"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 - 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 наурыздағы № 258 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 маусымдағы № 733 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 261 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.04.2015 № 261 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 наурыздағы № 258 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға қолжетімділікті қамтамасыз ету» деген 1.1-мақсатта:
      «Мектепке дейінгі ұйымдардың желісін кеңейту және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын арттыру» деген 1.1.1-міндетте:
      «Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар»:
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

3.1. Мектепке дейінгі білім беру педагогтерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламаларын әзірлеу


Х
                                                        »;
      «Сапалы мектептегі білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету» деген 1.2-мақсатта:
      «Мектептегі білім берудің сапалы қызметтерін ұсыну» деген 1.2.1-міндетте:
      «Тікелей нәтижелерге қол жеткізуге арналған іс-шаралар»:
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      «

1.1. НЗМ тәжірибесін ескере отырып, оқу бағдарламаларын, оқулықтар мен ОӘК жаңарту

Х

Х

Х

Х

Х

1.2. Оқу бағдарламаларын әлемдік озық білім беру жүйелерінің деңгейіне сәйкестігі тұрғысынан мониторингтеу және бағалау

Х

10.1. Инклюзивті білім беруді одан әрі дамыту жөніндегі іс-шаралар кешенін бекіту

Х

                                                        »;
      «2020 жылға қарай әлемдік білім беру кеңістігіне біріктірілген техникалық және кәсіптік білім берудің тиімді жүйесінің жұмыс істеуі» деген 1.3-мақсатта:
      «Кадрларды даярлаудың сапасын және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру» деген 1.3.2-міндетте:
      «Тікелей нәтижелердің көрсеткіштерінде»:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «1. ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы оқу жабдығымен жарақталған ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының үлесі» деген жолдағы «72» деген сандар «75» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Әлеуметтік әріптестікті дамыту» деген 1.3.3-міндетте:
      «Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар»:
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      «

1.3. Дуальді оқыту қағидаттарын енгізу бойынша жұмысты ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.4. Нақты секторда жұмыс істейтін өндірістік оқыту шеберлерін оқыту процесіне тарту бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін


Х
                                                        »;
      «2020 жылға қарай Қазақстанның жоғары білім беру сапасы білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес келеді» деген 1.4-мақсатта:
      «Мемлекеттің индустриялық-инновациялық даму сұраныстарына сәйкес келетін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету» деген 1.4.1-міндетте:
      «Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар»:
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

5.1. Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың басым бағыттары бойынша профессорлық-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыруды ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

                                                        »;
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7.1-кіші бөлімде:
      001 «Білім беру және ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» деген бюджеттік бағдарламада:
      «тiкелей нәтиже көрсеткiштерiнде»:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «Біліктілігін арттырған БҒМ қызметкерлерінің шамамен алғандағы саны» деген жолдағы «30» деген сандар «244» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

Қазақстан Республикасының балалардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнамасының сақталуын тексеруге жататын білім беру органдары мен ұйымдарының шамамен алғандағы саны

бірлік138

                                                        »;
      «бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «3 311 074» деген сандар «3 675 485» деген сандармен ауыстырылсын;
      003 «Ғылыми-тарихи құндылықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «13 161» деген сандар «13 975» деген сандармен ауыстырылсын;
      004 «Ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру жобасы бойынша инновациялық жүйенің желілерін дамыту» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «3 216 032» деген сандар «3 637 890» деген сандармен ауыстырылсын;
      005 «Білім және ғылым объектілерін салу және реконструкциялау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «8 977 931» деген сандар «9 622 418» деген сандармен ауыстырылсын;
      006 «Ғылыми, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «2 196 893» деген сандар «2 518 502» деген сандармен ауыстырылсын;
      008 «Білім беру жүйесін әдіснамалық қамтамасыз ету» деген бағдарламада:
      «тiкелей нәтиже көрсеткiштерi»:
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

Зерттеулер жүргізу бойынша жобалардың саны

бірлік11

                                                        »;
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «2 192 664» деген сандар «3 934 435» деген сандармен ауыстырылсын;
      009 «Дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:
      «Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі, интернаттарындағы, мектепалдындағы, балабақшалардағы, оқу-сауықтыру орталықтарындағы оқушылардың орташа жылдық болжамды саны» деген жолдағы «12 124,8» деген сандар «10 492,1» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «24 269 207» деген сандар «21 764 390» деген сандармен ауыстырылсын;
      010 «Республикалық мектеп олимпиадаларын, конкурстарды, мектептен тыс республикалық маңызы бар іс-шараларды өткізу» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «727 178» деген сандар «889 331» деген сандармен ауыстырылсын;
      011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Бюджеттік бағдарлама

011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдермен айқындалған

Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру, барлық жоспарланған саны, оның ішінде:

орындар

235 341

252 017

325 884

121 847

101 734Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру есебінен қосымша орындарды енгізу

орындар

41 070

18 646

76 260

28 546

20 957оның ішінде жаңа орындар

орындар56 249

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%

100

100

100

100

100сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

31 899 990

42 380 506

55 873 061

23 045 167

19 241 155                                                        »;
      012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Бюджеттік бағдарлама

012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға және Алматы облысының облыстық бюджетіне, Алматы қаласының бюджетіне білім беру объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшiн берілетін нысаналы даму трансферттерi»

Сипаттамасы

Балабақшаларды, 3 ауысымды және апатты жағдайдағы мектептерді жою мақсатында жалпы білім беретін мектептерді салу

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобал анатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Пайдалануға берілетін мектептердің шамамен алғандағы саны:

3 ауысымды оқытуды жою үшін

бірлік

14

17

9

12

20апатты жағдайдағы ғимараттарды ауыстыру үшін

бірлік

23

15

24

16

13Пайдалануға берілетін мектепке дейінгі объектілердің шамамен алғандағы саны:

бірлік

26

25

44

12

36түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

3 ауысымды мектептерді жою үшін пайдалануға берілген мектептердің болжамды үлесі

%

15,2

14,0

8,7

11,4

19,1Апатты жағдайдағы мектептерді ауыстыру үшін пайдалануға берілген мектептердің болжамды үлесі

%

12,2

6,2

13,3

7,8

6,3Пайдалануға берілген мектепке дейінгі ұйымдардың болжамды үлесі

%

1,7

1,8

2,3

0,5

1,8сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

мыналарды салу кезіндегі 1 оқушы орнының шамамен алғандағы орташа құны:

балабақшалар

мың теңге

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0

1 745,0300 орындық мектептер

мың теңге

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0

1 873,0600 орындық мектептер

мың теңге

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0

1570,0900 орындық мектептер

мың теңге

1 185,0

1 185,0

1 185,0

1 185,0

1 185,01200 орындық мектептер

мың теңге

1 530,0

1 530,0

1 530,0

1 530,0

1 530,0бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

68 122 115

54 59 5 171

73 953 464

51 572 146

51 572 146                                                        »;
      017 «Мәдениет пен өнер саласындағы кадрларды даярлау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «4 885 216» деген сандар «5 148 779» деген сандармен ауыстырылсын;
      019 «Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «тиімділік көрсеткіштерінде»:
      «жетім балаларды, республиканың экологиялық қолайсыз өңірлерінен балаларды, аз қамтамасыз етілген және көп балалы отбасылардан шыққан балаларды сауықтыру және оңалту, олардың демалысын ұйымдастыру бойынша» деген жолдағы «4 855,4» деген сандар «5 240» деген сандармен ауыстырылсын;
      «диагностика, тексеру, оңалту сабақтарын өткізу бойынша» деген жолдағы «6 648» деген сандар «6 289» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «458 110» деген сандар «479 354» деген сандармен ауыстырылсын;
      020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Бюджеттік бағдарлама

020 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету»

Сипаттамасы

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік тапсырыс негізінде ЖОО-лардың дайындық бөлімдеріне қабылданған тыңдаушыларды жоспарлы қабылдау

адам

1710

1980

1980

1800

1800Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриат бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушыларды жоспарлы қабылдау

адам

25 871

26 839

26 320

26 268

26 216Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратура бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушыларды жоспарлы қабылдау

адам

6 754

6 764

6 773

6 780

6 780Мемлекеттік тапсырыс негізінде PhD докторантура бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушыларды жоспарлы қабылдау

адам

490

480

585

585

585түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік тапсырыс негізінде дайындық бөлімдерін аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

1710

1710

1980

1980

1800Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриат білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

26 640

26 420

26 760

26 676

26 538Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратура білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

2 739

3 659

6 754

6 764

6 803Мемлекеттік тапсырыс негізінде докторантура білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

200

228

500

490

495сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

ЖОО-ны аяқтаған соң бірінші жылы мамандығы бойынша жұмысқа тұрған, мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған ЖОО түлектері үлесінің ұлғаюы

%

65

70

72

78

791 қаңтардан бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):

студенттерге

теңге

15 235

15 235

15 235

15 235

15 235дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге

12 950

12 950

12 950

12 950

12 950магистранттарға

теңге

38 931

38 931

38 931

38 931

38 931PhD докторанттарына

теңге

59 635

59 635

59 635

59 635

59 6351 сәуірден бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):

студенттерге

теңге16 759

дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге14 245

магистранттарға

теңге42 824

PhD докторанттарына

теңге65 599

Емтихан сессиясы нәтижелері бойынша тек «өте жақсы» деген бағалары бар студенттерге және магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 15 %

Көру және есту қабілеттері бойынша мүгедектерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 75 %

Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қорғаншылығындағы (қамқоршылығындағы) балалар қатарынан студенттерге, магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 30 %

Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген студенттерге, магистранттарға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 50 %

Мемлекеттік атаулы стипендиялар алатын студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 45 %

Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған білім алушыларға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 100 %

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

78 228 496,1

89 435 974

96 096 169

93 791 485

94 394 676                                                        »;
      023 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:
      «Жаңа формацияның әртүрлі бейіні, 12 жылдық білімнің технологиялары бойынша кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтуші, сондай-ақ шетелде тағылымдамадан және біліктілігін арттырудан өтуші тыңдаушылардың болжамды саны» деген жолдағы «70 351» деген сандар «70 401» деген сандармен ауыстырылсын;
      «тиімділік көрсеткіштерінде»:
      «Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарынан өтуші 1 тыңдаушыны жылына оқытудың болжамды орташа құны» деген жолдағы «143 146» деген сандар «143 563» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «10 108 974» деген сандар «10 145 487» деген сандармен ауыстырылсын;
      028 «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде шетелдегі жоғары оқу орындарында мамандар даярлау» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «17 529 652» деген сандар «20 830 750» деген сандармен ауыстырылсын;
      033 «Қазақстан Республикасы азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау және білім сапасына сырттай бағалау жүргізу» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:
      «ЭЫДҰ шеңберінде зерттеулер өткізу бойынша жобалардың саны» деген жолдағы «2» деген сан «4» деген санмен ауыстырылсын;
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдағы «1 813 325» деген сандар «1 948 050» деген сандармен ауыстырылсын;
      035 «Білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:
      «Ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізілген білім беру ұйымдарының шамамен алғандағы саны» деген жолдағы «2» деген сан «9» деген санмен ауыстырылсын;
      «Жабдықтармен және басқа да негізгі құралдармен қамтамасыз етілген білім беру ұйымдарының болжамды саны» деген жолдағы «15» деген сандар «18» деген сандармен ауыстырылсын;
      «түпкілікті нәтиже көрсеткіштерінде»:
      «Білім беру ұйымдарының күрделі жөндеу қажеттілігінің қамтамасыз етілуі» деген жолдағы «10,5» деген сандар «47,3» деген сандармен ауыстырылсын;
      «тиімділік көрсеткіштерінде»:
      «1 білім беру ұйымына негізгі құралдарды орташа сатып алу» деген жолдағы «15,4» деген сандар «28,1» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «831 304» деген сандар «3 075 431» деген сандармен ауыстырылсын;
      045 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңартуға және қайта жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:
      «Оқу орындарының оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханаларын жаңарту және қайта жабдықтау» деген жолдағы «97» деген сандар «170» деген сандармен ауыстырылсын;
      «тиімділік көрсеткіштерінде»:
      «ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының жалпы санынан қазіргі заманғы оқыту жабдығымен жарақтандырылған ТжКБ мемлекеттік оқу орындарының үлесі» деген жолдағы «64,3» деген сандар «67,3» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «2 425 000» деген сандар «4 250 000» деген сандармен ауыстырылсын;
      055 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «31 811 782» деген сандар «32 202 161» деген сандармен ауыстырылсын;
      057 «Кәсіпқор» холдингі» АҚ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «4 048 815» деген сандар «4 188 280» деген сандармен ауыстырылсын;
      064 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және «Назарбаев университеті» ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Бюджеттік бағдарлама

064 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және «Назарбаев университеті» ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер»

Сипаттамасы

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және «Назарбаев университеті» ДБҰ қызметін ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік тапсырыс негізінде тыңдаушылардың жоспарлы саны

адам

500

537

500

500

500Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриат бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған студенттердің жоспарлы саны

адам

500

539

545

500

500Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратура бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушылардың жоспарлы саны

адам

-

97

222

312

415Мемлекеттік тапсырыс негізінде PhD докторантура бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған білім алушылардың жоспарлы саны

адам

-

25

56

57

57түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік тапсырыс негізінде дайындық бөлімін аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

477

500

535

500

500Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

-

-

0

435

491Мемлекеттік тапсырыс негізінде магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған бітірушілердің шамамен алғандағы саны

адам

-

-

50

100

140сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

1 қаңтардан бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):

теңге
студенттерге

теңге

15 235

15 235

15 235

15 235

15 235дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге

12 950

12 950

12 950

12 950

12 950магистранттарға

теңге

38 931

38 931

100 000

100 000

100 000PhD докторанттарына

теңге

59 635

59 635

59 635

59 635

59 6351 сәуірден бастап стипендия мөлшері (үстемеақысыз):

теңге
студенттерге

теңге16 759

дайындық бөлімдерінің тыңдаушыларына

теңге14 245

магистранттарға

теңге100 000

PhD докторанттарына

теңге65 599

Емтихан сессиясы нәтижелері бойынша тек «өте жақсы» деген бағалары бар студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 15 %

Көру және есту қабілеттері бойынша мүгедектерге (магистранттардан басқа) мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 75 %

Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және азаматтардың қорғаншылығындағы (қамқоршылығындағы) балалар қатарынан студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 30 %

Жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша соғыс мүгедектеріне теңестірілген студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 50 %

Мемлекеттік атаулы стипендиялар алатын студенттерге мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 45 %

Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясы тағайындалған білім алушыларға мемлекеттік стипендияны жоғарылату мөлшері – 100 %

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

12 383 611

8 197 082

15 098 153

15 118 943

17 190 028                                                        »;
      074 «Техникалық және кәсіптік білімді жаңғырту» деген бюджеттік бағдарламада:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «тікелей нәтиже көрсеткіштерінде»:
      «Техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының шамамен алғандағы саны» деген жолдағы «11» деген сандар «21» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Техникалық және кәсіптік білімнің арнайы пәндері бойынша үлгілік оқу бағдарламаларының шамамен алғандағы саны» деген жолдағы «940» деген сандар «441» деген сандармен ауыстырылсын;
      «бюджет шығыстарының көлемi» деген жолдағы «386 666» деген сандар «1 595 115» деген сандармен ауыстырылсын;
      084 «Астана қаласының бюджетіне білім беру объектілерін салуға жер учаскелерін алып қою үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Бюджеттік бағдарлама

084 «Астана қаласының бюджетіне білім беру объектілерін салуға жер учаскелерін алып қою үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Астана қаласының бюджетіне Назарбаев Зияткерлік мектептері, Назарбаев Университеті, «Кәсіпқор» холдингі» АҚ әлемдік деңгейдегі колледжі объектілерінің ғимараттарын салуға жер учаскелерін алып қою үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Құрылыс жүргізу үшін алынған жер учаскелерінің саны

бірлік


3

3

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетіне ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%


100

100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

455 714

14 297

                                                        »;
      085 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
      «

Бюджеттік бағдарлама

085 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту үшін берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер Астана қаласының әкімімен жасалған нәтижелер туралы келісімде айқындалған

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысының көлемі

адам


9228

5358

-

-Стипендиаттардың орташа жылдық контингенті

адам


7382

5358

-

-түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%


100

100

-

-сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

984 336

1 000 000

0

0                                                        »;
      089 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынамалауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «11 182 738» деген сандар «12 076 663» деген сандармен ауыстырылсын;
      092 «Назарбаев университеті» ДББҰ-ға нысаналы салым» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері»:
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «

Дамытуға арналған нысаналы салымдарды уақтылы және толық аудару

%100

                                                        »;
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «42 540 856» деген сандар «34 150 438» деген сандармен ауыстырылсын;
      093 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендия мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
      «

Бюджеттік бағдарлама

093 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендия мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаттамасы

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушыларға стипендия мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді аудару

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жобаланатын 2017 жыл

жоба ланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Сандық көрсеткіштер облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдерімен жасалған нәтижелер туралы келісімдерде айқындалған

Стипендиаттардың жылдық орташа контингенті

адам128 837

-

-түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана, Алматы қалаларының бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару

%100

-

-сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-

-

1 935 949

0

0                                                        »;
      094 «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
      «

Бюджеттік бағдарлама

094 «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаттамасы

Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

Бюджеттік бағдарлама түрі

мазмұнына қарай

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

жоба ланатын 2017 жыл

жобаланатын 2018 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

2016 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері

«Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту

бірлік1

түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

«Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ жарғылық капиталына қаражатты уақтылы және толық аудару

%100

сапа көрсеткіштері

тиімділік көрсеткіштері

бюджет шығыстарының көлемі

мың теңге

-


500 000

                                                        »;
      130 «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру» деген бюджеттік бағдарламада:
      «бюджет шығыстарының көлемі» деген жолдың «2014 жыл» деген бағанындағы «5 021 010» деген сандар «5 408 142» деген сандармен ауыстырылсын.
      «Бюджет шығыстарының жиынтығы» деген 7.2-кіші бөлімде:
      «2014 жыл» деген бағанда:
      «Бюджет шығыстарының БАРЛЫҒЫ» деген жолдағы «447 780 882,0» деген сандар «474 035 836,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар» деген жолдағы «365 644 181,0» деген сандар «384 608 869,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бюджеттік даму бағдарламалары» деген жолдағы «82 136 701,0» деген сандар «89 426 967,0» деген сандармен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                  К. Мәсімов

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады