Техникалық жарақтандырудан кейін электр станцияларының, электр және жылу желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 маусымдағы № 642 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 475 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.06.2015 № 475 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңының 4-бабының 30) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Техникалық жарақтандырудан кейін электр станцияларының, электр және жылу желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу қағидалары бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 21 маусымдағы
№ 642 қаулысымен   
бекітілген      

Техникалық жарақтандырудан кейін электр станцияларының, электр
және жылу желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап
алу қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Техникалық жарақтандырудан кейін электр станцияларының, электр және жылу желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабының 30) тармақшасына сәйкес әзірленді және техникалық жарақтандырудан кейін электр станцияларының, электр және жылу желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу тәртібін айқындайды.
      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:
      1) жеткізуші – энергия объектісін және (немесе) оның құрылымдық бөлігін монтаждау, іске қосу және пайдалану тәртібі туралы ақпаратқа ие энергия объектісін және (немесе) оның құрылымдық бөлігін өндіруші немесе жеткізуші;
      2) жобалаушы – техникалық жарақтандыру жобасын әзірлеген тұлға;
      3) жасырын жұмыстарды куәландыру актісі – техникалық жарақтандыру бойынша барлық жұмыстар кешені аяқталғаннан кейін орындалғанын нақтылы тексеруге болмайтын жұмыстардың куәландырылғанын растайтын құжат;
      4) қабылдау комиссиясы – энергия объектісінің әзірлігін белгілейтін және құжаттамалық растайтын және энергия объектісін пайдалануға қабылдайтын уақытша алқалы орган;
      5) мердігер – тапсырыс берушімен жасалған мәміле негізінде техникалық жарақтандыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыратын тұлға;
      6) техникалық жарақтандыру – жұмыс істеп тұрған электр станцияларын, электр және жылу желілерін энергия объектілерімен жарақтандыру не жұмыс істеп тұрған электр станцияларының, электр және жылу желілерінің энергия объектілерін ауыстыру;
      7) тапсырыс беруші – электр станцияларын, электр және жылу желілерін пайдаланатын тұлға;
      8) энергетикалық объект (энергия объектісі) – электр энергиясын өндіретін, беретін және (немесе) тұтынатын объект.
      3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын басқа ұғымдар «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған ұғымдарға сәйкес қолданылады.
      4. Осы Қағидалар «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес пайдалануға қабылданған энергия объектілеріне қолданылмайды.

2. Қабылдау комиссиясын қалыптастыру тәртібі, оның құрамы және
өкілеттіктері

      5. Техникалық жарақтандырудан кейін энергия объектісін пайдалануға қабылдап алуды қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.
      6. Бір қабылдау комиссиясына өзара техникалық байланысты және бір облыста, республикалық маңызы бар қалада немесе астанада орналасқан бірнеше энергия объектілерін қабылдауға жол беріледі.
      7. Қабылдау комиссиясына міндетті түрде тапсырыс берушінің, мердігердің, жобалаушының, техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғаның (болған кезде), энергия объектісінің орналасқан жері бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың жергілікті атқарушы органының, мемлекеттік энергетикалық бақылау жөніндегі мемлекеттік органның, өртке қарсы мемлекеттік қызметтің, мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің өкілдері кіреді.
      8. Қабылдау комиссиясының құрамына қосымша мыналар кіреді:
      1) олардың міндеттемелері немесе қабылдау комиссиясының жұмысына қатысуға келісімі болған жағдайда жеткізушілердің өкілдері;
      2) электр энергиясы көтерме сауда нарығы субъектілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу кезінде жүйелік оператордың өкілі;
      3) осы тармақтың 2) тармақшасында көзделмеген жағдайларда энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу кезінде өңірлік электр желісі компаниясының өкілі;
      4) өзінің құзыретіне жататын энергия объектілері бойынша коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның өкілі;
      5) қоршаған ортаны ластайтын энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу кезінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның өкілі;
      6) өзінің құзыретіне жататын энергия объектілері бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның өкілі.
      9. Қабылдау комиссиясы мынадай тәртіппен құрылады:
      1) тапсырыс беруші энергия объектісінің орналасқан жеріне байланысты облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың әкіміне техникалық жарақтандыру бойынша жұмыстар аяқталғанға дейін қабылдау комиссиясын құру туралы ұсынымды алдын ала жолдайды. Тапсырыс беруші қабылдау комиссиясын құру туралы ұсынымда қабылдау комиссиясының құрамына кіргізілуі тиіс тапсырыс берушінің, мердігердің, жеткізушілердің, жобалаушының, техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғаның өкілдерін көрсетеді;
      2) әкім тапсырыс берушінің ұсынымын алған сәттен бастап он жұмыс күні ішінде қабылдау комиссиясының басқа мүшелерін айқындайды, қабылдау комиссиясын құру және оның дербес құрамы туралы шешім шығарады және шешімнің көшірмесін тапсырыс берушіге жібереді;
      3) тапсырыс беруші үш жұмыс күні ішінде қабылдау комиссиясының барлық мүшелерін қабылдау комиссиясын құру туралы шешімнің көшірмесін қоса бере отырып, қабылдау комиссиясы жұмысының басталу күні мен уақыты туралы жазбаша хабардар етеді.
      10. Тапсырыс беруші қабылдау комиссиясы жұмысының басталу күнін техникалық жарақтандыру бойынша жұмыстарды аяқтау және қабылдау комиссиясы мүшелерінің энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу орнына жол жүру үшін қажет уақытты ескере отырып айқындайды.
      11. Қабылдау комиссиясының жұмысына жалпы басшылықты оның төрағасы жүзеге асырады. Қабылдау комиссиясының төрағасы мемлекеттік энергетикалық бақылау жөніндегі мемлекеттік органның өкілі болып табылады.
      12. Қабылдау комиссиясының хатшысы тапсырыс берушінің өкілі болып табылады.
      13. Қабылдау комиссиясының құрамын қажеттілігіне қарай қабылдау комиссиясын құрған әкімнің шешімі негізінде өзгертуге жол беріледі.
      14. Қабылдау комиссиясының өкілеттігіне мыналар кіреді:
      1) энергия объектісін ол толық әзір болғанда пайдалануға қабылдап алу және энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы актіні осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес ресімдеу;
      2) тапсырыс берушіге жойылуы тиіс себептерін көрсете отырып, энергия объектілерінің жарамсыздығы туралы қорытындыны осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ұсыну.
      15. Қабылдау комиссиясының өкілеттіктері комиссия тағайындалған энергия объектілеріне ғана қолданылады.
      16. Нақты энергия объектісі бойынша қабылдау комиссиясының өкілеттігі оны әкім құрған күннен басталады және энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы немесе энергия объектісінің қабылдауға жарамсыздығы туралы актіге қабылдау комиссиясы қол қойған күннен бастап тоқтатылады.
      17. Қабылдау комиссиясы мүшелерінің өкілеттігіне мыналар кіреді:
      1) тапсырыс берушіден өз функцияларын атқару үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты алу;
      2) энергия объектісін қабылдау сынақтарын өткізу кезінде қатысу;
      3) энергия объектісін пайдалануға беруге әзірлігін тексеру және бағалау тәртібі бойынша ұсыныстарды қабылдау комиссиясының қарауына шығару;
      4) қабылдау комиссиясының төрағасына бас тартудың себептері көрсетілген айрықша пікірді ұсыну арқылы энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы актіге қол қоюдан бас тарту.
      18. Қабылдау комиссиясының функцияларына мыналар кіреді:
      1) энергия объектісінің пайдалануға әзірлігін тексеру және тексеру нәтижелерін құжаттамалық белгілеу;
      2) энергия объектісінің нақты және жобалық сипаттамаларының сәйкестігін анықтау;
      3) анықталған бұзушылықтар болған жағдайда оларды жою жөніндегі ұсынымдарды әзірлеу.
      19. Қабылдау комиссиясының жұмысы барысында тапсырыс беруші:
      1) қабылдау комиссиясының энергия объектісін қарау және тексеру, сондай-ақ энергия объектісін сынақтан өткізуді бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етеді;
      2) сынақтың өткізілуін бақылайтын қабылдау комиссиясының мүшелерін қолданыстағы нормаларға сәйкес жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етеді;
      3) энергия объектісін сынақтан өткізуді ұйымдастырады.

3. Техникалық жарақтандырудан кейін электр станцияларының,
электр және жылу желілерінің энергия объектілерін пайдалануға
қабылдап алу тәртібі

      20. Тапсырыс беруші, мердігер және техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлға (болған кезде) энергия объектісін пайдалануға қабылдап алуға ұсынғанға дейін мыналарды:
      1) энергия объектісінің жекелеген жүйелері мен тораптарын жеке және функционалды сынауды;
      2) энергия объектісінің негізгі және қосалқы жабдықтарын байқау үшін іске қосуды жүргізеді, олар энергия объектісінің жекелеген жүйелері мен тораптарын жеке және функционалды сынауды аяқтау сатысы болып табылады.
      21. Сынаққа қатысушылар энергия объектісінің жекелеген жүйелері мен тораптарына жүргізілген сынақтар нәтижелері бойынша жою қажет барлық анықталған ақаулар көрсетілген сынақтың нәтижелері туралы актіні жасайды.
      22. Сынақтардың нәтижелері туралы актіде көрсетілген ақаулар жойылғаннан кейін, сынақтардың нәтижелері туралы жаңа актіні жасай отырып, сынақтар қайта өткізіледі.
      23. Тапсырыс беруші техникалық жарақтандыру бойынша барлық жұмыстар аяқталып, сынақтар кезінде анықталған барлық ақаулар жойылғаннан кейін және жойылуы тиіс ақаулардың жоқ екені көрсетілген сынақтардың нәтижелері туралы акт болған кезде қабылдау комиссиясына энергия объектісін қабылдап алу үшін ұсынады.
      24. Тапсырыс беруші қабылдау комиссиясының жұмысы басталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылдау комиссиясының төрағасына энергия объектісін еркін нысанда жүктеме арқылы байқау бағдарламасын қарауға ұсынады. Қабылдау комиссиясының төрағасы ұсынылған энергия объектісін жүктеме арқылы байқау бағдарламасын қарайды, қажет болғанда оған өзгерістер енгізеді және оны бес жұмыс күні ішінде бекітеді.
      Энергия объектісін жүктеме арқылы байқау бағдарламасында қажетті техникалық және ұйымдық іс-шаралардың тізбесі мен оларды өткізудің күнтізбелік кестесі қамтылуы тиіс.
      25. Тапсырыс беруші қабылдау комиссиясының жұмысы басталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей қабылдау комиссиясының барлық мүшелеріне техникалық жарақтандыру бойынша жұмыстар сипатына байланысты жасалуы талап етілмейтін құжаттарды қоспағанда, мына құжаттардың көшірмесін ұсынады:
      1) техникалық жарақтандыру бойынша жұмыстың жобасы;
      2) техникалық жарақтандыру бойынша жұмысты жүзеге асырған мердігерлер лицензиялары;
      3) техникалық регламенттерде қойылған талаптарға сәйкестігін растауға жататын энергия объектілеріне және (немесе) оның бөліктеріне сәйкестігін растау саласындағы құжаттар;
      4) жұмыстарды өндіру және авторлық қадағалау журналдары;
      5) жасырын жұмыстарды куәландыру актілері;
      6) жауапты конструкцияларды аралық қабылдап алу актілері;
      7) жобада көзделмеген қосымша жұмыстар тізбесі;
      8) энергия объектісін сынаудың нәтижелері туралы актілер;
      9) энергия объектісін пайдалануға берудің жарамсыздығы туралы қорытынды (қайта қабылдап алынған жағдайда).
      26. Энергия объектісін пайдалануға қабылдау рәсімінің ұзақтығын энергия объектісінің күрделілігіне және функционалдық мақсатына, оның технологиялық және пайдалану сипаттамалары мен параметрлеріне қарай қабылдау комиссиясының төрағасы белгілейді. Осындай ұзақтық он жұмыс күнінен аспауы тиіс.
      27. Қабылдау комиссиясы энергия объектісін жүктеме арқылы кешенді байқауды тапсырыс беруші әзірлеген және қабылдау комиссиясының төрағасы бекіткен бағдарлама бойынша жүзеге асырады.
      28. Кешенді байқау кезінде негізгі агрегаттар мен олардың қосалқы жабдықтарының жүктемедегі бірлескен жұмысын тексеру және жабдықтар, құрылғылар мен құрылыстардың ықтимал ақауларын анықтау жүргізіледі.
      Кешенді байқаудың басталуы энергия объектісін жүктеме арқылы қосу сәті болып есептеледі.
      29. Кешенді байқау кезінде жобада көзделген бақылау-өлшеу аспаптары, бұғаттау, дабыл жүйесі және қашықтықтан басқару, қорғау, сондай-ақ режимдік баптауды талап етпейтін автоматты реттеу құрылғылары қосылуы тиіс.
      30. Кешенді байқаудың нәтижелері электр станцияларының, электр және жылу желілерінің энергия объектілерін сынау кезінде ақаулар табылмаса және энергия объектілері номиналды жүктемемен және жобалық параметрлермен жетпіс екі сағат ішінде үзіліссіз жұмыс істесе, қанағаттанарлық деп танылады.
      Газтурбиналық қондырғылар үшін осыған қосымша 10 автоматты іске қосу жүргізіледі.
      31. Қабылдау комиссиясы мына шарттардың барлығы орындалған кезде энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу туралы актіні ресімдейді және оған қол қояды:
      1) энергия объектісі қызмет көрсетуші персоналдың жұмыс жағдайын және объектінің ықпал ету аймағындағы экологиялық ахуалды нашарлатпайды;
      2) техникалық регламенттерде қойылатын талаптарға сәйкестігін растауға жататын энергия объектілеріне және (немесе) олардың бөліктеріне сәйкестікті растайтын салада тиісті құжаттары бар;
      3) энергия объектісін кешенді байқаудың нәтижелері қанағаттанарлық және энергия объектісі өзінің техникалық көрсеткіштері бойынша пайдалануға жарамды деп танылды;
      4) техникалық жарақтандыру бойынша барлық жұмыстар жобаға және оған жобалаушының келісімімен енгізілген өзгерістерге сәйкес орындалды;
      5) энергия объектісі оған қойылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық талаптарына сәйкес келеді.
      32. Энергия объектісін кешенді байқау аяқталғаннан кейін қабылдау комиссиясының әрбір мүшесі бір жұмыс күні ішінде қабылдау комиссиясының төрағасына энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу мәселесі жөніндегі өз ұсынымын осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес ұсынады. Қабылдау комиссиясының төрағасы дәл сол мерзімде энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу мәселесі жөнінде жазбаша ұсыным жасайды.
      33. Осы Қағидалардың 6-тармағында көзделген жағдайда, энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу мәселесі жөніндегі ұсыным әрбір энергия объектісі бойынша жеке жасалады.
      34. Қабылдау комиссиясы мүшесінің немесе төрағасының энергия объектісін пайдалануға жарамсыз деп тану туралы ұсынымы энергия объектісін пайдалануға қабылдап алуға кедергі болатын себептердің толық сипаттамасын, анықталған ақаулардың энергия объектілерін пайдалану қолжетімділігіне тигізер әсерін және оларды жою туралы ұсыныстарды қамтуы тиіс.
      35. Қабылдау комиссиясының қандай да бір мүшесінің немесе төрағасының энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу мәселесі жөнінде жазбаша ұсынымы болмаған жағдайда, ол энергия объектісін пайдалануға қабылдап алуды ұсынады деп есептеледі.
      36. Қабылдау комиссиясының отырысында энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы мәселені қарау кезінде қабылдау комиссиясының төрағасы қатысып отырған қабылдау комиссиясы мүшелеріне бар ұсынымдардың барлығын назарына жеткізеді.
      37. Қабылдау комиссиясының мүшелері барлық келіп түскен энергия объектісін пайдалануға жарамсыз деп тану туралы ұсынымдарды міндетті түрде талқылайды.
      38. Қабылдау комиссиясы энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу мәселесі жөніндегі шешімді энергия объектісін кешенді байқау аяқталғаннан кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей қабылдайды.
      39. Осы Қағидалардың 6-тармағында көзделген жағдайда, энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу мәселесі жөніндегі шешім әрбір энергия объектісі бойынша жеке қабылданады.
      40. Қабылдау комиссиясының шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
      Дауыс беру кезінде қалыс қалуға жол берілмейді.
      41. Энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы немесе энергия объектісін пайдалануға жарамсыз деп тану туралы қорытындыны беру туралы шешім, қабылдау комиссиясы мүшелерінің кемінде үштен екісі оған дауыс бергенде қабылданды деп есептеледі.
      Қабылдау комиссиясының өзге шешімдері дауыс беруге қатысып отырған қабылдау комиссиясы мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.
      42. Қабылдау комиссиясы дауыс беруге қабылдау комиссиясының төрағасын қоса алғанда, қабылдау комиссиясы мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысқан кезде шешім қабылдауға құқылы.
      Шешім қабылдау кезінде қабылдау комиссиясы төрағасының қатысуы міндетті болып табылады.
      43. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес энергия объектісін пайдалануды тоқтата тұру үшін негіз болып табылатын энергия объектісін қабылдап алуға кедергі жасайтын себептер болған жағдайда, энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу мәселесі бойынша дауыс беру өткізілмейді және қабылдау комиссиясы энергия объектісінің пайдалануға жарамсыздығы туралы қорытындыны беру туралы шешім қабылдайды.
      44. Өрт қауіпсіздігінің нормалары мен ережелерін бұзушылықтар болған жағдайда энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу мәселесі бойынша дауыс беру өткізілмейді және қабылдау комиссиясы энергия объектісінің пайдалануға жарамсыздығы жөнінде қорытынды беру туралы шешім қабылдайды.
      45. Энергия объектісінің пайдалануға жарамсыздығы туралы қорытындыны беру туралы шешімді қабылдаған жағдайда, қабылдау комиссиясы қабылдау комиссиясы мүшесінің немесе төрағасының ұсынымында көрсетілген, энергия объектісін пайдалануға қабылдап алуға кедергі жасайтын әрбір себеп бойынша оны энергия объектісінің жарамсыздығы туралы қорытындыға қосу немесе қоспау туралы шешімді дауыс беру жолымен қабылдайды.
      46. Қабылдау комиссиясының барлық шешімдері осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес қабылдау комиссиясы отырысының хаттамасымен ресімделеді. Қабылдау комиссиясы отырысының хаттамасына қабылдау комиссиясының төрағасы және хатшысы қол қояды.
      47. Энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы актіге немесе энергия объектісінің пайдалануға жарамсыздығы туралы қорытындыға қабылдау комиссиясының төрағасы және хатшысы тиісті шешім қабылданған күнінен бастап бір жұмыс күні ішінде әрбір жеке энергия объектісі бойынша қол қояды.
      48. Қабылдау комиссиясының төрағасы қабылдау комиссиясы мүшелерінің энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу мәселесі жөніндегі ұсынымдарын және қабылдау комиссиясы отырыстарының хаттамаларын қоса алғанда, қабылдау комиссиясының барлық жұмыс материалдарын қабылдау комиссиясын тағайындаған жергілікті атқарушы органға береді.
      49. Энергия объектісінің пайдалануға жарамсыздығы туралы қорытынды энергия объектісін пайдалануға қабылдауға кедергі болатын және жоюға жататын себептердің толық тізбесін қамтуы тиіс.
      50. Энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы акт энергия объектісін пайдалануға рұқсат беретін бастапқы айрықша құжат болып табылады.

