Мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1095 қаулысы.


      Мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы


      Ескерту. Қаулының тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 16.10.2020 № 666 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 192-бабы 1-тармағының екінші бөлігіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 03.05.2024 № 357 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесі (бұдан әрі – қызмет түрлерінің тізбесі) бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 16.10.2020 № 666 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар (келісім бойынша) 2016 жылғы 1 сәуірге дейін бекітілген қызмет түрлерінің тізбесіне сәйкес келмейтін қызмет түрлерін жарғылық құжаттардан алып тастау арқылы өздерінің ведомстволық бағынысты заңды тұлғаларының (олардағы акцияларды (қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама иелену елу пайыздан астамды құрайтын) қызмет түрлерін сәйкес келтірсін.

      3. Осы қаулының 2-тармағының талабы "Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысына сәйкес жекешелендіруге және бәсекелес ортаға беруге жататын, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларға және олармен үлестес тұлғаларға қолданылмайды.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 06.12.2016 № 771 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі (келісу бойынша) жыл сайын 5 қаңтарға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 196-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына сәйкес қызмет түрлерінің тізбесін өзектілендіру жөнінде ұсыныстар беріп тұруды қамтамасыз етсін.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1095 қаулысымен
бекітілген

      Мемлекеттік кәсіпорындар, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 16.10.2020 № 666 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 17.03.2021 № 144; 30.11.2021 № 858; 20.12.2021 № 910; 23.06.2022 № 419 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 05.08.2022 № 531; 07.11.2022 № 878 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 20.03.2023 № 241; 12.04.2023 № 290 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 31.05.2023 № 434 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 09.08.2023 № 658 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 19.10.2023 № 920 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 01.12.2023 № 1074 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 08.12.2023 № 1099 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 21.02.2024 № 111 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); 03.05.2024 № 357 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      1. Республикалық меншіктегі мемлекеттік кәсіпорындар жүзеге асыратын қызмет түрлері

Р/с

ЭҚЖЖ-ға сәйкес қызмет түрінің атауы

ЭҚЖЖ

коды

1

2

3

1.

Суару жүйесін пайдаланудан басқа, өсімдік шаруашылығына ықпал ететін қызмет

01611

2.

Суару жүйесін пайдалану

01612

3.

Орман шаруашылығы және өзге де орман шаруашылығы қызметі

02100

4.

Орман шаруашылығымен және ағаш дайындаумен байланысты көрсетілетін қызметтер

02400

5.

Теңізде балық өсіру

03210

6.

Тұщы суда балық өсіру

03220

7.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

8.

Қиыршық тасты және құмды карьерлерді қазу

08121

9.

Саз балшық және каолин өндіру

08122

10.

Сирек металдар, жерде сирек кездесетін металдар және жартылай өткізгіш материалдар өндіру

24455

11.

Электр энергиясын беру

35121

12.

Электр энергиясын тарату

35130

13.

Электр энергиясын сату

35140

14.

Жылу энергиясын беру

35303

15.

Суды жинау, өңдеу және тарату

36000

16.

Сарқынды суларды жинау және өңдеу

37000

17.

Құрылыс жобаларын әзірлеу

41100

18.

Тұрғын ғимараттарының құрылысы

41201

19.

1, 2-санаттағы стационарлық сауда объектілерін қоспағанда, тұрғын емес ғимараттар құрылысы

41202

20.

Жолдар мен автомагистральдар құрылысы

42111

21.

Көпірлер мен туннельдер құрылысы

42130

22.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

23.

Электр беру желілерінің және телекоммуникация құрылысы

42220

24.

Су құрылыстарын салу

42910

25.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

26.

Жер жұмыстары

43121

27.

Телекоммуникациялық, компьютерлік және телевизиялық желілерді тарту бойынша электр монтаждау жұмыстары

43211

28.

Өзге де электр монтаждау жұмыстары

43219

29.

Сумен жабдықтау, жылыту және ауа баптау жүйелерін монтаждау

43220

30.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де құрылыс-монтаж жұмыстары

43298

31.

Құрастырылған жабдықты қосу және реттеу

43299

32.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

33.

Ұсталық жұмыстар

43320

34.

Арнайы біліктілікті талап ететін өзге де құрылыс жұмыстары

43999

35.

Құбыр көлігінің қызметі

49500

35-1 ***

Кестеге бағынбайтын әуе көлігінің қызметі

51102

35-2 ***

Кестеге бағынбайтын жүк таситын әуе көлігінің қызметі

51212

36.

