Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1109 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 қыркүйектегі № 552 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 08.09.2017 № 552 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 18 қазандағы
№ 1109 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

      1. "Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі кеңестің ережесі мен құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 27 шілдедегі № 1140 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 31, 387-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі кеңес туралы ережеде:

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Кеңестің мақсаты діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыру және іске асыру, қоғамдағы діни келісімді нығайту және конфессияаралық қатынастарды үйлестіру мәселелері жөніндегі ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу болып табылады.";

      6-тармақтың 2), 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарын қалыптастыру жөніндегі ұсыныстар әзірлеу;

      3) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын республикадағы діни ахуалдың жай-күйі және Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасының сақталуы туралы хабардар ету;";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Кеңес өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыруға қатысады;

      2) Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстар әзірлейді;

      3) діни қызмет және діни бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасау саласындағы мемлекеттік саясат мәселелері бойынша консультативтік жұмыс жүргізеді;

      4) шет мемлекеттердің тиісті ұйымдарымен халықаралық байланыстар орнатады және оны жолға қояды.";

      12-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзатын жеке және заңды тұлғалардың қызметіне тыйым салу жөнінде уәкілетті органның және жергілікті атқарушы органдардың ұсыныстарын қарауға;".

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.09.2014 № 1003 қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.04.2015 № 238 қаулысымен.

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1109. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 552.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 08.09.2017 № 552.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

С. Ахметов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 18 октября 2013 года № 1109

Изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2000 года № 1140 "Об утверждении Положения и состава Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 31, ст. 387):

      в Положении о Совете по связям с религиозными объединениями при Правительстве Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Целью Совета является выработка предложений и рекомендаций по вопросам формирования и реализации основных направлений государственной политики в области религиозной деятельности и взаимодействия с религиозными объединениями, укрепления духовного согласия в обществе и гармонизации межконфессиональных отношений.";

      подпункты 2), 3) пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "2) разработка предложений по формированию приоритетных направлений государственной политики в области религиозной деятельности и взаимодействию с религиозными объединениями;

      3) информирование государственных органов Республики Казахстан о состоянии религиозной обстановки в республике и соблюдении законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях;";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

      1) участвует в формировании основных направлений государственной политики в области религиозной деятельности и взаимодействии с религиозными объединениями;

      2) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях;

      3) проводит консультативную работу по вопросам государственной политики в области религиозной деятельности и взаимодействия с религиозными объединениями;

      4) устанавливает и поддерживает международные связи с соответствующими организациями иностранных государств.";

      подпункт 4) пункта 12 изложить в следующей редакции:

      "4) рассматривать предложения уполномоченного органа и местных исполнительных органов по запрещению деятельности физических и юридических лиц, нарушающих законодательство Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях;".

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 23.09.2014 № 1003.
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 15.04.2015 № 238.