Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 17 шілдедегі № 548 қаулысы

      Баспасөз релизі

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2015 жылғы 17 шілдедегі
№ 548 қаулысына   
қосымша       

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. «Жұмыс берушiнiң жұмысқа орналастыратын елдiң банктерiне кепiлдiк берiлген жарна енгiзу ережесiн және оның мөлшерiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 сәуірдегі № 316 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 14, 137-құжат).
      2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 22 қазандағы № 978 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 40, 458-құжат).
      3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы № 836 және 2006 жылғы 24 сәуірдегі № 316 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қыркүйектегі № 1486 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 40, 392-құжат).

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 548

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 17 июля 2015 года № 548

Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2006 года № 316 «Об утверждении Правил внесения работодателем в банки страны трудоустройства гарантийного взноса и его размера» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 137).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2007 года № 978 «О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 40, ст. 458).
      3. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2009 года № 1486 «О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 и 24 апреля 2006 года № 316» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 40, ст. 392).