Лицензиялау және хабарлама тәртібінің кейбір мәселелері туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 желтоқсандағы № 1655 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 542 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 16.07.2015 № 542 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 5-тармағына, 15-3-бабының 27-тармақтарына және «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 5) тармақшасына10-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік органдарда және халыққа қызмет көрсету орталықтарында хабарламаларды қабылдау қағидалары;
      2) Хабарлама берген субъектілердің тізілімін жүргізу қағидалары;
      3) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;
      4) құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы хабарламаның нысаны;
      5) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлға өтiнiшінің нысаны;
      6) лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлға өтiнiшінің нысаны;
      7) лицензия нысаны;
      8) лицензияға қосымшаның нысаны;
      9) білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға қосымшаның нысаны;
      10) этил спиртінің және алкоголь өнімінің өндірісі мен айналымы саласындағы қызметке лицензияның нысаны;
      11) алкоголь өнімінің өндірісі жөніндегі қызметке лицензияға қосымшаның нысаны;
      12) ойын бизнесі саласындағы қызметке лицензияның нысаны;
      13) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу жөніндегі қызметке лицензияның нысаны;
      14) азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу жөніндегі қызметке лицензияның нысаны бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы саласындағы қызметтің және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметтің лицензиары болып белгіленсін.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С. Ахметов

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік
органдарда және халыққа қызмет көрсету орталықтарында
хабарламаларды қабылдау қағидалары

      Осы Қағидалар «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, мемлекеттік органдарда және халыққа қызмет көрсету орталықтарында хабарламаларды қабылдаудың тәртібін белгілейді.
      1. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) өтініш беруші – хабарлама беретін, оның ішінде сенімхат бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға;
      2) қабылдайтын ұйым – хабарлама қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган немесе халыққа қызмет көрсету орталығы;
      3) хабарлама – қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлайтын (оның ішінде электрондық құжат нысанындағы) құжат;
      4) соңғы қабылдаушы – қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлаған субъектілер тізілімін жүргізетін мемлекеттік орган.
      2. Хабарламаларды қабылдау үшін қабылдайтын ұйымдарда тиісті үй-жайлар жабдықталады, оларда:
      1) кезек күту орындары;
      2) хабарлама толтыру үлгілері және өзге де қажетті ақпараттары бар ақпараттық стенділер;
      3) хабарламаларды қабылдау бойынша қабылдайтын ұйымның және соңғы қабылдаушының жұмыс кестесі;
      4) шағымдар және ұсыныстар жинау үшін жәшіктер көзделуі тиіс.
      3. Қабылдайтын ұйым оларды толтыру үшін өтініш берушілерге хабарлама нысандарын беруді тегін қамтамасыз етуі тиіс.
      4. Хабарлама қабылдайтын ұйымның қызметкеріне тікелей беріледі, ол хабарламаның толық толтыруын және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген қажетті құжаттардың бар екендігін тексереді. Тұлғаның хабарлама беруге өкілеттігін (сенімхаттың болуы) қабылдайтын ұйымның қызметкері тексереді.
      Бұл ретте, қабылдайтын ұйымның қызметкері тікелей орында және өтініш беруші хабарламаны беру сәтінде тексереді және оны қабылдау немесе қабылдамау туралы шешімді қабылдайды.
      Тиісті ақпараттық жүйесі бар болған жағдайда хабарламалар «электрондық үкімет» веб-порталында электрондық құжат нысанында беріледі.
      Хабарламаға қажетті құжаттарды ұсынуды талап ету тек Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда рұқсат етіледі.
      5. Хабарлама толық толтырылмаған, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қажетті құжаттар ұсынылмаған жағдайларда хабарлама қабылданбайды.
      Хабарламаны қабылдаудан дәлелді бас тарту ауызша нысанда жүзеге асырылады.
      6. Егер өтініш беруші қабылдайтын ұйым қызметкерінің уәждерімен келіспеген жағдайда хабарламаны берген орнында және сол күні олардың арасында осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акт жасалады. Акт хабарламаның көшірмесімен қоса екі данада жасалады және оған өтініш беруші мен қабылдайтын ұйымның қызметкері қол қояды.
      Хабарламаның көшірмесімен қоса актінің бір данасы қабылдайтын ұйымда сақтауға қабылданады, ал екіншісі өтініш берушіде қалады және хабарламаның қабылданбағанын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен шағымдану үшін негіз болып табылады.
      7. Жеке тұлғаның тұрғылықты мекенжайы, заңды тұлғаның орналасқан жері, хабарламада көрсетілген қызметті немесе іс-қимылдарды жүзеге асыру мекенжайы, сондай-ақ хабарламада толтыру үшін сол туралы ақпарат міндетті болып табылатын тіркеу деректері өзгергені туралы хабарлама осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген тәртіппен беріледі.
      8. Хабарламаны мемлекеттік орган қабылдаған жағдайда осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес өтініш берушіге хабарламаны қабылдау туралы талон беріледі, онда мыналар:
      1) заңды тұлғаның атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі;
      2) хабарлама оның басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы ақпараттандыратын қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың атауы;
      3) осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес хабарламада көрсетілген деректердің өзгеруі туралы;
      4) соңғы қабылдаушының атауы;
      5) қабылдайтын ұйымның атауы;
      6) хабарламаны қабылдаған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы;
      7) хабарламаны қабылдау күні мен уақыты;
      8) хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі көрсетіледі.
      9. Қабылдайтын ұйым түскен хабарламалардың, қол қойылған келіспеушілік актілердің, берілген хабарламалардың көшірмелерінің немесе хабарламаны қабылдау туралы талондардың есебін жүргізеді. Есеп қағаз тасығышта немесе тиісті ақпараттық жүйесі болған жағдайда электронды түрде жүргізіледі.
      10. Қабылдайтын ұйым қабылдаған хабарламаларды бекітілген жұмыс кестесін есепке ала отырып, өтініш беруші хабарламаны берген күні соңғы қабылдаушыға жібереді.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкін қоспағанда, 
мемлекеттік органдарда және
халыққа қызмет көрсету   
орталықтарында хабарламаларды
қабылдау қағидаларына   
1-қосымша         

Нысан

Өтініш беруші мен қабылдайтын ұйым қызметкерінің арасындағы
келіспеушіліктер актісі

Осы акт 20__ жылғы «___» _______________ «___» сағ. «___» мин.
(күні мен уақыты)
_____________________________________________________________________
(өтініш берушінің немесе сенім білдірген тұлғаның тегі, аты, әкесінің
                       аты (болған жағдайда)
мен _________________________________________________________________
     (қабылдайтын ұйым қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (болған
                                 жағдайда)
арасында жасалды.

Осы акт 20__ жылғы «___» _______________ «___» сағ. «___» мин.
(хабарламаны беру күні мен уақыты)
_____________________________________________________________________
    (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі/жеке
       тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                       сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
              (қызметтің/белгілі бір іс-қимылдың атауы)
___________________ бастағандығы туралы берілген хабарламаға жасалды.
Қабылдайтын ұйымның қызметкері мынадай ескертпелер берді*:
1. Хабарлама толық толтырылмаған (нақты ескертпелермен толтырылмаған
жолдардың нөмірлері көрсетіледі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген, талап етілетін
құжаттардың барлығы ұсынылмаған (ұсынылмаған құжаттар көрсетіледі):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      *ескертпелер бар жолдар ғана толтырылады, қалғандары сызылып
тасталады.
      Өтініш берушінің келіспеушіліктері:
      Мына мәселелер бойынша:
1. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      Қосымша: хабарламаның көшірмесі ____ парақта.
      Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден екі данада жасалды.
      Тараптардың қолдары: _____________________ ____________________

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкін қоспағанда, 
мемлекеттік органдарда және
халыққа қызмет көрсету   
орталықтарында хабарламаларды
қабылдау қағидаларына   
2-қосымша         

Нысан

Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру басталғаны
немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон

Осымен,
_____________________________________________________________________
    (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке
                        тұлғаның тегі, аты,
_____________________________________________________________________
      әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)
__________________________________________ бойынша қызметті бастағаны
_____________ бойынша белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны
_________________________________________ бойынша қызметті тоқтатқаны
   (қызметтің немесе әрекеттің атауы)
жеке тұлғаның тұрғылықты жері мекенжайының __________________________
заңды тұлғаның орналасқан жері мекенжайының _________________________
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының ____
хабарламада көрсетілген деректердің _________________________________
_________________________________________ өзгергені туралы хабарлайды
    (тиісті жолда Х белгісі қойылады)
Соңғы қабылдаушының атауы ___________________________________________
_____________________________________________________________________
Қабылдайтын ұйымның атауы ___________________________________________

Хабарламаны қабылдаған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (болған
жағдайда), қолы _____________________________________________________
20__ жыл «___» _________________________
хабарламаны қабылдаған күні және уақыты,

Мөр орны
(қағаз тасығыштағы талон үшін)

Хабарламаның тіркелген кіріс нөмірі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген       

Хабарлама берген субъектілердің тізілімін жүргізу қағидалары

      Осы Қағидалар «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзiрлендi және қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама (бұдан әрі - хабарлама) берген субъектілердің тізілімін жүргізу тәртібін белгілейді.
      1. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
      1) өтініш беруші – хабарлама беретін, оның ішінде сенімхат бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды тұлға;
      2) қабылдайтын ұйым – хабарлама қабылдауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган немесе халыққа қызмет көрсету орталығы;
      3) хабарлама – қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлайтын (оның ішінде электрондық құжат нысанындағы) құжат;
      4) соңғы қабылдаушы – қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлаған субъектілердің тізілімін жүргізетін мемлекеттік орган;
      5) тізілім – қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлама берген субъектілердің тізілімі.
      2. Тізілім осындай міндет Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда жүргізіледі.
      3. Тізілімде мынадай міндетті ақпарат қамтылады:
      1) хабарламаның түскен күні мен уақыты;
      2) заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі;
      3) жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің немесе заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайлары, қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайлары;
      4) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны, қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың тоқтатылғаны, хабарламада көрсетілген деректердің өзгеруі туралы деректер;
      5) өтініш берушімен байланыс (электрондық пошта, телефондар, факс);
      6) қызметті (белгілі бір іс-қимылды) жүзеге асыруды бастау уақыты мен орны;
      7) қызметті (белгілі бір іс-қимылды) жүзеге асыруды тоқтату уақыты мен орны (егер, бұл Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайда).
      Тізілімге кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша өзге де мәліметтер енгізілуі мүмкін.
      Тізілімге хабарламаны енгізуді соңғы қабылдаушы өтініш беруші хабарламаны берген күні жүргізеді.
      4. Тізілімнен шығарып тастау субъектіні қызметті жүзеге асыру құқығынан айырады және мыналар бойынша:
      1) субъектінің өтініші;
      2) дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметіне немесе қызметтің жекеленген түрлеріне тыйым салу туралы соттың шешімі;
      3) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылады.
      Тізілімнен шығарып тастауды соңғы қабылдаушы ақпараттың немесе хабарламаның түскен күнінде жүргізеді.
      5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, тізілім мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында еркін қолжетімділік режимінде орналастырылады.
      6. Тізілім тәуекелдерді басқару жүйесін және тексеруді жүргізу жоспарын құру үшін негіз болып табылады. Тізілімге енгізілген деректер тексерулерді жоспарлау және ұйымдастыру үшін пайдаланылады.
      7. Дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметі немесе қызметтің жекеленген түрі сотпен тоқтатылған жағдайда тізілімге тиісті мәліметтер енгізіледі.
      8. Өтініш берушінің хабарламасы бойынша тізілімге хабарламада көрсетілген жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің, заңды тұлғаның орналасқан жері мекенжайының, қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының, сондай-ақ ол туралы ақпарат хабарламада толтыру үшін міндетті болып табылатын, тіркеу деректерінің өзгеруі туралы деректер енгізіледі.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген       