Магистральды және басқа да құбырларды, оның ішінде су тартқыштарды пайдалану

52215

37.

Қолданыстағы магистральды және басқа да құбырларға құбырды қосу бойынша қызмет

52216

38.

Су көлігінің қосалқы қызметі

52220

39.

Әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

52231

40.

Журналдар мен мерзімді басылымдарды шығару

58140

40-1

Кино-, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламалар шығару қызметі

59110

40-2

Телевизиялық бағдарламаларды әзірлеу және трансляциялау қызметі

60200

40-3

Басқа топтамаларға енгізілмеген телекоммуникация саласындағы өзге де қызмет

61909

40-4

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу

62011

40-5

Бағдарламалық қамтамасыз етуді сүйемелдеу

62012

41.

Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық көрсетілетін қызметтер

62021

41-1

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелерді қалыптастыру және дамыту шеңберінде ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды басқару жөніндегі қызмет

62032

41-2

Киберқауіпсіздік саласындағы қызмет

62092

42.

Қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және онымен байланысты қызметтер

63111

42-1

Веб-порталдар қызметі

63120

43.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

44.

Ақпараттық қызмет көрсету саласындағы қызметтің өзге түрлері

63999

44-1

Меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару

68 201

45.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

46.

Құқық саласындағы өзге де қызмет

69109

47.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

48.

Атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілерін қоспағанда, сәулет саласындағы қызмет

71112

49.

Атом өнеркәсібін және атом энергетикасы объектілерін қоспағанда, инженерлік-техникалық жобалау саласындағы қызмет

71121

50.

Геологиялық барлау мен іздеу бойынша қызмет (ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерсіз)

71122

51.

Геодезиялық қызмет

71123

52.

Жерге орналастыру

71124

53.

Картография саласындағы қызмет

71125

54.

Инженерлік-техникалық консультацияларды беру бойынша қызмет

71127

54-1.

Техникалық сынақтарды және талдауларды жүзеге асыратын өзге де мекемелердің қызметі

71209

55.

Биотехнологиялар саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

72110

56.

Ғарыш қызметі саласындағы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер

72193

57.

Атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы зерттеулер және эксперименттік әзірлемелер

72194

58.

Жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы өзге де зерттеулер мен әзірлемелер

72199

59.

Отандық өндірістерді дамытуға жәрдемдесуге бағытталған қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы қолданбалы зерттеулер

72201

60.

Басқа топтамаларға енгізілмеген қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер және эксперименттік әзірлемелер

72209

61.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

62.

Гидрометеорологиялық қызмет

74901

63.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

74909

64.

Ветеринариялық қызмет

75000

65.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

66.

Басқа топтамаларға енгізілмеген коммерциялық қосалқы көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша өзге де қызмет

82990

67.

Республикалық басқару органдарының қызметі

84111

68.

Әлеуметтік қамсыздандыруды қоспағанда, денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және басқа да әлеуметтік көрсетілетін қызметтер мекемелерінің қызметін реттеу

84120

69.

Экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу

84130

70.

Әділет және сот төрелігі саласындағы қызмет

84230

71.

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет

84240

72.

Мектепке дейінгі білім беру

85100

73.

Негізгі және жалпы орта білім беру

85310

74.

Орта арнаулы білім беру

85322

75.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

76.

Басқа топтамаларға енгізілмеген білім беру саласындағы өзге қызмет

85599

77.

Білім беру саласындағы өзге де қосалқы қызмет

85609

78.

Кең профильді және мамандандырылған ауруханалар қызметі

86101

79.

Санаторийлік-курорттық ұйымдардың қызметі

86103

80.

Стационарлары бар басқа да емдеу мекемелерінің қызметі

86109

81.

Жалпы дәрігерлік практика

86210

82.

Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызмет

86900

83.

Театр қызметі

90011

84.

Концерт қызметі

90012

85.

Музейлер қызметі

91020

86.

Табиғи қорықтар, жабайы табиғатты қорғау қызметі

91042

87.

Спорт құрылыстарын пайдалану

93110

88.

Спорт саласындағы өзге де қызмет

93190

89.

Демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша қызметтің өзге де түрлері

93299

      Ескертпе:

      * 1-бөлімнің 40-1, 40-2, 42-1, 44-1-тармақтарында көрсетілген қызмет Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының қызметімен шектеледі;

      ** 1-бөлімнің 40-3, 40-4, 40-5, 41-1, 41-2-тармақтарында көрсетілген қызмет "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасының инженерлік-техникалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының қызметімен шектеледі;

      *** 1-бөлімнің 35-1 және 35-2-тармақтарында көрсетілген қызмет Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқармасының "Бүркіт" мемлекеттік авиакомпаниясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының қызметімен шектеледі.

