Дактилоскопиялық және геномдық тіркеуді жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қаңтардағы № 36 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      "Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Преамбула жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      1. Қоса беріліп отырған Дактилоскопиялық және геномдық тіркеуді жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 31 қаңтардағы
№ 36 қаулысымен
бекітілген

Дактилоскопиялық және геномдық тіркеуді жүргізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Дактилоскопиялық және геномдық тіркеуді жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және дактилоскопиялық және (немесе) геномдық тіркеуді жүргізуге, дактилоскопиялық және геномдық ақпаратты жинауға, өңдеуге және қорғауға, биологиялық материалды іріктеуге, пайдалануға, адамның жеке басын анықтауға немесе растауға уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) амплификация – хромосомалық дезоксирибонуклеин қышқылы (бұдан әрі – ДНҚ) учаскелерінің қосымша көшірмелерінің пайда болу процесі;

      2) генетикалық профиль – адамның немесе танылмаған мәйіттің жеке басын анықтауға мүмкіндік беретін ДНҚ-ның белгілі фрагменттері туралы кодталған ақпарат;

      3) геномдық ақпарат бойынша сәйкестендіру – анықталып жатқан адамның, танылмаған мәйіттің геномдық профилінің "Жеке басты биометриялық сәйкестендіру" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – "ЖБС" ААЖ) геномдық ақпаратының дерекқоры бойынша сәйкес келуін тексеру;

      4) геномдық ақпаратты жинау – геномдық ақпаратты алуға бағытталған әрекеттер;

      5) дактилоскопиялау – материалдық жеткізгіштерде қолдың тырнақ фалангаларының және (немесе) алақан бетіндегі папиллярлық сызықтардан түзетілетін тері бедерінің таңбасын (бұдан әрі – таңбалар) алу;

      6) дактилоскопиялық ақпарат бойынша сәйкестендіру – жеке басты "ЖБС" ААЖ дактилоскопиялық ақпараттың дерекқоры бойынша жеке тұлғаның немесе танылмаған мәйіттің қол саусақтарының және (немесе) алақандарының папиллярлық бедерлері құрылымының ерекшеліктері туралы биометриялық деректерді тексеру арқылы анықтау;

      7) дактилоскопиялық ақпаратты жинау – дактилоскопиялық ақпаратты алуға бағытталған әрекеттер;

      8) дактилоскопиялық немесе геномдық ақпаратты беру – уәкілетті мемлекеттік органға дактилоскопиялық немесе геномдық ақпаратты беруге бағытталған әрекеттер;

      9) дактилоскопиялық немесе геномдық ақпаратты жинақтау –дактилоскопиялық немесе геномдық ақпаратты "ЖБС" ААЖ дерекқорына енгізу арқылы оны жүйелеу жөніндегі әрекеттер;

      10) дактилоскопиялық немесе геномдық ақпаратты сақтау – дактилоскопиялық немесе геномдық ақпараттың заңмен белгіленген құпиялылығы мен қолжетімділігінің тұтастығын қамтамасыз ету жөніндегі әрекеттер;

      11) дактилоскопиялық немесе геномдық ақпаратты трансшекаралық беру – Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шет мемлекеттің аумағына, шет мемлекеттің билік органына дактилоскопиялық немесе геномдық ақпаратты беру;

      12) дербес сәйкестендіргіш – дактилоскопиялық ақпараттың "ЖБС" ААЖ-де қол саусақтарының және (немесе) алақандарының папиллярлық бедерлері құрылымының ерекшеліктері туралы биометриялық деректер бөлігінде ақпараттық жүйелердің интеграцияланған өзара іс-қимыл жасасуы шеңберінде адамның дербес деректерімен байланысына арналған бірегей сәйкестендіргіш;

      13) "Жеке басты биометриялық сәйкестендіру" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі – біреуі автоматтандырылған дактилоскопиялық ақпараттық жүйедегі дактилоскопиялық ақпаратты қамтитын, ал екіншісі автоматтандырылған геномдық ақпараттық жүйедегі геномдық ақпаратты қамтитын екі кіші жүйеден тұратын электрондық ақпараттық ресурс;

      14) қағаз дактилоскопиялық карта – осы Қағидалардың талаптарына сәйкес дактилоскопияланған адамның қол саусақтарының барлық тырнақ фалангаларының таңбалары, қол саусақтарының бақылау таңбалары, екі қолының алақандарының таңбалары және дербес деректері қамтылатын белгіленген нысандағы бланк;

      15) Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің орталықтандырылған автоматтандырылған дерекқоры (бұдан әрі – ҚАЖ ОАДҚ) – тергеу изоляторларында, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінде ұсталатын, сондай-ақ пробация қызметінің есебінде тұрған адамдардың жүріс-тұрысын есепке алу бойынша ақпараттық жүйе;

      16) верификация – жеке тұлға қолдарының саусақтары және (немесе) алақандарының папиллярлық бедерлерінің оның жеке басын куәландыратын құжатта не "ЖБС" ААЖ-дың дерекқорында орналасқан дактилоскопиялық ақпаратпен сәйкес келуін тексеру арқылы жеке басты растау;

      17) құзыретті мемлекеттік органдар – өз қызметі шеңберінде дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты пайдалануға заңмен белгіленген құзыреті бар мемлекеттік органдар;

      18) микросхема (байланысты немесе байланыссыз интерфейстері бар чип) – осы құжаттың ішінде орналастырылған, жеке басты куәландыратын құжат иесі туралы электрондық ақпаратты жеткізгіш;

      19) полимеразалық тізбекті реакция (бұдан әрі – ПТР) – биологиялық материалда ДНҚ-ның аз концентрациялы белгілі бір фрагменттерін айтарлықтай ұлғайтуға мүмкіндік беретін молекулярлық биологиядағы эксперименттік әдіс;

      20) тірі адамдардың биологиялық материалын іріктеуге арналған жиынтық – осы Қағидалардың талаптарына сәйкес биологиялық материалды іріктеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған арнайы бір реттік қолданылатын стерильденген карта-жеткізгішті жиынтық;

      21) халықты құжаттандыруға арналған қолданбалы бағдарламалық қамтылым (бұдан әрі – ҚБҚ) – Қазақстан Республикасының халқын құжаттандыруға және тіркеуге арналған бағдарламалық өнім;

      22) электрондық дактилоскопиялық карта – электрондық-цифрлық нысандағы дактилоскопиялық карта.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      3. Өз өкілеттіктері шеңберінде дактилоскопиялық тіркеуді жүзеге асыруға:

      ішкі істер органдары;

      сыртқы саяси қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган;

      Қазақстан Республикасының шет елдерде орналасқан дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктері, сондай-ақ консулдық мекемелері (бұдан әрі – Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері);

      көлік саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган;

      ұлттық қауіпсіздік органдары қатысады.

      4. Өз өкілеттіктері шеңберінде геномдық тіркеуді жүзеге асыруға:

      анықтау, тергеу органдары;

      сот сараптамасы органдары;

      лицензия негізінде сот-сараптамалық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар (бұдан әрі – лицензиаттар);

      қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелері;

      пробация қызметі;

      Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі (бұдан әрі – Ішкі істер министрлігі) қатысады.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Дактилоскопиялық тіркеуді жүргізу бөлігіндегі 2-тараудың қолданысы 01.01.2024 дейін тоқтатылған - ҚР Үкіметінің 20.02.2023 № 141 қаулысымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

2-тарау. Дактилоскопиялық тіркеуді жүргізу

      5. Ішкі істер органдары:

      1) өздерінің келісімімен Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін және (немесе) паспортын алғаш алу үшін, сондай-ақ оларды қалпына келтіру не ауыстыру үшін жүгінген Қазақстан Республикасы азаматтарының;

      2) Қазақстан Республикасы азаматының паспортын алу үшін осы Қағидалардың 10-тармағында белгіленген тәртіппен жүгінген кезде он екі жастан он алты жасқа дейінгі балалардың;

      3) мыналардың:

      Қазақстан Республикасында уақытша немесе тұрақты тұруға рұқсат алу үшін жүгінген;

      мыналарды:

      шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхатын;

      азаматтығы жоқ адамның куәлігін;

      босқын куәлігін;

      жол жүру құжатын алғаш ресімдеген, сондай-ақ қалпына келтірген, ауыстырған жағдайларда он алты жасқа толған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпаратын жинауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 5-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі); 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      6. Сыртқы саяси қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы азаматының паспорты Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінде ресімделген кезде өздерінің келісімімен Қазақстан Республикасы азаматының, сондай-ақ осы Қағидалардың 10-тармағында белгіленген тәртіппен он екі жастан он алты жасқа дейінгі балалардың дактилоскопиялық ақпаратын жинауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      6-1. Сыртқы саяси қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган, ішкі істер органдары өз құзыретіне сәйкес Қазақстан Республикасының визаларын ресімдеген кезде он алты жасқа толған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпаратын жинауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 2-тарау 6-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік органдары өз құзыретіне сәйкес Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберілетін не Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттар қолданылатын, он алты жасқа толған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпаратын жинауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      8. Қазақстан Республикасының теңізшісінің жеке куәлігін беру туралы шешім қабылданған, он алты жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтарын, шетелдіктерді және азаматтығы жоқ адамдарды дактилоскопиялық тіркеуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көлік саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган жүзеге асырады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      9. Дактилоскопиялық ақпаратты жинау адамның екі қолы он саусағының және (немесе) екі қолы алақандарының папиллярлық бедерлері құрылымының ерекшеліктері туралы биометриялық деректерді дактилоскопиялау арқылы алуды және осы Қағидаларда белгіленген дербес деректердің тиісті ақпараттық жүйесіне енгізуді қамтиды. Бұл ретте дактилоскопиялық тіркеуден өткен адамның дербес деректері оның екі қолының он саусағы және (немесе) алақандарының папиллярлық бедерлері құрылымының ерекшеліктері туралы биометриялық деректері "ЖБС" ААЖ-да дербес сәйкестендіргішпен байланысты болады.

      10. Қазақстан Республикасы азаматының паспортын алу үшін өтініш жасаған кезде он екі жастан он алты жасқа дейінгі балалардан дактилоскопиялық ақпаратты жинау олардың келісімімен және жеке басын куәландыратын құжат және заңды өкілдің өкілеттігін растайтын құжат ұсынған кезде баланың заңды өкілінің қатысуымен және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес жасалған жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылады.

      11. Сот әрекетке қабілетсіз деп анықтаған, дактилоскопиялық тіркеуге жататын адамнан дактилоскопиялық ақпаратты жинау жеке басын куәландыратын құжат және қорғаншысының өкілеттігін растайтын құжат ұсынған кезде оның қорғаншысының қатысуымен және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес жасалған жазбаша өтініші негізінде жүргізіледі.

      12. Адамдардың дактилоскопиялық ақпаратын жинау ішкі істер органдарының көші-қон қызметі бөлімшелерінде, оның ішінде халықты құжаттандыруды тіркеу пункттерінде, ұлттық қауіпсіздік органдарында, Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерінде жүргізіледі.

      Қазақстан Республикасының аумағындағы дактилоскопиялық тіркеуге жататын адамның өзіне-өзі қызмет көрсету, өз бетімен жүріп-тұру қабілетінен айырылуға әкеп соққан ағза функцияларының тұрақты бұзылуынан денсаулығының нашарлауына байланысты жеке келуге мүмкіндігі болмаған жағдайда, қызметкер оның тұрғылықты жеріне бара отырып, дактилоскопиялық ақпаратты жинауды жүзеге асырады.

      Ескерту. 12-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      13. Жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеген кезде Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпараты бар материалдық жеткізгіш мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);

      2) туған күні мен жері;

      3) жынысы;

      4) ұлттық тиесілігі (иесінің қалауы бойынша);

      5) азаматтығы;

      6) фотосуреті;

      7) қолының он саусағының папиллярлық бедері құрылымының ерекшеліктері туралы ақпарат;

      8) жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі;

      9) құжат иесінің қолтаңбасы;

      10) жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса);

      11) дактилоскопиялық тіркеу жүргізілген күн мен негізі;

      12) құжатты берген органның атауы;

      13) дактилоскопиялық тіркеуді жүзеге асырған адамның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе).

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      14. Қазақстан Республикасының визасын ресімдеген кезде шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпараты бар материалдық жеткізгіш мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);

      2) туған күні;

      3) жынысы;

      4) қолының он саусағының папиллярлық бедері құрылымының ерекшеліктері туралы ақпарат;

      5) азаматтығы;

      6) фотосуреті;

      7) жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі;

      8) визаның берілген күні, қолданылу мерзімі;

      9) дактилоскопиялық тіркеу жүргізілген күн мен негізі;

      10) виза берген органның атауы;

      11) дактилоскопиялық тіркеуді жүзеге асырған адамның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе).

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      14-1. Қазақстан Республикасында уақытша тұруға рұқсат берген кезде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпараты бар материалдық жеткізгіш мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);

      2) туған күні;

      3) жынысы;

      4) екі қолының он саусағының және алақанының папиллярлық бедері құрылымының ерекшеліктері туралы ақпарат;

      5) азаматтығы;

      6) фотосуреті;

      7) шетелде тұрақты тұратын жерінің мекенжайы;

      8) Қазақстан Республикасында уақытша тұратын мекенжайы;

      9) қабылдайтын тараптың мекенжайы;

      10) жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі;

      11) дактилоскопиялық тіркеу жүргізілген күн мен негізі;

      12) дактилоскопиялық тіркеуді жүзеге асырған адамның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе).

      Ескерту. 2-тарау 14-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      14-2. Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберілетін не Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттардың күші қолданылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпараты бар материалдық жеткізгіш мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);

      2) туған күні;

      3) жынысы;

      4) екі қолының он саусағының және алақанының папиллярлық бедері құрылымының ерекшеліктері туралы ақпарат;

      5) азаматтығы;

      6) фотосуреті;

      7) жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні, қолданылу мерзімі;

      8) дактилоскопиялық тіркеу жүргізілген күн мен негізі;

      9) дактилоскопиялық тіркеуді жүзеге асырған адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі;

      10) Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберілген күн мен негіздері (заңды күшіне енген сот үкімі немесе шешімі);

      11) өткенге дейін Қазақстан Республикасының аумағына кіруге тыйым салынатын, сот белгілеген күн.

      Ескерту. 2-тарау 14-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      14-3. Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат ресімдеген кезде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпараты бар материалдық жеткізгіш мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);

      2) туған күні;

      3) жынысы;

      4) қолының он саусағының және алақанының папиллярлық бедері құрылымының ерекшеліктері туралы ақпарат;

      5) азаматтығы;

      6) фотосуреті;

      7) жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, күні, қолданылу мерзімі;

      8) дактилоскопиялық тіркеу жүргізілген күн мен негізі;

      9) дактилоскопиялық тіркеуді жүзеге асырған адамның тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);

      10) виза, уақытша тұруға рұқсат берілген күні, қолданылу мерзімі;

      11) тұрақты тұру жоспарланып отырған жердің мекенжайы;

      12) тұрақты тұруға өтінішхатты қараған органның атауы.

      Ескерту. 2-тарау 14-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      15. Дактилоскопиялық тіркеуді жүзеге асыру кезінде дактилоскопиялауды уәкілетті мемлекеттік органдарда қызмет өткеретін (жұмыс істейтін) арнайы дайындалған қызметкерлер (жұмыскерлер) (бұдан әрі – қызметкер) жүргізеді.

      Қызметкерлерге дактилоскопиялауды оқытуды ұйымдастыру дактилоскопиялық ақпаратты жинауды жүзеге асыруға уәкілетті мемлекеттік органдарға жүктеледі.

      16. Дактилоскопиялау процесі қолдың он саусағын немесе екі қолдың он саусағы мен алақандарын арнайы дактилоскопиялық сканерде сканерлеу арқылы бояу жақпайтын әдіспен не осы Қағидалардың 26-тармағында белгіленген жағдайларда бояу жағу әдісімен дактилоскопиялық картаның қағаз бланкісінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      17. Дактилоскопиялау кезінде алынған қолдардың он саусағының немесе екі қолдың он саусағының және алақандарының таңбалары "ЖБС" ААЖ дерекқорына енгізіледі, екі қолының сұқ саусақтарының екі таңбасы жеке басты куәландыратын құжаттың микросхемасына енгізіледі. Сұқ саусақтары (біреуінің немесе екеуінің) болмаған жағдайда (ампутация, туа біткен патология) микросхемаға ортаңғы не аты жоқ саусақтардың немесе қолдардың екі бас бармақтарының анағұрлым сапалы таңбасы енгізіледі. Қолдың біреуі болмаған жағдайда (ампутация, туа біткен патология) микросхемаға бар қолының екі саусағының анағұрлым сапалы таңбалары енгізіледі.

      18. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      19. Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберілетін не Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттар қолданылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қоспағанда, тіркелетін адамның қолында саусақтарының жекелеген тырнақ фалангаларында ашық жаралар мен өзге де жарақаттар болып, дактилоскопиялауға уақытша мүмкіндік болмаған кезде дактилоскопиялық ақпаратты жинау қолдың жарақаттанбаған саусақтарынан жүргізіледі.

      Дактилоскопиялық тіркелуге тиіс адамның буындары деформацияланған жағдайда дактилоскопиялық ақпаратты жинау қолдың анағұрлым азырақ деформацияланған саусақтарынан жүргізіледі.

      Бұл ретте дактилоскопиялық тіркеуді жүзеге асыратын қызметкер "ЖБС" ААЖ дерекқорына екі қолдың он саусағының тырнақ фалангаларына уақытша зақым келгені және өтініш жасалған күні дактилоскопиялау рәсімін жүзеге асырудың мүмкін еместігі туралы белгі қолды және тіркелетін адамға жазылғаннан кейін жеке басын куәландыратын құжатты алу үшін келесі жүгінген кезде қайтадан дактилоскопиялаудан өту қажеттігі туралы ескертеді.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      19-1. Жеке басын куәландыратын құжаттарын ресімдеген кезде Қазақстан Республикасының азаматтарын, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды, Қазақстан Республикасының визаларын ресімдеген кезде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды дактилоскопиялау бояу жақпайтын әдіспен қолдың он саусағын мынадай тәсілдердің бірімен сканерлеу арқылы жүзеге асырылады:

      1) қолдың он саусағын батыра басу (бұдан әрі – батыра басу тәсілі) арқылы;

      2) қолдың он саусағын аунату (бұдан әрі – аунату тәсілі) арқылы.

      Қолдың он саусағының таңбасын сканерлеудің батыра басу тәсілі мынадай кезекпен жүргізіледі:

      1) дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына оң қолдың, содан кейін сол қолдың төрт саусағы (бас бармақсыз) бір уақытта қойылады;

      2) дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына қолдың бас бармақтары бір уақытта қойылады.

      Қолдың он саусағының таңбасын сканерлеудің аунату тәсілі мынадай кезекпен жүргізіледі:

      1) оң қолдың бас бармағынан бастап шынашағымен аяқтап, тырнақтың бір шетінен екіншісіне дейін кезекпен аунатылады, содан кейін дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына сол қолдың саусақтары дәл солай аунатылады;

      2) оң қолдың, содан кейін сол қолдың төрт саусағы (бас бармақсыз) дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына бір уақытта қойылады;

      3) дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына қолдардың бас бармақтары бір уақытта қойылады.

      Ескерту. 19-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      20. Жеке басын куәландыратын құжаттарды ресімдеген кезде Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының визаларын ресімдеген кезде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың екі қолындағы саусақтарының папиллярлық бедерлері "ЖБС" ААЖ-да танылмайтын болса, қолды санитариялық-гигиеналық құралдармен өңдеу және дактилоскопиялау рәсімінен қайтадан өту қажет. Дактилоскопиялаудың батыра басу тәсілі пайдаланылған кезде екі қолдағы саусақтардың папиллярлық бедерлері "ЖБС" ААЖ-да тағы да танылмаған жағдайда дактилоскопиялаудың аунату тәсілі қолданылады.

      Ескерту. 20-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      21. Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберілетін не Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттар қолданылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарда дене кемістіктері болса (екі қолының барлық саусағы немесе екі қолының барлық саусағының тырнақ фалангаларында папиллярлық бедерлер болмаса), дактилоскопиялау қол алақандары бойынша жүзеге асырылады.

      Екі қолының барлық саусағы немесе екі қолының басы болмаған жағдайда шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын кесіп өткен кезде дактилоскопиялық тіркеуден және жеке басын дактилоскопиялық ақпарат бойынша растау рәсімінен босатылады.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      21-1. Осы Қағидалардың 5 және 6-тармақтарында көрсетілген, бұрын дактилоскопиялық тіркеуден өткен адамдар верификациялау рәсімінен өтеді.

      Ескерту. 2-тарау 21-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      21-2. Құжаттандыру рәсімін бастамас бұрын көші-қон қызметінің қызметкері Қазақстан Республикасының азаматынан дактилоскопиялық тіркеуден өтуді қалайтын-қаламайтынын сұрайды.

      Қазақстан Республикасының азаматы көші-қон қызметінің қызметкеріне дактилоскопиялық тіркеуден өтуді қалайтыны не одан бас тартатыны туралы ауызша хабарлайды.

      Егер Қазақстан Республикасының азаматы дактилоскопиялық тіркеуден өтуді қаласа, көші-қон қызметінің қызметкері ҚБҚ-да одан өтуге өтінімді қалыптастырады.

      Қазақстан Республикасының азаматы дактилоскопиялық тіркеуден өтуден бас тартқан кезде де көші-қон қызметінің қызметкері ҚБҚ-да құжаттандыруды жүзеге асырады.

      Қазақстан Республикасының азаматы бұған дейін дактилоскопиялық тіркеуден өткен жағдайда және белгі бар болса, қызметкер "ЖБС" ААЖ арқылы верификациялауды жүргізеді.

      Ескерту. 2-тарау 21-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      21-3. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды құжаттандырған кезде көші-қон қызметінің қызметкері ҚБҚ-да дактилоскопиялық тіркеуден өткені туралы белгінің бар-жоғын тексереді.

      Белгі бар болса, қызметкер шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды "ЖБС" ААЖ арқылы верификациялауды жүргізеді.

      Егер ҚБҚ-да шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық тіркеуден өткені туралы белгі болмаса, көші-қон қызметінің қызметкері ҚБҚ-да дактилоскопиялық тіркеуден өтуге өтінімді қалыптастырады. Осыдан кейін "ЖБС" ААЖ-да дактилоскопиялық тіркеуді жүргізеді.

      Шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам немесе ол заңды мүдделерін білдіретін адам дактилоскопиялық тіркеуден өтуден бас тартқан жағдайда осы Қағидаларға 1-1-қосымшаға сәйкес дактилоскопиялық тіркеуден өтуден бас тартуды жазбаша толтырады.

      Ескерту. 2-тарау 21-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      21-4. Дактилоскопиялық тіркеуден өткен Қазақстан Республикасының азаматтарын, шетелдіктерді және азаматтығы жоқ адамдарды верификациялау дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына оң және сол қолдың төрт саусағын (сұқ, ортаңғы, атаусыз саусақ пен шынашақты) бір уақытта, содан кейін бас бармақтарын кезекпен қою арқылы бояу жақпайтын әдіспен жүзеге асырылады.

      Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың қол саусақтарының папиллярлық бедерлері жеке басын куәландыратын құжатта орналастырылған не "ЖБС" ААЖ дерекқоры бойынша олардың дактилоскопиялық ақпаратымен сәйкес келетін болса, Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар құжаттандырудың одан кейінгі рәсімінен өтеді.

      Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың қол саусақтарының папиллярлық бедерлері жеке басын куәландыратын құжатта орналастырылған не "ЖБС" ААЖ дерекқоры бойынша олардың дактилоскопиялық ақпаратымен сәйкес келмеген жағдайда дактилокоспикалық тіркеуден өз еркімен өткен Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар осы Қағидалардың 126, 127 және 128-тармақтарында көзделген тексеру іс-шаралары жүргізілгеннен кейін осы Қағидалардың 22-тармағының 2) тармақшасына және 22-1-тармағына сәйкес қайтадан дактилоскопиялаудан өтеді.

      Ескерту. 2-тарау 21-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      22. Дактилоскопиялық тіркеуден бұрын өткен шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар егер:

      1) екі қолының он саусағының уақытша зақымдануына байланысты бұған дейін дактилоскопиялық ақпарат жинау жүргізілмесе немесе қол саусақтарының жекелеген тырнақ фалангаларында дактилоскопиялауға уақытша мүмкіндік бермейтін ашық жаралар мен өзге де жарақаттың болуына байланысты зақымданбаған саусақтар бойынша жүргізілсе;

      2) дактилоскопиялық тіркеуден өткен адам саусақтың тырнақ фалангаларында папиллярлық бедерлердің жүре пайда болған, қалпына келмейтін зақымдардың (мысалы, тыртық, тері ауруының салдарынан болған тыртықша, елеулі жарақаттар) болуына байланысты "ЖБС" ААЖ дерекқоры бойынша автоматтандырылған жүйеде танылмаса, дактилоскопиялау рәсімінен қайтадан өтеді.

      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      22-1. Бұрын "ЖБС" ААЖ бойынша дактилоскопиялық тіркеуден өткен Қазақстан Республикасының азаматы саусақтың тырнақ фалангаларында папиллярлық бедерлердің жүре пайда болған, қалпына келмейтін зақымдарының (мысалы тыртық, тері аурулары салдарынан болған тыртықша, елеулі жарақаттар) болуына байланысты танылмаған жағдайда қайта дактилоскопиялау оның келісімімен жүргізіледі.

      Ескерту. 2-тарау 22-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      23. Дактилоскопиялау немесе верификациялау алдында тіркелетін адамның қолында ашық жараның бар-жоғы және қолының тазалығы қаралады.

      Тіркелетін адамда:

      ашық жара анықталса, осы Қағидалардың 19, 20 және 21-тармақтарында көзделген іс-әрекет жүргізіледі;

      қолы айтарлықтай лас болса, санитариялық-гигиеналық құралдармен өңдеу арқылы кірді кетіруге мүмкіндік беріледі.

