Теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге асыру бойынша лицензиарды және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органды айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 1 маусымдағы № 395 қаулысы.

      "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 2), 4) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпарат комитеті теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге асыру бойынша лицензиар;

      2) Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпарат комитеті осы қаулыға қосымшаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті орган болып айқындалсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.10.2023 № 866 қаулысымен.

      2. "Теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметті лицензиялаудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 1590 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 3, 62-құжат) күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 1 маусымдағы
№ 395 қаулысына
қосымша

Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы екінші санаттағы рұқсаттар

      Ескерту. Қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 24.11.2016 № 724 (16.06.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с

Рұқсат беру рәсімінің атауы

Рұқсаттың және жүзеге асыру үшін рұқсаттың болуы талап етілетін қызмет (әрекет) түрінің атауы

1

2

3

1-сынып - "қызметке берілетін рұқсаттар"

1.

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке, қайта есепке қою

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік теле-, радиоарналарды есепке, қайта есепке қою туралы куәлік

2.

Отандық теле-, радиоарналарды есепке, қайта есепке қою

Отандық теле-, радиоарналарды есепке, қайта есепке қою туралы куәлік

3.

Мерзімді баспасөз басылымдарын, ақпараттық агенттіктерді және желілік басылымдарды есепке, қайта есепке қою

Мерзімді баспасөз басылымдарын, ақпараттық агенттіктерді және желілік басылымдарды есепке, қайта есепке қою туралы куәлік

4.

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке, қайта есепке қою

Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке, қайта есепке қою туралы анықтама


Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 395.

      В соответствии с подпунктами 2), 4) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Определить:

      1) Комитет информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов;

      2) Комитет информации Министерства культуры и информации Республики Казахстан органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории в области средств массовой информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правительства РК от 04.10.2023 № 866.

      2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года № 1590 "О некоторых вопросах лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 3, ст. 62).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 1 июня 2015 года № 395

Разрешения второй категории в области
средств массовой информации

      Сноска. Приложение с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.11.2016 № 724 (вводится в действие с 16.06.2016).

№ п/п

Наименование разрешительной процедуры

Наименование разрешения и вида деятельности (действия), для осуществления которой требуется наличие разрешения

1

2

3

Класс 1 - "разрешения, выдаваемые на деятельность"

1.

Постановка на учет, переучет иностранных теле-, радиоканалов, распространяемых на территории Республики Казахстан

Свидетельство о постановке на учет, переучет иностранных теле-, радиоканалов, распространяемых на территории Республики Казахстан

2.

Постановка на учет, переучет отечественных теле-, радиоканалов

Свидетельство о постановке на учет, переучет отечественных теле-, радиоканалов

3.

Постановка на учет, переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий

Свидетельство о постановке на учет, переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий

4.

Постановка на учет, переучет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан

Справка о постановке на учет, переучет иностранных периодических печатных изданий, распространяемых на территории Республики Казахстан