Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 17 сәуірдегі № 200 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 17 сәуірдегі
№ 200 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. "Концессия мәселелері жөнінде мамандандырылған ұйым құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 шілдедегі № 693 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 33, 343-құжат):

      2-тармақтың 1) және 5) тармақшалары алып тасталсын.

      2. "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 59-60, 555-құжат.):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі туралы ережеде:

      16-тармақта:

      104) тармақша алып тасталсын;

      130), 339-12), 339-13) және 339-16) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

      "130) Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығының сараптамасы негiзiнде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына жасалған бизнес-жоспарға қорытынды дайындау;";

      "339-12) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының іске асырылуын бағалау, жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасына жасалған бизнес-жоспарға, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасына сараптамалар жүргізу үшін, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығын тарту;

      339-13) республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша, оның ішінде оған тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының конкурстық құжаттамасын келісу;";

      "339-16) экономиканың жекелеген салаларында (аясында) мемлекеттік-жекешелік әріптестікті жүзеге асыру тәсілдері бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының үлгілік конкурстық құжаттамалары мен мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің үлгілік шарттарын келісу;";

      17-тармақтың 125) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "125) "Концессиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 3-3) тармақшасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, концессиялық жобалардың және концессия шарттарының конкурстық құжаттамасын, оның iшiнде оларға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу кезiнде келiсу;".

      3. "Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту орталығының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1056 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 70-71, 529-құжат):

      1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) бизнес-жоспарлар мен мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының конкурстық құжаматтамасын бағалау мен сараптаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету;";

      2-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) жекеше әріптесті айқындау жөніндегі тікелей келіссөздер кезінде, оның ішінде оларға тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу кезінде республикалық мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларының бизнес-жоспарларына сараптама жүргізу;";

      4) тармақша алып тасталсын.

      4. "Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздарды тартуын келісу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 28 қыркүйектегі № 601 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 42-43, 293-құжат):

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарыздарының көлемін келісу қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарыздарының көлемін келісу қағидалары бекітілсін.";

      Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздарды тартуын келісу қағидалары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 17 сәуірдегі
№ 200 қаулысына
қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 28 қыркүйектегі
№ 601 қаулысымен
бекітілген

Квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарыздарының көлемін келісу қағидалары

      1. Осы Квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарыздарының көлемін келісу қағидалары 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 199-бабына сәйкес әзірленді және топішілік қаржыландыру бойынша мәмілелерді және мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыздарды қоспағанда, Ұлттық қордың қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасында және Жаңа бюджет саясаты тұжырымдамасында белгіленген шектеулер шеңберінде квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарыздарының көлемін келісу тәртібін айқындайды.

      2. Квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарыздарының көлемін келісу Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімімен құрылатын Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті көлемін айқындау мәселелері жөніндегі комиссияның ұсынымдарын ескере отырып, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган белгілеген тәртіппен квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті көлемін айқындау арқылы жүзеге асырылады.

      3. Оларға қатысты сыртқы борыштың шекті көлемі айқындалатын квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тізбесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітеді.

      4. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган квазимемлекеттік сектордың жоспарланатын қаржы жылына арналған сыртқы борышының шекті көлемін бекітеді.

      5. Бюджет параметрлері өзгерген жағдайда немесе квазимемлекеттік сектордың түзетілген қарыз алу жоспарлары негізінде квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының бекітілген шекті көлемін түзетуге жол беріледі.

      6. Квазимемлекеттік сектор субъектілері өз міндеттемелерін орындауды сыртқы қарыз алу шеңберінде дербес қамтамасыз етеді.

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2018 года № 200.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр Республики Казахстан Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 17 апреля 2018 года № 200

Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 года № 693 "О создании специализированной организации по вопросам концессии" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 33, ст. 343):

      подпункты 1) и 5) пункта 2 исключить.

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 59-60, ст. 555):

      в Положении о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 16:

      подпункт 104) исключить;

      подпункты 130), 339-12), 339-13) и 339-16) изложить в следующей редакции:

      "130) подготовка заключения на бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства на основании экспертизы Центра развития государственно-частного партнерства;";

      "339-12) привлечение Центра развития государственно-частного партнерства для проведения оценки реализации проектов государственно-частного партнерства, экспертиз бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;

      339-13) согласование конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства по республиканским проектам государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в нее соответствующих изменений и (или) дополнений;";

      "339-16) согласование типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типовых договоров государственно-частного партнерства по способам осуществления государственно-частного партнерства в отдельных отраслях (сферах) экономики;";

      подпункт 125) пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "125) согласование конкурсной документации концессионных проектов и договоров концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-3) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О концессиях";".

      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1056 "О некоторых вопросах Центра развития государственно-частного партнерства" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 529):

      подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "2) обеспечение высокого качества оценки и экспертизы бизнес планов и конкурсной документации проектов государственно-частного партнерства;";

      в пункте 2:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) проведение экспертизы бизнес-планов республиканских проектов государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, в том числе при внесении в них соответствующих изменений и (или) дополнений;";

      подпункт 4) исключить.

      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 601 "Об утверждении Правил согласования привлечения внешних займов субъектами квазигосударственного сектора" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 42-43, ст. 293):

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора.";

      Правила согласования привлечения внешних займов субъектами квазигосударственного сектора изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 апреля 2018 года № 200
  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 сентября 2017 года № 601

Правила
согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора

      1. Настоящие Правила согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора разработаны в соответствии со статьей 199 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и определяют порядок согласования объемов внешних займов квазигосударственного сектора в рамках ограничений, установленных Концепцией формирования и использования средств Национального фонда и Концепцией новой бюджетной политики, за исключением сделок по внутригрупповому финансированию и негосударственных займов, обеспеченных государственной гарантией.

      2. Согласование объемов внешних займов квазигосударственного сектора осуществляется посредством определения предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора в порядке, установленном центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, с учетом рекомендаций Комиссии по вопросам определения предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора, создаваемой распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан.

      3. Перечень субъектов квазигосударственного сектора, в отношении которых определяется предельный объем внешнего долга, утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию

      4. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию утверждает предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на планируемый финансовый год.

      5. Допускается корректировка утвержденного предельного объема внешнего долга квазигосударственного сектора в случае изменения бюджетных параметров или на основании скорректированных планов заимствования квазигосударственного сектора.

      6. Субъекты квазигосударственного сектора обеспечивают исполнение своих обязательств в рамках внешнего заимствования самостоятельно.