Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 809 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 5 желтоқсандағы
№ 809 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты түрде өрт сөндіру және автоматты өрт дабылымен, өрт кезінде адамдарға хабарлау және оларды эвакуациялауды басқару жүйелерімен жабдықтау жөніндегі талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы № 796 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 36, 394-құжат).

      2. "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 1-2, 6-құжат).

      3. "Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 16 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 3-4, 8-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 және "Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы" 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 16 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 қазандағы № 1249 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 59, 848-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 1567 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 3, 49-құжат).

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2017 года № 809.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 5 декабря 2017 года № 809

Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796 "Об утверждении Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 36, ст. 394).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 1-2, ст. 6).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 3-4, ст. 8).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2011 года № 1249 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" и от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 59, ст. 848).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 1567 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 3, ст. 49).