Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 23 сәуірдегі № 387 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 23 сәуірдегі
№ 387 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 08.04.2022 № 199 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. "Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша әкетуге рұқсат беру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 ақпандағы № 98 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 3, 45-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша әкетуге рұқсат беру ережесінде:

      5-тармақтың 1) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасында құрылған заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* көшірмесі немесе анықтама немесе сауда тізілімінен заңдастырылған үзінді көшірме немесе шетелдік заңды тұлғаның осы тұлға шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатындығын растайтын басқа заңдастырылған құжаты.

      Ескертпе: * "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.".

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.04.2015 № 259 қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.03.2014 № 180 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.04.2015 № 238 қаулысымен.
      6. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.02.2014 № 140 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
      7. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 621 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      8. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.03.2014 № 180 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 23 сәуірдегі
№ 387 қаулысына
1-қосымша
Қазақстан Республикасында
таратылатын шетелдiк мерзімді
баспа басылымдарын есепке
алу қағидаларына
1-қосымша

      _____________________________________________________________________

      (өтінішті тіркейтін органның атауы және мекенжайы)

Қазақстан Республикасында таратылатын шетелдiк мерзімді баспа
басылымдарын есепке алу туралы
өтініш

      Ескерту. 1-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 08.04.2022 № 199 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 23 сәуірдегі
№ 387 қаулысына
2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.03.2014 № 180 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 23 сәуірдегі
№ 387 қаулысына
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.04.2015 № 238 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 23 сәуірдегі
№ 387 қаулысына
4-қосымша

      Ескерту. 4-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.02.2014 № 140 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 23 сәуірдегі
№ 387 қаулысына
5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.02.2014 № 140 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 23 сәуірдегі
№ 387 қаулысына
6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 621 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 23 сәуірдегі
№ 387 қаулысына
7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.03.2014 № 180 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2013 года № 387.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

С. Ахметов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 23 апреля 2013 года № 387

Изменения,
которые вносятся в некоторые решения Правительства
Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 08.04.2022 № 199 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2007 года № 98 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на временный вывоз за пределы Республики Казахстан документов Национального архивного фонда, находящихся в государственной собственности" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 3, ст. 45):

      в Правилах выдачи разрешения на временный вывоз за пределы Республики Казахстан документов Национального архивного фонда, находящихся в государственной собственности, утвержденных указанным постановлением:

      абзац третий подпункта 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "копия свидетельства* или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, созданного в Республике Казахстан, легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ иностранного юридического лица, подтверждающий, что данное лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства.

      Примечание: * свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", является действительным до прекращения деятельности юридического лица.".

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 23.04.2015 № 259.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.03.2014 № 180 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 15.04.2015 № 238.
      6. Утратил силу постановлением Правительства РК от 24.02.2014 № 140 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      7. Утратил силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 621 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      8. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.03.2014 № 180 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 апреля 2013 года № 387
Приложение 1
к Правилам учета иностранных
периодических печатных изданий,
распространяемых в Республике Казахстан
 

      __________________________________________________________________

      (наименование и адрес органа, регистрирующего заявление)

Заявление
об учете иностранных периодических печатных изданий,
распространяемых в Республике Казахстан

      Прошу Вас поставить на учет иностранные периодические печатные

      издания, распространяемые в Республике Казахстан.

      Данные распространителя:

      __________________________________________________________________

      (наименование индивидуального

      предпринимателя/юридического лица с

      указанием организационно-правовой формы)

      __________________________________________________________________

      (ИИН/БИН)

      __________________________________________________________________

      (место регистрации, фактический адрес,

      контактные телефоны, электронная почта)

п/п

Перечень названий иностранных периодических печатных изданий

Территория распространения иностранных периодических печатных изданий

Язык (языки) распространяемых иностранных периодических печатных изданий

Основная тематическая направленность

Периодичность

Предполагаемое количество распространяемых экземпляров

1.2.
      Приложения: 1. __________________

      2. __________________

      подпись первого руководителя/индивидуального предпринимателя

      М.П. "___"___________ 20 __ г.

  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 апреля 2013 года № 387

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правительства РК от 05.03.2014 № 180 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 апреля 2013 года № 387

      Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правительства РК от 15.04.2015 № 238.

  Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 апреля 2013 года № 387

      Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правительства РК от 24.02.2014 № 140 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 апреля 2013 года № 387

      Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правительства РК от 24.02.2014 № 140 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 6
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 апреля 2013 года № 387

      Сноска. Приложение 6 утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 621 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 7
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 23 апреля 2013 года № 387

      Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правительства РК от 05.03.2014 № 180 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).