"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1117 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 26 тамыздағы № 833 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 23 қыркүйектегі № 1005 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1005 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1117 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 41, 529-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі туралы ережеде:
      16-тармақта:
      1. Орталық аппараттың функциясында:
      16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «16) медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарттарын әзірлеу және бекіту»;
      25)48) тармақшалар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 52) тармақшамен толықтырылсын:
      «52) дәрілік заттарды ұтымды пайдалану мәселелері жөніндегі формулярлық комиссия қызметінің ережесі мен тәртібін бекіту;»;
      2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
қарамағындағы ұйымдар мен олардың ведомстволарының тізбесінде:
      Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар деген 1-кіші бөлімде:
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Атырау облыстық санитариялық-эпидемиологиялық сараптау орталығы;»;
      Қазыналық кәсіпорындар деген 2-кіші бөлімде:
      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «23. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Ақтөбе облыстық санитариялық-эпидемиологиялық сараптау орталығы;»;
      Жауапкершілігі шектеулі серіктестік деген 3-бөлімнің 1-тармағы алынып тасталсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                      С. Ахметов

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1117 "Вопросы Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 833. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2014 года № 1005

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1005.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1117 «Вопросы Министерства здравоохранения Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 529) следующие изменения и дополнение:
      1) в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в пункте 16:
      в 1. Функции центрального аппарата:
      подпункт 16) изложить в следующей редакции:
      «16) разработка и утверждение стандартов организации оказания медицинской помощи;»;
      подпункты 25)48) исключить;
      дополнить подпунктом 52) следующего содержания:
      «52) утверждение положения и порядка деятельности формулярной комиссии по вопросам рационального использования лекарственных средств;»;
      2) в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Казахстан и его ведомств:
      в подразделе 1. Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения:
      пункт 16 изложить в следующей редакции:
      «16. Атырауский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан;»;
      в подразделе 2. Казенные предприятия:
      пункт 23 изложить в следующей редакции:
      «23. Актюбинский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан;»;
      пункт 1 раздела 3. Товарищество с ограниченной ответственностью исключить.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов