"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 қыркүйектегі № 978 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                      К. Мәсімов

Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық
салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мынадай заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21-құжат, 25; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63; 69; № 12, 82-құжат; 2014 жылғы 9 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 10 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 10 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 35-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер;»;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін облыстық және аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге мынадай түсімдер:
      1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында тіркелген жеке тұлғалардың төлем көзінен салық салынбайтын табыстары бойынша жеке табыс салығы;
      2) мүлікті аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ аумағында орналасқан жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық;
      3) жер учаскесі аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент аумағында орналасқан жеке тұлғалардан алынатын елді мекендер жерлеріне салынатын жер салығы;
      4) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент аумағында тіркелген жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер болып табылады.»;
      мынадай мазмұндағы 6-тармақпен толықтырылсын:
      «6. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына трансферттер беру тәртібін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісім бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайды.»;
      2) 52-баптың 2-тармағының 1) тармақшасының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер;»;
      3) 54-баптың 1-тармағының 12) тармақшасы мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер;»;
      4) 56-бапта:
      1-тармақтың 10) тармақшасы мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      «жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер;»;
      5-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «12) жергілікті өзін-өзі басқару қаражаты есебінен қаржыландырылатын елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бойынша іс-шараларды қоспағанда, елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру;»;
      5) 72-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттерді аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер арасында бөлу;»;
      6) 73-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттерді кенттер, ауылдар, ауылдық округтер арасында бөлу;»;
      7) 95-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттерді аудару бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар ай сайынғы негізде осы Кодекстің 35-бабының 2-1-тармағында көрсетілген салықтардың нақты түсімдерін және түсімдердің артық (қате) төленген сомаларын бюджеттен қайтаруды (есепке жатқызуды) ескере отырып жүзеге асырады.
      Осы Кодекстің 35-бабының 2-1-тармағында көрсетілген, жергілікті өзін-өзі басқару органына берілетін трансферттер сомасынан артық, тиісті қаржы жылына арналған төлемдер бойынша жиынтық қаржыландыру жоспарында көзделген, өткен қаржы жылындағы салықтар түсімдері ағымдағы қаржы жылына арналған жергілікті бюджетті нақтылау кезінде ескеріледі.».
      2. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 22-І, 22-ІІ, 112-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 13-14, 63-құжат; № 15-16, 74-құжат; № 17, 82-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 28, 29-құжаттар; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 112-құжат; № 22, 130, 132-құжаттар; № 24, 145, 146, 149-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 16, 128-құжат; № 20, 151-құжат; № 21, 161-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 11, 15-құжаттар; № 3, 21, 22, 25, 27-құжаттар; № 4, 32-құжат; № 5, 35-құжат; № 6, 43, 44-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 11, 80-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 92-құжат; № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 2, 7, 10-құжаттар; № 3, 15-құжат; № 4, 21-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 76, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 21-22, 114, 115-құжаттар; № 23-24, 116-құжат; 2014 ж. № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат, № 8, 44, 49; № 10, 52-құжат; № 11, 63, 64, 65, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; 2014 жылғы 10 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) мазмұнында:
      24-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «24-бап. Салық қызметі органдарының уәкілетті мемлекеттік органдармен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі Ұлттық оператормен және жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылы»;
      42-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «42-бап. Қызметін тоқтататын жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының; адвокаттың, кәсіби медиатордың салық міндеттемесін орындауы»;
      мынадай мазмұндағы 43-1-баптың тақырыбымен толықтырылсын:
      «43-1-бап. Дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған тәртіппен тоқтатуы»;
      20-тараудың 2-параграфының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «§ 2. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиатордың табысы»;
      181-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «181-бап. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының,
                адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың табысы»;
      241-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «241-бап. Резидент еместен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде салық салынатын айналым»;
      276-20-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «276-20-бап. Кеден одағында тауарлардың импорты кезінде қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі»;
      276-21-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «276-21-бап. Кеден одағында тауарлардың экспорты кезінде қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі»;
      81-тараудының 2-параграфының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «§ 2. Дара кәсіпкерді, жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу есебі»;
      565-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «565-бап. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне қою»;
      566-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «566-бап. Дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың тіркеу деректерін өзгерту»;
      567-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «567-бап. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығару»;
      622-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «622-бап. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор болып табылмайтын салық төлеуші жеке тұлғаның салықтық берешегін өндіріп алу»;
      2) 12-баптың 1-тармағында:
      мынадай мазмұндағы 20-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «20-2) кәсіби медиатор Қазақстан Республикасының медиация туралы заңнамасына сәйкес кәсіби негізде қызметін жүзеге асыратын медиатор;»;
      24) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «24) қайырымдылық көмек - өтеусіз негізде:
      жеке тұлғаны әлеуметтік қолдау түрінде;
      коммерциялық емес ұйымға оның жарғылық қызметін қолдау мақсатында;
      әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымға, осы ұйымның осы Кодекстің 135-бабының 2-тармағында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруы мақсатында;
      әлеуметтік салада осы Кодекстің 135-бабының 3-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келетін қызметті жүзеге асыратын ұйымға берілетін мүлік;»;
      мынадай мазмұндағы 24-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «24-1) жеке тұлғаны әлеуметтік қолдау - осындай беру күніне:
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес арнайы мемлекеттік жәрдемақы алушы болып табылатын;
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушы болып табылатын;
      Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықты әлеуметтік қорғау саласындағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуді алушы болып табылатын;
      жетім бала болып табылатын;
      ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала болып табылатын;
      Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аз қамтамасыз етілген азаматы болып табылатын;
      Алдағы өткен және ағымдағы жыл ішінде болған дүлей зілзаладан немесе басқа да төтенше жағдайлардан зардап шегуші болып табылатын;
      Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік маңызы бар аурулардың және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулар тізбесіне кіретін ауруы бар;
      Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес екі айдан астам еңбекке уақытша жарамсыздық мерзімі белгіленуі мүмкін ауруы бар;
      Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңнамасына сәйкес кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерінің тізіміне кіретін ауруы бар жеке тұлғаға республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының басында қолданыста болған жалақының ең төменгі мөлшерінің 55 еселенген шегінде бір жылға салық агенті өтеусіз беретін ақша.»;
      31) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «31) салық агенті - осы Кодекске сәйкес төлем көзінен ұсталатын салықтарды есептеу, ұстау және аудару жөніндегі міндеті жүктелген дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор, заңды тұлға, оның ішінде резидент емес заңды тұлға;»;
      мынадай мазмұндағы 48) тармақшамен толықтырылсын:
      «48) туроператор көрсететін қызметтер - Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы заңнамаға сәйкес өзі қалыптастырған туристік өнімді турагенттерге және туристерге өткізу жөніндегі туроператорлық қызметке лицензиясы бар дара кәсіпкер және заңды тұлға көрсететін қызметтер.»;
      3) 14-баптың 1-тармағында:
      бірінші бөліктің 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) дара кәсіпкердің кәсіпкерлік қызметін, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың, тұрақты мекеменің, резидент емес заңды тұлғаның қызметін тоқтатуына, заңды тұлғаның бөліну және (немесе) таратылу жолымен қайта ұйымдастырылуына (осы Кодекстің 37-1, 40-1, 43, 43-1-баптарында белгіленген жағдайларды қоспағанда) және (немесе) таратылуына байланысты құжаттық тексеру жүргізу туралы салық органына салықтық өтініш беруге;»;
      екінші бөлік алып тасталсын;
      4) 20-баптың 1-тармағының 22) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «22) уәкілетті органның ресми сайтында осы Кодексте белгіленген тәртіппен және жағдайларда:
      салық берешегі бар;
      әрекетсіз немесе заңды күшіне енген сот үкімінің не қаулысының негізінде жалған кәсіпорындар деп танылған;
      оңайлатылған тәртіппен қызметін тоқтатқан салық төлеушілер (салық агенттері) туралы ақпаратты орналастыруға;»;
      5) 24-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «24-бап. Салық қызметі органдарының уәкілетті мемлекеттік органдармен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі Ұлттық оператормен және жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимылы»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың, Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі Ұлттық оператордың бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді алу және олар бойынша мәліметтер беру жөніндегі өкілеттіктері осы Кодекстің ерекше бөлігінде айқындалады.»;
      6) 39-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен Қазақстан Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және интеграциялаудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасына сәйкес бөліп шығару жолымен заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кезде, қайта ұйымдастырылу күніне қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғада - қосылған құн салығын төлеушіде қалыптасқан қосылған құн салығының артығы оның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) берілуге жатады.
      Осы тармақтың бірінші абзацының ережелері бөліп шығару жолымен қайта ұйымдастырылған заңды тұлға қайта ұйымдастырылу күніне мониторингілеуге жататын табиғи монополиялар субъектісі және ірі салық төлеуші болып табылған жағдайда қолданылады.
      Бұл ретте бөліп шығару жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) беруге жататын қосылған құн салығының артығы құқық мирасқорына (құқық мирасқорларына) берілетін негізгі қаражаттың қалдық құнының үлесіне пропорционалды айқындалады.
      Негізгі қаражаттың қалдық құны бөліп шығару жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның бөлу балансы негізінде айқындалады.»;
      7) 41-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 5) тармақшалары алып тасталсын;
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеуді (аударуды) салық төлеуші құжаттық салықтық тексеру аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүргізеді.»;
      мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
      «10-1. Салық органы Осы баптың 10-тармағында белгіленген салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу (аудару) мерзімі өткеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей салық төлеушіге уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша дара кәсіпкерді тіркеу есебінен шығару туралы (шығарудан бас тарту туралы) хабарлама жібереді.
      Салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектердің болуы дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарудан бас тартуға негіздеме болып табылады.»;
      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Осы баптың ережелері осы Кодекстің 40-1, 43 және 43-1-баптарына сәйкес салық міндеттемесін орындау ерекшеліктері қолданылған жағдайда дара кәсіпкерлерге қызметін тоқтату кезінде қолданылмайды.»;
      8) 42-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «42-бап. Қызметін тоқтататын жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың салық міндеттемесін орындауы
      1. Жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор нотариаттық, адвокаттық қызметті, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі, медиация тәртібімен дауларды реттеу жөніндегі қызметті тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай ішінде өзінің тұрған жері бойынша бір мезгілде салық органына:
      1) құжаттық тексеру жүргізу туралы салықтық өтінішті;
      2) таратудың салық есептілігін табыс етеді.
      2. Тарату салық есептілігі қызметін тоқтататын жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор төлеуші және (немесе) салық агенті болып табылатын салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша, құжаттық тексеру жүргізу туралы салықтық өтініш табыс етілген салық кезеңінің басынан бастап осындай өтініш табыс етілген күнге дейінгі кезең үшін жасалады.
      Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі таратудың салық есептілігі табыс етілгеннен кейін басталған жағдайда, осындай кезекті салық есептілігін табыс ету таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
      3. Қызметін тоқтататын жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор таратудың салық есептілігінде көрсетілген салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуді салық органына таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүргізеді.
      Егер таратудың салық есептілігінің алдында табыс етілген салық есептілігінде көрсетілген салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын аудару мерзімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім өткеннен кейін басталса, төлеу (аудару) таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
      4. Қызметін тоқтататын жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың салықтық өтінішін салық органы алғаннан кейін құжаттың тексеру жиырма жұмыс күнінен кешіктірілмей басталуы тиіс.
      5. Егер қызметін тоқтататын жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төлеген сомасы болса, онда көрсетілген сома осы Кодекстің 599-бабында белгіленген тәртіппен жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың салықтық берешегін өтеу шотына есепке жатқызылуға жатады.
      Егер қызметін тоқтататын жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың салықтың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың қате төлеген сомасы болса, онда көрсетілген сома осы Кодекстің 601-бабында белгіленген тәртіппен есепке жатқызылуға жатады.
      6. Қызметін тоқтататын жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың салық берешегі болмаған жағдайда:
      1) салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің қате төленген сомасы осы Кодекстің 601-бабында белгіленген тәртіппен осы жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, кәсіби медиаторға қайтарылуға жатады;
      2) салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомасы осы Кодекстің 602-бабында белгіленген тәртіппен осы жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, кәсіби медиаторға қайтарылуға жатады;
      3) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің төленген сомасы осы Кодекстің 606-бабында белгіленген тәртіппен осы жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, кәсіби медиаторға қайтарылуға жатады;
      4) айыппұлдардың төленген сомасы осы Кодекстің 605-бабында белгіленген тәртіппен қызметі тоқтатылатын осы жеке нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, кәсіби медиаторға қайтарылуға тиіс;
      5) кеден органдары алатын кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдардың және өсімпұлдардың бюджетке артық (қате) төленген сомасы Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметі тоқтатылатын осы жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, кәсіби медиаторға қайтарылуға жатады.
      7. Қызметін тоқтатқан жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың салық міндеттемесі, оның салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі жоқ болған немесе толық көлемде өтелген жағдайда құжаттық тексеру аяқталғаннан кейін орындалды деп есептеледі.
      8. Осы баптың 7-тармағына сәйкес салық міндеттемесінің орындалған күні жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды салық органындағы тіркелу есебінен шығару күні болып табылады.
      9. Салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеуді (аударуды) салық төлеуші құжаттық салықтық тексеру аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүргізеді.
      10. Осы баптың 9-тармағында белгіленген салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу (аудару) мерзімі өткеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей салық органы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың тіркеу есебінен шығарылғаны туралы (шығарылудан бас тартылғаны туралы) салық төлеушіге хабарлама жібереді немесе тапсырады.
      Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектердің болуы жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу есебінен шығарудан бас тартуға негіздеме болып табылады.»;
      9) 43-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлігінің 2) тармақшасы алып тасталсын;
      екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы бап осы Кодекстің 46-бабының 2-тармағында белгіленген талап қою мерзімі ішінде осы тармақта айқындалған шарттарға сәйкес келетін дара кәсіпкерлерге қатысты қолданылады. Осы баптың ережелері дара кәсіпкерлер ретінде мемлекеттік тіркелген күннен басталған кезеңі осы Кодекстің 46-бабының 2-тармағында белгіленген талап қою мерзімінен аз дара кәсіпкерлерге қатысты да қолданылады.»;
      2-тармақтың 4) және 5) тармақшалары алып тасталсын;
      12, 13, 14, және 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «12. Салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеуді (аударуды) салық төлеуші камералдық бақылаудың нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы қорытынды жасалған немесе хабарлама орындалған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүргізеді.
      13. Дара кәсіпкер:
      1) камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар болмаған және салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектері болмаған кезде - қорытынды жасалған;
      2) бұзушылықтар болған және салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешектері болмаған кезде - камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған осындай бұзушылықтарды жою туралы хабарлама орындалған;
      3) салық берешегі болған кезде және камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар толық көлемінде жойылған жағдайда - салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектері жабылған күннен бастап дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылды деп танылады.
      14. Салық органы осы баптың 13-тармағында көрсетілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей салық төлеушіге уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша дара кәсіпкерді тіркеу есебінен шығару туралы хабарлама жібереді немесе тапсырады.
      15. Осы баптың 12-тармағында белгіленген салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу (аудару) мерзімі өткеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей салық органы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша салық төлеушіге дара кәсіпкерді тіркеу есебінен шығарудан бас тартылғаны туралы хабарлама жібереді немесе тапсырады.
      Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар бойынша берешектердің болуы дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарудан бас тартуға негіздеме болып табылады.»;
      10) мынадай мазмұндағы 43-1-баппен толықтырылсын;
      «43-1-бап. Дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған түрде тоқтатуы
      1. Дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған түрде тоқтатуы осы Кодекстің 586-бабында белгіленген алдын-ала камералдық бақылаусыз:
      1) қызметін тоқтату туралы салық төлеушінің салықтық өтініші;
      2) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша тіркеу есебінен шығару туралы салық органы шешімінің негізінде жүзеге асырылады.
      2. Қызметін оңайлатылған түрде тоқтатуға салықтық өтінішті табыс ету немесе тіркеу есебінен шығару туралы салық органының шешімін қабылдау сәтінде бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келетін:
      1) қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмаған;
      2) шаруа немесе фермер қожалығы үшін арнаулы салық режимін қолданбайтын;
      3) алкоголь өнімін бөлшек саудада сатуды қоспағанда, осы Кодекстің 574 бабының 1-тармағында көрсетілген, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асырмайтын;
      4) салық органында тіркеу есебінде тұрған бақылау-касса машиналары жоқ;
      5) тәуекелдерді бағалау жүйесінің шаралары нәтижесі негізінде салықтық тексеру жоспарында жоқ;
      6) салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектері жоқ Қазақстан Республикасының азаматы немесе оралман болып табылатын дара кәсіпкерлер (қызметін бірлескен кәсіпкерлік түрінде жүзеге асыратындарды қоспағанда) жатады.
      Осы тармақтың 1), 2), 3) және 5) тармақшаларының ережесі осы Кодекстің 46-бабының 2 тармағында белгіленген талап қою мерзімі ішінде, осы тармақпен айқындалған жағдайларға сай келетін дара кәсіпкерлерге қатысты қолданылады.
      Осы тармақтың 1), 2), 3) және 5) тармақшаларының ережелері, сондай-ақ дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу күнінен басталатын мерзімі осы Кодекстің 46-бабының 2-тармағында белгіленген талап қою мерзімінен кем дара кәсіпкерлерге қатысты қолданылады.
      3. Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көзделген негізде қызметін оңайлатылған түрде тоқтату кезінде дара кәсіпкер қызметін тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде орналасқан жері бойынша салық органына бір мезгілде:
      1) қызметін тоқтату туралы салықтық өтінішті;
      2) жекелеген қызмет түрлері бойынша тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтінішті, осындай есеп болған ретте;
      3) таратудың салықтық есептілігін табыс етеді.
      Осы тармақтың 3) тармақшасының ережесі, салық кезеңіндегі нақты алынған табыс сомасы осы Кодекстің 429-бабының 3) тармақшасында белгіленген шекті табыстан асқан жағдайды қоспағанда, патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерге қолданылмайды.
      Патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер патенттің қолданылу мерзімі ішінде нақты алынған табыс патент құнының есеп-қисабында көрсетілген табыстан асқан жағдайда, қызметін тоқтату туралы салықтық өтінішпен бір мезгілде қосымша салық есептілігі түрінде патент құнының есеп-қисабын тапсырады және осы сомадан салықтар төлеуді осы Кодекстің 432-бабының 2-тармағына сәйкес жүргізеді.
      4. Қызметін тоқтататын дара кәсіпкер төлеуші және (немесе) салық агенті болып табылатын салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдар бойынша таратудың салық есептілігі құжаттық тексеру жүргізу туралы салықтық өтініш табыс етілген салық кезеңінің басынан бастап осындай өтініш табыс етілген күнге дейінгі кезең үшін жасалады.
      Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі таратудың салық есептілігі табыс етілгеннен кейін басталған жағдайда, осындай кезекті салық есептілігін табыс ету таратудың салық есептілігі табыс етілетін күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
      5. Қызметін тоқтататын дара кәсіпкер таратудың салық есептілігінде көрсетілген салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлеуді, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аударуды салық органына таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүргізеді.
      Егер таратудың салық есептілігінің алдында табыс етілген салық есептілігінде көрсетілген салықты, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару мерзімі осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзім өткеннен кейін басталатын болса, онда төлеу (аудару) таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жүргізіледі.
      6. Салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу (аудару) осы баптың 5-тармағында белгіленген төлем мерзімі өткеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей салық төлеушіге уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша дара кәсіпкерге тіркеу есебінен шығару туралы (шығарудан бас тарту туралы) хабарлама жібереді.
      7. Осы баптың 2-тармағында көзделген шарттарға сәйкес келмеу, сонымен қатар хабарламаның жасалу күніне салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешектердің болуы, дара кәсіпкерді тіркеу есебінен шығарудан бас тартуға негіздеме болып табылады.
      8. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген негіз бойынша қызметті оңайлатылған тәртіппен тоқтатуға дара кәсіпкерлер мынадай:
      1) осы Кодекстің 431-бабында белгіленген тәртіпте патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданушылар, патенттің қолданылу мерзімі аяқталған күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде орналасқан жері бойынша салық органына кезекті патент құнының есеп-қисабын табыс етпеген;
      2) Қызметін тоқтата тұру мерзімі өткен күннен кейінгі күннен бастап немесе осы Кодексте белгіленген салық есептілігін табыс ету мерзімі аяқталған күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде осы Кодекстің 73-бабы 7, 8, 9-тармақтарында және 74-бабы 6 және 7-тармақтарында көзделген талаптарды орындамаған жағдайларда жатады.
      Дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығару туралы салық органының шешімін, осы тармақта көрсетілген жағдайларда, орналасқан жері бойынша салық органы, осы баптың 2-тармағында көзделген шарттарға сай келген кезде, сондай-ақ хабарламаның жасалу күніне жиналып қалған салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешектері болмаған ретте салық төлеушіні хабардар етпей, осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталған күннен бастап бес жұмыс күн ішінде шығарады.
      9. Дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен:
      1) дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығару туралы хабарлама берілген күннен бастап;
      2) соңғы патенттің қолданылу мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап;
      3) салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініште көрсетілген қызметі тоқтата тұру мерзімі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап шығарылды деп саналады.
      10. Қызметін тоқтатқан дара кәсіпкердің салық міндеттемесі осы баппен белгіленген тәртіпте орындалады.
      11. Салық органдары осы Кодекстің 46-бабы 2-тармағында белгіленген талап қою мерзімі ішінде дара кәсіпкер ретінде қызметін тоқтатқан және тіркеу есебінен шығарылған жеке тұлғаға қатысты осы Кодекстің 586-бабында белгіленген тәртіпте камералдық бақылау жүргізуге құқылы.
      Камералдық бақылау нәтижелері бойынша дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұру мерзімінде бұзушылық анықталған жағдайда, салық органы жеке тұлғаға осы Кодекстің 607-бабы 2-тармағының 7) тармақшасында белгіленген тәртіпте камералдық бақылау нәтижесі бойынша анықталған бұзушылықты жою туралы хабарламаны жібереді.
      Жеке тұлға камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны орындауды осы Кодекстің 587-бабы 2-тармағында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
      Жеке тұлға хабарламаны орындалмаған және (немесе) салық органдарының табыс етілген түсіндірмелерімен келіспеген жағдайда салық органы осындай жеке тұлғаға қатысты құжаттық тексеру жүргізуге құқылы.»;
      11) 45-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Осы баптың ережелері, қайтыс болған немесе соттың күшіне енген шешімі негізінде қайтыс болған деп жарияланған дара кәсіпкерге де, жеке нотариусқа да, жеке сот орындаушысына да, адвокатқа, кәсіби медиаторға да қолданылады.»;
      12) 46-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Салық органдары қосылған құн салығының расталған асып түскен сомасын қайтару мақсаттары үшін, ол бойынша салық төлеуші осы баптың 2-тармағында көзделген талап қою мерзімі шегінде қайтару туралы талабын ұсынғанда, осы Кодекстің 600-бабында көзделген қайтаруды және (немесе) есепке жатқызуды жүргізу үшін талап қою мерзімі, қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығының асып кеткен сомасының дұрыстығы расталған салық кезеңі аяқталғаннан кейін бес жылды құрайды.»;
      13) 58-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративті табыс салығын азайтуды жүзеге асыратын салық төлеуші осы бапқа сәйкес бөлек салықтық есепке алуды жүргізу барысында есепті салық кезеңі ішінде корпоративті табыс салығын азайтуға жататын қызметтен, және өзге қызметтен алынған (алынуға жататын) табыстардың жалпы алынған (алынуға жататын) табыс сомасындағы үлес салмағы бойынша жалпы шығыстарды бөледі.»;
      7-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Осы баптың 1-1-тармағында өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші салықтық есепке алу саясатында бөлек салықтық есепке алуды жүргізу тәртібін, оның ішінде ортақ табыстар мен шығыстар түрлерінің тізбесін, осындай табыстар мен шығыстарды осы Кодексте салық салудың әртүрлі шарттары белгіленген қызмет түрлері арасында бөлу әдістерін дербес белгілейді.»;
      14) 63-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы екінші абзац толықтырылсын:
      «Осы Кодекстің 37-1-тарауының мақсаттарына орай импортталған тауарлар бойынша жанама салық жөніндегі кезекті декларация осындай тауарлар есепке қабылданған салықтық кезеңде тауарларды импорттаған тұлға ұсынатын салықтық есеп болып табылады;»;
      15) 64-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер салық төлеуші олар үшін уәкілетті орган әртүрлі салықтық есептілік нысандарын белгілеген салық төлеушілер санаттарына жататын болса, онда мұндай салық төлеуші өзі жататын әрбір салық төлеушілер санаты үшін көзделген нысандар бойынша салықтық есептіліктерді жасауға тиіс.»;
      16) 65-баптың 1-тармағында:
      1) және 3) тармақшалар алып тасталсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) өздеріне үшін декларация жасау және табыс ету жөніндегі міндет белгіленген, осы тармақтың 2), 4), 4-1) тармақшаларында көрсетілмеген корпоративтік табыс салығын басқа да төлеушілер үшін жеке-жеке осы декларацияға қосымшалармен қоса бекітеді.»;
      17) 66-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) Қазақстан Республикасы аумағынан тауарларды импорттаған Кеден одағына мүше мемлекеттің салық төлеушісінің тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштері;»;
      18) 67-бапта:
      1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «кәсіби медиаторлар;»;
      2-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық жөніндегі декларацияларға қосымшалардың нысандары:
      құрылымдық бөлімшелер бойынша жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықтың есептелген сомалары;
      жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет бойынша салық төлеушілердің әлеуметтік салықты есептеуі;
      жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін кірістер бойынша ақпаратты қамтуы мүмкін.»;
      6-тармақтың төртінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың табысы жөніндегі;»;
      19) 68-бапта:
      3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) келу тәртібімен-қағаз жеткізгіште;
      Салық төлеушілер (салық агенттері) қосылған құн салығы бойынша салық есептілігін және мониторинг бойынша есептілікті қоспағанда, салық есептілігін қағаз жеткізгіште халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы табыс етуге құқылы;»;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, таратудың салық есептілігі табыс етілгеннен кейін салық төлеуші (салық агенті) салық органына, қосымша және (немесе) хабарлама бойынша қосымша есептілікті қоспағанда, келесі салық есептілігін табыс етуге құқылы емес.
      Аяқталмаған салық кезеңі үшін ұсынылған таратудың салық есептілігі:
      1) салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексеру аяқталғаннан кейін тарату, бөліну жолымен қайта ұйымдастыру туралы шешімді өзгерткен;
      2) салық төлеуші дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығаруға дейін кәсіпкерлік қызметін тоқтату туралы шешімді өзгерткен;
      3) осы Кодекстің 43-1-бабының 6-тармағында көзделген дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарудан бас тарту туралы шешімді шығарған жағдайларда салықтық кезеңдегі кезекті салық есептілігіне теңестіріледі.
      Салық төлеуші таратудың салық есептілігі табыс етілген күннен бастап келесі салық кезеңдері үшін салық есептілігін осы Кодексте белгіленген тәртіпте және мерзімдерде тиісті салық органдарына табыс етуге міндетті.»;
      20) 71-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мониторинг бойынша есептілікті табыс ету мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, мониторингке жататын ірі салық төлеуші мониторинг бойынша есептілікті табыс ету мерзімі аяқталғанға дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей, тіркеу орны бойынша салық органына хабарлауға міндетті. Хабарлама уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша, оның ішінде халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы табыс етілді.»;
      21) 72-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы бапқа сәйкес салық есептілігін табыс ету мерзімін ұзарту үшін салық төлеуші (салық агенті) салық есептілігін уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ұсыну мерзімін ұзарту туралы хабарламаны тіркеу есебіне алу орны бойынша салық органына, оның ішінде халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жібереді.»;
      22) 73-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігін ұсынуды тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініштің негізінде осы бапта белгіленген тәртіпте:
      1) салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұруға;
      2) салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімін ұзартуға;
      3) егер осы бапта өзгеше көзделмесе, салық есептілігін табыс етуді қайта бастауға құқығы бар.
      Салық төлеуші (салық агенті) қызметін тоқтата тұру туралы шешім қабылданған жағдайда, өзінің орналасқан жері бойынша салық органына:
      1) алдағы кезеңге арналған салық есептілігін табыс ету тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтінішті;
      2) салық есептілігін ұсынуды тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы өтініште көрсетілген салық кезеңінің басынан қызметті тоқтата тұру күніне дейін салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының және әлеуметтік аударымдардың түрлері бойынша салық есептілігін ұсынады. Егер кезекті салық есептілігін табыс ету мерзімі салықтық өтініш табыс етілгеннен кейін басталса, онда осындай кезекті салық есептілігін табыс ету салықтық өтініш табыс етілетін күнге дейін жүргізіледі.
      3) осындай есептен шығару мақсатында қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті табыс етеді. Осы тармақшада көрсетілген құжат, егер салық төлеуші қосылған құн салығын төлеуші болып табылған жағдайда ұсынылады.
      Оның ұзартылуы ескеріле отырып, салықтық есептілікті табыс етуді тоқтата тұру мерзімі осы Кодекстің 46-тармағында белгіленген мерзімнен аспауы тиіс.»;
      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) салық төлеуші (салық агенті):
      осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген салық есептілігін;
      осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында белгіленген жағдайларда қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішті табыс етпеген;»;
      23) 74-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Салық төлеушінің (салық агентінің) осы бапта белгіленген тәртіпте салық есептілігін ұсынуды тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініштің негізінде:»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкер қызметін тоқтата тұрған жағдайда, орналасқан жері бойынша салық органына патенттің қолданылу мерзімі біткенге дейінгі алдағы кезеңге салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш беріледі. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімі, оны ұзарту ескеріле отырып, салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімі басталған күннен күнтізбелік он екі айдан аспауы тиіс.»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру туралы шешім салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру туралы салықтық өтініште көрсетілген күннен бастап қызметін қайта бастау күніне дейінгі кезеңде патент құнының есеп-қисабын табыс етпеуге негіз болып табылады.»;
      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Патенттің қолданылу мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде салықтық өтінішті немесе осы баптың 6 және 7-тармақтарында көрсетілген патент құнының кезекті есеп-қисабын табыс етпеген кезде, салық төлеуші осы Кодекстің 43-1-бабында белгіленген тәртіпте дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылуға жатады.»;
      24) 76-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Салық төлеушілер (салық агенттері), егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, салықтық өтінішті тиісті салық қызметі органдарына таңдауы бойынша:
      1) келу тәртібімен - қағаз жеткізгіште;
      2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта арқылы - қағаз жеткізгіште;
      3) салық төлеушінің электрондық құжаты нысанында - ақпаратты компьютерлік өңдеуге жол берілетін электрондық түрде табыс етуге құқылы.
      Салық төлеушілер (салық агенттері) салықтық өтінішті халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы табыс етуге құқылы.
      Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы табыс етілетін салықтық өтініштер тізбесін уәкілетті орган ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп белгілейді.»;
      25) 77-баптың 4-тармағы 4) тармақшадағы «жөніндегі ақпаратты көрсету үшін салық тіркелімдерінің нысандарын белгілеуге құқылы» деген сөздер «жөніндегі;» деген сөзбен ауыстырылсын, мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6) агроөнеркәсіп кешені саласында дайындау ұйымдарының жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлғадан ауылшаруашылық өнімін сатып алуын және оны өткізуін есепке алу жөніндегі;
      7) шығу және келу туризмі бөлігінде - туроператордың қызметтері жөніндегі ақпаратты көрсету үшін салық тіркелімдерінің нысандарын белгілеуге құқылы.»;
      26) 99-баптың 1-тармағын 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) егер осы тармақтың 1-1) тармақшасында өзгеше белгіленбесе, мыналарды:
      тәуекелдік инвестициялаудың жабық пайлық инвестициялық қорлары мен тәуекелдік инвестициялаудың акционерлік инвестициялық қорлары төлейтіндерді қоспағанда, дивиденттер;
      егер мұндай дивиденттер корпоративтік табыс салығын азайту жүзеге асырылған салықтық кезеңде есептелген жағдайда, осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтуды жүзеге асыратын заңды тұлға төлейтіндерді қоспағанда, дивиденттер;»;
      27) 115-баптың 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) соттың үкімінде немесе қаулысында көрсетілмеген салық төлеушілермен жасалған мәмілелер бойынша шығыстарды қоспағанда, соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеуші жасаған операциялар бойынша сот белгілеген қылмыстық қызмет басталған күннен бастап жүргізілген шығыстар;»;
      «3) осы Кодекстің 579-бабында айқындалған тәртіпте әрекетсіз деп танылған, оны әрекетсіз деп тану туралы бұйрық шығарылған күннен бастап жасалған салық төлеушімен операциялар бойынша шығыстар;»;
      28) 120-бап мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
      «7. Осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративті табыс салығын 100 пайызға азайту көзделген қызмет бойынша салық төлеуші осы бапта бекітілген амортизацияның шекті нормаларын қолдану арқылы амортизациялық аударымдарды есептеуді жүзеге асырады.»;
      29) 124-бапта:
      4-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Егер осы баптың 5-тармағында өзгеше көзделмесе, олар бойынша преференциялар қолданылған өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды, машиналар мен жабдықтарды пайдалануға енгізудің салықтық кезеңінен кейінгі үш салық кезеңі ішінде мына жағдайлардың бірінде:»;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Егер осы Кодекстің 123-бабының 2-тармағында белгіленген преференциялар объектілерін кіріс алуға бағытталған қызметте пайдалану туралы талабы пайдалануға енгізудің салықтық кезеңінен кейінгі кемінде үш салық кезеңі ішінде осындай қайта ұйымдастырудың салдарынан орындамалған жағдайда, Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасына сәйкес бөліп шығару жолымен заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылған тұлғада преференцияларды жою жүргізілмейді.
      Осы тармақ мынадай шарттар:
      1) қайта ұйымдастырын күніне қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға табиғи монополия субъектісі болып табылған;
      2) қайта ұйымдастырылатын заңды тұлға құрылуы Қазақстан Республикасы Президенті бекіткен көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімінде көзделген қайта ұйымдастырылу нәтижесінде жаңадан жайда болған заңды тұлғаларға олар бойынша преференциялар қолданылған объектілерді беру;
      3) преференциялар объектілерін беру қайта ұйымдастырылу нәтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғалар әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап үш жыл ішінде жүзеге асыру бір мезгілде сақталған кезде қолданылады.»;
      30) 133-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) осы Кодекстің 147-бабының 2-тармағында көрсетілген салық салынатын табысты айқындау кезінде осы Кодекстің 110-бабының 1-тармағына сәйкес шегеруге жататын қызметкердің табыстары бойынша жұмыс берушінің есепті салық кезеңінде есептелген шығыстарының бір еселік мөлшері. Осы тармақшада көзделген азайту осы Кодекстің 147-бабының 2-тармағында белгіленген мөлшерлеме бойынша салық салынатын табысқа қатысты жүргізіледі және ауылшаруашылық өнімдерін, аква дақылдар (балық шаруашылығы) және селолық тұтыну кооперативтерінің өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар үшін арнайы салық тәртібін қолданатын заңды тұлғаларды қоспағанда, ауылшаруашылық өнімдерін, аква дақылдар (балық шаруашылығы) өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар қолданады.»;
      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоспағанда, ауыл шаруашылығы техникаларына, технологиялық құралдары, биологиялық активтердің қаржы лизингі бойынша сыйақыны;»;
      31) 137-баптың 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Осы баптың 10-тармағында көрсетілгенді қоспағанда, осы Кодексте осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайту көзделген қызметі бойынша заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметтен алған залалдары келесі салық кезеңдеріне ауыстырылмайды.»;
      32) 138-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «138-бап. Қайта ұйымдастыру кезінде залалдарды ауыстыру
      1. Бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастыруға байланысты берілетін залалдар қайта ұйымдастырылатын салық төлеушіде құқық мирасқорларының қатысу үлесі бойынша бөлінеді және осы Кодекстің 137-бабында айқындалған тәртіпте ауыстырылады.
      2. Қазақстан Республикасы Президенті бекіткен көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасына сәйкес қосу және біріктіру жолымен заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру кезінде қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаның залалдары құқық мирасқорына беріледі және осы Кодекстің 137-бабымен айқындалған тәртіпте құқық мирасқоры ауыстырады.»;
      33) 139-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «139-бап. Корпоративтік табыс салығы сомасын есептеу
      1. Таза табысқа салынатын корпоративтік табыс салығын және төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығын қоспағанда, корпоративтік табыс салығы салық кезеңі үшін мынадай тәртіппен есептеледі:
      осы Кодекстің 147-бабының 1-тармағында немесе 2-тармағында белгіленген мөлшерлемені және осы Кодекстің 133-бабында көзделген табыстар мен шығыстар сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 137-бабына сәйкес ауыстырылатын залалдар сомасына азайтылған салық салынатын табыстың көбейтіндісі,
      алу
      корпоративтік табыс салығының осы Кодекстің 223-бабына сәйкес есепке жатқызу жүзеге асырылатын сомасы
      алу
      салық кезеңінде ұтыс түріндегі табыстан төлем көзінен ұсталынған корпоративтік табыс салығының осы баптың 2-тармағына сәйкес есепке жатқызу жүзеге асырылатын сомасы
      алу
      сыйақы, дивиденттер түріндегі табыстан төлем көзінен ұсталынған корпоративтік табыс салығының осы баптың 3-тармағына сәйкес өткен салық кезеңдерінен ауыстырылған сомасы
      алу
      салық кезеңінде сыйақы, дивиденттер түріндегі табыстан төлем көзінен ұсталынған корпоративтік табыс салығының осы баптың 2-тармағына сәйкес есепке жатқызу жүзеге асырылатын сомасы.
      2. Бюджетке төлеуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасы бұл салықты төлем көзі ұсталғанын растайтын құжаттар болған кезде төлем көзінен ұтыс, сыйақы, дивиденттер түріндегі табыстан ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасына азайтылады.
      Осы тармақтың ережелері төлем көзінен депозиттер бойынша сыйақы түріндегі табыстан ұсталғанын растайтын корпоративтік табыс салығы бойынша, қызметін әлеуметтік салада жүзеге асыратын ұйымға, коммерциялық емес ұйымдарға қолданылмайды.
      3. Егер төлем көзінен сыйақы, дивиденттер түріндегі табыстан ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасы есептелген корпоративтік табыс салығының сомасынан артық болса, табыс көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығының сомасы мен есептелген корпоративтік табыс салығының сомасы арасындағы айырма кейінгі он салық кезеңін қоса алғандағы кезеңге ауыстырылады және осы салық кезеңдерінің есептелген корпоративтік табыс салығының сомасы бірте-бірте азайтылады.»;
      34) 141-баптың 2-тармағы 7) тармақшасындағы «салық төлеушілер корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді есептемейді және төлемейді, оның ішінде алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияны тапсырғанға дейінгі және кейінгі кезеңдері үшін төленуге жататын корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есеп-қисабын табыс етпейді.» деген сөздер «салық төлеушілер,» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      «8) жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған және Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді есептемейді және төлемейді, оның ішінде алдыңғы салық кезеңі үшін корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияны тапсырғанға дейінгі және кейінгі кезеңдері үшін төленуге жататын корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есеп-қисабын табыс етпейді.
      Осы тармақшаның ережелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға әзірлеген дерекнамада көрсетілген және халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу туралы халықаралық шарттың ережелерін орындалуын бақылау үшін құрылған халықаралық мемлекетаралық ұйым бекіткен халықаралық мамандандырылған көрменің аяқталу күніне келетін салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдеріне қолданылмайды.»;
      35) 143-баптың 1-тармағы 3) тармақшасында «сыйақы жатады.» деген сөздер «сыйақы;» деген сөзбен ауыстырылсын мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) осы Кодекстің 99-бабының 1-тармағының 1) тармақшасының үшінші абзацында көрсетілген дивидендтер жатады.»;
      36) 147-баптың 2-тармағының екінші бөлігінде:
      1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) агроөнеркәсіп кешені субъектілері үшін ауылшаруашылығы техникасының лизингісі, кредиттер мен технологиялық жабдықтар лизингісі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін арзандату;»;
      мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:
      «13) ауыл шаруашылық өнімін өндіру үшін жаңасын құру немесе қолданыстағы өндірістік қуаттарды кеңейтуге бағытталған инвестициялық қаржы салу кезінде агроөнеркәсіптік кешені субъектісінің шығыстарының бір бөлігін өтеу.»;
      37) 150-баптың 1-тармағын 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) заңды тұлға орналасқан жері бойынша арнайы экономикалық аймақ аумақтағы салық органында салық төлеуші ретінде тіркелген немесе арнайы экономикалық аймақ аумақта салық органы болған кезде - ондай салық органында жер салығы, мүлік салығы немесе жер учаскесін пайдалануға төлем салынатын объектінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебіне қою жүзеге асырылған, немесе заңды тұлға арнайы экономикалық аймақ аумақта салық органы болмаған кезде - құзыретіне арнайы экономикалық аймақ аумақ кіретін салық органының аумақтық құрылымында орналасқан жері бойынша салық төлеуші ретінде тіркелген;»;
      38) 151-1-баптың 3-тармағын үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер осы баптың 1-тармағының 18) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1)-17) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесін есептеу мақсатында осы баптың 1-тармағының 18) тармақшасында көрсетілген қызмет бойынша және басқа қызмет бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      39) 151-2-баптың 3-тармағын үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесін есептеу мақсатында осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген қызмет бойынша және басқа бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      40) 151-4-баптың 4-тармағын үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер осы баптың 1-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1-9) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерінің біреуін жүзеге асыратын болса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесін есептеу мақсатында осы баптың 1-тармағының 10) тармақшасында көрсетілген қызмет бойынша және басқа қызмет бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      41) 151-8-баптың 3-тармағын үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер осы баптың 1-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1)-8) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерінің бірін жүзеге асырса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесін есептеу мақсатында осы баптың 1-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген қызмет бойынша және басқа қызмет бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      42) 151-10-баптың 3-тармағын үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген қызмет түрін жүзеге асыратын ұйым сондай-ақ осы баптың 1-тармағының 1)-4) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерінің бірін жүзеге асырса, мұндай ұйым корпоративтік табыс салығы бойынша салық міндеттемесін есептеу мақсатында осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген қызмет бойынша және басқа қызмет бойынша бөлек есепке алуды жүргізеді.»;
      43) 152-1-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Инвестициялық келісімшарттың инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда салық бойынша жеңілдіктер және салық заңнама тұрақтылығының кепілі оны бекіткеннен мерзімнен бастап күшін жояды.
      Инвестициялық келісімшарт мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде салық төлеуші инвестициялық келісімшарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей осы инвестициялық келісімшарт жасалған күннен бастап оны бұзу күнін қоса алғанда салық кезеңдерінде бюджетке төленуге жататын салықтар мен төлемдер сомаларын ұлғайтуды көздейтін қосымша салықтық есептілікті ұсынуға міндетті.»;
      44) 152-2-бапта:
      1-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақты қолданудың шекті мерзімі:
      1) инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдың 1 қаңтарынан басталады;
      2) инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан келетін он жылдан кешіктірілмей аяқталады.»;
      2-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақты қолданудың шекті мерзімі:
      1) инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған айдың 1 күнінен басталады;
      2) инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан келетін он жылдан кешіктірілмей аяқталады.»;
      3-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақты қолданудың шекті мерзімі:
      1) қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдар құрамында бірінші актив есептелген айдың 1 күнінен басталады;
      2) қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдар құрамында бірінші актив есептелген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан келетін сегіз жылдан кешіктірілмей аяқталады.»;
      45) 155-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 31) және 32) тармақшалармен толықтырылсын:
      «31) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары;
      32) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджет қаражаты есебінен алынған материалдық пайда, оның ішінде:
      Қазақстан Республикасының білім беру туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы нысанында жүзеге асырылатын мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бойынша, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары білімнен кейінгі білім беру, қызметкерлер мен мамандардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау, сондай-ақ оқу орындарында даярлық бөлімдерінде оқыту бойынша көрсетілетін қызметтердің көлемін ұсыну;
      тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін ұсыну;
      санаторийлік-курорттық мақсаттағы объектілерде денсаулықты қалпына келтіру, сауықтыру мен демалу;
      дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды ұсыну;
      Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облыстың жергілікті атқару органдарынан (республикалық маңызы бар қала, астана) мүгедек алған тауарлар, жұмыстар, көрсетілген қызметтер құнын төлеу.»;
      46) 156-бапта:
      1-тармақта:
      6) тармақша алып тасталсын;
      7) тармақша мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақшаның ережелері осы Кодекстің 139-бабына сәйкес есептелген корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтуды жүзеге асыратын заңды тұлғадан алынған дивиденттер осындай азайту жүзеге асырылған салық кезеңіне кіретін кезең үшін есептелген жағдайда, мұндай дивиденттер бойынша қолданылмайды.»;
      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «13-1) әрбір жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адамның жеке қосалқы шаруашылығынан түсетін - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылында қолданыстағы жалақының 24 еселенген ең аз мөлшері шегіндегі бір жылғы табысы.
      Бұл ретте жеке қосалқы шаруашылықтан түсетін табыс деп жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адам, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындау ұйымы жеке қосалқы шаруашылықтан мынадай ауыл шаруашылығы өнімін өткізуден түскен табыс танылады:
      сауынды ірі қара мал, тірі;
      жылқылар және өзге жылқы тұқымдас жануарлар, тірі;
      түйелер және түйе тектілер, тірі;
      қойлар мен ешкілер, тірі;
      тірі шошқалар;
      үй құсы, тірі;
      тауық жұмыртқасы, жаңа;
      ірі қара малдың, шошқалардың, қойлардың, ешкілердің, жылқылар мен жылқы тұқымдас жануарлардың жас немесе тоңазытылған еті;
      сауынды ірі қара малдың шикі сүті;
      үй құсының жас немесе тоңазытылған еті;
      картоп;
      сәбіз;
      қырыққабат;
      баклажан;
      қызанақ;
      қияр;
      сарымсақ;
      пияз;
      қант қызылшасы;
      алмалар;
      алмұрттар;
      айва;
      өріктер;
      шие;
      шабдалы;
      қара өріктер;
      жұлған жүн, терілер, ірі қара малдың, жылқы тұқымдас жануарлардың, қойлардың, ешкілердің иленбеген былғарысы.
      Осы тармақты қолдану мақсатында өнім түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік уәкілетті орган бекіткен Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнімдер сыныптамасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «17) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджет қаражаты есебінен төленетін (еңбекке ақы төлеу түріндегі төлемдерден басқа) мынадай:
      инфляция деңгейі ескеріле отырып, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының іс жүзінде енгізілген сомасы мен Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасына сәйкес алушының зейнетақы төлемдеріне құқық алу сәтіне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырма түріндегі;
      мемлекеттік қызметшілердің, оның ішінде арнайы мемлекеттік және құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, әскери қызметшілердің, олардың отбасы мүшелерінің, асырауындағылардың, мұрагерлер мен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде оны алуға құқығы бар адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген кездегі;
      Қазақстан Республикасының Үкіметі көздеген тәртіппен сыбайлас жемқорлық құқық бұзу фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте өзгеше түрде жәрдем көрсеткен адамдарға көтермелеу түріндегі;
      дүлей апаттарға немесе басқа да төтенше жағдайларға байланысты шығындарды өтеу түріндегі;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлерде, еңбек шартының қолданылуы тоқтатылған кезде төленетін өтемақы төлемдері түріндегі;
      Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлерде, халықаралық сайыстардағы жоғары нәтижелері үшін универсиада жүлдегерлері мен қатысушыларына және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелеріне көтермелеу түріндегі төлемдер;»;
      мынадай мазмұндағы 27-4) тармақшамен толықтырылсын:
      «27-4) мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде оқитын адамдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлерде төленетін жол жүру шығындарының өтемақысы;»;
      34) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 4 және 5-тармақтармен толықтырылсын:
      «4. Жеке қосалқы шаруашылықтан түскен табыс агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымға мынадай құжаттарды:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке қосалқы шаруашылықтың болуы туралы анықтаманы;
      2) жергілікті атқарушы органның жеке қосалқы шаруашылықта пайдаланылатын:
      алаңы көрсетілген жер телімінің;
      саны көрсетілген үй жануарларының;
      саны көрсетілген үй құстарының болуы туралы растауын;
      3) салық салуға жататын табыстарды түзетуді қолдануға арналған өтінішті ұсынған кезде салық салуға жататын табыстардан алып тасталады. Бұл ретте құжаттар салық агентіне осындай түзету қолданылған күнтізбелік жылы кемінде бір рет ұсынылады.
      5. Осы тармақтың ережесін бір салық агенті - агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйым ғана қолданады.»;
      47) 163-баптың 2-тармағын бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жұмыс берушінің қызметкерге есептеген, салық салуға жататын, оның ішінде жұмыс берушінің бухгалтерлік есебінде шығыстар (шығындар) ретінде танылған:»;
      48) 166-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша өз пайдасына енгізетін (егер шартта сақтандыру сыйлықақыларын бөліп төлеу көзделген болса - мерзімдік сақтандыру жарналары) сақтандыру сыйлықақыларының сомасы;»;
      5-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) сақтандыру шарты және сақтандыру сыйлықақыларының (егер шартта сақтандыру сыйлықақыларын бөліп төлеу көзделген болса - мерзімдік сақтандыру жарналары) төленгенін растайтын құжат;»;
      49) 177-бапта:
      бірінші бөліктің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушылары мен адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың табысы;»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мүліктік табыс дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың табысы болып табылмайды.»;
      50) 178-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың табыстарын қоспағанда, салық төлеушіде төлем көзінен салық салынбайтын табыстардың бірнеше түрі болған кезде жеке табыс салығын есептеуді салық төлеуші осы Кодекстің 158-бабының 1-тармағында белгіленген мөлшерлемені төлем көзінен салық салынбайтын барлық табыс түрлерінің сомасына қолдану арқылы дербес жүргізеді.»;
      51) 180-1-бап мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
      «7-1. Осы баптың 1-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген жеке тұлға Қазақстан Республикасының аумағына бұдан бұрын әкелген мүлікті осындай тұлға өткізген жағдайда:
      1) Кеден одағына мүше емес мемлекеттің аумағынан әкелінген механикалық көлік құралдары және (немесе) тіркемелер бойынша - Кеден одағына мүше емес мемлекеттің аумағынан әкелінген механикалық көлік құралының және (немесе) тіркеменің сатып алынғанын растайтын шартта (келісімшартта) немесе өзге құжатта көрсетілген баға (құн) және тауарлар декларациясында көрсетілген және осындай механикалық көлік құралдарын және (немесе) тіркемелерді әкелу кезінде төленген қосылған құн мен акцизге салынатын салық сомасы;
      2) Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан әкелінген механикалық көлік құралдары және (немесе) тіркемелер бойынша - Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан әкелінген механикалық көлік құралының және (немесе) тіркеменің сатып алынғанын растайтын шартта (келісімшартта) немесе өзге құжатта көрсетілген баға (құн) және импортталатын тауарлар бойынша жанама салықтар бойынша салық декларациясында көрсетілген және осы Кодексте белгіленген тәртіппен төленген қосылған құн мен акцизге салынатын салық сомасы оны сатып алу бағасы (құны) болып табылады.»;
      52) 20-тараудың 2-параграфының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «§ 2. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиатордың табысы»;
      53) 181-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «181-бап. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың табысы
      Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың табысы заң көмегін көрсеткені, нотариаттық іс-қимылдар жасағаны үшін ақы төлеуді қоса алғанда, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметті, нотариаттық, адвокаттық қызметті, кәсіби медиатордың қызметін жүзеге асырудан алынған барлық табыс түрлері, сондай-ақ қорғау мен өкілдікке байланысты шығыстарды өтеуден алынған сомалар болып табылады.»;
      54) 182-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың табыстары бойынша жеке табыс салығының сомасы бір айда алынған табыстар бойынша, әрбір айдың қорытындылары бойынша, осы Кодекстің 158-бабының 1-тармағында белгіленген мөлшерлемені алынған табыс сомасына қолдану арқылы есептеледі.»;
      55) 183-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті қолданатын шаруа және фермер қожалықтары осы Кодекстің 133-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес салық салынатын табысын осы Кодекстің 147-бабының 2-тармағында көзделген қызметпен қамтылған қызметкерлердің салық салуға жататын, осы Кодекстің 110-бабының 1-тармағына сәйкес шегеруге жатқызылатын табыстары бойынша жұмыс беруші шығыстарының салық кезеңінде есептелген бір еселенген мөлшеріне азайтады.»;
      56) 184-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      «7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаруашылық бойынша есепке алу кітабында есепке алынған жеке қосалқы шаруашылықтан түскен, салық салуға жататын, жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адамның салық агентіне дәйексіз мәліметтерді ұсынуына байланысты төлем көзінен жеке табыс салығын ұстау жүргізілмеген табыстар.»;
      57) 185-баптың 1-тармағын 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар; кәсіби медиаторлар;»;
      58) 193-баптың 5-тармағын 3) тармақшасы мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақшаның ережелері осы Кодекстің 139-бабына сәйкес корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтуды жүзеге асыратын заңды тұлға төлейтін дивиденттер осындай азайту жүзеге асырылған салық кезеңіне кіретін кезең үшін есептелген жағдайда, мұндай дивиденттер бойынша қолданылмайды;»;
      59) 200-1-баптың 1-тармағын 4) тармақшасы мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақшаның ережелері осы Кодекстің 139-бабына сәйкес корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайтуды жүзеге асыратын заңды тұлға төлейтін дивиденттер осындай азайту жүзеге асырылған салық кезеңіне кіретін кезең үшін есептелген жағдайда, мұндай дивиденттер бойынша қолданылмайды;»;
      60) 213-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Бұл ретте резидент емес заңды тұлға халықаралық тасымал жөніндегі қызметтер көрсетуден (халықаралық шартқа сәйкес салық салуға жатпайтын) және Қазақстан Республикасының аумағындағы пункттер арасында тасымал (тасымалдау) қызметтерін көрсетуден (салық салуға жататын) түсетін табыстар сомасын бөлек есепке алуды жүргізуге міндетті.»;
      61) 225-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, халықаралық шартты қолдану мақсатында, сондай-ақ өзге де мақсаттарда тұлға Қазақстан Республикасының резиденттігін растау үшін осындай тұлға орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша тіркелген салық органына қатысты жоғары тұрған болып табылатын салық органына резиденттігін растауға арналған салықтық өтінішті табыс етеді.
      Егер тұлға орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша уәкілетті органға сатылы түрде тікелей бағынатын салық органында тіркелген болса, резиденттігін растауға салықтық өтініш осындай салық органына табыс етіледі.
      Бұл ретте төменде көрсетілген тұлғалар салық органына резиденттігін растауға салықтық өтінішпен қоса мынадай құжаттарды:
      1) өзінің тиімді басқару орны Қазақстан Республикасында орналасқаны негізінде резидент болып табылатын шетелдік заңды тұлға - заңды тұлғаны тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында болуын растайтын құжаттың (өткізілген орны көрсетіле отырып, директорлар кеңесінің немесе осы сияқты органның жалпы жиналысы хаттамасының немесе негізгі басқару және (немесе) бақылау, сондай-ақ заңды тұлғаның кәсіпкерлік қызметті жүргізу үшін қажетті стратегиялық коммерциялық шешімдер қабылдау орнын растайтын өзге де құжаттардың) нотариат куәландырған көшірмесін;
      2) резидент болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматы - жеке куәлігінің немесе Қазақстан Республикасы паспортының көшірмесін;
      3) резидент болып табылатын шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам шетел паспортының немесе азаматтығы жоқ адамның жеке куәлігінің;
      Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаттың (бар болса);
      Қазақстан Республикасында болу кезеңін растайтын құжаттың (визаның немесе өзге де құжаттардың) нотариат куәландырған көшірмелерін табыс етуге міндетті.»;
      62) 230-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осы Кодекстің 241-бабында көрсетілген жағдайда резидент еместен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша қосылған құн салығын төлеуші жасаған айналым салық салынатын айналым болып табылады.»;
      мынадай мазмұндағы 1-2-тармақпен толықтырылсын:
      «1-2. Мынадай талаптардың бірін сақтаған жағдайда резидент емес заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымды таниды:
      резидент емес заңды тұлғаның филиалымен, өкілдігімен жасалған келісімшарттың болуы;
      резидент емес заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі жазып берген жұмыстар, көрсетілетін қызметтері бойынша шот-фактураның болуы;
      резидент емес заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі қол қойған орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісінің болуы;
      резидент емес заңды тұлғамен жасалған келісімшартта жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетуді осындай резидент емес заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі жүзеге асыратындығы қарастырылса;
      резидент емес заңды тұлға қол қойған орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісінде көрсетілетін осындай резидент емес заңды тұлға филиалының, өкілдігінің жұмыстары орындағаны, қызметтерді көрсеткені көрсетілсе;
      орындалған жұмыс, көрсетілген қызмет үшін табыс резидент емес заңды тұлғаның филиалына, өкілдігіне төленетін болса.»;
      63) 231-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) төлемді бөліп төлеу және (немесе) басқа тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге айырбастау шартымен тауарды тиеп-жөнелтуді;»;
      3-тармақтың 17) тармақшасындағы «өтеусіз беруі өткізу бойынша айналым болып табылмайды.» деген сөздер «өтеусіз беруі;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:
      «18) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындау ұйымының есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығы сомасының субсидиясы өткізу бойынша айналым болып табылмайды.»;
      64) 236-бапта:
      2-тармақта:
      4) тармақшасында:
      екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Егер осы тармақшада өзгеше көзделмесе, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алушы әділет органдарында мемлекеттік (есептік) тіркелудің негізінде немесе салық органдарында дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюдың негізінде Қазақстан Республикасының аумағында болған жағдайда, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алушының кәсіпкерлік немесе басқа да қызметті жүзеге асыратын орны Қазақстан Республикасының аумағы болып есептеледі.»;
      он үшінші абзац алып тасталсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында және осы баптың 4-тармағында көзделмеген жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін тұлғаның кәсіпкерлік немесе кез келген басқа қызметті жүзеге асыратын орны жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орны болып танылады.
      Осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында көзделмеген жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін тұлға әділет органдарында мемлекеттік (есептік) тіркелудің негізінде немесе салық органдарында дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қоюдың негізінде Қазақстан Республикасының аумағында болған жағдайда, осындай тұлғаның кәсіпкерлік немесе басқа қызметті жүзеге асыратын орны Қазақстан Республикасының аумағы болып есептеледі.»;
      65) 237-бапта:
      1-1-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «ол болмаған жағдайда - Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес ресімделген жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету фактісін растайтын құжатта (шот-фактурадан басқа) көрсетілген қол қою күні жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету күні деп танылады.»;
      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Кредит (қарыз, микрокредит) беру, теміржол көлігімен жолаушыларды, багажды, жүк багажын және поштаны тасымалдау бойынша қызметтерді, банк операцияларын көрсеткен кезде мына күндердің неғұрлым ертерегі жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым жасау күні болып табылады:»;
      мынадай мазмұндағы 2-3-тармақпен толықтырылсын:
      «2-3. Күнтізбелік айдың соңына дейін орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актісіне осындай ай ішінде қол қойылмаған, бірақ осындай ай үшін ақы төлеу жүргізілген жағдайда, мүлікті уақытша иелік етуге және пайдалануға ұсынған (берген) кезде жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым жасау күні осындай күнтізбелік айдың соңғы күні болып табылады.»;
      8-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Күнтізбелік жыл ішінде осы баптың 1-1-тармағының екінші бөлігінің екінші, үшінші абзацтарында көрсетілген құжаттар болмаған кезде:»;
      мынадай мазмұндағы 11 және 12-тармақтармен толықтырылсын:
      «11. Түзетілген шот-фактура бойынша өткізу айналымын жасау күні жойылатын шот-фактурада көрсетілген айналым жасау күні бойынша айқындалады.
      12. Қосымша шот-фактура бойынша өткізу айналымын жасау күні:
      1) осы Кодекстің 265-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген жағдайда - осы Кодекстің 239-бабында көзделген жағдайлар басталған күн бойынша;
      2) осы Кодекстің 265-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда - қосымша шот-фактура берілген күн бойынша, бірақ осы Кодекстің 265-бабына сәйкес қосымша шот-фактура жазып берілуі тиіс болатын мерзім аяқталған кезеңнен кешіктірілмейтін күн бойынша айқындалады.»;
      66) 238-бап мынадай мазмұндағы 12-1-тармақпен толықтырылсын:
      «12-1. Шығу туризмі бойынша туроператор қызметтерін көрсету кезінде салық салынатын айналым мөлшері туристік өнімді өткізу құны мен сақтандыру, жолаушыларды әуе көлігімен тасымалдау және тұру, оның ішінде тұру құнына қосылған болса, тамақтану бойынша көрсетілетін қызметтер құнының арасындағы айырма ретінде айқындалады.»;
      67) 241-бапта:
      241-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «241-бап. Резидент еместерден жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде салық салынатын айналым»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Егер осы баптың 6-тармағында өзгеше белгіленбесе, резидент емес ұсынған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер, егер оларды өткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылса, Қазақстан Республикасы салық төлеушісінің айналымы болып табылады және осы Кодекске сәйкес қосылған құн салығы салынуға жатады.»;
      6-тармақтың 4) тармақшасындағы «жатпайтын болса, осы баптың ережелері қолданылмайды.» деген сөздер «жатпайтын болса;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) жұмыстар, көрсетілген қызметтер осы Кодекстің 230-бабының 1-2-тармақтарына сәйкес резидент емес заңды тұлға филиалының, өкілдігінің айналымы болып табылса, осы баптың ережелері қолданылмайды.»;
      68) 244-баптың 3-тармағының 1) тармақшасының тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілері, сатушыдан не көрсетілген жүктерді бұдан бұрын жеткізуді жүзеге асырған басқа тұлғалардан сатып алушыға не көрсетілген жүктерді одан әрі жеткізуді жүзеге асыратын басқа тұлғаларға жүктерді қабылдап алу-тапсыру актілері;»;
      69) 248-баптың екінші бөлігінің 24) тармақшасындағы «заттарды өткізуі бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.» деген сөздер «заттарды;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:
      «25) шығу туризмі бойынша туроператор көрсететін қызметтерді өткізуі бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.»;
      70) 254-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мыналар бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады:»;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) ветеринария саласында көрсететін қызмет жүзеге асыру:
      ветеринария саласында қызмет көрсетуге лицензиясы бар, жеке және заңды тұлғалар;
      рұқсаттарды мемлекеттік электрондық тізілім қосу және ветеринария саласында кәсіпкерлік қызмет жүргізу Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңнамасында көзделген жеке және заңды тұлғалар
      Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңнамасына сәйкес құрылған мемлекеттік ветеринария ұйымдары;»;
      мынадай мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар денсаулық сақтау субъектісі көрсететін медициналық көмек нысанындағы көрсетілетін қызметтерді (оның ішінде лицензиялауға жатпайтын медициналық қызметті жүзеге асыру кезінде) өткізген;
      5) Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет ұйымы көрсететін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласында көрсетілетін қызметтерді өткізген жағдайларда, қосылған құн салығынан босатылады.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген тауарлар тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.»;
      71) 256-бапта:
      2-тармақта:
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) Кеден одағының кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес ресімделіп, тауарлар декларациясында көрсетілген, белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының бюджетіне төленген және кедендік рәсімнің шарттарына сәйкес қайтарылуға жатпайтын;»;
      мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «8-1) мынадай шарттар:
      тасымалдаушы берген отырғызу талонының болуы;
      электрондық жол жүру құжаты құнының төленгенін растайтын құжаттың болуы бір мезгілде орындалған кезде, салық төлеуші тасымалдаушының сәйкестендіру нөмірі мен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылғаны туралы куәліктің нөмірі көрсетіле отырып теміржол көлігінде берілетін электрондық жол жүру құжатында бөлек белгіленген;»;
      мынадай мазмұндағы 3-4-тармақпен толықтырылсын:
      «3-4. Осы Кодекстің 237-бабының 2, 2-3-тармақтарында көрсетілген жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша (осы Кодекске сәйкес шот-фактураны жазып беру қажет болмаған жағдайларды қоспағанда) қосылған құн салығы шот-фактураны жазып беру күні тура келетін салық кезеңінде есепке жатқызылады.»;
      мынадай мазмұндағы 7 және 8-тармақтармен толықтырылсын:
      «7. Электрондық түрде берілген шот-фактурадағы қосылған құн салығын есепке жатқызу мақсаттары үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді алушыға қатысты осы Кодекстің 263-бабы 5-тармағының 2-1) және 3) тармақшаларында көзделген деректемелерді көрсету міндетті болып табылмайды.
      8. Осы бөлімнің мақсаттары үшін алынған тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер үшін төлеуге жататын қосылған құн салығы сомаларын есепке жатқызу үшін бірнеше негіз болған кезде қосылған құн салығы сомасын есепке жатқызу неғұрлым ертерек негіз бойынша бір рет жүргізіледі.»;
      72) 257-баптың 3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) соттың үкімінде немесе қаулысында көрсетілмеген салық төлеушілермен жасалған мәмілелер бойынша есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомаларын қоспағанда, соттың заңды күшіне енген үкімінің немесе қаулысының негізінде жалған кәсіпорын деп танылған салық төлеушімен жасалған операциялар бойынша;»;
      73) 262-бап мынадай мазмұндағы 2-3-тармақпен толықтырылсын:
      «2-3. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасына сәйкес туроператорлық қызмет көрсетуге лицензиясы бар дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар туроператор қызметтерін басқа қызметтен бөлек көрсету мақсатында тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша есеп жүргізеді. Туроператор қызметтерін көрсету мақсатындағы тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша есеп осы Кодекстің 248-бабының 25) тармақшасына сәйкес босатылған айналым және салық салынатын айналым бойынша бөлек жүргізіледі.»;
      74) 263-бапта:
      5-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) шот-фактура электрондық түрде жазып берілген жағдайда - айналым жасалған күн;»;
      2-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-1) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беруші мен алушының орналасқан (тұрғылықты) жері көрсетілетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беруші мен алушының мекенжайы;»;
      3) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді алушы болып табылатын жеке тұлғаларға қатысты - осындай жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда);»;
      мынадай мазмұндағы 3-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-2) осы баптың 12-тармағы екінші бөлігінің екінші-бесінші абзацтарында көзделген жағдайларда электрондық түрде жазып берілген шот-фактурада мыналар көрсетіледі:
      Кеден одағы комиссиясының шешімімен бекітілген Валюта жіктеуішіне сәйкес айқындалған валютаның әріптік коды;
      өткізу бойынша айналым жасау күніне салық салынатын (салынбайтын) айналымды айқындау үшін пайдаланылатын валюта бағамы;»;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) салық салынатын (салынбайтын) айналымның мөлшері:»;
      7-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «электрондық түрде жазып берілген жағдайда - өткізу бойынша айналым жасалған күннен кейінгі күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жазып беріледі.»;
      8-тармақта:
      бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, қағаз жеткізгіште жазып берілген шот-фактура:»;
      жетінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Электрондық түрде жазып берілген шот-фактура электрондық цифрлық қолтаңбамен расталады.»;
      11 және 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Интернет-ресурста орналастырылғандарды қоса алғанда, мерзімді баспа басылымдарын және бұқаралық ақпарат құралының өзге де өнімін өткізген жағдайда, шот-фактура:
      1) қағаз жеткізгіште өткізу бойынша айналым жасау күнінен кейін күнтізбелік бес күннен кешіктірілмей;
      2) электрондық түрде өткізу бойынша айналым жасау күнінен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жазылып беріледі.
      12. Қағаз жеткізгіште жазып берілген шот-фактурадағы құндық және сомалық мәндер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі. Сыртқы сауда қызметі жүзеге асырылған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда шот-фактурада тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құнын және қосылған құн салығының сомасын шетел валютасымен қосымша көрсетуге тыйым салынбайды.
      Мынадай:
      1) өнімнің бөлімі туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде бекітілген (жасалған) мәмілелер (операциялар) бойынша;
      2) осы Кодекстің 242, 276-11, 276-13-баптарына сәйкес қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесі бойынша салық салынатын, экспортқа тауарды өткізу жөніндегі мәмілелер (операциялар) бойынша;
      3) осы Кодекстің 244-бабына сәйкес қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесі бойынша салық салынатын, халықаралық тасымалдар бойынша көрсетілетін қызметтерді өткізу жөніндегі айналымдар бойынша;
      4) осы Кодекстің 245-бабының 1-2-тармақтарына сәйкес қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесі бойынша салық салынатын, өткізу жөніндегі айналымдар бойынша шетел валютасымен көрсету мүмкін болатын жағдайларды қоспағанда, электрондық түрде жазып берілген шот-фактурадағы құндық және сомалық мәндер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.»;
      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «14. Бұрын жазып берілген шот-фактураға өзгерістер енгізу, оның ішінде қателерді түзету үшін енгізу бұрын жазып берілген шот-фактураны жою және түзетілген шот-фактураны жазып беру арқылы жүргізіледі.
      Бұл ретте түзетілген шот-фактурада бұрын жазып берілген шот-фактурада көрсетілгеннен басқа тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер берушілерді көрсетуге жол берілмейді.
      Осы Кодекстің 265-бабында көзделген жағдайларда, осы тармақтың ережесі қолданылмайды.»;
      мынадай мазмұндағы 14-1, 14-2 және 14-3-тармақтармен толықтырылсын:
      «14-1. Түзетілген шот-фактура:
      1) шот-фактураларды жазып беруге қойылатын, осы баппен белгіленген талаптарға сәйкес келуге;
      2) мынадай ақпаратты:
      шот-фактураның түзетілгені туралы белгіні;
      түзетілген шот-фактураның жазып берілген реттік нөмірі мен мерзімін;
      жойылатын шот-фактураның жазып берілген реттік нөмірі мен мерзімін қамтуға тиіс.
      14-2. Түзетілген шот-фактура қате табылған күннен кейін және мынадай мерзімдерден:
      1) қағаз жеткізгіште жазып берілген жағдайда - қате табылған күннен кейін күнтізбелік бес күннен;
      2) электрондық түрде жазып берілген жағдайда - қате табылған күннен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жазып беріледі.
      14-3. Қағаз жеткізгіште жазып берілген, түзетілген шот-фактура бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының осындай шот-фактураны алғаны туралы төменде санамаланған растау құжаттарының кез келгенінің:
      осы баптың 8-тармағына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының осындай шот-фактураны қолтаңбасымен және мөрімен растауының;
      немесе
      тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушілердің осындай шот-фактураны тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының мекенжайына тапсырыс хатпен жолдауының және оны алғандығы туралы хабарламаның;
      немесе
      тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының осындай қол қойылған және мөр басылған шот-фактураны алғандығы туралы хаттың болуы міндетті.»;
      15-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жолаушы тасымалы жол жүру билетімен (осы тармақтың 3) және 3-1) тармақшаларында көзделгеннен басқа жағдайларда) ресімделген;»;
      мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «3-1) жолаушы тасымалы теміржол көлігінде берілетін электрондық жол жүру құжатымен ресімделген;»;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) тауар дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор болып табылмайтын жеке тұлғаға өтеусіз берілген;»;
      16-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы баптың 15-тармағының 3-1) тармақшасында көзделген жағдайда тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушы өнім беруші көрсеткен тасымалдау қызметтері бойынша қосылған құн салығының сомасын есепке жатқызу мақсатында теміржол көлігімен жол жүру фактісін растау үшін шот-фактура жазып беруді талап ете отырып, өнім берушіге жүгінуге, ал өнім беруші бұл талапты орындауға міндетті.»;
      16-1-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) осы баптың 15-тармағының 1), 2), 3) және 3-1) тармақшаларында көзделген жағдайларда - айналым жасалған күні немесе одан кешірек, бірақ осы Кодекстің 46-бабының 2-тармағында белгіленген талап қою мерзімі шегінде жүзеге асырылады. Бұл ретте шот-фактуралар айналым күннен кешірек жазып берілген кезде шот-фактураны жазып беру күнімен қатар көрсетілетін қызметтерді беруші айналым жасалған күні қолданыста болған мөлшерлеме бойынша есептелген салықты көрсете отырып, өткізу бойынша айналым жасалған күнді көрсетеді;
      2) осы баптың 15-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда - тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орны бойынша айналым жасалған күні немесе одан кешірек, бірақ осы Кодекстің 46-бабының 2-тармағында белгіленген талап қою мерзімі шегінде жүзеге асырылады.»;
      75) 265-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «265-бап. Қосымша шот-фактураларды жазып беру
      1. Өнім беруші қосымша шот-фактураны мына жағдайларда:
      1) осы Кодекстің 239-бабына сәйкес салық салынатын айналым мөлшері түзетілген;
      2) бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес болған кезде:
      тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беруші шот-фактураны осы Кодекстің 263-бабында көзделген жағдайларда осындай шот-фактура жазып берілген күні қолданыста болған салық ставкасы бойынша есептелген қосылған құн салығы сомасын көрсете отырып, өткізу бойынша айналым жасалған күннен бұрын жазып берген;
      шот-фактура жазып берілген күні қолданыста болған қосылған құн салығы ставкасы осындай шот-фактура бойынша өткізу бойынша айналым жасалған күні қолданыста болған қосылған құн салығы ставкасынан өзгеше болған жағдайларда жазып береді.
      2. Қосымша шот-фактура:
      1) шот-фактураларды жазып беруге қойылатын, осы Кодекстің 263-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келуге;
      2) мына ақпаратты:
      шот-фактураның қосымша болып табылатыны туралы белгіні;
      қосымша шот-фактураның жазып берілген реттік нөмірі мен мерзімін;
      қосымша шот-фактура жазып берілетін шот-фактураның жазып берілген реттік нөмірі мен мерзімін;
      осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген жағдайда - салық салынатын айналым мөлшерінің түзетілуін және бұрын жазып берілген шот-фактурада көрсетілген қосылған құн салығы сомасы мен қосымша шот-фактура жазып берілген күндегі қосылған құн салығы сомасының арасындағы айырманы;
      осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда - қосымша шот-фактура берілген күндегі қосылған құн салығының мөлшерлемесін және қосымша шот-фактура жазып берілген күндегі қосымша құн салығының сомасын қамтуға тиіс.
      3. Қосымша шот-фактура:
      1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген жағдайда - осы Кодекстің 239-бабында көзделген жағдайлар басталған күннен кейін және:
      қағаз жеткізгіште жазып берілген жағдайда - осы Кодекстің 239-бабында көзделген жағдайлар басталған күннен кейін бес күнтізбелік күннен;
      электрондық түрде жазып берілген жағдайда - осы Кодекстің 239-бабында көзделген жағдайлар басталған күннен кейін он күнтізбелік күннен кешіктірілмей;
      2) осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда - салық мөлшерлемесін өзгертуді көздейтін заңнамалық акт қолданысқа енгізілгеннен кейін бір айдың ішінде жазып беріледі.
      4. Қағаз жеткізгіште жазып берілген қосымша шот-фактура бойынша тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының осындай шот-фактураны алғаны туралы төменде тізбектелген растау құжаттарының кез-келгенінің:
      осы Кодекстің 263-бабының 8-тармағына сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының осындай шот-фактураны қолтаңбасымен және мөрімен растауының;
      немесе
      тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушінің осындай шот-фактураны тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының мекенжайына тапсырыс хатпен жіберуінің және оны алғандығы туралы хабарламаның;
      немесе
      тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді алушының осындай қол қойылған және мөр басылған шот-фактураны алғандығы туралы хаттың болуы міндетті.»;
      76) 267-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы он бірінші абзацпен толықтырылсын:
      «ауылшаруашылық малдарының терілерін және жүндерді өңдеу.»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Осы баптың 3-тармағында белгіленген тәртіппен қосылған құн салығын төлеуді жүргізеді:
      1) ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер - заңды тұлғалар, аква дақылдар (балық шаруашылығы) мына қызмет түрлері бойынша:
      жерді пайдалана отырып ауыл шаруашылығының өнімдерін, акваөсіру өнімдерін (балық өсіру шаруашылығы) өндіру, меншікті өндірістің
      көрсетілген өнімдерін өңдеу және өткізу;
      мал шаруашылығы мен құс шаруашылығының (оның ішінде, асыл тұқымды), ара шаруашылығының, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіру, сондай-ақ меншікті өндірістің көрсетілген өнімдерін өңдеу және өткізу жөніндегі қызметіне;
      2) селолық тұтыну кооперативтерінің мына қызмет түрлері бойынша:
      шаруа немесе фермер қожалықтары - осы кооперативтердің мүшелері (пайшылары) өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өткізу;
      шаруа немесе фермер қожалықтары - осы кооперативтердің мүшелері (пайшылары) өндірген ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін қайта өңдеу және осы өнімдерді қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнімдерді өткізу жөніндегі қызметіне қолданылады.»
      77) 272-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Егер қосылған құн салығының асып кетуі Қазақстан Республикасының аумағында алғашқы рет пайдалануға беріліп жатқан өндіріске арналған құрылғылар мен ғимараттар құрылысымен байланысты сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша пайда болған жағдайда, мұндай салық төлеушіге құрылыстар кезеңінде пайда болған қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару, қайтаруға ұсынылған жиналған қосылған құн салығының асып кеткен сомасының дұрыстығы расталған салық кезеңінен бастап, бірдей үлеспен жиырма салық кезеңдерінің ішінде жүзеге асырылады.
      Осы баптың мақсаты үшін өндірістік бағыттағы ғимаратқа:
      1) өнеркәсіптік ғимараттар және қоймалар;
      2) көлік, байланыс және коммуникациялар ғимараттары;
      3) тұрғын үй емес ауыл шаруашылық ғимараттары жатқызылады.
      Осы баптың мақсаты үшін өндіріске арналған құрылғыларға спорт және демалыс орындары үшін салынған құрылғыларды, мәдени-көңіл көтеру, қонақжай, ресторандарға арналған құрылғыларды қоспағанда, әкімшілік мақсаты үшін, автомобилдер тұрағы мен тоқтайтын орындары жатқызылады.
      Осы тармақтың үшінші - алтыншы абзацтары аралығындағы көрсетілген құрылғылар мен ғимараттарды өндіріске арналған ғимараттар мен құрылғыларға жатқызу, техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік уәкілетті орган белгілеген жіктемеген сәйкес жүргізіледі.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аяқталған құрылыс кезінде де қолданылады.
      Бұл ретте, құрылыс кезеңі деп құрылыстың басталуы мен ғимараттарды, құрылыстарды пайдалануға беру күні арасындағы уақыт кезеңі түсініледі.
      Осы баптың мақсаты үшін мына күндердің ең ерте күні:
      1) құрылысты жүргізуді жүзеге асыруға келісімшарт (шарттар, келісімдер) жасасқан күн;
      2) жобалау жұмыстарын жүзеге асыру келісімшартын (шарттар, келісімдер) жасасқан күн құрылыстың басталуы болып танылады.
      Осы тармақтың ережелері мына шарттарды бір мезгілде сақтаған кезде:
      1) салық төлеуші арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым немесе инвестициялық басым жобаны іске асырып жатқан жаңадан құрылған ұйым болып табылған жағдайда;
      2) құрылыс, осы Кодекстің 130-1-бабының 1-тармағында көрсетілген ұзақ мерзімді келісімшарттың негізінде жүзеге асырылғанда;
      3) ғимараттар, құрылғылар, негізгі құралдар болып танылғанда;
      4) ғимараттарды, құрылғыларды, пайдалануға беруді мемлекеттік қабылдау немесе қабылдау комиссиясы қабылдағанда қолданылады.
      Осы тармақтың ережелері салық төлеушілерге қосылған құн салығының асып кеткенін қайтару кезінде қолданылмайды, оларға осындай қайтару аталған баптың 1-тармағы 1) тармақшасының төртінші-алтыншы абзацтарында және (немесе) 3-тармағында сондай-ақ осы Кодекстің 274-бабында көзделген қосылған құн салығының асып кетуін оңайлатылған тәртіппен қайтаруды қолдануға құқығы бар салық төлеушілерге белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      Осы тармақта көзделген қосылған құн салығының асып кетуін қайтару туралы талап, осы Кодекстің 46-тармағындағы ережелер ескеріле отырып, салық төлеуші ғимараттарды, құрылғыларды пайдалануға берген күннен кейінгі келесі салық кезеңі үшін, кезекті қосылған құн салығы жөніндегі декларацияда көрсетіледі.»;
      78) 273-бапта:
      3-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы баптың 4-тармағында және осы Кодекстің 274-бабында өзгеше белгіленбесе, салықтық тексеру нәтижелерімен расталған қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару салық кезеңі ішінде қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы талап көрсетілген қосылған құн салығы жөніндегі декларацияны салық органына табыс ету үшін осы Кодексте (ұзарту кезеңін ескере отырып) белгіленген соңғы күннен бастап күнтізбелік жүз сексен күннің ішінде жүргізіледі.»;
      екінші бөлікте:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) оның шағым беруінің (салық беруші шағым берген жағдайда) нәтижелерін ескере отырып, қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомасының дұрыстығын растау бойынша салықтық тексеру актісі;»;
      3) тармақша алып тасталсын;
      4-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Осы Кодекстің 274-бабының 2-тармағында аталғандарды қоспағанда, салық кезеңі ішіндегі өткізу бойынша жалпы салық салынатын айналымда кемінде 70 пайызды құрайтын нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарды жүзеге асыратын қосылған құн салығын төлеушіге салықтық тексеру нәтижелерімен расталған қосылған құн салығының асып кетуін қайтару қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы талап көрсетілген қосылған құн салығы жөніндегі декларацияны салық органына табыс ету үшін осы Кодекспен белгіленген (ұзарту кезеңін ескере отырып) соңғы күннен бастап алпыс жұмыс күні ішінде жүргізіледі.»;
      екінші бөлікте:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) оның шағым беруінің (салық беруші шағым берген жағдайда) нәтижелерін ескере отырып, қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомасының дұрыстығын растау бойынша салықтық тексеру актісі;»;
      2) тармақша алып тасталсын;
      5-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осы Кодекстің 267-бабының және 231-бабының 3-тармағы 18) тармақшасының ережелерін қолданған салық кезеңдері үшін салық төлеушіге қайтарылмайды.»;
      79) 274-бапта:
      2-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) ірі салық төлеушілер мониторингінде кемінде он екі ай қатарынан тұрған және қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы талапты көрсете отырып, қосылған құн салығы жөніндегі декларацияны табыс ететін күні салық есептілігін табыс ету бойынша орындалмаған салық міндеттемелері жоқ қосылған құн салығын төлеушілердің қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдануға құқығы бар.
      Мониторингке жататын, осы тармақшада көзделген талаптарға сай келетін ірі салық төлеушілер бөлу, бөліп шығару, қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылған кезде, қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдану құқығы құқықтық мирасқорға (құқықтық мирасқорларға) өтеді.
      Егер осы тармақшада өзгеше белгіленбесе, мониторингке жататын, осы тармақшада көзделген талаптарға сай келетін ірі салық төлеушілер қосылу немесе бірігу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде, қосылу немесе бірігу жолымен қайта ұйымдастырылған барлық заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылуға дейін мониторингке жататын ірі салық төлеушілер болып табылған жағдайда, қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдану құқығы құқықтық мирасқорға өтеді.
      Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен Көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамытудың және ықпалдастырудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасына сәйкес бірігу немесе қосылу арқылы заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кезде қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдану құқығы құқықтық мирасқорға өтеді.
      Осы тармақшаның төртінші абзацының ережелері мынадай:
      бірігу немесе қосылу арқылы қайта құрылатын заңды тұлғалардың бірінің мониторингке жататын ірі салық төлеуші болып табылуы және осы тармақшаның бірінші абзацында көзделген талаптарға сәйкес келуі;
      бірігу немесе қосылу арқылы қайта құрылатын заңды тұлғалардың бірінің бірігу күнінде табиғи монополия субъектісінің еншілес ұйымы болып табылуы шарттарының бірдей сақталуы кезінде қолданылады.
      Осы тармақшаның екінші, үшінші және төртінші абзацтарында көрсетілген құқықтық мирасқорға (құқықтық мирасқорларға) қатысты қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдану құқығы мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің жаңа тізбесі қолданысқа енгізілгенге дейін қолданылады.
      Бұл ретте, есепті салық кезеңінде қалыптасқан қосылған құн салығының асып кету сомасының 70 пайызынан аспайтын мөлшердегі қосылған құн салығының асып кеткен сомасы оңайлатылған тәртіппен қайтаруға жатады;»;
      2) тармақша алып тасталсын;
      3-тармақтың 2) тармақшасы алып тасталсын;
      80) 276-2-баптың 2) тармақшасы мынадай мазмұндағы он бірінші абзацпен толықтырылсын:
      «медиатордың қызметін жүзеге асыру мақсатында тауарларды импорттайтын медиаторлар;»;
      81) 276-4-бап мынандай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Мыналар:
      1) әкелінген тауарлардың қасиеттері мен сипаттамалары өзгертілмей, кейіннен Қазақстан Республикасы аумағынан әкетілетін тауарларды Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасы аумағына уақытша әкелу;
      2) бұрын Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағына уақытша әкетілген тауарларды қасиеттері мен сипаттамаларын өзгертпей, Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасы аумағына әкелу салық салынатын импорт болып табылмайды.
      Осы тармақтың ережелері тауарларды уақытша әкелу кезінде:
      1) жылжымалы мүлік пен көлік құралдарын мүліктік жалдау (жалға алу) шарттары бойынша;
      2) бір заңды тұлға шегінде оларды беруге байланысты қолданылады.
      Осы тармақтың ережелері осы Кодекстің 244-бабынын 2-тармағында көзделген халықаралық тасымалдар бойынша қызметтер көрсететін көлік құралдарына қолданылмайды.
      Салық төлеуші осы тармақта көрсетілген тауарларды әкелу (әкету) кезінде салық органдарына хабарлауға міндетті.
      Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме құрмай, қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды уақытша әкелу кезінде тауарларды уақытша пайдалануға алған Қазақстан Республикасының салық төлеушісінде хабарлама беру бойынша міндеттеме туындайды.
      Осы тармақта көрсетілген тауарлар өткізілген жағдайда осындай тауарларды әкелу салық салынатын импорт болып танылады және осындай тауарларды осы Кодексте айқындалған тәртіппен және мөлшерде есепке қабылдау күнінен бастап импортталған тауарлар бойынша қосылған құн салығын салуға жатады.
      Тауарларды әкелу (әкету) туралы хабарлама нысанын, оны салық органдарына табыс ету тәртібі мен мерзімдерін уәкілетті орган бекітеді.»;
      82) 276-5-баптың 2-тармағы 2) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы тармақшаның мақсаты үшін теңіз және әуе кемелері, ішкі жүзу кемелері, «өзен-теңіз» аралас жүзу кемелері; жылжымалы темір жол немесе трамвай құрамының бірліктері; автобустар; тіркемелер мен жартылай тіркемелерді қоса алғанда автомобильдер; жүк контейнерлері; карьерлік самосвалдар көлік құралдары болып танылады.»;
      83) 276-7-бапта:
      2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Тауарларға меншік құқығының лизинг алушыға ауысуы көзделетін лизинг шарты (келісімшарты) бойынша олардың (лизинг нысаналарының) экспорты кезінде салық салынатын айналым мөлшері әрбір лизингтік төлемге келетін тауарлардың (лизинг нысаналарының) бастапқы құнының бөлігі мөлшерінде әрбір лизингтік төлемді төлеу үшін лизинг шартында (келісімшартында) көзделген күнге айқындалады.»;
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      «4. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, өткізілген тауарлар бағасы ұлғайту (азайту) жағына өзгерген кезде не сапасы және (немесе) жиынтықтылығының сапалы дәрежеде болмауы себебінен оларды қайтаруға байланысты өткізілген тауарлардың саны (көлемі) азайған кезде тауарларды экспорттау кезіндегі салық салынатын айналым мөлшері шарт (келісімшарт) қатысушылары экспортталған тауардың бағасын өзгерткен (қайтаруды келіскен) сол салық кезеңінде түзетіледі.»;
      84) 276-8-бапта:
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Акцизделетін өңдеу өнімдері бойынша төлеуге жататын акциздерді қоса алғанда, алыс-беріс шикізатын өңдеу өнімдері болып табылатын тауарлардың салық салынатын импортының мөлшері, осы алыс-беріс шикізатын өңдеу бойынша жұмыстардың құны негізінде айқындалады.»;
      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      «6-1. Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан жеке тұлғалар әкелетін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында мемлекеттік тіркеуге жататын көлік құралдарының салық салынатын импортының мөлшері ресми дилерлерден сатып алынған көлік құралдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған көлік құралының нарықтық бағасының негізінде айқындалады.»;
      мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      «8. Импортталған тауарлардың бағасын шартқа (келісімшартқа) қатысушылар осындай тауарлар тиісті дәрежеде есепке қабылданған ай өткеннен кейін ұлғаю жағына өзгерткен жағдайда, салық салынатын импорттың мөлшері түзетіледі.»;
      85) 276-11-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) тауарларды әкелу және аумағына тауарлар импортталған Кеден одағына мүше мемлекеттің салық органының белгісі бар жанама салықтардың төленгені туралы, жанама салықтардың төленгені және (немесе) оларды төлеуден босату және (немесе) төлеудің өзге тәсілі (түпнұсқасы немесе көшірмесі қағаз жеткізгіште) туралы өтініш не өтініштер тізбесі (қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде);»;
      3-тармақта:
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) тауарларды экспорт кедендік рәсімінде шығаруды жүзеге асыратын Кеден одағына мүше мемлекеттің кеден органының белгісі бар, сондай-ақ осы баптың 7) тармақшасында көрсетілген жағдайлардан басқа, Кеден одағының кедендік шекарасындағы өткізу пунктінде орналасқан Кеден одағына мүше мемлекеттің кеден органының белгісі бар тауарлар декларациясының;»;
      7) тармақшасының төртінші абзацындағы «кедендік жүк декларациясының» деген сөздер «тауарлар декларациясының» деген сөздермен ауыстырылсын.
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) тауарлар экспортын растайтын құжат болып табылатын салық органдарының ақпараттық жүйелерінде кеден органдарынан тауарлардың іс жүзінде әкетілуі туралы хабарламасы бар электрондық құжат түріндегі тауарлар декларациясының негізінде жүзеге асырылады. Осы тармақшада көзделген электрондық құжат түріндегі тауарлар декларациясы болған кезде осы тармақтың 6) және 7) тармақшасында белгіленген құжаттарды табыс ету талап етілмейді.»;
      86) 276-12-баптың 4-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерімен, сатушыдан не көрсетілген жүктерді бұдан бұрын жеткізуді жүзеге асырған басқа адамдардан сатып алушыға не көрсетілген жүктерді одан әрі жеткізуді жүзеге асыратын басқа тұлғаларға жүктерді қабылдап алу-тапсыру актілерімен;»;
      87) 276-13-бапта:
      2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) алыс-беріс шикізатын өңдеу жөніндегі жұмыстардың құнынан қосылған құн салығының төленгенін растайтын, тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш (қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасы немесе көшірмесі) немесе өтініштер тізбесі (қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде);
      Алыс-беріс шикізатын өңдеу өнімдерін Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттің аумағына шығарған жағдайда осы тармақшада көрсетілген өтініш не өтініштер тізбесі ұсынылмайды;»;
      4-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) кедендік декларациялауды жүзеге асырған Кеден одағына мүше мемлекеттің кеден органы растаған экспорт кедендік рәсімінде Кеден одағына мүше емес мемлекеттің аумағына тауарларды әкету кезінде ресімделетін тауарлар декларациясының көшірмесі;»;
      88) 276-15-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) шартта (келісімшартта) көзделген кепілдендірілген қызмет көрсету шеңберінде импортталатын тауарлар импорты қосылған құн салығынан босатылады.
      Тауарларды сатып алуға негіз болған, кепілдендірілген қызмет көрсетуді көздейтін шарт (келісімшарт), шартқа (келісімшартқа) қатысушылар растаған ілеспе құжаттар, кінә қою және ақау актісі кепілдендірілген қызмет көрсету шеңберінде тауарларды импорттауды растау болып табылады.»;
      89) 276-16-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кеден одағына мүше басқа мемлекеттің лизинг алушы-салық төлеушісінің алуына жататын тауарларды (лизинг нысаналарын) Қазақстан Республикасының лизинг беруші-салық төлеушісі лизингке берген кезде, Қазақстан Республикасының лизинг беруші-салық төлеушісі есепке жатқызуға тиіс қосылған құн салығының сомасы сыйақыны есепке алмай, әрбір лизингтік төлем бойынша тауарлардың (лизинг нысаналарының) құнына келетін бөлігінде айқындалады.»;
      90) 276-17-баптың 4-тармағында:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Кеден одағына мүше мемлекетте сатып алушы-салық төлеуші ретінде тұлғаны сәйкестендіру нөмірі;»;
      3) тармақша алып тасталсын;
      91) 276-18-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1) Егер Қазақстан Республикасының салық төлеушісі Қазақстан Республикасының салық төлеушісі болып табылатын комиссионер, сенім білдірілген адам (оператор) бұрын Қазақстан Республикасына импорттаған, олар бойынша жанама салық төленбеген тауарды Кеден одағына мүше басқа мемлекеттің салық төлеушісімен комиссия, тапсырма шарты (келісімшарты) бойынша сатып алса, онда жанама салықты төлеуді Қазақстан Республикасының салық төлеушісі - тауар иесі не тауарды импорттаған комиссионер, сенім білдірілген адам (оператор) жүзеге асырады.»;
      92) 276-20-бапта:
      276-20-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «276-20-бап. Кеден одағында тауарлардың импорты кезінде қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі»;
      2-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың, оның ішінде алыс-беріс шикізатын өңдеу өнімдері болып табылатын тауарлардың импорты кезінде салық төлеуші импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі, оның ішінде лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша декларацияны, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына қағаз жеткізгіште және электрондық түрде не электрондық түрде салық кезеңінен кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей табыс етуге міндетті.»;
      екінші бөлікте:
      1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті (өтініштерді) қағаз жеткізгіште (төрт данада) және электрондық түрде не электрондық түрде табыс етеді.
      Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініштің нысанын, оны толтыру және табыс ету қағидаларын уәкілетті орган бекітеді;»;
      3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Кеден одағына мүше мемлекеттің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлардың өткізілуін растайтын тауарларға ілеспе және (немесе) өзге құжаттарды табыс етеді.
      Егер тауарлардың жекелеген түрлерінің қозғалысы, оның ішінде көлік құралдары пайдаланылмаған тауарлар қозғалысы үшін мұндай құжаттарды ресімдеу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмесе, аталған құжаттар табыс етілмейді;
      4) егер шот-фактураларды шығару (жазып беру) Кеден одағына мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген жағдайда, тауарларды тиеп-жөнелту кезінде Кеден одағына мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес ресімделген шот-фактураларды;
      Егер шот-фактураларды шығару (жазып беру) Кеден одағына мүше мемлекеттің заңнамасында көзделмеген болса не тауарлар Кеден одағына мүше мемлекет болып табылмайтын мемлекеттің салық төлеушісінен сатып алынса, онда шот-фактураның орнына импортталған тауарлардың құнын растайтын, сатушы шығарған (жазып берген) өзге құжат ұсынылады;»;
      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      «9) Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан жеке тұлғалар әкелетін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында мемлекеттік тіркеуге жататын көлік құралына Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасында жасалған шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепті табыс етеді.
      Импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияның нысанын, оны жасау және ұсыну қағидаларын уәкілетті орган бекітеді.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1 және 3-2-тармақтармен толықтырылсын:
      «3-1. Қағаз жеткізгіштегі және электрондық түрдегі импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияны, қағаз жеткізгіштегі және электрондық түрдегі (төрт данада) тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті (өтініштерді):
      1) Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына көлік құралдарын импорттайтын жеке тұлға;
      2) Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына қосылған құн салығын төлеуден босатылған және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен төлеудің өзге тәсілімен тауарларды импорттайтын тұлға;
      3) осы Кодекстің 276-22-бабы 2-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда салық төлеуші;
      4) осы Кодекстің 276-8-бабының 8-тармағында көзделген жағдайда салық төлеуші ұсынады.
      3-2. Импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларация мен тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш (өтініштер) тек электрондық түрде ұсынылған кезде, осы баптың 3-тармағының 2)-8) тармақшаларында көрсетілген құжаттар ұсынылмайды.
      Осы тармақтың ережесі осы баптың 3-1-тармағында белгіленген жағдайларда қолданылмайды.»;
      4-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы Кодекстің 276-8-бабының 8-тармағына сәйкес импортталған тауарлардың бағасы ұлғаю жағына өзгерген жағдайда, импортталған тауарлар бойынша қосылған құн салығы шартқа (келісімшартқа) қатысушылар импортталған тауарлардың бағасын өзгерткен айдан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірілмей төленеді.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Тауарларды, оның ішінде алыс-беріс шикізатының өңдеу өнімдері болып табылатын тауарларды, лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша тауарларды (лизинг нысаналарын) Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импорттаған кезде жанама салықтарды есептеу мен төлеу үшін салық кезеңі осындай импортталған тауарлар есепке қабылданған немесе лизинг шартында (келісімшартында) көзделген төлем мерзімі болатын күнтізбелік ай болып табылады.
      Бұл ретте салық кезеңі ішінде салық міндеттемесін орындауға жол беріледі.»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініште импортталған тауарлар бойынша қосылған құн салығын төлеу фактісін салық органдарының тиісті белгі қою арқылы растауы не растаудан дәлелді бас тартуы уәкілетті орган көздеген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.
      Қағаз жеткізгіште және электрондық түрде ұсынылған өтініштер бойынша қосылған құн салығын төлеу фактісін растауды салық органы қағаз жеткізгіштегі осындай өтініш түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде осындай өтінішке тиісті белгі қою арқылы жүргізеді.
      Осы баптың 3-2-тармағына сәйкес ұсынылған өтініштер бойынша қосылған құн салығын төлеу фактісін растауды салық органы электрондық түрдегі өтініш түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық төлеушіге электрондық түрде жанама салықтардың төленгені фактісін растау туралы хабарлама жіберу арқылы жүргізеді.»;
      мынадай мазмұндағы 8, 9 және 10-тармақтармен толықтырылсын:
      «8. Қағаз жеткізгіште және электрондық түрде ұсынылған өтініштер бойынша қосылған құн салығын төлеу фактісін растаудан бас тартуды салық органы қағаз жеткізгіштегі өтініш түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық төлеушіге дәлелді бас тартуды қағаз жеткізгіште жіберу арқылы жүргізеді.
      Осы баптың 3-2-тармағына сәйкес ұсынылған өтініштер бойынша қосылған күн салығын төлеу фактісін растаудан бас тартуды салық органы электрондық түрдегі өтініш түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде дәлелді бас тартуды салық төлеушіге электрондық түрде жіберу арқылы жүргізеді.
      9. Осы баптың 8-тармағында көрсетілген жағдайларда салық төлеуші салық органына тауарларды әкелгені және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті дәлелді бас тартуды алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде бұзушылықтарды жоя отырып ұсынуға міндетті.
      10. Осы Кодекстің 276-8-бабының 8-тармағына сәйкес импортталған тауарлардың бағасы ұлғаю жағына өзгерген жағдайда, импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларация және тауарлардың әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті қағаз жеткізгіште және электрондық түрде шартқа (келісімшартқа) қатысушылар импортталған тауарлар бағасын өзгерткен айдан кейінгі айдың 20-нан кешіктірілмей ұсынылады.
      Бұл ретте импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияда және тауарлардың әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініште сатып алынған импортталған тауарлардың өзгертілген құны көрсетіледі.
      Бағаны өзгерту туралы шарт (келісімшарт), салық салынатын импорт бойынша және қосылған құн салығы бойынша өзгертілген мән қамтылған қосымша шот-фактура (егер шот-фактураны шығару (жазып беру) Кеден одағына мүше мемлекеттің заңнамасында көзделген жағдайда) және (немесе) импортталған тауарлар бағасының өзгергенін растайтын өзге құжат импортталған тауарлар бағасының ұлғайғанын растайтын құжаттар болып табылады.»;
      93) 276-21-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «276-21-бап. Кеден одағында тауарлардың экспорты кезінде қосылған құн салығын есептеу және төлеу тәртібі
      1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, тауарларды Кеден одағына мүше мемлекеттерге экспорттау немесе алыс-беріс шикізатын өңдеу бойынша жұмыстарды орындау кезінде қосылған құн салығын төлеуші салық органына осы Кодекстің 270-бабында көзделген қосылған құн салығы жөніндегі декларацияны, осы Кодекстің 66-бабы 2-тармағының 6) тармақшасында көзделген қосымшаны, тауарларды (соның ішінде алыс-беріс шикізатының өңдеу өнімдерін) импорттаған Кеден одағына мүше мемлекеттің салық төлеушісінен алынған, тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті қағаз жеткізгіште табыс етуге міндетті.
      Осы тармақта көрсетілген өтініш:
      1) тауарларды экспорттау кезінде оларды өткізу бойынша;
      2) алыс-беріс шикізатын өңдеу бойынша жұмыстар орындалған жағдайда, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым жасалған күннен бастап күнтізбелік жүз сексен күн ішінде салық органына ұсынылады.
      2. Тауарларды импорттаған салық төлеуші Кеден одағына мүше мемлекеттің салық органына тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті тек электрондық түрде ұсынған кезде Қазақстан Республикасының салық органы осындай өтініш түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде тауарлар экспортын жүзеге асырған Қазақстан Республикасының салық төлеушісіне уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша осындай өтінішті алғаны туралы хабарлама жібереді.
      3. Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш Қазақстан Республикасының салық органына осы баптың 1-тармағында көзделген мерзімде қағаз жеткізгіште ұсынылмаған не электрондық түрде түспеген кезде қосылған құн салығын төлеуші осы Кодекстің 268-бабының 1-тармағында белгіленген мөлшерлеме бойынша, осы Кодекстің 271-бабының 1-тармағында белгіленген төлеу мерзімі бойынша салық төлеуге міндетті.
      Осы тармақта көрсетілген қосылған құн салығы сомаларын есептеуді уәкілетті орган белгілеген тәртіппен салық органы жүргізеді.
      4. Осы баптың 3-тармағына сәйкес есептелген қосылған құн салығының сомасы уақтылы және толық төленбеген жағдайда, салық органы Кодекстің 85 және 86-тарауларында айқындалған тәртіппен мерзімінде орындалмаған салық міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету тәсілдерін және мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданады.
      5. Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш Қазақстан Республикасының салық органына осы баптың 1-тармағында көзделген мерзім өткеннен кейін қағаз жеткізгіште ұсынылған не электрондық түрде түскен жағдайда, қосылған құн салығының төленген сомалары осы Кодекстің 599 және 602-баптарына сәйкес есепке жатқызылуға және қайтарылуға жатады.
      Бұл ретте осы баптың 4-тармағына сәйкес есептелген өсімпұлдың төленген сомалары қайтаруға жатпайды.»;
      94) 276-22-бапта:
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Салық төлеуші осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті мынадай жағдайларда:
      1) тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш қате табыс етілгенде;
      2) тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішке өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенде, оның ішінде осы Кодекстің 276-23-бабының 2-тармағында көзделген жағдайда;
      3) осы Кодекстің 276-23-тармағының 2-1-тармағында көзделген жағдайда тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті қайтарып алғанда ұсынуға құқылы.
      3. Тауарлардың әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті кері қайтару мынадай әдістердің бірімен:
      1) салық есептілігін қабылдау және өңдеу жүйесінің орталық торабынан алып тастау әдісімен жүргізіледі. Алып тастау әдісі қате ұсынылған немесе тиісті сапада және (немесе) жиынтықтылықта табыс етілмеу себебінен толық көлемде қайтарылған, импортталған тауарлар бойынша ұсынылған тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініштер бойынша қолданылады;
      2) тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішке өзгерістер мен толықтырулар енгізуді салық төлеуші бір мезгілде жаңа өтінішті табыс ете отырып, бұрын ұсынылған өтінішті кері қайтару арқылы жүргізетін ауыстыру әдісімен жүргізіледі.
      Осы тармақтың мақсатында тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш, егер мұндай өтінішті табыс ету міндеті осы Кодексте көзделмеген жағдайда, қате ұсынылған деп есептеледі.»;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті кері қайтару тәртібін уәкілетті орган белгілейді.»;
      95) 276-23-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарлардың тиісінше емес сапада және (немесе) жиынтықтылықта болуы себебі бойынша осындай тауарлар әкелінген ай өткенге дейін ішінара және (немесе) толық қайтару жүзеге асырылған жағдайда импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияда, сондай-ақ тауарлардың әкелінгені және жанама салықтардың төленгені туралы өтініште осындай тауарлар бойынша мәліметтерді көрсету жүргізілмейді.»;
      1-1-тармақ алып тасталсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Тиісінше емес сапада және (немесе) жиынтықтылықта болуы себебі бойынша тауарларды осындай тауарлар әкелінген ай өткеннен кейін ішінара қайтару кезінде осындай тауарлар жөніндегі мәліметтер импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі қосымша декларацияда, сондай-ақ кері қайтарылған өтініштің орнына ұсынылған тауарлардың әкелінгені және жанама салықтардың төленгені туралы өтініште көрсетілуге жатады.»;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2-1. Тиісінше емес сапада және (немесе) жиынтықтылықта болуы себебі бойынша тауарларды осындай тауарлар әкелінген ай өткеннен кейін толық қайтару кезінде осындай тауарлар жөніндегі мәліметтер импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі қосымша декларацияда көрсетілуге жатады. Осындай тауарлар бойынша ұсынылған тауарлардың әкелінгені және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш осы Кодекстің 276-22-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес алып тастау әдісімен кері қайтарылады.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Осы баптың мақсатында Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасы аумағына импортталған тауарлардың тиісінше емес сапада және (немесе) жиынтықтылықта болуы себебі бойынша толық және (немесе) ішінара қайтарылуын растайтын құжаттар мыналар:
      1) экспорттаушы салық төлеушімен және импорттаушы салық төлеушімен келісілген, тиісінше емес сапада және (немесе) жиынтықтылықта болуы себебі бойынша қайтаруға жататын, импортталған тауарлардың саны туралы мәліметтерді қамтитын наразылық;
      2) тауарды қабылдау-тапсыру актілері (қайтарылған тауарларды тасымалдау болмаған жағдайда);
      3) көліктік (тауардың ілеспе) құжаттар (қайтарылған тауарлар тасымалданған жағдайда);
      4) жою актілері болып табылады.
      Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелері қағаз жеткізгіште салық органына осы Кодекстің 276-20-бабы 3-тармағының 2)-8) тармақшаларында көзделген құжаттармен бір уақытта ұсынылады.»;
      96) 282-баптың 3-тармағында:
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Алыс-беріс шикізатын өңдеу өнімі болып табылатын, осы Кодекстің 279-бабының 5) тармақшасында көрсетілген акцизделетін тауарларды дайындау кезінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес ресімделген құжатта көрсетілген тапсырыс берушіге дайындалған акцизделетін тауарларды беру күні операцияны жасау күні болып табылады.»;
      мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Осы тармақтың мақсаттары үшін қабылдау-тапсыру актілерімен расталған, заттай мәндегі акцизделетін тауарларды автомобиль және (немесе) теміржол цистерналарына құю не мұнай берушіге жеке меншік құқығында немесе өзге заңды негіздерде тиесілі оның резервуарына немесе құю станцияларына құбыр бойымен айдау арқылы нақты тиеп-жөнелту дайындалған акцизделетін тауарларды тапсырыс берушіге беру деп түсініледі.»;
      97) 288-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) акцизделетін тауарларды экспорт кедендік рәсімінде шығаруды жүзеге асырған кеден органының белгілері бар тауарларға арналған декларацияны немесе оның кеден органы куәландырған көшірмесін табыс етеді.
      Акцизделетін тауарларды экспорт кедендік рәсімінде магистральдық құбыр жүйесімен не толық емес мерзімдік декларациялау рәсімін қолдана отырып әкеткен жағдайда кедендік декларациялауды жүргізген кеден органының белгісі бар тауарларға арналған декларация экспортты растау болып табылады;»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасы акцизделетін тауарлар экспортын акцизден босатуды көздейтін халықаралық шарттар жасасқан Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттерге (Кеден одағына мүше мемлекеттерді қоспағанда) акцизделетін тауарлар экспортталған кезде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан экспорт кедендік рәсімінде әкетілген акцизделетін тауарларды импорттаған елде ресімделген тауарлар арналған декларацияның көшірмесі қосымша табыс етіледі.»;
      98) 291-баптың 7-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Қазақстан Республикасының аумағына Кеден одағына мүше емес мемлекеттердің аумағынан акцизделетін шикізат импорты кезінде импортталатын акцизделетін шикізатқа арналған тауарларға арналған декларацияны немесе Қазақстан Республикасының аумағына Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан тауарларды әкелу және олардың импорты кезінде жанама салықтардың төленгені туралы өтініш;»;
      99) 301-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «301-бап. Салық салу объектісі
      Экспортқа өткізілетін шикі мұнайдың, газ конденсатының, көмірдің көлемі экспортқа рента салығын салу объектісі болып табылады.
      Осы бөлімнің мақсаттары үшін:
      1) Кеден одағының кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес экспорт кедендік рәсімінде жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының аумағынан тауарларды әкету;
      2) Қазақстан Республикасының аумағынан Кеден одағына басқа мүше мемлекеттің аумағына тауарларды әкету;
      3) Қазақстан Республикасының аумағынан Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағына өңдеу үшін бұрын әкетілген алыс-беріс шикізатын өңдеу өнімдерін Кеден одағына басқа мүше мемлекеттің аумағында өткізу экспорт деп түсініледі.»;
      100) 355-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар;»;
      101) 357-баптың 2-тармақтың екінші бөлігінің 3) тармақшасы алып тасталсын;
      102) 358-бапта:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар өзі үшін республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және төленетін күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің екі еселенген мөлшерінде және әрбір қызметкер үшін айлық есептік көрсеткіштің бір еселенген мөлшерінде әлеуметтік салықты есептейді.
      Осы тармақтың ережесі:
      1) осы Кодекстің 73-бабына сәйкес салық есептілігін табыс етуін уақытша тоқтата тұру кезеңінде салық төлеушілерге;
      2) арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлерге қолданылмайды.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. жалпы тәртіпті қолданатын, осы Кодекстің 147-бабының 2-тармақшасында көзделген қызметті ғана жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар 6,5 пайыз мөлшерлеме бойынша әлеуметтік салықты есептейді.»;
      103) 359-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Арнаулы салық режимдерін қолданатындарды қоспағанда, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар әлеуметтік салықты есептеуді осы Кодекстің 358-бабының 2-тармағында белгіленген мөлшерлемелерді осы Кодекстің 357-бабының 1-тармағында айқындалған әлеуметтік салық салу объектісіне қолдану арқылы жүргізеді.»;
      104) 365-баптың 3-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) заңды тұлға - салық салынатын табысы осы Кодекстің 147-бабының 2-тармағында тағайындалған, ауыл шаруашылық өнімдерін, аква өсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндірушілер, және де нормативтер шегіндегі және Қазақстан Республикасы Үкіметімен анықталған тізімге сәйкес шаруа және фермерлік шаруашылықтар;»;
      2) тармақша алып тасталсын;
      105) 367-бап мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      «2-2. Осы баптың мақсаттары үшін жеңіл автомобильдерді әкелу күні Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген, бастапқы мемлекеттік тіркеу басталуы болып есептеледі.»;
      106) 372-баптың 5-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) сәйкестендіру құжаттары: меншік құқығының актісі, жерді тұрақты пайдалану құқығының актісі, жерді уақытша өтеусіз пайдалану құқығының актісі;»;
      107) 378-баптың 2 және 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Далалық және қуаң далалық аймақтардың жерлеріне бонитет балына барабар түрде жер салығының мынадай базалық салықтық мөлшерлемелері белгіленеді:

Р/с №

Бонитет балы

Базалық салықтық мөлшерлеме (теңге)

1

2

3

1.

1

2,4

2.

2

3,35

3.

3

4,35

4.

4

5,3

5.

5

6,25

6.

6

7,25

7.

7

8,4

8.

8

9,65

9.

9

10,8

10.

10

12,05

11.

11

14,45

12.

12

15,45

13.

13

16,4

14.

14

17,35

15.

15

18,35

16.

16

19,3

17.

17

20,45

18.

18

21,7

19.

19

22,85

20.

20

24,1

21.

21

26,55

22.

22

28,95

23.

23

31,35

24.

24

33,75

25.

25

36,2

26.

26

38,6

27.

27

41

28.

28

43,4

29.

29

45,85

30.

30

48,25

31.

31

72,35

32.

32

77,7

33.

33

82,95

34.

34

90,4

35.

35

93,8

36.

36

99,1

37.

37

104,4

38.

38

110

39.

39

115,3

40.

40

120,6

41.

41

144,75

42.

42

150,05

43.

43

155,35

44.

44

160,85

45.

45

166,15

46.

46

171,45

47.

47

176,8

48.

48

182,4

49.

49

187,7

50.

50

193

51.

51

217,1

52.

52

222,45

53.

53

227,75

54.

54

233,25

55.

55

238,55

56.

56

243,85

57.

57

249,15

58.

58

254,75

59.

59

260,05

60.

60

265,35

61.

61

289,5

62.

62

303,15

63.

63

316,3

64.

64

329,75

65.

65

343,05

66.

66

356,55

67.

67

369,8

68.

68

383,3

69.

69

396,6

70.

70

410,1

71.

71

434,25

72.

72

447,75

73.

73

460,95

74.

74

474,45

75.

75

487,8

76.

76

501,3

77.

77

514,55

78.

78

528,05

79.

79

541,35

80.

80

554,85

81.

81

579

82.

82

595,1

83.

83

611,05

84.

84

627,25

85.

85

643,35

86.

86

659,3

87.

87

675,5

88.

88

691,6

89.

89

707,55

90.

90

723,75

91.

91

747,85

92.

92

772

93.

93

796,1

94.

94

820,25

95.

95

844,35

96.

96

868,5

97.

97

892,6

98.

98

916,75

99.

99

940,85

100.

100

965

101.

100-ден артық

1013,3

      3. Шөлейтті, шөлді және тау бөктеріндегі шөлді аймақтардың жерлеріне бонитет балына барабар түрде жер салығының мынадай базалық салықтық мөлшерлемелері белгіленеді:

Р/с №

Бонитет балы

Базалық салықтық мөлшерлеме (теңге)

1

2

3

1.

1

2,4

2.

2

2,7

3.

3

2,9

4.

4

3,1

5.

5

3,35

6.

6

3,65

7.

7

3,85

8.

8

4,05

9.

9

4,35

10.

10

4,8

11.

11

7,25

12.

12

9,15

13.

13

11,1

14.

14

12,75

15.

15

14,65

16.

16

16,6

17.

17

18,55

18.

18

20,25

19.

19

22,2

20.

20

24,1

21.

21

26,55

22.

22

28,95

23.

23

31,35

24.

24

33,75

25.

25

36,2

26.

26

38,6

27.

27

41

28.

28

43,4

29.

29

45,85

30.

30

48,25

31.

31

50,65

32.

32

53,05

33.

33

55,45

34.

34

57,9

35.

35

60,3

36.

36

62,7

37.

37

65,15

38.

38

67,55

39.

39

69,95

40.

40

72,35

41.

41

74,8

42.

42

77,2

43.

43

79,6

44.

44

82

45.

45

84,45

46.

46

86,85

47.

47

89,25

48.

48

91,65

49.

49

94,1

50.

50

96,5

51.

51

98,9

52.

52

101,3

53.

53

103,75

54.

54

106,15

55.

55

108,55

56.

56

110,95

57.

57

113,4

58.

58

115,8

59.

59

118,2

60.

60

120,6

61.

61

123,05

62.

62

126,4

63.

63

129,1

64.

64

132,2

65.

65

135,1

66.

66

138,2

67.

67

141,1

68.

68

144,25

69.

69

147,45

70.

70

150,35

71.

71

153,45

72.

72

156,35

73.

73

159,4

74.

74

162,3

75.

75

165,45

76.

76

168,4

77.

77

171,55

78.

78

174,65

79.

79

177,55

80.

80

180,75

81.

81

183,55

82.

82

186,7

83.

83

189,6

84.

84

192,8

85.

85

195,9

86.

86

198,8

87.

87

201,9

88.

88

204,75

89.

89

207,95

90.

90

210,85

91.

91

210,9

92.

92

216,95

93.

93

220

94.

94

223,1

95.

95

226

96.

96

229,2

97.

97

231,9

98.

98

235,15

99.

99

238,05

100.

100

241,25

101.

100-де артық

250,9

                                                                   »;
      108) 387-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жергілікті өкілді органдардың Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жүргізілетін жерлерді өңірлерге бөлу жобалары (схемалары) негізінде жер салығының мөлшерлемелерін осы Кодекстің 379, 381, 383-баптарында белгіленген, автотұраққа (паркингке), автомобильге май құю станцияларына бөлінген (бөліп шығарылған) және казино орналасқан жерлерді қоспағанда, жер салығының базалық мөлшерлемелерінің 50 пайызынан аспайтындай етіп төмендетуге немесе жоғарылатуға құқығы бар.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Жергілікті өкілді органдардың жергілікті атқарушы органдардың ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланылмайтын жерлерге осы Кодекстің 378-бабында белгіленген жер салығының мөлшерлемелерін он еседен көп емес көтеруге құқығы бар.»;
      3-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-3. Осы Кодекстің 135-3-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сай келетін заңды тұлға халықаралық мамандандырылған көрме объектілеріне бөлінген және халықаралық мамандандырылған көрменің аумағында орналасқан жер учаскелері бойынша жер салығын есептеген кезде жер салығының тиісті мөлшерлемелеріне 0 коэффициентін қолданады.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері осы Кодекстің 135-3-бабы 1-тармағының үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғаларға жер учаскесі немесе оның бір бөлігі (онда орналасқан үйлермен, ғимараттармен, құрылыстармен бірге не оларсыз) жалға, өзге де негіздерде пайдалануға тапсырылған жағдайларды қоспағанда, жер учаскесі немесе оның бір бөлігі (онда орналасқан үйлермен, ғимараттармен, құрылыстармен бірге не оларсыз) жалға, өзге де негіздерде пайдалануға тапсырылған жағдайларда қолданылмайды.
      Осы тармақтың ережелері Қазақстан Республикасының аумағында өткізілетін халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу аяқталған салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдеріне қолданылмайды.»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Егер осы баптың 4-1-тармағында өзгеше белгіленбесе, осы баптың 2-тармағында көрсетілген жер салығын төлеушілер жер учаскесін немесе оның бір бөлігін (онда орналасқан үйлермен, ғимараттармен, құрылыстармен бірге не оларсыз) жалға, өзге де негіздерде пайдалануға беру немесе коммерциялық мақсаттарда пайдалану кезінде салықты 0,1 коэффициентті қолданбай, осы Кодекстің 55-тарауында белгіленген тәртіппен есептейді.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Осы Кодекстің 135-бабының 2-тармағында айқындалған заңды тұлғалар жер учаскесін немесе оның бір бөлігін (онда орналасқан үйлермен, ғимараттармен, құрылыстармен бірге немесе оларсыз) жалға, өзге де негіздерде пайдалануға берген кезде, осындай объектілер бойынша жер салығын есептеу мен төлеуді осы баптың 2-тармағында белгіленген мөлшерлеме бойынша жүргізеді.
      Осы тармақтың ережелері, пайдаланылуы бойынша жалдау төлемақысы мемлекеттік бюджетке түсетін, жалға, өзге де негіздерде пайдалануға берілген жер учаскелері бойынша қолданылады.»;
      109) 391-бапта:
      1-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «осы Кодекстің 396-бабының 1-тармағында көзделген объектілерді және салық базасы осы Кодекстің 406-бабына сәйкес есептелетін объектілерді қоспағанда, меншік құқығындағы ғимараттар (ғимарат бөліктері) орналасқан жер учаскелері бойынша жеке тұлғаларға (оның ішінде жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, кәсіби медиаторларға) қолданылмайды.»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Осы Кодекстің 396-бабының 1-тармағында көзделген объектілерді және салық базасы осы Кодекстің 406-бабына сәйкес есептелетін объектілерді қоспағанда, меншік құқығындағы ғимараттар (ғимарат бөліктері) орналасқан жер учаскелері бойынша жеке тұлғалар (оның ішінде жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар) патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер үшін осы бөлімде белгіленген тәртіппен жер салығын есептейді және төлейді.»;
      110) 393-бапта:
      1-1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Кодекстің 396-бабының 1-тармағында көзделген объектілерді және салық базасы осы Кодекстің 406-бабына сәйкес есептелетін объектілерді қоспағанда, меншік құқығындағы ғимараттар (ғимарат бөліктері) орналасқан жер учаскелері бойынша жеке тұлғалар (оның ішінде жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар) салық салу объектілері орналасқан жердегі салық органдарына декларацияны есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей табыс етеді.»;
      3-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      111) 394-баптың 4-тармағының 1-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) өз ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және өңдеу процесінде тікелей пайдаланылатын, меншік құқығындағы салық салу объектілері бойынша шаруа немесе фермер қожалықтары, сондай-ақ салық салынатын табыстарына осы Кодекстің 147-бабының 2-тармағында белгіленген мөлшерлеме бойынша салық салынатын ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар.
      Өз ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, сақтау және өңдеу процесінде тікелей пайдаланылмайтын салық салу объектілері бойынша шаруа немесе фермер қожалықтары, сондай-ақ салық салынатын табыстарына осы Кодекстің 147-бабының 2-тармағында белгіленген мөлшерлеме бойынша салық салынатын ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар осы бөлімде белгіленген тәртіппен мүлік салығын төлейді;»;
      112) 398-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Егер осы баптың 4-1-тармағында өзгеше белгіленбесе, осы Кодекстің 135-бабының 3-тармағында айқындалған тұлғаларды қоспағанда, осы баптың 3-тармағында көрсетілген заңды тұлғалар пайдалануға, сенімгерлікпен басқаруға немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша мүлік салығын осы баптың 1-тармағында белгіленген салықтық мөлшерлеме бойынша есептейді және төлейді.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1 Осы Кодекстің 135-бабының 2-тармағында айқындалған заңды тұлғалар мүлікті пайдалануға, сенімгерлікпен басқаруға немесе жалға берген кезде осындай мүлік бойынша салық есептеуді және төлеуді осы баптың 3-тармағында белгіленген мөлшерлеме бойынша жүргізеді.
      Осы тармақтың ережелері пайдалануға, сенімгерлікпен басқаруға немесе жалға бергені үшін төлемақысы мемлекеттік бюджетке түсетін пайдалануға, сенімгерлікпен басқаруға немесе жалға берілген мүлік бойынша қолданылады.»;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Осы Кодекстің 135-3-бабының 1-тармағы екінші абзацының талаптарына сай келетін заңды тұлға халықаралық мамандандырылған көрме аумағында орналасқан халықаралық мамандандырылған көрме объектілері бойынша мүлік салығын салық базасына 0,1 пайыз мөлшерлеме бойынша есептейді.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережелері осы Кодекстің 135-3-бабы 1-тармағының үшінші абзацында көрсетілген заңды тұлғаларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сауда қызметін реттеу туралы заңнамасына сәйкес халықаралық мамандандырылған көрме қатысушыларына ақысыз негізде салық салу объектілері пайдалануға, сенімгерлікпен басқаруға немесе жалға берілген жағдайларды қоспағанда, салық салу объектілері пайдалануға, сенімгерлікпен басқаруға немесе жалға берілген жағдайларда қолданылмайды.
      Осы тармақтың ережелері Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені өткізу аяқталған салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдеріне қолданылмайды.»;
      113) 407-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «407-бап. Жекелеген жағдайларда салықты есептеу мен төлеу
      Осы Кодекстің 396-бабының 1-тармағында көзделген объектілерді және салық базасы осы Кодекстің 406-бабына сәйкес есептелетін объектілерді қоспағанда, меншік құқығындағы ғимараттар (ғимарат бөліктері) бойынша жеке тұлға (оның ішінде жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор) осы Кодекстің 398-бабының 2-тармағында белгіленген мөлшерлемені қолдана отырып, осы Кодекстің 57-тарауында патент негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер үшін белгіленген тәртіппен мүлік салығын есептейді, төлейді және осы салық бойынша салық есептілігін табыс етеді.
      Мұндай ғимараттар (ғимарат бөліктері) бойынша салық базасы осы Кодекстің 397-бабының 4-тармағына сәйкес айқындалады.»;
      114) 431-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Есеп-қисап патент құнын есептеу үшін салық есептілігі болып табылады.
      Патент құны осы Кодекстің 432-бабы 1-тармағына сәйкес есептеледі.
      Салық төлеуші патент құнын төлеуді есеп-қисапты табыс еткенге дейін жүргізеді.
      Патент құны банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы төленген жағдайда, электрондық түрде тапсырылған есеп-қисапқа төлем құжатының деректемелері сауалында көрсетілген кезде «электрондық үкіметтің» веб-порталында қалыптастырылатын «электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің хабарламасы қоса беріледі.
      Патент құнының төленгенін растайтын құжаттар есеп-қисап қағаз жеткізгіште берілген кезде табыс етіледі.
      Электрондық түрде, оның ішінде «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы тапсырылған есеп-қисапта дара кәсіпкерлер патент құнына қосылатын салық және төлемдер сомаларын төлеу бойынша төлем құжаттарынан мәліметтерді көрсетеді.
      Дара кәсіпкерлер есеп-қисапты тапсырғаннан кейін салық органы есеп-қисап табыс етілген күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде салық органының ақпараттық жүйесінде патент қалыптастыруды жүргізеді.
      Патент нысанын уәкілетті орган бекітеді.
      Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, патент негізінде арнаулы салық режимі бір салық кезеңі шегінде кемінде бір ай қолданылады.
      Патент негізінде арнаулы салық режимін:
      1) ағымдағы салық кезеңінің соңғы айында жаңадан тіркелген;
      2) ағымдағы салық кезеңінің соңғы айында салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін немесе аяқталғаннан кейін қызметін қайта бастаған дара кәсіпкерлер бір айдан аз мерзім ішінде қолданады.»;
      115) 439-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Шаруа немесе фермер қожалықтары, бір мезгілде мынадай:
      1) жеке меншік құқығындағы және (немесе) жер пайдалану құқығындағы (екінші мәрте жер пайдалану құқығын қоса алғанда) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер телімдерінің жиынтық ауданы жер телімінің келесідей:
      Ақмола, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары - 3 500 га;
      Атырау, Маңғыстау облыстары - 1 500 га;
      Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан - 500 га, шөл жерлерде және тау бөктерінде - шл - дала - топырақ-климаттық аймақтарды орналасқан аудандарда (Бетпақ Дала, Балқаш көлінің маңындағы құмдар) шекті аудандарынан аспайды;
      2) осы арнайы салық режимі қолданылатын қызмет түрлерін ғана жүзеге асыратын;
      3) қосылған құн салығының салық төлеушілері болып табылмайтын шарттарға сәйкес келген кезде, шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнайы салық режимін қолданады.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Қазақстан Республикасының аумағында жеке меншік құқығындағы және (немесе) жерді пайдалану құқығындағы (жерді екінші қайтара пайдалану құқығын қоса алғанда) жер учаскелері болған кезде, шаруа немесе фермер қожалықтарына арнаулы салық режимін қолдану құқығы беріледі.»;
      116) 442-бапта:
      1-тармақта:
      2) тармақша алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақылар;»;
      2-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
      3-тармақ алып тасталсын;
      117) 444-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Егістік бойынша бірыңғай жер салығын есептеу жер учаскелерінің жиынтық бағалау құнына жер учаскелерінің жиынтық ауданын негізге ала отырып, мынадай мөлшерлемелерді қолдану жолымен жүргізіледі:

Р/с №

Жер учаскелерінің алаңы (гектар)

Салықтық мөлшерлеме

1

2

3

1.

500-ге дейін

0, 1, 5%

2.

501-ден 1000-ға дейін қоса алғанда

500 гектардан бағалау құнының 0,15% + 500 гектардан асатын гектарлардың бағалау құнының 0,3%

3.

1000-нан 1500-ге дейін қоса алғанда

1000 гектардан бағалау құнының 0,3% + 1000 гектардан асатын гектарлардың бағалау құнының 0,45%

4.

1501-ден 3000-ға дейін қоса алғанда

1500 гектардан бағалау құнының 0,45% + 1500 гектардан асатын гектарлардың бағалау құнының 0,6%

5.

3000-нан жоғары

3000 гектардан бағалау құнының 0,6% + 3000 гектардан асатын гектарлардың бағалау құнының 0,75%

      Жайлаулар, табиғи шабындықтар және арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын басқа да жер учаскелері бойынша бірыңғай жер салығын есептеу жер учаскелерінің жиынтық бағалау құнының 0,2% мөлшерлемесін қолдану арқылы жүргізіледі.
      Жергілікті өкілді органдар жергілікті атқарушы органдардың ұсынысы негізінде бірыңғай жер салығының мөлшерлемесін Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге он еседен артық емес жоғарылату құқығына ие.»;
      118) 446-баптың 1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Бірыңғай жер салығын, әлеуметтік салықты, төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын, жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақыны, әлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын аудару мынадай тәртіппен:»;
      119) 447-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларацияда бірыңғай жер салығының, әлеуметтік салықтың, төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығының, жер беті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін төлемақының, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдардың есептелген сомалары көрініс табады.»;
      120) 448-бапта:
      1-тармақта:
      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Арнаулы салық режимі корпоративтік табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтік салықты, мүлік салығын, көлік құралдары салығын есептеудің ерекше тәртібін көздейді.»;
      төртінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) ауыл шаруашылығы өнімдерін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіруші заңды тұлғалардың:
      жерді пайдалана отырып ауыл шаруашылығының өнімдерін, акваөсіру өнімдерін (балық өсіру шаруашылығы) өндіру, меншікті өндірістің көрсетілген өнімдерін өңдеу және өткізу;
      мал шаруашылығы мен құс шаруашылығының (оның ішінде, асыл тұқымды), ара шаруашылығының, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімдерін өндіру, сондай-ақ меншікті өндірістің көрсетілген өнімдерін өңдеу және өткізу жөніндегі қызметіне;»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Жеке меншік құқығындағы және (немесе) жерді пайдалану құқығындағы (жерді екінші қайтара пайдалану құқығын қоса алғанда) жер учаскелері болған кезде, салық төлеушілерге арнайы салық режимін қолдану құқығы беріледі.
      Осы тармақтың талабы ара шаруашылығының өнімдерін өндіру, сондай-ақ меншікті өндірістің көрсетілген өнімдерін өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылмайды.»;
      2-тармақтың үшінші бөлігінің 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) осы Кодекстің 451-бабында белгіленген ережені қолданбай корпоративтік табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтік салықты, мүлік салығын, көлік құралдары салығын жалпы белгіленген тәртіппен есептеуге;
      2) корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей, осы Кодекстің 451-бабында белгіленген ережені қолданбай, осы Кодекстің 70-бабына сәйкес тиісті салық кезеңдері үшін корпоративтік табыс салығы, қосылған құн салығы, әлеуметтік салық, мүлік салығы, көлік құралдары салығы бойынша қосымша салық есептілігін жалпы белгіленген тәртіппен табыс етуге міндетті.»;
      3-тармақта:
      3) және 4) тармақшалар алып тасталсын;
      5) тармақшасындағы «селолық тұтыну кооперативтерінің арнаулы салық режимін қолдануға құқығы жоқ.» деген сөздер «селолық тұтыну кооперативтерінің;» деген сөздермен алмастырылып, осы тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның арнаулы салық режимін қолдануға құқығы жоқ.»;
      121) 449-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «449-бап. Салық кезеңі
      Корпоративтік табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтік салықты, мүлік салығын, көлік құралдары салығын есептеуге арналған салық кезеңі осы Кодекстің 148, 269, 363, 370, 401-баптарына сәйкес айқындалады.»;
      122) 451-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Бюджетке төленуге жататын, жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен есептелген корпоративтік табыс салығының, қосылған құн салығын, әлеуметтік салықтың, мүлік салығының, көлік құралдары салығының сомалары 70 пайызға азайтылуға жатады.»;
      123) 452-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «452-бап. Салық төлеу және салық есептілігін табыс ету мерзімдері
      Бюджетке осы Кодекстің 451-бабында көрсетілген салықтарды төлеу және олар бойынша салық есептілігін табыс ету жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен жүргізіледі.»;
      124) 456-бап кестесінің 1.2.1-жолы мынадай редакцияда жазылсын:
      «

1.2.1.

мемлекеттік тіркегені, қызметінің тоқтатылу тіркегені, есептік тіркегені, есептік тіркеуден шығарғаны үшін

