"Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 45 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2015 № 1193 қаулысымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 51, 648-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24-1, 25-қосымшаларға сәйкес ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары;»;
      3-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы қаулыға 24, 24-1-қосымшаларда көрсетілген жекелеген республикалық ұйымдардың және коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың мамандары мен қызметшілерінің лауазымдық жалақылары (ставкалары) лауазымдық жалақыларды (ставкаларды) есептеу үшін коэффициенттердің белгіленген мөлшеріне 1,72 жоғарылататын коэффициентті қолдана отырып айқындалады;»;
      осы қаулыға қосымшаға сәйкес 24-1-қосымшамен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                             С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 25 қаңтардағы
№ 45 қаулысына  
қосымша      

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысына   
24-1-қосымша   

Басшыларға, мамандарға және қызметшілерге еңбекақы төлеуді жоғарылату коэффициентімен жүзеге асырылатын «Академиялық» мәртебесі бар коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың тізбесі

      1. Астана қаласы әкімдігінің «Қ. Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.
      2. Астана қаласы әкімдігінің «М. Горький атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 45. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2015 № 1193 (вводится в действие с 01.01.2016).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 51, ст. 648) следующие изменения и дополнение:
      подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «3) условия оплаты труда работников организаций согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24-1, 25;»;
      абзац третий подпункта 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «должностные оклады (ставки) специалистов и служащих отдельных республиканских организаций и коммунальных государственных казенных предприятий, указанных в приложениях 24, 24-1 к настоящему постановлению, определяются с применением повышающего коэффициента 1,72 к установленным размерам коэффициентов для исчисления должностных окладов (ставок);»;
      дополнить приложением 24-1 согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие c 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 25 января 2013 года № 45

Приложение 24-1      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 29 декабря 2007 года № 1400

Перечень коммунальных государственных казенных предприятий,
имеющих статус «Академический», в которых оплата труда
руководителей, специалистов и служащих осуществляется с
повышающим коэффициентом

      1. Государственное коммунальное казенное предприятие «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева» акимата города Астаны.
      2. Государственное коммунальное казенное предприятие «Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького» акимата города Астаны.