"Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 95 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 438 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 95 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 212-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi» деген бөлімде:
      «3.1. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген кіші бөлімде:
      «Заңнаманы жетілдіру, сапалы норма шығару қызметi» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Ұлттық құқықтық жүйенi жаңғырту және оны үздiк халықаралық тәжiрибеге сәйкес келтiру» деген 1.1-мақсатта:
      «Нысаналы индикаторлардағы» реттік нөмірлері 2, 3, 4, 5-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      «

2. ЖБИ рейтингiндегi «Үкiметтiң iс-қимылының заңдылығын даулауда құқықтық шеңберлер тиiмдiлiгi» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

ДЭФ есебi

орын

75

85

80

70

75

74

73

3. ЖБИ рейтингiнде «Азаматтық дауларды реттеудегi құқықтық шеңберлер тиiмдiлiгi» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

ДЭФ есебi

орын

82

86

80

70

66

65

64

4. ЖБИ рейтингiнде «Меншiкке құқық» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

ДЭФ есебi

орын

103

112

108

100

76

75

74

5. Дүниежүзілік Банктің «Doing Business» рейтингінде «Келісімшарттарды орындау» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

Дүниежүзілік Банк есебі

орын

36

36

35

26

27

26

25

                                                                   »;

      «Сапалы норма шығармашылық процесiн қамтамасыз ету» деген 1.1.2-мiндетте:
      «Тiкелей нәтижелер көрсеткiштеріндегі» реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

1. Мемлекеттік органдар әзірлеген Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтары мен Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулыларының жобаларын келісуге және бұрыштама қоюға ұсынылғандардың жалпы санынан Әділет министрлігі қайтарғандарының үлесі (2012 жылдан бастап базалық көрсеткіштерін анықтау)

Әдiлет министрлiгiнiң есептiк деректерi

базалық көрсеткіштен % қадам

-

-

-

-

64

62

60

                                                                   »;

      «Елдiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн азаматтық заңнаманы жетiлдiру жолымен, соның iшiнде азаматтық дауларды реттеу кезiнде арттыру» деген 1.1.4-мiндетте:
      «Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар» мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 5-жолмен толықтырылсын:

      «

5. Қазақстанның құқықтық жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері бойынша құқықтық саясаттың 2010 - 2020 жылдарға арналған тұжырымдамасына өзгерістер енгізу мәселесін пысықтауХ                                                                   »;

      «Сот актiлерiн орындау институтын жетiлдiру» деген 3-стратегиялық бағытта:
      «Атқарушылық іс-жүргізу органдарының тиімді жүйесін құру» деген 3.1.1-мiндетте:
      «Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар» мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 9-жолмен толықтырылсын:

      «

9. Алименттерді төлемегені үшін жауапкершілікті қатаңдату мәселелері бойынша заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізуХ                                                                   »;

      «Дүниежүзілік сауда ұйымының және Дүниежүзілік зияткерлік меншігі ұйымының нормаларына сәйкес зияткерлік меншік құқықтарын қорғау» деген 5-стратегиялық бағытта:
      «Зияткерлiк меншiктi дамыту үшiн Қазақстанда қолайлы жағдай қалыптастыру» деген 5.1-мақсатта:
      «Нысаналы индикатордағы» реттік нөмірі 1-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

1. ЖБИ рейтингiнде «Зияткерлiк меншiктi қорғау» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

ДЭФ есебi

орын

-

-

90

80

91

90

89

                                                                   »;

      «Зияткерлік меншік құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету» деген 5.1.1-мiндетте:
      «Тiкелей нәтиже көрсеткiштеріндегі» реттік нөмірі 1-жол алынып тасталсын;
      «Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар» мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 6, 7-жолдармен толықтырылсын:

      «

6. Авторлық және патенттер мәселелерін реттейтін заңнамаға тексеру жүргізуХ7. Бұрын берілген патенттер мен тіркелген авторлық құқықтарды коммерциялау мүмкіндігі мәніне талдауХ                                                                   »;

      «Әдiлет органдары ұсынатын мемлекеттiк қызметтердiң сапасын, азаматтардың құқықтық мәдениетiн арттыру және бiлiктi заң көмегiне қолжетiмдiлiктi қамтамасыз ету» деген 6-стратегиялық бағытта:
      «Әдiлет органдары көрсететiн мемлекеттiк қызмет сапасын арттыру» деген 6.1-мақсатта:
      «Нысаналы индикатордағы» реттік нөмірлері 2, 3, 4, 5-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      «

2. ЖБИ рейтингiндегi «Бизнестi бастау үшiн қажеттi рәсiмдер саны» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

ДЭФ есебi

орын

60

57

50

40

46

45

44

3. ЖБИ рейтингiндегi «Бизнестi бастауға қажет уақыт» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

ДЭФ есебi

орын

62

71

65

50

79

78

77

4. Дүниежүзiлiк Банктiң «Doing Business» рейтингiндегi «Кәсiпорындарды ашу» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

Дүниежүзілік Банк есебі

орын

82

47

46

45

24

23

22

5. Дүниежүзiлiк Банктiң «Doing Business» рейтингiндегi «Меншiктi тiркеу» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

Дүниежүзілік Банк есебі

орын

31

28

27

26

27

26

25

                                                                   »;

      «Халықтың құқықтық мәдениетiн арттыру» деген 6.3-мақсатта:
      «Нысаналы индикатордағы» реттік нөмірі 2-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

2. ЖБИ рейтингiндегi «Мемлекеттiк органдар қабылдайтын шешiмдердiң айқындылығы» индикаторы бойынша позицияны жақсарту

ДЭФ есебi

орын

-

75

65

46

30

29

28

                                                                   ».

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi                                     С. Ахметов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 95 "О Стратегическом плане Министерства юстиции Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 № 438

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 95 «О Стратегическом плане Министерства юстиции Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 212) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства юстиции Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в подразделе «3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в Стратегическом направлении 1. «Совершенствование законодательства, качественная нормотворческая деятельность»:
      в цели 1.1. «Модернизация национальной правовой системы и приведение ее в соответствие с лучшей международной практикой»:
      «Целевые индикаторы» строки, порядковые номера 2, 3, 4, 5, изложить в следующей редакции:

«

2. Улучшение позиции в рейтинге ГИК по индикатору «Эффективность правовых рамок в оспаривании законности действий правительства»

Отчет ВЭФ

место

75

85

80

70

75

74

73

3. Улучшение позиции в рейтинге ГИК по индикатору «Эффективность правовых рамок в урегулировании гражданских споров»

Отчет ВЭФ

место

82

86

80

70

66

65

64

4. Улучшение позиции в рейтинге ГИК по индикатору «Право на собственность»

Отчет ВЭФ

место

103

112

108

100

76

75

74

5. Улучшение позиции в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка по индикатору «Исполнение контрактов»

Отчет Всемирного Банка

место

36

36

35

26

27

26

25

                                                                  »;

      в задаче 1.1.2. «Обеспечение качественного нормотворческого процесса»:
      в «Показателях прямых результатов» строку, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

«

1. Доля возвращенных Министерством юстиции проектов указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан, разработанных государственными органами, от общего количества, представленных на согласование
и визирование (определение базового показателя с 2012 года)

Отчетные данные Министерства юстиции

%-ный шаг от базового показателя

-

-

-

-

64

62

60

                                                                  »;

      в задаче 1.1.4. «Повышение конкурентоспособности страны путем совершенствования гражданского законодательства, в том числе при регулировании гражданских споров»:
      «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строкой, порядковый номер 5, следующего содержания:

«

5. Проработка вопроса внесения изменений в Концепцию правовой политики на 2010 - 2020 годы по вопросам повышения конкурентоспособности правовой системы Казахстана в отраслях публичного и частного права

Х

                                                                  »;

      в Стратегическом направлении 3. «Совершенствование института исполнения судебных актов»:
      в задаче 3.1.1. «Создание эффективной системы органов исполнительного производства»:
      «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строкой, порядковый номер 9, следующего содержания:

«

9. Внесение изменений и дополнений в законодательство по вопросам ужесточения ответственности за неуплату алиментов

Х

                                                                  »;

      в Стратегическом направлении 5. «Охрана прав интеллектуальной собственности в соответствии с нормами Всемирной торговой организации и Всемирной организации интеллектуальной собственности»:
      в цели 5.1. «Формирование в Казахстане благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности»:
      «Целевые индикаторы» строку, порядковый номер 1, изложить в следующей редакции:

«

1. Улучшение позиции в рейтинге ГИК по индикатору «Защита интеллектуальной собственности»

Отчет ВЭФ

место

-

-

90

80

91

90

89

                                                                  »;

      в задаче 5.1.1. «Обеспечение охраны прав интеллектуальной собственности»:
      в «Показателях прямых результатов» строку, порядковый номер 1, исключить;
      «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками, порядковые номера 6, 7, следующего содержания:

«

6. Проведение ревизии законодательства, регулирующего вопросы авторских прав и патентовХ7. Анализ ранее выданных патентов и зарегистрированных авторских прав на предмет их возможной коммерциализацииХ                                                                  »;

      в Стратегическом направлении 6. «Повышение качества государственных услуг, предоставляемых органами юстиции, правовой культуры граждан и обеспечение доступности к квалифицированной юридической помощи»:
      в цели 6.1. «Повышение качества государственных услуг, оказываемых органами юстиции»:
      «Целевые индикаторы» строки, порядковые номера 2, 3, 4, 5, изложить в следующей редакции:

«

2. Улучшение позиции в рейтинге ГИК по индикатору «Количество процедур, необходимых для начала бизнеса»

Отчет ВЭФ

место

60

57

50

40

46

45

44

3. Улучшение позиции в рейтинге ГИК по индикатору «Время, необходимое для начала бизнеса»

Отчет ВЭФ

место

62

71

65

50

79

78

77

4. Улучшение позиции в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка по индикатору «Открытие предприятий»

Отчет Всемирного Банка

место

82

47

46

45

24

23

22

5. Улучшение позиции в рейтинге «Doing Business» Всемирного Банка по индикатору «Регистрация собственности»

Отчет Всемирного Банка

место

31

28

27

26

27

26

25

                                                                  »;

      в цели 6.3. «Повышение правовой культуры населения»:
      «Целевые индикаторы» строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:

«

2. Улучшение позиции в рейтинге ГИК по индикатору «Прозрачность решений, принимаемых государственными органами»

Отчет ВЭФ

место

-

75

65

46

30

29

28

                                                                  ».

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов