Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдар салаларындағы лицензиарды және ақпаратты криптографиялық қорғау саласында екінші санаттағы рұқсат беруге уәкілетті органды айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 шілдедегі № 589 қаулысы.

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.10.2018 № 691 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 2) және 4) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.10.2018 № 691 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті:

      1) мыналар:

      жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзірлеу, жасау, жөндеу және өткізу;

      ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу;

      ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды анықтау бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге асыратын лицензиар;

      2) "Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын өткізуге (оның ішінде өзгеше беруге) рұқсат" екінші санаттағы рұқсат беруге уәкілетті орган болып айқындалсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 29.10.2018 № 691 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің лицензиялау саласындағы кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 6 наурыздағы № 223 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 19, 330-құжат);

      2) "Қазақстан Республикасы Ұлттық кауіпсіздік комитеті көрсететін мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 мамырдағы № 600 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 37, 362-құжат).

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


Об определении лицензиара в сферах обеспечения информационной безопасности, специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, и органа, уполномоченного на выдачу разрешения второй категории в области криптографической защиты информации

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2015 года № 589.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 29.10.2018 № 691 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктами 2) и 4) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правительства РК от 29.10.2018 № 691 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан:

      1) лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по:

      разработке, производству, ремонту и реализации специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

      разработке средств криптографической защиты информации;

      оказанию услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

      2) органом, уполномоченным на выдачу разрешения второй категории "Разрешение на реализацию (в том числе иную передачу) средств криптографической защиты информации".

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 29.10.2018 № 691 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2013 года № 223 "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в области лицензирования" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 19, ст. 330);

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2014 года № 600 "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 37, ст. 362).

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

     
      Премьер-Министр
Республики Казахстан
К. Масимов