      2. Коммуналдық меншіктегі мемлекеттік кәсіпорындар жүзеге асыратын қызмет түрлері

Р/с

ЭҚЖЖ-ға сәйкес қызмет түрінің атауы

ЭҚЖЖ

коды

1

2

3

1.

Суару жүйелерін пайдалану

01612

2.

Тұщы суда балық өсіру

03220

3.

Механикалық жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету

33121

4.

Жылу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35111

5.

Электр энергиясын жеткізу

35121

6.

Құбыржолдар бойынша газ тәрізді отынды тарату

35220

7.

Газ тәрізді отынды құбыржолдар бойынша сату

35230

8.

Жылу желілерінің жылу энергиясын өндіруі

35301

9.

Дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі

35302

10.

Жылу энергиясын беру

35303

11.

Суды жинау, өңдеу және тарату

36000

12.

Сарқынды суларды жинау және өңдеу

37000

13.

Қауіпсіз қалдықтарды жинау

38110

14.

1, 2-санаттағы стационарлық сауда объектілерін қоспағанда, тұрғын емес ғимараттар құрылысы

41202

15.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

16.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де инженерлік құрылыстар салу

42990

17.

Өзге де электр монтаждау жұмыстары

43219

18.

Метрополитенмен тасымалдау

49314

19.

Құбыр көлігінің қызметі

49500

20.

Автомобиль жолдарын пайдалану

52212

21.

Демалыс күндері және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдеріне тұрғын үй беру

55200

22.

Газет шығару

58130

23.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

24.

Ақпараттық агенттіктердің қызметі

63910

25.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

26.

Автомобиль жолдары мен көпір құрылыстарын жобалау, салу, жөндеу, ұстау және диагностикалау саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

72191

27.

Басқа топтамаларға енгізілмеген қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

72209

28.

Ветеринариялық қызмет

75000

29.

Жинастыру бойынша өзге де қызмет

81290

30.

Аумақтарды абаттандыру бойынша қызмет

81300

31.

Мемлекеттік кредиттік бюроның қызметі

82911

32.

Басқа топтамаларға енгізілмеген, қосалқы коммерциялық қызметтер ұсыну бойынша өзге де қызмет

82990

33.

Әлеуметтік қамсыздандыруды қоспағанда, денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және басқа да әлеуметтік көрсетілетін қызметтер мекемелерінің қызметін реттеу

84120

34.

Экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу

84130

35.

Төтенше жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет

84250

36.

Мектепке дейінгі білім беру

85100

37.

Негізгі және жалпы орта білім беру

85310

38.

Кәсіптік-техникалық білім беру

85321

39.

Орта арнаулы білім беру

85322

40.

Спорт және демалыс саласындағы білім беру

85510

41.

Мәдениет саласындағы білім беру

85520

42.

Кешкі жалпы білім беретін мектептердің қызметі

85591

43.

Басқа топтамаларға енгізілмеген білім беру саласындағы өзге қызмет

85599

44.

Кең профильді және мамандандырылған ауруханалар қызметі

86101

45.

Перзентханалардың қызметі

86102

46.

Санаторийлік-курорттық ұйымдардың қызметі

86103

47.

Стационарлары бар басқа емдеу мекемелерінің қызметі

86109

48.

Жалпы дәрігерлік практика

86210

49.

Арнайы дәрігерлік практика

86220

50.

Стоматологиялық қызмет

86230

51.

Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызмет

86900

52.

Тұруды қамтамасыз етумен орта медициналық қызметкерлердің көрсететін қызметтерімен бірге әлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну

87100

53.

Тұруды қамтамасыз етумен өзге де әлеуметтік қызметтер көрсету

87900

54.

Театр қызметі

90011

55.

Концерт қызметі

90012

56.

Цирк қызметі

90013

57.

Мәдени ойын-сауық іс-шараларды өткізуге ықпал ететін қызмет

90020

58.

Концерттік және театр залдарының қызметі

90040

59.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

60.

Музейлер қызметі

91020

61.

Ботаникалық бақтар мен хайуанаттар бақтарының қызметі

91041

62.

Спорт құрылыстарын пайдалану

93110

63.

Спорт клубтарының қызметі

93120

64.

Спорт саласындағы өзге де қызмет

93190

65.

Ойын-сауық және тақырыптық парктердің қызметі

93210

66.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

67.

Қуыршақ театрларының қызметі

93293

68.

Демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша қызметтің өзге де түрлері

93299

      3. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі республикалық меншіктегі заңды тұлғалар мен олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлері

Р/с

ЭҚЖЖ-ға сәйкес қызмет түрінің атауы

ЭҚЖЖ

коды

1

2

3

1.

Ғарыштық ұшу аппараттарын өндіру

30302

2.

Хирургиялық және ортопедиялық құрылғылар өндіру

32503

3.

Қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою

38220

4.

Халықаралық және республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында (учаскелерінде) құрылысты, реконструкциялауды, жөндеуді, ақылы қозғалысты және күтіп-ұстауды ұйымдастыру қызметі

42112

5.

Тегін медициналық көмек көрсетудің кепілдік берілген көлемі шеңберінде фармацевтикалық және медициналық тауарларды көтерме саудада сату

46462

6.

Газет шығару

58130

7.

Журналдар мен мерзімді басылымдарды шығару

58140

8.

Кино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару бойынша қызмет

59110

9.

Радиохабар тарату

60100

10.

Телевизиялық бағдарламаларды жасау және тарату қызметі

60200

11.

Бірыңғай көлік ортасы арқылы мемлекеттік органдар үшін сымды телекоммуникациялық байланыс

61101

12.

Өзге де сымсыз телекоммуникациялық байланыс

61209

13.

Байланыс ұйымдастыру үшін спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет

61303

14.

Қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және онымен байланысты қызметтер

63111

15.

Ақпараттық жүйелер мен деректер базасын сүйемелдей отырып, әдіснамалық-ақпараттық қамтамасыз ету

63112

16.

Веб-порталдардың қызметі

63120

17.

Холдингтік компаниялар қызметі

64200

18.

Басқа топтамаларға енгізілмеген сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандырудан басқа, қаржылық көрсетілетін қызметтердің басқа да түрлері

64999

19.

Өмірді мемлекеттік сақтандыру

65111

20.

Жеке меншік жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару

68201

21.

Картография саласындағы қызмет

71125

21-1 *

Инженерлік-техникалық консультациялар беру жөніндегі қызмет

71127

21-2 *

Техникалық сынақтар мен талдауларды жүзеге асыратын өзге де мекемелердің қызметі

71209

22.

Автомобиль жолдары мен көпір құрылыстарын жобалау, салу, жөндеу, ұстау және диагностикалау саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

72191

23.

Ғарыш қызметі саласындағы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер

72193

24.

Инфекцияға қарсы препараттар саласындағы зерттеулер мен әзірлемелер

72195

25.

Қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

72203

26.

Экономикалық, бюджеттік және стратегиялық жоспарлау саласындағы пәнаралық зерттеулер мен әзірлемелер

72204

27.

Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу

74902

28.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

74909

29.

Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру

82300

30.

Халықаралық саясат

84210

31.

Төтенше жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет

84250

32.

Жоғары білім беру

85421

33.

Басқа топтамаларға енгізілмеген білім беру саласындағы өзге қызмет

85599

34.

Кең профильді және мамандандырылған ауруханалар қызметі

86101

35.

Стационарлары бар басқа да емдеу мекемелерінің қызметі

86109

36.

Театр қызметі

90011

37.

Концерт қызметі

90012

38.

Сыйақы үшін немесе шарттық негізде жылжымайтын мүлікті басқару

68321

39.

Басқа топтамаларға енгізілмеген тауарлардың жекелеген түрлерінің немесе тауарлар топтарының саудасына маманданған агенттер қызметі

46180

40.

Электр энергиясын сату

35140

40.

Жануарлардың өзге де түрлерін өсіру

01490

41.

Электр қуатының жүктемені көтеруге әзірлігін қамтамасыз ету, электр қуатын реттеу және резервтеу

35124

41.

Фармацевтикалық препараттарды өндіру

21201

42.

Электр энергиясын желіге босатуды жэне тұтынуды техникалық диспетчерлендіру, электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру

35122

42.

Ветеринарияға арналған дәрілік препараттарды өндіру

21202

43.

Медициналық техника мен ортопедиялық бұйымдар саудасынан басқа, фармацевтикалық тауарлардың көтерме саудасы

46461

44.

Биотехнология саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

72110

45.

Жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы өзге де зерттеулер мен әзірлемелер

72199

46.

Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызмет

86900

      Ескертпе:

      * 3-бөлімнің 21-1, 21-2 – тармақтарында көрсетілген қызмет "Қазқұрылысжүйесі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметімен шектеледі.

      4. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі коммуналдық меншіктегі заңды тұлғалар мен олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлері

Р/с

ЭҚЖЖ-ға сәйкес қызмет түрінің атауы

ЭҚЖЖ

коды

1

2

3

1.

Жылу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35111

2.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3.

Электр энергиясын беру

35121

4.

Электр энергиясын тарату

35130

5.

Жылу желілерінің жылу энергиясын өндіруі

35301

6.

Дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі

35302

7.

Жылу энергиясын беру

35303

8.

Суды жинау, өңдеу және тарату

36000

9.

Сарқынды суларды жинау және өңдеу

37000

10.

Телекоммуникациялық, компьютерлік және телевизиялық желілерді тарту бойынша электрмонтаждық жұмыстары

43211

11.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.04.2023 № 290 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

12.

Трамваймен тасымалдау

49312

13.

Троллейбуспен тасымалдау

49313

14.

Терминалдардың қызметі

52213

15.

Өзге көліктік-экспедициялық қызметтер

52299

16.

Холдингтік компаниялар қызметі

64200

17.

Коммерциялық қызмет және басқару мәселелері бойынша консультация беру

70221

18.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

74909

19.

Экономикалық қызметті тиімді жүргізуді реттеу және жәрдемдесу

84130

20.

Басқа топтамаларға енгізілмеген білім беру саласындағы өзге қызмет

85599

21.

Ойын-сауық және тақырыптық парктердің қызметі

93210

22.

Коммерциялық және қоғамдық кәсіпкерлік ұйымдар қызметі

94110

23

Медициналық жабдықтар мен техниканың қаржылық лизингінен басқа қаржылық лизинг*

64911

24.

Кино, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламаларды шығару қызметі

59110

25.

Радиохабар тарату

60100

26.

Телевизиялық бағдарламаларды жасау және тарату қызметі

60200

27.

Басқа топтамаларға енгізілмеген кредиттеудің өзге де түрлері

64.92.9

      Ескертпе:

      * "Мемлекет басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйектегі "Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 13 қыркүйектегі № 1008 Жарлығына сәйкес "Ауыл аманаты" ауыл халқының табысын арттыру бағдарламасын іске асыру шеңберінде.

      ** 4-бөлімнің 24, 25 және 26-тармақтарында көрсетілген қызмет әрбір облыс, республикалық маңызы бар қала, астана үшін телерадио хабарларын таратын өңірлік бір желінің қызметімен шектеледі.

      *** 4-бөлімнің 27-тармағында көрсетілген қызмет шағын өнеркәсіп аймақтарына кредит беру мақсатында Қазақстан Республикасының әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларының қызметімен шектеледі.

      5. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің және өзге де заңды тұлғалардың еншілес, тәуелді заңды тұлғалары және олармен үлестес тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлері

Р/с

ЭҚЖЖ-ға сәйкес қызмет түрінің атауы

ЭҚЖЖ

коды

1

2

3

1.

Шикі мұнайды және ілеспе газды өндіру

06100

2.

Метаннан басқа, табиғи газды өндіру

06201

3.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

4.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

5.

Темір кендерін ашық тәсілмен өндіру

07102

6.

Уран және торий кендерін өндіру

07210

7.

Мыс кенін өндіру және байыту

07292

8.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

9.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де металл кендерін өндіру және байыту

07299

10.

Әктасты, гипсті және борды өндіру

08112

11.

Химия өнеркәсібіне және тыңайтқыштарды өндіруге арналған минералды шикізатты өндіру

08910

12.

Металл емес кенді өндіру және байыту

08992

13.

Мұнай мен табиғи газды өндіруге ықпал ететін қызметтерді көрсету

09100

14.

Басқа пайдалы қазбаларды өндіруге ықпал ететін қызметтер көрсету

09900

15.

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19201

16.

Өнеркәсіптік газ өндіру

20110

17.

Өзге де негізгі бейорганикалық химиялық заттар өндіру

20130

18.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де негізгі органикалық химиялық заттар өндіру

20149

19.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

20.

Басқа химиялық өнімдер өндіру

20599

21.

Пластмасса тақталар, табақтар, құбырлар мен профильдер өндіру

22210

22.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

23.

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24100

24.

Асыл (бағалы) металдар өндіру

24410

25.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

26.

Түсті металдар мен қорытпаларды өңдеу

24454

27.

Сирек металдар, жерде сирек кездесетін металдарды және жартылай өткізгіш материалдарды өндіру

24455

28.

Ядролық отынды қайта өңдеу

24460

29.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

30.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

31.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

32.

Өзге металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25290

33.

Қару-жарақ және оқ-дәрілер өндіру

25400

34.

Металдарды өңдеу және металдарға қаптамалар жалату

25610

35.

Металл және ағаш өңдеу құралдарын өндіру

25731

36.

Металл бөшкелер және ұқсас сыйымдылықтар өндіру

25910

37.

Өзге дайын металл бұйымдарын өндіру

25999

38.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

39.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

40.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

41.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

42.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

43.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

44.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

45.

Мұнай кәсіпшілігінің және бұрғылап геологиялық барлау жабдықтарын өндіру

28991

46.

Мұнай мен газды қайта өңдеу жабдықтарын өндіру

28992

47.

Арнайы мақсаттағы басқа машиналар өндіру

28999

48.

Тіркемелер және жартылай тіркемелер өндіру

29202

49.

Кемелер және қалқыма құралдар құрылысы

30110

50.

Әскери жауынгерлік көлік құралдарын өндіру

30400

51.

Атыс қаруы мен артиллериялық құралдарды жөндеу

33114

52.

Спорттық және серуендеу қайықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету

33152

53.

Жылу электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35111

54.

Су электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35112

55.

Жел электр станцияларының электр энергиясын өндіруі

35114

56.

Электр энергиясын беру

35121

57.

Электр энергиясын желіге жіберу және электр энергиясын тұтынуды техникалық диспетчерлендіру, электр энергиясы өндіру/тұтыну балансын ұйымдастыру

35122

58.

Ұлттық электр желісінің жабдығына пайдалану қызметін көрсету

35123

59.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 30.11.2021 № 858 қаулысымен.

60.

Электр энергиясын тарату

35130

61.

Электр энергиясын сату

35140

62.

Газ тәрізді отынды өндіру

35210

63.

Құбыржолдар арқылы газ тәрізді отынды тарату

35220

64.

Газ тәрізді отынды құбыржолдар бойынша сату

35230

65.

Дербес қазандықтардың жылу энергиясын өндіруі

35302

66.

Жылу энергиясын беру

35303

67.

Жылу электр станцияларының жылу энергиясын өндіруі

35305

68.

Суды жинау, өңдеу және тарату

36000

69.

Сарқынды суларды жинау және өңдеу

37000

70.

Қауіпсіз қалдықтарды жинау

38110

71.

Қауіпті қалдықтарды жинау

38120

72.

Қауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою

38210

73.

Қауіпті қалдықтарды өңдеу және жою

38220

74.

Жолдар мен автомагистральдар құрылысы

42111

75.

Халықаралық және республикалық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарында (учаскелерінде) құрылысты, реконструкциялауды, жөндеуді, ақылы қозғалысты және күтіп-ұстауды ұйымдастыру қызметі

42112

76.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

77.

Магистральдық мұнай және газ құбырларының құрылысы

42211

78.

Сумен жабдықтау және кәріз жүйелеріне арналған құбырлардың құрылысы

42212

79.

Электр тарату желілерінің және телекоммуникация құрылысы

42220

80.

Су құрылыстарын салу

42910

81.

Жер жұмыстары

43121

82.

Жарылыс жұмыстары

43122

83.

Барлау мақсатында бұрғылау

43130

84.

Телекоммуникациялық, компьютерлік және телевизиялық желілерді тарту бойынша электр монтаждау жұмыстары

43211

85.

Өзге де электр монтаждау жұмыстары

43219

86.

Оқшаулау жұмыстары

43291

87.

Құрастырылған жабдықты қосу және реттеу

43299

88.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

89.

Құрылыс жабдығын оператормен жалға беру

43993

90.

Арнайы біліктілікті талап ететін өзге де құрылыс жұмыстары

43999

91.

Жол бойындағы белдеулерде орналасқан техникалық қызмет көрсету станциялары көрсететін қызметтерден басқа, автомобильдерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету

45201

92.

Шикі мұнай мен ілеспе газды көтерме саудада сату

46711

93.

Табиғи (жанатын) газды көтерме саудада сату

46712

94.

Тас көмірді көтерме саудада сату

46713

95.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

96.

Автомобиль бензинін көтерме саудада сату

46716

97.

Дизель отынын көтерме саудада сату

46717

98.

Отын мазутын көтерме саудада сату

46718

99.

Өзге де отынды көтерме саудада сату

46719

100.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

101.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

102.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

103.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

104.

Қара және түсті металл сынықтары мен қалдықтарын көтерме саудада сату

46771

105.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

106.

Өзге де металл емес қалдықтар мен сынықтарды көтерме саудада сату

46779

107.

Жол бойындағы белдеулерде орналасқандардан басқа, мамандандырылған дүкендерде мотор отынын бөлшек саудада сату

47301

108.

Қалааралық қатынаста жолаушыларға арналған теміржол көлігінің қызметі

49100

109.

Жүк теміржол көлігінің қызметі

49200

110.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 12.04.2023 № 290 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

111.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігінің қызметі

49390

112.

Жүк автомобиль көлігінің қызметі

49410

113.

Көшіру жөнінде қызмет көрсету

49420

114.

Құбыр көлігінің қызметі

49500

115.

Теңіз және су жағасындағы жүк көлігінің қызметі

50200

116.

Кестеге бағынатын жолаушылар әуе көлігінің қызметі

51101

117.

Астықты қоймаға қою және сақтау

52101

118.

Астық және мұнайдан басқа, азық-түлік емес тауарларды қоймаға қою және сақтау

52102

119.

Жеміс пен жидектен басқа азық-түлік тауарларын қоймаға қою және сақтау

52103

120.

Теміржолдарды пайдалану

52211

121.

Терминалдардың қызметі

52213

122.

Су тартқыштарды қоса алғанда, магистральды және басқа да құбырларды пайдалану

52215

123.

Қолданыстағы магистральды және басқа да құбырларға құбырды қосу қызметі

52216

124.

Құрлық көлігінің өзге де қосалқы қызметі

52219

125.

Су көлігінің қосалқы қызметі

52220

126.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

127.

Жүктерді көліктік өңдеу

52240

128.

Көліктік-экспедициялық қызметтер

52291

129.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

130.

Жалпы пайдаланылатын қызмет көрсету шегіндегі пошталық қызмет

53100

131.

Өзге пошталық және курьерлік қызмет

53200

132.

Елді мекендерден тыс жерде тамақтануды ұйымдастырудың өзге де түрлері

56291

133.

Жолаушылар пойыздарындағы тамақтандыруды ұйымдастырудың өзге түрлері

56292

134.

Бірыңғай көлік ортасы арқылы мемлекеттік органдар үшін сымды телекоммуникациялық байланыс

61101

135.

Өзге телекоммуникациялық сымды байланыс

61109

136.

Бірыңғай көлік ортасы арқылы мемлекеттік органдар үшін телекоммуникациялық сымсыз байланыс

61201

137.

Өзге де сымдық телекоммуникациялық байланыс

61209

138.

Бірыңғай көлік ортасы арқылы мемлекеттік органдар үшін спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет

61301

139.

Телерадио хабарларын тарату мақсаттары үшін спутниктік телекоммуникация саласындағы қызмет

61302

140.

Байланысты ұйымдастыру үшін спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет

61303

141.

Интернет желісі арқылы телерадио бағдарламаларды тарату жөніндегі қызмет

61901

142.

Басқа топтамаларға енгізілмеген, телекоммуникация саласындағы өзге де қызмет

61909

143.

Бағдарламалық қамтылымды әзірлеу

62011

144.

Бағдарламалық қамтылымды сүйемелдеу

62012

145.

Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық және практикалық қызметтер

62021

146.

Мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелерді қалыптастыру және дамыту аясында ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды басқару жөніндегі қызмет

62031

147.

Киберқауіпсіздік саласындағы қызмет

62092

148.

Қосымшаларды (қолданбалы бағдарламаларды) орналастыру және онымен байланысты қызметтер

63111

149.

Холдингтік компаниялар қызметі

64200

150.

Медициналық жабдықтар мен техниканың қаржылық лизингінен басқа қаржылық лизинг

64911

151.

Жеке кәсіпкерлік субъектілерін қаржылық қолдаудың арнайы қорларының қызметі

64922

152.

Индустриялық-инновациялық қызмет пен агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне көрсетілетін қаржылық-экономикалық қызметтер

64991

153.

Басқа қаржылық қызметтер, экономиканың әртүрлі салаларындағы қаржыландыру, инвестициялық қызмет

64992

154.

Басқа топтамаларға енгізілмеген, кредит берудің өзге де түрлері

64929

155.

Басқа топтамаларға енгізілмеген сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандырудан басқа, қаржылық көрсетілетін қызметтердің басқа да түрлері

64999

156.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

157.

Жеке меншік жылжымайтын мүлікті жалдау және басқару

68201

158.

Жалға алынатын жылжымайтын мүлікті жалдау (қосалқы жалдау) және пайдалану

68202

159.

Бас компаниялардың индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік саясатын іске асырумен байланысты қызметі

70101

160.

Өзге де бас компаниялардың қызметі

70109

161.

Атом өнеркәсібі және атом энергетикасы объектілері үшін сәулет саласындағы қызмет

71111

162.

Атом өнеркәсібін және атом энергетикасы объектілерін қоспағанда, инженерлік-техникалық жобалау саласындағы қызмет

71121

163.

Геологиялық барлау мен іздеу бойынша қызмет (ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерсіз)

71122

164.

Инженерлік ізденістер саласындағы қызмет және атом өнеркәсібі мен атом энергетикасы объектілері үшін техникалық консультацияны ұсыну

71126

165.

Зертханалық сынақтар мен талдауларды жүзеге асыру бойынша мұнай өңдеу зауыттарының қызметі

71203

166.

Техникалық сынаулар мен талдауды жүзеге асыратын өзге де мекемелердің қызметі

71209

167.

Атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы зерттеулер және эксперименттік әзірлемелер

72194

168.

Индустрияны дамытуға бағытталған қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы қолданбалы зерттеулер

72202

169.

Бұқаралық ақпарат құралдарында жарнама орналастыру

73120

170.

Ақпараттық телекоммуникациялық жүйелер үшін компьютерлік және перифериялық жабдықтарды жалдау

77331

171.

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де машиналарды, жабдықтар мен материалдық активтерді жалдау

77391

172.

Авторлық құқықпен қорғалған жұмыстардан басқа, зияткерлік меншік пен ұқсас өнімдердің лизингі

77400

173.

Стратегиялық объектілерге қызмет көрсету үшін техникалық және қосалқы персоналды ұсыну бойынша ұлттық компаниялар құрған ұйымдардың қызметі

78302

174.

Ұлттық компаниялар құрған күзет ұйымдарының қызметі

80102

175.

Телефон анықтамалық-ақпараттық қызметі

82200

176.

Төтенше жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет

84250

177.

Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары ұсынатын білім беру түрлері

85592

178.

Ұлттық компаниялар мен олардың еншілес ұйымдары ұсынатын білім беру саласындағы қосалқы қызмет

85601

179.

Санаторийлік-курорттық ұйымдардың қызметі

86103

180.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

181.

Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 21.07.2022 № 510 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

182.

Медициналық жабдықтар мен техниканың қаржылық лизингі

64912

183.

Көмірсутек шикізатынан жасалған бастапқы пішіндегі полимер өндірісі

20162

184.

Бастапқы пішіндегі пластмасса мен синтетикалық каучуктың көтерме саудасы

46761

185

Фармацевтикалық препараттар өндіру

21201

185. *

Авиациялық бензин мен керосиннің көтерме саудасы

46715

186

Ветеринарияға арналған дәрілік препараттар өндіру

21202

186. **

Дүкендерден тыс өзге де бөлшек сауда

47999

187

Медициналық техника мен ортопедиялық бұйымдар саудасынан басқа, фармацевтикалық тауарлардың көтерме саудасы

46461

188

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде фармацевтикалық және медициналық тауарларды көтерме сауда арқылы өткізу

46462

189

Биотехнология саласындағы ғылыми зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер

72110

190

Инфекцияға қарсы препараттар саласындағы зерттеулер мен әзірлемелер

72195

191

Орау

82920

192.

Көміртегі бірліктерімен көтерме сауда

46905

      Ескертпе: 162-тармақта көрсетілген қызмет:

      1) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың жобаларымен;

      2) өнімді бөлу туралы келісімдерге (ӨБК) (Солтүстік Каспий және Қарашығанақ жобалары) және Ұлттық компанияның тікелей немесе жанама қатысуымен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа (Теңіз жобасы) сәйкес пайдасыз және шығынсыз негіздегі сервистік келісімдермен/ қызметтер көрсету туралы келісімдермен шектеледі.

      Ескертпе:

      * 185-тармақта көрсетілген қызмет "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының қызметімен шектеледі;

      ** 186-тармақта көрсетілген қызмет "ҚазМұнайГаз-Аэро" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 5 жылдық даму жоспары бойынша жол картасын орындау шеңберінде авиациялық бензин мен керосинді 5 жыл мерзімге бөлшек саудада өткізу мақсатында "ҚазМұнайГаз-Аэро" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметімен шектеледі.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады