"Атырау мұнай және газ университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 25 шілдедегі № 433 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Атырау мұнай және газ университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "АтМГУ" КЕАҚ) құрылсын.

      2. "АтМГУ" КЕАҚ қызметінің негізгі мәні жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім саласындағы білім беру қызметтерін көрсету, жаңа білімдерді генерациялау және трансферттеу үшін іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу, заманауи ғылыми инфрақұрылымды құру және ғылыми әзірлемелерді енгізу болып айқындалсын.

      3. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес "АтМГУ" КЕАҚ жарғылық капиталын қалыптастыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Атырау мұнай және газ институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – "АМГИ" ШЖҚ РМК) теңгеріміндегі республикалық мүлік есебінен жүзеге асырылсын;

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті (бұдан әрі – Комитет) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) "АтМГУ" КЕАҚ жарғысын бекітуді және оны әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді;

      2) "АтМГУ" КЕАҚ атынан құжаттарды мемлекеттік тіркеу үшін қол қоюға, қаржылық-шаруашылық қызметті жүзеге асыруға және "АтМГУ" КЕАҚ органдары құрылғанға дейін үшінші тараптардың алдында олардың мүддесін білдіруге уәкілетті тұлғаларды сайлауды;

      3) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне "АтМГУ" КЕАҚ акцияларының мемлекеттік пакетіне иелік ету және пайдалану құқықтарын беруді;

      4) осы қаулының 3-тармағынан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

      5. "АМГИ" ШЖҚ РМК заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекет жүз пайыз қатысатын "Атырау мұнай және газ институты" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – "АтМГИ" АҚ) болып қайта құрылсын.

      6. "АтМГИ" АҚ қызметінің негізгі мәні жоғары қосымша білім саласындағы білім беру қызметтерін көрсету, жаңа білімдерді генерациялау және трансферттеу үшін іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу, заманауи ғылыми инфрақұрылымды құру және ғылыми әзірлемелерді енгізу болып айқындалсын.

      7. Комитет Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) "АтМГИ" АҚ жарғысын бекітуді және оны әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді;

      2) "АтМГИ" АҚ атынан құжаттарды мемлекеттік тіркеу үшін қол қоюға, қаржылық-шаруашылық қызметті жүзеге асыруға және "АтМГИ" АҚ органдары құрылғанға дейін үшінші тараптардың алдында олардың мүддесін білдіруге уәкілетті тұлғаларды сайлауды;

      3) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне "АтМГИ" АҚ акцияларының мемлекеттік пакетіне иелік ету және пайдалану құқықтарын беруді қамтамасыз етсін.

      8. Осы қаулының 1, 3, 4, 5 және 7-тармақтарында көрсетілген іс-шаралар орындалғаннан кейін заңнамада белгіленген тәртіппен "АтМГУ" КЕАҚ оған "АтМГИ" АҚ-ны қосу арқылы қайта ұйымдастырылсын.

      9. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгеріс пен толықтырулар бекітілсін.

      10. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 25 шілдедегі
№ 433 қаулысына
қосымша

"Атырау мұнай және газ университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамын қалыптастыру үшін берілетін мүліктің тізбесі

Р/с №

Жылжымайтын мүлік түрі

Жылжымайтын мүліктің жалпы ауданы, шаршы м.

Жылжымайтын мүліктің кадастрлық нөмірі

Жер учаскесінің ауданы, гектар

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі

Орналасқан жері

1.

Оқу корпусы

1958,9

04:066:017:405:7/3

4,4724

04:066:017:405

Атырау облысы, Атырау қаласы, М. Баймұқанов, көшесі, 45а

2.

Спорт кешені

2067,2

04:066:017:405:9/К

3.

Оқу корпусы

3321,2

04:066:017:405:2/Б

4.

Ғимарат

4030,5

04:066:017:405:5/Е

5.

Оқу корпусы

6345,2

04:066:017:405:1/А

6.

Жатақхана

3338,6

04:066:017:405:3/В

7.

Студенттер сарайы

2528,3

04:066:017:405:8/И

8.

Кітапхана

2478,6

04:066:017:405:16/С

9.

Оқу корпусы

6368,2

04:066:025:247:1/А

1,013

04:066:025:247


Атырау облысы, Атырау қаласы, Азаттық даңғылы, 1

10.

Зал

669

04:066:025:247:1/А2

0,0024

04:066:025:408

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 25 шілдедегі
№ 433 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгеріс пен толықтырулар

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысу үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      "Атырау облысы" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 145-5-жолмен толықтырылсын:

      "145-5. "Атырау мұнай және газ университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы".

      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге және өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 222-33-15-жолмен толықтырылсын:

      "222-33-15. "Атырау мұнай және газ университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы".

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.

О вопросах создания некоммерческого акционерного общества "Атырауский университет нефти и газа"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2016 года № 433.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать некоммерческое акционерное общество "Атырауский университет нефти и газа" (далее – НАО "АУНГ") со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

      2. Определить основными предметами деятельности НАО "АУНГ" оказание образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования, проведение фундаментальных и прикладных исследований для генерации и трансферта новых знаний, создание современной научной инфраструктуры и внедрение научных разработок.

      3. Формирование уставного капитала НАО "АУНГ" осуществить за счет республиканского имущества, находящегося на балансе республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Атырауский институт нефти и газа" Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – РГП на ПХВ "АИНГ"), согласно приложению к настоящему постановлению.

      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) утверждение устава НАО "АУНГ" и его государственную регистрацию в органах юстиции;

      2) избрание лица, уполномоченного на подписание от имени НАО "АУНГ" документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов НАО "АУНГ";

      3) передачу Министерству образования и науки Республики Казахстан прав владения и пользования государственным пакетом акций НАО "АУНГ";

      4) принятие иных мер, вытекающих из пункта 3 настоящего постановления.

      5. Реорганизовать РГП на ПХВ "АИНГ" путем преобразования в установленном законодательством порядке в акционерное общество "Атырауский институт нефти и газа" (далее – АО "АИНГ") со стопроцентным участием государства.

      6. Определить основными предметами деятельности АО "АИНГ" оказание образовательных услуг в сфере высшего дополнительного образования, проведение фундаментальных и прикладных исследований для генерации и трансферта новых знаний, создание современной научной инфраструктуры и внедрение научных разработок.

      7. Комитету совместно с Министерством образования и науки Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) утверждение устава АО "АИНГ" и его государственную регистрацию в органах юстиции;

      2) избрание лица, уполномоченного на подписание от имени АО "АИНГ" документов для государственной регистрации, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и представление его интересов перед третьими лицами до образования органов АО "АИНГ";

      3) передачу Министерству образования и науки Республики Казахстан прав владения и пользования государственным пакетом акций АО "АИНГ".

      8. После исполнения мероприятий, указанных в пунктах 1, 3, 4, 5 и 7 настоящего постановления, в установленном законодательством порядке реорганизовать НАО "АУНГ" путем присоединения к нему АО "АИНГ".

      9. Утвердить прилагаемые изменение и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      10. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 25 июля 2016 года № 433

Перечень
имущества, передаваемого для формирования некоммерческого
акционерного общества "Атырауский университет нефти и газа"

№ п/п

Вид недвижимости

Общая площадь недвижимости, кв.м

Кадастровый номер недвижимости

Площадь земельного участка, гектар

Кадастровый номер земельного участка

Месторасположение

1.

Учебный корпус

1958,9

04:066:017:405:7/3

4,4724

04:066:017:405

Атырауская область, г. Атырау, ул. М. Баймуханова, 45а

2.

Спорткомплекс

2067,2

04:066:017:405:9/К

3.

Учебный корпус

3321,2

04:066:017:405:2/Б

4.

Здание

4030,5

04:066:017:405:5/Е

5.

Учебный корпус

6345,2

04:066:017:405:1/А

6.

Общежитие

3338,6

04:066:017:405:3/В

7.

Дворец студентов

2528,3

04:066:017:405:8/И

8.

Библиотека

2478,6

04:066:017:405:16/С

9.

Учебный корпус

6368,2

04:066:025:247:1/А

1,013

04:066:025:247

Атырауская область, г. Атырау, пр. Азаттык, 1

10.

Зал

669

04:066:025:247:1/А2

0,0024

04:066:025:408

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 25 июля 2016 года № 433

Изменение и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "Атырауская область" дополнить строкой, порядковый номер 145-5, следующего содержания:

      "145-5. Некоммерческое акционерное общество "Атырауский университет нефти и газа".

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:

      в разделе "Министерство образования и науки Республики Казахстан":

      дополнить строкой, порядковый номер 222-33-15, следующего содержания:

      "222-33-15. Некоммерческое акционерное общество "Атырауский университет нефти и газа".

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.08.2022 № 581.