      Дактилоскопиялаған кезде мына талаптардың бірінің сақталуы қамтамасыз етіледі:

      тіркелетін адамның қол саусақтарын дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына үйкемей біркелкі аунату;

      тіркелетін адамның қол саусақтарын дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына тығыз батыра басу;

      тіркелетін адамның қол саусақтарын бояуды жайып жағуға арналған боялған металл немесе шыны тілімшенің (бұдан әрі – тілімше) бетінен және дактилоскопиялық картаның үстінен үйкемей біркелкі басып түсіру, сондай-ақ таза білікше мен тілімшелерді пайдалану.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      24. Электрондық немесе қағаз дактилоскопиялық карта осы Қағидалардың 3-қосымшасына сәйкес толтырылады. Қағаз дактилоскопиялық карта қара, қара-көк немесе күлгін пасталы шарикті қаламмен баспа әріптерімен толтырылады.

      25. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      26. Уақытша немесе тұрақты тұруға рұқсат беру кезінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберілетін не Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттар қолданылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды дактилоскопиялау аунату тәсілімен мына әдістердің бірімен:

      1) қолдың он саусағы мен алақандарын сканерлеу арқылы бояу жақпайтын әдіспен;

      2) осы Қағидалардың 27 және 28-тармақтарына сәйкес қолдың он саусағы мен алақандарын дактилоскопиялық картаның қағаз бланкісіне бояу жағу әдісімен жүзеге асырылады.

      Қолдың он саусағы мен алақандарын сканерлеу мынадай кезекпен орындалады:

      1) оң қолдың бас бармағынан бастап шынашағымен аяқтап, тырнақтың бір шетінен екіншісіне дейін кезекпен аунатылады, содан кейін дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына сол қолдың саусақтары дәл солай аунатылады;

      2) оң қолдың, содан кейін сол қолдың төрт саусағы (бас бармақсыз) дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына бір уақытта қойылады;

      3) дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына қолдардың бас бармақтары бір уақытта қойылады;

      4) дактилоскопиялық сканердің төсеніш шынысына оң қолдың, содан кейін сол қолдың алақандары кезекпен қойылады.

      Дактилоскопиялық картаның қағаз бланкінде бояу жағу әдісімен дактилоскопиялау буындардың деформациялануына байланысты қол саусақтарын сканерлеу мүмкін болмаған жағдайда қолданылады. Алынған қағаз дактилоскопиялық карта ҚБҚ-ға енгізгеннен кейін оны көші-қон қызметінің қызметкерлері осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес акт бойынша жояды.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      26-1. Шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның дактилоскопиялаудан өткені туралы анықтама осы Қағидаларға 3-1-қосымшаға сәйкес ресімделеді және оған қағаз форматта беріледі.

      Бұрын дактилоскопиялаудан өткен адамдардың сауалнамалық деректері сәйкес келмеген жағдайда көші-қон қызметінің қызметкері екі жұмыс күні ішінде ішкі істер органдарының мүдделі бөлімшелерін осы Қағидалардың 126, 127 және 128-тармақтарында көзделген тексеру іс-шараларын жүргізу туралы хабардар етеді.

      Ескерту. 2-тарау 26-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi); 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      27. Бояу әдісімен дактилоскопиялау үшін осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес жасалған, бір саусақ үшін 35х35мм көлемді басып түсіру орны бар А4 форматындағы дактилоскопиялық карта бланкісі, дактилоскопиялауға арналған арнайы бояу, білікше, екі тілімше, бояу еріткіштер не арнайы дактилоскопиялық жиынтықтар, дактилоскопиялауға арналған үстел, дымқыл гигиеналық майлықтар пайдаланылады.

      28. Аунатылған саусақ таңбасын алу үшін қол саусағы тырнақ фалангасының қырымен боялған тілімшеге қойылады және оның үстінде тырнақтың бір шетінен екіншісіне дейін аунатылады.

      Бояу жағу әдісімен дактилоскопиялаған кезде тырнақ фалангасының ішкі жұмсақ бөлігі толығымен және ортаңғы фаланганың 3-5 мм боялуға тиіс. Бояу жағылған саусақ дактилоскопиялық карта бланкіндегі таңба алу үшін қалдырған жерде дәл осындай әдіспен аунатылады. Тіркелетін адам саусағын аунатып болғаннан кейін қызметкер оны босатпай, папиллярлық бедердің суретін бұзып жібермей жоғары көтереді.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.
      29. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      30. Түзетуге келмейтін деформацияланған саусақтың таңбасын алу кезінде саусақтың тырнақ (үстіңгі) фалангасының томпақ бөлігіне бояу жағылады. Деформацияланған саусақтың тырнақ (үстіңгі) фалангасына арнайы жайманың көмегімен көлемі 35х35мм ақ қағаз парағы қойылады. Таңба алу үшін жеңіл басу арқылы саусақ қағаз бойымен басып түсіріледі. Одан әрі саусақ таңбасы бар қағаз парағы дактилоскопиялық картада өзіне тиесілі орынға желімделіп, одан әрі міндетті түрде оны орналастырудың дұрыстығы тексеріледі. Екі қолдың алақандарының таңбаларын алу қажет болған кезде бояу алақандарға білікшемен біркелкі жағылады, одан кейін боялған алақандарға кезекпен көлемі 100х120мм ақ қағаз парағы қойылады. Алақандардың таңбалары бар қағаз парақтары дактилоскопиялық картада оларға тиесілі орынға желімделеді.

      31. Дактилоскопиялау аяқталғаннан кейін бақылау таңбалары бойынша дактилоскопиялық картада оларды орналастыру дұрыстығы және әрбір таңбаның сапасы: папиллярлық бедердің барлық тән ерекшеліктерін бейнелей отырып басып түсірудің толықтығы, лас және таңбаланбай қалған учаскелердің болмауы, барлық папиллярлық сызықтарды жай көзбен қарап есептеуді қамтамасыз ететін бейнелеу нақтылығы тексеріледі.

      32. Бояу әдісімен дактилоскопиялау кезінде ресімделген дактилоскопиялық карта планшетті электрондық сканердің көмегімен электрондық форматқа ауыстырылады.

      33. Дактилоскопиялау мүмкіндігін жоққа шығаратын мынадай дене кемістігі бар:

      1) екі қолының барлық саусақтары немесе қолының басы жоқ;

      2) дәрігерлік-консультациялық комиссия қорытындысы бар болса, дактилоскопиялық тіркеуден өтуден босату үшін негіз болып табылатын сырқаты бар адамдар дактилоскопиялық тіркеуден босатылады.

      Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберуге жататын не Қазақстан Республикасы ратификациялаған реадмиссия туралы халықаралық шарттар қолданылатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарда осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көзделген дене кемістіктері болған кезде дактилоскопиялық тіркеуден босатылмайды және осы Қағидалардың 21-тармағына сәйкес дактилоскопияланады.

      Ескерту. 33-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      34. Жеке басын куәландыратын құжаттарды ресімдеген кезде Қазақстан Республикасының азаматтарын, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды дактилоскопиялау мүмкіндігін жоққа шығаратын дене кемшіліктері анықталған кезде олардан дактилоскопиялық ақпарат жинаған қызметкер ҚБҚ тиісті бөліміне адамның дактилоскопиялық тіркеуден босатылғаны туралы белгі қояды.

      Қазақстан Республикасының визаларын ресімдеген кезде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды дактилоскопиялау мүмкіндігін жоққа шығаратын дене кемшіліктері анықталған кезде де олардан дактилоскопиялық ақпаратты жинаған қызметкер адамның дактилоскопиялық тіркеуден босатылғаны туралы тиісті белгі қояды.

      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2023 № 1246 (01.01.2024 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      35. Дактилоскопиялық тіркеуден бұрын өткен адамның қолы, қолдарының бір немесе бірнеше саусақтарының папиллярлық сызықтары зақымдалған немесе тырнақ фалангаларынан айырылған кезде қолдардың он саусағының немесе екі қолдың он саусағы және алақандарының папиллярлық бедерлері құрылымының ерекшеліктері туралы биометриялық деректері бөлігіндегі дактилоскопиялық ақпарат өзгертіледі және оны қайта дактилоскопиялау кезінде алынған жаңасымен толықтырылады.

      36. Қызметкер дактилоскопиялық ақпаратты өзгертуді және (немесе) толықтыруды дактилоскопиялық тіркеуден өткен адамның, оның заңды өкілінің немесе қорғаншысының өтініш білдірген не дұрыс емес (қате) мәліметтердің болу фактісін анықтаған күні жүзеге асырады.

      37. Дактилоскопиялық тіркеуден бұрын өткен адамдардың дербес деректері бөлігіндегі дактилоскопиялық ақпарат өзгеріс және (немесе) толықтыру енгізілгеннен кейін жаңа ақпаратпен ауыстырылады, бұл ретте алдыңғы деректер "ЖБС" ААЖ-мен интеграцияланған ақпараттық жүйелерде архивтеледі.

      38. Дактилоскопиялық тіркеуді жүргізу нәтижесінде алынған дактилоскопиялық ақпаратты жинауды және сақтауды Ішкі істер министрлігі "ЖБС" ААЖ-да автоматтандырылған тәсілмен уәкілетті орган бекітетін Дактилоскопиялық және геномдық ақпараттың деректер базаларын қалыптастыру, жүргізу қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.

      39. Қазақстан Республикасы азаматының дактилоскопиялық ақпаратын "ЖБС" ААЖ дерекқорында сақтау оның қайтыс болу фактісі анықталғаннан кейін ол жүз жасқа толған күнге дейін жүзеге асырылады.

      Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      40. Қазақстан Республикасы азаматының дактилоскопиялық ақпаратын сақтау сот оны хабарсыз кеткен деп таныған немесе қайтыс болды деп жариялаған, Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылған немесе шыққан жағдайларда, ол жүз жасқа толған күнге дейін жүзеге асырылады.

      41. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпаратын сақтау "ЖБС" ААЖ дерекқорында тіркелген күнінен бастап он жыл бойы жүзеге асырылады. Он жыл өткеннен кейін дактилоскопиялық ақпаратты сақтау оны архивтегеннен кейін материалдық жеткізгіштерде қырық жыл бойы жүзеге асырылады.

      42. Құзыретті мемлекеттік органдардың сұрау салулары бойынша "ЖБС" ААЖ-ге келіп түскен дактилоскопиялық ақпаратты сақтау, егер оны сақтау мерзімі сұрау салуда тікелей ескертілмесе, анықталмаған (іздестіруде жүрген) адамның немесе танылмаған мәйіттің жеке басы анықталғанға дейін жүзеге асырылады, содан кейін ол дерекқордан алып тасталады.

      43. Дактилоскопиялық тіркеуден өткен Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпараты:

      1) Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың жеке басын растау және (немесе) анықтау;

      2) Қазақстан Республикасының аумағындағы шетелдіктерді және азаматтығы жоқ адамдарды есепке алу және бақылау;

      3) жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

      4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтетін адамдарды дактилоскопиялық ақпарат бойынша жеке басын растау рәсімі арқылы есепке алу және бақылау үшін пайдаланылады.

      Ескерту. 43-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      44. Дактилоскопиялық тіркеудің мақсаттары дактилоскопиялық ақпарат негізінде жеке басты анықтау және (немесе) растау болып табылады. Жеке басты анықтау дактилоскопиялық ақпараттың дерекқоры бойынша сәйкестендіруді жүргізу кезінде, жеке басты растау – нақты адамды дактилоскопиялық ақпарат бойынша верификациялау арқылы жүзеге асырылады.

      45. Дактилоскопиялық тіркеуден бұрын өткен адамды дактилоскопиялық ақпарат бойынша сәйкестендіруді құжаттандыру процесінде, сондай-ақ құзыретті мемлекеттік органдардың сұрау салулары бойынша Ішкі істер министрлігі жүзеге асырады.

      46. Верификация дактилоскопиялық сканер, тиісті құрал-жабдық және биометриялық құжаттардан дактилоскопиялық ақпаратты оқу үшін қолжетімділік не "ЖБС" ААЖ дерекқорында нақты адамның дактилоскопиялық ақпараты болған кезде жүзеге асырылады.

      47. Дактилоскопиялық ақпарат бойынша жеке басты растау рәсімі арқылы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтетін адамдарды есепке алу және бақылау үшін дактилоскопиялық тіркеуден өткен Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың дактилоскопиялық ақпаратын пайдалану Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары белгілейтін тәртіппен жүзеге асырылады.

      Ескерту. 47-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      48. Дактилоскопиялық тіркеуден бұрын өткен адамды дактилоскопиялық ақпарат бойынша тексеруді жүзеге асыруды немесе дактилоскопиялық тіркеуден өткен адамның дактилоскопиялық ақпаратын ұсынуды Ішкі істер министрлігі құзыретті мемлекеттік органдардың осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ресімделген және Ішкі істер министрлігіне фельдъегерлік байланыс немесе электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы жіберілген сұрау салулары бойынша Қазақстан Республикасының ақпаратқа қолжетімділік саласында заңнамасының талаптарын сақтай отырып жүзеге асырады.

      Ескерту. 48-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      49. Ішкі істер министрлігі құзыретті мемлекеттік органның "ЖБС" ААЖ бойынша тексеруге арналған сұрау салуын оны алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде орындайды, нәтижелері осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша анықтамамен ресімделеді.

      50. Сұрау салу бастамашыға:

      1) сұрау салу нысаны бұзылған;

      2) сұрау салу бастамашының сапасыз дактилоскопиялық ақпараты бар материалдық жеткізгіштерін ұсынған;

      3) егер сұрау салудың немесе дактилоскопиялық (ақпараттық) картаның мәтіндік бөлігі нақтылаусыз түзетуге келмейтін бұзушылықтармен және қате толтырылған жағдайларда орындаусыз қайтарылады.

      51. Дактилоскопиялық ақпараттың пайдаланылуын бақылау дактилоскопиялық ақпарат берілген мемлекеттік органдардың басшыларына жүктеледі.

      52. Дактилоскопиялық ақпаратты сақталу мерзімі өткен соң Ішкі істер министрлігі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес бөлімше басшысы бекіткен акт бойынша жояды.

      53. Дактилоскопиялық ақпаратты жою актісінде мынадай деректер көрсетіледі:

      1) дактилоскопиялық ақпарат жойылған күн, негізі;

      2) тіркелген адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, жынысы, туған күні және жері, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі;

      3) жою тәсілі;

      4) дактилоскопиялық ақпаратты жоюды жүзеге асырған қызметкерлердің аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, лауазымы мен қолтаңбасы.

      Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3-тарау. Геномдық тіркеуді жүргізу

      54. Тірі адамдардың биологиялық материалын алуды уәкілетті мемлекеттік органның қызметкері ұзақ уақыт сақтау кезінде биологиялық материалдың сақталуын, жасушалардың еруін, патогендер белсенділігінің азаюын, ДНҚ-ның тұрақтылығын, ақуыздардың бұзылуын және қорғанысы бар нуклеин қышқылдарын нуклеаз ықпалынан иммобилизациялауды, сондай-ақ түссіз биологиялық сұйықтықтарды салу орнының түсті индикациясының болуын қамтамасыз ететін биологиялық материалды алуға арналған жиынтықты пайдалана отырып жүзеге асырады.

      55. Геномдық тіркеуге жататын адамға биологиялық материалды алу негізі мен өткізу тәртібі түсіндіріледі.

      56. Тірі адамдардың биологиялық материалын алған кезде зақым келтіруге, адам өмірі мен денсаулығына қауіп келтіретін құралдарды қолдануға рұқсат етілмейді.

      57. Тірі адамдардың биологиялық материалын алу:

      1) тіркелетін адамның дербес деректерімен және осы Қағидаларда белгіленген өзге де мәліметтермен ақпараттық картаны толтыруды;

      2) беттің ішкі жағынан буккалды эпителийді алуды және тіркелетін адамның дербес деректерімен карта-жеткізгішті толтыруды;

      3) тіркелетін адамның дербес деректерін конвертте (пакетте) көрсете отырып, биологиялық материалды буып-түюді қамтиды.

      Қызметкер тіркелетін адамның ақпараттық картасын баспа әріптермен қара, қара-көк немесе күлгін түсті бояуы бар шарикті қаламмен толтырады.

      58. Биологиялық материалды алу тамақтанғанға дейін немесе тамақтанғаннан немесе сұйықтық ішкеннен кейін бір сағаттан соң жүргізіледі. Биологиялық материалды алу алдында тіркелетін адам аузын сумен шаюы қажет.

      Биологиялық материалды алу кезінде биологиялық материалды алуға арналған жиынтықты басқа адамның шығындыларымен ластауға жол берілмейді.

      59. Тірі адамдардың биологиялық материалын алуға арналған жиынтықтың орамасын қызметкер бір реттік қолғап және маска киіп, тіркелетін адамның және заңмен белгіленген жағдайларда оның заңды өкілінің қатысуымен ашады.

      60. Алынған биологиялық материал тіркелетін адамның толтырылған ақпараттық картасымен бірге қағаз конвертке (пакетке) қапталады, желімделеді және мөрленеді. Конверттің (пакеттің) беткі жағында биологиялық материалы қапталған адамның дербес деректері жазылады.

      Бұл ретте адамның ақпараттық картадағы, оның биологиялық материалы бар қаптамадағы және карта-жеткізгіштегі дербес деректері сәйкес болуы тиіс.

      61. Биологиялық материалдар Цельсий бойынша + 16-дан + 25-ке дейінгі градус температура кезінде, ылғалдылығы 40-45%-дан аспайтын, күн сәулесі тікелей түспейтін құрғақ, қараңғы үй-жайда конвертте сақталады.

      62. Жеке тұлғалардан биологиялық материалды қайта алу Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінің сұрау салуы бойынша бастапқыда сапасыз алынған жағдайда жүзеге асырылады.

      63. Ауыр немесе аса ауыр қылмыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120, 121, 122, 123 және 124-баптарында көзделген қылмыстарды жасағаны үшін сотталған адамдардан биологиялық материалды алуды қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінде (бұдан әрі – мекеме) орналасқан медициналық ұйымдардың қызметкерлері және пробация қызметінің қызметкерлері үлгілерді алуға жәрдем көрсету үшін ішкі істер органдары жедел-криминалистикалық бөлімшелерінің қызметкерлерін тарта отырып жүзеге асырады.

      Ескерту. 63-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 20.02.2023 № 141 (01.01.2023 бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      64. Сотталған адамдарды міндетті геномдық тіркеу жүргізу үшін негіз заңды күшіне енген сот үкімі болып табылады.

      65. Сотталған адамның биологиялық материалын алуды қызметкер оны ҚАЖ ОАДҚ бойынша бұрын геномдық тіркеуден өту тұрғысынан тексергеннен кейін жүзеге асырады. Геномдық тіркеуден бұрын өткен адам сотталған жағдайда, биологиялық материал алынбайды, бұл туралы ҚАЖ ОАДҚ-да белгі жасалады.

      66. Сотталған адамдардың биологиялық материалын алуды жүзеге асыратын қызметкер осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес ақпараттық картаны толтырады, өзінің қолтаңбасымен растайды және ақпараттық картада, карта-жеткізгіште және биологиялық материалдың қаптамасында сотталған адамның дербес деректерінің сәйкес келуін қамтамасыз етеді.

      67. Сотталған адамның биологиялық материалына ақпараттық карта мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, азаматтығы, жынысы, туған күні және жері, тұрғылықты жері немесе болатын жері бойынша тіркеу туралы мәліметтер, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) немесе тіркелетін адам туралы деректер алынған жеке басты куәландыратын құжаттың атауы мен нөмірі;

      2) геномдық тіркеу үшін биологиялық материал алуды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бөлімшесінің атауы;

      3) геномдық тіркеу үшін биологиялық материал алу жүргізілген күн мен негізі;

      4) Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің адамды соттауға негіз болған бабы;

      5) биологиялық материал алуды жүзеге асырған лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, лауазымы мен қолтаңбасы;

      6) кәмелетке толмаған адамды қоспағанда, геномдық тіркеу үшін биологиялық материал алу жүргізілген адамның қолтаңбасы (тіркелетін адам ақпараттық картаға қолтаңбасын қоюдан бас тартқан кезде картада бұл туралы жазба жасалады);

      7) кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің қолтаңбасы.

      Ескерту. 67-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      68. Биологиялық материалын алу жүзеге асырылған сотталған адам туралы деректерді қызметкер "ЖБС" ААЖ-бен интеграцияланған ҚАЖ ОАДҚ-ның ақпараттық жүйесіне енгізеді.

      69. Сотталған адамның ақпараттық картасы бар биологиялық материал ҚАЖ ОАДҚ-да тіркелгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде геномдық тіркеуді жүзеге асыру үшін Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне жолданады.

      Аумақтық ішкі істер органдары пробация қызметі қызметкерлерінің орналасу орны бойынша сотталған адамдардың биологиялық материалдарын ақпараттық картасымен бірге Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне геномдық тіркеу үшін фельдъегерлік пошта немесе пробация қызметі қызметкерінің жазбаша сұрау салуы бойынша қолма-қол жолдауды қамтамасыз етеді.

      70. Мекеме басшысы, пробация қызметінің бастығы мыналарды:

      1) "Дактилоскопиялық және геномдық тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті геномдық тіркеуге жататын сотталған адамдарды анықтауды және есепке алуды;

      2) биологиялық материалды осы Қағидаларда белгіленген талаптарға қатаң сәйкестікте алуды;

      3) биологиялық материал мен ақпараттық картаны қоса отырып, міндетті геномдық тіркеуді жүргізу туралы өтінішті Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне жолдауды;

      4) сотталған адамдардың биологиялық материалының толықтығын, дұрыстығын және іріктеу сапасын бақылауды қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 70-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      71. Анықтау, тергеу органдары хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарынан геномдық тіркеу үшін биологиялық материалды алуды олардың жазбаша өтініші негізінде осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес жүзеге асырады.

      72. Хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарының биологиялық материалын алу туыстық дәрежесіне байланысты жүзеге асырылады. Бірінші кезекте тікелей қандас туыстарынан: биологиялық ата-анасынан (ата-анасының бірін) және (немесе) балаларынан (баласынан), ал олар болмаған кезде анасының жағынан қандас туыстарынан, әкесінің жағындағы ер адамдардан, туған аға-інілері мен қарындастарынан, апа-сіңлілерінен.

      73. Хабарсыз кеткен адамның биологиялық туысы болып табылатын кәмелетке толмаған адамнан биологиялық материалды алу оның келісімімен және жеке басын куәландыратын құжатты және заңды өкілдің өкілеттігін растайтын құжатты ұсынған кезде оның заңды өкілінің қатысуымен және осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес жасалған жазбаша өтініші негізінде жүргізіледі.

      74. Хабарсыз кеткен адамның биологиялық туысы болып табылатын және сот шешімі бойынша әрекетке қабілетсіз деп танылған адамнан биологиялық материалды алу оның қорғаншысының қатысуымен және жеке басын куәландыратын құжатты және қорғаншысының өкілеттігін растайтын құжатты ұсынған кезде осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес жасалған жазбаша өтініші негізінде жүргізіледі.

      75. Хабарсыз кеткен азаматтың биологиялық туысының биологиялық материалын алуды жүзеге асыратын қызметкер осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес ақпараттық картаны толтырады және оны өзінің қолтаңбасымен растайды. Хабарсыз кеткен азаматтың биологиялық туысының ақпараттық картада, оның биологиялық материалының қаптамасындағы және (немесе) карта-жеткізгішіндегі дербес деректері сәйкес келуі тиіс.

      76. Хабарсыз кеткен азаматтың биологиялық туысының биологиялық материалына ақпараттық карта мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, азаматтығы, жынысы, туған күні және жері, тұрғылықты жері немесе болатын жері бойынша тіркеу туралы мәліметтер, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса) немесе тіркелетін адам туралы деректер алынған жеке басты куәландыратын құжаттың атауы мен нөмірі;

      2) геномдық тіркеу үшін биологиялық материал алуды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бөлімшесінің атауы;

      3) геномдық тіркеу үшін биологиялық материал алу жүргізілген күн мен негізі;

      4) биологиялық материал алуды жүзеге асырған лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, лауазымы мен қолтаңбасы;

      5) кәмелетке толмаған адамды қоспағанда, геномдық тіркеу үшін биологиялық материал алу жүргізілген адамның қолтаңбасы;

      6) кәмелетке толмаған адамның заңды өкілінің немесе сот шешімі бойынша әрекетке қабілетсіз деп танылған адамның қорғаншысының қолтаңбасы.

      Ескерту. 76-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      77. Ақпараттық картаға хабарсыз кеткен азаматтың биологиялық туысының үлгілерін алу бойынша процестік әрекет хаттамасының көшірмесі қоса беріледі.

      78. Сот сараптамасы тағайындалмаған жағдайда, анықтау, тергеу органдары үш жұмыс күні ішінде хабарсыз кеткен азаматтың биологиялық туысының биологиялық материалын ақпараттық картамен, келісім туралы арыздың және процестік әрекет хаттамасының көшірмелерімен бірге Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне геномдық ақпаратты алу және геномдық тіркеуді жүзеге асыру үшін жолдайды.

      79. Хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарының биологиялық материалдары бойынша сот молекулярлық-генетикалық сараптама тағайындалған жағдайларда, сот сараптамасы органдарында немесе лицензиатқа, Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне осы Қағидалардың 103, 104-тармақтарында белгіленген тәртіппен геномдық ақпарат беріледі.

      80. Хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарының биологиялық материалының дұрыстығын, толықтығын және алу сапасын бақылау анықтау, тергеу органдарының басшыларына жүктеледі.

      81. Міндетті геномдық тіркеуді жүзеге асыру үшін анықтау, тергеу органдары ашылмаған ауыр немесе аса ауыр қылмыстар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120, 121, 122, 123 және 124-баптарында көзделген қылмыстар бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында алынған анықталмаған адамдардың және танылмаған мәйіттердің биологиялық материалын Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне жолдайды.

      82. Жеке басы анықталмаған адамдардың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында алынған биологиялық материалдарына анықтау, тергеу органдары осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес ақпараттық карта толтырады, ол мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) геномдық тіркеу үшін биологиялық материал алуды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бөлімшесінің атауы;

      2) биологиялық материал алу жүргізілген күн мен негізі, қылмыстық істің нөмірі немесе ақпаратты есепке алу кітабындағы тіркеу нөмірі;

      3) әрекеттің саралануы, қылмыс жасалған күн мен орны;

      4) лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, лауазымы және қолтаңбасы.

      Ақпараттық картаға тергеу амалы барысында биологиялық материалды алу (мысалы: оқиға болған жерді қарап-тексеру, қарау, куәландыру) хаттамасының көшірмесі қоса беріледі.

      Ескерту. 82-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      83. Әрбір қылмыстық іс материалдары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында алынған анықталмаған адамдардың биологиялық материалының санына қарамастан бір ақпараттық карта толтырылады.

      84. Сот молекулярлық-генетикалық сараптама тағайындалмаған жағдайда танылмаған мәйіттерді міндетті геномдық тіркеуді жүзеге асыру үшін, егер анықтау, тергеу органдары жеке басты сәйкестендірудің өзге де әдістерімен қайтыс болған (қаза болған) адамның жеке басын анықтай алмаса, танылмаған мәйіттердің биологиялық материалын Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне жолдайды.

      85. Анықтау, тергеу органдары танылмаған мәйіттердің биологиялық материалдарына осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес толтырылған ақпараттық картаны қоса береді, ол мынадай мәліметтерді қамтиды:

      1) геномдық тіркеу үшін биологиялық материал алуды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бөлімшесінің атауы;

      2) биологиялық материал алу жүргізілген күн мен негізі, қылмыстық істің нөмірі немесе ақпаратты есепке алу кітабындағы тіркеу нөмірі;

      3) әрекеттің саралануы, қылмыс жасалған күні және орны;

      4) лауазымды адамның аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегі, лауазымы мен қолтаңбасы;

      5) танылмаған мәйіт табылған күн мен орны, жынысы, ерекше белгілері және қайтыс болу себептері (бар болса).

      Ақпараттық картаға процестік әрекет хаттамасының көшірмесі қоса беріледі.

      Ескерту. 85-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      86. Геномдық тіркеуді жүргізу үшін алынған биологиялық материал сот сараптамасы органдарында немесе лицензиаттың сот молекулярлық-генетикалық сараптаманы өткізу арқылы генетикалық профильді алу, сондай-ақ Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінің бекітілген әдістемелерге сәйкес молекулярлық-генетикалық зерттеу жүргізуі үшін пайдаланылады.

      87. Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі биологиялық үлгілердің молекулярлық-генетикалық зерттеулерін жүргізу арқылы мыналардың:

      1) ауыр немесе аса ауыр қылмыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120, 121, 122, 123 және 124-баптарында көзделген қылмыстар үшін сотталған адамдардың;

      2) анықтау, тергеу органдарының тағайындауы бойынша:

      ашылмаған ауыр немесе аса ауыр қылмыстар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120, 121, 122, 123 және 124-баптарында көзделген қылмыстар бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік заңында белгіленген тәртіппен сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында биологиялық материал алынған анықталмаған адамдардың;

      танылмаған мәйіттердің;

      хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарының генетикалық профилін алуды жүзеге асырады.

      88. "ЖБС" ААЖ дерекқорын толықтыру үшін генетикалық профильді алу геномдық ақпараттың дерекқоры бойынша адамның жеке басын сәйкестендіру үшін қажетті генетикалық маркерлерді (локустарды) пайдалана отырып, капиллярлық электрофорез және ПТР флюоресцентті-белгіленген өнімдердің мультихромды детекциясына арналған автоматты аспаптарда ПТР әдісі арқылы жүргізіледі.

      89. Егер генетикалық профиль бастапқыда биологиялық материалдың сапасыз алынуы немесе оның деградациясы салдарынан алынбаған жағдайда, осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес жасалған Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінің сұрау салуы бойынша сотталған адамнан немесе хабарсыз кеткен азаматтың биологиялық туысынан үлгілерді қайта алу жүргізіледі.

      90. Сот сараптамасы органдары мен лицензиаттар биологиялық материалды қабылдауды, сақтауды, қайтаруды уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін Сот сараптама объектілерімен жұмыс істеу қағидаларына сәйкес жүзеге асырады.

      91. Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі биологиялық материалды қабылдауды уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін Ішкі істер органдарында жедел-криминалистикалық қызметті жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүргізеді.

      92. Келіп түскен биологиялық материалды есепке алу Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінде "ЖБС" ААЖ-да электрондық түрде және картотекада қағаз жеткізгіште жүргізіледі.

      Сотталған адамның, хабарсыз кеткен азаматтың биологиялық туысының, танылмаған мәйіттің биологиялық материалына әрқайсысына бөлек жеке штрих-код беріледі, ол карта-жеткізгішке және ақпараттық картаға жапсырылады.

      Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында алынған анықталмаған адамдардың биологиялық материалы бар әрбір объектіге жеке штрих-код беріледі. Объектілердің барлық штрих-кодтары тиісті қылмыстық істің ақпараттық картасына түсіріледі.

      93. Биологиялық материалдарды Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінде оқшауланған және қазіргі заманғы өрт сөндіру құралдарымен, күзет және өрт сигнализациясымен жарақталған жекелеген үй-жайларда (бұдан әрі – қоймалар) сақтау мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

      1) карта-жеткізгіштерде биологиялық материалдар, адамның кептірілген қаны, спермасы және өзге де шығындыларының үлгілері, шаштары, тырнақтары – Цельсий бойынша + 16-дан + 25 градусқа дейінгі температурада ылғалдығы 40-45% артық емес арнайы шкафтарда, күн сәулелерінің тура түсуін болдырмайтын қараңғы үй-жайда;

      2) танылмаған мәйіттердің сүйектерінің, тіндерінің үлгілері – Цельсий бойынша - 20-дан –80 градусқа дейінгі температуралық режимді сақтай отырып, мұздатқыш қондырғыларда.

      94. Қоймаға кіру кодталған құлыптары бар металдан жасалған есікпен жабдықталады. Терезелері бар болған кезде, оларға іштен құлыпқа жабылатын, металдан жасалған ашылатын торлар орнатылады. Биологиялық материалды сақтау қоймасы арқылы газ, су құбыры және кәріз құбыр желісі өтпеуі тиіс.

      95. Биологиялық материалды сақтаған кезде тоңазытқыш, мұздатқыш қондырғыларының температуралық режимі мен үй-жайлардың температуралық-ылғалдылық режимі ұдайы тексеріліп отырады.

      96. Қоймаларға бөгде адамдарға, оның ішінде лауазымдық міндеттеріне биологиялық материалдармен жұмыс істеу кірмейтін қызметкерлерге кіруге тыйым салынады. Ішкі істер министрлігі жедел-криминалистикалық бөлімшесінің бастығы биологиялық материалдарды сақтау қоймасына кіруге рұқсат берілген қызметкерлердің тізімін бекітеді.

      97. Хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарының, анықталмаған адамдардың және танылмаған мәйіттердің сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында алынған және зерттеу жүргізілгеннен, генетикалық профильді алғаннан және геномдық ақпаратты "ЖБС" ААЖ дерекқорына енгізгеннен кейін заттай дәлелдеме деп танылған биологиялық материалын Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі геномдық тіркеуге бастамашы болған анықтау, тергеу органдарына Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 118-бабының талаптарына сәйкес сақтау үшін қайтарады.

      98. Сотталған адамның биологиялық материалын геномдық ақпаратты алғаннан кейін Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес жасалған, құрамы кемінде үш қызметкерден тұратын комиссиялық түрде тоқсан сайын акті бойынша жояды, оны бөлімше басшысы бекітеді.

      Жойылған биологиялық материалдың ақпараттық картасы "ЖБС" ААЖ-да электрондық түрде және осы Қағидаларда белгіленген геномдық ақпаратты сақтау мерзімі өткенге дейін картотекада қағаз түрінде сақталады.

      99. Ішкі істер министрлігі жедел-криминалистикалық бөлімшесі геномдық тіркеуге жататын адамдардың және танылмаған мәйіттерге:

      1) Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінде молекулярлық-генетикалық зерттеулерді;

      2) сот сараптамасы органдарында және лицензиаттардың сот молекулярлық-генетикалық сараптамаларды жүргізуі кезінде алынған геномдық ақпаратты жинауды жүзеге асырады.

      100. Геномдық ақпаратты жинау генетикалық профильді және осы Қағидаларда белгіленген мәліметтерді алуды қамтиды.

      101. Материалдық жеткізгіштердегі геномдық ақпарат генетикалық профильді, ақпараттық картадан мәліметтерді, сондай-ақ:

      1) геномдық ақпаратты алуды жүзеге асырған мемлекеттік орган бөлімшесінің атауын;

      2) қылмыстық істің нөмірін;

      3) сот сарапшысы қорытындысының немесе маман қорытындысының нөмірін және күнін;

      4) биологиялық объектінің атауын және геномдық ақпараты сот сараптамасы немесе зерттеу нәтижесінде алынған адамның процестік мәртебесін қамтиды.

      102. Сот сараптамасы органдары, лицензиаттар сот сараптамасын тағайындаған органмен (адаммен) жазбаша келісім бойынша зерттеу жүргізілгеннен және сарапшы қорытындысы дайындалғаннан кейін бес тәулік ішінде геномдық тіркеуді жүзеге асыру үшін Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне сот молекулярлық-генетикалық сараптама нәтижесінде алынған, осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес ресімделген геномдық ақпараттың көшірмесін жолдайды.

      103. Сот сараптамасы органдары геномдық ақпараттың көшірмесін "ЖБС" ААЖ арқылы деректерді берудің жабық арналары бойынша Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне жолдайды.

      104. Лицензиаттар геномдық ақпараттың көшірмесін аумақтық ішкі істер органының немесе Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне арнайы поштамен жолдайды не қолма-қол ұсынады.

      Аумақтық ішкі істер органының жедел-криминалистикалық бөлімшесі геномдық ақпаратты "ЖБС" ААЖ-ға енгізу үшін фельдъегерлік поштамен Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне қайта жолдайды.

      105. Геномдық тіркеуден бұрын өткен адамның геномдық ақпаратын өзгерту және (немесе) толықтыру:

      1) атын, әкесінің атын, тегін, туған күнін, ұлтын ауыстырған;

      2) жынысын ауыстырған;

      3) адамның өзі туралы жалған ақпарат ұсынған;

      4) дұрыс емес (қате) мәліметтердің фактісін анықтаған жағдайларда жүзеге асырылады.

      106. Геномдық ақпаратты өзгертуді және (немесе) толықтыруды Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері:

      дактилоскопиялық және геномдық тіркеуден өткен адамның дербес деректерін өзгерту және (немесе) толықтыру туралы "ЖБС" ААЖ-дан алынған ақпараттың;

      дұрыс емес (қате) мәліметтердің фактісін анықтау негізінде жүзеге асырады.

      107. Геномдық тіркеуден өткен адамның дербес деректерінің өзгерістері және (немесе) толықтырулары туралы ақпарат келіп түскен кезде Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде "ЖБС" ААЖ-ға тиісті өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуді мақұлдайды.

      108. Геномдық тіркеуден бұрын өткен адамның генетикалық профилінде дұрыс емес (қате) мәліметтер фактісі анықталған кезде Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері үш жұмыс күні ішінде генетикалық ақпаратты генетикалық профиль туралы деректер бөлігінде өзгертеді және оның биологиялық материалын қайта молекулярлық-генетикалық зерттеу кезінде алынған жаңасымен толықтырады.

      109. Геномдық ақпарат өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін жаңа ақпаратпен алмастырылады, бұл ретте алдыңғы деректер "ЖБС" ААЖ-да архивтеледі.

      110. Геномдық тіркеуді жүргізу кезінде алынған геномдық ақпаратты "ЖБС" ААЖ-да жинауды және сақтауды Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі уәкілетті орган бекітетін Дактилоскопиялық және геномдық ақпараттың дерекқорын қалыптастыру, жүргізу қағидаларында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

      111. Сотталған адамның геномдық ақпараты геномдық тіркелген күннен бастап оның қайтыс болу фактісі анықталғаннан кейін жиырма бес жыл өткенге дейін, ал оның қайтыс болғаны немесе сот оны қайтыс болды деп жариялау туралы мәліметтер болмаған кезде ол жүз жасқа толған күнге дейін сақталады.

      112. Ашылмаған ауыр немесе аса ауыр қылмыстар, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 120, 121, 122, 123 және 124-баптарында көзделген қылмыстар бойынша биологиялық материалы сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында алынған анықталмаған адамдарды геномдық тіркеу жүргізу кезінде алынған геномдық ақпарат геномдық тіркелген күннен бастап жиырма бес жыл сақталады.

      113. Хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарын геномдық тіркеуді жүргізу кезінде алынған геномдық ақпарат хабарсыз кеткен адамның жүрген жері анықталғанға немесе қылмыс оқиғасының немесе құрамының болмауына байланысты қылмыстық іс тоқтатылғанға дейін сақталады.

      114. Танылмаған мәйіттерді геномдық тіркеуді жүргізу кезінде алынған геномдық ақпарат қайтыс болған адамның жеке басын анықтағанға дейін, бірақ геномдық тіркелген күнінен бастап жиырма бес жылдан асырылмай сақталады.

      115. Геномдық тіркеуді жүргізу нәтижесінде алынған геномдық ақпарат:

      1) қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды ашу және тергеп-тексеру, сондай-ақ оларды жасаған адамдарды анықтау және белгілеу;

      2) Қазақстан Республикасының хабарсыз кеткен азаматтарын, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын немесе уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды іздестіру;

      3) танылмаған мәйіттер бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың жеке басын анықтау;

      4) іздестірудегі немесе анықтаудағы адамдардың туыстық қатынастарын анықтау мақсатында пайдаланылады.

      116. Хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарының геномдық ақпараты танылмаған мәйіттер бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың жеке басын анықтау үшін пайдаланылады.

      117. Геномдық ақпаратты пайдалануды құзыретті мемлекеттік органдардың сұрау салулары бойынша Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі "ЖБС" ААЖ дерекқорында геномдық ақпарат бойынша сәйкестендіру арқылы жүзеге асырады.

      118. Құзыретті мемлекеттік органның сұрау салуы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес ресімделеді және Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне фельдъегерлік байланыс немесе қолжетімділігі шектеулі ақпаратты қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтай отырып, Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы жолданады.

      119. Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі құзыретті мемлекеттік органның сұрау салуын сұрау салуды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде орындайды. Нәтижелері осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша анықтамамен ресімделеді.

      120. Сұрау салу бастамашыға:

      1) сұрау салу нысаны бұзылған;

      2) бастамашы сапасыз геномдық ақпараты бар материалдық жеткізгішке сұрау салуды ұсынған;

      3) егер сұрау салудың, ақпараттық картаның, геномдық ақпараттың мәтіндік бөлігі нақтылаусыз түзетуге болмайтын бұзушылықтармен және қате толтырылған жағдайларда орындаусыз қайтарылады.

      121. Геномдық ақпараттың пайдаланылуын бақылау геномдық ақпарат берілген мемлекеттік органдардың басшыларына жүктеледі.

      122. Геномдық тіркеуді жүргізу нәтижесінде алынған геномдық ақпаратты оны жинауды және сақтауды жүзеге асыратын Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі мынадай:

      1) осы Қағидаларда белгіленген геномдық ақпаратты сақтау мерзімі өтіп кеткен;

      2) құзыретті мемлекеттік органның сұрау салуы бойынша мыналарды:

      геномдық материалы сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында алынған биологиялық материалдан қылмысты ашумен және заңды күшіне енген сот үкімімен алынған адамның жеке басын,

      танылмаған мәйіт бойынша адамның жеке басын,

      хабарсыз кеткен азаматтың жүрген жерін анықтауға немесе қылмыс оқиғасының немесе құрамының болмауына байланысты қылмыстық істің тоқтатылуын анықтаумен байланысты;

      3) құзыретті мемлекеттік органның сұрау салуы бойынша сотталғаннан кейін геномдық тіркеу жүргізілген адам ақталған жағдайларда жояды.

      123. Геномдық ақпаратты Ішкі істер министрлігі жедел-криминалистикалық бөлімшесінің уәкілетті қызметкері бөлімше басшысы бекіткен акт бойынша:

      1) геномдық ақпарат жойылған күнді және негізін;

      2) геномдық ақпараттың тіркеу нөмірін;

      3) тіркелген адамның атын, әкесінің атын (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегін, жынысын, туған күні мен жерін, жеке сәйкестендіру нөмірін (бар болса), жеке басын куәландыратын құжатының нөмірін;

      4) жою тәсілін;

      5) геномдық ақпаратты жоюды жүзеге асырған лауазымды адамдардың атын, әкесінің атын (егер олар жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тегін, лауазымы мен қолтаңбасын, уәкілетті бөлімшенің атауын көрсетіп жояды.

      Танылмаған мәйіттің геномдық ақпаратын жою актісінде анықтау, тергеу органының атауы және геномдық тіркеуге бастамашы болған лауазымды адам, қылмыстық істің нөмірі, әрекеттің саралануы, танылмаған мәйіт табылған күн және орны көрсетіледі.

      Ескерту. 123-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      124. Сотталғаннан кейін геномдық тіркеу жүргізілген, ақталған адамның геномдық ақпараты соттың ақтау үкімі заңды күшіне енгеннен кейін құзыретті мемлекеттік органның сұрау салуы бойынша бір жылдан кейін ғана жойылады.

      125. Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі құзыретті мемлекеттік органның сұрау салуы келіп түскен күннен бастап он күн мерзімде "ЖБС" ААЖ-дағы геномдық ақпаратты жоюды жүргізеді, ол туралы сұрау салуды жіберген органды жазбаша хабардар етеді.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Дактилоскопиялық тіркеуді жүргізу бөлігіндегі 4-тараудың қолданысы 01.01.2024 дейін тоқтатылған - ҚР Үкіметінің 20.02.2023 № 141 қаулысымен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты бұғаттауды, бұғаттаудан алуды, иесіздендіруді, иесіздендіруден алуды, беруді жүргізу

      126. Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзғаны туралы дактилоскопиялық және (немесе) геномдық тіркеуден өткен адам немесе оның заңды өкілі, қорғаншысы не уәкілетті мемлекеттік орган өтініш білдірген, сондай-ақ осыған ұқсас факті анықталған кезде Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі өтінішті алған немесе осындай фактіні анықтаған күні дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты бұғаттайды.

      Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты бұғаттау тексеру іс-шараларын жүргізу және бұзушылықтарды жою кезеңінде жүзеге асырылады. Бұғатталған деректерге жүгінген кезде (мысалы, ақпаратты алу мақсатында) "деректер бұғатталған" деген хабарлама шығады.

      127. Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзушылықтар бойынша өзге субъектілерден, лауазымды адамдардан ақпарат алуды не сол жерге шыға отырып, тексеріс жүргізуді қажет етпейтін тексеру іс-шараларын өтініш келіп түскен және тіркелген (немесе) осындай факті анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Ішкі істер министрлігінің көші-қон қызметі және (немесе) жедел-криминалистикалық бөлімшесі жүзеге асырады.

      Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзушылықтар бойынша өзге субъектілерден, лауазымды адамдардан ақпарат алу не сол жерге шыға отырып, тексеріс жүргізу қажет болған кезде өтініш келіп түскен және тіркелген немесе осындай факті анықталған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

      Қосымша зерделеу немесе тексеру жүргізу қажет болған жағдайларда, қарау мерзімі күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімге ұзартылады, бұл туралы арызданушыға тексеру іс-шараларының мерзімін ұзарту күнінен бастап күнтізбелік үш күн ішінде хабарланады.

      128. Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзу фактісі расталмаған жағдайда, Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі бұғаттауды алып тастайды және арызданушыға немесе тексерісті жүзеге асырған көші-қон қызметіне одан әрі арызданушыны хабардар ету үшін хабарлайды.

      129. Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзушылық фактісі расталған жағдайда Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі бұғаттауды бір уақытта алып тастай отырып, дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты заңсыз жинауды, өңдеуді жояды.

      Жол берілген дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты жинау, өңдеу шарттарын бұзуды жою туралы Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі арызданушыға немесе тексеруді жүзеге асырған көші-қон қызметіне одан әрі арызданушыны хабардар ету үшін хабарлайды.

      130. Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратты иесіздендіру:

      1) дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпарат берілген және оны қорғау деңгейі артқан жағдайда ықтимал зиян деңгейін төмендету мақсатында;

      2) Қазақстан Республикасы заңдарында белгіленген өзге де жағдайларда жүзеге асырылады.

      131. Иесіздендіру әдістерінің параметрлерін, сондай-ақ иесіздендіру рәсімдерін және иесіздендіруді алып тастау рәсімдерін қамтитын қызметтік ақпарат құпия болып табылады.

      132. Иесіздендірілген деректерді сақтау кезінде алынған иесіздендірілген деректерді және оларға қатысты иесіздендірудің таңдалған әдісі және иесіздендіру рәсімінің қолданылған параметрлері туралы қызметтік ақпаратты бөлек сақтау қамтамасыз етіледі.

      133. Иесіздендірілген деректермен бірге иесіздендірудің таңдалған әдісі мен иесіздендіру рәсімінің қолданылған параметрлері туралы қызметтік ақпаратты беру кезінде көрсетілген мәліметтерді беру арнасының (тәсілінің) құпиялылығы қамтамасыз етілуі тиіс.

      134. Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық, оның ішінде трансшекаралық тіркеуден өткен адамның дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратын соттарға, құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарға, атқарушылық іс жүргізу, анықтау, тергеу органдарына беруді Қазақстан Республикасы заңдарының, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың негізінде оны жинауды және өңдеуді жүзеге асыратын Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі жүргізеді.

      135. Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық тіркеуден өткен адамның дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратын беру туралы құзыретті мемлекеттік органның сұрау салуы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес жасалады.

      136. Дактилоскопиялық және (немесе) геномдық тіркеуден өткен адамның дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратының материалдық жеткізгіштерін жолдау (жіберу) құпиялылық сипаттағы мәліметтерді жіберу үшін көзделген талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылады.

      136-1. Дактилоскопиялық тіркеуден өткен адамға дактилоскопиялық ақпаратты беруді ішкі істер органдарының көші-қон қызметінің бөлімшелері оның жазбаша өтініші немесе оның заңды өкілінің (бұдан әрі – өтініш беруші) өтініші негізінде жүзеге асырады.

      Ескерту. 4-тарау 136-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      136-2. Дактилоскопиялық ақпаратты электрондық түрде алу үшін өтініш беруші "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы (бұдан әрі – веб-портал) не ішкі істер органдары көші-қон қызметінің аумақтық бөлімшелеріне жазбаша өтініш береді.

      Көші-қон қызметінің қызметкері дактилоскопиялық ақпаратты электрондық түрде ұсыну туралы жазбаша өтінішті алғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде ҚБҚ базасы бойынша өтініш берушінің дактилоскопиялық тіркеуден өткені туралы мәліметтерді тексереді.

      Өтініш берушінің дактилоскопиялық тіркеуден өткені туралы мәліметтер болмаған кезде көші-қон қызметінің қызметкері жазбаша өтінішті қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде веб-порталдағы өтініш берушінің жеке кабинетіне дактилоскопиялық ақпараттың жоқ екені туралы хабарлама жібереді.

      Веб-порталда өтініш берушінің жеке кабинеті болмаған жағдайда көші-қон қызметінің қызметкері ұялы байланыстың абоненттік нөмірі немесе электрондық мекенжай арқылы не хабарламаны немесе қоңырауды тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, дактилоскопиялық ақпараттың жоқ екені туралы мәтіндік хабармен хабарлама жібереді.

      Дактилоскопиялық тіркеу туралы мәліметтер бар болса, көші-қон қызметінің қызметкері жазбаша өтініш қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде аумақтық ішкі істер органының жедел-криминалистикалық бөлімшесіне осы Қағидаларға 3-2-қосымшаға сәйкес ресімделген сұрау салуды жібереді.

      Аумақтық ішкі істер органының жедел-криминалистикалық бөлімшесі сұрау салуды алып, екі жұмыс күні ішінде ішкі істер органдары көші-қон қызметінің бөлімшесіне дактилоскопиялық ақпаратты Қазақстан Республикасының ақпаратқа қолжетімділік саласындағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы жібереді.

      Көші-қон қызметінің қызметкері дактилоскопиялық ақпаратты алғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде өтініш берушіні веб-порталдағы өтініш берушінің жеке кабинеті арқылы оның дактилоскопиялық ақпараты беруге әзір екендігі туралы хабардар етеді.

      Веб-порталда өтініш берушінің жеке кабинеті болмаған жағдайда көші-қон қызметінің қызметкері ұялы байланыстың абоненттік нөмірі немесе электрондық мекенжай арқылы не хабарламаны немесе қоңырауды тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, оның дактилоскопиялық ақпараты беруге әзір екендігі туралы мәтіндік хабармен хабарлама жібереді.

      Өтініш берушіге дактилоскопиялық ақпаратты беру ішкі істер органдарының көші-қон қызметі бөлімшесінің кеңсесі арқылы жұмыс уақытында жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-тарау 136-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      136-3. Дактилоскопиялық ақпаратты қағаз түрінде (бояу жағу әдісімен орындалған дактилоскопиялық картаны) алу үшін өтініш беруші веб-портал арқылы не ішкі істер органдары көші-қон қызметінің аумақтық бөлімшесіне дактилоскопиялық ақпаратты алуға жазбаша өтінішпен жүгінеді.

      Көші-қон қызметінің қызметкері жазбаша өтінішті қабылдап алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ҚБҚ базасы бойынша дактилоскопиялық тіркеуден өткені туралы мәліметтердің бар-жоғын тексереді.

      Өтініш берушіні дактилоскопиялық тіркеу туралы мәліметтер болмаса, көші-қон қызметінің қызметкері жазбаша өтініш қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде веб-порталдағы өтініш берушінің жеке кабинетіне дактилоскопиялық ақпараттың жоқ екені туралы хабарлама жібереді.

      Веб-порталда өтініш берушінің жеке кабинеті болмаған жағдайда көші-қон қызметінің қызметкері ұялы байланыстың абоненттік нөмірі немесе электрондық мекенжай арқылы не хабарламаны немесе қоңырауды тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, дактилоскопиялық ақпараттың жоқ екені туралы мәтіндік хабармен хабарлама жібереді.

      Өтініш берушінің дактилоскопиялық ақпараты туралы мәліметтер бар болса, көші-қон қызметінің қызметкері жазбаша өтініш қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ішкі істер органдарының жедел-криминалистикалық бөлімшесіне осы Қағидаларға 3-3-қосымшаға сәйкес ресімделген сұрау салу жібереді, сондай-ақ веб-порталдағы өтініш берушінің жеке кабинеті арқылы өтініш берушіге дактилоскопиялауды жүргізу уақыты мен орны туралы хабарлайды.

      Веб-порталда өтініш берушінің жеке кабинеті болмаған жағдайда көші-қон қызметінің қызметкері ұялы байланыстың абоненттік нөмірі немесе электрондық мекенжай арқылы не хабарламаны немесе қоңырауды тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып, дактилоскопиялық ақпараттың жоқ екені туралы мәтіндік хабармен хабарлама жібереді.

      Өтініш берушіні дактилоскопиялау өтініш берілген сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшесінде жүргізіледі. Дактилоскопиялау үшін өтініш берушіні ертіп жүру көші-қон қызметінің қызметкеріне жүктеледі.

      Аумақтық ішкі істер органы жедел-криминалистикалық бөлімшесінің қызметкері осы Қағидалардың 27, 28, 30 және 31-тармақтарына сәйкес өтініш берушіні дактилоскопиялайды.

      Дактилоскопиялаудан кейін ішкі істер органдарының көші-қон қызметі бөлімшесінің кеңсесі арқылы бір сағат ішінде өтініш берушінің қолына қағаз дактилоскопиялық карта беріледі.

      Ескерту. 4-тарау 136-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      136-4. Геномдық тіркеуден өткен адамның геномдық ақпаратын ұсынуды Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі оның жазбаша өтініші немесе заңды мүдделерін білдіретін адамның жазбаша өтініші қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      Ескерту. 4-тарау 136-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      136-5. Геномдық ақпаратты электрондық түрде алу үшін өтініш беруші веб-портал арқылы не Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесіне жазбаша өтініш береді.

      Ішкі істер министрлігі жедел-криминалистикалық бөлімшесінің қызметкері геномдық ақпаратты электрондық түрде беру туралы жазбаша өтініш қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде "ЖБС" ААЖ дерекқоры бойынша өтініш берушінің геномдық тіркеуден өткені туралы мәліметтерді тексереді.

      Өтініш берушінің геномдық тіркеуден өткені туралы мәліметтер болмаған кезде Ішкі істер министрлігі жедел-криминалистикалық бөлімшесінің қызметкері өтініш қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде геномдық ақпараттың жоқ екені туралы веб-порталдағы өтініш берушінің жеке кабинетіне хабарлайды.

      Өтініш берушінің геномдық тіркеуден өткені туралы мәліметтер бар болса, Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесінің қызметкері өтініш қабылданған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде веб-порталдағы өтініш берушінің жеке кабинетіне осы Қағидаларға 4-1-қосымшаға сәйкес тіркелетін адамның ДНҚ профилінің карточкасын жібереді.

      Ескерту. 4-тарау 136-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      137. Дактилоскопиялық және геномдық ақпаратты жоғалтуды, бұрмалауды және санкцияланбаған қолжетімділік мүмкіндігін жою мақсатында:

      дактилоскопиялық немесе геномдық ақпарат жинауды геномдық тіркеуге жататын адамдардың биологиялық материалын және дербес деректерін алуды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметкерлері "ЖБС" ААЖ электрондық ақпараттық ресурсының автоматтандырылған жұмыс орындарына дактилоскопиялық немесе геномдық ақпаратқа қызметтік жұмысы бойынша тікелей рұқсаты жоқ лауазымды және өзге де адамдарды жібермейді;

      дактилоскопиялық және геномдық ақпаратты жинауды және сақтауды жүзеге асыратын Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық бөлімшесі:

      1) дактилоскопиялық, геномдық ақпаратты осы мақсаттар үшін арнайы бейімделген үй-жайлардан тыс сақтауға;

      2) дактилоскопиялық, геномдық ақпараттарға, "ЖСБ" ААЖ-дың электрондық ақпараттық ресурсына, ақпараттық жүйелерге (электрондық ақпарат жеткізгіштерге) қолжетімділік жүзеге асырылуы мүмкін үй-жайларды (жұмыс кабинеттерін) ашық қалдыруға, сондай-ақ оларды жұмыстан тыс уақытта мөрлемей қалдыруға;

      3) дактилоскопиялық, геномдық ақпарат бар (сақталатын) үй-жайларға (жұмыс кабинеттеріне) өзге адамдарды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген негізсіз, бір реттік рұқсат қағазын ресми ресімдеусіз және осы ақпаратпен тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің ілесіп жүруінсіз кіргізуге;

      4) материалдық рұқсат қағазды белгіленген тәртіппен ресімдеусіз дактилоскопиялық, геномдық ақпарат бар (сақталатын) үй-жайға (жұмыс кабинеттеріне) визуалды бақылау құралдарын, бейне-, кино-, фотоаппаратураларды, ноутбуктерді, флэш-карталарды, есептеуіш техниканы, интернет-модульдермен, фото- және бейнекамералармен жарақталған мобильдік байланыс (смартфондар, планшеттер, смарт-сағаттар және басқа) құралдарын, радиотехникалық және басқа аппаратураны кіргізуге (шығаруға);

      5) дактилоскопиялық, геномдық ақпаратты қызметтік жұмысы бойынша осы ақпараттарға тікелей рұқсаты жоқ лауазымды және өзге адамдарға уақытша пайдалануға беруге;

      6) тіркелген адамдардың дактилоскопиялық, геномдық ақпаратына өзгерістер және (немесе) толықтыруларды негізсіз енгізуге және оны пайдалануға, бұғаттауға, иесіздендіруге, бұғаттауды алып тастауға, иесіздендіруді алып тастауға;

      7) дактилоскопиялық, геномдық ақпаратты негізсіз және тиісті құжаттарды ресімдеусіз жоюға;

      8) байланыстың ашық арналары (телефон, модем, факс, интернет және басқалар) бойынша дактилоскопиялық, геномдық тіркеуден өткен азаматтар туралы анықтама беруге, сондай-ақ тексерістер жүргізуге және лауазымды және өзге де адамдардың бейресми өтініш білдіруі бойынша олар туралы жазбаша немесе ауызша нысанда ақпарат беруге;

      9) есепке алынған құжаттарды дактилоскопиялық және (немесе) геномдық ақпаратпен жұмыс істеу лауазымдық міндеттеріне кіретін қызметкер болып табылмайтын адамдардың уақытша пайдалануына беруге;

      10) автоматтандырылған ақпараттық жүйелерге санкцияланбаған қолжетімділіктен бақылау және қорғау құралдарын қамтамасыз етусіз автоматтандырылған есепке алуды жүргізуді жүзеге асыруға рұқсат бермейді.

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
1-қосымша
  Беткі жағы/Лицевая сторона
  Құзыретті мемлекеттік орган
бөлімшесінің басшысы/
Руководителю компетентного
государственного органа
___________________________
(лауазымы, аты-жөні,
тегі/должность, фамилия и
инициалы)
20____ ж. "___" ____________/
"___" ____________ 20____ г.

ӨТІНІШ/ЗАЯВЛЕНИЕ

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Заңды өкілдің/қорғаншының әрекет етуіне негіз болатын құжаттың көшірмесі/Копия документа, на основании которого действует законный представитель /опекун

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
1-1-қосымша
Уәкілетті органның
бастығына/Начальнику
уполномоченного органа
  ________________________

ДАКТИЛОСКОПИЯЛАУДАН БАС ТАРТУ/ ОТКАЗ ОТ ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ

      Ескерту. Қағидалар 1-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Мен, тегі/Я, фамилия |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

      аты/имя |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

      әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)/отчество

      (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |__|__|__|__|__|__|__|__|,

      туған күні/дата рождения |__|__| |__|__| |__|__|__|__|,

      күні/число айы/месяц жылы/года

      заматтығы/гражданство ________________________,

      ЖСН/ИИН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

      құжат түрі/вид документа ___________________________________________

      (құжат нөмірі немесе сериясы, кім берді, берілген күні/номер

      ____________________________________________________________________,

      или серия документа, кем выдан, дата выдачи)

      являясь законным представителем/опекуном на основании: _________________

      (құжатқа сілтеме,

      ____________________________________________________________________

      сот шешімі, сенімхат /ссылка на документ, решение суда, доверенность)

      негізінде тегі/фамилия |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

      аты/имя |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

      әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)/отчество

      (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

      туған күні/дата рождения |__|__| |__|__| |__|__|__|__|,

      күні/число айы/месяц жылы/год

      азаматтығы/гражданство ____________________________________________,

      ЖСН (бар болса)/ИИН (при наличии) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

      Сыртқы жағы/оборотная сторона

      құжат түрі/вид документа ________________________________________

      (құжат нөмірі немесе сериясы, кім берді, берілген

      _____________________________________________________________,

      күні/номер или серия документа, кем выдан, дата выдачи)

      заңды өкілі/қорғаншысы бола отырып, мынадай себеппен дактилоскопиялық тіркеуден өтуден бас тартамын/отказываюсь от прохождения дактилоскопической регистрации по причине _____________________________

      (бас тарту себебін көрсету/указать

      ______________________________________________________ причину отказа)

      |__| Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін міндетті дактилоскопиялық тіркеуден өту қажеттігі туралы хабардармын/Уведомлен о необходимости прохождения обязательной дактилоскопической регистрации для получения государственной услуги

      Қазақстан Республикасы ӘҚБтК 443-1-бабының 2-бөлігінде көзделген міндетті дактилоскопиялық тіркеуден өтуден бас тартқаны үшін әкімшілік жауапкершілік туралы маған ескертілді/Предупрежден об административной ответственности за отказ от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации, предусмотренной частью 2 статьи 443-1 КоАП Республики Казахстан.

      Ескертпе/Примечание:

      Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі/Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях:

      443-1-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың міндетті дактилоскопиялық және (немесе) геномдық тіркеуден өтуден бас тартуы/Статья 443-1 Отказ граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической и (или) геномной регистрации

      2. Шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамдардың міндетті дактилоскопиялық тіркеуден өтуден бас тартуы – Қазақстан Республикасының шегінен әкімшілік жолмен шығарып жіберуге әкеп соғады./2. Отказ иностранцев или лиц без гражданства от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет административное выдворение за пределы Республики Казахстан.".

      _________________________________________________________________

      (заңды өкілдің, қорғаншының қолтаңбасы)/(подпись законного представителя/опекуна)

      |__|__| |__|__| |__|__|__|__|күні/число айы/месяц жылы/год

      Заңды өкілдің/қорғаншының әрекет етуіне негіз болатын құжаттың

      көшірмесі/Копия документа, на основании которого действует законный

      представитель/опекун

      Қолтаңбасы/Подпись ____________ күні/дата

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
2-қосымша
  Бекітемін
Ішкі істер министрлігінің
уәкілетті бөлімшесінің басшысы
___________________________
(Аты-жөні, тегі)
20____ ж. "___" __________

Дактилоскопиялық/геномдық ақпаратты/биологиялық материалды жою актісі (керек емесі сызып тасталсын)

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  № ______ 20__жылғы
  "_____"____________

      Комиссия құрамы: төраға _____________________________________________

      (лауазымы, аты-жөні, тегі)

      және комиссия мүшелері:

      1. __________________________________________________________________

      (лауазымы, аты-жөні, тегі)

      2. __________________________________________________________________

      (лауазымы, аты-жөні, тегі)

      мына адамдардың: ____________________________________________________

      № _________________________________ қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында биологиялық материалы алынған, жеке басы анықталмаған адамдардың Т.А.Ә. (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), туған күні, ЖСН (бар болса);

      №____________________________ қылмыстық іс бойынша танылмаған мәйіттің;

      №____________________________ қылмыстық іс бойынша хабарсыз кеткен азаматтың биологиялық туысының __________________________________________

      ___________________________________________________________________

      Т.А.Ә. (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), туған жылы, ЖСН (бар болса)

      дактилоскопиялық/геномдық ақпаратын/биологиялық материалын (керек емесі сызып тасталсын) жою туралы осы актіні толтырды.

      Дактилоскопиялық карта №/генетикалық ақпараттың ақпараттық картасының №: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Жою негіздемесі _____________________________________________________

      Дактилоскопиялық/геномдық ақпаратты/биологиялық материалды жою тәсілі

      ____________________________________________________________________

      Қосымша (биологиялық материал үшін):

      ақпараттық карталардың № _____

      ____________________________________________________________________

      (аты-жөні, тегі, лауазымы мен қолтаңбасы)

      ____________________________________________________________________

      (аты-жөні, тегі, лауазымы мен қолтаңбасы)

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
3-қосымша
  Дактилоскопиялық картаның
беткі жағы

ДАКТИЛОСКОПИЯЛЫҚ КАРТА/ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТА

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Тегі/Фамилия |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Аты/Имя |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)/Отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Азаматтығы/Гражданство |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Жынысы/Пол: |__| Ер/Мужской |__| Әйел/Женский

      Туған күні/Дата рождения Күні/День |__|__| Айы/Месяц |__|__|

      Жылы/Год |__|__|__|__|

      Туған жері/Место рождения |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Тіркелген немесе болатын жері туралы мәліметтер/Сведения о регистрации или месте пребывания |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      ЖСН (бар болса)/ИИН (при наличии) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен нөмірі/Наименование и номер документа, удостоверяющего личность |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Берілген күні/Дата выдачи Күні/День |__|__| Айы/Месяц |__|__|

      Жылы/Год |__|__|__|__|

      Кім берген/Кем выдан |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ОҢ ҚОЛЫ/ПРАВАЯ РУКА

1. Бас бармақ/
Большой

2. Сұқ саусақ/
Указательный

3. Ортаңғы саусақ/
Средний

4. Атаусыз саусақ/
Безымянный

5. Шынашақ/
Мизинец


      Бүктеу сызығы/Линия перегиба

СОЛ ҚОЛЫ/ЛЕВАЯ РУКА

1. Бас бармақ/
Большой

2. Сұқ саусақ/
Указательный

3. Ортаңғы саусақ/
Средний

4. Атаусыз саусақ/
Безымянный

5. Шынашақ/
Мизинец


      Бүктеу сызығы/Линия перегиба

БАҚЫЛАУ ТАҢБАЛАРЫ/КОНТРОЛЬНЫЕ ОТПЕЧАТКИ

  Сол қолы/Левая рука
  Оң қолы/Правая рука      Дактилоскопиялаудан өткен адамның қолтаңбасы/Подпись дактилоскопированного лица

      Дактилоскопиялық картаның сыртқы жағы

ҚОЛ АЛАҚАНДАРЫНЫҢ ТАҢБАЛАРЫ/ ОТПЕЧАТКИ ЛАДОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РУК

  Сол қолы/Левая рука
  Оң қолы/Правая рука

      Тіркеуге негіздеме/Основание регистрации __________________________

      Қызметкердің Т.А.Ә. (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), лауазымы/Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), должность сотрудника|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Қызметкердің қолтаңбасы/Подпись сотрудника ____________________________

      Күні/День |__|__| Айы/Месяц |__|__| Жылы/Год |__|__|__|__|

_____________________________

  Дактилоскопиялық және
  геномдық тіркеуді жүргізу
  қағидаларына
  3-1-қосымша

Еңбекші көшіп келушінің дактилоскопиялаудан өткені туралы анықтама

      Ескерту. Қағидалар 3-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен; жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      ___________________________________________________________________

      (Т.А.Ә. (егер жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), туған күні)

      __________________________________________________________ берілді.

      ЖСН___________________________________________________________

      Ішкі істер органының атауы _______________________________________

      _______________________________________________________________

      Дактилоскопиялау жүргізген_______________________________________

      (қызметкердің лауазымы, атағы, Т.А.Ә. (егер жеке басын

      _________________________________________________________________

      куәландыратын құжатта көрсетілсе)

      _________________________________________________________________

      (дактилоскопиялау күні) (қызметкердің қолы)

      Мөр орны (бар болса)

      Анықтама ұлттық паспортты көрсеткен кезде жарамды

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
3-2-қосымша
Ішкі істер министрлігінің
жедел-криминалистикалық
бөлімшесі

"Жеке басты биометриялық сәйкестендіру" автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің дерекқоры бойынша сұрау салу

      Ескерту. Қағидалар 3-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      KZ _____________________________________ тіркеу сәйкестендіргіші

      бойынша дактилоскопиялық ақпараттың көшірмесін ұсынуды сұраймын.

      Лауазымды адам – сұрау салуға бастамашы___________________________

      (бастамашының тегі,

      ________________________________________________________________

      аты-жөні, лауазымы және қолтаңбасы)

      20____ ж. "__"_____________

  Дактилоскопиялық және
  геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
3-3-қосымша
Ішкі істер органдарының
жедел-криминалистикалық
бөлімшесі

Дактилоскопиялауға және қағаз дактилоскопиялық картаны беруге сұрау салу

      Ескерту. Қағидалар 3-3-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Азамат ______________________________________________________

      (тегі, аты-жөні)

      дактилоскопиялық ақпаратты қағаз түрінде беру туралы өтініш түсуіне

      байланысты азамат _____________________________________________

      дактилоскопиялауды және қағаз түрінде дактилоскопиялық карта беруді

      сұраймын.

      Дактилоскопиялық ақпарат "Жеке басты биометриялық сәйкестендіру"

      автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде бар, тіркеу сәйкестендіргіші:

      KZ___________________________________________.

      Лауазымды адам – сұрау салуға бастамашы ________________________

      (бастамашының тегі,

      _______________________________________________________________

      аты-жөні, лауазымы және қолтаңбасы)

      20___ ж. "___"_____________

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
4-қосымша
  Ішкі істер министрлігі

Автоматтандырылған ақпараттық жүйенің дерекқоры бойынша сұрау салу

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      (керек емесі сызып тасталсын)
      тегі |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
      аты |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
      әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) |__|__|__|__|__|__|,
      туған күні |__|__| |__|__| |__|__|__|__|, күні айы жылы
      туған жері___________________________________________________________,
      тұрғылықты жері немесе болатын жері бойынша тіркелгені туралы мәліметтер
      ____________________________________________________________________,
      ЖСН (бар болса) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;
     

қоса беріліп отырған, жеке басы анықталмаған адамның немесе танылмаған мәйіттің дактилоскопиялық/геномдық ақпаратын дерекқор бойынша тексеру.
      (керек емесі сызып тасталсын)
      Ұсынылатын ақпарат ________________________________________________________
      электрондық немесе қағаз түріндегі дактилоскопиялық/геномдық ақпарат
      Сұрау салуға бастамашы лауазымды адам _______________________________________
      (бастамашының аты-жөні, тегі, лауазымы мен қолтаңбасы)
      20____ ж. "____"_____________

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
4-1-қосымша

Тіркелетін адамның ДНҚ профилінің картасы/Карточка профиля ДНК регистрируемого лица

      Ескерту. Қағидалар 4-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 01.04.2024 № 246 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Тегі/Фамилия|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

      Аты/Имя |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

      Әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе)/Отчество

      (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |__|__|__|__|__|__|__|__|

      туған күні/дата рождения |__|__| |__|__| |__|__|__|__|,

      күні/число айы/месяц жылы/год

      Азаматтығы/Гражданство _______________________________________________,

      Туған жері/Место рождения _____________________________________________,

      ЖСН/ИИН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      ДНҚ-профилі/ДНК-профиль:


Amel

D3S1358

D1S1656

D2S441

D10S1248

D13S317

D16S539

D18S51

D2S1338

CSF1PO

TH01

vWA

D21S11

D7S820

D5S818

TPOX

D8S1179

D12S391

D19S433

D22S1045

FGA

*

*

*

*

*

*

      * - Ескертпе: қолданылатын реагенттер жиынтығына байланысты STR маркерлерінің саны одан да көп болуы мүмкін. Кестеде негізгі аутосомды STR маркерлері көрсетілген/ Примечание: количество STR-маркеров может быть и больше в зависимости от используемого набора реагентов. В таблице представлены основные аутосомные STR-маркеры.

      Лауазымды адам/Должностное лицо _____________________________________

      (тегі, аты-жөні, лауазымы және қолтаңбасы/фамилия,

      _____________________________________________________________________

      инициалы, должность и подпись)

      20____ ж./г. "____"_____________

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
5-қосымша

      ___________________________________

      (мемлекеттік органның атауы, лауазымды адамның Т.А.Ә.)

      ______________ қаласы                                    20____ ж. "___" ___________      Анықтама

      |__|__| |__|__| |__|__|__|__| шығыс № __________________________________________

      күні айы жылы

      сұрау салу бойынша

      келіп түскен күні |__|__| |__|__| |__|__|__|__| кіріс № _____________________________

      күні айы жылы

      "Жеке басты биометриялық сәйкестендіру" автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің

      дерекқоры бойынша тексерісте

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________

      анықталғанын хабарлаймыз.

      Қосымша: _______________________________________________________________________

      Тексерісті жүргізген ______________________________________________________________

      (қызметкердің лауазымы, аты-жөні, тегі және қолтаңбасы)

      Ішкі істер министрлігінің

      уәкілетті бөлімшесінің

      бастығы ___________________________

      (Аты-жөні, тегі және қолтаңбасы)

      20____ ж. "____"_____________

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
6-қосымша

Сотталғандардың/хабарсыз кеткен азаматтардың биологиялық туыстарының биологиялық материалдарына ақпараттық карта/Информационная карта к биологическим материалам осужденных/ биологических родственников без вести пропавших граждан

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
7-қосымша
  Анықтау / тергеу органының бастығына /Начальнику органа дознания / следствия

Геномдық тіркеуден өтуге өтініш/ Заявление на прохождение геномной регистрации

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
8-қосымша
  Анықтау/тергеу органының
бастығына/Начальнику органа
дознания/следствия

Геномдық тіркеуден өтуге өтініш/Заявление на прохождение геномной регистрации

      Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
9-қосымша

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында биологиялық материалы алынған, жеке басы анықталмаған адамдардың/танылмаған мәйіттердің биологиялық материалдарына ақпараттық карта/Информационная карта к биологическим материалам неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе досудебного расследования/неопознанных трупов

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Геномдық тіркеу үшін биологиялық материал алуды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бөлімшесінің атауы/Наименование подразделения государственного органа, осуществляющего отбор биологического материала для геномной регистрации____________________________________________ ____________________________________________________________________

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
10-қосымша
  ___________________________
  (мемлекеттік органның атауы,
  лауазымды адамның
Т.А.Ә.)/(наименование
государственного органа,
Ф.И.О. должностного лица)
___________ қаласы/г.
20____ ж./г. "___" _________

Сұрау салу/Запрос

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Геномдық тіркеуге алу үшін бастапқыда сапасыз алынуына/ескіруіне байланысты |__| сотталған адамның |__| хабарсыз кеткен адамның биологиялық туысының биологиялық материалын қайтадан алуды сұраймын/Для постановки на геномную регистрацию прошу произвести повторно отбор биологического материала ввиду его некачественного первоначального отбора/деградации |__|/осужденного лица |__| биологического родственника без вести пропавшего:

      Туған күні/Дата рождения |__|__| |__|__| |__|__|__|__| күні/число айы/месяц жылы/год

  Дактилоскопиялық және
геномдық тіркеуді жүргізу
қағидаларына
11-қосымша
  Ішкі істер министрлігінің жедел-криминалистикалық
бөлімшесі/Оперативно-криминалистическое
подразделение Министерства
внутренних дел
20____ ж/г. "___" ___ тірк./рег.
№_____________________

Молекулярлық-генетикалық сот сараптамасын жүргізген кезде алынған геномдық ақпаратқа ақпараттық карта/Информационная карта к геномной информации, полученной при производстве судебной молекулярно-генетической экспертизы

      Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.09.2022 № 720 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

  Ақпараттық картаға қосымша
тірк./рег.№ ____________
20____ ж/г. "___" _________

Геномдық ақпарат/Геномная информация №___

D3S1358


vWA


D16S539


CSF1PO


TPOX


D8S1179D18S51


D2S441


D19S433


THO1


FGA


D22S1045D5S818


D13S317


D7S820


SE33


D10S1248


D1S1656D12S391


D2S1338


LPL


F13B


FESFPS


F13A01Penta D


Penta C


Penta E


D6S1043
DYS576


DYS389I


DYS635


DYS389II


DYS627


DYS460DYS458


DYS19


YGATAH4


DYS448


DYS391


DYS456DYS390


DYS438


DYS392


DYS518


DYS570


DYS437DYS385


DYS449


DYS393


DYS439


DYS481


DYF387S1DYS533

      Ескертпе: тізбе түпкілікті болып табылмайды, өзге де локустар бөлінген кезде толықтырылсын/Примечание: перечень не является исчерпывающим, дополнить при выделении иных локусов.

  Ақпараттық картаға қосымша
  тірк./рег.№ ____________
20____ ж/г. "___" _________

Геномдық ақпарат/Геномная информация №___

D3S1358


vWA


D16S539


CSF1PO


TPOX


D8S1179D18S51


D2S441


D19S433


THO1


FGA


D22S1045D5S818


D13S317


D7S820


SE33


D10S1248


D1S1656D12S391


D2S1338


LPL


F13B


FESFPS


F13A01Penta D


Penta C


Penta E


D6S1043
DYS576


DYS389I


DYS635


DYS389II


DYS627


DYS460DYS458


DYS19


YGATAH4


DYS448


DYS391


DYS456DYS390


DYS438


DYS392


DYS518


DYS570


DYS437DYS385


DYS449


DYS393


DYS439


DYS481


DYF387S1DYS533

      Ескертпе: тізбе түпкілікті болып табылмайды, өзге де локустар бөлінген кезде толықтырылсын/Примечание: перечень не является исчерпывающим, дополнить при выделении иных локусов

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады