Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1769 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 қыркүйектегі № 797 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.09.2015 № 797 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 10) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын қалыптастыру және жүргізу қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                               С. Ахметов

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1769 қаулысымен    
бекітілген       

Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын
қалыптастыру және жүргізу қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын қалыптастыру және жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес әзірленді және Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай қорын (бұдан әрі – бірыңғай қор) қалыптастыру және жүргізу тәртібін белгілейді.
      2. Техникалық реттеу саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) бірыңғай қордың жұмысын ұйымдастырады және үйлестіреді.
      3. Бірыңғай қор мемлекеттік ақпараттық ресурс болып табылады.
      4. Бірыңғай қорды құрудың мақсаты пайдаланушыларды толық, анық және уақтылы ақпаратпен қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдардың нормативтік техникалық құжаттарын және стандарттау жөніндегі өзге құжаттарды жүйелеу болып табылады.
      5. Бірыңғай қор техникалық реттеу саласында басқа қорлармен және шетел мемлекеттерінің ұйымдарымен, халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды.
      6. Бірыңғай қор ұйымдардың стандарттары мен консорциум стандарттарын қоспағанда, қабылданған стандарттар, техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштері және нормативтік техникалық құжаттар (бұдан әрі – нормативтік техникалық құжаттар) туралы ақпаратты қамтиды.

2. Бірыңғай қорды қалыптастыру және жүргізу тәртібі

      7. Бірыңғай қорды уәкілетті орган және өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдар қалыптастырады.
      8. Бірыңғай қордың құрамына:
      1) стандарттар (шетел мемлекеттерінің, ұлттық, өңірлік және халықаралық);
      2) техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштері (мемлекеттік, ұлттық, өңірлік және халықаралық);
      3) нормативтік техникалық құжаттар:
      стандарттау бойынша қағидалар, нормалар және ұсынымдар (мемлекеттік, ұлттық, өңірлік және халықаралық);
      ресми ақпараттық басылымдар (көрсеткіштер, каталогтар);
      ветеринариялық-санитариялық нормалар, қағидалар және гигиеналық нормативтер;
      зоогигиеналық, ветеринариялық, ветеринариялық-санитариялық нормалар және қағидалар;
      өрт қауіпсіздігі нормалары мен қағидалары;
      әдістемелік нұсқаулар (қосымшалар), өлшемдерді орындау әдістемесі;
      техникалық, өнеркәсіптік, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нормалар мен қағидалар;
      авиациялық қағидалар;
      сәулет, қала құрылысы және құрылыс, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтер;
      қауіпті жүктерді қауіпсіз тасымалдауды қамтамасыз ету жөніндегі нормалар мен қағидалар;
      жер қойнауын қорғау және тиімді пайдалану жөніндегі қағидалар;
      техникалық реттеу саласындағы басқа да құжаттар.
      9. Құжатты қабылдаған адам бірыңғай ақпараттық жүйені қалыптастыру үшін әрбір стандартты, техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуішін және нормативтік техникалық құжатты қабылдау туралы ақпаратты және олардың бір данасын бірыңғай қорға жібереді.
      10. Мемлекеттік органдар осы Қағидалар қолданысқа енгізілген күннен бастап 1 айдан кешіктірілмейтін мерзімде осы Қағидалардың 12-тармағына сәйкес анықтаманы қоса беріп, бұрын бекітілген қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттарды қағаз және/немесе электронды тасығыштарда уәкілетті органға жібереді.
      11. Нормативтік техникалық құжатты бекітетін мемлекеттік орган, мұндай құжатта мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтер болатын жағдайлардан басқа кезде нормативтік техникалық құжатты бекіту туралы бұйрықтың көшірмесін бекітілген құжат мәтінімен бірге және осы Қағидалардың 12-тармағына сәйкес анықтаманы қоса отырып, тиісті құжаттар бекітілгеннен кейін 10 жұмыс күнінен кешіктірмей құжатты бекіткен мемлекеттік органның мөрі қойылған түпнұсқалардың бір дана көшірмелері түрінде қағаз және электронды тасығыштарда береді. Құжаттар мен мәліметтерді берудің бұл тәртібі бұйрықпен нормативтік техникалық құжатқа өзгерістер енгізілетін жағдайларға да қолданылады.
      12. Анықтама мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:
      1) нормативтік техникалық құжатты қолданысқа енгізу күні;
      2) әзірлеуші туралы мәлімет (атауы, мекенжайы, электронды поштасы, байланыс телефоны/факсы және өзге де мәліметтер).
      13. Мемлекеттік орган уәкілетті органға нормативтік техникалық құжаттарды тапсырған кезде осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қабылдау-тапсыру актісі жасалады.
      14. Егер нормативтік техникалық құжаттың атауын, белгіленуін дәл анықтау мүмкін болмаса, нормативтік техникалық құжат мәтінін оқу қиын болған кезде, сондай-ақ егер онда берілген суреттер мен кестелер анық көрсетілмесе, уәкілетті орган тиісті мемлекеттік органнан техникалық құжатты сұратуға құқылы.
      15. Бірыңғай қорды жүргізу дегеніміз бірыңғай қорды ақпараттық жалпы пайдалану жүйесін мына жолдармен жаңартылған күйде ұстау процесін білдіреді:
      1) нормативтік техникалық құжаттардың қағаз нұсқаларын цифрлау;
      2) бірыңғай қордың жойылған, ауыстырылған және күшін жойған нормативтік техникалық құжаттарын бірыңғай қордың анықтамалық-библиографиялық деректер базасынан шығарып тастау;
      3) бірыңғай қордың анықтамалық-библиографиялық деректер базасын жаңа құжаттармен толықтыру.
      16. Мемлекеттік орган құжатты қағаз нұсқада берген жағдайда нормативтік техникалық құжатты цифрлауды уәкілетті орган жүргізеді.
      17. Уәкілетті орган келіп түсетін нормативтік техникалық құжаттар деректері негізінде бірыңғай қордың анықтамалық-библиографиялық деректер базасын жүргізеді.
      Анықтамалық-библиографиялық деректер базасын (бұдан әрі – деректер базасы) жүргізу:
      1) деректер базасына нормативтік техникалық құжаттарды және олар туралы мәліметтерді (белгіленуі, атауы және өзге де мәліметтер);
      2) деректер базасына әзірлеуші туралы мәліметтерді енгізуді қамтиды.
      18. Библиографиялық деректерді толтыру бірыңғай қордың жалпы қолданыстағы ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.
      19. Деректер базасына енгізілген нормативтік техникалық құжаттың қолданылу мерзімі аяқталған жағдайда мемлекеттік орган құжат қолданылуының жаңа мерзімдерін көрсете отырып, жаңартылған құжатты немесе егер құжат күшін жойған деп танылса, құжатты жоюға қою туралы ақпаратты уәкілетті органға жібереді.
      20. Нормативтік техникалық құжаттың әрбір өзгерісі, қолданылу мерзімінің ұзартылуы, қолданылу мерзіміне шектеудің алынуы, нормативтік техникалық құжат қолданысының тоқтатылуы бойынша нормативтік техникалық құжатты жаңартуды мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.
      21. Мемлекеттік органдар, сондай-ақ меншік нысанына қарамастан, арнайы қорлар құратын ұйымдар өзара іс-қимыл жасау мақсатында осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес қорлар туралы мәліметтерді уәкілетті органға береді.

Нормативтік техникалық      
құжаттардың бірыңғай мемлекеттік
қорын қалыптастыру және жүргізу
қағидаларына          
1-қосымша           

Қабылдау-тапсыру актісі

      Мемлекеттік органның атынан __________ және уәкілетті органның атынан ____________ мына нормативтік техникалық құжаттарды қабылдау-тапсыруды жүзеге асырды.

Р/С

Атауы

Ескертпе (электронды/қағаз нұсқасы)

саны

      Тапсырды ________________________
               (мемлекеттік орган өкілі)           М.О.

      Қабылдады _______________________
               (уәкілетті орган өкілі)             М.О.

Нормативтік техникалық      
құжаттардың бірыңғай мемлекеттік
қорын қалыптастыру және жүргізу
қағидаларына          
2-қосымша           

Мамандандырылған қорлар және бірыңғай қормен өзара іс-қимылды
жүзеге асыратын қорлар туралы мәліметтер

Мемлекеттік органның немесе ұйымның атауы

Толық


Қысқаша


Мамандандырылған қордың немесе қордың атауы


Пошталық мекенжайы


Электрондық поштасы


Телефон/факс


Өзара іс-қимылды жүзеге асыратын байланыс тұлғасы

Тегі


Аты


Әкесінің аты


Деректемелері


Телефоны


Қызмет саласыАқпараттың дұрыстығына мына тұлға жауапты болады

Тегі


Аты


Әкесінің аты


      Күні                                       Басшы ___________

М.О.

Об утверждении Правил формирования и ведения единого государственного фонда нормативных технических документов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1769. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2015 года № 797

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.09.2015 № 797 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ!
      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 382.

      В соответствии с подпунктом 10) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения единого государственного фонда нормативных технических документов.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены          
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 29 декабря 2012 года № 1769

Правила
формирования и ведения единого государственного фонда
нормативных технических документов

1. Общие положения 

      1. Настоящие Правила формирования и ведения единого государственного фонда нормативных технических документов (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» и устанавливают порядок формирования и ведения единого государственного фонда нормативных технических документов (далее - единый фонд).
      2. Уполномоченный орган в сфере технического регулирования (далее – уполномоченный орган) организует и координирует работу единого фонда.
      3. Единый фонд является государственным информационным ресурсом.
      4. Целью создания единого фонда является систематизация нормативных технических документов государственных органов и иных документов по стандартизации для обеспечения пользователей полной, достоверной и своевременной информацией.
      5. Единый фонд взаимодействует с другими фондами и организациями иностранных государств, международными организациями в области технического регулирования.
      6. Единый фонд содержит информацию о принятых стандартах, классификаторах технико-экономической информации и нормативных технических документах (далее - нормативные технические документы), за исключением стандартов организаций и стандартов консорциума.

2. Порядок формирования и ведения единого фонда

      7. Единый фонд формируется уполномоченным органом и государственными органами в пределах их компетенции.
      8. В состав единого фонда включаются:
      1) стандарты (иностранных государств, национальные, региональные и международные);
      2) классификаторы технико-экономической информации (государственные, национальные, региональные и международные);
      3) нормативные технические документы:
      правила, нормы и рекомендации по стандартизации (государственные, национальные, региональные и международные);
      официальные информационные издания (указатели, каталоги);
      ветеринарно-санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы;
      зоогигиенические, ветеринарные, ветеринарно-санитарные нормы и правила;
      нормы и правила пожарной безопасности;
      методические указания (приложения), методика выполнения измерений;
      нормы и правила по обеспечению технической, промышленной, ядерной и радиационной безопасности;
      авиационные правила;
      государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства, жилищных отношений и коммунального хозяйства;
      нормы и правила по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов;
      правила по охране и рациональному использованию недр;
      иные документы в области технического регулирования.
      9. Информация о принятии каждого стандарта, классификатора технико-экономической информации и нормативного технического документа и один их экземпляр направляются лицом, принявшим документ, в единый фонд для формирования единой информационной системы.
      10. Государственные органы направляют в уполномоченный орган на бумажных и/или электронных носителях ранее утвержденные действующие нормативные технические документы с приложением справки, согласно пункту 12 настоящих Правил, в срок не позднее 1 месяца со дня введения в действия настоящих Правил.
      11. Государственный орган, утверждающий нормативный технический документ, кроме случаев, когда в таком документе имеются сведения, составляющие государственные секреты, направляет копию приказа об утверждении нормативного технического документа с текстом утвержденного документа и приложением справки, согласно пункту 12 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после утверждения соответствующих документов на бумажном и электронном носителях в виде копий оригиналов в одном экземпляре с печатью государственного органа, утвердившего документ. Данный порядок представления документов и сведений распространяется также на случаи, когда приказом в нормативный технический документ вносятся изменения.
      12. Справка должна содержать следующие сведения:
      1) дата введения в действие нормативного технического документа;
      2) данные о разработчике (наименование, адрес, электронная почта, контактный телефон/факс и иные сведения).
      13. При передаче государственным органом уполномоченному органу нормативных технических документов составляется акт приема-передачи по форме согласно приложению 1 к данным Правилам.
      14. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующего государственного органа нормативный технический документ, если невозможно однозначно определить наименование, обозначение нормативного технического документа, при затруднении чтения текста нормативного технического документа, а также, если рисунки и таблицы, содержащиеся в нем, трудно различимы.
      15. Ведение единого фонда представляет собой процесс поддержания информационной системы общего пользования единого фонда в актуализированном состоянии путем:
      1) оцифровки бумажных версий нормативных технических документов;
      2) изъятия отмененных, замененных и утративших силу нормативных технических документов единого фонда из справочно-библиографической базы данных единого фонда;
      3) пополнения справочно-библиографической базы данных единого фонда новыми документами.
      16. Оцифровка нормативного технического документа проводится уполномоченным органом в случае представления государственным органом документа в его бумажной версии.
      17. На основе поступающих данных нормативных технических документов уполномоченный орган ведет справочно-библиографическую базу данных единого фонда.
      Ведение справочно-библиографической базы данных (далее – база данных) включает внесение:
      1) в базу данных нормативных технических документов и сведений о них (обозначения, наименования и иные сведения);
      2) в базу данных сведений о разработчике.
      18. Заполнение библиографических данных осуществляется через информационную систему общего пользования единого фонда.
      19. В случае истечения срока действия нормативного технического документа, внесенного в базу данных, государственный орган направляет в уполномоченный орган актуализированный (обновленный) документ с указанием новых сроков его действия или информацию о постановке документа на утрату, если документ признается утратившим силу.
      20. Актуализация нормативного технического документа по каждому его изменению, продлению срока действия, снятию ограничения срока действия, отмене нормативного технического документа осуществляется государственными органами в пределах их компетенции.
      21. Государственные органы, а также организации, независимо от форм собственности, создающие специализированные фонды в целях взаимодействия, представляют в уполномоченный орган сведения о фондах согласно приложению 2, к настоящим Правилам.

Приложение 1            
к Правилам формирования и      
ведения единого государственного фонда
нормативных технических документов 

Акт приема-передачи

Государственный орган _____в лице ____и уполномоченный орган_____ в
лице______ осуществили прием-передачу следующих нормативных технических документов.

п/п

Наименование

Примечание (электронная/бумажная версия)

количество

Передал _____________
(представитель
государственного органа)                М.П.

Принял ______________
(представитель
уполномоченного органа)                 М.П.

Приложение 2            
к Правилам формирования и ведения 
единого государственного фонда  
нормативных технических документов

Сведения о специализированных фондах и фондах, осуществляющих взаимодействие с единым фондом

Наименование государственного органа или организации

Полное


краткое


Наименование специализированного фонда или фонда


Адрес почтовый


Электронная почта


Телефон/факс


Контактное лицо, осуществляющее взаимодействие

Фамилия


Имя


Отчество


Координаты


Телефон


Область деятельности


 
 
 

Ответственность за достоверность информации несет

Фамилия

Имя

Телефон

Дата                                         Руководитель___________

                                                                М.П.