
о соответствии квалификационным требованиям для осуществления
деятельности по изготовлению Государственного Флага Республики
Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан

      1. Нормативные документы по стандартизации:
      наименование стандарта ________________________________________
      номер стандарта _______________________________________________
      2. Наличие технической документации:
      1) наименование технического задания __________________________
      дата принятия технического задания ____________________________
      согласовано ___________________________________________________
      утверждено ____________________________________________________
      2) наименование технических условий
      согласовано ___________________________________________________
      утверждено ____________________________________________________
      3. Производственная техническая база:
      номер договора купли/продажи/аренды производственных помещений
      дата заключения _______________________________________________
      с кем заключен договор (наименование юридического и физического лица)
      _______________________________________________________________
      наименование технологического оборудования ____________________
      наименование средства измерения и контроля ____________________
      наличие атласа цветов имеется/не имеется ______________________
      4. Сертификаты о поверке или метрологической аттестации.
      номер сертификата о поверке/метрологической аттестации ________
      дата выдачи сертификата о поверке/метрологической аттестации __
      наименование органа, выдавшего сертификат _____________________
      срок действия сертификата _____________________________________
      Персонал:
      фамилия, имя, отчество ________________________________________
      наименование специализации и квалификации _____________________
      номер диплома/аттестата _______________________________________
      дата выдачи диплома/аттестата _________________________________
      наименование учебного заведения, выдавшего диплом/аттестат ____
      номер сертификата/удостоверения _______________________________
      дата выдачи сертификата/удостоверение _________________________
      наименование организации, выдавшей сертификат/удостоверение ___