Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешімдерiнiң күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1185 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1185 қаулысына     
қосымша          

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. «Мемлекеттiк азық-түлiк контракт корпорациясын қайта ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы
24 ақпандағы № 260 қаулысы.
      2. «Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау, жаңарту, орнын ауыстыру және пайдалану ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 наурыздағы № 394 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 12, 129-құжат).
      3. «Мемлекеттік ресурстар астығын сақтайтын астық қабылдау кәсіпорындары мен көрсетілген астық қабылдау кәсіпорындарынан астық тасып әкетуді жүзеге асыратын көлік ұйымдарының астықты тиеуді келісу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 20 қыркүйектегі № 1220 қаулысы.
      4. «Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы № 394 қаулысына өзгерiстер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 24 мамырдағы № 503 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 21, 264-құжат).
      5. «Сатып алу және тауар интервенцияларын, сондай-ақ азық-түлік тауарларын сақтау, өңдеу, тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдардың (агенттердің) тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 қарашадағы № 1106 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 43, 512-құжат).
      6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қаңтардағы № 41 қаулысының күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 27 тамыздағы № 776 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 3 және 11-тармақтары.
      7. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 наурыздағы № 394 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 28 тамыздағы № 781 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 35,  383-құжат).
      8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 қарашадағы
№ 1106 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 23 сәуірдегі № 346 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 31, 242-құжат).
      9. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 наурыздағы № 394 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 14 қыркүйектегі № 940 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 51, 489-құжат).
      10. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 27 мамырдағы № 589 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 4-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 40, 504-құжат).
      11. «Отандық өндірушілерден ауыл шаруашылығы өнімін және оның терең қайта өңдеу өнімдерін сатып алуды, сондай-ақ оларды сақтау, қайта өңдеу, тасымалдау жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын мамандандырылған ұйымдардың (агенттердің) тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 қарашадағы № 1106 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 5 ақпандағы № 39 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 3, 18-құжат).

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1185

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                    К. Масимов

Приложение          
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 31 декабря 2015 года № 1185

Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства
Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1997 года № 260 «О реорганизации Государственной продовольственной контрактной корпорации».
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года № 394 «Об утверждении Правил формирования, хранения, освежения, перемещения и использования государственных ресурсов зерна» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 12, ст. 129).
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2001 года № 1220 «Об утверждении Правил согласования хлебоприемными предприятиями, хранящими зерно государственных ресурсов, и транспортными организациями, осуществляющими вывоз зерна с указанных хлебоприемных предприятий, отгрузку зерна».
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2005 года № 503 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года № 394» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 21, ст. 264).
      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1106 «Об утверждении перечня специализированных организаций (агентов), осуществляющих закупочные и товарные интервенции, а также закуп услуг по хранению, переработке, перевозке продовольственных товаров» (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 43, ст. 512).
      6. Пункты 3 и 11 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2008 года № 776 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 13 января 2006 года № 41».
      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2008 года № 781 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года № 394 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 35, ст. 383).
      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 346 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1106» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 31, ст. 242).
      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2010 года № 940 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2001 года № 394» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 51, ст. 489).
      10. Пункт 4 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2011 года № 589 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 40, ст. 505).
      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2015 года № 39 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1106 «Об утверждении Перечня специализированных организаций (агентов), осуществляющих закуп сельскохозяйственной продукции и продуктов ее глубокой переработки у отечественных производителей, а также услуг по их хранению, переработке, перевозке» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 3, ст. 18).