"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 31 тамыздағы № 523 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кедендік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1. 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 1, 1-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 11-12, 55-құжат; № 18, 84-құжат; № 23, 100-құжат; 2010 ж., № 1-2, 5-құжат; № 5, 23-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 16, 129-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 3, 27-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 10-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 12, 82-құжат; № 14, 84-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 8, 42-құжат; № 11, 57-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 22-I, 141-құжат; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 1, 2-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 56, 57-құжаттар; № 8-II, 71, 72-құжаттар; № 24, 124-құжат; 2017 жылғы 1 наурызда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заңнаманы жетілдіру және кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 27 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      47-бапта:

      1-тармақ мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

      "5) тауарларды жою тәсілі мен орны көрсетілген көму, залалсыздандырылу, кәдеге жарату және (немесе) өзге де тәсілмен жою мүмкіндігін көздейтін жою кедендік рәсімімен орналастырылған тауарларды жою мүмкіндігі туралы материалдар;";

      3-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы баптың 1-тармағының 6) – 11) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері I санатқа жатады.";

      3-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

      "Осы баптың 1-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген мемлекеттік экологиялық сараптама объектілері IІІ санатқа жатады.".

      2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 21, 93-құжат; 2009 ж., № 23, 112-құжат; № 24, 129-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 29, 32-құжаттар; № 15, 71-құжат; № 24, 146, 149, 150-құжаттар; 2011 ж., № 2, 21, 25-құжаттар; № 4, 37-құжат; № 6, 50-құжат; № 7, 54-құжат; № 11, 102-құжат; № 13, 115-құжат; № 15, 125-құжат; № 16, 129-құжат; № 20, 151-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 2, 16-құжат; № 3, 21-құжат; № 4, 30, 32-құжаттар; № 5, 36, 41-құжаттар; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 14, 94-құжат; № 18-19, 119-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 2, 13-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 8, 50-құжат; № 9, 51-құжат; № 10-11, 56-құжат; № 13, 63-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 81, 82-құжаттар; № 16, 83-құжат; № 20, 113-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 1, 6-құжат; № 2, 10, 12-құжаттар; № 4-5, 24-құжат; № 7, 37-құжат; № 8, 44-құжат; № 11, 63, 69-құжаттар; № 12, 82-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 128, 131-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 11, 57-құжат; № 14, 72-құжат; № 15, 78-құжат; № 19-I, 100-құжат; № 19-II, 106-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 117-құжат; № 21-I, 121, 124-құжаттар; № 21-II, 130, 132-құжаттар; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-II, 144-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 12, 87-құжат; № 22,116-құжат; № 23, 119-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат; № 6, 11-құжат):

      1) 11-бапта:

      4-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:

      "Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша алдағы түсімдердің есебіне Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес төленетін аванстық төлемдер де салық түсімдеріне жатады.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерге жатпайтын, Қазақстан Республикасының Салық кодексінде, Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделгеннен басқа, осы Кодексте және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде белгіленген бюджетке міндетті, қайтарымсыз төлемдер, байланысты гранттар, сондай-ақ трансферттерден басқа, бюджетке тегін негізде берілетін ақша салықтық емес түсімдер болып табылады.";

      2) 31-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Облыстық бюджеттік бағдарламалардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттік бағдарламаларының әкімшіліктері облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органның ішкі істер органдары мен аумақтық бөлімшелерін қоспағанда, мемлекеттік органдардың құрылымдық және аумақтық бөлімшелері бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бола алмайды.";

      3) 49-баптың 1-тармағында:

      26) және 27) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "26) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес төленетін кедендік алымдар;

      27) ішкі нарықты қорғау шараларын қолданумен байланысты төленетін арнайы, демпингке қарсы, өтем баждары;";

      мынадай мазмұндағы 27-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "27-1) осы баптың 1-тармағының 25), 26) және 27) тармақшаларында санамаланған төлемдер бойынша алдағы түсімдердің есебіне Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес төленетін аванстық төлемдер, сондай-ақ қосылған құн салығы мен Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларға акциздер;".

      3. 2009 жылғы 18 қыркүйектегі "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 20-21, 89-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 32-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 149, 152-құжаттар; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 2, 21-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 17, 136-құжат; № 21, 161-құжат; 2012 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 26-құжат; № 4, 32-құжат; № 8, 64-құжат; № 12, 83-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 1, 3-құжат; № 5-6, 30-құжат; № 7, 36-құжат; № 9, 51-құжат; № 12, 57-құжат; № 13, 62-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 65-құжат; № 14, 84, 86-құжаттар; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 7, 33-құжат; № 10, 50-құжат; № 19-II № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-II, 67, 70-құжаттар; № 23, 119-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат):

      1) 1-баптың 1-тармағының 92) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "92) санитариялық-карантиндік бақылау – адамдар мен жүктердің Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өтуі кезінде ел аумағына инфекциялық және паразиттік ауруларды, сондай-ақ адам денсаулығына әлеуетті қауіпті заттар мен өнімді кіргізуге жол бермеу мақсатында өткізілетін, жүктердің санитариялық-эпидемиологиялық жай-күйін және адам денсаулының жай-күйін бақылау;";

      2) 7-1-баптың 1-тармағының 26) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "26) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-карантиндік пункттер құру;";

      3) 80-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Дәрiлiк заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы Қазақстан Республикасының аумағына әкелу Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес уәкілетті орган айқындаған тәртiппен жүзеге асырылады.";

      4) 80-2-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына келген көлік құралдарының жолаушылары мен экипаж мүшелерін, пойыз бригадалары мен көлік құралдарының жүргізушілерін емдеуге;";

      5) 80-3-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "80-3-бап. Уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасының кеден ісі саласындағы уәкілетті органының өзара іс-қимылы

      1. Осы Кодекстің 80-бабының 3 және 4-тармақтарында, 80-2-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, дәрiлiк заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасымен тұспа-тұс келетiн Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы өткізу кезінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарына мемлекеттiк тiркеу күнi мен нөмiрi көрсетiліп, әкелiнетін дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың әрқайсысының мемлекеттiк тiркелуi туралы уәкiлеттi орган растаған мәлiметтер ұсынылуға тиiс.

      2. Қазақстан Республикасының кеден iсi саласындағы уәкiлеттi органы дәрiлiк заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасымен тұспа-тұс келетiн Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасымен тұспа-тұс келетiн Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы Қазақстан Республикасының аумағынан әкету туралы мәлiметтердi уәкiлеттi органға ұсынады.";

      6) 149-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде жолаушыларға, экипаждарға, поезд бригадаларына, көлік құралдарына, халық денсаулығына қауіп төндіретін жүктерге санитариялық-эпидемиологиялық бақылауды жүзеге асыру үшін санитариялық-карантиндік пункттер ұйымдастырылады.";

      7) 150-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Инфекциялық және паразиттік аурулардың әкеліну және таралу қаупі төнген жағдайда, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде және тиісті аумақтарда шектеу іс-шараларын, оның ішінде кәсіпкерліктің және (немесе) өзге де қызметтің және халықтың тыныс-тіршілігінің ерекше жағдайларымен карантин енгізеді.".

      4. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2014 ж., № 13-I, 13-II, 83-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140-құжат; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 67-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 126-құжат):

      1) мазмұнында 236 және 246-баптардың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "236-бап Кедендік баждар, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарды, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеуден жалтару";

      "246-бап. Салық төлеушiнiң салық берешегi, төлеушінің кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, өсімпұлдар, төлеушінің пайыздары бойынша берешек есебіне билiк ету шектелген мүлiкке қатысты заңсыз әрекеттер";

      2) 234-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Кедендік бақылаудан тыс немесе одан жасырын не құжаттарды немесе кедендiк идентификаттау құралдарын алдап пайдалану арқылы жасалған не декларациялаусыз немесе анық емес декларациялаумен не кедендік декларацияны бергенге дейін тауарлар шығару туралы өтініштегі не уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын халықаралық тасымалдау уақытша әкетілген көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініштегі, жарамсыз құжаттарды, қолдан жасалған және (немесе) көрінеу анық емес мәліметтерді құрайтын, көрінеу анық емес мәліметтерді берумен ұштасқан, iрi мөлшерде тауарларды немесе өзге де заттарды, оның ішінде осы Кодекстiң 286-бабында көрсетiлгендерiн қоспағанда, кедендiк шекара арқылы өткiзуге тыйым салынған немесе өткiзу шектелген, кедендiк шекара арқылы өткiзудiң арнайы қағидалары белгiленген тауарларды, заттар мен құндылықтарды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы өткiзу -

      мүлкі тәркіленіп, бес жүз мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не тоқсан тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.";

      3) 236-бапта:

      тақырыбы және 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "236-бап. Кедендік баждар, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарды, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеуден жалтару

      1. Ірi мөлшердегі кедендік баждарды, кедендік алымдарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарды, өсімпұлдарды, пайыздарды төлеуден жалтару - ";

      ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ескертпе. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген, айыппұлдар сомасын, кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарды, сондай-ақ өсiмпұлдар және пайыздар бойынша олар қоса есептелген жағдайында берешектерді өз еркiмен төлеген адам, егер оның әрекеттерiнде өзге қылмыс құрамы болмаса, осы баптың бiрiншi бөлiгi бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылады.";

      4) 246-баптың тақырыбы және бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "246-бап. Салық төлеушiнiң салық берешегi, төлеушінің кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, өсімпұлдар, төлеушінің пайыздары бойынша берешек есебіне билiк ету шектелген мүлiкке қатысты заңсыз әрекеттер

      Мүлкi шектелген адамның мемлекеттік кірістер органдары билiк етуге шектеу қойған мүлiктi ысырап етуі, иелiктен шығаруы, жасырып қалуы немесе заңсыз беруі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда осындай мүлiктi беруден бас тартуы, сол сияқты кредит ұйымы қызметшiсiнiң мемлекеттік кірістер органдары шығыс операцияларын тоқтата тұрған ақша қаражатымен (салымдармен) банк операцияларын жүзеге асыруы - ";

      5) 286-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестерді, прекурсорларды, күштi әсер ететiн, улы, уландырғыш, радиоактивтi заттарды, радиоактивті қалдықтарды немесе ядролық материалдарды, жарылғыш заттарды, қару-жарақты, әскери техниканы, жарылыс құрылғыларын, атыс қаруын немесе оқ-дәрiлердi, жаппай қырып-жою қаруының ядролық, химиялық, биологиялық немесе басқа да түрлерiн, жаппай қырып-жою қаруын жасау үшiн пайдаланылуы мүмкiн материалдарды, жабдықтарды немесе компоненттерді Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы кедендік бақылаудан тыс немесе одан жасырын не құжаттарды немесе кедендiк сәйкестендiру құралдарын алдап пайдалану арқылы не декларациялаусыз немесе анық емес декларациялаумен не кедендік декларацияны бергенге дейін тауарлар шығару туралы өтініштегі жарамсыз құжаттарды, қолдан жасалған және (немесе) көрінеу анық емес мәліметтерді құрайтын, көрінеу анық емес мәліметтерді берумен ұштасқан алып өту, сол сияқты Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы заңсыз алып өту - ".

      5. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-I, 101-құжат; № 19-II, 102, 103, 105-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-I, 124, 125-құжаттар; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 141, 143-құжаттар; № 22-II, 144, 145, 148-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 152, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 22-VII, 161-құжат; № 23-I, 166, 169-құжаттар; № 23-II, 172-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 2, 9-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-I, 49, 50-құжаттар; № 7-II, 53, 57-құжаттар; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 66, 67, 68, 70, 72-құжаттар; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мәдениет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коллекторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 12 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 10 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) мазмұнында 417, 524, 538, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555 және 556-баптардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "417-бап. Тауардың шығарылған жері туралы сертификатты және Еуразиялық экономикалық одақтың тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беру тәртібін бұзу";

      "524-бап. Мемлекеттік кіріс органын тауарлар мен көлік құралдарының келгені туралы хабардар етпеу";

      "538-бап. Кедендік декларациясын, құжаттар мен мәлiметтердi беру мерзiмдерiн бұзу";

      "545-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзген кезде тыйым салулар мен шектеулерді қолдану тәртiбiн сақтамау;

      546-бап. Жеке тұлғалардың Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген, жеке пайдалануға арналған тауарларды өткiзу тәртібін бұзып, тауарлар мен көлік құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізуі";

      "548-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы кедендік бақылауға соқпай өткiзу;

      549-бап. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларды кедендiк бақылаудан жасыру;

      550-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы құжаттарды немесе идентификациялау құралдарын алдап пайдалана отырып өткiзу;

      551-бап. Тауарларды, қолма-қол ақшаны, жол жүру чектерін не құжаттандырылған бағалы қағаздарды декларацияламау немесе анық емес кедендік декларациялау, кедендік құжаттарда мәліметтерді анық емес мәлімдеу;

      552-бап. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына кеден қағидаларын бұза отырып әкелiнген тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, сатып алу, пайдалану немесе оларға билiк ету";

      "554-бап. Төленген (өндіріп алынған) кедендiк төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарды, аванстық төлемдерді тиiстi негiздерсiз қайтаруға, төлемдер мен өзге де өтемдер алуға не оларды қайтармауға бағытталған әрекеттер;

      555-бап. Кедендік төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, пайыздарын төлеу мерзімдерін бұзу;

      556-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органының кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждардың, өсімпұлдардың, пайыздардың төленуге тиісті сомаларын белгіленген мерзімдерде төлеу туралы талабын орындамау";

      2) 32-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы өткiзу пункттеріндегі режимдi, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасын, өрт қауiпсiздiгiнiң талаптарын, жол жүрісі қағидаларын, қызмет орындарынан тыс жерде кеден қағидаларын, Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын, Қазақстан Республикасының бюджет және салық заңнамасын, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын, аң аулау, балық аулау қағидаларын, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мен қорғаудың басқа да қағидалары мен нормаларын бұзғаны үшiн осы баптың бірінші бөлігінде аталған адамдар жалпы негiздер бойынша әкiмшiлiк жауаптылықта болады. Аталған адамдарға атыс және суық қаруды алып жүру мен сақтау құқығынан айыру және әкімшілік қамаққа алу түрiнде әкiмшiлiк жазалар қолдануға болмайды.";

      3) 417-бап және тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "417-бап. Тауардың шығарылған жері туралы сертификатты және Еуразиялық экономикалық одақтың тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беру тәртібін бұзу

      1. Тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегі сарапшы-аудиторлардың тауар туралы деректер бұрмаланған және (немесе) анық емес, тауардың шығарылған жері туралы, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау туралы сараптама актілерін жасауы және оларды сараптама ұйымының беруі -

      тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторлардың аттестаттарын алты ай мерзімге тоқтата тұрып, тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторларға – он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, қызметті үш ай мерзімге тоқтата тұрып, сарапшылық ұйымдарына отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Тауардың шығарылған жері туралы тиiсінше ресiмделген сараптама актiсi және техникалық реттеу саласындағы уәкiлеттi орган бекiтетін тiзбе бойынша тауардың шығарылған жерін растайтын құжаттар, ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жерін растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда, тауардың шығарылған жері туралы сертификатты беруден бас тарту немесе Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау туралы тиісінше ресімделген сараптама актісі және Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін растайтын мәліметтер, құжаттар ұсынылған жағдайда, Еуразиялық экономикалық одақтың тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беруден бас тарту –

      тауардың шығарылған жері туралы сертификат беруге уәкілеттік берілген ұйымға, ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақтың тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беруге уәкілеттік берілген органдарға (ұйымдарға) елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Тауар туралы деректер бұрмаланған және (немесе) анық емес, уәкілетті ұйымның тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақ тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беруге уәкілеттік берілген органдардың (ұйымдардың) ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақ тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беруі –

      тауардың шығарылған жері туралы сертификат беруге уәкілеттік берілген ұйымға, ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақтың тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беруге уәкілеттік берілген органдарға (ұйымдарға) отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Уәкілетті ұйымның, ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақ тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беруге уәкілеттік берілген органдардың (ұйымдардың) тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақ тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын, сондай-ақ оларды беруден бас тарту туралы жазбаша уәжді шешiмді беру мерзімін бұзуы –

      сертификат беруге уәкілеттік берілген ұйымға, ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақ тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беруге уәкілеттік берілген органдарға (ұйымдарға) отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      5. Бұрмаланған және (немесе) анық емес, тауардың шығарылған жері туралы сертификат алу үшiн техникалық реттеу саласындағы уәкiлеттi орган бекiтетін тiзбе бойынша тауардың шығарылған жерін растайтын құжаттарды, ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жері туралы сертификат алу үшін ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жерін растайтын құжаттарды, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындыларын алу үшін Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін растайтын мәліметтерді, құжаттарды ұсыну –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он екі, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, iрi кәсiпкерлiк субъектiлерiне отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      6. Осы баптың бiрiншi, екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер (әрекетсіздік) –

      тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторлардың аттестаттарынан айыра отырып, тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторларға – қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, қызметті үш айға дейінгі мерзімге тоқтата тұрып, сертификат беруге уәкілеттік берілген ұйымға, ішкі айналымға арналған тауардың шығарылған жері туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақ тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беруге уәкілеттік берілген органдарға (ұйымдарға) – бір жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде, сарапшылық ұйымдарға алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      4) 521, 522, 523, 524, 525 және 526-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "521-бап. Кедендік бақылау аймағының режимiн бұзу

      Кедендік бақылау аймағының шекарасы арқылы және оның шегiнде тауарлардың, көлiк құралдарының және мемлекеттiк органдардың (мемлекеттік кіріс органынан басқа) лауазымды адамдарын қоса алғанда, адамдардың өткізілуі, сондай-ақ осы аймақта мемлекеттік кіріс органының рұқсатынсыз өндірістік және өзге де кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру –

      жеке тұлғаларға, лауазымды адамдарға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсiпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      522-бап. Кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзу

      Кеден өкілінің, уақытша сақтау орны немесе қоймасы, еркін қойма немесе кеден қоймасы, бажсыз сауда дүкені иелерінің осындай қызметті "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес жүзеге асыру шарттары мен міндеттерін сақтамауы не уақытша сақтау орнын немесе қоймасын, кеден қоймасын немесе еркін қойманы, бажсыз сауда дүкенін құруға арналған үй-жайлардың немесе аумақтардың Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі –

      бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      523-бап. Кедендік тасымалдаушының қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзуы

      Кедендік тасымалдаушының осындай қызметті жүзеге асыру үшін Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген шарттар мен міндеттерді сақтамауы, оның ішінде көлік құралында мемлекеттік кіріс органының осы көлік құралы тұрған жерді анықтауына мүмкіндік беретін техникалық жабдықтың болмауы не оның жарамсыз болуы –

      бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      524-бап. Мемлекеттік кіріс органын тауарлар мен көлік құралдарының келгені туралы хабардар етпеу

      Тауарлар мен көлік құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелген кезде мемлекеттік кіріс органына Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес құжаттарды ұсынбау арқылы олардың келгені туралы хабардар етпеу –

      жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта кәсiпкерлік субъектілеріне – он бес, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      525-бап. Тауарлар мен көлік құралдарының кету тәртібін бұзу

      1. Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органының рұқсатынсыз Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тауарлардың және (немесе) көлік құралдарының кету тәртібін бұзу, не кету үшін құжаттарды Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазастан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес ұсынбау –

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кеін бір жыл ішінде қайта жасалса –

      жеке тұлғаларға – бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он, орта кәсiпкерлік субъектілеріне – он бес, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      526-бап. Авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері жағдайында шаралар қолданбау

      Авария немесе еңсерілмейтін күштiң әсерi немесе өзге де мән-жайлар жағдайында тауарлар мен көлiк құралдарының сақталуын қамтамасыз ету үшiн шаралар қолданбау, жақын маңдағы мемлекеттік кіріс органына осы мән-жайлар және осындай тауарлар мен көлiк құралдарының тұрған орны туралы хабарламау не оларды жақын маңдағы мемлекеттік кіріс органына немесе мемлекеттік кіріс органы айқындаған өзге орынға тасымалдауды қамтамасыз етпеу –

      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – он бес, орта кәсiпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      5) 529, 530, 531 және 532-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "529-бап. Көлiк құралын тоқтатпау

      Көлік құралын тоқтатпау оның техникалық ақаулығынан немесе еңсерiлмейтiн күштiң әсерiнен болған жағдайларды қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы өтетiн көлiк құралын, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы тауар ретiнде өткiзiлетiн көлiк құралын Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органы айқындайтын орындарда тоқтатпау –

      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      530-бап. Көлiк құралын Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органының рұқсатынсыз жөнелту

      Кедендiк бақылауда тұрған көлiк құралын не Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы тауар ретiнде өткiзiлетiн көлiк құралын оның тұрған орнынан Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органының рұқсатынсыз жөнелту –

      он айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      531-бап. Тауарларды кедендiк рәсiммен орналастыруға байланысты кедендiк операцияларды жасаудың және тауарларды кедендiк тазартудың тәртiбiн бұзу

      Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды кедендiк рәсiммен орналастыруға байланысты кедендiк операцияларды жасаудың және тауарларды кедендiк тазартудың тәртiбiн бұзу, яғни Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген тауарларды кедендiк рәсiммен орналастыру, кедендік операцияларды жасау орны мен уақыты жөнiндегi талаптарды, сондай-ақ тауарлардың жекелеген санаттарын кедендiк рәсiммен орналастырудың бiрiншi кезектегi тәртiбiн қолдану шарттарын сақтамау –

      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      532-бап. Өздеріне қатысты кедендiк тазарту аяқталмаған тауарлармен құқыққа сыйымсыз операциялар жүргiзу, олардың жай-күйiн өзгерту, оларды пайдалану және (немесе) оларға билiк ету

      1. Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне қатысты кедендiк тазарту аяқталмаған тауарлармен Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген талаптар мен шарттарды бұзып операциялар жүргiзу, олардың жай-күйiн өзгерту, оларды пайдалану және (немесе) оларға билiк ету –

      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер –

      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысаналары болып табылатын тауарлар тәркiлене отырып немесе онсыз қырық айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      6) 535-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "535-бап. Тауарларды кедендік декларациялау және кедендік құжаттарда мәліметтерді мәлімдеу тәртiбiн бұзу

      1. Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, декларанттың және (немесе) кеден өкілінің тауарларды кедендік декларациялау тәртiбiн бұзуы, яғни Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген, тауарларды алдын ала, толық емес, мерзiмдiк және уақытша кедендік декларациялауды қоса алғанда, тауарларды кедендік декларациялау орны бойынша кедендік декларацияны толтыру және кедендік декларациялау тәртібі жөніндегі талаптарды сақтамауы –

      ескерту жасауға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер –

      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      7) 537, 538, 539, 540 және 541-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "537-бап. Уәкiлеттi экономикалық оператордың кеден iсi саласындағы қызметтi жүзеге асыру тәртiбiн бұзуы

      Уәкiлеттi экономикалық оператордың осындай қызметтi жүзеге асыру үшiн Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген талаптарды сақтамауы –

      бір жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      538-бап. Кедендік декларациясын, құжаттар мен мәлiметтердi беру мерзiмдерiн бұзу

      1. Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауарларды кедендiк декларациялау кезiнде кедендiк декларацияны, құжаттар мен мәлiметтердi мемлекеттік кіріс органына белгiленген мерзiмдерде ұсынбау –

      жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын халықаралық тасымалдау уақытша әкетілген көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтінішті мемлекеттік кіріс органына Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасымен белгiленген мерзiмдерде ұсынбау –

      он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      539-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органына есептiлiктi ұсынбау не анық емес есептілікті ұсыну және есеп жүргiзу тәртiбiн сақтамау

      Кедендiк тасымалдаушының, кеден өкiлiнiң, уақытша сақтау орны немесе қоймасы, кеден қоймасы немесе еркiн қойма, бажсыз сауда дүкенi иелерiнiң, уәкілетті экономикалық операторлардың, декларанттардың кедендiк бақылаудағы не еркiн кедендік аймақтар аумағындағы әкелiнетiн, әкетiлетiн, декларацияланатын, келiп түсетiн, сақталатын, қайта өңделетiн, дайындалатын, сатып алынатын және өткiзiлетiн тауарлар туралы есептiлiктi мемлекеттік кіріс органына Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалған тәртiппен және мерзiмдерде ұсынбауы не анық емес есептілікті ұсынуы, сол сияқты мұндай тауарларға есеп жүргiзу тәртiбiн сақтамауы –

      жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      540-бап. Тауарларды сақтауға орналастыру тәртiбiн, оларды сақтау және олармен операциялар жүргiзу тәртiбiн бұзу

      Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген, тауарларды сақтауға орналастыру тәртібін және оларды сақтау тәртібін, кеден қоймасында сақтау мерзімдерін, тауарларды бір қоймадан екіншісіне жылжыту тәртібін бұзу, сол сияқты кеден қоймаларындағы, уақытша сақтау қоймаларындағы және еркін қоймалардағы тауарлармен операциялар жүргізу –

      жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      541-бап. Тауарларды уақытша сақтау мерзiмдерiн бұзу

      Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген, тауарларды уақытша сақтау мерзiмдерiн бұзу –

      елу айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      8) 542-баптың 1-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "542-бап. Тауарларды қайта өңдеу және қайта өңдеу өнiмдерiн ауыстыру тәртiбiн бұзу

      1. Тауарларды қайта өңдеу тәртiбiн бұзу, яғни кеден заңнамасында белгiленген талаптарды, шектеулердi және тауарларды қайта өңдеу шарттары туралы құжатта, егер ондай құжат кедендік рәсімдердің шарттарына сәйкес міндетті болса, бар шарттарды, оларды қайта өңдеу тәртiбi мен мерзiмдерiн, қайта өңдеу өнiмдерiнiң шығу мөлшерiн сақтамау, мұндай тауарларды қайта өңдеу бойынша операциялар жүргiзу –";

      9) 543-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "543-бап. Кедендік рәсімді белгіленген мерзімдерде аяқтамау

      1. Өзіне қатысты аяқтау туралы талап белгіленген кедендік рәсімді белгіленген мерзімдерде аяқтамау –

      жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      1-1. Уақытша әкелінген халықаралық тасымалдау көлік құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетпеу –

      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысаналары болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Жеке пайдалану үшін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына уақытша әкелінген тауарларды және (немесе) көлік құралдарын уақытша әкелудің белгіленген мерзімде әкетпеуі –

      он бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органына тауарлар мен (немесе) көлiк құралдарының кері әкетілуін немесе әкелінуін не аварияның немесе еңсерілмейтін күштiң әсерi, табиғи тозу немесе азаю не шет мемлекет органдары мен лауазымды адамдарының құқыққа сыйымсыз әрекеттерiне байланысты олардың иелiктен шығарылуы салдарынан тауарлар мен көлiк құралдарының жойылуы немесе ысырап болуы себебiнен оның мүмкiн еместігін растау ретiнде жарамсыз құжаттарды, заңсыз жолмен алынған құжаттарды не басқа тауарлар мен (немесе) көлiк құралдарына қатысты құжаттарды ұсыну –

      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысаналары болып табылатын тауарлар мен (немесе) көлік құралдары тәркілене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсiпкерлiк субъектiлерiне – отыз, ірі кәсiпкерлiк субъектiлерiне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      10) 545-бап және тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "545-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзген кезде тыйым салулар мен шектеулерді қолдану тәртiбiн сақтамау

      Тауарлар мен көлiк құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген тыйым салулар мен шектеулерді сақтамай Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзу –

      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысаналары болып табылатын тауарлар мен көлік құралдары тәркілене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға – он бес, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      11) 546-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "546-бап. Жеке тұлғалардың Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген, жеке пайдалануға арналған тауарларды өткiзу тәртібін бұзып, тауарлар мен көлік құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізуі";

      12) 547-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "547-бап. Халықаралық пошта жөнелтілімдерінде тауарларды өткізу тәртібін бұзу

      Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгіленген халықаралық пошта жөнелтілімдерінде тауарларды өткізу тәртібін бұзу –

      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – отыз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      13) 548-баптың тақырыбы және 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "548-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы кедендік бақылауға соқпай өткiзу

      1. Тауарлар мен көлiк құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы кедендік бақылауға соқпай өткiзу, яғни тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткізудің Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары айқындаған орындардан тыс жерде немесе көрсетілген орындарда Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарының жұмыс уақытынан тыс кезде өткiзу, қылмыс белгілері болмаған кезде –

      жеке тұлғаларға – жиырма, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      14) 549, 550 және 551-баптар мынадай редакцияда жазылсын:

      "549-бап. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларды кедендiк бақылаудан жасыру

      Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн не өткізілген тауарларды кедендiк бақылаудан жасыру, оның iшiнде тауарларды табуды қиындататын құпия орындарды не басқа да тәсiлдердi пайдалану немесе бiр тауарларға басқалардың түрiн беру арқылы жасыру –

      құқық бұзушылықтың тікелей объектілері болып табылатын тауарлар тәркiлене отырып немесе онсыз, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тiкелей нысаналары болып табылатын тауарлар мен заттарды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы жасырып өткiзу үшiн пайдаланылған арнайы әзiрленген құпия орындары бар тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып, жиырма бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      550-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы құжаттарды немесе идентификациялау құралдарын алдап пайдалана отырып өткiзу

      Осы Кодекстің 555-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік кіріс органына кедендiк мақсаттар үшiн қажеттi құжаттар ретiнде жарамсыз құжаттарды, оның ішінде тыйым салу мен шектеулерді сақтамауға негіз болатын құжаттарды, заңсыз жолмен алынған құжаттарды не басқа тауарлар мен көлiк құралдарына қатысты құжаттарды ұсына отырып, тауарлар мен көлiк құралдарын Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзу, сондай-ақ тауарларды кеден транзитінің кедендік рәсімімен немесе уақытша сақтау қоймасына орналастыру, сондай-ақ жасанды сәйкестендіру құралдарын не басқа тауарлар мен көлік құралдарына қатысты төлнұсқа сәйкестендіру құралдарын пайдалану –

      әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың тікелей нысаналары болып табылатын тауарлар мен (немесе) көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жиырма айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      551-бап. Тауарларды, қолма-қол ақшаны, жол жүру чектерін не құжаттандырылған бағалы қағаздарды декларацияламау немесе анық емес кедендік декларациялау, кедендік құжаттарда мәліметтерді анық емес мәлімдеу

      1. Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн не өткізілген тауарларды декларацияламау немесе анық емес кедендік декларациялау, яғни декларанттың, кеден өкілінің, уәкілетті экономикалық оператордың кеден декларациясында, тауарлар туралы, таңдап алынған кедендiк рәсім, тауарлардың кедендік құны не шыққан елі туралы белгiленген нысанда мәлiмдемеуі не анық емес мәліметтерді мәлiмдеуі немесе кедендік төлемдерді, салықтарды, немесе кедендік төлемдердін, салықтардын, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждардын мөлшерін төмендетуге негіз беретін өзге де анық емес мәліметтерді мәлімдеуі –

      жеке тұлғаға – отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кеін бір жыл ішінде қайта жасалса –

      жеке тұлғаларға – алпыс, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – бір жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – бір жүз алпыс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне үш жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      3. Жеке тұлғалардың Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн және жазбаша декларациялауға жататын қолма-қол шетел валютасын, Қазақстан Республикасының қолма-қол валютасын, жол жүру чектерін не құжаттандырылған бағалы қағаздарды декларацияламауы немесе анық емес декларациялауы –

      он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      4. Осы тараудың басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн не өткізілген тауарлар туралы кедендік декларацияны бергенге дейін тауарлар шығару туралы өтініште және уақытша әкелу (жіберу) кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болып табылатын халықаралық тасымалдау уақытша әкетілген көлік құралдарына қатысты операциялар жасау туралы өтініште мәліметтерді анық емес мәлімдеу, яғни тұлғамен белгiленген нысанда мәлiмдемеуі не кедендік төлемдердін, салықтардын, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждардын мөлшерін төмендетуге әкеп соғатын, тауарлар туралы, таңдап алынған кедендiк рәсім, тауарлардың кедендік құны немесе өзге анық емес мәліметтерді мәлімдеу –

      жеке тұлғаға – отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – елу, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – сексен, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне бір жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      15) 552-баптың тақырыбы және 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "552-бап. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына кеден қағидаларын бұза отырып әкелiнген тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, сатып алу, пайдалану немесе оларға билiк ету

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына кедендік бақылауға соқпай не осындай бақылаудан жасырып, не құжаттарды немесе идентификаттау құралдарын алдап пайдалана отырып әкелiнген не декларацияланбаған немесе анық емес декларацияланған тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, сатып алу, пайдалану немесе оларға билiк ету, сол сияқты өздеріне қатысты кедендік төлемдер және салықтар бөлігінде кедендік жеңiлдiктер берiлген, оларға байланысты осындай жеңiлдiктер берiлгеннен өзге мақсаттарда Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органының рұқсатынсыз пайдаланылатын не иелiктен шығарылатын тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау және сатып алу –

      жеке тұлғаларға – он, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма бес, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне отыз бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      16) 554, 555 және 556-баптар және олардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:

      "554-бап. Төленген (өндіріп алынған) кедендiк төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарды, аванстық төлемдерді тиiстi негiздерсiз қайтаруға, төлемдер мен өзге де өтемдер алуға не оларды қайтармауға бағытталған әрекеттер

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органына төленген (өндіріп алынған) кедендiк төлемдердi, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарды аванстық төлемдерді, кедендік шот есебіне төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарды, өсімпұлдар мен пайыздарды, сондай-ақ кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждардың төленуін қамтамасыз ету ретінде енгізілген аванстық төлемдерді тиісті негіздерсіз қайтаруға, төлемдер және өзге де өтемдер алуға немесе оларды қайтармауға не толық емес көлемде қайтаруға құқық беретiн анық емес мәлiметтердi қамтитын құжаттарды ұсыну, егер осы әрекеттерде қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi болмаса –

      заңды тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштің екі жүз елуге дейінгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады

      555-бап. Кедендік төлемдерді, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын, пайыздарын төлеу мерзімдерін бұзу

      Төлеушімен және (немесе) төлеушімен бірге ортақ міндетті алып жүретін тұлғалармен белгіленген мерзімде кедендік баждар, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарды төлеу бойынша міндетін орындамау немесе тиісінше орындамау, белгіленген мерзімде кедендік алымдарды әкелінетін кедендік баждардың төлеу мерзімін кейінге қалдыруды немесе бөліп-бөліп төлеу пайыздардың төлемеу –

      жеке тұлғаларға – отыз, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      556-бап. Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органының кедендік баждардың, салықтардың, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждардың, өсімпұлдардың, пайыздардың төленуге тиісті сомаларын белгіленген мерзімдерде төлеу туралы талабын орындамау

      Банктің, сақтандыру ұйымының, кепілгердің кедендік баждарды, салықтарды, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждарды, өсімпұлдарды, пайыздарды төленуге тиісті сомаларын белгіленген мерзімдерде төлеу туралы мемлекеттік кіріс органының талабын орындамауы –

      шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

      17) 557-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "557-бап. Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы мемлекеттік кіріс органдарының шешiмдерiн орындамауы

      Мемлекеттік кіріс органдарының кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, өтемдік баждар, өсімпұлдар, пайыз бойынша берешегін өндiрiп алу туралы немесе кедендiк төлемдерді, салықтарды және өсімпұлдарды төлеушiнiң шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешiмдерiн банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың кiнәсiнен орындамау –

      заңды тұлғаларға екi жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";

      18) 684-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "684-бап. Cоттар

      1. Мамандандырылған аудандық және оларға теңестiрiлген әкiмшiлiк соттардың судьялары, осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Кодекстiң 73, 74, 75 (бірінші, екiншi, бесінші және алтыншы бөлiктерiнде), 76, 77, 78, 79, 80 (төртiншi бөлiгiнде), 81 (екiншi бөлiгiнде), 82 (екiншi бөлiгiнде), 82-1, 85, 86(төртiншi бөлiгiнде), 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 139 (екiншi бөлiгiнде), 145, 149, 150, 151(екiншi бөлiгiнде), 153, 154, 158, 159, 160 (екiншi бөлiгiнде), 169 (екiншi, жетінші, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші және он төртінші бөліктерінде), 170 (жетінші, тоғызыншы, оныншы, он бірінші және он екінші бөліктерінде), 171, 173, 174 (екiншi бөлiгiнде), 175, 175-1, 176, 182, 183, 184, 185, 187 (екінші, үшінші, төртінші және бесінші бөліктерінде), 189, 190 (екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде), 191, 193 (екiншi және үшінші бөлiктерiнде), 199 (екiншi бөлiгiнде), 200, 211 (бірiншi бөлiгiнде), 214, 216, 219, 233 (үшiншi бөлiгiнде), 235, 236, 237, 239-1, 245, 246, 246-1 (бұл бұзушылықтарға квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізу кезінде жол берілгенде), 247 (алтыншы, тоғызыншы, он бірінші бөліктерінде), 251, 252 (екiншi бөлiгiнде), 281 (төртінші, бесінші және алтыншы бөліктерінде), 282 (үшіншi, төртінші, алтыншы, жетінші, тоғызыншы, он бірінші және он үшінші бөлiктерiнде), 283, 283-1, 294 (бірінші және екінші бөліктерінде), 296 (екiншi бөлiгiнде), 299 (екінші бөлігінде), 310, 311, 312 (екiншi бөлiгiнде), 313, 314, 316 (екiншi бөлiгiнде), 317 (төртінші бөлiгiнде), 317-1 (екінші бөлігінде), 317-2 (екінші бөлігінде), 319, 320 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде), 326 (үшінші және төртінші бөліктерінде), 333 (екiншi бөлiгiнде), 356 (он төртінші бөлігінде), 357, 360 (бірiншi бөлiгiнде), 382 (екiншi және үшінші бөлiктерiнде), 383 (үшінші және төртінші бөліктерінде), 385 (екiншi бөлiгiнде), 389, 392 (үшiншi бөлiгiнде), 395 (екiншi бөлiгiнде), 396 (екiншi бөлiгiнде), 397 (төртiншi бөлiгiнде), 398, 399 (екінші және үшінші бөліктерінде), 400 (екiншi бөлiгiнде), 401 (алтыншы және жетінші бөліктерінде), 402(төртінші бөлігінде), 404 (тоғызыншы бөлiгiнде), 405 (бірiншi бөлiгiнде), 407 (екiншi және үшінші бөлiктерiнде), 409 (жетінші бөлігінде), 410-1, 413, 414, 415 (екiншi бөлiгiнде), 416, 417 (бірінші және алтыншы бөліктерінде), 419 (екiншi бөлiгiнде), 422, 423 (екiншi бөлiгiнде), 424 (үшінші және бесінші бөліктерінде), 425 (екiншi бөлiгiнде), 426 (екінші және үшінші бөліктерінде), 427, 433 (екiншi бөлiгiнде), 434, 436, 439, 440 (төртінші және бесінші бөліктерінде), 443 (екінші бөлігінде), 444 (бірінші бөлігінде), 445, 445-1, 446, 449 (екiншi және үшінші бөліктерінде), 450, 451, 452 (үшінші, төртінші және алтыншы бөліктерінде), 453, 454 (екiншi бөлiгiнде), 455 (төртiншi бөлiгiнде), 456, 456-1, 460-1 (екінші және үшінші бөліктерінде), 461, 462, 463, 464 (екiншi бөлiгiнде), 465, 467, 469 (екiншi бөлiгiнде), 470 (екiншi бөлiгiнде), 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 488, 489 (екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші және сегізінші бөліктерінде), 489-1, 490, 495 (екiншi бөлiгiнде), 496 (екінші және үшінші бөліктерінде), 498, 506, 507, 508, 509, 512 (екiншi бөлiгiнде), 513 (екiншi бөлiгiнде), 514 (екiншi бөлiгiнде), 516, 517(екінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші бөліктерінде), 528 (бірінші бөлiгiнде), 532 (екінші бөлігінде), 543 (1-1, үшінші бөліктерінде), 544, 545, 548 (екiншi бөлiгiнде), 549, 550, 551 (екiншi бөлiгiнде), 552 (екiншi бөлiгiнде), 563 (екiншi бөлiгiнде), 564 (бесiншi бөлiгiнде), 569 (бірінші, екінші және төртінші бөліктерінде), 583 (екiншi бөлiгiнде), 590 (төртiншi бөлiгiнде), 596 (үшінші және бесінші бөліктерінде), 603 (бірінші және екінші бөліктерінде), 604 (екiншi бөлiгiнде), 605 (екiншi бөлiгiнде), 606 (екiншi бөлiгiнде), 607 (екiншi бөлiгiнде), 608, 610, 611 (екінші және үшінші бөліктерінде), 613 (бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы және он бірінші бөліктерінде), 615 (төртiншi бөлiгiнде), 618, 621 (үшiншi бөлiгiнде), 636 (екiншi бөлiгiнде), 637 (сегізінші, тоғызыншы, оныншы және он үшінші бөліктерінде), 638 (екiншi бөлiгiнде), 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.

      2. Кәмелетке толмағандардың iстерi жөнiндегi мамандандырылған ауданаралық соттардың судьялары:

      1) кәмелетке толмағандар жасаған, осы Кодекстiң 435, 436 (үшінші бөлiгiнде), 438 (үшінші бөлігінде), 440 (төртінші және бесінші бөліктерінде), 442 (үшінші бөлігінде), 448-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы;

      2) осы Кодекстің 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 430 (екiншi бөлiгiнде), 663-баптарында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарайды.

      3. Жоғарғы Соттың, облыстық, аудандық және оларға теңестiрiлген соттардың судьялары осы Кодекстiң 653-бабында көзделген, сот талқылауы барысында анықталған, процеске қатысып отырған тұлғаның тарапынан сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiру фактiлерi туралы iстердi қарайды.";

      19) 720-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Мемлекеттік кіріс органдары осы Кодекстiң 91 (алтыншы, жетінші және сегізінші бөліктерінде), 92 (екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде), 92-1, 151 (бірінші бөлігінде), 152, 155, 157, 174 (бірінші, үшінші және төртінші бөліктерінде), 177, 178, 179, 180, 181, 194, 195, 196, 203, 205, 221, 233 (бірінші бөлігінде), 239 (бірінші және екінші бөліктерінде), 246-1 (осы бұзушылықтар салық бойынша аудит жүргізілген кезде жасалған болса), 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 280-1, 281 (бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде), 282 (бірінші, екінші, бесінші, сегізінші, оныншы және он екінші бөліктерінде), 284, 285, 285-1, 286, 287, 288, 460-1 (бірінші бөлігінде), 460-2, 464 (бірінші бөлігінде), 471, 472, 473, 474, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 (екінші және үшінші бөліктерінде), 528-1, 529, 530, 531, 532 (бірінші бөлігінде) 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543 (бірінші және екінші бөліктерінде), 546, 547, 548 (бірінші бөлігінде), 551, 552 (бірінші бөлігінде), 553, 554, 555, 556, 557, 558 және 571-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.

      2. Мемлекеттік кіріс органдары осы бөлікте санамаланған әкімшілік құқық бұзушылықтар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль, теңіз өткізу пункттерінде және тауарларды өткізудің өзге де орындарында жасалған кезде, осы Кодекстің 230 (екінші бөлігінде), 297, 324 (бірінші бөлігінде), 334, 377 (бірінші бөлігінде), 400 (бірінші бөлігінде), 406 (бірінші және екінші бөліктерінде), 425 (бірінші бөлігінде), 572 (бірінші бөлігінде), 573, 574, 589 (автомобиль көлігіндегі әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша), 590 (бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші және оныншы бөліктерінде), 593 (екінші, үшінші, төртінші және бесінші бөліктерінде), 609, 612 (үшінші бөлігінде) және 621 (төртінші бөлігінде) баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi де қарайды.";

      20) 786-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекара режимiн, шекара режимін және кедендік режимдi, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiндегi режимді бұзушылықтар, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметi әскери қызметшiсiнiң, өзге де әскерлер, әскери құралымдар әскери қызметшiлерiнiң, iшкi iстер органдары (полиция) қызметкерiнiң заңды өкiмiне немесе талабына қаскөйлікпен бағынбаушылық жасалған кезде – әскери қызметшi, iшкi iстер органдарының (полицияның) қызметкерi немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын күзету жөнiндегi мiндеттi орындайтын басқа жеке тұлға бөлiмшеге, әскери бөлiмге, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң Шекара қызметiне, iшкi iстер органына (полицияға), жергiлiктi басқару органына;";

      21) 789-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Күзетілетін объектілерге заңсыз кіргені, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн, шекара режимін және кедендік режимдi немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасы арқылы өткізу пункттеріндегі режимдi бұзғаны үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңындағы, аумақтық суларындағы (теңiзiндегi) және iшкi суларындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргізу қозғалған адам – қажет болған жағдайларда жеке басын анықтау және құқық бұзушылықтың мән-жайларын анықтау үшiн бұл жөнінде ұстап алынған кезден бастап жиырма төрт сағат iшiнде прокурорға жазбаша хабарланып, қырық сегiз сағатқа дейiн ұсталуы мүмкiн. Төтенше жағдай жарияланған жерде коменданттық сағат енгiзiлуiне байланысты белгiленген тәртiптi бұзуға жол берген адамдарды iшкi iстер органдарының (полицияның) қызметкерлерi немесе әскери патрульдер коменданттық сағат аяқталғанға дейiн, ал өзімен бірге құжаттары жоқтарды – олардың жеке басын анықтағанға дейiн, бiрақ қырық сегiз сағаттан аспайтын уақытқа ұстай алады.";

      22) 804-баптың 1-тармағының 31) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "31) мемлекеттік кіріс органдарының (150, 151 (екінші бөлігі), 153, 154, 158, 174 (екінші бөлігі), 176, 182, 183, 190 (үшінші және төртінші бөліктері), 246 (бесінші және алтыншы бөліктері), 281 (төртінші, бесінші және алтыншы бөліктері), 282 (үшінші, төртінші, алтыншы, жетінші, тоғызыншы, он бірінші және он үшінші бөліктері), 283, 283-1, 357, 398, 460-1 (екінші және үшінші бөліктері), 462, 463, 464 (екінші бөлігі), 467, 489 (бесінші, алтыншы, жетінші және сегізінші бөліктері), 528 (бірінші бөлігі), 532 (екінші бөлігі), 543 (1-1 және үшінші бөліктері), 544, 545, 548 (екінші бөлігі), 549, 550, 552 (екінші бөлігі), 590 (төртінші бөлігі), 654, 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667, 679-баптар), сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде жасалған, 400 (екінші бөлігі) және 425 (екінші бөлігі)-баптарда көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша);".

      6. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 20-II, 20-III, 112-құжат; 2016 ж., № 1, 4-құжат; № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 62, 65-құжаттар; № 8-II, 72-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат; № 24, 124, 126-құжаттар):

      1) 140-баптың 3-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк шекарасын және (немесе) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасын кесiп өткен кезде және (немесе) халықаралық шарттарға сәйкес айқындалатын жеткізу орындарында, кедендік тазартуды аяқтау орындарында өсiмдiктер карантинi, санитариялық-карантиндiк, ветеринариялық бақылау саласында бақылау және қадағалау жүргiзуге;";

      2) 159-баптың 10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. Кедендік баждар салудан босату объектілерінің нысаналы пайдаланылуын бақылау Еуразиялық экономикалық комиссия айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.";

      3) 248-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Арнайы экономикалық аймақтың аумағында немесе оның бiр бөлiгiнде еркiн кедендiк аймақтың кедендiк рәсiмi қолданылады. Шегiнде еркiн кедендiк аймақтың кедендiк рәсiмi қолданылатын арнайы экономикалық аймақтың шекаралары Қазақстан Республикасы Президентiнiң арнайы экономикалық аймақ құру туралы актiсiне сәйкес айқындалады.

      Арнайы экономикалық аймақтың аумағы Еуразиялық экономикалық одақтың кедендiк аумағының бiр бөлiгi болып табылады.

      Еркiн кедендiк аймақтың кедендiк рәсiмi Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес қолданылады.

      Еркiн кедендiк аймақтың кедендiк рәсiмi қолданылатын арнайы экономикалық аймақтың аумағы кедендiк бақылау аймағы болып табылады.".

      7. "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18, 21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 ж., № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 20-VII, 115-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 21-III, 137-құжат; № 22-I, 140, 143-құжаттар; № 22-III, 149-құжат; № 22-V, 156-құжат; № 22-VI, 159-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-II, 55-құжат; № 8-I, 65-құжат; № 12, 87-құжат; № 22, 116-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      50-баптың 6-тармағының д) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "д) мемлекеттік кіріс органдарына тек салықтық әкімшілендіру, кедендік бақылау мақсатында мыналарға:

      тексерілетін заңды тұлғаға және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесіне қатысты – салық салуға байланысты мәселелер бойынша;

      дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған, тексерілетін жеке тұлғаға қатысты – салық салуға байланысты мәселелер бойынша;

      Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімінен аспайтын уақыт кезеңі үшін – дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған және қызметін оңайлатылған тәртіппен тоқтатқан жеке тұлғаға қатысты;

      орналасқан жерінде іс жүзінде болмауы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен расталған және Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген жағдайларда осындай мерзімді ұзарту кезеңін қоспағанда, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген табыс ету мерзімінен кейін алты ай өткенге дейін салық есептілігін табыс етпеген заңды тұлғаға және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесіне, дара кәсіпкерге, жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына, адвокатқа, кәсіби медиаторға қатысты;

      әрекет етпейтін заңды тұлғаға, дара кәсіпкерге, жекеше нотариусқа, адвокатқа қатысты;

      пайда болған күнінен бастап төрт ай ішінде республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 10000 еселенген мөлшерінен асатын мөлшерде өтелмеген салық берешегі бар заңды тұлғаға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне, дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға қатысты;

      Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын тексерілетін заңды тұлғаға және (немесе) оның құрылымдық бөлімшесіне, дара кәсіпкерге – кедендік тексеру шеңберінде Қазақстан Республикасының аумғында олар жүзеге асыратын операциялар бойынша беріледі.

      Клиенттердің экспорттық және (немесе) импорттық операциялары жөніндегі мәліметтер прокурордың санкциясымен беріледі;".

      8. "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,

      1998 ж., № 22, 309-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 1, 5-құжат; № 8, 52-құжат; 2002 ж., № 23-24, 193-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 86-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 23, 138-құжат; 2005 ж., № 14, 58-құжат; 2006 ж., № 8, 45-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; 2009 ж., № 2-3, 21-құжат; № 17, 79-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 15, 78-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-II, 130-құжат; № 22-I, 143-құжат; 2016 ж., № 7-II, 53-құжат):

      5-баптың 2-тармағының он сегізінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес уәкілетті экономикалық операторлар;".

      9. "Өсімдіктер карантині туралы" 1999 жылғы 11 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы,

      1999 ж., № 2-3, 34-құжат; № 23, 931-құжат; 2002 ж., № 4, 30-құжат; 2003 ж., № 15, 121-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 85-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 123-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 13, 65-құжат; № 20-IV, 113-құжат):

      1) 1-бапта:

      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) автомобиль өткізу пункттеріндегі уәкілетті орган – зертханалық сараптаманы қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары;";

      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) фитосанитариялық бақылау бекеті – уәкілетті орган ведомствосының шекара және кеден пункттерінің (автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінің) аумағында, сондай-ақ уәкілетті орган айқындаған жерлерде орналасқан, қажетті жабдықтармен және аспаптармен жарақтандырылған, мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық қадағалауды жүзеге асыратын бөлімшесі;";

      2) 7-3-баптың 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде көлік құралдарында және тасымалдауға арналған бейімдемелерде (оның ішінде көлік құралдарының кабиналарында, салондарында, багаж және жүк бөлімшелерінде, контейнерлерде), жеке тұлғалардың қол жүгі мен багажында өткізілетін әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды жүргізеді, карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісін жасайды, ілеспе тауар-көлік құжаттарына мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылаудан және қадағалаудан өткені туралы белгіленген үлгідегі тиісті мөртабан басады;

      2) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде әкелінетін, әкетілетін және транзиттік карантинге жатқызылған өнімге құжаттамалық мемлекеттік карантиндік фитосанитариялық бақылауды, сондай-ақ қарап-тексеруді және (немесе) жете тексеруді жүргізеді;

      3) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінде:

      Қазақстан Республикасының өсімдіктер карантині саласындағы заңнамасын анықталған бұзушылықтарды жою туралы;

      өсімдіктер карантині жөніндегі іс-шараларды орындау туралы нұсқама береді және оның орындалуын бақылайды;";

      3) 13-бапта:

      2-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Қазақстан Республикасының аумағына карантинге жатқызылған өнімді әкелуге фитосанитариялық бақылау бекеттері және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттері арқылы ғана рұқсат етіледі.";

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Карантиндiк объектiлермен залалданған көлiк құралдары мен карантинге жатқызылған өнiмдер, залалсыздандыру көзделген өнiмдер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өсiмдiктер карантинi жөнiндегi Бас мемлекеттiк инспекторының ұйғарымы бойынша карантиндiк тұрғыдан ықтимал қаупi бар көлiк құралдары мен карантинге жатқызылған өнiмдер залалсыздандыруға жатады.

      Карантинге жатқызылған өнімнің иелерi карантиндiк жете тексерудің нәтижелерi бойынша өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспекторлардың ұйғарымдарымен көзделген карантинге жатқызылған өнiмдердi залалсыздандыруды фумигациялық отрядтармен шарт жасасу негiзiнде жүргiзедi.

      Фитосанитариялық бақылау бекеттерінде карантинге жатқызылған өнiмнен карантиндiк объектiлер анықталған кезде Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiнде фумигациялық камераларда, штабельдерде, кемелер мен баржалардың трюмдерінде, вагондарда, контейнерлерде және көлiктiң басқа да түрлерiнде залалсыздандыру бойынша жұмыстар жүргiзiледi.

      Карантинге жатқызылған импорттық өнімді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының карантиндi аймақтарынан өнiмдi тасымалдаудан кейiн көлiк құралдарының барлық түрлерi өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк инспектор белгiлеген жерлерде өнiм қалдықтары жойыла отырып, мiндеттi тазартуға, ал қажет болған жағдайда – фумигациялануға жатады.".

      10. "Қаржы лизингі туралы" 2000 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 10, 247-құжат; 2003 ж., № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 5, 25-құжат; 2005 ж., № 23, 104-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2012 ж., № 13, 91-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 16, 79-құжат; № 20-IV, 113-құжат):

      25-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында белгiленген тауарларды уақытша әкелу және уақытша әкету кедендік рәсімі қолданылатын лизинг нысаналарының тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.".

      11. "Ветеринария туралы" 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., № 15, 148-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 23-құжат; 2006 ж., № 1, 5-құжат; № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 20, 152-құжат; 2008 ж., № 24, 129-құжат; 2009 ж., № 18, 84, 86-құжаттар; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3, 7-құжаттар; № 6, 49-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 2, 16-құжат; № 8, 64-құжат; № 14, 95-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; 2014 ж., № 2, 10-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 123-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-II, 145-құжат):

      бүкіл мәтін бойынша "Кеден одағының кедендік шекарасымен" деген сөздер "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      12. "Автомобиль көлігі туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., № 15, 134-құжат; 2004 ж., № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 19-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 24, 148-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 16, 129-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 1-2, 1-құжат; № 5, 23-құжат; № 15, 71-құжат; № 24, 146-құжат; 2011 ж., № 1, 2, 3-құжаттар; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 72, 75-құжаттар; № 16, 83-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 8, 44-құжат; № 10, 52-құжат; № 14, 87-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 19-І, 100, 101-құжаттар; № 20-IV, 113-құжат; № 23-II, 170-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 8-I, 65-құжат):

      1) 11-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүріп-тұруын бақылау Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінде, Қазақстан Республикасының аумағындағы көліктік бақылау бекеттерінде, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де орындарында және жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарында, қалалар немесе өзге де елді мекендер шекараларының шегіндегі автомобиль жолдарында жүзеге асырылады.

      Техникалық бақылау құралдарымен жарақталмаған Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы автокөлiк құралдарын өткiзу пункттерiн, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де орындарын және көлiктi бақылау бекеттерін құруға жол берiлмейдi. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы автомобиль өткізу пункттерінің, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де орындарының және Қазақстан Республикасының аумағындағы стационарлық көліктік бақылау бекеттерінің тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.";

      2) 19-4-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "19-4-бап. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлiк құралдарының жүрiп-тұруын көлiктiк бақылау

      1. Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүріп өтуін көліктік бақылау Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінде, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де орындарында және Қазақстан Республикасының аумағындағы көліктік бақылау бекеттерінде, сондай-ақ арнайы автоматтандырылған өлшеу құралдары арқылы автокөлік құралдары жүріп өткен кезде жүзеге асырылады.

      1-1. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын, өткізу пункттерінде, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де орындарында автокөлік құралдарының жүріп өтуіне көліктік бақылауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.

      2. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы автокөлiк құралдарын өткiзу пункттерi, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де орындары және стационарлық көліктік бақылау бекеттері арнайы лайықталған ғимараттармен және құрылысжайлармен жабдықталуға, деректердi жинау, беру және шоғырландыру үшiн бақылау, байланыс техникалық құралдарымен, қазiргi заманғы телекоммуникациялық және компьютерлiк жабдықтармен жарақталуға тиiс. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттері қажет болған жағдайда шлагбаумдармен жабдықталады.";

      3) 19-7-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінде, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізудің өзге де орындарында, осы баптың бірінші бөлігінің 1), 2), 8), 9), 11), 15), 20), 21), 22), 23) және 24) тармақшаларында көзделгендерді қоспағанда, бақылау функцияларын Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.".

      13. "Техникалық реттеу туралы" 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., № 21, 124-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 15, 92-құжат; № 24, 148-құжат; 2008 ж., № 15-16, 60-құжат; 2009 ж., № 17, 80-құжат; № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 26-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 5, 41-құжат; № 14, 92, 95-құжаттар; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-V, 156-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат; № 7-ІІ, 53-құжат):

      1) мазмұнында 16-1-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-1-бап. Тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сараптама ұйымы және сарапшы-аудиторлар";

      2) 1-бапта:

      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің тізілімі – ұйымдар стандарттарын және консорциум стандарттарын қоспағанда, техникалық регламенттерді және нормативтік техникалық құжаттарды, стандарттарды, техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін, сәйкестікті растау жөніндегі органдарды, сынақ зертханаларын, стандарттау жөніндегі техникалық комитеттерді, сәйкестiктi растау, аккредиттеу, тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларды және сәйкестікті растау саласында берілген құжаттарды есепке алу құжаты;";

      31-1)-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "31-1) сәйкестікті растау, аккредиттеу, тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторлар – уәкілетті орган айқындаған тәртіппен аттестталған жеке тұлғалар;";

      3) 5-баптың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) сәйкестiктi растау, аккредиттеу, тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-ayдиторлар;";

      4) 7-бапта:

      11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "11) сәйкестiктi растау, тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру және оларды аттестаттау тәртібін әзірлейді, бекітеді және оларды ұйымдастырады, сондай-ақ оларға қойылатын рұқсат беру талаптарын әзірлейді және бекітеді";

      14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "14) тауардың шығу тегі туралы сертификатты беруге уәкілеттік берілген ұйымның қызметін тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру тәртібінің сақталуына және уәкілетті органның (ұйымның) қызметін ішкі айналымға арналған тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру тәртібінің сақталуына жыл сайынғы тексеруді жүргізу, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының және (немесе) шетел тауарының мәртебесін айқындау арқылы бақылауды жүзеге асырады;";

      5) 16-1-бап және тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "16-1-бап. Тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сараптама ұйымы және сарапшы-аудиторлар

      1. Сараптама ұйымы тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторлар жасаған тауардың шығу тегі туралы, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау туралы сараптама актiлерiн куәландырады және бередi.

      2. Тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторлар өз қызметiн бiр сараптама ұйымының құрамында жүзеге асырады.

      3. Тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторларды аттестаттауды уәкiлеттi орган құратын, тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторларды аттестаттау жөнiндегi комиссия жүзеге асырады.

      Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторларды аттестаттау жөнiндегi комиссияның құрамына тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторлар, уәкiлеттi органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және өзге де ұйымдардың өкiлдерi енгізіледі.

      Тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторларды аттестаттау уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен бес жылда бір рет жүзеге асырылады.

      4. Тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторлар өз қызметiн уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiппен жүзеге асырады.

      5. Тауардың шығарылған елiн, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторларға, егер тауар туралы ұсынылған деректер бұрмаланған және (немесе) анық емес болса, тауардың шығу тегі туралы, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау туралы сараптама актiлерiн жасауға тыйым салынады.";

      6) 40-баптың 1-тармағының 5-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-1) тауар туралы деректері анық емес, тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының және (немесе) шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығу тегі туралы сертификатты, ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты, Еуразиялық экономикалық одақ тауары және (немесе) шетел тауары нысандарының қорытындысын беру тәртібін бұзушылықтарды жою туралы нұсқама беруге;".

      14. "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., № 11, 38-құжат; 2007 ж., № 3, 20-құжат; 2008 ж., № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 13-14, 63-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат; 2012 ж., № 1, 6-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2014 ж., № 10, 52-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 22-I, 140-құжат; № 22-VI, 159-құжат):

      1) 18-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қолма-қол шетел валютасын, қолма-қол ұлттық валютаны, құжаттандырылған бағалы қағаздарды және төлем құжаттарын Қазақстан Республикасына әкелуді және Қазақстан Республикасынан әкетуді Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының талаптарын сақтаған жағдайда резиденттер мен резидент еместер шектеусіз жүзеге асырады.";

      3, 4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жеке тұлғаның жалпы сомасы он мың АҚШ доллары баламасынан асатын қолма-қол шетел валютасын және (немесе) қолма-қол ұлттық валютасын (бағалы металдардан жасалған монеталарды қоспағанда) және жол чектерін Қазақстан Республикасына әкелуі немесе Қазақстан Республикасынан әкетуі, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумақтан немесе аумаққа әкелінетін немесе әкетілетін жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органында мiндеттi түрде кедендік декларациялануға жатады.

      Кедендік декларациялау өткізілетін қолма-қол ақшаның және жол чектерінің шығу тегі және мақсаты туралы мәліметтер көрсетіле отырып, әкелінетін немесе әкетілетін қолма-қол шетел валютасының, қолма-қол ұлттық валютаның және жол чектерінің бүкіл сомасына жазбаша нысанда кедендік декларация беру арқылы жүзеге асырылады.

      4. Жеке тұлғаның ұсынушыға арналған құжаттандырылған бағалы қағаздарды, вексельдерді, чектерді (жол чектерінен басқа) Қазақстан Республикасына әкелуі немесе Қазақстан Республикасынан әкетуі, Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумақтан немесе аумаққа әкелінетін немесе әкетілетін жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органында мiндеттi түрде кедендік декларациялануға жатады.

      5. Тазартылған құйма алтынды, сондай-ақ заңды төлем құралы болып табылатын бағалы металдардан жасалған монеталарды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылмайтын аумақтан немесе аумаққа Қазақстан Республикасына әкелу немесе Қазақстан Республикасынан әкету Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.".

      2) 29-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасын сақтау мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен кеден ісі саласындағы уәкілетті органның өзара іс-қимыл жасау, ақпарат алмасу, оның ішінде электрондық нысанда ақпарат алмасу тәртібі, сондай-ақ осындай ақпарат алмасу шеңберіндегі мәліметтердің тізбесі бірлескен актіде айқындалады.".

      15. "Трансферттік баға белгілеу туралы" 2008 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2008 ж., № 15-16, 65-құжат; 2009 ж., № 18, 84-құжат; 2010 ж., № 11, 58-құжат; № 15, 71-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 11, 80-құжат; 2013 ж., № 21-22, 115-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат):

      1) 3-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) халықаралық іскерлік операциялармен жүзеге асырылады.

      Бұл ретте осы тармақшаның мақсаты үшін:

      тауарлар экспорты – Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, Қазақстан Республикасының аумағынан тауарларды әкету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарларды әкету;

      тауарлар импорты – Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын, Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің аумағынан тауарларды әкелу;";

      2) 7-баптың 1-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "4) шарттардан (келісімшарттардан), шот фактуралардан (инвойстардан), тауарларға арналған декларациялардан алынған мәліметтер қамтылған, осы Заңның 3-бабында көрсетілген мәмілелер жөніндегі ақпарат, қаржы ұйымдары ұсынатын мәліметтер, сондай-ақ дифференциалды айқындау үшін қажетті өзге де мәліметтер;"

      3) 9-бапта:

      1-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) нарықтық бағалар бойынша ақпарат көздері болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының салық заңнамасын және Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын сақтау мәселелері бойынша уәкілетті органдар жүзеге асыратын тексерулерді жүргізу кезінде трансферттік баға белгілеу мәселелері бойынша тексерулер жүргізеді.";

      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Трансферттік бағаларды қолдану саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.

      Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асыратын тексеруді және мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандарын жүргізу тәртібі мен мерзімдерінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының салық заңнамасында және Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалады.".

      16. "Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы" 2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2009 ж., № 13-14, 61-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 14, 92-құжат; 2013 ж., № 9, 51-құжат; № 14, 75-құжат; № 15, 79-құжат; 2014 ж., № 1, 4-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 72-құжат):

      1-баптың 9-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "9-1) Қазақстанда өндірілетін жаңартылатын энергия көздері – қазақстандық өндірушілер өндіретін және:

      Қазақстан Республикасында толық өндірілгендер ретінде Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес айқындалатын;

      Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сәйкес Қазақстан Республикасында жеткілікті қайта өңдеуге ұшырағандар ретінде айқындалатын жаңартылатын энергия көздері;".

      17. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2009 ж., № 19, 87-құжат; 2010 ж., № 7, 32-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; 2012 ж., № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 11, 61-құжат; № 14, 84-құжат; № 21, 118, 122-құжаттар; 2015 ж., № 16, 79-құжат; № 22-I, 140-құжат; 2016 ж., № 7-ІІ, 55-құжат; № 12, 87-құжат; № 23, 118-құжат):

      18-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумақтан Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының құрамдас бөлігі болып табылатын аумаққа жүзеге асырылатын әкелуді немесе әкетуді қоспағанда, декларацияланған мәдени құндылықтарды, қолма-қол валютаны, ұсынушыға арналған құжаттандырылған бағалы қағаздарды, вексельдерді, чектерді Қазақстан Республикасына әкелу немесе Қазақстан Республикасынан әкету жөнінде ақпарат жинауды Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органы жүзеге асырып, кейіннен оны Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, белгіленген мерзімде міндетті түрде уәкілетті органға ұсынады.".

      18. "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" 2011 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 15, 119-құжат; 2012 ж., № 2, 14-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 3, 19-құжат; № 15, 81-құжат; № 21-22, 114-құжат; 2014 ж., № 11, 63-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 жылғы 29 қазанда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне арнайы экономикалық аймақтарды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2015 жылғы 27 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      1) 26-бапта:

      2, 3 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес қолданылады.

      3. Арнайы экономикалық аймақтың аумағы Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының бір бөлігі болып табылады.

      4. Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі қолданылатын арнайы экономикалық аймақтың аумағы кедендік бақылау аймағы болып табылады.

      Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі қолданылатын арнайы экономикалық аймақтың аумағында кедендік бақылауды Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.";

      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:

      "5. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасының жер учаскесімен шектері толық немесе ішінара тұспа-тұс келетін арнайы экономикалық аймақтың аумағында өзге де кедендік рәсімдермен, оның ішінде бажсыз сауда кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болуы және жайғастырылуы мүмкін.";

      2) 27-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "27-бап. Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарлар

      Еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі қолданылатын арнайы экономикалық аймақтың аумағына әкелінген тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасында және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттарда еркін кедендік аймақ кедендік рәсімімен орналастырылады және кеден баждарын, салықтарды, сондай-ақ тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мақсаттары үшін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тысқары жерде орналасқан тауарлар ретінде қарастырылады.".

      19. "Магистральдық құбыр туралы" 2012 жылғы 22 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2012 ж., № 11, 79-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 10, 52-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 20-IV, 113-құжат):

      7-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдары Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасы арқылы өнімді магистральдық құбыржолмен өткізудің кедендік реттелуін жүзеге асырады.".

      20. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 2, 9-құжат; № 15, 81-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 21, 122, 123-құжаттар; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 20-IV, 113-құжат; 2016 ж., № 8-II, 71-құжат; № 24, 131-құжат; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" жəне "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көлік мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      34-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен Мемлекеттік шекарада көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды жете тексеруді Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі жүзеге асырады.".

      21. "Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы" 2013 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2013 ж., № 15, 80-құжат; 2014 ж., № 12, 82-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 20-ІV, 113-құжат; № 22-V, 152-құжат):

      14-баптың 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "15) Еуразиялық экономикалық одақ тауарының және (немесе) шетел тауарының мәртебесін айқындайды;".

      22. "Жол жүрісі туралы" 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 8, 43-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 9, 46-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-І, 101-құжат; № 20-ІV, 113-құжат; № 22-ІІ, 144-құжат; 2016 ж., № 6, 45-құжат):

      66-баптың 2-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағында механикалық көлік құралын сатып алғаннан немесе жеке пайдалану үшін шығарумен, ішкі тұтыну үшін шығарумен, Қазақстан Республикасына бір жылдан астам мерзімге уақытша әкелінгендерді шығарумен байланысты кедендік операциялар жасалғаннан кейін көлік құралын он жұмыс күні ішінде уәкілетті органда тіркеуге;".

      23. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2014 ж., № 9, 51-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 2, 3-құжат; № 8, 45-құжат; № 9, 46-құжат; № 11, 57-құжат; № 16, 79-құжат; № 19-II, 103-құжат; № 20-IV, 113-құжат; № 21-I, 128-құжат; № 21-III, 135-құжат; № 22-II, 144, 145-құжаттар; № 22-V, 156, 158-құжаттар; № 22-VI, 159-құжат; № 23-I, 169-құжат; 2016 ж., № 1, 2, 4-құжаттар; № 6, 45-құжат; № 7-I, 50-құжат; № 7-II, 53-құжат; № 8-I, 62-құжат; № 8-II, 68-құжат; № 12, 87-құжат; 2017 ж., № 1-2, 3-құжат; № 4, 7-құжат; 2017 жылғы 11 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коллекторлық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 12 мамырда "Егемен Қазақстан" және "Казахстанская правда" газеттерінде жарияланған "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2017 жылғы 10 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

      37-бапта:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Экспорты және (немесе) импорты лицензиялануға жататын тауарлардың тізбесін Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті органының шешімімен бекітілген, үшінші елдермен саудада Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің әкелуіне немесе әкетуіне тыйым салу немесе шектеу қолданылатын тауарлардың бірыңғай тізбесі негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

      Тауарлардың экспортын және (немесе) импортын лицензиялаудың орындалу үшін осы шектеулер енгізілген мақсаттарға қарағанда тауарлардың экспортын немесе импортын көбірек шектеу немесе бұрмалау әсері болмауға тиіс.

      Экспортқа және (немесе) импортқа лицензиялар және рұқсаттар беру тәртібі мен шарттары халықаралық шарттарға сәйкес белгіленеді.";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Лицензия Сыртқы экономикалық қызметтің бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес жіктелетін, оларға қатысты лицензиялау енгізілген, экспорттық бақылауға жататын әрбір тауарға немесе өнімге беріледі.

      Лицензиар лицензиялардың мынадай түрлерін береді:

      1) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің шешімі негізінде сыртқы сауда қызметіне қатысушыға берілетін және лицензияда айқындалған санымен жекелеген тауар түрінің экспортына және (немесе) импортына құқық беретін бас лицензия;

      2) сыртқы сауда қызметіне қатысушыға жекелеген тауар түрінің экспортына және (немесе) импортына айрықша құқық беретін айрықша лицензия;

      3) сыртқы сауда шарты (келісімшарты) негізінде сыртқы сауда қызметіне қатысушыға берілетін және белгілі бір санымен лицензияланатын тауардың экспортына және (немесе) импортына құқық беретін біржолғы лицензия.

      Тауарлардың экспортына және (немесе) импортына бас және айрықша лицензиялар беруді лицензиар Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті органының шешімінде көзделген жағдайларда жүзеге асырады.

      Экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспортына және (немесе) импортына бас және айрықша лицензиялар берілмейді.";

      5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Біржолғы лицензияның қолданылу кезеңі оның қолданыла бастаған күнінен бастап бір жылдан аспауға тиіс. Біржолғы лицензияның қолданылу мерзімі сыртқы сауда шартының (келісімшартының) қолданылу мерзімімен немесе лицензияны беруге негіз болып табылған құжаттың қолданылу мерзімімен шектелуі мүмкін.

      Сан жағынан шектеулер енгізілген тауарлар үшін лицензияның қолданылу кезеңі квота белгіленген күнтізбелік жылда аяқталады.

      Егер Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті органының шешімінде өзгеше ескерілмесе, тауарлардың экспортына және (немесе) импортына арналған бас лицензияның қолданылу мерзімі ол қолданыла бастаған күннен бастап бір жылдан аспауға тиіс, ал сан жағынан шектеулер енгізілген тауарлар үшін – квота белгіленген күнтізбелік жылда аяқталады.

      Айрықша лицензияның қолданылу мерзімі әрбір нақты жағдайда Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті органының шешімімен белгіленеді.

      6. Экспортқа және импортқа арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұру немесе тоқтату тәртібін Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті органы белгілейді.".

      24. "Үшінші елдерге қатысты арнайы қорғау, демпингке қарсы және өтемақы шаралары туралы" 2015 жылғы 8 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:

      1) 1-баптың 30) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "30) төлеушілер – "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес айқындалған тұлғалар;";

      2) 6-баптың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Арнайы, демпингке қарсы және өтемақы баждарын есептеу, осы баждарды төлеу жөніндегі міндеттің туындауы және тоқтатылуы, оларды төлеу мерзімдері мен тәртібін айқындау, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждарын есепке жатқызу, бөлу және қайтару "Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде кедендік әкелу баждары үшін көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.".

      25. "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2015 ж., № 23-II, 171-құжат; 2016 ж., № 7-II, 55-құжат; № 8-II, 72-құжат; № 24, 126-құжат; 2017 ж., № 4, 7-құжат):

      43-баптың 21-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Мемлекеттік сатып алу туралы шартта Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған құн салығын және акциздерді төлеу талаптары қамтылуға тиіс.".

2-бап.

      Осы Заң 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2017 года № 523

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования".

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

      1. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 22-I, ст. 141; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 56, 57; № 8-II, ст. 71, 72; № 24, ст. 124; Закон Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 1 марта 2017 г.):

      в статье 47:

      пункт 1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) материалы о возможности уничтожения товаров, помещаемых под таможенную процедуру уничтожения, предусматривающие возможность захоронения, обезвреживания, утилизации и (или) уничтожения иным способом товаров, с указанием способа и места уничтожения;";

      абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "Объекты государственной экологической экспертизы, указанные в подпунктах 6) - 11) пункта 1 настоящей статьи, относятся к I категории.";

      пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

      "Объекты государственной экологической экспертизы, указанные в подпункте 5) пункта 1 настоящей статьи, относятся к III категории.".

      2. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 100; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 121, 124; № 21-II, ст. 130, 132; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-ІІ, ст. 144; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 12, ст. 87; № 22, cт.116; № 23, cт.119; № 24, cт.126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 6, ст. 11):

      1) в статье 11:

      пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

      "К налоговым поступлениям также относятся авансовые платежи, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Республики Казахстан, в счет уплаты предстоящих поступлений по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, указанным в абзаце первом настоящего пункта.";

      пункт 5 изложить в следующей редакции:

      "5. Неналоговыми поступлениями являются обязательные, невозвратные платежи в бюджет, установленные настоящим Кодексом и другими законодательными актами Республики Казахстан, кроме предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан, таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, не относящиеся к поступлениям от продажи основного капитала, связанные гранты, а также деньги, передаваемые в бюджет на безвозмездной основе, кроме трансфертов.";

      2) пункт 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:

      "3. Структурные и территориальные подразделения государственных органов не могут быть администраторами бюджетных программ, за исключением органов внутренних дел и территориальных подразделений уполномоченного органа в сфере гражданской защиты области, города республиканского значения, столицы, которые являются администраторами областных бюджетных программ, бюджетных программ города республиканского значения, столицы.";

      3) в пункте 1 статьи 49:

      подпункты 26) и 27) изложить в следующей редакции:

      "26) таможенные сборы, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;

      27) специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплачиваемые в связи с применением мер защиты внутреннего рынка;";

      дополнить подпунктом 27-1) следующего содержания:

      "27-1) авансовые платежи, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и Республики Казахстан, в счет уплаты предстоящих поступлений по платежам, перечисленным в подпунктах 25), 26) и 27) пункта 1 настоящей статьи, а также налог на добавленную стоимость и акцизы на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан;".

      3. В Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 20-21, ст. 89; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 149, 152; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 2, ст. 21; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; № 21, ст. 161; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 26; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 12, ст. 83; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 7, ст. 36; № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 13, ст. 62; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 11, ст. 65; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 33; № 10, ст. 50; № 19-II, ст. 102; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 22-I, ст. 143; № 22-V, ст. 156; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 6, cт. 45; № 8-II, ст. 67, 70; № 23, ст. 119; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 7):

      1) подпункт 92) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "92) санитарно-карантинный контроль – контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием груза и состоянием здоровья людей при перемещении людей и грузов через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, проводимый в целях недопущения завоза на территорию страны инфекционных и паразитарных заболеваний, а также потенциально опасных для здоровья человека веществ и продукции;";

      2) подпункт 26) пункта 1 статьи 7-1 изложить в следующей редакции:

      "26) созданию в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, санитарно-карантинных пунктов;";

      3) пункт 1 статьи 80 изложить в следующей редакции:

      "1. Ввоз на территорию Республики Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом, в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.";

      4) подпункт 2) пункта 1 статьи 80-2 изложить в следующей редакции:

      "2) лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза;";

      5) статью 80-3 изложить в следующей редакции:

      "Статья 80-3. Взаимодействие уполномоченного органа и уполномоченного органа в сфере таможенного дела Республики Казахстан

      1. При перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза, совпадающую с Государственной границей Республики Казахстан, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в органы государственных доходов Республики Казахстан должны быть представлены сведения, подтвержденные уполномоченным органом, о государственной регистрации каждого из ввозимых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники с указанием даты и номера государственной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 80, статьей 80-2 настоящего Кодекса.

      2. Уполномоченный орган в сфере таможенного дела Республики Казахстан представляет сведения в уполномоченный орган о ввозе на территорию Республики Казахстан через таможенную границу Евразийского экономического союза, совпадающую с Государственной границей Республики Казахстан, и вывозе с территории Республики Казахстан через таможенную границу Евразийского экономического союза, совпадающую с Государственной границей Республики Казахстан, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.";

      6) пункт 1 статьи 149 изложить в следующей редакции:

      "1. В пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, за исключением автомобильных пунктов пропуска, организовываются санитарно-карантинные пункты для осуществления санитарно-карантинного надзора за пассажирами, экипажами, поездными бригадами, транспортными средствами, грузами, представляющими опасность для здоровья населения.";

      7) пункт 1 статьи 150 изложить в следующей редакции:

      "1. В случае угрозы ввоза и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, и на соответствующих территориях вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения.".

      4. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 13-I, 13-II, ст. 83; № 21, ст. 122; 2015 г., № 16, ст. 79; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126):

      1) в оглавлении заголовки статей 236 и 246 изложить в следующей редакции:

      "Статья 236. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов";

      "Статья 246. Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов плательщика";

      2) пункт 1 статьи 234 изложить в следующей редакции:

      "1. Перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением указанных в статье 286 настоящего Кодекса, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, –

      наказывается штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с конфискацией имущества или без таковой.";

      3) в статье 236:

      заголовок и абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 236. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов

      1. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов в крупных размерах –";

      примечание изложить в следующей редакции:

      "Примечание. Лицо, добровольно уплатившее образовавшуюся задолженность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также пеней и процентов в случае их начисления, сумму штрафов, установленных законодательством Республики Казахстан, освобождается от уголовной ответственности по части первой настоящей статьи, если в его действиях не содержится состав иного преступления.";

      4) заголовок и абзац первый статьи 246 изложить в следующей редакции:

      "Статья 246. Незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов плательщика

      Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, на которое органами государственных доходов наложено ограничение в распоряжении, а также отказ в передаче такого имущества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, совершенные лицом, имущество которого ограничено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), по которым органами государственных доходов приостановлены расходные операции, –";

      5) абзац первый пункта 1 статьи 286 изложить в следующей редакции:

      "1. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, в том числе представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, а равно незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, –".

      5. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102, 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 124, 125; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 141, 143; № 22-II, ст. 144, 145, 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 152, 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 166, 169; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 9; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 49, 50; № 7-II, ст. 53, 57; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3; Закон Республики Казахстан от 5 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 5 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 10 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 12 мая 2017 г.):

      1) в оглавлении заголовки статей 417, 524, 538, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555 и 556 изложить в следующей редакции:

      "Статья 417. Нарушение порядка выдачи сертификата о происхождении товара и заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара";

      "Статья 524. Неуведомление органа государственных доходов о прибытии товаров и транспортных средств";

      "Статья 538. Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений";

      "Статья 545. Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза;

      Статья 546. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами с нарушением порядка перемещения товаров для личного пользования, установленного таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан";

      "Статья 548. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо таможенного контроля;

      Статья 549. Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза;

      Статья 550. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза с обманным использованием документов или средств идентификации;

      Статья 551. Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денег, дорожных чеков либо документарных ценных бумаг, недостоверное заявление сведений в таможенных документах;

      Статья 552. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Евразийского экономического союза с нарушением таможенных правил";

      "Статья 554. Действия, направленные на возврат без надлежащих оснований уплаченных (взысканных) таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, авансовых платежей, получение выплат и иных возмещений либо их невозвращение;

      Статья 555. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов;

      Статья 556. Неисполнение требования органа государственных доходов Республики Казахстан об уплате причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов в установленные сроки";

      2) пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

      "2. За нарушения режима Государственной границы Республики Казахстан, режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан и таможенную границу Евразийского экономического союза, законодательства Республики Казахстан в сфере защиты государственных секретов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требований пожарной безопасности, правил дорожного движения, таможенных правил вне места службы, законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, бюджетного и налогового законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, правил охоты, рыболовства, других правил и норм рационального использования и охраны природных ресурсов лица, указанные в части первой настоящей статьи, несут административную ответственность на общих основаниях. К указанным лицам не могут быть применены административные взыскания в виде лишения права ношения и хранения огнестрельного и холодного оружия и административного ареста.";

      3) заголовок и статью 417 изложить в следующей редакции:

      "Статья 417. Нарушение порядка выдачи сертификата о происхождении товара и заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара

      1. Составление экспертами-аудиторами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара и выдача экспертной организацией актов экспертиз о происхождении товара, об определении статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, в которых данные о товаре фальсифицированы и (или) недостоверны, –

      влекут штраф на экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара в размере десяти месячных расчетных показателей с приостановлением аттестатов экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара на срок шесть месяцев, на экспертные организации – в размере тридцати месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности на срок до трех месяцев.

      2. Отказ в выдаче сертификата о происхождении товара в случае представления надлежаще оформленного акта экспертизы о происхождении товара и документов, подтверждающих происхождение товара, по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области технического регулирования, документов, подтверждающих происхождение товара для внутреннего обращения, или отказ в выдаче заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара в случае представления надлежаще оформленного акта экспертизы об определении статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара и сведений, документов, подтверждающих статус товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, –

      влечет штраф на организацию, уполномоченную на выдачу сертификата о происхождении товара, органы (организации), уполномоченные на выдачу сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      3. Выдача уполномоченной организацией сертификата о происхождении товара, органами (организациями), уполномоченными на выдачу сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, в которых данные о товаре фальсифицированы и (или) недостоверны, –

      влечет штраф на организацию, уполномоченную на выдачу сертификата о происхождении товара, органы (организации), уполномоченные на выдачу сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      4. Нарушение уполномоченной организацией, органами (организациями), уполномоченными на выдачу сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, срока выдачи сертификата о происхождении товара, сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, а также письменного мотивированного решения об отказе в их выдаче –

      влечет штраф на организацию, уполномоченную на выдачу сертификата, органы (организации), уполномоченные на выдачу сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      5. Представление фальсифицированных и (или) недостоверных документов, подтверждающих происхождение товара по перечню, утверждаемому уполномоченным органом в области технического регулирования, для получения сертификата о происхождении товара, документов, подтверждающих происхождение товара для внутреннего обращения, для получения сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, а также сведений, документов, подтверждающих статус товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, для получения заключений форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара –

      влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двенадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати месячных расчетных показателей.

      6. Действия (бездействие), предусмотренные частями первой, второй, третьей и четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара в размере сорока месячных расчетных показателей с лишением аттестатов экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, на организацию, уполномоченную на выдачу сертификата, органы (организации), уполномоченные на выдачу сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, – в размере ста месячных расчетных показателей, на экспертные организации – в размере шестидесяти месячных расчетных показателей, с приостановлением деятельности на срок до трех месяцев.";

      4) статьи 521, 522, 523, 524, 525 и 526 изложить в следующей редакции:

      "Статья 521. Нарушение режима зоны таможенного контроля

      Перемещение товаров, транспортных средств и лиц, включая должностных лиц государственных органов (кроме таможенных), через границы зоны таможенного контроля и в ее пределах, а также осуществление в этой зоне производственной и иной предпринимательской деятельности без разрешения органа государственных доходов –

      влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

      Статья 522. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела

      Несоблюдение таможенным представителем, владельцами места или склада временного хранения, свободного или таможенного склада, магазина беспошлинной торговли условий и обязанностей осуществления такой деятельности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" либо несоответствие помещений или территорий, предназначенных для учреждения места или склада временного хранения, таможенного или свободного склада, магазина беспошлинной торговли, требованиям, установленным таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, –

      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

      Статья 523. Нарушение порядка осуществления деятельности таможенным перевозчиком

      Несоблюдение таможенным перевозчиком условий и обязанностей, предусмотренных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан для осуществления такой деятельности, в том числе отсутствие либо неисправность технического оборудования на транспортном средстве, позволяющего органу государственных доходов определить место нахождения данного транспортного средства, –

      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

      Статья 524. Неуведомление органа государственных доходов о прибытии товаров и транспортных средств

      Неуведомление органа государственных доходов при ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза о прибытии путем непредставления документов в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан –

      влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

      Статья 525. Нарушение порядка убытия товаров и транспортных средств

      1. Нарушение порядка убытия товаров и (или) транспортных средств с таможенной территории Евразийского экономического союза без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан, либо непредставление документов для убытия в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан –

      влекут предупреждение.

      2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания –

      влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

      Статья 526. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы

      Непринятие в случае аварии, действия непреодолимой силы или иных обстоятельств мер для обеспечения сохранности товаров и транспортных средств, несообщение в ближайший орган государственных доходов об этих обстоятельствах и месте нахождения таких товаров и транспортных средств либо необеспечение их перевозки в ближайший орган государственных доходов или иное место, определенное органом государственных доходов, –

      влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.";

      5) статьи 529, 530, 531 и 532 изложить в следующей редакции:

      "Статья 529. Неостановка транспортного средства

      Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в качестве товара, в местах, определяемых органом государственных доходов Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такая неостановка вызвана технической неисправностью транспортного средства или действиями непреодолимой силы, –

      влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

      Статья 530. Отправление транспортного средства без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан

      Отправление находящегося под таможенным контролем транспортного средства либо транспортного средства, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в качестве товара, из места его стоянки без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан, –

      влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

      Статья 531. Нарушение порядка совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, и таможенной очистки товаров

      Нарушение порядка совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, и таможенной очистки товаров, то есть несоблюдение установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан требований по помещению товаров под таможенную процедуру, месту и времени совершения таможенных операций, а также условий применения первоочередного порядка помещения отдельных категорий товаров под таможенную процедуру, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, –

      влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

      Статья 532. Неправомерные операции, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами, в отношении которых таможенная очистка не завершена

      1. Проведение операций, изменение состояния, пользование и (или) распоряжение товарами, в отношении которых таможенная очистка не завершена, в нарушение требований и условий, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, –

      влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

      2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф в размере сорока месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.";

      6) статью 535 изложить в следующей редакции:

      "Статья 535. Нарушение порядка таможенного декларирования товаров

      1. Нарушение декларантом и (или) таможенным представителем порядка таможенного декларирования товаров, то есть несоблюдение установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан требований по порядку заполнения таможенной декларации и таможенного декларирования, включая предварительное, неполное, периодическое и временное таможенное декларирование товаров, по месту таможенного декларирования товаров, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, –

      влекут предупреждение.

      2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.";

      7) статьи 537, 538, 539, 540 и 541 изложить в следующей редакции:

      "Статья 537. Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере таможенного дела уполномоченным экономическим оператором

      Несоблюдение уполномоченным экономическим оператором требований, предусмотренных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан для осуществления такой деятельности, –

      влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

      Статья 538. Нарушение сроков подачи таможенной декларации, документов и сведений

      1. Непредставление органу государственных доходов в установленные сроки таможенной декларации, документов и сведений при таможенном декларировании товаров, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, –

      влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.

      2. Непредставление органу государственных доходов в сроки, установленные таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), –

      влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

      Статья 539. Непредставление органу государственных доходов Республики Казахстан отчетности либо представление недостоверной отчетности и несоблюдение порядка ведения учета

      Непредставление органу государственных доходов таможенным перевозчиком, таможенным представителем, владельцами места или склада временного хранения, таможенного или свободного склада, магазина беспошлинной торговли, уполномоченными экономическими операторами, декларантами в порядке и сроки, которые определены таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, отчетности о ввозимых, вывозимых, декларируемых, поступающих, хранящихся, перерабатываемых, изготовляемых, приобретаемых и реализуемых товарах, находящихся под таможенным контролем либо на территории свободных таможенных зон, либо представление недостоверной отчетности, а равно несоблюдение порядка ведения учета таких товаров –

      влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

      Статья 540. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения и проведения операций с ними

      Нарушение порядка помещения товаров на хранение и порядка их хранения, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, сроков хранения на таможенном складе, порядка перемещения товаров с одного склада на другой, а равно проведение операций с товарами на таможенных складах, складах временного хранения и свободных складах –

      влекут штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

      Статья 541. Нарушение сроков временного хранения товаров

      Нарушение сроков временного хранения товаров, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, –

      влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      8) абзац первый пункта 1 статьи 542 изложить в следующей редакции:

      "Статья 542. Нарушение порядка переработки товаров и замена продуктов переработки

      1. Нарушение порядка переработки товаров, то есть несоблюдение установленных таможенным законодательством требований, ограничений и условий, содержащихся в документе об условиях переработки товаров, если такой документ обязателен в соответствии с условиями таможенной процедуры, порядка и сроков переработки товаров, количества выхода продуктов переработки, проведения операций по переработке таких товаров –";

      9) статью 543 изложить в следующей редакции:

      "Статья 543. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры

      1. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в отношении которой установлено требование о ее завершении, –

      влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      1-1. Невывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза временно ввезенных транспортных средств международной перевозки –

      влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.

      2. Невывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств для личного пользования в установленные сроки временного ввоза –

      влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.

      3. Представление органу государственных доходов Республики Казахстан недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, либо документов, относящихся к другим товарам и (или) транспортным средствам, в качестве подтверждения обратного вывоза или ввоза либо невозможности этого по причинам уничтожения или утраты товаров и (или) транспортных средств вследствие аварии или действия непреодолимой силы, естественного износа или убыли либо выбытия их из владения в связи с неправомерными действиями органов и должностных лиц иностранного государства, –

      влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.";

      10) заголовок и статью 545 изложить в следующей редакции:

      "Статья 545. Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза

      Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств с несоблюдением запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, –

      влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или коммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.";

      11) заголовок статьи 546 изложить в следующей редакции:

      "Статья 546. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами с нарушением порядка перемещения товаров для личного пользования, установленного таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан";

      12) статью 547 изложить в следующей редакции:

      "Статья 547. Нарушение порядка перемещения товаров в международных почтовых отправлениях

      Нарушение порядка перемещения товаров в международных почтовых отправлениях, установленного таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, –

      влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      13) заголовок и пункт 1 статьи 548 изложить в следующей редакции:

      "Статья 548. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо таможенного контроля

      1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо таможенного контроля, то есть вне определенных органами государственных доходов Республики Казахстан местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза или вне установленного времени работы органов государственных доходов Республики Казахстан в указанных местах, при отсутствии признаков преступления –

      влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.";

      14) заголовки и статьи 549, 550 и 551 изложить в следующей редакции:

      "Статья 549. Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза

      Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых либо перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе с использованием тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним товарам вида
других –

      влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, явившихся непосредственными объектами правонарушения, или без таковой, а также конфискацией товаров и транспортных средств со специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием товаров и предметов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.

      Статья 550. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза с обманным использованием документов или средств идентификации

      Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров и транспортных средств, а также помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения с представлением органу государственных доходов в качестве документов, необходимых для таможенных целей, недействительных документов, в том числе могущих послужить основанием для несоблюдения запретов и ограничений, документов, полученных незаконным путем, либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного средства идентификации либо подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и транспортным средствам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 555 настоящего Кодекса, –

      влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, или без таковой.

      Статья 551. Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денег, дорожных чеков либо документарных ценных бумаг, недостоверное заявление сведений в таможенных документах

      1. Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, перемещаемых либо перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза, то есть незаявление по установленной форме либо заявление декларантом, таможенным представителем, уполномоченным экономическим оператором в таможенной декларации и иных документах, необходимых для таможенных целей, недостоверных сведений о товарах, избранной таможенной процедуре, таможенной стоимости либо стране происхождения товаров или заявление иных недостоверных сведений, дающих основание для освобождения от уплаты таможенных платежей, налогов, или занижения размера таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы, –

      влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

      2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

      влекут штраф на физических лиц в размере шестидесяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста шестидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот месячных расчетных показателей.

      3. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличной иностранной валюты, наличной валюты Республики Казахстан, дорожных чеков либо документарных ценных бумаг, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, –

      влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

      4. Недостоверное заявление сведений о товарах, перемещаемых либо перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза, в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары либо в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), то есть незаявление по установленной форме либо заявление лицом в указанных документах недостоверных сведений о товарах, избранной таможенной процедуре, таможенной стоимости или заявление иных недостоверных сведений, влекущих занижение размера таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, –

      влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      15) заголовок и пункт 1 статьи 552 изложить в следующей редакции:

      "Статья 552. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Евразийского экономического союза с нарушением таможенных правил

      1. Транспортировка, хранение, приобретение, пользование или распоряжение товарами и транспортными средствами, ввезенными на таможенную территорию Евразийского экономического союза помимо таможенного контроля либо с сокрытием от такого контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо недекларированным или недостоверно декларированным, а равно транспортировка, хранение и приобретение товаров и транспортных средств, в отношении которых предоставлены таможенные льготы в части таможенных платежей и налогов, используемых либо отчуждаемых без разрешения органа государственных доходов Республики Казахстан в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, –

      влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей.";

      16) заголовки и статьи 554, 555 и 556 изложить в следующей редакции:

      "Статья 554. Действия, направленные на возврат без надлежащих оснований уплаченных (взысканных) таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, авансовых платежей, получение выплат и иных возмещений либо их невозвращение

      Представление органу государственных доходов Республики Казахстан документов, содержащих недостоверные сведения, дающие право на возврат уплаченных (взысканных) таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, авансовых платежей, уплаченных в счет таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов, а также авансовых платежей, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, получение выплат и иных возмещений или их невозвращение либо возвращение не в полном объеме без надлежащих оснований, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

      влечет штраф на юридических лиц в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.

      Статья 555. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов

      Неисполнение или ненадлежащее исполнение плательщиками и (или) лицами, несущими с плательщиком солидарную обязанность, обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в установленные сроки, неуплата таможенных сборов, процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин в установленные сроки –

      влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

      Статья 556. Неисполнение требования органа государственных доходов Республики Казахстан об уплате причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов в установленные сроки

      Неисполнение банком, страховой организацией, поручителем требования органа государственных доходов об уплате причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов –

      влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      17) статью 557 изложить в следующей редакции:

      "Статья 557. Неисполнение банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, решений органов государственных доходов Республики Казахстан

      Неисполнение решений органов государственных доходов о взыскании задолженности по таможенным пошлинам, таможенным сборам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов или о приостановлении расходных операций по счетам плательщика по вине банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, –

      влечет штраф на юридических лиц в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.";

      18) статью 684 изложить в следующей редакции:

      "Статья 684. Суды

      1. Судьи специализированных районных и приравненных к ним административных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 73, 74, 75 (частями первой, второй, пятой и шестой), 76, 77, 78, 79, 80 (частью четвертой), 81 (частью второй), 82 (частью второй), 82-1, 85, 86 (частью четвертой), 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 139 (частью второй), 145, 149, 150, 151 (частью второй), 153, 154, 158, 159, 160 (частью второй), 169 (частями второй, седьмой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой и четырнадцатой), 170 (частями седьмой, девятой, десятой, одиннадцатой и двенадцатой), 171, 173, 174 (частью второй), 175, 175-1, 176, 182, 183, 184, 185, 187 (частями второй, третьей, четвертой и пятой), 189, 190 (частями второй, третьей и четвертой), 191, 193 (частями второй и третьей), 199 (частью второй), 200, 211 (частью первой), 214, 216, 219, 233 (частью третьей), 235, 236, 237, 239-1, 245, 246, 246-1 (когда эти нарушения допущены при проведении аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора), 247 (частями шестой, девятой, одиннадцатой), 251, 252 (частью второй), 281 (частями четвертой, пятой и шестой), 282 (частями третьей, четвертой, шестой, седьмой, девятой, одиннадцатой и тринадцатой), 283, 283-1, 294 (частями первой и второй), 296 (частью второй), 299 (частью второй), 310, 311, 312 (частью второй), 313, 314, 316 (частью второй), 317 (частью четвертой), 317-1 (частью второй), 317-2 (частью второй), 319, 320 (частями первой, второй и третьей), 326 (частями третьей и четвертой), 333 (частью второй), 356 (частью четырнадцатой), 357, 360 (частью первой), 382 (частями второй и третьей), 383 (частями третьей и четвертой), 385 (частью второй), 389, 392 (частью третьей), 395 (частью второй), 396 (частью второй), 397 (частью четвертой), 398, 399 (частями второй и третьей), 400 (частью второй), 401 (частями шестой и седьмой), 402 (частью четвертой), 404 (частью девятой), 405 (частью первой), 407 (частями второй и третьей), 409 (частью седьмой), 410-1, 413, 414, 415 (частью второй), 416, 417 (частями первой и шестой), 419 (частью второй), 422, 423 (частью второй), 424 (частями третьей и пятой), 425 (частью второй), 426 (частями второй и третьей), 427, 433 (частью второй), 434, 436, 439, 440 (частями четвертой и пятой), 443 (частью второй), 444 (частью первой), 445, 445-1, 446, 449 (частями второй и третьей), 450, 451, 452 (частями третьей, четвертой и шестой), 453, 454 (частью второй), 455 (частью четвертой), 456, 456-1, 460-1 (частями второй и третьей), 461, 462, 463, 464 (частью второй), 465, 467, 469 (частью второй), 470 (частью второй), 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 488, 489 (частями второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой), 489-1, 490, 495 (частью второй), 496 (частями второй и третьей), 498, 506, 507, 508, 509, 512 (частью второй), 513 (частью второй), 514 (частью второй), 516, 517 (частями второй, четвертой, пятой, шестой и седьмой), 528 (частью первой), 532 (частью второй), 543 (частями 1-1 и третьей), 544, 545, 548 (частью второй), 549, 550, 552 (частью второй), 563 (частью второй), 564 (частью пятой), 569 (частями первой, второй и четвертой), 583 (частью второй), 590 (частью четвертой), 596 (частями третьей и пятой), 603 (частями первой и второй), 604 (частью второй), 605 (частью второй), 606 (частью второй), 607 (частью второй), 608, 610, 611 (частями второй и третьей), 613 (частями первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой), 615 (частью четвертой), 618, 621 (частью третьей), 636 (частью второй), 637 (частями восьмой, девятой, десятой и тринадцатой), 638 (частью второй), 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

      2. Судьи специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних рассматривают дела:

      1) об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, предусмотренных статьями 435, 436 (частью третьей), 438 (частью третьей), 440 (частями четвертой и пятой), 442 (частью третьей), 448 настоящего Кодекса;

      2) об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 430 (частью второй), 663 настоящего Кодекса.

      3. Судьи Верховного Суда, областных, районных и приравненных к ним судов рассматривают дела, предусмотренные статьей 653 настоящего Кодекса, о фактах проявления неуважения к суду со стороны присутствующего в процессе лица, установленных в ходе судебного разбирательства.";

      19) пункты 1 и 2 статьи 720 изложить в следующей редакции:

      "1. Органы государственных доходов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 91 (частями шестой, седьмой и восьмой), 92 (частями второй, третьей и четвертой), 92-1, 151 (частью первой), 152, 155, 157, 174 (частями первой, третьей и четвертой), 177, 178, 179, 180, 181, 194, 195, 196, 203, 205, 221, 233 (частью первой), 239 (частями первой и второй), 246-1 (когда эти нарушения допущены при проведении аудита по налогам), 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 280-1, 281 (частями первой, второй и третьей), 282 (частями первой, второй, пятой, восьмой, десятой и двенадцатой), 284, 285, 285-1, 286, 287, 288, 460-1 (частью первой), 460-2, 464 (частью первой), 471, 472, 473, 474, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 (частями второй и третьей), 529, 530, 531, 532 (частью первой), 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543 (частями первой и второй), 546, 547, 548 (частью первой), 551, 552 (частью первой), 553, 554, 555, 556, 557, 558 и 571 настоящего Кодекса.

      2. Органы государственных доходов также рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 230 (частью второй), 297, 324 (частью первой), 334, 377 (частью первой), 400 (частью первой), 406 (частями первой и второй), 425 (частью первой), 572 (частью первой), 573, 574, 589 (по административным правонарушениям на автомобильном транспорте), 590 (частями первой, второй, пятой, шестой, седьмой, восьмой и десятой), 593 (частями второй, третьей, четвертой и пятой), 609, 612 (частью первой и третьей) и 621 (частью четвертой) настоящего Кодекса, когда перечисленные в настоящей части административные правонарушения совершены в автомобильных, морских пунктах пропуска и иных местах перемещения товаров через Государственную границу Республики Казахстан.";

      20) подпункт 4) пункта 1 статьи 786 изложить в следующей редакции:

      "4) нарушений режима Государственной границы Республики Казахстан, пограничного и таможенного режимов, режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан и таможенную границу Евразийского экономического союза, злостного неповиновения законному распоряжению или требованию военнослужащего Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, военнослужащих иных войск, воинских формирований, сотрудника органов внутренних дел (полиции) – военнослужащим, сотрудником органов внутренних дел (полиции) или другим физическим лицом, исполняющим обязанности по охране Государственной границы Республики Казахстан, в подразделение, воинскую часть, Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, в орган внутренних дел (полицию), орган местного управления;";

      21) пункт 2 статьи 789 изложить в следующей редакции:

      "2. Лицо, в отношении которого возбуждено производство за незаконное проникновение на охраняемые объекты, нарушения режима Государственной границы Республики Казахстан, пограничного и таможенного режимов или режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан и таможенную границу Евразийского экономического союза, а также об административном правонарушении на континентальном шельфе, территориальных водах (море) и внутренних водах Республики Казахстан, может быть задержано в необходимых случаях для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения до сорока восьми часов с сообщением об этом письменно прокурору в течение двадцати четырех часов с момента задержания. Лица, допустившие нарушение порядка, установленного в связи с введением комендантского часа в местности, где объявлено чрезвычайное положение, могут быть задержаны сотрудниками органов внутренних дел (полицией) или военными патрулями до окончания комендантского часа, а те из них, которые не имеют при себе документов,– до установления их личности, не более чем на сорок восемь часов.".

      22) подпункт 31 пункта 1 статьи 804 изложить в следующей редакции:

      "31) органов государственных доходов (статьи 150, 151 (часть вторая), 153, 154, 158, 174 (часть вторая), 176, 182, 183, 190 (части третья и четвертая), 246 (части пятая и шестая), 281 (части четвертая, пятая и шестая), 282 (части третья, четвертая, шестая, седьмая, девятая, одиннадцатая и тринадцатая), 283, 283-1, 357, 398, 460-1 (части вторая и третья), 462, 463, 464 (часть вторая), 467, 489 (части пятая, шестая, седьмая и восьмая), 528 (часть первая), 532 (частью второй), 543 (части 1-1 и третья), 544, 545, 548 (часть вторая), 549, 550, 552 (часть вторая), 590 (часть четвертая), 654, 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667, 679, а также по административным правонарушениям, совершенным в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, предусмотренных статьями 400 (часть вторая) и 425 (часть вторая);".

      6. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-II, 20-III, cт. 112; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 55; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 72; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126):

      1) подпункт 2) пункта 3 статьи 140 изложить в следующей редакции:

      "2) проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза и (или) Государственной границы Республики Казахстан и (или) местах доставки, местах завершения таможенной очистки, определяемых в соответствии с международными договорами;";

      2) пункт 10 статьи 159 изложить в следующей редакции:

      "10. Контроль за целевым использованием объектов освобождения от обложения таможенными пошлинами осуществляется в порядке, определенном Евразийской экономической комиссией.";

      3) пункт 2 статьи 248 изложить в следующей редакции:

      "2. На территории специальной экономической зоны или на ее части действует таможенная процедура свободной таможенной зоны. Границы специальной экономической зоны, в пределах которых действует таможенная процедура свободной таможенной зоны, определяются в соответствии с актом Президента Республики Казахстан о создании специальной экономической зоны.

      Территория специальной экономической зоны является частью таможенной территории Евразийского экономического союза.

      Таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.

      Территория специальной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, является зоной таможенного контроля.".

      7. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, cт. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 55; № 8-I, ст. 65; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7):

      подпункт д) пункта 6 статьи 50 изложить в следующей редакции:

      "д) органам государственных доходов исключительно в целях налогового администрирования, таможенного контроля в отношении:

      проверяемого юридического лица и (или) его структурного подразделения по вопросам, связанным с налогообложением;

      проверяемого физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, профессионального медиатора, по вопросам, связанным с налогообложением;

      физического лица, снятого с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя и прекратившего деятельность в упрощенном порядке за период времени, не превышающий срока исковой давности, установленного налоговым законодательством Республики Казахстан;

      юридического лица и (или) его структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора, фактическое отсутствие которых по месту нахождения подтверждено в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, и не представивших налоговую отчетность до истечения шести месяцев после установленного налоговым законодательством Республики Казахстан срока ее представления, за исключением периода продления такого срока в случаях, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан;

      бездействующих юридического лица, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката;

      юридического лица, структурного подразделения юридического лица, физического лица, состоящего на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, имеющих в течение четырех месяцев со дня возникновения непогашенную налоговую задолженность в размере более 10000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

      проверяемого юридического лица и (или) его структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами Республики Казахстан, по операциям, осуществляемым ими на территории Республики Казахстан, в рамках таможенной проверки.

      Сведения по экспортным и (или) импортным операциям клиентов выдаются с санкции прокурора;".

      8. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года "Об аудиторской деятельности" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 79; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-I, ст. 143; 2016 г., № 7-II, ст. 53):

      абзац восемнадцатый пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "уполномоченные экономические операторы в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан";".

      9. В Закон Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 2-3, ст. 34; № 23, ст. 931; 2002 г., № 4, ст. 30; 2003 г., № 15, ст. 121; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2009 г., № 18, ст. 84, 85; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 123; № 23, ст. 143; 2015 г., № 13, cт. 65; № 20-IV, ст. 113):

      1) в статье 1:

      подпункт 1) изложить в следующей редакции:

      "1) уполномоченный орган в автомобильных пунктах пропуска – органы государственных доходов Республики Казахстан, осуществляющие государственный карантинный фитосанитарный контроль в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, за исключением лабораторной экспертизы;";

      подпункт 15) изложить в следующей редакции:

      "15) фитосанитарный контрольный пост – подразделение ведомства уполномоченного органа, расположенное на территории пограничных и таможенных пунктов (пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, за исключением автомобильных пунктов пропуска), а также в местах, определенных уполномоченным органом, оснащенное необходимым оборудованием и приборами, осуществляющее государственный карантинный фитосанитарный надзор;";

      2) подпункты 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 7-3 изложить в следующей редакции:

      "1) проводит в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, государственный карантинный фитосанитарный контроль за ввозимой, вывозимой и транзитной подкарантинной продукцией, перемещаемой в транспортных средствах и приспособлениях для перевозки (в том числе кабинах, салонах, багажных и грузовых отделениях транспортных средств, контейнерах), ручной клади и багаже физических лиц, составляет акт карантинного фитосанитарного контроля и надзора, проставляет на сопроводительных товаротранспортных документах соответствующий штамп установленного образца о прохождении государственного карантинного фитосанитарного контроля и надзора;

      2) проводит документарный государственный карантинный фитосанитарный контроль, а также осмотр и (или) досмотр ввозимой, вывозимой и транзитной подкарантинной продукции в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза;

      3) выдает и контролирует исполнение предписания в автомобильных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза:

      об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан в области карантина растений;

      о выполнении мероприятий по карантину растений;";

      3) в статье 13:

      абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Ввоз на территорию Республики Казахстан подкарантинной продукции разрешается только через фитосанитарные контрольные посты и автомобильные пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза.";

      пункт 6 изложить в следующей редакции:

      "6. Обеззараживанию подлежат транспортные средства и подкарантинная продукция, зараженные карантинными объектами, продукция, обеззараживание которой предусмотрено, а также транспортные средства и подкарантинная продукция, потенциально опасные в карантинном отношении, по предписанию Главного государственного инспектора по карантину растений Республики Казахстан.

      Обеззараживание подкарантинной продукции, предусмотренное по предписаниям государственных инспекторов по карантину растений по результатам карантинного досмотра, проводится владельцами подкарантинной продукции на договорной основе с фумигационными отрядами.

      При выявлении карантинных объектов в подкарантинной продукции на фитосанитарных контрольных постах работы по обеззараживанию проводятся в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, в фумигационных камерах, штабелях, трюмах судов и барж, вагонах, контейнерах и на других видах транспорта.

      Все виды транспортных средств после перевозки импортной подкарантинной продукции, а также продукции из карантинных зон Республики Казахстан подлежат обязательной очистке с уничтожением отходов, а в случае необходимости – фумигации в местах, определенных государственным инспектором по карантину растений.".

      10. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года "О финансовом лизинге" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 10, ст. 247; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 25; 2005 г., № 23, ст. 104; 2010 г., № 15, ст. 71; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 4-5, ст. 24; 2015 г., № 8, ст. 45; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113):

      пункт 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

      "2. Перечень предметов лизинга, к которым применяется таможенная процедура временного ввоза и временного вывоза товаров, установленный таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, определяется Правительством Республики Казахстан.".

      11. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 15, ст. 148; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 20, ст. 152; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 16; № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 2, ст. 10; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, cт. 123; № 23, cт. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 22-II, ст. 145):

      по всему тексту слова "таможенной границей Таможенного союза", "таможенной границей таможенного союза" заменить словами "таможенной границей Евразийского экономического союза".

      12. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "Об автомобильном транспорте" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 87; № 19-І, 19-ІІ, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 19-І, ст. 100, 101; № 20-IV, ст. 113; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 6, ст. 45; № 8-I, cт. 65):

      1) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

      "3. Контроль за проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан осуществляется в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, а также в иных местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, автомобильных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах в пределах границ городов или иных населенных пунктов.

      Создание пунктов пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, а также иных мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и постов транспортного контроля без оснащения техническими средствами контроля не допускается. Перечень автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, а также иных мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и стационарных постов транспортного контроля на территории Республики Казахстан утверждается Правительством Республики Казахстан.";

      2) статью 19-4 изложить в следующей редакции:

      "Статья 19-4. Транспортный контроль за проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан

      1. Транспортный контроль за проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан осуществляется в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, в иных местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, а также при проезде автотранспортных средств через специальные автоматизированные измерительные средства.

      1-1. Транспортный контроль за проездом автотранспортных средств в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, а также в иных местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, осуществляется органами государственных доходов Республики Казахстан.

      2. Пункты пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, а также иные места перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и стационарные посты транспортного контроля должны быть оборудованы капитальными зданиями и сооружениями, оснащены техническими средствами контроля, связи, современным телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для сбора, передачи и консолидирования данных. Пункты пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, при необходимости оборудуются шлагбаумами.";

      3) часть вторую статьи 19-7 изложить в следующей редакции:

      "Контрольные функции, за исключением предусмотренных подпунктами 1), 2), 8), 9), 11), 15), 20), 21), 22), 23) и 24) части первой настоящей статьи, в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, а также в иных местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, осуществляются органами государственных доходов Республики Казахстан.".

      13. В Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 21, ст. 124; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 92; № 24, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 60; 2009 г., № 17, ст. 80; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 5, ст. 41; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-ІV, ст. 113; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53):

      1) в оглавлении заголовок статьи 16-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 16-1. Экспертная организация и эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара";

      2) в статье 1:

      подпункт 14) изложить в следующей редакции:

      "14) реестр государственной системы технического регулирования – документ учета технических регламентов и нормативных технических документов, стандартов, классификаторов технико-экономической информации, органов по подтверждению соответствия, испытательных лабораторий, технических комитетов по стандартизации, экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара и выданных документов в сфере подтверждения соответствия, за исключением стандартов организаций и стандартов консорциума;";

      подпункт 31-1) изложить в следующей редакции:

      "31-1) эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара – физические лица, аттестованные в порядке, определяемом уполномоченным органом;";

      3) подпункт 8) статьи 5 изложить в следующей редакции:

      "8) эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара;";

      4) в статье 7:

      подпункт 11) изложить в следующей редакции:

      "11) разрабатывает, утверждает порядок и организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара и их аттестацию, а также разрабатывает и утверждает разрешительные требования к ним;";

      подпункт 14) изложить в следующей редакции:

      "14) осуществляет контроль посредством проведения ежегодной проверки деятельности организации, уполномоченной на выдачу сертификата о происхождении товара, за соблюдением порядка выдачи сертификата о происхождении товара и деятельности уполномоченного органа (организации) за соблюдением порядка выдачи сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, определения статуса товара Евразийского экономического союза и (или) иностранного товара;";

      5) заголовок и статью 16-1 изложить в следующей редакции:

      "Статья 16-1. Экспертная организация и эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара

      1. Экспертная организация удостоверяет и выдает акты экспертиз о происхождении товара, об определении статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, составленные экспертами-аудиторами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара.

      2. Эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара осуществляют свою деятельность в составе одной экспертной организации.

      3. Аттестация экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара осуществляется комиссией по аттестации экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, которая создается уполномоченным органом.

      В состав комиссии по аттестации экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара включаются эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, представители уполномоченного органа, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и иных организаций.

      Аттестация экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара осуществляется один раз в пять лет в порядке, определяемом уполномоченным органом.

      4. Эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара осуществляют свою деятельность в порядке, определяемом уполномоченным органом.

      5. Экспертам-аудиторам по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара запрещается составлять акты экспертиз о происхождении товара, об определении статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, если представленные данные о товаре фальсифицированы и (или) недостоверны.";

      6) подпункт 5-1) пункта 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:

      "5-1) выдавать предписания об устранении нарушений порядка определения страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза и (или) иностранного товара, выдачи сертификата о происхождении товара, сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Евразийского экономического союза и (или) иностранного товара, в которых данные о товаре недостоверны;".

      14. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 11, ст. 38; 2007 г., № 3, ст. 20; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 13-14, ст. 63; 2010 г., № 15, ст. 71; 2012 г., № 1, ст. 6; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 10, ст. 52; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 22-I, ст. 140; № 22-VI, ст. 159):

      1) в статье 18:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.";

      пункты 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "3. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан физическим лицом наличной иностранной и (или) наличной национальной валюты (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожных чеков в общей сумме, превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию органу государственных доходов Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории Евразийского экономического союза.

      Таможенное декларирование осуществляется путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

      4. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан физическим лицом документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков (кроме дорожных чеков) подлежит обязательному таможенному декларированию органу государственных доходов Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории Евразийского экономического союза.

      5. Ввоз в Республику Казахстан или вывоз из Республики Казахстан с территории или на территорию, которая не является составной частью таможенной территории Евразийского экономического союза, аффинированного золота в слитках, а также монет из драгоценных металлов, являющихся законным платежным средством, осуществляется в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.".

      2) статью 29 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. Порядок взаимодействия Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа в сфере таможенного дела в целях соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан, обмена информацией, в том числе в электронной форме, а также перечень сведений в рамках такого обмена информацией определяются совместным актом.".

      15. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "О трансфертном ценообразовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 15-16, ст. 65; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 11, ст. 58; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 11, ст. 80; 2013 г., № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122):

      1) подпункт 1) пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

      "1) международным деловым операциям.

      При этом для целей настоящего подпункта:

      экспорт товаров – вывоз товаров с территории Республики Казахстан, осуществляемый в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, а также вывоз товаров с территории Республики Казахстан на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза;

      импорт товаров – ввоз товаров на территорию Республики Казахстан, осуществляемый в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, а также ввоз товаров на территорию Республики Казахстан с территории другого государства-члена Евразийского экономического союза;";

      2) подпункт 4) пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "4) информацию по сделкам, указанным в статье 3 настоящего Закона, содержащую сведения из договоров (контрактов), счетов-фактур (инвойсов), деклараций на товары, сведения, представляемые финансовыми организациями, а также иные сведения, необходимые для определения дифференциала;"

      3) в статье 9:

      подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "3) при проведении проверок, осуществляемых уполномоченными органами по вопросам соблюдения налогового законодательства Республики Казахстан и таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан в случае отсутствия источников информации по рыночным ценам.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Государственный контроль в области применения трансфертных цен осуществляется в форме проверки и иных формах.

      Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.

      Особенности порядка и сроков проведения проверки и иных форм государственного контроля, осуществляемые органами государственных доходов, определяются налоговым законодательством Республики Казахстан и таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.".

      16. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2009 года "О поддержке использования возобновляемых источников энергии" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 13-14, ст. 61; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 14, ст. 92; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; № 15, ст. 79; 2014 г., № 1, ст. 4; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, cт. 113; 2016 г., № 8-II, ст. 72):

      подпункт 9-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "9-1) возобновляемые источники энергии казахстанского производства – возобновляемые источники энергии, произведенные казахстанскими производителями и:

      определяемые в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан как полностью произведенные в Республике Казахстан;

      определяемые как подвергнутые достаточной переработке в Республике Казахстан в соответствии с критериями достаточной переработки, устанавливаемыми законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан;".

      17. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 87; 2010 г., № 7, ст. 32; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 21, ст. 118, 122; 2015 г., № 16, ст. 79; № 22-I, cт. 140; 2016 г., № 7-II, cт. 55; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118):

      пункт 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:

      "6. Сбор информации по ввозу в Республику Казахстан или вывозу из Республики Казахстан задекларированных культурных ценностей, наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого с территории, которая является составной частью таможенной территории Евразийского экономического союза, на территорию, которая является составной частью таможенной территории Евразийского экономического союза, осуществляется органом государственных доходов Республики Казахстан с последующим ее обязательным предоставлением в уполномоченный орган в установленные сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.".

      18. В Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года "О специальных экономических зонах в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 15, ст. 119; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 3, ст. 19; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 11, ст. 63; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования специальных экономических зон", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 29 октября 2015 г.):

      1) в статье 26:

      пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "2. Таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.

      3. Территория специальной экономической зоны является частью таможенной территории Евразийского экономического союза.

      4. Территория специальной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, является зоной таможенного контроля.

      Таможенный контроль на территории специальной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.";

      дополнить пунктом 5 следующего содержания:

      "5. На территории специальной экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического союза, могут находиться и размещаться товары, помещенные под иные таможенные процедуры, в том числе под таможенную процедуру беспошлинной торговли.";

      2) статью 27 изложить в следующей редакции:

      "Статья 27. Товары, помещаемые под таможенную процедуру свободной таможенной зоны

      Товары, ввезенные на территорию специальной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в порядке и на условиях, определенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, и рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Евразийского экономического союза для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также мер нетарифного регулирования.".

      19. В Закон Республики Казахстан от 22 июня 2012 года "О магистральном трубопроводе" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 11, ст. 79; 2014 г., № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 9, ст. 46; № 20-IV, cт. 113):

      пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:

      "3. Органы государственных доходов Республики Казахстан осуществляют таможенное регулирование перемещения продукции по магистральному трубопроводу через таможенную границу Евразийского экономического союза в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.".

      20. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2013 года "О Государственной границе Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 2, ст. 9; № 15, ст. 81; 2014 г., № 7, ст. 37; № 21, ст. 122, 123; № 22, ст. 131; 2015 г., № 1, ст. 2; № 20-ІV, ст. 113; 2016 г., № 8-ІІ, ст. 71; № 24, ст. 131; Закон Республики Казахстан от 5 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.):

      пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:

      "2. Досмотр транспортных средств, грузов и товаров на Государственной границе с государствами-членами Евразийского экономического союза осуществляется Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.".

      21.В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года "О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 15, ст. 80; 2014 г., № 12, ст. 82; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 22-V, ст. 152):

      подпункт 15) статьи 14 изложить в следующей редакции:

      "15) определяет статус товара Евразийского экономического союза и (или) иностранного товара;".

      22. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года "О дорожном движении" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 8, ст. 43; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 16, ст. 79; № 19-І, ст. 101; № 20-ІV, ст. 113; № 22-ІІ, ст. 144; 2016 г., № 6, ст. 45):

      подпункт 1) пункта 2 статьи 66 изложить в следующей редакции:

      "1) зарегистрировать транспортные средства в уполномоченном органе в течение десяти рабочих дней после приобретения механического транспортного средства на таможенной территории Евразийского экономического союза или совершения таможенных операций, связанных с выпуском для личного пользования, выпуском для внутреннего потребления, выпуском временно ввезенных в Республику Казахстан на срок более одного года;".

      23. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, cт. 46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 2, 4; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 50; № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 8-II, ст. 68; № 12, ст. 87; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 7; Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 11 мая 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 10 мая 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации", опубликованный в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда" 12 мая 2017 г.):

      в статье 37:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежит лицензированию, устанавливается Правительством Республики Казахстан на основании Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Евразийского экономического союза в торговле с третьими странами, утвержденного решением соответствующего органа Евразийского экономического союза.

      Лицензирование экспорта и (или) импорта товаров не должно иметь более ограничивающего или искажающего воздействия на экспорт или импорт товаров чем цели, во исполнение которых данные ограничения были введены.

      Порядок и условия выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт устанавливаются в соответствии с международными договорами.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Лицензия выдается на каждые товар или продукцию, подлежащие экспортному контролю, классифицируемые в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, в отношении которых введено лицензирование.

      Лицензиар выдает следующие виды лицензий:

      1) генеральная лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании решения государства-члена Евразийского экономического союза и предоставляющая право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара в определенном лицензией количестве;

      2) исключительная лицензия, предоставляющая участнику внешнеторговой деятельности исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельного вида товара;

      3) разовая лицензия, выдаваемая участнику внешнеторговой деятельности на основании внешнеторгового договора (контракта) и предоставляющая право на экспорт и (или) импорт лицензируемого товара в определенном количестве.

      Выдача генеральных и исключительных лицензий на экспорт и (или) импорт товаров осуществляется лицензиаром в случаях, предусмотренных решением соответствующего органа Евразийского экономического союза.

      На экспорт и (или) импорт продукции, подлежащей экспортному контролю, генеральные и исключительные лицензии не выдаются.";

      пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

      "5. Период действия разовой лицензии не может превышать один год с даты начала ее действия. Срок действия разовой лицензии может быть ограничен сроком действия внешнеторгового договора (контракта) или сроком действия документа, являющегося основанием для выдачи лицензии.

      Для товаров, в отношении которых введены количественные ограничения, период действия лицензии заканчивается в календарном году, на который установлена квота.

      Срок действия генеральной лицензии на экспорт и (или) импорт товаров не может превышать один год с даты начала ее действия, а для товаров, в отношении которых введены количественные ограничения, заканчивается в календарном году, на который установлена квота, если иное не оговорено решением соответствующего органа Евразийского экономического союза.

      Срок действия исключительной лицензии устанавливается решением соответствующего органа Евразийского экономического союза в каждом конкретном случае.

      6. Порядок приостановления или прекращения действия лицензии на экспорт и импорт устанавливается соответствующим органом Евразийского экономического союза.".

      24. В Закон Республики Казахстан от 8 июня 2015 года "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим странам":

      1) подпункт 30) статьи 1 изложить в следующей редакции:

      "30) плательщики – лица, определенные в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан";";

      2) абзац первый статьи 6 изложить в следующей редакции:

      "Исчисление специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникновение и прекращение обязанности по уплате данных пошлин, определение сроков и порядка их уплаты, зачисление, распределение и возврат специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин осуществляются в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" для ввозных таможенных пошлин.".

      25.В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 23-II, ст. 171; 2016 г., № 7-II, cт. 55; № 8-II, cт. 72; № 24, cт. 126; 2017 г., № 4, ст. 7):

      пункт 21 статьи 43 изложить в следующей редакции:

      "21. Договор о государственных закупках должен содержать условия уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, таможенного законодательства Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.".


      Статья 2.

      Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2018 года.

      Президент

      Республики Казахстан