Техникалық жарақтандырудан кейін электр 
станцияларының, электр және жылу желілерінің
энергия объектілерін пайдалануға     
қабылдап алу қағидаларына         
1-қосымша                 

Энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы акт

      ______________                         20__ ж. «___» __________
       (елді мекен)

      Осы акт арқылы мынадай энергия объектісі пайдалануға
қабылданады:
_____________________________________________________________________
  (энергия объектісінің атауын, оның орналасқан жерін, сәйкестендіру
_____________________________________________________________________
   сипаттамаларын (сериялық нөмірі, артикул және т.б.) және энергия
_____________________________________________________________________
   объектісін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін негізгі техникалық
____________________________________________________________________.
                      сипаттамаларын көрсету)
      Мына құрамдағы қабылдау комиссиясы энергия объектісін
пайдалануға қабылдап алды:
      1) Төраға – ___________________________________________________
                    (қабылдау комиссиясы төрағасының Т.А.Ә., жұмыс
                  __________________________________________________;
                            орнын және лауазымын көрсету)
      2) Хатшы – ____________________________________________________
                    (қабылдау комиссиясы хатшысының Т.А.Ә., жұмыс
                 ___________________________________________________;
                            орнын және лауазымын көрсету)
      3)         ____________________________________________________
                      (қабылдау комиссиясының мүшелері, қабылдау
                                     комиссиясының
                 ___________________________________________________.
                  тиісті мүшесінің Т.А.Ә., жұмыс орны және лауазымы)
      Қабылдау комиссиясы ___________________________________________
                          (қабылдау комиссиясын құру туралы бұйрықты
_____________________________________________________________________
    шығарған органды, бұйрықтың күнін және нөмірін көрсету, қажет
                              болғанда
_____________________________________________________________________
  қабылдау комиссиясының құрамын өзгерту жөніндегі бұйрықтар туралы
__________________________________________ бұйрығы негізінде құрылды.
        мәліметтермен толықтыру)
      Қабылдау комиссиясының энергия объектісін пайдалануға қабылдап
алу туралы шешімі ___________________________________________________
                         (отырыс өткізілетін орынды көрсету)
20__ жылғы «___» _______ өткізілген қабылдау комиссиясының отырысында
қабылданды.
      Энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы мәселені
қарау кезінде энергия объектісін қабылдап алу туралы ________________
_____________________________________________________________ жазбаша
                       (санын көрсету)
ұсынымдар және энергия объектісін пайдалануға жарамсыз деп тану
туралы _______________________________ жазбаша ұсынымдар келіп түсті.
              (санын көрсету)
      Қабылдау комиссиясының энергия объектісін пайдалануға қабылдап
алу туралы шешімі мынадай дауыс беру қорытындысымен ашық дауыс беру
арқылы қабылданды: «энергия объектісін пайдалануға қабылдау» -
дауыстар __________________, «энергия объектісін пайдалануға жарамсыз
          (санын көрсету)
деп тану» - дауыстар _________________. Энергия объектісі пайдалануға
                      (санын көрсету)
қабылдансын деп шешілді.

      Төраға ________________________________________________________
                                (қолы, Т.А.Ә.)
      Хатшы _________________________________________________________
                                (қолы, Т.А.Ә.)

Техникалық жарақтандырудан кейін электр 
станцияларының, электр және жылу желілерінің
энергия объектілерін пайдалануға     
қабылдап алу қағидаларына         
2-қосымша                 

Энергия объектісінің пайдалануға жарамсыздығы туралы
қорытынды

      ______________                      20__ ж. «___» _____________
       (елді мекен)

      Осы қорытынды арқылы мынадай энергия объектісінің пайдалануға
жарамсыздығы белгіленеді: ___________________________________________
                        (энергия объектісінің атауын, оның орналасқан
_____________________________________________________________________
    жерін, сәйкестендіру сипаттамаларын (сериялық нөмірі, артикул
                               және т.б.)
_____________________________________________________________________
  және энергия объектісін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін негізгі
____________________________________________________________________.
                 техникалық сипаттамаларын көрсету)
      Қабылдау комиссиясы энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу
барысында энергия объектісін пайдалануға қабылдап алуға кедергі
болатын және жоюға жататын мынадай себептер анықталды:
_____________________________________________________________________
      (энергия объектісін пайдалануға қабылдауға кедергі болатын
                              себептердің
_____________________________________________________________________
толық тізбесін көрсету; әрбір себептер бойынша оларды жою жөніндегі
____________________________________________________________________.
                         ұсынымдарды көрсету)
      Мына құрамдағы қабылдау комиссиясы энергия объектісін
пайдалануға жарамсыз деп таныды:
      1) Төраға – ___________________________________________________
                    (қабылдау комиссиясы төрағасының Т.А.Ә., жұмыс
                  __________________________________________________;
                           орнын және лауазымын көрсету)
      2) Хатшы –  ___________________________________________________
                     (қабылдау комиссиясы хатшысының Т.А.Ә., жұмыс
                  __________________________________________________;
                           орнын және лауазымын көрсету)
      3)          ___________________________________________________
                       (қабылдау комиссиясының мүшелері, қабылдау
                                     комиссиясының
                  __________________________________________________.
                  тиісті мүшесінің Т.А.Ә., жұмыс орны және лауазымы)
      Қабылдау комиссиясы ___________________________________________
                          (қабылдау комиссиясын құру туралы бұйрықты
_____________________________________________________________________
     шығарған органды, бұйрықтың күнін және нөмірін көрсету, қажет
                                   болғанда
_____________________________________________________________________
  қабылдау комиссиясының құрамын өзгерту жөніндегі бұйрықтар туралы
__________________________________________ бұйрығы негізінде құрылды.
        мәліметтермен толықтыру)
      Қабылдау комиссиясының энергия объектісін пайдалануға жарамсыз
деп тану туралы шешімі ______________________________________________
                            (отырыс өткізілетін орынды көрсету)
20__ жылғы «___» __________________ өткізілген қабылдау комиссиясының
отырысында қабылданды.
      Энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы мәселені
қарау кезінде энергия объектісін қабылдап алу туралы ________________
                                                      (санын көрсету)
жазбаша ұсынымдар және энергия объектісін пайдалануға жарамсыз деп
тану туралы __________________________ жазбаша ұсынымдар келіп түсті.
                 (санын көрсету)
      Қабылдау комиссиясының энергия объектісін пайдалануға жарамсыз
деп тану туралы шешімі мынадай дауыс беру қорытындысымен ашық дауыс
беру арқылы қабылданды: «энергия объектісін пайдалануға қабылдау» -
дауыстар __________________, «энергия объектісін пайдалануға жарамсыз
          (санын көрсету)
деп тану» - дауыстар ________________. Энергия объектісін пайдалануға
                     (санын көрсету)
жарамсыз деп тану туралы шешім қабылданды.

      Төраға ________________________________________________________
                                (қолы, Т.А.Ә.)
      Хатшы _________________________________________________________
                                (қолы, Т.А.Ә.)

Техникалық жарақтандырудан кейін электр 
станцияларының, электр және жылу желілерінің
энергия объектілерін пайдалануға     
қабылдап алу қағидаларына         
3-қосымша                 

Энергия объектісін пайдалануға қабылдау мәселесі жөніндегі
ұсыным

      ______________                    20__ ж. «___» _______________
        елді мекен

      Мен, _________________________________________________________,
                 (Т.А.Ә., жұмыс орнын және лауазымын көрсету)
_____________________________________________________________________
    (қабылдау комиссиясын құру туралы бұйрықты шығарған органды,
_____________________________________________________________________
   бұйрықтың күнін және нөмірін көрсету, қажет болғанда қабылдау
_____________________________________________________________________
      комиссиясының құрамын өзгерту жөніндегі бұйрықтар туралы
_________________________________ бұйрығы негізінде құрылған қабылдау
     мәліметтермен толықтыру)
комиссиясының мүшесі бола тұра, өз кәсіби білімім мен лауазымдық
міндеттерімді басшылыққа ала отырып, өзімнің құзыретім шегінде
мынадай энергия объектісін: _________________________________________
                 (энергия объектісінің атауын, оның орналасқан жерін,
_____________________________________________________________________
 сәйкестендіру сипаттамаларын (сериялық нөмірі, артикул және т.б.)
                                 және
_____________________________________________________________________
   энергия объектісін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін негізгі
                              техникалық
_________________________           _________________________________
сипаттамаларын көрсету)            («пайдалануға қабылдансын» немесе
_______________________________________________________ деп ұсынамын.
      «пайдалануға жарамсыз деп танылсын» көрсету)
      Менің ұсынымым мынадай себептерге негізделеді:
_____________________________________________________________________
    (ұсынымдар себептерін толықтай сипаттау; энергия объектісін
                               пайдалануға
_____________________________________________________________________
қабылдауға кедергі болатын әрбір себеп бойынша оларды жою жөніндегі
____________________________________________________________________.
                         ұсынымдарды көрсету)

      _________________
       (қолы, Т.А.Ә.)

Техникалық жарақтандырудан кейін электр 
станцияларының, электр және жылу желілерінің
энергия объектілерін пайдалануға     
қабылдап алу қағидаларына         
4-қосымша                 

Қабылдау комиссиясы отырысының
хаттамасы

      ______________                    20__ ж. «___» _______________
        елді мекен

      Қабылдау комиссиясы ___________________________________________
                          (қабылдау комиссиясын құру туралы бұйрықты
_____________________________________________________________________
    шығарған органды, бұйрықтың күнін және нөмірін көрсету, қажет
                                болғанда
_____________________________________________________________________
  қабылдау комиссиясының құрамын өзгерту жөніндегі бұйрықтар туралы
__________________________________________ бұйрығы негізінде құрылды.
        мәліметтермен толықтыру)
      Қабылдау комиссиясының отырысы ________________________________
                                  (отырыс өткізілетін орынды көрсету)
20__ жылғы «___» ___________ өткізілді.
      Қабылдау комиссиясының отырысына мыналар қатысты:
      1) Төраға – ___________________________________________________
                    (қабылдау комиссиясы төрағасының Т.А.Ә., жұмыс
                  __________________________________________________;
                              орнын және лауазымын көрсету)
      2) Хатшы – ____________________________________________________
                   (қабылдау комиссиясы хатшысының Т.А.Ә., жұмыс
                 ___________________________________________________;
                              орнын және лауазымын көрсету)
      3)         ____________________________________________________
                      (қабылдау комиссиясының мүшелері, қабылдау
                                    комиссиясының
                 ___________________________________________________.
                  тиісті мүшесінің Т.А.Ә., жұмыс орны және лауазымы)
      Отырысқа ______________________________________________________
               (қабылдау комиссиясының тиісті мүшесінің Т.А.Ә., жұмыс
                                      орнын және
_____________________________________________________________________
  лауазымын көрсете отырып, отырысқа қатыспаған қабылдау комиссиясы
__________________________________________________________ қатыспады.
                  мүшелерін атап көрсету)
      Қабылдау комиссиясының отырысында мынадай мәселелер қаралды:
____________________________________________________________________.
(қабылдау комиссиясы отырысының күн тәртібіндегі мәселелерді көрсету)
      Мынадай шешім қабылданды: _____________________________________
                               (күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша
_____________________________________________________________________
қабылданған шешімді, сондай-ақ тиісті шешімге берілген дауыстар санын
____________________________________________________________________.
                             көрсету)

      Төраға ________________________________________________________
                                (қолы, Т.А.Ә.)
      Хатшы _________________________________________________________
                                (қолы, Т.А.Ә.)

Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического вооружения

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 642. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2015 года № 475

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 23.06.2015 № 475 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      В соответствии с подпунктом 30) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического вооружения.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены          
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 21 июня 2013 года № 642

Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций,
электрических и тепловых сетей после технического вооружения

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического вооружения (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 30) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и определяют порядок приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического вооружения.
      2. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
      1) поставщик – производитель или поставщик энергообъекта и (или) его конструктивной части, обладающий информацией о порядке монтажа, запуска и эксплуатации энергообъекта и (или) его конструктивной части;
      2) проектировщик – лицо, разработавшее проект технического вооружения;
      3) акт освидетельствования скрытых работ – документ, подтверждающий освидетельствование работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре после завершения всего комплекса работ по техническому вооружению;
      4) приемочная комиссия – временный коллегиальный орган, устанавливающий и документально подтверждающий готовность энергообъекта и принимающий энергообъект в эксплуатацию;
      5) подрядчик – лицо, осуществлявшее работы по техническому вооружению на основании сделки с заказчиком;
      6) техническое вооружение – оснащение действующих электростанций, электрических или тепловых сетей энергообъектами либо замена энергообъектов действующих электростанций, электрических или тепловых сетей;
      7) заказчик – лицо, эксплуатирующее электростанции, электрические или тепловые сети;
      8) энергетический объект (энергообъект) – объект производящий, передающий и (или) потребляющий электрическую энергию.
      3. Иные понятия, использованные в настоящих Правилах, применяются в соответствии с понятиями, определенными в Законе Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике».
      4. Настоящие Правила не распространяются на энергообъекты, принимаемые в эксплуатацию в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

2. Порядок формирования, состав и полномочия приемочной комиссии

      5. Приемка энергообъекта в эксплуатацию после технического вооружения осуществляется приемочной комиссией.
      6. Допускается приемка одной приемочной комиссией нескольких энергообъектов, технически связанных между собой и находящихся в одной области, городе республиканского значения или столице.
      7. В приемочную комиссию в обязательном порядке включаются представители заказчика, подрядчика, проектировщика, лица, осуществляющего технический надзор (при наличии), местного исполнительного органа области, города республиканского значения или столицы по месту нахождения энергообъекта, государственного органа по государственному энергетическому контролю, государственной противопожарной службы, государственной санитарно-эпидемиологической службы.
      8. В состав приемочной комиссии дополнительно включаются:
      1) представители поставщиков при наличии их обязательства или согласия на участие в работе приемочной комиссии;
      2) представитель системного оператора при приемке в эксплуатацию энергообъектов субъектов оптового рынка электрической энергии;
      3) представитель региональной электросетевой компании при приемке в эксплуатацию энергообъектов в случаях, не предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта;
      4) представитель уполномоченного государственного органа в области коммунального хозяйства по энергообъектам, входящим в сферу его компетенции;
      5) представитель уполномоченного органа в области охраны окружающей среды при приемке в эксплуатацию энергообъекта, загрязняющего окружающую среду;
      6) представитель уполномоченного органа в области промышленной безопасности по энергообъектам, входящим в сферу его компетенции.
      9. Приемочная комиссия создается в следующем порядке:
      1) заказчик заблаговременно, до завершения работ по техническому вооружению направляет акиму области, города республиканского значения или столицы по месту нахождения энергообъекта представление о создании приемочной комиссии. В представлении о создании приемочной комиссии Заказчик указывает представителей заказчика, подрядчика, поставщиков, проектировщика, лица, осуществляющего технический надзор, которые должны быть включены в приемочную комиссию;
      2) аким в течение десяти рабочих дней с момента получения представления заказчика определяет других членов приемочной комиссии, издает решение о создании и персональном составе приемочной комиссии и направляет копию решения заказчику;
      3) заказчик в течение трех рабочих дней письменно извещает всех членов приемочной комиссии о дате и времени начала работы приемочной комиссии с приложением копии решения о создании приемочной комиссии.
      10. Дата начала работы приемочной комиссии определяется заказчиком с учетом времени, необходимого для завершения работ по техническому вооружению, и времени, необходимого для проезда членов приемочной комиссии к месту приемки энергообъекта в эксплуатацию.
      11. Общее руководство работой приемочной комиссии осуществляет ее председатель. Председателем приемочной комиссии является представитель государственного органа по государственному энергетическому контролю.
      12. Секретарем приемочной комиссии является представитель заказчика.
      13. Изменение состава приемочной комиссии допускается при необходимости на основании решения акима, создавшего приемочную комиссию.
      14. В полномочия приемочной комиссии входят:
      1) приемка энергообъекта в эксплуатацию при его полной готовности и оформление акта о приемке энергообъекта в эксплуатацию согласно Приложению 1 к настоящим Правилам;
      2) представление заказчику заключения о непригодности энергообъекта к эксплуатации с указанием соответствующих причин, подлежащих устранению, согласно Приложению 2 к настоящим Правилам.
      15. Полномочия приемочной комиссии распространяются только на энергообъекты, для которых комиссия была назначена.
      16. Полномочия приемочной комиссии по конкретному энергообъекту начинаются с даты ее создания акимом и прекращаются с даты подписания приемочной комиссией акта о приемке энергообъекта в эксплуатацию либо заключения о непригодности энергообъекта к эксплуатации.
      17. В полномочия членов приемочной комиссии входят:
      1) получение у заказчика документов и информации, необходимых для выполнения ими своих функций;
      2) присутствие при проведении приемочных испытаний энергообъекта;
      3) вынесение на рассмотрение приемочной комиссии предложений по порядку проверки и оценки готовности энергообъекта к эксплуатации;
      4) отказ от подписания акта о приемке энергообъекта в эксплуатацию с представлением председателю приемочной комиссии особого мнения, в котором указываются причины такого отказа.
      18. В функции приемочной комиссии входят:
      1) проверка готовности энергообъекта к эксплуатации и документальное фиксирование результатов проверки;
      2) установление соответствия фактических и проектных характеристик энергообъекта;
      3) выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений при их наличии.
      19. В ходе работы приемочной комиссии заказчик:
      1) обеспечивает приемочной комиссии возможность осматривать и проверять энергообъект, а также возможность наблюдать за проведением испытаний энергообъекта;
      2) обеспечивает членов приемочной комиссии, наблюдающих за проведением испытаний, средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;
      3) организует проведение испытаний энергообъекта.

3. Порядок приемки в эксплуатацию энергообъектов
электростанций, электрических и тепловых сетей после
технического вооружения

      20. До предъявления энергообъекта к приемке в эксплуатацию заказчик, подрядчик и лицо, осуществляющее технический надзор (при наличии), проводят:
      1) индивидуальные и функциональные испытания отдельных систем и узлов энергообъекта;
      2) пробные пуски основного и вспомогательного оборудования энергообъекта, которые являются завершающим этапом индивидуальных и функциональных испытаний отдельных систем и узлов энергообъекта.
      21. По результатам испытаний отдельных систем и узлов энергообъекта участники испытаний составляют акт о результатах испытаний, в котором указывают все обнаруженные дефекты, которые необходимо устранить.
      22. После устранения дефектов, указанных в акте о результатах испытаний, испытания проводятся повторно с составлением нового акта о результатах испытаний.
      23. Заказчик предъявляет энергообъект к приемке приемочной комиссией только после завершения всех работ по техническому вооружению, устранения всех выявленных при испытаниях дефектов и при наличии акта о результатах испытаний с указанием на отсутствие дефектов, подлежащих устранению.
      24. Не позднее пяти рабочих дней до начала работы приемочной комиссии заказчик представляет на рассмотрение председателю приемочной комиссии программу опробования энергообъекта под нагрузкой в произвольной форме. Председатель приемочной комиссии рассматривает представленную программу опробования энергообъекта под нагрузкой, вносит в нее изменения при необходимости и утверждает ее в течение пяти рабочих дней.
      Программа опробования энергообъекта под нагрузкой должна содержать перечень необходимых технических и организационных мероприятий и календарный график их проведения.
      25. Не позднее трех рабочих дней до начала работы приемочной комиссии заказчик представляет всем членам приемочной комиссии копии следующих документов, за исключением тех документов, составление которых не требуется в зависимости от характера работ по техническому вооружению:
      1) проект работ по техническому вооружению;
      2) лицензии подрядчиков, осуществлявших работы по техническому вооружению;
      3) документы в сфере подтверждения соответствия на энергообъекты и (или) их части, подлежащие подтверждению соответствия требованиям, предъявляемым техническими регламентами;
      4) журналы производства работ и авторского надзора;
      5) акты освидетельствования скрытых работ;
      6) акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
      7) перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;
      8) акты о результатах испытаний энергообъекта;
      9) заключение о непригодности энергообъекта к эксплуатации (в случае повторной приемки).
      26. Продолжительность процедуры приемки энергообъекта в эксплуатацию устанавливается председателем приемочной комиссии в зависимости от сложности и функциональной предназначенности энергообъекта, его технологических и эксплуатационных характеристик и параметров. Такая продолжительность не должна превышать десять рабочих дней.
      27. Приемочная комиссия осуществляет комплексное опробование энергообъекта под нагрузкой по программе, разработанной заказчиком и утвержденной председателем приемочной комиссии.
      28. При комплексном опробовании производится проверка совместной работы основных агрегатов и их вспомогательного оборудования под нагрузкой и выявление возможных дефектов оборудования, устройств и сооружений.
      Началом комплексного опробования считается момент включения энергообъекта под нагрузку.
      29. При комплексном опробовании должны быть включены предусмотренные проектом контрольно-измерительные приборы, блокировка, сигнализация и дистанционное управление, защита, а также устройства автоматического регулирования, не требующие режимной наладки.
      30. Результаты комплексного опробования признаются удовлетворительными, если при испытании энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей не выявлено дефектов, и энергообъекты работали непрерывно в течение семидесяти двух часов с номинальной нагрузкой и проектными параметрами.
      Для газотурбинных установок дополнительно к этому проводится 10 автоматических пусков.
      31. Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию оформляется и подписывается приемочной комиссией при совокупном выполнении следующих условий:
      1) энергообъект не ухудшает условия работы обслуживающего персонала и экологическую обстановку в зоне влияния объекта;
      2) на энергообъекты и (или) их части, подлежащие подтверждению соответствия требованиям, предъявляемым техническими регламентами, имеются соответствующие документы в сфере подтверждения соответствия;
      3) результаты комплексного опробования энергообъекта признаны удовлетворительными и энергообъект по своим техническим показателям признан годным к эксплуатации;
      4) все работы по техническому вооружению выполнены в соответствии с проектом и изменениями к нему, согласованными с проектировщиком;
      5) энергообъект соответствует всем требованиям законодательства Республики Казахстан, предъявляемым к нему.
      32. По завершении комплексного опробования энергообъекта каждый член приемочной комиссии в течение одного рабочего дня представляет председателю приемочной комиссии в письменном виде свою рекомендацию по вопросу приемки энергообъекта в эксплуатацию согласно Приложению 3 к настоящим Правилам. Председатель приемочной комиссии в тот же срок составляет письменную рекомендацию по вопросу приемки энергообъекта в эксплуатацию.
      33. В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил, рекомендация по вопросу приемки энергообъекта в эксплуатацию составляется по каждому энергообъекту отдельно.
      34. Рекомендация члена или председателя приемочной комиссии о признании энергообъекта непригодным к эксплуатации должна содержать подробное описание причин, препятствующих приемке энергообъекта в эксплуатацию, оценку влияния выявленных дефектов на допустимость эксплуатации энергообъекта и предложения по их устранению.
      35. В случае отсутствия письменной рекомендации какого-либо члена или председателя приемочной комиссии по вопросу приемки энергообъекта в эксплуатацию считается, что он рекомендует энергообъект к приемке в эксплуатацию.
      36. При рассмотрении вопроса о приемке энергообъекта в эксплуатацию на заседании приемочной комиссии председатель приемочной комиссии доводит до сведения присутствующих членов приемочной комиссии все имеющиеся рекомендации.
      37. Члены приемочной комиссии в обязательном порядке обсуждают все поступившие рекомендации о признании энергообъекта непригодным к эксплуатации.
      38. Решение по вопросу приемки энергообъекта в эксплуатацию принимается приемочной комиссией не позднее пяти рабочих дней после завершения комплексного опробования энергообъекта.
      39. В случае, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил, решение по вопросу приемки энергообъектов в эксплуатацию принимается по каждому энергообъекту отдельно.
      40. Решения приемочной комиссии принимаются открытым голосованием.
      Воздержание при голосовании не допускается.
      41. Решение о приемке энергообъекта в эксплуатацию либо о выдаче заключения о непригодности энергообъекта к эксплуатации считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов приемочной комиссии.
      Прочие решения приемочной комиссии принимаются простым большинством голосов членов приемочной комиссии, присутствующих при голосовании.
      42. Приемочная комиссия правомочна принимать решения при участии в голосовании не менее двух третей членов приемочной комиссии с учетом председателя приемочной комиссии.
      Участие председателя приемочной комиссии при принятии решения является обязательным.
      43. При наличии причин, препятствующих приемке энергообъекта в эксплуатацию, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан являются основанием для приостановления эксплуатации энергообъекта, голосование по вопросу приемки энергообъекта в эксплуатацию не проводится, и приемочная комиссия принимает решение о выдаче заключения о непригодности энергообъекта к эксплуатации.
      44. При наличии нарушений норм и правил пожарной безопасности голосование по вопросу приемки энергообъекта в эксплуатацию не проводится, и приемочная комиссия принимает решение о выдаче заключения о непригодности энергообъекта к эксплуатации
      45. В случае принятия решения о выдаче заключения о непригодности энергообъекта к эксплуатации приемочная комиссия путем голосования принимает решение по каждой причине, препятствующей приемке энергообъекта в эксплуатацию, указанной в рекомендации члена или председателя приемочной комиссии, о ее включении либо не включении в заключение о непригодности энергообъекта к эксплуатации.
      46. Все решения приемочной комиссии оформляются протоколом заседания приемочной комиссии согласно Приложению 4 к настоящим Правилам. Протокол заседания приемочной комиссии подписывают председатель и секретарь приемочной комиссии.
      47. Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию либо заключение о непригодности энергообъекта к эксплуатации по каждому отдельному энергообъекту подписывается председателем и секретарем приемочной комиссии в течение одного рабочего дня после принятия соответствующего решения.
      48. Все материалы работы приемочной комиссии, включая рекомендации членов приемочной комиссии по вопросу приемки энергообъекта в эксплуатацию и протоколы заседаний приемочной комиссии, передаются председателем приемочной комиссии в местный исполнительный орган, назначивший приемочную комиссию.
      49. Заключение о непригодности энергообъекта к эксплуатации должно содержать исчерпывающий перечень причин, препятствующих приемке энергообъекта в эксплуатацию и подлежащих устранению.
      50. Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию является исключительным исходным документом, разрешающим эксплуатацию энергообъекта.

Приложение 1            
к Правилам приемки в эксплуатацию
энергообъектов электростанций, 
электрических и тепловых сетей 
после технического вооружения  

             Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию

      __________________                   «__» _________ 20__ г.
      (населенный пункт)

      Настоящим актом принимается в эксплуатацию следующий
энергообъект: _____________________________________________________
            (указать наименование энергообъекта, его местонахождения,
____________________________________________________________________
идентификационные характеристики (серийный номер, артикул и т.д.) и
_________________________________________________________________
основные технические характеристики, позволяющие идентифицировать
_____________.
энергообъект)
      Энергообъект принят в эксплуатацию приемочной комиссией в составе:
      1) Председатель – _______________________________________
                        (указать Ф.И.О, место работы и должность
         _______________________________;
         председателя приемочной комиссии)
      2) Секретарь – __________________________________________
                   (указать Ф.И.О, место работы и должность секретаря
         ____________________;
         приемочной комиссии)
      3) ________________________________________________________
         (члены приемочной комиссии, Ф.И.О, место работы и должность
         ________________________________________. соответствующего
         члена приемочной комиссии)
      Приемочная комиссия создана на основании приказа
________________________________________________________________
(указать орган, издавший приказ о создании приемочной комиссии, дату и
____________________________________________________________________
номер приказа, при необходимости дополнить сведениями о приказах
_________________________________________.
по изменению состава приемочной комиссии)
      Решение приемочной комиссии о принятии энергообъекта в
эксплуатацию было принято на заседании приемочной комиссии,
проведенном «__» _______ 20__ года в _______________________________.
                                 (указать место проведения заседания)
      При рассмотрении вопроса о приемке энергообъекта в эксплуатацию
поступило ___________ письменных рекомендаций о принятии
энергообъекта в (указать количество)
эксплуатацию и ____________ письменных рекомендаций о признании
объекта      (указать количество)
непригодным к эксплуатации.
      Решение приемочной комиссии о принятии энергообъекта в
эксплуатацию было принято открытым голосованием со следующими итогами
голосования: «принять энергообъект в эксплуатацию» - _____________
голосов,                                         (указать количество)
«признать энергообъект непригодным к эксплуатации» - _____________.
                                                 (указать количество)
Решено принять энергообъект в эксплуатацию.

      Председатель ___________________________________
                         (подпись, Ф.И.О)
      Секретарь ___________________________________
                         (подпись, Ф.И.О)

Приложение 2            
к Правилам приемки в эксплуатацию
энергообъектов электростанций, 
электрических и тепловых сетей 
после технического вооружения  

       Заключение о непригодности энергообъекта к эксплуатации

      _________________                        «__» _________ 20__ г.
      (населенный пункт)

      Настоящим заключением устанавливается непригодность к
эксплуатации следующего энергообъекта:
_________________________________________
(указать наименование энергообъекта, его
____________________________________________________________________
местонахождения, идентификационные характеристики (серийный номер,
___________________________________________________________________
артикул и т. д.) и основные технические характеристики, позволяющие
_____________________________.
идентифицировать энергообъект)
      В ходе приемки энергообъекта в эксплуатацию приемочной
комиссией были выявлены следующие причины, препятствующие приемке
энергообъекта в эксплуатацию и подлежащие устранению:
____________________________
(указать исчерпывающий перечень
____________________________________________________________________
причин, препятствующих приемке энергообъекта в эксплуатацию; по
каждой из
____________________________________________.
причин указать рекомендации по их устранению)
      Энергообъект признан непригодным к эксплуатации приемочной
комиссией в составе:
      1) Председатель – _______________________________________
                       (указать Ф.И.О, место работы и должность
         _______________________________;
         председателя приемочной комиссии)
      2) Секретарь – __________________________________________
                 (указать Ф.И.О, место работы и должность секретаря
         ____________________;
         приемочной комиссии)
      3) _____________________________________________________
         (члены приемочной комиссии, Ф.И.О, место работы и должность
         ________________________________________.
         соответствующего члена приемочной комиссии)
      Приемочная комиссия создана на основании приказа
________________________________________________________________
(указать орган, издавший приказ о создании приемочной комиссии, дату и
____________________________________________________________________
номер приказа, при необходимости дополнить сведениями о приказах
_________________________________________.
по изменению состава приемочной комиссии)
      Решение приемочной комиссии о признании энергообъекта
непригодным к эксплуатации было принято на заседании приемочной
комиссии, проведенном «__» _______ 20__ года в
_______________________________.
(указать место проведения заседания)
      При рассмотрении вопроса о приемке энергообъекта в эксплуатацию
поступило ___________ письменных рекомендаций о принятии
энергообъекта в (указать количество)
эксплуатацию и ____________ письменных рекомендаций о признании
объекта       (указать количество)
непригодным к эксплуатации.
      Решение приемочной комиссии о признании энергообъекта
непригодным к эксплуатации было принято открытым голосованием со
следующими итогами голосования: «принять энергообъект в эксплуатацию»
- ____________ голосов,
(указать количество)
«признать энергообъект непригодным к эксплуатации» - ____________.
                                               (указать количество)
Решено признать энергообъект непригодным к эксплуатации.

      Председатель ___________________________________
                             (подпись, Ф.И.О)
      Секретарь ___________________________________
                        (подпись, Ф.И.О)

Приложение 3            
к Правилам приемки в эксплуатацию
энергообъектов электростанций, 
электрических и тепловых сетей 
после технического вооружения  

   Рекомендация по вопросу приемки энергообъекта в эксплуатацию

      _________________                        «__» _________ 20__ г.
      (населенный пункт)

      Я, ___________________________________________, являясь членом
          (указать Ф.И.О, место работы и должность)
приемочной комиссии, созданной на основании приказа _________________
                                             (указать орган, издавший
____________________________________________________________________
приказ о создании приемочной комиссии, дату и номер приказа, при
____________________________________________________________________
необходимости дополнить сведениями о приказах по изменению состава
___________________, руководствуясь своими профессиональными знаниями
приемочной комиссии)
и должностными обязанностями, в пределах своей компетенции рекомендую
____________________________________________________________________
(указать «принять в эксплуатацию» либо «признать непригодным к
_____________ следующий энергообъект: ____________________________
эксплуатации») (указать наименование энергообъекта,
________________________________________________________________
его местонахождения, идентификационные характеристики (серийный номер,
________________________________________________________________
артикул и т.д.) и основные технические характеристики, позволяющие
____________________________.
идентифицировать энергообъект)
      Моя рекомендация основывается на следующих причинах: __________
                                                    (описать подробно
____________________________________________________________________
причины рекомендации; по каждой из причин, препятствующих принятию
____________________________________________________________________.
энергообъекта в эксплуатацию, указать рекомендации по их устранению)

      _________________________
            (ФИО, подпись)

Приложение 4            
к Правилам приемки в эксплуатацию
энергообъектов электростанций, 
электрических и тепловых сетей 
после технического вооружения  

                  Протокол заседания приемочной комиссии

      __________________                       «__» _________ 20__ г.
      (населенный пункт)

      Приемочная комиссия создана на основании приказа ______________
                                             (указать орган, издавший
____________________________________________________________________
приказ о создании приемочной комиссии, дату и номер приказа, при
____________________________________________________________________
необходимости дополнить сведениями о приказах по изменению состава
___________________.
приемочной комиссии)
      Заседание приемочной комиссии проведено «__» ________ 20__ года
в _______________________________.
(указать место проведения заседания)
      В заседании приемочной комиссии участвовали:
      1) Председатель – _______________________________________
                        (указать Ф.И.О, место работы и должность
         _______________________________;
         председателя приемочной комиссии)
      2) Секретарь – __________________________________________
               (указать Ф.И.О, место работы и должность секретаря
         ___________________;
         приемочной комиссии)
      3) ________________________________________________________
         (члены приемочной комиссии, Ф.И.О, место работы и должность
         ________________________________________.
         соответствующего члена приемочной комиссии)
      На заседании отсутствовали ____________________________________
                             (перечислить членов приемочной комиссии,
_____________________________________________________________________
отсутствовавших на заседании, с указанием Ф.И.О., места работы и должности
____________________________________________.
соответствующего члена приемочной комиссии)
      На заседании приемочной комиссии были рассмотрены следующие
вопросы: ________________________________________________________.
        (указать вопросы повестки дня заседания приемочной комиссии)
      Решили: ____________________________________________________
           (указать принятое решение по каждому вопросу повестки дня,
_________________________________________________________.
а также количество голосов, отданных за соответствующее решение)

      Председатель ___________________________________
                         (подпись, Ф.И.О)
      Секретарь ___________________________________
                         (подпись, Ф.И.О)