1

                                                                   »;
      125) 457-баптың 4) тармақшасы алып тасталсын;
      126) 481-баптың 4-тармағы алып тасталсын;
      127) 493-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Шаруа немесе фермер қожалықтарына арнаулы салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелері бойынша бірыңғай жер салығы төлеушілер болып табылмайды.»;
      128) 496-баптың 6-тармағы алып тасталсын;
      129) 498-баптың 5-тармағы алып тасталсын;
      130) 531-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Төлемақы төлеушілер рұқсат құжатын алу кезінде Автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық операторға немесе жергілікті атқарушы органдарға жарнаманы орналастырудың бірінші айы үшін төлемақы сомасын бюджетке енгізгендігін растайтын құжатты табыс етеді.»;
      131) 546-баптың 2) тармақшасы алып тасталсын;
      132) 547-баптың 2-тармақтың 8) тармақшасы алып тасталсын;
      133) 557-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын: «қолданылатын салық режимі туралы;»;
      134) 560-бапта:
      3-тармақтың 2) тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде;»;
      7-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) дара кәсіпкердің, жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың орналасқан жері - салық органында дара кәсіпкер, жеке нотариус, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне қою кезінде мәлімделген дара кәсіпкердің, жеке нотариустың, адвокаттың, кәсіби медиатор қызметінің басым бөлігін жүзеге асыратын орны;»;
      135) 561-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Жеке сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміндегі жеке тұлғалар туралы мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік орган салық қызметі органдарына береді.»;
      136) 562-бапта:
      1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) осындай құжат болған жағдайда салықтық тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете, резидент еместі инкорпорация еліндегі салықтық тіркеуді растайтын құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін қоса бере отырып, тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш беруге міндетті.»;
      1-1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) осындай құжат болған жағдайда салықтық тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете отырып, резидент еместің бар болған жағдайда инкорпорация еліндегі немесе резиденттік еліндегі салықтық тіркелуін растайтын құжаттарының;»;
      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) осындай құжат болған жағдайда салықтық тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете, резидент еместі инкорпорация (азаматтық) еліндегі салықтық тіркеуді растайтын құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін қоса бере отырып, тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш беруге міндетті.»;
      5-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осындай құжат болған жағдайда салықтық тіркеу нөмірін немесе (оның аналогын) көрсете отырып, азаматтық (резиденттік) еліндегі салықтық тіркеуді растайтын;»;
      5-2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осындай құжат болған жағдайда салықтық тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете отырып, азаматтық (резиденттік) еліндегі салықтық тіркеуді растайтын құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін қоса бере отырып, тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш беруге міндетті.»;
      мынадай мазмұндағы 5-3-тармақпен толықтырылсын:
      «5-3. Қазақстан Республикасындағы қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент заңды тұлғалардың, резидент еместердің бірінші басшылары болып табылатын шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар салық төлеуші ретінде тіркелу үшін келген (тұратын) жері бойынша салық органына мынадай:
      1) шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын;
      2) осындай құжат болған жағдайда, салықтық тіркеу нөмірін (немесе оның аналогын) көрсете отырып, азаматтық (резиденттік) еліндегі салықтық тіркеуді растайтын құжаттардың нотариат куәландырған көшірмелерін қоса бере отырып, тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш беруге міндетті.»;
      137) 563-бапта:
      4-тармақ алып тасталсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Салық төлеушінің тіркеу деректерін өзгерту үшін салықтық өтініш салық төлеушінің (салық агентінің) орналасқан жері бойынша салық органына - өзгерістер туындаған кезден бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі.»;
      138) 564-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) орындалмаған салықтық міндеттемелері не Қазақстан Республикасының аумағындағы салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілері болмаған жағдайда, жеке тұлғаның Қазақстан Республикасынан тұрақты тұрғылықты жеріне кетуі және азаматтығын ауыстыруы;»;
      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Салық органы салық төлеушілердің мемлекеттік деректер қорынан осы Кодекстің 561-бабының 2-тармағы 3)-8) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды шығарып тастау мақсатында әділет және ішкі істер органдарына:»;
      139) 81-тараудың 2 параграфының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «§ 2. Дара кәсіпкерді, жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу есебіне алу»;
      140) 565-бапта:
      565-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «565-бап. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне қою»;
      3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Жеке тұлғаны жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне қою жеке тұлғаның нотариаттық қызметті, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметті, адвокаттық қызметті, медиация тәртібімен дауларды реттеу жөніндегі қызметін жүзеге асыруды бастағанға дейін «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылған дара кәсіпкерді, жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу есебіне алу туралы салықтық өтініші негізінде жүргізіледі.
      4. Салық органдары салықтық өтінішті алған кезден бастап бір жұмыс күні ішінде жеке тұлғаны жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне қоюды жүргізеді не мұндай тіркеуге қоюдан бас тартады.
      Салық органы, егер:
      1) салықтық өтініште көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттың деректері сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінде қамтылған мәліметтерге сәйкес келмеген;
      2) салықтық өтініште көрсетілген нотариаттық қызметті, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі қызметті, адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның деректері лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімінде қамтылған мәліметтерге сәйкес келмеген;
      3) салықтық өтініште көрсетілген орналасқан жері «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде жоқ болған жағдайда, жеке тұлғаны жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне қоюдан бас тартуды жүргізеді.»;
      141) 566-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «566-бап. Дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың тіркеу деректерін өзгерту»;
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Салық органы дара кәсіпкердің, жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың тіркеу деректерін өзгертуді дара кәсіпкердің, жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың тіркеу есебі туралы салықтық өтініші негізінде жүргізеді.
      2. Дара кәсіпкер осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген тіркеу деректері және (немесе) салықтық өтініште көрсетілген бірлескен дара кәсіпкерлікке қатысушылар (мүшелер) туралы деректер өзгерген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей орналасқан жері бойынша салық органына ұсынуға міндетті.»;
      мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      «2-2. Жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың орналасқан жері өзгерген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор электрондық түрде ұсынуға міндетті.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Дара кәсіпкердің тіркеу деректерін өзгерту үшін салықтық өтінішке Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік туралы заңнамасына сәйкес дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу кезінде ұсынылатын құжаттар қоса беріледі.
      Егер дара кәсіпкердің тіркеу деректерін өзгерту үшін салықтық өтініш электрондық түрде ұсынылса, осы тармақта көзделген құжаттар ұсынылмайды.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың орналасқан жері туралы мәліметтерді өзгертуді салық органы тіркеу деректерін өзгерту үшін ұсынылған салықтық өтінішті алған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде жүргізеді.
      Салық органдары осы Кодекстің 565-бабының 4-тармағында белгіленген жағдайларда, жеке нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың орналасқан жері туралы мәліметтерді өзгертуден бас тартады.»;
      142) 567-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «567-бап. Дара кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығару
      1. Салық органы жеке тұлғаны дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығаруды осы Кодекстің 40-1, 41, 43 және 43-1-баптарында белгіленген тәртіппен және (немесе) Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік туралы заңнамасына сәйкес жүргізеді.
      2. Салық органы жеке тұлғаны жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығаруды осы Кодекстің 42-бабында белгіленген тәртіппен жүргізеді.
      3. Салық органы, Қазақстан Республикасының жеке кәсіпкерлік туралы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке тұлғаны дара кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығаруды, орындалмаған салық міндеттемелері болмаған жағдайда, жүргізеді.»;
      143) 568-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент заңды тұлға, резидент емес осы Кодекстің 569-бабы 3-тармағының 6) тармақшасында көзделген шарттарға сәйкес келген жағдайда, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтініш салық органының қабылдауына жатпайды.»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Резидент заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасындағы қызметін филиалдар, өкілдіктер, дара кәсіпкерлер арқылы жүзеге асыратын резидент еместер қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою үшін ұсынылған салықтық өтінішке:
      1) салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін міндетті түрде қоса береді.
      Мынадай құжаттардың бірі:
      жылжымайтын мүлікке меншік (оны пайдалану) құқығын растайтын құжат;
      меншік құқығында орналасқан жері ретінде мәлімделген жылжымайтын мүлкі бар жеке тұлғаның жазбаша келісімі салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжат болып табылады.
      Салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжат көшірмесін нотариат куәландырған күн мен оны салық органына табыс ету күнінің арасындағы мерзім он жұмыс күнінен аспауға тиіс;
      2) салық төлеушінің салық салынатын ең төмен айналымының қалыптасқан асып кетуін растайтын құжаттар көшірмесін міндетті түрде қоса береді.
      Орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілері және осы баптың 2-тармағында көрсетілген айналым жасау фактісі туралы куәландыратын өзге де құжаттар салық төлеушінің ең төмен айналымының қалыптасқан асып кетуін растайтын құжаттар деп танылады.»;
      144) 569-баптың 3 тармағында:
      4) және 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушысы):
      әрекетсіз заңды тұлға;
      әрекетсіз дара кәсіпкер;
      әрекетсіз заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе жалғыз құрылтайшысы (катысушысы);
      іс-әрекетке қабілетсіз немесе іс-әрекетке қабілеті шектеулі және (немесе) хабар-ошарсыз кеткен, қайтыс болған (қайтыс болды деп жарияланған) жеке тұлға;
      Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192, 192-1, 216, 217 және 222-баптары бойынша өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар жеке тұлға;
      іздеу салынған жеке тұлға болып табылса;
      5) заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе дара кәсіпкер:
      әрекетсіз дара кәсіпкер;
      әрекетсіз заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы);
      іс-әрекетке қабілетсіз немесе іс-әрекетке қабілеті шектеулі және (немесе) хабар-ошарсыз кеткен, қайтыс болған (қайтыс болды деп жарияланған) жеке тұлға;
      Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192, 192-1, 216, 217 және 222-баптары бойынша өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар жеке тұлға;
      іздеу салынған жеке тұлға;
      болу мақсаты Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асырумен байланысты емес не Қазақстан Республикасы аумағында болуға рұқсат етілген мерзімі аяқталған шетелдік жеке тұлға немесе азаматтығы жоқ тұлға болып табылса;»;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент заңды тұлғаның, резидент еместің бірінші басшысының сәйкестендіру нөмірі болмаса, салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде қоюдан бас тартады.»;
      145) 570-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік қатаң есептілік бланкісі болып табылады және салық төлеушіні қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою фактісін куәландырады. Куәліктің нысанын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік салық төлеушіге құжаттарды беру журналына қолын қойғызып беріледі.
      Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасының, дара кәсіпкердің қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлігі Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасының бірінші басшысының, дара кәсіпкердің құжаттарды беру журналына қолын қойғызып алуына жатады.
      Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті берген кезде салық органы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасының бірінші басшысын, дара кәсіпкерді фотоға түсіруді жүзеге асырады.»;
      5-тармақтың бірінші бөлігінің 3-тармақшасы алып тасталсын;
      146) 571-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салық органдары салық төлеушіні осы баптың 2-тармағында белгіленген талап сақталған жағдайда, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығаруды салық төлеушінің салықтық өтініш берген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жүргізуге міндетті. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару күні мұндай салық төлеушінің салық органына салықтық өтініш берген күні болып табылады.
      Салық органдары салық төлеушіге салық төлеушінің салықтық өтініш берген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан мынадай:
      1) салықтық өтініш берген жылдың алдындағы күнтізбелік жыл үшін салық төлеушінің салық салынатын айналымының мөлшері осы Кодекстің 568-бабында белгіленген өткізу бойынша ең төменгі айналымнан асып түскен;
      2) мұндай салықтық өтініш берілген ағымдағы күнтізбелік жылдың бастапқы кезеңі үшін салық төлеушінің салық салынатын айналымының мөлшері осы Кодекстің 568-бабында белгіленген өткізу бойынша ең төменгі айналымнан асып түскен жағдайларда бас тартады.
      Осы тармақтың ережелері осы Кодекстің 73-бабының 1-тармағында белгіленген тәртіппен осындай тіркеу есебінен шығару мақсатында қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебі туралы салықтық өтінішін ұсынған салық төлеушілерге қолданылады.
      Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарудан бас тарту туралы шешім уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша мұндай бас тартудың себебі көрсетіле отырып, салық төлеушіге жеке қолын қойғызу арқылы немесе жіберу фактісін растайтын өзге тәсілмен табыс етіледі.
      4-тармақ мынадай мазмұндағы 1-2), 1-3), 1-4) тармақшаларымен толықтырылсын:
      «1-2) қосылған құн салығын төлеушінің екі үздіксіз жалғасатын салық кезеңдерінің ішінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу және сатып алу жөніндегі айналымдар туралы мәліметтерді көрсетпеуі;
      1-3) осы Кодекстің 568-бабының 1-тармағына сәйкес, осындай тіркеу есебіне қою жүргізілген күнтізбелік жылда қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне тұрған тұлға айналымы мөлшерінің осы Кодекстің 568-бабының 5-тармағында белгіленген ең төменгі айналымнан асып кетуі болмаған;
      1-4) егер заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе жалғыз құрылтайшысы (қатысушы) немесе дара кәсіпкер:
      іс-әрекетке қабілетсіз немесе іс-әрекетке қабілеті шектеулі және (немесе) хабар-ошарсыз кеткен жеке тұлға;
      егер қайтыс болған (қайтыс болды деп жарияланған) кезден бастап алты ай өткен болса, қайтыс болған (қайтыс болды деп жарияланған);
      Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192, 192-1, 216, 217 және 222-баптары бойынша өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар жеке тұлға;
      іздеу салынған жеке тұлға;
      болу мақсаты Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асырумен байланысты емес не Қазақстан Республикасы аумағында болуға рұқсат етілген мерзімі аяқталған шетелдік жеке тұлға немесе азаматтығы жоқ тұлға болып табылса;
      2) салық төлеуші осы Кодекстің 558-бабы 6-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген талапты орындамаған;
      3) сот үкімінің заңды күшіне енген не қаулысы негізінде қосылған құн салығын төлеуші жалған кәсіпорын деп танылған;
      4) сот шешімінің заңды күшіне енуі негізінде дара кәсіпкерді немесе заңды тұлғаны тіркеу жарамсыз деп танылған жағдайларда жүргізіледі.»;
      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Салық органы қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешімді салық төлеушінің орналасқан жері бойынша:
      1) осы баптың 4-тармағының 1), 1-3), 1-4) тармақшаларында көрсетілген жағдайлар анықталған күннен бастап;
      2) осы баптың 4-тармағының 1-1) тармақшасында көзделген жағдайда, осы Кодекстің 558-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінде белгіленген мерзім өткен күннен бастап;
      3) салық органы соттың салық төлеушіні жалған кәсіпорын деп тану туралы заңды күшіне енген үкімін не қаулысын алған күннен бастап;
      4) салық органы дара кәсіпкерді немесе заңды тұлғаны тіркеуді жарамсыз деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімін алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей шығарады.
      Осы баптың 4-тармағының 1-2) тармақшасында көрсетілген екінші салықтық кезең үшін қосылған құн салығы бойынша декларация ұсынылған айдан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей, салық төлеушінің орналасқан жері бойынша салық органы, осы баптың 4-тармағының 1-2) тармақшасында көрсетілген жағдайда, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешім шығарады.
      6. Қосылған құн салығын төлеуші салық органының шешімі бойынша қосылған құн салығын төлеуші ретінде:
      1) осы баптың 4-тармағының 1), 1-1), 1-2) және 2) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар үшін - осы шешім шығарылған күннен бастап;
      2) осы баптың 4-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген тұлға үшін - қылмыстық іс-әрекет басталған күннен бастап;
      3) осы баптың 4-тармағының 1-3), 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар үшін - қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою күнінен бастап;
      4) осы баптың 4-тармағының 1-4) тармақшасында белгіленген жағдайлар туындаған күннен бастап тіркеу есебінен шығарылды деп танылады.»;
      10 және 11-тармақтар алып тасталсын;
      147) 572-бапта:
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын;
      «2. Тіркеу есебіне тұру үшін салық төлеуші салық төлеушінің орналасқан немесе тұрғылықты жері бойынша салық органына келу тәртібімен қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш береді.
      Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұру үшін электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш тапсыруы оның хабарламаларды кепілдік берілген жеткізуді қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру арқылы электронды құжат алмасуға, оның ішінде осы Кодексте көзделген салық қызметі органдарының хабарламаларын алуға келісімі болып табылады.
      3. Салық органы электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініші қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде салық төлеушіге құжаттарды тіркеу журналына электрондық цифрлық қолтаңбасын қойғызып береді.»;
      4, 5 және 6-тармақтар алып тасталсын;
      148) 573-баптың 5-тармағының 2) тармақшасындағы «бастап жүргізеді.» деген сөздер «бастап;» деген сөзбен алмастырылып, осы тармақ мынадай мазмұндағы 3) және 4) тармақшалармен толықтырылсын:
      «3) салық төлеушіні әрекетсіз деп тану - әрекетсіз деп тану туралы тиісті бұйрық шығарылған күннен бастап;
      4) осы Кодекстің 571-бабы 4-тармағының 1), 1-1), 1-2), 1-3), 1-4), 2) тармақшаларына сәйкес салық органының шешімі бойынша салық төлеушіні қосымша құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару - қосымша құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару туралы шешім шығарылған күннен бастап жүргізеді.»;
      149) 574-бапта:
      1-тармақтың 6) тармақшасы алып тасталсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою осы баптың 1-тармағында көрсетілген жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді орналасқан жері бойынша салық органдарында тіркеу болып табылады.»;
      4, 5, 6, 7 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, осы баптың 1-тармағының 3), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлері бойынша (темекі өнімдерін көтерме саудада өткізуді қоспағанда) лицензиялауға жататын жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінің негізінде тиісті лицензияның болуы шартымен жүргізіледі.
      Осы баптың 1-тармағының 1), 2), 5) (темекі өнімдерін өндіруді қоспағанда), 7), 8), 9) тармақшаларында көрсетілген жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою қызметтің жекелеген түрлерімен айналысқанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылған қызметтің жекелеген түрлерін тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш негізінде жүргізіледі.
      5. Осы баптың 4-тармағында көрсетілген салықтық өтініш салық органына осы баптың 1-тармағының 1), 2), 5) (темекі өнімдерін өндіруді қоспағанда) және 9) тармақшаларында көрсетілген жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асырғанда меншік құқығын растайтын құжаттар немесе мұнай өнімдерін өндірушінің өндіріс объектісін, резервуарды, мұнай өнімдері базасын, автожанармай құю станциясын, қойма үй-жайын (темекі өнімдерін көтерме саудада өткізу кезінде) жалдау шартының, бір жылға дейінгі кезеңде аталған шарттың бірі жасалған кезде не мұнайды жеткізушілер үшін мұнай өнімдерін өндірушімен мұнай және (немесе) газ конденсатын өндеу шарты көшірмелерін қоса бере отырып ұсынылады.
      Салыстыру үшін шарттың түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда шарттардың көшірмелері нотариалды куәландырылған болуы қажет.
      6. Салық органы үш жұмыс күні ішінде салық төлеушіні жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде:
      1) салықтық өтініш берілген күннен бастап;
      2) лицензиялауға жататын қызмет түрлері бойынша рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміндегі мәліметтерді алған күннен бастап тіркеу есебіне қояды.
      7. Салық төлеушіде бірнеше ойын мекемелері (стационарлық орындар) болған жағдайда тіркеу есебіне қою әрбір ойын мекемесі (стационарлық орын) бойынша бөлек жүзеге асырылады. Стационарлық орын - ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған жеке компьютерлерді, ойын жолдарын, карталарды, бильярд үстелдерін пайдалану арқылы қызмет көрсету бойынша кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын орын.»;
      «9. Салық төлеушіде осы баптың 1-тармағының 1)-5) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырған кезде пайдаланылатын бірнеше салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер болған кезде тіркеу есебі әрбір салық салу объектісіне және (немесе) салық салуға байланысты объектіге бөлек жүргізіледі.»;
      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
      «9-1. Осы баптың 1 тармағы 1) және 2) тармақшаларының мақсаттары үшін салық салуға байланысты объекті деп мұнай өнімдерін өндірушінің өндіріс объектісі, мұнай өнімдері базасы, резервуар, автожанармай құю станциясы, мұнайды және (немесе) газ конденсатын өңдеу шартында немесе мұнай өнімдерін өндірушімен (мұнайды жеткізушілер үшін) жасалған шартқа қосымшада (ерекшелікте) көрсетілген мұнай және (немесе) газ конденсаты көлемі және мұнай өнімдерінің шығымы, осы баптың 1-тармағы 1)-5) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруға пайдаланылатын өндірістік объект түсініледі.»;
      10-тармақ алып тасталсын;
      150) 575-бапта:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Салық төлеуші тіркеу деректерінде көрсетілген салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтер өзгерген кезде өзгерістер туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің тіркелген жері бойынша салық органына осы Кодекстің 574-бабы 4-тармағында көрсетілген салықтық өтініш беруге міндетті.
      2. Салық төлеушінің тіркеу деректеріне өзгерістер енгізуді салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтер өзгерген жағдайда салық органы осы Кодекстің 574-бабының 4-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізеді.
      Кодекстің 574-бабы 1-тармағының 1), 2), 9) тармақшаларында көрсетілген жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші салықтық өтінішке осы Кодекстің 574-бабы 5-тармағында көрсетілген салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілері туралы мәліметтердің өзгергенін растайтын құжатты қоса береді.
      Салыстырып тексеру үшін шарттың түпнұсқасы ұсынылмаған жағдайда шарттардың көшірмелері және (немесе) шарттарға қосымшалар нотариалды куәландырылған болуға тиіс.»;
      3-тармақ алып тасталсын;
      151) 576-бапта:
      1-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Салық органы салық төлеушіні осы Кодекстің 574-бабы 4-тармағында аталған салықтық өтініштің негізінде лицензиялауға жатпайтын қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебінен:»;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) тіркеу деректерінде көрсетілген барлық салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді есептен шығарған жағдайларда шығарылуға жатады.»;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Салық төлеушіні лицензиялауға жататын жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебінен шығаруды салық органы лицензия қолданысының тоқтатылуы туралы рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен алынған мәліметтердің негізінде жүргізеді.»;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Салықтық өтініш жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебінен шығару үшін салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді тіркеу орны бойынша салық органына, осы Кодекстің 574-бабы 1-тармағында белгіленген қызмет түрлерін жүзеге асыру тоқтатылған немесе тіркеу деректерінде көрсетілген салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің жалпы санын есепке алудан шығарған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде беріледі.»;
      3-тармақта:
      1) тармақша алып тасталсын;
      2) және 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) осы Кодекстің 574-бабы 1-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушінің жалға алу шартының және (немесе) мұнай өнімдерін өндірушімен жасалған мұнайды және (немесе) газ конденсатын қайта өңдеу шартының қолданысы тоқтатылған;
      3) осы Кодекстің 574-бабының 1-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші акциз бойынша декларацияны және (немесе) есеп айырысуды, осы Кодексте оларды табыс етудің белгіленген мерзімінен кейін үш ай мерзім ішінде табыс етпеген жағдайларда жүргізіледі.»;
      152) 579-баптың 5, 6 және 7-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Салық органдары салық төлеушілерді әрекетсіз деп тану туралы бұйрықты жыл сайын 30 сәуірден кешіктірмей шығарады, мұндай салық төлеушілер туралы мәліметтер осындай бұйрық шығарылған күннен кешіктірілмей, уәкілетті органның сайтында жарияланады.
      6. Әрекетсіз деп танылған салық төлеушілер туралы мәліметтер:
      1) салық төлеуші салық есептілігін табыс ету бойынша салықтық міндеттемесін орындағаннан;
      2) салық төлеушіге салық есептілігін осы Кодексте белгіленген мерзімде табыс етпегені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылған айыппұлдар төленгеннен кейін, бес жұмыс күні ішінде қабылданған салық органының бұйрығына сәйкес уәкілетті органның сайтынан алып тасталады.
      7. Әрекетсіз деп танылған салық төлеушілер туралы мәліметтер, салық органының тиісті бұйрығы қабылданған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірілмей, уәкілетті органның сайтынан алып тасталады.»;
      153) 580-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығарылғанда - тіркеу есебінен шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде;»;
      154) 581-бапта:
      бірінші бөлікте:
      1), 3), 3-1), 8) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының активтерін, арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруды қамтамасыз ету болып табылатын активтерді және инвестициялық қордың активтерін сақтауға арналған банк шоттарынан, резидент емес заңды тұлғалардың, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың жинақ шоттарынан, шетелдік корреспондент-банктердің корреспонденттік шоттарынан, мемлекеттік бюджеттен және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді алуға арналған банк шоттарынан басқа, резидент еместі қоса алғанда, салық төлеуші заңды тұлғаға, оның құрылымдық бөлімшелеріне, дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға, шетелдікке және азаматтығы жоқ адамға банк шоттарын ашу кезінде, уәкілетті органды сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, көрсетілген шоттардың ашылғаны туралы хабарлардың кепілдікпен жеткізілуін қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру арқылы олардың ашылған күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге міндетті.
      Салық төлеушілер туралы, оның ішінде дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғалар туралы ақпарат банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға олардың осы тармақшада және осы баптың 3), 4), 6), 9) және 12) тармақшаларында көзделген міндеттерді орындауы мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен келісім бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ұсынылады.
      Техникалық проблемалар салдарынан көрсетілген шоттардың ашылғаны туралы мұндай электрондық байланыс арналары арқылы хабардар ету мүмкін болмаған кезде хабарлама қағаз жеткізгіште салық төлеушінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына үш жұмыс күні ішінде жіберіледі;»;
      «3) салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, әлеуметтік аударымдарды төлеуге, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аударуға төлем құжаттарын қабылдау кезінде сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру қағидаларына және уәкілетті мемлекеттік органның деректеріне сәйкес сәйкестендіру нөмірінің дұрыс көрсетілуін бақылауға міндетті.
      Төлем құжатында көрсетілген сәйкестендіру нөмірі уәкілетті мемлекеттік органның деректерімен сәйкес келмеген не ол болмаған жағдайда банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар осындай төлем құжатының акцептінен бас тартады.
      Осы тармақшаның ережелері осы Кодекстің 55-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көзделген бюджетке басқа міндетті төлемдерді шетелдік және азаматтығы жоқ тұлға төлеген кезде қолданылмайды;
      3-1) жеке тұлғалардан көлік құралдарына салық төлеуге төлем құжаттарын қабылдаған кезде жол жүрісі қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы органның деректеріне сәйкес көлік құралының сәйкестендіру нөмірінің дұрыс көрсетілуін бақылауға міндетті. Бұл ретте осы бақылау жеңіл және жүк автомобильдерінің, автобустардың сәйкестендіру нөмірі дұрыс көрсетілгенде ғана қолданылады.
      Банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар төлем құжатында көрсетілген жеңіл және жүк автомобильдерінің, автобустардың сәйкестендіру нөмірі жол жүрісі қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы орган ұсынған деректерге сәйкес келмеген жағдайда, жеке тұлғалардан алынатын көлік құралына салық төлеуге арналған төлем құжатының акцептінен бас тартады.
      Жол қозғалысының қауіпсіздігі жөніндегі орталық атқарушы орган ұсынған деректерде көлік құралының сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда, банктердің немесе банк операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың жеке тұлғалардан алынатынын көлік құралына салық төлеуге арналған төлем құжатының акцептінен бас тартуға құқығы жоқ;»;
      «8) нұсқамасы болған кезде дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған тексерілетін жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның ақшасының бар-жоғын және банк шоттары бойынша жасалатын операцияларын тексеруге салық қызметі органдарының лауазымды адамын жіберуге;
      9) осы Кодексте көзделген жағдайларда салық органының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаның, заңды тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің салық берешегін, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешекті өтеу жөніндегі операциялардан басқа, банк шоттарындағы (корреспонденттік шоттарын қоспағанда) барлық шығыс операцияларын тоқтата тұруға;»;
      12) тармақшада:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «салық салуға байланысты мәселелер бойынша - дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған тексерілетін жеке тұлғаның;»;
      мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      «осы Кодекстің 43-1-бабына сәйкес дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған жеке тұлғаның;»;
      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «орналасқан жері бойынша шын мәнінде жоқ екендігі осы Кодекстің 558-бабында белгіленген тәртіппен расталған және салық есептілігін ұсынудың осы Кодексте белгіленген мерзімінен кейін алты ай өткенге дейін, осы Кодексте көзделген жағдайларда осындай мерзімді ұзарту кезеңін қоспағанда, осы есептілікті ұсынбаған дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаның, заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің;»;
      155) 583-бап мынадай мазмұндағы 7-2 және 9-тармақтармен толықтырылсын:
      «7-2. Аграрлық өнеркәсіп кешенін дамыту саласындағы уәкілетті орган агроөнеркәсіп кешені саласындағы дайындаушы ұйым уәкілетті орган белгілеген тәртіппен, мерзімде және нысан бойынша қосылған құн салығы сомасының бюджет қаражаты есебінен алған субсидияларының сомалары жөніндегі мәліметтерді ұсынуға міндетті.»;
      «9. Жол қозғалысының қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті орган автомобильдік көлік құралдарын тіркеу туралы мәліметтерді берген кезде Қазақстан Республикасының аумағына алғаш әкелінген күні туралы, сондай-ақ осындай көлік құралын дайындаушы ел туралы мәліметтердің берілуін қамтамасыз етеді.»;
      156) 584-баптың 2-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) хабарландыра отырып, тапсырыс хатпен пошта арқылы немесе халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы:
      салық есептілігі үшін - пошта немесе өзге де байланыс ұйымының немесе халыққа қызмет көрсету орталығының қабылдағаны туралы белгі қойылған күн;
      салықтық өтініш үшін - салық қызметі органдары алған күн;»;
      157) 595-баптың 1-тармағының 1) тармақшасының төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың;»;
      158) 597-баптың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор - жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығарылған кезде жүргізіледі.
      Жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың дербес шотын жабу жекеше нотариус, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтініш негізінде жүргізіледі;»;
      159) 598-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Жеке, оның ішінде дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне алынған тұлға Қазақстан Республикасынан тұрақты тұру орнына кеткен кезде, осындай тұлғаның берешегі жоқ (бар) екені туралы мәліметтер осы Кодекстің 41, 42 және 43-баптарында белгіленген шарттар сақталған кезде беріледі.»;
      160) 607-баптың 2-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде салық есептілігінің табыс етілмеуі туралы - хабарламаны жіберу мерзімі осы Кодексте белгіленген оны тапсыру мерзімінен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін корпоративтік табыс салығы бойынша және қосылған құн салығы бойынша салық есептілігін қоспағанда, бұзушылық анықталған күннен бастап жіберіледі.
      Уәкілетті орган растаған бағдарламалық қамтамасыз етуде техникалық қателіктер туындауы себебінен осы тармақшада көрсетілген хабарламаны жіберу мерзімі бұзылған жағдайда, осы хабарлама мерзімінде жіберілген деп есептеледі.
      Осы тармақшаның ережелері осы Кодекстің 579-бабына сәйкес әрекетсіз деп танылған салық төлеушіге қатысты қолданылмайды;»;/
      161) 609-бапта:
      1-тармақтың 2), 3) және 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) салық төлеушінің (салық агентінің) - заңды тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның, дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың банк шоттары бойынша (корреспонденттік шоттарын қоспағанда) шығыс операцияларын тоқтата тұру;
      3) салық төлеушінің (салық агентінің) - заңды тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның, дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;
      4) салық төлеушінің (салық агентінің) - заңды тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның, дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың мүлікке билік етуін шектеу тәсілдерімен қамтамасыз етілуі мүмкін.»;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі оған салық берешегін өтеу туралы хабарламаны табыс еткеннен кейін отыз жұмыс күні ішінде салық берешегін өтемеген жағдайда, салық органы осы баптың 1-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мерзімде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдерін осы құрылымдық бөлімшені құрған салық төлеуші - заңды тұлғаға қолданады.
      Заңды тұлғада біреуден көп құрылымдық бөлімше болған кезде, заңды тұлғаға осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тәртіппен мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдері қолданылғаннан кейін оның құрылымдық бөлімшесінің салық берешегі өтелмеген жағдайда, салық органы осы баптың 1-тармағы 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген мерзімде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдерін мұндай заңды тұлғаның барлық құрылымдық бөлімшелеріне бір мезгілде қолданады.»;
      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      «6-1. Заңды тұлға оған салық берешегін өтеу туралы хабарламаны табыс өткеннен кейін отыз жұмыс күні ішінде салық берешегін өтемеген жағдайда, салық органы осы баптың 1-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мерзімде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз ету тәсілдерін заңды тұлғаның салық төлеуші құрылымдық бөлімшелеріне қолданады.»;
      162) 611-баптың 6-тармағы мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімде бірден артық банктік шот болған кезде банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімде көрсетілген банктік шоттардың соңғысын жапқан күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей, тиісті салық органына мұндай өкімді қайтарады.»;
      163) 613-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) мониторингке жататын ірі салық төлеушіні қоспағанда, салық төлеуші (салық агенті) салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған жоғары тұрған салық қызметі органының шешіміне шағым жасаған жағдайларда жүргізеді. Бұл ретте осы тармақшада көрсетілген жағдайда, салық органы осы Кодекстің 607-бабының 2-тармағы 5) тармақшасында көзделген салық берешегін өтеу туралы хабарламаны жібермей, осы Кодекстің 93, 94-тарауларында белгіленген тәртіппен салық төлеушінің (салық агентінің) шағым берген күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей шектеу жүргізеді.»;
      2-тармақ мынадай мазмұндағы бөліктермен толықтырылсын:
      «Салық органына лизинг және (немесе) кепілдік шартының қолданылуы тоқтағанға дейін салық төлеушінің (салық агентінің) билік етуі шектелген, қаржылық лизингке берілген (алынған) не кепілдікке қойылған мүлкін алып қоюға тыйым салынады.
      Салық органы салық төлеушіге (салық агентіне) мүлікке билік етуіне шектеу қойған күннен бастап және оны алып тастағанға дейін салық төлеушінің (салық агентінің) шарт талаптарын (шарттың қолданылу мерзімін ұзарту, сублизинг және (немесе) қайта кепілдендіру) өзгертуіне тыйым салынады.»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Мүлікке билік етуді шектеу туралы шешім салық төлеушіге (салық агентіне) жеке қол қойғызып немесе жіберу және алу фактісін растайтын өзге тәсілмен тапсырылуға тиіс. Бұл ретте төменде санамаланған тәсілдердің бірімен жіберілген шешім салық төлеушіге (салық агентіне):
      1) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта бойынша - пошталық немесе өзге де байланыс ұйымының хабарламасына салық төлеуші (салық агенті) белгі қойған күннен бастап;
      2) электрондық тәсілмен - веб-қосымшада салық қызметі органының шешімі жеткізілген күннен бастап табыс етілді деп есептеледі. Бұл тәсіл осы Кодекстің 572-бабында белгіленген тәртіппен электрондық салық төлеуші ретінде тіркелген салық төлеушіге қолданылады;
      3) осындай шешімді алғанын растайтын қол қоюдан бас тартуы немесе орналасқан жері бойынша болмауы себепті табыс ету мүмкін болмаған жағдайларда - осы Кодекстің 558-бабында белгіленген тәртіппен жүргізілген салықтық зерттеу күні шешім табыс етілген болып есептеледі.»;
      5-тармақ мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Салық органы мұндай шешімді қағаз жеткізгіште немесе ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша беру арқылы электрондық түрде уәкілетті мемлекеттік органдарға жібереді.»;
      164) 614-бапта:
      1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Салықтық тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және (немесе) хабарламаға шағымды қарау нәтижелері бойынша шығарылған жоғары тұрған салық қызметі органының шешіміне шағым жасау жағдайларын қоспағанда, салық органдары салық төлеуші заңды тұлғаның, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғаның, дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолданады. Мәжбүрлеп өндіріп алу шарасын қолдануды бастағанға дейін салық төлеушіге (салық агентіне) осы Кодекстің 84-тарауына сәйкес салық берешегін өтеу туралы хабарлама жіберіледі.»;
      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) салық төлеушіге қатысты оңалту рәсімін қолдану - оңалту рәсімін қолдану туралы сот шешімі күшіне енген күннен бастап қолданылмайды.»;
      5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі оған салық берешегін өтеу туралы хабарламаны табыс етілгеннен кейін қырық жұмыс күні ішінде салық берешегін өтемеген жағдайда, салық органы осы құрылымдық бөлімшені құрған салық төлеуші заңды тұлғаға мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдану жолымен салық берешегінің сомасын өндіріп алады.»;
      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      «5-1. Заңды тұлға оған салық берешегін өтеу туралы хабарлама табыс етілгеннен кейін қырық жұмыс күні ішінде салық берешегін өтемеген жағдайда, салық органы салық берешегі сомасын салық төлеушілерге - заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелеріне мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдану жолымен өндіріп алады.»;
      165) 616-баптың 2-тармағының үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Дебиторлар тізімі осы тармақта көрсетілген мерзімде табыс етілмеген немесе дебиторлардың жоқ болуы туралы мәліметтер табыс етілген жағдайда салық органы салық төлеушіге (салық агентіне) салықтық тексеру жүргізеді. Бұл ретте сотта дауланатын дебиторлық берешек сомасын салық органының растауға құқығы жоқ.»;
      166) 621-баптың 1-тармағының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «дара кәсіпкерлердің, жекеше нотариустардың, жеке сот орындаушыларының, адвокаттардың, кәсіби медиаторлардың - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің 10 еселенген мөлшерінен асатын мөлшердегі салық берешегі бар салық төлеушілердің (салық агенттерінің) тізімін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.»;
      167) 622-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «622-бап. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор болып табылмайтын салық төлеуші - жеке тұлғаның салық берешегін өндіріп алу
      1. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор болып табылмайтын салық төлеуші - жеке тұлға салық берешегінің сомаларын төлемеген немесе толық төлемеген жағдайда, салық органы сот бұйрығын шығару туралы өтінішпен немесе аталған салық төлеушінің мүлкі есебінен салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгінеді.
      2. Сот бұйрығын шығару туралы өтініш немесе дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор болып табылмайтын салық төлеуші - жеке тұлғаның салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы талап-арыздар бойынша істерді қарау Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес жүргізіледі.
      3. Дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор болып табылмайтын салық төлеуші - жеке тұлғаның мүлкі есебінен салық берешегін өндіріп алуды Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен атқарушылық іс жүргізу органдары жүзеге асырады.»;
      168) 627-бапта:
      2-тармақтың екінші бөлігінің жетінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы - нұсқамада көрсетілген аумақтың учаскесінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын салық төлеуші;»;
      5-тармақтың 2) тармақшасында:
      жиырмасыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы;»;
      жиырма сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы, осындай бірлестіктердің келісуімен жеке кәсіпкерлік субъектілер бірлестіктерінің өкілдіктері тартылуы мүмкін;»;
      9-тармақтың 2) тармақшасында:
      мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      «құрылысты жүзеге асыруды бастағаннан кейін төрт жылда кемінде бір рет ұсынылатын, оларға осы Кодекстің 272-бабының 3-1-тармағын қолдануға байланысты қосылған құн салығының асып кетуінің дұрыстығын растау үшін салық төлеушінің арызы бойынша;»;
      жиырма алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы мәселелері бойынша;»;
      9-1-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы;»;
      169) 629-баптың 5-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) резидент-заңды тұлғаның таратылуына, резидент емес-заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын қызметін тоқтатуға, дара кәсіпкер қызметінің, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор қызметінің тоқтатылуына байланысты жүргізілетін салықтық тексеру;»;
      170) 631-баптың 1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор қызметінің тоқтатылуына;»;
      171) 632-бапта:
      2-тармақтың 1) тармақшасының бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы;»;
      3-тармақтың 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «16) акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы;»;
      6-тармақтың бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы мәселелері бойынша тақырыптық тексерулерді қоспағанда, бір ғана нұсқама негізінде бір ғана салықтық тексеру жүргізуі мүмкін.»;
      172) 633-баптың 3 және 4-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Салық қызметі органының салықтық тексеру жүргізетін лауазымды адамы мынадай: салық органдарында тіркеу есебіне қою; бақылау-кассалық машиналардың болуы; төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықтың (құрылғының) болуы; акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы, салық төлеушіге (салық агентіне) нұсқаманың түпнұсқасын табыс етеді. Нұсқаманың көшірмесіне салық төлеушінің (салық агентінің) нұсқамамен танысқаны және оны алғаны туралы қолы, нұсқаманы алған күні мен уақыты қойылады.
      4. Мынадай: салық органдарында тіркеу есебіне қою; бақылау-кассалық машиналардың болуы; төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықтың (құрылғының) болуы; акциздік және есепке алу-бақылау маркаларының болуы және түпнұсқалығы, алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне және биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы және түпнұсқалығы, лицензияның болуы, салық төлеушіге немесе оның тауарларды өткізуді жүзеге асыратын және қызметтер көрсететін қызметкеріне танысу үшін нұсқаманың түпнұсқасы көрсетіледі және оның көшірмесі табыс етіледі. Түпнұсқаға салық төлеушінің немесе оның тауарларды өткізуді жүзеге асыратын және қызметтер көрсететін қызметкерінің нұсқамамен танысқаны және оның көшірмесін алғаны туралы қолы, нұсқаманың көшірмесін алған күні мен уақыты қойылады.»;
      173) 635-бапта:
      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сыртқы сауда тауар айырбасы жөніндегі (бартерлік) операциялар бойынша тауарлар экспорты болған жағдайда, қайтарылуға тиіс қосылған құн салығының сомасын айқындау кезінде, сыртқы сауда тауар айырбасы жөніндегі (бартерлік) шарттың (келісімшарттың), сондай-ақ сыртқы сауда тауар айырбасы жөніндегі (бартерлік) операциялар бойынша экспортталған тауарлардың қосылған күн салығын төлеушіге сатып алушы жеткізген тауарлар бойынша импорттық тауарлар декларациясының болуы есепке алынады.»;
      10-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) осы Кодекстің 245-бабының 4-тармағында көзделген жағдайда, қайта өңдеу өнімдерін сатып алушыға қатысты Қазақтан Республикасының салық қызметі органдарының сұрау салуына жауап алу кезінде;»;
      2) тармақшадағы «растаған жағдайларда жүргізіледі.» деген сөздер «расталған;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) осы Кодекстің 272-бабының 3-1-тармағын қолдану кезінде жүргізіледі.»;
      174) 644-бапта:
      6), 7), 8), 9) және 10) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) қолма-қол ақша есебінің кітабы - ауысым сайын қолма-қол ақша айналымын, тауарлық чектерді, бақылау-касса машинасының фискалдық жады немесе фискалдық деректерді жинақтаушының көрсеткіштерін есепке алу журналы;
      7) қызмет көрсетуге ақы төлеу терминалы - көрсетілген қызмет үшін қолма-қол ақша қабылдау үшін не төлем карточкаларын пайдалану арқылы есеп айырысуларды жүзеге асыратын электрондық-механикалық құрылғы;
      8) салық органының пломбасы - фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасының корпусын рұқсатсыз ашудан қорғау құралы;
      9) салық төлеушінің жауапты адамы - бақылау-касса машинасын қолдана отырып сатып алушымен (клиентпен) ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыратын және оның жұмыс істеуіне жауап беретін салық төлеуші не салық төлеушімен еңбек қатынасында тұрған адам;
      10) сауда автоматы - автоматты режимде қолма-қол ақша немесе төлем карточкаларын қолданумен есеп айырысу арқылы тауарларды сатуды жүзеге асыратын электрондық-механикалық құрылғы;»;
      14), 15), 16) және 17) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «14) фискалдық деректер - фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасының фискалдық жадыда тіркелетін не деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының фискалдық деректер жинақтаушысында тіркелетін және салық қызметі органдарына берілетін фискалдық белгісі бар ақшалай есеп айырысулар туралы ақпарат;
      «15) фискалдық есеп - белгілі бір кезең ішінде фискалдық деректердің көрсеткіштерінің өзгеруі туралы есеп;»;
      16) фискалдық жады - фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасында жүргізілген есеп айырысулар туралы қорытынды ақпараттың ауысым сайын түзетілмей тіркелуін және энергияға тәуелсіз ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ететін бағдарламалық-аппараттық құралдар кешені;
      17) фискалдық режим - бір мезгілде ақшалай есеп айырысулар туралы мәліметтерді фискалдық деректер операторы арқылы салық қызметі органдарына бере отырып, ақпараттың фискалды жады блогында немесе фискалды деректердің жинақтауышында түзетілмей тіркелуін және энергияға тәуелсіз ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ететін бақылау-касса машинасының жұмыс істеу режимі;»;
      мынадай мазмұндағы 18) және 19) тармақшалармен толықтырылсын:
      «18) ақшалай есеп айырысулар - қолма-қол ақшалай және (немесе) төлем карточкаларын пайдаланумен есеп айырысулар арқылы тауар сатып алу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету үшін жүзеге асырылатын есеп айырысулар;
      19) фискалдық деректерді жинақтаушы - ақпаратты тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасында жүргізілген ақшалай есеп айырысулар туралы ақпараттың түзетілмей тіркелуін және энергияға тәуелсіз ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ететін бағдарламалық-аппараттық құрылғылар кешені.»;
      175) 645-бапта;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қазақстан Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар, егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, міндетті түрде бақылау-касса машиналарын қолдану арқылы жүргізіледі.
      Осы тармақтың ережесі:
      1) жекеше нотариаттық қызметті немесе атқарушылық құжаттарды орындау бойынша қызметті жүзеге асыратын адамдардан басқа, дара кәсіпкерлер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жатпайтын жеке тұлғалардың;
      2) мыналардың:
      патент негізінде арнаулы салық режимін қолдана отырып қызметін жүзеге асыратын;
      ашық сауда базарларының аумағында шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі шеңберінде қызметін жүзеге асыратын;
      аталған арнаулы салық режимі қолданылатын қызмет бойынша шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі шеңберінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің (акцизделетін тауарларды өткізушілерден басқа);
      3) көлік саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысан бойынша қоғамдық қала көліктерінде билеттерді бере отырып тасу бойынша халыққа қызмет көрсету бөлігіндегі;
      4) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ақшалай есеп айырысуларына қолданылмайды.
      Қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ жерлерде орналасқан салық төлеушілерді қоспағанда, бензинді (авиациялықты қоспағанда), дизель отынын, алкоголь өнімін көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын салық төлеушілер ақшалай есеп айырысулар арқылы сауда операциялары кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциялары бар бақылау-касса машинасын қолдануға міндетті.
      Бұл ретте, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын, алкоголь өнімін көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын салық төлеушілерде осындай бақылау-касса машинасын қолдану бойынша міндет 2015 жылғы 1 шілдеден бастап туындайды.
      Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде қызметі ортақ пайдаланылатын телекоммуникациялар желісі жоқ жерлерде орналасқан салық төлеушілерді қоспағанда, дара кәсіпкерлер және (немесе) заңды тұлғалар осындай бақылау-касса машиналарын қолдануды 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қамтамасыз етуге міндетті.
      Аумағында жалпы пайдаланудағы телекоммуникациялар желілері жоқ Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктері туралы ақпарат, байланыс және ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік уәкілетті органмен келісе отырып, уәкілетті орган белгілеген тәртіппен уәкілетті органның сайтында орналастырылуға жатады.»;
      4-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) ақшалай есеп айырысулармен байланысты қызметті бастағанға дейін бақылау-касса машиналарын салық органында есепке қою жүзеге асырылады;
      2) тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет үшін төленген сомаға бақылау-касса машинасының чегін немесе тауар чегін беру жүзеге асырылады;»;
      176) 646-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Бақылау-касса машиналарын есепке қою салық төлеуші бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы өтініш берген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасының тіркеу нөмірін бере отырып және бақылау-касса машинасының карточкасын бере отырып жүргізіледі.»;
      4-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасын салық органдарында есепке қойған кезде салық төлеуші салық органына:»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасын салық органдарында есепке қойған кезде салық төлеуші салық органына:
      1) бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою туралы салықтық өтінішті;
      2) салық төлеуші туралы мәліметтерді қамтитын бақылау-касса машинасын;
      3) деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасын дайындаушы зауыттың паспортын;
      4) нөмірленген, тігілген, салық төлеушінің қолымен және (немесе) мөрімен куәландырылған қолма-қол ақша есебінің кітабын және тауар чектерінің кітабын;
      5) деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасының сипаттамалары мен функционалдық мүмкіндіктерінің қысқаша сипаттамасын;
      6) ақшалай есеп айырысулар туралы деректерді салық қызметі органдарына беруді жүзеге асыру үшін байланыс қызметін көрсету бойынша фискалдық деректердің операторымен жасалған шарттың көшірмесін табыс етеді.»;
      5-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Компьютерлік жүйе болып табылатын бақылау-касса машинасын және деректерді беру функциясы бар бақылау-касса машинасын есепке қойған кезде салық төлеуші өзінің орналасқан жері бойынша салық органына:»;
      6-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Салық органының лауазымды адамы компьютерлік жүйелерді және деректерді беру функциясы бар бақылау-касса машинасын қоспағанда, бақылау-касса машинасын салық органында есепке қою кезінде:»;
      4) және 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасы жұмысының фискалдық режимін белгілейді;
      5) фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасының корпусына салық органының пломбасын орнатады;»;
      мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «7-1) бақылау-касса машинасы моделінің мемлекеттік тізілімге енгізілген модельдерге сәйкестігін тексереді;»;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) салық төлеушіге:
      фискалдық жұмыс режимі белгіленген және салық органының пломбасы орнатылған фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасын;
      деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасын;
      қолма-қол ақшаны есепке алудың және тауар чектерінің расталған кітаптарын;
      бақылау-кассалық машинасын дайындаушы зауыттың паспортын қайтарады.»;
      мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      «9) салық төлеушіге бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасын береді.»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Компьютерлік жүйе болып табылатын бақылау-касса машинасын, деректерді беру функциясы бар бақылау-касса машинасын есепке қойған кезде салық органының лауазымды адамы осы баптың 6-тармағының 1), 3), 6), 7) және 7-1) тармақшаларында көзделген іс-қимылдарды жүзеге асырады.»;
      177) 647-бапта:
      2-тармақтың 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) тіркеу карточкасы жоғалған (бүлінген) жағдайда - осы баптың 1-тармағында көзделген салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде;
      2) тіркеу карточкасында көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда - осы баптың 1-тармағында көзделген салықтық өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде;»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Салық органының лауазымды адамы салық органында салықтық өтінішті қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасының өзгертілген тіркеу деректері бар тіркеу карточкасын ресімдейді және салық төлеушіге береді.»;
      178) 648-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) сауда операциялары, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысуларға байланысты қызметті жүзеге асыру тоқтатылған;»;
      мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4-1) бақылау-касса машинасының техникалық жағынан жарамды моделін бақылау-касса машинасының жаңа моделіне алмастырған;
      4-2) ішкі істер органдарына ұрланғаны туралы өтініштің көшірмесі және (немесе) Қазақстан Республикасының барлық аумағына және салық төлеушінің орналасқан орны бойынша тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікке таралатын мерзімді баспа басылымдарында жоғалғаны туралы хабарландырудың көшірмесі болған кезде бақылау-касса машинасы ұрланған, жоғалған;»;
      2-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Компьютерлік жүйелерді және деректерді беру функциясы бар бақылау-касса машинасын қоспағанда, салық органында бақылау-касса машинасын есептен шығару үшін салық төлеуші салық органына бақылау-касса машинасын есептен шығару туралы салықтық өтінішпен бір мезгілде:»;
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) салық органы орнатқан пломбасы бар фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасын немесе деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасын;»;
      4-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Салық органының лауазымды адамы бақылау-касса машинасын есептен шығару туралы салықтық өтінішті салық органында тіркеу күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде бақылау касса машинасын есептеп шығарады, ол үшін:»;
      3-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-1) фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасының корпусынан салық органының пломбасын алып тастауды жүргізеді;»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Компьютерлік жүйе болып табылатын бақылау-касса машинасын, деректерді беру функциясы бар бақылау-касса машинасын есептен шығарған кезде салық органының лауазымды адамы фискалдық есепті алады және салық төлеушіге бақылау-касса машинасын есептен шығарғаны туралы белгі қоя отырып тіркеу карточкасын қайтарады.»;
      179) 649-бапта:
      3-тармақта:
      бірінші бөлік мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      «9) фискалдық деректер операторының атауы және деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарының бақылау чегінің түпнұсқалылығын тексеру үшін фискалдық деректер операторы сайтының деректемелерін қамтуға тиіс.»;
      екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Компьютерлік жүйелердің бақылау чегі (банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қолданатын компьютерлік жүйелерді қоспағанда) осы тармақтың 1)-9) тармақшаларында көрсетілген ақпаратты қамтуға тиіс.»;
      180) 650-бапта:
      1-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) бақылау-касса машинасын пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес ақшалай есеп айырысу туралы ақпаратты енгізуді жүзеге асырады;»;
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) фискалдық деректердің операторы ұсынатын телекоммуникация желісі уақытша болмаған жағдайда деректерді тіркеу және беру функциясы бар бақылау-касса машинасының дербес жұмыс режимін пайдаланады;»;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) ауысым аяқталған кезде бақылау-касса машинасының моделін дайындаушының техникалық талаптарына сәйкес ауысымдық есепті алу (Z-есеп) жолымен «ауысым соңы» рәсімін орындайды.
      Ауысымдық есептер, қолма-қол ақша есебі және тауарлық чектер кітаптары, сондай-ақ олар бойынша жою және қайтару операциялары жүргізілген жою, қайтару чектері мен бақылау чектерін салық төлеуші оларға мөр қойылған немесе толық толтырылған күнінен бастап бес жыл бойы сақтауға тиіс.
      Бақылау-касса машиналары үшін ауысым мерзімі жиырма төрт сағаттан аспауға тиіс.»;
      4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Төлем карточкаларын пайдалану кезіндегі төлемдердің сомаларын есепке алғандағы кассаның ағымдағы жай-күйі туралы есептің көрсеткіштері қолма-қол ақшаны есепке алу кітабында көрсетілген тауарларды өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты емес қолма-қол ақшаны қабылдау және беру сомалары ескеріле отырып, фискалдық есепті алған кездегі кассадағы қолма-қол ақшаның сомасына сәйкес келуге тиіс.»;
      5-тармақта:
      бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Салық органының пломбасының бүтіндігін бұзбай жою мүмкін емес фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасының техникалық ақауы болған жағдайда салық төлеуші ақау пайда болған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасы тіркеуге қойылған салық органына ұсынады;»;
      бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Техникалық ақау жойылғаннан кейін пломба орнату үшін фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасын салық органына табыс ету мерзімі техникалық қызмет көрсету орталығының қорытындысында көрсетілген жөндеу жүргізу мерзімінен кем болмауға, бірақ бақылау-касса машинасы пломбасының бүтіндігін бұзуға салық органының рұқсатын берген күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспауға тиіс.»;
      мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
      «5-1. Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының техникалық қызмет көрсету орталығына жүгінбей жою мүмкін емес техникалық ақауы болған жағдайда, салық төлеуші ақау пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бақылау-касса машинасын тіркеу жүргізілген және (немесе) оған қызмет көрсету жүргізілетін техникалық қызмет көрсету орталығына жүгінеді.
      Деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасын жөндеу аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде салық төлеуші деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының тіркелген орны бойынша салық органына техникалық қызмет көрсету орталығының жөндеу жүргізу мерзімі көрсетілген ақау себептері туралы қорытындыны табыс етеді.»;
      6-тармақта:
      2) және 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) фискалдық жадының не фискалдық деректер жинақтауышының деректерін алуға мүмкіндік болмаса;
      3) фискалдық жады блогы бар бақылау-касса машинасының салық органының пломбасы болмаса немесе бүлінсе;»;
      4-тармақшадағы «жоқ болса техникалық ақаулы деп есептеледі.» деген сөздер «болмаса;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасынан фискалдық деректердің операторы ұсынатын жарамды байланыс бола тұра деректерді беру мүмкіндігі болмаса, техникалық ақаулы деп есептеледі.»;
      7 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Компьютерлік жүйе болып табылатын бақылау-касса машинасы осы баптың 6-тармағының 1), 2), 4) және 5) тармақшаларында көзделген жағдайларда техникалық ақаулы деп есептеледі.»;
      «9. Салық органдары қолма-қол ақша есебінің кітабын және (немесе) тауар чектерінің кітабын ауыстыруды салықтық өтінішті салық органында тіркеген кезден бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізеді.»;
      181) 652-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) салық төлеушінің салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемесін орындауы жөнінде талдау, камералдық бақылау және (немесе) салықтық тексерулер жүргізу кезінде бақылау-касса машиналарының фискалдық жады блоктарында сақталатын деректерді немесе салық қызметі органдарына фискалдық деректер операторы арқылы берілген деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машинасының деректерін пайдаланады.»;
      182) 656-бапты мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      «6-1. Уәкілетті мемлекеттік орган бақылау актісінің данасына қол қоюдан бас тартқан жағдайда, бақылауды жүзеге асыратын салық қызметі органының қызметкері куәгерлерді (екіден кем емес) тарта отырып, қол қоюдан бас тарту туралы акт жасайды. Бұл ретте қол қоюдан бас тарту туралы актіде:
      1) оның жасалған орны мен күні;
      2) акт жасаған салық қызметі органының лауазымды адамының тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда);
      3) тартылған куәгерлердің тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда), жеке куәлігінің нөмірі, тұрғылықты жерінің мекенжайы;
      4) шешімнің нөмірі, күні, уәкілетті мемлекеттік органның атауы, оның сәйкестендіру нөмірі;
      5) шешім данасына қол қоюдан бас тартудың мән-жайлары көрсетіледі.»;
      183) 668-баптың 5-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын.
      3. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж. № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 60-құжат; 12-құжат, 82-құжат 2014 жылғы 12 шілдедегі «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      50-бапта:
      4-тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) банктердің дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға, шетелдікке және азаматтығы жоқ адамға, резидент еместі қоса алғанда, заңды тұлғаға, оның құрылымдық бөлімшелеріне банк шоттарының ашылғаны туралы салық органдарын міндетті түрде хабардар етуі;»;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Заңды тұлғаның және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесінің банк шоттарының, сондай-ақ заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаның, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың ағымдағы шоттарының бар-жоғы және нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары және ақша қозғалысы туралы анықтамалар мыналарға:
      а) анықтау және алдын ала тергеу органдарына прокурордың санкциясымен: олар жүргізіп жатқан қылмыстық істер бойынша;
      б) соттарға: сот ұйғарымы негізінде олар жүргізіліп жатқан істер бойынша;
      в) прокурорға: тексеру жүргізу туралы қаулының негізінде, өз құзыреті шегінде, өз қарауындағы материалдар бойынша;
      г) прокурордың санкциясымен клиенттердің экспорттық және (немесе) импорттық операциялары бойынша кеден органдарына;
      д) салық қызметі органдарына мыналарға:
      тексерілетін заңды тұлғаға қатысты және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесіне қатысты салық салуға байланысты мәселелер бойынша;
      дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған тексерілетін жеке тұлғаға қатысты салық салуға байланысты мәселелер бойынша;
      Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес қызметті тоқтатудың оңайлатылған тәртібі қолданылған, дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған жеке тұлға;
      заңды тұлғаға, Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес қызметі тоқтатылған кезде салықтық міндеттемені орындаудың ерекшелігі қолданылатын дара кәсіпкерге қатысты;
      тұрғылықты жерінде іс жүзінде болмауы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен расталған және Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген табыс ету мерзімінен кейін алты ай өткенге дейін салық есептілігін табыс етпеген, Қазақстан Республикасы салық заңнамасында көзделген жағдайларда осындай мерзімді ұзарту кезеңін қоспағанда, заңды тұлғаға және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесіне, дара кәсіпкерге, жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, кәсіби медиаторға қатысты;
      әрекетсіз заңды тұлғаға, дара кәсіпкерге, жеке нотариусқа, адвокатқа қатысты;
      д-1) атқарушылық іс жүргізу органдарына: олардың жүргізіп жатқан атқару істері бойынша сот орындаушысының атқарушылық іс жүргізу органының мөрімен расталған және сот санкция берген қаулысы не оның атқарушылық іс жүргізу органының аумақтық бөлімінің мөрімен расталған көшірмесі негізінде;
      д-2) жеке сот орындаушыларына: олардың жүргізіп жатқан атқару істері бойынша жеке сот орындаушысының жеке мөрімен расталған және сот санкция берген қаулысы не оның жеке мөрмен расталған көшірмесі негізінде;
      д-3) прокурордың санкциясымен банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімі бар тұлғаға қатысты банкроттық және (немесе) оңалту туралы іс қозғалғанға дейінгі бес жыл ішіндегі кезең үшін оңалту және банкроттық саласындағы уәкілетті органға беріледі.».
      4. «Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы» 1996 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 24, 338-құжат; 2003 ж., № 10, 54-құжат; № 12, 82-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; 2008 ж., № 13-14, 54-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 7-құжат; № 2, 25-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 8, 64-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; 2008 жылғы 20 желтоқсандағы «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2009 жылғы 2 желтоқсандағы «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2009 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы):
      18-бап мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Мынадай негізгі мәліметтер:
      1) мемлекеттік тіркеу нөмірлі таңбасының әріптік-цифрлық белгісі;
      2) көлік құралының шығарылған жылы;
      3) көлік құралының маркасы мен моделі;
      4) осы көлік құралын басқару құқығының санаты немесе кіші санаты;
      5) көлік құралдарын шығарушы ұйым берген сәйкестендіру нөмірі немесе шассиінің нөмірі (шанағы, рамасы);
      6) түсі;
      7) аттың күшімен және киловаттармен өлшенетін қозғалтқыштың көлемі, қозғалтқыштың қуаты;
      8) көлік құралын иеленуші жеке тұлғаның фамилиясы, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы;
      9) жеке тұлға үшін оның тұрғылықты жерінің, заңды тұлға немесе оның филиалы орналасқан жердің мекенжайы;
      10) көлік құралдарының тіркеу органының атауы;
      11) көлік құралдарының салығын есептеу мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының аумағына жеңіл автомобильдерді әкелу күні көлік құралының мемлекеттік тіркеу туралы құжатқа енгізілетін және уәкілетті органның ақпараттық жүйесінде мемлекеттік есепке алуға жататын міндетті тіркеу деректеріне жатады.
      Бұл ретте жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде әкелу күнін белгілеуге құқылы.
      Осы тармақшаның мақсаттары үшін «2014 жылғы 1 қаңтарға дейін» немесе «2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін» Қазақстан Республикасының аумағына жеңіл автокөліктердің әкелінген күні ретінде көрсетіледі.
      2015 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген жеңіл автокөліктердің әкелінген күні оның бастапқы мемлекеттік тіркеу күні болып есептелінеді;
      12) жеңіл автомобильдерді шығарушы ел (отандық/импорттық).».
      5. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 3, 17-құжат; № 9, 86-құжат; № 24, 338-құжат; 2002 ж., № 10, 103-құжат; 2004 ж., № 10, 56-құжат; № 17, 97-құжат; № 23, 142-құжат; № 24, 144-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 13, 86, 87-құжаттар; № 15, 92, 95-құжаттар; № 16, 99-құжат; № 18, 113-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 14-құжат; № 10, 69-құжат; № 12, 88-құжат; № 17, 139-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат, 124; 2009 ж., № 2-3, 9-құжат; № 24, 133-құжат; 2010 ж., № 1-2, 2-құжат; № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 3, 7-құжаттар; № 2, 28-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 118-құжат; № 16, 129-құжат; 2012 ж., № 2, 11-құжат; № 3, 21-құжат; № 5, 35-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 15, 81-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 3, 21-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 9 шілдедегі «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 10 шілдедегі «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 12 шілдедегі «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      3-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1 облыстық бюджет және (немесе) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер;».
      6. «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., № 17-18, 246-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 14, 89-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 5, 43-құжат; № 15, 125-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат):
      30-бап мынадай мазмұндағы 4-1) және 4-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «4-1) халықаралық, республикалық және облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуіндегі сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға рұқсаттар беру;
      4-2) халықаралық, республикалық және облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлінген белдеуіндегі сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастырғаны үшін ақы өндіру және салық органдарына осындай салықты төлеушілер және салық салу объектілері туралы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен, мерзімдерде және нысандарда мәліметтерді ұсыну;».
      7. «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 2003 жылғы 25 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 9, 41-құжат; 2004 ж., № 23, 140-құжат, 142; 2006 ж., № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; № 20, 152-құжат; № 24, 178-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 9-10, 50-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; 2011 ж., № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 23-24, 25-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 3, 15-құжат; № 0-11, 56-құжат; № 14, 72-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат):
      1-баптың 21) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «21) өзін-өзі жұмыспен қамтыған адам (осы Заңға қолдануға болатын) - өздеріне табыс әкелетін жұмыспен өздерін қамтамасыз ететін дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор;».
      8. «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 13, 52-құжат; 2007 ж., № 5-6, 42-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 23, 124-құжат; 2009 ж., № 17, 82-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 7-құжаттар; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 2, 16-құжат; № 14, 94-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат):
      1) 1-бап мынадай мазмұндағы 30) және 31) тармақшалармен толықтырылсын:
      «30) ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші - ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді және оны сатуды жүзеге асыратын заңды тұлға;
      31) жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын тұлға - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әр шаруашылық жүргізуді есепке алу кітабында ескерілген жеке қосалқы шаруашылығы бар жеке тұлға немесе осындай жеке тұлғаның әр шаруашылық жүргізуді есепке алу кітабында жеке қосалқы шаруашылығының мүшесі ретінде ескерілген отбасы мүшесі.»;
      2) 5-бапта:
      мынадай мазмұндағы 1-4) және 1-5) тармақшалармен толықтырылсын:
      «1-4) жеке қосалқы шаруашылығынан ауыл шаруашылығы өнімінің физикалық көлемі нормаларын бекіту;
      1-5) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды аккредиттеу қағидаларын бекіту;»;
      мынадай мазмұндағы 10-5) тармақшамен толықтырылсын:
      «10-5) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға қосылған құн салығы сомасын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау қағидаларын бекіту;»;
      3) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 28), 29), 30) және 31) тармақшалармен толықтырылсын:
      «28) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды аккредиттеу қағидаларын әзірлеу;
      29) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға қосылған құн салығы сомасын бюджет қаражаты есебінен субсидиялау қағидаларын әзірлеу;
      30) ауыл шаруашылығы өнімін жеке қосымша шаруашылықтан, шаруа (фермерлік) шаруашылықтан және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіден сатып алу кезіндегі бағаның шекті мөлшерін бекіту;
      31) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту аумағында агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар тізімін облыстардың жергілікті атқарушы органдарының (әкімдіктер), республикалық маңызы бар қала, астананың интернет-ресурстарында орналастыру, дайындау және бекіту тәртіптері.»;
      4) 7-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 19), 20), 21) және 22) тармақшаларымен толықтырылсын:
      «19) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар қызметінің мониторингін жүргізу;
      20) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды аккредиттеуді өткізу;
      21) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға бюджетке төленген қосылған құн салығы сомасын, есептелген қосылған құн салығы құны шегінде субсидиялау;
      22) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту аумағындағы өкілетті орган тағайындаған тәртіпте және мерзімде, өзінің интернет-ресурсында агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар тізімін орналастыру.»;
      5) 11-бапта:
      2-тармақта:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) ауыл шаруашылығы техникасының лизингі, технологиялық жабдықтар кредиті және лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін арзандату;»;
      мынадай мазмұндағы 8-7) тармақшамен толықтырылсын:
      «8-7) агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға бюджетке төленген қосылған құн салығы сомасын, есептелген қосылған құн салығы құны шегінде субсидиялау;»;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      «5. Осы баптың 2-тармағының 8-7) тармақшасында көзделген қосылған құн салығы сомасын субсидиялау, тиісті жылдағы мынадай ауыл шаруашылығы өнімдерді:
      1) сауынды табын ірі қара малы, тірі;
      2) жылқылар және басқа жылқы тұқымдас жануарлар, тірі;
      3) түйелер және түйеліктер, тірі;
      4) қойлар мен ешкілер, тірі;
      5) шошқалар тірі;
      6) үй құсы, тірі;
      7) тауық жұмыртқасы, жаңа;
      8) ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тұқымдас жануарлар еті, жас немесе тоңазытылған;
      9) сүтті табынның ірі қара малының шикі сүті;
      10) үй құсының еті, жас немесе тоңазытылған;
      11) картоп;
      12) сәбіз;
      13) қырыққабат;
      14) баклажан;
      15) қызанақ;
      16) қияр;
      17) сарымсақ;
      18) жуа;
      19) қант қызылшасы;
      20) алма;
      21) алмұрт;
      22) айва;
      23) өрік;
      24) шие;
      25) шабдалы;
      26) қара өрік;
      27) ірі қара малдың, жылқы тұқымдас жануарлардың, қойлардың, ешкілердің жүндерін, терілері мен шикі терілерін өткізуден түскен табысы күнтізбелік жыл қорытындысы бойынша жылдық жиынтық табысының кемінде 90 пайызын құрайтын агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға ұсынылады.
      Осы тармақты қолдану мақсатында өнімдердің түрлерін айқындау техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін Экономикалық қызмет түрлері бойынша жіктеуішке сәйкес жүзеге асырылады.
      Осы тармақта көзделген субсидияларды ұсыну және қайтару тәртіптерін және мерзімін Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайды.»;
      6) 16-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «16-1-бап. Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы сервистік-дайындау орталықтары және дайындаушы ұйымдар
      1. Агроөнеркәсіптік кешенді орнықты дамыту, ауыл шаруашылығы құралымдарының және жеке қосалқы шаруашылықтардың өндірістік әлеуетін неғұрлым тиімді пайдалану, өңдеуші кәсіпорындарымен тікелей тұрақты байланыстарды орнату мақсатында сервистік-дайындау орталықтары және дайындаушы ұйымдар құрылуы мүмкін.
      2. Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйым мынадай:
      1) жеке қосалқы шаруашылықпен айналысатын адамнан;
      2) шаруа (фермер) қожалықтарынан;
      3) ауыл шаруашылығы өнімін өндірушіден сатып алынған, осы Заңның 11-бабында көзделген ауыл шаруашылығы өнімді дайындауды, сақтауды, тасымалдауды және өткізуді жүзеге асыратын аккредиттелген заңды тұлға болып табылады.
      3. Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар жеке қосалқы шаруашылықпен, шаруа (фермерлік) қожалық және ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын адамнан агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган белгілеген есептеу бағасының (құнының) шегінен аспайтын баға бойынша ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуды жүзеге асырады.
      4. Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарды аккредиттеу облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарында (әкімдіктерде) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жүргізіледі.
      5. Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдар тоқсаннан кейінгі айдың 10-ы күнінен кешіктірмей облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарына (әкімдіктеріне) ауылшаруашылық өнімін сатып алу және мұндай өнімді өткізуі жөніндегі мәліметтерді ұсынуға міндетті.».
      9. «Жеке кәсіпкерлік туралы» 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2006 ж. № 3, 21-б. № 16, 99-құжат; № 23, 141-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 3, 20-құжат; № 17, 136-құжат; 2008 ж., № 13-14, 57, 58-құжаттар; № 15-16, 60-құжат; № 23, 114-құжат; № 24, 128-құжат, 129; 2009 ж., № 2-3, 18, 21-құжаттар; № 9-10, 47, 48-құжаттар; № 11-12, 54-құжат; № 15-16, 74-құжат, 77; № 17, 82-құжат; № 18, 84-86 құжаттар; № 19, 88-құжат; № 23, 97-құжат; № 24, 125, 134-құжаттар; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29-құжат; № 15, 71-құжат; № 22, 128-құжат; № 24, 149-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 26-құжат; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 14, 75 құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат, 2014 жылғы 9 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 10 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы; 2014 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 27-бапта:
      2-тармақтың бірінші бөлігі 2) тармақшадағы «табысы бар дара кәсіпкерлер міндетті мемлекеттік тіркеуге жатады.» деген сөздер «табысы бар;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) ауыл шаруашылығы өнімін ашық сауда нарықтарының аумағында өткізетін дара кәсіпкерлер міндетті мемлекеттік тіркеуге жатады»;
      4-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу үшін жеке тұлға тіркеуші органға немесе халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы:»;
      4-1-тармақтың екінші бөлігінде:
      1) тармақша алып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) салықтық өтініште көрсетілген орналасқан жері «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйеде жоқ болған жағдайда, дара кәсіпкерді (бірлескен дара кәсіпкерлікті) мемлекеттік тіркеуден бас тартуды жүргізеді.»;
      2) 28-бапта:
      3-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Дара кәсіпкер қызметін ерікті түрде тоқтату үшін тіркейтін органға салық заңнамасында белгіленген тәртіппен салықтық өтініш береді.»;
      5-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) өзіндік кәсіпкерлік - дара кәсіпкер әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі деп танылған, қайтыс болды деп жарияланған немесе ол қайтыс болған жағдайда, салық органы оңайлатылған декларация, патент негізінде арнаулы салық режимін, жалпыға бірдей режимді қолданатын дара кәсіпкерлерге қатысты тіркеуші орган бекіткен нысан бойынша дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығару туралы (шығарудан бас тарту туралы) хабарлама шығарған кезде;».
      10. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 23, 113-құжат; 2009 ж., № 13-14, 63-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; № 17-18, 101-құжат; № 22, 132-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 14, 117-құжат; № 15, 120-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 11, 14-құжат; № 6, 43-құжат; № 11, 80-құжат; № 14, 94-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 21-22, 115; 2014 ж., № 7, 37-құжат, № 11, 63-құжат):
      1) 12-баптың 2-тармағының екінші бөлігінің 9) тармақшасындағы «сомасы бойынша ақпаратты қамтуы мүмкін.» деген сөздер «сомасы;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) Қазақстан Республикасының аумағынан тауарларды импорттаған Кеден одағына мүше мемлекеттің салық төлеушісінің тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініштері бойынша ақпаратты қамтуы мүмкін.»;
      2) мынадай мазмұндағы 32-2 және 32-3-баптармен толықтырылсын:
      «32-2-бап. Салық төлеушілердің 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша есеп шоттарында есептелген және 2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша төленбеген өсімпұлдар сомасы салық берешегі болып танылмайды және бюджетке енгізілуге жатпайды, сондай-ақ уәкілетті орган белгілеген тәртіппен есептен шығарылуға жатады деп белгіленсін.
      Бұл ретте, 2014 жылғы 1 қаңтардан 2014 жылғы 1 қазанға дейін салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері бойынша төленген өсімпұлдардың сомасы 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін пайда болған осындай салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері бойынша төленген өсімпұлдар сомасының есебінен бюджетке есептелуге жатады.
      Осы баптың ережелері:
      1) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 623-бабының талаптарына сәйкес келетін;
      2) олардың салық міндеттемелерін орындау мәселелері бойынша халықаралық төрелікте іс қарауына қатысатын;
      3) мынадай қызмет түрлерінің бірін немесе бірнешеуін:
      жер қойнауын пайдалану;
      ойын бизнесі;
      акцизделетін өнім өндіру қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылмайды.
      32-3-бап. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес салық салу саласындағы құқық бұзушылықтар, зейнетақымен қамсыздандыру туралы және (немесе) міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнаманың бұзғаны үшін 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін салық органдары салған және 2014 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша төленбеген айыппұлдар сомасы салық берешегі болып танылмайды және бюджетке енгізілуге жатпайды, сондай-ақ уәкілетті орган белгілеген тәртіппен есептен шығарылуға жатады деп белгіленсін.
      Осы баптың ережелері:
      1) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 623-бабының талаптарына сәйкес келетін;
      2) олардың салық міндеттемелерін орындау мәселелері бойынша халықаралық төрелікте іс қарауына қатысатын;
      3) мынадай қызмет түрлерінің бірін немесе бірнешеуін:
      жер қойнауын пайдалану;
      ойын бизнесі;
      акцизделетін өнім өндіру қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылмайды.»;
      3) 42-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      «42-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 272-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының қолданысы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      1) есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының осы Кодекстің 273 және 274-баптарында белгіленген тәртіппен есепті салық кезеңінің аяғында декларация бойынша өсу қорытындысымен қалыптасқан есептелген салық сомасынан асып түсуі (бұдан әрі - қосылған құн салығының асып түсуі).
      Осы тармақшада көрсетілген қосылған құн салығы сомасының асып кетуі анықталған кезде есепке жатқызылған қосылған құн салығы сомасында агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйым жазып берген шот-фактура бойынша қосылған құн салығының сомасы есепке алынбайды.
      Нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдар мақсатында пайдаланылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға байланысты қалыптасқан, осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген қосылған құн салығының асып кетуін қайтару осы Кодекстің 241-бабына сәйкес Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеуші болып табылмайтын және қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асырмайтын резидент еместен жұмыстар, көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде төленген, есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасы шегінде жүргізіледі.
      Осы тармақшаның екінші бөлігінің ережесі осы Кодекстің 274-бабында көзделген қосылған құн салығының асып кетуін қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдануға құқығы бар салық төлеушілерге қолданылмайды.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуді осы баптың 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген тұрақты өткізуге жатқызу өлшемдерін және:
      осы баптың 3-тармағында белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдарға байланысты;
      осы тармақшаның екінші бөлігінде көзделген, қайтарылуға жататын қосылған құн салығының асып түсу сомасын айқындау тәртібін белгілейді.»;
      4) 48-баптың 3) тармақшасы алып тасталсын.
      5) 49-баптың 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы елу сегізінші абзацпен толықтырылсын:
      «тірі ірі қара мал.»;
      6) 49-1-баптың бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) тірі ірі қара мал.».
      11. «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 2011 жылғы 20 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 13, 113-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 11, 80-құжат; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; 2014 жылғы 10 шілдеде «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы):
      1) 1-баптың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) есепке алатын бақылау аспаптары - өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолдануға жіберілген мұнай өнімдерін өндірушілердің өндірістік объектілерінің, мұнай өнімдері базаларының және жанармай құю станцияларының (жылжымалы үлгідегі жанармай құю станцияларынан басқа) резервуарларында белгіленген мұнай өнімдері өндірісінің және (немесе) айналымының көлемі туралы ақпараттың автоматтандырылған жүйесі арқылы мұнай өнімдерінің айналымы саласындағы уәкілетті органға нақты уақыт режимінде кейін беру мақсатында есеп жүргізу үшін мұнай өнімдерінің сандық және сапалық сипаттамаларын өлшейтін техникалық құрылғылар;»;
      2) 6-бап мынадай мазмұндағы 12-4) тармақшамен толықтырылсын:
      «12-4) мұнай өнімдерін өндірушілердің өндірістік объектілерінің, мұнай өнімдері базаларының және жанармай құю станцияларының (жылжымалы үлгідегі жанармай құю станцияларынан басқа) резервуарларын есепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандыру бойынша тәртіпті және талаптарды бекітеді;»;
      3) 8-бап мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «12-1) мұнай өнімдерін өндірушілердің өндірістік объектілеріндегі, мұнай өнімдері базаларындағы және жанармай құю станцияларындағы (жылжымалы үлгідегі жанармай құю станцияларынан басқа) резервуарларды есепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандыру бойынша тәртіпті және талаптарды әзірлейді;»;
      4) 12-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 6) және 7) тармақшалармен толықтырылсын:
      «6) мұнай өнімдері өндірісін резервуарларды ескепке алатын бақылау аспаптарымен жарақтандырмай немесе бұзылған есепке алатын бақылау аспаптарымен және (немесе) айналым саласындағы уәкілеттік органға мұнай өнімдері өндірісінің көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыра алмайтын есепке алатын бақылау аспаптарымен жүзеге асыру;
      7) мұнай өнімдерін өндірушінің өндірістік объектісінің резервуарларынан мұнай өнімдерін есепке алатын бақылау құралдары арқылы өткізілмей, мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өткізуді (жөнелтуді) жүзеге асыру.»;
      5) 19-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Мұнай өнімдерін көтерме және бөлшек саудада өткізу кезінде, сондай-ақ мұнай өнімдерінің экспорты кезінде міндетті түрде Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қағидаларға сәйкес ілеспе жүкқұжаттар ресімделеді.
      Мұнай өнімдерін автожанармай құю станцияларында бөлшек саудада өткізу кезінде ілеспе жүкқұжаттар ресімделмейді.
      Импорттаушылардың өз мұнай өнімдерін сақтау жағдайларын қоспағанда, мұнай өнімдерін ілеспе жүкқұжатсыз сатып алуға және (немесе) сақтауға тыйым салынады.»;
      6) 26-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 12-баптың 3-тармағының 6) және 7) тармақшаларын, 17-баптың 2-тармағының 2) тармақшасын және 19-баптың 3-тармағының 1) тармақшасын;».
      12. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 10-11, 55-құжат; № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 1-құжат; № 6, 28-құжат; № 8, 49-құжат; № 11, 61-құжат):
      24-баптың 6-тармағының 1) және 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер (осы тармақтың 2), 3), 4), 5), 6) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан басқа), сондай-ақ жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар және кәсіби медиаторлар қызметкерлерге төленген табыстардан - табыстар төленетін айдан кейінгі айдың 25 күнінен кешіктірмей;
      2) дара кәсіпкерлер (осы тармақтың 3), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген дара кәсіпкерлерден басқа), сондай-ақ жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар және кәсіби медиаторлар өзінің пайдасына - есепті айдан кейінгі айдың 25 күнінен кешіктірмей;».
      13. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 21-22, 115-құжат, 2014 ж., № 4-5, 24-құжат):
      1) 7-бап алып тасталсын;
      2) 9-баптың 1-тармағында:
      2), 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 1-тармағы 3) тармақшасының отыз жетінші және отыз сегізінші абзацтарын, 26) тармақшасын, 27) тармақшасының төртінші абзацын, 38) тармақшасының екінші абзацын, 40), 49) тармақшаларын, 63) тармақшасының екінші - төртінші абзацтарын, 76) тармақшасының екінші - алтыншы абзацтарын, 81) тармақшасының сегізінші және тоғызыншы абзацтарын, 82), 83), 85), 89), 90), 96) тармақшаларын, 102) тармақшасының үшінші - бесінші абзацтарын, 103) тармақшасын, 109) тармақшасының үшінші абзацын, 12-тармағының 2) тармақшасын;»;
      «6) 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 1-тармағының 27) тармақшасының үшінші абзацын, 29), 30), 31), 34), 35), 36) тармақшаларын, 38) тармақшасының үшінші абзацын, 108) тармақшасын, 109) тармақшасының бірінші, екінші, төртінші - алтыншы абзацтарын;»;
      14. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 7 наурыздағы Заңы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оңалту және банкроттық, салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (2014 жылғы № 4-5, 24-құжат Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы):
      4-бап. мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 106-бабы 1-2-тармағының екінші абзацының қолданылуы 2015 жылғы 1 қаңтардан 2017 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге тоқтатыла тұрсын және тоқтатыла тұру кезеңінде бұл абзац мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      «Динамикалық резервтің мөлшері уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіппен айқындалады.».
      15. «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 8, 43-құжат):
      72-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 11) және 12) тармақшалармен толықтырылсын:
      «11) Көлік құралдарына салықты есептеу мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының аумағына жеңіл автокөліктерді әкелу күні.
      Бұл ретте жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша уәкілетті орган әкелу күнін мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттары негізінде айқындауға құқылы.
      Осы тармақшаның мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының аумағына жеңіл автокөліктерді әкелу күні ретінде «2014 жылғы 1 қаңтарға дейін» немесе «2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін» көрсетіледі.
      Қазақстан Республикасының аумағына 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап әкелінген жеңіл автокөліктердің әкелу күні оның бастапқы мемлекеттік тіркеу күні болып есептеледі.
      12) жеңіл автокөліктерді өндіруші-ел (отандық/импорттық).».
      2-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 237-бабы 8-тармағының және 236-бабы 7-тармағы төртінші бөлігінің қолданылуы 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатылсын.
      3-бап. 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салық есептілігін ұсынуды тоқтатқан қосылған құн салығын төлеушілер 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайтыны белгіленсін.
      2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салық есептілігін ұсынуды тоқтатқан қосылған құн салығын төлеушілердің қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктері 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап жарамсыз деп танылады.
      4-бап. 2015 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 571-бабы 4-тармағы 1-4) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін қосылған құн салығын төлеушілер 2015 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген нысан бойынша салық органының шешімімен қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен алынуға жататындығы белгіленсін.
      Осы бапта көрсетілген қосылған құн салығын төлеушілердің қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктері 2015 жылғы 1 шілдеден бастап жарамсыз болып танылады.
      5-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 367-бабының мақсаттары үшін 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін жеңіл автокөліктерді Қазақстан Республикасы аумағына әкелу күні:
      1) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес кедендік жүк декларациясының рәсімделу күні;
      2) жеңіл автокөліктерді Кеден одағына мүше мемлекеттер аумағынан әкелген жағдайда, Салық кодексінің 276-6-бабына сәйкес айқындалатын күні болып табылады деп белгіленсін.
      2014 жылғы 31 желтоқсаннан кейін бастапқы мемлекеттік тіркеуден өткен жеңіл автокөліктердің әкелу күні осы баппен сәйкес айқындалған жағдайда, Салық кодексінің 367-бабы 2-2-тармағының нормасы қолданылмайды.
      6-бап. 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін сәйкестендіру нөмірі жоқ Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент, резидент емес заңды тұлғалардың бірінші басшысы болып табылатын шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар:
      1) салық төлеуші ретінде тіркелу үшін келген (тұратын) жері бойынша салық органына шетелдік немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын, ондай құжат болған жағдайда салықтық тіркеу нөмірін немесе (оның аналогын) көрсете отырып, азаматтық (резиденттік) алған еліндегі салықтық тіркеуді растайтын құжаттың нотариат куәландырған көшірмелерін қоса бере отырып, тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш беруге;
      2) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 563-бабы 2-1-тармағында белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент, резидент емес заңды тұлғаның бірінші басшысы туралы мәліметтерді өзгертуге міндетті.
      Бірінші басшылары салық органдарына 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін салық төлеуші ретінде тіркеу үшін өтініш бермеген Қазақстан Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент, резидент емес заңды тұлғалар 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қосылған құн салығын төлеуші бола алмайды.
      7-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 14-бабы 1-тармағының 6) тармақшасы 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап 2015 жылғы 1 шілдеге дейін мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін:
      «6) дара кәсіпкердің кәсіпкерлік қызметті, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби медиатордың, тұрақты мекеменің, резидент емес заңды тұлғаның қызметті тоқтатуына, заңды тұлғаның бөліну және (немесе) таратылу жолымен қайта ұйымдастырылуына (осы Кодекстің 37-1, 40-1, 43-баптарында белгіленген жағдайларды қоспағанда) және (немесе) таратылуына байланысты құжаттық тексеруді жүргізу туралы салық органына салықтық өтініш беруге;».
      8-бап. 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салық есептілігін табыс етуді тоқтатқан және 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қызметін қайта бастамаған патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 43-1-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес келген кезде 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылуға жатады.
      9-бап. 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 574-бабы 5-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін:
      «2) осы баптың 1-тармағы 1), 3), 4), 5) (темекі өнімдерін көтерме саудада өткізуді қоспағанда), 7) тармақшаларында көрсетілген қызметті жүзеге асырған кезде осы баптың 1-тармағы 1), 3), 4), 5), (темекі өнімдерін көтерме саудада өткізуді қоспағанда), 7) тармақшасында көрсетілген қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензиялар».
      10-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 256-бабының 3-4-тармағы 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай редакцияда қолданылатыны белгіленсін.
      «3-4. Осы кодекстің 237-бабы 2-тармағында көзделген жұмыстар, қызметтер бойынша (осы Кодекске шот-фактура жазбасы сәйкес келуі талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда) қосылған құн салығының шот-фактура жазбасы келетін салықтық мерзімде есепке алынады.».
      11-бап. Осы Заң:
      1) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 45) тармақшасының үшінші - сегізінші абзацтарын, 46) тармақшасының қырық бесінші және қырық алтыншы абзацтарын, 70) 124), 182) тармақшаларын, 13-тармағының 2) тармақшасын;
      2) 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 12), 47), 125) тармақшаларын;
      3) 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 5), 34), 37) тармақшаларын, 45) тармақшасының екінші абзацын, 46) тармақшасының қырық жетінші абзацын, 51) тармақшасын, 63) тармақшасының екінші және үшінші абзацтарын, 64) тармақшасының төртінші, бесінші, жетінші - тоғызыншы абзацтарын, 65) тармақшасының сегізінші және тоғызыншы абзацтарын, 106) тармақшасын, 110) тармақшасының төртінші абзацын, 130)-132) тармақшаларын, 149) тармақшасының екінші, тоғызыншы, он жетінші абзацтарын, 6-тармағын, 9 және 10-баптарын;
      4) 2014 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 74) тармақшасының тоғызыншы - он екінші, он бесінші - отыз бірінші абзацтарын, 175) тармақшасының он үшінші абзацын;
      5) 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылатын осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 18) тармақшасының төртінші - сегізінші абзацтарын, 25) тармақшасының екінші абзацын, 46) тармақшасының алтыншы - отыз алтыншы, қырық сегізінші - елу алтыншы абзацтарын, 56) тармақшасын, 78) тармақшасының он алтыншы және он жетінші абзацтарын, 8-тармақтың 7) тармақшасын, 9-тармағының 1) тармақшасының екінші - үшінші абзацтарын, 10-тармағының 3) тармақшасының төртінші абзацын;
      6) 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылатын осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 63) тармақшасының төртінші - бесінші абзацтарын, 155) тармақшасының екінші абзацын, 8-тармағының 2)-5) тармақшаларын, 6) тармақшасының бесінші - отыз жетінші абзацтарын;
      7) 2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 4) тармақшасының бесінші абзацын, 7) тармақшасының сегізінші және тоғызыншы абзацтарын, 10) тармақшасын, 144) тармақшасын, 3-тармағының 1) тармақшасының он үшінші абзацын;
      8) 2015 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабының 1 және 5-тармақтарын;
      9) 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін осы Заңның 1-бабы 2-тармағының 17) тармақшасын, 149) тармақшасының алтыншы - тоғызыншы, он екінші абзацтарын, 151) тармақшасының үшінші - төртінші, он екінші абзацтарын, 11-тармағының 4) тармақшасын қоспағанда, 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады