Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 қыркүйектегі № 797 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                   К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2015 жылғы 28 қыркүйектегі
№ 797 қаулысына      
      қосымша         

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. «Техникалық-экономикалық ақпарат жiктеуiштерiнiң депозитарийiн құру және жүргiзу ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 2 қыркүйектегі № 926 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 33, 444-құжат).
      2. «Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 2 қыркүйектегі № 926 және 2004 жылғы 26 қарашадағы № 1237 қаулыларына өзгерiстер енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 1 тамыздағы № 801 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 32, 430-құжат).
      3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 2 қыркүйектегі № 926 және 2005 жылғы 11 шілдедегі № 718 қаулыларына өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылы 1 тамыздағы № 800 қаулысының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 сәуірдегі № 396 қаулысының 1-тармағы 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 22, 209-құжат).
      4. «Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1769 қаулысы.

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2015 года № 797

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                     К. Масимов

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан  
от 28 сентября 2015 года № 797

Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2004 года № 926 «Об утверждении Правил создания и ведения Депозитария классификаторов технико-экономической информации» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 33, ст. 444).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2005 года № 801 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2004 года № 926 и от 26 ноября 2004 года № 1237» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 32, ст. 430).
      3. Подпункт 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2008 года № 396 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2004 года № 926 и от 11 июля 2005 года № 718 и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2005 года № 800» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 22, ст. 209).
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1769 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого государственного фонда нормативных технических документов».