Нысан

Қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды бастағаны
немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

1. __________________________________________________________________
                   (мемлекеттік органның толық атауы)
2. Осымен ___________________________________________________________
               (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру
                         нөмірі/жеке тұлғаның тегі, аты,
_____________________________________________________________________
      әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)
__________________________________________ бойынша қызметті бастағаны
_______________________________ бойынша белгілі бір іс-қимылды жүзеге
асыруды бастағаны
_________________________________________ бойынша қызметті тоқтатқаны
(қызметтің немесе іс-қимылдың атауы көрсетіледі)
жеке тұлғаның тұрғылықты жері мекенжайының __________________________
заңды тұлғаның орналасқан жері мекенжайының _________________________
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мекенжайының ____
хабарламада көрсетілген деректердің*_________________________________
_____________________________________ өзгергендігі туралы хабарлайды.
  (тиісті жолда Х белгісі қойылады)
*Хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгергенде толтырылады. Осы
жолда сызықта заңды тұлғаның бұрынғы атауы, бизнес-сәйкестендіру
нөмірі/жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
3. Заңды тұлғаның орналасқан жерінің/жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің
мекенжайлары ________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_____________________________________________________________________
4. Электрондық пошта ________________________________________________
5. Телефондар _______________________________________________________
6. Факс _____________________________________________________________
7. Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ___________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
8. Қосымша мәліметтер _______________________________________________
   (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпарат көрсетіледі)
9. Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жағдайларда
хабарламаға _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
           (құжаттар атауы және парақтар саны көрсетіледі)
10. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы
____________________ басталады
(уақыты мен мерзімі)
11. Қызметтің немесе белгілі бір іс-қимылдың жүзеге асырылуы
____________________ тоқтатылады.
(уақыты мен мерзімі)
*осы жол Қазақстан Республикасының заңдарымен хабарлама беру кезінде
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды тоқтату уақыты
мен күні туралы ақпаратты ұсыну белгіленген жағдайларда ғана
толтырылады.
Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші мыналарды растайды:
      көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болады;
      өтініш берушіге мәлімделген қызметтің түрімен немесе жекелеген
әрекеттермен айналысуға сотпен тыйым салынбаған;
      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келеді және
жарамды болып табылады;
      өтініш беруші қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге
асыруды бастағанға дейін орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.
12. Өтініш беруші ________ __________________________________________
                   (қолы)  (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Мөр орны (болған жағдайда) Берілген күні және уақыты
20__ жылғы «__» ________ «__» сағ. «__» мин.

13. Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:
Сенім білдірілген тұлға ______________________________________ ______
                    (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)
_____________________________________________________________________
                    Сенімхаттың күні және нөмірі

Берілген күні және уақыты: 20__ жылғы «__» ______ «__» сағ. «__» мин.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген       

Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізе бастағаны туралы хабарлама

      1. Жаңа объектінің құрылысы бойынша:
      Қазақстан Республикасының (облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың) Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына
_____________________________________________________________________
             (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ____________________________________
_____________________________________________________________________
  (жеке тұлға үшін-тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды
тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі
                         және телефон нөмірі)
_____________________________________________________________________
               (объектiнiң атауы және орналасқан жері)
_____________________________________________________________________
      объектісінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау
туралы хабарлаймын.
      Құрылыстың басталуы 20__ жылғы «___» _______________.
      Пайдалануға беру мерзiмi 20__ жылғы «___» __________.
      Қаржыландыру көзі __________________________________.
      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:
      1. Жерге тиісті құқық беру туралы _____________________________
_____________________________________________________________________
                  (жергілікті атқарушы органның атауы)
20__ «__» ___________ № _____ шешімі.
      2. Объектіні салуға арналған жобалау (жобалау-сметалық)
құжаттаманы _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
    (жобалау ұйымның атауы, лицензия №, берілген күні, жобалаудың
                              сатылығы)
____________________________________________________________ әзірледі
және _______________________________________________________ бекітті.
             (ұйымның атауы, бұйрықтың № және күні)
      3. 20__ «___» _____________ № ____ ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
    (сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған
  жағдайда), телефоны және аттестатының № және құрамында сараптаманы
    орындаған аттестатталған сарапшысы бар ұйымның атауы, пошталық
                     мекенжайы және телефоны)
      сараптаманың оң қорытындысы берілді (сараптама жүргізу міндетті
болғанда).
      4. Объект _____________________________________________________
           (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты немесе үшінші – төмен)
жауапкершілік деңгейіне жатады.
      5. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген
құрылыстың нормативтік ұзақтығының мерзімі _________ ай.
      6. Жұмыстар мердігерлік тәсілмен ______________________________
_____________________________________________________________________
    (құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны,
                     лицензияның №, алған күні)
20__ «___» ________ № ____ мердігерлік шарттың негізінде жүргізіледі.
      7. Сараптамалық сүйемелдеу режимінде (егер құрылысты
кезең-кезеңмен жүргізу қарастырылған болса) құрылыстың тиісті
кезеңдеріне арналған 20___ «___» _____________ № _____ шешім берілді.
      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________
_____________________________________________________________________
            (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі бар __________________________________________________________
             (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
20___ «___» ______________ № _____ бұйрықпен тағайындалды.
      9. Бас мердігердің атынан құрылыс үшін жауапты тұлға ретінде __
_____________________________________________________________________
            (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі және құрылыста ________ жыл еңбек өтілі, «Сейсмикаға төзiмдi
құрылыс» (сейсмикалық аудандарда құрылыс жүргізілген жағдайда) курсы
бойынша _____________________________________________________________
             (куәлік нөмірі, кіммен берілген немесе ұзартылған)
_________________________________________________ жарамды куәлiгi бар
_____________________________________________________________________
        (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
20___ «___» ______________ № _____ бұйрықпен тағайындалды.
      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет)
мыналар жүзеге асырады:
      1) 20___ «____» _______________ № ____ бұйрыққа сәйкес жобаны
әзірлеушінің атынан _________________________________________________
                      (ұйымның атауы, лицензияның №, берілген күні,
                                мекенжайы және телефоны)
____________________________________________________________________;
       (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
      2) 20__ «___» _____________ № _____ шартқа сәйкес өз құрамында
аттестатталған сарапшысы (-лары) бар ________________________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                            және алған күні)
ұйым _______________________________________________________________;
                   (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
      3) 20__ «___» _________ № _____ шартқа сәйкес сарапшы ________
____________________________________________________________________;
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
             және алған күні, мекенжайы және телефоны)
      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру
қажет) мыналар жүзеге асырады:
      1) өз штатында 20__ «___» ___________________ № _____ бұйрықпен
тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                            және алған күні)
тапсырыс беруші өз бетінше;
      2) 20__ «___» ______________ № _____ шартқа сәйкес өз
құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар _______________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                           және алған күні)
_____________________________________________________________________
ұйым _______________________________________________________________;
                    (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
      3) 20__ «___» __________ № _____ шартқа сәйкес сарапшы ________
____________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
              және алған күні, мекенжайы және телефоны)
      12. Сараптаманың оң қорытындысының (оны жүргізу міндетті болған
жағдайда) және жер учаскесін таңдау актісінің көшірмелерін қоса беріп
отырмын.
      13. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық
өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау
органдарына уақытында хабарлауға міндеттенемін.
      14. Осы хабарламаны бере отырып мыналарды растаймын:
      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға
қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болады;
      2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды
болып табылады;
      3) құрылыс-монтаждау жұмыстары жүзеге асырыла басталғанға дейін
үшін міндетті Қазақстан Республикасының заңнама талаптары сақталады.
      15. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс
нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес
жауапкершілікті көтеретініміз туралы хабардармыз.

      Тапсырыс беруші (құрылыс                   Бас мердігер
               салушы)
      ________________________             __________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты             (тегі, аты, әкесінің аты
         (болған жағдайда),                   (болған жағдайда),
             лауазымы)                            лауазымы)
      ЖСК/БСН ________________             ЖСК/БСН __________________
              (жеке және заңды                      (жеке және заңды
               тұлғалар үшін)                        тұлғалар үшін)
      ________________________             __________________________
            (қолы, күні)                          (қолы, күні)
      М.О.                                 М.О.

      Хабарлама сенімхат бойынша тұлғамен берілген жағдайда:
      Сенімді тұлға ______ __________________________________________
                    (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      Беру мерзімі: 20__ жылғы «___» ________.
      2) Қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)
қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша:
      Қазақстан Республикасының (облыстың, республикалық маңызы бар
қаланың, астананың) Бас мемлекеттiк құрылыс инспекторына
_____________________________________________________________________
              (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      Тапсырыс берушi (құрылыс салушы) ______________________________
_____________________________________________________________________
(жеке тұлға - үшін тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды
    тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық мекенжайы және телефоны)
_____________________________________________________________________
             (объектiнiң атауы және орналасқан жері)
_____________________________________________________________________
      қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) қайта
жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша құрылыс-монтаждау
жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлаймын.
      Құрылыстың басталуы 20__ жылғы «__» _______________.
      Пайдалануға беру мерзiмi 20__ жылғы «___» _________.
      Бұл ретте мынаны хабарлаймын:
      1. Сәулет және қала құрылысы саласында функцияларды жүзеге
асыратын тиісті жергілікті атқарушы органның қолданыстағы
ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) қайта жаңарту (қайта
жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы __________________________________
_____________________________________________________________________
                (жергілікті атқарушы органның атауы)
20__ «__» ___________ № _____ шешімі.
      2. Өзгертілетін үй-жайға (ғимараттың бір бөлігіне) ____________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
        (құжаттардың атауы, құжаттарды берген органның атауы)
______________________________ 20__ «___» _____________ № ____ меншік
құқығын растайтын құжаттарды берді немесе ___________________________
_____________________________________________________________________
(нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің
                       аты (болған жағдайда)
үй-жайдың немесе ғимараттың бір бөлігінің меншік иесінің меншік
иелерінің оларды өзгертуге нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі
________________________.
      3. Жерге тиісті құқық беру туралы (егер жоспарланып отырған
өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп беруді көздесе) _________
_____________________________________________________________________
                  (жергілікті атқарушы органның атауы)
      20__ «__» ___________ № _____ шешімі.
      4. ____________________________________________________________
                    (жергілікті атқарушы органның атауы)
берген 20__ «__» ___________ № _____ сәулет-жоспарлау тапсырмаға
сәйкес қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) қайта
жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) бойынша жобалау
(жобалау-сметалық) құжаттама ________________________________________
_____________________________________________________________________
    (жобалау ұйымның атауы, лицензия №, берілген күні, жобалаудың
                            сатылылығы)
әзірленді және ___________________________________________ бекітілді.
                (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
                   және (немесе) бұйрықтың № және күні)
      5. 20__ «___» _____________ № ____ ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (сараптаманың түрі, сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған
  жағдайда), телефоны және аттестатының № және сараптаманы орындаған
    құрамында аттестатталған сарапшысы бар ұйымның атауы, пошталық
                      мекенжайы және телефоны)
сараптаманың оң қорытындысын (сараптаманы жүргізу міндетті болған
жағдайда) берді.
      6. Өзгертілетін үй-жайлармен (үйдің бөліктерімен) іргелес басқа
үй-жайлардың (тұрғын үй бөліктерінің) иелерінің (егер үй-жайлардың
(тұрғын үй бөліктерінің) жоспарланып отырған қайта жаңартуы (қайта
жоспарлауы, қайта жабдықтауы) немесе үй-жайлардың шекараларын көшіруі
олардың мүдделерін қозғаса) расталған 20__ «___» ____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(нотариалды кеңсенің мекенжайы, растаған адамның тегі, аты, әкесінің
                      аты (болған жағдайда)
нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі бар.
      7. Жұмыстар 20__ «___» _____________ № ____ мердігерлік шарттың
негізінде ___________________________________________________________
              (құрылысты жүзеге асыратын ұйымның атауы, мекенжайы,
                   телефоны, лицензиясының №, берілген күні)
мердігерлік тәсілмен (мердігерлік ұйымды тартқан жағдайда)
жүргізілетін болады.
      8. Тапсырыс берушінің атынан жауапты тұлға ретінде ____________
_____________________________________________________________________
            (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі бар __________________________________________________________
              (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
20__ «__» ___________ № _____ бұйрықпен тағайындалды (тағайындалған
жағдайда).
      9. Бас мердігердің атынан қайта жаңарту (қайта жоспарлау, қайта
жабдықтау) үшін 20__ «__» ___________ № _____ бұйрықпен
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
           (оқу орнының атауы, бітірген жылы, мамандығы)
білімі бар және құрылыс саласында _____________ жыл жұмыс өтілі бар,
«Сейсмикалық құрылыс» курсы бойынша (сейсмикалық аудандарда құрылыс
салған жағдайда) оқыған және ________________________________________
_____________________________________________________________________
            (куәліктің нөмірі, кім берді немесе ұзартты)
жарамды куәлігі бар жауапты тұлға ___________________________________
                                   (тегі, аты, әкесінің аты (болған
                                          жағдайда), лауазымы)
тағайындалды (тағайындалған жағдайда).
      10. Авторлық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру қажет)
мыналар жүзеге асырады:
      1) 20___ «___» ______________ № _____ бұйрыққа сәйкес жобаны
әзірлеушінің атынан _________________________________________________
                      (ұйымның атауы, лицензияның №, берілген күні,
                                мекенжайы және телефоны)
____________________________________________________________________;
        (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы)
      2) 20___ «___» _____________ № _____ шартқа сәйкес өз құрамында
аттестатталған сарапшысы (-лары) бар ________________________________
                                     (сарапшының тегі, аты, әкесінің
                                     аты (болған жағдайда), лауазымы)
_____________________________________________________________________
ұйым _______________________________________________________________;
                  (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
      3) 20__ «___» __________ № _____ шартқа сәйкес сарапшы ________
____________________________________________________________________;
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
              және алған күні, мекенжайы және телефоны)
      11. Техникалық қадағалауды (қажетті тармақшаларды толтыру
қажет) мыналар жүзеге асырады:
      1) өз штатында 20__ «___» ______________ № _____ бұйрықпен
тағайындалған аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ___________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                           және алған күні)
тапсырыс беруші өз бетінше;
      2) 20__ «___» ______________ № _____ шартқа сәйкес өз құрамында
аттестатталған сарапшысы (-лары) бар ________________________________
_____________________________________________________________________
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
                          және алған күні)
_____________________________________________________________________
ұйым _______________________________________________________________;
                  (ұйымның атауы, мекенжайы, телефоны)
      3) 20__ «___» __________ № _____ шартқа сәйкес сарапшы ________
____________________________________________________________________.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестатының №
              және алған күні, мекенжайы және телефоны)
      12. Сараптаманың оң қорытындысының (осы жүргізу міндетті болған
жағдайда) және жер учаскесін таңдау актісінің көшірмелерін (егер
жоспарланып отырған өзгеріс қосымша жер учаскесін бөлуді (кесіп
беруді көздесе) қоса беріп отырмын.
      13. Осы хабарламада келтірілген мәліметтерге байланысты барлық
өзгерістер туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау
органдарына уақытында хабарлауға міндеттенемін.
      14. Осы хабарламаны бере отырып, мыналарды растаймын:
      1) көрсетілген барлық деректер ресми болып табылады және оларға
қызметті немесе жекелеген іс-қимылды жүзеге асыру мәселелері бойынша
кез келген ақпаратты жіберуге болады;
      2) қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келеді және жарамды
болып табылады;
      3) құрылыс-монтаж жұмыстары жүзеге асырыла бастағанға дейін
орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары
сақталады.
      15. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асырғанда құрылыс
нормаларын және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
заңнаманың талаптарын және бекітілген жобаны бұзғаны үшін Қазақстан
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес
жауапкершілікті көтеретініміз туралы хабардармын (-мыз).

      Тапсырыс беруші (құрылыс                   Бас мердігер
               салушы)                    (мердігерлік ұйымды тартқан
                                                   жағдайда)
      ________________________            ___________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты             (тегі, аты, әкесінің аты
         (болған жағдайда),                   (болған жағдайда),
             лауазымы)                            лауазымы)
      ЖСК/БСН ________________            ЖСК/БСН ___________________
              (жеке және заңды                     (жеке және заңды
               тұлғалар үшін)                       тұлғалар үшін)
      ________________________            ___________________________
            (қолы, күні)                          (қолы, күні)
      М.О.                                М.О.

      Тұлға хабарламаны сенімхат бойынша берген жағдайда:
      Сенімді тұлға _________________________________________________
                        (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
      Беру мерзімі: 20__ жылғы «___» ________.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген       

Нысан

Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
алуға арналған өтiнiші

_____________________________________________________________________
                    (лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
      (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
      (қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрі (-лері)
                            көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________ жүзеге асыруға лицензия және (немесе)
лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта ________________________________
(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою
керек)
беруiңiздi сұраймын
      Заңды тұлғаның мекенжайы ______________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
               (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар нөмірі)
___ парақта қоса беріліп отыр
      Осымен, көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберуге болатындығы;
      өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға сотпен тыйым салынбағандығы;
      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады.
      Басшы _________ _______________________________________________
              (қолы)    (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
      Мөр орны Толтыру мерзімі: 20__ жылғы «___» ____________________

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен     
бекітілген        

Нысан

Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
алуға арналған өтiнiші

_____________________________________________________________________
                    (лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
   (жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке
                       сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     (қызметтiң түрi және (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________ жүзеге асыруға лицензия және
(немесе) лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта _______________________
(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою
керек)
беруiңiздi сұраймын
      Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы ____________________
_____________________________________________________________________
  (пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
                         үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
               (шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ______________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_________ парақта қоса беріліп отыр
      Осымен, көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберуге болатындығы;
      өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға сотпен тыйым салынбағандығы;
      қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады.
      Жеке тұлға ________ ___________________________________________
                  (қолы)   (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
      Мөр орны Толтыру мерзімі: 20__ жылғы «___» ____________________
(болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Лицензия

20__ жылғы «___» ________________                 № _________________

_____________________________________________________________________
    («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
               лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ айналысуға
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру
                             нөмірі/жеке
_____________________________________________________________ берілді
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                  сәйкестендіру нөмірі)
Лицензия түрі _______________________________________________________
               («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
                                9-бабына сәйкес)
_____________________________________________________________________
Лицензияның қолданылуының ерекше шарттары ___________________________
                                             («Лицензиялау туралы»
_____________________________________________________________________
         Қазақстан Республикасы Заңының 9-1-бабына сәйкес)
Лицензиар ___________________________________________________________
                          (лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                           (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
Берілген орны ______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі ____________

Лицензияның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (лері) _____________________
                                                («Лицензиялау туралы»
_____________________________________________________________________
  Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің
_____________________________________________________________________
                         кіші түрінің атауы)
_____________________________________________________________________
Өндiрiстік база _____________________________________________________
                                  (орналасқан жерi)
Лицензиат ___________________________________________________________
                  (заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері,
                           бизнес-сәйкестендіру нөмірі/
_____________________________________________________________________
жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                       сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензиар ___________________________________________________________
               (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)
_____________________________________________________________________

Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                            (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ____________________________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
      Қосымшаның № ______________________________
      Қолданылу мерзiмi _________________________
      Берілген орны _____________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен     
бекітілген        

Нысан

Білім беру қызметімен айналысу үшін лицензияға қосымша

Лицензияның нөмірі ____________

Лицензияның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (лері) _____________________
                                                («Лицензиялау туралы»
_____________________________________________________________________
  Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің
                         кіші түрінің атауы)
*

Шифр

Мамандықтың атауы

Оқу мерзімі

*техникалық және кәсіптік білім берудің, оның ішінде кәсіптер мен
мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары және орта білімнен
кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің, оның
ішінде мамандықтар бойынша кәсіптік бағдарламалары бойынша қызметтің
кіші түрлері үшін.
Беру үшін негіз _____________________________________________________
                   (лицензиардың лицензияны беру туралы бұйрығының
                                  нөмірі және күні)
Лицензиат ___________________________________________________________
                 (заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері,
                         бизнес-сәйкестендіру нөмірі/
_____________________________________________________________________
жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                        сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензиар ___________________________________________________________
              (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)
_____________________________________________________________________

Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                           (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
      Қосымшаның нөмірі __________________________
      Қолданылу мерзiмi __________________________
      Берілген орны ______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Этил спиртінің және алкоголь өнімінің өндірісі мен айналымы
саласындағы қызметке лицензия

_____________________________________________________________________
       («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
_____________________________________________________________________
            сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ айналысуға
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру
                            нөмірі/жеке
_____________________________________________________________ берілді
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                   сәйкестендіру нөмірі)
Қызмет объектісінің мекенжайы бойынша _______________________________
_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі, литер және (немесе) қойма
   үй-жайдың нөмірі - алкоголь өнімін сақтау, көтерме саудада сату
                      қызметі бойынша көрсетіледі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Лицензия түрі _______________________________________________________
                    («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы
_____________________________________________________________________
                       Заңының 9-бабына сәйкес)
Лицензиар ___________________________________________________________
                          (лицензиардың толық атауы)
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                             басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
      20__ жылғы «___» ____________________________
      Лицензия нөмірі _____________________________
      Берілген орны _______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Алкоголь өнiмiнiң өндiрiсi жөніндегі қызметке лицензияға
қосымша

Лицензияның нөмірі ____________
Лицензияның берілген күні 20__ жылғы ___ ______________

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (лері) _____________________
                                                («Лицензиялау туралы»
_____________________________________________________________________
  Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызметтің
_____________________________________________________________________
                        кіші түрінің атауы)
қызмет объекті (лердің) мекенжайы (лары) бойынша ____________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензиат ___________________________________________________________
                 (заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері,
                         бизнес-сәйкестендіру нөмірі/
_____________________________________________________________________
жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                      сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензиар ___________________________________________________________
              (лицензияға қосымшаны берген органның толық атауы)
_____________________________________________________________________
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                           (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы қосымшалар үшін)
      Қосымшаның нөмірі __________________________
      Берілген орны ______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен    
бекітілген        

Нысан

Ойын бизнесі саласындағы қызметке лицензия

_____________________________________________________________________
    («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
                лицензияланатын қызмет түрінің атауы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________ айналысуға
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру
                            нөмірі/жеке
_____________________________________________________________ берілді
тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке
                     сәйкестендіру нөмірі)
ойын мекемесінің атауы және орналасқан жері _________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
_____________________________________________________________________
Лицензия түрі _______________________________________________________
               («Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
                                 9-бабына сәйкес)
_____________________________________________________________________
Лицензиар ___________________________________________________________
                           (лицензиардың толық атауы)
Басшы (уәкiлеттi тұлға) _____________________________________________
                            (басшының (уәкiлеттi тұлғаның) Т.А.Ә.)
Қолы ______________ (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)

      Мөр орны (қағаз тасығыштағы лицензиялар үшін)
      20__ жылғы «___» ____________________________
      Лицензия нөмірі _____________________________
      Берілген орны _______________________________

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен     
бекітілген        

Нысан

Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарын сатып алу
бойынша қызметке лицензия

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

__________________________
  (ішкі істер органының
          атауы)
20__ ж. "___" ____________
№ __ лицензияның түбіртегі
__________________________
     (заңды тұлғаның,
  филиалдың, өкілдіктің
_________________________
    толық атауы, дара
   кәсіпкердің Т.А.Ә.,
__________________________
олардың заңды мекенжайы)
__________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
   немесе төлқұжатының
        сериясы,
__________________________
нөмірі, кім және қашан
берді) ____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
     (қару мен оның
   патрондарының әрбір
      бірлігінің
__________________________
   саны, түрі, калибрі)
__________________________
__________________________
__________________________
сатып алуға берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай ішінде жарамды
М.О.
Бастық ___________________
             (Тегі,
__________________________
    аты-жөні, қолы)
Ескертпе. Лицензия берген
ішкі істер органында
қалады

__________________________
  (ішкі істер органының
          атауы
20__ ж."___" _____________
№ _ лицензияның телнұсқасы
__________________________
     (заңды тұлғаның,
  филиалдың, өкілдіктің
__________________________
    толық атауы, дара
   кәсіпкердің Т.А.Ә.,
__________________________
олардың заңды мекенжайы)
__________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
    немесе төлқұжатының
          сериясы,
__________________________
  нөмірі, кім және қашан
берді)_____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
     (қару мен оның
   патрондарының әрбір
        бірлігінің
__________________________
   саны, түрі, калибрі)
__________________________
__________________________
__________________________
сатып алуға берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай ішінде жарамды
М.О.
Бастық ___________________
              (Тегі,
__________________________
     аты-жөні, қолы)
Ескертпе. Сатып алушының
қолында қалады. Қару сатып
алған кезде оның атауы мен
санын сататын ұйым қаруды
тіркеу үшін ішкі істер
органдарына ұсынылатын
лицензия телнұсқасының
екінші жағына толтырады.

__________________________
  (ішкі істер органының
          атауы)
20__ ж."___" _____________
Лицензияның № ____________
__________________________
      (заңды тұлғаның,
   филиалдың, өкілдіктің
__________________________
    толық атауы, дара
   кәсіпкердің Т.А.Ә.,
__________________________
олардың заңды мекенжайы)
__________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
   немесе төлқұжатының
        сериясы,
__________________________
  нөмірі, кім және қашан
берді) ____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
      (қару мен оның
    патрондарының әрбір
         бірлігінің
__________________________
   саны, түрі, калибрі)
__________________________
__________________________
__________________________
сатып алуға берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай ішінде жарамды
М.О.
Бастық ___________________
             (Тегі,
__________________________
     аты-жөні, қолы)
Ескертпе. Сататын ұйымда
қалады. Қару сатып алған
кезде оның атауы мен саны
сататын ұйым лицензия
телнұсқасының екінші
жағына толтырады

Қару түрі (әскери немесе оқу)

жүйесі

калибрі

нөмірі

Шығарылған жылы

Дайындаушы Зауыттың атауы

Қару түрі (әскери Немесе оқу)

жүйесі

калибрі

нөмірі

Шығарылған жылы

Дайындаушы Зауыттың атауы

      20__ ж. "___" ___________             20__ ж. "___" ___________
      Сататын ұйымның мөртабаны             Сататын ұйымның мөртабаны
      _________________________             _________________________
       (жауапты адамның қолы)                (жауапты адамның қолы)

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2012 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 1655 қаулысымен     
бекітілген        

Нысан

Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған
бұйымдарды сатып алу жөніндегі қызметке лицензия

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

Қазақстан Республикасы ІІМ

___________________________
   (Ішкі істер органының
           атауы)
20__ ж. "___" _____________
№ ___ лицензияның түбіртегі
___________________________
(заңды тұлғаның, Филиалдың
___________________________
  өкілдіктің толық атауы,
  дара кәсіпкердің Т.А.Ә.
___________________________
  олардың заңды мекенжайы)
___________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
    немесе төлқұжатының
          сериясы,
___________________________
  нөмірі, кім және қашан
берді) _____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
(азаматтық пиротехникалық
        заттар мен
___________________________
олар қолданылып жасалған
___________________________
бұйымдардың атауы және
саны) _________ сатып алуға
берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай ішінде жарамды
М.О.
Бастық ____________________
     (Тегі, аты-жөні, қолы)
___________________________
Ескертпе.
Лицензия берген ішкі істер
органында қалады.

__________________________
   (Ішкі істер органының
           атауы)
20__ ж. "___" ____________
№ _ лицензияның Телнұсқасы
__________________________
(заңды тұлғаның, Филиалдың
__________________________
  өкілдіктің толық атауы,
  дара кәсіпкердің Т.А.Ә.
__________________________
олардың заңды мекенжайы)
__________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
   немесе төлқұжатының
         сериясы,
__________________________
  нөмірі,кім және қашан
берді) ____________ дербес
жауапкершілігімен
__________________________
(азаматтық пиротехникалық
        заттар мен
__________________________
олар қолданылып жасалған
__________________________
бұйымдардың атауы және
саны) ________ сатып алуға
берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай Ішінде жарамды
М.О.
Бастық ___________________
    (Тегі, аты-жөні, қолы)
_________________________
Ескертпе.
Сатып алушының қолында
қалады.
Пиротехникалық бұйымдарды
сатып алған кезде сататын
ұйым өткізілген
пиротехникалық бұйымның
атауы мен санын екінші
жағына толтырады.

___________________________
   (Ішкі істер органының
         атауы)
20__ ж. "___" _____________
Лицензияның № _____________
___________________________
(заңды тұлғаның, Филиалдың
___________________________
  өкілдіктің толық атауы,
  дара кәсіпкердің Т.А.Ә.
___________________________
олардың заңды мекен-жайы)
___________________________
(Т.А.Ә., жеке куәлігінің
    немесе төлқұжатының
         сериясы,
___________________________
  нөмірі,кім және қашан
берді) _____________ дербес
жауапкершілігімен
___________________________
(азаматтық пиротехникалық
заттар мен
___________________________
олар қолданылып жасалған
___________________________
  бұйымдардың атауы және
саны) _________ сатып алуға
берілді.
Берілген күннен бастап 12
ай Ішінде жарамды
М.О.
Бастық ____________________
     (Тегі, аты-жөні, қолы)
___________________________
Ескертпе.
Сататын ұйымда қалады.
Өткізілген пиротехникалық
бұйымның атауы мен санын
екінші жағына толтырады.

Пиротехникалық бұйымның атауы

Саны

Шығаратын елі

Пиротехникалық Бұйымның атауы

Саны

Шығаратын елі

қорабы

дана

қорабы

дана

      20__ ж. "___" ___________             20__ ж. "___" ___________
      Сататын ұйымның мөртабаны             Сататын ұйымның мөртабаны
      _________________________             _________________________
       (жауапты адамның қолы)                (жауапты адамның қолы)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады