"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 мамырдағы № 595 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
ақпараттандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім) (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., № 23-24 (қосымша); 1995 ж., № 15-16, 109-құжат; № 20, 121-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 2, 187-құжат; № 14, 274-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 1-2, 8-құжат; № 5, 55-құжат; № 12, 183, 184-құжаттар; № 13-14, 195, 205-құжаттар; 1998 ж., № 2-3, 23-құжат; № 5-6, 50-құжат; № 11-12, 178-құжат; № 17-18, 224, 225-құжаттар; № 23, 429-құжат; 1999 ж., № 20, 727, 731-құжаттар; № 23, 916-құжат; 2000 ж., № 18, 336-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 7-құжат; № 8, 52-құжат; № 17-18, 240-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 2, 17-құжат; № 10, 102-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 11, 56, 57, 66-құжаттар; № 15, 139-құжат; № 19-20, 146-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 56-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 10, 31-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 4-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 13, 85-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20, 21-құжаттар; № 4, 28-құжат; № 16, 131-құжат; № 18, 143-құжат; № 20, 153-құжат; 2008 ж., № 12, 52-құжат; № 13-14, 58-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114, 115-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 16, 18-құжаттар; № 8, 44-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 2, 21, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 4, 37-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 16, 129-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 13, 15-құжаттар; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат):
      1) мазмұнында 152-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «152-бап. Мәміленің жазбаша немесе электрондық нысаны»;
      2) 151-бапта:
      1, 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мәмiлелер ауызша немесе электрондық не жазбаша нысанда (жай немесе нотариалдық) жасалады.
      2. Заңдармен немесе тараптардың келiсiмiмен электрондық не жазбаша (жай не нотариалдық) немесе өзге белгiлi бiр нысан белгiленбеген мәмiле, атап айтқанда, олар жасалған кезде атқарылатын мәмiлелердiң барлығы ауызша жасалуы мүмкiн. Мұндай мәмiле адамның мiнез-құлқынан оның мәмiле жасау еркi айқын көрiнiп тұрған жағдайда да жасалған деп саналады.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Жазбаша немесе электрондық нысанда жасалған шартты орындау үшiн жасалған мәмiлелер, егер заңнамаға қайшы келмесе, тараптардың келiсiмi бойынша ауызша жасалуы мүмкiн.»;
      3) 152-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «152-бап. Мәмiленiң жазбаша немесе электрондық нысаны»;
      2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер заңнамаға немесе мәмiлеге қатысушылардың бiрiнiң тала қайшы келмесе, мәмiле жасау кезiнде қол қоюдың факсимиле көшiрмесі құралдарын пайдалануға жол берiледi.»;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Электрондық нысанда жасалатын мәміле, егер заңнамаға немесе мәмілеге қатысушылардың бірінің талаптарына қайшы келмесе, тараптардың электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылуға тиіс.
      Электрондық құжаттар, электрондық хабарламалар немесе субъектілерді және олардың ерік білдіруінің мазмұнын айқындайтын өзге де құжаттар алмасу, егер заңнамада немесе тараптардың келісімінде өзгеше белгіленбесе, электрондық нысанда жасалған мәмілеге теңестіріледі.»;
      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Хат, жеделхат, телефонограмма, телетайпжазба, факс немесе субъектiлердi және олардың ерiк бiлдiруiнiң мазмұнын айқындайтын өзге де құжаттар алмасу, егер заңнамада немесе тараптардың келiсiмiнде өзгеше белгiленбесе, жазбаша түрде жасалған мәмiлеге теңестiрiледi.»;
      4) 394-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Егер шарт жасасу жөнiндегi жазбаша не электрондық ұсыныс осы Кодекстiң 396-бабының 3-тармағында көзделген тәртiппен қабылданса, шарттың жазбаша не электрондық нысаны сақталған деп есептеледi.»;
      5) 397-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жазбаша не электрондық офертада акцептiге арналған мерзiм қамтылмаған кезде, егер оферта жiберген адам акцептi заңнамада белгiленген мерзiм аяқталғанға дейiн, ал егер ондай мерзiм белгiленбесе, оны ол үшін қажеттi қалыпты уақыт iшiнде алса, шарт жасалған болып есептеледi.».
      2. 2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 5-6, 24-құжат; № 17-18, 241-құжат; № 21-22, 281-құжат; 2002 ж., № 4, 33-құжат; № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 25-құжат; № 5, 30-құжат; № 11, 56, 64, 68-құжаттар; № 14, 109-құжат; № 15, 122, 139-құжаттар; № 18, 142-құжат; № 21-22, 160-құжат; № 23, 171-құжат; 2004 ж., № 6, 42-құжат; № 10, 55-құжат; № 15, 86-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 139, 140-құжаттар; № 24, 153-құжат; 2005 ж., № 5, 5-құжат; № 7-8, 19-құжат; № 9, 26-құжат; № 13, 53-құжат; № 14, 58-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 21-22, 86, 87-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 19, 20-құжаттар; № 3, 22-құжат; № 5-6, 31-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; № 12, 72, 77-құжаттар; № 13, 85, 86-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 98, 102-құжаттар; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 16, 18-құжаттар; № 3, 20, 23-құжаттар; № 4, 28, 33-құжаттар; № 5-6, 40-құжат; № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 13, 99-құжат; № 15, 106-құжат; № 16, 131-құжат; № 17, 136, 139, 140-құжаттар; № 18, 143, 144-құжаттар; № 19, 146, 147-құжаттар; № 20, 152-құжат; № 24, 180-құжат; 2008 ж., № 6-7, 27-құжат; № 12, 48, 51-құжаттар; № 13-14, 54, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 62-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 126, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 7, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 15-16, 70, 72, 73, 74, 75, 76-құжаттар; № 17, 79, 80, 82-құжаттар; № 18, 84, 86-құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97, 115, 117-құжаттар; № 24, 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1, 4, 5-құжаттар; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 32-құжаттар; № 8, 41-құжат; № 9, 44-құжат; № 11, 58-құжат; № 13, 67-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112, 114-құжаттар; № 20-21, 119-құжат; № 22, 128, 130-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7, 9-құжаттар; № 2, 19, 25, 26, 28-құжаттар; № 3, 32-құжат; № 6, 50-құжат; № 8, 64-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 115, 116-құжаттар; № 14, 117-құжат; № 16, 128, 129-құжаттар; № 17, 136-құжат; № 19, 145-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 11, 13, 14, 16-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 26, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35, 36-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 12, 84, 85-құжаттар; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 93, 94-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 10, 11, 13-құжаттар; № 4, 21-құжат; № 7, 36-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 54, 56-құжаттар; № 13, 62, 63, 64-құжаттар; № 14, 72, 74, 75-құжаттар; № 15, 77, 78, 79, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 6, 9-құжаттар; № 2, 10, 11-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4-5, 24-құжат; 2014 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 19 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол жүрісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 22 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгеріс енгізу туралы» 2014 жылғы 21 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 25 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ішкі істер органдарының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнында:
      27-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «27-тарау. Көліктегі және жол шаруашылығы
      саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық»;
      492, 494, 494-1, 495, 496, 497-1, 497-2, 497-3, 499, 500, 501-баптардың тақырыптары алып тасталсын;
      27-1-тараудың және 502-1, 502-2, 502-3, 502-4, 502-5, 502-6, 502-7-баптардың мынадай мазмұндағы тақырыптарымен толықтырылсын:
      «27-1-тарау. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы
      әкімшілік құқық бұзушылық
      502-1-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы
      заңнамасын бұзу
      502-2-бап. Ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану
      бойынша талаптарды бұзу
      502-3-бап. Қазақстан Республикасының электрондық құжат және
      электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын бұзу
      502-4-бап. Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы
      заңнамасын бұзу
      502-5-бап. Электр байланысы желiлерiне шеткі құрылғыларды
      (жабдықтарды) заңсыз қосу
      502-6-бап. Жиіліктер, радиожиiлiктер жолақтарын (радиожиілік
      арналарын) беру, радиоэлектрондық құралдарды және жоғары
      жиiлiктi құрылғыларды тіркеу және пайдалану, сондай-ақ
      азаматтық мақсаттағы радиоэлектрондық құралдардың
      электрмагниттік үйлесімділігін есептеуді жүргізу қағидаларын
      бұзу
      502-7-бап. Сәйкестігі міндетті түрде расталуға жататын, бірақ
      одан өтпеген байланыс құралдарын пайдалану»;
      549-1-баптың тақырыбының қазақ тіліндегі мәтіні өзгеріссіз қалдырылсын;
      2) 27-тарауда:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «27-тарау. Көліктегі және жол шаруашылығы саласындағы әкімшілік
      құқық бұзушылық»;
      492, 494, 494-1, 495, 496, 497-1, 497-2, 497-3, 499, 500, 501-баптар алып тасталсын;
      3) мынадай мазмұндағы 27-1-тараумен толықтырылсын:
      «27-1-тарау. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы әкімшілік
      құқық бұзушылық
      502-1-бап. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы
      заңнамасын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасын:
      1) дербес деректер қамтылған ақпараттық жүйелердің меншік иесінің (иеленушінің) дербес деректердің жариялануына, жоғалуына, заңсыз пайдаланылуына, көшірілуіне, түрлендірілуіне әкеп соққан, олардың жариялануынан қорғау жөніндегі шараларды жүзеге асырмау немесе тиісті түрде жүзеге асырмау;
      2) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бұзу;
      3) ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік аттестаты жоқ ақпараттық жүйені өнеркәсіптік пайдалану;
      4) қаржыландырылуы бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылған бастапқы бағдарламалық кодтарды, бағдарламалық өнімдер, бағдарламалық қамтылым, оның ішінде сервистік бағдарламалық өнім туралы мәліметтерді, аталған объектілерді заңсыз түрлендіруге, таратуға және (немесе) пайдалануға әкеп соққан ұсынбау не жоғалту түріндегі бұзу –
      жеке тұлғаларға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – отыз, лауазымды адамдарға – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың жоғалуына, өзгеруіне немесе олардың сақталуын өзге де қамтамасыз етпеуге әкеп соққан олардың резервтік көшірмелерін дайындамау –
      лауазымды адамдарға – отыз, заңды тұлғаларға – сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екінші бөліктерінде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер (әрекетсіздік) –
      лауазымды адамдарға – елу, заңды тұлғаларға – жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Жеке және заңды тұлғалар туралы құпия мәлiметтерi бар электрондық ақпараттық ресурстарды оларға мүлiктiк және моральдық зиян келтiру, құқықтарын шектеу, олардың іске асырылуына кедергі келтіру және олардың Қазақстан Республикасының заңдарында кепiлдiк берiлген құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін өзге де бұзу мақсатында пайдалану –
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, дара кәсіпкерлерге, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      502-2-бап. Ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану
      жөніндегі талаптарды бұзу
      1. Ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану жөніндегі талаптарды мемлекеттік техникалық қызметтің бағдарламалық (бағдарламалық-техникалық) құралдарының жұмысына кедергі келтіру немесе оны бұғаттау, сол сияқты мемлекеттік техникалық қызмет қызметкерлерінің мемлекеттік техникалық қызметпен өзара іс-қимыл жасайтын ақпараттандыру объектілерімен жұмысына кедергі келтіру түрінде бұзу –
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, қайталап жасалған немесе ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасының пайда болуына әкеп соққан iс-әрекеттер (әрекетсіздік) –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – жүз, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      502-3-бап. Қазақстан Республикасының электрондық құжат және
      электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасын бұзу
      1. Электрондық құжаттарды қабылдаудан бас тарту –
      лауазымды адамдарға – жиырма, заңды тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Куәландырушы орталықтың сақтаудағы электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілттерін жоғалтуды, түрлендіруді, қолдан жасауды және бұғаттауды болдырмау жөніндегі шараларды қолданбауы –
      жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Тіркеу куәліктерінде көрсетілген мәліметтерді қоспағанда, куәландырушы орталықтың тіркеу куәліктерінің иелері туралы құпия мәліметтерді қорғауды қамтамасыз етпеуі –
      бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Материалдық залалға әкеп соққан, тіркеу куәлігі иесінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілті немесе бірдейлестіру туралы ақпаратты заңсыз таратуы, сол сияқты оған тиесілі электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтін немесе бірдейлестіруді заңсыз қол жеткізуден және пайдаланудан қорғау үшін шаралар қолданбауы –
      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Пайдаланушының жабық кілтін заңсыз алу және (немесе) басқа адамның электрондық цифрлық қолтаңбасын қолдану –
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – жүз елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      502-4-бап. Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы
      заңнамасын бұзу
      1. Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын:
      1) басым байланыс операторының телекоммуникация желілерін ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісіне қосудан негізсіз бас тартуы, сондай-ақ трафикті өткізу тәртібін бұзуы;
      2) телекоммуникация желілерін Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасында көзделген ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желісіне қосу мерзімдерін бұзу;
      3) байланыс операторларының трафикті өткізу және өзара есеп айырысу тәртібін қоса алғанда, телекоммуникация желілеріне қосылу деңгейлерін бұзуы;
      4) байланыс қызметін пайдаланушылар үшін қосылуы тегiн болып табылатын шұғыл медициналық, құқық қорғау, өрт сөндіру, авариялық, құтқару, анықтама қызметтерімен тегін қосылу нөмірлері бар байланысты ажырату және (немесе) шектеу;
      5) байланыс операторының байланыс саласындағы уәкілетті орган бекіткен тарификациялау бірліктері мөлшерлерін сақтамауы;
      6) зияткерлік қызметтерге (лотерея, дауыс беру, телевикторина, викторина, анықтамалық-ақпараттық қызметтер, танысу қызметтері) қол жеткізуді ұсыну кезінде қосылу құны туралы абоненттерге хабарламау;
      7) пайдаланушыларға сапасы бойынша стандарттарға, техникалық нормаларға және байланыс қызметі сапасының көрсеткіштеріне сәйкес келмейтін байланыс қызметтерін көрсету;
      8) байланыс түрінің радиожиілік спектрін және (немесе) стандартты, аумақты мақсатымен пайдаланбау, сол сияқты радиоэлектрондық құралдардың техникалық параметрлерінің рұқсат қағазда көрсетілгендерге сәйкес келмеуі;
      9) байланыс операторларының, абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторының абоненттік нөмірді ұялы байланыс желілеріне көшіру қағидаларын сақтамауы;
      10) ұялы байланыс операторының абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторына абоненттік нөмірлер туралы қажетті мәліметтерді беру бойынша міндеттерді орындамауы;
      11) байланыс операторының Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін қағидаларға сәйкес абоненттердің дербес тіркелуін қамтамасыз ету бойынша міндетті бұзуы түрінде бұзу –
      жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер –
      жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Абоненттер туралы қызметтік ақпаратты жинау және сақтау бойынша міндеттерді бұзу –
      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет –
      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бір жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бір мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не байланыс қызметтерін көрсету туралы лицензиядан айыруға әкеп соғады.
      5. Байланыс операторының және байланыс желісі иеленушісінің байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарды байланыстың барлық желілерінде жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізудің ұйымдастырушылық және техникалық мүмкіндіктерімен қамтамасыз ету, сондай-ақ аталған іс-шараларды өткізудің нысандары мен әдістерін ашуға жол бермеу шараларын қабылдау жөніндегі міндетін бұзуы -
      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бір жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Байланыс операторының және байланыс желісі иеленушісінің байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға абоненттер туралы қызметтік ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету бойынша міндетті бұзуы -
      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бір жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Байланыс операторының және байланыс желісі иеленушісінің жедел-іздестіру іс-шараларын желілерге және байланыс құралдарына қойылатын талаптарға сәйкес жүргізудің техникалық мүмкіндігін үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының қызметтерін қамтамасыз ету бойынша міндетін бұзуы -
      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бір жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бес жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Осы баптың алтыншы, жетінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер, -
      байланыс саласында қызмет көрсету лицензиясын тоқтата тұруға әкеп соғады.
      9. Радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат қағазында көрсетілген аумақты не елді мекендерді көрсетілетін байланыс қызметімен қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді ұялы байланыс операторының орындамауы, -
      радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсаттан не байланыс қызметін көрсетуге лицензиядан айыруға әкеп соғады.
      10. Байланыс операторының бір жыл ішінде қызметтерді көрсетпеуі -
      байланыс қызметтерін көрсетуге лицензиядан айыруға әкеп соғады.
      11. Ұялы байланыс операторының ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірлерді көшіруді қамтамасыз ету міндет орындамауы -
      шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – бір мың, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға екі мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға немесе байланыс саласында қызметтер көрсетуге арналған лицензияны тоқтата тұруға әкеп соғады.
      Ескерту: осы Кодекстің мақсаттары үшін байланысты ажырату және (немесе) шектеу деп байланыс операторының, еңсерілмейтін күшпен немесе жүргізілетін профилактикалық және (немесе) авариялық қызмет көрсетумен байланысты мән-жайларды қоспағанда, жедел медициналық, құқық қорғау, өрт сөндіру, авариялық, анықтамалық және басқа қызметтермен байланысудың мүмкін еместігіне әкеп соққан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі түсініледі.
      502-5-бап. Электр байланысы желiлерiне шеткі құрылғыларды
      (жабдықты) заңсыз қосу
      1. Электр байланысы желілеріне шеткі құрылғыларды (жабдықты) заңсыз қосу –
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға – бес, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға – жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер –
      шеткі құрылғылар (жабдық) тәркілене отырып, жеке тұлғаларға – он, шағын немесе орта кәсіпкерлік субъектілері немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – отыз бес, ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларға үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту. Шеткі құрылғылар (жабдық) деп желілерге қосылатын және абоненттердің пайдалануындағы абоненттер байланыс арналары арқылы көздеген ақпаратты беру және қабылдау үшін электр және радио - байланысы сигналдарын қалыптастыратын техникалық құралдар (радиотрансляциялық нүктелер, телефон аппараттары, телефакстар, деректерді беру құрылғылары, әртүрлі телематикалық қызметтердің шеткі қондырғылары, кәбілдік теледидар жабдығы, телефон арнасының ұзартқыштары, радиотелефондар және басқалар) түсініледі.
      502-6-бап. Жиіліктер, радиожиiлiктер жолақтарын (радиожиілік
      арналарын) иемдену, радиоэлектрондық құралдарды және жоғары
      жиiлiктi құрылғыларды тіркеу және пайдалану, сондай-ақ
      азаматтық мақсаттағы радиоэлектрондық құралдардың
      электромагниттік үйлесімділігін есептеуді жүргізу қағидаларын
      бұзу
      1. Жиіліктер, радиожиiлiктер жолақтарын (радиожиілік арналарын) иемдену, радиоэлектрондық құралдарды және жоғары жиiлiктi құрылғыларды тіркеу және пайдалану, сондай-ақ азаматтық мақсаттағы радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігін есептеуді жүргізу қағидаларын бұзу –
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге – жиырма, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға – қырық, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға – сексен айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер –
      радиоэлектрондық құралдар немесе жоғары жиiлiктi құрылғылар тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға - он, лауазымды адамдарға, дара кәсiпкерлерге - қырық, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - алпыс, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескертулер.
      1. Осы Кодексте радиоэлектрондық құрылғылар деп бiр немесе бiрнеше радиотаратушы немесе радиоқабылдағыш құрылғылардан немесе олардың құрамаларынан және радиотолқындарды таратуға және қабылдауға арналған көмекшi жабдықтан тұратын техникалық құралдар түсiнiледi.
      2. Осы Кодексте жоғары жиiлiктi құрылғылар деп электр байланысы саласында қолдануды қоспағанда, радиожиiлiк энергиясын өнеркәсiптiк, ғылыми, медициналық, тұрмыстық мақсаттарда өндіруге және жергiлiктi пайдалануға арналған жабдық немесе аспаптар түсiнiледi.
      502-7-бап. Сәйкестігі міндетті расталуға жататын, бірақ одан
      өтпеген байланыс құралдарын, радиоэлектрондық құралдарды және
      жоғары жиiлiктi құрылғыларды пайдалану
      1. Қазақстан Республикасы телекоммуникациясының бірыңғай желісінде техникалық байланыс құралдарын пайдалану, сол сияқты техникалық реттеу саласында сәйкестігі міндетті расталуға жататын және одан өтпеген, электромагниттік сәулелендіру көзі болып табылатын радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиілікті құрылғыларды, почта байланысының техникалық құралдарын пайдалану, -
      ескерту жасауға немесе жеке тұлғаларға - бес, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - алпыс, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - екi жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекет, -
      сертификатталмаған байланыс құралдары тәркiлене отырып, жеке тұлғаларға және лауазымды адамдарға - он, шағын немесе орта кәсiпкерлiк субъектiлерi немесе коммерциялық емес ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларға - жүз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерi болып табылатын заңды тұлғаларға - үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;
      4) 541-бапта:
      бірінші бөлікте:
      «492 (екiншi бөлiгiнде), 494 (екiншi бөлiгiнде), 494-1 (үшінші және бесінші бөліктерінде), 496 (екiншi бөлiгiнде),» деген сөздер алып тасталсын;
      «501,» деген цифрдан кейін «502-4 (төртінші және сегізінші – оныншы бөлiктерінде), 502-5 (екiншi бөлiгінде), 502-6 (екiншi бөлiгінде), 502-7 (екінші бөлігінде),» деген цифрлармен толықтырылсын;
      1-1-бөліктің 1) тармақшасында «, 500 (екінші бөлігінде)» деген сөздер алынып тасталсын;
      5) 543-баптың бірінші бөлігінде «, 500 (бірінші бөлігінде)» деген сөздер «502-4 (екінші бөлігінде) деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) 549-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «549-1-бап. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган
      1. Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 357-2 (бiрiншi бөлiгiнде), 502-1, 502-2, 502-3, 502-4 (бiрiншi, екінші, үшінші, бесінші – жетінші, он бірінші бөлiктерiнде), 502-5 (бiрiншi бөлiгiнде), 502-6 (бірінші бөлігінде), 502-7 (бiрiншi бөлiгiнде) баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      1) ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi органның басшысы мен оның орынбасарлары;
      2) ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi органның аумақтық органдарының басшылары құқылы.»;
      7) 557-баптың бірінші бөлігінде «494» деген цифрлар «502-6» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      8) 566-баптың бірінші бөлігінде «496» деген цифрлар «502-7» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      9) 568-баптың бірінші бөлігінде «, 499» деген цифрлар алып тасталсын;
      10) 636-баптың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында:
      екінші абзацта «500 (екінші бөлігі), 501,» деген сөздер алып тасталсын;
      жиырма бесінші абзацта «494» деген цифрлар «502-6» деген цифрлармен ауыстырылсын;
      жиырма алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi органның (317-1 (байланыс құралдарына қойылатын қауіпсіздік талаптарын бұзушылық бойынша), 356, 357-1, 357-2 (екiншi бөлiгi), 502-4 (төртінші және сегізінші, тоғызыншы бөлiктері), 502-5 (екiншi бөлiгi), 502-6 (екiншi бөлiгi), 502-7 (екінші бөлігі) - баптар);»;
      қырық бірінші абзацта «496» деген цифрлар «502-7» деген цифрлармен ауыстырылсын, «, 501» деген цифрлар алып тасталсын;
      11) 717-баптың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды пайдалануға арнаулы рұқсатты алу тәртiбiн ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган белгiлейдi.».
      3. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; №  23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; 2014 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 49-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттiк экологиялық сараптамаға құжаттаманы қағаз немесе электрондық жеткізгіште:»;
      2) 72-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Табиғат пайдаланушы қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу үшін рұқсат беретін органға қағаз немесе электрондық жеткізгіштерде қажетті құжаттар топтамасын табыс етеді.»;
      3) 289-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қауіпті қалдықтар паспорты, қалдықтар құралған бастап үш ай ішінде, еркін нысандағы өтінім мен қағаз немесе электрондық жеткізгіштерде берілетін қауіпті қалдықтардың паспорты негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органда тіркелуге тиіс.».
      4. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 14, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 11-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; 2014 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 19 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол жүрісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 167-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Ақпараттық жүйелерді құруға және дамытуға бағытталған немесе оларды көздейтін байланысты гранттарды тартуға арналған өтінімдерге ақпараттандыру және байланыс саласындағы орталық уәкілетті органның салалық қорытындысы қоса беріледі.»;
      2) 169-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Байланысты грантты пайдалану аяқталған соң мемлекеттік ұйымдар - байланысты гранттарды алушылар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға, ал ақпараттық жүйелерді құруға және дамытуға бағытталған немесе оларды көздейтін байланысты гранттар бойынша – сонымен қатар ақпараттандыру және байланыс саласындағы орталық уәкілетті органға донордың уәкілетті өкілі және өтінімі бойынша байланысты грант беру жүзеге асырылған орталық мемлекеттік немесе жергілікті өкілді немесе атқарушы органдардың бірінші басшысы қол қойған байланысты грантты пайдалану туралы түпкілікті есепті ұсынады.»;
      3) 170-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) орталық мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелері туралы есептерді мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органдарға, сондай-ақ осы Кодексте көзделген жағдайларда – ақпараттандыру және байланыс саласындағы орталық уәкілетті органға табыс етуін көздейді.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Есептілікті табыс ету тәртібі мен мерзімдерін және нысандарын, сондай-ақ байланысты гранттарды пайдалану барысы мен нәтижелері туралы берілетін ақпаратқа қойылатын талаптарды мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органдар, сондай-ақ осы Кодексте көзделген жағдайларда – ақпараттандыру және байланыс саласындағы орталық уәкілетті орган айқындайды.».
      5. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-І, 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар;  № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; 2014 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 19 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол жүрісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 25 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ішкі істер органдарының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 24-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Салық қызметінің органдары мен кеден органдары өздерінің арасындағы өзара іс-қимылда, оның ішінде кеден және салық органдарының ақпараттық жүйелері арқылы өздеріне жүктелген міндеттерді орындайды.»;
      2) 557-баптың 3-тармағының 16) тармақшасында «береді.» деген сөз «береді;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 17) тармақшамен толықтырылсын:
      «17) кеден органдарына тауарлар шығарылғаннан кейін кедендік бақылауды жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ кедендік төлемдер, салықтар және өсімпұл бойынша берешекті өндіріп алу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру кезінде береді.».
      6. «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., № 14, 70-құжат; № 24, 145-құжат; 2011 ж., № 1, 3-құжат; № 11, 102-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 13-құжат; № 7, 36-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат):
      1) 4-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 57) тармақшамен толықтырылсын:
      «57) электрондық құжат түріндегі кедендік декларация – кедендік декларациялағау қажетті және электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжаттардың негізінде кеден органдарының ақпараттық жүйесінде декларант көрсеткен мәліметтердің жиынтығы.»;
      2) 19-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кеден органдары мен салық қызметі органдары өзара іс-қимыл кезінде кедендік және (немесе) салықтық бақылау жүргізуге қажетті, оның ішінде кеден және салық органдарының ақпараттық жүйелері арқылы ақпарат алмасады.»;
      3) 138-баптың 9-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Төлеуші кедендік баждарды, салықтарды және өсімпұлдарды кеден органдарының ғимараттарында орнатылған екінші деңгейдегі банктердің электрондық терминалдары арқылы төлем карточкаларын пайдалана отырып төлеген кезде, аталған электрондық терминал беретін чек немесе «электрондық үкімет төлем шлюзінің» автоматтандырылған жүйесі қалыптастыратын электрондық чек тауарларды шығару үшін олардың бюджетке төленуінің растамасы болып табылады.»;
      4) 162-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Кеден органы осындай өкімді ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру арқылы қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктерге немесе ұйымдарға жібереді. Кеден органының төлеушiнiң банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкiмін электрондық нысанда жіберген кезде, мұндай өкім Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бірлесе отырып, кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген форматтарға сәйкес жасалады.»;
      5) 165-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Кеден органы инкассалық өкімді ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру арқылы қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктерге немесе ұйымдарға жібереді. Инкассалық өкімді электрондық нысанда жіберген кезде ол Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісім бойынша кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган белгілеген форматтарға сәйкес жасалады.»;
      6) мынадай мазмұндағы 278-1-баппен толықтырылсын:
      «278-1-бап. Электрондық құжат түрінде берілетін кедендік
      декларацияны куәландыру
      Электрондық құжат түріндегі кедендік декларация және (немесе) онда мәлімделген мәліметтерді растайтын электрондық құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылады.»;
      7) 281-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кедендік декларацияны электрондық құжат түрінде берген кезде тәуекелдерді басқару жүйесін қолданудың нәтижелері негізінде осы Кодексте белгіленген жағдайларды қоспағанда, онда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды ұсыну талап етілмейді. Кедендік декларацияны электрондық құжат және онда мәлімделген мәліметтерді растайтын электрондық құжаттар түрінде табыс етудің, пайдаланудың және сақтаудың ерекшеліктерін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.»;
      8) 286-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) кедендік декларацияны электрондық құжат түрінде берген кезде тәуекелдерді басқару жүйесін қолданудың нәтижелері бойынша онда мәлімделген мәліметтерді растайтын құжаттарды кеден органдарына жазбаша және (немесе) электрондық нысандарда табыс етуге;»;
      9) 288-бапта:
      4-тармақтың 5) тармақшасындағы «жасалмаса, бас тартады.» деген сөздер «жасалмаса;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін электрондық декларациялау процесінде пайдаланылатын тауарларды шығару шарттарын сақтауға қажетті электрондық құжаттар жоқ болса, бас тартады.»;
      5-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Кедендік декларацияны электрондық құжат түрінде табыс еткен кезде тіркеуден бас тарту электрондық нысанда ресімделеді және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып декларантқа жіберіледі.»;
      10) 296-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы екінші, үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Кедендік декларацияны электрондық құжат түрінде табыс еткен кезде осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген кеден органының лауазымды адамының іс-әрекеттері электрондық нысанда жүзеге асырылады және электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылады.
      Кедендік декларация ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, электрондық нысанда декларантқа жіберіледі.».
      7. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат):
      1) 6-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Мемлекеттiк орган, кредиттік серіктестіктер, Ұлттық почта операторы, сондай-ақ Қазақстан Даму Банкi Қазақстан Республикасының заңдарында бекiтiлген өкiлеттiктерi шегiнде жүргiзетiн қызметтi (операцияларды) қоспағанда, уәкiлеттi органның лицензиясынсыз жүзеге асырылған банк операциялары жарамсыз болып табылады.»;
      2) 30-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Осы баптың 2-тармағының 6) тармақшасында көзделген банк операциясын олардың қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік органдар, кредиттік серіктестіктер, Ұлттық почта операторы, сондай-ақ Қазақстанның Даму Банкі уәкілетті органның лицензиясынсыз жүзеге асырады.»;
      3) 38-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Екінші деңгейдегі банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық нысанда қызмет көрсеткені үшін төлемдерді қабылдауға және жүргізуге байланысты халыққа қызмет көрсету үшін өздерінің ақпараттық жүйелерінің «электрондық үкіметтің» төлем шлюзімен тікелей немесе банкаралық ақша аудару жүйесі операторының ақпараттық жүйесі арқылы интеграциялауды жүзеге асырады.»;
      4) 50-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес банктердің көрсетілетін қызметті берушінің немесе көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуы бойынша сұрау салуда көрсетілген адамға банк шотының тиесілілігі туралы, электрондық қызмет көрсету кезіндегі қажетті жылжымалы және жылжымайтын мүліктің кепіл шартын жасасу туралы мәліметтерді, сондай-ақ төлем сомасы, жүзеге асырылған күні, электрондық қызмет көрсетілгені үшін жеке және заңды тұлғалар төлемді жүзеге асырған кезде ақшаны жіберуші және алушы туралы мәліметтерді беруі;».
      8. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 24, 157-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 10, 108-құжат; № 12, 184-құжат; 1998 ж., № 23, 416-құжат; № 24, 436-құжат; 1999 ж., № 8, 233-құжат; № 23, 920-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 20, 257-құжат; 2002 ж., № 6, 72-құжат; № 17, 155-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2007 ж., № 9, 67-құжат; № 10, 69-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; № 10, 48-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 4, 32-құжат; № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; 2014 жылғы 8 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыртқы барлау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 7 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 12-баптың 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «16) шифрлау және шифрды ашу жұмысын ұйымдастыруға, үкіметтік байланысты, шифрланған және құпияландырылған байланысты, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдарының мүдделерінде пайдаланылатын арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін пайдалануға, дамытуға, олардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге;»;
      2) 13-бапта:
      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарындағы, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарындағы мемлекеттiк құпиялардың, коммерциялық, банктік және заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын, арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілері және шифрлау жұмысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мәселелерi жөнiнде бақылауды жүзеге асыру, әдiстемелiк және практикалық көмек көрсету;»;
      19) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «19) арнайы техникалық және өзге де құралдарды қоса алғанда, арнайы байланыс, қару-жарақ және жарақтандыру құралдарын әзiрлеу, жасау, сатып алу және пайдалану, бұл ретте мемлекеттік шифрлық құралдарды әзірлеу, шығару және қару-жараққа қабылдау және оларды (барлаудың техникалық құралдарынан бастап) арнайы қорғау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Осы мақсаттарда Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарымен және ұйымдарымен, шет мемлекеттердiң арнаулы қызметтерiмен және ұйымдарымен шарттар, келісімшарттар жасасу;»;
      мынадай мазмұндағы 20-1), 20-2), 20-3), 20-4), 20-5) тармақшалармен толықтырылсын:
      «20-1) Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындаған тәртіппен мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтері бар электрондық ақпараттық ресурстарды құру, сатып алу, жинақтау, қалыптастыру, тіркеу, сақтау, өңдеу, жою, пайдалану, беру, қорғау;
      20-2) Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындаған тәртіппен мемлекеттік құпияларға жатқызылған қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану, дамытылуын жүргізу, сүйемелдеу, интеграциялау, пайдалануды тоқтату, қорғау;
      20-3) Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындаған тәртіппен мемлекеттік құпияларға жатқызылған қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтері бар электрондық құжаттарды жинауды, өңдеуді, сақтауды, беруді, іздестіруді, таратуды, пайдалануды, қорғауды, тіркеуді және жоюды жүзеге асыру;
      20-4) Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындаған тәртіппен арнайы куәландырушы орталықтың қызметін құру, аккредиттеу, тоқтату, сондай-ақ оның қызметі туралы ережені әзірлеу және бекіту;
      20-5) ұлттық қауіпсіздік органдарының мүддесінде пайдаланылатын үкіметтік байланыс желілерін, ұлттық қауіпсіздік органдарының шифрланған байланыс желілерін, сондай-ақ арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілерін жасау, пайдалануға қабылдау, пайдалану, дамыту және пайдалануды тоқтату;».
      9. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» 1996 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 8-9, 237-құжат; 2004 ж., № 17, 100-құжат; 2005 ж., № 21-22, 87-құжат; 2007 ж., № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 15-16, 75-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат):
      1) 2-баптың 14-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «14-1) интернет-ресурс – бірегей желілік мекен - жайы және (немесе) домендік атауы бар және интернет желісінде жұмыс істейтін, аппараттық-бағдарламалық кешенде орналастырылатын, мәтіндік, графикалық және дыбыстау-бейнелеу немесе өзге де түрде көрсетілетін электрондық ақпараттық ресурс;»;
      2) 9-1-баптың 10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Бір жеке немесе заңды тұлғалардың тауарларын (көрсетілетін қызметтерін) басқа жеке немесе заңды тұлғалардың біртектес тауарларынан (көрсетілетін қызметтерінен) айыруға қызмет ететін (арналған) туындылар (азаматтық айналымның қатысушыларын дербестендіру құралдары, тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер) авторлық құқық объектілері ретінде тіркелмейді.».
      10. «Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы 1998 ж., № 16, 214-құжат; 1999 ж.,   19, 646-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; 2001 ж., № 23, 309-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2004 ж., № 14, 82-құжат; № 23, 138, 142-құжаттар; 2006 ж., № 2, 17-құжат; № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 87-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 11-12, 54-құжат; № 13-14, 62-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 20, 23-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 112-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 9, 15-құжаттар; № 3, 21-құжат; № 4, 30-құжат; № 11, 80-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат):
      4-баптың 1-тармағының 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11) кәбілдік кәріздерді мүлiктiк жалдауға (жалға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi;».
      11. «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 4, 102-құжат; 2001 ж., № 8, 53-құжат; 2002 ж., № 15, 147-құжат; 2004 ж., № 6, 41-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 9, 67-құжат; № 20, 152-құжат; 2009 ж., № 24, 122, 128-құжаттар; 2010 ж., № 3-4, 11-құжат; № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 63-құжат; 2013 ж., № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші абзацтармен толықтырылсын:
      «мемлекеттік құпияларға жатқызылған қорғалып орындалған ақпараттық жүйе – мемлекеттік құпияларды қамтитын ақпаратты құруға, іздеуге, жинауға, өңдеуге, жинақтауға, сақтауға, таратуға, бейнелеуге, пайдалануға және тұтынуға арналған қолжетімділігі шектелген ақпараттық жүйе;
      мемлекеттік құпияларды қамтитын электрондық ақпараттық ресурс – электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық жеткізгіште бар, мемлекеттік құпияларға жатқызылған қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерде ұсынылған ақпарат;»;
      2) 9-бап мынадай мазмұндағы 5-1), 5-2), 5-3), 5-4) тармақшалармен толықтырылсын:
      «5-1) мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтері бар электрондық ақпараттық ресурстарды құру, сатып алу, жинақтау, қалыптастыру, тіркеу, сақтау, өңдеу, жою, пайдалану, беру, қорғау тәртібін айқындайды;
      5-2) мемлекеттік құпияларға жатқызылған қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді құру, пайдалану, сүйемелдеу, дамыту, интеграциялау, пайдалануын тоқтату және қорғау тәртібін айқындайды;
      5-3) мемлекеттік құпияға жатқызылған қорғалып орындалған ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтері қамтылған электрондық құжаттарды және басқа да деректерді жинау, өңдеу, сақтау, беру, іздестіру, тарату, пайдалану, қорғау, тіркеу және жою тәртібін айқындайды;
      5-4) арнайы куәландырушы орталықтың қызметін құру, аккредиттеу және тоқтату тәртібін айқындайды;»;
      3) 14-бап мынадай мазмұндағы 19) тармақшамен толықтырылсын:
      «19) мемлекеттік құпияларды қамтитын электрондық ақпараттық ресурстар мен мемлекеттік құпияларға жатқызылған қорғалып орындалған ақпараттық жүйелер туралы мәліметтер.».
      12. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1999 ж., № 21, 771-құжат; 2001 ж., № 10, 122-құжат; 2003 ж., № 24, 175-құжат; 2005 ж., № 13, 53-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 12, 77-құжат; 2007 ж., № 12, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 7-құжат; № 15-16, 74-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 22, 130-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 25-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 2, 11-құжат):
      13-бап мынадай мазмұндағы 6, 7-тармақтармен толықтырылсын:
      «6. Заңды күшіне енген сот шешімі бойынша бұқаралық ақпарат құралы не бұқаралық ақпарат құралының өнімдерін шығару тоқтатыла тұрған не тоқтатылған, бұқаралық ақпарат құралы интернет-ресурс болып табылатын жағдайда уәкілетті мемлекеттік органдар, интернет-ресурстардың иелері бұқаралық ақпарат құралын шығаруды не бұқаралық ақпарат құралы өнімдерін Қазақстан Республикасының аумағында таратуды тоқтата тұруға немесе тоқтатуға міндетті.
      7. Соттың бұқаралық ақпарат құралы өнімдерін тарату не бұқаралық ақпарат құралын шығаруды тоқтата тұруы туралы шешімі бұқаралық ақпарат құралы интернет-ресурс болып табылса, домендік атауды сол немесе қайталанатын атаумен пайдалануға үш айдан аспайтын мерзімге тыйым салуға әкеп соғады.
      Интернет-ресурс бұқаралық ақпарат құралы болып табылғанда соттың бұқаралық ақпарат құралы өнімдерін тарату не бұқаралық ақпарат құралын шығаруды тоқтату туралы шешімі домендік атауды тіркеуді жоюға және тіркелуі сот шешімімен жойылған домендік атауды сол немесе қайталайтын атаумен бір жыл ішінде пайдалануға тыйым салуға әкеп соғады.».
      13. «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 20, 379-құжат; 2004 ж., № 5, 29-құжат; 2007 ж., № 12, 86-құжат; № 19, 147-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 14, 72-құжат):
      1) 9-2-баптың бірінші бөлігінің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «жоспарлы құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді орындауға, мемлекеттік органның жоспарлы құжаттарында көзделген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге, мемлекеттік қызметтер көрсетуге, рұқсат беру құжаттарын (лицензиялауды, тіркеуді, сертификаттауды қоса алғанда) беруге бағытталған функциялар іске асыру функциялары болып табылады;»;
      2) 15-2-баптың тақырыбы, 1, 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «15-2-бап. Мемлекеттік органдардың жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық қызметтер көрсетуі
      1. Мемлекеттік органдар жеке және заңды тұлғаларға ақпараттық қызметтер көрсету үшін интернет-ресурстар құрады.
      2. Мемлекеттік органдардың интернет-ресурстары Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сәйкес айқындалатын электрондық ақпараттық ресурстарды қамтуға тиіс.».
      14. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3,17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114, 124-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; 2014 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 25 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ішкі істер органдарының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      27-баптың 1-тармағының 23-1) тармақшасы алып тасталсын.
      15. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 243-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 6, 10-құжат; № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 23, 144-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 76-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 21, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; 2014 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 19 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол жүрісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 19-бап мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «6-1) елді мекеннің құрамдас бөліктеріне атау беру және атауын қайта өзгерту тәртібін жүргізу жөніндегі қағидаларды, жер учаскелеріне, ғимараттарға және құрылыстарға реттік нөмірлер беру талаптарын бекітеді;»;
      2) 20-бап мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) елді мекеннің құрамдас бөліктеріне атау беру және атауын қайта өзгерту тәртібін жүргізу жөніндегі қағидаларды, жер учаскелеріне, ғимараттарға және құрылыстарға реттік нөмірлер беру талаптарын әзірлеу;».
      16. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 1-2, 1-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2009 ж., № 11-12, 53-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 12, 111-құжат; № 15, 118-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат):
      1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган – ақпараттандыру және «электрондық үкімет» саласынд басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
      2) арнайы куәландырушы орталық – электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкестігін куәландыратын, мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерді пайдаланумен байланысты қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органының уәкілетті бөлімшесі;
      3) куәландырушы орталық – электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне сәйкестігін куәландыратын, сондай-ақ тіркеу куәлігінің анықтығын растайтын заңды тұлға;
      4) куәландырушы орталықты аккредиттеу – куәландырушы орталықтың қызметтер көрсету құзыретін уәкілетті органның ресми тануы;
      5) қол қоюшы тұлға – электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтін заңды түрде иеленетін және оны электрондық құжатта пайдалану құқығы бар жеке немесе заңды тұлға;
      6) құжаттың электрондық көшірмесі – төлнұсқа құжаттың түрін және ондағы ақпаратты (деректерді) электрондық-цифрлық нысанда толығымен көрсететін құжат;
      7) мемлекеттік техникалық қызмет – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын;
      8) мұрағаттар мен құжаттаманы басқарудың уәкілетті органы – мұрағаттар мен құжаттаманы басқарудың орталық мемлекеттік органы;
      9) тіркеу куәлігі – куәландырушы орталық электрондық цифрлық қолтаңбаның осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін беретін қағаз жеткізгіштегі құжат немесе электрондық құжат;
      10) тіркеу куәлігінің иесі – өз атына тіркеу куәлігі берілген, тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес келетін жабық кілтті заңды түрде иеленетін жеке немесе заңды тұлға;
      11) электрондық құжат – өзіндегі ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;
      12) электрондық құжат айналымы – мемлекеттік органдардың, заңды және жеке тұлғалардың арасында электрондық құжаттар алмасу;
      13) электрондық құжат айналымы жүйесі – қатысушылар арасындағы қатынастар осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттелетін электрондық құжаттар алмасу жүйесі;
      14) электрондық құжат айналымы жүйесіне қатысушы – электрондық құжаттарды жинау, өңдеу, сақтау, беру, іздестіру және тарату процестеріне қатысатын жеке немесе заңды тұлға, мемлекеттік орган немесе лауазымды адам;
      15) электрондық мұрағат – мұрағаттық электрондық құжаттардың жиынтығы;
      16) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар терімі;
      17) электрондық цифрлық қолтаңба құралдары – электрондық цифрлық қолтаңбаны жасау және оның төлнұсқалығын тексеру үшін пайдаланылатын бағдарламалық және техникалық құралдардың жиынтығы;
      18) электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілті – кез келген тұлғаның қолы жететін және электрондық құжаттағы электрондық цифрлық қолтаңбаның төлнұсқалығын растауға арналған электрондық цифрлық нышандар дәйектілігі;
      19) электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілті – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын пайдалана отырып, электрондық цифрлық қолтаңбаны жасауға арналған электрондық цифрлық нышандар дәйектілігі.»;
      2) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «5-бап. Уәкілетті органдардың құзыреті
      1. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган:
      1) электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы мемлекеттік техникалық саясатты іске асырады;
      2) Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы мемлекеттік техникалық саясат мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді;
      3) мемлекеттік органдар мен ұйымдарға электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы мемлекеттік техникалық саясат мәселелері бойынша практикалық және әдістемелік көмек көрсетеді;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау тұрғысынан электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба саласындағы мемлекеттік техникалық саясат мәселелері бойынша мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      5) куәландырушы орталықтың үлгі ережесін әзірлейді және бекітеді;
      6) Қазақстан Республикасының негізгі куәландырушы орталығын, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының куәландырушы орталығын, ұлттық куәландырушы орталығын және Қазақстан Республикасының сенім білдірілген үшінші тарапын қоспағанда, куәландырушы орталықтың тіркеу куәліктерін беру, сақтау, кері қайтарып алу және электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілтінің тиесілілігі мен дұрыстығын растау қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      7) объектілік сәйкестендіргіштердің қазақстандық сегментіндегі объектілік сәйкестендіргіштерді тіркеу, қайта тіркеу және жою қағидаларын әзірлейді және бекітеді;
      8) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін, тексерулер жүргізудің жыл сайынғы жоспарларын әзірлейді және бекітеді;
      9) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      2. Мұрағаттар мен құжаттаманы басқарудың уәкілетті органы:
      1) электрондық құжат айналымы және электрондық мұрағаттар саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асырады;
      2) электрондық құжаттар мен электрондық мұрағатты пайдалана отырып, іс жүргізу мәселелеріне салааралық ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылықты қамтамасыз етеді;
      3) Қазақстан Республикасының электрондық құжат саласындағы нормативтік құқықтық актілерін әзірлейді;
      4) Қазақстан Республикасының электрондық құжат айналымы және электрондық мұрағаттар мәселелері жөніндегі заңнамасының сақталуы тұрғысынан электрондық құжаттар мен электрондық мұрағатты пайдалана отырып, іс жүргізу мәселелері бойынша мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;
      5) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін, тексерулер жүргізудің жыл сайынғы жоспарларын әзірлейді және бекітеді;
      6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;
      3) 7-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Осы Заңның талаптарына сәйкес келетін және оған қол қоюға өкілеттігі бар адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған электрондық құжат қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей.»;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Мемлекеттік құпияларға жатқызылған қорғалып орындалған ақпараттық жүйлерді пайдалана отырып, мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтері бар электрондық құжаттарды жинау, өңдеу, сақтау, беру, іздестіру, тарату, пайдалану, қорғау, тіркеу және жою тәртібін, сондай-ақ арнаулы куәландырушы орталықты құру, аккредиттеу және оның қызметін тоқтату тәртібін Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті айқындайды.»;
      4) 10-баптың 2 және 3 тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілттері оларды заңды негіздерде иеленетін тұлғалардың меншігі болып табылады.
      Тұлға әртүрлі ақпараттық жүйелерге арналған электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілттеріне ие бола алады. Электрондық цифрлық қолтанбаның жабық кілттерін басқа тұлғаларға беруге болмайды.
      3. Заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасының тіркеу куәлігінің иесі – заңды тұлғаның басшысы немесе оны алмастыратын адам осы заңды тұлғаның қызметкеріне немесе тағайындалған адамға осы заңды тұлғаның атынан электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалану өкілеттігін беруге құқылы.»;
      5) 14-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «14-бап. Тіркеу куәлігін беру
      Тіркеу куәлігі ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен он алты жасқа толған адамға беріледі.»;
      6) мынадай мазмұндағы 14-1-баппен толықтырылсын:
      «14-1-бап. Тіркеу куәлігін беруден бас тарту
      Куәландырушы орталық мынадай:
      1) ұсынылған құжаттар толық болмаған;
      2) дәйексіз мәліметтер берген;
      3) заңды күшіне енген сот шешіміне сәйкес;
      4) адам он алты жасқа толмаған жағдайларда тіркеу куәлігін беруден бас тартады.»;
      7) 18-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1), 2-1), 2-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «1-1) тіркеу куәлігін алған кезінде дәйексіз мәліметтер беру фактісі анықталғанда;
      2-1) тіркеу куәлігі иесінің тегін, атын немесе әкесінің атын (болған кезде) өзгерткенде;
      2-2) тіркеу куәлігінің иесі - заңды тұлғаның атауын ауыстырғанда, қайта құрғанда, таратқанда;»;
      8) 21-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) тіркеу куәлігінің әрбір үлгісі үшін тіркеу куәлігін қолдану қағидаларын бекітеді;».
      17. «Байланыс туралы» 2004 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 14, 81-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 95-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 19, 148-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 15-16, 74-құжат; № 18, 84-құжат; № 24, 121-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 24, 146, 150-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 3, 25-құжат; № 8, 63, 64-құжаттар; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; 2014 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 19 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жол жүрісі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 25 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ішкі істер органдарының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 2-бап мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2), 4-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4-1) абоненттік нөмірді көшіру – абоненттің басқа ұялы байланыс операторымен ұялы байланыс қызметін көрсету туралы жаңа шартты жасасу кезінде оған ұсынылатын абоненттік нөмірді сақтап қалу және пайдалану бойынша көрсетілетін қызмет;
      4-2) абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры – абоненттік нөмірді ұялы байланыс желілерінде көшіру қағидаларымен айқындалатын мәліметтерді қоса алғанда, ұялы байланыстың абоненттік нөмірлері туралы ақпаратты қамтитын дерекқорларды басқарудың аппараттық-бағдарламалық кешені;
      4-3) абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорының операторы – абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорын қалыптастыруды, оның жұмыс істеуін, сүйемелдеуді және дамытуды қамтамасыз ететін және оның ресурстарына қол жеткізуді ұсынатын ұйым;»;
      2) 7-бап мынадай мазмұндағы 14-10), 14-11) тармақшалармен толықтырылсын:
      «14-10) абоненттік нөмірді ұялы байланыс желілерінде көшіру және ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіруді енгізу күнін айқындау қағидаларын бекіту;
      14-11) кәбiлдi кәрізді пайдалануға беру қағидаларын бекіту;»;
      3) 8-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 8-5), 19-8) тармақшалармен толықтырылсын:
      «8-5) ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларын әзірлеу;
      19-8) өз құзыреті шегінде табиғи монополиялар саласындағы және телекоммуникациялар мен почта байланысы қызметтері аясындағы реттелетін нарықтардағы реттеу мен бақылау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, оның ішінде тарифтерді реттеу тәртібін, табиғи монополиялар субъектілерінің табыстарын, шығындарын және қолданысқа енгізілген активтерін жеке есепке алуды жүргізу қағидаларын, реттелетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындар қалыптастырудың ерекше тәртібін, қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасына пайда мөлшерлемесін есептеу жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу және қабылдау;»;
      4) 9-1-бап мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорын қалыптастыруды, оның жұмыс істеуін, сүйемелдеуді және дамытуды қамтамасыз етуді және оның ресурстарына қол жеткізуге рұқсат беруді;»;
      5) 12-бапта:
      6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Радиожиiлiк спектрiн пайдалануға арналған рұқсатта байланыс түрі және (немесе) стандарты, пайдаланудың аумағы, пайдаланылатын радиоэлектрондық құралдардың түрі мен техникалық өлшемдері, сондай-ақ елді мекендерді және (немесе) аумақтарды байланыс қызметімен қамтамасыз ету бойынша міндеттемелер көрсетіледі.»;
      8-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «8-1. Радиожиiлiк спектрiн пайдалануға арналған рұқсат уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мынадай:
      1) радиожиілік спектрі бір жыл бойы пайдаланылмаған;
      2) ұялы байланыс операторы радиожиiлiк спектрiн пайдалануға арналған рұқсат беру құжаттарында көрсетілген елді мекендерді және (немесе) аумақтарты байланыс қызметімен қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайларда алып қойылады.»;
      6) 15-бапта:
      тақырыбы және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «15-бап. Байланыс операторларының, абоненттік нөмірлердің
      орталықтандырылған дерекқоры операторларының жедел-іздестіру
      қызметін жүзеге асыратын органдармен өзара іс-қимылы
      1. Қазақстан Республикасының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын байланыс операторлары және байланыс желілерінің иелері:
      1) байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарды байланыстың барлық желілерінде жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізудің ұйымдастырушылық және техникалық мүмкіндіктерімен қамтамасыз етуге, сондай-ақ аталған іс-шараларды өткізудің нысандары мен әдістерін ашуға жол бермеу жөнінде шаралар қабылдауға;
      2) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен абоненттер туралы қызметтік ақпаратты жинауды және сақтауды жүзеге асыруға;
      3) байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға абоненттер туралы қызметтік ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ аталған іс-шараларды өткізудің нысандары мен әдістерін ашуға жол бермеу жөнінде шаралар қабылдауға;
      4) жедел-іздестіру іс-шараларын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын желілерге және байланыс құралдарына қойылатын талаптарға сәйкес және тәртіппен техникалық жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының қызметтерін өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қамтамасыз етуге;
      5) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын қағидаларға сәйкес абоненттердің дербес тіркелуін қамтамасыз етуге және абонент туралы тіркеу деректері болған кезде ғана байланыс қызметтерін көрсетуді жүзеге асыруға міндетті.»;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорының операторы байланыс желілерінде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарға ұялы байланыстың абоненттік нөмірлері туралы мәліметтерге қол жеткізуін қамтамасыз етуге міндетті.»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Байланыс операторларының, абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторының жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара қарым-қатынасы осы Заңға және Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі туралы заңнамасына сәйкес реттеледі.»;
      7) мынадай мазмұндағы 15-1-баппен толықтырылсын:
      «15-1-бап. Байланыс операторларының радиосигналды бұғаттауға не
      абоненттік құрылғыларды рұқсатсыз пайдалануды анықтауға және
      (немесе) жолын кесуге арналған арнайы техникалық жабдықты
      пайдаланатын мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылы
      1. Ішкі істер органдары қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін күзетуді қамтамасыз ету мақсатында олардың аумақтарының шегінде радиосигналды бұғаттауға не абоненттік құрылғыларды рұқсатсыз пайдалануды анықтауға және (немесе) жолын кесуге арналған арнайы техникалық жабдықты қолданады.
      2. Байланыс операторлары:
      1) қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағында радиосигналды бұғаттауға не абоненттік құрылғыларды рұқсатсыз пайдалануды анықтауға және (немесе) жолын кесуге арналған арнайы техникалық жабдықты орнату кезінде ішкі істер органдарына консултациялық-техникалық жәрдемдесуді;
      2) қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағында радиосигналдың таратылуын азайту мақсатында уақтылы ден қоюды және шараларды қабылдауды қоса алғанда, жеке меншіктегі байланыс желілерін оңтайландыруды;
      3) қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағында радиосигналды бұғаттауға бағытталған радиосигналды бұғаттауға арналған арнайы техникалық жабдықтың жұмысын тестілеуді, сондай-ақ олардан тыс жерлерде байланыс желілері жұмысына кедергілердің болмауын қамтамасыз етуге міндетті.
      3. Радиосигналды бұғаттауға арналған арнайы техникалық жабдық Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуға тиіс.»;
      8) 18-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «болса, конкурстық негізде берiледi.» деген сөздер «болса;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) конкурстық негізде бөлінген радиожиілікті пайдаланатын байланыс операторында конкурс талаптарында айқындалған рұқсат беру мерзімі өтсе, конкурстық негізде берiледi.»;
      9) 21-бапта:
      5-тармақта:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Телекоммуникацияның ведомстволық желiлері бір-бірімен мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасы арқылы, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдаланылатын мемлекеттік шифрлау құралдарын және ақпаратты  орғаудың басқа да құралдарын пайдалана отырып өзара іс-қимыл жасайды.»;
      үшінші бөлік алып тасталсын;
      7-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Арнаулы мақсаттағы телекоммуникация желілері Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының мұқтаждықтарын қамтамасыз етуге арналған және ортақ пайдаланылатын телекоммуникация желілерін негіз ретінде пайдалануы мүмкін.»;
      мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Шифрланған, құпия, кодталған байланыс желілерін және арнайы мақсаттағы телекоммуникация желілерін құру, басқару, пайдалану, нөмірлеуді бөлу, жұмыс істеуін, ақпараттық қауіпсіздігін, трафик рұқсаттамасын, өзара іс-қимыл жасау және пайдалануға қабылдау (пайдаланудан шығару) шарттарын ұйымдық-техникалық қамтамасыз ету тәртібін осы желілер солардың қажеттіліктерін өтеуге арналған Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының, әскери-басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының басшылары айқындайды.»;
      10) 23-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының, әскери басқару, ұлттық қауіпсіздік және ішкі істер органдарының, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымы операторының мұқтаждықтары үшін техникалық құралдарды орналастыруға қажетті байланыс жолдары мен арналарын, кабель кәріздеріндегі арналар мен алаңдарды беру Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен уәкілетті органдар реттейтін бағалар (тарифтер) бойынша шарттық негізде жүзеге асырылады.»;
      11) 24-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Почта байланысы операторларының почта байланысы қызметтерін көрсету жөніндегі қызметі Қазақстан Республикасының почта туралы заңнамасында реттеледі.»;
      3, 4, 5-тармақтар алып тасталсын;
      12) 29-бап мынадай мазмұндағы 4-2-тармақпен толықтырылсын:
      «4-2. Ғимараттар мен құрылыстардың меншік иелері байланыс қызметтерін көрсету мақсатында телекоммуникациялық жабдықтарды орналастыру үшін байланыс операторларына шарт негізінде алаңдарды тең жағдайларда беруге міндетті.»;
      13) мынадай мазмұндағы 36-1-баппен толықтырылсын:
      «36-1-бап. Абоненттік нөмірді көшіру
      1. Абонент басқа ұялы байланыс операторымен ұялы байланыс қызметтерін көрсету туралы жаңа шарт жасасу кезінде өтеусіз негізде абоненттік нөмірді сақтауға және пайдалануға құқылы.
      2. Ұялы байланыс операторлары абоненттік нөмірлерді ұялы байланыс желілерінде көшіруді Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген күннен бастап және осы Заңға, байланыс қызметін көрсету қағидаларына және ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларына сәйкес қамтамасыз етуге міндетті.
      3. Ұялы байланыс операторлары абоненттік нөмірлерді көшіру кезінде тек қана абонеттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры арқылы өзара іс-қимылды жүзеге асырады.
      4. Абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорының жұмыс істеуі және оның ресурстарына қол жеткізуге рұқсат беру, сондай-ақ абоненттік нөмірлерді көшіруге қатысушылардың арасындағы ұйымдастырушылық-техникалық өзара іс-қимыл және өзара есеп айырысу тәртібі ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларында айқындалады.
      5. Ұялы байланыс операторлары абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторына ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларында айқындалған мәліметтерді қоса алғанда, ұялы байланыстың абоненттік нөмірлері туралы ақпаратты беруді қамтамасыз етуге міндетті.
      6. Байланыс операторлары өзінің желілерінде абоненттік нөмірді көшіруді және абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорының ресурстарына қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету бойынша барлық шығындарды (желіні, ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық қамтылымды жаңғыртуға, абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқорымен өзара іс-қимылға шығындарды) дербес өз мойнына алады.
      7. Ұялы байланыс операторлары абоненттік нөмірлердің орталықтандырылған дерекқоры операторына оның ресурстарына қол жеткізуге рұқсат бергені үшін төлемді абоненттік нөмірді ұялы байланыс желілерінде көшіру қағидаларында айқындалатын тәртіппен жүзеге асырады.
      8. Абонент кейіннен шарт жасаса отырып, желісіне ауысатын ұялы байланыс операторына абоненттік нөмірді көшіру туралы өтінімді береді. Абонент үшін абоненттік нөмірді көшіру өтеусіз негізде жүзеге асырылады.
      9. Абоненттік нөмірлерді көшіруді ұялы байланыс операторлары ұялы байланыс желілерінде абоненттік нөмірді көшіру қағидаларында айқындалатын талаптар сақталған кезде, абоненттік нөмірді көшіру туралы өтінім берілген кезден бастап екі тәуліктен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.».
      18. «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 21, 124-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 92-құжат; № 24, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 60-құжат; 2009 ж., № 17, 80-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат):
      1) 1-баптың 42) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «42) стандарттау жөнiндегi техникалық комитет – бекiтiлген стандарттау объектiлерi немесе қызмет бағыттары бойынша стандарттарды әзiрлеу және мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiн құруға қатысу үшiн ерiктi негiзде экономика салаларында ұйымдар базасында құрылатын консультациялық-кеңесшi орган;»;
      2) 11-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттер мемлекеттік органдардың және мүдделi тараптардың ұсыныстары бойынша салааралық деңгейде стандарттау жөнiндегi жұмыстарды жүргізу үшiн экономика салаларында ұйымдар базасында құрылады.
      Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң құрамына мемлекеттiк органдардың және мүдделi тараптардың өкiлдерi кiредi.».
      19. «Лицензиялау туралы» 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2007 ж., № 2, 10-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 20, 89-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128, 129-құжаттар; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 9-10, 47-құжат; № 13-14, 62, 63-құжаттар; № 17, 79, 81, 82-құжаттар; № 18, 84, 85-құжаттар; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 4-құжат; № 7, 28-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 111, 112-құжаттар; № 24, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21, 26-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 25-құжат; № 12, 84-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 12, 57-құжат; № 16, 83-құжат):
      1) 4-баптың 9-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кредиттік серіктестіктер, орталық депозитарий, бірыңғай тіркеуші, мемлекет қатысатын кредиттік бюро, өзара сақтандыру қоғамдары, сондай-ақ Ұлттық почта операторы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өкілеттіктер шегінде жүргізетін қызметті қоспағанда, қаржы саласындағы қызметтің жекелеген түрлерін және қаржы ресурстарын шоғырландыруға байланысты қызметті жүзеге асыруға лицензия болған жағдайда ғана жол беріледі.»;
      2) 8-баптың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сәйкес ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып электрондық қызмет көрсету.»;
      3) 42-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      «8. Электрондық құжат нысанында лицензия алудың мерзімдері, тәртібі мен басқа да шарттары мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарында айқындалады.».
      20. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 17, 135-құжат; 2008 ж., № 13-14, 58-құжат; № 20, 87-құжат; № 21,97-құжат; № 24, 128-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 9-10, 47, 49-құжаттар; № 15-16, 74-құжат; № 17, 78, 82-құжаттар; № 24, 129, 133-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 17-18, 108-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 2, 26-құжат; № 4, 37-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161, 171-құжаттар; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 22-құжат; № 6, 43-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 94-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6, 9-құжаттар; № 4-5, 24-құжат):
      14-1-бапта:
      1) 5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сәйкес өтеусіз негізде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға электрондық қызметтер көрсетеді;»;
      2) 9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «9) мемлекеттік ақпараттық жүйелер, мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар интеграциясы және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша уәкілетті субъектілермен өзара іс-қимыл жасайды.».
      21. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 20,151-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5,23-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 21-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 128-құжат; № 18, 142-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 4, 32-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 2, 7-құжат; № 7, 34-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 6-құжаттар; № 3, 21-құжат):
      8-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Мемлекет ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, электрондық оқытудың ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын құру жағдайларын қамтамасыз етеді.».
      22. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 1-құжат; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 120-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 9, 14-құжаттар; № 3, 21, 25, 27-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 11-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 16, 83-құжат; № 21-22, 115-құжат; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; 2014 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 25 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ішкі істер органдарының қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 23 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      16-баптың 7-тармағының 9) тармақшасындағы «беруі негіз болып болады.» деген сөздер «беруі;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүргізілген радиожиілік спектрі, радиоэлектрондық құралдар және (немесе) жоғары жиілікті құрылғылар мониторингінің нәтижелері негіз болып табылады.».
      23. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгi туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 1, 3-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 14, 94-құжат; 2013 ж., № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; 2014 жылғы 15 сәуірде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      23-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсіздікті, оның iшiнде мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстардың, ақпараттық жүйелердің, ақпараттық-телекоммуникациялық инфрақұрылымының және ақпараттандыру саласындағы аса маңызды объектілерді қамтамасыз етудің ұлттық жүйесі құрылып, нығайтылады.».
      24. «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 3, 24-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 14, 72-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «5-1) мемлекеттік техникалық қызмет – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын;»;
      2) 6-баптың 11) тармақшасы алып тасталсын;
      3) 7-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерін және телерадио хабарларын тарату сапасының техникалық параметрлерін өлшеу әдістемесін бекітеді;»;
      4) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «9-бап. Телерадио хабарларын тарату саласындағы мемлекеттік
      монополия
      1. Мемлекеттік техникалық қызмет телерадио хабарларын тарату саласындағы мемлекеттік монополияға жататын мынадай қызмет түрлерін:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкiлеттi органның жиiлiктi, радиожиiлiктi (радиожиiлiк арналарын) iрiктеу бойынша жұмыстарды жүргiзуiн техникалық сүйемелдеуді;
      2) телерадио хабарларын таратуды техникалық сүйемелдеу саласындағы уәкiлеттi органның теле-, радиоарналарды халықтың қабылдауының сапасына бақылау жүргiзуі кезiнде жұмыстарды техникалық қамтамасыз етуді;
      3) телерадио хабарларын тарату саласындағы заңнаманы сақтау бойынша бақылау жасауды техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
      2. Мемлекеттік монополия субъектісі шығаратын және (немесе) өткізетін тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағаларды Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.»;
      5) 42-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға толық көшкенге дейін атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тәртіппен телевизиялық абоненттік жалғамалармен қамтамасыз етуді ұйымдастырады.
      Жалғамалармен қамтамасыз ету жеке өзінің атынан немесе отбасының және онымен үнемі бірге тұратын басқа да адамдардың атынан жүгінген бір өтініш берушіге бір жалғама деген есеппен жүргізіледі.
      Жалғамалармен қамтамасыз ету бір жолғы болып табылады және оны берілгеннен кейін оны алған өтініш берушіге, оның отбасы мүшелеріне және онымен үнемі бірге тұратын басқа да адамдарға берілмейді.».
      25. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 5-6, 29-құжат):
      22-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін оңтайландыруды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен орталық мемлекеттік органдар, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, қаладағы аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері тұрақты негізде жүзеге асырады.».
      2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
            Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информатизации"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2014 года № 595

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информатизации».

Премьер-Министр
Республики Казахстан

К. Масимов

Проект

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам информатизации

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:
      1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8; ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст.72; № 15, ст.76; 2014 г., № 4-5, ст.24):
      1) в оглавлении заголовок статьи 152 изложить в следующей редакции:
      «Статья 152. Письменная или электронная форма сделки»;
      2) в статье 151:
      пункты 1, 2 изложить в следующей редакции;
      «1. Сделки совершаются устно или в электронной либо письменной форме (простой или нотариальной).
      2. Сделка, для которой законодательством или соглашением сторон не установлена электронная либо письменная (простая либо нотариальная) или иная определенная форма, может быть совершена устно, в частности все сделки, исполняемые при самом их совершении. Такая сделка считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.»;
      пункт 5 изложить в следующей редакции:
      «5. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной или электронной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит законодательству.»;
      3) в статье 152:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Статья 152. Письменная или электронная форма сделки»;
      часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «Допускается при совершении сделки использование средств факсимильного копирования подписи, если это не противоречит законодательству или требованию одного из участников.»;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Сделка, совершаемая в электронной форме, должна быть удостоверена электронной цифровой подписью сторон, если это не противоречит законодательству или требованию одного из участников.
      К совершению сделки в электронной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством или соглашением сторон, обмен электронными документами, электронными сообщениями или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.»;
      часть вторую пункта 3 изложить в следующей редакции:
      «К совершению сделки в письменной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством или соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.»;
      4) пункт 2 статьи 394 изложить в следующей редакции:
      «2. Письменная либо электронная форма договора считается соблюденной, если письменное либо электронное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 396 настоящего Кодекса.»;
      5) часть первую пункта 2 статьи 397 изложить в следующей редакции:
      «2. Когда письменная либо электронная оферта не содержит срока для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания срока, установленного законодательством, а если такой срок не установлен - в течение нормального необходимого для этого времени.».

      2. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 5-6, ст. 24; № 17-18, ст. 241; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 33; № 17, ст. 155; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 25; № 5, ст. 30; № 11, ст. 56, 64, 68; № 14, ст. 109; № 15, ст. 122, 139; № 18, ст. 142; № 21-22, ст. 160; № 23, ст. 171; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 55; № 15, ст. 86; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139, 140; № 24, ст. 153; 2005 г., № 5, ст. 5; № 7-8, ст. 19; № 9, ст. 26; № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 21-22, ст. 86, 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 19, 20; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 12, ст. 72,77; № 13, ст. 85, 86; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 98, 102; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 16, 18; № 3, ст. 20, 23; № 4, ст. 28, 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 13, ст. 99; № 15, ст. 106; № 16, ст. 131; № 17, ст. 136, 139, 140; № 18, ст. 143, 144; № 19, ст. 146, 147; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 12, ст. 48, 51; № 13-14, ст. 54, 57, 58; № 15-16, ст. 62; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 13-14, ст. 62, 63; № 15-16, ст. 70, 72, 73, 74, 75, 76; № 17, ст. 79, 80, 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97, 115, 117; № 24, ст. 121, 122, 125, 129, 130, 133, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1, 4, 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 32; № 8, ст. 41; № 9, ст. 44; № 11, ст. 58; № 13, ст. 67; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112, 114; № 20-21, ст. 119; № 22, ст. 128, 130; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7, 9; № 2, ст. 19, 25, 26, 28; № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 115, 116; № 14, ст. 117; № 16, ст. 128, 129; № 17, ст. 136; № 19, ст. 145; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11, 13, 14, 16; № 3, ст. 21, 22, 25, 26, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35, 36; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 84, 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 93, 94; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 10, 11, 13; № 4, ст. 21; № 7, ст. 36; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 10-11, ст.54, 56; № 13, ст.62, 63, 64; № 14, ст. 72, 74, 75; № 15, ст.77, 78, 79, 81, 82; № 16, ст. 83; № 23-24, ст.116; 2014 г., № 1, ст.6, 9; № 2, ст.10, 11; № 3, ст.21; № 4-5, ст.24; Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 15 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 19 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 21 апреля 2014 года «О внесении изменения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 22 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 25 апреля 2014 года):
      1) в оглавлении:
      заголовок главы 27 изложить в следующей редакции:
      «Глава 27. Административные правонарушения на транспорте и в сфере дорожного хозяйства»;
      заголовки статей 492, 494, 494-1, 495, 496, 497-1, 497-2, 497-3, 499, 500, 501 исключить;
      дополнить заголовками главы 27-1 и статей 502-1, 502-2, 502-3, 502-4, 502-5, 502-6, 502-7 следующего содержания:
      «Глава 27-1. Административные правонарушения в сфере информатизации и связи
      Статья 502-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации
      Статья 502-2. Нарушение требований по эксплуатации средств защиты информационных ресурсов
      Статья 502-3. Нарушение законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи
      Статья 502-4. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области связи
      Статья 502-5. Незаконное подключение оконечных устройств (оборудования) к сетям электросвязи
      Статья 502-6. Нарушение правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения
      Статья 502-7. Использование средств связи, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, но не прошедших его»;
      заголовок статьи 549-1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 549-1. Уполномоченный орган в сфере информатизации и
                     связи»;
      2) в главе 27:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Глава 27. Административные правонарушения на транспорте и в сфере дорожного хозяйства»;
      статьи 492, 494, 494-1, 495, 496, 497-1, 497-2, 497-3, 499, 500, 501 исключить;
      3) дополнить главой 27-1 следующего содержания:
      «Глава 27-1. Административные правонарушения в сфере информатизации и связи
      Статья 502-1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации
      1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере информатизации, совершенное в виде:
      1) неосуществления или ненадлежащего осуществления собственником (владельцем) информационных систем, содержащих персональные данные, мер по их защите от разглашения, повлекшего разглашение, утрату, незаконное использование, копирование, модификацию персональных данных;
      2) нарушение единых требований в сфере информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;
      3) промышленной эксплуатации информационной системы, не имеющей аттестат соответствия требованиям информационной безопасности;
      4) непредставление либо утрата исходных программных кодов, сведений о программных продуктах, программном обеспечении, в том числе сервисном программном продукте, финансирование которых осуществлялось за счет бюджетных средств, повлекшее незаконное модифицирование, разглашение и (или) использование данных объектов, -
      влечет штраф на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере тридцати, на должностных лиц - в размере пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере ста месячных расчетных показателей.
      2. Неизготовление резервной копии государственных электронных информационных ресурсов, повлекшее утрату, изменение или иное необеспечение их сохранности, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати, на юридических лиц в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.
      3. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на должностных лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.
      4. Использование электронных информационных ресурсов, содержащих конфиденциальные сведения о физических и юридических лицах, в целях причинения им имущественного и морального вреда, ограничения прав, воспрепятствования их реализации и иного нарушения прав, свобод и законных интересов, гарантированных законами Республики Казахстан, -
      влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот месячных расчетных показателей.
      Статья 502-2. Нарушение требований по эксплуатации средств
                    защиты информационных ресурсов
      1. Нарушение требований по эксплуатации средств защиты информационных ресурсов, совершенное в виде воспрепятствования работе или блокирования программных (программно-технических) средств государственной технической службы, а равно воспрепятствования работе сотрудников государственной технической службы с объектами информатизации, взаимодействующими с государственной технической службой, –
      влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – в размере сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере ста месячных расчетных показателей.
      2. Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или повлекшие возникновение инцидента информационной безопасности, -
      влекут штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере двухсот месячных расчетных показателей.
      Статья 502-3. Нарушение законодательства Республики Казахстан
                    об электронном документе и электронной
                    цифровой подписи
      1. Отказ в принятии электронных документов, -
      влечет штраф на должностных лиц в размере двадцати, на юридических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Непринятие удостоверяющим центром мер по предотвращению утраты, модификации, подделке и блокированию находящихся на хранении открытых ключей электронной цифровой подписи -
      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.
      3. Необеспечение удостоверяющим центром защиты конфиденциальных сведений о владельцах регистрационных свидетельств, за исключением сведений, указанных в регистрационных свидетельствах, -
      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.
      4. Неправомерное распространение владельцем регистрационного свидетельства информации о закрытом ключе электронной цифровой подписи или аутентификации, а равно непринятие мер для защиты принадлежащего ему закрытого ключа электронной цифровой подписи или аутентификации от неправомерного доступа и использования, повлекшие причинение материального ущерба, -
      влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
      5. Неправомерное получение закрытого ключа пользователя и (или) применение электронной цифровой подписи другого лица, -
      влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.
      Статья 502-4. Нарушение законодательства Республики Казахстан
                    в области связи
      1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области связи, совершенное в виде:
      1) необоснованного отказа доминирующего оператора связи от присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования, а также нарушение порядка пропуска трафика;
      2) нарушения сроков присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области связи;
      3) нарушения операторами связи уровней присоединения сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов;
      4) отключения и (или) ограничения связи с номерами бесплатных соединений с экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, спасения, справочной службы, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным;
      5) несоблюдения оператором связи размеров единиц тарификации, утвержденных уполномоченным органом в области связи;
      6) неуведомления абонентов о стоимости соединения при предоставлении доступа к интеллектуальным услугам (лотерея, голосование, телевикторина, викторина, справочно-информационные службы, службы знакомств);
      7) предоставления пользователям услуг связи, не соответствующих по качеству стандартам, техническим нормам и показателям качества услуг связи;
      8) использования радиочастотного спектра не по назначению вида связи и (или) стандарта, территории, а равно несоответствия технических параметров радиоэлектронных средств указанных в разрешении;
      9) несоблюдения операторами связи, оператором централизованной базы данных абонентских номеров правил переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;
      10) невыполнение оператором сотовой связи обязанности по предоставлению оператору централизованной базы данных абонентских номеров необходимых сведений об абонентских номерах;
      11) нарушение оператором связи обязанности по обеспечению персональной регистрации абонентов в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан, –
      влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства - в размере сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере ста месячных расчетных показателей.
      2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, - в размере сорока, юридических лиц, являющихся субъектами среднего предпринимательства, - в размере восьмидесяти, юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере двухсот месячных расчетных показателей.
      3. Нарушение обязанности по сбору и хранению служебной информации об абонентах, -
      влечет штраф на юридические лица, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, в размере пятидесяти, субъектами крупного предпринимательства - в размере пятисот месячных расчетных показателей.
      4. Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, в размере ста, на юридически лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишение лицензии об оказании услуг связи.
      5. Нарушение оператором связи и владельцем сети связи обязанности по обеспечению органов, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, организационных и технических возможностей проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи, а также принятию мер по недопущению раскрытия форм и методов проведения указанных мероприятий, -
      влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятисот месячных расчетных показателей.
      6. Нарушение оператором связи и владельцем сети связи обязанности по обеспечению органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, доступа к служебной информации об абонентах, -
      влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятисот месячных расчетных показателей.
      7. Нарушение оператором связи и владельцем сети связи обязанности по обеспечению функций своего телекоммуникационного оборудования для технической возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с требованиями к сетям и средствам связи, –
      влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятисот месячных расчетных показателей.
      8. Действия, предусмотренные частями шестой, седьмой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут приостановление лицензии на предоставление услуг в области связи.
      9. Невыполнения оператором сотовой связи обязательств по обеспечению услугами связи территории либо населенных пунктов, которые указаны в разрешении на использование радиочастотного спектра,-
      влечет лишение разрешения на использование радиочастотного спектра либо лицензии на оказание услуг связи.
      10. Непредоставление оператором связи услуг связи в течение одного года,-
      влечет лишение лицензии на оказание услуг связи.
      11. Невыполнение оператором сотовой связи обязанности по обеспечению переноса абонентских номеров в сетях сотовой связи –
      влечет штраф на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, в размере тысячи, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двух тысяч месячных расчетных показателей либо приостановление лицензии на предоставление услуг в области связи.
      Примечание: под отключением и (или) ограничением связи для целей настоящего Кодекса понимается действие или бездействия оператора связи, которые привели к невозможности соединений с экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной, справочной и другими службами, за исключением обстоятельств, связанных с непреодолимой силой, или проводимым профилактическим и (или) аварийным обслуживанием, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
      Статья 502-5. Незаконное подключение оконечных устройств
                    (оборудования) к сетям электросвязи
      1. Незаконное подключение оконечных устройств (оборудования) к сетям электросвязи -
      влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – в размере двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере ста месячных расчетных показателей.
      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере трехсот месячных расчетных показателей с конфискацией оконечных устройств (оборудования).
      Примечание. Под оконечными устройствами (оборудованием) понимаются подключаемые к линиям и находящиеся в пользовании абонентов технические средства формирования сигналов электрической и радио - связи для передачи и приема заданной абонентами информации по каналам связи (радиотрансляционные точки, телефонные аппараты, телефаксы, устройства передачи данных, оконечные установки различных телематических служб, оборудование кабельного телевидения, удлинители телефонного канала, радиотелефоны и другие).
      Статья 502-6. Нарушение правил присвоения полос частот,
                    радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации
                    и эксплуатации радиоэлектронных средств и
                    высокочастотных устройств, а также проведения
                    расчета электромагнитной совместимости
                    радиоэлектронных средств гражданского назначения
      1. Нарушение правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), регистрации и эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения, -
      влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей – в размере сорока, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере шестидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере ста месячных расчетных показателей с конфискацией радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств или без таковой.
      Примечания.
      1. Под радиоэлектронными устройствами в настоящем Кодексе понимаются технические средства, состоящие из одного или нескольких радиопередающих или радиоприемных устройств или их комбинаций и вспомогательного оборудования, предназначенные для передачи и приема радиоволн.
      2. Под высокочастотными устройствами в настоящем Кодексе понимаются оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и местного использования радиочастотной энергии в промышленных, научных, медицинских, бытовых целях, за исключением применения в области электросвязи.
      Статья 502-7. Эксплуатация средств связи, радиоэлектронных
                    средств и высокочастотных устройств, подлежащих
                    обязательному подтверждению соответствия,
                    но не прошедших его
      1. Использование в единой сети телекоммуникаций Республики Казахстан технических средств связи, а равно использование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, технических средств почтовой связи, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в области технического регулирования и не прошедших его, -
      влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства либо некоммерческими организациями, в размере шестидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.
      2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
      влечет штраф на физических и должностных лиц в размере десяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства либо некоммерческими организациями, - в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере трехсот месячных расчетных показателей с конфискацией несертифицированных средств связи.»;
      4) в статье 541:
      в части первой:
      слова «492 (частью второй), 494 (частью второй), 494-1 (частями третьей и пятой), 496 (частью второй),» исключить;
      после цифры «501,» дополнить цифрами «502-4 (частью четвертой и восьмой - десятой), 502-5 (частью второй), 502-6 (частью второй), 502-7 (частью второй)»;
      в подпункте 1) части 1-1 слова «, 500 (частью второй)» исключить;
      5) в части первой статьи 543 слова «500 (частью первой)» заменить словами «502-4 (частью второй)»;
      6) статью 549-1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 549-1. Уполномоченный орган в сфере
                     информатизации и связи
      1. Уполномоченный орган в сфере информатизации и связи рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 357-2 (частью первой), 502-1, 502-2, 502-3, 502-4 (частями первой, второй, третьей, пятой – седьмой, одиннадцатой), 502-5 (частью первой), 502-6 (частью первой), 502-7 (частью первой) настоящего Кодекса.
      2. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе:
      1) руководитель уполномоченного органа в сфере информатизации и связи и его заместители;
      2) руководители территориальных органов уполномоченного органа в сфере информатизации и связи.»;
      7) в части первой статьи 557 цифры «494» заменить цифрами «502-6»;
      8) в части первой статьи 566 цифры «496» заменить цифрами «502-7»;
      9) в части первой статьи 568 цифры «499» исключить;
      10) в подпункте 1) части первой статьи 636:
      в абзаце втором слова «500 (часть вторая), 501,» исключить;
      в абзаце двадцать пятом цифры «494» заменить цифрами «502-6»;
      абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
      «уполномоченного органа в сфере информатизации и связи (статьи 317-1 (по нарушениям требований безопасности к средствам связи), 356, 357-1, 357-2 (часть вторая), 502-4 (части четвертая и восьмая, девятая), 502-5 (часть вторая), 502-6 (часть вторая), 502-7 (часть вторая);»;
      в абзаце сорок первом цифры «496» заменить цифрами «502-7», цифры «, 501» исключить;
      11) часть третью статьи 717 изложить в следующей редакции:
      «3. Порядок изъятия специального разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств устанавливается уполномоченным органом в сфере информатизации и связи.».

      3. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст.51; № 12, ст.57; № 14, ст.72, 75; 2014 г., № 1, ст.4; № 2, ст.10; Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 15 апреля 2014 года):
      1) абзац первый пункта 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
      «1. Документацию на государственную экологическую экспертизу на бумажном или электронном носителях представляют:»;
      2) пункт 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
      «1. Для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду природопользователь представляет в орган, выдающий разрешение, необходимый пакет документов на бумажном или электронном носителях.»;
      3) пункт 5 статьи 289 изложить в следующей редакции:
      «5. Паспорт опасных отходов подлежит регистрации в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды на основании заявки в произвольной форме и паспорта опасных отходов, предоставляемых на бумажном или электронном носителях, в течение трех месяцев с момента образования отходов.».

      4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 14, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст.151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 11, № 5-6, ст. 30; № 8, ст.50; № 9, ст.51; № 10-11, ст.56; № 13, ст.63; № 14, ст.72; № 15, ст.81, 82; № 16, ст. 83; № 21-22, ст.113; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.6; № 2, ст.10, 12; № 4-5, ст.24; Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 15 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 19 апреля 2014 года):
      1) пункт 2 статьи 167 дополнить частью второй следующего содержания:
      «К заявкам на привлечение связанных грантов, направленных или предусматривающих создание и развитие информационных систем, прилагается отраслевое заключение центрального уполномоченного органа в сфере информатизации и связи.»;
      2) пункт 3 статьи 169 изложить в следующей редакции:
      «3. По завершении использования связанного гранта государственные организации - получатели связанных грантов представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию, а по связанным грантам, направленным или предусматривающим создание и развитие информационных систем, - также центральному уполномоченному органу в сфере информатизации и связи окончательный отчет об использовании связанного гранта, подписанный уполномоченным представителем донора и первым руководителем центрального государственного или местного представительного или исполнительного органов, по заявке которых осуществлено привлечение связанного гранта.»;
      3) в статье 170:
      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «2) представление центральными государственными, местными представительными и исполнительными органами отчетов о ходе и результатах использования связанных грантов в центральные уполномоченные органы по государственному планированию и исполнению бюджета, а также в предусмотренных настоящим Кодексом случаях – в центральный уполномоченный орган в сфере информатизации и связи.»;
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Порядок и сроки представления и формы отчетности, а также требования к предоставляемой информации о ходе и результатах использования связанных грантов определяются центральными уполномоченными органами по государственному планированию и исполнению бюджета, а также для предусмотренных настоящим Кодексом случаев – центральным уполномоченным органом в сфере информатизации и связи.».

      5. В Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 22-I, 22-II, ст. 112; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 13-14, ст. 63; № 15- 16, ст. 74; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; № 22, ст. 130, 132; № 24, ст. 145, 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 15, ст. 120; № 16, ст. 128; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 11, 15; № 3, ст. 21, 22, 25, 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 6, ст. 43, 44; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 7, 10; № 3, ст. 15; № 4, ст. 21; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76, 81, 82; № 16, ст.83; № 21-22, ст. 114, 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 15 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 19 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 25 апреля 2014 года):
      1) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
      «3. Органы налоговой службы и таможенные органы исполняют возложенные на них задачи по осуществлению налогового контроля во взаимодействии между собой, в том числе посредством информационных систем таможенных и налоговых органов.»;
      2) пункт 3 статьи 557 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:
      «17) таможенным органам при осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров, а также при осуществлении мероприятий по взысканию задолженности по таможенным платежам, налогам и пени.».

      6. В Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 14, ст. 70; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 11, ст. 102; № 19, ст. 145; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81; № 16, ст. 83; 2014 г., № 4-5, ст. 24):
      1) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 57) следующего содержания:
      «57) таможенная декларация в виде электронного документа – совокупность сведений, указываемых декларантом в информационной системе таможенных органов на основании документов, необходимых для таможенного декларирования и удостоверенных электронной цифровой подписью.»;
      2) часть первую статьи 19 изложить в следующей редакции:
      «При взаимодействии таможенные органы и органы налоговой службы обмениваются информацией, необходимой для проведения таможенного и (или) налогового контроля, в том числе посредством информационных систем таможенных и налоговых органов.»;
      3) часть вторую пункта 9 статьи 138 изложить в следующей редакции:
      «При уплате плательщиком таможенных пошлин, налогов и пени с использованием платежных карточек через электронные терминалы банков второго уровня, установленные в зданиях таможенных органов, подтверждением их уплаты в бюджет для выпуска товаров является чек, выдаваемый указанным электронным терминалом, или электронный чек, формируемый автоматизированной системой «Платежный шлюз электронного правительства».»;
      4) пункт 3 статьи 162 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Таможенный орган направляет такое распоряжение в банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на бумажном носителе или в электронной форме посредством передачи по информационно-коммуникационной сети. При направлении распоряжения таможенного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам плательщика в электронной форме такое распоряжение формируется в соответствии с форматами, установленными уполномоченным органом по вопросам таможенного дела совместно с Национальным Банком Республики Казахстан.»;
      5) пункт 2 статьи 165 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Таможенный орган направляет инкассовое распоряжение в банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на бумажном носителе или в электронной форме посредством передачи по информационно-коммуникационной сети. При направлении инкассового распоряжения в электронной форме оно формируется в соответствии с форматами, установленными уполномоченным органом по вопросам таможенного дела по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.»;
      6) дополнить статьей 278-1 следующего содержания:
      «Статья 278-1. Удостоверение таможенной декларации,
                     подаваемой в виде электронного документа
      Таможенная декларация в виде электронного документа и (или) электронные документы, подтверждающие заявленные в ней сведения, удостоверяются электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;
      7) пункт 3 статьи 281 изложить в следующей редакции:
      «3. При подаче таможенной декларации в виде электронного документа предоставление документов, подтверждающих заявленные в ней сведения, не требуется, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом на основании результатов применения системы управления рисками. Особенности представления, использования и хранения таможенной декларации в виде электронного документа и электронных документов, подтверждающих заявленные в ней сведения, определяется Правительством Республики Казахстан.»;
      8) подпункт 2) статьи 286 изложить в следующей редакции:
      «2) при подаче таможенной декларации в виде электронного документа по результатам применения системы управления рисков представить в таможенный орган документы, подтверждающие заявленные в ней сведения, в письменной и (или) электронной формах;»;
      9) в статье 288:
      пункт 4 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      «6) в используемых в процессе электронного декларирования информационных системах государственных органов отсутствуют электронные документы, необходимые для соблюдения условий выпуска товаров.»;
      пункт 5 дополнить частью третьей следующего содержания:
      «При представлении таможенной декларации в виде электронного документа отказ в регистрации оформляется в электронной форме и направляется декларанту с использованием информационных технологий.»;
      10) пункт 3 статьи 296 дополнить частями второй, третьей следующего содержания:
      «При представлении таможенной декларации в виде электронного документа действия должностного лица таможенного органа, указанные в части первой настоящего пункта, осуществляются в электронной форме и удостоверяются электронной цифровой подписью.
      Таможенная декларация направляется декларанту в электронной форме с использованием информационных технологий.».

      7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27):
      1) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
      «2. Банковские операции, осуществленные без лицензии уполномоченного органа, являются недействительными, за исключением деятельности (операций), проводимой государственным органом, кредитными товариществами, Национальным оператором почты, а также Банком Развития Казахстана в пределах полномочий, закрепленных законами Республики Казахстан.»;
      2) пункт 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
      «7. Банковская операция, предусмотренная подпунктом 6) пункта 2 настоящей статьи, осуществляется без лицензии уполномоченного органа государственными органами, кредитными товариществами, Национальным оператором почты, а также Банком Развития Казахстана в соответствии с законами Республики Казахстан, регулирующими их деятельность.»;
      3) статью 38 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
      «1-1. Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для предоставления населению услуг, связанных с приемом и проведением оплаты за оказание услуг в электронной форме посредством веб-портала «электронного правительства», осуществляют интеграцию своих информационных систем с платежным шлюзом «электронного правительства» напрямую или через информационную систему оператора межбанковской системы переводов денег.»;
      4) пункт 4 статьи 50 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об информатизации» предоставление банками по запросу услугодателя или услугополучателя сведений о принадлежности банковского счета лицу, указанному в запросе, о заключении договора залога движимого и недвижимого имущества, необходимых при оказании электронных услуг, а также сведений о сумме, дате осуществления платежа, отправителе и получателе денег при осуществлении физическими и юридическими лицами платежей за электронные услуги;».

      8. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г, № 24, ст. 157; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 10, ст. 108; № 12, ст. 184; 1998 г., № 23, ст. 416; № 24, ст. 436; 1999 г., № 8, ст. 233; № 23, ст. 920; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 20, ст. 257; 2002 г., № 6, ст. 72; № 17, ст. 155; 2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2009 г., № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 63; 2013 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 10; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст.4; Закон Республики Казахстан от 7 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внешней разведки», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 апреля 2014 года):
      1) подпункт 16) статьи 12 изложить в следующей редакции:
      «16) организовать шифровальную и дешифровальную работу, эксплуатировать, развивать правительственную связь, шифрованную и засекреченную связь, а также сети телекоммуникаций специального назначения, используемые в интересах органов национальной безопасности, обеспечивать их безопасность;»;
      2) в статье 13:
      подпункт 11) изложить в следующей редакции:
      «11) осуществлять контроль, оказывать методическую и практическую помощь по вопросам обеспечения сохранности государственных секретов, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны, безопасности сетей телекоммуникаций специального назначения и шифровальной работы в уполномоченных государственных органах, органах военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан;»;
      подпункт 19 изложить в следующей редакции:
      «19) разрабатывать, создавать, приобретать и использовать средства специальной связи, вооружения и оснащения, включая специальные технические и иные средства, при этом разработка, производство и принятие на вооружение государственных шифровальных средств и их специальной защиты (от технических средств разведки) осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Заключать в этих целях договоры, контракты с государственными органами и организациями Республики Казахстан, специальными службами и организациями иностранных государств;»;
      дополнить подпунктами 20-1), 20-2), 20-3), 20-4), 20-5) следующего содержания:
      «20-1) создавать, приобретать, накапливать, формировать, регистрировать, хранить, обрабатывать, уничтожать, использовать, передавать, защищать электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты, в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности;
      20-2) создавать, эксплуатировать, проводить развитие, сопровождение, интеграцию, прекращение эксплуатации, защиту информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам, в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности;
      20-3) осуществлять сбор, обработку, хранение, передачу, поиск, распространение, использование, защиту, регистрацию и уничтожение электронных документов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам, в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности;
      20-4) создавать, аккредитовать, прекращать деятельность специального удостоверяющего центра в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности, а также разрабатывать и утверждать положение о его деятельности;
      20-5) создавать, принимать в эксплуатацию, эксплуатировать, развивать и прекращать эксплуатацию сетей правительственной связи, сетей шифрованной связи органов национальной безопасности, а также сетей телекоммуникаций специального назначения, используемых в интересах органов национальной безопасности;».

      9. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 8-9, ст. 237; 2004 г., № 17, ст. 100; 2005 г., № 21-22, ст. 87; 2007 г., № 20, ст. 152; 2009 г., № 15-16, ст. 75; 2012 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 25; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124):
      1) подпункт 14-1) статьи 2 изложить в следующей редакции:
      «14-1) интернет-ресурс – электронный информационный ресурс, отображаемый в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде, размещаемый на аппаратно-программном комплексе, имеющий уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующий в сети интернет;»;
      2) пункт 10 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
      «10. Не регистрируются в качестве объектов авторского права произведения, служащие (предназначенные) для отличия товаров (услуг) одних физических или юридических лиц от однородных товаров (услуг) других физических или юридических лиц (средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг).».

      10. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 16, ст. 214; 1999 г., № 19, ст. 646; 2000 г., № 3-4, ст. 66; 2001 г., № 23, ст. 309; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2004 г., № 14, ст. 82; № 23, ст. 138, 142; 2006 г., № 2, ст. 17; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 87; 2007 г., № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 13-14, ст. 62; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 20, 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 112; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 9, 15; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30; № 11, ст. 80; № 12, ст. 85; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24):
      подпункт 11) пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «11) по предоставлению в имущественный найм (аренду) или пользование кабельной канализации;».

      11. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 4, ст. 102; 2001 г., № 8, ст. 53; 2002 г., № 15, ст. 147; 2004 г., № 6, ст. 41; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2009 г., № 24, ст. 122, 128; 2010 г., № 3-4, ст. 11; № 7, ст. 32; 2011 г., № 1, ст. 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 8, ст. 63; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст.4):
      1) статью 1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
      «информационная система в защищенном исполнении, отнесенная к государственным секретам, – информационная система ограниченного доступа, предназначенная для создания, поиска, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения, отображения, использования и потребления информации, содержащей государственные секреты;
      электронный информационный ресурс, содержащий государственные секреты, - информация, представленная в электронно-цифровой форме и содержащаяся на электронном носителе, в информационной системе в защищенном исполнении, отнесенной к государственным секретам;»;
      2) статью 9 дополнить подпунктами 5-1), 5-2), 5-3), 5-4) следующего содержания:
      «5-1) определяют порядок создания, приобретения, накапливания, формирования, регистрации, хранения, обработки, уничтожения, использования, передачи, защиты электронных информационных ресурсов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты;
      5-2) определяют порядок создания, эксплуатации, сопровождения, развития, интеграции, прекращения эксплуатации и защиты информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
      5-3) определяют порядок сбора, обработки, хранения, передачи, поиска, распространения, использования, защиты, регистрации и уничтожения электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
      5-4) определяют порядок создания, аккредитации и прекращения деятельности специального удостоверяющего центра;»;
      3) статью 14 дополнить подпунктом 19) следующего содержания:
      «19) сведения об электронных информационных ресурсах, содержащих государственные секреты, и информационных системах в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам.».

      12. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 771; 2001 г., № 10, ст. 122; 2003 г., № 24, ст. 175; 2005 г., № 13, ст. 53; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 12, ст. 77; 2007 г., № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 7; № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23; № 22, ст. 130; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 13; № 3, ст. 25; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 2; № 10-11, ст.56; № 14, ст. 75; 2014 г., № 2, ст.11):
      статью 13 дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
      «6. В случае приостановления либо прекращения по вступившему в законную силу решению суда выпуска средства массовой информации либо продукции средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, уполномоченные государственные органы, собственники интернет-ресурсов обязаны приостановить или прекратить выпуск средства массовой информации либо распространение на территории Республики Казахстан продукции средства массовой информации.
      7. Решение суда о приостановлении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, влечет запрет на использование доменного имени с тем же или дублирующим названием на срок не более трех месяцев.
      Решение суда о прекращении распространения продукции средства массовой информации либо выпуска средства массовой информации, когда средством массовой информации является интернет-ресурс, влечет отмену регистрации доменного имени и запрет на использование в течение одного года доменного имени с тем же или дублирующим названием, регистрация которого отменена решением суда.».

      13. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 379; 2004 г., № 5, ст. 29; 2007 г., № 12, ст. 86; № 19, ст. 147; 2008 г., № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 72):
      1) абзац четвертый части первой статьи 9-2 изложить в следующей редакции:
      «реализационными являются функции, направленные на исполнение плановых документов, нормативных правовых актов, достижение целей и задач, предусмотренных плановыми документами государственного органа, оказание государственных услуг, выдачу разрешительных документов (включая лицензирование, регистрацию, сертификацию);»;
      2) заголовок, пункты 1, 2 статьи 15-2 изложить в следующей редакции:
      «Статья 15-2. Оказание государственными органами
                    информационных услуг физическим и
                    юридическим лицам
      1. Для оказания физическим и юридическим лицам информационных услуг государственные органы создают интернет-ресурсы.
      2. Интернет-ресурсы государственных органов должны содержать электронные информационные ресурсы, определяемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере информатизации.».

      14. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст.51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст.81; № 20, ст.113; № 21-22, ст.115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст.21; Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 15 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 25 апреля 2014 года):
      подпункт 23-1) пункта 1 статьи 27 исключить.

      15. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст.51; № 13, ст.63; № 14, ст.72, 75; № 21-22, ст.114; 2014 г., № 1, ст.4; № 2, ст. 10, 12; Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 15 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 19 апреля 2014 года):
      1) статью 19 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
      «6-1) утверждает правила по ведению порядка присвоения наименований и переименования составных частей населенного пункта, требования к присвоению порядковых номеров земельным участкам, зданиям и сооружениям;»;
      2) статью 20 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      «4-1) разработка правил по ведению порядка присвоения наименований и переименования составных частей населенного пункта, требования к присвоению порядковых номеров земельным участкам, зданиям и сооружениям;».

      16. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 1; 2004 г., № 23, ст. 142; 2009 г., № 11-12, ст. 53; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст.4):
      1) статью 1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
      1) уполномоченный орган в сфере информатизации – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере информатизации и «электронного правительства»;
      2) специальный удостоверяющий центр – уполномоченное подразделение государственного органа Республики Казахстан, удостоверяющее соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, осуществляющее деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственные секреты;
      3) удостоверяющий центр – юридическое лицо, удостоверяющее соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждающее достоверность регистрационного свидетельства;
      4) аккредитация удостоверяющего центра – официальное признание уполномоченным органом компетентности удостоверяющего центра в оказании услуг;
      5) подписывающее лицо – физическое или юридическое лицо, правомерно владеющее закрытым ключом электронной цифровой подписи и обладающее правом на ее использование на электронном документе;
      6) электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;
      7) государственная техническая служба – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан;
      8) уполномоченный орган управления архивами и документацией – центральный государственный орган управления архивами и документацией;
      9) регистрационное свидетельство – документ на бумажном носителе или электронный документ, выдаваемый удостоверяющим центром для подтверждения соответствия электронной цифровой подписи требованиям, установленным настоящим Законом;
      10) владелец регистрационного свидетельства – физическое или юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное свидетельство, правомерно владеющее закрытым ключом, соответствующим открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве;
      11) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
      12) электронный документооборот – обмен электронными документами между государственными органами, юридическими и физическими лицами;
      13) система электронного документооборота – система обмена электронными документами, отношения между участниками которой регулируются настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
      14) участник системы электронного документооборота – физическое или юридическое лицо, государственный орган или должностное лицо, участвующие в процессах сбора, обработки, хранения, передачи, поиска и распространения электронных документов;
      15) электронный архив – совокупность архивных электронных документов;
      16) электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
      17) средства электронной цифровой подписи – совокупность программных и технических средств, используемых для создания и проверки подлинности электронной цифровой подписи;
      18) открытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность электронных цифровых символов, доступная любому лицу и предназначенная для подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе;
      19) закрытый ключ электронной цифровой подписи – последовательность электронных цифровых символов, предназначенная для создания электронной цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи.»;
      2) статью 5 изложить в следующей редакции:
      «Статья 5. Компетенция уполномоченных органов
      1. Уполномоченный орган в сфере информатизации:
      1) реализует государственную техническую политику в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи;
      2) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам государственной технической политики в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи;
      3) оказывает практическую и методическую помощь государственным органам и организациям по вопросам государственной технической политики в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи;
      4) осуществляет государственный контроль по вопросам государственной технической политики в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан;
      5) разрабатывает и утверждает типовое положение удостоверяющего центра;
      6) разрабатывает и утверждает правила выдачи, хранения, отзыва регистрационных свидетельств и подтверждения принадлежности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи удостоверяющим центром, за исключением корневого удостоверяющего центра Республики Казахстан, удостоверяющего центра государственных органов, национального удостоверяющего центра Республики Казахстан и доверенной третьей стороны Республики Казахстан;
      7) разрабатывает и утверждает правила регистрации, перерегистрации и аннулирования объектных идентификаторов в казахстанском сегменте объектных идентификаторов;
      8) разрабатывает и утверждает формы ведомственной отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»;
      9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
      2. Уполномоченный орган управления архивами и документацией:
      1) осуществляет реализацию государственной политики в сфере электронного документооборота и электронных архивов;
      2) обеспечивает межотраслевое организационно-методическое руководство вопросами делопроизводства с использованием электронных документов и электронного архива;
      3) разрабатывает нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере электронного документа;
      4) осуществляет государственный контроль по вопросам делопроизводства с использованием электронных документов и электронного архива на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан по вопросам электронного документооборота и электронных архивов;
      5) разрабатывает и утверждает формы ведомственной отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»;
      6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;
      3) в статье 7:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Электронный документ, соответствующий требованиям настоящего Закона и подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен документу на бумажном носителе.»;
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      «6. Порядок сбора, обработки, хранения, передачи, поиска, распространения, использования, защиты, регистрации и уничтожения электронных документов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам, а также порядок создания, аккредитации и прекращения деятельности специального удостоверяющего центра, определяются Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.»;
      4) пункты 2 и 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
      «2. Закрытые ключи электронной цифровой подписи являются собственностью лиц, владеющих ими на законных основаниях.
      Лицо может иметь закрытые ключи электронной цифровой подписи для различных информационных систем. Закрытые ключи электронной цифровой подписи не могут быть переданы другим лицам.
      3. Владелец регистрационного свидетельства электронной цифровой подписи юридического лица – руководитель юридического лица или лицо, его замещающее, вправе передавать работнику данного юридического лица или назначенному лицу полномочия на использование электронной цифровой подписи от имени данного юридического лица.»;
      5) статью 14 изложить в следующей редакции:
      «Статья 14. Выдача регистрационного свидетельства
      Регистрационное свидетельство выдается лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста, в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации.»;
      6) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
      «Статья 14-1. Отказ в выдаче регистрационного свидетельства
      Удостоверяющий центр отказывает в выдаче регистрационного свидетельства в следующих случаях:
      1) неполнота представленных документов;
      2) предоставление недостоверных сведений;
      3) в соответствии со вступившим в законную силу решением суда;
      4) лицо не достигло шестнадцатилетнего возраста.»;
      7) пункт 1 статьи 18 дополнить подпунктами 1-1), 2-1), 2-2) следующего содержания:
      «1-1) установления факта предоставления недостоверных сведений при получении регистрационного свидетельства;
      2-1) изменения фамилии, имени или отчества (при его наличии) владельца регистрационного свидетельства;
      2-2) смены наименования, реорганизации, ликвидации юридического лица – владельца регистрационного свидетельства;»;
      8) пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
      «2-1) для каждого типа регистрационного свидетельства утверждает правила применения регистрационного свидетельства;».

      17. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 14, ст. 81; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 19, ст. 148; 2008 г., № 20, ст. 89; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; № 24, ст. 121; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146, 150; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 25; № 8, ст. 63, 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 12, ст.57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст.4; Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 15 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 19 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 25 апреля 2014 года):
      1) статью 2 дополнить подпунктами 4-1), 4-2), 4-3) следующего содержания:
      «4-1) перенос абонентского номера – услуга по сохранению и использованию абонентского номера, предоставляемая абоненту при заключении им нового договора об оказании услуг сотовой связи с другим оператором сотовой связи;
      4-2) централизованная база данных абонентских номеров – аппаратно-программный комплекс управления базой данных, содержащей информацию об абонентских номерах сотовой связи, включая сведения, определяемые правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;
      4-3) оператор централизованной базы данных абонентских номеров – организация, которая обеспечивает формирование, функционирование, сопровождение и развитие централизованной базы данных абонентских номеров и предоставляет доступ к ее ресурсам;»;
      2) статью 7 дополнить подпунктами 14-10), 14-11) следующего содержания:
      «14-10) утверждение правил переноса абонентского номера в сетях сотовой связи и даты внедрения переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;
      14-11) утверждение правил предоставления в пользование кабельной канализации;»;
      3) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 8-5), 19-8) следующего содержания:
      «8-5) разработка правил переноса абонентского номера в сетях сотовой связи;
      19-8) разработка и принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов в области регулирования и контроля в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках в области телекоммуникаций и услуг почтовой связи, в том числе порядка регулирования тарифов, правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, особого порядка формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы), инструкций по расчету ставки прибыли на регулируемую базу задействованных активов;»;
      4) статью 9-1 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      «5-1) обеспечение формирования, функционирования, сопровождения и развития централизованной базы данных абонентских номеров и предоставление доступа к ее ресурсам;»;
      5) в статье 12:
      пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
      «В разрешении на использование радиочастотного спектра указывается вид и (или) стандарт связи, территория использования, тип и технические параметры используемых радиоэлектронных средств, а также обязательства по обеспечению услугами связи населенных пунктов и (или) территорий.»;
      пункт 8-1 изложить в следующей редакции:
      «8-1. Разрешение на использование радиочастотного спектра изымается в порядке, установленном уполномоченным органом, в случаях:
      1) неиспользования радиочастотного спектра в течение одного года;
      2) невыполнения оператором сотовой связи обязательств по обеспечению услугами связи населенных пунктов и (или) территорий, указанных в разрешительных документах на использование радиочастотного спектра.»;
      6) в статье 15:
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «Статья 15. Взаимодействие операторов связи,
                  оператора централизованной базы данных
                  абонентских номеров с органами,
                  осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
      1. Операторы связи и владельцы сетей связи, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Казахстан, обязаны:
      1) обеспечивать органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, организационные и технические возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий на всех сетях связи, а также принимать меры по недопущению раскрытия форм и методов проведения указанных мероприятий;
      2) осуществлять сбор и хранение служебной информации об абонентах в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;
      3) обеспечить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, доступ к служебной информации об абонентах, а также принимать меры по недопущению раскрытия форм и методов проведения указанных мероприятий;
      4) обеспечить за счет собственных или привлеченных средств функции своего телекоммуникационного оборудования для технического проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с требованиями к сетям и средствам связи и в порядке, определяемыми Правительством Республики Казахстан;
      5) обеспечить персональную регистрацию абонентов в соответствии с правилами, определяемыми Правительством Республики Казахстан, и осуществлять оказание услуг связи только при наличии регистрационных данных об абоненте.»;
      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Оператор централизованной базы данных абонентских номеров обязан обеспечить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, доступ к сведениям об абонентских номерах сотовой связи.»;
      пункт 4 изложить в следующей редакции:
      «4. Взаимоотношения операторов связи, оператора централизованной базы данных абонентских номеров с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, регулируются в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности.»;
      7) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:
      «Статья 15-1. Взаимодействие операторов связи с
                    государственными органами, использующими
                    специальное техническое оборудование для
                    блокирования радиосигнала либо выявления и (или)
                    пресечения несанкционированного использования
                    абонентских устройств
      1. В целях обеспечения охраны учреждений уголовно-исполнительной системы органами внутренних дел в пределах их территорий применяется специальное техническое оборудование для блокирования радиосигнала либо выявления и (или) пресечения несанкционированного использования абонентских устройств.
      2. Операторы связи обязаны обеспечить:
      1) консультационно-техническое содействие органам внутренних дел при установке на территории учреждений уголовно-исполнительной системы специального технического оборудования для блокирования радиосигнала либо выявления и (или) пресечения несанкционированного использования абонентских устройств;
      2) оптимизацию собственных сетей связи, включая своевременное реагирование и принятие мер с целью снижения распространения радиосигнала на территории учреждений уголовно-исполнительной системы;
      3) проведение тестирования работы специального технического оборудования для блокирования радиосигнала, направленного на блокирование радиосигнала на территориях учреждений уголовно-исполнительной системы, а также отсутствие за их пределами помех работе сетей связи.
      3. Специальное техническое оборудование для блокирования радиосигнала должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования.»;
      8) пункт 1 статьи 18 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      «3) у оператора связи, который использует радиочастоту, выделенную ему на конкурсной основе, истек срок разрешения, определенный условиями конкурса.»;
      9) в статье 21:
      в пункте 5:
      часть вторую изложить в следующей редакции:
      «Ведомственные сети телекоммуникаций взаимодействуют между собой посредством единой транспортной среды государственных органов, в том числе с использованием государственных шифровальных средств и других средств защиты информации, используемых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;
      часть третью исключить;
      в пункте 7:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      «7. Сети телекоммуникаций специального назначения предназначены для обеспечения нужд уполномоченных государственных органов, органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан и могут использовать в качестве основы сети телекоммуникаций общего пользования.»;
      дополнить частью третьей следующего содержания:
      «Порядок построения, управления, использования, распределения нумерации, организационно-технического обеспечения функционирования, информационной безопасности, пропуска трафика, условий взаимодействия и принятия в эксплуатацию (снятие с эксплуатации) сетей шифрованной, засекреченной, кодированной связи и сетей телекоммуникаций специального назначения определяют руководители уполномоченных государственных органов, органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан, для обеспечения нужд которых предназначены данные сети.»;
      10) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
      «3. Предоставление линий и каналов связи, каналов в кабельной канализации и площадей, необходимых для размещения технических средств для нужд уполномоченных государственных органов, органов военного управления, национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан, а также оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», осуществляется на договорной основе по ценам (тарифам), регулируемым уполномоченным органом, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;
      11) в статье 24:
      пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
      «Деятельность операторов почтовой связи по предоставлению услуг почтовой связи регулируется законодательством Республики Казахстан о почте.»;
      пункты 3, 4, 5 исключить;
      12) статью 29 дополнить пунктом 4-2 следующего содержания:
      «4-2. Собственники зданий и сооружений обязаны на равных условиях предоставлять площади операторам связи на основании договора, для размещения ими телекоммуникационного оборудования, в целях предоставления услуг связи.»;
      13) дополнить статьей 36-1 следующего содержания:
      «Статья 36-1. Перенос абонентского номера
      1. Абонент вправе на безвозмездной основе сохранить и использовать абонентский номер при заключении им нового договора об оказании услуг сотовой связи с другим оператором сотовой связи.
      2. Операторы сотовой связи обязаны обеспечивать перенос абонентских номеров в сетях сотовой связи с даты, установленной Правительством Ресспублики Казахстан, и в соответствии с настоящим Законом, правилами оказания услуг связи и правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи.
      3. При переносе абонентских номеров операторы сотовой связи осуществляют взаимодействие исключительно через централизованную базу данных абонентских номеров.
      4. Порядок функционирования централизованной базы данных абонентских номеров и предоставления доступа к ее ресурсам, а также организационно-технического взаимодействия и взаиморасчетов между участниками переноса абонентских номеров определяются правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи.
      5. Операторы сотовой связи обязаны обеспечить предоставление оператору централизованной базы данных абонентских номеров информации об абонентских номерах сотовой связи, включая сведения, определяемые правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи.
      6. Операторы связи самостоятельно несут все затраты (на модернизацию сети, информационных систем и программного обеспечения, взаимодействие с централизованной базой данных абонентских номеров) по обеспечению в собственных сетях переноса абонентского номера и возможности доступа к ресурсам централизованной базы данных абонентских номеров.
      7. Операторы сотовой связи осуществляют оплату услуг оператора централизованной базы данных абонентских номеров за предоставление доступа к ее ресурсам в порядке, определяемом правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи.
      8. Абонент подает заявку о переносе абонентского номера оператору сотовой связи, на сеть которого он переходит, с последующим заключением договора. Перенос абонентского номера для абонента осуществляется на безвозмездной основе.
      9. Перенос абонентских номеров осуществляется операторами сотовой связи в срок не более двух суток с момента подачи заявки о переносе абонентского номера при соблюдении условий, определяемых правилами переноса абонентского номера в сетях сотовой связи.».

      18. В Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 21, ст. 124; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 92; № 24, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 60; 2009 г., № 17, ст. 80; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 5, ст. 41; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75; № 15, ст.81; № 21-22, ст.114):
      1) подпункт 42) статьи 1 изложить в следующей редакции:
      «42) технический комитет по стандартизации – консультативно-совещательный орган, создаваемый на базе организаций в отраслях экономики на добровольной основе для разработки стандартов и участия в создании государственной системы технического регулирования по закрепленным объектам стандартизации или направлениям деятельности;»;
      2) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
      «1. Технические комитеты по стандартизации создаются на базе организаций в отраслях экономики по предложениям государственных органов и заинтересованных сторон для проведения работ по стандартизации на межотраслевом уровне.
      В состав технических комитетов по стандартизации включаются представители государственных органов и заинтересованных сторон.».

      19. В Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 2, ст. 10; № 20, ст. 152; 2008 г., № 20, ст. 89; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 9-10, ст. 47; № 13-14, ст. 62, 63; № 17, ст. 79, 81, 82; № 18, ст. 84, 85; № 23, ст. 100; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71;
№ 17-18, ст. 111, 112; № 24, ст. 146, 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21, 26; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111, № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14; № 3, ст. 25; № 12, ст. 84; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 12, ст. 57; № 16, ст.83):
      1) часть вторую пункта 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
      «Осуществление отдельных видов деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, допускается лишь при наличии лицензии, за исключением деятельности, проводимой кредитными товариществами, центральным депозитарием, единым регистратором, кредитным бюро с государственным участием, обществами взаимного страхования, а также Национальным оператором почты в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан.»;
      2) подпункт 7) статьи 8 изложить в следующей редакции:
      «7) оказание электронных услуг с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере информатизации.»;
      3) статью 42 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
      «8. Сроки, порядок и другие условия получения лицензии в форме электронного документа определяются стандартами государственных услуг.».

      20. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 17, ст. 135; 2008 г., № 13-14, ст. 58; № 20, ст. 87; № 21, ст. 97; № 24, ст. 128; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 9-10, ст. 47, 49; № 15-16, ст. 74; № 17, ст. 78, 82; № 24, ст. 129, 133; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28, 29; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 108; № 24, ст. 146; 2011 г., № 2, ст. 26; № 4, ст. 37; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 20, ст. 151; № 21, ст. 161, 171; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 22; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 94; № 15, ст. 97; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2; № 14, ст.72; № 15, ст.76; 2014 г., № 1, ст.4, 6, 9; № 4-5, ст. 24):
      в статье 14-1:
      1) подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «5) оказывает электронные услуги субъектам системы государственных закупок и другим заинтересованным лицам с применением информационно-коммуникационных технологий в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере информатизации на безвозмездной основе;»;
      2) подпункт 9) изложить в следующей редакции:
      «9) взаимодействует с уполномоченными субъектами по вопросам интеграции государственных информационных систем, государственных электронных информационных ресурсов и обеспечения информационной безопасности.».

      21. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; № 18, ст. 142; 2012 г., № 2, ст. 11; № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 7; № 7, ст. 34; № 9, ст. 51; № 14, ст.72, 75; № 15, ст.81; 2014 г., № 1, ст.4, 6; № 3, ст.21):
      статью 8 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
      «2-1. Государство обеспечивает условия создания информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий.».

      22. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 1; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 14; № 3, ст. 21, 25, 27; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 11; № 10-11, ст. 56; № 14, ст.72; № 16, ст.83; № 21-22, ст.115; № 23-24, ст.116; 2014 г., № 4-5, ст.24; Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 15 апреля 2014 года; Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 25 апреля 2014 года):
      пункт 7 статьи 16 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      «10) результаты мониторинга радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, проведенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О связи».».

      23. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 1, ст. 3; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 94; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст.4; Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 15 апреля 2014 года):
      пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
      «2. В Республике Казахстан создается и укрепляется национальная система обеспечения информационной безопасности, в том числе государственных электронных информационных ресурсов, информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и критически важных объектов в сфере информатизации.».

      24. В Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года «О телерадиовещании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 3, ст. 24; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 72):
      1) статью 1 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
      «5-1) государственная техническая служба - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан;»;
      2) подпункт 11) статьи 6 исключить;
      3) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
      «3-1) утверждает технические параметры качества телерадиовещания и методику измерения технических параметров качества телерадиовещания;»;
      4) статью 9 изложить в следующей редакции:
      «Статья 9. Государственная монополия в области
                 телерадиовещания
      1. Государственная техническая служба осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии в области телерадиовещания:
      1) техническое сопровождение проведения уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания работ по подбору частот, радиочастот (радиочастотных каналов) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
      2) техническое обеспечение работ при проведении уполномоченным органом в области технического сопровождения телерадиовещания контроля качества приема населением теле-, радиоканалов;
      3) техническое обеспечение проведения контроля по соблюдению законодательства в области телерадиовещания.
      2. Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.»;
      5) пункт 9 статьи 42 изложить в следующей редакции:
      «9. Местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы до полного перехода на цифровое эфирное телерадиовещание организуют обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.
      Обеспечение приставками производится из расчета одна приставка на одного заявителя, обратившегося от себя лично или от имени семьи и других лиц, постоянно проживающих с ним совместно.
      Обеспечение приставками является единовременным, и после ее поставки не поставляется получившему ее заявителю, членам его семьи и другим лицам, постоянно проживающим с ним совместно.».

      25. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 5-6, ст. 29):
      статью 22 изложить в следующей редакции:
      «Оптимизация процессов оказания государственных услуг осуществляется центральными государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов на постоянной основе в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.».
      Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан